Základní algoritmus detekce poruch štítné žlázy v denní praxi lékaře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní algoritmus detekce poruch štítné žlázy v denní praxi lékaře"

Transkript

1 Základní algoritmus detekce poruch štítné žlázy v denní praxi lékaře Prof. MUDr. Karel Martiník, DrSc., Ambulance pro metabolická onemocnění a poruchy výživy, Poliklinika II, Bří Štefanů 895, Hradec Králové 3

2 Klinické příznaky poruch funkce štítné žlázy 1.Anamnestické A.Typická je únava, zpomalenost, ospalost, zimomřivost, prosáknutí v obličeji, zácpa, suchá kůže, změna hlasu (chrapot), nekvalitní a prořídlé vlasy B.Mezi atypické příznaky řadíme myalgie, artralgie, svalová adynamie, palpační bolestivost svalů, oprese na hrudi. 2.Fyzikální vyšetření struma palpačně, UZ event.scintigrafie klidová srdeční frekvence EKG voltáž HLP léčená statiny/fibráty 3.Biochemické vyšetření, aspirace tenkou jehlou

3 In:Imunochemická diagnostika štítné žlázy. Immunotech, účlová publikace Info Line 1997, Praha, 20s.

4 In:Imunochemická diagnostika štítné žlázy. Immunotech, účlová publikace Info Line 1997, Praha, 20s.

5 Přehled příčin hypertyreózy a hypotyreózy Hypertyreóza Autoimunitní tyreopatie - Morbus Basedow - Hashimotova tyreoiditida Zánětlivé - subakutní tyreoiditida - radiační tyreoiditida Funkční autonomie - diseminovaná - unifokální (autonomní adenom) - multifokální Maligní Indukované neadekvátní sekrecí TSH, popř. TSH podobnou aktivitou - hypofyzární (např.tsh prokukující adenom hypofýzy) - paraneoplastické Exogenní podání hormonů Hypotyreóza Novorozenecká hypotyteóza vrozená, invalidní - při aplázii štítné žlázy - při dysplázii štítné žlázy - při hormonální dysgenezi - při periferní hormonální rezistenci sekundární při nedostatku TSH intratauerinně - např. při nedostatku jódu Postnatální hypotyreóza primární se strumou či bez strumy - zánětlivá - pooperační - radiační - po působení strumigenů - při extrémním nedostatku jódu - ostatní příčiny sekundární, např. periferní rezistence hypotalamo hypofyzární aj.

6 Diagnostická výpovědní hodnota bazálních hladin TSH, referenční hodnoty TSH (mlu/l) Diagnostická výpověď do 0,1 Hypertyreóza se suprimovanou regulační osou hypofýza štítná žláza při současném zvýšení FT4 nebo FT3 0,1 0,3 Spodní hraniční hodnoty. Provede se TRH test k vyloučení popř. potvrzení latentní nebo manifestní hypertyreózy. 0,3 3,5 Eutyreoidní rozmezí. TRH test není potřebný. Začínají funkční poruchy, jako např. tyroidální autonomie v raném stádiu, mohou být přítomny, avšak jsou bez jakýchkoliv klinických příznaků. 3,5 10 Horní hraniční hodnoty. Provede se TRH test k vyloučení popř. potvrzení latentní hypotyreózy (např.při začínající chronické tyreoiditidě). Poruchy využití jódu, extrémní nedostatek jódu, stavy po terapii radiojódem nebo operaci štítné žlázy. nad 10 Hypofyzární tumor produkující TSH. Primární hypotyreóza. Hypofyzární tumor produkující TSH.

7 Ovlivnění hladin TSH Snížení: celkové onemocnění ve stáří, akromegálie, Cushingův syndrom, mentální anorexie, sekundární amenorea, opožděná puberta, Klinefelterův syndrom, endogenní deprese, chronická insuficience ledvin, jaterní cirhóza, těžké celkové onemocnění, užívání léků kortikoidů, apomorfinu, dopaminu, verapamilu, difenylhydantoinu, heparinu. Zvýšení: po tělesné námaze, diagnostickém vyšetření s 131 I, užívání léků amiodaronu, chlorpromazinu, haloperidolu, metoclopramidu, preparátů s obsahem jódu. Indikace stanovení TSH Diagnóza poruch funkce štítné žlázy Diferenciální diagnóza hypotyreózy Diagnóza hypertyreózy Monitorování diagnostické suprese Monitorování substituční terapie Screening kongenitální hypotyreózy

8 Posouzení hladin FT4 a TT4 při normální vazebné kapacitě plazmatických proteinů FT4, popř. Diagnostická výpověď TT4 - zdravá štítná žláza, endemická struma z nedostatku jódu Normální s periferní eutyreózou - tyreosupresivní léčba (horní mez referenčních hodnot) - tyreosubstituční léčba - latentní hypertyreóza, např.počáteční stádium fokální nebo diseminované autonomie, M. Basedow - latentní hypotyreóza Hypertyreóza Zvýšené - autonomní adenom popř. diseminovaná autonomie - M. Basedow - počáteční stádium subakutní tyreoiditidy nebo Hashimotovy tyreoiditidy - faktická hypertyreóza - tyreosupresivní terapie (náběr krve byl proveden dříve než 24 h po poslední dávce tyroidálních hormonů) - premedikace jódem (např. rentgenové kontrastní látky nebo léky obsahující jód) - tumor hypofýzy Hypotyreóza Snížené - primární (tyreogenní) hypotyreóza, např. při chronické tyreoiditidě, iatrogenně po strumektomii nebo terapii radiojódem - tyreostatická léčba - vrozené formy - extrémní nedostatek jódu - sekundární (hypofyzární) hypotyreóza

9 Ovlivnění stanovení TT4 a FT4 Příčina TT4 FT4 Poznámka Zmnožení TBG - orální kontraceptiva - vrozené zmnožení - gravidita - novorozenci - aktivní hepatitida - - (),( ) Toto zmnožení TBG může značně zvyšovat koncentraci TT4, ne však FT4 a FTI. Incidence 1 na Těhotenské snížení FT4 není závislé na zvýšení TBG. Lehké zvýšení FT4 na základě zvýšené produkce TSH. Snížený katabolizmus TBG. Úbytek TBG - vrozený - jaterní cirhóza -, -,( ) Vrozená porucha Úbytek TBG úměrný stupni dekompenzace

10 Změny konc.albuminu - eutyreoidní dysalbuminémický T4 expres - glomerulární ztráta proteinů Vazební konkurenti () - - Familiární vazebná anomálie hormonů štítné žlázy (prevalence 0,1%) s přibližně 50x vyšší vazebnou afinitou. TBG normální, albumin snížený. TBG normální, albumin snížený. Hormony štítné žlázy jsou vytěsňovány z vazby na plazmatické proteiny. - heparinová terapie - diabetická ketoacidóza - hladovění - - Heparinová terapie vede k uvolňování lipoproteinové lipázy v plazmě s následným zvýšením volných mastných kyselin, které pak vytěsňují tyroidální hormony z vazby na proteiny. Volné mastné kyseliny jsou též zvýšené při diabetické ketoacidóze a hladovění. - kys.acetylosalicylová - fenytoin, fenobarbital, karbamazepin -,() Vytěsňuje T4 z vazby na TBPA. Vytěsňuje T4 z vazby na TBG a podporuje jeho odbourávání v játrech. - amiodaron,- Snižuje odbourávání hormonů štítné žlázy. Vysvětlivky: Stanovení FT4 bylo provedeno dialyzační metodou. Zvýšení koncentrace () Částečné nebo lehké zvýšení koncentrace - Normální koncentrace Částečné nebo lehké snížení koncentrace () Snížení koncentrace

11 Diagnostická výpovědní hodnota stanovení T3 TT3 popř. FT3 Normální Diagnostická výpověď - eutyreóza - latentní funkční porucha - hypotyreóza kompenzovaná zvýšenou periferní konverzí T4 na T3 Zvýšené - hypertyreóza (téměř vždy) neproporciální vzestup v poměru k T4 - v 5-10% případů je výhradně zvýšen T3 (T3 hypertyreóza) - narušená vazebná kapacita proteinů (FT3 normální) - užívání preparátů s obsahem trijódtyroninu Snížené - hypotyreóza, při latentních formách kompenzační vzestup T3 - při dlouhodobé terapii tyreostatiky - chronické těžké onemocnění, starší pacienti se sníženou konverzí T4 na T3, tzv. low T3 syndrom, současně zvýšený reverzní T3 (RT3).

12 Syndrom nízkého T3 (Low T3 syndrom) Tento syndrom je charakterizován sníženou koncentrací TT3 a FT3 při současném zvýšení jejich inaktivního stereoizomeru RT3. Byl nalezen u neurogenní anorexie, v terminálním stádiu ledvinové insuficience, při dekompenzované jaterní b cirhóze, u pokročilých tumorových lézí, septických stavů, při kardiálním šoku nebo pulmonální insuficienci. Spolu se zhoršováním klinického stavu následuje pro rozvinutí low T3 syndromu též low T4 syndrom.

13 Prevalence výskytu a koncentrace protilátek proti štítné žláze Onemocnění a-rtsh Anti-TPO Anti-TG RIA ELISA/RIA ELISA/RIA (%) (IU/L) (%) (IU/mL) (%) (IU/mL) Hashimotova tyreoiditida pod pod pod 5000 Hypotyreóza pod pod 1000 (bez autoimunitního základu) M. Basedow (začínající) pod pod 1000 M. Basedow (později) pod 1000 Struma difúzní nebo nodózní pod pod pod 1000 (eutyreoidní) Tyreotoxická struma nodózní pod Izolovaný adenom pod pod Karcinom štítné žlázy pod 1000 Zdraví jedinci pod pod pod 200

14 Nejčastější chyby v praxi lékaře Do endokrinologických ordinací velmi často bývají s podezřením na hypertyreózu posílány pacientky užívající hormonální antikoncepci nebo hormonální substituční terapii. V rámci celkového vyšetření bývá prováděn celý laboratorní tyreoideální soubor a nalezená zvýšená hladina celkového T4 nebo celkového T3, nebo eventuálně obojího. Vždy tyto hodnoty nacházíme při normální hladině TSH a nepřítomnosti klinických příznaků.

15 Vyšetření hormonů štítné žlázy bývá často indikováno pro subjektivní stesky zahrnující nejčastěji únavu, váhový přírůstek (méně často astenii a nemožnost přibrat), padání vlasů, lokalizované pocení (hlava, axily, horní část trupu) se současným pocitem chladu. Vzácněji pak jsou to pacientky s typickým klimakterickým syndromem. Je nutno si uvědomit, že změny hmotnosti, většinou nejsou způsobeny změnami thyreoidálních hormónů. Únava je o subjektivní pocit, který jednoznačně nekoreluje s poruchou štítné žlázy ve smyslu hypo- nebo hypertyreózy, často právě hyperthyreóza je doprovázená s nadměrnou aktivitou. Pacienti s těžkou hypotyreózou mají příznaky charakterizované akcelerací věku. Také při padání vlasů jsou tyreopatie jen jednou z mnoha možných příčin. Na druhé straně se setkáváme i s pacienty, kteří si opakovaně naříkají na tlak v oblasti štítné žlázy nebo mají často polykací potíže. Pacienti bývají opakovaně vyšetřeni s výsledkem eufunkce. V těchto případech ale nacházíme uzlovou strumu nebo UZ obraz tyreopiditidy s vysokou pozitivitou protilátek. Větší pozornost vyšetření tyreoideálních funkcí zaslouží ženy s anomálním lipidovým profilem, kdy můžeme odhalit hypotyreózu. Pozornost zaslouží starší ženy s depresemi.

16 Chybná diagnóza tyreotoxikózy. Základem současné laboratorní diagnostiky tyreotoxikózy je nález zvýšených hladin T4 a T3 a suprese TSH způsobená zpětnovazebným principem. Samotné zvýšení celkového T4 nebo celkového T3 neznamená hypertyreózu, ale u žen s antikoncepcí nebo hormonální substituční terapií je způsobeno zvýšenou hladinou vazebných bílkovin. O eufunkci nás v těchto případech přesvědčí normální hladiny TSH a volného T4.

17 Možnosti ekonomické racionalizace laboratorní diagnostiky onemocnění štítné žlázy. Byla provedena kolektivem pod vedením prim.mudr.bielika analýza laboratórních vyšetření v r na oddelení klinickej biochémie (OKB) v NsP Trenčín. Závěr byl následující: 1.neúměrně byly indikované vyšetření autoprotilátek 2. pro lékaře všech stupňů je absence vstupného algoritmu tyreoidálních vyšetření 3. v diagnostice tyreopatií je TSH (ultrasenzitivní metodou) možností pro všechny skupiny lékářů. 4. OKB by mělo mít kompetenci doplnit o vyšetření ft4 event. ft3v případe patologického nálezu Předpokládaná úspora při tomto postupu může dosáhnout až 34 % celkových nákladů na vyšetření tyreoidálních hormonů. V případě přepočtu na populací Slovenské republiky se předpokládá úspora ve výšce přibližně Sk.

18

Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy

Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy Autoři : Doc. MUDr. Zdeňka Límanová, CSc. za ČES JEP MUDr. Richard Pikner, Ph.D. - za ČSKB JEP Ing. Drahomíra Springer,

Více

INDIKAČNÍ SOUBOR LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ U ONEMOCNĚNÍ ENDOKRINNÍHO SYSTÉMU

INDIKAČNÍ SOUBOR LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ U ONEMOCNĚNÍ ENDOKRINNÍHO SYSTÉMU INDIKAČNÍ SOUBOR LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ U ONEMOCNĚNÍ ENDOKRINNÍHO SYSTÉMU Indikací specifického endokrinologického vyšetření je podezření na možnou poruchu endokrinního systému vycházející z pečlivě odebrané

Více

REPRODUKČNÍ ENDOKRINOLOGIE

REPRODUKČNÍ ENDOKRINOLOGIE REPRODUKČNÍ ENDOKRINOLOGIE Ondřej Topolčan a kolektiv autorů Venuše bohyně plodnosti. Venuše z Mílétu, Louvre. Autoři MUDr. Eliška Hrdonková Gynekologicko-porodnická klinika, LF UK a FN Plzeň RNDr. Marie

Více

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Revize: 7.10. 2012 stručný popis a charakteristika biochemická vyšetření řazena abecedně ALP (Alkalická fosfatáza) Alkalická fosfatáza je enzym složený

Více

ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH

ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH BIOCHEMIE 1) ABR Pro posouzení acidobazické rovnováhy provádíme na přístroji Rapid point tuto škálu analytů ph, Na, K, Ca, Cl Referenční meze:

Více

Poruchy endokrinního systému

Poruchy endokrinního systému Poruchy endokrinního systému Endokrinní systém Definice: endokrinní systém, systém žláz s vnitřní sekrecí, působí svými hormony na tkáně vzdálené, na tkáně sousední, či na samu tkáň, kde hormon vzniká

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře Doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře LABORATORNÍ METODY Část

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Šumperk a.s. Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Funkce Podpis Datum Vypracoval Ing. Luděk Šprongl vedoucí LK 27. 4. 2015 Schválil MUDr. Radan předseda 29. 4. 2015 Volnohradský

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Letrox 75 75 µg, tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: levothyroxinum natricum x H 2 0 1 tableta obsahuje 79,8-85,2,mikrogramů levothyroxinum

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Laboratoř: laboratoř klinické biochemie Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita:

Více

Transmembránový receptor: E= vnější mezibuněčný prostor P = cytoplazmatická membrána I = vnitrobuněčný prostor. Zdroj: Wikipedie

Transmembránový receptor: E= vnější mezibuněčný prostor P = cytoplazmatická membrána I = vnitrobuněčný prostor. Zdroj: Wikipedie Kapitola 14 HORMONY S narůstající složitostí organismů přestaly stačit regulační mechanismy, jakými disponuje jednobuněčný organismus, který na podněty z prostředí reaguje jako celek, tedy celá buňka.

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Laboratorní příručka RIA laboratoře

Laboratorní příručka RIA laboratoře strana : 1 z 37 RIA laboratoř Nemocnice Pelhřimov p.o. lovanského bratrství 710 393 38 Pelhřimov Název dokumentu Laboratorní příručka RIA laboratoře Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř oddělení nukleární medicíny Oblastní nemocnice Trutnov

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř oddělení nukleární medicíny Oblastní nemocnice Trutnov LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoř oddělení nukleární medicíny Oblastní nemocnice Trutnov 2014 O b s a h A Předmluva...5 B Informace o laboratoři...6 B-1 Identifikace laboratoře...6 B-2 Kontakty...6 B-3 Úroveň

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn.sukls110148/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Angeliq 1 mg /2 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje estradiolum 1 mg (jako

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu Kapitoly Ročník 3 Číslo 3/2011 z kardiologie pro praktické lékaře PODPOŘENO EDUKAČNÍMI GRANTY SPOLEČNOSTÍ TEVA A VALEANT z obsahu Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu Péče o pacienty s DM 2. typu

Více

Jedno pero obsahuje 60 milionů IU rekombinantního interferonum alfa-2b produkovaného v E.coli rekombinantní DNA technologií, v 1,2 ml roztoku.

Jedno pero obsahuje 60 milionů IU rekombinantního interferonum alfa-2b produkovaného v E.coli rekombinantní DNA technologií, v 1,2 ml roztoku. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU IntronA 60 milionů IU injekční roztok ve vícedávkovém peru 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedno pero obsahuje 60 milionů IU rekombinantního interferonum alfa-2b produkovaného

Více

Laboratorní diagnostické programy pro samoplátce. klinická laboratoř

Laboratorní diagnostické programy pro samoplátce. klinická laboratoř Laboratorní diagnostické programy pro samoplátce Sang klinická laboratoř Lab Pár slov na úvod... 01 Vážené paní, milé slečny, dostává se Vám do rukou informační materiál, ve kterém bychom Vám rádi přibližili

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25

Více

DYSLIPIDÉMIE. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2004. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře

DYSLIPIDÉMIE. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2004. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře DYSLIPIDÉMIE Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2004 Autoři: Richard Češka Otto Herber Jana Skoupá Tomáš Štulc Svatopluk Býma Igor Karen Bohumil Seifert Oponenti:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. GENOTROPIN 16 m.j. (5,3 mg) GENOTROPIN 36 m.j. (12 mg) 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. GENOTROPIN 16 m.j. (5,3 mg) GENOTROPIN 36 m.j. (12 mg) 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GENOTROPIN 16 m.j. (5,3 mg) GENOTROPIN 36 m.j. (12 mg) 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1) Prášek pro přípravu injekčního roztoku 16 m.j. (5,3 mg) s konzervační

Více

sp.zn.: sukls89577/2012

sp.zn.: sukls89577/2012 sp.zn.: sukls89577/2012 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls55894/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli

Více

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. o/006/091 Hyperkortizolismus Autor:

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls5513/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č.3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls5513/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č.3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls5513/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Aletro 2,5 mg potahované tablety 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta

Více

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA Glandula thyreoidea

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA Glandula thyreoidea OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, O.P.S. ROČNÍKOVÁ PRÁCE ŠTÍTNÁ ŽLÁZA Glandula thyreoidea LINDA HONSKUSOVÁ V PRAZE 2007/2008 VEDOUCÍ PRÁCE SEXTA 2007/2008: PhDr. Jiřina Anna Hradecká VEDOUCÍ PRÁCE SEPTIMA 2008/2009:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls274189/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Eloine 0,02 mg /3 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 24 světle růžových potahovaných tablet: Jedna potahovaná

Více