PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU"

Transkript

1 PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM INTEGRACE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM OHROŽENÝCH OBYVATEL MĚSTA MOSTU DO SPOLEČNOSTI Reg.č. CZ.1.04/3.2.00/ v období 06/ /2013 Zpracovala: Bc. Petra Viola Drahorádová červen 2013

2 Celkové výsledky projektu v období 06/ /2013 Hlavním cílem projektu Komplexní program je formou aktivní činnosti zlepšit postavení obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Jednotlivé klíčové aktivity jsou provázány a navazují na sebe tak, aby byl klient zasažen co největším počtem služeb, což vyplývá i z názvu projektu. Během celkové doby realizace projektu má být podpořeno celkem 1230 osob, nyní (po roční realizaci KA) je tento požadavek splněn na 87%. To je dáno zejména aktivní činností jednotlivých dodavatelů a zájmem cílové skupiny o aktivity projektu. Komplexnost projektu je zatím plněna z 9%. zbývá podpořit 153 osob (13%) Podpořené osoby celkem podpořen é osoby (87%) ŽENY podp. žen (47%) Podpořené osoby - rozdělení dle pohlaví MUŽI podp. mužů (53%) Komplexnost projektu 73 klientů využilo 2 služby, 6% 24 klientů využilo 3 služby, 2,8% 2 klienti využili 4 služby, 0,2% 978 klientů využilo 1 službu, 91% KA 1 Terénní sociální práce v lokalitách Chanov, Stovky a Sedmistovky Dodavatel: Komunitní centrum Chánov (oblast Chanov) Oblastní charita Most (oblast Stovky a Sedmistovky) V rámci této KA pracují v každé oblasti (v Chanově i v Mostě) 2 terénní pracovníci zaměření na přímou klientskou práci a 1 metodický vedoucí. Činnost je poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Terénní pracovníci v rámci základního odborného poradenství řeší s klienty problematiku dluhů, pomáhají při vyřizování všech druhů sociálních dávek a doprovází klienty na příslušná místa, pomáhají při hledání zaměstnání (např. při formulaci odpovědí na pracovní 2

3 nabídky), komunikují s majiteli nájemních bytů uživatelů (např. deratizace), doprovází klienty k lékaři či úřady, pomáhají při přípravě rodinného rozpočtu, poučují nájemníky v Chanově, jak předejít zbytečnému nárůstu nákladů spojených s jejich bydlením (nedoplatky elektřiny, velká spotřeba vody, neřešení havarijních situací atd.). Terénní pracovníci kontaktují klienty z terénu a odkazují je na ostatní KA projektu. V rámci roční činnosti mají terénní pracovníci v obou SVL učinit 2500 kontaktů a podpořit 80 osob. Výsledky: Roční činnost této KA byla splněna přes 90%. Komunitní centrum Chánov Terénní soc. práce v Chanově - podpořené osoby Terénní soc. práce v Chanově - kontakty Nesplněn o 8 podp. osob; 10 % 72 podp. osob; 90 % Nesplněn o 6 1 % % Oblastní charita Most Terénní soc. práce Stovky, Sedmistovky - podpořené osoby Terénní soc. práce Stovky, Sedmistovky - kontakty Nesplněn o 6 podp. osob; 8 % 74 podp. osob; 92 % Nesplněn o % % KA 2 Primární prevence Dodavatel: Most k naději, Most Náplní této KA je pořádání besed primární prevence pro děti a mládež let pro klientelu Nízkoprahového zařízení let v Mostě (KA 5) a Komunitního centra v Chanově (KA 6). Každý měsíc se pořádají 3 besedy (2 v Mostě, 1 v Chanově) se zaměřením na problematiku drog, šikany, zdravého životního stylu, infekčních chorob apod. 3

4 Výsledky: V tomto období bylo uspořádáno celkem 33 besed, z toho 22 v NZDM a 11 v KCCH. Celkem besedy navštívilo 178 unikátních klientů, tj. někteří klienti chodí opakovaně (viz graf Účast na besedách). Na každé besedě jsou rozdány dotazníky spokojenosti, ze kterých (dle průběžných výsledků) vyplývá 80% spokojenost. Téma Datum konání Místo konání Počet účastníků Problémy drog v praxi I. část 07/2012 NZDM 16 Problémy drog v praxi II. část 07/2012 NZDM 10 Pohlavní a infekční choroby 08/2012 NZDM 14 Pohlavní a infekční choroby 08/2012 KCCH 5 Marihuana 08/2012 NZDM 17 Legální drogy 09/2012 NZDM 6 Jak najít práci? 09/2012 NZDM 13 Legální drogy 10/2012 NZDM 13 Bezpečné chování na internetu 10/2012 NZDM 9 Legální drogy 11/2012 KCCH 6 Marihuana II. - workshop 11/2012 NZDM 16 Sociální vyloučení a chudoba 11/2012 NZDM 12 Problém drog v praxi I. část 11/2012 KCCH 9 Šikana 12/2012 NZDM 13 Problém drog v praxi II. část 12/2012 KCCH 10 Diskriminace a rasismus 01/2013 NZDM 9 Marihuana 01/2013 KCCH 7 Problémy drog v praxi I. část 01/2013 NZDM 14 Jak si najít práci? 01/2013 KCCH 2 Problémy drog v praxi II. část 01/2013 NZDM 23 Jak si najít práci? 02/2013 KCCH 11 Rizika nechráněného sexu 02/2013 NZDM 17 Tráva jako vstupní droga 02/2013 NZDM 5 Šikana 02/2013 KCCH 9 Chlastám, kouřím...žiju zdravě? 03/2013 NZDM 8 Osobní rozvoj, cesta k lepší práci 03/2013 NZDM 11 Sociální vyloučení a chudoba 03/2013 KCCH 2 Volná chvíle není jen počítač a televize 04/2013 NZDM 7 Bezpečné chování na internetu 04/2013 KCCH 12 Formování životních hodnot 04/2013 NZDM 14 Plánované rodičovství 05/2013 NZDM 10 Diskriminace a rasismus 05/2013 KCCH 6 Rizikové chování v dopravě 05/2013 NZDM 6 4

5 Primární prevence - účast na besedách 3 účastníci 10x 1 účastník 14x 1 účastník 8x 4 účastníci 7x 2 účastníci 6x 5 účastníků 5x 6 účastníků 4x 6 účastníků 3x 26 účastníků 2x 124 účastníků přišlo 1x KA 3 Odborné sociální poradenství s akcentem na dluhovou problematiku Dodavatel: Diakonie ČCE SSP v Mostě V rámci této KA pracují 2 pracovníci, kteří poskytují odborné sociální poradenství v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Poradenství je poskytováno ve 2 provozovnách: Most budova NZDM let v Mostě (PO, ÚT) a Chanov budova Polyfunkčního centra Chanov (ČT, PÁ). Oblasti, které jsou v rámci poradenství zejména řešeny: problematika zadlužování občanů (práva a povinnosti dlužníků, nemožnost splácení půjček, předluženost, exekuce), občanské soudní řízení (řádné a mimořádné opravné prostředky, výkon rozhodnutí), rodinné vztahy (vztahy mezi manžely, zánik manželství, úprav vztahů k nezletilým dětem po rozvodu, výživné, rodičovská zodpovědnost, sociálně právní ochrana dětí) V rámci roční činnosti mají pracovníci učinit celkem 1400 kontaktů a podpořit 200 osob. Výsledky: Bylo podpořeno o 205% více (celkem 411 osob), což je způsobeno velkým zájmem klientů o služby poradny, ať již v Mostě nebo Chanově (problematika předlužení je v oblastech SVL velmi aktuální). Malý počet kontaktů (67%) je způsoben zejména povahou poradenství, kdy služby nejsou příliš opakovaně využívány - problém klienta je zpravidla za 1 2 setkání vyřešen, což svědčí o kvalitě poskytované služby, její pracovníci jsou schopni velmi flexibilně a efektivně reagovat na zakázky klientů a vyřešit/uspokojit ji během 1-2 setkání. 5

6 Odborné soc. poradenství - kontakty Odborné soc. poradenství - podpořené osoby Nesplněn o % % 411 podp. osob; 205 % KA 4 Protidluhová kampaň Dodavatel: Diakonie ČCE SSP v Mostě Hlavní náplní této aktivity je zvyšování finanční gramotnosti a prevence předlužení u CS. Dílčími aktivitami jsou analýza struktury dlužnictví a osvětová kampaň pro obyvatele SVL, cyklus besed pro klienty NZDM a KC a tvorba informačních materiálů pro klienty i poskytovatele soc. služeb. Dále proběhne vzdělávací seminář pro úředníky MmM. Výsledky: Proběhla první analýza struktury dlužnictví, kterou byly zjišťovány informace o finanční situaci a zvyklostech občanů. Formou ankety, kterou vyplnilo 106 respondentů, se analyzovaly údaje jako vedení rozpočtu domácností, řádné splácení půjček, zjištění příčin zadluženosti apod. Anketa sloužila jako podklad pro správné nastavení veřejné plakátové kampaně a jako podklad pro obsah besed. Byla vypracována brožura s názvem Dluhy nejsou osud Dluhům se dá vyhnout, která byla rozdávána účastníkům protidluhové besedy. Celkem se konalo 5 protidluhových besed (3 v NZDM a 2 v KC) celkem pro 58 osob ze SVL. KA 5 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež let Zařízení Statutárního města Most, zařízení provozuje a spravuje odbor sociálních věcí NZDM je registrovanou sociální službou dle zákona č. 108/2006 Sb. Aktivity s uživateli NZDM probíhají každý všední den, a to dle týdenního harmonogramu, do jehož tvorby a přípravy jsou zapojování také uživatelé. Součástí plánu aktivit na každý následující týden je prostor pro individuální práci s uživateli, doučování, pracovní poradenství, vzdělávací a preventivní aktivity, ale také volnočasové aktivity: volnočasové aktivity probíhají každý všední den. Mají podobu her, soutěží, sportovních aktivit stolní tenis, stolní fotbal, bowling, venkovní pohybové aktivity, výtvarné a rukodělné aktivity, taneční aktivity. Probíhá individuálně i skupinově. sociálně terapeutické aktivity individuální pomoc při řešení problémové situace, poskytování poradenství, dále také probíhá formou besed a různých sociálních her a technik zaměřených na nácvik sociálních kompetencí a sociální rolí, probíhá nácvik asertivity a sebeprezentace, různé sebepoznávací aktivity a podpora žádoucích vzorců chování. Probíhá individuálně i skupinově. 6

7 aktivity na podporu pracovní integrace (ve spolupráci s IPS ÚP) v NZDM je poskytováno individuální i skupinové pracovní poradenství, pomoc při hledání zaměstnání. Nácvik dovedností potřebných pro efektivní participaci na trhu práce např. nácvik psaní životopisu, umění reagovat na nabídky zaměstnání, psát motivační dopis, nácvik jednání se zaměstnavatelem apod. program dokončení ZŠ tým zmonitoroval možnosti a vzdělávací programy zaměřené na dokončení ZŠ. Má přehled o tom, jaké programy a na kterých ZŠ jsou realizovány a v případě potřeby je nabízí konkrétním uživatelům, probíhá pravidelně doučování s pedagogy Výsledky: V NZDM bylo v tomto období evidováno 80 unikátních klientů, z nichž s 56 byla uzavřena písemná smlouva. Pracovníci učinili celkem 210 kontaktů a intervencí. Jedná se o daleko větší počet, než je popsáno v projektu (kontakty o 200% a intervence o 900%), který je způsobem rozdílným nastavením podmínek a požadavků projektu IOP Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku od 15 do 26 let (reg. č. CZ.1.06/3.1.00/ ), v rámci kterého byly zrekonstruovány prostory NZDM. Průměrná měsíční návštěvnost je znázorněna v grafu níže NZDM let - průměrná měsíční návštěvnost KA 6 Komunitní centrum Chanov Dodavatel: Dům romské kultury, Chanov Aktivita je zaměřena především na dospívající mládež sídliště Chanov, páteř centra tvoří volnočasové a zájmové aktivity, doplněné o aktivity vzdělávací: vzdělávací probíhají každý všední den, propojeny s volnočasovými aktivitami, neboť se takto lépe oslovují klienti a neformálním způsobem se s nimi navazuje kontakt. sportovní probíhají každý všední den, jedná se o stolní tenis, biliard, šprtec, šipky; o tyto aktivity je ze strany CS největší zájem PC učebna s internetem probíhá každý všední den, tato aktivita je hojně navštěvovaná a mezi klienty oblíbená. Mimo individuální poradenství v oblasti počítačové gramotnosti jsou na programu i hlavní nosná témata: vyhledávání informací, pracovní weby, základní práce ve Wordu, Excelu, založení ové adresy, práce s internetem) 7

8 vaření a stolničení probíhá vždy v pondělí, zaměřeno na přípravu jednoduchých, ale i trochu složitějších pokrmů (langoše, lívance, bramborový guláš apod.) textilní dílna probíhá vždy v úterý, zde se vyrábí lehké a jednoduché výtvory jako např. textilní koláže, malování na textil, výuka pletení a háčkování, textilní rohože, příprava střihů pro šití, batikování keramická dílna (tvůrčí dílna) probíhá vždy ve čtvrtek, zde se klienti učí vyrábět např. ozdoby z dřevěné vlny, látkové rohože, ozdobné dózy, tematické výrobky (valentýnská přání, velikonoční předměty). Dodavatel spolupracuje s Informačním a poradenským centrem při ÚP, kde jsou klienti informováni o možnostech vzdělávání na Mostecku, o nově otevřených učebních oborech a dnech otevřených dveří jednotlivých škol, kam se mohou zájemci z řad klientů hlásit. Výsledky: Celkem bylo podpořeno 254 osob, což je oproti původnímu předpokladu více o 518%. Takto vysoké číslo je dáno zejména prvotní masivní kampaní ze strany dodavatele, která přilákala pozornost cílové skupiny. Sídliště Chanov je navíc malou specifickou komunitou, kde se velmi rychle šíří informace mezi jejími obyvateli, což opět přilákalo další klienty. Komunitní centrum provozované v Polyfunkčním centrum je navíc téměř jedinou nabídkou volnočasových aktivit v lokalitě. Průměrnou a celkovou návštěvnost v jednotlivých měsících znázorňují grafy níže Komunitní centrum - průměrná měsíční návštěvnost Komunitní centrum - celková měsíční návštěvnost KA 7 Pracovní poradenství a asistence v lokalitě Chanov Dodavatel: Dům romské kultury, Chanov Tato aktivita je zaměřena jednak na poskytování individuálního poradenství, pořádání motivačních, rekvalifikačních kurzů a bilančních diagnostik. Individuální pracovní poradenství je zaměřené na umění správné komunikace, počítačovou gramotnost při využití PC učebny, nácvik sebeprezentace, orientace na trhu práce, příprava na přijímací pohovor, rozlišení dobrých a podvodných pracovních nabídek apod. Součástí KA jsou i ochutnávky řemesel zaměření na malířské a lakýrnické práce, restaurátorství, práci s dřevem, ukázku zámečnických prací. Pracovních ochutnávek se účastní vždy cca 5 klientů. 8

9 Výsledky: V tomto období se konaly celkem 3 rekvalifikační kurzy, 3 motivační kurzy a 3 bilanční diagnostiky. Název rekvalifikačního kurzu Období Počet účastníků Základy obsluhy osobního počítače 08/ Úklidové práce (se zaměřením na domácnost) 11/ Obsluha křovinořezu 03/ Motivační kurz Období Počet účastníků MK č. 1 06/ MK č. 2 09/ MK č. 3 01/ Bilanční diagnostiky Období Počet účastníků BD č. 1 07/ BD č. 2 10/ BD č. 3 02/ KA 8 Program prevence ztráty bydlení Dodavatel: Oblastní charita Most Hlavním zaměřením činnosti v tomto období byla příprava návrhu systému prostupného bydlení. Tento návrh byl konzultován se zástupcem Agentury pro sociální začleňování, byl prezentován k připomínkování zástupcům OSV, neziskovým organizacím, zaměstnancům MmM a představen vedení města Mostu. Po schválení vedením města byl systém představen prvním zástupcům soukromých pronajímatelů. Pro pronajímatele byl vytvořen také jednoduchý informační letáček, který sloužil jako osnova pro jednání a zároveň jako informační materiál po ukončení jednání. Zatím proběhla jednání se zástupci 4 bytových agentur. V rámci spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování byly vyjednány finanční prostředky z garančního fondu OSF (Open Society Fund) pro klienty zařazené do nejvyššího stupně. Dodavatel úzce spolupracuje s terénními pracovníky (KA 1), a to nejen při vytipovávání vhodných klientů, ale kontinuálně i po jejich zařazení do systému. Výsledky: Jednání bytovými družstvy či vlastníky bytů: 1. SBD Krušnohor projevil zájem o spolupráci 2. MOSTECKÁ BYTOVÁ, a. s. projevil zájem, ale v současné době nemá vhodné byty pro klienty programu. 3. DOSPRA, spol. s r. o. projevil zájem, chtějí kvalitní prověřené klienty 4. J. M. Sieber, s. r. o. má zájem o kvalitní prověřené klienty a zapojení do projektu V tomto období byly vytipovány 4 klientky vhodné pro zařazení do systému prostupného bydlení. Jedná se o matky s malými dětmi, které žijí v nevyhovujícím bydlení (byt bez ústředního vytápění a teplé vody, přípojky plynu, dveří, plíseň v bytě atd.) a nemají finanční prostředky pro změnu (vstupní kauce). Se všemi klientkami dlouhodobě a intenzivně pracují terénní sociální pracovníci. 9

10 KA 9 Řízení a koordinace projektu, koncepce spolupráce a evaluace Činnost realizačního týmu projektu: projektový manažer faciitátor finanční manažer 1. Činnost Lokálního partnerství Most Činnost Agentury pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR přešla po jejím odchodu z Mostu pod statutární město Most (od ). Lokální partnerství se tak začlenilo do stávající struktury komunitního plánování sociálních služeb a stalo se novou šestou koordinační skupinou v rámci Komise prorodinných aktivit a sociálních služeb. Začátkem roku 2013 byl vytvořen nový Strategický plán Lokálního partnerství pro roky , který definuje základní problémy v oblasti sociálně vyloučených lokalit a stanovuje základní priority a cíle pro jejich řešení. Je rozdělen do čtyř tematických celků, a to vzdělávání a volný čas, zaměstnávání, bydlení a sociálně patologické jevy. Každý celek má svou pracovní skupinu skládající se z odborníků na tuto konkrétní oblast. 2. Evaluace projektu Evaluaci projektu provádí na základě vyhraného VŘ Rekvalifikační a informační centrum, s. r. o. v Mostě. Evaluace bude rozdělena na tři dílčí období, v současné době byla zpracována první průběžná zpráva. Z jejích výsledků vyplývá, že projekt je hodnocen velmi kladně, realizované klíčové aktivity odpovídají potřebám cílové skupiny, témata klíčových aktivit jsou volena dle jejích potřeb a cílová skupina je spokojena s dosavadním jednáním pracovníků jednotlivých dodavatelů. 10

MĚSTO CHEB. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Metodický dokument: KONCEPCE SPOLUPRÁCE

MĚSTO CHEB. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Metodický dokument: KONCEPCE SPOLUPRÁCE MĚSTO CHEB Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Metodický dokument: KONCEPCE SPOLUPRÁCE v rámci projektu: Individuální projekt města Chebu na změnu situace sociálně vyloučených obyvatel města, zejména

Více

PODROBNÝ POPIS PROJEKTU SOCIÁLNÍ CENTRUM KAMÍNEK V CHOMUTOVĚ PROVOZ

PODROBNÝ POPIS PROJEKTU SOCIÁLNÍ CENTRUM KAMÍNEK V CHOMUTOVĚ PROVOZ PODROBNÝ POPIS PROJEKTU SOCIÁLNÍ CENTRUM KAMÍNEK V CHOMUTOVĚ PROVOZ V sociálním centru bude jedna budova vyhrazena pro provoz služby NZDM, druhá pro provoz služby SAS. V budově, kde bude poskytována služba

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 ZPRACOVAL: Bc. Ivana Bohuslavová koordinátor komunitního plánování sociálních služeb Tel.: 325 501 249, 722 967 429 Email: kpssnymburk@gmail.com

Více

Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách ( Agentura )

Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách ( Agentura ) Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách ( Agentura ) Strategický plán sociálního začleňování v Toužimi a Teplé - 2013 Obsah: ÚVOD... 3 VIZE... 3 STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ... 3 POPIS SITUACE...

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 2 VIZE... 4 Struktura akčního plánu... 5 Strategická cesta 1: Čím dříve, tím lépe... 6 Strategická cesta

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Sociálně aktivizační služby pro

Více

Zápis ze čtvrtého jednání pracovní skupiny č. 1 Děti, mládež, rodina. Komunitní plánování sociálních služeb ve Zlíně

Zápis ze čtvrtého jednání pracovní skupiny č. 1 Děti, mládež, rodina. Komunitní plánování sociálních služeb ve Zlíně Zápis ze čtvrtého jednání pracovní skupiny č. 1 Děti, mládež, rodina. Komunitní plánování sociálních služeb ve Zlíně Datum: 23. 1. 2014 Místo: Zasedací místnost č. 832 v budově České správy sociálního

Více

1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK

1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK příloha č. 1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK 2016. Priority a aktivity v oblasti protidrogové prevence dle přijatých koncepčních materiálů. 1. Úvod Plán preventivních aktivit

Více

Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 5235056

Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 5235056 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 5235056 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Více

Závěrečné zpráva. Božena Byrtusová, Monika Szkatulová, Jana Kavková. Szotkowski

Závěrečné zpráva. Božena Byrtusová, Monika Szkatulová, Jana Kavková. Szotkowski Závěrečné zpráva Projekt "Jak na trh práce?" Registrační číslo projektu: Příjemce projektu: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Závodní 815, Třinec 739 61 Ředitelka společnosti: IČ: 25860259 Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu. Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu. Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu. 1 OBSAH OBSAH... 2 Založení Informačního a poradenského centra o.p.s.:...

Více

NNO CENTROM o.s. ROMSKÝCH KOMUNITÁCH PROGRAM BYDLENÍ S DOPROVODNÝM SOCIÁLNÍM PROGRAMEM (dále jen Program bydlení )

NNO CENTROM o.s. ROMSKÝCH KOMUNITÁCH PROGRAM BYDLENÍ S DOPROVODNÝM SOCIÁLNÍM PROGRAMEM (dále jen Program bydlení ) NNO CENTROM o.s. TŘÍSTUPŇOVÝ PROPUSTNÝ SYSTÉM BYDLENÍ V ROMSKÝCH KOMUNITÁCH PROGRAM BYDLENÍ S DOPROVODNÝM SOCIÁLNÍM PROGRAMEM (dále jen Program bydlení ) O ORGANIZACI: Nestátní nezisková organizace CENTROM

Více

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5.

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5. MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5.2015) V rámci MAS Lednicko-valtický areál, z.s je identifikována 1

Více

Výsledky práce v městech a obcích spolupracujících s ASZ v letech 2010-2013

Výsledky práce v městech a obcích spolupracujících s ASZ v letech 2010-2013 Výsledky práce v městech a obcích spolupracujících s ASZ v letech 2010-2013 08/2013 Lokality spolupracující s ASZ v letech 2010 6/2013 Bílina Bruntál Havířov Jáchymov Jirkov Kutná Hora Obrnice Teplá a

Více

Závěrečné zpráva. Frýdecká 410, 739 61 Třinec IČ: 26840791. Úřad práce České republiky

Závěrečné zpráva. Frýdecká 410, 739 61 Třinec IČ: 26840791. Úřad práce České republiky Závěrečné zpráva Projekt "Práce jinak šance rodině i zaměstnání" Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00178 Příjemce projektu: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Závodní 815, Třinec

Více

Příprava koncepce sociálního bydlení SMO projekt Koncepce bydlení a její pilotní ověření

Příprava koncepce sociálního bydlení SMO projekt Koncepce bydlení a její pilotní ověření Příprava koncepce sociálního bydlení SMO projekt Koncepce bydlení a její pilotní ověření Konference Dynamika proměn bydlení, Ostrava, 25. 2. 2016 Marek Mikulec Obsah prezentace Strategický plán sociálního

Více

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Popis projektu k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Název projektu: Romský mentor Žadatel : Statuární město Děčín Mírové náměstí 1175/5 406 38 Děčín

Více

III. komunitní plán sociálních služeb a služeb navazujících v Mostě 2015-2018

III. komunitní plán sociálních služeb a služeb navazujících v Mostě 2015-2018 III. komunitní plán sociálních služeb a služeb navazujících v Mostě 2015-2018 Tento dokument vznikl jako výstup klíčové aktivity č. 04 projektu Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb a služeb navazujících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu. 1 OBSAH Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s.... 1 OBSAH...

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově Realizátor projektu: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partner projektu: Magistrát města Prostějova (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

NÁVRH k PŘIPOMÍNKOVÁNÍ před jazykovou korekturou 4. 3. 2013

NÁVRH k PŘIPOMÍNKOVÁNÍ před jazykovou korekturou 4. 3. 2013 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku pro roky 2013-2017 Tým zpracovatelů: Jelínek Vít, sociální pracovník, White Light, o. s. Kafková Jiřina, sociální pracovnice,

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad 2015 www.kpss5.info Akční plán rozvoje sociálních

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 196/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 173 ze dne 14.03.2016 Akční plán pro rok 2016 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Obsah: str. 1. Souhrnná tabulka čerpání z městského rozpočtu na

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. 381 01 Český Krumlov tel./fax: 380 712 202 www.icos.krumlov.cz, www.css.krumlov.

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. 381 01 Český Krumlov tel./fax: 380 712 202 www.icos.krumlov.cz, www.css.krumlov. Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. Náměstí Svornosti 2 e-mail: icos@krumlov.cz 381 01 Český Krumlov tel./fax: 380 712 202 www.icos.krumlov.cz, www.css.krumlov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. Veřejný závazek

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. Veřejný závazek POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ Název zařízení Centrum motivace a stimulace Veřejný závazek Poslání služby Centra motivace a stimulace IQ Roma servisu:

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV Analýza neprošla jazykovou korekturou ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV se zaměřením na potřeby občanů v nepříznivé sociální situaci Autor: Mgr. Petra Dobiášová 1 ANALÝZA POTŘEB OBČANŮOKRESU

Více

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Červen 2013 Obsah 1. Základní informace o šetření o poskytovaných

Více

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016 Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016 Zpracovali: Mgr. Zuzana Starostová PhDr. Ladislav Spurný Strana 1 (celkem 10) Základním strategickým dokumentem Olomouckého

Více

A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: NZDM

A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: NZDM NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO: 44990260 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 62 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: NZDM Maják Luka nad Jihlavou,

Více

Občanské sdružení Komunitní centrum Chánov Zlatnická 206, 434 01 Most. Výroční zpráva 2014

Občanské sdružení Komunitní centrum Chánov Zlatnická 206, 434 01 Most. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Realizační tým občanského sdružení Komunitní centrum Chánov Základní informace Stanovy Cíle činnosti Služby Aktivity Projekty Ekonomika Název sdružení: "Komunitní centrum Chánov". Právní

Více

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014 Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014 rok 2014 Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska Posláním komunitního plánování je zajistit,

Více

3DØWgPØØØ3 I. Souhrnné informace o projektu. Projekt. Finální verze (VK-IP) Unikátní kód žádosti: Název operačního programu: CZ.1.07 7.

3DØWgPØØØ3 I. Souhrnné informace o projektu. Projekt. Finální verze (VK-IP) Unikátní kód žádosti: Název operačního programu: CZ.1.07 7. Unikátní kód žádosti: 3DØWgPØØØ3 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Závěrečná zpráva k projektu Projekt Krok do pracovního života

Závěrečná zpráva k projektu Projekt Krok do pracovního života Závěrečná zpráva k projektu Krok do pracovního života Název projektu: Projekt Krok do pracovního života čj. CZ.1.04/3.3.05/68.00218 financovaný z prostředků ESF Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

2. Název zařízení: Adresa: Karlov 3, Smetanova Lhota, pošta Čimelice, okres Písek, 398 04.

2. Název zařízení: Adresa: Karlov 3, Smetanova Lhota, pošta Čimelice, okres Písek, 398 04. 1. Poskytovatel služby: 1.1 Název : SANANIM 1.2 Organizační forma (právní subjektivita): Občanské sdružení 1.3 IČO: 00496090 DIČ: CZ - 00496090 1.4 Adresa / sídlo: Obec: PRAHA Kód obce: CZ 011D PSČ : 158

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012 VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 0 www.socialni-sluzby-usti.cz Zpracoval: Oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb

Více

Úvod... 3. 1. Prevence kriminality... 4. 1.1. Struktura prevence kriminality... 4. 1.2. Priority a cílové skupiny aktivit prevence kriminality...

Úvod... 3. 1. Prevence kriminality... 4. 1.1. Struktura prevence kriminality... 4. 1.2. Priority a cílové skupiny aktivit prevence kriminality... PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA ZÁBŘEH 2016 2019 Obsah Úvod... 3 1. Prevence kriminality... 4 1.1. Struktura prevence kriminality... 4 1.2. Priority a cílové skupiny aktivit prevence kriminality... 4 2.

Více

Evaluace projektu Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje Evaluační zpráva

Evaluace projektu Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje Evaluační zpráva Evaluace projektu Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje Evaluační zpráva Příloha Metodiky pro evaluaci dopadů nesoutěžních projektů OP Zaměstnanost 2014 2020 OBSAH MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1 CÍL A

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Fokus Praha, o. s. Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální rehabilitace 7802447 Terénní Ambulantní

Více

50+ NENÍ HANDICAP. Zpátky do práce lze i v mém věku. metodika projektu CZ 2.17/2.1.00/37052

50+ NENÍ HANDICAP. Zpátky do práce lze i v mém věku. metodika projektu CZ 2.17/2.1.00/37052 50+ NENÍ HANDICAP metodika projektu Zpátky do práce lze i v mém věku CZ 2.17/2.1.00/37052 0 Identifikace projektu Název regionálního individuálního projektu Registrační číslo projektu Zpátky do práce lze

Více

INFORMAČNÍ SEMINÁŘ 31. srpna 2006

INFORMAČNÍ SEMINÁŘ 31. srpna 2006 INFORMAČNÍ SEMINÁŘ 31. srpna 2006 VÍTÁME VÁS PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SEMINÁŘ 31. srpna 2006 ZAHÁJENÍ Ivana Liedermanová členka

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 Bod pořadu jednání: Návrh Řídící pracovní skupiny pro komunitní plánování služeb v sociální oblasti na přidělení

Více

Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2015-2020

Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2015-2020 Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2015-2020 Moravskoslezský kraj Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor sociálních věcí Obsah 1. Základní demografická charakteristika

Více

Představení Koordinovaného přístupu k SVL

Představení Koordinovaného přístupu k SVL Představení Koordinovaného přístupu k SVL Olomouc 16. 9. 2015 Radka Soukupová Co je Agentura pro sociální začleňování Odbor Úřadu vlády, sekce lidských práv ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier Poslání

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Strategie řešení sociální inkluze vyloučených romských komunit/lokalit města Velká Bystřice pro léta 2014-2016

Strategie řešení sociální inkluze vyloučených romských komunit/lokalit města Velká Bystřice pro léta 2014-2016 Strategie řešení sociální inkluze vyloučených romských komunit/lokalit města Velká Bystřice pro léta 2014-2016 Popis výchozí, současné situace sociálně vyloučených romských lokalit Město Velká Bystřice

Více

Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Monitorování bezdomovců Ostrava 2007

Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Monitorování bezdomovců Ostrava 2007 Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Monitorování bezdomovců Ostrava 2007 Realizátoři projektu: Magistrát města Ostravy Městská policie Ostrava Centrum sociálních služeb

Více

Strategie vzdělávání pro Svitavy do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Strategie vzdělávání pro Svitavy do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání pro Svitavy do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání pro Svitavy do roku 2018 Strategické cíle: 1 Spolupráce všech aktérů ve vzdělávání

Více

Manuál dobrých praxí. Úloha krajů při sociálním začleňování

Manuál dobrých praxí. Úloha krajů při sociálním začleňování Manuál dobrých praxí Úloha krajů při sociálním začleňování Manuál dobrých praxí Úloha krajů při sociálním začleňování Manuál dobrých praxí Úloha krajů při sociálním začleňování Filip Pospíšil Agentura

Více

P R Ů Z K U M SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SLUŽEB PATRONÁTNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY V ROCE 2013

P R Ů Z K U M SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SLUŽEB PATRONÁTNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY V ROCE 2013 POMOCNÍK v akci o.p.s. Kosmonautů 167, 530 09 Pardubice Mobil + 420 723 244 979 www.pomocnikvakci.estranky.cz P R Ů Z K U M SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SLUŽEB PATRONÁTNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY V ROCE 2013 Zpracovala:

Více

Dotační programy jako efektivní nástroj podpory zdraví Efektivní strategie podpory zdraví IV., Státní zdravotní ústav, 16. 6. 2016

Dotační programy jako efektivní nástroj podpory zdraví Efektivní strategie podpory zdraví IV., Státní zdravotní ústav, 16. 6. 2016 Dotační programy jako efektivní nástroj podpory zdraví Efektivní strategie podpory zdraví IV., Státní zdravotní ústav, 16. 6. 2016 MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Náměstek ministra zdravotnictví a hlavní

Více

METODIKA PODPORY STARTOVACÍHO ZAMĚSTNÁNÍ PRO OSOBY OPOUŠTĚJÍCÍ VÝKON TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY (VTOS)/VÝKON VAZBY (VV)

METODIKA PODPORY STARTOVACÍHO ZAMĚSTNÁNÍ PRO OSOBY OPOUŠTĚJÍCÍ VÝKON TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY (VTOS)/VÝKON VAZBY (VV) METODIKA PODPORY STARTOVACÍHO ZAMĚSTNÁNÍ PRO OSOBY OPOUŠTĚJÍCÍ VÝKON TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY (VTOS)/VÝKON VAZBY (VV) v období realizace projektu Příprava a podpora vstupu na trh práce pro bývalé uživatele

Více

Závěrečná zpráva. Bc. Simona Rykalová, Radim Szkatula, Jana Kavková

Závěrečná zpráva. Bc. Simona Rykalová, Radim Szkatula, Jana Kavková Závěrečná zpráva Projekt "S Kapou do práce" Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/D8.00001 Příjemce projektu: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Závodní 815, Třinec 739 61 Ředitelka společnosti:

Více

DLUHY NEJSOU OSUD ŽIVOTNÍ SITUACE

DLUHY NEJSOU OSUD ŽIVOTNÍ SITUACE DLUHY NEJSOU OSUD ŽIVOTNÍ SITUACE aneb jak se nenechat zaskočit 1 Jak se nezadlužit Život přináší různé zvraty a staví nás před mnohá rozhodování. Často musíme velmi nečekaně řešit závažné problémy a kritické

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 29

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 29 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 29 DNE: 16.11.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 437/2015/OS NÁZEV: Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování ANOTACE: Město Žďár nad Sázavou má zájem řešit

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 50+ NENÍ HANDICAP metodika projektu Zpátky do práce lze i v mém věku věku CZ 2.17/2.1.00/37052 0 Identifikace projektu Název projektu Zpátky do práce lze i v mém věku Registrační číslo projektu CZ 2.17/2.1.00/37052

Více

ČÁST XI.: CHEB EVALUACE V LOKÁLNÍCH PARTNERSTVÍCH ÚŘAD VLÁDY ČR, AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

ČÁST XI.: CHEB EVALUACE V LOKÁLNÍCH PARTNERSTVÍCH ÚŘAD VLÁDY ČR, AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ ÚŘAD VLÁDY ČR, AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH ČÁST XI.: CHEB S O C I O F A C T O R S. R. O., W W W. S O C I O F A C T O R. EU EVALUACE V LOKÁLNÍCH PARTNERSTVÍCH OBDOBÍ 2008-2010

Více

Grafické a tiskové služby

Grafické a tiskové služby Výzva k předložení nabídek a prokázání kvalifikace, zadávací podmínky zakázky Grafické a tiskové služby Vás VYZÝVÁ k předložení nabídky a prokázání kvalifikace k výše uvedené veřejné zakázce na služby

Více

Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011. Ministerstvo vnitra odbor prevence kriminality Radek Jiránek

Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011. Ministerstvo vnitra odbor prevence kriminality Radek Jiránek Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 Ministerstvo vnitra odbor prevence kriminality Radek Jiránek Obsah prezentace 1. Východiska strategie 2. Priority, principy a okruhy strategie 3. Nový

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v jednacím řízení s uveřejněním s názvem Sociální služby pro

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Obsah SLOVO ŘEDITELE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2013... 5 Výsledovka za rok 2013... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV

Více

SOCIÁLNÍ OBLAST. Zdroje dat. Stav (základní charakteristika) oblasti

SOCIÁLNÍ OBLAST. Zdroje dat. Stav (základní charakteristika) oblasti SOCIÁLNÍ OBLAST Zdroje dat Stav (základní charakteristika) oblasti Analýza z pohledu aktérů, problémy a jejich příčiny Potenciál rozvoje Návrhy řešení Zdroje dat ČSÚ Dotazníkové šetření MAS Sedlčansko

Více

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Listopad 2012 OBECNÉ CÍLE Cíl 1: USILOVAT O DOSTATEČNOU INFORMOVANOST.

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2014... 5 Výsledovka za rok 2014... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV SVATÉ

Více

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Základní škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Mírová 2734 / 4, 400 11, Ústí n. L. Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Mgr. Martin Nosek Metodik primární prevence

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 14. 12. 2015 45. Věc: Informace o stavu a naplňování opatření v rámci Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2015 2018 Důvod

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO MĚSTO RALSKO ZDRAVOTNĚ A TĚLESNĚ POSTIŽENÍ Katalog RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM poskytovatelů sociálních služeb SENIOŘI pro území města Ralsko OSTATNÍ SLUŽBY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ

Více

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství Preventivní program školy 2015 / 16 I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství 1. Jednorázové aktivity a) činnost výchovné a kariérní poradkyně a metodičky prevence pro 1. stupeň - pomoc

Více

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb I. Společné cíle, opatření a aktivity Priorita 1: Zajištění investic do sociální infrastruktury 1.1 Podpora investičních záměrů dle priorit jednotlivých

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kamila Sobotková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok: 2015/2016

Více

Výroční zpráva roku 2010

Výroční zpráva roku 2010 BOÉTHEIA - společenství křesťanské pomoci Otakara Březiny 28/ 228, JESENÍK Výroční zpráva roku 2010 Rada SKP Boétheia Jeseník souhlasí s uveřejněním Výroční zprávy Kontakt: Společenství křesťanské pomoci

Více

72 000 LIDÍ SE ZÁZNAMEM V TRESTNÍM REJSTŘÍKU ROČNĚ

72 000 LIDÍ SE ZÁZNAMEM V TRESTNÍM REJSTŘÍKU ROČNĚ 72 000 LIDÍ SE ZÁZNAMEM V TRESTNÍM REJSTŘÍKU ROČNĚ PRAHA, 16. června 2015 Ročně je v České republice odsouzeno průměrně 72 000 lidí. To je 72 000 lidí se záznamem v Rejstříku trestů - celkem početná sociální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování školní rok 2015/2016 Vzdělávací institut INTEGRA BRNOgymnázium, základní škola a mateřská škola s.r.o., Brno, Rašelinová 11, 628 00 Vypracovala:

Více

Poskytová ní poradenských služ eb:

Poskytová ní poradenských služ eb: Poskytová ní poradenských služ eb: Poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních jsou poskytovány dětem, žá kům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením podle

Více

ad 3. Upřesnění cílových podskupin a rozhodnutí, zda se pracovní skupina rozdělí do menších skupin nebo zda budou všechna opatření řešena společně

ad 3. Upřesnění cílových podskupin a rozhodnutí, zda se pracovní skupina rozdělí do menších skupin nebo zda budou všechna opatření řešena společně ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 03/2008 Datum: 11. prosince 2008 Místo setkání: MMB Zasedací místnost, Křenová 20 PROGRAM: 1. Uvítání, program, úkol z předchozího setkání (tabulka služeb)

Více

Magistrát města Mostu Strategický plán lokálního partnerství STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ MOST PRO ROKY 2013 2014

Magistrát města Mostu Strategický plán lokálního partnerství STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ MOST PRO ROKY 2013 2014 Magistrát města u STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ MOST PRO ROKY 2013 2014 Magistrát města u OBSAH Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Tvorba strategického plánu... 4 3. Pracovní skupiny Lokálního

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j: MSMT 6741/2015 ČR Ministerstvo školství, a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o parametrech výzvy pro individuální projekty systémové

Více

Statutární město Most

Statutární město Most Komplexní program integrace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených obyvatel města Mostu do společnosti Reg. č. CZ.1.04/3.2.00/55.00005 Statutární město Most Program prevence ztráty bydlení

Více

Linka důvěry zpráva vedoucí linky důvěry

Linka důvěry zpráva vedoucí linky důvěry Linka důvěry zpráva vedoucí linky důvěry Personální obsazení linky důvěry v r.2001: interní zaměstnanci: vedoucí linky důvěry: Mgr.Eva Bicanová, psycholog sociální pracovnice linky důvěry: Anna Přecechtělová

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Registrační

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI +420 461 031 821 BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI Organizace - název Kontaktní osoba e-mail, telefon Krátké představení organizace - historie, zaměření, počet zaměstnanců/dobrovolníků CEDR o.p.s.,

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Aktualizovaný Komunitní plán rozvoje sociální oblasti města Uherský Brod na rok 2008-2009

Aktualizovaný Komunitní plán rozvoje sociální oblasti města Uherský Brod na rok 2008-2009 Společný regionální operační program EVROPSKÁ UNIE MĚSTO UHERSKÝ BROD Aktualizovaný Komunitní plán rozvoje sociální oblasti města Uherský Brod na rok 2008-2009 Projekt Komunitní plánování sociálních služeb

Více

Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP Název ORP Moravská Třebová Počet odpovědí Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ../../B. . V čem spatřujete největší výhody spolupráce mezi obcemi?

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2015 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Efektivita intervence Agentury pro sociální začleňování

Efektivita intervence Agentury pro sociální začleňování Evaluační zpráva: Efektivita intervence Agentury pro sociální začleňování (Hodnoceno u lokalit, kde byla intervence zahájena v letech 2010 a 2011) Demografické informační centrum, o.s. Praha, září 2012

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 27 Gymnázium, Střední odborná škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. SLUCH VÁM SICE NEVRÁTÍME, ALE POMŮŽEME VÁM SE SLUCHOVOU VADOU ŽÍT KVALITNĚJI SLOVO ÚVODEM Vážení přátelé, je nám ctí, že

Více

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 verze 01 Tento materiál je pouze informativní rozpracovanou verzí jednotlivých

Více

Vážení přátelé, vážení spolupracovníci,

Vážení přátelé, vážení spolupracovníci, VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské poradny Nymburk, o. s. za rok 2008 Vážení přátelé, vážení spolupracovníci, dovolujeme si Vám předložit zprávu o činnosti Občanské poradny Nymburk, o.s. za rok 2008. Chceme Vás informovat

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Pedagogicko-psychologická poradna II, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1/2656 Kpt. Vajdy 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh Identifikátor pedagogicko-psychologické

Více

Přidělené dotace na Městský program prevence kriminality v roce 2011

Přidělené dotace na Městský program prevence kriminality v roce 2011 Ústecký kraj Děčín Asistent prevence kriminality 600 000 Děčín Romský mentor 127 000 Děčín Vzdělávací kurzy strážníků, policistů a asistentů prevence kriminality 78 000 Děčín Letní rekreačně výchovný tábor

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, říjen 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

PRŮVODCE Jak pracovat se zadluženými klienty

PRŮVODCE Jak pracovat se zadluženými klienty PRŮVODCE Jak pracovat se zadluženými klienty určeno pro pracovníky státní správy 1 Půjčování peněz samo o sobě není problémem. Ba naopak. Ovšem ve fázi, kdy dlužníci přestávají být schopni své závazky

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

PŘEDMLUVA...2 I.. ÚVOD.DO.PROBLEMATIKY...3

PŘEDMLUVA...2 I.. ÚVOD.DO.PROBLEMATIKY...3 Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2006-2009 Obsah PŘEDMLUVA...2 I. ÚVOD DO PROBLEMATIKY...3 1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ...3 2. ZÁMĚR STRATEGIE...5 II. ANALYTICKÁ ČÁST...6

Více