Výroční zpráva roku 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva roku 2010"

Transkript

1 BOÉTHEIA - společenství křesťanské pomoci Otakara Březiny 28/ 228, JESENÍK Výroční zpráva roku 2010 Rada SKP Boétheia Jeseník souhlasí s uveřejněním Výroční zprávy Kontakt: Společenství křesťanské pomoci Boétheia Jeseník, Březinova 228 č.t , č.t V Jeseníku

2 Úvodem Ve Výroční zprávě za rok 2010 uvádíme souhrn důležitých aktivit a informací které podstatným způsobem formovaly činnost občanského sdružení Společenství křesťanské pomoci Boétheia Jeseník (dále jen SKP Boétheia). Výroční zpráva roku 2010 seznamuje veřejnost s přehledem důležitých informací a událostí, jejichž význam byl pro činnost sdružení podstatný. Výroční zpráva čerpala z těchto zdrojů: zápisy z jednání Rady SKP Boétheia, zápisy ze schůzek Pracovního týmu interní zápisy pracovníků všech zařízení SKP Boétheia, účetní a ekonomické údaje oblast příjmů a výdajů celého zařízení v roce Ve Výroční zprávě se objevují i informace, které byly získány z neoficiálních zdrojů, jako jsou: rozhovory se současnými i bývalými klienty zařízení, informace získané od příznivců a přátel SKP Boétheia. Přílohy: účetní zpráva ekonomicko - personálního pracovníka, informace koordinátorů pro bydlení a pro pracovní příležitosti klientů. Výroční zpráva čerpá z monitorovacích a závěrečných zpráv, které byly vypracovány v rámci realizovaných projektů v roce Činnost členů rady SKP Boétheia v roce 2010 Schůzky členů Rady SKP Boétheia probíhaly především v řádných termínech, tj. jednou měsíčně. Podle potřeby byly svolávány operativní schůzky. Kromě stálých členů Rady byli účastníky schůzek pozvaní hosté. Schůzky Rady SKP byly směřovány především k: pravidelné kontrole činnosti zařízení, operativnímu řešení neodkladných záležitostí zařízení, průběžnému řešení problémů v daném roce. Schůzky členů Rady SKP Boétheia byly tematicky zaměřovány zejména na: aktuální organizační záležitosti, aktuální stav zaměstnanců a financí, plnění kvalitativních a kvantitativních ukazatelů zařízení, mimořádné aktivity zařízení. Schůzky Rady SKP Boétheia se konaly jednou měsíčně. V dalších termínech, ale také jednou za měsíc, navštěvovali členové Rady Azylových domů zařízení, a to za účelem pohovorů se zaměstnanci a s uživateli služeb Azylových domů SKP Boétheia.

3 Informace o zařízení Azylového domu SKP Boétheia v roce 2010 Služby zařízení Azylových domů SKP Boétheia byly poskytovány v souladu se Stanovami a s posláním zařízení. Jednotlivé aktivity byly realizovány na základě projektových zadání. Realizované projekty v roce 2010: 1. Azylový dům pro muže a ženy pobytová služba. Adresa zařízení: ulice O. Březiny č. 228, Jeseník. Lůžková kapacita Azylového domu v roce lůžek. Azylový dům pro muže a ženy realizoval i v roce 2010 neregistrovanou službu Startovací byty, v Jeseníku na těchto adresách: a) Lipovská ulice č. 100, Jeseník - 3 lůžka, b) Šumperská ulice č. 51, Jeseník - 5 lůžek, v průběhu roku zrušeno. c) Školní ulice č. 54/8, Jeseník - 3 lůžka, d) Vodní ulice č. 225, Jeseník - 2 lůžka. Během roku 2010 došlo k odstěhování jedné rodiny z bytu na Šumperské ulici (podstatné zdražení nájmu) a kapacita Startovacích bytů byla snížena na 8 lůžek. 2. Azylový dům pro rodiny s dětmi pobytová služba. Adresa zařízení: ulice Seifertova č. 689, Jeseník, ubytovací kapacita: do 24 lůžek a 4 lůžka na noclehárně pro ženy. 3. Nízkoprahové denní centrum, adresa totožná s adresou AD pro muže a ženy, denní kapacita do 5 osob. V rámci této služby jsou poskytovány i některé druhy fakultativních služeb. 4. Noclehárna pro muže, adresa totožná s AD pro muže a ženy, maximální denní kapacita 10 lůžek. Přízemí budovy AD pro muže a pro ženy. Zájem přesahoval zvláště v zimních měsících kapacitu služby. 5. Noclehárna pro ženy: adresa Seifertova 689, Jeseník, přízemí budovy, kde je umístěn AD pro rodiny s dětmi. Kapacita noclehárny byla navýšena na 4 lůžka zájem o tuto službu byl nevyrovnaný.

4 Poskytované a registrované sociální služby v roce Služby a podmínky, za kterých mohou být naše služby poskytovány, jsou definovány Zákonem o sociálních službách č.108/2006 Sb. a vyhláška č. 505/2006 Sb. Základní informace: 57 Azylové domy (1) Azylový dům Boétheia poskytuje pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, b) poskytnutí ubytování, c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí SKP Boétheia provozuje Azylový dům pro muže a ženy a Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi: Forma poskytované služby: pobytová (celoroční, nepřetržitý provoz). Okruh osob, pro které je sociální služba určena (cílová skupina): muže, ženy a pro děti, partnerské páry, věk cílových skupiny od 0 do 64 let, výjimečně senioři nad 64 let. Služba je také určena mužům, kteří přicházejí na základě dohody mezi zařízením AD a např. zdravotním zařízením, sociálními odbory příslušných obcí, domovem pro seniory, psychiatrickou léčebnou, Policií ČR, zařízením Vězeňské služby ČR. Azylový dům pro muže a ženy zajišťuje i krizová pomoc (nejedná se o registrovanou službu Krizové pomoci) a realizuje podporu bydlení ve Startovacích bytech. Sociální práci se skupinou těchto klientů má na starosti koordinátor (v roce 2010 byl součástí týmu sociální pracovník), který zajišťuje mimo jiné: pravidelné návštěvy v bytech klientů, stanovuje termíny setkávání s klienty, organizuje účast na vzdělávacích aktivitách klientů, rozšiřuje počet Startovacích bytů, spolupracuje s vlastníky bytů, účastní se jednání bytových komisí. Zájemce o ubytovací služby našeho zařízení se musí prokázat: osobními doklady, legálním finančním příjmem, případně doporučením odpovídající instituce. 61 Nízkoprahová denní centra (1) Nízkoprahové denní centrum SKP Boétheia poskytuje ambulantní službu, (výjimkou může být poskytnutí terénní služby v rámci města Jeseníku) pro osoby bez přístřeší. (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

5 63 Noclehárny (1) Noclehárna AD Boétheia poskytuje ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, b) poskytnutí přenocování. Služby Nízkoprahových zařízení SKP Boétheia (mezi něž v tomto případě řadíme, jak denní centrum, tak noclehárnu), nabízí navíc i níže uvedené služby vždy na základě individuálních a opodstatněných potřeb klienta. Fakultativní pomoc: sociálně aktivizační služby, vzdělávací činnosti, pomoc dalších odborníků vždy na základě individuálních potřeb zájemce, poskytnutí staršího ošacení, poskytnutí teplého nápoje. POZNÁMKA Realizované projekty (zadavatel: KŮ Olomouckého kraje) byly v roce 2010 časově provázány s úsekem roku Tuto skutečnost je nutno brát v úvahu vzhledem k uvedeným kvantitativním údajům. Uvedené údaje byly čerpány ze Závěrečných a monitorovacích zpráv realizovaných projektů.

6 Realizované projekty v roce 2010 Úvodem: Služby, které jsme v rámci našich zařízení v roce 2010 realizovali, byla v roce 2010 finančně, provozně a personálně zajišťována v podobném rozsahu jako v předchozích letech. Došlo ke kvalitativnímu zlepšení všech služeb, a to díky přiděleným finančním prostředkům KŮ Olomouc, a to prostřednictvím tzv. Individuálních projektů Olomouckého kraje. V roce 2010 byly finančně zajištěny tyto služby: Azylového domu pro muže a ženy, Azylového domu pro osamělé rodiče a Nízkoprahového denního centra. Finance pro Individuální projekty byly získány z prostředků sociálních fondů EU. Jednotlivé projekty jsou označeny názvem a číslem registrace. Projekt č. 1 Zpráva o realizaci sociální služby (od do projekt byl financován z prostředků EU a KÚ Olomouc) Název služby (podle rozhodnutí o registraci): Azylový dům pro muže dle zákona č. 108/2006 Sb.: 57 Identifikátor (z rozhodnutí o registraci): Individuální projekt Olomouckého kraje Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky V průběhu roku 2010 jsme se zúčastnili výběrového řízení, které pro poskytovatele sociálních služeb vyhlásil KÚ Olomouckého kraje. Výběrové řízení bylo mimo jiné zaměřeno na dva druhy služeb a to na nízkoprahová denní centra a na pobytové služby pro osoby bez střechy nad hlavou. Individuální projekt byl realizován v roce 2010 ( s počátkem v průběhu roku 2009): Azylový dům pro muže a ženy do Nízkoprahové denní centrum do Statistika, která je uvedena níže přibližuje realizaci aktivit, které byly díky IP Olomouckého kraje realizovány. Všechny služby byly realizovány v souladu se Zákonem o sociálních službách. 1. Údaje o projektu Registrační číslo projektu Název projektu Celková výše finančních prostředků Datum zahájení realizace Datum ukončení realizace CZ.1.04/3.1.00/ Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji Kč

7 2. Údaje o poskytovateli Název poskytovatele Boétheia společenství křesťanské pomoci Název sociální služby Azylový dům pro muže a ženy číslo registrace Sekundární ukazatele Počet intervencí * intervencí Počet skupinových aktivit 6 Počet účastníků skupinových aktivit Celkový počet účastníků: 95 osob *Intervence (min 30 minutové jednání s uživatelem) Struktura uživatelů podle věku > 65 Struktura uživatelů podle trvalého pobytu 4 Olomoucký kraj 60 mimo Olomoucký kraj

8 Struktura uživatelů podle pohlaví 12 Muži Ženy Popis personálního zajištění V průběhu plnění zakázky, tj. v době od do se personální stav několikrát změnil. V průběhu trvání projektu došlo k odchodu dvou pracovníků v sociálních službách. Místa chybějících pracovníků doplnili tři pracovníci ( sociální pracovník a 2 pracovníci v sociálních službách ). Bližší informace jsou uvedeny v Personálním zajištění služby. Po celou dobu realizace projektu byla v pravidelných termínech realizována supervize. Termíny konání supervizí byly stanoveny 2x měsíčné, z toho jeden termín byl vyhrazen pro externí supervizi a jeden termín pro interní supervizi. Kromě skupinových supervizí byly na základě potřeb zařízení a zaměstnanců realizovány i Individuální supervize, přičemž zájem o tento druh supervizí mezi zaměstnanci narůstal. Časový plán individuální supervize byl nastaven na 2 termíny v průběhu jednoho měsíce. Termíny a časový plán se, ale měnily na základě potřeb jednotlivých zaměstnanců. Doba trvání jedné individuální supervize dosahovala délky zhruba 90 minut. 5. Další statistické údaje Počet nových uživatelů po celou dobu projektu tj. v době od do dosáhl počtu 64 osob. Všem uživatelům služby byla umožněna příprava nebo odběr celodenní stravy, (z toho minimálně jedno jídlo teplé). Uživatelé, kteří si stravu připravovali sami, měli v azylovém domě k dispozici dvě kuchyňky s elektrickými spotřebiči. Během trvání projektu bylo klientům Azylového domu pro muže a ženy poskytnuto celkem jídel (v tomto počtu jsou zahrnuty snídaně,obědy i večeře). Snídaně a večeře plus teplý nápoj ( čaj, káva, kakao) byly připravovány v zařízení Azylového domu Boétheia. Obědy byly dováženy z vývařovny Armády spásy ze Šumperku. Počet telefonických rozhovorů ( samospráva, státní správa, policie, zdravotníci apod.) ve prospěch klientů během sledovaného období Pomoc specialisty PPR Jeseník Individuální plány klientů pravidelná setkání Úřední dopisy Spolupráce s institucemi ve prospěch klientů ( jednání s pracovníky pro sociálně vyloučené osoby, odbory měst a obcí, zdravotní zařízení PL Bílá Voda apod.) Pracovní terapie klientů (drobné denní pracovní aktivity nezaměstnaných klientů, jejichž cílem je udržení pracovních návyků) hovorů. 44 intervencí setkání, 176 dopisů, 368 setkání a pracovních jednání aktivit

9 Skupinové supervize Pracovního týmu pod vedení externího supervizora: 15 setkání Kontakty s klienty kratší než 30 minut: setkání. Výuka klientů základům práce na PC: průměrně 1 klient/den vyžadující 8 nějaký druh intervence ( základy a poradenství práce na PC, Word a Excel, internet, pošta, ap.) Návštěvy zaměstnanců na pokojích: návštěv Ranní modlitební setkání s klienty a zaměstnanci ( 2x až 3x týdně jedno 7 osob. setkání v délce nad 30 minut), průměrná účast na jednom setkání Osobní asistence doprovázení klienta zdravotní zařízení, instituce 93 osob. Individuální terapeutická setkání, bylo realizováno celkem 18 setkání, 18 setkání kterých se zúčastňovalo 35 klientů témata : zadlužování, půjčky, exekuce, 35 klientů sociální dávky, důchody, příspěvek na péči. Seminář zajišťovaný odbornými pracovníky Poradny pro rodinu Jeseník: osob osob Počet lůžkodnů během období od do lůžkodnů Počet ubytovaných klientů po celou dobu realizace projektu dosáhl průměru 45,8klientů/den *Nový uživatel (na začátku projektu každý uživatel. Po další období každá další fyzická osoba). 6. Popis realizovaných aktivit Aktivity, které poskytoval cílovým skupinám Azylový dům Boétheia v období trvání projektu, byly realizovány v souladu s podmínkami Individuálního projektu Olomouckého kraje. Realizované služby odpovídaly těmto podmínkám : Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje tyto základní činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Zájemcům o ubytování bylo poskytnuto ubytování na základě předcházejícího šetření klientovy situace. Po vyhodnocení skutečného stavu byl (nebo také nebyl) klient přijat do služby na základě platné ubytovací smlouvy. V první etapě poskytované služby byly s klientem dohodnuty podmínky další spolupráce. Klientovi byla nabídnuta možnost intenzivní spolupráce formou tzv. klientova Individuálního plánu. Pokud klient nabídku spolupráce na svém IP využil, byl seznámen se svým klíčovým spolupracovníkem a byla dohodnuta forma další spolupráce. Další navazující služby: služba Poradenského centra: služba byla zajišťována prostřednictvím zaměstnanců PPR Jeseník. V období října až prosince 2010 byla služba většinou realizována v Azylovém domě, případně na pracovišti PPR Jeseník. Tato aktivita je nabízena všem ubytovaným klientům. Uživatelé byli v předstihu seznámeni s časovým harmonogramem této aktivity. Aktivita byla zajišťována týmem odborníků (psychologem, pracovníkem poskytující odborné sociální poradenství, apod.) V období od do využívalo služeb Poradenského centra celkem 62 klientů. Jednou za čtrnáct dní byla klientům (ale i zaměstnancům) k dispozici terapeutka.byla realizována skupinová a individuální terapeutická sezení. Celkem bylo realizováno 126 individuálních terapeutických setkání. Klientům Azylového domu pro muže a pro ženy bylo v daném období poskytnuto celkem intervencí tj. počet rozhovorů o délce minimálně třiceti minut.

10 Během realizace projektu byly zkvalitňovány a rozšiřovány služby Azylového domu pro muže a ženy. V období od do byly provedeny drobné stavební úpravy: (rozšíření kanceláře sociálního pracovníka, pořízeno vybavení na pokoje klientů, byly pořízeny nové PC do kanceláří pracovníků, byly realizovány menší úpravy oddělení prostoru Pracovní dílny apod.) Nákupy a úpravy byly realizovány s cílem zkvalitnit poskytované ubytovací služby. Strava byla poskytována v celkovém množství jídel. I v tomto období bylo poskytováno klientům další jídlo zdarma klienti, kteří z důvodu osobní hmotné nouze nemají dostatek financí (nezaměstnaní klienti bez dokladů, vyřazení z evidence ÚP, matky s dětmi apod ). Od do byla poskytována uživatelům služby v rámci mimořádné pomoci zdarma strava ( to buď celodenní strava nebo jednotlivá jídla) Počet mimořádných jídel dosáhl počtu 628 ks. Závěrem lze říci, že k úspěšným aktivitám můžeme započítat i konání předvánoční besídky pro klienty zařízení SKP Boétheia, včetně možnosti nakoupení drobných dárků a zajištění dostatku kvalitní a pestré stravy pro všechny ubytované klienty. Kasuistiky úspěšných uživatelů V uvedených průběžných zprávách se objevilo osm kasuistik úspěšných uživatelů služby. K těmto kasuistikám úspěšných uživatelů uvádíme skutečnost, že 4 rodinám jsme pomohli zajistit bydlení mimo naše tzv.. Startovací byty. Celkem se jedná o 12 osob patřících k romskému etniku. Všichni tito klienti bydlí ve městě Jeseníku. Jedná se o byty patřící MěÚ Jeseník. Hodnotit úspěšnost klientů Azylového domu bývá docela obtížná záležitost. Kromě typických pozitivních kazuistik je nutno uvést i další skutečnosti. A proto o průběhu realizace projektu kromě uvedených kasuistik uvádíme také další pozitivní údaje : V rámci výkonu Veřejné služby (VS) měli zájem v našem zařízení vykonávat VS celkem 3 klienti, Zájem klientů o výkon VS se postupně se zvyšoval a koncem roku 2010 v rámci VS pracovalo v našem zařízení 16 klientů!! Nárůst zájmu klientů o tuto činnost lze mimo jiné přičíst i systematické denní práci pracovníků v sociálních službách s klienty v rámci Individuálních plánů klienta. Zhruba 2 klienti denně a celoročně pracovali ve prospěch Azylového domu bez vazby na výkon Veřejné služby drobná údržba, práce v zahradě, topení v kotelně. Mezi úspěchy můžeme zahrnout i pravidelnou a častou práci s klienty prostřednictvím externích spolupracovníků. S klienty spolupracoval pravidelně terapeut, psycholog, pracovníci PPR Jeseník poskytovali uživatelům služeb AD odborné sociální poradenství. Tyto aktivity měly a mají pozitivní vliv na dlouhodobý a pozitivní rozvoj klientů, s kterými bylo pracováno. Vyhodnocení těchto faktorů lze provádět pouze odhadem a v dlouhodobém časovém horizontu. V rámci hmotné pomoci si troufám říci, že díky tomu, že jsme mohli poskytovat jídlo i klientům, kteří měli nízké příjmy, se nám podařilo zlepšit zdravotní stav klientů případně zabránit jejich propadu do další krize.

11 Projekt č Údaje o projektu Registrační číslo projektu Název projektu Celková výše finančních prostředků Datum zahájení realizace Datum ukončení realizace CZ.1.04/3.1.00/ Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji ,-Kč 2. Údaje o poskytovateli Název poskytovatele Boétheia společenství křesťanské pomoci Název sociální služby Azylový dům Číslo registrace Statutární zástupce: jméno, příjmení, Předseda SKP Boétheia Mgr. Tomáš Svoboda funkce Jméno a příjmení zhotovitele zprávy Yvona Wrožynová Telefonní číslo/fax Sekundární ukazatele Počet intervencí* 3143 Počet skupinových aktivit 101 Počet účastníků skupinových aktivit Rodiče 44 Děti 66 Počet nových uživatelů služby** Rodiče 25 Děti 34 Počet lůžko-dnů*** Rodiče 4003 Děti 8484 *Intervence (min 30 minutových jednání s uživateli; při práci s rodičem a dítětem se započítává jedna intervence) **Nový uživatel ( na začátku projektu každý uživatel. Po další období každá další fyzická osoba) ***Lůžkoden počet dnů, po které uživatelé reálně využívají službu. Do využívání se započítá i doba, kdy uživatel není ve službě přítomen, ale má platnou smlouvu (např. je na návštěvě u rodiny apod.)

12 Struktura uživatelů podle věku Struktura uživatelů podle trvalého pobytu 1 Olomoucký kraj 24 mimo Olomoucký kraj Struktura uživatelů podle pohlaví 2 Muži Ženy 23

13 4. Popis personálního zajištění V průběhu celého období byly přijaty 3 pracovnice na pozici pracovníka v sociálních službách a dvě pracovnice z této pozice odešly. Supervize týmu byly pod odborným vedením externí supervizorky v celkovém čase 24 hodin. K dispozici byl i externí psycholog, který poskytl poradenství v rozsahu 4 hodin. Dvě uživatelky pracovaly na dohodu o provedení práce v celkovém rozsahu 45 hodin a zajišťovaly opravu prádla. Probíhalo pravidelné školení zaměstnanců v sociálních službách i sociální pracovnice a to formou praxe v zařízení sociálních služeb a formou odborných akreditovaných školení. 5. Další statistické údaje S uživateli pracovali pod vedením sociální pracovnice 4 klíčoví pracovníci, kteří ve sledovaném období uskutečnili 480 setkání nad individuálními plány, kdy společně s uživateli pracovali na konkrétních cílech. Uživatelé byli motivováni jednak ke splácení svých dluhů a jednak ke spoření, aby při odchodu z azylového domu měli finanční hotovost, kterou mohou použít na zaplacení kauce nebo vybavení bytu. Ve prospěch uživatelů bylo uskutečněno 409 telefonických hovorů s úřady, školami, nemocnicemi. Uživatelé mají možnost, pro zvýšení dávek hmotné nouze si v azylovém domě odpracovat 30 hodin pro veřejnou službu. Tuto možnost využívali v průměru 2 uživatelé v měsíci. V odpoledních hodinách se dětem věnují pracovníci v sociálních službách a pomáhají jim s přípravou do školy, připravují volnočasové aktivity, které trvají déle než 30 minut. Uskutečnilo se jich Krátkodobých kontaktů s dětmi se uskutečnilo Pro řešení složité situace našich uživatelů jsme zavedli od srpna tři povinná vstupní setkání s terapeutkou, která se osvědčila a uživatelé chtějí v těchto setkáních pokračovat i po skončení povinné části. Těchto konzultací se uskutečnilo 18. Ve spolupráci se sdružením Darmoděj se nám podařilo zaměstnat dva uživatele. 6. Popis realizovaných aktivit V celém období probíhala spolupráce se sekcí UNO. V měsíci březnu jsme se podíleli na přípravě Sekáčového bálu, kde jsme zajišťovali výzdobu sálu. Akce se zúčastnila jedna uživatelka s dcerou. Společně jsme zorganizovali soutěž uživatelů pod názvem Svět očima klientů sociálních služeb. Dne 11. října proběhla vernisáž výstavy fotografií, nad kterou přijal záštitu místostarosta Jeseníku. Akce se zúčastnilo 7 dospělých a 11 dětí. Probíhají pravidelné návštěvy pastora Křesťanského společenství, který přichází jednou za měsíc s evangelizačním programem, který má u uživatelů velký ohlas. Po celé období také probíhala spolupráce s MÚ Jeseník, koordinátorem pro národnostní menšiny a jeho asistentkou. Z akcí namátkově vybírám: Den Romů, výlet na Pomezí do Jeskyň, malování triček, návštěva kina, Mikulášská a vánoční besídka (foto č. 1). O loňských i letošních Vánocích dostaly maminky od azylového domu těsta, ze kterých si napekly cukroví pro vlastní potřebu. Přiložené snímky jsou z úklidu zahrady - hrabání listí a společného vaření (foto č. 2 a č. 3). Kasuistiky úspěšných uživatelů Paní Jana, 30, čtyři děti, odešla do azylového domu sdružení Ester, který je provozován formou panelákových bytů. Uživatelka si za pobyt v azylovém domě našetřila 3523,-Kč, které ji byly vyplaceny při odchodu. Obývá byt 3+1, děti chodí řádně do školy a uživatelka je na mateřské dovolené a hospodaří pod dohledem klíčového pracovníka. Její život se stabilizoval.

14 Projekt č Údaje o projektu Registrační číslo projektu Název projektu Datum zahájení realizace Datum ukončení realizace Údaje o poskytovateli CZ.1.04/3.1.00/ Poskytování sociálních služeb nízkoprahová denní centra v Olomouckém kraji Název poskytovatele Název sociální služby Boétheia společenství křesťanské pomoci Nízkoprahové denní centrum 3. Sekundární ukazatele Počet intervencí* 764 Počet kontaktů** 4478 Počet skupinových aktivit 3 Počet účastníků skupinových aktivit 18 *Intervence (min 30 minutové jednání s uživatelem) **Kontakt (min 10 minutové jednání s uživatelem) Struktura uživatelů podle věku < > 65 neuvedeno

15 Struktura uživatelů podle trvalého pobytu Olomoucký kraj mimo Olomoucký kraj mimo ČR neuvedeno Struktura uživatelů podle pohlaví Muži Ženy 4. Další statistické údaje Počet kontaktů s klientem, ( odemykání NDC,výdej klíčů, krátký rozhovor,) 5317 Pomoc dalších odborníků 29 Poskytnutí informací klientovi 1336 Telefonické hovory uskutečněné ve prospěch klientů 393 Jednání s institucemi policie, ÚP, MěÚ, nemocnice apod. 115 Návštěva NDC počty návštěv 3763 Pracovní činnost ve prospěch AD pokud klient nemá na zaplacenídalší 64 hygieny nebo třeba přespání, Počet přespání na NDC, 255 Počet vydaných jídel, 1232 Počet vydaných hygienických potřeb toaletní papír, mýdlo apod, 295 Počet vydaného ložního prádla, 70 Sociální poradenství jakákoliv poskytnutá informace klientovi, který se ptá 931 na radu *Nový uživatel ( na začátku projektu každý uživatel. V následujícím období každá další fyzická osoba).

16 Projekt č. 4 Zpráva o realizaci sociální služby NOCLEHÁRNA Kapacita obou nocleháren celkem 14 lůžek: Noclehárna pro muže: ulice O. Březiny 228, Jeseník: kapacita 10 lůžek, Noclehárna pro ženy: ulice Seifertova 689, Jeseník: kapacita 4 lůžka. Údaje o službě noclehárny: Struktura uživatelů noclehárny podle věku let let > 64 let Muži Ženy Struktura uživatelů podle trvalého pobytu Olomoucký kraj Mimo Olomoucký kraj

17 Struktura uživatelů podle pohlaví Muži Ženy Průměrná obložnost 8 klientů denně noclehárna muži Průměrná obložnost 2 klienti denně noclehárna ženy služby Poradenského centra, služby terapeuta, služby skupinových aktivit. Další poskytované aktivity: Sociální služby Azylového domu Boétheia byly v roce 2010 určeny především pro tyto zájemce: pro osoby bez střechy nad hlavou, pro osoby, které mají byt, ale z různých důvodů jej museli opustit (hádka v rodině, hrozící exekuce, platební neschopnost) pro případy okamžité krize, cílová skupina - osoby které nemají kde přespat noclehárna pro muže a noclehárna pro ženy, pro seniory, kteří nebyli z různých důvodů přijati do služeb domovů pro seniory, pro etnické menšiny především příslušníci romského etnika žijící v jesenickém regionu, pro matky s nezletilými dětmi, pro neúplné rodiny, pro zájemce o psychoterapeutické a sociální služby, pro zájemce, kteří se ocitli na ulici, služby Nízkoprahové denní centra zde je velká poptávka např. po těchto službách jako je: bezplatné poskytnutí hygieny (sprcha,wc), bezplatné použití sociálního zařízení, poskytnutí informací, poskytnutí šatstva, další služby podle potřeb zájemců. pro osoby nacházející se v nouzi a ohrožení života možnost nouzového přespání (supluje službu poskytnutí Krizové pomoci).

18 Personální složení Pracovního týmu SKP Boétheia v roce 2010 úvazek Funkce od do 1 vedoucí zařízení Ekonom sociální pracovník pracovník v sociálních službách pověřený vedením AD matky pracovník v sociálních službách pověřený vedením AD matky pracovník v sociálních službách koordinátor pro bydlení pracovník v sociálních službách koordinátor pro pracovní činnosti klient pracovník v sociálních službách pracovník v sociálních službách pracovník v sociálních službách pracovník v sociálních službách ,3 pracovník v sociálních službách pracovník v sociálních službách pracovník v sociálních službách ,6 pracovník v sociálních službách ,5 pracovník v sociálních službách pracovník v sociálních službách pracovník v sociálních službách ,5 pracovník v sociálních službách pracovník v sociálních službách pracovník v sociálních službách ,6 Hospodářka ,4 topič údržbář ,6 topič údržbář Průměrný počet zaměstnanců v roce ,08 Přepočtený počet zaměstnanců v roce ,51 úvazku Dohody o provedení práce 1 supervizor pro Azylový dům matky s dětmi 1 supervizor pro Azylový dům pro muže 1 pracovnice na údržbu prádla

19 Další služby, které byly v roce 2010 klientům zařízení poskytovány V rámci výkonu Veřejné služby bylo realizováno zaměstnávání pro 20 klientů zařízení Klienti vykonávali jednotlivé pracovní činnosti dle potřeb Azylového domu SKP Boétheia drobné opravy, úklidy, obsluha kotelny apod. Část klientů pracovala na základě dohody v dalších zařízeních v městě Jeseníku. Aktivity, které jsme v roce 2010 uskutečnili, navazovaly na služby roku Pokračovali jsme v činnostech, které směřovaly k vyšší aktivitě uživatelů služeb směrem k tomu, aby se zapojili do běžné společnosti. Naplňování těchto cílů je provázeno vždy řadou obtíží, které souvisí mimo jiné s těmito faktory: nefunkční rodinné vztahy, většinou minulost klienta spojená s trestnou činností, zdravotní stav klientů psychické i fyzické problémy, malá vzdělanost uživatelů, finanční zadluženost exekuce a s tím spojená nízká motivace pracovat, nízká šance uplatnění se na trhu práce, nízké starobní a invalidní důchody ztížené podmínky pro přijetí do zařízení pro seniory, rezignace na snahu začínat znova. Možnosti, které pomáhaly nacházet řešení z těchto situací: motivační kursy pro klienty AD, individuální a skupinové terapie, činnost koordinátora pro bydlení a činnost koordinátora pro pracovní činnosti klientů. Partneři a spolupracující instituce Mezi partnery a spolupracující organizace řadíme především Městský úřad v Jeseníku a Krajský úřad v Olomouci. Nicméně mezi partnery a spolupracovníky našeho zařízení řadíme celou řadu jesenických nestátních neziskových organizací, institucí, zdravotnických zařízení, soukromých firem a jednotlivců. V závorce uvádíme některé z těchto subjektů (Městský úřad Javorník, OÚ Mikulovice, MěÚ Zlaté Hory, obecní úřady jesenického okresu.) Kromě regionálních partnerů to byla celá řada dalších institucí, azylových zařízení, až po Sdružení azylových domů ČR. Spolupráce probíhala nejčastěji formou: telefonických rozhovorů nebo osobními kontakty, poštou (klasická nebo ová pošta). Výhled činnosti SKP Boétheia v dalším období let 2011 až Vzhledem k úspornému programu vlády ČR a vzhledem k nejistému financování NNO v ČR pro období od poloviny roku 2012, bude naší prioritou zajistit financování činnosti

20 zařízení SKP Boétheia pro období od do konce roku 2013 a udržet poskytované služby na stávající kvalitativní i kvantitativní úrovni. 2. Zachovat stávající organizační strukturu pozice a počty zaměstnanců. 3. V roce 2011 opakovaně vypracovat Projektovou žádost, která bude navazovat na výzvu č b., kterou vyhlásilo MPSV ČR. 4. V roce 2012 chceme zahájit realizaci I. etapy projektu Individuální projekt Města Jeseníku. 5. Rok 2013 dokončení realizace projektu IOP a úspěšné navázání na projekt IP obcí a měst. Rezervy a nedostatky vzhledem k velkému počtu studujících zaměstnanců je pracovní činnost nedostatečně pokryta, nedostatky v práci pracovníci v sociálních službách řešit účastí na odborných kursech, dostatkem supervizních setkání, vhodnými aktivitami snižovat riziko vyhoření, zkvalitnit praktický přístup v psychosociální práci s klienty, zlepšit standard bydlení uživatelů. Sociální práce je náročná na osobnostní kvality pomáhajícího personálu a proto by mělo být v následujících letech prioritou budování kvalitního, přátelského a vzdělaného týmu. Pozitiva Rok 2010 byl pro naše zařízení úspěšný, podařilo se nám plnit stanovené parametry v poskytovaných aktivitách. Celý rok byl finančně stabilní. Koncem roku 2010 jsme se přihlásili do výběrového řízení KÚ Olomouckého kraje. Podařilo se nám tak získat významné zakázky v oblasti Azylových domů a nízkoprahových zařízení na Jesenicku. Díky finančním příspěvkům jsme zkvalitnili služby nízkoprahového denního centra a ubytovacích kapacit. Došlo k posílení pracovního týmu o 3 nové pracovníky. Naší stálí partneři, finanční přispěvatelé a příznivci, kterým děkujeme za jakoukoliv formu pomoci nejen v roce 2010 KÚ Olomouc, MěÚ Jeseník, Obce okresu Jeseník: OÚ Mikulovice,OÚ Bélá pod Pradědem, MéÚ Javorník. MěÚ Zlaté Hory a další, Křesťanské sbory Jeseník. Pracovníci policie ČR Jeseník a pracovníci Městské policie Jeseník. ROFC Jeseník. Stavební firma Přecechtěl Hradec u Jeseníku. Firma M. a O. Gális Sbor Českobratrské církve Jeseník. Sbor Církve adventistů sedmého dne v Jeseníku. Sbor Římskokatolické církve Jeseník. Neznámí občané, kteří nás obdarovávají šatstvem, obuví, hračkami, potravinami, apod. Občanům a sousedům bydlících v okolí našich zařízení děkujeme za trpělivost a potřebnou míru tolerance.

21 Další výstupy a činnosti realizované v roce 2010 Vzdělávání zaměstnanců formou akreditovaných vzdělávacích aktivit, formou studia na VŠ, Byla dopracována a podána projektová žádost na MPSV ČR projekt IOP b. V měsíci dubnu 2010 proběhla v našem zařízení inspekce Standardů noclehárny, na základě zjištěných nedostatků byly dopracovány potřebné dodatky a přílohy. Financování AD Boétheia Výdaje zařízení SKP Boétheia mohly být pokryty především díky těmto poskytovatelům finančních prostředků: a) Městskému úřadu Jeseník, b) financím získaných z prostředků ESF formou Veřejné zakázky Krajského úřadu v Olomouci, c) Fa Campanula Jeseník s.r.o., d) příjmům od klientů, e) sponzorským darům. Největší finanční náklady jsou vždy spojeny s výdaji na mzdové prostředky a nejinak tomu bylo i v roce K tomu připočtěme náklady spojené s platbou sociálního a zdravotního pojištění. Finančně byly posíleny další aktivity: zkvalitnění zázemí pro klienty, více aktivit, psychosociální práce a hmotná pomoc pro klienty (především výdaje na potraviny). Velkou část nákladů představovaly platby spojené se spotřebou vody, spotřebou tepla a spotřebou elektřiny. Závěrem Rok 2010 představoval po finanční stránce pro zařízení SKP Boétheia jistotu peněz, jistotu a stabilizaci poskytovaných služeb. Došlo ke kvalitativnímu zlepšení práce zařízení viz personální posílení Pracovního týmu, častější a šíře pojatá intervence odborníků, možnost komplexního přístupu ke klientům. Naše Nestátní nezisková organizace tak mohla díky dobře nastavenému systému pokračovat v naplánovaných aktivitách z roku V Jeseníku Výroční zprávu vypracoval: Bc. Jan Zaoral vedoucí zařízení

Výroční zpráva roku 2002

Výroční zpráva roku 2002 Společenství křesťanské pomoci BOÉTHEIA Azylový dům, Březinova 228, JESENÍK Výroční zpráva roku 2002 Tuto zprávu lze zveřejnit jen se souhlasem rady SKP Boétheia ( Rada SKP souhlasí s uveřejněním Výroční

Více

Výroční zpráva 2007 občanského sdružení Mana,o.s.

Výroční zpráva 2007 občanského sdružení Mana,o.s. Výroční zpráva 2007 občanského sdružení Mana,o.s. projekt Psychosociálního centra. 1. Slovo předsedy Vážen přátelé, Výroční zpráva občanského sdružení Mana,o.s. za rok 2007 je především ve znamení registrace

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 BOÉTHEIA - společenství křesťanské pomoci Otakara Březiny 28/ 228, JESENÍK Výroční zpráva za rok 2011 Rada SKP Boétheia Jeseník souhlasí s uveřejněním Výroční zprávy Kontakt: Společenství křesťanské pomoci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896 Název zařízení Adresa Sociální služby Vsetín, p.o. Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová Zašová 45, 756 61 Zašová Jméno vedoucího Ing. Petr Kedra 15.7.2013 31.3.2014 Ing. Renata Zejdová 31. 3.2014

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Obsah SLOVO ŘEDITELE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2013... 5 Výsledovka za rok 2013... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV

Více

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle 1. Úvod Výroční zpráva za rok 2010 CSS J. Hradec Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních služeb v Jihočeském

Více

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 27. 2. 2009 Úvod Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2014... 5 Výsledovka za rok 2014... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV SVATÉ

Více

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu A s i s t e n č n í c e n t r u m a. s. S p o r t o v n í 3 3 0 2 4 3 4 0 1 M o s t 1 7. 1 2.

Více

Návrh modelu sociální služby AZYLOVÉ DOMY

Návrh modelu sociální služby AZYLOVÉ DOMY Návrh modelu sociální služby AZYLOVÉ DOMY Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 1 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019. Služby azylového domu napomáhají

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV Analýza neprošla jazykovou korekturou ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV se zaměřením na potřeby občanů v nepříznivé sociální situaci Autor: Mgr. Petra Dobiášová 1 ANALÝZA POTŘEB OBČANŮOKRESU

Více

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Listopad 2012 OBECNÉ CÍLE Cíl 1: USILOVAT O DOSTATEČNOU INFORMOVANOST.

Více

Výkaznictví sociálních služeb. 1. hodnotící zpráva

Výkaznictví sociálních služeb. 1. hodnotící zpráva Výkaznictví sociálních služeb 1. hodnotící zpráva Ing. Radovan Hauk 14. září 2015 Stránka 1 OBSAH Úvod... 4 1. Výkaznictví MPSV (OKposkytovatel)... 5 1.1 Náklady a výnosy... 5 1.2 Struktura pracovních

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

ze dne 15. listopadu 2006,

ze dne 15. listopadu 2006, VYHLÁŠKA MPSV č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Ministerstvo

Více

Farní charita AŠ Hlavní prvek vizuálního stylu je LOGOTIP ( Logo ) Logo je tvoøeo ze dvou základních prvkù ( grafického a písmového )

Farní charita AŠ Hlavní prvek vizuálního stylu je LOGOTIP ( Logo ) Logo je tvoøeo ze dvou základních prvkù ( grafického a písmového ) s použitím dvou základních barev. LOGOTIP KARLOVARSKÉHO KRAJE GRAFICKÝ MANUÁL Farní charita AŠ Hlavní prvek vizuálního stylu je LOGOTIP ( Logo ) Logo je tvoøeo ze dvou základních prvkù ( grafického a písmového

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1) Úvodní slovo ředitele Domova 2) Základní identifikační údaje a. Způsob řízení

Více

A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 57BK204

A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 57BK204 NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO: 44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 57 Azylové domy NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 57BK204 Centrum PRO Blansko, Sladkovského 2b, 67801 Blansko

Více

Rekonstrukce objektu č. 311, Havlíčkův Brod na chráněné bydlení

Rekonstrukce objektu č. 311, Havlíčkův Brod na chráněné bydlení UDRŽITELNOST PROJEKTU 01.03. 2015 29.02. 2016 Rekonstrukce objektu č. 311, Havlíčkův Brod na chráněné bydlení Projekt z ROP Jihovýchod Registrační číslo: CZ.1.11/3.2.00/25.01281 Udržitelnost projektu Ukončení

Více

MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem

MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem ÚČEL Manuál pro vykazování indikátorů v sociálních službách byl vytvořen s cílem sjednotit

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 Květen 2016 Obsah: 1. Základní údaje o spolku 2. Poslání, cíle a činnost spolku 3. Transformace na zapsaný spolek 4. Pracovníci spolku 5. Služba následné péče Pavučina 6. Další

Více

KŘESŤANSKÁ SPOLEČNOST PRO EVANGELIZACI A DIAKONII HRANICE

KŘESŤANSKÁ SPOLEČNOST PRO EVANGELIZACI A DIAKONII HRANICE KŘESŤANSKÁ SPOLEČNOST PRO EVANGELIZACI A DIAKONII HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBSAH Úvodní slovo.. 2 Pár slov o nás 3 Organizační struktura 4 Zpráva o činnosti Nocležna pro bezdomovce muže.. 6 Azylový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva. Středisko pečovatelské služby Jeseník, příspěvková organizace Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Představení organizace

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Vypracoval: Mgr. Alena Antoszyková, vedoucí oddělení sociálních služeb Datum: 18. března 2015 Obsah:

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11 České Budějovice 1 Obecné údaje Název organizace: Domov

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Pedagogicko - psychologická poradna Opava, Matiční dům, Rybí trh 7-8, 746 01 Opava

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Pedagogicko - psychologická poradna Opava, Matiční dům, Rybí trh 7-8, 746 01 Opava ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Pedagogicko - psychologická poradna Opava, Matiční dům, Rybí trh 7-8, 746 01 Opava Identifikátor:

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM INTEGRACE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM OHROŽENÝCH OBYVATEL MĚSTA MOSTU DO SPOLEČNOSTI Reg.č. CZ.1.04/3.2.00/55.00005

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

motto: Člověk je na světě pro člověka

motto: Člověk je na světě pro člověka Výroční Zpráva o činnosti a hospodaření DD Šumperk za r. 2009 motto: Člověk je na světě pro člověka Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace,u sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČO: 75 00 40 11 tel.583

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově Realizátor projektu: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partner projektu: Magistrát města Prostějova (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Monitorování bezdomovců Ostrava 2007

Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Monitorování bezdomovců Ostrava 2007 Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Monitorování bezdomovců Ostrava 2007 Realizátoři projektu: Magistrát města Ostravy Městská policie Ostrava Centrum sociálních služeb

Více

Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA ˇˇ 2007

Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA ˇˇ 2007 Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA ˇˇ 2007 Cíl a poslání Cílem činnosti sdružení je podporovat integraci osob z různého kulturního a sociálního prostředí do české společnosti a působit

Více

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Předkládá: Ing. Jitka Richterová Zpracován: únor 2016 Název: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Sídlo: Školní 104, 79070

Více

CENTRUM RODINA V TÍSNI DŮM NA PŮL CESTY zahájení projektu 1.4.2006

CENTRUM RODINA V TÍSNI DŮM NA PŮL CESTY zahájení projektu 1.4.2006 DOMY NA PŮL CESTY CENTRUM RODINA V TÍSNI DŮM NA PŮL CESTY zahájení projektu 1.4.2006 POPIS SLUŽBY V České republice je několik desítek dětských domovů. Děti sem přicházejí z různých důvodů. jsou to děti

Více

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence.

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Sociální služby - co se za tímto pojmem skrývá? Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného

Více

Výroční Zpráva za rok 2014

Výroční Zpráva za rok 2014 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Výroční Zpráva za rok 2014 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, příspěvková organizace, Zběšičky č. 23, 398 43 Bernartice IČ: 708 69 669 Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem 1. Úvodní slovo

Více

výroční zpráva za rok 2013 Obsah

výroční zpráva za rok 2013 Obsah výroční zpráva za rok 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele................................... 4 Organizace........................................... 5 Základní informace o organizaci..........................

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011 Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011 V souladu se zákonem

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 196/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 173 ze dne 14.03.2016 Akční plán pro rok 2016 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace Kyselka, část Radošov č.p. 137, 363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie,

Více

2. přechodná ubytovna (osoby ve veřejných ubytovnách s krátkodobým ubytováním, které nemají vlastní bydlení)

2. přechodná ubytovna (osoby ve veřejných ubytovnách s krátkodobým ubytováním, které nemají vlastní bydlení) Nízkoprahové denní centrum Nízkoprahové denní centrum (NDC) je moderní zařízení poskytující svým klientům registrovanou sociální službu dle 61 zákona 108/2006 Sb. Jedná se o službu sociální prevence. Služba

Více

Problematické oblasti systému inspekcí

Problematické oblasti systému inspekcí Zápis ze setkání Rada pro inspekce kvality sociálních služeb RHSD ČR dne 22. 11. 2011 od 13.00, v zasedací místnosti MPSV ČR, Podskalská ul. Přítomni: dle prezenční listiny 1. Zápis z posledního zasedání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu Vytvoření analytických podkladů pro plánování sociálních služeb v území obcí s rozšířenou působností Hořice, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov a Nová

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Sociálně aktivizační služby pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 ZA ROK 2015 Stáří je neodmyslitelnou součástí a etapou

Více

ad 3. Upřesnění cílových podskupin a rozhodnutí, zda se pracovní skupina rozdělí do menších skupin nebo zda budou všechna opatření řešena společně

ad 3. Upřesnění cílových podskupin a rozhodnutí, zda se pracovní skupina rozdělí do menších skupin nebo zda budou všechna opatření řešena společně ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 03/2008 Datum: 11. prosince 2008 Místo setkání: MMB Zasedací místnost, Křenová 20 PROGRAM: 1. Uvítání, program, úkol z předchozího setkání (tabulka služeb)

Více

Úvodní slovo ředitele CSSP

Úvodní slovo ředitele CSSP Úvodní slovo ředitele CSSP CSSP je jedním z největších poskytovatelů sociální péče na území hl.m. Prahy, a to jak počtem registrovaných sociálních služeb, tak počtem osob, kterým byla služba poskytnuta.

Více

Plán rozvoje organizace 2016-2018

Plán rozvoje organizace 2016-2018 Plán rozvoje organizace 2016-2018 Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, p. o. Mgr. Eva Machová, únor 2016 Obsah: 1. Analýza aktuálního stavu. 3 1.1 Charakteristika organizace. 3 1.2 Doplňková činnost..

Více

Výroční zpráva Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8

Výroční zpráva Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 Výroční zpráva Mirovická 19/1027, Praha 8 Úvodní slovo je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1. Vytváří příjemné, bezpečné a kvalitní prostředí

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování na roky 2012 2015 Jednotlivé aktivity a jejich vyhodnocení k 31. 12. 2015 1. Program prevence rizikového chování dotační titul města Pro roky 2012-2015 byla pro oblast

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad 2015 www.kpss5.info Akční plán rozvoje sociálních

Více

Sociální centrum denních aktivit ISKÉRKA za rok 2005

Sociální centrum denních aktivit ISKÉRKA za rok 2005 Závěrečná zpráva k projektu Sociální centrum denních aktivit ISKÉRKA za rok 2005 Název předkládající organizace: Zdravý Rožnov Sídlo: Zemědělská 572, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm telefon, fax, E-mail, www:

Více

Výroční zpráva 2 0 1 1 Oblastní unie neslyšících Olomouc. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP a STATUTÁRNÍM MĚSTEM OLOMOUC

Výroční zpráva 2 0 1 1 Oblastní unie neslyšících Olomouc. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP a STATUTÁRNÍM MĚSTEM OLOMOUC Výroční zpráva 2 0 1 1 Oblastní unie neslyšících Olomouc TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP a STATUTÁRNÍM MĚSTEM OLOMOUC 1 Obsah: 1. Základní identifikační údaje organizace, struktura

Více

Občanské sdružení. Ječmínek. Výroční zpráva

Občanské sdružení. Ječmínek. Výroční zpráva Občanské sdružení Ječmínek Výroční zpráva 2009 Slovo úvodem Každý rok je něčím zvláštní a jedinečný. Rok 2009 se vymykal hned v několika ohledech. Schylovalo se ke změně financování preventivních sociálních

Více

Domovní řád. C e n t r u m s o c i á l n í c h s l u ž e b L u k a v e c. Příloha č.2

Domovní řád. C e n t r u m s o c i á l n í c h s l u ž e b L u k a v e c. Příloha č.2 Příloha č.2 Domovní řád Obsah pravidel pro pobyt v Centru sociálních služeb Lukavec (dále jen Centrum): I. Obecná ustanovení II. Ubytování III. Stravování IV. Hygiena V. Využívání běžných veřejných služeb

Více

Úvodní slovo. Petr Novák. předseda Rady CESPO, o.s. V Ústí nad Labem 30.března 2012

Úvodní slovo. Petr Novák. předseda Rady CESPO, o.s. V Ústí nad Labem 30.března 2012 ÚSTÍ NAD LABEM Úvodní slovo Setkáváme se opět po roce u výroční zprávy, ve které Vás budeme informovat o všech aktivitách, které jsme uskutečnili v loňském roce a nebylo toho zrovna málo díky našim sponzorům.

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ Průběžná zpráva 01.01.2014 31.12.2014 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

Číslo zápisu: 2/2008 Datum: 10.11.2008 Místo setkání: MMB Malinovského náměstí 3, zasedací místnost 153

Číslo zápisu: 2/2008 Datum: 10.11.2008 Místo setkání: MMB Malinovského náměstí 3, zasedací místnost 153 ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2/2008 Datum: 10.11.2008 Místo setkání: MMB Malinovského náměstí 3, zasedací místnost 153 PROGRAM: 1. Přivítání, představení programu, prezence 2. Dokončení

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Obsah: str. 1. Souhrnná tabulka čerpání z městského rozpočtu na

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Domov mládeže, Mariánské Lázně, Klíčova 4

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Domov mládeže, Mariánské Lázně, Klíčova 4 Česká republika Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Domov mládeže, Mariánské Lázně, Klíčova 4 Klíčova 4, 353 01 Mariánské Lázně Identifikátor školy: 600

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Název poskytovatele. Druh služby. azylový dům. Identifikátor v registru sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Název poskytovatele. Druh služby. azylový dům. Identifikátor v registru sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor v registru sociálních služeb Forma služby Název zařízení a místo poskytování NADĚJE azylový dům 5184987 pobytová

Více

PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ

PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ 1. RODINA, DÍTĚ A MLÁDEŽ Cíl: 1.1.Udržení a rozvoj stávajících služeb opatření 1.1.1. Udržení a rozvoj Rodinného centra Sedmikráska 1.1.2. Udržení a rozvoj Sociálního centra

Více

Oblastní charita Pelhřimov VÝROČNÍ ZPRÁVA

Oblastní charita Pelhřimov VÝROČNÍ ZPRÁVA Oblastní charita Pelhřimov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 Základní údaje o Oblastní charitě Pelhřimov a o její činnosti... 3 Hlavní činnosti... 4 Pečovatelská služba... 6 Osobní asistence...

Více

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Zápis setkání Termín konání: pondělí 3. 10. 2012 Časové rozvržení: 13:00 15:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Malinovského

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2009 Rychnov nad Kněžnou 12. 2. 2010 Vypracovala: Klapalová Eva Mgr. David Lepka ředitel ÚSP I. Všeobecné

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, Česká Lípa 470 06 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK Denní a pobytové sociální služby (DPSS) poskytují péči dospělým osobám,

Více

Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách ( Agentura )

Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách ( Agentura ) Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách ( Agentura ) Strategický plán sociálního začleňování v Toužimi a Teplé - 2013 Obsah: ÚVOD... 3 VIZE... 3 STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ... 3 POPIS SITUACE...

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DOMU SAMARITÁN

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DOMU SAMARITÁN 2012 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DOMU SAMARITÁN Oblastní charita Ústí nad Labem Štefánikova 246/1 400 01 Ústí nad Labem Tel: 475 601 805 E-mail: charita@charitausti.cz IČO: 44 22 55 12 DŮM SAMARITÁN Člověk nám není

Více

NNO CENTROM o.s. ROMSKÝCH KOMUNITÁCH PROGRAM BYDLENÍ S DOPROVODNÝM SOCIÁLNÍM PROGRAMEM (dále jen Program bydlení )

NNO CENTROM o.s. ROMSKÝCH KOMUNITÁCH PROGRAM BYDLENÍ S DOPROVODNÝM SOCIÁLNÍM PROGRAMEM (dále jen Program bydlení ) NNO CENTROM o.s. TŘÍSTUPŇOVÝ PROPUSTNÝ SYSTÉM BYDLENÍ V ROMSKÝCH KOMUNITÁCH PROGRAM BYDLENÍ S DOPROVODNÝM SOCIÁLNÍM PROGRAMEM (dále jen Program bydlení ) O ORGANIZACI: Nestátní nezisková organizace CENTROM

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2563/11-S. Jana Nohy 1302, 256 01 Benešov. Příspěvková organizace

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2563/11-S. Jana Nohy 1302, 256 01 Benešov. Příspěvková organizace Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2563/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302 Jana

Více

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 V Ostravě dne 12. 3. 2009 Ing. Tamara Šeligová ředitelka organizace Obsah: Strana I. Úvod 1-2 II. Tabulky 3-14 1. Základní ukazatele 3-4

Více

Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. pomoc cizincům a osobám z odlišného kulturního a sociálního prostředí

Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. pomoc cizincům a osobám z odlišného kulturního a sociálního prostředí Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. pomoc cizincům a osobám z odlišného kulturního a sociálního prostředí Výroční zpráva 2009 Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. Centrum multikulturního vzdělávání,

Více

DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012

DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor sociálních služeb a sociální práce DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012 K REALIZACI ČINNOSTÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBECNÍCH ÚŘADECH TYPU II., TYPU III., ÚJEZDNÍCH A KRAJSKÝCH

Více

Výroční zpráva. Agentury osobní asistenční služby o. s. v Děčíně

Výroční zpráva. Agentury osobní asistenční služby o. s. v Děčíně Výroční zpráva Agentury osobní asistenční služby o. s. v Děčíně za rok 2010 Nejsme myslící bytosti, které mají emoce, ale jsme citlivé bytosti, které myslí. Vážení přátelé, A.R.Damasio americký neurolog

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku akciové společnosti Jihoměstské sociální (JMS a.s.) 5 Přehled středisek

Více

Výroční zpráva. za rok 2014. Centrum pro rodinný život

Výroční zpráva. za rok 2014. Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro rodinný život Obsah O nás... 3 Programy v roce 2014 Programy pro rodiny... 4 Programy pro ženy a pro muže... 5 Programy pro mladé a snoubence... 6 Programy pro seniory...

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

Výroční zpráva roku 2009

Výroční zpráva roku 2009 BOÉTHEIA - společenství křesťanské pomoci Otakara Březiny 28/ 228, JESENÍK Výroční zpráva roku 2009 Rada SKP Boétheia Jeseník souhlasí s uveřejněním Výroční zprávy Kontakt: Společenství křesťanské pomoci

Více

Sborník. Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb

Sborník. Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb Sborník vzdělávacího programu Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb QQT, s.r.o. Zpracovala: Mgr. Ilona Čtvrtníková 2012 Vzdělávací program byl realizován v rámci veřejné zakázky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Základní škola speciální Bystré Zámecká 1 569 92 BYSTRÉ IČO: 70838267 Základní škola speciální Bystré Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb dle Zákona č.108/2006 Sb.: 46 Denní stacionář

Popis realizace poskytování sociálních služeb dle Zákona č.108/2006 Sb.: 46 Denní stacionář Příloha žádosti o registraci Počet stran 9 o.s. Sluneční zahrada Popis realizace poskytování sociálních služeb dle Zákona č.108/2006 Sb.: 46 Denní stacionář Projekt : Chráněná dílna svatý Prokop u červeného

Více

Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov

Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov Popis realizace poskytování sociálních služeb Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov Poskytovaná sociální služba: Domovy pro seniory Posláním pobytové

Více

Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Adresa : Holečkova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní činnost 4 Celkové náklady a

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem Příloha č. 1 Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace Kociánka 1/8, 612 00 Brno Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem uzavřená mezi následujícími

Více

Závěrečná zpráva k projektu Projekt Krok do pracovního života

Závěrečná zpráva k projektu Projekt Krok do pracovního života Závěrečná zpráva k projektu Krok do pracovního života Název projektu: Projekt Krok do pracovního života čj. CZ.1.04/3.3.05/68.00218 financovaný z prostředků ESF Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Výroční zpráva Květná Zahrada, z.ú. za rok 2015

Výroční zpráva Květná Zahrada, z.ú. za rok 2015 1. Zpráva o činnosti Výroční zpráva Květná Zahrada, z.ú. za rok 2015 Květná Zahrada vnikla jako občanské sdružení registrací Ministerstvem vnitra ke dni 13. 7. 2005. Po zahájení poskytování sociálních

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ SMĚRNICE Č. 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša ředitel DD, ZŠ a MŠ Ledce, příspěvková organizace Č.j.: 538/2016/DDLKL Platný od: 3.6.2016 OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ... 4 a) Název zařízení, adresa,

Více

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Motto: Hlavním cílem je zvyšovat kvalitu pečovatelské služby a rozvíjet její další aktivity takovým směrem, aby bylo umožněno starším

Více

MĚSTO CHEB. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Metodický dokument: KONCEPCE SPOLUPRÁCE

MĚSTO CHEB. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Metodický dokument: KONCEPCE SPOLUPRÁCE MĚSTO CHEB Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Metodický dokument: KONCEPCE SPOLUPRÁCE v rámci projektu: Individuální projekt města Chebu na změnu situace sociálně vyloučených obyvatel města, zejména

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory ÚVOD Domácí řád upravuje pravidla života v domově, práva a povinnosti klientů v rámci domova, popisuje rozsah služeb poskytovaných s cílem vytvářet příznivé podmínky pro zabezpečení

Více

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD DOMÁCÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domov Na Zámku Lysá nad Labem p. o. (dále jen domov) je zřizovaná Krajským úřadem Středočeského kraje. Domov je určen seniorům se sníženou soběstačností, kteří dále

Více

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více