KINGSBURG. ukazatel armád (Heeresanzeige) znázorněný štíty, přímo pod ním 5 polí pořadí tahů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KINGSBURG. ukazatel armád (Heeresanzeige) znázorněný štíty, přímo pod ním 5 polí pořadí tahů"

Transkript

1 KINGSBURG Andrea Chiarvesio Luca Iennaco Ve fantastické říši Kingsburg král Tritus právě jmenoval slibné guvernéry (hráče), kteří mají rozvíjet v jeho jménu provincie na okraji říše. Svou provincii budete moci úspěšně spravovat a bránit pouze s pomocí krále a jeho rádců. Ne všichni rádci jsou příjemní lidé, ale každý z nich se může ukázat jako prospěšný. Budujte stavby, zesilujte hradby, cvičte vojáky, ale buďte ve střehu před nebezpečnými nepřáteli, kteří se shromažďují na hranicích. Po pěti letech král posoudí vaše úspěchy a nejlepšího z guvernérů (vítěze) odmění. Herní materiál 1 hrací plán (Spielbrett) 5 karet provincií (Provinzkarten) 31 šestistěnných kostek: 6 bílých a 5 sad v barvách hráčů po 3 kostkách 20 žetonů hracích kamenů: po 3 v 5 barvách hráčů 1 figurka královského vyslance (Gesandter des Königs) 60 kostiček surovin: 25 zlato (žluté), 20 dřevo (hnědé), 15 kámen (šedé) 85 žetonů staveb: po 17 v 5 barvách hráčů 1 počítadlo ročních období 1 počítadlo let 15 karet nepřátel: 5 pro každé římské číslo na rubu (I-V) Příprava hry Položte hrací plán tak, aby na něj všichni hráči dosáhli. Očíslovaná pole 1-18 uprostřed hracího plánu znázorňují královský dvůr. V levém horním rohu hracího plánu se nachází ukazatel armád (Heeresanzeige) znázorněný štíty, přímo pod ním 5 polí pořadí tahů (Zugreihenfolge) s čísly 1-5. V levém dolním rohu začíná kalendář ročních období (Jahreszeitenkalender) a vpravo od něho ukazatel let (Jahreszähler) s římskými čísly I-V; arabská čísla představují možnou sílu nepřátel pro daný rok. Kolem hracího plánu vede lišta pro zaznamenávání vítězných bodů (Zählleiste der Siegpunkte) s čísly Položte počítadlo ročních období na pole Královská výpomoc (pole č. 1 na kalendáři ročních období), počítadlo roků na první pole ukazatele let (s číslicí I). Bílé kostky a žetony +2 se umístí na příslušné pole na hracím plánu. Figurka královského vyslance se postaví na páté pole ukazatele ročních období. Suroviny se položí na jim vyhrazená pole; ta představují zásobu surovin (Warenvorrat). Kdykoli bude hráč během hry suroviny získávat nebo odevzdávat, bude si je brát z této zásoby nebo je tam vracet. Suroviny všech hráčů zůstávají po celou hru pro ostatní hráče viditelné. Každý hráč si zvolí jednu barvu a vezme si 1 kartu provincie, 3 hrací kameny a všech 17 žetonů staveb v této barvě. Při méně než 5 hráčích se nepoužitý materiál vrátí zpět do krabice. Každý hráč si položí kartu provincie, žetony staveb a kostky před sebe a umístí po jednom hracím kamenu na pole 0 na ukazateli armád a liště vítězných bodů. Zbývající hrací kameny všech hráčů náhodně rozmístěte na jednotlivá pole pořadí tahů. Karty nepřátel rozdělte podle čísel na rubu na pět stejných hromádek, zamíchejte je a z každé hromádky vezměte jednu kartu, aniž byste se na ně dívali. Poté z těchto vybraných karet utvořte hromádku ve vzestupném pořadí (I nahoře, V dole) a položte ji lícem dolů na osmé 1

2 pole kalendáře ročních období: toto je hromádka nepřátel (Feindestapel). Zbývajících 20 karet se v této hře nepoužije a vrátí se zpět do krabice, aniž by se na ně někdo díval. Příklad: Cindy, Ann, David a Brian (v tomto pořadí) chtějí hrát Kingsburg. Karty jsou již roztříděny podle rubových stran; hromádka nepřátel, sestávající z 5 náhodně vylosovaných karet, leží na osmém poli kalendáře ročních období. Nyní dostane každý hráč ještě kartu provincie, kostky a herní materiál ve své barvě. V tuto chvíli jsou připraveni začít hrát 1. rok. Cíl hry Vyhrává hráč, který bude mít na konci hry nejvíce vítězných bodů (VB). K jejich získání je třeba ovlivňovat královské rádce, budovat stavby a vítězit v bitvách s útočícími nepřáteli. Průběh hry Hra zachycuje 5 let. Každý rok je rozdělen na 8 po sobě jdoucích fází, které probíhají vždy v následujícím pořadí. Každá fáze je reprezentována samostatným polem v kalendáři ročních období. Jakmile aktuální fáze končí, přesouvá se počítadlo na následující pole kalendáře. Těchto 8 fází představuje 4 roční období; navíc k nim přistupuje vždy 1 speciální událost před následujícím ročním obdobím. 1. fáze: Královská výpomoc Král podpoří guvernéra, který v rozvíjení své provincie zaostává. Hráč s nejmenším počtem staveb hází během následující jarní fáze (a pouze tehdy, nikoli také v létě a na podzim) jednou bílou kostkou navíc. Pokud má nejmenší počet staveb více hráčů, dostane tuto kostku hráč s nejmenším počtem surovin. Jestliže mezi hráči panuje shoda v počtu staveb a surovin, daruje král každému z nich jednu libovolnou surovinu a kostku navíc nedostane nikdo. Důležité: Na začátku hry (1. fáze 1. roku) nemá samozřejmě ještě nikdo stavby ani suroviny, takže každý hráč dostane jednu jím zvolenou surovinu a bílou kostkou nebude házet nikdo! Poté co se určí hráč/hráči s nárokem na královskou výpomoc a přidělí se bílá kostka resp. suroviny, přechází se k následující fázi. Příklad: V 1. roce si každý může vybrat libovolnou surovinu: Ann si vezme 1 dřevo, Brian 1 kámen, Cindy a David se oba rozhodnou pro 1 zlato. Příklad: Nyní se nacházíme na začátku 3. roku. Ann má 6 staveb a žádné suroviny, Brian 5 staveb a 2 suroviny, Cindy 5 staveb a žádné suroviny, David 6 staveb a 1 surovinu. Cindy si vezme ze zásoby jednu bílou kostku a bude ji moci použít v následující jarní fázi spolu se svými ostatními kostkami. Po skončení jarní fáze ji vrátí zpět do zásoby. 2. fáze: Jaro fáze produkce Každá fáze produkce sestává ze 4 po sobě jdoucích kroků, které provádí všichni hráči: a) Hody a úprava pořadí tahů b) Ovlivňování královských rádců c) Získání pomoci od rádců d) Budování staveb Důležité: Při hře 2 hráčů platí dodatečná pravidla (viz Zvláštní pravidla pro hru 2 hráčů). 2

3 a) Hody a úprava pořadí tahů Všichni hráči hází současně. Zde je třeba nezapomínat na efekty umožňující házet znovu (u staveb socha a/nebo kaple), pokud má hráč nárok je využít a chce tak učinit. Tyto opakované hody hráči provádí postupně podle aktuálního pořadí tahů. Nyní se upraví pořadí tahů. Každý hráč sečte čísla na všech svých kostkách (i na bílé, je-li k dispozici). Hráč s nejnižším součtem se stává novým začínajícím hráčem atd. (To znamená, že hráč s nejvyšším skóre bude zaujímat v daném ročním období poslední místo v pořadí tahů.) V případě shody mezi dvěma či více hráči si lepší pozici zachová hráč, který stál v minulém ročním období výše (to platí i po prvním náhodném rozestavení hracích kamenů). Příklad: Ann hodí 1, 3, 5 (celkem 9), Brian 4, 4, 5 (celkem 13), Cindy 2, 2, 6 (celkem 10), David 2, 3, 5 (celkem 10). Pořadí tahů tedy vypadá následovně: 1. Ann (nejnižší součet), 2. Cindy (stejný součet jako David, ale vyšší pozice v předchozím ročním období), 3. David a 4. Brian (nejvyšší součet). b) Ovlivňování královských rádců V právě určeném pořadí tahů se může každý hráč nyní pokusit ovlivnit jednoho rádce nebo se musí vzdát tahu (pak je na řadě další hráč atd.). Poté co poslední hráč v pořadí ovlivnil svého prvního rádce resp. se vzdal tahu, pokouší se první hráč ovlivnit svého druhého rádce nebo se musí vzdát tahu atd. Pokud se hráč jednou vzdá tahu, tento krok pro něj končí; po jeho zbytek se přeskakuje. Aby hráč ovlivnil rádce, použije jednu nebo více svých kostek. Součet čísel na kostkách musí být roven hodnotě rádce. Vždy se počítá plná hodnota čísla na kostce! Poté hráč položí kostku či kostky použité k ovlivnění rádce na rádcovo pole. Důležité: Vždy jeden žeton +2 lze použít k tomu, že zvýší jedno ovlivňování přesně o 2. Hráč sice může mít libovolný počet žetonů +2, ale ke každé kostce resp. skupině kostek může vždy přidat pouze jeden. Žádný hráč nemůže ovlivnit takového rádce, který byl již v dané fázi ovlivněn (ať již jiným hráčem nebo jím samým). Jinými slovy: každé pole královského dvora může být obsazenou pouze kostkou resp. skupinou kostek jediné barvy. Jedinou výjimku umožňuje královský vyslanec (viz). Důležité: Hráči nesmí rádce ovlivňovat výlučně bílými kostkami a/nebo žetony +2. Neboli jinak řečeno: Aby bylo možné rádce ovlivnit, musí být použita alespoň jedna kostka vlastní barvy. Pokud už hráč nemá žádné barevné kostky nebo je už nemůže umístit na žádné barevné pole, musí se vzdát tahu. Jakmile se všichni hráči vzdají tahu, přechází se k dalšímu kroku. Příklad: Ann si všimne, že žádný další hráč nehodil 1, proto umístí své zbývající dvě kostky (5 + 3) na rádce 8. Nyní je na řadě Cindy. Své kostky (2, 2, 6) nemůže položit na rádce 8, jak měla v plánu, protože ho ovlivnila již Ann. Proto položí dvě kostky (2 + 2) na rádce 4. David zjišťuje, že Ann již svou 3 použila, položí proto své kostky (2 + 5) na rádce 7. 3

4 Nyní je na tahu Brian. Mohl by položit všechny své kostky (4, 4, 5) na rádce 13. ten by mu zajistil 3 kameny, ale Brian už jeden má. Nemůže již zahrát své dvě kostky (4 + 4), jelikož Ann již rádce 8 ovlivnila, proto si vybere rádce 9 se svými dvěma kostkami (4 + 5). Teď je na řadě znovu Ann. Má už k dispozici pouze jednu kostku (1), a proto ji umístí na rádce 1. Cindy zbývá už také jen jedna kostka (6) a může ji položit na rádce 6. Také David může bez problémů ovlivnit rádce 3. Brian nemůže svou kostku (4) umístit na rádce 4, protože toto pole již obsadila Cindy; musí se tedy vzdát tahu. Žádný hráč již nevlastní použitelné kostky, proto tento krok končí. c) Získání pomoci od rádců Každý rádce ve vzestupném pořadí 1 až 18 pomůže tomu hráči, jenž ho ovlivnil svými kostkami. Pokud na daném poli rádce neleží žádné kostky, toto pole se přeskočí. Pokud některý rádce nabízí více forem pomoci, smí si hráč jednu (a pouze jednu) vybrat. Hráč se také může rozhodnout pomoc ovlivněného rádce nevyužít (a např. ho pouze zablokovat před vlivem jiných hráčů). 1. Šašek (Hofnarr): Získáváte 1 VB (posuňte svůj hrací kámen na liště vítězných bodů o jedno pole dopředu). 2. Statkář (Gutsherr): Vezměte si ze zásoby 1 zlato. 3. Stavitel (Baumeister): Vezměte si ze zásoby 1 dřevo. 4. Obchodník (Händler): Vezměte si ze zásoby 1 zlato nebo 1 dřevo. 5. Hejtman (Hauptmann): Naverbujte 1 vojáka (posuňte svůj hrací kámen na ukazateli armád o jedno pole dopředu). 6. Alchymista (Alchemist): Změňte jednu svou libovolnou surovinu na dvě zbývající. (Například vraťte do zásoby 1 kámen a vezměte si odtud 1 zlato a 1 dřevo.) 7. Astronom: Vezměte si ze zásoby 1 libovolnou surovinu a 1 žeton Strážce pokladu (Schatzmeister): Vezměte si ze zásoby 2 zlata. 9. Vrchní lovčí (Meisterjäger): Vezměte si ze zásoby 1 dřevo a 1 zlato nebo 1 dřevo a 1 kámen. 10. Vojevůdce (Heerführer): Naverbujte 2 vojáky (posuňte svůj hrací kámen na ukazateli armád o dvě pole dopředu) a podívejte se na vrchní kartu na hromádce nepřátel (poté ji vraťte zpět lícem dolů). 11. Mečíř (Schwertschmied): Vezměte si ze zásoby 1 kámen a 1 dřevo nebo 1 kámen a 1 zlato. 12. Šlechtična (Edelfrau): Vezměte si ze zásoby 2 libovolné suroviny a 1 žeton Hrdina (Held): Vezměte si ze zásoby 3 kameny. 14. Pašerák (Schmuggler): Zaplaťte 1 VB (posuňte svůj hrací kámen na liště vítězných bodů o jedno pole zpět) a vezměte si ze zásoby 3 libovolné suroviny. 15. Vynálezce (Erfinder): Vezměte si ze zásoby 1 zlato, 1 dřevo a 1 kámen. 16. Čaroděj (Zauberer): Vezměte si ze zásoby 4 zlata. 17. Královna (Königin): Vezměte si ze zásoby 2 libovolné suroviny a podívejte se na vrchní kartu na hromádce nepřátel (poté ji vraťte zpět lícem dolů). Kromě toho získáváte 3 VB (posuňte svůj hrací kámen na liště vítězných bodů o tři pole dopředu). 18. Král (König): Vezměte si ze zásoby 1 zlato, 1 dřevo a 1 kámen a naverbujte 1 vojáka (posuňte svůj hrací kámen na ukazateli armád o jedno pole dopředu). 4

5 Jakmile všichni ovlivnění rádci rozdělili své užitečné dary, vezmou si hráči své kostky zase k sobě (bílé kostky a žetony +2 se vrátí zpět do zásoby) a přechází se k následujícímu kroku. Důležité: Zásoba surovin je v zásadě neomezená. Pokud by ale během hry měly kostičky surovin dojít, mohou si hráči nadpočetné suroviny zaznamenávat nějakým jiným vhodným způsobem. Příklad: Šašek přinese Ann 1 VB; posune svůj hrací kámen o jedno pole dopředu. Na statkáři neleží žádné kostky, proto se ignoruje. Stavitel vynese Davidovi 1 dřevo, které si vezme ze zásoby. Obchodník dává Cindy na výběr, zda si vezme raději 1 zlato nebo 1 dřevo. Už 1 zlato má, rozhodne se proto pro 1 dřevo. Poté co je ignorován hejtman (na jeho poli nejsou žádné kostky) je na čase postarat se o alchymistu. Cindy vrátí do zásoby 1 dřevo, jež právě dostala, a vezme si za něj 1 zlato a 1 kámen. Astronom poskytne Davidovi jeden žeton +2 a jednu surovinu podle jeho volby. Anniny kostky na poli strážce pokladu jí dovolují vzít si ze zásoby 2 zlata a Brian si u vrchní lovčí vybere 1 dřevo a 1 zlato (mohl by si vybrat také 1 dřevo a 1 kámen). Protože na dalších polích rádců žádné kostky neleží, vezmou si hráči své kostky zase k sobě a tento krok končí. d) Budování staveb V určeném pořadí tahů smí nyní každý hráč provést 1 stavební akci (pokud nevyužije figurku královského vyslance pro provedení druhé stavební akce v daném ročním období). Stavební náklady jednotlivých staveb jsou uvedeny na kartě provincie a platí se vracením surovin do zásoby. Jedna stavební akce dovoluje hráči zbudovat jednu stavbu. Hráč vrátí do zásoby požadované suroviny a položí jeden svůj žeton stavby na její pole na kartě provincie (je uspokojující, že se tak zakryjí uvedené stavební náklady...). Jestliže hráč zbudoval stavbu, za niž se přidělují vítězné body, posune odpovídajícím způsobem svůj hrací kámen na liště vítězných bodů. Důležité: Hráč může v každé řadě budovat pouze takovou stavbu, která je nejblíže k levému okraji karty provincie. Jinými slovy: Nová stavba může být zbudována pouze tehdy, jestliže stavba nalevo od ní již stojí. Hráč se může vždy rozhodnout, v jaké řadě bude stavět. Příklad: Kostel smí být postaven až tehdy, když už budou stát socha a kaple. Od této chvíle hráč profituje ze zvláštních schopností vybudované stavby, které jsou na ní uvedené. A samozřejmě profituje i nadále ze všech schopností zbývajících staveb v dané řadě. Příklad: Ann má 2 zlata a 1 dřevo. Použije 2 zlata a postaví sochu. Vezme si jeden svůj žeton stavby a položí ho na odpovídající pole. Socha jí přinese 3 VB, proto posune svůj hrací kámen na liště vítězných bodů o tři pole dopředu. Brian chce postavit hospodu, a proto zaplatí 1 zlato a 1 dřevo. Položí jeden žeton stavby na příslušné pole, nedostane ale žádné VB (hospoda žádné VB nepřináší). Cindy má 2 zlata a 1 kámen. Její volba padne na strážní věž. Zaplatí 1 zlato a 1 kámen a dostane 1 VB. David zaplatí 2 dřeva, aby mohl zbudovat palisádu, a nedostane žádné VB. Poté co každý hráč dostal šanci stavět nebo se vzdát tahu, je tento krok ukončen. 5

6 3. fáze: Královská přízeň Král je nadšen svým podle jeho názoru nejlepším guvernérem. Hráč s největším počtem svateb dostane 1 VB. V případě shody (= stejný počet staveb) přidělí 1 VB každému z těchto hráčů. Po upravení skóre vítězných bodů se pokračuje dále. 4. fáze: Léto fáze produkce Odehrává se úplně stejně jako jaro (2. fáze): hody, úprava pořadí tahů, ovlivňování rádců, získání jejich pomoci a stavění. 5. fáze: Královský vyslanec Král posílá svého vyslance, aby pomohl té provincii, která je podle jeho názoru zanedbaná. Hráč s nejmenším počtem staveb dostane figurku královského vyslance. V případě shody ji dostane ten hráč, jenž má méně surovin. Jestliže v případě staveb i surovin panuje shoda, nebude se tato figurka v daném roce přidělovat. V jedné z následujících 3 fází produkce může hráč figurku královského vyslance použít, aby mohl provést jednu z následujících akcí: Ovlivnění rádce, který již byl ovlivněn tím samým nebo některým jiným hráčem. Hráč musí i nyní použít pro ovlivnění rádce své kostky a dodržet obvyklá pravidla pro ovlivňování (viz fáze produkce, krok b). Rádce poskytne svou pomoc dvakrát pouze v této fázi. Provedení dvou stavebních akcí místo jedné (fáze produkce, krok d). Hráč musí i nyní zaplatit náklady na obě stavby a dodržet obvyklá pravidla pro stavění (viz fáze produkce, krok d). Jestliže hráč nepoužil figurku královského vyslance před začátkem 5. fáze následujícího kola, vrátí se nevyužitá opět zpátky do zásoby a následně se znovu přidělí některému hráči (není vyloučeno, že to bude ten samý hráč). Po přidělení (nebo nepřidělení) figurky královského vyslance fáze končí. Příklad: Píše se 2. rok., 5. fáze: Ann vlastní 5 staveb a žádné suroviny, Brian 4 stavby a 2 suroviny, Cindy 4 stavby a 1 surovinu a David 4 stavby a žádné suroviny. David tedy dostane figurku královského vyslance. Kdyby např. Cindy také neměla žádné suroviny, královský vyslanec by se v tomto roce nepřiděloval. Příklad: Nacházíme se v kroku Budování staveb a David má figurku královského vyslance, 1 zlato a 3 dřeva. Podle pravidel smí provést pouze jednu stavební akci. Vznese ale nárok na pomoc královského vyslance (a vrátí ho poté zpět na odpovídající pole na herním plánu), aby mohl provést dvě stavební akce. V této fázi postaví zároveň barikádu i kovárnu. Příklad: Nacházíme se v kroku Ovlivňování rádců a David má figurku královského vyslance. Zbývá mu ještě jedna kostka (3), ale Brian již stavitele obsadil. David použije vyslance a položí svou kostku vedle Brianovy na pole stavitele. V této fázi pomůže stavitel Brianovi i Davidovi. 6. fáze: Podzim fáze produkce Odehrává se úplně stejně jako jaro (2. fáze): hody, úprava pořadí tahů, ovlivňování rádců, získání jejich pomoci a stavění. 6

7 7. fáze: Verbování vojáků Podle pořadí tahů má nyní každý hráč možnost naverbovat za 2 libovolné suroviny 1 vojáka. Za každého naverbovaného vojáka se hráčův hrací kámen na ukazateli armád posune o jedno pole dopředu. Hráč může v této fázi naverbovat více vojáků, pokud za každého rekruta zaplatí 2 suroviny. Poté co všichni hráči dostali šanci naverbovat vojáky, tato fáze končí. 8. fáze: Zima boj Zima není fáze produkce. Místo toho musí guvernéři čelit invazní armádě nepřátel. Otočí se vrchní karta z hromádky nepřátel (kalendář ročních období, pole 8); to je protivník, který momentálně říši ohrožuje. Karta nepřítele má následující charakteristiky: Název říká, o jakého nepřítele se jedná (to je důležité kvůli bonusům z určitých staveb). Číslo v levém horním rohu ukazuje sílu daného nepřítele. V červeném poli jsou uvedeny ztráty surovin, staveb a/nebo VB v případě porážky. V modrém poli je válečná kořist v surovinách a/nebo VB v případě vítězství. Na rubu karty je pod římským číslem příslušného roku uvedeno arabskými čísly rozmezí, které udává možnou sílu nepřátel v tomto roce; hráči tak mohou hrozící nebezpečí lépe odhadnout a odpovídajícím způsobem se připravit. Každý hráč musí nyní s tímto nepřítelem bojovat, přičemž bude podpořen dalšími vojáky, které vysílá král Tritus. První hráč v pořadí tahů hodí jednou kostkou. Výsledek představuje počet vojáků, jimiž král podpoří každého guvernéra. Každý hráč pak posune svůj hrací kámen na ukazateli armád odpovídajícím způsobem dopředu. Příklad: Ann postavila sochu, palisádu a barikádu. Její hrací kámen na ukazateli armád se nachází na poli 0. Nemá žádné suroviny. Brianovi patří hospoda a strážní věž. Má 1 dřevo a 1 kámen a jeho hrací kámen na ukazateli armád je na poli 1. Cindy postavila strážní věž, kovárnu a barikádu. Nemá suroviny ani vojáky. David postavil hospodu, barikádu a jeřáb, má 1 dřevo, ale rovněž žádné vojáky. Otočí se vrchní karta z hromádky nepřátel: je to gobliní armáda (síla 3). 1. hráč hází, aby určil počet vojáků poskytnutých králem. Padne mu 1, takže každému hráči spěchá na pomoc pouze jeden voják. Každý hrací kámen na ukazateli armád se posune o jedno pole dopředu (Brianův se přemístí na pole 2, všechny ostatní na pole 1). Aby se určil výsledek bitvy, přesune každý hráč svůj hrací kámen na ukazateli armád patřičným způsobem dopředu nebo dozadu, jak mu ukládají jeho stavby. Takto získaná hodnota představuje jeho momentální bojovou sílu. Nyní porovná každý hráč svou bojovou sílu s bojovou silou aktuálního nepřítele: Pokud je hráčova bojová síla vyšší než nepřítelova, hráč v bitvě zvítězil a obdrží válečnou kořist, jež je uvedená na kartě nepřítele. Pokud je hráčova bojová síla shodná s nepřítelovou, podařilo se hráči s vypětím sil útok odrazit. Nebude žádná válečná kořist ani ztráty. Pokud je hráčova bojová síla nižší než nepřítelova, hráč bitvu prohrál a utrpí ztráty, jež jsou uvedeny na kartě nepřítele (odshora dolů: zlato, dřevo, kámen, suroviny určené hráčem, stavby a vítězné body) viz níže. Hráč nebo hráči s nejvyšší bojovou silou obdrží 1 VB navíc ale pouze v případě, že bitvu také skutečně vyhráli. 7

8 Důležité: Ukazatel armád zahrnuje pouze hodnoty 1-9, ale konečná bojová síla může být i vyšší než 9. Pokud např. bojová síla jednoho hráče (po započtení všech bonusů a postihů za stavby) činí 10 a druhého hráče 11, dostane 1 VB navíc pouze druhý hráč. Pokud hráč bitvu prohraje, utrpí ztráty, jež jsou uvedeny v červeném poli na kartě nepřítele. a) Ztráta surovin Hráč, který v důsledku prohrané bitvy ztrácí suroviny, musí vrátit zpět do zásoby suroviny, jaké karta nepřítele předepisuje. Pokud nemá dostatek daných surovin, odevzdá jen tolik, kolik skutečně má, ale neutrpí žádné další ztráty. b) Zničení staveb Pokud musí být jedna či více staveb zničeno v důsledku prohrané bitvy, jsou vždy postiženy ty stavby, které jsou nejblíže k pravému okraji karty provincie. Pokud se ve stejném sloupci nachází více staveb, jsou ničeny odshora dolů. Hráč musí příslušné žetony staveb odstranit a patřičně upravit skóre svých vítězných bodů. Nadále už neprofituje ze zničených staveb dokud je znovu nepostaví. Zničené stavby mohou být podle běžných pravidel znovu postaveny v některé pozdější fázi produkce. c) Ztráta vítězných bodů Skóre vítězných bodů se upraví tak, že se hrací kámen na liště vítězných bodů posune patřičným způsobem zpět. Poté co se určil výsledek bitvy pro každého hráče, odloží se karta nepřítele zpět do krabice. (V případě, že všichni hráči byli poraženi, se o problém postará královská armáda...). Následně se všichni vojáci vrátí domů (hrací kameny všech hráčů na ukazateli armád se opět přesunou na 0 ). Fáze a tím pádem i daný rok jsou u konce. Podívejme se krátce zpět na předchozí příklad boje a projděme si pro jednou podrobnosti vyhodnocení bitev. Ann má bojovou sílu 3 (1 voják + 1 za palisádu + 1 za barikádu, protože jde o útok goblinů): To znamená remízu. Žádné zisky, žádné ztráty. To samé platí pro Briana s bojovou silou 3 (2 vojáci + 1 za strážní věž). Cindy má bojovou sílu 4 (1 voják + po 1 za její stavby strážní věž, kovárna a barikáda). Ve své bitvě zvítězila a dostane válečnou kořist, která je uvedena v modrém poli na kartě nepřítele: 1 kámen. Naproti tomu Davidova bojová síla je pouze 2 (1 voják + 1 za barikádu). Bitvu prohrál a utrpí ztráty, které jsou zobrazeny v červeném poli na kartě goblinů. David ztrácí 1 zlato; jelikož ale žádné nemá, o nic nepřijde. Goblini rovněž zničí jednu z jeho staveb. Má jednu ve 2. sloupci (jeřáb) a dvě v 1. sloupci (hospodu a barikádu). Protože při ničení staveb se začíná zprava, bude zničen jeřáb. Jestliže by měl David postavený trh, byl by zničen dříve (nacházel by se ve stejném sloupci jako jeřáb, ale o několik řádek výše). Hráč, který s největší bojovou silou zvítězil v bitvě, je Cindy. (Ve skutečnosti byla jediná, kdo svou bitvu vyhrál...) Dostane proto 1 VB navíc. Všechny hrací kameny na ukazateli armád se vrátí zpět na pole 0 : Daný rok je u konce. Počítadlo let se přesune na další rok, počítadlo ročních období se vrátí na pole č. 1 Královská výpomoc a začíná nový rok. 8

9 Konec roku Ukončením osmé fáze Zima končí také probíhající rok. Posuňte ukazatel let o jedno pole dopředu. Pokud se již nachází na poli V, končí zároveň i celá hra. V opačném případě začíná nový rok. Začněte opět 1. fází na kalendáři ročních období a odehraje postupně všech osm fází. Vítěz hry Vítězem hry se stává hráč, který má na konci 5. roku nejvíce vítězných bodů. V případě shody vítězí ten, komu zbývá nejvíce surovin. Pokud panuje shoda i zde, vítězí hráč s nejvyšším počtem staveb. Jestliže nastane shoda i zde, o vítězství se dělí. Zvláštní pravidla pro hru 2 hráčů Na začátku každé fáze produkce (2., 4. a 6. fáze roku) se hází 3 kostkami v jedné z nepoužitých barev. Tyto kostky se následně položí na pole rádce, jehož hodnota odpovídá součtu hozených čísel. Poté se hází 2 kostkami další nepoužité barvy a následně se opět umístí na pole rádce s odpovídající hodnotou. Jestliže je toto pole již obsazeno kostkami z předchozího hodu, rozdělí se tyto 2 kostky mezi dvě příslušná pole rádců podle hozených čísel. Pokud na obou kostkách padnou stejná čísla, jedna z kostek se tentokrát nepoužije. Tito dva resp. tři rádci se tedy pro danou fázi považují za předem ovlivněné. Dají se ovlivnit pouze pomocí královského vyslance. Na konci fáze produkce se odstraní z královského dvora všechny kostky, včetně výše uvedených nehráčských. Stavby - dodatky Dvorec Bílou kostku je možné použít pouze ve spojení s barevnými. POZOR! Nezapomeňte, že pokud máte postavený dvorec, je vaše bojová síla v 8. fázi o 1 nižší. Vyslanectví Vítězný bod navíc dostanete již na konci fáze produkce, v níž jste vyslanectví postavili. Pevnost Porazíte např. nepřítele, z něhož je válečná kořist 1 zlato. Dostanete tedy 1 zlato a 1 VB. Obchodnická gilda Pokud hráč zapomene vybrat si před hodem 1 surovinu, nedostane v této fázi žádné suroviny navíc. (Škoda, škoda, ale to je opravdu jím zaviněná smůla.) Kasárna Můžete např. zaplatit 3 suroviny a naverbujete za ně 3 vojáky. Katedrála Na konci hry dostanete 1 VB za každé 2 suroviny, které v tu dobu vlastníte (v libovolné kombinaci). Hospoda Každý hráč, který na konci letní fáze vlastní hospodu, dostane jeden žeton +2. Takto získaný žeton lze použít ve spojení s radnicí k zisku 1 VB ještě v tuto fázi. Trh Můžete např. použít skupinu kostek se součtem hodů 9 pro ovlivnění rádce s hodnotou 8 NEBO 10 (samozřejmě lze i nadále ovlivnit rádce s hodnotou 9). Položte kostky na pole rádce, jehož chcete ovlivnit, aniž byste čísla na kostkách měnili. Tím je jasně ukázáno, že jste v dané fázi již trh využili. Pokud chcete, můžete zároveň otočit i žeton stavby, abyste použití trhu zvýraznili. Radnice Její efekt je možné využít pouze jednou v každém ročním období. Není možné pro získání 2 VB zaplatit 1 surovinu a 1 žeton +2, ani 2 suroviny nebo 2 žetony. Jinými slovy: V každé fázi lze takto získat pouze 1 VB. Stáje Pokud ovlivníte rádce 10, naverbujete 3 vojáky místo dvou, pokud ovlivníte rádce 5 nebo krále, naverbujete 2 vojáky místo jednoho. Socha, kaple V jedné fázi můžete využít efektů sochy i kaple zároveň, ale pouze jednou. Pokud např. házíte svými třemi kostkami a jednou bílou a padne vám 2, 2, 2, 2, smíte díky 9

10 soše jednu kostku hodit znovu. (Kaple v tomto případě nepomůže, protože celkový součet činí 8.) Výsledek nového hodu by byl nyní 1. Celkový součet je následně 7, proto je možné díky kapli hodit všemi kostkami znovu (včetně té, kterou se právě házelo). Jestliže by ale tento hod byl nižší nebo roven 7 či padla-li by opět čtyři stejná čísla, není již možné v této fázi znovu házet. Můžete otočit žetony staveb sochy a/nebo kaple, abyste tak ukázali, že již byly v této fázi použity. Kamenná hradba V bitvě zvítězíte i tehdy, je-li vaše bojová síla shodná s nepřítelovou. HERNÍ VARIANTY Tyto varianty jsou obsaženy v elektronické verzi hry KINGSBURG a druhá z nich bude pravděpodobně součástí plánovaného rozšíření. Alternativní určování královských posil Pravidla jsou stejná jako v základní hře až na moment, kdy se v 8. fázi určují posily vyslané králem na podporu guvernérů v boji s nepřítelem. První hráč v pořadí tahů hodí dvěma kostkami, výsledná čísla od sebe odečte (aby vyšel kladný výsledek resp. 0) a k získanému číslu přičte 1. Tím se určí, kolik vojáků dostanou jako podporu od krále všichni hráči v dané fázi. Žetony vojáků Král Tritus tentokrát nabízí guvernérům každý rok různě velké oddíly královského vojska, které je mají podpořit v boji s útočícími nepřáteli. Čím více se guvernéři budou spoléhat na vlastní síly a šetřit královské vojáky, tím vyšší bude nakonec královská odměna. Dodatečný herní materiál 5 sad žetonů s hodnotami 0, 1, 1, 2, 3, 4 (nutno vyrobit, pro lepší rozlišení mohou být v barvách hráčů) Příprava hry Každý hráč dostane jednu sadu výše uvedených žetonů. Zbývající nepoužité sady se vrátí zpět do krabice. Průběh hry Pravidla jsou stejná jako v základní hře až na moment, kdy se v 8. fázi určují posily vyslané králem na podporu guvernérů v boji s nepřítelem. Každý hráč si nyní skrytě vybere jeden ze svých dostupných žetonů a položí ho lícem dolů před sebe. Jakmile tak učiní všichni, žetony se otočí lícem nahoru a každý hráč si na ukazateli armád přidá tolik vojáků, kolik udává číslo na jeho žetonu (0-4). Použitý žeton se následně odstraní ze hry a hráč ho už nemůže nadále používat. Konec hry a určení vítěze Jestliže hráči na konci hry zbude žeton s hodnotou vyšší než 0, přičte si tuto hodnotu k dosaženému skóre vítězných bodů. Poté se běžným způsobem určí vítěz hry. 10

11 I II III IV Standbild (Socha) Na začátku každé fáze produkce, v níž vám padla na všech kostkách stejná čísla, si smíte jednu kostku hodit znovu. Kneipe (Hospoda) Na konci každé fáze léta dostanete 1 žeton +2. Wachturm (Strážní věž) +1 v boji Palisaden (Palisády) +1 v boji (+2 proti zombiím) Barrikade (Barikáda) +0 v boji (+1 proti goblinům) Kapelle (Kaple) Na začátku každé fáze produkce, v níž vám padlo na kostkách celkem 7 či méně, si smíte všechny kostky hodit znovu. Markt (Trh) Jednou v každé fázi produkce můžete ovlivnit jednoho rádce, jehož hodnota je o 1 vyšší nebo nižší než součet přidělených hodů. Schmiede (Kovárna) +1 v boji Ställe (Stáje) Pokud ovlivňujete rádce, který poskytuje alespoň 1 vojáka, naverbujete 1 vojáka navíc. Kran (Jeřáb) Pokud budujete stavby ze sloupce III nebo IV, platíte o 1 zlato méně. Kirche (Kostel) +0 v boji (+1 proti démonům) Bauernhof (Dvorec) V každé fázi produkce máte k dispozici 1 bílou kostku navíc. -1 v boji Kaserne (Kasárna) Za každého naverbovaného vojáka (v 7. fázi) platíte pouze 1 surovinu. Steinwall (Kamenná hradba) +1 v boji Boj vyhrajete, i když má vaše armáda stejnou bojovou sílu jako nepřítel. Rathaus (Radnice) Na konci každé fáze produkce můžete zaplatit 1 žeton +2 nebo 1 libovolnou surovinu, abyste získali 1 vítězný bod (jednou v každé fázi produkce). Kathedrale (Katedrála) Na konci hry dostanete za každé 2 své suroviny 1 vítězný bod navíc. Gilde der Kaufleute (Obchodnická gilda) Na začátku každé fáze produkce dostanete ještě před hodem 1 zlato. Gilde der Zauberer (Čarodějná gilda) +2 v boji Festung (Pevnost) +1 v boji Po každém vyhraném boji dostanete 1 vítězný bod navíc. Botschaft (Vyslanectví) Na konci každé fáze produkce dostanete 1 vítězný bod navíc. 11

12 12 Translation 2009 Václav Pražák

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště Príprava hry Herní materiál: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek černé barvy (pro 5. hráče) 3 černé dřevěné kostičky (2 velké, 1 malá) 4 malé kostičky ve 4 barvách 10 dřevěných

Více

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen)

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen) MONSTRA & MÝTY (Monster & Mythen) Alan R. Moor Richard Borg 1.0 Úvod V jednom fantastickém světě spolu bojují mocní čarodějové, trpaslíci, trollové, skřeti a nemrtví. Hráči velí jejich armádám (pěchotě,

Více

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové CZ Habermaaß-hra 4511 Divocí Vikingové Hra Habermaaß č. 4511 Divocí Vikingové Riskantní sázková hra pro 2 5 odvážných Vikingů ve věku 6 99 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Wolfgang Dirscherl Michael Menzel

Více

ALHAMBRA. Dirk Henn. Při každém dalším hodnocení se rozděluje více bodů. Kdo na konci hry dosáhne největšího počtu bodů, vyhrává.

ALHAMBRA. Dirk Henn. Při každém dalším hodnocení se rozděluje více bodů. Kdo na konci hry dosáhne největšího počtu bodů, vyhrává. ALHAMBRA Dirk Henn Nejlepší stavitelé z celé Evropy a arabských zemí chtějí změřit své síly ve svém umění. Zaměstnejte ty nejvhodnější stavební čety a ujistěte se, že budete mít neustále přísun té správné

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

Pravidla hry. Herní materiál. PRíprava. a na druhé přísadu

Pravidla hry. Herní materiál. PRíprava. a na druhé přísadu Pravidla hry Cíl hry Po vyklouznutí z pokřivených pařátů Baby Jagy se vám povedlo utéct z jejího domu. A právě tehdy vás čarodějnice začíná pronásledovat ve svém létajícím kotli. Pokud jí chcete uniknout,

Více

Cíl hry. Obsah. Příprava

Cíl hry. Obsah. Příprava PRAVIDLA HRY Cíl hry Ocitli jste se v kůži malého prasátka. Vaším největším přáním je postavit pevný a krásný dům, kde budete moci trávit dlouhé zimní večery. Abyste toho docílili, nebudete potřebovat

Více

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let.

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. KDE LEŽÍ Honolulu VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. Honolulu! Proč právě Honolulu? Že se v evropských, asijských, amerických, či afrických městech skvěle vyznáte? Ale kde leží Honolulu? Zřejmě

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů V malém městečku Alhambra se přední středověcí stavitelé z Evropy a Arábie rozhodli postavit obrovské paláce a nádherné zahrady. Staňte se jedním ze stavitelů, najměte

Více

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Příprava hry: Herní materiál: Hrací plán Hrací kameny: 48 sloupů ve čtyřech barvách 48 kamenů šlápot ve čtyřech barvách 4 figurky pro bodovací lištu 1 velká šlápota 1 chrám

Více

Chytrý medvěd učí počítat

Chytrý medvěd učí počítat CZ Habermaaß-hra 3151A /4547N Chytrý medvěd učí počítat Medvědí kolekce vzdělávacích her pro 2 až 5 hráčů ve věku od 4 do 8 let. S navlékacím počítadlem Chytrého medvěda a třemi extra velkými kostkami.

Více

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče Cíl hry: Každý hráč si na začátku vylosuje kartu s tajným kódem (vzorem rozložení kuliček). V průběhu partie hráči pokládají na desku nové kuličky nebo přemisťují stávající

Více

CÍL HRY A BODOVÁNÍ Kdo bude mít nejvíce bodů po uplynutí stanoveného počtu kol, stává se vítězem hry. Příklad: Počitadlo kol pro 3 hráče.

CÍL HRY A BODOVÁNÍ Kdo bude mít nejvíce bodů po uplynutí stanoveného počtu kol, stává se vítězem hry. Příklad: Počitadlo kol pro 3 hráče. Jak už to tak ve středověku bývalo, vznešené šlechtické rody se neustále snažily získat větší vliv a moc. Rody se rozpínaly a kromě bojů a šarvátek využívaly také sňatků a spojenectví. Pro středověk bylo

Více

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let UPPSALA Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Uppsala! Proč právě Uppsala? Že se v evropských městech skvěle vyznáte? Ale kde je zrovna Uppsala? Zřejmě leží na západ od Sankt Petersburgu. Leží ale na východ, nebo

Více

Pravidla hry. Herní materiál. Dirk Henn Hra pro 3 5 hráčů

Pravidla hry. Herní materiál. Dirk Henn Hra pro 3 5 hráčů Pravidla hry Dirk Henn Hra pro 3 5 hráčů Připravil Jakub Dobal V této hře představujete vojenské velitele, Daimjó (japonský kníže, místodržitel), v Japonsku 16. století. Budete bránit pozici svého klanu,

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

6 desek s žetony, které obsahují: 110 karet: počet hráčů 1 2 3 4 (5)

6 desek s žetony, které obsahují: 110 karet: počet hráčů 1 2 3 4 (5) O h ř e Le Havre je francouzské město věhlasné druhým největším přístavem ve Francii (po Marseille). Kromě toho je velmi zajímavý a nezvyklý také jeho název. Holandské slovo Havre, které znamená přístav

Více

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci CZ Habermaaß-hra 3123A /4448N Tanec s vejci Tanec s vejci Živá hra plná poskakování s vejci pro 2-4 hráče ve věku od 5 do 99let. Autor: Ilustrace: Roberto Fraga Martina Leykamm Obsah: 1 dřevěné vejce 9

Více

Hrací potřeby. Cíl hry

Hrací potřeby. Cíl hry Hrací potřeby 1 hrací plán - představuje mapu pralesa rozdělenou na šestiúhelníková pole. První čtyři pole už jsou odkrytá, ostatní pokrývá prales a budou odkrývána v jednotlivých tazích tím, že se na

Více

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min.

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min. Autor: Sébastien Pauchon Illustrationen: Arnaud Demaegd Layout: Cyril Demaegd Yspahan FAQ & Forum: http://www.ystari.com Překlad: CAULY přeloženo pro www.svet-deskovych-her.cz Hra pro 3 4 hráče od 8 let,

Více

FRAGMASTER ORIGINS. Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény.

FRAGMASTER ORIGINS. Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény. FRAGMASTER ORIGINS Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény. Hra je volně inspirovaná Fraghammerem, českým fan-módem pro Warhammer

Více

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte

Více

Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Dominion svět plný napínavých dobrodružství.

Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Dominion svět plný napínavých dobrodružství. Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Avšak brány světa jsou ti otevřeny dokořán, neboť svou říši si můžeš budovat stavbou vesnic, založením tržiště či postavením trůnního sálu. Ale

Více

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů CZ Habermaaß-hra 4935 Magie stínů Magie stínů Magická stínová hra pro 2 až 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autor: Kai Haferkamp Ilustrace: Marc Robitzky Délka hry: cca. 15 až 20 minut Obsah: 4 malé kouzelné

Více

OSADNÍCI Z KATANU JUBILEJNÍ SCÉNÁŘ KOLONIE (Jubiläums-Szenario Die Kolonien )

OSADNÍCI Z KATANU JUBILEJNÍ SCÉNÁŘ KOLONIE (Jubiläums-Szenario Die Kolonien ) OSADNÍCI Z KATANU JUBILEJNÍ SCÉNÁŘ KOLONIE (Jubiläums-Szenario Die Kolonien ) Klaus Teuber Herní materiál 2 rámečkové díly 4 přehledové karty 4 pole moře 3 pole džungle 2 pole sopek 1 pole zlatonosné řeky

Více

Notre Dame. Stefan Feld

Notre Dame. Stefan Feld HRACÍ MATERIÁL Notre Dame Stefan Feld 5 částí hrací desky (městské čtvrti) 3 kartičky Notre Dame (po jedné trojúhelníkové, čtvercové a pětiúhelníkové) 45 akčních karet (nemocnice, rezidence, klášterní

Více

PENÍZE NAVÍC. pravidla hry

PENÍZE NAVÍC. pravidla hry PENÍZE NAVÍC pravidla hry PENÍZE NAVÍC - HRA O ŽIVOT(Ě) aneb 30 LET VIRTUÁLNÍ REALITY ČESKÉ DOMÁCNOSTI Vítejte ve hře o životě PENÍZE NAVÍC, která vás provede finančním životem běžné české domácnosti.

Více

Pravidla hry. RUNEBOUND je dobrodružná fantasy hra pro 2 6 hráčů. Běžná herní doba je 2 4 hodiny.

Pravidla hry. RUNEBOUND je dobrodružná fantasy hra pro 2 6 hráčů. Běžná herní doba je 2 4 hodiny. Pravidla hry Vítejte v RUNEBOUNDU Svět RUNEBOUNDU je magický, nebezpečný svět mocných čarodějů, vznešených rytířů, strašlivých monster a potrhlých tyranů. Je to svět velkých úkolů a pozoruhodných skutků.

Více

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce)

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce) Tato alternativní pravidla jsou určena hráčům, kteří již mají s hrou World of Tanks: Rush určité zkušenosti a chtěli by svůj zážitek ze hry prohloubit, a také obecně zkušeným hráčům moderních společenských

Více

KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany

KAMIONEM PO EVROPĚ Kdo si hraje, nezlobí! Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany OBSAH HRY: 1. Herní plán 2. Kamiony z moduritu - 6 ks. 3. Karty

Více

Habermaaß-hra 4934. Rozruch na ledovci

Habermaaß-hra 4934. Rozruch na ledovci CZ Habermaaß-hra 4934 Rozruch na ledovci Rozruch na ledovci Odvážná cvrnkací hra pro 2 až 4 polární zvířátka ve věku od 5 do 9 let. Autor: Heinz Meister Ilustrace: Stephan Pricken Délka hry: cca. 15 minut

Více

Michael Schacht. Hra pro 2-4 dobrodruhy starší 8 let. Délka hry cca 60 minut.

Michael Schacht. Hra pro 2-4 dobrodruhy starší 8 let. Délka hry cca 60 minut. Michael Schacht Hra pro 2-4 dobrodruhy starší 8 let. Délka hry cca 60 minut. HERNÍ MATERIÁL 1 herní plán s mapou Afriky kniha 2 knihy karty DOBRODRUŽSTVÍ 30 karet DOBRODRUŽSTVÍ (15 s bílým okrajem, 15

Více

Habermaaß-hra 4929. Tajná mise

Habermaaß-hra 4929. Tajná mise CZ Habermaaß-hra 4929 Tajná mise Tajná mise To chce pevné nervy, hra pro 2-5 tajných agentů ve věku od 8 do 99 let. Autoři: Christiane Hüpper, Miriam Košer, Markus Nikisch a Johannes Zirm Ilustrace: Heinrich

Více

Právníci objevili v závěti vašeho strýčka tajnou klauzuli. Utratit peníze dříve než ostatní příbuzní už nebude stačit. Abyste mohli zdědit strýčkovo

Právníci objevili v závěti vašeho strýčka tajnou klauzuli. Utratit peníze dříve než ostatní příbuzní už nebude stačit. Abyste mohli zdědit strýčkovo Právníci objevili v závěti vašeho strýčka tajnou klauzuli. Utratit peníze dříve než ostatní příbuzní už nebude stačit. Abyste mohli zdědit strýčkovo jmění, musejí vás navíc vyhodit z práce! Herní materiál

Více

Chánové 7: Krev a Sláva

Chánové 7: Krev a Sláva Chánové 7: Krev a Sláva Poznámky k verzi Předělaní možnosti Všechna menu a funkce v menu "Nastavení" jsou přesunuty do pop-up, vyzdoben novém vzhledem a popis. Bitevní simulátor Bitevní simulátor je představení

Více

AMUN RE. V zemi Faraónů

AMUN RE. V zemi Faraónů AMUN RE V zemi Faraónů Amun Re se odehrává ve starověkém Egyptě za časů Faraónů. Jednotliví Hráči představují soupeřící dynastie. V průběhu času použijí svůj vliv k převzetí různých provincií a stavění

Více

Hodnocení soutěžních úloh

Hodnocení soutěžních úloh Hodnocení soutěžních úloh Superciferný součet Koeficient 1 Kategorie mládež Soutěž v programování 24. ročník Krajské kolo 2009/2010 15. až 17. dubna 2010 Vaší úlohou je vytvořit program, který spočítá

Více

SYLLA. Bylo nebylo... (trocha historie ) Cíl hry. Příprava

SYLLA. Bylo nebylo... (trocha historie ) Cíl hry. Příprava SYLLA Autor hry: Dominque Erhard; Ilustrace: Arnaud Demaegd; Design: Cyril Demaegd FAQ, fórum a varianta pro 2 hráče: http://www.ystari.com Poděkování Vývoj Sylly byl velmi dlouhý a náročný. Zkoušely se

Více

STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE

STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE Jen chvilka postačí k pochopení pravidel a k jejich vysvětlení příteli. Magnetická výzva je zábavná, strhující, poučná kombinační hra, která kombinuje hru a zábavu s

Více

Habermaaß-hra 4638. Moje první hra Můj den

Habermaaß-hra 4638. Moje první hra Můj den CZ Habermaaß-hra 4638 Moje první hra Můj den Moje první hra Můj den Dvě barevné umísťovací hry pro 1-2 hráče ve věku od 2 let, nebo jedno dítě a dospělého. Autor: Hanna Bachmann Design: Jutta Neundorfer

Více

OSADNÍCI Z KATANU HISTORICKÉ SCÉNÁŘE 1: CHEOPS

OSADNÍCI Z KATANU HISTORICKÉ SCÉNÁŘE 1: CHEOPS OSADNÍCI Z KATANU HISTORICKÉ SCÉNÁŘE 1: CHEOPS Klaus Teuber K historii Mezi lety 2800 a 2200 př. Kr. zažíval starověký Egypt svůj první velký rozkvět. Úrodné pruhy podél Nilu zajišťovaly lidem bohaté žně

Více

Přehled hry a hrací deska pro první pokusy Přečtěte si nejprve tento přehled, ve kterém najdete nejdůležitější změny oproti hře Osadníci z Katanu.

Přehled hry a hrací deska pro první pokusy Přečtěte si nejprve tento přehled, ve kterém najdete nejdůležitější změny oproti hře Osadníci z Katanu. A Přehled hry a hrací deska pro první pokusy Velký obrázek dole je hrací plán pro první hru. Malé obrázky znázorňují příjem surovin pro města. A B C Přečtěte si nejprve tento přehled, ve kterém najdete

Více

Sežer svého turistu! Pravidla pokročilé verze

Sežer svého turistu! Pravidla pokročilé verze Sežer svého turistu! Pravidla pokročilé verze Autor hry: David Bimka Spolupráce: Marek Vlha Na tajemný hrad Bahňák přijíždí nic netušící zájezd. Návštěvníci nemají ponětí, že ve zdech starobylého sídla

Více

Osadníci z Katanu tématická sada z karetní hry pro dva hráče

Osadníci z Katanu tématická sada z karetní hry pro dva hráče Osadníci z Katanu tématická sada z karetní hry pro dva hráče Přeložil Jan Štefl 4/2008 Umělec & Dobrodinec Možnosti tématické sady Umělec a dobrodinec Tématická sada Umělec & dobrodinec je jednou z celkem

Více

ČEST SAMURAJŮ. (Ehre der Samurai) jednomu ctihodnému daimjóovi (Daimyo). Také hráči usilují o získání cti. Dostávají body,

ČEST SAMURAJŮ. (Ehre der Samurai) jednomu ctihodnému daimjóovi (Daimyo). Také hráči usilují o získání cti. Dostávají body, ČEST SAMURAJŮ (Ehre der Samurai) Scott Kimball Herní materiál 110 karet 6 kostek 60 žetonů s body cti (Ehrenpunkte) v hodnotě 5, 25, 50 a 100 1 herní návod Pozadí hry Hráči se vžívají do rolí samurajů

Více

Hra od Antoina Bauzy Ilustrace Gerald Guerlais Od 2 do 5 hráčů Věk od 8 let

Hra od Antoina Bauzy Ilustrace Gerald Guerlais Od 2 do 5 hráčů Věk od 8 let Hra od Antoina Bauzy Ilustrace Gerald Guerlais Od 2 do 5 hráčů Věk od 8 let Herní komponenty 3 50 karet ohňostrojů česká pravidla 8 modrých žetonů 3 červené žetony 5 duhových karet 8 (používá se jen v

Více

CÍLOVÝ KONCEPT. Ghoul Wars. pro. Jihočeskou univerzitu Pedagogickou fakultu Předmět: TDSA

CÍLOVÝ KONCEPT. Ghoul Wars. pro. Jihočeskou univerzitu Pedagogickou fakultu Předmět: TDSA pro Jihočeskou univerzitu Pedagogickou fakultu Předmět: TDSA Zpracovatel: Bohuslav Pindryč Datum zpracování: 20.04. 2010 Verze: 1 Stránka 2/13 OBSAH 1. Identifikace 4 2. Přílohy 4 3. Schvalovací doložka

Více

Ukázky Mapy Přehled Žetonů Standardní Pátrací Hrací Kámen Bílá hranice je standardní hranice mezi dvěma Regiony. Speciální Pátrací Hrací Kámen (Společenstvo) Speciální Pátrací Hrací Kámen (Stín) Silná

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_01_03_MAT_Pr

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_01_03_MAT_Pr Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_01_03_MAT_Pr CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Projekty. Úvodní příručka

Projekty. Úvodní příručka Projekty Úvodní příručka Sledování úkolů Sharepointový seznam úkolů je praktický nástroj, který vám pomůže udržet si přehled o všem, co je potřeba v projektu udělat. Můžete přidávat data zahájení a termíny

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

2 rozšíření herního plánu velkých vybavení

2 rozšíření herního plánu velkých vybavení Ještë v minulém století byla tëžba rašeliny vyøezáváním zcela bëžnÿm zpùsobem, jak zajistit vytápëní domácností ve venkovskÿch oblastech. Rašeliništë a lesy byly také využívány k rozšiøování oblastí orné

Více

Ilustrace: Piotr Socha. Autor hry: Filip Miłuński. Co by bylo, kdyby

Ilustrace: Piotr Socha. Autor hry: Filip Miłuński. Co by bylo, kdyby Autor hry: Filip Miłuński Ilustrace: Piotr Socha Co by bylo, kdyby Přemýšleli jste někdy o tom, kým byste byli, kdyby se váš život odvíjel jinak? Možná by z vás byl kouzelník nebo cestovatel. Nebo vás

Více

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0)

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) Řazení oblasti Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) 1. Klepněte na buňku ve sloupci, podle kterého chcete řádek seřadit. 2. Klepněte na tlačítko

Více

kartu Loupež Mor Všichni hráči dostanou za svá města pouze 1 kartu se surovinou. Města a rytíři: Hráči nedostanou za svá města žádné obchodní zboží.

kartu Loupež Mor Všichni hráči dostanou za svá města pouze 1 kartu se surovinou. Města a rytíři: Hráči nedostanou za svá města žádné obchodní zboží. Varianty Přátelský zloděj ušetří všechny hráče tak dlouho, dokud nemají více než 2 vítězné body. Dodatečná pravidla Zloděj nesmí po hodu 7 nebo po zahrání rytíře vstoupit na pole, s nímž sousedí hráč,

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Úkoly: obchodníka studnu. hrad. Úkoly je možné splnit, když hrdinové stoupnou na příslušné pole. Dále čtěte na kartě legendy A2.

Úkoly: obchodníka studnu. hrad. Úkoly je možné splnit, když hrdinové stoupnou na příslušné pole. Dále čtěte na kartě legendy A2. Královi špehové nemohli uvěřit svým očím. Princ Thorald se konečně vrátil a přivedl s sebou nejudatnější hrdiny ze všech koutů Andoru. Než začne samotné dobrodružství, musí hrdinové v této první části

Více

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte.

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte. Centrum vědy a objevů Měřit hmotnost znamená zjišťovat, kolik co váží. Bez určování hmotnosti se v životě neobejdeme. Však se zkuste zamyslet ve skupině a napište na linku 10 různých druhů zboží, které

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám. Práce se standardním aplikačním programovým vybavením tabulkový procesor

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám. Práce se standardním aplikačním programovým vybavením tabulkový procesor Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření: 4. 4. 2013 Autor: Určeno

Více

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com www.htc.com Informace o právech k duševnímu vlastnictví Copyright 2009 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Windows a Windows Mobile jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky

Více

DĚLNICKÁ ČTVRŤ Nejprve si doberete jednu kartu, poté můžete vyložit další 2 akční karty a ve fázi Nákup můžete koupit jednu další kartu.

DĚLNICKÁ ČTVRŤ Nejprve si doberete jednu kartu, poté můžete vyložit další 2 akční karty a ve fázi Nákup můžete koupit jednu další kartu. popis karet království? BANKA Tato karta peněz má proměnlivou hodnotu. Banka má hodnotu za každou kartu peněz, která je v danou chvíli ve hře. Banka přitom bude počítat také sama sebe. V tomto případě

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Prezentace. Prezentace. 6. InDesign obtékání textu, zarovnání. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 6. InDesign obtékání textu, zarovnání. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012. www.isspolygr.cz 6. InDesign obtékání textu, zarovnání www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces

Více

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ)

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) Obsah 1 ÚVOD 3 2 VYPRACOVÁNÍ TESTŮ 3 2.1 Přihlášení 3 2.2 Zkouška zvuku pro Poslechový test 5 2.3 Vypracování testu 5 3 Informace k testovým úkolům 7 3.1 Poslechové

Více

Autoři hry: Jan Rojewski a Michał Stajszczak HRA PRO 2 6 HRÁČŮ VE VĚKU 8 99 LET

Autoři hry: Jan Rojewski a Michał Stajszczak HRA PRO 2 6 HRÁČŮ VE VĚKU 8 99 LET Autoři hry: Jan Rojewski a Michał Stajszczak HRA PRO 2 6 HRÁČŮ VE VĚKU 8 99 LET FORMULE jsou hra, díky níž mohou hráči zažít vzrušení, jež znají jen závodní jezdci. Není přitom potřeba mít řidičský průkaz,

Více

7. Cvičení Tisk rozsáhlých tabulek

7. Cvičení Tisk rozsáhlých tabulek 7. Cvičení Tisk rozsáhlých tabulek 1. Na Plochu si uložte soubor pro Tisk tabulky, který je uložen v IS VŠFS. Cesta k souboru: Student Předměty VSFS:B_AS_2 Aplikační software 2 Více (otevřeme nabídku)

Více

Pravidla hry. Úvod. Materiál hry. Shrnutí hry

Pravidla hry. Úvod. Materiál hry. Shrnutí hry CZ Pravidla hry Úvod Hvězdokupy hra plná hvězd, je abstraktní logická hra pro 6 hráčů, kterou může hrát jak celá rodina, tak zkušení hráči; stačí jenom trocha štěstí a notná dávka představivosti a na vítězství

Více

GOLDEN BANK 300. Universe games, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4. Herní plán

GOLDEN BANK 300. Universe games, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4. Herní plán Herní plán vstup mincí: 2, 5, 10, 20 Kč případně 50 Kč vstup bankovek: 100, 200, 500, 1000 Kč případně 2000, 5000 Kč max. SÁZKA na 1 hru : 2 Kč (2 kredity) max. výhra : 300 Kč (300 kreditů) v jedné hře

Více

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek 5 Práce s listy Nastavení vzhledu listu Nastavení zobrazení listu Tisk Další možnosti tisku Microsoft Excel 2010 Rychle hotovo! Práce s listy List sešitu je podobný

Více

2. Svoje řešení pojmenujte podle čísel zadání úloh: uloha1.sgpbprj uloha4.sgpbprj

2. Svoje řešení pojmenujte podle čísel zadání úloh: uloha1.sgpbprj uloha4.sgpbprj Pokyny: 1. Řešení úloh ukládejte do složky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je kód, který váš tým dostal přidělený (C05, C10 apod.). Řešení, uložené v jiné složce,

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

DĚLNICKÁ ČTVRŤ Nejprve si doberete jednu kartu, poté můžete vyložit další 2 akční karty a ve fázi Nákup můžete koupit jednu další kartu.

DĚLNICKÁ ČTVRŤ Nejprve si doberete jednu kartu, poté můžete vyložit další 2 akční karty a ve fázi Nákup můžete koupit jednu další kartu. popis karet království BANKA Tato karta peněz má proměnlivou hodnotu. Banka má hodnotu za každou kartu peněz, která je v tuto chvíli ve hře. Banka přitom bude počítat také sama sebe. V tomto případě je

Více

Příručka aplikace Granatier. Mathias Kraus

Příručka aplikace Granatier. Mathias Kraus Mathias Kraus Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Jak hrát 6 3 Herní pravidla, strategie a tipy 7 3.1 Předměty........................................... 7 3.1.1 Aréna.........................................

Více

Velká slovesová hra. Návod. Seznam sloves. Pravidelná slovesa

Velká slovesová hra. Návod. Seznam sloves. Pravidelná slovesa Velká slovesová hra Návod Seznam sloves Pravidelná slovesa odpovědět hádat se přijet ptát se objednat si zavolat (při)nést změnit čistit zavřít vařit přejít plakat tančit vysušit se užít si skončit následovat

Více

Česká asociace sport pro všechny KOMISE REKREAČNÍCH SPORTŮ KUBB. pravidla. zpracoval: Petr Kolář

Česká asociace sport pro všechny KOMISE REKREAČNÍCH SPORTŮ KUBB. pravidla. zpracoval: Petr Kolář Česká asociace sport pro všechny KOMISE REKREAČNÍCH SPORTŮ KUBB pravidla zpracoval: Petr Kolář OBSAH KAPITOLA I. HŘIŠTĚ...3 1. Hřiště...3 2. Hrací pole...3 2.1. Středová čára...3 2.2. Základní čáry...3

Více

Malé kartičky evolučních výhod položte tak, aby se nesmíchaly s kartičkami s příkazy jdeme - nejlépe na druhou stranu herní plochy.

Malé kartičky evolučních výhod položte tak, aby se nesmíchaly s kartičkami s příkazy jdeme - nejlépe na druhou stranu herní plochy. ÚVOD Začíná se psát historie lidstva. Na scénu tvořenou kulisami divokých prehistorických rostlin a bizarních tvorů právě vstupují první předchůdci člověka. Jste jedním z nich - vůdcem nepočetné tlupy

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

Hra o hradech, městech a rytířích. Kolo osudu. Hostince a katedrály. Kupci a stavitelé. Ovce a kopce

Hra o hradech, městech a rytířích. Kolo osudu. Hostince a katedrály. Kupci a stavitelé. Ovce a kopce Kompletní pravidla Carcassonne: základní hra, 4 velká rozšíření a další bonusy včetně minirozšíření Řeka Hra o hradech, městech a rytířích Kolo osudu Hostince a katedrály Kupci a stavitelé Ovce a kopce

Více

HŘÍČKY PRO ROZVOJ PROSTOROVÉ ORIENTACE

HŘÍČKY PRO ROZVOJ PROSTOROVÉ ORIENTACE HŘÍČKY PRO ROZVOJ PROSTOROVÉ ORIENTACE 1 Šárka Gergelitsová, 2 Tomáš Holan 1 Gymnázium Benešov email: sarka@gbn.cz 2 KSVI MFF UK Praha, email: Tomas.Holan@mff.cuni.cz Abstrakt. Při rozvoji prostorové představivosti

Více

Hvězdný koráb Katan OBSAH BALENÍ PŘÍPRAVA HRY PŘÍBĚH ZAČÍNÁ

Hvězdný koráb Katan OBSAH BALENÍ PŘÍPRAVA HRY PŘÍBĚH ZAČÍNÁ Hvězdný koráb Katan OBSAH BALENÍ 70 karet Sektor 12 karet Misí 18 karet Modul 2 herní plány (Hvězdné koráby) 1 modrá kostka (1, 2, 2, 3, 3, 4) 1 žlutá kostka (1, 1, 2, 2, 3, 3) 18 mincí 1 Astro 14 mincí

Více

I. PŘEDMLUVA. Více si o Dahlgaardovi a kámenu Trickerion přečtěte na www.trickerion.com! II. CÍL HRY

I. PŘEDMLUVA. Více si o Dahlgaardovi a kámenu Trickerion přečtěte na www.trickerion.com! II. CÍL HRY I. PŘEDMLUVA Hlavní město iluzionistů bývalo před desetiletími rušnou metropolí, z jejíž někdejší slávy však zbyly jen trosky. Zlaté časy skončily záhadným zmizením Dahlgaarda Velikého, mecenáše města

Více

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Leden 2012 1. Přehled sestav MS Excel v Portálu farmáře Registr půdy (LPIS) a Data ke stažení LPIS umožňuje na záložce

Více

Jevy A a B jsou nezávislé, jestliže uskutečnění jednoho jevu nemá vliv na uskutečnění nebo neuskutečnění jevu druhého

Jevy A a B jsou nezávislé, jestliže uskutečnění jednoho jevu nemá vliv na uskutečnění nebo neuskutečnění jevu druhého 8. Základy teorie pravděpodobnosti 8. ročník 8. Základy teorie pravděpodobnosti Pravděpodobnost se zabývá matematickými zákonitostmi, které se projevují v náhodných pokusech. Tyto zákonitosti mají opodstatnění

Více

Struktura seminární práce

Struktura seminární práce Struktura seminární práce Úvodní strana Velikost písma zde užíváte podle vlastního uvážení. Důležité je, aby největší byl nadpis pro práci, druhý největší byl název školy a menší písmo je dobré použít

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT HERNÍ PLÁN IVT SYNOT 1 Celtic Magick Celtic Magick je hra se čtyřmi válci a 81 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. Ve hře Celtic Magick může hráč nastavit sázky v následujících krocích:

Více

Kajot Casino Ltd. Popis hry Joker 27

Kajot Casino Ltd. Popis hry Joker 27 Joker 27 Joker 27 Popis a pravidla Joker 27 je hra se třemi kotouči. Zobrazený výsledek se skládá ze tří řad po třech symbolech (každý kotouč zobrazuje tři symboly). Náhledy Uvedený obrázek představuje

Více

POPIS HRY. Apex Multi Magic. APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Minimální vklad 1 Kč Maximální vklad 100 Kč

POPIS HRY. Apex Multi Magic. APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Minimální vklad 1 Kč Maximální vklad 100 Kč POPIS HRY Apex Multi Magic APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Minimální vklad 1 Kč Maximální vklad 100 Kč Pravidla hry APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Výherní přístroj /dále jen VHP/ APEX Multi Magic

Více

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite v1.1001 Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite Poslední aktualizace: 27. 8. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile, určený pro skrytí Vašich soukromých

Více

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Doškolovací kurz pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí připravila Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále

Více

/ / Vladimír Suchý. přijatelnou náhradu. (dvojdílný), na kterých stavíte své lodě

/ / Vladimír Suchý. přijatelnou náhradu. (dvojdílný), na kterých stavíte své lodě Vladimír Suchý ÚVOD Nacházíte se v polovině 19. století, kdy se rozvíjí nové technologie a vznikají moderní obchodní společnosti. Státy rozšiřují v oceánech svůj obchodní i vojenský vliv. Námořní plavba

Více

Česká asociace squashe občanské sdružení IČ : 481 32 217 Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Strahov Tel./fax.:+420 2 2051 1098, 777/ 638 360

Česká asociace squashe občanské sdružení IČ : 481 32 217 Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Strahov Tel./fax.:+420 2 2051 1098, 777/ 638 360 Zkrácená Pravidla squashe Tato zkrácená verze Pravidel squashe byla vytvořena, aby pomohla hráčům pochopit základy. Všichni hráči by si měli přečíst kompletní verzi Pravidel squashe. Čísla v závorkách

Více