Řízení zásob v automotive. Ing. Miroslav Kaňok Mobil:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řízení zásob v automotive. Ing. Miroslav Kaňok m.kanok@seznam.cz Mobil: 725 524 164"

Transkript

1 Řízení zásob v automotive Ing. Miroslav Kaňok Mobil:

2 1. Co jsou zásoby? zásobou se rozumí množství materiálu/komponent, které jsou v daném okamžiku disponibilní k mat. zabezpečení plynulého výrobního procesu , Ing. Miroslav Kaňok Řízení zásob 2

3 2. Proč řídíme zásoby? zajištění plynulosti výroby vyrovnání časových i množstevních rozdílů mezi zákaznickou potřebou a procesem výroby zajištění splnění požadavků/odvolávek zákazníka optimální vynaložení nejnutnějších nákladů na dopravu materiálů/komponent do i ze závodu optimalizace /minimalizace skladových prostor a tím i vynaložení optimální výše financí vázaných ve skladových zásobách vyrovnání náhodných extrémních výkyvů v průběhu procesu výroby a zákaznické potřeby , Ing. Miroslav Kaňok Řízení zásob 3

4 3. Struktura výrobního závodu Ředitel závodu Nákup Odbyt Výroba Logistika Kvalita Technický útvar Personální odd. Finanční odd. Controling Sklad výroby Sklad logistiky Údržba Sklad údržby , Ing. Miroslav Kaňok Řízení zásob 4

5 4. Struktura skladů ve výrobním závodě Sklad výroby obyčejně rozdělen na jednotlivá výr. hnízda/linky jak fyzicky tak systémově => kolik výr. hnízd tolik skladů výroby Sklady logistiky příjem zboží sklad materiálů/komponent pro výrobu sklad hotových výrobků TPA zóny Sklad kvality Blokační sklad Sklad vzorků , Ing. Miroslav Kaňok Řízení zásob 5

6 4. Struktura skladů ve výrobním závodě Sklad údržby Sklad náhradních dílů k výrobním zařízením , Ing. Miroslav Kaňok Řízení zásob 6

7 5. Informační systém - Enterprise resource planning (ERP) je informační systém, který integruje a automatizuje velké množství procesů souvisejících s relevantními činnostmi podniku. Typicky se jedná o výrobu, logistiku, distribuci, správu majetku, prodej, fakturaci a účetnictví Významní globální výrobci ERP Epicor software IBM Infor Microsoft (Dynamics AX, Dynamics NAV) QAD SAP Oracle Applications , Ing. Miroslav Kaňok Řízení zásob 7

8 5.1. Přínosy ERP zefektivnění a zrychlení všech podnikových procesů snížení chybovosti optimalizace toku dokumentů (workflow) dlouhodobé úspory v investicích do informačních systémů a hardware zvýšení bezpečnosti rychlejší výstupy (efektivnější reporting) pro vedení firmy (zaměstnanci nemusí připravovat podklady) podpora pro vedení účetnictví podle mezinárodních standardů To vše platí za předpokladu, že jsou všechna kmenová, výrobní, účetní i logistická data udržovaná v aktuálně platném stavu , Ing. Miroslav Kaňok Řízení zásob 8

9 6. Rozdělení projektu na fáze prototypová předsériová sériová ukončení sériové výroby dodávky náhradních dílů , Ing. Miroslav Kaňok Řízení zásob 9

10 7. Klasifikace zásob 7.1 podle druhu pořízení: externí pořízení (materiál) suroviny, komponenty, pomocné látky (laky, lepidla ), provozní látky, zboží (obchodní zboží) interní pořízení nedokončená výroba a polotovary, hotové výrobky , Ing. Miroslav Kaňok Řízení zásob 10

11 7. Klasifikace zásob 7.2. Podle funkce - rozpojovací: obratová zásoba pro pokrytí výroby mezi dvěma po sobě jdoucími dodávkami pojistná zásoba pro pokrytí náhodných výkyvů ve výrobním procesu případně extrémních výkyvů odvolávek zákazníka vyrovnávací zásoba slouží ke krytí nepředvídaných výkyvů (v množství a čase) ve výrobě (jinak také mezioperační zásoba) zásoba pro vytvoření předzásoby sezónnost, stěhování projektů, svátky (rozdílné výr.kalendáře dodavatele a zákazníka) technologická zásoba pro potřeby technologie výroby (např. odladění nastavení výr. zařízení) , Ing. Miroslav Kaňok Řízení zásob 11

12 7. Klasifikace zásob 7.2. Podle funkce zásoby na cestě: zásoby na trase materiál/zboží na cestě mezi dodavatelem a zákazníkem zásoby rozpracované výroby materiály, které se již dostaly do výroby, výroba však ještě nebyla dokončena , Ing. Miroslav Kaňok Řízení zásob 12

13 7. Klasifikace zásob 7.3. Podle stavu zásob: maximální zásoba může být limitována např. kapacitami skladu, vázanými prostředky atp. minimální zásoba množství materiálu, které je stanoveno a zbývá skladem v den plánované dodávky materiálu průměrná zásoba , Ing. Miroslav Kaňok Řízení zásob 13

14 7. Klasifikace zásob 7.4. Podle použitelnosti: použitelné zásob materiál/komponenty běžně zpracovatelné ve výrobě aktuálně běžících projektů, jsou předmětem operativního řízení zásob nepoužitelné zásoby materiály s nulovou spotřebou z vyběhlých projektů (obsolete), předurčené k likvidaci , Ing. Miroslav Kaňok Řízení zásob 14

15 8. Řízení zásob Řízením zásob rozumíme soubor činností (předpověď, analýza, plánování a kontrola) v rámci skupin zásob. Úkolem řízení zásob je jejich udržování na takové úrovni, která umožňuje splnění jejich funkce: o vyrovnávat časový nebo množstevní nesoulad mezi výrobním procesem dodavatele a spotřebou u zákazníka o tlumí případně zachycují důsledky náhodných výkyvů v průběhu těchto dvou navazujících procesů , Ing. Miroslav Kaňok Řízení zásob 15

16 8. Řízení zásob Pokud jsou zásoby ve výrobním závodě v okamžiku, kdy nenacházejí uplatnění, znamená to, že firma vynakládá zbytečné nejen finanční, ale i hmotné prostředky a lidské zdroje Pokud ale zásoby v okamžiku jejich potřeby ve výrobním závodě nejsou, vede to k prostojům ve výrobě, případně zastavení dodávek zákazníkovi, nebo přímo ke ztrátě zákazníků a dobré pověsti firmy , Ing. Miroslav Kaňok Řízení zásob 16

17 9. Metody řízení zásob 9.1. Metoda ABC Používa se ke: o o Klasifikaci skladových položek Hodnocení dosavadní úrovně řízení zásob Skupina A jsou do ní zařazeny zásoby, které se podílejí na spotřebě % (základní suroviny a materiál). Je jich pouze asi 10% druhů. Skupina B jsou do ní zařazeny zásoby, které se podílí na spotřebě mnohem méně, jen %. Tato skupina zásob je tvořena 15-25% druhů (pomocné látky) , Ing. Miroslav Kaňok Řízení zásob 17

18 9. Metody řízení zásob 9.1. Metoda ABC Skupina C jsou do ní zařazeny zásoby, které se podílí na spotřebě pouze 10 %. Zásoby jsou tvořeny velkým množstvím druhů, až 60-80% druhů , Ing. Miroslav Kaňok Řízení zásob 18

19 9. Metody řízení zásob 9.2. Metoda "just in time Tato metoda je vlastně metoda zásobování bez skladování o Většina materiálů přechází od dodavatele přímo na výrobní linky. o Zásobování bez skladování, to znamená bez skladů a skladníků a následné dopravy zásob do výroby, znamená pro výrobní závod výraznou úsporu nákladů o Tato metoda je velmi náročná na organizaci, vyžaduje od dodavatele 100% přesné operativní řízení dodávek právě na čas Při zpoždění dodávek může dojít k přerušení výroby (zastavení výrobní linky) a velkým ztrátám , Ing. Miroslav Kaňok Řízení zásob 19

20 9. Metody řízení zásob 9.2. Metoda "just in time Ideální cíle zavedení JIT se označují jako seven zeros (sedm nul) a jsou to tyto o nulové procento zmetků o nulové časy na přestavění strojů o nulové zásoby o nulové ztráty času při přepravě a manipulaci o nulové ztráty času při přestavbách o nulové časy dodávky o výrobní dávka = , Ing. Miroslav Kaňok Řízení zásob 20

21 9. Metody řízení zásob Výhody JIT zlepšení produktivity snížení zásob hotových výrobků, surovin, zásob ve výrobě úspora výrobních a skladových ploch snížení celkových nákladů na zásoby (zejména na jejich skladování) zlepšení obrátky zásob , Ing. Miroslav Kaňok Řízení zásob 21

22 9. Metody řízení zásob Nevýhody JIT nárůst rozsahu přepravy menších zásilek s větším počtem nákladních automobilů zvýšené riziko při držení minimálních zásob hotových výrobků v případě, že např. dojde k poruše výrobního zařízení u JIT dodavatele , Ing. Miroslav Kaňok Řízení zásob 22

23 9. Metody řízení zásob 9.3. Metoda KANBAN systém tahu KANBAN znamená v japonštině doslova štítek. Systém KANBAN je založen na použití karet, štítků, a je úzce spojen s pojmem štíhlá výroba KANBAN reprezentuje 1 obalovou jednotku s konkrétním stabilním množstvím kusů v obalu je obvykle pověšen na obal. jednotce obsahující standardní množství jednoho druhu materiálu. Pomocí této karty si každý zaměstnanec objednává potřebné množství dílů z konsignačního skladu nebo jiného pracoviště. KANBANY pomáhají udržovat stálou úroveň množství zásob. Když je materiál spotřebován, je odeslán signál k vyrobení a dodání další dávky. Tyto signály slouží k doplňování a umožňují velmi dobrou vizualizaci u dodavatele i odběratele , Ing. Miroslav Kaňok Řízení zásob 23

24 9. Metody řízení zásob Šest pravidel Toyoty Neodesílat defektní obrobek k dalšímu zpracování Následný proces si vyžádá jen nutné množství polotovaru Vyrábět jen přesně tolik, kolik vyžaduje následný proces zpracování Přesné nastavení úrovně výroby (Production leveling) Kanban je prostředkem k jemnému doladění výrobního procesu Stabilizace a racionalizace procesu , Ing. Miroslav Kaňok Řízení zásob 24

25 9. Metody řízení zásob Příklad kanbanových okruhů Dodavatel Sklad Komponent Výroba Sklad hotových výrobků Konečný Zákazník K1 K4 K2 K , Ing. Miroslav Kaňok Řízení zásob 25

26 9. Metody řízení zásob Příklad kanbanové karty Číslo dílu Barcode IIIIIIIIIIIIIIIIIII Ze skladu 10 do skladu 150 Foto Počet ks v obalu , Ing. Miroslav Kaňok Řízení zásob 26

27 9. Metody řízení zásob 9.4. metoda FIFO, LIFO FIFO - první materiál, který přijde na sklad, jako první sklad opouští (spotřeba) LIFO - zásoba, která přijde na sklad jako poslední, musí být jako první spotřebována (u výrobků nepodléhající zkáze, např. spojovací materiál) , Ing. Miroslav Kaňok Řízení zásob 27

28 10. Důležité pojmy Co je WMS (Warehouse Management System)? WMS je systém pro řízení skladů, zkratkou mezinárodního označení Warehouse Management System Jde o systém pro plnou automatizaci a řízení veškerých skladových operací Umožňuje podle algoritmů nastavené logistické strategie dynamicky řídit veškerou práci ve skladu tak, aby docházelo k vyšší výkonnosti, přehlednosti a přesnosti celé logistiky od zvýšení výkonnosti pracovníků až po snížení logistických reklamací , Ing. Miroslav Kaňok Řízení zásob 28

29 10. Důležité pojmy Co je EDI (Electronic Data Interchange)? EDI je elektronická výměna strukturovaných dat, zejména obchodních a logistických dokumentů, přímo mezi systémem dodavatele a odběratele/zákazníka. Komunikace je plně zabezpečená a automatizovaná a využívá mezinárodních standardů, její přidanou hodnotou je optimalizace obchodních a logistických procesů s partnery EDI zajišťuje výměnu obchodních dokladů jako jsou objednávky, faktury, dodací listy přímo mezi informačními systémy obchodních partnerů , Ing. Miroslav Kaňok Řízení zásob 29

30 10. Důležité pojmy Hlavní výhody EDI je rychlejší, šetří čas (snižuje prodlevy v předání dokumentů, odpadá přepisování zprávy do systému příjemce) je spolehlivější, zvyšuje kvalitu odpadají chyby při přepisování dokladů (fax může být nečitelný, překlepy obsluhy) je levnější, šetří peníze úspora pracovní síly i nákladů (poplatky za telefon, faxový papír, poštovné atd.) , Ing. Miroslav Kaňok Řízení zásob 30

31 11. Kontrola hospodaření se zásobami výpočet obrátky zásob Obrátka zásob materiálu = spotřeba materiálu / průměrná hodnota zásob materiálu Obrátka hotových výrobků = tržby / průměrná hodnota zásob výrobků Obrátka nedokončené výroby = výroba / průměrná hodnota nedokončené výroby , Ing. Miroslav Kaňok Řízení zásob 31

32 11. Kontrola hospodaření se zásobami výpočet doby obratu zásob Doba obratu ve dnech, které udávají, jak dlouho je majetek vázán v určité formě Doba obratu materiálu = průměrná hodnota materiálu / jednodenní spotřeba Doba obratu výrobků = průměrná hodnota výrobků / jednodenní tržby Doba obratu nedokončené výroby = průměrná hodnota NV / jednodenní výroba , Ing. Miroslav Kaňok Řízení zásob 32

33 Závěr řízení zásob je pro každý výrobní závod velice důležitá soustavná činnost měřítkem efektního řízení zásob je zvyšování výnosů cílem každého výrobního závodu je mít co nejmenší zásoby v oblasti zásob je výrazný potenciál ke snižování nákladů , Ing. Miroslav Kaňok Řízení zásob 33

34 Děkuji za pozornost , Ing. Miroslav Kaňok Řízení zásob 34

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS.

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2 1. DRUHY PODNIKOVÝCH ČINNOSTÍ A JEJICH EFEKTIVNOST 2 2. VÝROBNÍ ČINNOST 3 3. NÁKUP: 6 4. NÁKUP, ZÁSOBOVÁNÍ 7 5. METODY ŘÍZENÍ ZÁSOB: 9 6. JUST IN TIME 10 7. KANBAN 11 8. PERSONÁLNÍ ČINNOST (PČ) 12 9. INVESTOVÁNÍ

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: N2301 Strojní inţenýrství Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inţenýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE Logistický koncept výroby elektromotorů

Více

PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA

PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA ZÁSOBOVÁNÍ činnost podniku, při níž si podnik zajišťuje potřebné suroviny a materiál v požadovaném množství, kvalitě, druzích, ve stanovené době a ve

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH ROZŠÍŘENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PODPORU

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

Otázky k písemné zkoušce z LOGISTIKY

Otázky k písemné zkoušce z LOGISTIKY Otázky k písemné zkoušce z LOGISTIKY Přednáška č. 1 1. Co značí v řečtině slovo LOGOS? Logos řeč, rozum, počítání 2. Co bylo impulsem k rychlému rozvoji logistiky? Válka zabezpečování vojenských operací.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup a prodej podniku Effective purchase and sale in the company Zuzana Havlovičová Cheb 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem

Více

PROCE55 Warehouse. Přehled

PROCE55 Warehouse. Přehled Přehled Obsah Představení PROCE55 Warehouse... 3 Integrace PROCE55... 4 PROCE55 Scheduling... 4 PROCE55 Maintenance... 4 PROCE55 Quality... 4 Specifické vlastnosti PROCE55 Warehouse... 5 Flexibilní struktura

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Analýza logistického systému ve vybrané organizaci bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Veronika Vítková Autor práce: Jan Novák PRAHA 2012 Prohlášení

Více

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT B4563 Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA Praha 2006 Nakladatelství ČVUT Úvodní část specifikuje základy, definice a cíle průmyslové logistiky, základy optimalizace logistických výkonů

Více

Jak na elektronickou. David Reichel ředitel divize ebusiness

Jak na elektronickou. David Reichel ředitel divize ebusiness dat?edi? Jak na elektronickou výměnu, září 2009 David Reichel ředitel divize ebusiness Libušina třída 23 623 00 Brno, Česká republika Tel. +420 541 212 199 Fax +420 541 217 969 Email: info@ccv.cz Obsah

Více

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz A P L I K A C E A P L I K A C E ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz www.altec.cz Modul Controlling je moderním nástrojem

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Olga Haškovcová CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZFF Základy firemních financí vyučující: Ing. Petr Bačík,Ph.D.

Více

nákup determinuje výrobu když: o

nákup determinuje výrobu když: o 1. Výroba jako hlavní podniková funkce a plánování výrobního programu a výrobního procesu - výroba definičním znakem podniku podnik je plánovitě organizovaná hospodářská jednotka, kde se zhotovují a zhodnocují

Více

Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku

Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku The Accounting and Economic Software as a Part of Information System

Více

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF Software pro podniky INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA G3 03 PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ učební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Určeno pro projekt: Název: Inovace studijních programů strojních oborů jako odezva

Více

Jaké zvíře chovat ve fi rmě. zaměřené na strojírenství a slévárenství

Jaké zvíře chovat ve fi rmě. zaměřené na strojírenství a slévárenství Jaké zvíře chovat ve fi rmě zaměřené na strojírenství a slévárenství určitě takové, které se Vaší firmě dobře přizpůsobí informační systém, který se Vám přizpůsobí Obsah Představujeme Vám informační systém

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. PŘÍNOSY METODY TPM VE ŠKODA AUTO a.s.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. PŘÍNOSY METODY TPM VE ŠKODA AUTO a.s. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R087 Podniková ekonomika a management obchodu PŘÍNOSY METODY TPM VE ŠKODA AUTO a.s. Luděk PIESCHE Vedoucí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3 ZNALECKÝ POSUDEK č.328-11/2014 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E Č N O S T I S W H O R R Y, a. s. Objednatel : IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín Účel

Více

2 0 1 2 výroční zpráva

2 0 1 2 výroční zpráva 2 0 1 2 výroční zpráva obsah Rozjezd produktu SappyWMS a balíčku SappyTools Obrat divize SAP se zastavil na čísle 33,9 mil. Kč. Divize SAP se v roce 2012 výrazně prosazovala na trhu s logisticslovo předsedy

Více

Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí?

Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí? Manažerské účetnictví Řízení procesů pomocí metody ABC (Activity Based Costing) 1. Změny v podnikatelském prostředí Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí? rozvoj informačních

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

projekt: 13/018/1310b/110/000252 Moderní IT technologie k úsporám a efektivitě

projekt: 13/018/1310b/110/000252 Moderní IT technologie k úsporám a efektivitě projekt: 13/018/1310b/110/000252 Moderní IT technologie k úsporám a efektivitě školicí materiály ke kurzu: Administrativa potravinářské výroby ve vztahu k principům štíhlé výroby TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Informační systém pro výrobu a prodej nábytku. MP Orga AXIS. Úvodní popis. Brno, leden 2003

Informační systém pro výrobu a prodej nábytku. MP Orga AXIS. Úvodní popis. Brno, leden 2003 MP Orga, spol. s r.o. Nad Vodovodem 30 100 00 PRAHA 10 Tel.: 274 770 826 274 795 537 Informační systém pro výrobu a prodej nábytku MP Orga AXIS Úvodní popis Brno, leden 2003 MP Orga spol. s r.o., Nad Vodovodem

Více