INDIKAČNÍ SOUBOR LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ U ONEMOCNĚNÍ ENDOKRINNÍHO SYSTÉMU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INDIKAČNÍ SOUBOR LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ U ONEMOCNĚNÍ ENDOKRINNÍHO SYSTÉMU"

Transkript

1 INDIKAČNÍ SOUBOR LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ U ONEMOCNĚNÍ ENDOKRINNÍHO SYSTÉMU Indikací specifického endokrinologického vyšetření je podezření na možnou poruchu endokrinního systému vycházející z pečlivě odebrané anamnézy a fyzikálního vyšetření. Ke stanovení konečné diagnózy následně přispívají cílená laboratorní vyšetření, zobrazovací metody v kombinaci s dalšími specifickými vyšetřeními (ORL, oční, neurologické, histologické ). V následujícím textu je zpracován přehled základních laboratorních vyšetření, která se uplatňují v diagnostice a monitoraci terapie endokrinních onemocnění (kromě diabetu mellitu). HYPOTALAMO-HYPOFYZÁRNÍ SYSTÉM Funkce: Hypotalamus hraje centrální úlohu v integraci signálů z periferních tkání a nervové soustavy, na základě vyhodnocení informací zpětnovazebně pomocí releasing hormonů řídí činnost hypofýzy, která svými hormony ovlivňuje činnost endokrinních žláz na periferii. Přehled hormonů: hypotalamus hypofýza periferní žláza/tkáň TRH(tyreoliberin) TSH(tyreotropin) Štítná žláza: T3,T4 (trijódtyronin, tyroxin) CRH(kortikoliberin) ACTH(kortikotropin) Kůra nadledvin: kortisol

2 GnRH(gonadoliberin) LH (luteinizační h.) FSH (folitropin) Ovaria: estradiol, estron, progesteron Varlata: testosteron, spermiogeneze GHRH (somatoliberin) STH (somatotropin) Anabolický efekt ve tkáních, prostřednictvím IGF-I ADH (antidiuretický h.) - Distální tubulus ledvin Dopamin Prolaktin Cílové tkáně Poruchy hypotalamu a laboratorní nálezy: 1. Pubertas praecox LH, FSH, test s podáním syntetického GnRH 2. Hypersekrece releasing hormonů projeví se hyperfunkčním syndromem periferní žlázy, zároveň jsou zvýšeny příslušné hormony hypofýzy bez nálezu adenomu 3. Hypofunkční hypotalamické syndromy př. Kallmanův sy spojený s primárním hypogonadismem, - poruchy sekrece GHRH, TRH, CRH - projeví se hypofunkcí periferní žlázy 4. Diabetes insipidus centralis příčinou nedostatek antidiuretického hormonu hlavním příznakem je polyurie s hypoosmolalitou vylučované moči, pokud nejsou ztráty tekutiny hrazeny adekvátním

3 příjmem p.o. dochází k změnám vnitřního prostředí: hyperosmolální sérum se S-Na, hematokrit. - Tyto parametry v rámci dg. stanovujeme nativně a dále v průběhu koncentračního testu s deprivací vody dg. je potvrzena pokud do 24 h nedojde k vzestupu osmolality moči nad 300 mosm/kg (Dif. dg. odlišení nefrogenního diabetes insipidus podmíněný chyběním receptorů pro ADH test s podáním syntetického ADH - Adiuretin) Poruchy hypofýzy a laboratorní nálezy: Hypopituitarismus Příčiny: chromofobní adenom (produkuje gonadotropiny, ostatní buňky atrofují klesá sekrece příslušných hormonů), nekróza hypofýzy, chronická lymfocytární hypofyzitida, empty sella sy, přerušení komunikace s hypotalamem - V laboratoři snížení hypofyzárních hormonů a obraz hypofunkce periferních dependentních tkání (viz níže u jednotlivých periferních žláz) Hyperfunkční adenomy hypofýzy a) Prolaktinom laboratorní nálezy - prolaktin za klidových podmínek v rámci vyloučení jiné příčiny hyperprolaktinémie vyloučení hypotyreózy, renální insuficience, jaterní léze b) Adenom s produkcí STH vede k akromegalii

4 laboratorní nálezy - STH, chybění suprese STH při ogtt (orální glukózový toleranční test), hladiny IGF-1 (inzulínu podobný růstový faktor), cca u 25% pacientů diabetes mellitus, může být fosfatémie, hyperprolaktinémie c) Adenomy produkující TSH, ACTH (viz poruchy periferních žláz) ŠTÍTNÁ ŽLÁZA Přehled hormonů: Štítná žláza produkuje tři hormony trijódtyronin (T3) a tetrajódtyronin (tyroxin, T4), tyto hormony se uplatňují při vývoji a diferenciaci tkání, v dospělosti potom ovlivňují úroveň metabolismu. Jejich sekrece je regulována hypofyzárním tyreostimulačním hormonem (TSH), který je řízen tyreoliberinem (TRH) produkovaným v hypotalamu. T3 i T4 jsou v plazmě do značné míry vázány na transportní proteiny, ale v periferních tkáních působí jen jejich volná frakce. Třetím hormonem je kalcitonin produkovaný parafolikulárními buňkami, který se podílí na regulaci kalciového metabolismu. Poruchy funkce štítné žlázy a jejich příčiny: Funkční poruchy štítné žlázy se označují jako hypertyreóza a hypotyreóza. Dle úrovně příčiny vzniku poruchy je dělíme na primární a sekundární (centrální). Sekundární poruchy jsou vzácné (hypertyreóza < 5%, hypotyreóza < 1%). 1. Primární hypotyreóza dána nedostatečnou činností štítné žlázy etiologie: deficit jodu, chronická tyreoiditida - autoimunitní, vrozená (atyreóza, enzymatické defekty, intrauterinní infekce), stav po tyreoidektomii, terapii radiojódem, poléková

5 2. Sekundární hypotyreóza při hypotalamo-hypofyzární lézi 3. Primární hypertyreóza etiologie: autoimunitní tyreotoxikóza Gravesova-Basedowova, tyreoidální autonomie (toxický adenom/autonomní polynodózní struma), tyreotoxikóza při destrukci tkáně štítné žlázy (poporodní tyreoiditida, subakutní tyreoiditida, terapie radiojódem), 4. Sekundární hypertyreóza příčinou je TSH secernující adenom hypofýzy Laboratorní vyšetření: porucha ft3, ft4 (volné frakce) TSH Primární hypotyreóza Primární hypertyreóza Centrální hypotyreóza norma nebo Centrální hypertyreóza Referenční rozmezí v séru u dospělých: htsh : 0,35-4,8 miu/l, TT3: 1,3-3,1 nmol/l, ft3: 3,5-6,5 pmol/l, ft4: pmol/l Vyšetření autoprotilátek: anti-tpo = protilátky proti tyreoidální peroxidáze anti-tg = protilátky proti tyreoglobulinu TRAK = protilátky proti receptoru pro TSH

6 Při suspekci na deficit jódu jako příčině hypotyreózy se provádí vyšetření jodúrie. Normální hodnoty jsou nad 100 mcg/l v ranní moči, pro závažný deficit jódu svědčí hodnoty pod 50 mcg/l. Nespecifické laboratorní nálezy u tyreopatií: Z nespecifických vyšetření při onemocnění štítné žlázy mohou být přítomny změny v lipidogramu (hypercholesterolémie u hypotyreózy, resp. hypocholesterolémie u hypertyreózy), elevace ALT, AST, CK, mohou být přítomny jak u hypo-, tak u hyperfunkce, při hypertyreóze může být zvýšen kostní izoenzym ALP. Vyšetření prokalcitoninu má význam při suspekci na medulární karcinom štítné žlázy vycházející z parafolikulárních buněk. Hladina hormonu bývá zvýšena již za bazálních podmínek, průkaznější však po stimulaci kalciem a pentagastrinem. Normální koncentrace v séru je do 0,5 mcg/l. Opětovná elevace hormonu po radikální onkologické terapii je známkou recidivy tumoru nebo metastatického postižení. PŘÍŠTÍTNÁ TĚLÍSKA Příštítná tělíska secernují parathormon (PTH) regulující kalciový metabolismus na úrovni střeva, kosti a ledvin. Sekrece PTH je řízena hladinou kalcémie. Poruchy funkce příštítných tělísek a jejich příčiny: 1. Primární hyperparatyreóza vyvolaná adenom/karcinom/hyperplázie příštítných tělísek 2. Sekundární hyperparatyreóza navozená hypokalcémií, která může mít různé příčiny (nejčastěji renální insuficience, malabsorpce kalcia, karence vit. D). Pokud trvá stimulace sekrece parathormonu

7 hypokalcémií dlouhodobě může dojít k rozvoji autonomního růstu tj. vzniku terciární poruchy. 3. Hypoparatyreóza příčiny: stav po paratyreoidektomii, tyreoidektomii, radioterapii v oblasti krku, autoimunitní proces, Di Georgův syndrom. Laboratorní vyšetření: Stanovení intaktního parathormonu (ipth) normální hodnota: 1,3-7,6 pmol/l Nálezy u primární hyperparatyreózy: ipth v séru, Ca (resp. Ca++) v séru a moči, P v moči, v séru P za předpokladu normální GFR (glomerular filtration rate), zvýšené parametry kostního obratu: kostní izoenzym ALP, osteokalcin, odpady hydroxyprolinu, pyridinolinu a deoxypyridinolinu močí Nález u hypoparatyreózy: ipth v séru, Ca (resp. Ca++) v séru a moči, P v séru, ALP v normě NADLEDVINY Přehled hormonů: a) KŮRA produkuje steroidní hromony. V zona glomerulosa je produkován mineralokortikoid aldosteron, jehož sekrece je řízena zejména angiotenzinem. V zona fasciculata a reticularis je produkován glukokortikoid kortisol pod vlivem adrenokortikotropního hormonu (ACTH) hypofýzy. Dále jsou v kůře nadledvin produkovány androgeny (dehydroepiandrosteron a androstendion). Aldosteron je hormon regulující vodní a minerálovou homeostázu, kortisol patří mezi stresové hormony

8 s komplexním ovlivněním metabolismu, ale převážně katabolickým účinkem. b) DŘEŇ součást sympatoadrenálního systému. Dření nadledvin jsou secernovány katecholaminy noradrenalin a adrenalin (méně dopamin). Katecholaminy jsou stresové hormony, mají vliv na regulaci hemodynamiky, metabolismu cukrů, tuků, dále mají bronchodilatační účinek. Poruchy funkce nadledvin a jejich příčiny: 1. Adrenokortikální insuficience a) Chronická v 80% na podkladě autoimunitní adrenalitidy, TBC, vzácně: infekce, malignita, stav po radioterapii, vrozený enzymový defekt b) Akutní (adrenokortikální/ Addisonova krize) nejčastěji vzniká při stresové situaci u pacienta s nediagnostikovanou nebo nedostatečně léčenou chronickou insuficiencí, dále při přerušení chronické kortikoterapie, po adrenalektomii bilat. nebo jednostranné pro hyperfunkční adenom s atrofií druhostranné nadledviny, při traumatu či krvácení do nadledviny Waterhouseův-Fridrichsenův sy. 2. Adrenokortikální hyperfunkce Hyperkortizolizmus - Cushingův syndrom: a) Cushingova choroba vzniká na podkladě adenomu nebo hyperplázie hypofýzy s nadprodukcí ACTH; b) Periferní typ na podkladě adenomu, karcinomu kůry nadledvin; c) Paraneoplastický typ při ektopické sekreci ACTH nebo CRH (ACTH releasing hormon) tumorem; d) Exogenní hyperkortizolismus při dlouhodobé terapii kortikoidy.

9 Hyperaldosteronismus primární podkladem adenom nadledviny (Connův sy), bilat. hyperplázie = idiopatický hyperaldosteronismus, karcinom, dexametazon-supresibilní hyperaldosteronismus 3. Hyperfunkce dřeně nadledvin na podkladě feochromocytomu 4. Adrenomedulární nedostatečnost po bilat. adrenalektomii, po metastatickém, krvácivém, postiradiačním postižení nadledvin Laboratorní vyšetření: Nálezy při hypofunkci kůry nadledvin: Kortisol v séru hodnoty závisí na diurnálním rytmu ranní 100 nmol/l (referenční hodnoty ÚKBP FNM norma ranní: 118,6-618 nmol/l, norma odpoledne: 85,3-459,6 nmol/l) Kortisol v moči/24h norma: nmol/24h ACTH při periferní příčině, při centrální příčině Dále: Na+, K+, metabolická acidóza, hypoglykémie, ALP, eozinofilie, mírná normocytární anémie, laboratorní známky dehydratace urea, kreatinin, hematokrit tyto nálezy vystupňovány v případě adrenokortikální krize Při autoimunitní etiologii až v 80% pozitivita autoprotilátek proti 21- hydroxyláze. Nálezy při hyperfunkci kůry nadledvin: Hyperkortizolismus Kortisol v séru a v moči/24h - v moči 330 nmol/24 h

10 - v séru ranní 550 nmol/l, večerní 190 nmol/l ACTH - při centrální příčině (Cushingova choroba), u paraneoplastické formy, u periferního typu, při dlouhodobé terapii kortikoidy Dále: Na+, K+, metabolická alkalóza, hyperglykémie, leukocytóza, snížení počtu eozinofilů, hyperkalciurie K upřesnění diagnózy poruchy funkce kůry nadledvin mohou přispět dynamické testy: a) ACTH stimulační test u parciální adrenokortikální insuficience bazální hodnota kortisolémie v normě, nedochází však k dostatečnému vzestupu po stimulaci kortisolémie v 30. a 60. min. nepřesáhne 500 nmol/l b) CRH stimulační test následně časované odběry ACTH a kortisolémie dojde-li k vzestupu nad 150 resp. 120% bazální hodnoty susp. na Cushingovu chorobu c) Insulinový stimulační test insulinem navozená hypoglykémie za fyziologických podmínek aktivuje osu CRH ACTH - nadledviny d) Dexametazonový supresní test (různé modifikace, s vysokou/nízkou dávkou dexametazonu) Hyperaldosteronismus: Vyšetření plazmatické reninové aktivity (PRA) a aldosteronu (PA) : Primární hyperaldosteronismus - PA, PRA ranní PA/PRA 30 ug/l x Sekundární hyperaldosteronismus - PA, PRA Dále: K+ v moči, K+ v séru, Na+ v séru, metabolická alkalóza

11 Adrenogenitální syndrom dysfunkce nadlevin = heterogenní skupina onemocnění, jejichž příčinou je enzymový defekt na různé úrovni syntézy kortikoidů v nadledvinách vedoucí k nadprodukci nadlevinových androgenů (dehydroepiandrosteron, androstendion, testosteron), vzhledem k hypokortisolismu dochází ke stimulaci sekrece ACTH vedoucí ke kompenzatorní hyperplazii nadledvin. Laboratorně lze detekovat vyšší hladiny hormonů (a jejich metabolitů) v séru/moči, které jsou v syntéze před úrovní deficitního enzymu (progesteron, 17-alfa-OHprogesteron, C19 androgeny, 11-deoxykortizol, ) a na základě nichž lze usuzovat na konkrétní chybějící enzym. Adrenomedulární hyperfunkce feochromocytom: Laboratorní nálezy: zvýšení katecholaminů a jejich metabolitů v séru a moči - Sérum: metanefrin, normetanefrin - Moč katecholaminy nebo jejich metabolity (metanefrin, normetanefrin) - 24 h sběr moči. - Dynamické testy (lze využít při pochybnostech) a) Supresní test s klonidinem do 3 h po podání neklesne noradrenalin pod 400 ug/l nebo pod 60% původní hodnoty b) Terapeutický test s fentolaminem v průběhu záchvatu do 2 min pokles TK nejméně o 35/25 mmhg, insulinémie stoupne nad 13 mu/l c) Stimulační test s glukagonem (po blokádě alfa receptorů) do 3 minut po aplikaci 1 mg i.v. stoupne TK minim. o 35/25 mmhg Další laboratorní abnormality: často porucha glukózové tolerance/diabetes mellitus, leukocytóza, lymfocytóza

12 GONÁDY Varlata: Leydigovy buňky produkují testosteron, který je v cílových tkáních konvertován enzymem 5-alfa- reduktázou na vlastní účinný hormon dihydrotestosteron (osa regulace: GnRH LH Leydigovy bb., zpětná vazba). Spermiogeneze je řízena pomocí FSH, který je zpětnovazebně regulován inhibinem secernovaným Sertoliho bňkami. Poruchy varlat: 1. Periferní: Primární porucha varlat: anorchie, kryptorchismus, Klinefelterův syndrom, selhání semenotvorných kanálků v dospělosti, pokles funkce Leydigových buněk v dospělosti a stáří 2. Centrální: hypogonadotropní hypogonadismus, hyperprolaktinémie 3. Syndrom necitlivosti na androgeny 4. Sekundární porucha v rámci jiného onemocnění: diabetes mellitus, akromegalie, hyperkortizolismus, tyreopatie, malnutrice, renální insuficience, jaterní cirhóza, Ovaria: Regulační osa: GnRH (hypotalamus) LH, FSH (hypofýza) estradiol, progesteron (ovarium) negativní zpětná vazba prostřednictvím inhibinu a pohl. hormonů (ovarium), pozitivní zpětná vazba hormonů ovaria na gonadotropiny v preovulační fázi Poruchy ovarií: 1. Primární Turnerův syndrom, předčasné ovariální selhání

13 2. Centrální hypogonadotropní hypogonadismus (závažný stres, mentální anorexie, prudká změna hmotnosti, extrémní fyzická zátěž, primární, hyperprolaktinémie) 3. Syndrom polycystických ovarií VYŠETŘENÍ: Stanovení hormonů: testosteron, FSH, LH, prolaktin, estradiol, progesteron, volný testosteron, dihydrotestosteron, SHBG, choriový gonadotropin Dynamické testy: - Stimulační test s hcg (podobný účinek jako LH) u periferního typu snížená odpověď, tj. nedostatečná odezva na sekreci testosteronu (k odlišení anorchismu od kryptorchismu) - Test s GnRH fyziologicky stimuluje sekreci LH a FSH, může pomoci v dif. dg. hypotalamické a hypofyzární léze Zdroje: Vnitřní lékařství, Klener P. et al., 2. vydání, Galén, 2001 Endokrinologie, Zamrazil V., Holub V., Kasalický P., Triton, 2003 Laboratorní příručka, Ústav klinické biochemie a patobiochemie UK 2.LF a FNM, index.php/addisonova_choroba

Poruchy endokrinního systému

Poruchy endokrinního systému Poruchy endokrinního systému Endokrinní systém Definice: endokrinní systém, systém žláz s vnitřní sekrecí, působí svými hormony na tkáně vzdálené, na tkáně sousední, či na samu tkáň, kde hormon vzniká

Více

Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy

Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy Autoři : Doc. MUDr. Zdeňka Límanová, CSc. za ČES JEP MUDr. Richard Pikner, Ph.D. - za ČSKB JEP Ing. Drahomíra Springer,

Více

ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH

ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH BIOCHEMIE 1) ABR Pro posouzení acidobazické rovnováhy provádíme na přístroji Rapid point tuto škálu analytů ph, Na, K, Ca, Cl Referenční meze:

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Laboratoř: laboratoř klinické biochemie Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita:

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

- potravinách) Hormony:

- potravinách) Hormony: Hormonální regulace HORMONÁLNÍ MARTYNENKO REGULACE MAX 1 Většinu Produkty hormonů žláz (hormony) tvoří proteiny se vylučují produkují přímo do je krve endokrinní (popř. do žlázy. těle, Nejběžnější Steroidní

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře Doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře LABORATORNÍ METODY Část

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Šumperk a.s. Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Funkce Podpis Datum Vypracoval Ing. Luděk Šprongl vedoucí LK 27. 4. 2015 Schválil MUDr. Radan předseda 29. 4. 2015 Volnohradský

Více

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Revize: 7.10. 2012 stručný popis a charakteristika biochemická vyšetření řazena abecedně ALP (Alkalická fosfatáza) Alkalická fosfatáza je enzym složený

Více

V následujícím obrázku je pohled na princip práce kalorimetrické bomby:

V následujícím obrázku je pohled na princip práce kalorimetrické bomby: Bojujme proti neodborným tvrzením v oblasti výživy. Karel Martiník Argumenty některých tzv. pseudooborníků ve výživě vycházejí ze simplicitních fyzikálních vztahů, že příjem a výdej organizmu musí být

Více

Hormony doplnění látky pro účastníky výměny do Brescie Cukrovka

Hormony doplnění látky pro účastníky výměny do Brescie Cukrovka Hormony doplnění látky pro účastníky výměny do Brescie Cukrovka (úplavice cukrová - diabetes mellitus) Onemocnění, které se projevuje poruchami metabolismu cukrů tělo nedokáže zajistit normální hladinu

Více

-Projekt Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, RECAMO CZ.1.05/2.1.00/03.0101

-Projekt Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, RECAMO CZ.1.05/2.1.00/03.0101 Doporučení České společnosti klinické biochemie (ČSKB ČLS JEP) České onkologické společnosti (ČOS ČLS JEP) České společnosti nukleární medicíny (ČSNM ČLS JEP) - sekce imunoanalytických metod k využití

Více

SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ

SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr

Více

Obecný popis funkce žláz s vnitřní sekrecí

Obecný popis funkce žláz s vnitřní sekrecí Obecný popis funkce žláz s vnitřní sekrecí Žlázy s vnitřní sekrecí (endokrinní žlázy) zajišťují spolu s nervovou soustavou neurohumorální regulaci orgánů a organizmu jako celku. Vytvářejí hormony, které

Více

Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace

Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace OBSAH Str. ABR 1 Albumin 15 ALP 17 ALT 18 Amniová tekutina na fosfolipidy 19 Amoniak 20 AMS 22 Anorganický fosfor (ip) 24 AT III 26 Apolipoprotein

Více

Diagnostika neuroendokrinních nádorů - laboratorní vyšetření

Diagnostika neuroendokrinních nádorů - laboratorní vyšetření Diagnostika neuroendokrinních nádorů - laboratorní vyšetření Oldřich Louthan, IV. interní klinika, VFN, 1. LF UK Praha Úvod Negativní laboratorní výsledky neznamenají nutně nepřítomnost nádoru, neboť se

Více

2. Lékařská fakulta University Karlovy v Praze Ústav klinické biochemie a patobiochemie PATOBIOCHEMIE. metabolických drah. (2.

2. Lékařská fakulta University Karlovy v Praze Ústav klinické biochemie a patobiochemie PATOBIOCHEMIE. metabolických drah. (2. 2. Lékařská fakulta University Karlovy v Praze Ústav klinické biochemie a patobiochemie PATOBIOCHEMIE metabolických drah (2. doplněné vydání) Jaroslav MASOPUST Richard PRŮŠA Praha 2004 2 Obsah strana 1.

Více

I m u n o l o g i e 1 9 9 8. IV. Chronický únavový syndrom. I m u n o l o g i e 98

I m u n o l o g i e 1 9 9 8. IV. Chronický únavový syndrom. I m u n o l o g i e 98 I m u n o l o g i e 1 9 9 8 IV. Chronický únavový syndrom Chronický únavový syndrom MUDr. Martin Nouza, CSc. Chronický únavový syndrom (CFS - chronic fatigue syndrome), některými skupinami nazývaný chronický

Více

Reprodukce prasat 1. Rozmnožování 2. Plodnost

Reprodukce prasat 1. Rozmnožování 2. Plodnost Reprodukce prasat 1. Rozmnožování je ve smyslu reprodukční užitkovosti hospodářských zvířat, tedy i prasat, základní charakteristikou živé hmoty. Jde o složitý proces, který je ovlivňován komplexem faktorů

Více

www.cymedica.com Klinická biochemie Pankreatitida u psů IDEXX Learning Center 22. číslo - květen 2010 str. 1 str. 9 str. 21

www.cymedica.com Klinická biochemie Pankreatitida u psů IDEXX Learning Center 22. číslo - květen 2010 str. 1 str. 9 str. 21 www.cymedica.com 22. číslo - květen 2010 str. 1 str. 9 str. 21 Klinická biochemie Pankreatitida u psů IDEXX Learning Center Obsah 22. čísla: Klinická biochemie interpretace vybraných biochemických parametrů

Více

Dny dětské endokrinologie 2008

Dny dětské endokrinologie 2008 Abstrakta Dny dětské endokrinologie 2008 Symposium 1 Polohové anomálie varlat současná diagnostická a léčebná doporučení POLOHOVÉ ANOMÁLIE VARLAT V DĚTSKÉM VĚKU: HORMONÁLNÍ LÉČBA NEBO CHIRURGICKÉ ŘEŠENÍ?

Více

Základy fyziologické regulační medicíny

Základy fyziologické regulační medicíny Terapeutický průvodce 7 Základy fyziologické regulační medicíny Fyziologická regulační medicína Fyziologická regulační medicína je inovativní přístup založený na obnově fyziologického stavu nemocného organismu

Více

Kreditní kurz: Biomarkery

Kreditní kurz: Biomarkery BIOMARKERY Na patologické procesy v organismu lze mnohdy usuzovat z přítomnosti látek obecně zvaných markery. Česky bychom asi řekli ukazatelé. Ne vţdy však mají biomarkery pouze tento význam mohou slouţit

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. VÝZNAM A METODY FYZIOTERAPIE U ŽEN V KLIMAKTERIU Diplomová práce (bakalářská)

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. VÝZNAM A METODY FYZIOTERAPIE U ŽEN V KLIMAKTERIU Diplomová práce (bakalářská) Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury VÝZNAM A METODY FYZIOTERAPIE U ŽEN V KLIMAKTERIU Diplomová práce (bakalářská) Autor: Renata Skřebská, fyzioterapie Vedoucí práce: Mgr. Martina Šlachtová

Více

Příloha k vyhlášce č. 359/2009 Sb. PROCENTNÍ MÍRY POKLESU PRACOVNÍ SCHOPNOSTI

Příloha k vyhlášce č. 359/2009 Sb. PROCENTNÍ MÍRY POKLESU PRACOVNÍ SCHOPNOSTI Příloha k vyhlášce č. 359/2009 Sb. PROCENTNÍ MÍRY POKLESU PRACOVNÍ SCHOPNOSTI Kapitola I INFEKCE Obecné posudkové zásady: Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující výsledek interakce

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta Modul oborů vnitřního lékařství Vnitřní lékařství Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Zpracováno kolektivem studentů: Ladislav

Více