bezpečnost osob; pro ochranu vozidla; pro ochranu životního prostředí.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "bezpečnost osob; pro ochranu vozidla; pro ochranu životního prostředí."

Transkript

1 F I A T P O U Î I T Í A Ú D R Î B A

2 Vážený zákazníku Děkujeme Vám, že jste zvolil značku Fiat, a blahopřejeme Vám, že jste si vybral Fiat. Sestavili jsme tento návod k použití tak, abyste Vám umožnil plně využívat kvality tohoto vozidla. Doporučujeme Vám, abyste si celý návod pročetli ještě před první jízdou. Jsou v něm uvedeny důležité informace, rady a upozornění ohledně používání vozidla, jež Vám pomohou beze zbytku využívat technické přednosti Vašeho vozidla Fiat. Doporučujeme Vám, abyste si pozorně přečetli upozornění a pokyny označené symboly: bezpečnost osob; pro ochranu vozidla; pro ochranu životního prostředí. V přiložené Záruční knížce naleznete přehled o službách, které Fiat nabízí svým zákazníkům: Záruční list se záručními lhůtami a podmínkami platnosti záruky; přehled služeb navíc vyhrazených pro zákazníky značky Fiat. Příjemné čtení a šťastnou cestu! V tomto návodu k obsluze a údržbě jsou popsány všechny verze vozidla Fiat, proto je třeba brát v úvahu pouze informace týkající se vybavení, motorizace a verze Vámi zakoupeného vozidla.

3 ČTĚTE V KAŽDÉM PŘÍPADĚ! ČERPÁNÍ PALIVA Benzínové motory: do vozidla čerpejte pouze bezolovnatý benzín s oktanovým číslem (RON) nejméně 95 podle evropské normy EN228. Použití benzínů v rozporu s výše uvedenou specifikací může způsobit rozsvícení kontrolky EOBD a selhávání motoru. Dieselové motory: Do vozidla čerpejte výhradně motorovou naftu podle evropské normy EN590. Používáním jiných produktů nebo směsí se může nenapravitelně poškodit motor a pozbýt platnost záruka na vozidlo. MOTORU Ujistěte se, že je parkovací brzda zatažená, a zařaďte řadicí páku do neutrálu. Sešlápněte spojkový pedál na doraz bez uvolnění pedálu akcelerace, otočte klíček ve spínací skříňce zapalování na MAR a počkejte, až zhasnou kontrolky a (dieselová verze): přetočte klíček zapalování na AVV a uvolněte jej, jakmile motor naskočí. ZAPARKOVÁNÍ VOZIDLA U HOŘLAVÝCH LÁTEK S motorem v chodu se katalyzátor zahřívá na vysoké teploty. Proto neparkujte s vozidlem na trávě, suchém listí, jehličí nebo jiném hořlavém materiálu: nebezpečí požáru. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pro lepší ochranu životního prostředí je vozidlo vybaveno soustavou, která průběžně diagnostikuje komponenty ovlivňující emise. PŘÍDAVNÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE Jestliže po zakoupení vozidla chcete nechat doinstalovat zařízení, která vyžadují přívod elektrického proudu (s rizikem postupného vybití baterie), vyhledejte autorizovaný servis Fiat, kde vyhodnotí celkovou spotřebu elektrického proudu a prověří, zda elektrická soustava vozidla snese požadovanou zátěž. CODE card Uchovávejte kartu na bezpečném místě, ale nikoliv ve vozidle. Doporučujeme, abyste elektronický kód uvedený na CODE card měli vždy u sebe. PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA Správná údržba umožňuje zachovat dlouhodobě výkony vozidla, bezpečnostní a ekologické charakteristiky jakož i nízké provozní náklady. V NÁVODU K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ naleznete důležité informace, rady a upozornění ohledně správného používání, bezpečné jízdy a péče o vůz. Zvláštní pozornost věnujte symbolům (bezpečnost osob) (ochrana životního prostředí) (neporušenost vozidla).

4 SEZNÁMENÍ S PŘÍSTROJOVÁ DESKA Přítomnost a umístění ovládačů, přístrojů a kontrolek se může lišit podle příslušné verze vozidla. SEZNÁMENÍ S obr. 1 F0S Boční vývod vzduchu 2. Levý pákový ovládač: ovládání vnějších světel 3. Přístrojová deska a kontrolky 4. Pravý pákový ovládač: ovládání stíračů čelního a zadního okna, trip computer 5. Prostřední vývody vzduchu 6. Úložný prostor/autorádio 7. Airbag na straně spolucestujícího 8. Úložný prostor/skrytá schránka na doklady 9. Ovládače topení/ventilace/klimatizace 10. Elektrické ovládače oken 11. Skříňka v palubní desce 12. Řadicí páka 13. Airbag na straně řidiče 3

5 SEZNÁMENÍ S SYMBOLY Na některých komponentech nebo u některých komponentů vozidla jsou upevněny barevné štítky s upozorňovacími symboly a výzvami k přijetí opatření, podle nichž musí uživatel postupovat při manipulaci s daným komponentem. Na vnitřním obložení víka motoru je umístěn souhrnný štítek se symboly. SYSTÉM FIAT CODE Vozidlo je vybaveno elektronickým imobilizérem, který umožňuje zvýšit ochranu vozidla před odcizením. Systém se uvede do funkce automaticky vytažením klíčku ze spínací skříňky zapalování. Při každém startování, tj. otočení klíčku ve spínací skříňce do polohy MAR vyšle řídicí jednotka systému Fiat CODE řídicí jednotce motoru identifikační kód, aby odblokovala funkce. Pokud nebyl během startování kód rozpoznán správně, na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka. V takovém případě otočte klíček do polohy STOP a poté do polohy MAR; pokud se motor neodemkne, pokuste se jej spustit dalšími klíčky z výbavy. Pokud se motor nezdaří nastartovat ani tentokrát, kontaktujte autorizovaný servis Fiat. UNĚNÍ Každý klíček je opatřen vlastním kódem, který musí být uložen do paměti řídicí jednotky systému. Klíčky nechejte uložit do paměti v autorizovaném servisu Fiat, lze uložit až osm klíčků. Rozsvícení kontrolky během jízdy Pokud se kontrolka za jízdy rozsvítí, znamená to, že systém právě provádí autodiagnostiku (např. po poklesu napětí). Pokud závada trvá, vyhledejte autorizovaný servis Fiat. 4

6 KLÍČKY CODE CARD (u příslušné verze vozidla) Spolu se dvěma klíči od vozu se dodává CODE card, která obsahuje následující údaje: A obr. 2elektronický kód; B obr. 2mechanický kód, který je třeba sdělit autorizovanému servisu Fiat při objednávce duplikátů klíčů. Je vhodné mít elektronický kód A trvale u sebe. UNĚNÍ V případě změny vlastníka vozu je nezbytné, aby nový vlastník dostal všechny klíčky a CODE card. Silnými nárazy se mohou poškodit elektronické komponenty zabudované v klíčku zapalování. Aby klíčky byly trvale provozuschopné, nevystavujte je přímému působení slunečních paprsků, aby se nepoškodily jejich elektronické součástky. MECHANICKÝ KLÍČEK Kovovou vložkou A obr. 3 se ovládá: spouštěč; zámek dveří a zavazadlového prostoru (u příslušné verze vozidla); odemknutí/zamknutí víka palivové nádrže. SEZNÁMENÍ S obr. 2 F0S0002 obr. 3 F0S0003 5

7 SEZNÁMENÍ S KLÍČEK S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM (u příslušné verze vozidla) Kovovou vložkou A obr. 4 se ovládá: spouštěč; zámky dveří; odemknutí/zamknutí víka palivové nádrže. Stiskem tlačítka B obr. 4 se kovová vložka vysune/ zasune. Odemknutí dveří a výklopného víka zavazadlového prostoru Krátký stisk tlačítka : odemknutí dveří a zavazadlového prostoru, časované rozsvícení vnitřních stropních svítidel a dvojité zablikání směrových světel (u příslušné verze vozidla). Při zásahu odpojovače přívodu paliva se dveře odemknou samočinně. A Zamknutí dveří a víka zavazadlového prostoru Krátký stisk tlačítka : dálkové zamknutí dveří, víka zavazadlového prostoru, zhasnutí stropní svítilny a jedno bliknutí ukazatelů směru (*). Jestliže jsou některé dveře otevřené, vozidlo se nezamkne. To je signalizováno rychlým zabliknutím směrových světel (*). S otevřeným zavazadlovým prostorem se dveře zamknou. Překročením rychlosti 20 km/h se dveře automaticky zamknou, pokud byla daná funkce nastavena (*). (*) U příslušné verze vozidla Dálkové odemknutí víka zavazadlového prostoru Stiskněte tlačítko pro uvolnění (odemknutí) víka zavazadlového prostoru na dálku. Otevření víka zavazadlového prostoru je signalizováno dvojím bliknutím ukazatelů směru. OBJEDNÁNÍ NÁHRADNÍCH DÁLKOVÝCH OVLÁDÁNÍ Systém může detekovat až osm dálkových ovládání. Pokud bude třeba objednat nové dálkové ovládání, obraťte se na autorizovaný servis Fiat, vezměte sebou všechny klíčky, jež vlastníte, kartu CODE card, průkaz totožnosti a doklady o vlastnictví vozu. 6 obr. 4 F0S0004

8 VÝMĚNA BATERIE OVLÁDÁNÍ Postup při výměně baterie: stiskněte tlačítko A obr. 5aotočtekovovou vložku B obr. 5 do otevírací polohy; tenkým šroubovákem otočte šroubem C obr. 5 na ; vytáhněte zásuvku s baterií D obr. 5 a uložte baterii Eobr. 5 ve správné polaritě; zasuňte zásuvku pro baterie D do klíče a zajistěte ji otočením šroubu C na. Vybité baterie je nutno vyhazovat do příslušných odpadních nádob nebo je možné je odevzdat v autorizovaném servisu Fiat, který zajistí likvidaci tohoto odpadu. VÝMĚNA KRYTU DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ Při výměně krytu dálkového ovládání postupujte podle návodu na obrázku obr. 6aobr.7. SEZNÁMENÍ S obr. 6 F0S0352 A obr. 5 F0S0005 obr. 7 F0S0353 7

9 SEZNÁMENÍ S SPÍNACÍ SKŘÍŇKA ZAPALOVÁNÍ Klíček má tři polohy obr. 8: STOP: motor je vypnutý, klíček lze vyjmout ze zapalování, řízení je zamknuto. Mohou fungovat některá elektrická zařízení (např. autorádio, centrální zamykání dveří, atd.) MAR: jízdní poloha. Mohou fungovat všechna elektrická zařízení; AVV: nastartování motoru. Spínací skříňka zapalování je vybavena pojistným mechanismem, díky němuž při neúspěšném pokusu o nastartování motoru je nutno přepnout klíček v zapalování nejdříve na STOP a teprve pak zopakovat pokus o nastartování. ZÁMEK ŘÍZENÍ Zamknutí: se spínací skříňkou v poloze STOP vytáhněte klíček a otočením zablokujte volant. Odemknutí: Při otáčení klíčku na MAR lehce pohněte volantem. Nikdy nevytahujte klíč ze spínací skříňky pokud vozidlo jede.volant by se automaticky zablokoval při prvním natočení.to samozřejmě platí i při tažení vozidla. Je přísně zakázáno v rámci poprodejního dovybavování vozidla upravovat řízení nebo volantový hřídel (např. při montáž imobilizéru) způsobem, jímž by se mohly snížit výkony systému, čímž by pozbyla platnosti záruka, způsobit vážné problémy z hlediska bezpečnosti a neshodu s homologací vozidla. 8 obr. 8 F0S0006

10 PŘÍSTROJOVÁ DESKA A PALUBNÍ PŘÍSTROJE Barva podkladu přístrojů a jejich typologie závisejí na daném provedení vozidla. Kontrolky a jsou pouze u dieselových verzí. Kontrolka je pouze u verzí s převodovkou Dualogic (viz dodatek Dualogic ). Verze přístrojové desky se světlým podkladem SEZNÁMENÍ S obr. 9 F0S0361 A. Tachometr (rychloměr) B. Otáčkoměr C. Multifunkční displej s digitálním palivoměrem a digitálním teploměrem chladicí kapaliny motoru. 9

11 SEZNÁMENÍ S Verze přístrojové desky s tmavým podkladem obr. 10 F0S0362 A. Tachometr (rychloměr) B. Otáčkoměr C. Multifunkční displej s digitálním palivoměrem a digitálním teploměrem chladicí kapaliny motoru. 10

12 RYCHLOMĚR (UKAZATEL RYCHLOSTI) Ukazatel A obr. 11 ukazuje jízdní rychlost vozidla (rychloměr). OTÁČKOMĚR Ukazatel B obr. 11 ukazuje počet otáček motoru. DIGITÁLNÍ UKAZATEL HLADINY PALIVA Digitální ukazatel C obr. 11 ukazuje množství paliva v nádrži. Svícením kontrolka E obr. 11 signalizuje, že v nádrži zbývá asi 5 litrů paliva. Nejezděte s téměř prázdnou nádrží, případnými výpadky dodávky paliva se může poškodit katalyzátor. UKAZATEL TEPLOTY CHLADICÍ KAPALINY MOTORU Digitální ukazatel D obr. 11 ukazuje teplotu chladicí kapaliny motoru, když stoupne asi nad 50 C. První značka zůstává trvale rozsvícená a signalizuje správnou funkci systému. Svícením kontrolka F obr. 11 (spolu s hlášením na multifunkčním displeji) signalizuje příliš vysokou teplotu chladicí kapaliny. V takovém případě zastavte motor a obraťte se na autorizovaný servis Fiat. SEZNÁMENÍ S obr. 11 F0S

13 SEZNÁMENÍ S MULTIFUNKČNÍ DISPLEJ Vozidlo je vybaveno multifunkčním displejem, který za jízdy poskytuje uživateli informace podle přednastavených funkcí. UKAZATEL ZMĚNY PŘEVODU (u příslušné verze vozidla) Řazení nahoru Řazení dolů Ukazatel přeřazení u vozidel s mechanickou převodovkou navrhuje řidiči informací na přístrojové desce změnu rychlostního stupně (přeřazení na vyšší rychlost - shift up, nebo podřazení na nižší rychlost - shift down). Doporučení, jaký rychlostní stupeň má být zařazen, slouží pro optimalizaci spotřeby paliva a stylu jízdy. Pozn. Signalizace na přístrojové desce zůstane rozsvícená, dokud řidič nepřeřadí nebo dokud se jízdní podmínky nevrátí do stavu, kdy změna rychlosti již není za účelem optimalizace spotřeby nezbytná. OVLÁDACÍ TLAČÍTKA + Procházení nabídkami na displeji nahoru nebo zvýšení zobrazené hodnoty obr. 12. MENU ESC Krátký stisk: vstup do menu a/nebo přechod na následující obrazovku nebo potvrzení volby. Dlouhý stisk: návrat na standardní obrazovku. K posouvání na obrazovce a různých funkcí směrem dolů nebo ke snížení zobrazené hodnoty. Pozn. Tlačítky + a se aktivují jednotlivé funkce podle následujících stavů: v menu umožňují procházení nahoru nebo dolů; při nastavování hodnot: umožňují zvýšit nebo snížit hodnotu. M E N U E S C 12 obr. 12 F0S0089

14 Pozn. Při otevření jedněch předních dveří se na displeji na několik sekund zobrazí hodiny a stav počítadla kilometrů nebo mil (u příslušné verze vozidla). STANDARDNÍ OBRAZOVKA MULTIFUNKČNÍHO DISPLEJE Standardní obrazovka obr. 13-obr. 14 zobrazuje následující informace: 1 Indikace režimu SPORT (verze V) Indikace režimu ECO (verze 0.9 TwinAir 85 k) 2 Zapnutí elektrického posilovače řízení Dualdrive 3 Údaje digitálního palivoměru 4 Datum 5 Nastavení sklonu světlometů (pouze se zapnutými potkávacími světlomety) 6 Počitadlo km (počet ujetých km/mílí) 7 Signalizace případné námrazy na silnici 8 Čas 9 Venkovní teplota 10 Gear Shift Indication (doporučené přeřazení) 11 Digitální indikace teploty chladicí kapaliny motoru 12 Start&Stop (u příslušné verze vozidla) MENU SETUP Menu obsahuje řadu cyklicky uspořádaných funkcí, jejichž navolením tlačítky + a je možné provést následující nastavení: Některé položky (Nastavení hodin a Měrné jednotky) mají submenu. Nastavovací menu lze aktivovat krátkým stiskem tlačítka MODE ESC. Jednotlivými stisky tlačítka + nebo je možno procházet seznamem nastavovacího menu. Nastavení pak závisí na vlastnostech zvolené položky. Menu se skládá z následujících funkcí: SEZNÁMENÍ S obr. 13 F0S0364 obr. 14 F0S

15 SEZNÁMENÍ S 14 OSVĚTLENÍ ZVUKOVÉ UNĚNÍ (BZUČÁK) NA RYCHLOST ÚDAJE TRIP B NASTAVENÍ ČASU FORMÁT DATA VIZ RÁDIO AUTOCLOSE MĚRNÁ JEDNOTKA LANGUAGE HLASITOST UNĚNÍ HLASITOST TLAČÍTEK ZVUKOVÁ VÝSTRAHA OHLEDNĚ BEZP. PÁSŮ SERVICE AIRBAG SPOLUCESTUJÍCÍHO DENNÍ SVĚTLA OPUŠTĚNÍ MENU Navolení položky hlavního menu bez podmenu: krátkým stiskem tlačítka MENU ESC lze navolit nastavení hlavního menu, které chcete změnit; tlačítky +nebo (postupným stiskem) je možné zvolit nové nastavení; krátkým stiskem tlačítka MENU ESC lze nastavení uložit do paměti a současně se vrátit na předchozí položku hlavního menu. Navolení jedné položky hlavního menu obsahujícího i podmenu: pomocí krátkého stisku tlačítka MENU ESC je možné zobrazit první položku podmenu; tlačítky + nebo (postupným stiskem) je možné procházet položkami podmenu; pomocí krátkého stisku tlačítka MENU ESC je možné navolit zobrazovanou položku podmenu a vstoupit do menu příslušného nastavení; tlačítky + nebo (postupným stiskem) je možné zvolit nové nastavení této položky podmenu; krátkým stiskem tlačítka MENU ESC lze nastavení uložit do paměti a současně se vrátit na původně zvolenou položku hlavního menu. FUNKCE MENU Nastavení osvětlení vnitřku vozidla U některých verzí je součástí přístrojové desky senzor osvitu, který snímá světelné poměry okolí a nastavuje podle toho jas osvětlení přístrojové desky. Je proto možné, že se jas desky za jízdy změní v důsledku události, která v kabině způsobí přechod ze stavu "za dne" do stavu "za noci" (nebo naopak) - např. při vjezdu do tunelu, stinných ulic, v podjezdu, atd. Tato funkce je dostupná při zapnutých potkávacích světlech a v nočních podmínkách; slouží k nastavení intenzity osvětlení sdruženého přístroje, tlačítek, displeje autorádia a displeje automatické klimatizace.

16 Za dne a se zapnutými potkávacími světlomety jsou tlačítka, přístrojová deska, tlačítka a displej autorádia a automatické klimatizace nastaveny na nejvyšší jas. Postup při nastavení jasu: stiskněte krátce tlačítko MENU ESC, na displeji se zobrazí v blikajícím režimu původně nastavená úroveň; stiskem tlačítka + nebo se nastaví požadovaná úroveň jasu; stiskněte krátce tlačítko MENU ESC pro návrat k zobrazení menu nebo stiskněte tlačítko dlouze k návratu ke standardnímu zobrazení bez uložení do paměti. Upozornění na rychlost (na mezní hodnotu) Tato funkce umožňuje nastavit limit rychlosti vozidla (km/h nebo míle), na jehož překročení bude řidič upozorněn zvukovou výstrahou (viz kapitola Kontrolky a hlášení ). Pro nastavení požadované mezní rychlosti postupujte následovně: stiskněte krátce tlačítko MENU ESC, displej zobrazí nápis (Beep Vel.); stiskem + nebo se zvolí zapnutí (ON) nebo vypnutí (OFF) mezní rychlosti; pokud byla funkce již zapnuta (On), stiskem tlačítek + nebo nastavte požadovanou hodnotu mezní rychlosti a potvrďte stiskem MENU ESC. Pozn. Rychlost lze nastavit v rozsahu km/h ( mph podle přednastavené měrné jednotky), viz níže Nastavení měrných jednotek. Každým stiskem tlačítka +/ se hodnota zvýší/sníží o pět jednotek. Podržením tlačítka +/ se hodnota rychle zvyšuje/snižuje automaticky. Jakmile se začnete blížit k požadované hodnotě, přejděte na nastavení jednotlivými stisky; stiskněte krátce tlačítko MENU ESC pro návrat k zobrazení menu nebo stiskněte tlačítko dlouze k návratu ke standardnímu zobrazení bez uložení do paměti. Postup při zrušení zadaného limitu rychlosti: stiskněte krátce tlačítko MENU ESC, na displeji se zobrazí v blikajícím režimu (On); stiskněte tlačítko : na displeji se rozbliká (Off); stiskněte krátce tlačítko MENU ESC pro návrat k zobrazení menu nebo stiskněte tlačítko dlouze k návratu ke standardnímu zobrazení bez uložení do paměti. Údaje o trip B (zapnutí Trip B) Touto funkcí lze aktivovat (ON) nebo deaktivovat (OFF) zobrazování údajů v rámci dílčího úseku jízdy, tzv. Trip B. Další informace jsou uvedeny v bodě Trip computer. Postup při aktivaci/deaktivaci: SEZNÁMENÍ S 15

17 SEZNÁMENÍ S stiskněte krátce tlačítko MENU ESC: na displeji bude blikat On nebo Off podle předchozího nastavení; volbu proveďte stiskem tlačítka + nebo ; stiskněte krátce tlačítko MENU ESC pro návrat k zobrazení menu nebo stiskněte tlačítko dlouze k návratu ke standardnímu zobrazení bez uložení do paměti. Nastavit čas (seřízení hodin) Touto funkcí se nastaví čas prostřednictvím dvou podmenu: Čas a Formát. Postup při nastavení: stiskněte krátce tlačítko MENU ESC, na displeji se zobrazí dvě podmenu: Čas a Formát ; od jednoho podmenu ke druhému lze přejít tlačítkem + nebo ; po navolení podmenu, které má být modifikováno, stiskněte krátce tlačítko MENU ESC; v podmenu Čas : krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se na displeji rozblikají hodiny ; stiskem tlačítka + nebo proveďte nastavení; stiskněte krátce tlačítko MENU ESC, na displeji se rozblikají minuty ; stiskem tlačítka + nebo proveďte nastavení. Pozn. Každým stiskem tlačítka + nebo se hodnota zvýší či sníží o jednu jednotku. Podržením tlačítka se hodnota zvyšuje/snižuje automaticky a rychle. Jakmile se začnete blížit k požadované hodnotě, přejděte na nastavení jednotlivými stisky; v podmenu Formát : krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se na displeji rozblikají zobrazení; stiskem tlačítka + nebo zvolte režim nastavení 24h nebo 12h. Po nastavení krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se vrátíte na obrazovku s podmenu; delším stiskem tlačítka se vrátíte na obrazovku s hlavním menu bez uložení dat; stiskněte znovu dlouze tlačítko MENU ESC k návratu ke standardnímu zobrazení nebo k hlavnímu menu podle místa, ve kterém se v menu nacházíte. Nastavit datum (Nastavení data) Tato funkce umožňuje nastavit datum (den měsíc rok). Postup při nastavení data: stiskněte krátce tlačítko MENU ESC, na displeji se rozbliká rok ; stiskem tlačítka + nebo proveďte nastavení; stiskněte krátce tlačítko MENU ESC, na displeji se rozbliká měsíc ; stiskem tlačítka + nebo proveďte nastavení; stiskněte krátce tlačítko MENU ESC, na displeji se rozbliká den ; 16

18 stiskem tlačítka + nebo proveďte nastavení; Pozn. Každým stiskem tlačítka + nebo se hodnota zvýší či sníží o jednu jednotku. Podržením tlačítka se hodnota zvyšuje/snižuje automaticky a rychle. Jakmile se začnete blížit k požadované hodnotě, přejděte na nastavení jednotlivými stisky; stiskněte krátce tlačítko MENU ESC pro návrat k zobrazení menu nebo stiskněte tlačítko dlouze k návratu ke standardnímu zobrazení bez uložení do paměti. Viz autorádio (opakování audio informací) Tato funkce umožňuje zobrazit na displeji informace o autorádiu. Rádio: kmitočet nebo hlášení RDS o naladěné rozhlasové stanici, aktivace automatického ladění nebo AutoStore; CD audio, CD MP3: číslo stopy. Postup při zobrazení (ON) nebo vypnutí (OFF) informací o autorádiu na displeji: stiskněte krátce tlačítko MENU ESC, na displeji se zobrazí v blikajícím režimu On nebo Off v závislosti na tom co dříve bylo nastaveno; volbu proveďte stiskem tlačítka + nebo ; stiskněte krátce tlačítko MENU ESC pro návrat k zobrazení menu nebo stiskněte tlačítko dlouze k návratu ke standardnímu zobrazení bez uložení do paměti. Autoclose (automatické centrální zamknutí po rozjetí vozidla - u příslušné verze vozidla) Po aktivaci (On) umožňuje tato funkce automatické zamknutí dveří, jakmile vozidlo překročí rychlost 20 km/h. SEZNÁMENÍ S 17

19 SEZNÁMENÍ S 18 Funkce se zapne / vypne takto: stiskněte krátce tlačítko MENU ESC, na displeji se zobrazí podmenu; stiskněte krátce tlačítko MENU ESC, na displeji se zobrazí v blikajícím režimu On nebo Off v závislosti na tom co dříve bylo nastaveno; volbu proveďte stiskem tlačítka + nebo ; krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se vrátíte na obrazovku s podmenu; delším stiskem tlačítka se vrátíte na obrazovku hlavního menu bez uložení dat. stiskněte znovu dlouze tlačítko MENU ESC k návratu ke standardnímu zobrazení nebo k hlavnímu menu podle místa, ve kterém se v menu nacházíte. Měrná jednota (nastavení měrné jednotky) Tato funkce umožňuje nastavení měrných jednotek prostřednictvím tří podmenu: Vzdálenosti, Spotřeba a Teplota. Postup při nastavení měrné jednotky: stiskněte krátce tlačítko MENU ESC, na displeji se zobrazí tři podmenu; mezi těmito třemi podmenu lze procházet stiskem tlačítka + nebo ; krátkým stiskem tlačítko MENU ESC zvolte podmenu, které chcete upravit; v podmenu Vzdálenosti stiskněte krátce tlačítko MENU ESC, na displeji se podle předchozího nastavení zobrazí km nebo mi ; volbu proveďte stiskem tlačítka + nebo ; v podmenu Spotřeba stiskněte krátce tlačítko MENU ESC, na displeji se podle předchozího nastavení zobrazí km/l, l/100km nebo mpg. Po nastavení měrné jednotky na km umožní displej nastavit měrnou jednotku (km/l nebo l/100km) množství spotřebovaného paliva. Pokud nastavíte jako měrnou jednotku "míle", na displeji se zobrazí spotřeba paliva na míli. volbu proveďte stiskem tlačítka + nebo ; po vstupu do podmenu teplota : stiskněte krátce tlačítko MENU ESC, na displeji se podle předchozího nastavení zobrazí C nebo F ; volbu proveďte stiskem tlačítka + nebo. Po provedení nastavení, stiskněte krátce tlačítko MENU ESC pro návrat k zobrazení podmenu nebo stiskněte tlačítko dlouze k návratu k zobrazení hlavního menu bez uložení do paměti. stiskněte znovu dlouze tlačítko MENU ESC k návratu ke standardnímu zobrazení nebo k hlavnímu menu podle místa, ve kterém se v menu nacházíte. Jazyk (volba jazyka) Pro zobrazování na displeji lze nastavit následující jazyky: italština, angličtina, němčina, portugalština, španělština, francouzština, nizozemština, polština.

20 Postup při nastavení jazyka: stiskněte krátce tlačítko MENU ESC, na displeji se rozbliká původně nastavený jazyk ; volbu proveďte stiskem tlačítka + nebo. stiskněte krátce tlačítko MENU ESC pro návrat k zobrazení menu nebo stiskněte tlačítko dlouze k návratu ke standardnímu zobrazení bez uložení do paměti. Hlasitost výstrah (nastavení hlasitosti upozornění na závady/signalizací) Tato funkce umožňuje nastavit hlasitost zvukových výstrah: lze nastavit osm úrovní zvukové výstrahy při zobrazení závady/upozornění. Při nastavení požadované hlasitosti postupujte takto: stiskněte krátce tlačítko MENU ESC, na displeji se rozbliká původně nastavená úroveň hlasitosti; stiskem tlačítka + nebo proveďte nastavení; stiskněte krátce tlačítko MENU ESC pro návrat k zobrazení menu nebo stiskněte tlačítko dlouze k návratu ke standardnímu zobrazení bez uložení do paměti. Hlasitost tlačítek (nastavení hlasitosti tlačítek) Tato funkce umožňuje nastavit hlasitost (osm úrovní) při stisku MENU ESC, + a. Při nastavení požadované hlasitosti postupujte takto: stiskněte krátce tlačítko MENU ESC, na displeji se rozbliká původně nastavená úroveň hlasitosti; stiskem tlačítka + nebo proveďte nastavení; stiskněte krátce tlačítko MENU ESC pro návrat k zobrazení menu nebo stiskněte tlačítko dlouze k návratu ke standardnímu zobrazení bez uložení do paměti. Upozornění na pásy (opětná aktivace zvukové výstrahy SBR) Funkci lze zobrazit pouze po vypnutí systému S.B.R. v autorizovaném servisu Fiat (viz kapitola "Bezpečnost" v bodě Systém S.B.R. ). Service (plánovaná údržba) Tato funkce umožňuje zobrazit údaje o kilometrickém proběhu a servisních prohlídkách. Chcete-li si je zobrazit, postupujte takto: stiskněte krátce tlačítko MENU ESC, na displeji se zobrazí termín v km nebo v mílích v závislosti na předchozím nastavení (viz Měrná jednotka vzdálenosti ); stiskněte krátce tlačítko MENU ESC pro návrat k zobrazení menu nebo stiskněte tlačítko dlouze k návratu ke standardnímu zobrazení. SEZNÁMENÍ S 19

21 SEZNÁMENÍ S 20 Pozn. Podle Plánu údržby je nutno provádět údržbu vozidla každých km (nebo mil). Upozornění na blíží se termín se automaticky zobrazí přepnutím klíčku na MAR, jakmile bude do prohlídky zbývat km (nebo ekvivalentní hodnota v mílích). Pak se upozornění zobrazí vždy každých 200 km (nebo ekvivalentní hodnoty v mílích). Chybí-li do lhůty méně než 200 km, signalizace jsou stále častější. Upozornění se zobrazuje v km nebo mílích podle přednastavené měrné jednotky. Jakmile se předepsaná servisní prohlídka blíží, při otočení klíčku na MAR se na displeji zobrazí upozornění Service včetně počtu kilometrů/mílí, které do ní zbývají. V takovém případě zajeďte do autorizovaného servisu Fiat, který jednak provede úkony údržby podle příslušného plánu, jednak vynuluje výše uvedené zobrazování (reset). Airbag spolucestujícího (Aktivace/deaktivace čelního a bočního airbagu na straně spolucestujícího pro ochranu hrudníku ) (side bag-*) (*) u příslušné verze vozidla Tato funkce umožňuje zapnout/vypnout airbag na straně spolucestujícího. Postupujte takto: stiskněte tlačítko MENU ESC, a jakmile se na displeji zobrazí upozornění (Bag pass: Off) (pro deaktivaci) nebo (Bag pass: On) (pro aktivaci), stiskem tlačítek + a proveďte volbu a znovu stiskněte tlačítko MENU ESC; na displeji se zobrazí žádost o potvrzení; stiskem tlačítek + nebo zvolte "yes" (potvrzení aktivace/deaktivace) nebo "ne" (zrušení); stiskněte krátce tlačítko MENU ESC, zobrazí se potvrzující hlášení a vrátíte se do menu; delším stiskem se vrátíte do menu bez uložení volby do paměti. Denní světla (D.R.L.) Tato funkce umožňuje aktivovat/deaktivovat denní světla. Postup při zapnutí / vypnutí funkce: stiskněte krátce tlačítko MENU ESC, na displeji se zobrazí podmenu; stiskněte krátce tlačítko MENU ESC, na displeji se zobrazí v blikajícím režimu On nebo Off v závislosti na předchozím nastavení; volbu proveďte stiskem tlačítka + nebo ; krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se vrátíte na obrazovku s podmenu; delším stiskem tlačítka se vrátíte na obrazovku hlavního menu bez uložení dat; stiskněte znovu dlouze tlačítko MENU ESC k návratu ke standardnímu zobrazení nebo k hlavnímu menu podle místa, ve kterém se v menu nacházíte.

22 Výstup z menu Poslední funkce v cyklu nastavení na obrazovce s menu. Při krátkém stisku tlačítka MODE ESC se vrátí displej na standardní zobrazení bez uložení do paměti. Stiskem tlačítka se displej vrátí na první položku menu (upozornění na rychlost). TRIP COMPUTER Všeobecné informace S klíčkem na MAR lze pomocí palubního počítače Trip computer zobrazovat veličiny provozních stavů vozidla. Funkce umožňuje sledovat odděleně dvě cesty Trip A a Trip B, tzn. že lze monitorovat celou misi vozidla nezávisle na sobě. Obě funkce se dají vynulovat (resetovat - začátek nové mise). Trip A umožňuje zobrazovat následující veličiny: Dojezdová autonomie Ujetá vzdálenost Průměrná spotřeba Okamžitá spotřeba Průměrná rychlost Doba na cestě (doba jízdy). Funkce Trip B umožňuje zobrazovat následující údaje: Ujetá vzdálenost B Průměrná spotřeba B Průměrná rychlost B Doba na cestě (doba jízdy). Pozn. Funkci Trip B je možné vypnout (viz Aktivace funkce Trip B ). Veličiny "Dojezdová autonomie" a "Okamžitá spotřeba" nelze vynulovat. SEZNÁMENÍ S 21

23 SEZNÁMENÍ S Zobrazované veličiny Dojezdová autonomie Udává vzdálenost, kterou je možné ještě ujet na palivo v nádrži za předpokladu, že řidič bude pokračovat v jízdě stejným způsobem. Při následujících událostech se na displeji zobrazí ---- : dojezdová autonomie kratší než 50 km (nebo 30 mil); při delším stání vozidla s nastartovaným motorem. UNĚNÍ Změna hodnoty dojezdu může být ovlivněna mnoha faktory: styl jízdy (viz Styl jízdy v kapitole Startování a jízda ), typ trasy (dálnice, po městě, v horách, atd.), stav vozidla (s nákladem nebo bez něj, tlak v pneumatikách, atd.) Podle toho je také nutno cestu naprogramovat. Ujetá vzdálenost Udává vzdálenost v kilometrech, kterou vozidlo ujelo od začátku nové cesty. Průměrná spotřeba Udává orientační spotřebu paliva od začátku nové cesty. Okamžitá spotřeba Udává průběžně aktualizovanou hodnotu spotřeby paliva. Při delším stání vozidla se spuštěným motorem se zobrazí Průměrná rychlost Udává průměrnou hodnotu rychlosti vozidla v závislosti na čase, který celkově uběhl od začátku nové cesty. Doba na cestě Udává dobu od zahájení nové cesty. Ovládací tlačítko TRIP Tlačítko TRIP se nachází na pravém pákovém ovládači obr. 15a s klíčkem v zapalování na MAR umožní zobrazit výše uvedené veličiny a vynulovat je před zahájením nové cesty: krátkým stiskem se zobrazí jednotlivé veličiny; delším stiskem je vynulujete (reset) a můžete zahájit další cestu. 22 obr. 15 F0S0090

24 Nová cesta Začne od okamžiku vynulování, které bylo provedeno: manuálně uživatelem stiskem příslušného tlačítka; automaticky, jakmile parametr ujetá vzdálenost dosáhne hodnotu 9 999,9 km nebo doba na cestě dosáhne hodnotu 99,59 (99 hodin a 59 minut); po každém odpojení a opětném připojení baterie. UNĚNÍ Vynulováním během zobrazení veličin Trip A nebo Trip B se resetují se veličiny pouze pro tuto funkci. Nastavení na začátku cesty S klíčkem ve spínací skříňce v poloze MAR vynulujte (resetujte) funkci stiskem a podržením tlačítka TRIP po dobu delší než 2 sekundy. Výstup z funkce Trip Z funkce TRIP vystoupíte automaticky po zobrazení všech veličin nebo stiskem tlačítka MENU ESC po dobu delší než 1 sekundu. PŘEDNÍ SEDADLA Sedadla se smějí nastavovat výhradně pokud vozidlo stojí. NASTAVENÍ V PODÉLNÉM SMĚRU Zvedněte páku A obr. 16 a zatlačte sedadlo vpřed nebo vzad: v poloze řízení musejí ruce spočívat na věnci volantu. SEZNÁMENÍ S obr. 16 F0S

25 SEZNÁMENÍ S Povolte páku a pohybem dopředu a dozadu zkontrolujte, zda sedadlo dobře sedí ve vodidlech. Pokud by nebylo sedadlo řádně zajištěno, mohlo by jeho nenadálé posunutí způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem. NASTAVENÍ SKLONU OPĚRADLA Otočte růžici B obr. 17. NASTAVENÍ VÝŠKY (u příslušné verze vozidla) Pomocí páky C obr. 18 je možno zvyšovat nebo snižovat zadní část sedáku pro nastavení nejpohodlnějšího posezu za jízdy. SKLOPENÍ OPĚRADLA Pro sklopení opěradlo uvolněte páku D obr. 19 (pohyb 1) a zatlačte opěradlo dopředu až na zablokování (pohyb 2); uvolněte páku D a tlakem na opěradlo posuňte sedadlo dopředu (pohyb 3). NA STRANĚ ŘIDIČE A SPOLUCESTUJÍCÍHO S POLOHOVOU PAMĚTÍ (u příslušné verze vozidla) Pro přestavení sedadla do výchozí polohy jej posuňte dozadu zatlačením na opěradlo tak, aby se sedadlo zablokovalo (pohyb 4), uvolněte páku D obr. 19 (pohyb 5) a zvedněte opěradlo (pohyb 6) na zaklapnutí. UNĚNÍ Uvolněním páky obr. 19 před zablokováním sedadla ve výchozí poloze má za následek ztrátu výchozí polohy sedadla; v takovém případě je nutné seřídit polohu sedadla podélným nastavením A obr obr. 17 F0S0014 obr. 18 F0S0015

26 NA STRANĚ SPOLUCESTUJÍCÍHO BEZ POLOHOVÉ PAMĚTI Pro přestavení sedadla do výchozí polohy jej posuňte dozadu zatlačením na opěradlo do požadované polohy (pohyb 4), uvolněte páku D obr. 19 (pohyb 5) a zvedněte opěradlo (pohyb 6) na zaklapnutí. Zaklapnutí sedadla je typ zajištění, jež byl výrobcem zvolen, aby byla zaručena bezpečnost osoby na něm sedící. Jakmile mechanismus narazí na překážku (např. na tašku), jež znemožní přestavení sedadla do výchozí polohy, umožní ustavit do požadované polohy pouze opěradlo a tím i zaklapnutí sedadla, tzn. že je sedadlo vždy zajištěno ve vodidlech. ZADNÍ SEDADLA UVOLNĚNÍ OPĚRADLA U verzí s neděleným sedadlem zvedněte páky A obr. 20 a B obr. 20 a sklopte opěradlo na sedák. U verzí s děleným sedadlem zvedněte páku A nebo B, čímž se uvolní levá nebo pravá část opěradla, a sklopte opěradlo na sedák. SEZNÁMENÍ S obr. 19 F0S0154 obr. 20 F0S

27 SEZNÁMENÍ S OPĚRKY HLAVY PŘEDNÍ Lze nastavit výšku opěrek hlavy. Postup při nastavení: Vytažení nahoru: vysuňte opěrku nahoru až do zaklapnutí. Snížení opěrky: stiskněte tlačítko A obr. 21 a zatlačte opěrku dolů. Nastavení se smí provádět pouze při stojícím vozidle a vypnutém motoru. Opěrky hlavy je nutno nastavit tak, aby se o ně opírala hlava, nikoli krk. Pouze takto nastavené opěrky mohou poskytnout účinnou ochranu. Pro co nejlepší ochranu opěrkou hlavy nastavte opěradlo tak, aby cestující seděl vzpřímeně s hlavou co nejblíže k opěrce. ZADNÍ (u příslušné verze vozidla) Zadní opěrky hlavy se vyjmou současným stisknutím tlačítek B obr. 22 e C obr. 22 na straně tyček a vytažením nahoru. Zadní opěrky se smějí vytáhnout pouze v případě, kdy je opěradlo uvolněné a nakloněné směrem dovnitř kabiny nebo otevřeným zadním výklopným víkem. Přestavení opěrky do polohy za jízdy: vytáhněte ji na zaklapnutí. Snížení opěrky: stiskněte tlačítko B. Opěrky hlavy jsou záměrně tvarované tak, aby v nevytažené poloze bránily řádnému opření zad cestujícího na zadním 26 obr. 21 F0S0033 obr. 22 F0S0034

28 sedadle do opěradla. Cestující je tak donucen vytáhnout opěrku do správné polohy. UNĚNÍ Při cestování na zadních sedadlech je nutno mít opěrky hlav vytažené nahoru na doraz. NASTAVENÍ VOLANTU (u příslušné verze vozidla) Volantu lze nastavit ve svislém směru. Nastavení: páku A obr. 23 přestavte dolů do polohy 2, nastavte volant do nejvhodnější polohy a zajistěte ho v této poloze přestavením páky A do polohy 1. Nastavení se smí provádět pouze při stojícím vozidle a vypnutém motoru. SEZNÁMENÍ S obr. 23 F0S

29 SEZNÁMENÍ S VNITŘNÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO Součástí zrcátka je bezpečnostní mechanismus, který při prudkém kontaktu s cestujícím uvolní zrcátko z držáku. Zrcátko má dvě polohy, do nichž se přestavuje pákou A obr. 24: běžnou či proti oslnění. VNITŘNÍ ELEKTROCHROMATICKÉ ZRCÁTKO (u příslušné verze vozidla) U některých verzí je elektrochromatické zrcátko s automatickým nastavením proti oslnění. Ve spodní části zrcátka se nachází tlačítko ON/OFF pro aktivaci/deaktivaci elektrochromatické funkce. Aktivace funkce je signalizována rozsvícením kontrolky na zrcátku. Zařazením rychlostního stupně se zrcátko přestaví do polohy používání za dne. VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA S MANUÁLNÍM NASTAVENÍM Zpětné zrcátko se nastavuje zvenku lehkým tlakem přímo na sklo ve čtyřech směrech. S ELEKTRICKÝM NASTAVENÍM Postupujte takto: přepínačem B obr. 25 zvolte zrcátko, které chcete nastavit; joystickem A obr. 25 nastavte zrcátko ve čtyřech směrech. 28 obr. 24 F0S0019 obr. 25 F0S0020

30 SKLOPENÍ ZRCÁTEK V případě potřeby, (například tvoří-li zrcátko překážku v úzkém jízdním profilu), je možné zrcátko z vyklopené polohy 1 obr. 26 sklopit do polohy 2 obr. 26. Vnější zpětná zrcátka jsou zakřivená, a proto mírně zkreslují vnímání vzdálenosti. Během jízdy se zrcátka musejí nacházet vždy v poloze 1. SEZNÁMENÍ S obr. 26 F0S

31 SEZNÁMENÍ S KLIMATICKÝ KOMFORT VÝVODY obr. 27 F0S Vývody pro odstranění zamlžení či námrazy z čelního okna 2. Prostřední vývody s nastavitelným směrem a množstvím vzduchu 3. Boční vývody s nastavitelným směrem a množstvím vzduchu 4. Pevné vývody na boční okna. 5. Spodní vývody 30

32 TOPENÍ A VENTILACE PŘÍDAVNÉ TOPENÍ (u příslušné verze vozidla) Umožňuje rychleji vyhřát kabinu, když je venku velká zima. Topení se vypne samočinně při dosažení tepelného komfortu. Upozornění Topení funguje pouze při nízké venkovní teplotě a při nízké teplotě chladicí kapaliny. Jestliže není baterie dostatečně nabitá, topení se nezapne. OVLÁDAČE A Otočný ovládač teploty vzduchu obr. 28 (červená-teplo / modrá-chlad) B Otočný ovládač rychlosti ventilátoru obr. 28 Pozn. Nastavením ovládače na 0 nebude z vývodů proudit vzduch. C Otočný ovládač recirkulace vzduchu obr. 28 recirkulace vzduchu v kabině přívod vzduchu zvenku UNĚNÍ Doporučujeme zapnout recirkulaci vzduchu v kabině při stání v koloně nebo v tunelu, aby se zabránilo přívodu znečištěného vzduchu zvenku. Nenechávejte recirkulaci dlouho v provozu, zvlášť pokud ve vozidle cestuje více osob, aby se okna nezamžila zevnitř. D Otočný ovládač rozvodu vzduchu obr. 28 na tělo a boční okna na tělo, na boční okna a na nohy jen na nohy na nohy a na čelní okno jen na čelní okno. E Tlačítko pro zapnutí / vypnutí vyhřívání zadního okna obr. 28. Zapnutí je signalizováno rozsvícením kontrolky v tomto tlačítku. Pro zachování účinnosti baterie je funkce časově omezena - samočinně se vypne za asi 20 minut. SEZNÁMENÍ S obr. 28 F0S0377 Rychlé odstranění zamlžení/námrazy z předních oken Postupujte takto: otočte ovládač A do červeného pole; otočte ovládač C na ; otočte ovládač D na ; otočte ovládač B na 4 (nejvyšší rychlost ventilátoru). 31

33 SEZNÁMENÍ S MANUÁLNÍ KLIMATIZACE (u příslušné verze vozidla) Přídavné topení se zapne automaticky otočením ovládače A na poslední červený sektor a zapnutím ventilátoru (ovládač B) alespoň na 1. rychlost. OVLÁDAČE A Otočný ovládač teploty vzduchu (červená-teplo / modrá-chlad) obr. 29 B Otočný ovládač rychlosti ventilátoru a zapnutí/ vypnutí klimatizace obr. 29. Stiskem ovladače se zapne klimatizace, současně se rozsvítí kontrolka v ovladači; tím se rychleji vychladí kabina. Pozn. Nastavením ovládače na 0 nebude z vývodů proudit vzduch. C Otočný ovládač recirkulace vzduchu obr. 29 recirkulace vzduchu v kabině přívod vzduchu zvenku UNĚNÍ Doporučujeme zapnout recirkulaci vzduchu v kabině při stání v koloně nebo v tunelu, aby se zabránilo přívodu znečištěného vzduchu zvenku. Nenechávejte recirkulaci dlouho v provozu, zvlášť pokud ve vozidle cestuje více osob, aby se okna nezamžila zevnitř. D Otočný ovládač rozvodu vzduchu obr. 29 na tělo a boční skla na tělo, na boční skla a na nohy jen na nohy na nohy a na čelní sklo jen na čelní sklo. E Tlačítko pro zapnutí / vypnutí vyhřívání zadního okna obr. 29. Zapnutí je signalizováno rozsvícením kontrolky v tomto tlačítku. Pro zachování účinnosti baterie je funkce časově omezena - samočinně se vypne za asi 20 minut. Rychlé odstranění zamlžení a námrazy z čelního okna předních bočních oken (MAX-DEF) Postupujte takto: otočte ovládač A do červeného pole; otočte ovládač C na ; otočte ovládač D na ; otočte ovládač B na 4 (nejvyšší rychlost ventilátoru). 32 obr. 29 F0S0376

34 UNĚNÍ Klimatizace je velmi užitečná pro rychlé odmlžení skel, protože vysušuje vzduch. Nastavte ovladače, jak je uvedeno výše, a zapněte klimatizaci stiskem ovladače B; rozsvítí se kontrolka v ovladači. ÚDRŽBA SOUSTAVY Během zimního období je nutno zapnout klimatizaci alespoň jednou za měsíc asi na 10 minut. Před letním obdobím nechejte systém zkontrolovat u autorizovaného servisu Fiat. AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE (u příslušné verze vozidla) Přídavné elektrické topení se zapne automaticky podle teploty prostředí, pokud je motor v chodu a teplota chladicí kapaliny motoru je nízká. Vypne se automaticky, jakmile teplota stoupne na úroveň pro zajištění komfortu v kabině, nicméně při zahřátí chladicí kapaliny motoru. Automatická klimatizace je řízena automaticky obr. 30 podle teploty nastavené uživatelem: teplota vzduchu přiváděného do interiéru; rychlost ventilátoru (průběžná úprava proudu vzduchu); distribuce vzduchu v kabině; zapnutí/vypnutí kompresoru (pro chlazení/ vysoušení vzduchu); SEZNÁMENÍ S obr. 30 F0S

35 SEZNÁMENÍ S 34 zapnutí/vypnutí recirkulace vzduchu v kabině. Tyto funkce jsou manuálně upravitelné, tj. lze provádět zásahy do systému volbou jedné nebo několika funkcí dle vlastní potřeby. Manuální nastavení jedné funkce nebrání v automatickém řízení dalších funkcí, přestože je kontrolka AUTO zhasnutá. OVLÁDAČE Tlačítko A obr. 30 AUTO - Zapnutí automatického provozu klimatizace Stisknutím tlačítka AUTO a nastavením požadované teploty systém řídí teplotu, množství a rozvod vzduchu přiváděného do interiéru, a chod kompresoru. Tlačítko B obr Zapnutí/vypnutí kompresoru Stiskem tlačítka při rozsvícené kontrolce v tlačítku se kompresor vypne a kontrolka zhasne. Když je kompresor vypnutý: systém vypne recirkulaci vzduchu, aby se zabránilo případnému zamlžení oken; do kabině nelze přivádět vzduch o teplotě nižší, než je vnější teplota (jakmile systém nedokáže zajistit požadovaný komfort, teplota na displeji bliká); je možno manuálně vynulovat rychlost ventilátoru (při zapnutém kompresoru nelze nastavit nižší rychlost ventilátoru, než je jedna čárka zobrazená na displeji). Tlačítko C obr. 30 OFF - Vypnutí systému Stiskem tlačítka OFF se systém vypne. Po vypnutí se klimatizace nachází v tomto stavu: nesvítí žádná kontrolka; nesvítí displej nastavené teploty; recirkulace vzduchu je vypnutá; kompresor je vypnutý; ventilátor je vypnutý. Za těchto podmínek je možné zapnout nebo vypnout recirkulaci bez aktivace systému. Tlačítko D obr Zapnutí/vypnutí recirkulace vzduchu Doporučujeme zapnout recirkulaci vzduchu v kabině při stání v koloně nebo v tunelu, aby se zabránilo přívodu znečištěného vzduchu zvenku. Kontrolka v tlačítku svítí = recirkulace zapnutá. Kontrolka v tlačítku nesvítí = recirkulace vypnutá. Při nízké teplotě nebo při vypnutém kompresoru je recirkulace nuceně vypnuta, aby nedocházelo k zamlžování. UNĚNÍ Není vhodné používat recirkulaci vzduchu při nízké vnější teplotě, protože by se mohla rychle zamlžit okna. Tlačítka E obr Nastavení požadované teploty Stisknutím tlačítka se zvyšuje požadovaná teplota v kabině, až do dosažení hodnoty HI (maximální výkon topení). Stisknutím tlačítka se snižuje požadovaná teplota v kabině, až do dosažení hodnoty LO (maximální výkon chlazení).

36 UNĚNÍ Pokud není chladicí kapalina dostatečně zahřátá, ventilátor nepoběží maximální rychlostí okamžitě, aby se do interiéru nedostával nedostatečně teplý vzduch. Tlačítka F obr Nastavení rychlosti ventilátoru Stisknutím tlačítek nebo se zvyšuje nebo snižuje rychlost ventilátoru, která se zobrazuje rozsvícenými čárkami na displeji. Ventilátor lze vypnout pouze při vypnutém kompresoru (tlačítko B). Pro obnovení automatického řízení ventilátoru stiskněte tlačítko AUTO. Tlačítka GHIobr Manuální nastavení rozvodu vzduchu Stisknutím tlačítek lze nastavit jeden z pěti možných způsobů distribuce vzduchu: do vývodů na čelní okno a přední boční okna pro odmlžení nebo rozmrazení skel; do prostředních a postranních vývodů vzduchu v palubní desce na hruť a obličeje v teplých ročních obdobích; do prostoru nohou u předních míst. Přirozená tendence tepla k šíření vzhůru umožňuje nejrychlejší zahřátí interiéru a vytvoření pocitu tepla. + rozdělení mezi vývody na nohy (teplejší vzduch) a v palubní desce (chladnější vzduch). + rozdělení mezi vývody na nohy, na čelní sklo a na boční okna; Tento rozvod vzduchu také umožňuje vyhřátím kabiny předejít zamlžení skel. Nastavený rozvod vzduchu je signalizován rozsvícením kontrolek v tlačítkách. Pro obnovení automatického řízení rozvodu vzduchu stiskněte tlačítko AUTO. Tlačítko L obr Rychlé odstranění zamlžení/námrazy z předních oken Stisknutím tlačítka systém aktivuje všechny funkce nutné k rychlému odstranění zamlžení/ námrazy, tj.: zapnutí kompresoru (pokud to klima umožňuje); vypne recirkulaci vzduchu; nastavení maximální teploty vzduchu (HI); zapnutí ventilátoru rychlostí v závislosti na teplotě chladicí kapaliny; směrování proudu vzduchu na čelní okno a přední boční okna; zapnutí vyhřívání zadního okna. UNĚNÍ Funkce zůstane zapnutá cca 3 minuty od dosažení teploty chladicí kapaliny 50 C (verze se zážehovým motorem), případně 35 C (verze se vznětovým motorem). SEZNÁMENÍ S 35

37 SEZNÁMENÍ S ÚDRŽBA SOUSTAVY Během zimního období je nutno zapnout klimatizaci alespoň jednou za měsíc asi na 10 minut. Před letním obdobím nechejte klimatizaci zkontrolovat v autorizovaném servisu Fiat. Systém používá chladivo R134a, které při případném úniku nepoškozuje životní prostředí.v žádném případě v systému nepoužívejte chladivo R12, které je nekompatibilní s tímto systémem. ODMLŽENÍ / ODMRAZENÍ ZADNÍHO OKNA Tato funkce se aktivuje stisknutím tlačítka. Zapnutí je signalizováno rozsvícením kontrolky přístrojové desce. Funkce je časově omezena, automaticky bude vypnuta za 20 minut. Funkce se vypne opětným stiskem tlačítka. UNĚNÍ Nepolepujte vyhřívací odpory na vnitřní straně zadního okna nálepkami: odpory by se mohly poškodit. na VNĚJŠÍ SVĚTLA Většina vnějších světel se ovládá levým pákovým přepínačem. Vnější světla lze zapnout pouze s klíčkem zapalování na poloze MAR. Při rozsvícených vnějších světlech je osvětlená přístrojová deska i ovládače na palubní desce. DENNÍ SVĚTLA (D.R.L.) (u příslušné verze vozidla) S klíčkem na MAR a objímkou v poloze O obr. 31 se automaticky rozsvítí denní světla; ostatní žárovky a vnitřní světla zůstanou zhasnuté. Samočinné rozsvícení denních světel lze zapnout/vypnout přes menu na displeji (viz Multifunkční displej v této kapitole). Jestliže denní světla vypnete, otočením objímky do polohy O se nerozsvítí žádné světlo. 36 obr. 31 F0S0210

38 Za jízdy ve dne nahrazují světla pro denní svícení potkávací světlomety v zemích, kde je povinné svítit i za dne, a smějí se používat v zemích, kde tato povinnost neplatí. Denní světla dne nenahrazují potkávací světlomety při jízdě za noci nebo v tunelu. Používání denních světel je upraveno Pravidly silničního provozu, která platí v zemi, v níž se právě nacházíte. Dodržujte je. POTKÁVACÍ / POZIČNÍ SVĚTLA S klíčkem v zapalování na MAR otočte objímku na obr. 31. Při zapnutí potkávacích světlometů zhasnou denní světla a rozsvítí se obrysová světla a potkávací světlomety. Na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka. S klíčkem na STOP nebo vytaženým ze zapalování se otočením objímky z polohy O na polohu rozsvítí všechna obrysová světla a osvětlení registrační značky. Na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka. DÁLKOVÉ SVĚTLOMETY Rozsvícení dálkových světlometů: objímka musí být v poloze obr. 31, zatlačte páku směrem k palubní desce (aretovaná poloha). Na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka. Dálkové světlomety zhasnete zatažením páky k volantu (znovu se rozsvítí potkávací světlomety). SVĚTELNÁ VÝSTRAHA Zapne se přitažením pákového přepínače k volantu (nearetovaná poloha) obr. 31. Na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka. SMĚROVÁ SVĚTLA Přestavte pákový přepínač do aretované polohy: nahoru (poloha 1 obr. 32): zapnutí pravého směrového světla; dolů (poloha 2): zapnutí levého směrového světla. SEZNÁMENÍ S obr. 32 F0S

39 SEZNÁMENÍ S Na přístrojové desce se rozbliká kontrolka nebo. Směrová světla se vypnou samočinně, jakmile uvedete vozidlo do jízdy v přímém směru. Funkce změny jízdního pruhu Změnu jízdního pruhu signalizujte přestavením levého pákového přepínače na půl sekundy do nearetované polohy. Směrové světlo na zvolené straně zabliká 3x a pak samočinně zhasne. ZAŘÍZENÍ "FOLLOW ME HOME Toto zařízení umožňuje osvětlit na určitou dobu prostor před vozem. Zapnutí: S klíčkem zapalování na STOP nebo vytaženým ze zapalování přitáhněte pákový přepínač k volantu do dvou minut od vypnutí motoru. Každým zatažením pákového přepínače se svícení prodlouží vždy o 30 sekund, ale je aktivní maximálně 210 sekund; pak se světlomety samočinně vypnou. Každou aktivací páky se rozsvítí kontrolka na přístrojové desce a na displeji se zobrazí doba, po níž bude funkce aktivní. Kontrolka se rozsvítí při prvním zatažení pákového přepínače a svítí až do samočinného vypnutí funkce. Každým zatažením páky se prodlouží pouze doba svícení světel. Vypnutí: Zatažením páky k volantu déle než dvě sekundy. OSTŘIKOVÁNÍ SKEL Pravým pákovým přepínačem se ovládají stírače/ ostřikovače čelního a zadního okna. STÍRAČE A OSTŘIKOVAČE ČELNÍHO OKNA Funkci lze zapnout pouze při klíči ve spínací skříňce v poloze MAR. Pákový ovládač má pět poloh (4 rychlosti) obr. 33: A stírač v klidu B přerušované stírání C pomalé nepřetržité stírání D rychlé nepřetržité stírání E časované rychlé stírání (nearetovaná poloha). 38 obr. 33 F0S0117

40 Dočasný rychlý chod je omezen na dobu manuálního držení páky v této poloze. Při uvolnění se páka vrátí do polohy A a stírač se automaticky zastaví. Funkce Inteligentní ostřik : ostřikovač čelního skla se zapne přitažením pákového ovládače k volantu (nearetovaná poloha). Podržením páky v poloze přitažené k volantu se uvede jedním pohybem do činnosti ostřikování i stírání čelního okna. Stane se tak, jestliže páku ostřikovače přidržíte déle než půl sekundy. Jakmile páku ostřikovače uvolníte, stírač čelního okna ještě několikrát setře čelní okno a celá akce skončí za několik sekund posledním "definitivním" setřením. Nepoužívejte stírače pro odstranění sněhu nebo ledu z čelního okna. Je-li stírač vystaven silnému namáhání, zasáhne ochrana motoru, která motor zastaví byť jen na několik sekund. Pokud by pak stírače nezačaly znovu fungovat, obraťte se na autorizovaný servis Fiat. STÍRAČ/OSTŘIKOVAČ ZADNÍHO OKNA Funkci lze zapnout pouze s klíčkem ve spínací skříňce v poloze MAR. Otočením objímky na polohu zapnete stírač zadního okna. Při zapnutých stíračích čelního okna se otočením prstence do polohy spustí i stírač zadního okna, který (v jednotlivých polohách pákového přepínače) funguje synchronně se stíračem čelního okna, ale s polovičním počtem kmitů. Jestliže je stírač čelního okna aktivní a zařadíte zpátečku, automaticky se spustí i stírač zadního okna pomalým plynulým stíráním. Při vyřazení zpátečky se stírač zadního okna zastaví. Funkce Inteligentní ostřik : ostřikovač zadního okna se zapne zatažením pákového ovládače k palubní desce (nearetovaná poloha). Podržením páky v této poloze se uvede jedním pohybem do činnosti ostřikování i stírání zadního okna. Stane se tak automaticky, jestliže páku ostřikovače přidržíte více než půl sekundy. Jakmile páku ostřikovače zadního okna uvolníte, stírač čelního okna ještě několikrát setře čelní okno a celá akce skončí za několik sekund posledním definitivním setřením. Nepoužívejte stírače pro odstranění nánosu sněhu nebo ledu z čelního okna. Je-li stírač zadního okna vystaven silnému namáhání, zasáhne ochrana motoru, která motor zastaví i na několik sekund. Pokud by pak stírače nezačaly znovu fungovat, obraťte se na autorizovaný servis Fiat. SEZNÁMENÍ S 39

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí.

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí. F I A T L I N E A P O U Î I T Í A Ú D R Î B A Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral značku Fiat a blahopřejeme Vám, že jste si zvolil model Fiat Linea. Sestavili jsme tento návod k použití

Více

PROČ POUŽÍVAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

PROČ POUŽÍVAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY F I A T D O B L Ó P O U Î I T Í A Ú D R Î B A PROČ POUŽÍVAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY My, co jsme vyprojektovali a zkonstruovali Vaše vozidlo, jej známe skutečně do posledního detailu a dílu. V autorizovaných

Více

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí.

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí. F I A T I D E A P O U Î I T Í A Ú D R Î B A Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste dal přednost značce Fiat a blahopřejeme Vám, že zvolil model Fiat Idea. Sestavili jste tento návod k použití a údržbě

Více

POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA

POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral vůz Alfa Romeo. Vaše Alfa Brera byla zkonstruována tak, aby byla zaručena maximální úroveň bezpečnosti, komfortu a potěšení z jízdy,

Více

POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA 159

POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA 159 POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA 159 Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral vůz Alfa Romeo. Vaše Alfa 159 byla vyprojektována tak, aby maximální úroveň bezpečnosti, komfortu a potěšení z jízdy, které jsou

Více

POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA 159

POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA 159 POUŽITÍ A ALFA 159 Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral vůz Alfa Romeo. Váš vůz Alfa 159 byl zkonstruován tak, aby Vám poskytl maximální úroveň bezpečnosti, komfortu a potěšení z jízdy, které

Více

CITROËN JUMPY Návod k obsluze

CITROËN JUMPY Návod k obsluze CITROËN JUMPY Návod k obsluze CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství Již 35 let vyvíjí společně partneři CITROËN a TOTAL motory a maziva s použitím nejmodernějších technologií. Optimální

Více

V této příručce pro majitele jsou popsány všechny verze vozu

V této příručce pro majitele jsou popsány všechny verze vozu Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral vůz Alfa Romeo. Váš vůz Alfa 147 byl zkonstruován tak, aby Vám poskytl maximální úroveň bezpečnosti, komfortu a potěšení z jízdy, které jsou vlastní značce

Více

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka OPEL Zafira Uživatelská pøíruèka Údaje o Vašem vozidle Zapište si zde prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo na identifikaèním

Více

Quick GUIDE Web EDITION

Quick GUIDE Web EDITION v40 Cross country Quick GUIDE Web EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU! Poznávání nového vozu je vzrušující zážitek. Prohlédněte si tohoto Quick Guide a seznamte se rychle a snadno s některými z nejběžnějších

Více

Informace, které nejsou uvedeny v tomto dodatku, je třeba vyhledat v návodu k použití a údržbě, k němuž je přiložen.

Informace, které nejsou uvedeny v tomto dodatku, je třeba vyhledat v návodu k použití a údržbě, k němuž je přiložen. F I A T D U C A T O C O M F O R T - M A T I C V tomto dodatku je uveden návod k použití elektronicky řízené mechanické převodovky COMFORT-MATIC modelu Fiat Ducato. Pro správné používání převodovky je

Více

Renault KADJAR. Uživatelská příručka

Renault KADJAR. Uživatelská příručka Renault KADJAR Uživatelská příručka výkony s vášní ELF je partner RRENAULT doporučuje ELF Partneři v automobilové hi-tech technologii Elf a Renault spojují své know-how na závodních okruzích i v městském

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení, která je nutno

Více

Obsah Na konci této příručky najdete abecedně seřazený rejstřík. Kapitola

Obsah Na konci této příručky najdete abecedně seřazený rejstřík. Kapitola Obsah Na konci této příručky najdete abecedně seřazený rejstřík. Kapitola Přístroje, spínače a ovládací prvky 1 Karosérie a interiér 2 Startování a jízda 3 V této příručce je popsáno jednak standardní

Více

Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola

Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze Kapitola V tomto manuálu budou popsána vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty, např. mechanická

Více

ČESKÁ POUŽITÍ A ÚDRŽBA

ČESKÁ POUŽITÍ A ÚDRŽBA POUŽITÍ A ÚDRŽBA PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY Navrhli jsme a vyrobili Váš vůz, proto jej známe skutečně do posledního detailu. V autorizovaných servisech Alfa Romeo Service se setkáte s techniky,

Více

Obsah. Volvo Car Corporation

Obsah. Volvo Car Corporation V tomto manuálu budou popsány vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty, např. mechanická nebo automatická převodovka. V některých zemích jsou určité prvky výbavy přímo

Více

Obsah Strana. Volvo Car Corporation

Obsah Strana. Volvo Car Corporation Obsah Strana V tomto manuálu budou popsány vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty, např. mechanická nebo automatická převodovka. V některých zemích jsou určité prvky

Více

VOLVO C30 QUICK GUIDE WEB EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU!

VOLVO C30 QUICK GUIDE WEB EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU! VOLVO C30 QUICK GUIDE WEB EDITION VÍTEJTE VE VŠEM NOVÉM VOLVU! DÁLKOVÝ OVLDČ S KLÍČEM ČEPEL KLÍČE Používá se k zamykání/odemykání odkládací schránky v přístrojové desce nebo dveří řidiče, např. pokud je

Více

CITROËN C3 Pluriel NÁVOD K OBSLUZE. C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 1

CITROËN C3 Pluriel NÁVOD K OBSLUZE. C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 1 C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 1 CITROËN C3 Pluriel NÁVOD K OBSLUZE C3 Pluriel - 2005-1 C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_TCV-TCH.win 6/10/2005 14:16 - page 1 C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

FORD MONDEO Rychlý průvodce

FORD MONDEO Rychlý průvodce FORD MONDEO Rychlý průvodce Informace, které obsahuje tato publikace, byly v okamžiku předání do tisku správné. Z důvodu dalšího vývoje si kdykoli vyhrazujeme právo na změnu specifikací, designu nebo výbavy

Více

Příručka pro uživatele

Příručka pro uživatele Příručka pro uživatele Internetový návod na použití On-line prohlížení přířučky pro uživatele umožňuje seznámit se s nejaktuálnějšími informacemi, které jsou snadno rozpoznatelné podle označení stránek

Více

ŠkodaYeti NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaYeti NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaYeti NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

ŠKODA Yeti NÁVOD K OBSLUZE

ŠKODA Yeti NÁVOD K OBSLUZE ŠKODA Yeti NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením, které budete

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

2 Úvod Úvod Zpět na přehled

2 Úvod Úvod Zpět na přehled Opel Movano 07/2011 Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 18 Sedadla, zádržné prvky... 34 Úložná schránka... 56 Přístroje a ovládací prvky... 64 Osvětlení... 83 Klimatizace... 90 Řízení

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘEVODOVKY

NÁVOD K OBSLUZE PŘEVODOVKY A U T O B U S M A V E - F I A T NÁVOD K OBSLUZE PŘEVODOVKY C O M F O R T - M A T I C V této příloze jsou popisovány způsoby provozu automatické převodovky COMFORT-MATIC, používané u vozidla Fiat Ducato.

Více

PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY Použití a údržba PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY Navrhli jsme a vyrobili Váš vůz, proto jej známe skutečně do posledního detailu. V autorizovaných servisech Lancia Service se setkáte s techniky,

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

OPEL CASCADA Uživatelská příručka

OPEL CASCADA Uživatelská příručka OPEL CASCADA Uživatelská příručka Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 21 Sedadla, zádržné prvky... 47 Úložné prostory... 71 Přístroje a ovládací prvky... 80 Osvětlení... 118 Klimatizace...

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola

Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola V tomto manuálu budou popsána vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty (kupř. manuální

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY F I A T S E D I C I P O U Î I T Í A Ú D R Î B A PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY My, co jsme vymysleli, vyprojektovali a zkonstruovali Vaše vozidlo, jej známe skutečně do posledního detailu a

Více

IOn-line návody na používání

IOn-line návody na používání IOn-line návody na používání Váš návod na použití je k dispozici rovněž na internetových stránkách společnosti Citroën, v rubrice MyCitroën. Váš osobní prostor na internetových stránkách, který si můžete

Více

ŠKODA Superb NÁVOD K OBSLUZE

ŠKODA Superb NÁVOD K OBSLUZE ŠKODA Superb NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením, které budete

Více

Opel Astra Uživatelská příručka

Opel Astra Uživatelská příručka Opel Astra Uživatelská příručka Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 20 Sedadla, zádržné prvky... 36 Úložná schránka... 54 Přístroje a ovládací prvky... 93 Osvětlení... 129 Klimatizace...

Více

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ 1 Vážený zákazník, Děkujeme Vám, že jste si vybrali domácí spotřebič CANDY, kvalitní myčku nádobí, terá zaručuje vysokou jakost, výborné užitné vlastnosti a spolehlivost.

Více

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému Obsah Navi 900 IntelliLink... 5 R 4.0 IntelliLink... 87 R300 BT... 131 Držák telefonu... 163 Navi 900 IntelliLink Úvod... 6 Základní funkce... 13 Rádio... 31

Více

Minidiktafon EDIC mini LCD

Minidiktafon EDIC mini LCD Minidiktafon EDIC mini LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémní výdrž až 250 hodin nahrávání v kuse Miniaturní rozměry Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Obsah balení Digitální

Více

Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem

Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem Příručka pro instalaci a použití Aplikuje se pro následující modely: Vnější vzhled Chladicí kapacita Vnější vzhled Chladicí

Více

LIFELINE SH 905 ID GR BK

LIFELINE SH 905 ID GR BK LIFELINE SH 905 ID GR BK CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám a blahopřejeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Tento nový výrobek byl projektován a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a prošel důkladnými

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

Pokyny pro použití CZ.3

Pokyny pro použití CZ.3 R-Link Obsah Opatření pro použití...................................................................... CZ.3 Obecné údaje.......................................................................... CZ.4

Více

Nový VRF systém. Řídicí systém. Divize technické podpory

Nový VRF systém. Řídicí systém. Divize technické podpory Nový VRF systém Řídicí systém Divize technické podpory 2014 ABV KLIMA S.R.O., ODERSKÁ 333/5, 196 00 PRAHA 9 - ČAKOVICE 28 Nový CMV systém řídicí systém 3.4 Centrální ovladač Centrální ovladač je dálkový

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON ELEKTROKOLA SE STŘEDOVÝM MOTOREM SYSTÉM MAX DRIVE CHARAKTERISTIKA A ROZMĚRY MATERIÁL A ROZMĚRY: Schránka je vyrobena z PC plastu. LCD displej je vyroben z tvrzeného

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

WEB EDITION QUICK GUIDE

WEB EDITION QUICK GUIDE WEB EDITION QUICK GUIDE VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU! V této složce najdete nejčastěji používané funkce ve vozidle. Uživatelská příručka a ostatní příručky obsahují bezpečnostní pokyny a veškeré texty

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Montážní manuál OBSAH 1 NASTAVENÍ ALARMU... 3 1.1 Programování ovladačů...3 1.2 Nouzové vypnutí alarmu...3 1.3 Změna počtu stisknutí servisního

Více

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA CZ SMARTSTART OBSAH SMARTSTART 3 O TÉTO PŘÍRUČCE 3 FUNKCE 4 DISPLEJ 4 SYMBOLY 5 DISPLEJ 6 HLAVNÍ OBRAZOVKA 6 NASTAVENÍ 7 HODINY 7 DATUM 7 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

DVEØE (kapitola 1) pro autorádio. Venkovní teplota Informace autorádia. (nafukovací vak) spolujezdce. 1 Vnìjší signalizace

DVEØE (kapitola 1) pro autorádio. Venkovní teplota Informace autorádia. (nafukovací vak) spolujezdce. 1 Vnìjší signalizace DVEØE (kapitola 1) 1 2 3 4 5 6 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 1 Vnìjší signalizace 2 Nafukovací vak (airbag) øidièe 3 Dálkové ovládání autorádia 4 Stìraèe/ostøikovaèe Pøepínání informací palubního poèítaèe

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Roomster NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Roomster NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠKODA Roomster NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem ŠKODA získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY OBSAH Parametry dálkového ovladače... 2 Provozní tlačítka... 3 Kontrolky na LCD displeji... 6 Pokyny k práci s tlačítky... 7 Automatický provozní

Více

strana [ 2 ] 1. Jak se co jmenuje 1.1. Všeobecné Freedom CS

strana [ 2 ] 1. Jak se co jmenuje 1.1. Všeobecné Freedom CS Návod k obsluze 1. Jak se co jmenuje 1.1. Všeobecné Freedom CS 1 8 7 6 2 10 9 5 3 11 4 1 řídítka 2 vidlice 3 motor v náboji 4 převodník (integrovaný senzor točivého momentu) 5 řídící jednotka 6 nosič 7

Více

CITROËN C5 ART/NAV - X4 - CS - 51/3 - ADD

CITROËN C5 ART/NAV - X4 - CS - 51/3 - ADD CITROËN C5 ART/NAV - X4 - CS - 51/3 - ADD 1 NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAÈNÍ SYSTÉM Pøed prvním použitím navigaèního systému nebo po odpojení akumulátoru je tøeba provést jeho inicializaci. Vozidlo je tøeba odstavit

Více

Mercedes-Benz. Příslušenství. Dětská sedačka KID Návod k obsluze B6 6 86 8303

Mercedes-Benz. Příslušenství. Dětská sedačka KID Návod k obsluze B6 6 86 8303 Mercedes-Benz Příslušenství B6 6 86 8303 Dětská sedačka KID Návod k obsluze -2- Dětská bezpečnostní sedačka Mercedes-Benz (KID) Blahopřejeme Vám k Vaší nové dětské bezpečnostní sedačce Mercedes-Benz (KID).

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

OPEL Movano. Obsluha, bezpeènost, údržba POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!*

OPEL Movano. Obsluha, bezpeènost, údržba POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* OPEL Movano POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* Vznìtový motor Vašeho vozidla je vyvinut v souladu s nejnovìjšími poznatky automobilového výzkumu, pøedstavuje nejvyspìlejší technologii a technickou sofistikovanost,

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

Z-E4626 ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Z-E4626 ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ Z-E4626 ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ CZ OBSAH PŘEHLED ZAŘÍZENÍ PŘEHLED O TÉTO PŘÍRUČCE... str. 02 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... str. 02 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM... str. 02 SYSTÉM ZENEC 5 6 7 PŘEHLED ZAŘÍZENÍ SYSTÉM

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Při jízdě doporučujeme používání bezpečnostní přilby stejně tak, jako na klasickém jízdním kole.

Při jízdě doporučujeme používání bezpečnostní přilby stejně tak, jako na klasickém jízdním kole. Mějte, prosím, na paměti, že celý systém a především jeho baterie vyžaduje pravidelnou údržbu a vhodné skladování. Před použitím si prosím přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál. V případě nevhodného

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

OPEL MOKKA. Infotainment System

OPEL MOKKA. Infotainment System OPEL MOKKA Infotainment System Obsah Navi 950/650 / CD 600... 5 Navi 600... 77 Audio systém... 169 Navi 950/650 / CD 600 Úvod... 6 Základní funkce... 17 Rádio... 25 CD přehrávač... 32 Externí zařízení...

Více

WEB EDITION QUICK GUIDE

WEB EDITION QUICK GUIDE WEB EDITION QUICK GUIDE VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU! V této složce najdete nejčastěji používané funkce ve vozidle. Uživatelská příručka a ostatní příručky obsahují bezpečnostní pokyny a veškeré texty

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

Displej pro elektrokola SW-LCD

Displej pro elektrokola SW-LCD Displej pro elektrokola SW-LCD Uživatelská příručka www.e-totem.cz 1. Úvod Vážení uživatelé, abyste zajistili lepší využití Vašeho elektrokola e-totem, přečtěte si prosím tento návod pro SW-LCD displej

Více

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka)

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Obsah... 1 Popis kamery... 2 Vložení SD karty... 2 Hlavní nabídka... 3 Nabídka nastavení... 3 Nahrávání

Více

Používání této příručky

Používání této příručky Obsah Úvod... 2 Krátce... 6 Klíče, dveře a okna... 21 Sedadla, zádržné prvky... 33 Úložné prostory... 54 Přístroje a ovládací prvky... 61 Osvětlení... 78 Informační systém... 83 Klimatizace... 123 Řízení

Více

IOn-line návody na používání

IOn-line návody na používání IOn-line návody na používání Váš návod na použití je k dispozici rovněž na internetových stránkách společnosti Citroën, v rubrice MyCitroën. Váš osobní prostor na internetových stránkách, který si můžete

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Dodatek

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Dodatek SIMPLY CLEVER ŠKODA Rapid Dodatek Dodatek Technické změny 05.2013 Tento dodatek doplňuje Návod k obsluze Rapid, vydání 11.2012. Údaje v tomto dodatku mají přednost před údaji uvedenými v návodu k obsluze

Více

ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY F I A T P A N D A P O U Î I T Í A Ú D R Î B A PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY My, co jsme vymysleli, vyprojektovali a zkonstruovali Vaše vozidlo, jej známe skutečně do posledního detailu a dílu.

Více

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY OBSAH BALENÍ PŘÍDAVNÉ KAMERY POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (MONITORU) POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY (KAMERY) UVEDENÍ DO PROVOZU VOLBY MENU PÁROVÁNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TECHNICKÁ

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

CLIFFORD. The Science of Security. Concept 100 Podrobný návod k použití

CLIFFORD. The Science of Security. Concept 100 Podrobný návod k použití CLIFFORD The Science of Security Concept 100 Podrobný návod k použití Údržba systému Váš systém Clifford nevyžaduje žádnou údržbu, kromě pravidelné výměny baterií dálkového ovladače. Základní podmínkou

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9220823 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje...

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje... Obsah Upozornění... 2 Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení... 3 Návod k instalaci... 3 Montáž monitoru... 3 Odpojení monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Připojení zařízení... 6 Zapnutí

Více

FordFusion Návod k obsluze pro vlastníky. Feel the difference

FordFusion Návod k obsluze pro vlastníky. Feel the difference FordFusion Návod k obsluze pro vlastníky Feel the difference Informace, které obsahuje tato publikace, byly v okamžiku předání do tisku správné. Z důvodu dalšího vývoje si kdykoli vyhrazujeme právo na

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9211132 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Real time tlakový snímač

Real time tlakový snímač Uživatelský návod k obsluze ZADI RTS BIKE Real time tlakový snímač Upozornění: Instalace tohoto přístroje je určena pro KVALIFIKOVANOU dílnu a měl by jí provádět zaškolený mechanik, který má s instalací

Více

OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 MODEL A SPECIFIKACE...1 TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE...2 INDIKÁTORY A FUNKCE...5 PROVOZNÍ POKYNY...6

OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 MODEL A SPECIFIKACE...1 TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE...2 INDIKÁTORY A FUNKCE...5 PROVOZNÍ POKYNY...6 POZNÁMKA 1. Obrázek na obalu slouží pouze jako ukázka a může se lišit od Vámi zakoupeného produktu. 2. Před zahájením používání klimatizačního zařízení si pročtěte kapitolu BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ. 3. Tato

Více

ENA 50-60 Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Příloha a obsluze Flamco www.flamcogroup.com Obsah Strana 1. Uvedení do provozu 3 1.1. Uvedení do provozu ENA 50/60 3 1.2. Parametry pro uvedení do provozu 3 2. Položky menu Hardware a Parametry

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

Návody k obsluze on-line

Návody k obsluze on-line Návody k obsluze on-line Návod k obsluze je k dispozici rovněž na webových stránkách společnosti Citroën, v části MyCitroën. Tento osobní prostor na míru umožňuje vytvořit přímý a upřednostňovaný kontakt

Více

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM ACM 15 EW, ACM 20 EW, ACM 25 EW, ACM 28 EW RCM 30 DW, RCM 40 DW, RCM 50 DW, RCM 62 DW ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197

Více