USNESENÍ z 21. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 313/ /2015)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ z 21. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 9. 2015 (č. usnesení 313/2015-333/2015)"

Transkript

1 MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 21. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 313/ /2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ. Č. usnesení 313/2015 Schválení přijetí finančních darů pro DDM Libertin Předkládá: Šafránková Alena, I. místostarostka města schvaluje v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění Domu dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, příspěvková organizace, se sídlem Škroupovo nám. 138, Česká Lípa, IČ přijetí finančních darů na náklady spojené s účastí taneční skupiny TUTTI-FRUTTI na Mistrovství světa Hip Hop Unite Martinique 2015 a) ve výši 7.500,-- Kč od Obecního úřadu Sosnová, Sosnová 35, Sosnová, IČ: b) ve výši 5.000,-- Kč od firmy Odtahová služba Halasník, Sosnová 43, Sosnová, IČ: c) ve výši 2.000,-- Kč od firmy Chovatelské služby Šena, Poříční 3010, Česká Lípa, IČ: d) ve výši ,-- Kč od firmy Sklárna Slavia s.r.o., Sluneční 892, Nový Bor, IČ: e) ve výši ,-- Kč od firmy ASTERA s.r.o., Smetanova 548, Nový Bor, IČ: Č. usnesení 314/2015 Plnění usnesení rady města a návrh předkladatelů na změnu termínu pro splnění úkolů zadaných usneseními Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města A/ bere na vědomí kontrolu plnění usnesení rady města zpracovanou pracovní skupinou kontrolního výboru, B/ bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města k datu 10. září 2015, C/ schvaluje změnu termínů pro splnění úkolů zadaných usnesením 1 z 27

2 č. 1104/2014 b) ukládá městu Česká Lípa, příspěvkovým organizacím a společnostem města Česká Lípa, Městské policii Česká Lípa a městskému úřadu Česká Lípa dodržovat Manuál jednotného vizuálního stylu města Česká Lípa. Termín: Č. usnesení 315/2015 Vyjádření obce pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města A/ souhlasí v souladu s ustanovením 8 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů s tím, aby Úřad práce ČR, krajská pobočka v Liberci, kontaktní pracoviště Česká Lípa určil za osobu užívající byt: 1. paní Simonu Šindelářovou, která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení 2. pana Magdu Andréovou, která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení 3. pana Martina Tomisu, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení 4. paní Nikolu Černou, která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení 5. pana Tomáše Zelinku, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení 6. pana Josefa Koutného, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení 7. pana Ladislava Jana, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení B/ ukládá Mgr. Romaně Žatecké, starostce města, podepsat souhlasy s termínem platnosti do Termín: Č. usnesení 316/2015 Odvolání a jmenování člena komise pro podporu zaměstnanosti, podnikání a dotační programy Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města A/ odvolává dle ust. 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 2 z 27

3 člena komise pro podporu zaměstnanosti, podnikání a dotační programy Jakuba Juříčka a B/ jmenuje dle ust. 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů členku komise pro podporu zaměstnanosti, podnikání a dotační programy Miladu Balážovou. Č. usnesení 317/A/2015 Dohoda o převzetí předluženého dědictví Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města nesouhlasí s uzavřením dohody o převzetí předluženého dědictví po Drahomíře Kárové k úhradě dluhů ve smyslu ust. 175p o. s. ř. ve znění k datu úmrtí, tj Č. usnesení 317/B/2015 Uzavření dohody o spolupráci mezi městem Česká Lípa, Československou obcí legionářskou a Českým svazem bojovníků za svobodu Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města přerušuje jednání ve věci uzavření dohody mezi městem Česká Lípa, Československou obcí legionářskou, Sokolská 486/33, Praha 2, Nové Město, IČ a Českým svazem bojovníků za svobodu, o. s., Legerova 1854/22, Praha 2, Nové Město, IČ a ukládá starostce města Mgr. Romaně Žatecké s navrhovateli dále jednat. Č. usnesení 317/C/2015 Dohoda o ukončení členství v JSDHO kategorie JPO1 II/- Kuchař Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města schvaluje v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, dohodu o ukončení dohody o členství ve výjezdové jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Česká Lípa uzavřenou s panem Antonínem Kuchařem, ke dni podpisu dohody o ukončení členství Č. usnesení 318/A/2015 Pronájem bytů zvláštního určení Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, pronájem bytů zvláštního určení na dobu neurčitou za cenu nájemného ve 3 z 27

4 výši 55,- Kč/m 2 u bytu v Pihelské ulici a 46,23 Kč/m 2 u bytu v ulici Pražská následujícím žadatelům: - byt č. 1, vel. 1+kk, č. p. 3237, ul. Pihelská, Česká Lípa Alena Polidová - byt č. 10, vel. 2+1, č. p. 3039, ul. Pražská, Česká Lípa Ladislav Lakatoš Č. usnesení 318/B/2015 Pronájem uvolněných bytů v lokalitě Lada Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, pronájem obecních bytů v lokalitě LADA na dobu určitou 2 let s možností dalšího prodloužení, bude-li řádně hrazeno nájemné a nebude-li prokázáno porušování dalších souvisejících ustanovení Občanského zákoníku za cenu nájemného ve výši 55,- Kč/m 2 následujícím žadatelům: - byt č. 6, vel. 2+kk, č. p. 3239, ul. Pihelská, Česká Lípa Ing. Hana Šťastná - byt č. 7, vel. 1+kk, č. p. 3258, ul. Emila Filly, Česká Lípa Ing. Lenka Kantorová - byt č. 17, vel. 1+kk, č. p. 3259, ul. Emila Filly, Česká Lípa Jakub Hájek Náhradníci: : Nikola Veselá Seková Naděžda Tomáš Křenek Č. usnesení 318/C/2015 Pronájem/pacht rekreačního areálu Dubice Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, předloženou nabídku na pronájem/pacht rekreačního areálu v Dubici včetně vodní plochy panem Michalem Ptáčkem, Fibichova 413, Stráž pod Ralskem, IČ: pověřuje místostarostu Mgr. Juraje Ranince jednat s Michalem Ptáčkem o podmínkách uzavření smlouvy o pachtu. 4 z 27

5 Č. usnesení 319/2015 Podání žádostí o poskytnutí příspěvku - veřejně prospěšné práce Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města schvaluje v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v platném znění, podání žádostí o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání s následným uzavřením dohod mezi městem Česká Lípa a Úřadem práce ČR, zastoupeným krajskou pobočkou v Liberci, Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, a to pro 33 pracovních příležitostí od do , za podmínek stanovených úřadem práce ukládá odboru kancelář tajemníka podání žádostí o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání s následným uzavřením dohod Č. usnesení 320/A/2015 Přidělení veřejné zakázky "Veřejné osvětlení Česká Lípa - dosvícení 5 lokalit a nasvícení 2 přechodů pro chodce" Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města souhlasí v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Veřejné osvětlení Česká Lípa - dosvícení 5 lokalit a nasvícení 2 přechodů pro chodce" dodavateli Otto Žítek elektro - osvětlení ELOS se sídlem Roháče z Dubé 2900, Česká Lípa, IČ: , a s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky, za cenu ,- Kč bez DPH, tj ,- Kč včetně 21% DPH, s délkou záruky 60 měsíců na celé dílo a 24 měsíců na světelné zdroje a s termínem plnění do Č. usnesení 320/B/2015 Přidělení veřejné zakázky Základní umělecká škola v České Lípě - oprava střechy část D" Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města souhlasí v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Základní umělecká škola v České Lípě oprava střechy část D" dodavateli Izolace Ústí s.r.o.se sídlem Božtěšická 144/40, Ústí nad Labem, IČ: a s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky, za cenu ,- Kč bez DPH, tj ,- Kč včetně 21% DPH, s termínem plnění nejpozději do z 27

6 Č. usnesení 320/C/2015 Přidělení veřejné zakázky "Rekonstrukce chodníků u autobusové zastávky ul. Borská, Česká Lípa" Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města souhlasí v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce chodníků u autobusové zastávky ul. Borská, Česká Lípa" dodavateli Silnice Žáček, s.r.o., se sídlem Antonína Sovy 965, Česká Lípa, IČ: , a s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky, za cenu ,13 Kč bez DPH, tj ,10 Kč včetně 21% DPH, s termínem plnění do 30. listopadu 2015 a záruční dobou v délce 60 měsíců. Č. usnesení 320/D/2015 Přidělení veřejné zakázky Dodávka vozidla pro potřeby výkonu sociálně právní ochrany dětí včetně zprostředkování finančního leasingu (II.) Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města souhlasí v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky "Dodávka vozidla pro potřeby výkonu sociálně právní ochrany dětí včetně zprostředkování finančního leasingu (II.)" dodavateli SAN Plus, spol. s r.o., se sídlem Sluneční 3115, Česká Lípa, IČ: jako oprávněnému zástupci společnosti ŠkoFIN, s.r.o., a s uzavřením leasingové smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky, tj. s mimořádnou leasingovou splátkou ve výši ,- Kč včetně DPH, s délkou trvání leasingu 72 měsíců a s odkupní cenou vozidla po ukončení finančního leasingu ve výši 1.210,- Kč včetně DPH. Celková cena veřejné zakázky činí ,82 Kč bez DPH, tj ,00 Kč včetně DPH. Pravidelná měsíční splátka leasingu včetně pojistného činí 2.849,00 Kč včetně DPH. Č. usnesení 320/E/2015 Přidělení veřejné zakázky Zpracování návrhu Změny č. 2 a návrhu Změny č. 3 Územního plánu města Česká Lípa" Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města A/ souhlasí v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích s přidělením 1. části veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Zpracování návrhu Změny č. 2 a návrhu Změny č. 3 Územního plánu města Česká Lípa, týkající se zpracování návrhu Změny č. 2, dodavateli Ing. Eduardu Žaludovi, se sídlem Železná 493/20, Praha 1 Staré Město, IČ: , a s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce, za cenu Kč bez DPH, tj ,- Kč včetně DPH a s odpovědností za vady v délce 36 měsíců. 6 z 27

7 B/ souhlasí v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích s přidělením 2. části veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Zpracování návrhu Změny č. 2 a návrhu Změny č. 3 Územního plánu města Česká Lípa, týkající se zpracování návrhu Změny č. 3, dodavateli Ing. Eduardu Žaludovi, se sídlem Železná 493/20, Praha 1 Staré Město, IČ: , a s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce, za cenu Kč bez DPH, tj ,- Kč včetně DPH a s odpovědností za vady v délce 36 měsíců. Č. usnesení 321/2015 Smlouva o zemědělském pachtu se spol. Městské lesy Česká Lípa spol. s r.o. Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, uzavření smlouvy o zemědělském pachtu na lesní a nelesní pozemky o celkové výměře m 2 se společností Městské lesy Česká Lípa, spol. s r. o., se sídlem nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, IČ: na dobu neurčitou s účinností od s 60 měsíční výpovědní lhůtou, za roční pachtovné ve výši ,- Kč bez DPH s tím, že v prvním roce trvání této smlouvy uhradí pachtýř alikvotní část ročního pachtovného ve výši ,- Kč bez DPH nejpozději do Účelem pachtu je provozování lesní hospodářské činnosti a dosahování produkce dřeva spočívající zejména v pěstování stávajících stromů, kácení, v řádné péči o lesní porosty a jejich průběžném obnovování. Č. usnesení 322/2015 Regenerace pláště budovy MŠ Sovička, Česká Lípa - dodatek č. 1 Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města souhlasí v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v pl. znění, s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne na realizaci stavby "Regenerace pláště budovy MŠ Sovička, Česká Lípa" s firmou BUILDING-LT s.r.o., Marie Pomocné 309/42, Litoměřice, IČ: , kterým dochází ke snížení cena díla bez DPH o ,92 Kč. Celková cena díla nově činí ,06 Kč bez DPH. DPH 21% činí ,23 Kč. Č. usnesení 323/2015 Vyhlášení výsledků soutěže "O nejlepší péči o sídlištní zeleň v roce 2015" Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města vyhlašuje v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, výsledky soutěže O nejlepší péči o sídlištní zeleň v roce z 27

8 Č. usnesení 324/2015 Úprava nájemní smlouvy - vyčlenění pozemků p. č. 86/2 a p. č. 633/4 v k. ú. Česká Lípa ze smlouvy Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyčlenění pozemků p. č. 86/2 o výměře 35 m 2 a p. č. 633/4 o výměře 31 m 2 vše v k. ú. Česká Lípa z nájemní smlouvy č. A /1999 uzavřené dne s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, IČ: , ke dni právních účinků vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitosti, tj. k a úpravu ročního nájemného na 1.063,00 Kč bez DPH + valorizace. Č. usnesení 325/2015 Směrnice RM o zadávání veřejných zakázek Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, směrnici o zadávání veřejných zakázek v navrhovaném znění, s účinností ode dne Č. usnesení 326/A/2015 Žádost finanční podporu - Jan Otčenášek Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města schvaluje v souladu s 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a s 10 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, poskytnutí individuální dotace z Fondu rady města Česká Lípa ve výši 41 tis. Kč panu Janu Otčenáškovi na výdaje spojené s činností hudební skupiny VyjakoMy v roce 2015 schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace - viz příloha. Č. usnesení 326/B/2015 Žádosti o individuální dotaci z Fondu rady města 2015 Předkládá: Šafránková Alena, I. místostarostka města neschvaluje v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a s 10 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, poskytnutí individuální dotace z Fondu rady města 2015 žadateli Kalendář Liberecka, Papírová 337, Liberec 2, schvaluje v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a s 10 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 8 z 27

9 poskytnutí individuální dotace z Fondu rady města 2015 ve výši 10 tis. Kč žadateli Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, Liberec 1. schvaluje v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a s 10 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, poskytnutí individuální dotace z Fondu rady města 2015 ve výši 5 tis. Kč žadateli KŽC Doprava, s.r.o., Meinlinova 336, Praha 9- Koloděje. pověřuje starostku města Česká Lípa Mgr. Romanu Žateckou k podpisu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Fondu rady města Česká Lípa. Č. usnesení 326/C/2015 Žádost ZO Českého zahrádkářského svazu o individuální dotaci Předkládá: Šafránková Alena, I. místostarostka města schvaluje v souladu 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění a) poskytnutí individuální dotace ve výši Kč Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Česká Lípa, sídlo Sokolská 262/24, Česká Lípa, IČ na úhradu pronájmu skákacího hradu, odměn a občerstvení pro soutěžící a hudby v rámci akce Dětský den v osadě č. 8, 11. ročník; b) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace - viz příloha. Č. usnesení 326/D/2015 Žádost o finanční podporu - Tělovýchovná jednota Seals Masters - Plavecký klub Česká Lípa Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města schvaluje v souladu s 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí finančního daru z Fondu rady města Česká Lípa ve výši 20 tis. Kč Tělovýchovné jednotě Seals Masters - Plavecký klub Česká Lípa, sídlem Šluknovská 2877, Česká Lípa, IČ: , na výdaje spojené s realizací akce "Zimní mezinárodní mistrovství České republiky v plavání masters" schvaluje uzavření darovací smlouvy - viz příloha. Č. usnesení 327/2015 Zvýšení kapacity Základní školy Partyzánská Předkládá: Šafránková Alena, I. místostarostka města schvaluje v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění s účinností od zvýšení kapacity základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace, sídlo Partyzánská 1053, Česká Lípa, IČ , z 450 na 470 žáků. 9 z 27

10 Č. usnesení 328/2015 Vyhlášení konkurzního řízení Předkládá: Šafránková Alena, I. místostarostka města schvaluje vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy, Česká Lípa, Severní 2214, příspěvková organizace - viz příloha. Č. usnesení 329/2015 Souhlas zřizovatele se zapojením škol do projektu Místní akční plány rozvoje vzdělávání Předkládá: Šafránková Alena, I. místostarostka města souhlasí v souladu s 102 odst. 2 písm. b) se zapojením základních a mateřských škol, které zřizuje, do projektu Výzvy 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání. Č. usnesení 330/2015 Kontrola plnění smluvních povinností Předkládá: Šafránková Alena, I. místostarostka města bere na vědomí na základě 35 odst. 2. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, informaci o kontrole plnění smluvních povinností provozovatelem útulku pro opuštěné psy v Dobranově Ing. Janem Vávrou, se sídlem Česká Lípa, Dobranov 68, IČ: , dle smlouvy o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa ze dne uzavřené s městem Česká Lípa, ve znění následných dodatků Č. usnesení 331/2015 Informace ředitele ZUŠ ke smlouvě s firmou Vodafone Předkládá: Šafránková Alena, I. místostarostka města bere na vědomí informace ředitele Základní umělecké školy pana Marka Kučery, Dis. ve věci jednání o změně smlouvy s firmou Vodafone Czech Republik. 10 z 27

11 Č. usnesení 332/2015 Návrhy na 12. jednání zastupitelstva města Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města bere na vědomí dle ustanovení 102, ods. 1, zákona číslo 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů návrhy pro 12. jednání zastupitelstva města konané dne : - Plnění usnesení zastupitelstva města - Zpráva o činnosti rady - Rozpočtové opatření č. 6/ Nájemní smlouva - lokalita Rasova Hůrka II - vodovod a kanalizace - Prodej objektu čp. 135 v k. ú. Česká Lípa - Prodej objektu čp. 137 v k. ú. Česká Lípa - Prodej objektu čp. 164 v k. ú. Česká Lípa - Prodej objektu čp. 252 v k. ú. Česká Lípa - Program Podpora terénní práce na rok Smlouva budoucí o zřízení služebnosti se Severočeskou vodárenskou společností, a.s. Stará Lípa - Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - Regenerace pláště budovy MŠ Sovička - Smlouva o zřízení služebnosti s T-Mobile Czech Republic a.s. - Špičák, Havlíčkova ul. - Záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 676/1 v k. ú. Dobranov - Záměr prodeje částí pozemků p. č. 234 a p. č. 239 v k. ú. Česká Lípa - Záměr prodeje části pozemku p. č v k. ú. Česká Lípa - Záměr prodeje části pozemku p. č v k. ú. Česká Lípa - Záměr prodeje části pozemku p. č. 4059/1 v k. ú. Česká Lípa - Záměr prodeje částí pozemků p. č. 5750/112, p. č. 5750/133 a p. č. 5799/1 vše v k. ú. Česká Lípa - Záměr prodeje části pozemku p. č v k. ú. Česká Lípa - Záměr prodeje pozemku p. č. 113/1 v k. ú. Písečná u Dobranova - Záměr prodeje pozemků p. č. 341/19, p. č. 348/2 a částí pozemků p. č. 341/1 a p. č. 348/1 vše v k. ú. Žizníkov - Záměr prodeje pozemku p. č. 4017/1 v k. ú. Česká Lípa - Záměr prodeje pozemků p. č a p. č v k. ú. Česká Lípa - Záměr prodeje pozemku p. č. 5786/202 v k. ú. Česká Lípa - Záměr směny pozemků p. č. 198/6, p. č. 485/44, p. č. 549/3 a p. č. 925 za pozemek p. č. 1005/3 vše v k. ú. Žizníkov - Zpráva Odboru dopravy a občanskosprávních agend Městského úřadu Česká Lípa o městské hromadné dopravě v České Lípě za rok Žádost Mateřské školy Špičák, Česká Lípa o převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic, využití finančních prostředků ve fondu investic a o změnu účelu (změna místa použití) poskytnutého investičního příspěvku - Věcná břemena - Zápisy z výborů - Interpelace - Informační materiály 11 z 27

12 Č. usnesení 333/2015 Pověření příspěvkové organizace Sociální služby města České Lípy k realizaci veřejné zakázky Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města pověřuje v souladu se Zásadami RM Česká Lípa č. 1/ řízení neškolských příspěvkových organizací, bod 4.3 písm. d) příspěvkovou organizaci Sociální služby města České Lípy, Školní 2213, Česká Lípa, IČ ve spolupráci s odborem rozvoje majetku a investic městského úřadu realizací veřejné zakázky - investiční akce Generální oprava osobního výtahu v Domě s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa, jejíž předpokládaná hodnota přesahuje limit stanovený Zásadami Rady města Česká Lípa č. 1/2012, tj. 500 tis. Kč bez DPH. Rada města přerušila jednání v těchto bodech: 15B, 20A 12 z 27

13 Příloha k usnesení č. 326/A/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z Fondu rady města Česká Lípa Smluvní strany č. B 13 xxxx/ Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: KB a.s., č. ú /0100 zastoupené Mgr. Romanou Žateckou, starostkou (dále jen poskytovatel ) a 2. Jan Otčenášek bytem: Datum narození: typ příjemce: fyzická osoba bankovní spojení: Raiffeisen bank a.s., č.ú /5500 (dále jen příjemce ) uzavírají dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu: I. Předmět smlouvy 1.1 Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích II. až III. účelovou neinvestiční individuální dotaci z rozpočtu obce ve výši xxxx,- Kč, slovy xxxxxxtisíckorunčeských (dále též jen dotace ) Činnost hudební skupiny VyjakoMy v roce Projekt bude ukončen k II. Splatnost peněžních prostředků 2.1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku I. na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 30 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy Finanční prostředky lze použít na úhradu nákladů vzniklých v období od do vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí, které budou uhrazeny nejpozději do Finanční prostředky nelze převádět do následujícího kalendářního roku. 13 z 27

14 2.3. V termínu pro předložení vyúčtování dle článku III. odstavec 3.2 vrátí příjemce nevyčerpané finanční prostředky na účet poskytovatele. Neučiní-li tak, jedná se o porušení rozpočtové kázně dle 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. III. Podmínky udělení peněžních prostředků 3.1. Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k účelu uvedenému v článku I. této smlouvy Vyúčtování dotace předloží příjemce Městskému úřadu v České Lípě, odboru organizačnímu, úseku pro příspěvkové organizace nejpozději do Vyúčtováním dotace se rozumí předložení vyplněné tabulky, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je k dispozici na internetových stránkách poskytovatele a předložení dokladů prokazujících vznik/uhrazení nákladů na projekt uvedený v čl. I. této smlouvy ve výši poskytnuté dotace - kopie faktur (či jiných daňových dokladů) a dokladů o jejich zaplacení, přičemž za zúčtovací doklady se nepovažují tzv. zálohové faktury. Současně příjemce doloží úhradu vlastního podílu na celkové částce skutečných způsobilých výdajů na realizovaný účel ve výši min. 20% z poskytnuté dotace. Nejpozději do předloží příjemce poskytovateli doklady prokazující použití dotace k úhradě části způsobilých výdajů realizovaného účelu dotace. Daň z přidané hodnoty není uznatelným nákladem pro její plátce V případě, že doklady předložené příjemcem nebudou splňovat náležitosti dle požadavků poskytovatele, je poskytovatel oprávněn tyto doklady jako neprůkazné z vyúčtování vyloučit a příjemce je povinen vrátit poměrnou část dotace, vyčíslenou administrátorem, nejpozději do 30 dnů po uzavření kontroly vyúčtování bezhotovostním převodem na účet poskytovatele Příjemce musí zajistit vedení účetní evidence související s realizací projektu/akce. Musí být jednoznačně prokazatelné, zda konkrétní výdaj nebo příjem je (nebo není) vykazován na podporovaný projekt a skutečně odpovídá charakteru projektu. Subjekty, které vedou daňovou evidenci v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinny použít jiný prokazatelný způsob vedení evidence o finančních tocích projektu/akce. Doklady prokazující využití dotace musí být viditelně označeny Dotace města Česká Lípa (označeny musí být již originály dokladů). Příjemce je povinen umožnit poskytovateli na základě jeho požadavku provedení kontroly všech prvotních účetních dokladů za účelem prověření předloženého vyúčtování projektu. Poskytovatel bude vykonávat u příjemce kontrolu, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů Vrácení prostředků podle odstavce 2.3 této smlouvy nezakládá právo příjemce na dočerpání finančních prostředků v následujícím roce Způsobilými výdaji (tj. proplacené náklady, jež mohou být hrazeny z dotace a vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů) jsou: - Natočení nového CD a videoklipů hudební skupiny VyjakoMy. 14 z 27

15 IV. Sankce 4.1. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat v souladu s ustanovením 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Neoprávněné použití finančních prostředků ze strany příjemce (tj. každé porušení smlouvy - účel použití finančních prostředků, termín vyúčtování, porušení právních předpisů), nebo zadržení peněžních prostředků při povinnosti vrátit tyto finanční prostředky poskytovateli ve stanoveném termínu, je považováno za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 0,01% za každý den prodlení z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, nejvýše však do výše částky odvodu V. Ukončení smlouvy 5.1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených Poskytovatel může Smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem dotace stanovených touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud: a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, b) poruší pravidla veřejné podpory, c) je on sám, případně jako právnická osoba či některá osoba tvořící statutární orgán příjemce odsouzen/a za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání nebo činností příjemce, nebo pro trestný čin hospodářský, anebo trestný čin proti majetku ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů, d) bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, e) příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této Smlouvy, f) je v likvidaci, g) změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast podpory, h) opakovaně neplní povinnosti stanovené Smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván poskytovatelem V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se příjemce zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 15 z 27

16 5.5. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností Smluvních stran Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět nejpozději však do konce lhůty pro podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení poskytovateli. V takovém případě je příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace poskytovateli do 14 dnů ode dne účinnosti výpovědi Při ukončení Smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení dohody podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak Dohoda o ukončení Smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních prostředků na účet poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy Pokud příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto článkem poskytovateli, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. VI. Závěrečná ustanovení 6.1. V průběhu realizace projektu je příjemce povinen vhodným způsobem prezentovat poskytovatele na veškerých reklamních materiálech a v médiích s uvedením skutečnosti, že projekt realizuje s finanční spoluúčastí poskytovatele Jako kontaktní místo poskytovatele se pro účely této smlouvy stanovuje: Městský úřad Česká Lípa, odbor organizační, úsek pro příspěvkové organizace Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá v případě změny názvu příjemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu kterékoli ze smluvních stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které v případě změny bankovního účtu příjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení účtu. 16 z 27

17 6.6. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Česká Lípa dne , č. usn. xxxxx/ Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Vyúčtování. V České Lípě dne:... V České Lípě dne:.... Poskytovatel: Příjemce: Město Česká Lípa Mgr. Romana Žatecká Jan Otčenášek 17 z 27

18 Město Česká Lípa Vyúčtování individuální dotace z Fondu Rady města Česká Lípa Název/jméno a příjmení žadatele: Sídlo/adresa bydliště: Statutární zástupce (je-li žadatelem právnická osoba): Číslo bankovního účtu: IČ/datum narození: Příjemce je/není plátcem DPH (nehodící se škrtněte) Kontakt: telefon Podpořený účel: Číslo smlouvy o poskytnutí dotace: Pořadové číslo dokladu Soupis kopií dokladů přiložených k vyúčtování (pouze doklady v souladu s výše uvedenou veřejnoprávní smlouvou) Popis dokladu Kč (plátce DPH uvádí částky bez DPH) Součet (o 20 % převyšující příspěvek spoluúčast příjemce) Dne : podpis odpovědné osoby razítko organizace 18 z 27

19 Příloha k usnesení č. 326/C/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: KB a.s., č. ú /0100 zastoupené Mgr. Romanou Žateckou, starostkou (dále jen poskytovatel ) a 2. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Česká Lípa sídlo: Sokolská 262/24, Česká Lípa IČ: typ příjemce: právnická osoba pobočný spolek zastoupená JUDr. Karlem Bubeníkem, předsedou organizace bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., č. účtu: /0300 zapsaná ve veřejném rejstříku u Městského soudu v Praze, spis. značka L (dále jen příjemce ) uzavírají dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu: I. Předmět smlouvy 1.1. Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích II. až III. účelovou neinvestiční individuální dotaci z rozpočtu obce ve výši 8.000,- Kč, slovy: Osm tisíc korun českých (dále též jen dotace ), na realizace akce Dětský den v osadě č. 8, 11. ročník Akce proběhla dne II. Splatnost peněžních prostředků 2.1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku I. na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 30 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy Finanční prostředky lze použít na úhradu nákladů vzniklých v období od do vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí, které byly uhrazeny nejpozději do Finanční prostředky nelze převádět do následujícího kalendářního roku V termínu pro předložení vyúčtování dle článku III. odstavec 3.2. vrátí příjemce nevyčerpané finanční prostředky na účet poskytovatele. Neučiní-li tak, jedná se o porušení rozpočtové kázně dle 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 19 z 27

20 III. Podmínky udělení peněžních prostředků 3.1. Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k účelu uvedenému v článku I. této smlouvy Vyúčtování dotace předloží příjemce organizačnímu odboru, oddělení školství a cestovního ruchu Městského úřadu Česká Lípa do 15. prosince Vyúčtováním dotace se rozumí předložení vyplněné tabulky Vyúčtování individuální dotace z fondu Rady města Česká Lípa, která tvoří přílohu této smlouvy a je k dispozici na internetových stránkách poskytovatele předložení dokladů prokazujících uhrazení nákladů na akci uvedenou v čl. I. této smlouvy ve výši poskytnuté individuální dotace (kopie faktur (či jiných daňových dokladů) a dokladů o jejich zaplacení, přičemž za zúčtovací doklady se nepovažují tzv. zálohové faktury). Současně příjemce doloží úhradu vlastního podílu na celkové částce skutečných výdajů na realizovaný účel ve výši min. 20% z poskytované individuální dotace. V případě, že doklady předložené příjemcem nebudou splňovat náležitosti dle požadavků poskytovatele, je poskytovatel oprávněn tyto doklady jako neprůkazné z vyúčtování vyloučit a příjemce je povinen vrátit poměrnou část dotace, vyčíslenou administrátorem, nejpozději do 30 dnů po uzavření kontroly vyúčtování bezhotovostním převodem na účet poskytovatele. Příjemce musí zajistit ve svém účetnictví vedení analytické účetní evidence související s realizací akce, tzn. účtovat na zvláštní analytické účty, na samostatné hospodářské středisko nebo na samostatnou zakázku. Musí být jednoznačně prokazatelné, zda konkrétní výdaj nebo příjem je (nebo není) vykazován na podporovanou akci a skutečně odpovídá charakteru akce. Doklady prokazující využití dotace musí být viditelně označeny Individuální dotace města Česká Lípa (označeny musí být již originály dokladů). Příjemce je povinen umožnit poskytovateli na základě jeho požadavku provedení kontroly všech prvotních účetních dokladů za účelem prověření předloženého vyúčtování akce. Poskytovatel bude vykonávat u příjemce kontrolu, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního řízení, vstup právnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu názvu, bankovního spojení, sídla či adresy Vrácení prostředků podle odstavce 2.3. této smlouvy nezakládá právo příjemce na dočerpání finančních prostředků v následujícím roce Způsobilým výdajem (tj. proplacené náklady, jež mohou být hrazeny z dotace a vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů) je: - pronájem skákacího hradu, odměny a občerstvení pro soutěžící, hudba. IV. Sankce 4.1. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat v souladu s ustanovením 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Neoprávněné použití finančních prostředků ze strany příjemce (tj. každé porušení smlouvy účel použití finančních prostředků, termín vyúčtování, porušení právních 20 z 27

21 předpisů), nebo zadržení peněžních prostředků při povinnosti vrátit tyto finanční prostředky poskytovateli ve stanoveném termínu, je považováno za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 0,01% za každý den prodlení z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, nejvýše však do výše částky odvodu. V. Ukončení smlouvy 5.1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených Poskytovatel může Smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem dotace stanovených touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud: a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, b) příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této Smlouvy, c) opakovaně neplní povinnosti stanovené Smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván poskytovatelem V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se příjemce zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností Smluvních stran Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, nejpozději však do konce lhůty pro podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení poskytovateli Při ukončení Smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení dohody podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak Dohoda o ukončení Smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních prostředků na účet poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí 21 z 27

22 být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy Pokud příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto článkem poskytovateli, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. VI. Závěrečná ustanovení 6.1. Jako kontaktní místo poskytovatele se pro účely této smlouvy stanovuje: odbor organizační, oddělení školství a cestovního ruchu Městského úřadu Česká Lípa, Jindřicha z Lipé 127, Jana Veindlová, telefon , Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá v případě změny názvu příjemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu kterékoli ze smluvních stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které v případě změny bankovního účtu příjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení účtu Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek Poskytnutí individuální dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Česká Lípa dne , č. usn. xxx/ Nedílnou součástí této smlouvy je příloha Vyúčtování individuální dotace z fondu Rady města Česká Lípa. V České Lípě dne:... Poskytovatel: V České Lípě dne:. Příjemce: Město Česká Lípa Mgr. Romana Žatecká, starostka ZO Českého zahrádkářského svazu JUDr. Karel Bubeník 22 z 27

23 Název/jméno a příjmení žadatele: Město Česká Lípa Vyúčtování individuální dotace z fondu Rady města Česká Lípa Sídlo/adresa bydliště: Statutární zástupce (je-li žadatelem právnická osoba): Číslo bankovního účtu: IČ/datum narození: Příjemce je/není plátcem DPH (nehodící se škrtněte) Kontakt: telefon Podpořený účel: Číslo smlouvy o poskytnutí dotace: Pořadové číslo dokladu Soupis kopií dokladů přiložených k vyúčtování (pouze doklady v souladu s výše uvedenou veřejnoprávní smlouvou) Popis dokladu Kč Součet (o 20 % převyšující příspěvek spoluúčast příjemce) Dne : podpis odpovědné osoby razítko organizace 23 z 27

24 Příloha k usnesení č. 326/D/2015 SMLOUVA DAROVACÍ č. B 09 xxxx/2015 Dnešního dne, měsíce a roku následující smluvní strany: 1. Město Česká Lípa se sídlem: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: DIČ: CZ zastoupené starostkou Mgr. Romanou Žateckou jako dárce na straně jedné (dále jen Dárce ) a 2. Tělovýchovná jednota Seals Masters Plavecký klub Česká Lípa sídlo: Šluknovská 2877, Česká Lípa IČ: typ příjemce: právnická osoba - spolek zastoupená Janem Nyklem, předsedou bankovní spojení: KB a.s., č.účtu /0100 jako obdarovaný na straně druhé (dále jen Obdarovaný ) uzavřely podle 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ ) tuto smlouvu darovací: I. Předmět smlouvy 1. Touto smlouvou Dárce daruje Obdarovanému finanční prostředky ve výši xxx,-- Kč (slovy: xxx). 2. Obdarovaný výše uvedené finanční prostředky do svého vlastnictví darem přijímá. 3. Dárce se zavazuje, že darované finanční prostředky převede na účet Obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy pod VS: xxxxxx, a to do 30 dnů po podpisu této smlouvy. II. Ostatní ujednání 1. Nebylo-li sjednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy ustanoveními NOZ v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 2. Změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků, za písemnou formu nebude považována výměna ových či elektronických zpráv. 3. Smluvní strany si dohodly, že práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy či její části nemohou být postoupena třetí osobě podle 1895 NOZ. 24 z 27

25 III. Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž dárce obdrží dvě vyhotovení a obdarovaný jedno. 2. Smluvní strany prohlašují, že si shora uvedenou smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s tímto souhlasí a tento je vyjádřením jejich pravé, vážné a svobodné vůle, čemuž na důkaz připojují svoje podpisy. 3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Česká Lípa dne xxx usnesením č. xxx. V České Lípě dne: Dárce: V České Lípě dne: Obdarovaný: Město Česká Lípa Mgr. Romana Žatecká, starostka xxx 25 z 27

26 Příloha k usnesení č. 328/2015 Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy, Česká Lípa, Severní 2214, příspěvková organizace Město Česká Lípa v souladu s 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, na základě usnesení Rady města Česká Lípa č. xxx/2015 ze dne vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy, Česká Lípa, Severní 2214, příspěvková organizace. Předpokládaný nástup na pracovní místo Požadavky: vzdělání, praxe a další předpoklady stanovené zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, znalost školské legislativy, morální bezúhonnost. K přihlášce přiložte: úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání, doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem, strukturovaný životopis, koncepci rozvoje školy (maximálně 4 strany formátu A 4), výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, čestné prohlášení dle 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČR, v platném znění, lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. (nebo doklad o jeho vyžádání), lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele/ředitelky (ne starší než 3 měsíce). Přihlášky zasílejte nejpozději do :00 hodin poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Česká Lípa, odbor organizační, oddělení školství a cestovního ruchu, náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa. Případné dotazy na telefonu Obálku označte textem: Konkurzní řízení Mateřská škola, Česká Lípa, Severní 2214, příspěvková organizace neotvírat. V České Lípě dne xxx Mgr. Romana Žatecká starostka města Česká Lípa 26 z 27

27 Mgr. Romana Žatecká, starostka Alena Šafránková, místostarostka 27 z 27

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci SML/227/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Město

Více

Obec Poteč IČ: 00568694 se sídlem Poteč 12, 766 01 Valašské Klobouky zastoupená Josefem Manou, starostou (dále jen poskytovatel )

Obec Poteč IČ: 00568694 se sídlem Poteč 12, 766 01 Valašské Klobouky zastoupená Josefem Manou, starostou (dále jen poskytovatel ) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Poteč číslo: 16/2015 uzavřená dle 159 a násl. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,mezi: Poskytovatelem dotace: Obec

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č.... (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) Název: Zlínský kraj Sídlo: tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín IČO: 70891320

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Příloha č. 4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č.../2015

Příloha č. 4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č.../2015 Příloha č. 4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č.../2015 Smluvní strany 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 4. 5. 2015 (č. usnesení 165/2015-177/2015)

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 4. 5. 2015 (č. usnesení 165/2015-177/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 4. 5. 2015 (č. usnesení 165/2015-177/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012)

USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/0275/2016 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa B /2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa B /2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa B08-7368/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní spojení:

Více

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011)

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-049-020-15

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-049-020-15 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-049-020-15 ze dne 14.12.2015 Smlouva o zřízení věcného břemene - umístění plynárenského zařízení - STL plynovodní přípojka, mezi městskou částí Praha

Více

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 27.4.2011 120/2011 Moudrá Hana, starostka Zastupitelstvo města ukládá starostce

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludslavice číslo:

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludslavice číslo: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludslavice číslo: 2016 0003 (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem

Více

Obec Hrádek, Hrádek u Znojma

Obec Hrádek, Hrádek u Znojma VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Hrádek číslo: (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obcí

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. 0091

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. 0091 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. 0091 Smluvní strany 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Výkup nemovitostí - areál fotbalového stadionu - od TJ Sokol Doubí o.s. Majetkoprávní operace

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Administrace finančních prostředků z MV ČR (14JPO03) Smlouva č.: xxx kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 29. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. června 2009 (č. usnesení 559/09 č. usnesení 586/09 ) Č. usnesení 559/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

Číslo: 2015/0377/OK. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže

Číslo: 2015/0377/OK. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže Číslo: 2015/0377/OK (uzavřená dle 159 a nás!. zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 07.09.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Náměstí čp. 3 739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Náměstí čp. 3 739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Náměstí čp. 3 739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Rámcová smlouva o kácení a ořezu stromů na pozemcích města Frýdlant nad Ostravicí uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Topolná číslo: 10/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Topolná číslo: 10/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Topolná číslo: 10/2016 (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI Příloha č. 1 k Aukční vyhlášce č. 15600 Vzor Kupní smlouvy A SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tochovice č. 1/2016 m e z i: Obec Tochovice Tělovýchovná Jednota Tochovice

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tochovice č. 1/2016 m e z i: Obec Tochovice Tělovýchovná Jednota Tochovice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tochovice č. 1/2016 (dále jen Smlouva ) podle 10a a násl. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

Schváleno Zastupitelstvem města Ústí nad Labem: 30. 5. 2016 usn. č. 207/16

Schváleno Zastupitelstvem města Ústí nad Labem: 30. 5. 2016 usn. č. 207/16 Program pro poskytování dotací na kulturní akce, projekty, kulturní činnost a reprezentaci v oblasti kultury v roce 2016 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem Schváleno Zastupitelstvem města Ústí

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Česká Lípa č.../2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Česká Lípa č.../2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Česká Lípa č.../2015 Smluvní strany 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín 1 z 9 29.5.2013 16:02 PŘEHLED USNESENÍ 46. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.5.2013 30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761

Více

Smlouva. Smlouvu. o poskytnutí finančních prostředků pro subjekty působící v oblasti sportu a tělovýchovy na území MČ Praha 15.

Smlouva. Smlouvu. o poskytnutí finančních prostředků pro subjekty působící v oblasti sportu a tělovýchovy na území MČ Praha 15. Smlouva Příloha č.2 USN SML-2013-. o poskytnutí finančních prostředků pro subjekty působící v oblasti sportu a tělovýchovy na území MČ Praha 15. Smluvní strany: 1. Městská část Praha 15 se sídlem: Praha

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu sportu města Česká Lípa v roce 2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu sportu města Česká Lípa v roce 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu sportu města Česká Lípa v roce 2016 č. 2016/0414/OO Smluvní strany 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Smlouva č.:2016/00322/oe-or Poskytovatel dotace: Městská část Praha 3 Sídlem: Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3 zastoupená: Ing. Vladislavou

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v oblasti prevence kriminality na rok 2015 z rozpočtu města Česká Lípa č. B02-7295/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v oblasti prevence kriminality na rok 2015 z rozpočtu města Česká Lípa č. B02-7295/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v oblasti prevence kriminality na rok 2015 z rozpočtu města Česká Lípa č. B02-7295/2015 Smluvní strany 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká

Více

Podmínky a informace pro přidělení dotace na realizaci inženýrských sítí na akci Pěší zóna tř. Míru Sladkovského ul.

Podmínky a informace pro přidělení dotace na realizaci inženýrských sítí na akci Pěší zóna tř. Míru Sladkovského ul. Podmínky a informace pro přidělení dotace na realizaci inženýrských sítí na akci Pěší zóna tř. Míru Sladkovského ul. 1.O dotaci může žádat fyzická nebo právnická osoba písemně na předepsaném formuláři

Více

III. Práva a povinnosti stran

III. Práva a povinnosti stran II. Splatnost peněžních prostředků 1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci podle čl. I. této smlouvy převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 14 dnů od uzavření této smlouvy.

Více

MATERIÁL PRO MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015

MATERIÁL PRO MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015 Odbor správy majetku V Písku dne: 25.06.2015 MATERIÁL PRO MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Číslo smlouvy:.. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Na straně jedné Zelené město, a.s. se sídlem: Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 IČ: 27069079 DIČ: CZ27069079 jednající: Tomáš

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Příloha č. 3 usnesení č. Usn RMC /2016 Rady městské části Praha 8 ze dne. 2016

Příloha č. 3 usnesení č. Usn RMC /2016 Rady městské části Praha 8 ze dne. 2016 Příloha č. 3 usnesení č. Usn RMC /2016 Rady městské části Praha 8 ze dne. 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (mikrograntu) z rozpočtu Městské části Praha 8 na..na rok 2016 (VZOR) číslo: (uzavřená

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení dotace ze Sportovního fondu statutárního

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ č. 1218313... uzavřená mezi účastníky: 1. Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem v Praze, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 zastoupená

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5514-46/ČJ-2012-990656 Počet listů: 6 SMLOUVA O DÍLO stavební opravy areálu MV ČR Kapucínská 214/2, Praha 1 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev. č. 27002/2012 č. j. MUCL/22308/2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 22.08.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu

smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu Příloha č. 4 - Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové zastoupený Bc. Lubomírem

Více

2. Poskytovatelem dotace dle Programu je Ústecký kraj (dále jen poskytovatel ).

2. Poskytovatelem dotace dle Programu je Ústecký kraj (dále jen poskytovatel ). Program 2016 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2012

Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Konáno dne: 21.11.2012 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/426/ZM/12 - Návrhová

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 Usnesení 1434/2013 - RM 46 ze dne 5. 2. 2013 Výše nájmů kotelen hlasováním per rollam k datu 28.1.2013 změnu nájmů z nebytových prostor

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem:

Více

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Sídlem: Zborovská 4602, 430 01 Chomutov IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891 Bankovní spojení:

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Usnesení 340/2012 - ZM 13 ze dne 3. 5. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.5.2012

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném soudem v., oddíl

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném soudem v., oddíl Římskokatolická farnost. se sídlem IČ: evidovaná v rejstříku evidovaných právnických osob vedeném Ministerstvem kultury ČR, č. evidence.. jednající., farářem/administrátorem na straně jedné jako propachtovatel

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Prodávající: město Šluknov Sídlo: nám. Míru

Více

SMĚRNICE SM/08/01/15

SMĚRNICE SM/08/01/15 MĚSTO HULÍN SMĚRNICE SM/08/01/15 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z PROGRAMOVÉHO FONDU MĚSTA HULÍNA Zpracovatel: Schváleno: Útvar tajemníka Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: Zastupitelstvo města Hulína,

Více

Smluvní strany. Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč. evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /.

Smluvní strany. Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč. evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace evidenční číslo DOT/2015/0603/0SV/OZSS uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve

Více

S m l o u v a č. 5/ZF/RP Brno/2015 o poskytnutí finančních prostředků z fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

S m l o u v a č. 5/ZF/RP Brno/2015 o poskytnutí finančních prostředků z fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky S m l o u v a č. 5/ZF/RP Brno/2015 o poskytnutí finančních prostředků z fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky uzavřená v souladu s 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

mezi těmito smluvními stranami:

mezi těmito smluvními stranami: DAROVACÍ SMLOUVA č.j. OLP/1186/2014 reg. č.: uzavřená podle 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů mezi těmito smluvními stranami: Liberecký

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

671609 0192 SMLOUVA č. ž. 27/ I. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna

671609 0192 SMLOUVA č. ž. 27/ I. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna 671609 0192 SMLOUVA č. ž. 27/ I. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna Smluvní strany: 1. Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno IČ 44 99 27 85 bankovní spojení:

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava - Radvanice O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava - Radvanice O Z N Á M E N Í 11972/OOP/2014-OOPR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava - Radvanice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. OOP/050/2014/7 a jeho

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/2145/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/2145/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/2145/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Smlouva o nájmu č. j. KRPZ-30437/ČJ-2010-1500VO-ZIP. čl. I Předmět nájmu a účel nájmu

Smlouva o nájmu č. j. KRPZ-30437/ČJ-2010-1500VO-ZIP. čl. I Předmět nájmu a účel nájmu Strana 1 Smlouva o nájmu č. j. 1. Česká republika Krajské ředitelství policie Zlínského kraje se sídlem: J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín IČ: 72052767 DIČ: CZ72052767 není plátcem DPH zastoupená: plk. Ing.

Více

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324)

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324) U S N E S E N Í z 36. schůze Rady města Kojetína, konané dne 20. dubna 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín 3. Poskytnutí investiční

Více

Název materiálu: OŠKS 13. Dotace na sport ze sportovního fondu

Název materiálu: OŠKS 13. Dotace na sport ze sportovního fondu Podklady na zasedání ZM dne: 31.3.2016 Název materiálu: OŠKS 13. Dotace na sport ze sportovního fondu Předkládá: Mgr. Jana Svobodová Vypracovala: Mgr. Martina Marková Zúčastní se projednávání v ZM: Mgr.

Více

Rada města Příbora. ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012

Rada města Příbora. ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012 41/1 Program schůze RM 41/1/1 Vložila do programu materiál č. 41/39 Společné zasedání členů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2012

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2012 Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2012 Schváleno Radou města Českých Budějovic dne 8. 2. 2012 na základě usnesení č. 190/2012 1 Obsah: ÚVOD... 3 1. ZÁKLADNÍ

Více

VZOR Příloha č. 4. Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby

VZOR Příloha č. 4. Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby VZOR Příloha č. 4 Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (v případě

Více

Formulář ke zveřejnění informací o Dotačním titulu

Formulář ke zveřejnění informací o Dotačním titulu Formulář ke zveřejnění informací o Dotačním titulu 1 Název dotačního programu Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj PAŽIT - 2016 2 Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty

Více

S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje podprogramu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje podprogramu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje podprogramu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji č. OLP/2215/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne

Více