Závěrečný účet. Města. Jablonec nad Nisou. za rok 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet. Města. Jablonec nad Nisou. za rok 2006"

Transkript

1 Závěrečný účet Města Jablonec nad Nisou za rok 2006 Schválený na 6. zasedání Zastupitelstva města v Jablonci nad Nisou, konaného dne 7. června 2007

2 Obsah: Přehled finančních toků - tabulka 4 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně - tabulka 5-6 Plnění rozpočtu za rok tabulka 7 Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby - tabulka 8 Přehled rozpočtových příjmů dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) - tabulka 9 Plnění rozpočtových příjmů dle druhového členění (dle položek rozpočtové skladby) - tabulka Městská policie - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Odbor vnitřních věcí - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Odbor správní - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Odbor sociálních věcí a zdravotnictví- tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Odbor humanitní - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Odbor financí a majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Odbor správy majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Odbor rozvoje - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Odbor stavební a životního prostředí - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Kancelář starosty - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Plnění rozpočtových výdajů dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) - tabulka Plnění rozpočtových výdajů dle druhového členění (dle položek rozpočtové skladby) - tabulka Městská policie - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Odbor vnitřních věcí - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Odbor humanitní - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Odbor financí a majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Odbor správy majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů, investiční akce Odbor rozvoje - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů, investiční akce

3 Odbor stavební a životního prostředí - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Kancelář starosty - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Výdaje hrazené z účelových dotací poskytnutých v průběhu roku Stav účelových fondů Přehled úvěrů Hospodaření organizací Města Jablonec nad Nisou příspěvkové organizace společnosti s ručením omezeným obecně prospěšné společnosti Projekt Jablonec 2006 a příspěvky poskytnuté z rozpočtu města Rozvaha Rozpis pohledávek k Stav dlouhodobého hmotného majetku k a inventarizace v roce Příloha k účetní uzávěrce za rok Zpráva auditora

4 Přehled finančních toků rok 2006 (v Kč) Počáteční stav k ,91 z toho - základní běžný účet ,30 - účelové fondy ,61 Rozpočtové příjmy ,91 Rozpočtové výdaje ,82 Přijaté úvěry ,81 Splátky úvěrů ,12 Výběr prostředků z portfolia ,38 Zůstatek na účtech k ,07 z toho - základní běžný účet ,73 - účelové fondy ,34 Stav prostředků na správě portfolií ,62

5 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně v tis. Kč Účel Poskytnuto Vyčerpáno Fin.vypořádání s KÚKL Městská policie dotace od obcí - veřejnoprávní smlouva Odbor vnitřních věcí volby do Parlamentu ČR volby do zastupitelstva a Senátu sociálně-právní ochrana dětí dopravně správní agenda řidičů biometrie - investiční dotace biometrie - neinvestiční dotace terénní sociální práce aktivní politika zaměstnanosti zpracování agend živnost.úřadu přes server ministerstva dotace od obcí - přenesená působnost Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociální dávky projekt Otevřené dveře - Spolkový dům aktivní politika zaměstnanosti - Spolkový dům aktivní politika zaměstnanosti - Nemocnice dobrovolnící v Nemocnici ošetření podnapilých a intoxikovaných osob - Nemocnice investiční dotace - Nemocnice - nákup CT investiční dotace - Nemocnice - podpora zdravotnictví Odbor humanitní Městská knihovna - SW Clavius Městská knihovna - SW pro slabozraké Městská knihovna - výkon regionální funkce doplatek dotací z Evropské unie dotace od obcí - za žáky ZŠ a MŠ Grant - Víkendy na laně ZŠ Mozartova Grant - Školní olympiády ZŠ Pivovarská osobní asistent - MŠ speciální Palackého Odbor financí a majetku výkon státní správy Grant EIB - severní tangenta Grant EIB - pavilon A + amfiteátr Grant EIB - kanalizace a vodovod Grant EIB - školské objekty Grant EIB - ulice a chodníky Odbor správy majetku výměna olověných vodovodních rozvodů opravy objektů v romských lokalitách nasvícení přechodů pro chodce rekonstrukce ZŠ Mozartova

6 Účel Poskytnuto Vyčerpáno Fin.vypořádání s KÚKL Odbor rozvoje regenerace městských památkových rezervací SROP - Spolkový dům PHARE - rekonstrukce Farského nám.a ul.u Muzea Jiráskova a Smetanova (neinvestiční) PHARE - rekonstrukce Farského nám.a ul.u Muzea Jiráskova a Smetanova (investiční) rekonstrukce Lehkoatletické haly Střelnice hřiště s umělým povrchem Mšeno Ovocný trh regenerace historického centra rekonstrukce stadionu Střelnice - tribuna východ výstavba vodovodu Za Hrází Odbor stavební a životního prostředí ošetření významných krajinných prvků vnitřní turistický okruh - neinvestiční dotace vnitřní turistický okruh - dotace EU činnost odborného lesního hospodáře instalace informačních panelů Kancelář starosty nákup hasičského auta příspěvek pro hasičské zbrojnice záloha z Fondu malých projektů na Společnou akci cyklistů partnerských měst Vratka dotace na volby do Parlamentu a dopravně správní agendu řidičů ve výši ,10 Kč byla uhrazena KÚLK dne Vratka dotace na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 219,40 Kč byla uhrazena KÚLK dne Vratka dotace na sociální dávky ve výši ,- Kč byla uhrazena KÚLK dne

7 Plnění rozpočtu Města Jablonec nad Nisou za rok 2006 Příjmy Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 0999 Městská policie ,6 126, Odbor vnitřních věcí ,4 99, Odbor správní ,9 102, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ,2 99, Odbor humanitní ,0 100, Odbor financí a majetku ,0 87, Odbor správy majetku ,1 100, Odbor rozvoje ,7 78, Odbor stavební a životního prostředí ,7 98, Kancelář starosty , ,7 Celkem ,1 89,1 Výdaje Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 0999 Městská policie ,6 98, Odbor vnitřních věcí ,6 94, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ,6 97, Odbor humanitní ,3 99, Odbor financí a majetku ,2 64, Odbor správy majetku ,5 91, Odbor rozvoje ,7 91, Odbor stavební a životního prostředí ,9 99, Kancelář starosty ,8 108,1 Celkem ,1 89,1

8 Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby Schválený Upravený % plnění k % plnění k Příjmy v tis. Kč za období: rozpočet rozpočet Skutečnost SR UR Daňové příjmy ,5 100,7 11 Daně z příjmu, zisku a kapitálových výnosů ,8 97,8 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku ,6 104,6 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb ,4 106,3 15 Majetkové daně ,4 102,4 17 Ostatní daňové příjmy ,0 293,2 Nedaňové příjmy ,3 102,0 21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem ,6 101,2 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů ,5 116,5 23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy ,5 104,1 24 Přijaté splátky půjčených prostředků ,8 104,8 Kapitálové příjmy ,4 139,5 31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy ,2 139,4 32 Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů ,0 255,9 Přijaté dotace ,8 89,0 41 Neinvestiční přijaté dotace ,0 99,8 42 Investiční přijaté dotace ,1 80,4 Příjmy celkem ,7 98,5 Schválený Upravený % plnění k % plnění k Výdaje v tis. Kč za období: rozpočet rozpočet Skutečnost SR UR Běžné výdaje ,4 86,5 50 Výdaje na platby, ostatní platby za provedenou práci a pojistné ,6 97,2 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje ,3 91,3 z toho 5141 Úroky z půjčených prostředků ,8 98,1 z toho 5178 Nájemné za nájem s právem koupě ,8 98,9 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím ,6 98,6 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům ,3 99,7 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu ,9 96,4 55 Neinvestiční transfery do zahraničí ,3 96,3 56 Neinvestiční půjčené prostředky ,6 86,9 59 Ostatní neinvestiční výdaje ,5 8,5 Kapitálové výdaje ,8 92,6 61 Investiční nákupy a související výdaje ,9 92,0 63 Investiční transfery ,3 100,0 Výdaje celkem ,9 89,0 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Financování v tis. Kč za období: Skutečnost Financování Zapojení prostředků minulých let ,6 60,6 Výběr prostředků z portfolia ,0 23,0 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ,6 100,0 Úhrady splátek dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ,6 99,9 Financování celkem ,1 61,0 Zůstatek na účtech města k % plnění k SR % plnění k UR

9 Plnění rozpočtových příjmů za rok 2006 dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) (v tis. Kč) Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet SR UR Bez ODPA ,3 89, Podnikání a restrukt.v zeměd.a potrav ,5 121, Pěstební činnost ,4 556, Podpora ostatních produkčních činností ,0 82, Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch ,9 80, Ostatní záležitosti pozemních komunikací ,8 103, Ostatní záležitosti v silniční dopravě ,4 69, Pitná voda ,0 66, Předškolní zařízení ,8 122, Základní školy ,9 100, Speciální základní školy ,7 88, Střední odborné školy ,9 88, Základní umělecké školy ,3 114, Divadelní činnost ,0 100, Činnosti knihovnické ,0 100, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ,0 0, Ost.záležitosti kultury,církví a sděl.prostř ,5 112, Sportovní zařízení v majetku obce ,0 100, Ostatní tělovýchovná činnost ,6 103, Využití volného času dětí a mládeže ,1 100, Ostatní zájmová činnost a rekreace ,0 101, Ostatní činnost ve zdravotnictví ,3 70, Podpora individuální bytové výstavby ,4 135, Bytové hospodářství ,6 116, Nebytové hospodářství ,4 103, Veřejné osvětlení ,0 100, Pohřebnictví ,2 105, Komunální služby a územní rozvoj j.n ,2 99, Sběr a svoz komunálních odpadů ,2 95, Využívání a zneškodňování odpadů ,0 104, Dávky sociální péče pro rodinu a děti ,9 49, Domovy - penziony pro staré občany ,5 89, Centra sociální pomoci ,0 99, Bezpečnost a veřejný pořádek ,8 129, Požární ochrana - dobrovolná část ,0 100, Činnost místní správy ,0 103, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,6 115, Ostatní činnosti j.n ,0 299,5 PŘÍJMY CELKEM ,7 98,5

10 Plnění rozpočtových příjmů za rok 2006 druhové členění (dle položek rozpočtové skladby) (v tis. Kč) Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet SR UR 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož ,8 95, Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ ,5 78, Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů ,6 108, Daň z příjmů právnických osob ,6 106, Daň z příjmů právnických osob za obce ,0 100, Daň z přidané hodnoty ,6 104, Poplatky za znečišťování ovzduší ,5 237, Poplatky za uložení odpadů ,7 34, Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fond ,6 96, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ,2 12, Poplatek ze psů ,2 100, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ,4 91, Poplatek za užívání veřejného prostranství ,8 72, Poplatek z ubytovací kapacity ,6 97, Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj ,7 102, Zrušené místní poplatky ,0 77, Odvod výtěžku z provozování loterií ,4 103, Správní poplatky ,4 113, Daň z nemovitostí ,4 102, Nerozúčtované,neidentif.a nezařaditelné daň.příjmy ,0 293, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,7 97, Příjmy z prodeje zboží (již nakoup.za účelem prodeje) ,1 83, Odvody příspěvkových organizací ,0 99, Příjmy z pronájmu pozemků ,5 128, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí ,0 102, Příjmy z pronájmu movitých věcí ,4 120, Příjmy z úroků (část) ,7 112, Příjmy z podílů na zisku a dividend ,1 119, Přijaté sankční platby ,9 117, Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro ,0 0, Ostatní přijaté vratky transferů ,9 49, Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku ,8 124, Přijaté pojistné náhrady ,0 115, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,0 104, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,5 103, Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. Osob ,4 101, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva ,3 109, Příjmy z prodeje pozemků ,0 118, Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí ,6 147, Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodob.majetku ,0 112, Přijaté dary na investice ,0 100, Příjmy z prodeje akcií ,0 255, Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR ,0 96, Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV ,3 100,0

11 Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet SR UR 4113 Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů ,0 0, Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozp ,0 94, Neinvestiční převody z Národního fondu ,8 100, Neinvestiční přijaté dotace od obcí ,2 102, Neinvestiční přijaté dotace od krajů ,9 108, Investiční přijaté dotace z všeob. pokl. správy SR ,1 100, Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp ,8 57, Investiční převody z Národního fondu ,2 201, Investiční přijaté dotace od krajů ,0 100, Investiční přijaté dotace od mezinárodních institu ,1 47,1 PŘÍJMY CELKEM ,7 98,5

12 P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 0999 Městská policie ,6 126, Bez ODPA ,5 111, Neinvestiční přijaté dotace od obcí ,5 111, Bezpečnost a veřejný pořádek ,8 129, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,0 0, Přijaté sankční platby ,4 128, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,0 100,0

13 Městská policie Příjmy : Rozpočet : Skutečnost : Rozdíl v plnění : Bez ODPA Rozpočet : 210 Skutečnost : 231 Rozdíl v plnění : Neinvestiční přijaté dotace od obcí Rozpočet : 210 Skutečnost : 231 Rozdíl v plnění : + 21 Platby za hlídkovou činnost strážníků na území obcí Janov nad Nisou a Bedřichov, dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy Bezpečnost a veřejný pořádek 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků Rozpočet : 0 Skutečnost : 9 Rozdíl v plnění : + 9 Příjem za přípravu a organizaci Evropského týdne mobility a evropského dne bez aut z Ministerstva životního prostředí Přijaté sankční platby Rozpočet : Skutečnost : Rozdíl v plnění : Blokové pokuty uložené a vybírané zejména za přestupky v dopravě / parkovací automaty, pěší zóna, odtahy vozidel, přechody pro chodce a zákazy, vyplývající z místní úpravy, a dále dle zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb. 86. V plnění se projevilo pořízení radaru Přijaté příspěvky a náhrady Rozpočet : 5 Skutečnost : 5 Rozdíl v plnění : 0 Úhrada za ztracený pokutový blok.

14 P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 1000 Odbor vnitřních věcí ,4 99, Bez ODPA ,9 95, Správní poplatky ,5 99, Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR ,0 96, Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu ,5 87, Neinvestiční přijaté dotace od obcí ,0 100, Investiční přijaté dotace z všeob. pokl. správy SR ,0 0, Ostatní činnost ve zdravotnictví ,3 70, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,3 70, Sběr a svoz komunálních odpadů ,7 126, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,7 126, Činnost místní správy ,9 108, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,4 96, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí ,8 105, Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku ,8 124, Přijaté pojistné náhrady ,0 115, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,8 154, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,3 101, Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodob.majetku ,0 133,6

15 Odbor vnitřních věcí Příjmy: Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: - 73 Rozdíl v plnění příjmů oproti schválenému rozpočtu vznikl především u položky 4116, na které jsou účtovány mzdové prostředky na veřejně prospěšné práce, které nám měsíčně poskytuje Úřad práce v Jablonci nad Nisou. Výše rozpočtovaných příjmů je dána max. celkovou částkou, která je uvedena v Dohodě o vytvoření veřejně prospěšné práce a v jejich dalších dodatcích. Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností vznikne tím, že měsíční výše poukazovaných mzdových prostředků je proměnlivá a závisí na počtu práce schopných pracovníků v daném měsíci. Další rozdíl mezi rozpočtem a skutečností se týká poskytnuté dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním Senátních a komunálních voleb ve dnech 20. a 21. října V prosinci r byla část nevyčerpané dotace převedena zpět Krajskému úřadu Libereckého kraje. Všechny další odchylky od rozpočtu jsou zdůvodněny níže. Bez ODPA Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: Správní poplatky Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: - 7 Veškeré správní poplatky vybírané v rámci správního řízení. Část správních poplatků vybírá matrika (ověřování podpisů a listin, vydávání osvědčení o státním občanství ČR, výpis z rejstříku trestů, změna jména a příjmení apod.). Zbývající část správních poplatků za ověřování podpisů a listin a za vydávání rybářských lístků plní vnitřní informační centrum. Celkové plnění příjmů položky bylo ve výši 99 % Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy st.rozpočtu Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: -195 Neinvestiční účelové dotace ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu: UZ 98071: poskytnuta ve výši tis. Kč na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 2. a 3. června 2006 UZ 98116: poskytnuty dvě dotace - první ve výši tis. Kč na úhradu mimořádných výdajů spojených se zabezpečením přípravy pracovišť pro vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji celková výše poskytnuté dotace byla v rámci pol snížena o 70 tis. Kč, které byly převedeny na investiční příjmovou pol (viz. níže). Druhá dotace poskytnuta pod stejným UZ ve výši Kč byla určena na zabezpečení změn ve výkonu dopravně správní agendy řidičů platných od UZ 98187: poskytnuta ve výši tis. Kč na úhradu výdajů souvisejících s konáním Senátních a komunálních voleb ve dnech 20. a 21. října V listopadu 2006 jsme byly Krajským úřadem požádáni o vrácení nevyčerpaných prostředků ve výši 125 tis. Kč UZ 98216: poskytnuta ve výši tis. Kč na dofinancování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně právní ochrany dětí 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: -228 UZ 04428: poskytnuta ve výši 240 tis. Kč na mzdy a pojištění 1,5 terénního sociálního pracovníka v rámci programu Podpora terénní sociální práce UZ 13101: roční příspěvek ve výši tis. Kč poskytovaný Úřadem práce v Jablonci nad Nisou na základě uzavřené Dohody o vytvoření veřejně prospěšné práce na úhradu mezd, sociálního a zdravotního pojištění na veřejně prospěšné práce. Měsíčně poukazovaný příspěvek odpovídá vyúčtované mzdě, resp. odpracované době do 15 dnů po předložení a odsouhlasení vyúčtování. Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností ve výši 228 tis. Kč je dán tím, že měsíční výše poukazovaných mzdových prostředků je proměnlivá a závisí na počtu práce schopných pracovníků v daném měsíci

16 UZ 22460: poskytnuta ve výši 180 tis. Kč na podporu informačních technologií v rámci přechodu živnostenského úřadu na zpracování agend přes centrální server Ministerstva průmyslu a obchodu 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí /bez UZ/ Rozpočet: 17 Skutečnost: 17 Rozdíl v plnění: 0 Příspěvek poskytnutý obcemi Dalešice, Bedřichov, Rádlo, Janov nad Nisou a Maršovice na základě uzavřených veřejnoprávních smluv pro výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích Investiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy st.rozpočtu Rozpočet: 0 Skutečnost: 70 Rozdíl v plnění: + 70 UZ 98069: na základě naší žádosti provedlo Ministerstvo financí změnu rozhodnutí o poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu na zabezpečení výkonu agendy vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji. Dotace se tak svým určením rozdělila na část investiční a neinvestiční. Důvodem bylo zakoupení tiskárny na pasy pro odd. správních agend. Investiční část příspěvku byla zaúčtována na tuto pol Rozhodnutí o změně jsme obdrželi dne , a proto nebylo možné tuto změnu zohlednit v posledních rozpočtových změnách, které proběhly v ZM dne Ostatní činnost ve zdravotnictví Rozpočet: 3 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 3 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: - 1 Jedná se o příjem z prodeje receptů a žádanek na omamné látky lékařům, které zajišťuje oddělení sociálních služeb a zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že byla ukončena výroba některých přípravků, které byly předepisovány na prodávané typy receptů ( např. Rohypnol), snížil se v roce 2006 i prodej tiskopisů. Léků s opiáty je předepisováno méně, neboť již existují jiné formy léků, které nejsou návykové. Celkové plnění příjmů položky bylo ve výši 70 % Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 190 Skutečnost: 241 Rozdíl v plnění: Sběr a svoz komunálních odpadů Rozpočet: 190 Skutečnost: 241 Rozdíl v plnění: + 51 Příjem z prodeje igelitových pytlů na svoz komunálního odpadu občanům ve vnitřním informačním středisku. Příjem položky byl naplněn ze 127 % Činnost místní správy Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 88 Skutečnost: 85 Rozdíl v plnění: - 3 Příjmy z poplatků za služby při svatebních obřadech (zajištění varhaníka, fotografa, květinové výzdoby) poplatky se hradí pouze za svatební obřady, které se uskuteční v obřadní síni. Dále sem patří poplatky za kopírovací služby a tisk z ASPI ve vnitřním informačním středisku. Dalším příjmem této položky byla do měsíční přefakturace telefonních hovorů oddělení státní sociální podpory (objekt Mírové nám. 2) Úřadu práce v Jablonci nad Nisou. Od uvedeného data přešlo odd. státní sociální podpory na vlastní ústřednu. Celkový příjem položky byl naplněn z 96 %.

17 2132 Příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí a jejich částí Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: + 84 Příjmy z nájemného nebytových prostor v budově radnice včetně záloh na služby - vodné a stočné, teplo, elektrická energie, odvoz odpadů a z pronájmu zasedacích místností. Celkové plnění příjmů položky bylo ve výši 105 % Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Rozpočet: 10 Skutečnost: 12 Rozdíl v plnění: + 2 Příjmy z prodeje neupotřebitelného majetku MěÚ (nábytku, výpočetní techniky apod.) vyřazeného likvidační komisí. Celkové plnění příjmů položky bylo ve výši 125 % Přijaté pojistné náhrady Rozpočet: 947 Skutečnost: Rozdíl v plnění: Příjmem jsou pojistná plnění z likvidace pojistných událostí z titulu pojištění majetku města a pojistná plnění jako náhrady škody za poškozená služební vozidla. Plnění příjmu této položky bylo vyšší o 15 % než plánovaný rozpočet, neboť nelze odhadnout četnost a výši plnění pojistných událostí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozpočet: 8 Skutečnost: 12 Rozdíl v plnění: + 4 Jedná se o provize penzijních fondů zasílané městu za příspěvky poskytované zaměstnavatelem na základě uzavřených smluv na penzijní připojištění pracovníků. Během r.2006 začala provizi mimo Penzijního fondu České spořitelny a.s. poskytovat i firma ING Penzijní fond. Pol zahrnuje dále příjem z náhrad škod způsobených zaměstnanci svému zaměstnavateli Městu Jablonec nad Nisou. Celkové plnění příjmů položky bylo ve výši 154 % Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 257 Skutečnost: 261 Rozdíl v plnění: + 4 V r byly příjmy (tzv. nahodilé příjmy) této položky naplňovány ze 102 %. Jedná se o veškeré platby za předchozí kalendářní rok, tj. r Patří sem vyúčtování odběrů el. energie, tepla, vody, svozu odpadů v nebytových prostorách budovy radnice, vrácené soudní poplatky, dobropisy, úhrady soukromých hovorů a sms ze služebních mobilních telefonů, měsíční vyúčtování soukromých jízd referentských vozů starosty a místostarostů atd. Celkové plnění příjmů položky bylo ve výši 102 % Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Rozpočet: 5 Skutečnost: 7 Rozdíl v plnění: + 2 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku MěÚ vyřazeného likvidační komisí. Tato položka byla během r zařazena do rozpočtu na základě doporučení auditora. Majetek, který byl evidován na účtu 022 nebo jako investice, musí být zařazen na příjmové pol Příjem této položky byl naplněn ze 133 %.

18 P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 2000 Odbor správní ,9 102, Bez ODPA ,3 105, Správní poplatky ,3 105, Činnost místní správy ,4 94, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,4 83, Přijaté sankční platby ,9 95,3

19 Správní odbor Příjmy: Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl: Bez ODPA Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl: Správní poplatky - inkasované za výkon státní správy : Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl: Tato položka zahrnuje veškeré správní poplatky vybírané v rámci výkonu přenesené působnosti v oblasti státní správy, vykonávané činností jednotlivých odd. správního odboru: - oddělení správních agend (trvalý pobyt, evidence obyvatel,občanské průkazy,cestovní pasy) - oddělení dopravně správních agend (evidence řidičů,registr a technická způsobilost vozidel) - živnostenský úřad (živnostenské listy,koncesní listiny,registrace a změny, živnost. rejstřík) Již v průběhu roku částečně navýšený rozpočet byl dále mírně překročen především díky stále stoupající tendenci v počtu výměn cestovních dokladů a navýšení poplatku za jejich vydání v průběhu roku. Rozhodujícím faktorem však bylo navýšení počtu registrace motorových vozidel po celý rok. Ke zvýšení rozpočtových příjmů rovněž přispěly nové správní poplatky vybírané v souvislosti se zkouškami řidičů, zavedené od II. pololetí roku. Na ostatních úsecích činnosti bylo naplněno očekávané inkaso správních poplatků Činnost místní správy Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl: Příjmy z poskytování služeb a výrobků - náklady řízení Rozpočet: 183 Skutečnost: 152 Rozdíl: - 31 Náhrady paušálně stanovených nákladů spojených s projednáváním přestupků, uložených účastníkům řízení na základě 79 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, dle vyhlášky ministerstva vnitra č. 231/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb., stanovené paušální částkou. Příjem plynoucí do této položky odráží četnost projednávaných a rozhodnutých případů Přijaté sankční platby Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl: Do této položky spadají pokuty plynoucí z činností jednotlivých oddělení správního odboru: - oddělení přestupků (pokuty za přestupky dopravní a ostatní dle přestupkového zákona) - živnostenský úřad (pokuty za porušování právních předpisů při živnostenském podnikání) - odd. správních agend (pokuty vybrané za porušení předpisů na úseku správních činností) - odd.dopravně správních agend (pokuty za porušení na úseku dopravně správních činností) Příjmy plynoucí z vybraných pokut reálně odpovídají počtu projednaných, pravomocně rozhodnutých a vykonatelných přestupků. V průběhu roku došlo vzhledem k vývoji k určitému navýšení odhadu rozpočtových příjmů, které se však v závěru roku projevilo jako přehnaně optimistické a nakonec nebylo realizováno v plné výši. Především u pokut za dopravní přestupky však lze konstatovat a kladně hodnotit zlepšení jejich inkasa či úspěšnost jejich případného následného vymáhání.

20 P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 3000 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ,2 99, Bez ODPA ,4 100, Správní poplatky ,1 74, Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV ,1 100, Neinvestiční přijaté dotace za státních fondů ,0 0, Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu ,0 105, Neinvestiční přijaté dotace od krajů ,0 100, Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu ,0 100, Investiční přijaté dotace od krajů ,0 100, Domovy - penziony pro staré občany ,5 89, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí ,5 89, Centra sociální pomoci ,0 99, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí ,0 99, Činnost místní správy ,6 81, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,6 81,6

21 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Příjmy: Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: Bez ODPA Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: Správní poplatky Rozpočet 25 Skutečnost: 19 Rozdíl v plnění: - 6 Jde o finanční prostředky, které jsou vybírány od občanů jako správní poplatek za vydání průkazky TP, ZTP nebo ZTP/P (nová průkazka za 30 Kč a při ztrátě za 50 Kč). Tuto položku nelze plánovat s větší přesností, vychází se vždy ze skutečnosti předchozího období nebo z předpokladů Neinvest. přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Rozpočet Skutečnost: Rozdíl v plnění: 0 UZ Skutečnost: Rozdíl v plnění: 0 Jde o finanční prostředky na výplaty dávek sociální péče a dávek zdravotně postiženým občanům vyplácených obcemi s pověřeným obecním úřadem a finanční prostředky na výplaty dávek sociální péče a dávek zdravotně postiženým občanům vyplácených obcemi s rozšířenou působností Neinvestiční přijaté dotace od Úřadu práce Rozpočet 54 Skutečnost: 54 Rozdíl v plnění: 0 UZ Skutečnost: 54 Rozdíl v plnění: 0 ORG Skutečnost: 25 Rozdíl v plnění: 0 Jde o finanční prostředky ve výši 25 tis. Kč na zřízení 1 společensky účelného pracovního místa v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o., které Úřad práce Jablonec n.n. proplácel na základě smlouvy uzavřené mezi ÚP a Nemocnicí Jbc. na II. pololetí 2006 finanční prostředky ÚP poukazoval zřizovateli, který je Nemocnici Jbc. přeposlal po schválení rozpočtové změny v prosinci 2006 (jednoměsíční skluz úhrady do roku 2007 je ošetřen v rozpočtu na rok 2007). ORG Skutečnost: 29 Rozdíl v plnění: 0 Jde o finanční prostředky na zřízení 1 společensky účelného pracovního místa ve Spolkovém domě Jablonec nad Nisou, p.o., které Úřad práce Jablonec n.n. proplácel na základě roční smlouvy uzavřené mezi ÚP a Spolkovým domem Jbc. na období od do (jednoměsíční skluz úhrady do roku 2007 je ošetřen v rozpočtu na rok 2007) Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu Rozpočet 446 Skutečnost: 446 Rozdíl v plnění: 0 UZ Skutečnost: 60 Rozdíl v plnění: 0 Jde o finanční prostředky určené pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. na realizaci programu Dobrovolníci v nemocnici. UZ Skutečnost: 386 Rozdíl v plnění: 0 Jde o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a určené pro Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p.o. na realizaci projektu Otevřené dveře (I. etapa).

22 Neinvestiční přijaté dotace od krajů Rozpočet: 620 Skutečnost: 620 Rozdíl v plnění: 0 ORG Skutečnost: 620 Rozdíl v plnění: 0 Jde o příspěvek pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o., od Krajského úřadu LK na zvýšené provozní náklady Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. pro ošetření podnapilých a intoxikovaných osob v roce Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: 0 UZ Skutečnost: Rozdíl v plnění: 0 Jde o investiční dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví ČR na zakoupení CT (RTG dg CT spirální ISPROFIN evid. č ) pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o Investiční přijaté dotace od krajů Rozpočet: 940 Skutečnost: 940 Rozdíl v plnění: 0 ORG Skutečnost: 940 Rozdíl v plnění: 0 Jde o účelovou investiční dotaci z Krajského úřadu Libereckého kraje poskytnutou Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. na podporu rozvoje zdravotnictví na Jablonecku 4317 Domovy penziony pro staré občany Rozpočet Skutečnost: Rozdíl v plnění: Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Rozpočet Skutečnost: Rozdíl v plnění: Jde o odvod vybraného čistého nájemného příspěvkovou organizací DPS do rozpočtu Města počínaje lednem 2006 a konče listopadem 2006 (prosinec 2006 přechází do roku 2007). Skutečnost je tedy 11 měsíců, v rozpočtu bylo počítáno s 12 měsíci Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p. o. Rozpočet 52 Skutečnost: 52 Rozdíl v plnění: Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Rozpočet 52 Skutečnost: 52 Rozdíl v plnění: 0 Jde o jednorázový odvod vybraného čistého nájemného příspěvkovou organizací Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p.o. za dobu činnosti (tj. od června do prosince 2006) do rozpočtu Města. Rozpočtovým opatřením v prosinci 2006 byl současně o tuto částku navýšen příspěvek na provoz této organizace Činnost místní správy Rozpočet 10 Skutečnost: 8 Rozdíl v plnění: Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet 10 Skutečnost: 8 Rozdíl v plnění: - 2 Jde o příjmy od obcí uhrazené faktury za vánoční balíčky pro jejich občany seniory. Na tomto OdPa jsou vedeny i vratky minulých let přijaté od občanů dlužníků v průběhu roku 2006, které v roce 2006 byly plně odvedeny do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu LK v souladu s předpisy.

23 P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 4000 Odbor humanitní ,0 100, Bez ODPA ,3 104, Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu ,0 100, Neinvestiční převody z Národního fondu ,2 92, Neinvestiční přijaté dotace od obcí ,7 100, Neinvestiční přijaté dotace od krajů ,7 108, Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch ,9 80, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,8 64, Příjmy z prodeje zboží (již nakoup.za účelem prodeje) ,1 83, Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.rozpočtů ,0 0, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,0 96, Předškolní zařízení ,0 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,0 0, Základní školy ,0 99, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí ,0 99, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř ,5 112, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,7 116, Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.rozpočtů ,0 0, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,0 89,8

24 Odbor humanitní Příjmy : Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: - 1 Bez ODPA Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: Ost. neinv. přijaté dotace ze státního rozpočtu Rozpočet: 50 Skutečnost: 50 Rozdíl v plnění: 0 v tom: ÚZ Rozpočet: 15 Skutečnost: 15 Rozdíl v plnění: 0 Poskytnutá státní dotace Městské knihovně na rozvoj inf. sítě veřejných knihoven nákup knihovnického SW Clavius do pobočky Mšeno. ÚZ Rozpočet: 35 Skutečnost: 35 Rozdíl v plnění: 0 Poskytnutá státní dotace Městské knihovně na nákup SW pro slabozraké Neinvestiční převody z Národního fondu Rozpočet: 91 Skutečnost: 84 Rozdíl v plnění: - 7 Doplatek dotací z Evropské unie na projekty z r veletrh cestovního ruchu Euroregion Tour 2005, Sklářská a kamenářská stezka Neinvestiční přijaté dotace od obcí Rozpočet: 605 Skutečnost: 605 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o úhradu neinvestičních nákladů v souladu se školským zákonem za žáky ZŠ (545 tis. Kč) a děti MŠ (60 tis. Kč) jiných obcí navštěvující školská zařízení v Jablonci nad Nisou. Plnění příjmů je v souladu s rozpočtem Neinvestiční přijaté dotace od krajů Rozpočet: 918 Skutečnost: 992 Rozdíl v plnění: + 74 v tom: bez UZ Rozpočet: 820 Skutečnost: 820 Rozdíl v plnění: 0 Dotace KÚLK na výkon regionální funkce knihoven. Rozpočet: 21 Skutečnost: 21 Rozdíl v plnění: 0 Účelový finanční příspěvek z grantového fondu LK pro ZŠ Mozartova na akci Víkendy na laně. Rozpočet: 3 Skutečnost: 3 Rozdíl v plnění: 0 Účelový finanční příspěvek z grantového fondu LK na akci XII. Ročník školní olympiády ZŠ Pivovarská. Rozpočet: 74 Skutečnost: 148 Rozdíl v plnění: + 74 Přijatá dotace z KÚ ve výši 148 tis. Kč pro MŠ speciální Palackého je určena na mzdové náklady osobního asistenta. Částka rozpočtovaná a skutečnost se liší o 74 tis. Kč. Uvedené finanční prostředky poskytl KÚ příspěvkové organizaci až v závěru roku, kdy už nebylo možné provést úpravu rozpočtu tak, aby plánovaná částka a skutečnost byly v rovnováze.

25 Dotace pro příspěvkové organizace podléhají zúčtování a byly neprodleně převáděny ze základního účtu zřizovatele na účty jednotlivých příspěvkových organizací Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch Rozpočet: 732 Skutečnost: 589 Rozdíl v plnění: Neplnění příjmů se promítá v položce prodeje zboží i poskytování služeb a výrobků. Vzhledem k problematice DPH byla část příjmů řešena přes externí subjekty a je úsporou ve výdajích. Druhá část je nesplněním příjmů z prodeje zboží. V roce 2006 nebyla vydána námi ani jiným subjektem žádná dostatečně atraktivní publikace (mapa, prospekt, průvodce) jejímž prodejem bychom zvýšili příjmy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 146 Skutečnost: 94 Rozdíl v plnění: - 52 Příjmy z poskytování služeb byly plněny především četnou inzercí v knize Stručný průvodce sedmi stoletími města 75 tis. Kč. Částka 90 tis. Kč z inzerce této knize byla účtována na základě smlouvy o spolupráci s Galerií My, čímž jsme řešili snižování příjmů města s ohledem na problematiku DPH. Částka 90 tis. Kč je úsporou ve výdajích Příjmy z prodeje zboží Rozpočet: 524 Skutečnost: 435 Rozdíl v plnění: - 89 Jedná se o prodej map, průvodců, propagačních předmětů, kalendářů, jízdních řádů, apod. Plánované příjmy nebyly naplněny, protože v r nebyla vydána námi ani jiným subjektem žádná dostatečně atraktivní publikace (mapa, prospekt, průvodce), jejímž prodejem bychom zvýšili příjmy Ost. příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 62 Skutečnost: 60 Rozdíl v plnění: - 2 Vypořádání DPH z finančního úřadu za realizaci veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2005 (35 tis. Kč) a Sklářské stezky (25 tis. Kč) Předškolní zařízení Rozpočet: 0 Skutečnost: 59 Rozdíl v plnění: Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 0 Skutečnost: 59 Rozdíl v plnění: + 59 Příjmy z pobytného v mateřských školách - platby představují dlužné částky k , které náležejí ještě městu Základní školy Rozpočet: 796 Skutečnost: 792 Rozdíl v plnění: Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Rozpočet: 796 Skutečnost: 792 Rozdíl v plnění: - 4 Jedná se o příjmy získané pronájmem tělocvičen v prostorách základních škol. O shora uvedené finanční prostředky byl příspěvkovým organizacím (ZŠ) navýšen rozpočet na rok Ve skutečnosti jsou příjmy v souladu s rozpočtem. Shora vykazovaný rozdíl je způsoben zaokrouhlováním částek při sestavování rozpočtu.

26 3399 Ostatní zál. kultury, církví a sděl. prostředků Rozpočet: 161 Skutečnost: 181 Rozdíl v plnění: Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 138 Skutečnost: 160 Rozdíl v plnění: + 22 Příjmy jsou tvořeny výhradně příjmy z 10. plesu města - ze vstupného a slosovatelných programů. V r se podařilo získat sponzorské dary ve výši 43 tis. Kč a 3 tis. Kč formou zápočtu s výdaji).

27 P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 5000 Odbor financí a majetku ,0 87, Bez ODPA ,7 85, Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož ,8 95, Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ ,4 78, Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů ,6 108, Daň z příjmů právnických osob ,6 106, Daň z příjmů právnických osob za obce ,0 100, Daň z přidané hodnoty ,6 104, Poplatek ze psů ,1 100, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ,4 91, Poplatek za užívání veřejného prostranství ,8 72, Poplatek z ubytovací kapacity ,6 97, Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj ,7 102, Zrušené místní poplatky ,0 77, Odvod výtěžku z provozování loterií ,4 103, Správní poplatky ,0 130, Daň z nemovitostí ,4 102, Nerozúčtované,neidentifik.a nezařaditelné daň. Příjmy ,0 293, Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. Osob ,4 101, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva ,3 109, Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV ,9 100, Investiční přijaté dotace od mezinárodních institutu ,1 47, Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech ,6 60, Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy ,0 23, Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ,6 100, Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav ,5 121, Příjmy z pronájmu pozemků ,8 142, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,0 97, Příjmy z prodeje pozemků ,0 118,6

28 P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 5000 Odbor financí a majetku Podpora individuální bytové výstavby ,4 135, Příjmy z úroků (část) ,4 135, Bytové hospodářství ,6 159, Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí ,6 159, Dávky sociální péče pro rodinu a děti ,9 49, Ostatní přijaté vratky transferů ,9 49, Činnost místní správy ,1 97, Přijaté sankční platby ,0 120, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,0 103, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,0 95, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,5 115, Příjmy z úroků (část) ,3 107, Příjmy z podílů na zisku a dividend ,1 119, Příjmy z prodeje akcií ,0 255, Ostatní činnosti j.n ,0 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,0 100,0

29 Odbor financí a majetku Příjmy: Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: Bez ODPA Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Rozpočet Skutečnost Rozdíl v plnění Zahrnuje daň odvedenou zaměstnavatelem finančnímu úřadu za vlastní zaměstnance, který poměrnou část celostátního výnosu převádí obcím. V roce 2006 nedošlo k naplnění předpokládaného výnosu. Důvodem jsou zákonná opatření zejména společné zdanění manželů, daňové zvýhodnění na vyživovací dítě v podobě úlevy na dani Daň z příjmů FO z podnikání Rozpočet Skutečnost Rozdíl v plnění Obcím je převáděn finančním úřadem 30% daňový výnos.plánovaný objem se nepodařilo naplnit. Důvodem jsou zákonná opatření uvedená v předchozím komentáři, dále např. zvýšení daňových paušálů, zkrácená doba odpisování v 1. až 3. odpisové skupině Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Rozpočet Skutečnost Rozdíl v plnění Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu této daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Předpokládaný výnos se v roce 2006 podařilo naplnit Daň z příjmů právnických osob Rozpočet Skutečnost Rozdíl v plnění Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu této daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Došlo k překročení plánovaného výnosu Daň z příjmů právnických osob za obec Rozpočet Skutečnost Rozdíl v plnění - 1 Tato částka je obsažena i ve výdajové části pod paragrafem 6399 a položkou Daň z přidané hodnoty Rozpočet Skutečnost Rozdíl v plnění Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu této daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Daňové příjmy byly překročeny Poplatky ze psů Rozpočet Skutečnost Rozdíl v plnění + 3 Tyto místní poplatky jsou naplněny Poplatek z rekreačního pobytu Rozpočet 150 Skutečnost 137 Rozdíl v plnění - 13 U těchto místních poplatků došlo k malému rozdílu oproti rozpočtu Poplatek z veřejného prostranství Rozpočet Skutečnost Rozdíl v plnění U těchto poplatků nedošlo k naplnění předpokladu plnění.

Závěrečný účet Města Jablonec nad Nisou za rok 2007

Závěrečný účet Města Jablonec nad Nisou za rok 2007 Závěrečný účet Města Jablonec nad Nisou za rok 2007 Schválený na 16. zasedání Zastupitelstva města v Jablonci nad Nisou, konaného dne 19. června 2008 Obsah: Přehled finančních toků - tabulka 4 Vyúčtování

Více

Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.3

Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.3 ORJ OdPa Pol ORG Popis Příjmy 0999 Městská policie 1 870 0999 0000 Bez ODPA 380 0999 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 230 0999 0000 4121 0000003009 Nein.přijaté dotace od obcí 230 0999

Více

ORJ OdPa Pol ORG Popis Příjmy 0999 Městská policie 1 210 0999 0000 Bez OdPa 210 0999 0000 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 210

ORJ OdPa Pol ORG Popis Příjmy 0999 Městská policie 1 210 0999 0000 Bez OdPa 210 0999 0000 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 210 ORJ OdPa Pol ORG Popis Příjmy 0999 Městská policie 1 210 0999 0000 Bez OdPa 210 0999 0000 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 210 0999 0000 4121 0000099200 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 210

Více

Důvodová zpráva. A/1) Rozpočtová opatření V rámci předložených rozpočtových opatření jsou řešeny tyto základní okruhy:

Důvodová zpráva. A/1) Rozpočtová opatření V rámci předložených rozpočtových opatření jsou řešeny tyto základní okruhy: Důvodová zpráva Obsah: A/1) Rozpočtová opatření a/ přijaté dotace str. 1 b/ přesuny finančních prostředků str. 1-2 c/ rezervy města str. 2-5 2) Poskytnutí zápůjčky společnosti SPORT str. 5 Příloha Návrh

Více

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět.

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět. Program: 1. Majetkové věci P O Z V Á N K A na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč které se uskuteční v pátek 2. března 2012 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obce Poteč Prodej části obecního

Více

VII. Srovnání návrhu rozpočtu 2014 se schváleným rozpočtem 2013

VII. Srovnání návrhu rozpočtu 2014 se schváleným rozpočtem 2013 VII. Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem 181 182 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Město Sezimovo Ústí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00252859 název Město Sezimovo Ústí ulice, č.p. Dr. Edvarda Beneše 21 obec Sezimovo Ústí PSČ, pošta 391 01 Kontaktní

Více

k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012

k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012 KOMENTÁŘ k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dne 2.11.2011 schválila v prvním čtení návrh rozpočtu pro rok 2012. Tím je závazně stanoven objem celkových

Více

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok 2004

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok 2004 Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok Třída 1. Daňové příjmy Výše dosažených daňových příjmů je závislá na inkasu jednotlivých druhů daňových příjmů v celé České republice. Dle zákona č. 243/2000 Sb.

Více

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 Materiál pro jednání zastupitelstva města Dubí dne 14.12.2011 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY 93 956,00 VÝDAJE 95 911,00 FINANCOVÁNÍ 1 955,00 1. PŘÍJMY

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Skrchov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 04.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00532177 název Obec Skrchov ulice, č.p. Skrchov 19 obec Letovice PSČ, pošta 67961 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad Licence: D01W XCRGBA1A / A1A (14122012 / 01012012) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice Městský úřad Brumov-Bylnice Finanční odbor ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2015 V Brumově-Bylnici Zpracovala: Ing. Karla Mudráková Rozpočet

Více

Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu)

Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2013 Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu) I. plnění příjmů (zdrojů) a výdajů (plateb,rezerv) rozpočtu

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 263 792 400 Kč Výdaje 313 792 400 Kč Rozdíl -50 000 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 06 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

REKAPITULACE PŘÍJMŮ 2015 2015 2016 2016-2015 REKAPITULACE VÝDAJŮ CELKEM VÝDAJE 177 840 195 226 225 868 30 642

REKAPITULACE PŘÍJMŮ 2015 2015 2016 2016-2015 REKAPITULACE VÝDAJŮ CELKEM VÝDAJE 177 840 195 226 225 868 30 642 REKAPITULACE PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY 130 490 138 167 140 153 1 986 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 28 562 24 368 28 188 3 820 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 700 350 7 290 6 940 PŘIJATÉ DOTACE 24 638 38 890 54 123 15 232 OSTATNÍ PŘEVODY

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 prijmy 1/11 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 211 Paragraf Položka ORJ Text Kč 1361 928 EO - rozhodnutí 1 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 25 1361 954

Více

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2015 Období: Do 1. měsíce

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2015 Období: Do 1. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2015 Období: Do 1. měsíce I. Rozpočtové příjmy 0000 - Bez ODPA 231 0200 0 1111 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 750 000,00 750

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Rada města projednala závěrečný účet města Dačic za rok 2010 a doporučuje zastupitelstvu města závěrečný účet uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením,

Více

ZVEŘEJNĚNÍ 1 závěrečného účtu

ZVEŘEJNĚNÍ 1 závěrečného účtu STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PUSTKOVEC ZVEŘEJNĚNÍ 1 závěrečného účtu podle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v platném znění) Závěrečný účet obsahuje:

Více

Rozpočet města Skuteč na rok 2016

Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Komentář k rozpočtu na rok 2016 - jednání zastupitelstva města 07. 12. 2015 Rozpočet na rok 2016, který byl projednán v Radě města Skuteč dne 16. 11. 2015 a doporučen

Více

Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014

Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014 Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014 Závěrečný účet je vypracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Obsah: A. Zhodnocení hospodaření

Více

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2 Z á v ě r e č n ý ú č e t O b c e D o l n í S t u d é n k y z a r o k 2 0 1 2 Zpracoval: Vladimíra Šulová, správce rozpočtu Předkládá: Ing. Radim Sršeň starosta obce Zpracováno pro 12. zasedání zastupitelstva

Více

Licence: D129 XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013) Město Nové Město nad Metují nám. Republiky č. 6 549 01 Nové Město nad Metují

Licence: D129 XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013) Město Nové Město nad Metují nám. Republiky č. 6 549 01 Nové Město nad Metují Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Město Horní Planá. Města Horní Planá. za rok 2006. vyvěšeno dne: 30.4.2007

Město Horní Planá. Města Horní Planá. za rok 2006. vyvěšeno dne: 30.4.2007 Město Horní Planá Města Horní Planá za rok 2006 vyvěšeno dne: 30.4.2007 sejmuto dne: 15.5.2007 O B S A H : 1. Základní charakteristiky finančního hospodaření obce 2. Bilance příjmů a výdajů obce 3. Analýza

Více

Závěrečný účet města Semily za rok 2013 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Závěrečný účet města Semily za rok 2013 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Závěrečný účet města Semily za rok 2013 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Viz příloha č. 1, 2a) a 2b). Podrobné

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2012 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2012 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2012 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.155.410,43Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 160.730,35Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

M Ě S T O K R U P K A N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K

M Ě S T O K R U P K A N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K M Ě S T O K R U P K A N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 6 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2016 Do jednání zastupitelstva města Krupka dne 29. 02.2016 je předložen návrh rozpočtu města na rok

Více

Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2012

Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2012 Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2012 Zpracovatelé: Ing. Milan Nový ved. ekonom. odboru Ing. Eva Šmídová ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková prac. odd. rozpočtu Ing. Miloslava Trávníčková

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2013 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč)

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Licence: MUTE XCRGB212 / 203 (12032013 15:59 / 200908171050) 212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Období: 2014 IČO: Název: 00258415 Město Třemošná NS: 00258415 Město Třemošná

Více

IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH

IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH Bankovní spojení: 19-65825-011/0710 Tel.: 296 336 700, Fax:

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Par: Pol: Rozpočet : 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 600 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti 600

Více

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh)

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) OBEC DYJÁKOVICE, 671 26 Dyjákovice č.p. 235, IČO :00292702 Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) Na základě 17, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

INFORMACE O VÝVOJI ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA 1. ČTVRTLETÍ 2011

INFORMACE O VÝVOJI ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA 1. ČTVRTLETÍ 2011 INFORMACE O VÝVOJI ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA 1. ČTVRTLETÍ 2011 OBSAH ÚVOD... 4 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ... 5 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY... 5 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY... 6 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY... 6 1.4 PŘIJATÉ

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností.

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností. Obec Dolní Bečva Komentář k rozpočtu na rok 2014 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Dolní Chvatliny Závěrečný účet za rok 2014 Údaje o organizaci Název Adresa IČ 00235351 Právní forma Obec Obec Dolní Chvatliny Dolní Chvatliny 28144 Dolní Chvatliny Kontaktní údaje Telefon 321623781

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za 1. pololetí 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za 1. pololetí... 3 2

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU HOSPODAŘENÍ MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU HOSPODAŘENÍ MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU HOSPODAŘENÍ MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ZA ROK 2010 OBSAH I. ÚVOD...3 II. PŘÍJMY...6 III. VÝDAJE...16 IV. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE...28 V. INVESTIČNÍ VÝDAJE...36 VI. DPH...41 VII.

Více

Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Rozpočet 2015 Daňové příjmy CELKEM Daňové příjmy 9 056 000 Silnice CELKEM Silnice 6 000 Pitná voda

Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Rozpočet 2015 Daňové příjmy CELKEM Daňové příjmy 9 056 000 Silnice CELKEM Silnice 6 000 Pitná voda Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Rozpočet 2015 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 700 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 456 000 0000 1113 Daň

Více

ROZPOČET 2 0 1 6 MĚSTO TÁBOR

ROZPOČET 2 0 1 6 MĚSTO TÁBOR ROZPOČET 2 0 1 6 MĚSTO TÁBOR Obsah strana Úvodní textová část 1 1. Příjmy rozpočtu 6 1.1. Příjmy provozní 7 1.1.1. Daňové příjmy 7 1.1.2. Nedaňové příjmy 10 1.1.3. Dotace neinvestiční 12 1.2. Příjmy kapitálové

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, regionálních rad a dobrovolných svazkù obcí sestavený k 13 / 2009 (v Kè) Rok Mìsíc

Více

Závěrečný účet města Jílové za rok 2014

Závěrečný účet města Jílové za rok 2014 Závěrečný účet města Jílové za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle 17, předkládá odbor finanční zastupitelstvu města

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBEC DOLNÍ KRUPÁ ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBEC DOLNÍ KRUPÁ ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBEC DOLNÍ KRUPÁ ROK 2015 KE SCHVÁLENÍ NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE D. KRUPÁ DNE 21.06.2016 Starosta obce: Lukáš Nedvěd, DiS., v.r. Závěrečný účet vypracovala: Růžena Švermová, v.r. Razítko

Více

Závěrečný účet města Hranic za rok 2014

Závěrečný účet města Hranic za rok 2014 Závěrečný účet města Hranic za rok 2014 Ú v o d Rozpočet města Hranic na rok 2014 byl schválen dne 12.12.2013 usnesením zastupitelstva města č. 668/2013 ZM 28. Příjmy byly schváleny ve výši 253.000 tis.

Více

Rozbor hospodaření. a Závěrečný účet. za rok 2006

Rozbor hospodaření. a Závěrečný účet. za rok 2006 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 Rozbor hospodaření a Závěrečný účet Městské části Praha 5 za rok 2006 Praha, červen 2007 OBSAH Obsah... 2 ÚVOD... 5 I. STRUČNÝ KOMENTÁŘ... 5 A. HLAVNÍ ČINNOST... 5 Schválený rozpočet...

Více

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ 152 400 000 Kč 170 200 000 Kč - 17 800 000 Kč 17 800 000 Kč Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření

Více

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016 V souladu s 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je proveden po schválení rozpočtu jeho rozpis,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2011 (schválený usnesením ZMP č. 257 ze dne 24.5.2012)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2011 (schválený usnesením ZMP č. 257 ze dne 24.5.2012) Příloha č. 1 Město Plzeň ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2011 (schválený usnesením ZMP č. 257 ze dne 24.5.2012) ZMP 24. 5. 2012 OBSAH KOMENTÁŘ Seznam zkratek strana č. I XXIV XXV - XXVII TABULKOVÁ ČÁST

Více

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014.

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2014 Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. Karel Drašner starosta obce

Více

1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč

1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč 1 Komentář k příjmům 1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč 1112 daň z příjmu FO 180.847,11 Kč snížení oproti roku 2010 o cca 127 tis. Kč rok 2008 cca 399 tis. Kč rok

Více

Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2013. Rozpočtové příjmy

Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2013. Rozpočtové příjmy Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2013 Rozpočet obce Jestřabí Lhota na rok 2013 byl schválen zastupitelstvem obce dne 28. prosince 2012 (zápis č. 18, usnesení č. 5/18/2012) jako schodkový, bude

Více

Návrh rozpočtu na rok 2010

Návrh rozpočtu na rok 2010 Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu PŘÍJMY Kč 1111 Daň z příjmů

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč)

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Licence: MUJN XCRGB020 / 020 (15122014 15:14 / 201501081501) 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 06 / 2015 IČO: 00262340 Název:

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 274 591 500 Kč Výdaje 346 091 500 Kč Rozdíl -71 500 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Borkovcová 99 Datum zpracování: 14.03.2014 Čas zpracování: 10h 3m55s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Obec Mezina. Návrh závěrečného účtu Obce Mezina za rok 2014

Obec Mezina. Návrh závěrečného účtu Obce Mezina za rok 2014 Obec Mezina Návrh závěrečného účtu Obce Mezina za rok 2014 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Údaje o obci: Název ÚSC: Obec Mezina

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2016

Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Závěrečný účet. města. Jablonec nad Nisou. za rok 2011

Závěrečný účet. města. Jablonec nad Nisou. za rok 2011 Závěrečný účet města Jablonec nad Nisou za rok 2011 Schválený na 6. zasedání Zastupitelstva města v Jablonci nad Nisou, konaného dne 21. června 2012 1 Obsah: Přehled finančních toků - tabulka 4 Vyúčtování

Více

Návrh rozpočtu na r. 2016 Závazné ukazatele

Návrh rozpočtu na r. 2016 Závazné ukazatele Návrh rozpočtu na r. 2016 Závazné ukazatele Město Mimoň Návrh rozpočtu na rok 2016 FINANCOVÁNÍ Položka 8113 Krátkodobé přijaté půjčky 0 8114 Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček 0 8115 Změna stavu

Více

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb Příjmy org par pol Popis rok 2009 rok 2016 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 7 400 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 1 500 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 860 000,00

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Rada města projednala závěrečný účet města Dačic za rok 2011 a doporučuje zastupitelstvu města závěrečný účet uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením,

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Huštěnovice Závěrečný účet za rok 2014 Údaje o organizaci Název Obec Huštěnovice Adresa Huštěnovice 92 68703 Huštěnovice IČ 00290971 Právní forma obec Kontaktní údaje Telefon 572 585 135 E-mail hustenovice@hustenovice.cz

Více

Závěrečný účet obce Loukov za 2011

Závěrečný účet obce Loukov za 2011 Závěrečný účet obce Loukov za 2011 Rozpočet na rok 2011 byl schválen obecním zastupitelstvem dne 23.2.2011 v příjmech 11 230 tis. Kč a výdajích 14 758 tis. Kč s financováním schodku zůstatkem finančních

Více

P Ř Í J M Y ÚZ položka

P Ř Í J M Y ÚZ položka ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY na rok 2015 v tisících Kč Rozpočet je zpracován na základě rozpočtového výhledu. SCHVÁLEN ZM dne 26. února 2015 P Ř Í J M Y ÚZ položka schválený rozpočet Daňové příjmy - celkem

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Příjmy a výdaje DAŇOVÉ PŘÍJMY 85 692,6 96 920,0 97 926,0 105 660,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 23 268,6 22 700,0 24 044,1 22 504,0 KAPITÁLOVÉ

Více

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 v tisících Kč P Ř Í J M Y ÚZ položka rozpočet Daňové příjmy - celkem 22250 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2800 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin. 1112

Více

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy.

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Městys Křtiny Křtiny 26 679 05 Křtiny Návrh rozpočtu IČO: 00280429 2015 Rozpočet 2015 Příjmy pol. Popis v Kč 1111 Daň

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Šelešovice za rok 2012

Návrh závěrečného účtu Obce Šelešovice za rok 2012 Obec Šelešovice IČ: 70890587 Návrh závěrečného účtu Obce Šelešovice za rok 2012 (v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11 Rozpočet města Holešova na rok 2010 Příjmy ODDPA Popis schválený rozpočet ZM upravený rozpočet Odbor finanční - kap. 11 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 20 400 20 400

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 Schváleno: 86/2009/RM - dne 20.8.2009 Příjmy Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014.

Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014. Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014. Paragraf Položka rozpočtové příjmy Plnění 2013 Návrh 2014 1111 daň z příjmu fyz. osob závislá činnost sdílená+1,5% motivace 5 541.45 5 600.00 1112

Více

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20 ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2013 SCHVÁLENÝ SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČET 2013 2013 Daňové příjmy 50 511,40 0,00 Splátky půjček 13,00 0,00 Příjmy z dotací 4 423,44 0,00 Zemědělství a lesnictví

Více

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS 7. Rozpočet Komentář k rozpočtu MČ Praha Libuš na rok 2009 Rozpočet MČ Praha Libuš se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný (Zákon 250/2000 Sb. o

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti O B S A H I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 14 I. 3. PŘÍJMY KAPITOLY MO 17 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

Více

Závěrečný účet obce Fryčovice k 31.12.2014 Rozpočtové příjmy 1) Třída 1 daňové příjmy

Závěrečný účet obce Fryčovice k 31.12.2014 Rozpočtové příjmy 1) Třída 1 daňové příjmy Závěrečný účet obce Fryčovice k 31.12.2014 Rozpočtové příjmy 1) Třída 1 daňové příjmy Návrh 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 4 500 000,00 4 771 000,00 5 110 382,90 107,11 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ČINNOST A ZAŘÍZENÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ROZPOČET PŘÍJMY SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET VÝDAJE PLNĚNÍ % ROZPOČET SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET PLNĚNÍ % Lesní hospodářs.

Více

Finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2009 23.413.862,91

Finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2009 23.413.862,91 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2009 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2009 dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem města na zasedání konaném dne 16.12.2008 usnesením č. 398/2008

Více

Souhrn příjmů a výdajů

Souhrn příjmů a výdajů Souhrn příjmů a výdajů Běžné výdaje 665 802 845 747 826 034 98% Kapitálové výdaje 494 386 545 852 417 213 76% Výdaje celkem 1 160 188 1 391 599 1 243 247 89% Příjmy 959 568 1 269 984 1 308 128 103% Financování

Více

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013 Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav IČO 00293164, tel. 515 333 201,www.mesto-miroslav.cz, e-mail.urad@mesto-miroslav.cz R O Z B O R H O S P O D A Ř E N Í za 3. čtvrtletí 2013 V Miroslavi,

Více

Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30.9.2013 včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění

Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30.9.2013 včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění P10-127077/2013 Rada MČ Praha 10 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 Dne 10.2.2014 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30.9.2013 včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10

Více

Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát za rok 2014

Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát za rok 2014 Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát za rok 2014 1. ÚVOD Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát je sestaven v souladu s(e) : - zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA za rok 2014 Zpracoval: Ing. Martin Ondra, vedoucí FO Dne: březen 2015 OBSAH: (1) Úvodní komentář... 2 (2) Zahrnuté úpravy rozpočtu... 2 (3) Plnění příjmů z daní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D756 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený dne 03.05.2010 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž pod

Více

Závěrečný účet. města. Jablonec nad Nisou. za rok 2010

Závěrečný účet. města. Jablonec nad Nisou. za rok 2010 Závěrečný účet města Jablonec nad Nisou za rok 2010 Schválený na 6. zasedání Zastupitelstva města v Jablonci nad Nisou, konaného dne 23. června 2011 Obsah: Přehled finančních toků - tabulka 4 Vyúčtování

Více

Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016

Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016 OrJ Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016 Příjmy OdPa SpPo Skupina 1 - Daňové příjmy Schválený rozpočet 2016 v Kč 2301 0000 1111 DPFOZČ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 33 000 000 2302 0000

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2004 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2004...5 1.1 Výsledek rozpočtového hospodaření...

Více

Závěrečný účet Města Nový Bydžov za rok 2008

Závěrečný účet Města Nový Bydžov za rok 2008 Závěrečný účet Města Nový Bydžov za rok 2008 sestavený k 31.12.2008 (v tisících Kč na dvě desetinná místa) I. Rozpočtové příjmy Para Polo Schválený Rozpočet Výsledek od Název graf žka rozpočet po změnách

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vlasta Juditková Datum zpracování: 07.05.2009 Čas zpracování: 11h44m50s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH

Více

Závěrečný účet obce za rok 2015

Závěrečný účet obce za rok 2015 O B E C ŠANOV okres Rakovník Závěrečný účet obce za rok 2015 Závěrečný účet obce Šanov za rok 2015 byl zpracovaný v souladu s ustanovením 17 odst.6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2016 9 400 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013 SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Příjmová část - druhové členění (v tis.kč) třída ROZPOČET odbor druh NA ROK 2012 1 pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY: OF 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA ZA ROK 2011

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA ZA ROK 2011 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA ZA ROK 2011 Předkládaný na základě 17 odst. 1-7 zák. č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zák. č.450/2001 Sb., zák. č. 320/2001

Více

Rozpočet města Polná na rok 2015

Rozpočet města Polná na rok 2015 Rozpočet města Polná na rok 2015 řádek Závazný ukazatel MD D Paragraf Položka P. Příjmy celkem 73.733.025,00 P.1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10.200.000,00 P.2 1112 Daň

Více

OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DOLNÍ PĚNA ZA ROK 2014

OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DOLNÍ PĚNA ZA ROK 2014 OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků OBEC DOLNÍ PĚNA

Více