PŘEHLED INSTITUCÍ. Obsah :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED INSTITUCÍ. Obsah :"

Transkript

1 PŘEHLED INSTITUCÍ Obsah : 1. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností Školská a zdravotnická zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Vězeňská zařízení Pedagogicko-psychologická poradna kého kraje Azylové domy a noclehárny Nízkoprahová denní centra Domy na půl cesty AT poradny okresu Zařízení pro prevenci a léčbu drogových závislostí Kontaktní centra Linky důvěry Občanské poradny Střediska Probační a mediační služby ČR Subjekty poskytující pomoc obětem trestné činnosti Policie ČR Významné preventivní projekty Policie ČR Městská / obecní policie - Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

2 1. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností Město počet pracovníků orgánu sociálněprávní ochrany dětí z toho kurátorů pro mládež počet sociálních kurátorů počet protidrogových koordinátorů počet romských poradců komise pro prevenci kriminality Přerov Prostějov Šumperk Jeseník Litovel Uničov Šternberk Hranice na Moravě Lipník nad Bečvou Konice Zábřeh Mohelnice Z preventivních aktivit orgánu sociálně-právní ochrany dětí převládá přednášková činnost na školách, pobytové akce pro děti s výchovnými problémy bo organizovu mládež, kontrola podávání alkoholu dětem a mladistvím ve spolupráci s Policií ČR. 2. Školská a zdravotnická zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1. obec název subjektu adresa popis činnosti Dětský - Svatý diagnostický Ústavní 9, Kopeček ústav, SVP, ZŠ a PSČ ŠJ Přerov 6. Šumperk Sdružená zařízení pro péči o dítě v i Středisko sociální prevence, příspěvková organizace Výchovný ústav, DDŠ, ZŠ a SŠ, U Sportovní haly 1a, U dětského domova 269, Na Vozovce 26 Přerov, Sušilova 25 Šumperk, Vyhlídka 1 a ochranné Zdravotnické zařízení pro výkon ústavní výchovy pro děti do 3 let věku + zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Zařízení Sociálně-právní ochrany dětí: Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Zařízení sociálně výchovné činnosti. Zařízení odborného poradenství pro péči o děti. Zařízení pro výkon pěstounské péče. Výchovně rekreační tábory. Sociální služby: Krizová pomoc, Azylové domy, Intervenční centra, Telefonická krizová pomoc, Sociální poradenství Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a ochranné - 2 -

3 7. Šumperk 8. Jeseník 9. Lipník nad Bečvou 10. Hranice 11. Konice 12. Plumlov 13. Černá Voda 14. Dřevohostice Veselíčko u Lipníka 15. nad Bečvou 16. Vidnava 17. Žulová Dětské centrum Pavučinka, Černá Voda 1 Výchovný ústav, střední škola a ŠJ Dětský domov se školou, ZŠ a ŠJ Výchovný ústav, SŠ, ZŠ a ŠJ Výchovný ústav a ŠJ Šumperk, Dr. E.Beše 13 Jeseník, Priessnitzova 405 Lipník nad Bečvou, Tyršova 772 Hranice, Purgešova 4 Konice, Vrchlického 369 Plumlov, Balkán 333 Černá Voda 1 Novosady 248, PSČ Veselíčko 2, PSČ Vidnava, Klášterní 251 Komenského 154, PSČ Zdravotnické zařízení pro výkon ústavní výchovy pro děti do 3 let věku + zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a ochranné a ochranné a ochranné a ochranné 3. Vězeňská zařízení obec název subjektu adresa popis činnosti Vazební Švermova 2 pošt. Zajištění výkonu trestu odnětí svobody 1. věznice úřad 1 přihrádka Mírov PO Zajištění výkonu trestu odnětí svobody 2. Mírov Věznice Mírov BOX 1 4. Pedagogicko-psychologická poradna kého kraje obec adresa 1. U Sportovní haly 1a, Přerov Bří Hovůrkových 17, Přerov 3. Šumperk Husitská 12, Šumperk 4. Jeseník Rudná 383, Prostějov Vrchlického 5, Prostějov 6. Mohelnice Lidická 4, Mohelnice 5. Azylové domy a noclehárny název adresa Typ: M - muži Ž ženy MD matky s dětmi R - rodiny 1. Samaritán 2. Středisko pro lidi bez domova Počet lůžek Zřizovatel Wurmova 5, M 51 Charita Wurmova 5, Azylový dům statutárního Řepčínská 113, M Ž 14 noclehárna 36 ubytovna 10 ubytovna Charita Magistrát města e - 3 -

4 3. města Domov pro 4. ženy a matky s dětmi Armáda spásy 5. Centrum soc.péče Společenství křesťanské 6. pomoci - Boétheia 7. M 63 Holečkova 7, Vikýřovická 1495, Šumperk Březinova 228, Jeseník Ž, MD 6 Magistrát města e M 42 Armáda spásy M, MD 47 Domov pro matky s dětmi Tunkova 1, Zábřeh MD 7 občanské sdružení Městský úřad Zábřeh 6. Nízkoprahová denní centra obec název subjektu adresa popis činnosti Jeseník Denní centrum - Středisko Samaritán pro lidi bez domova Nizkoprahové denní centrum Charita Wurmova 588/ BOÉTHEIA společenství křesťanské pomoci Otakara Březiny 228/ Jeseník ambulantní a terénní formy sociálních služeb, cílová skupina klientů - osoby bez přístřeší, osoby ohrožené závislostí bo závislé na návykových látkách, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života bo jsou tímto způsobem života ohroženy, věková kategorie klientů - mladí dospělí (19 26 let), dospělí (27 64 let), mladší senioři (65 80 let) ambulantní a terénní formy sociálních služeb, cílová skupina klientů - osoby bez přístřeší a etnické menšiny, věková kategorie bez rozdílu věku 7. Domy na půl cesty obec název subjektu adresa popis činnosti 1. Travná u Javorníku 2. Dobromilice okr. Prostějov Diakonie ČCE Travná Javorník Sdružení pěstounských rodin - Dům na půli cesty Dobromilice - zámeček Pobytová sociální služba na přechodnou dobu pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní bo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež. Pobytová sociální služba na přechodnou dobu pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní bo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež. 8. AT poradny okresu obec název subjektu adresa popis činnosti další údaje Osoby s problémem Centrum krizové s alkoholem i intervence Dolní nám. 55, alkoholovými drogami Psychiatrická ambulance Dlouhá 521, - Lazce Osoby s problémem s alkoholem i alkoholovými drogami MUDr. Libor Grónský Psychiatrická ambulance MUDr. Ivona Dostálová - 4 -

5 3. 4. Klinika psychiatrie Fakultní mocnice Klinika psychiatrie FN I. P. Pavlova 6, I. P. Pavlova 6, 5. P-centrum Lafayettova 9, 6. Středisko sekundární prevence a léčba závislostí Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice Vojenská mocnice, Sušilovo nám. 5, Ambulance AT, substituční program Osoby závislé na alk. i al. dr., Detox Osoby závislé na legálních i legálních drogách Ambulantní léčba a poradenství Poradenství, individuální a rodinná psychoterapie, psychiatrická ambulance (MUDr. Šmoldasová) Detox i krátkodobá léčba (1měs.) Osoby závislé na alkoholu a alk.drogách zdravotnictví - MUDr. J. Šmoldasová zdravotnictví Experimentátoři, PUD, rodiče, patologičtí hráči obrany Prim.MUDr. J. Bilík 9. Zařízení pro prevenci a léčbu drogových závislostí obec název subjektu adresa popis činnosti další údaje Klinika psychiatrie Fakultní mocnice Klinika psychiatrie Fakultní mocnice Středisko sekundární prevence a léčba závislostí Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice I. P. Pavlova 6, I. P. Pavlova 6, Vojenská mocnice, Sušilovo nám. 5, 4. P-centrum Lafayettova 9, 5. P-centrum 6. Sdružení Podané ruce,o.s. Lafayettova 9, Sokolská 41, Ambulance AT, substituční program, osoby závislé na alk. i al. dr., substituční progr. Detox, osoby závislé na legálních i legálních drogách Detox i krátkodobá léčba (1měs.), osoby závislé na alkoholu a alk.drogách Poradenství, individuální a rodinná psychoterapie, psychiatrická ambulance (MUDr. Šmoldasová) Experimentátoři, PUD, rodiče, patologičtí hráči Strukturovaný doléč. program, chráněné bydlení UD i alkoholu po rezidenční léčbě Resocializační, poradenská a sociální činnost Odsouzení UD či UD ve výkonu trestu zdravotnictví - MUDr. J. Šmoldasová zdravotnictví obrany Prim.MUDr. J. Bilík Ambulantní léčba a poradenství Doléčovací program Práce s klienty v konfliktu se zákom 7. Jeseník o.s. Darmoděj 28.října 885/14, Jeseník Doléčovací program, chráněné bydlení Doléčovací program Restart - 5 -

6 8. Šternberk Psychiatrická léčebna Šternberk 9. Mohelnice RES-SEF,o.s. 10. Bílá Voda Psychiatrická léčebna Bílá Voda ká 173, Šternberk Lidická 2, Mohelnice U Javorníka 30, Bílá Voda, Javorník, Na odděleních 21 a 23b se poskytuje péče o muže a ženy závislé na psychoaktivních látkách vč. detoxifikace, osoby závislé na alkoholu a alk.drogách Výměnný program, poradenství, motivace ke změně životního stylu skrytá populace uživatelů UD, problémoví UD mimo síť služeb, osoby blízké Oddělení I. - psychoterapeutická komunita "HARMONIE" pro závislé na návykových látkách Oddělení III. - terapeutická komunita "FENIX" pro léčbu smíšených závislostí včetně alkoholu Oddělení IV. - kombinované přijímací oddělení s intenzivní léčbou, léčba detoxifikačních stavů Oddělení V. - terapeutická komunita "FIDES" pro drogově závislé, osoby závislé na alkoholu a alk.drogách zdravotnictví Terénní program od 2007 zdravotnictví 10. Kontaktní centra obec název subjektu adresa popis činnosti 1. Kontaktní centrum Walhalla 2. Přerov KAPPA - HELP 3. Prostějov Víceúčelové kontaktní centrum Želva v Prostějově Sdružení Podané ruce, o.s. Sokolská 551/48 Kosmákova 2306/44 Přerov I-Město + pobočka Hranice Sdružení Podané ruce, o.s. Vrahovická 329/83 Výměna injekčního materiálu, sociální, zdravotní a právní poradenství a informační servis, zdravotní ošetření,motivační pohovory, psychologické poradenství, krizová intervence, asistenční služby, prevence relapsu. Zařízení dále zabezpečuje základní hygienický a potravinový servis.orientační testy HIV. Spolupráce s PMS.UD, osoby blízké, patologičtí hráči Výměna injekčního materiálu, sociální, zdravotní a právní poradenství a informační servis, zdravotní ošetření, motivační pohovory, psychologické poradenství, krizová intervence, asistenční služby, Orientační testy HIV.Spolupráce s PMS.Práce v terénu. UD,skrytá populace uživatelů UD, problémoví UD mimo síť služeb, osoby blízké,uživatelé tačních drog, patologičtí hráči Výměna injekčního materiálu, sociální, zdravotní a právní poradenství a informační servis, zdravotní ošetření, motivační pohovory, psychologické poradenství, krizová intervence, asistenční služby, Orientační testy HIV.Spolupráce s PMS.Práce v terénu

7 4. Šumperk Kontaktní centrum Krédo Vrahovice PONTIS Šumperk o.p.s. Polská 82/1 Šumperk 5. Jeseník K - centrum Darmoděj 28. října 885/14 Jeseník 6. Uničov Kontaktní a poradenské místo pro drogově závislé Oblastní charita Uničov J. z Poděbrad 546 Uničov UD,skrytá populace uživatelů UD, problémoví UD mimo síť služeb, osoby blízké Výměna injekčního materiálu, sociální, zdravotní a právní poradenství a informační servis, zdravotní ošetření, motivační pohovory. Orientační testy HIV. UD, osoby blízké Výměna injekčního materiálu, sociální, zdravotní a právní poradenství a informační servis, zdravotní ošetření, motivační pohovory, psychologické poradenství, krizová intervence, asistenční služby, Orientační testy HIV.Spolupráce s PMS.Práce v terénu UD,skrytá populace uživatelů UD, problémoví UD mimo síť služeb, osoby blízké,patologičtí hráči Výměna injekčního materiálu, sociální, zdravotní a právní poradenství a informační servis. UD, osoby blízké 11. Linky důvěry obec název subjektu adresa popis činnosti další údaje 1. Středisko sociální prevence, příspěvková organizace 2. Linka důvěry pro děti a mládež Na Vozovce 622/26 Nová Ulice při krizovém centru psychiatrické kliniky I. P. Pavlova 12, 3. Linka důvěry nonstop terénní forma sociálních služeb, cílová skupina klientů - osoby v krizi, věková kategorie klientů - bez omezení věku všední dny 16-6, víkendy, svátky nonstop Provozní doba: Pracovní dny: 16:00-6:00 hod. Dny prac.klidu: nonstop Provozní doba e- linky a.cz úterý a čtvrtek: 17:00-18:30 a 20:00-22:00 delě 20:00-22:00 Není registrovu sociální službou Není registrovu sociální službou 12. Občanské poradny obec název subjektu adresa popis činnosti Poradna Bílého kruhu bezpečí, o.s., Středisko integrace menšin Název poskytovatele: Institut pedagogickopsychologického poradenství ČR NOPO Nezávislá Kateřinská 62/ Přichystalova 540/20 Hodolany Horní náměstí cílová skupina klientů - oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, oběti trestné činnosti, osoby v krizi skupina klientů - děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky žádoucími jevy, imigranti a azylanti, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života bo jsou tímto způsobem života ohroženy, rodiny s dítětem/dětmi, etnické menšiny skupina klientů - imigranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, - 7 -

8 3. občanská poradna Poradna pro osoby se zdravotním zvýhodněním Poradna pro ženy a dívky - 6. P - centrum SOZE Přerov Prostějov Poradenské centrum sociálních služeb kého kraje, příspěvková organizace Práce s klienty v konfliktu se zákom Středisko sociální prevence, příspěvková organizace Občanská poradna Občanské sdružení sociální pomoci Prostějov 433/ o. s. INTERNETPOR ADNA.CZ Krapkova 1159/3 Nová Ulice Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky Remešova 1106/ Lafayettova 47/ Žilinská 126/7 Nová Ulice Sdružení Podané ruce, o.s. Sokolská 564/ Ostružnická 336/ Na Vozovce 622/26 Nová Ulice Oblastní charita Přerov 9. května 1925/82 Přerov I-Město Přerov 2 Určická 3124/101 Prostějov Prostějov Demelova 51/2 osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, pachatelé trestné činnosti, rodiny s dítětem/dětmi, senioři, etnické menšiny skupina klientů - osoby s chronickým duševním omocněním, osoby s chronickým omocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením cílová skupina klientů - děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky žádoucími jevy, oběti domácího násilí, osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi ambulantní formy sociálních služeb, cílová skupina klientů - osoby ohrožené závislostí bo závislé na návykových látkách, osoby v krizi, osoby, které vedou rizikový způsob života bo jsou tímto způsobem života ohroženy skupina klientů - děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky žádoucími jevy, oběti domácího násilí, osoby v krizi, osoby, které vedou rizikový způsob života bo jsou tímto způsobem života ohroženy, rodiny s dítětem/dětmi cílová skupina klientů - osoby ohrožené závislostí bo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života bo jsou tímto způsobem života ohroženy, pachatelé trestné činnosti cílová skupina klientů - imigranti a azylanti Sociální pracovnice poskytují poradenství cizincům s trvalým pobytem a azylantům hlášeným na úřadu práce v evidenci uchazečů o zaměstnání a dále cizincům dlouhodobě žijícím v České republice. V případě potřeby sociální poradenství poskytují také žadatelům o mezinárodní ochranu. skupina klientů - děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky žádoucími jevy, osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi skupina klientů - osoby v krizi skupina klientů - osoby bez přístřeší skupina klientů - imigranti a azylanti Služba je poskytována cizincům s trvalým - 8 -

9 13. Prostějov SOZE Prostějov Prostějov 14. Šumperk Poradna pro ženy a dívky - Šumperk 15. Šumperk DROGY-KONZULT 16. Mikulovice Soužití 2005, o.p.s. 17. Javorník Diakonie Českobratrské cirkve evangelické 18. Šternberk Sociální poradna 19. Zábřeh Charita Zábřeh - Občanská poradna Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky Šmeralova 527/2 Šumperk Šumperk RES-SEF,o.s. Zábřežská 786/20 Šumperk Šumperk Na Bukovci 1 Mikulovice Mikulovice u Jeseníku 1 Travná Javorník u Jeseníku Charita Šternberk Opavská 1385/13 Šternberk Šternberk Charita Zábřeh Farní 60/ Zábřeh pobytem a azylantům hlášených na úřadu práce v evidenci uchazečů o zaměstnání a dále cizincům dlouhodobě žijícím v České republice. V případě potřeby sociální poradenství poskytují také žadatelům o mezinárodní ochranu. cílová skupina klientů - děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky žádoucími jevy, oběti domácího násilí, osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi skupina klientů - osoby ohrožené závislostí bo závislé na návykových látkách, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života bo jsou tímto způsobem života ohroženy cílová skupina klientů - osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, senioři skupina klientů - děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky žádoucími jevy, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života bo jsou tímto způsobem života ohroženy, rodiny s dítětem/dětmi, senioři cílová skupina klientů - imigranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, osoby komerčně zužívané, osoby ohrožené závislostí bo závislé na návykových látkách, osoby s chronickým duševním omocněním, osoby s chronickým omocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života bo jsou tímto způsobem života ohroženy, pachatelé trestné činnosti, senioři, etnické menšiny skupina klientů - imigranti a azylanti, osoby bez přístřeší, osoby v krizi, etnické menšiny 13. Střediska Probační a mediační služby ČR obec název subjektu adresa specialista na mladistvé Přerov Probační a mediační služba ČR Probační a mediační služba ČR Pavelčákova Smetva Přerov akreditované probační programy Mgr.Helena Právo pro každý Perutková den Mgr.Drahomíra Libosvárová - Probační program - 9 -

10 3. Prostějov Probační a mediační služba ČR 4. Šumperk 5. Jeseník Probační a mediační služba ČR Probační a mediační služba ČR Svatoplukova Prostějov Mgr. Helena Clementi Rozlívková, Ph.D. Lautrova Šumperk Mgr. František Klíč Mgr. Michaela Nábřežní 290/20 Niesrová Jeseník Mgr. Radka Popelková sociálně psychologických dovedností (realizuje PhDr. Pavel Pokorný) Právo pro každý den Právo pro každý den 14. Subjekty poskytující pomoc obětem trestné činnosti obec název subjektu adresa popis činnosti další údaje Pomoc obětem trestných činů Standard poradenství a hmotná podpora Kateřinská 8, Výjimečně 1. Bílý kruh bezpečí v závažných případech nadstandardní služby (např. doprovod k soudu, návštěva v mocnici apod). 2. Intervenční centrum kého kraje Středisko sociální prevence, příspěvková organizace, Na Vozovce 26, Pomoc a hmotná podpora osobám ohroženým domácím násilím (psychologická, sociální, právní, organizační, morální). Zprostředkování navazujících sociálních a souvisejících služeb. Vždy v úterý od do hod. Na objednání ve čtvrtek od do hod. Tel.: Pondělí pátek od 7.00 do hod. Tel./fax: p-ol.cz ve dch prac.klidu pro uživatele služby tel.: pro instituce tel.: Policie ČR obec název subjektu adresa popis činnosti další údaje 1) Informování občanů o bezpečností situace v dané lokalitě komunikace s médii 2) Prevence - byla zřízena kriminality na základě poradenská místnost Policie ČR okresní aktuálního ředitelství Žižkovo nám. 4, vyhodnocení nápadu - počet pracovníků TČ PIS 3+1 Preventivně 3) Přednášky a informační skupina besedy na školách - chybí koordinátor všech typů, besedy prevence kriminality pro seniory a zdrav. v působnosti PČR postižené občany kého kraje 4) Navrhování a realizace projektů v rámci programu Partrství Přerov 3. Prostějov Policie ČR okresní ředitelství Preventivně informační skupina Policie ČR okresní ředitelství U Výstaviště 18, Přerov Havlíčkova 12, viz. výše viz. výše počet pracovníků PIS 2 chybí poradenská místnost počet pracovníků PIS 1 dvě poradenské

11 4. Šumperk 5. Jeseník Preventivně informační skupina Policie ČR okresní ředitelství Preventivně informační skupina Policie ČR okresní ředitelství Preventivně informační skupina , Prostějov místnosti Havlíčkova 8, Šumperk Moravská 780/4, Jeseník viz. výše viz výše počet pracovníků PIS 1+1 poradenská místnost zřízena počet pracovníků PIS 1+1 chybí poradenská místnost 16. Významné preventivní projekty Policie ČR Název projektu okresní ředitelství PČR popis projektu 1. Ajaxův zápisník všechna okresní ředitelství celorepublikový projekt prevence kriminality na základních školách besedy s dětmi, plnění úkolů 2. Žít a chat žít všechna okresní ředitelství celorepublikový projekt prevence trestné činnosti páchané na seniorech besedy, preventivní materiály, 3. Jezdíme s úsměvem 4. Zebra 5. Stop kapsářům 6. Bezpečí je věcí nás všech Nová tvář prevence 7. závislostí Společně proti drogám 8. ve školách všechna okresní ředitelství celorepublikový projekt všechna okresní ředitelství celorepublikový projekt Šumperk Šumperk film DVD dopravně bezpečnostní akce s Českou pojišťovnou (řidiči jsou kontrolováni policisty, zapojení dětí ze škol) DBA preventivního charakteru se zaměřením na bezpečí dětí u škol na přechodech několikaletý projekt zaměřený na krádeže věcí na osobách v MHD, hypermarketech, nádraží a veřejných místech preventivní spoty vysílané v kabelové televizi MIK deset různých bezpečnostních témat prevence podávaní alkoholu mladistvým osobám se zapojením dalších subjektů protidrogová prevence na školách besedy, semináře, kontrola školních zařízení 17. Městská / obecní policie - Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) obec název subjektu adresa MKDS 1. Městská policie Kateřinská Přerov Městská policie Přerov nám. TGM Přerov 3. Prostějov Městská policie Prostějov Havlíčkova Prostějov 4. Šumperk Městská policie Šumperk Jesenická Šumperk 5. Jeseník Městská policie Jeseník Dukelská Jeseník 6. Litovel Městská policie Litovel nám. Svobody Litovel 7. Uničov Městská policie Uničov Masarykovo nám Uničov

12 8. Šternberk Městská policie Šternbrk tř. ČSA Šternberk 9. Kojetín Městská policie Kojetín Masarykovo nám Kojetín 10. Lipník nad Bečvou Městská policie Lipník nad Bečvou nám. TGM Lipník n.b. 11. Hranice Městská policie Hranice Pernštejnské nám Hranice 12. Zábřeh Městská policie Zábřeh Tunklova Zábřeh 13. Konice Městská policie Konice Masarykovo nám Konice 14. Štěpánov Obecní policie Štěpánov Horní Štěpánov 15. Kostelec na Hané Obecní policie Kostelec na Hané Jakubské nám Kostelec na Hané 16. Hlubočky Obecní policie Hlubočky ká Hlubočky 17. Bohuňovice Obecní policie Bohuňovice 6. května Bohuňovice 18. Mohelnice obecní policie ní zřízena

13 18. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK AD BKB DDM DDŠ Diakonie ČCE FN MěÚ MKDS MP MŠ OSPOD PIS SŠ SVP ŠJ ZŠ azylový dům Bílý kruh bezpečí dům dětí a mládeže dětský domov se školou Diakonice českobratrské církve evangelické fakultní mocnice městský úřad městský kamerový dohlížecí systém městská policie mateřská škola orgán sociálně-právní ochrany dětí preventivně informační skupina střední škola středisko výchovné péče školní jídelna základní škola

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2011 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE aktualizace 2011 Dokument Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje

Více

Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb

Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb Poskytovatel IČ Druh Výše v na "Boétheia - společenství křesťanské pomoci" "Boétheia - společenství křesťanské pomoci" "Boétheia

Více

SPOLEČNÝ SVĚT 2006-2007

SPOLEČNÝ SVĚT 2006-2007 SPOLEČNÝ SVĚT 2006-2007 tábory pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí společného programu Olomouckého kraje a Správy severomoravského kraje Policie ČR Základní charakteristika projektu Typ projektu

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ Průběžná zpráva 01.01.2014 31.12.2014 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Pracovní verze, srpen 2011 Text neprošel jazykovou korekturou. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Obsah 1. Předmět

Více

ODS není lhostejná k vážné situaci ve zdravotnictví! Nebuďte lhostejní ani Vy! Jde o každého z nás!

ODS není lhostejná k vážné situaci ve zdravotnictví! Nebuďte lhostejní ani Vy! Jde o každého z nás! přehled oblastí, kde bude kvůli ČSSD a KSČM poskytování zdravotní péče vážně ohroženo Šumperk Jeseník ODS není lhostejná k vážné situaci ve zdravotnictví Nebuďte lhostejní ani Vy Jde o každého z nás Šternberk

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Obsah: Slovo úvodem 3 Místní poskytovatelé sociálních služeb 6 Centrum pečovatelských a

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

1. Domovy pro seniory... 4. 2. Domovy pro osoby se zdravotním postižením... 6. 3. Domovy se zvláštním režimem... 6. 4. Pečovatelská služba...

1. Domovy pro seniory... 4. 2. Domovy pro osoby se zdravotním postižením... 6. 3. Domovy se zvláštním režimem... 6. 4. Pečovatelská služba... Sociální služby Městský úřad Tachov zajistilo touto cestou dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území, respektive v regionu Tachov ( 94 písm. b) zákona č.

Více

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost 17. Sociální oblast Ve městě Pardubice slouží celá řada sociálních různým cílovým skupinám obyvatel. V souvislosti s rostoucím průměrným věkem populace a zvyšujícím se podílem občanů důchodového věku právě

Více

Úvod... 3. 1. Prevence kriminality... 4. 1.1. Struktura prevence kriminality... 4. 1.2. Priority a cílové skupiny aktivit prevence kriminality...

Úvod... 3. 1. Prevence kriminality... 4. 1.1. Struktura prevence kriminality... 4. 1.2. Priority a cílové skupiny aktivit prevence kriminality... PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA ZÁBŘEH 2016 2019 Obsah Úvod... 3 1. Prevence kriminality... 4 1.1. Struktura prevence kriminality... 4 1.2. Priority a cílové skupiny aktivit prevence kriminality... 4 2.

Více

Přidělené dotace na Městský program prevence kriminality v roce 2011

Přidělené dotace na Městský program prevence kriminality v roce 2011 Ústecký kraj Děčín Asistent prevence kriminality 600 000 Děčín Romský mentor 127 000 Děčín Vzdělávací kurzy strážníků, policistů a asistentů prevence kriminality 78 000 Děčín Letní rekreačně výchovný tábor

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO MĚSTO RALSKO ZDRAVOTNĚ A TĚLESNĚ POSTIŽENÍ Katalog RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM poskytovatelů sociálních služeb SENIOŘI pro území města Ralsko OSTATNÍ SLUŽBY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ

Více

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Červen 2013 Obsah 1. Základní informace o šetření o poskytovaných

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY www.jihoceskarozvojova.cz www.tsviny.cz Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny,

Více

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně Město ATIC Název Adresa PSČ Telefon E-mail, www Bělá pod Pradědem Obecní knihovna a Informační centrumdomašov 4 790 85 584 452 834 mic@bela.cz www.bela.cz Bludov MIS - Kulturní dům Bludov Tř. A. Kašpara

Více

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 jsou v dosahu max. 40 km, poskytují služby přímo v regionu Novobydžovska nebo jsou v dosahu ickém osobně známe, máme s

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a okolí, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

v jeho kompetenci je i zpracování individuálního plánu ochrany dítěte spolupracuje se sítí služeb a dohlíží na efektivitu poskytované podpory

v jeho kompetenci je i zpracování individuálního plánu ochrany dítěte spolupracuje se sítí služeb a dohlíží na efektivitu poskytované podpory 8c Cílem tohoto kritéria je zajištění koordinátora pro každý řešený případ a řízení konkrétního případu jedním koordinátorem, který zná své povinnosti a zodpovědnost Koordinátor případu je zaměstnanec

Více

Mapa spolupracujících subjektů

Mapa spolupracujících subjektů Mapa spolupracujících subjektů Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Přemysla Otakara 777/2, 784 01 Litovel Vedoucí odboru: Mgr. Pavel Procházka Mobil: 721 619 094, prochazka@mestolitovel.cz Sociálně-právní

Více

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích (včetně služeb, které nejsou registrovány dle z. 108/2006 Sbírky) Vydáno v rámci procesu komunitního plánování

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/4a

Více

Přehled o poskytnutí dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb

Přehled o poskytnutí dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb a právní forma organizace jsou vyjádřeny číselným kódem, jehož vysvětlení je uvedeno na konci této přílohy. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy v České republice, z. s.

Více

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích (včetně služeb, které nejsou registrovány dle z. 108/2006 Sbírky)

Více

Odůvodnění a právní forma organizace jsou vyjádřeny číselným kódem, jehož vysvětlení je uvedeno na konci této přílohy.

Odůvodnění a právní forma organizace jsou vyjádřeny číselným kódem, jehož vysvětlení je uvedeno na konci této přílohy. a právní forma jsou vyjádřeny číselným kódem, jehož vysvětlení je uvedeno na konci této přílohy. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Alfa handicap - sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu z.s.

Více

Návrh na poskytnutí dotace

Návrh na poskytnutí dotace Odůvodnění je vyjádřeno číselným kódem, jehož vysvětlení je uvedeno na konci tto přílohy. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Armáda spásy v Česk republice, z. s. Armáda spásy v Česk republice, z. s. Armáda spásy

Více

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Sociální služby pro seniory Arcidiecézní charita Praha Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. Česká katolická charita

Více

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb I. Společné cíle, opatření a aktivity Priorita 1: Zajištění investic do sociální infrastruktury 1.1 Podpora investičních záměrů dle priorit jednotlivých

Více

Identifikátor služby. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství.

Identifikátor služby. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. Druh Název ADVAITA, o. s. 65635591 4853448 terapeutické ADVAITA 848 ALKA o.p.s. 2724185 1338313 Therasuit 974 APPN, o.s. 26611716 1679799 APPN, o.s. 26611716 4385424 APPN, o.s. 26611716 8477576 tlumočnické

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově Realizátor projektu: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partner projektu: Magistrát města Prostějova (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

Mgr. Jarmila Višňovcová

Mgr. Jarmila Višňovcová Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Koncepce poradenských služeb poskytovaných v základní škole Mgr. Jarmila Višňovcová 15 Škola. Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2,okres

Více

Výstupy z realizace ROP SM z pohledu Olomouckého kraje. 13-14. 11. 2014 Prostějov

Výstupy z realizace ROP SM z pohledu Olomouckého kraje. 13-14. 11. 2014 Prostějov Výstupy z realizace ROP SM z pohledu Olomouckého kraje 13-14. 11. 2014 Prostějov Regionální operační program Střední Morava ROP byl mezi prvními z operačních programů, který začal s vyhlašováním výzev

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2015-2016) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2014

Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2014 Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk:

Více

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Přehled událostí - celkový přehled zásahů týden : 16. března 2015-22. března 2015 Datum ohlášení Adresa události Zasahující jed. HZS/SDH Popis události Složky

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 Obsah Úvodní slovo.............................................. 2 Obsah rozdělení služeb podle cílové skupiny.................. 3 Poskytovatelé

Více

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence.

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Sociální služby - co se za tímto pojmem skrývá? Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

Hlavní problémy se kterými se potýkáte: Pod vedením zřizovatele Jihočeského kraje a ředitelem Centra sociálních služeb, nemáme problémy.

Hlavní problémy se kterými se potýkáte: Pod vedením zřizovatele Jihočeského kraje a ředitelem Centra sociálních služeb, nemáme problémy. DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v rámci projektu Udržení procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec, který realizuje město

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky města Třebíče na léta

Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky města Třebíče na léta Koncepce kriminality a drogové problematiky města Třebíče na léta 2012 2016 Akční plán kriminality na léta 2014 2015 1. Snížení nápadu majetkové trestné činnosti, se zaměřením na vloupání do rekreačních

Více

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56 Bezpečnostní analýza kraje Vysočina 1 Obsah I. Úvod II. Legislativa a vymezení základních pojmů III. Doporučení k prevenci kriminality v kraji IV. Bezpečnostní analýza

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO TRINITY, s. r. o.,

Více

Závěrečná zpráva. Programu prevence kriminality města Mělníka. za rok 2015

Závěrečná zpráva. Programu prevence kriminality města Mělníka. za rok 2015 Závěrečná zpráva Programu prevence kriminality města Mělníka za rok 2015 Zpracovala: Bc. Irena Podivínská, DiS. manažerka prevence kriminality 21. ledna 2016 Prevence kriminality ve strategických dokumentech

Více

Návrh modelu sociální služby KONTAKTNÍ CENTRUM

Návrh modelu sociální služby KONTAKTNÍ CENTRUM Návrh modelu sociální služby KONTAKTNÍ CENTRUM Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 4 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019. Definice a cíle kontaktního

Více

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Přehled událostí - celkový přehled zásahů dne týden : 12. - 18. ledna 2015 Datum ohlášení Adresa události Zasahující jed. HZS/SDH Popis události Složky IZS 12.

Více

Koordinovaný přístup - Brno. Mgr. Jan Mochťák

Koordinovaný přístup - Brno. Mgr. Jan Mochťák Koordinovaný přístup - Brno Mgr. Jan Mochťák Výhody SPSZ a KPSVL Komplexní přístup k řešení sociálního vyloučení na území statutárního města Brna. Odpovídající alokace finančních prostředků na lokálně

Více

Výsledky schválená výše dotace

Výsledky schválená výše dotace Šumperk 48005894 Šumperk 48005894 Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA Fond ohrožených dětí Fond ohrožených dětí Fond ohrožených dětí

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad 2015 www.kpss5.info Akční plán rozvoje sociálních

Více

Katalog sociálních a dalších služeb

Katalog sociálních a dalších služeb Aktualizováno k 31. 1. 2015 Účel a užití Katalogu sociálních a dalších služeb Katalog, který držíte v rukou, je jedním z výstupů komunitního plánování v Jirkově. Materiál vznikal ve spolupráci s řídící

Více

SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné

SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné Příloha č.1 SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné Instituce Činnost Adresa Telefon a email DROGY PPP - Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Sdružení a nadace Podané

Více

Dotace na projekty protidrogové politiky na rok 2014 navržené Výborem RVKPP (Dotační výbor) na jednání ve dnech 10. - 11. 12. 2013

Dotace na projekty protidrogové politiky na rok 2014 navržené Výborem RVKPP (Dotační výbor) na jednání ve dnech 10. - 11. 12. 2013 A-01-04 A-02-04 A-04-04 A-05-04 A-06-04 A-07-04 Dotace na projekty protidrogové politiky na rok 2014 navržené Výborem RVKPP (Dotační výbor) na jednání ve dnech Název Právní poradna A.N.O. Síťování a rozvoj

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní údaje: Název a adresa školy pro kterou platí tento MPP Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace Jméno a příjmení ředitelky

Více

ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 osnova závěrečné zprávy o plnění MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2014/15

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2014/15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2014/15 Ředitelství : Praha 11 Kupeckého 576 Detašované pracoviště: Praha 12 Barunčina 11 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

Komunitní plán obcí Frýdlantska

Komunitní plán obcí Frýdlantska Op7-1 Zmapování potřebnosti lůžek pro osoby v krizových životních situacích Zjištění velikosti cílové skupiny, jejíž klienti by využívali pobyt v azylovém domě, kteří poptávají služby ubytovny nebo levného

Více

Dotace na projekty protidrogové politiky na rok 2013 schválené Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky na jednání dne

Dotace na projekty protidrogové politiky na rok 2013 schválené Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky na jednání dne A-02-04 Název Síťování a rozvoj spolupráce v oblasti systému prevence a léčby drogových závislostí A-04-04 Terénní program sociálních asistentů - Streetwork TP A-05-04 Nízkoprahové středisko Drop In o.p.s.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Minimální preventivní program Nikola Bechrová Školní rok 2015/2016 Dokument, jimž se řídí realizace školní prevence, je Metodické doporučení k

Více

Dotace na projekty protidrogové politiky na rok 2013 schválené Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky na jednání dne 29. 1.

Dotace na projekty protidrogové politiky na rok 2013 schválené Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky na jednání dne 29. 1. Název Typ služby Příjemce dotace A-01-04 Právní poradna A.N.O. POR - IVH A.N.O., Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí ČR 616 000 616 000 A-02-04 Síťování

Více

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Přehled událostí - celkový přehled zásahů týden : 27. dubna 2015-3. května 2015 Datum ohlášení Adresa události Zasahující jed. HZS/SDH Popis události Složky IZS

Více

Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování :

Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování : 2012 2016 Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování : Odbor sociálních věci a zdravotnictví Městského úřadu Louny zastoupený vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Ivou Vildovou, DiS.

Více

Seznam předložených projektů v rámci 3. výzvy globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji oblast podpory 1.

Seznam předložených projektů v rámci 3. výzvy globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji oblast podpory 1. Seznam předložených projektů v rámci 3. výzvy globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji oblast podpory 1.1 č. Název žadatele Adresa Název projektu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Více

KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011

KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011 KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011 Tento přehled představuje poskytovatele, kteří zajišťují své služby ve městě Berouně. Přehled poskytovatelů je

Více

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětského domova a školní jídelny, Vrchlabí, Žižkova 497

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětského domova a školní jídelny, Vrchlabí, Žižkova 497 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, VRCHLABÍ, ŽIŽKOVA 497 Tel.:499 421 516 IČO: 60153423 PSČ: 543 01 Tel./fax: 499 421 228 ČNB HK č. ú.: 1434601/0710 Č.j.:DDaŠJ 365/2015 Vrchlabí 9. 10. 2015 VNITŘNÍ ŘÁD Dětského

Více

Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje. na období 2013 2016

Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje. na období 2013 2016 Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje na období 2013 2016 červenec 2012 Obsah Úvod... 3 1. Popis současného stavu... 4 1.1 Systém prevence kriminality a dalších sociálně nežádoucích jevů...

Více

Složení KONZULTAČNÍ SKUPINY

Složení KONZULTAČNÍ SKUPINY Složení KONZULTAČNÍ SKUPINY Příjmení, titul Jméno E-mailová adresa Organizace Baštecká, PhDr., Baxová, Mgr. Bednář, Mgr., Brožová, PaedDr. Čermák, Bc. Dragomirecká, PhDr., Bohumila Pavla Martin Miloslav

Více

Koncepce v oblasti rodinné politiky z hlediska sociálních věcí na území Plzeňského kraje pro rok 2013

Koncepce v oblasti rodinné politiky z hlediska sociálních věcí na území Plzeňského kraje pro rok 2013 Koncepce v oblasti rodinné politiky z hlediska sociálních věcí na území Plzeňského kraje pro rok 2013 Zpracoval: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor sociálních věcí OBSAH 1. Úvod...4 I. Koncepční část

Více

Zpracoval: Ondrej Viselka, krajský protidrogový koordinátor

Zpracoval: Ondrej Viselka, krajský protidrogový koordinátor Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky kraje Kraj: Jihomoravský Výroční zpráva za rok: 2007 Zpracoval: Ondrej Viselka, krajský protidrogový koordinátor Dne: 30.4. 2008 Schváleno (kým): 1. Obecná

Více

DŮLEŽITÉ KONTAKTY. Důležitá čísla - Tísňové volání: - Hasiči: - Záchranná služba: - Policie: - Informace o telefonních číslech (ČR):

DŮLEŽITÉ KONTAKTY. Důležitá čísla - Tísňové volání: - Hasiči: - Záchranná služba: - Policie: - Informace o telefonních číslech (ČR): 2016 ÚVOD DŮLEŽITÉ KONTAKTY Důležitá čísla - Tísňové volání: - Hasiči: - Záchranná : - Policie: - Informace o telefonních číslech (ČR): 112 150 155 158 1180 Krizové linky bezplatné - Linka bezpečí pro

Více

III Příloha 1 Číslo. Kraj Navržená proje

III Příloha 1 Číslo. Kraj Navržená proje Příjemce proje v Kč A-02-04 Síťování a rozvoj spolupráce v oblasti systému prevence a IVH A.N.O., Asociace nestátních organizací zabývajících se A 0 léčby drogových závislostí prevencí a léčbou drogových

Více

Seznam žádostí o dotaci pro oblast dobrovolnické služby na rok 2016, které splnily formální požadavky

Seznam žádostí o dotaci pro oblast dobrovolnické služby na rok 2016, které splnily formální požadavky Seznam žádostí o dotaci pro oblast dobrovolnické služby na rok 2016, které splnily formální požadavky Pč. Název organizace Název projektu 1 Adorea-dobrovolnické centrum Vsetín, Dobrovolníci v nemocnici

Více

Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky města Třebíče na léta

Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky města Třebíče na léta Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky města Třebíče na léta 2012 2016 Akční plán drogové problematiky na léta 2014 1. Udržet stávající síť služeb protidrogové prevence v regionu a usilovat

Více

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství Preventivní program školy 2015 / 16 I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství 1. Jednorázové aktivity a) činnost výchovné a kariérní poradkyně a metodičky prevence pro 1. stupeň - pomoc

Více

Z P R Á V A. o stavu veřejného pořádku a trestné činnosti v územním obvodě obvodního oddělení PČR Olomouc 3 v roce 2014. Olomouc 9.

Z P R Á V A. o stavu veřejného pořádku a trestné činnosti v územním obvodě obvodního oddělení PČR Olomouc 3 v roce 2014. Olomouc 9. POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE Územní odbor Olomouc obvodní oddělení Olomouc 3 Olomouc 9. února 2015 Z P R Á V A o stavu veřejného pořádku a trestné činnosti v územním

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV Analýza neprošla jazykovou korekturou ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV se zaměřením na potřeby občanů v nepříznivé sociální situaci Autor: Mgr. Petra Dobiášová 1 ANALÝZA POTŘEB OBČANŮOKRESU

Více

B. SPECIÁLNÍ ČÁST OBSAH

B. SPECIÁLNÍ ČÁST OBSAH . SPEIÁLNÍ ČÁST OSH 1. Detoxifikace 2. Terénní programy 3. Kontaktní a poradenské služby 4. mbulantní léčba 5. Stacionární programy 6. Krátkodobá a střednědobá ústavní léčba 7. Rezidenční péče v terapeutických

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Litoměřice, Šaldova 6, detašované pracoviště

Více

Program minimální prevence rizikového chování

Program minimální prevence rizikového chování Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 PSČ 751 52, tel.: +420 581 291 203, fax: +420 581 291 204 www.gjb-spgs.cz; e-mail: info@gjb-spgs.cz Ředitelka školy: Mgr. Romana

Více

Dodatek č. 26. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace. Lipenská 753/120, Hodolany, Olomouc. Čl. I.

Dodatek č. 26. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace. Lipenská 753/120, Hodolany, Olomouc. Čl. I. Dodatek č. 26 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 753/120, IČ 70960399, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 28. 2. 2002, ve znění

Více

7. Sociální sféra a zdravotnictví

7. Sociální sféra a zdravotnictví 7. Sociální sféra a zdravotnictví 7.1. Sociální věci O sociálních otázkách, v době důrazu na vlastní zodpovědnost, není příliš populární hovořit, pokud se nejedná o snižování finančních prostředků. Opravdový

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO ODBORU ZA ROK 2010

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM SOCIÁLNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 LEDEN 2011 Předkládá : Mgr. EVA URBANOVÁ VEDOUCÍ SOCIÁLNÍHO ODBORU 1. Základní charakteristika činnosti

Více

Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku PRACOVNÍ SKUPINA III. OSOBY V KRIZI A SOCIÁLNĚ VYLOUČENI

Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku PRACOVNÍ SKUPINA III. OSOBY V KRIZI A SOCIÁLNĚ VYLOUČENI Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku PRACOVNÍ SKUPINA III. OSOBY V KRIZI A SOCIÁLNĚ VYLOUČENI Opatření 3.1. Opatření 3.2. Opatření 3.3. Opatření 3.4. Opatření 3.5. Opatření

Více

PŘIPRAVENNOST PČR K ČINNOSTI V IZS. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

PŘIPRAVENNOST PČR K ČINNOSTI V IZS. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 25. února 2015 PŘIPRAVENNOST PČR K ČINNOSTI V IZS 2 Cvičení IZS v r. 2014 Datum konání Předmět cvičení Místo cvičení 20. 5. 2014 Požár výškové budovy Počet nasazených policistů Havlíčkův Brod 20 4. 6.

Více

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Přehled událostí - celkový přehled zásahů týden : 17. - 23. srpna 2015 Datum ohlášení Adresa události Zasahující jed. HZS/SDH Popis události Složky IZS 17.8.2015

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2013-2014 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2013-2014 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Rodinná intervence Poradenské dny po předchozím objednání Poradenští pracovníci

Rodinná intervence Poradenské dny po předchozím objednání Poradenští pracovníci Závislosti na nealkoholových drogách: Poradenství: Poradna pro rodiče: Café Therapy SANANIM, o. s. Školská 30, Praha 1 Tel.: 284 824 234, 739 268 527 Poradna pro rodiče SANANIM usiluje prostřednictvím

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTO PODĚBRADY KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PODĚBRADY A OKOLÍ Tento katalog byl vytištěn za finanční podpory Humanitárního fondu Středočeského kraje 1 Obsah: Úvodní slovo 1 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Městský úřad Vrchlabí Odbor sociální a zdravotní Zámek 1, Tel.: 499 405 749 PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Vážení občané Vrchlabska, dostává se vám do rukou

Více

Podoba ambulantního programu v roce 2000

Podoba ambulantního programu v roce 2000 1997: Vznik o.s. Prev-Centrum 1. logo - pouţívané v letech 1997 2001 Podoba ambulantního programu v roce 2000 o.s. Prev-Centrum realizuje především dlouhodobou primární prevenci a postupně vzniká program

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ. (Příloha č. 5) Adresář organizací působících v Hradci Králové v sociální oblasti

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ. (Příloha č. 5) Adresář organizací působících v Hradci Králové v sociální oblasti KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ (Příloha č. 5) Adresář organizací působících v Hradci Králové v sociální oblasti červen 2004 Rejstřík: Agentura domácí péče Černilov... 4 ACHaT PaedDr.

Více

Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky města Třebíče na léta

Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky města Třebíče na léta Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky města Třebíče na léta 2012 2016 Akční plán drogové problematiky na léta 2014 2015 1. Udržet stávající síť služeb protidrogové prevence v regionu a usilovat

Více

Návrh Dotačního výboru na podporu projektů protidrogové politiky na rok 2016

Návrh Dotačního výboru na podporu projektů protidrogové politiky na rok 2016 A-01-04 A-02-04 Právní poradna A.N.O. Návrh Dotačního výboru na podporu projektů protidrogové politiky na rok 2016 Síťování a rozvoj spolupráce v oblasti systému prevence a léčby drogových závislostí Kraje

Více

Výroční zpráva o činnosti SVP Domek Zlín

Výroční zpráva o činnosti SVP Domek Zlín Výroční zpráva o činnosti SVP Domek Zlín Za školní rok 20010/2011 Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna, Brno, Veslařská 246 odloučené pracoviště SVP DOMEK Česká ul. 4789

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Registrační

Více

organizace identifikátor sociální služba název projektu cílová skupina schválená dotace celkem CELSUZ - Odborné sociální poradenství

organizace identifikátor sociální služba název projektu cílová skupina schválená dotace celkem CELSUZ - Odborné sociální poradenství Přehled schválených dotací pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby na území města Brna pro rok 2018 - program I. (dle celkové částky pro organizaci) organizace identifikátor sociální

Více

Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007,

Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007, Statutární město Brno Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších

Více