Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích"

Transkript

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích (včetně služeb, které nejsou registrovány dle z. 108/2006 Sbírky) Vydáno v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb regionu Břeclavsko

2 INSTITUCE SOUVISEJÍCÍ SE SOCIÁLNÍMI POTŘEBAMI OBYVATEL REGIONU Městský úřad Břeclav, odbor sociálních věcí, TGM 3, Břeclav, telefon: ústředna/podatelna (přepojí na požadovanou osobu či referát), centrální Vedoucí odboru sociálních věcí: Mgr. Zdeněk Janíček, telefon: Koordinátor komunitního plánování sociálních služeb: Bc. Jaroslav Kolda, tel.: , , Odkazy na služby dle různých situací a potřeb občanů: Agenda žádostí příspěvky na péči: 1. podlaží, dveře 129, 131, 135, 136, 137 Příspěvek na pohonné hmoty, na úpravu bytu, na zakoupení či úpravu osobního automobilu, průkazky ZTP a ZTP-P, mimořádné výhody 1. podlaží, dveře č. 133 Péče o děti a mládež (OSPOD) dveře 141, 142 Tlumočení znakové řeči 1. podlaží, dveře č. 142 (kancelář koordinátora KPSS) Hmotná nouze příspěvky na živobytí, doplatek na bydlení: 1. podlaží dveře 129, 130, 131, 132 Ztráta občanského průkazu: budova MÚ směr tržnice, dveře č. 604 a 605, tel.: , Okresní správa sociálního zabezpečení Husova 766/ Břeclav, tel.: agenda starobních, invalidních a vdovských důchodů, dávky nemocenského pojištění Úřad práce Břeclav, Fintajslova 7, Břeclav, tel.: pomoc při shánění zaměstnání, při sjednávání rekvalifi kace, dávky státní sociální podpory Lékařská posudková služba při Úřadu práce Břeclav, Mládežnická 7, Břeclav, tel.: odborná vyjádření k agendě příspěvků na péči a podobně Probační a mediační služba Břeclav náměstí TGM Břeclav (budova Městského úřadu, ale nepatří pod strukturu MÚ BV) výkon alternativních trestů, probační dohled, zprostředkování kontaktu poškozený-pachatel, pomoc obětem trestné činnosti aj podlaží, dveře č.126, 127, 128 tel.: , , Poradny Svaz tělesně postižených v ČR okresní organizace Břeclav, Stromořadní 5, Břeclav tel , , mail : provoz pondělí+středa čtvrtek práce v terénu, Hendiklub Slunečnice každou 2.středu v měsíci na gymnáziu odborné sociální poradenství, rekondice pro postižené dospělé i děti každý čtvrtek cvičení řeči dospělých k poúrazové afázii vždy 2.pondělí v měsíci servis sluchadel a kompenzačních pomůcek pro nedoslýchavé Poradna pro uživatele sociálních služeb Břeclav Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, Náměstí TGM 10, Břeclav, tel.: , , Odborné sociálně - právní poradenství Svaz důchodců České republiky, o.s., místní organizace Břeclav Stromořadní 5, Břeclav tel.: , , sociální poradenství, fi nanční a pojišťovací služby pro seniory 2x do měsíce bezplatná právní poradna Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Břeclav, bývalý Dům školství třída 17. listopadu 1a, Břeclav odborné sociální poradenství k rodinným a ke společenským vztahům, tel.: , Pedagogicko psychologická poradna Břeclav, Bří Mrštíků 30, Břeclav práce s dětmi a nezletiletými při výchovných a vzdělávacích problémech, tel.: , , Společná kancelář (dříve Občanská poradna BV) nám. TGM 2957/9a (značeno 13), Břeclav (modrá skleněná budova) - odborné sociální a právní poradenství, tel.: a Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 13, Břeclav 3, tel.: , Ubytování seniorů, Domov se zvláštním režimem pro osoby se zdravotním postižením Odborné sociální poradenství pro seniory a osoby zdravotně postižené Český klub nedoslýchavých HELP Stromořadní 5, Břeclav (pracoviště STP ČR u autobusového nádraží tel.: ) služby vždy 2. pondělí v měsíci odborné poradenství, servis sluchadel a kompenzačních pomůcek rekondiční pobyty, tel.: ,

3 TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracoviště Břeclav Sovadinova 6, Břeclav, tel.: , ocentrum-bm.cz, web: ocentrum-bm.cz odborné sociální poradenství, asistenční služby (průvodcovská a předčitatelská služba, pomoc s vyřízením korespondence, s vyplněním formulářů a podobně) sociálně aktivizační služby (exkurze, poznávací výlety, besedy, přednášky aj.) Špetka naděje Břeclav, o.s., poradenství k pěstounské péči a k problematice výchovy dětí s postižením, Záhumní 2, Poštorná tel.: , , MARLIN Břeclav, Centrum celoživotního vzdělávání, provozovna Břeclav, 17. listopadu 30, Re/Kvalifi kační kurzy, vzdělávací a poradenské programy, semináře a tréninky, profesní poradenství, bilančně-diagnostické služby pro veřejnost, zaměstnance, nezaměstnané, zájemce a zaměstnance z oblasti sociálních služeb, tel.: , M-CENTRUM, konzultační, rekvalifi kační a školící středisko, poradenské místo Břeclav, 17. listopadu 30, základní sociální poradenství, profesní poradenství pro zájemce a uchazeče ohrožené nezaměstnaností - tel.: , Unie ROSKA, regionální pracoviště Unie ROSKA v ČR Břeclav, poradenství a přednášky, informace k postižení roztroušenou sklerózou - Kupkova 16, Břeclav, telefon, fax: , web: Svaz diabetiků ČR, pobočka Břeclav, Slovácká 9, Břeclav, poradenství, přednášky, informace k diabetes tel.: , , Senioři, tělesně a smyslově postižení Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 13, Břeclav 3, t , mail Ubytování seniorů, Domov se zvláštním režimem pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služby Domov s pečovatelskou službou Břeclav, Seniorů 1, Břeclav 3, tel.: Ubytování seniorů V přízemí sídlo pečovatelské služby (dále viz Oblastní charita Břeclav nebo Remedia plus o.p.s. - Břeclav) Remedia centrum s.r.o. Břeclav, U Nemocnice 1, , Domácí zdravotní péče u nemocných v domácím prostředí, dle indikace lékaře telefon: , mobil: , Zapůjčování pomůcek, prodej drobného zdravotního zboží telefon: , mobil: , Diecézní charita Brno, Oblastní charita Břeclav, Svatoplukova 18, Břeclav Telefon: , fax: , ředitel: Ing. Josef Gajdoš, tel.: , , Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba zdravotní výkony, ordinované praktickým lékařem, pečovatelské... výkony nasmlouvané s uživatelem sídlo v Domě s pečovatelskou službou - Seniorů 1, Břeclav, telefon , Ošetřovatelská služba: helena.fi , Pečovatelská služba: , Remedia Plus o.p.s. Břeclav, U Nemocnice 1, , Sociální služby pro seniory a handicapované osoby, základní sociální poradenství Pečovatelská služba péče o osoby v domácím prostředí, Břeclav, tel.: , , , Podivín mobil: Domovinka domov se zvláštním režimem, pobytová služba pro osoby s demencí U Nemocnice 1, Břeclav - poskytnutí stravy, pomoc při zvládání zákl. činností, soc. terapeutické činnosti, tel.: , , , Osobní asistence - pomoc osobám s postižením ve vlastním přirozeném prostředí, tel.: , Odlehčovací služby - pro rodiny pečující o své příbuzné, péče v době nepřítomnosti rodiny, hospitalizace, dovolená U Nemocnice 1, Břeclav, telefon: , mobil: , Utilis - denní stacionář pro děti s mentálním nebo kombinovaným postižením Pomoc při podávání stravy a při osobní hygieně, sociálně terapeutické a aktivizační služby, bazální terapie, canisterapie, hipoježdění, muzikoterapie, svoz dětí - Břeclav, Herbenova 4, tel.: , mobil: ,

4 Svaz tělesně postižených v ČR okresní organizace Břeclav, Stromořadní 5, Břeclav tel.: , , mail : sociálně aktivizační služby pro seniory, děti a pro osoby se zdravotním postižením Domov pro seniory Kostice, Nová 141/ Kostice, ubytovací služby, k dispozici kuchyň + jídelna s celotýdenním provozem, prádelna, mandl, masáže, pedikura, tel.: , , viz web: Pečovatelská služba Moravská Nová Ves, Dům s pečovatelskou službou Luční 590, M. N. Ves, tel.: , Domov pro seniory Velké Bílovice, ubytovací služby pro osoby se sníženou soběstačností Mírová 1124, Velké Bílovice, tel.: , .: viz web: Dům s chráněnými byty Lanžhot, Kostická 173, Lanžhot, tel.: Domov pro seniory Lednice, pečovatelská služba - Na Zahradách, Lednice, web: Domov pro seniory Valtice, ubytovací služby pro seniory, pečovatelská a odlehčovací služba Modřínová 537, Valtice, tel.: , , Nemocnice Valtice, s. r. o., Klášterní 4, Valtice, Léčebna dlouhodobě nemocných, tel.: Domov se zvláštním režimem pro osoby zdravotně postižené Sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení dle 52 zákona 108/2006 Sb. Spolek neslyšících Břeclav, o.s. M. Kapusty 12 + Lednická 21, Břeclav, tel.: základní sociální poradenství, sociálně aktivizační služby, tlumočnické služby tel.: , fax: , TyfloCentrum Brno, o.p.s., Tyfloservis, o.p.s., krajské ambulantní středisko Brno, Služby zrakově postiženým - odborné sociální poradenství včetně právního, asistenční služby, sociálně aktivizační služby, sociální rehabilitace, sociálně terapeutická dílna, výběr pomůcek, rehabilitační výcvik: tel.: , ocentrum-bm.cz, web: ocentrum-bm.c, tel.: , web: oservis.cz, oservis.cz SLUŽBY Sociální SOCIÁLNÍ služby PREVENCE poskytovatelů, - soc. nouze, sídlících bezdomovectví, mimo závislosti, region nezaměstnanost, Břeclavsko xenofobie Diecézní charita Brno, Oblastní charita Břeclav, Svatoplukova 18, Břeclav Telefon: , fax: , ředitel: Ing. Josef Gajdoš, tel.: , , Denní centrum s azylovým bydlením Břeclav (osoby ohrožené sociální exkluzí, koordinátorka), Svatoplukova 18, Břeclav, telefon: , , Denní centrum s azylovým bydlením Břeclav nízkoprahové denní centrum, Svatoplukova 18, Břeclav - telefon: , , Denní centrum s azylovým bydlením Břeclav azylový dům (pro muže i ženy) U Sýpek 3, Břeclav 3, telefon , mobil , Domov svaté Agáty Břeclav azylový dům pro matky s dětmi v nouzi Komenského 6, Poštorná, telefon , mobil Agentura služeb Břeclav Kontaktní centrum, terénní program a program prevence Břeclav, Stromořadní 8 (na autobusovém nádraží), Břeclav tel.: , , , , , IP projekt - Liga vozíčkářů subdodavatel DCH Brno se sídlem Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Celsuz pro lidi sociálně znevýhodněné - sociální rehabilitace, kontakt telefon: , Humanitární šatníky Břeclav první kontakt: tel.: , Novosedly první kontakt: tel , IQ Roma servis, o.s., sociální program (terénní program sociální práce pro začleňování Romů, odborné sociální poradenství, poradenství v oblasti zaměstnanosti), Břeclav Tř. 1. Máje 39, Břeclav Poštorná, tel.: , , Brno Hybešova 41, Brno , tel.: , pedagogický program (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež služby v Brně) Hybešova 41, Brno , tel.: ,

5 Remedia Plus o.p.s. Břeclav, U Nemocnice 1, , Sociální služby pro seniory a handicapované osoby, základní sociální poradenství, ředitelka J. Pěčková, tel.: Utilis - integrační centrum pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením Sociálně aktivizační služby,pomoc při uplatňování práv, pomoc při provádění základních činností v péči o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu - Břeclav, třída 17. listopadu 1, tel.: , , Royal Rangers Přední hlídka, práce s rizikovou mládeží a dětmi, prevence sociopatogenních jevů a kriminality dětí a mládeže, volnočasové aktivity k podpoře pozitivních dovedností a inhibice zdravého životního stylu tel.: , web: OSTATNÍ SLUŽBY Diecézní charita Brno, Oblastní charita Břeclav, Svatoplukova 18, Břeclav Telefon: , fax: , ředitel : Ing. Josef Gajdoš, t , , Dobrovolnické centrum, Svatoplukova 18, Břeclav, tel.: , mobil: , Maminaklub Břeclav, služby k podpoře rodiny, Dukelských hrdinů 2, Břeclav (vchod z ulice Sovadinova naproti vodojemu), Břeclav, tel.: , web: SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVATELŮ, SÍDLÍCÍCH MIMO REGION BŘECLAVSKO Senioři, tělesně postižení S-centrum Hodonín příspěvková organizace domov pro seniory + domov se zvláštním režimem Na Pískách 4037, Hodonín, tel.: , Zelený dům pohody Hodonín domov pro osoby se zdravotním postižením + denní a týdenní stacionář, Jilemnického 1, Hodonín, tel.: , , Elpida Praha telefonická a krizová pomoc pro seniory telefon: web: (pondělí až pátek i dny vánočních svátků) AKSTA družstvo Brno zprostředkovaná společnost seniorům, obstarávání nákupů, jednorázových i pravidelných úklidů, praní, žehlení, přeprava jídla, telefon: , , web: Smyslově postižení TyfloCentrum Brno, o.p.s., Tyfloservis, o.p.s., krajské ambulantní středisko Brno, Služby zrakově postiženým - odborné sociální poradenství včetně právního, asistenční služby, sociálně aktivizační služby, sociální rehabilitace, sociálně terapeutická dílna, výběr pomůcek, rehabilitační výcvik: tel.: , e.mail: ocentrum-bm.cz, web: ocentrum-bm.cz tel.: , oservis.cz, web: oservis.cz LORM Společnost pro hluchoslepé sociální rehabilitace, tlumočnické služby, odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro hluchoslepé Tel.: , , web: Středisko rané péče SPRP Brno, o.s. raná péče pro rodiny s osobami s vážným zrakovým, popř.kombinovaným zrakovým postižením tel.: , web: Tělesné či kombinované postižení, integrace postiženého do rodiny a společnosti Biliculum Mikulov Denní stacionář pro děti s kombinovanými vadami a autismem komplexní denní péče rehabilitace, logopedie, muzikoterapie, canisterapie, hipoterapie, stravování, svoz a rozvoz dětí, dále psychiatrická, terapie biofeedback, sociální a terapeutická a ambulantní pomoc rodinám v rámci projektu Stonožka: Růžová 561/ Mikulov, tel.: , , viz web:

6 Liga za práva vozíčkářů Brno osobní asistence, odborné sociální poradenství, soc. rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením tel.: , , web: KOCIÁNKA - Ústav sociální péče o tělesně postiženou mládež Brno rehabilitace, pobytové služby, odlehčovací služby, tel.: , web: Diakonie ČCE středisko BETLÉM Císařova 394/27, Klobouky u Brna Ředitel: Petr Hejl, DiS, tel.: , mobil: , fax: , Domov Betlém, integrované centrum služeb, Císařova 394/27, Klobouky u Brna, tel: , , Domov pro osoby se zdravotním postižením pobytová služba o dospělé lidi s tělesným nebo výjimečně s jinýmzdravotním postižením, Odlehčovací služby krátkodobé rekondiční pobyty dospělých lidí s tělesným nebo s jiným zdravotním postižením a seniorů; Domov Narnie, Morkůvky 129, , tel.: , , Týdenní stacionář týdenní pobyt dětí s mentálním nebo kombinovaným postižením, Denní stacionář denní pobyt dětí s mentálním nebo kombinovaným postižením; Domov Arkénie, Brumovice 334, tel.: , mobil: , Domov pro osoby se zdravotním postižením pobyt dospělých osob s mentálním postižením CENTRUM PRO RODINU HODONÍN - Dětský rehabilitační stacionář Vlaštovka tel.: , , web: pro děti ve věku 1-15 let s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, poskytuje komplexní odbornou péči v oblasti výchovně vzdělávací, sociální, rehabilitační a terapeutické, vedoucí k soběstačnosti a k integraci do společnosti Osobní asistence Hodonín tel.: , pomoc postiženým dětem + mladistvým do 26 let při zajištění soběstačnosti v přirozeném dom. prostředí a ve školských zařízeních Psychické či mentální postižení Srdce v domě Klentnice kompletní služby pro mentálně postižené od 18 let věku tel.: , web: Psychiatrická léčebna Brno - Černovice Húskova 1123/2, Brno - Černovice, tel.: , detox tel.: , web: Psychiatrická klinika při Fakultní nemocnici Brno-Bohunice, krizové centrum, Jihlavská 20, Brno-Bohunice, tel.: (nonstop) Sdružení Práh chráněné bydlení, soc. rehabilitace, centrum denních služeb, soc. terapeutické dílny a odborné soc. poradenství pro osoby s duševním postižením, treninková kavárna - tel.: , až 118, , web: Paprsek Velké Opatovice domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvl. režimem pro mentálně postižené muže od 26 let (výjimečně od 18 let), popř. s kombinovaným postižením, muži s chronickým duševním postižením telefon: , web: Sdružení Filia Brno soc. rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním, případně s postižením mentálním či kombinovaným se smyslovým a fyzickým postižením, psychologická poradna - tel.: , , sdruzenifi web: lia.cz Psychocentrum DOMEČEK Hodonín,o.p.s. telefon: , , web: střediska: azylový dům pobytové služby pro osoby bez přístřeší tel.: , chráněné bydlení pro dlouhodobě duševně nemocné a pro osoby v krizi kontakty jako azylový dům psychosociální centrum sociální rehabilitace pro osoby bez přístřeší, v krizi, pro oběti domácího násilí tel.: , , psychologická poradna odborné soc. poradenství pro výše uvedený okruh osob a pro osoby ohrožené závislostí na návykových látkách, žijící v sociálně vyloučených komunitách, popř. ohrožené rizikovým způsobem života aj. - o.s. Anabell Brno sociální poradenství pro nemocné s poruchami příjmu potravy, poradenství pro rodinu a blízké, internetové poradenství, svépomocné skupiny, korespondenční kurz telefonická krizová linka: , , web:

7 Problém závislost alkohol, drogy, gambling A kluby České republiky Křenová 62a, Brno - odborné sociální poradenství a kontaktní centrum pro osoby v nepříznivé sociální situaci, osoby ohrožené alkoholem či jinými návykovými látkami nebo gamblingem, agentura podporovaného zaměstnávání, anonymní linka důvěry: , web: o.s. Krok Kyjov Terapeutická komunita, program následné péče Krok+Agentura pro občany tel.: , , , web: (odvykací léčba + resocializace, odborné sociální a právní poradenství, program následné péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, probační a mediační služba) Psychocentrum DOMEČEK Hodonín,o.p.s. telefony: , , psychologická poradna odborné soc. poradenství pro osoby ohrožené závislostí na návykových látkách, žijící v sociálně vyloučených komunitách, popř. ohrožené rizikovým způsobem života aj. web: Sdružení Podané ruce Brno Terapeutická komunita Podcestný Mlýn Kostelní Vydří, pošta Dačice odvykací resocializační léčba, tel.: , , , Program Pasáž návrat do sociálních souvislostí při odvykání trh práce, krátkodobé bydlení, motivace a vedení klienta k samostatnosti tel.: , , Drogové služby ve vězení a následná péče tel.: , , Francouzská 36, Brno motivace k abstinenci ve vězení a následně po ukončení výkonu trestu, resocializační programy - sociální, poradenská a terapeutická služba, Doléčovací centrum Jamtana Brno tel.: , , GRUNT o.s., Terapeutická resocializační komunita (muži), Březnice u Zlína, tel.: , seznam.cz Léčebna návykových nemocí Nechanice tel.: , , Lotos Brno Terapeutická komunita Byt na půli cesty (dospělí dříve závislí na alkoholu), násl. péče+odb. sociální poradenství pro stejou klientelu - tel.: , , , Domácí násilí, šikana, služby osobám v krizi, sociálně znevýhodnění, minority, nezaměstnanost, sociální patologie, problémy mládeže Psychocentrum DOMEČEK Hodonín,o.p.s. služby + kontakty viz strana 6 Modrá linka Brno, o.s. telefonická a krizová intervence, krizová pomoc, internetové poradenství kontakt: Lidická 50, Brno, tel.: , (pro klienty), (organizační), web: Magdalenium Zařízení Helena - azylový dům, tel. krizová pomoc a odborné sociální poradenství pro oběti domácího násilí pro ženy bezdětné i s dětmi tel.: ,web: Spondea Brno - krizová pomoc pro děti a mládež a studující včetně jejich rodiny a telefonická krizová pomoc pro osoby v nepříznivé životní situaci tel.: , web: DONA linka pro oběti domácího násilí Tel.: , Občanská poradna Brno odborné sociální poradenství osobám v obtížné životní situaci, tel.: , , web: CELSUZ Brno centrum pro lidi sociálně znevýhodněné, Kpt. Jaroše 9, Brno, tel.: , Odborné sociální poradenství v oblasti sociálního zabezpečení, bydlení, rodiny a právní ochrany formou osobního, telefonického či ového kontaktu, poskytování krizové intervence doprovod, asistence, psycholog, sociální rehabilitace-zaměstnanost, dovzdělávání, aktivizace, bezplatné konzultace právního charakteru, informační centrum o sociálních službách šatník a jiná materiální pomoc

8 Bílý kruh bezpečí, o.s odborné sociální a právní poradenství a telefonická krizová pomoc pro oběti trestné činnosti, krizová intervence, dle dohody i víkendové pobyty, doprovody k soudům, zprostředkování fi nanční pomoci, tel.: , , TRIALOG, o.s., Brno, tel.: , e- mail: trialog-brno.cz, odborné sociální poradenství, výkon sociálně právní ochrany dětí Persefona o.s. Brno - odborné sociální poradenství, telefonická krizová pomoc a krizová pomoc pro oběti domácího násilí, oběti znásilnění a sexuálního zneužívání tel.: , Na počátku o.s., Brno odborná pomoc těhotným dívkám a ženám, kterým je vnucována interrupce sociální poradenství, krizová pomoc, telefonická krizová pomoc, azylový dům, sociálně aktivizační služby tel.: , , web: Pedagogicko psychologická poradna Břeclav, pracoviště Hustopeče viz PPP Břeclav (v budově SOU a SOŠ Hustopeče, Masarykovo náměstí 1) - tel.: Pedagogicko psychologická poradna Břeclav, pracoviště Mikulov viz PPP Břeclav (v budově ZUŠ Mikulov, Náměstí 28) tel.: Elpida plus, o.p.s. telefonická a krizová pomoc pro seniory bezplatná linka: , linka web: Sdružení pěstounských rodin Poradna náhradní rodinné péče Brno Tel.: , Dům jistoty Brno sociální a psychologické poradenství Tel.: Dům na půli cesty pro mládež od 18 do 26 let věku odcházející z pěstounských rodin a z dětských domovů Velký Dvůr u Pohořelic Tel.: , , Středisko výchovné péče HELP ME Brno, Bořetická 2, Brno poradenská intervence v krizových a náročných výchovných situacích, rodinná terapie, internátní preventivní pobyt tel.: , , a web: (ambulance - předem dohodnout termín návštěvy a diagnostiky na tel.: ) TRIÁDA Poradenské centrum Brno, o.s., Orlí 16/20, tel.: , , web: - programy: Občanská poradna odborné sociální poradenství Psychosociální služby pro rodiny poradenství, rodinná sociální asistence Náhradní rodinná péče odborné služby, vzdělávání pěstounů, konzultační dny MARLIN Hodonín, Centrum celoživotního vzdělávání Re/Kvalifi kače + vzdělávání viz středisko Břeclav tel.: , Hospic, léčba bolesti Dům léčby Dům léčby bolesti s hospicem svatého Josefa Rajhrad tel.: , Fax: , web: Tísňová čísla Tísňová linka integrovaný záchranný systém 112 HASIČI 150 PRVNÍ POMOC 155 POLICIE ČR 158 MĚSTSKÁ POLICIE BŘECLAV 156 Stav k listopadu 2008 autor projektu Bc. Jaroslav Kolda, (očekáváme připomínky a komentáře ) vydalo Město Břeclav v listopadu tisk & design: EUROPRINTY spol. s r.o.

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích (včetně služeb, které nejsou registrovány dle z. 108/2006 Sbírky)

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO MĚSTO RALSKO ZDRAVOTNĚ A TĚLESNĚ POSTIŽENÍ Katalog RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM poskytovatelů sociálních služeb SENIOŘI pro území města Ralsko OSTATNÍ SLUŽBY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Obsah: Slovo úvodem 3 Místní poskytovatelé sociálních služeb 6 Centrum pečovatelských a

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

Plán 2. kontrolní etapy

Plán 2. kontrolní etapy Plán 2. kontrolní etapy ZÁŘÍ 2014 Datum Čas Poskytovatel - služba Místo Inspekční tým 9 h Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. - odb. soc. poradenství Znojmo Řehořová+Maceček 11.9. 12.9. 15.9. 16.9.

Více

Adresář organizací pomáhajících občanům Kyjovska

Adresář organizací pomáhajících občanům Kyjovska Adresář organizací pomáhajících občanům Kyjovska Adresář organizací pomáhajících občanům Kyjovska Tento adresář vznikl v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb na Kyjovsku plánování rozvoje

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MIKROREGIONU OTROKOVICKO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MIKROREGIONU OTROKOVICKO SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MIKROREGIONU OTROKOVICKO Domov SENIOR Otrokovice Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Telefon: 577 924 126 E-mail: pavel.malik@muotrokovice.cz Zřizovatelem je město Otrokovice.

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K A T A L O G I N F O R M A Č N Í H O C E N T R A P A P R S E K ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBSAH SLUŽBY VE VYŠKOVĚ... 5 APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, SBOR VYŠKOV... 5 ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 Obsah Úvodní slovo.............................................. 2 Obsah rozdělení služeb podle cílové skupiny.................. 3 Poskytovatelé

Více

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Rádi bychom Vám tímto způsobem představili poskytovatele sociálních služeb působících v regionu Rakovnicko. Z přehledu zjistíte, jaké

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011

KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011 KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011 Tento přehled představuje poskytovatele, kteří zajišťují své služby ve městě Berouně. Přehled poskytovatelů je

Více

Plán 3. kontrolní etapy

Plán 3. kontrolní etapy Plán 3. kontrolní etapy BŘEZEN 2015 Datum Čas Poskytovatel - služba Místo Inspekční tým 2.3. Domov pro seniory Vychodilova, p.o. - centrum denních služeb 10.15 h Statutární město - ÚMČ Žabovřesky - odbor

Více

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Sociální služby pro seniory Arcidiecézní charita Praha Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. Česká katolická charita

Více

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost 17. Sociální oblast Ve městě Pardubice slouží celá řada sociálních různým cílovým skupinám obyvatel. V souvislosti s rostoucím průměrným věkem populace a zvyšujícím se podílem občanů důchodového věku právě

Více

Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory. Domovinka pro seniory - denní stacionář denní stacionáře ( 46) 350 000

Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory. Domovinka pro seniory - denní stacionář denní stacionáře ( 46) 350 000 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Syllabova 1278/19 IČ 41035526 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Syllabova 1278/19 IČ 41035526 Mobilní hospic Ondrášek,

Více

ADRESÁŘ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ADRESÁŘ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ADRESÁŘ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Tento adresář vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji III., který je financován z Evropského sociálního

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K A T A L O G I N F O R M A Č N Í H O C E N T R A P A P R S E K ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBSAH SLUŽBY VE VYŠKOVĚ... 5 APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, SBOR VYŠKOV... 5 ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO TRINITY, s. r. o.,

Více

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Městský úřad Vrchlabí Odbor sociální a zdravotní Zámek 1, Tel.: 499 405 749 PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Vážení občané Vrchlabska, dostává se vám do rukou

Více

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 odbor sociální oddělení sociálních služeb Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 SENIOR Otrokovice, p. o. Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Ředitelka organizace: Ing. Ivana Vardanová Telefon:

Více

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb I. Společné cíle, opatření a aktivity Priorita 1: Zajištění investic do sociální infrastruktury 1.1 Podpora investičních záměrů dle priorit jednotlivých

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTO PODĚBRADY KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PODĚBRADY A OKOLÍ Tento katalog byl vytištěn za finanční podpory Humanitárního fondu Středočeského kraje 1 Obsah: Úvodní slovo 1 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Červen 2013 Obsah 1. Základní informace o šetření o poskytovaných

Více

Tento projekt je spoluþnancován Evropskou unií

Tento projekt je spoluþnancován Evropskou unií Tento projekt je spoluþnancován Evropskou unií Komunitní plánování sociálních služeb ve Vyškově Vyškov 2007 II. vydání Seznam použitých zkratek OSVZ...odbor sociálních věcí a zdravotnictví ZTP...zdravotně

Více

ážení přátelé, Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí.

ážení přátelé, Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí. Katalog sociálních služeb města Doksy 2008 Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí. V ážení přátelé, katalog, který právě držíte

Více

Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí

Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí . Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí Průvodce je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Společného regionálního operačního programu a státním rozpočtem ČR. Průvodce sociálních

Více

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 jsou v dosahu max. 40 km, poskytují služby přímo v regionu Novobydžovska nebo jsou v dosahu ickém osobně známe, máme s

Více

PŘEHLED INSTITUCÍ. Obsah :

PŘEHLED INSTITUCÍ. Obsah : PŘEHLED INSTITUCÍ Obsah : 1. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností... 2 2. Školská a zdravotnická zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc...

Více

organizace identifikátor sociální služba název projektu cílová skupina schválená dotace celkem CELSUZ - Odborné sociální poradenství

organizace identifikátor sociální služba název projektu cílová skupina schválená dotace celkem CELSUZ - Odborné sociální poradenství Přehled schválených dotací pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby na území města Brna pro rok 2018 - program I. (dle celkové částky pro organizaci) organizace identifikátor sociální

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY www.jihoceskarozvojova.cz www.tsviny.cz Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny,

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Pracovní verze, srpen 2011 Text neprošel jazykovou korekturou. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Obsah 1. Předmět

Více

Přehled poskytovatelů města Aš

Přehled poskytovatelů města Aš Přehled poskytovatelů města Aš Nestátní neziskové organizace: 1. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje 2. Farní charita Aš - Domov sv. Zdislavy pro matky dětmi v tísni 3. FOKUS-Mladá Boleslav,

Více

Současný stav životní fáze A: Těhotenství a narození dítěte

Současný stav životní fáze A: Těhotenství a narození dítěte Současný stav životní fáze A: Těhotenství a narození dítěte A.1 Příprava na porod -příprava na porod v rámci poradenství nabízí J. Strieglerová 4 Dúm dětí a mládeže (dále jen DDM) dříve nabízel cvičení

Více

Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb

Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb Poskytovatel IČ Druh Výše v na "Boétheia - společenství křesťanské pomoci" "Boétheia - společenství křesťanské pomoci" "Boétheia

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014 Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014 rok 2014 Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska Posláním komunitního plánování je zajistit,

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb pro obce

Adresář poskytovatelů sociálních služeb pro obce Adresář poskytovatelů sociálních služeb pro obce Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo: Kolešovice 180, 270 02 Telefon, mob. tel. 313 582 287, 731 173 502 reditel@domovkolesovice.cz Internetová

Více

Sociální služby. a služby související ve městě a regionu. Rychnov nad Kněžnou

Sociální služby. a služby související ve městě a regionu. Rychnov nad Kněžnou Sociální služby a služby související ve městě a regionu Rychnov nad Kněžnou Obsah: str.2 1. Sociální služby obecně... 3 2. Základní a odborné sociální poradenství... 4-7 2.1 základní sociální poradenství...

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

Částky dotací na sociální služby s nadregionální či celostátní působností pro rok 2019

Částky dotací na sociální služby s nadregionální či celostátní působností pro rok 2019 Název poskytovatele Částky dotací na sociální služby s nadregionální či celostátní působností pro rok 2019 IČO Identifikátor Služby Druh Služby Dotace 2019 ADVAITA, z. ú. 65635591 4853448 terapeutické

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012 VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 0 www.socialni-sluzby-usti.cz Zpracoval: Oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V HUSTOPEČÍCH A SPÁDOVÝCH OBCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

Katalog sociálních a dalších služeb

Katalog sociálních a dalších služeb Aktualizováno k 31. 1. 2015 Účel a užití Katalogu sociálních a dalších služeb Katalog, který držíte v rukou, je jedním z výstupů komunitního plánování v Jirkově. Materiál vznikal ve spolupráci s řídící

Více

SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ neinvestiční účelové dotace na rok 2009 v oblasti sociální péče CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI. Požadavek (Kč) Poř. č.

SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ neinvestiční účelové dotace na rok 2009 v oblasti sociální péče CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI. Požadavek (Kč) Poř. č. SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ neinvestiční účelové dotace na rok 2009 v oblasti sociální péče Poř. č. Název subjektu, sídlo, IČ Název projektu Požadavek (Kč) Schváleno (Kč) CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 SLEZSKÁ HUMANITA,

Více

Katalog poskytovatelů služeb města Aše

Katalog poskytovatelů služeb města Aše Kontakty: Infocentrum Aš Neumannova 1 352 01 Aš Tel.: +420 354 525 714 Tel./fax: +420 354 525 492 e-mail: infocentrumas@tiscali.cz www.mestoas.cz template.cz 2006 (777296092) Katalog poskytovatelů služeb

Více

DŮLEŽITÉ KONTAKTY. Důležitá čísla - Tísňové volání: - Hasiči: - Záchranná služba: - Policie: - Informace o telefonních číslech (ČR):

DŮLEŽITÉ KONTAKTY. Důležitá čísla - Tísňové volání: - Hasiči: - Záchranná služba: - Policie: - Informace o telefonních číslech (ČR): 2016 ÚVOD DŮLEŽITÉ KONTAKTY Důležitá čísla - Tísňové volání: - Hasiči: - Záchranná : - Policie: - Informace o telefonních číslech (ČR): 112 150 155 158 1180 Krizové linky bezplatné - Linka bezpečí pro

Více

Částky dotací na sociální služby v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností pro rok 2018

Částky dotací na sociální služby v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností pro rok 2018 Částky dotací na sociální služby v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností pro rok 2018 Identifikátor Druh sociální služby Poskytovatel Dotace 2018 4853448 terapeutické

Více

Z Á P I S č. 01/2014 z jednání, které se konalo dne 05.02.2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti č. 215 v budově Budovcova 207 v Písku

Z Á P I S č. 01/2014 z jednání, které se konalo dne 05.02.2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti č. 215 v budově Budovcova 207 v Písku Komise sociální V Písku dne 07.02.2014 Z Á P I S č. 01/2014 z jednání, které se konalo dne 05.02.2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti č. 215 v budově Budovcova 207 v Písku Přítomni MUDr. Rudolf Tyll,

Více

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012 Výběrové řízení na podporu projektů v sociální oblasti na území MČ Praha 12 pro číslo 1. 2. 3. 4. 5. Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.

Více

organizace sociální služba název projektu cílová skupina schválená dotace celkem Chráněné bydlení sv. Anežky Chráněné bydlení sv.

organizace sociální služba název projektu cílová skupina schválená dotace celkem Chráněné bydlení sv. Anežky Chráněné bydlení sv. Přehled schválených dotací z rozpočtu města Brna pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby na území města Brna pro rok pro rok 2017 - program I. (dle celkové částky pro organizaci)

Více

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika. Jednot ka

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika. Jednot ka Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 13/9 ze dne 28. 1. Identifikátor Název IČ Druh Název ) Zdůvodnění ne v grantovém řízení HMP pro rok A DOMA o.s. 27053679 1408443 osobní asistence Osobní asistence

Více

MĚSTO JABLUNKOV. Průvodce. sociálními a souvisejícími. službami. pro občany města Jablunkova

MĚSTO JABLUNKOV. Průvodce. sociálními a souvisejícími. službami. pro občany města Jablunkova MĚSTO JABLUNKOV Průvodce sociálními a souvisejícími službami pro občany města Jablunkova ÚVODNÍ SLOVO OBSAH Úvodní slovo Vážení a milí spoluobčané, připravili jsme pro Vás Průvodce sociálními a souvisejícími

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad 2015 www.kpss5.info Akční plán rozvoje sociálních

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a okolí, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

1. Domovy pro seniory... 4. 2. Domovy pro osoby se zdravotním postižením... 6. 3. Domovy se zvláštním režimem... 6. 4. Pečovatelská služba...

1. Domovy pro seniory... 4. 2. Domovy pro osoby se zdravotním postižením... 6. 3. Domovy se zvláštním režimem... 6. 4. Pečovatelská služba... Sociální služby Městský úřad Tachov zajistilo touto cestou dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území, respektive v regionu Tachov ( 94 písm. b) zákona č.

Více

Zápis č. 3 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 1.3.

Zápis č. 3 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 1.3. Zápis č. 3 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 1.3.2011 Přítomni: Ing. Slivka Jan Černocká Ludmila JUDr. Dutko Petr RNDr. Karabina

Více

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉ ZÁSADY K informování potenciálních zájemců o poskytování sociálních služeb jsou využívány všechny dostupné prostředky: webové stránky www.krcentrum.cz propagační letáky informace v regionálních

Více

Seznam pracovišť pro odborné praxe

Seznam pracovišť pro odborné praxe Seznam pracovišť pro odborné praxe NEMOCNICE Bílovecká nemocnice, a s. Bohumínská městská nemocnice, a. s. Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Olomouc Fakultní nemocnice Ostrava Chrudimská

Více

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5.

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5. MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5.2015) V rámci MAS Lednicko-valtický areál, z.s je identifikována 1

Více

SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné

SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné Příloha č.1 SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné Instituce Činnost Adresa Telefon a email DROGY PPP - Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Sdružení a nadace Podané

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb města Tábora Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Březen 2011 Tento projekt je plně podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2011 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE aktualizace 2011 Dokument Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ. (Příloha č. 5) Adresář organizací působících v Hradci Králové v sociální oblasti

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ. (Příloha č. 5) Adresář organizací působících v Hradci Králové v sociální oblasti KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ (Příloha č. 5) Adresář organizací působících v Hradci Králové v sociální oblasti červen 2004 Rejstřík: Agentura domácí péče Černilov... 4 ACHaT PaedDr.

Více

DOTAZNÍK KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE

DOTAZNÍK KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE DOTAZNÍK KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE Vážení spoluobčané, města Valašské Klobouky a Brumov-Bylnice společně připravují druhý Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a péče. Dotazník je

Více

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, podruhé Vám předáváme Katalog sociálních služeb poskytovaných v Kopřivnici. Tento katalog nabízí cestu z tíživé situace, ve které se může ocitnout každý z nás. Věk, zdravotní

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Katalog socilálních služeb - Velvary

Katalog socilálních služeb - Velvary Katalog socilálních služeb - Velvary Vážení a milí spoluobčané, publikace, kterou dostáváte do rukou, je výsledkem projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Velvary a v pověřených obcích.

Více

Výsledky dodace A KHK 2014 Dotace Sociální služby 2014 23.6.2014

Výsledky dodace A KHK 2014 Dotace Sociální služby 2014 23.6.2014 Výsledky dodace A KHK 2014 Dotace Sociální 2014 23.6.2014 Příloha 1 Návrh dotací - 2014 Název poskytovatele : Město Miletín Dům s pečovatelskou službou 5141443 40 Pečovatelská město Meziměstí Pečovatelská

Více

Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování :

Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování : 2012 2016 Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování : Odbor sociálních věci a zdravotnictví Městského úřadu Louny zastoupený vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Ivou Vildovou, DiS.

Více

Přehled poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Berouna

Přehled poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Berouna Název projektu: Komunitní plánování sociálních služeb - Beroun Registrační číslo projektu: CZ.04.1.05/3.2.04.3/4240 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Přehled poskytovatelů sociálních služeb

Více

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 1 Obsah Úvod... 3 A. Analytická část... 4 A. 1 Východiska zpracování, podklady a vstupy... 4 A. 2 Základní demografické a socioekonomické

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. Veřejný závazek

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. Veřejný závazek POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ Název zařízení Centrum motivace a stimulace Veřejný závazek Poslání služby Centra motivace a stimulace IQ Roma servisu:

Více

Navržené dotace pro rok 2019 do Rady města Ústí nad Labem - v případě požadované dotace do 50 tis. Kč

Navržené dotace pro rok 2019 do Rady města Ústí nad Labem - v případě požadované dotace do 50 tis. Kč příloha důvodové zprávy č. 1 Navržené dotace pro rok 2019 do Rady města Ústí nad Labem - v případě požadované dotace do 50 tis. Kč Dotační titul Organizace Název projektu/služby Navrhovaná dotace SA Self

Více

PLÁN ROZVOJE RODINNÉ POLITIKY 2013-2016 TURNOV

PLÁN ROZVOJE RODINNÉ POLITIKY 2013-2016 TURNOV PLÁN ROZVOJE RODINNÉ POLITIKY 2013-2016 TURNOV Zpracoval: Odbor sociálních věcí Městského úřadu Turnov 2012 1 1. ÚVOD Plán vychází z Národní koncepce rodinné politiky Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Složení KONZULTAČNÍ SKUPINY

Složení KONZULTAČNÍ SKUPINY Složení KONZULTAČNÍ SKUPINY Příjmení, titul Jméno E-mailová adresa Organizace Baštecká, PhDr., Baxová, Mgr. Bednář, Mgr., Brožová, PaedDr. Čermák, Bc. Dragomirecká, PhDr., Bohumila Pavla Martin Miloslav

Více

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba)

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba) Příloha č. 5 k 5/ZM/2016 A. Poskytovatelé sociální služby, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb ( 85 zákona o

Více

Srdce v domě, p.o. PROBLEMATIKA ZAČLEŇOVÁNÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V RÁMCI DEINSTITUCIONALIZACE DO SPOLEČNOSTI. SRDCE V DOMĚ, p.o.

Srdce v domě, p.o. PROBLEMATIKA ZAČLEŇOVÁNÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V RÁMCI DEINSTITUCIONALIZACE DO SPOLEČNOSTI. SRDCE V DOMĚ, p.o. PROBLEMATIKA ZAČLEŇOVÁNÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V RÁMCI DEINSTITUCIONALIZACE DO SPOLEČNOSTI SRDCE V DOMĚ, p.o. PŘEDSTAVENÍ Srdce v domě je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, se sídlem zařízení

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ PO3 JIČÍN BŘEZEN 2014 POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově Realizátor projektu: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partner projektu: Magistrát města Prostějova (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 verze 01 Tento materiál je pouze informativní rozpracovanou verzí jednotlivých

Více

Bod č. 1. Návrh revize Komunitního plánu sociální péče na období 2012-2016. Mgr. Iva Vildová, OSV - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Bod č. 1. Návrh revize Komunitního plánu sociální péče na období 2012-2016. Mgr. Iva Vildová, OSV - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Bod č. 1 Do rady města dne: 15.12.2014 Okruh: Věc: Předkládá: Zpracoval: Přizváni: Návrh revize Komunitního plánu sociální péče na období 2012-2016 Mgr. Iva Vildová, OSV - vedoucí odboru sociálních věcí

Více

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Úkol 2 Druhým dílčím úkolem aktivity je zmapovat charakter intervencí (činností) vykonávaných sociálními

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Oblast péče o seniory (služby) Dům pokojného stáří svaté Ludmily 68 040 Dům pokojného stáří sv.ludmily zvl.rež. 105 360 Opora Pečovatelská služba OPORA 611 220

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Karlovarský kraj Závodní 353/88

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2015-2016) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

Sociální služby. Magdaléna Světlíková

Sociální služby. Magdaléna Světlíková Sociální služby Magdaléna Světlíková Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce pojednává o sociálních službách. Teoretické část se zabývá historickým vývojem sociálních služeb, správě sociálních

Více

adra@adra.cz http://www.adra.cz pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase

adra@adra.cz http://www.adra.cz pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase ADRA, o.p.s. obecně prospěšná společnost IČ: 61388122 Klikatá 1238/90c, 158 00 Praha 5 - Jinonice Telefon: 257 090 641 adra@adra.cz o udělení http://www.adra.cz pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV Analýza neprošla jazykovou korekturou ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV se zaměřením na potřeby občanů v nepříznivé sociální situaci Autor: Mgr. Petra Dobiášová 1 ANALÝZA POTŘEB OBČANŮOKRESU

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2016 (rozdělováno celkem Kč ,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2016 (rozdělováno celkem Kč ,--) 1. Svaz neslyšících a nedoslých. v ČR, základní organizace nedoslýchavých Ostrava, p.s. 10.000,-- 4.000,-- 7. denní edukační pobyt s rehabilitací sluchově postižených 2. Moravskoslezská unie neslyšících

Více

Program realizace specifických opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2008

Program realizace specifických opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2008 Strana 1 Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2008 v Programu specifických opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na a služby blízké službám sociálním v roce 2012 - za jednotlivé oblasti sociální péče v Kč Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Aktivizace

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory (služby) Dům pokojného stáří svaté Ludmily 80 000 Dům pokojného stáří sv.ludmily zvl.rež. 82 000 Opora Pečovatelská služba OPORA 603 000 Opora Domácí hospicová péče OPORA 210 000

Více