Zemědělci bránili krávy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zemědělci bránili krávy"

Transkript

1 Dne 5. března se v Olomouci konal XVII. sněm AK ČR Strany 6 8 Liptál a Lidečko vesnice roku Zlínského kraje Strany 19 a 20 Brazílie země velkých agrárních možností Strany 36 a 37 Informační noviny Agrární komory České republiky května 2009 AKTUÁLNĚ Jan Veleba znovu v čele COPA Dne byl prezident AK ČR Jan Veleba podruhé zvolen do funkce vice - prezidenta COPA. Není přitom obvyklé, aby byl někdo v této funkci potvrzen vícekrát. Zemědělci EU mu vyslovili uznání za jeho aktivní přístup k agrární problematice. Má na to podle jeho slov vliv nejen krize, ale i agrární politika EU. Pokud se po roce 2013 odbourají dotace na minimum, tak agrární soustava EU nebude mít šanci obstát v kon - kurenci světového zemědělství. EK se zemědělstvím v sou - časné situaci takřka nezabývá. Řeší se jenom pomoci bankám, automobilkám apod. To je skutečnost, kterou jsem si ověřil na jednáních v rámci COPA v Bru - selu, uvedl těsně po svém zvolení Veleba. (li) Kandidát AK ČR do europarlamentu AK ČR podporuje kandidaturu Ing. Stanislava Jaše, pracovníka COPA- -COGECA, do EP. Stanislav Jaš se specializuje na mléko, maso, šlechtění hospodářských zvířat a včelařství. Pokud by se europoslancem stal, začal by podle svých slov pracovat na možnostech ovlivnění debaty o bu doucnosti společné zemědělské politiky EU. Pokud vejde v plat nost Lisabonská smlouva, EP bude spolurozhodovat o bu doucnosti zemědělství v EU, říká Jaš. V ne pos - lední řadě bych rád inicioval strategický dokument o včelař - ství v Ev ropě, dodává. Stanislav Jaš kandiduje za Stranu důstojného života (SDŽ) s pořadovým číslem 14. (li) Zemědělci bránili krávy I letos se koncem dubna uskutečnila v hanácké metropoli mezinárodní zahradnická výstava pod názvem Flora Olomouc. Vůbec první výstava tohoto druhu proběhla v Olo mou ci v roce Jubilejní 30. výstava s názvem Flora se konala právě letos a byla tradičně doprovázena zahradnickými trhy a vele - trhem zahradní mechanizace Hortifarm. S nabídkou květin, okrasných rostlin, dřevin a zahrad nic - ČÍSLO DNE 71 % kých potřeb se představili pěstitelé a pro - dejci z domova i ze zahraničí Rakouska, Thajska, Švý carska, Slovenska a Polska. Hlavní expozice v pa - vilonu A se proměnila na Květinové šapitó, Konec dubna se tentokrát nesl v duchu celoplošné demonstrace producentů mléka. Zemědělci se svou technikou vyrazili na silnice ve svých regionech a nebylo výjimkou, že se najednou dalo do pohybu i 60 traktorů, sklízečů a nákladních aut. Na některých nechyběly vysvětlující hesla a slogany. Zemědělství bez dojnic nemůže existovat a bez zemědělců skončí mlékárny, říkali zase potravináři a někteří, jako třeba společnost Madeta, symbolicky vyslali demonstrovat své vozy. Požadavky máme čtyři, vysvětloval Jan Veleba, prezident AK ČR, sdělovacím prostředkům, čeho chtějí zemědělci demonstrací dosáhnout. Stejně jako u cukrovky bychom chtěli zavést ke kvótě minimální cenu mléka. Za druhé požadujeme legislativu, která zabezpečí korektní podnikání obchodních řetězců. Do třetice považujeme za nutné co nejdřív přijmout koncepci českého zemědělství. A za čtvrté bychom chtěli urychlit výplaty doplňkových přímých plateb, tzv. Top-up, to je dorovnání 30 % plateb z národních zdrojů k platbám z EU. Nechceme nic jiného, než co bylo vyjednáno před vstupem do EU. Tyto peníze bychom měli rádi v ze - mědělství během srpna 2009, uvedl Jan Veleba. Chceme, aby farmáři co nejdříve dostali hotové peníze a pomohli si naplnit finanční toky, které kvůli nízkým výkupním cenám pomalu vysychají, dodal. Konkrétní údaje od samotných chovatelů dojnic nasvědčují tomu, že se do dalšího pololetí už nepočítá se stovkami a dokon ce tisíci krav v plné užitkovosti. (egi) Více o protestech zemědělců čtěte na stranách 3 5 Květinové šapitó v jarní Olomouci květinovou manéž s klauny, koňmi, balerínami, provazovými žebříky či ohnivým kruhem. Zúčastnili se i med vědi z cirkusu Berousek. Pestrou nabídku obohatila velká expozice Svazu květinářů a flo ristů České republiky či Zahradnictví města Vídně. Více než 1500 orchidejí připravili pro návštěvníky Flory pěstitelé z dalekého Thajského království. Pavilon E byl tradičně vyhrazen expozici Českého zahrádkářského svazu se sbírkami kaktusů a suku lentů, bonsají, skalniček, jarních cibulovin, balkónových rostlin, květinovými aranžmá a přehlídkou širokého sortimentu macešek. Text a foto: (jur) Výsledek ankety Českého rozhlasu stanice Radiožurnál, která probíhala 29. dubna. Na otázku: Měl by stát víc chránit české zemědělce? odpovědělo 71 % respondentů ANO. U pomníku bitvy sedláků Scházíme se po letech znovu na tomto památném místě, které je symbolem utrpení našich předků a také symbolem jejich vzdoru a vůle postavit se proti zbídačování. My tu ale nestojíme v roli poražených sedláků bitvy z března Přijde doba, kdy společnost pochopí, že zemědělství je jedním ze základů každého rozumně řízeného státu. Přijde doba, kdy svobodný bude ten, kdo bude mít vodu, energii a potraviny. Zatím nevyužíváme přírodní zdroje naší země a mrháme hodnotami zděděnými po předcích. Jenom malý příklad za všechny. Základem pokroku byl pluh. Už v roce 1789 byla v Čechách založena Společnost pro orbu. O 220 let později když spočítáme zemědělskou produkci a přidanou hodnotu na hektar půdy je za námi pouze Slovensko a tři pobaltské země. Všechno jsme totiž postupně v posledních 20 letech snižovali, likvidovali, komoditu po komoditě, obor po oboru, za tichého přihlížení politiků. Samozřejmě ne všech, byly výjimky jako třeba Josef Lux. Postupně se zavíraly lihovary, škrobárny, cukrovary, konzervárny, tírny, semenářské stanice. Nyní jsou na řadě masny, mlékárny a další. Přidaná hodnota a zaměstnanost se dělá ve stále větším objemu mimo naši zemi. Na stranu druhou se ve stále větším objemu dovážejí potraviny. Svou zničující hru za nečinného přihlížení českých politiků a ÚOHS sehrávají obchodní řetězce, které mají pod kontrolou 75 % maloobchodního trhu potravin. Jejich bezostyšné praktiky se stupňují. Vyvrcholením byl nedávný dopis Kauflandu mlékárnám, jehož duch mi silně připomíná kriminalistické metody v duchu obviněný, přiznejte se. Abyste mi rozuměli v tomto případě to je pokyn potravinářům, aby si sami snížili ceny svých výrobků o 15 %. Tomuto vývoji odpovídá i naše aktivizace a permanentní stavění barikád odporu. Jsme z toho už unaveni, ale nemáme jinou volbu. Pokud polevíme, půjde destrukce českého zemědělství mnohem rychleji. (Z vystoupení prezidenta AK ČR Jana Veleby na demonstraci 29. dubna v Chlumci nad Cidlinou, jíž se čeští zemědělci připojili k celoevropské protestní akci organizované Německým svazem chovatelů mléčného skotu) Jediný magazín v ČR celé potravinové vertikály PRVOVÝROBA ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL OBCHOD

2 2 Aktuality 28. května 2009 Hlad nezná hranic Nedávno jsem se zúčastnil první konference ministrů zemědělství v historii G8. Ministři nejbohatších zemí světa se na ní zavázali k boji s nedostatkem potravin v roz - vojových zemích a ke zlepšení situace těch nejchudších. Podle Světové banky trpí následkem ekonomické krize a rostoucích cen potravin a pohonných hmot extrémní chudobou 150 milionů lidí, kteří tak nemohou vést zdravý a produktivní život. Počátkem dubna se kvůli koordinaci společného postupu v boji s ekonomickou krizí sešel v Londýně prezident Obama s představiteli skupiny G20. Prezident tam oznámil, že požádá Kongres o zdvojnásobení americké finanční pomoci na zemědělské projekty v rozvojových zemích v roce 2010 až na miliardu dolarů. O týden později jsem na mezinárodní konferenci o po - travinové pomoci v Kansas City oznámil přidělení dalších 80 milionů dolarů na čtyři projekty v Africe v rámci programu Mc- Govern-Dole International Food for Education and Child Nutrition určeného pro 655 tisíc dětí. Proč jsou tyto kroky důležité? Dohromady tvoří ucelený postup pomáhající zajistit dostatek potravy nyní i v budoucnu. V současnosti se snažíme uspokojit krátkodobé potřeby prostřednictvím programů potravinové pomoci, se kterými Amerika začala po druhé světové válce. USA se na celkovém objemu dodávek potravin posledních deseti let podílely celou polovinou. Našim cílem je pomoci lidem, aby se byli schopni v bu - doucnu nasytit sami. V současnosti roste poptávka po zemědělských produktech rychleji než nabídka. Předložením žádosti Kongresu se Obama zavazuje rozetnout začarovaný kruh bídy a hladu, jež se dotýká více než miliardy lidí. Prezidentův plán by pomohl rozvojovým zemím zvýšit výnosnost jejich půdy a tím zlepšit situaci venkovského obyvatelstva. Důsledky podvýživy a hladu mají dopad daleko za zeměpisnými hranicemi zemí, které jsou těmito hrůzami postižené. Svým kolegům jsem minulý týden na schůzce G8 zopakoval to, co jsem slíbil svým spoluobčanům vláda Spojených států udělá vše pro to, aby zajistila dostatečné zásoby bezpečných a výživ - ných potravin pro všechny Američany a pro lidi celého světa. Tom Vilsack, ministr zemědělství USA Priority ministra Šebesty Nově nastupující ministr zemědělství Jakub Šebesta sdělil v první den vlády své priority. e to samozřejmě především Jdokončení všech jednání v sou vislosti s českým předsednictvím v Evropské unii. Také Letní ministr zemědělství Jakub Šebesta příprava rozpočtu. Chci též zahájit komunikaci s nevládními zemědělskými organizacemi. Velký důraz budu klást mimo jiné na zákon, který se týká reorganizace pozemkového fondu, řekl v krátkosti nový ministr zemědělství Jakub Šebesta. Jelikož jeho předchůdce Petr Gandalovič ještě na poslední chvíli podepsal dvě smlouvy na nákup informačních a komu - nikačních technologií za 570 milionů korun bez veřejné soutěže, Jakub Šebesta na dotaz novinářů slíbil, že obě zakázky nechá co nejdřív prověřit. V sou časné době se seznamuji s jejich detaily, řekl. Uzavření smluv přitom zakázal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který začal obě zakázky prošetřovat. (egi) S inaugurací začal premiér Fischer pracovat i na předčasných volbách Nový premiér ČR Jan Fischer (vlevo) s Janem Velebou, prezidentem AK ČR Jana Fischera, šéfa českých statistiků a od čtvrtka 9. dubna premiéra ČR, si vybrali lídři čtyř politických stran na svém nočním jednání v neděli 5. dubna v Kramářově vile. Poprvé s tímto návrhem oslovil Jana Fischera v pátek 3. dubna sám Mirek Topolánek, v té době premiér v demisi. Jméno, které lídři vybrali, se zamlouvá i prezidentu Václavu Klausovi, který politiky znesvářených stran donutil k dohodě, když požadoval rychlé řešení politické krize. Jan Fischer si nechal pár desítek hodin na rozmyšlenou. Svolil s jednou podmínkou. Po té pěti-, šestiměsíční službě, jak já to nazývám, se chci vrátit zpět do svého oboru, do své instituce. Mám tam hodně rozdělané práce, řekl. Dodal také, že tuto funkci nespojuje s žádnými dalšími politickými ambicemi. Dospěl jsem k závě ru, že bych mohl využít své dosavadní zkušenosti z od bor ného působení ve státní správě a vykonat tím dobrou službu, řekl Jan Fischer ještě před složením premiérského slibu na Pražském Hradě. Připustil také, že se s inaugurací a used nutím do premiérského křesla již de facto začíná pracovat na předčasných volbách a vlastně i své výměně za premiéra dalšího. Český statistický úřad bude totiž jako vždy připravovat zpracování voleb a už je na to připraven. Pro pracovníky ČSÚ je uspokojující dohoda politiků nad termínem voleb v polovině října, uvedl Fischer a dodal, že z praktických letitých zkušeností, jaké se zpracováním volebních dat tato instituce má, lze vše v daném termínu stihnout. Připouštím také, že to bude napjaté. I když u toho nebudu osobně, spoléhám se na štáb odborníků působících na úřadu, dodal Fischer. Nový premiér ale nespoléhá na poradce svého předchůdce a chce mít své. To je moje podmínka úspěchu. Rád bych si poradce vybral sám, uvedl. I na nich a jejich odborných radách bude totiž záležet při sestavování rozpočtu na rok V tomto ohledu má Jan Fischer výhodu své letité profese a kon - taktů právě na naše přední ekonomy. Jeho předností není jen znalost práce s daty a ekono - mickými údaji. Kdo vzpomene jeho nástup do křesla šéfa ČSÚ, musí uznat i jeho další trumf, který je velmi důležitý i pro jeho neméně významnou novou funkci, totiž předsedajícího leadra Evropské unie. Jeho uvedení do funkce šéfa ČSÚ provázely komentáře odborníků S doslova revolučním trendem v segmentu pivních obalů přichází nyní na český trh skupina Heineken Česká republika. Maxilahev o obsahu 1,5 litru, do které budou plněny značky Zlatopramen a Starobrno, obohatí český maloobchodní trh s baleným pivem. ový obal nabízí našim Nspotřebitelům větší kom - fort. Objem piva je třikrát větší než u běžné lahve, balení se snadno nese, lahev je lehká a nerozbitná. Je to více než klasická pivní lahev a méně než soudek, říká Jiří Imrýšek, marketingový ředitel skupiny Heineken Česká republika. Nový obal byl speciálně vyvinut pro plnění piva, které je velmi citlivé na světlo, teplotu a oxidaci. Při použití špičkových technologií a moderních materiálů (barva materiálu a speciální ochranná vrstva lahve) se podařilo podstatně snížit průnik slunečního záření a kys - líku a také zabránit úniku CO 2 z lahve. Pro spotřebitele je velmi praktická možnost opakovaného uzavírání lahve. Zkrátka, když pivo nevypijete hned, lahev jednoduše znovu uzavřete a dáte do chladničky. Materiál, z něhož je Maxilahev vyrobena, je plně recyklovatelný a nezatíží životní prostředí, dodal Jiří Imfrýšek (egi) z domova i ze zahraničí a uká - zalo se, že jméno Jan Fischer má velmi dobrý zvuk právě v Evropské unii. Životopis Jana Fischera Nová vláda bude při revizi letošního rozpočtu a přípravě rozpočtu na příští rok rozhodovat také o tom, jak silné finanční pumpy použije na boj s krizí. Samotný výpadek příjmů způsobí podle náměstka ministra financí Eduarda Janoty deficit zhruba 130 miliard korun, to znamená přes 4 % HDP. A ve výdajích je to potom 80 miliard plánovaných ODS a ČSSD na boj s krizí, což znamená další možný výpadek přes dvě procenta. Předchozí vláda, jak se dnes ukazuje, sázela spíše na tzv. socialismus pro bohaté. Mimo jiné pro tento fakt svědčí například krizové opatření, které zlevňuje auta pro podnikatele, říká viceguvernér ČNB Miroslav Singer. Úkol vlády v období rostoucí nezaměstnanosti vidí proto v tom, aby byly náklady krize pokud možno rovnoměrně rozloženy také sociálně. Eugenie Línková Datum a místo narození: 2. ledna 1951, Praha Vzdělání: Vystudoval na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze obor statistika a ekonometrie v roce V roce 1985 uzavřel na VŠE postgraduální studium a získal titul kandidáta věd v oboru ekonomická statistika. Současná funkce: Od dubna 2003 je předsedou Českého statistického úřadu (ČSÚ). Předchozí zaměstnání a funkce: Do ČSÚ nastoupil již po vysoké škole; v roce 1990 se stal místopředsedou tehdy ještě federálního úřadu (ve funkci zůstal i po vzniku ČSÚ). Od počátku 90. let vedl týmy zpracovávající výsledky parlamentních a komunálních voleb. Na jaře 2001 pracoval v misi MMF, která zkoumala možnosti budování statistické služby ve Východním Timoru. Od září 2000 pracoval jako ředitel oddělení produkce společnosti Taylor Nelson Sofres Factum a od března roku 2002 až do jmenování předsedou ČSÚ byl vedoucím výzkumných pracovišť fakulty informatiky a statistiky VŠE. Členství v politických stranách: Nyní bez politické příslušnosti. V letech 1980 až 1989 byl členem KSČ. Rodina: Je podruhé ženatý a je otcem tří dětí. Maxilahev na českém pivním trhu Křest Maxilahve Zlatopramenu se uskutečnil v botelu Albatros v Praze

3 28. května 2009 Protesty zemědělců 3 V Chlumci protestovaly stovky farmářů proti nízkým cenám mléka Několik stovek zemědělců se sešlo 29. dubna v Chlumci nad Cidlinou na Hradecku na demonstraci proti nízkým výkupním cenám mléka. U památníku potlačeného selského povstání v roce 1775 upozornili během hodinového setkání na ztráty v chovu skotu, aby vyburcovali politiky k jejich okamžitému řešení. Prezident Agrární komory ČR Jan Veleba na demonstraci řekl, že výrobci mléka ztrácejí každý měsíc na tržbách asi půl miliardy korun v porovnání s loň ským rokem. Když to tak půjde dál, za rok to bude šest miliard. To nemá sektor schopnost přežít, řekl. Dodal, že zemědělci potřebují ministra zemědělství, který jim rozumí. Podle odcházejícího ministra zemědělství Petra Gandaloviče ale protesty nic nezmůžou. Samozřejmě jsem si vědom současné situace, kdy zemědělci ztrácejí až 2,50 Kč na litru mléka. To je obrovsky obtížná situace, ale bohužel v této chvíli s tím protesty a blokády nic nenadělají, řekl Gandalovič tentýž večer v České televizi. Podle něho je nutné přečkat obtížné období, neboť opatření Evropské unie prý již začínají pomalu působit. Statistika ukazuje, že strmý pád cen se zastavil a my se pohybujeme po nějakém plochém dně. Věřím, že se ceny začnou v druhé polovině roku zase zlepšovat, dodal. Farmáři přinesli na pokojnou demonstraci několik transparentů. Na jednom stálo Gandalovič šrotuje krávy a země - dělce. Z Táborska přijeli s ná - pisem Požadujeme rovné podmínky, zástupci Litoměřicka nesli transparent Nechceme vybíjení dojného skotu v ČR. Mléko je podle Veleby poslední živočišnou komoditou, v níž je Česká republika sobě - stačná. Při již zahájeném vybíjení nerentabilních stád by to podle něj za dva roky nemusela být pravda. Odhadl, že za letošní první pololetí by mohlo být vybito 7000 krav z celkových asi kusů. Ředitel Agrodružstva Lhota pod Libčany Pavel Veselý řekl, že podnik by při vybití svých 500 krav musel poslat 65 z 95 zaměstnanců na úřad práce. Nechceme ale zabíjet své krávy, které nemohou za to, že za mléko dostáváme tolik, co za Husáka, řekl Veleba. Výrobní náklady na litr mléka jsou podle Agrární komory ČR kolem 8,50 Kč, výkupní cena je 6 Kč. Podle údajů Českého statistického úřadu pokračoval propad cen výrobců mléka i v prv - ním čtvrtletí. Průměrná cena mléka nejvyšší jakosti klesla více než o třetinu na 6,54 koruny za litr, v březnu již na 6,25 koruny za litr. (li) Vedení Agrární komory ČR při protestech v Chlumci nad Cidlinou Tři otázky pro Mgr. Miloslava Mánka, předsedu Okresní agrární komory v Rakovníku Podpořili jste 29. dubna celoevropskou demonstraci zemědělců u památníku sedláků v Chlumci nad Cidlinou? Okresní Agrární komora v Rakovníku tuto celoevropskou akci podpořila, byť se na Rakovnicku už skotu moc nechová. Nejde totiž jen o mléko, podobný cenový podraz může postihnout i další zemědělské komodity. Jak hodnotíte minulou demonstraci, která se konala před ministerstvem zemědělství v Praze? Měla podle Vás význam? Osobně říkám, ale nikoliv coby okresní představitel agrární komory v Rakovníku, ale jako Miloslav Mánek, že všeobecně nejsem příliš nakloněný způsobu řešení problémů demonstracemi. Nakonec se ukázalo, že tyto nátlakové akce jsou zapotřebí, protože normální cestou nejde s představiteli ministerstva zemědělství a samotným ministrem jednat. Zásadní problém je v tom, že ministr vůbec nepřijme představitele zemědělců a nikdo s vámi nejedná. Vaše cesta skončí když ne na vrátnici, tak v sekretariátu ministra. Pokud jiná cesta není, tak nezbývá, než uspořádat veřejnou demonstraci. Její výsledek však přes přísliby není dosud žádný. Máte signály o tom, že by některý chovatel dojnic chtěl stavy omezovat, nebo dokonce likvidovat? Zatím takové signály na Rakovnicku nemáme. Kdo do skotu dělá, modernizoval s pomocí úvěru nebo dotace, takže musí nějakým způsobem pokračovat se stanoveným počtem dojnic, aby dotaci nemusel vrátit. Ta situace je o to vážnější, že podle zpráv, které máme, chtějí některé obchodní řetězce snížit cenu mléčných výrobků o 15 %. To se smluvně odrazí přes zpracovatele do prvovýroby. Nyní se to týká mléka, příště to může postihnout nákupní ceny u jatečních zvířat, což už by mohlo mít vážný dopad na živočišnou výrobu a tím i na celé zemědělství. Zdeněk Kulhánek Demonstrovalo se i v Německu a Rakousku V předposlední dubnový den demonstrovali zemědělci ve 13 evropských zemích, nejvíce v Německu, Francii, Rakousku a samozřejmě i v ČR. Celkem protestovalo proti nízkým cenám mléka v Evropě zhruba chovatelů dojného dobytka. Jejich společným požadavkem je pružnější systém regulace množství mléka na evropském trhu. Na protest proti dramatickému poklesu cen mléka vyrazilo na vídeňskou centrální okružní tepnu Ringstrasse zhruba 1500 farmářů a více než 300 traktorů. Na transparentech byly k vidění nápisy jako Bez spravedlivých cen žádná budoucnost nebo Umře-li sedlák, umře země. Rakouští farmáři předali protestní petici předsedkyni rakouského parlamentu Barbaře Prammerové. Konvoj traktorů se pak vydal k budově ministerstva zemědělství. Podle statistik ubude každý den v Rakousku 97 krav a devět selských usedlostí. Nyní je v Rakousku chovatelů dojného dobytka, ale za poslední rok jich ubylo Rakouští i němečtí zemědělci přitom tvrdí, že aby mohli normálně hospodařit, muselo Ilustrační foto Egi by se mléko vykupovat za cenu 40 eurocentů (zhruba deset korun) za litr. Současná situace vznikla po navýšení kvót na produkci mléka v celé Evropské unii, a to v době, kdy už byl evropský trh mlékem přesycen. EU se přitom loni na podzim po složitých debatách dohodla, že kvóty na mléko budou zrušeny v roce Do té doby se budou každý rok zvyšovat o jedno procento, aby producentům umožnily měkké přistání. Protesty kvůli nízkým výkupním cenám mléka se konaly také v Německu. Tisícovky zemědělců protestovaly před ministerstvem zemědělství spolkové země Bádensko-Württembersko ve Stuttgartu. Někteří přijeli se svými traktory, další byli vyzbrojeni kravskými zvonci a transparenty. Podle organizátorů protestů se akce zúčastnilo nejméně 8000 chovatelů mléčného skotu. Zemědělci byli odhodláni zemskému ministrovi zemědělství Peteru Haukovi darovat pět dojnic jako výraz toho, že jejich chov stejně nic nevynáší. Francouzští producenti mléka se rozhodli příslušným úřadům předat otevřený dopis, jenž rovněž obsahuje seznam opatření, která jsou údajně předpokladem k záchraně mlékárenského průmyslu. (zpra) Dopis zaslaný potravinářům obchodním řetězcem Kaufland Vážení, jak jsem předesílala, je nutné se opět podívat na nákupní ceny. Veškeré vstupní suroviny jsou za poslední týdny a měsíce již výrazně nižší, klesají, cena mléka kolem 6 Kč a nejen v mlékárně, ale obecně je a bude velký tlak na snížení ceny. Nejprve Vám dávám příležitost k zaslání vlastního návrhu (dobrovolný :-)), pokud bude odpovídat situaci a nebude důvod přesně definovat a specifikovat jednotlivé položky. Dávám Vám tento prostor, jelikož doufám, že v této době si tuaci výjimečně uznáte bez dlouhých diskuzí a dohodneme se o to rychleji než obvykle (jelikož snížení mělo již dávno proběhnout) a jsou jistě položky, na kterých máte větší prostor, na některých menší prostor. Jde mi obecně o snížení cen, můžeme se domluvit na variantě jeden artikl X %, druhý o to méně. Nechci, nebo nerada bych zatím volila variantu na kompletní sortiment 15 %, což by cca odpovídalo poklesu ceny výkupních, obalových materiálů, do - pravy, energií apod. Cenové snížení musí mít minimálně šestiměsíční garanci, tzn. v případě platnosti nových cen od do konce října. Váš návrh nových fakturačních cen očekávám do příští středy, tzn Děkuji S pozdravem Kaufland, Česká republika, v. o. s. (Jméno a kontaktní údaje jsme záměrně vyjmuli. red)

4 4 Protesty zemědělců 28. května 2009 NÁŠ KOMENTÁŘ Až na dřeň Demonstrace bývají provázeny vášněmi a lidé ve vyhrocené situaci jednají mnohdy emotivně. Zemědělské demonstrace, jichž jsme po roce 1990 zažili, dá se říci, nespočet, měly jedno společné. Samotným aktérům šlo vždy o věc a za cho - vání tohoto odvětví, které se od jmenovaného data mnohdy hrubě podceňovalo. Je to obor jistě specifický a upozornění, že na jeho chod o má vliv z poloviny příroda a její jevy, se bralo jako nepřiměřené skuhrání a svým způsobem i jakési vydírání společnosti. Zemědělci totiž v začátcích postkomunistické doby připomínali, že se dá sice momentálně dovézt levněji, ale do budoucnosti je to špatný vklad, likvidovat si domácí agrární sektor. Jednak vše již tehdy napovídalo tomu, že přechodné lacino znamená do budoucna likvidaci konkurence, a tím i jednoduchou manipulaci s cenami. A potom v době katastrof platí jednoznačně, že kdo má své potraviny, vyhrává. To si také ve své době velmi rychle uvědomil Josef Lux, první osvícenecký porevoluční ministr zemědělství. Také mu záhy došlo, že ho nebudou držet v ministerské sesli bruselští úředníci, ale domácí zemědělci. Jak se ukázalo na samotné březnové demonstraci, tuhle skutečnost bohužel odstupující ministr Petr Gandalovič nedokázal přijmout a za drhl se na hřímání o nařízeních, usneseních a neměnnosti přijatých pravidel. Smlouvy se sice nemají, ba nesmějí obcházet a nedodržovat, nepřipustil ale možné další způsoby pomoci, které se nabízejí a samotná EU v dílčích státech je již začala aplikovat. Jeho vystoupení na demonstraci, které bylo jistě poznamenané tlakem více než osmi tisíc nespokojených zemědělců z osmi státu EU, víc hovořilo za daná pravidla EU, než vyjádření snahy pomoci v naléhavé tísni, do níž se chov skotu dostal. Svým ukazovákem tak píchal do hnízda sršňů a ze - mědělci na to reagovali po svém, otočili se k němu zády. Byla to slova sahající až na dřeň problému a jeho nepochopení. V tomto kontextu bylo zajímavé sledovat reakce na přítomnost zemědělské komisařky Mariann Fischer-Boel, která v ten den byla na pozvání v Praze, na konferenci o kvalitě potravin. Nebála se vyjít z hotelu Mariott mezi demonstranty a nabídla jednání. Zachovala se diplomaticky, jak se od komisaře očekává. Jednala ale i lidsky vstřícně k zemědělcům, jejichž problémy sama dobře zná ze svého dřívějšího podnikání v tomto oboru. Vysloužila si ostruhy za nebojácnost a vstřícnost. Na totéž měl našlápnuto i Petr Gandalovič. Nebál se vyjít mezi demonstranty a nezabarikádoval se na ministerstvu jako svého času na pokyn svých rádců exministr Jaroslav Palas. Udělal ale osudovou chybu, nenalezl prostor pro dialog. Eugenie Línková Kdo zastupoval chovatele osmi zemí EU Přijelo na 700 chovatelů z celého Slovenska, vedl je předseda Slovenské polnohospodárske a potravinárske komory Milan Semančík. Zúčastnili se i chovatelé sdružení v chovatelských svazech holštýnského a strakatého skotu v Maďarsku v čele s Immre Füllerem a Žoltem Köreszi. Nechyběli zástupci polské agrání komory a Polské federace chovatelů skotu a producentů mléka v čele s Wladyslawem Piaseckim a Martinem Jajem. Delegaci více než 50 rakouských chovatelů sdružených v rámci organizace IG Milch vedl Bernard Zechner. Z celého Německa v čele s Thorstenem Sehmem, ředitelem svazu BDM (Bundesverband Deutscher Milch - viehhalter svaz německých chovatelů dojného skotu) přijelo do Prahy 300 chovatelů. Neuvěřitelných 1200 kilometrů cestovali do Prahy i chovatelé ze vzdálené Litvy, které vedl Bronijus Markauskas, předseda litevské agrární komory. Téměř 700 kilometrů cestovali i chovatelé ze Slovinska v čele s Cyrilem Smrkoljem, prezidentem slovinské agrární komory. Nejpočetnější skupinu českých zemědělců vedl prezident Agrární komory České republiky Jan Veleba. Demonstrace jednoty farmářů Solidarita zemědělců starých a nových zemí EU se projevila během demonstrace v Praze, kam se 12. března sjelo zhruba 8500 farmářů z osmi zemí. Pozvali je čeští zemědělci a oni vzdor mnoha stovkám kilometrů sedli do autobusů a přijeli. Agrární politika EU, jak se ukazuje, má trhliny a ty je třeba urychleně odstranit, jinak produkce mléka skončí fiaskem. Podnákladové ceny farmáře ničí a ti uvažují o uzavření kravínů. Požadavky demonstrujících přednesené před ministerstvem zemědělství Na velmi dobře zorganizované demonstraci, kterou uspořádala Agrární komora ČR dne 12. března v Praze a pozvala chovatele skotu ze zemí EU, zazněla řada požadavků. Z těch, které byly zformulované Zemědělským svazem ČR a Agrární komorou ČR, výbíráme to nejdůležitější. Požadujeme, aby se za stávajícího českého předsednictví EU jednalo o urychleném vyrovnání přímých plateb zemí EU-10 na úroveň přístupových smluv již v roce Toto dorovnání podepsané v Kodani na rok 2013 dosahuje pouze cca 59% úrovně SRN a 51% úrovně Rakouska. Nejde tedy o nyní tak často v tisku opakované 90% vyrovnání. Vyrovnání se starými zeměmi EU-15 může nastat až od roku Ptáme se, kdy jindy tyto rozhovory začít? Až za švédského předsednictví, které bude tlačit vysloveně liberální postoje? Pokles produkce vepřového a hovězího je více než čtvrtinový Po vstupu do EU se produkce hovězího masa snížila o 26 % a vepřového o 30 %. Za rok 2008 jsme dovezli masa za neuvěřitelných 14 mld. Kč, přitom ještě pár let před vstupem jsme ročně dováželi za 2 mld. Kč. Záporné saldo ze zahraničního obchodu masem v roce 2008 dosáhlo 10 mld. Kč, což je absolutně nejvíc ze všech 24 tříd celního sazebníku, které se týkají agrárních komodit a potravin, přitom např. v roce 2001 to bylo pouhých 300 mil. Kč. Záporné saldo ze zahraničního obchodu masem v roce 2008 tak představuje 42 % záporného agrárního salda. Problém zvyšování dovozu výrobků s přidanou hodnotou a váznoucího vývozu těchto výrobků ohrožuje zvláště komoditu mléko. Rozhodně jsme odmítli mylné tvrzení, že...90 % mléčných výrobků v obchod - ních řetězcích ČR je českých. Z našich propočtů na základě údajů ČSÚ vyplývá, že v roce 2000 byl podíl dovozů mléčných výrobků na spotřebě 9 %, před vstupem do EU byl podíl dovozů mléčných výrobků 13 % a v roce 2008 to bylo 37 %. Pád farmářských cen Ceny zemědělských výrobců (jde o farmářské ceny) za rok 2008 jsou na nižší úrovni než před vstupem do unie. V roce 2008 se proti počátku roku 2004 snížily o 3 %. Ceny vstupů do zemědělství ale vzrostly o 16 %. Ceny průmyslových výrobců potravin, spotřebitelské ceny potravin a inflace se shodně zvýšily o 8 %. V posledních měsících se pád cen zemědělských výrobců dále zintenzivňuje. Index cen zemědělských výrobců v lednu 2009 proti lednu 2008 poklesl na 73 %, z toho živočišné výrobky propadly na 82,5 % a rostlinné výrobky na 66,3 % původního stavu před rokem. Marže obchodních řetězců stále rostou Často používanou proklamací se stalo to, že obchodní řetězce přispívají k nízkým spotřebitelským cenám potravin. Ale jak spotřebitelské ceny, tak marže obchodníků rostou. U patnácti základních potravin v průměru se marže v období mezi rokem 2003 a lednem 2009 zvýšila ze 20 % na 37 %. Marže obchodníků se např. u trvanlivého mléka v lednu 2009 zvýšila na nadprůměrných 46 %, u rohlíku na 51 %, u vepřové šunky na 53 % a u mouky na 61 %. Proto považujeme za důležité, aby byl vliv obchodních řetězců řešen zákonem. Demonstrace začala před ministerstvem zemědělství, další zastavení bylo s komisařkou EU pro zemědělství Mariann Fischer-Boel před hotelem Mariott a závěr demonstrace byl u sochy sv. Václava na Václavském náměstí, kde se kolemjdoucím rozdávaly české jogurty Na demostraci fotografovala Eugenie Línková