Strana 1. Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strana 1. Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE"

Transkript

1 Strana 1 Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE 1

2 Strana 2 Předmluva Vítejte ve světě podnikatelů. Ve hře Vysoké napětí - Factory Manager se každý z hráčů vžije do role majitele továrny a během hry se snaží vydělat co nejvíce peněz. Na konci hry vítězí ten hráč, kterému se podaří dosáhnou největšího zisku. Aby toho dosáhl, musí zvolit optimální strategii, tzn. pečlivě plánovat, efektivně rozvrhnout výrobu a využívat své zaměstnance a samozřejmě nakoupit, pokud možno co nejlepší zařízení. Hráč také nesmí zapomenout sledovat spotřebu elektrické energie v závislosti na stále rostoucích cenách tak, aby náklady na chod podniku nestály příliš mnoho. Poznámka: Celá hra trvá pouze 5 kol, poté se vítězem stává nejbohatší hráč. Tudíž každá chyba v plánování snižuje šanci na výhru. Herní materiál 1. 5x herní plán továren 2. 1x plán společného skladu zásob (součástí je graf ceny energie) 3. Peníze (ELEKTRO) kartiček vybavení továrny rozděleno do 6 druhů 35 kartiček skladů palet (včetně 15 startovních) 27 kartiček strojů (včetně 10 startovních) 18 kartiček výrobních robotů, 9 kartiček úspornných robotů 9 kartiček řídících jednotek, 8 kartiček optimalizačních jednotek dělníků (7 pro každého hráče) brigádníků (2 pro každého hráče) ukazatelů (3 pro každého hráče) 8. 8 kartiček energie (2x0, 4x +1, 2x +2) kartiček pořadí ukazatel aktuální ceny za jednotku energie na trhu žetonů vypnutí 1x pravidla a přehledový list Roztřiďte kartičky vybavení továrny dle symbolů na rubu. factory tiles = Kartičky vybavení, energy price tiles = kartičky energie, player order tiles = kartičky pořadí Počet hráčů, startovní set A, kartičky setu X! POZOR: Než začnete se samotnou hrou, pozorně si nastudujte přílohu A: Hráčův plán továrny a přílohu B: Mechanismus trhu. Tyto přílohy popisují uspořádání továrny a základní mechanismus trhu. předmluva Neobvyklý, ale specifický charakter hry Vysoké napětí - Faktory Manager spočívá v kombinaci dostupné pracovní síly a hráčovy schopnosti řídit a uspořádat výrobu. Nejdůležitější je vystihnout správný okamžik k nákupu vhodného vybavení pro svou továrnu. Během spousty testovacích her se hráči zaměřili právě na toto propojení a měli malou možnost sledovat akce svých spoluhráčů. Mé doporučení pro první hru: noví hráči by měli hrát hru maximálně ve 4 hráčích, protože mechanismus určení pořadí se s vzrůstajícím počtem hráčů stává komplikovanější. Osobně upřednostňuji hru v pěti zkušených hráčích, jelikož každá chyba v plánování je nekompromisně potrestána Přeji Vám během hraní Vysokého napětí - Factory Manager spoustu zábavy. Friedemenn Friese 2

3 Strana 3 příprava hry Každá velká mezinárodní společnost začínala jako malá továrna 1. Každý hráč obdrží 7 dělníků a 3 ukazatele stejné barvy, plán továrny a 18 ELEKTRO. 2. Každý hráč obdrží startovní set kartiček (A, B,C, D nebo E označeno na rubu) a kartičky rozmístí na prvních 5 pozic své výrobní haly. Při hře méně než 5 hráčů odstraňte zbylé startovní sety ze hry. Každý hráč umístí své ukazatele na 3 startovní pozice svého plánu továrny: hodnota produkce zboží 2, kapacita skladovacích prostor 3 a spotřeba elektrické energie 4. Na začátku hry obsluhují každý stroj 2 dělníci, proto každý hráč umístí 4 ze svých dělníků do kantýny ve své továrně. Zbylé 3 dělníky umístí vedle svého plánu továrny (na začátku první hry by měl každý hráč dostat dostatečný prostor k tomu, aby pochopil, proč má jeho továrna nastaveny právě tyto startovní hodnoty a to prostudováním přílohy A). 3. Umístěte zbývající peníze (ELEKTRO) a žetony vypnutí do společné zásoby na hrací ploše. Umístěte zde také brigádníky každého hráče, kde budou čekat, až je zaměstnáte. 4. V závislosti na počtu hráčů připravte kartičky pořadí dle přiložené tabulky (nepoužité kartičky odstraňte ze hry). Kartičky pořadí na začátku hry zamíchejte a náhodně rozdejte po jedné každému hráči. Zbylé kartičky také zamíchejte a vytvořte z nich dobírací balíček. Umístěte jej na hrací plochu. 5. V závislosti na počtu hráčů použijte pro hru kartičky vybavení označené číselně na zadní straně ( např. pro hru ve 3 hráčích vyberte kartičky očíslované 2-5 a 3-5 ) Rozmístěte kartičky vybavení, jak je popsáno v příloze B: Mechanismus trhu. Nechejte dostatečný volný prostor před skladem pro trh s vybavením. 6. Zamíchejte 6 kartiček vybavení označených symbolem X (od každého druhu jedna) a náhodně odstraňte 3 ze hry. Zbylé 3 kartičky umístěte lícem nahoru do oblasti trhu. 7. Zamíchejte 8 kartiček energie a náhodně odstraňte 3 ze hry. Ze zbývajících 5 vytvořte dobírací balíček. Umístěte ukazatel ceny za jednotku energie na graf na pozici 1 na plán skladu společných zásob (cena 1 ELEKTRO). Výjimka pro první hru (prosím dodržet!): před zamícháním všech kartiček energie dejte stranou kartičku hodnoty 0. Zamíchejte zbylých 7 kartiček a odstraňte 3 ze hry. Poté vytvořte ze zbývajících 4 dobírací balíček a nahoru umístěte kartičku s hodnotou 0. Umístění 0 jako vrchní kartičky umožní hráčům snazší začátek v první hře, protože na konci tohoto kola cena energie neporoste. Zkušenější hráči mohou toto doporučení vynechat a použít standartní přípravu hry. Strana 4 průběh hry Hra je rozdělena na 5 kol. Každé kolo je rozděleno na 5 následujících fází: 1. Aukce nového pořadí hráčů 2. Příprava trhu 3. Nákup a instalace vybavení, bourání vybavení a najímání brigádníků 4. Byrokracie a stanovení nové ceny za jednotku energie 5. Vyplácení zisku Pořadí hráčů během různých fází hry závisí na kartičkách pořadí. Hráči buď hrají vzestupně (dle čísla pořadí) začínaje nejnižší hodnotou nebo sestupně počínaje nejvyšší hodnotou. 1. Aukce nového pořadí hráčů Tato fáze je hrána v obráceném pořadí hráčů. Tuto fázi hry začíná hráč s nejvyšším číslem na kartičce pořadí. Otočí se nové kartičky pořadí z dobíracího balíčku (počet otočených kartiček = počet hráčů) a umístí se na hrací plochu. Zbylé 2 kartičky pořadí jsou pro toto kolo nevyužité a zůstávají ležet lícem dolů na hrací ploše. Hráč s nejvyšším pořadovým číslem z předchozího kola vybírá z nabídky kartičku pořadí jako první a začíná aukci se svými dostupnými dělníky. 3

4 ! POZOR: během hry jsou dělníci považováni za dostupné, pokud se nacházejí vedle plánu továrny a nejsou již umístěni v kantýně nebo použiti v aukci o kartičku pořadí. Minimální příhoz pro začínajícího hráče je 0 dostupných dělníků, ale může začít aukci i s vyšším počtem. Po směru hodinových ručiček ostatní hráči buď nabídku navýší (v závislosti na počtu dostupných dělníků) nebo vynechají a pokračuje další hráč. Pokud hráč vynechá, už se nemůže aktuální aukce dále účastnit. Aukce pokračuje do té doby, dokud nezůstane pouze jeden hráč. Tento hráč obdrží vydraženou kartičku pořadí a umístí ji lícem nahoru vedle svého plánu továrny spolu s příslušným počtem dělníků, za které kartičku vydražil. Tito dělníci zde zůstávají a jsou nedostupní až do konce kola. Poté hráč umístí svou starou kartičku pořadí lícem dolů vedle právě vyhrané, aby bylo zřetelné, že již aukci vyhrál a dalších aukcí se již v tomto kole účastnit nebude. Poznámka: Tyto aukce jsou zpravidla velmi krátké, neboť hráči nemají mnoho dostupných dělníků.! POZOR: Hráči vždy musí zůstat jeden dostupný dělník. Maximální příhoz musí být vždy o jedna nižší, než je celkový počet jeho dostupných dělníků. Poté, co hráč vyhraje aukci zvolené kartičky pořadí, už se nemůže účastnit další aukce v tomto kole. Pokud začínající hráč vyhraje aukci své zvolené kartičky pořadí, hráč s druhým nejvyšším číslem pořadí z předchozího kola začíná další aukci. Pokud aukci vybrané kartičky vyhraje jiný hráč, tak si další kartičku, která bude předmětem aukce, vybírá stále stejný hráč. Poslední hráč obdrží zbylou kartičku pořadí za cenu 0 dostupných dělníků. Hráč může, pokud chce, nabídnout i jednoho nebo více dostupných dělníků (např. pokud chce ovlivnit počet přidaných kartiček vybavení na trhu viz fáze 2 Příprava trhu ). Poté, co každý hráč získal v aukci novou kartičku pořadí, zamíchají se zbylé kartičky se starými, vytvoří se z nich nový dobírací balíček a umístí se zpět na hrací plochu. Pro všechny následující fáze kola je pořadí hráčů určeno na základě nových kartiček pořadí, získaných během fáze 1 příslušného kola. Hráč s nejnižším číslem na kartičce pořadí ve fázi začíná. 1. Příprava trhu Klíčovým mechanismem hry je výběr a umístění vhodného vybavení ze skladu zásob na trh a dále jeho nákup pro svoji továrnu. Můžete najít detailní popis mechanismu trhu v příloze B Mechanismus trhu. Každý hráč vybírá 1 kartičku vybavení z kteréhokoliv ze 6 možných sloupců za každého svého dostupného dělníka a umístí ji na trh (vybrána musí být vždy nejlevnější kartička ze sloupce). Hráč ve svém tahu vybere a umístí na trh všechny kartičky dříve, než přijde na řadu následující hráč. Poznámka: během prvního kola jsou na trhu umístěny navíc 3 kartičky ze setu X. Hráč musí vybrat jednu kartičku vybavení za každého svého dostupného dělníka. Nemůže se rozhodnout vynechat nebo vybrat kartiček méně! Tito dělníci zůstávají stále dostupní pro fázi 4. Poslední hráč v pořadí (hráč s nejvyšším číslem na kartičce pořadí) umístí ze společného skladu na trh kartičky vybavení navíc (viz tabulka). Počet hráčů/kartičky vybavení navíc Výběr těchto kartiček není povinný. Hráč smí záměrné na trh umístit méně nebo žádnou kartičku vybavení navíc! 4

5 STRANA 5 3. Nákup a instalace vybavení, bourání vybavení a najímání brigádníků Tuto fázi hry začíná hráč s nejnižším číslem na kartičce pořadí. Hráč smí použít své dostupné dělníky k nákupu vybavení na trhu a k instalaci tohoto vybavení do své továrny NEBO k bourání již dříve instalovaného vybavení. Hráč využije všechny své akce, než přijde na řadu následující hráč. Nákup a instalace vybavení: Dostupný dělník smí na trhu nakoupit jakékoliv vybavení. Pokud hráč vlastní jednu z kartiček pořadí hodnoty 4-12, získá slevu na každý jednotlivý nákup (hodnota slevy = malé číslo na kartičce pořadí). Minimální cena za kartičku vybavení je vždy nejméně 0 ELEKTRO. Hráč si vezme vybranou kartičku vybavení, zaplatí odpovídající cenu a instaluje ji do své továrny. Hráč musí vybavení instalovat na prázdnou pozici ve své výrobní hale. Pokud již zde nemá volné místo, musí hráč nejdříve vybourat (odstranit) dříve instalované vybavení, aby vytvořil pozici pro instalaci nového vybavení. Hráč instaluje všechny stroje, roboty a skladovací prostory ve výrobní hale své továrny. Aby hráč získal lepší přehled, může své stroje, roboty a skladovací prostory kdykoliv během hry přeskupovat. Dvě speciální pozice ve Velínu - mohou být použity pouze pro instalaci odpovídajících kartiček vybavení - řídící jednotka # a optimalizační jednotka #. Každý hráč smí mít současně nainstalovánu pouze jednu kartičku optimalizační jednotky a jednu kartičku řídící jednotky. Hráč smí dočasně uskladnit získané kartičky vybavení vedle své továrny, aby je mohl instalovat v následujících kolech. V takových případech hráč smí instalovat tyto kartičky v následujících kolech bez použití dostupného dělníka, protože kartičky již byly dříve získány použitím dostupných dělníků. Ovšem ve výrobní hale musí být volná pozice. Instalace strojů, robotů a skladovacích prostor do prvních 10 pozic výrobní haly (výrobní hala I) je zdarma. Pokud se hráč poprvé rozhodne instalovat vybavení do některé ze zbývajících dvou rozestavěných pozic výrobní haly (výrobní hala II), musí za každou takto obsazenou pozici zaplatit 10 ELEKTRO. Pokud se později rozhodne vyměnit kartičku na některé z těchto pozic, 10 ELEKTRO již znovu neplatí. Bourání: Místo nákupu nového vybavení smí hráč své dostupné dělníky použít k bourání již dříve instalovaného vybavení. Jednoduše vezme kartičku, kterou chce odstranit, umístí ji vedle svého plánu továrny a dočasně na ni umístí svého dostupného dělníka. Na konci svého tahu hráč odstraní tuto kartičku ze hry a dělník se opět stává dostupným. Hráč smí zbourat všechny instalované kartičky vybavení, včetně kartiček řídící jednotky a optimalizační jednotky. Prázdná pozice smí být ihned využita pro instalaci nové kartičky vybavení, která byla nakoupena jiným dostupným dělníkem v tom samém kole (nebo kartičky koupené v dřívějším kole a stále ležící vedle plánu továrny). Najímání brigádníků: Jakmile hráč využije všechny své dostupné dělníky k zahrání akcí, může si ještě najmout až 2 další brigádníky. Každý brigádník stojí 7 ELEKTRO (mínus sleva v závislosti na hráčově kartičce pořadí hodnoty 4-12). Pokud již hráč brigádníky zaměstnává a chce si je ponechat do dalšího kola, musí za ně v této chvíli zaplatit znovu příslušnou částku. Brigádníci jsou rovnocenní obyčejným dělníkům. Mohou vykonávat stejné aktivity: ovládat stroje (umístěním do kantýny), dražit kartičky pořadí, atd. Zůstávají hráči po celé kolo: až do konce fáze 3 následujícího kola. Pokud nemá hráč v úmyslu zaplatit a brigádníky si ponechat, musí je vrátit zpět do společné zásoby. Pokud hráč použil jednoho nebo oba brigádníky v aukci pořadí, musí takto využité brigádníky rovněž vrátit zpět do společné zásoby. Jakmile všichni hráči ukončí kompletně svůj tah, vrátí se všechny zbývající kartičky vybavení z trhu na svá místa na plán společného skladu zásob, tzn. budou opět k dispozici pro další kolo. Tohle pravidlo platí taktéž pro kartičky ze setu X, pokud nebyly zakoupeny. 5

6 4. Byrokracie a stanovení ceny energie Během této fáze si všichni hráči nastaví své ukazatele v továrně na aktuální hodnoty spotřeby energie, kapacity skladovacích prostor a množství vyrobených výrobků a umístí příslušný počet dělníků do kantýny.!poznámka: hráči musí uspořádat svou továrnu takovým způsobem, že každý hráč vždy musí mít k dispozici nejméně jednoho volného dělníka. Tento může být i brigádníkem. Kromě toho smí hráč ve své továrně aktivně využívat jen tolik robotů, kolik má aktivních strojů ( # pouze 1 robot na jeden stroj). Nejprve, dle pořadí hráčů, každý hráč umístí všechny své dělníky vedle svého plánu továrny. Poté každý hráč zkontroluje všechny kartičky vybavení ve své továrně, aby nastavil aktuální hodnoty na třech stupnicích (produkce, kapacita skladovacích prostor a spotřeba energie). Poté každý hráč umístí odpovídající počet dělníků do kantýny, aby mohli obsluhovat všechny instalované stroje. Spotřeba energie: Každý hráč sečte ve své továrně všechna bílá čísla na kartičkách vybavení vedle symbolu spotřeby energie a odečte tmavá čísla. Výsledná hodnota je nová spotřeba energie v továrně. Minimální hodnota spotřeby energie je vždy 1. Produkce: Každý hráč sečte ve své továrně všechna tmavá čísla vedle symbolu produkce na všech kartičkách vybavení. Výsledkem je aktuální hodnota produkce továrny. Skladovací prostory: Každý hráč sečte všechna tmavá čísla na kartičkách skladů. Výsledkem je aktuální kapacita skladovacích prostor v továrně. Dělníci v kantýně: Každý hráč sečte ve své továrně všechna bílá čísla na kartičkách vybavení vedle symbolu dělníka a odečte tmavá čísla. Výsledná hodnota je počet dělníků, které je třeba umístit do kantýny (minimum je 0). Zbývající dělníci zůstávají dostupní do dalšího kola a umístí se vedle plánu továrny. 6

7 STRANA 6 Vypnutí strojů a robotů: V následujících případech hráč musí dočasně vypnout z provozu stroje nebo roboty. - hráč nemá dostatečný počet dělníků v kantýně, aby mohli obsluhovat všechny stroje. V tomto případě musí neobsazený stroj vypnout. - hráč instaloval více robotů než strojů. Každý stroj smí využívat pouze jednoho robota. Hráč musí tedy vypnout nevyužívané roboty. Hráč použije žeton vypnutí na označení dočasně vypnutých strojů a robotů. Hráči se každé kolo rozhodnou, které ze strojů a/nebo robotů nechají vypnuté. Pokud jsou dodržována výše uvedená pravidla, mohou hráči vypnutí strojů a/nebo robotů měnit každé kolo, protože každé vypnutí je považováno za dočasné. Hráč smí vypnout své kartičky vybavení i z taktických důvodů (např. aby měl více dostupných dělníků pro příští kolo). Vypnuté stroje a roboti nespotřebovávají energii. Žádné hodnoty vypnutých strojů a robotů se nezapočítávají během nastavovaní stupnic spotřeby energie, hodnoty produkce a kapacity skladovacích prostor na plánu továrny. Nicméně hodnoty těchto stupnic se můžou pohybovat oběma směry. Kromě toho musí hráč vždy mít v kantýně potřebný počet dělníků. Stanovení nové ceny za jednotku energie: otočte horní kartičku energie z dobíracího balíčku a nastavte ukazatel na grafu energie. Ukazatel posuňte o tolik polí, kolik je zobrazeno na otočené kartičce (0-2 pole). Pozor! Protože během prvního kola vaší první hry bude otočena kartička s hodnotou 0, cena za jednotku energie zůstane na hodnotě 1. Počínaje druhým kolem může začít cena růst! 5. Vyplácení zisku Během této fáze budou všem hráčům vyplaceny zisky. Výše zisku je složena z příjmu (nižší z hodnot produkce nebo kapacity skladovacích prostor) a odečtení poplatku za aktuální spotřebu energie. Hráčův příjem = nižší hodnota na stupnici hodnoty produkce a kapacity skladovacích prostor. K zajištění vysokých příjmů hráč musí během hry navyšovat obě hodnoty rovnoměrně. Hráč s hodnotou produkce 3 a kapacitou skladovacích prostor 8 bude mít příjem pouze 30 ELEKTRO, což je hodnota jeho produkce, která je nižší než kapacita skladovacích prostor. Hráč stanovuje poplatek za energii pro svou továrnu vynásobením hodnoty spotřeby energie hodnotou aktuální ceny za jednotku energie (zobrazena na grafu energie). Během hry cena energie roste, takže hráč bude za energii platit více a více! Hráč odečte poplatek za energii pro svou továrnu z příjmů a obdrží z banky takto vypočtenou hodnotu zisku. Příklad: na začátku hry je příjem každého hráče 20 ELEKTRO (i když kapacita skladovacích prostor je 3, započítává se hodnota nižší produkce). Spotřeba energie společnosti je 4. Cena za jednotku energie na začátku hry je 1 ELEKTRO, takže hráč obdrží z banky zisk 16 ELEKTRO (příjem 20 ELEKTRO mínus spotřeba energie 4x1 ELEKTRO).!Pozor: V pátém (posledním kole) se zisk zdvojnásobí!!! Konec hry Po pěti kolech vítězí nejbohatší hráč. V případě remízy vítězí hráč s vyšším ziskem v posledním kole. Poděkování: Pawlushe a Limetce za podporu při překladu pravidel,..... a hráčům z BSW Burgtreffen,. Autor: Překlad: Jan Oppelt a Jiří Klumpar 7

8 Příloha B: Mechanismus trhu Příprava Sklad zásob (tříděno dle nákupní ceny) (příklad pro hru ve dvou hráčích) 1. Cena energie na začátku hry je 1 ELEKTRO za jednotku. 2. Roztřiďte kartičky vybavení podle druhu a ceny a umístěte je lícem nahoru na odpovídající místo v 6 sloupcích. Počet použitých kartiček závisí na počtu hráčů, takže některá místa mohou zůstat neobsazena. 3. Kartičky vybavení ve sloupci mají rozdílné hodnoty a ceny. Levnější kartičky jsou vespod sloupců a nejdražší jsou nahoře. Jsou seřazeny podle ceny. Ve fázi 2 (příprava trhu) smí hráč umístit na trh pouze nejlevnější kartičku ze sloupce. Kartičky vyšší ceny smí být umístěny na trh, jakmile jsou již všechny kartičky nižší ceny z příslušného sloupce na trhu umístěny! 4. Hráči by měli vytvořit dostatečný volný prostor pro oblast trhu (zde budou kartičky vybavení nakupovány) 5. Zamíchejte 6 kartiček ze setu X (označeno na rubu) a náhodně vyberte 3, které odstraníte ze hry. Zbylé 3 umístěte lícem nahoru na trh. Trh (na začátku hry umístěte na trh 3 kartičky ze setu X) Příprava trhu souhrn Hlavní mechanismus ve hře Vysoké napětí Faktory Manager je ve výběru kartiček vybavení ze společného skladu zásob, které jsou dále na trhu k dispozici všem hráčům. Obojí - výběr kartiček ve fázi 2 a nákup ve fázi 3 je vždy zahájen hráčem s nejnižším pořadovým číslem. Každý hráč vybírá 1 kartičku ze skladu zásob za každého svého dostupného dělníka ze kteréhokoliv ze 6 sloupců a umístí ji na trh (během braní kartičky ze sloupce skladu zásob hráč vždy musí vybrat nejlevnější v tomto sloupci). Během svého tahu smí hráč přemístit ze skladu zásob na trh kartičky z různých nebo i ze stejných sloupců. Jakmile hráč, který je na řadě, kompletně dokončí výběr, pokračuje další hráč v pořadí. Hráč se nemůže rozhodnout vynechat tuto část svého tahu. Každý hráč musí vždy vybrat příslušný počet kartiček ze skladu zásoby odpovídající počtu jeho dostupných dělníků! Poslední hráč (s nejvyšším pořadovým číslem) může umístit na trh kartičky navíc v závislosti na počtu hráčů (viz tabulka) počet hráčů/kartičky vybavení navíc Přidání těchto kartiček na trh je dobrovolné. Poslední hráč (s nejvyšším pořadovým číslem) může vybrat a umístit na trh méně kartiček vybavení navíc (včetně žádné), než je mu dovoleno (viz předchozí tabulka). V prvním kole trh obsahuje 3 kartičky ze setu X! Důležité pro hru s tímto mechanismem je pořadí. První hráč (s nejnižším pořadovým číslem) umístí nejlevnější (tím pádem nejslabší) kartičky vybavení na trh (ve fázi 2) a poslední hráč v pořadí vybírá z nejdražších a nejlepších kartiček. Ve fázi 3 začíná nakupovat kartičky z trhu opět hráč s nejnižším pořadovým číslem, tím pádem má největší výběr, zatímco hráč s nejvyšším pořadovým číslem vybírá pouze ze zbylých kartiček na trhu. Hráči tudíž musí vybírat pečlivě, které z kartiček umístí na trh, aby měli dobrý výběr a zároveň, aby jim zůstal nejlepší výběr oproti spoluhráčům. Občas je lepší nabídnout spoluhráčům něco lepšího a doufat, že vám tuto laskavost příště vrátí. Kompenzací pro hráče s vyšším pořadovým číslem je větší sleva na nakupované vybavení. Tuto slevu lze uplatnit na každý jednotlivý nákup v daném kole. Sklad zásob Trh 8

9 Příloha A: Hráčův plán továrny (každý hráč je vlastníkem továrny a snaží se během hry rozšířit a zefektivnit výrobu více než ostatní. Toto je příklad pro začínající továrnu.) 1. Každá továrna se skládá z následujících oblastí: výrobní hala (7), (11) obsahující kartičky vybavení (2), hodnota produkce (3), kapacita skladovacích prostor (4) a spotřeba energie (5), kantýna (9) a velín (10). Dostupní dělníci jsou umístěni vedle plánu továrny (12). 2. Kartičky vybavení: rozděleny do 6 druhů. Tyto kartičky mají 2-3 různé hodnoty. Na zadní straně každé kartičky je zobrazeno číslo odpovídající počtu hráčů. Tedy kartičky 2-5 a 3-5 se použijí pro hru ve 3 hráčích atd. Sklad (paleta) / stroj / výrobní robot / úsporný robot / řídící jednotka / optimalizační jednotka Přehled symbolů: tmavé číslo na zeleném podkladu: pozitivní pro hráče bíle číslo na červeném podkladu: negativní pro hráče vylepšení továrny zhoršení továrny A cena v ELEKTRO B kapacita skladovacích prostor (palet) C zvýšení produkce D potřebný počet dělníků E zvýšení spotřeby energie F uvolnění pracovníci G snížení spotřeby energie H pouze jeden robot na jeden stroj 3. Hodnota produkce: hráč sečte tmavá čísla C na svých kartičkách vybavení. Výsledek představuje hodnotu produkce jeho továrny. Hodnota produkce je nyní Kapacita skladovacích prostor: hráč sečte tmavá čísla B na svých kartičkách palet. Výsledek představuje kapacitu skladovacích prostor jeho továrny. Kapacita skladovacích prostor je nyní Spotřeba energie: hráč sečte bílá čísla E na svých kartičkách vybavení a od tohoto výsledku odečte tmavá čísla. Výsledek představuje spotřebu energie jeho továrny. Spotřeba energie nikdy nesmí být nižší než 1. Spotřeba energie je nyní Na stupnicích není zobrazena maximální možná hodnota. Nicméně stupnice nabízejí dostatečný prostor pro všechny nejběžnější situace. 7. Výrobní hala I: představuje prostory, ve kterých hráč instaluje stroje, roboty a rozmísťuje sklady. Nezáleží, jak hráč naplánuje rozvržení těchto prostor. 8. Příjem: příjem je rovný nižší z hodnot produkce a kapacity skladovacích prostor (v našem případě je příjem 20 ELEKTRO). Hráči by se měli z tohoto důvodu snažit držet tyto hodnoty blízko sebe. 9. Kantýna: každý stroj potřebuje obsluhu. Hráči umístí své dělníky do kantýny. Hráč sečte bílá čísla D na svých kartičkách vybavení a od tohoto výsledku odečte tmavá čísla F, aby stanovil, kolik dělníků bude potřebovat pro obsluhu svých strojů. Nyní je potřeba 4 dělníků (umístěni v kantýně). 10. Velín: na tyto dvě pozice smí hráč umístit jednu kartičku optimalizační jednotka a jednu kartičku řídící jednotky. Každý hráč smí mít nainstalováno pouze po jedné z těchto kartiček současně. 11. Výrobní hala II: Na prvních 10 pozic výrobní haly (hala I), hráč instaluje své vybavení zdarma. Nicméně, pokud se hráč poprvé rozhodne instalovat vybavení do některé ze zbývajících dvou pozic výrobní haly (hala II), musí za každou takto obsazenou pozici zaplatit 10 ELEKTRO. 12. dostupní dělníci: hráč umístí své dostupné dělníky vedle svého plánu továrny. Tito momentálně nejsou potřební k obsluze instalovaných strojů. Mohou být použiti během aukce o pořadí a k nákupu vybavení na trhu. Každý hráč musí vždy mít alespoň jednoho dostupného dělníka (nyní se zde nachází 3 dělníci). 9

Roztřiďte kartičky vybavení továrny dle symbolů na rubu. kartičky vybavení kartičky energie kartičky pořadí

Roztřiďte kartičky vybavení továrny dle symbolů na rubu. kartičky vybavení kartičky energie kartičky pořadí Pravidla hry Předmluva Vítejte ve světě podnikatelů. Ve hře Továrník se každý z hráčů vžije do role majitele továrny a během hry se snaží vydělat co nejvíce peněz. Na konci hry vítězí ten hráč, kterému

Více

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie HRACÍ MATERIÁL Eufrat a Tigris 1 hrací deska 153 civilizačních kartiček - 30 černých osady - 57 červených chrámy - 36 modrých farmy - 30 zelených tržiště 8 kartiček katastrof 4 spojovací kartičky 4 kartičky

Více

Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let.

Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let. CZ Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let. Autoři: Günter urkhardt a Wolfgang Kramer Ilustrace: Franz Vohwinkel Design: DE Ravensburger, KniffDesign (playing instructions) Editorial work: Philipp

Více

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Počet hráčů: 2-4 Věk hráčů: 10-99 let Hra obsahuje: 1 herní plán 36 šestiúhelníkových tabulek, znázorňujících prostor, odhalovaný

Více

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů EMANUELLE ORNELLA OLTRE MARE BENÁTŠTÍ OBCHODNÍCI MEZI ORIENTEM A ZÁPADEM HERNÍ MATERIÁL 98 karet zboží sedmi druhů (8x drahokamy, 10x svitky, 12x hedvábí, 14x sůl, 16x keramika, 18x olivy, 20x obilí) 1

Více

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název Něco visí ve vzduchu. Správce vypadá, jako by skrýval tajemství. Tvůj věrný sluha tě však varuje. Chystá se spiknutí. Tohle si přece nenecháš líbit. Vymysli vlastní plán, využij svého vlivu a známostí.

Více

Korea. Průběh hry. Poznámka: Severní Korea neobchoduje vůbec s uranem.

Korea. Průběh hry. Poznámka: Severní Korea neobchoduje vůbec s uranem. Hrací plány Čína a Korea mohou být použity pouze s komponentami základní hry Vysoké napětí. Při hře s hracím plánem Čína nebo Korea zůstávají v platnosti pravidla základní hry kromě několika zde uvedených

Více

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck Biskup očekává velmi váženou návštěvu, ale bohužel velká freska - malba na stropě katedrály - zoufale volá po zrestaurování. Souhrn Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck pro 2-4 hráče od 10 let Proslulí

Více

Pravidla hry. Herní materiál

Pravidla hry. Herní materiál Průmyslovou revoluci v Americe by si bez železnice snad ani nikdo nedokázal představit. Rozvíjet tak velkou zemi bez možnosti přepravovat potřebný materiál na velké vzdálenosti zkrátka nejde. Železniční

Více

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA Samuraj & Katana je diplomatická a strategická hra odehrávající se v Japonsku 16tého století, uprostřed SENGOKU-JIDAI ( věku země ve válce ), který trval od Onin válek (1477)

Více

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz)

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) KUBA Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) Za nepříznivých okolností se vesnice na ostrově snaží získat nezávislost, vliv a bohatství.kdo bude schopen nejvýhodněji prodávat

Více

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE Indie začátkem 18 století. Téměř 200 let trvající vláda Velkých mogulů se očividně rozpadá. Toho využívají ve svůj prospěch maharadžové a kmenoví vládci na severozápadě

Více

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

ANDREAS SEYFARTH CÍL HRY HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY PRŮBĚH HRY

ANDREAS SEYFARTH CÍL HRY HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY PRŮBĚH HRY ANDREAS SEYFARTH San Juan Zlatokop nebo guvernér, radní nebo stavitel? Ať už v Novém světě hrajete jakoukoliv roli, máte jen jeden cíl: dosáhnout co největšího blahobytu a věhlasu! Kdo bude vlastnit nejvýnosnější

Více

Héra a Zeus. Cíl hry Héra zvítězí, pokud najde Arguse a osvobodí ho. Zeus zvítězí, pokud najde Io a osvobodí ji.

Héra a Zeus. Cíl hry Héra zvítězí, pokud najde Arguse a osvobodí ho. Zeus zvítězí, pokud najde Io a osvobodí ji. Héra a Zeus Když se hádají bohové, země se třese. Zeus, otec bohů a jeho žena Héra se často neshodnou na věcech pozemských i olympských. A často tato neshoda přejde v hádku, kdy si oba z bohů přivolávají

Více

Alchymie je 2. rozšíření k Dominionu. Přidává 12 nových karet království a nové platidlo elixír.

Alchymie je 2. rozšíření k Dominionu. Přidává 12 nových karet království a nové platidlo elixír. Kdo by nechtěl proměnit olovo ve zlato či získat kámen mudrců? V podzemních laboratořích se pracuje bez ustání a věda se rozvíjí rychlým tempem Alchymisté s vážnou tváří odměřují tekutiny ve zkumavkách

Více

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Aquaretto Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Každý hráč vlastní jednu vodní zoologickou zahradu. Hráči se snaží přilákat do svého vodní parku co nejvíce návštěvníků. Snaží se proto

Více

Likvidita a cash flow

Likvidita a cash flow Likvidita a cash flow Peníze v podniku - likvidita Likvidní peníze jsou to, co podnik může okamžitě použít k placení (za dodávky, daně, za právní služby, na splácení úvěru, nájemného, poplatky za všechno

Více

Příprava hry. Centrální karty

Příprava hry. Centrální karty Jak se má chovat pravý viktoriánský gentleman? Měl by starostlivě pečovat o svůj majetek, účastit se opulentních hostin, dělat dojem na vlivné osoby Jinými slovy, pravý viktoriánský gentleman je nesnesitelně

Více

O soutěži MaSo. Co je to MaSo? Třinácté MaSo, 78 družstev, 46 škol. Organizace. maso.mff.cuni.cz. o dvakrát za rok o nejen počítání o soutěž družstev

O soutěži MaSo. Co je to MaSo? Třinácté MaSo, 78 družstev, 46 škol. Organizace. maso.mff.cuni.cz. o dvakrát za rok o nejen počítání o soutěž družstev MaSo jaro 2013 Co je to MaSo? o dvakrát za rok o nejen počítání o soutěž družstev O soutěži MaSo spolupráce, komunikace, týmová hra Třinácté MaSo, 78 družstev, 46 škol Praha + 10 Organizace o studenti

Více

Sumatra ostrov mnoha vzácných druhů zvířat 2 4 hráči, 30 45 minut, věk 8+ Obsah krabice. větvení (na jedné straně každého dílku cesty)

Sumatra ostrov mnoha vzácných druhů zvířat 2 4 hráči, 30 45 minut, věk 8+ Obsah krabice. větvení (na jedné straně každého dílku cesty) Sumatra ostrov mnoha vzácných druhů zvířat 2 4 hráči, 30 45 minut, věk 8+ Vysláni nejslavnějšími zoologickými zahradami Západního Světa, vydávají se týmy lovců zvěře do džunglí Sumatry, aby chytily a přivezly

Více

Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod

Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod www.shogi.cz info@shogi.cz /Shogicz Online návod: http://www.shogi.cz/zviratkanavod.pdf CZ Rychlá pravidla 1 Rozestavění kamenů 3 Hrací kameny a pohyb

Více

Herní komponenty. 7 karet Cílů společnosti 6 karet Událostí 20 mincí po $1 15 mincí po $2 10 mincí po $5 5 mincí po $10 1 kartička začínajícího hráče

Herní komponenty. 7 karet Cílů společnosti 6 karet Událostí 20 mincí po $1 15 mincí po $2 10 mincí po $5 5 mincí po $10 1 kartička začínajícího hráče V 70. letech 20. století čelily vlády světa dosud nevídané poptávce po elektrické energii, a aby ji uspokojily, nechaly všude stavět elektrárny, které znečišťovaly životní prostředí. Znečištění, které

Více

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště.

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště. Herní materiál: 1 herní plán 4 desky hráčů 58 surovin ze dřeva 40 dřevěných figurek 8 značek ve dvou velikostech 53 žetonů jídla 28 kartiček budov 18 žetonů nástrojů 1 figurka začínajícího hráče 36 civilizačních

Více

Elekronické vypínací hodiny

Elekronické vypínací hodiny Elekronické vypínací hodiny 1 tlačítko pro nastavení deního času a také neprogramované (ruční) 2 (-) minus 3 (+) plus Nastavení hodin na denní čas Jakmile připojíte přístroj na elektrickou síť, na číselníku

Více

18 tabulek 6 ostrovů 6 pirátských lodí 6 domorodých vesnic 30 žetonů mincí 20 žetonů embarga 26 podkladových karet

18 tabulek 6 ostrovů 6 pirátských lodí 6 domorodých vesnic 30 žetonů mincí 20 žetonů embarga 26 podkladových karet Zde je tvá loď a posádka, co netrpělivě čeká na svého kapitána... Konečně můžeš vyplout na širé moře. Čeká tě dlouhá a náročná cesta ke vzdáleným přístavům. Během plavby budeš čelit nástrahám pirátů, kteří

Více

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Herní materiál 65 karet přísad na pizzu (13 od každého druhu: olivy, papričky, žampiony, salám a ananas) 40 karet s objednávkami (8 od každé v 5 barvách

Více

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Kotěhůlky! Proč právě Kotěhůlky? Že se v českých, moravských a slezských městech skvěle vyznáte? Ale kde jsou zrovna Kotěhůlky? On je to vlastně takový chyták. Kotěhůlky na mapě

Více

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. 1 x 9 V bloková baterie. Frekvenční rozsah rádia FM

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. 1 x 9 V bloková baterie. Frekvenční rozsah rádia FM Rádio s budíkem Model Síťové napětí Příkon Elektr. třída ochrany Baterie NÁVOD K OBSLUZE CZECH Frekvenční rozsah rádia AM Frekvenční rozsah rádia FM Netto váha CR-2747 230-240 V ~ 50 Hz 3 Watt II 1 x 9

Více

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let UPPSALA Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Uppsala! Proč právě Uppsala? Že se v evropských městech skvěle vyznáte? Ale kde je zrovna Uppsala? Zřejmě leží na západ od Sankt Petersburgu. Leží ale na východ, nebo

Více

Ž ivá karetní hra. Úvod. Popis hry

Ž ivá karetní hra. Úvod. Popis hry Úvod Ž ivá karetní hra Dobře jsi udělal, že jsi přišel, pronesl Elrond. Dnes uslyšíš všechno, co potřebujete pro pochopení Nepřítelova záměru. Nemůžete udělat nic než vzdorovat, s nadějí nebo bez ní. Nestojíte

Více

Xenobiologie pro začátečníky Agricola rozšíření X deck

Xenobiologie pro začátečníky Agricola rozšíření X deck Xenobiologie pro začátečníky Agricola rozšíření X deck Na farmě bývají klidné noci, ale bylo tomu tak vždy? Po dlouhém dni na polích farmy, poté co jsi snědl plný talíř dobré polévky, zahrál si partičku

Více

P1 Formule ve sněhu. P2 Double Cola

P1 Formule ve sněhu. P2 Double Cola P1 Formule ve sněhu Jak je obecně známo, losi mají spoustu různých zálib. Není tedy velkým překvapením, že existují losi, kteří se vyžívají v matematických prapodivnostech. Jeden takový los přišel s následující

Více

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let.

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. KDE LEŽÍ Honolulu VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. Honolulu! Proč právě Honolulu? Že se v evropských, asijských, amerických, či afrických městech skvěle vyznáte? Ale kde leží Honolulu? Zřejmě

Více

Použité harmonizované normy:

Použité harmonizované normy: Provozní návod na brusku jádrových vrtáků KBS Kaindl Schleiftechnik REILING GmbH Remchinger Str. 4 D-75203 KÖNIGSBACH - Stein Tel.:+49 7232 / 4001-0 Fax:+49 7232 / 4001-30 e-mail: info@kaindl-schleiftechnik.de

Více

Autoři: David V. H. Peters a Harry Wu. hra pro 2-5 hráčů

Autoři: David V. H. Peters a Harry Wu. hra pro 2-5 hráčů Bohaté obchodnické rodiny táhnou se svou karavanou po Hedvábné stezce, aby uzavřely lukrativní obchody. Hráči se vžijí do rolí obchodníků, Obsah hry 1 hrací deska znázorňuje mapu s políčky. Na horním a

Více

www.blackfire.cz IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe V. HRANÍ HRY I. OBSAH HRY Attack! stolní hra obsahuje následující èásti: VI.

www.blackfire.cz IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe V. HRANÍ HRY I. OBSAH HRY Attack! stolní hra obsahuje následující èásti: VI. IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe Systém Attacku! je navržen tak, aby vám umožnil poøídit si základní sadu pravidel a èástí, se kterými si mùžete užít tuto hru jako samostatný produkt. Až budete

Více

ZÁCHRANÁŘI - BOJ S OHNĚM

ZÁCHRANÁŘI - BOJ S OHNĚM VELKOMĚSTO ZÁCHRANÁŘI - BOJ S OHNĚM ROZŠÍŘENÍ ZÁCHRANÁŘI BOJ S OHNĚM NELZE HRÁT SAMOSTATNĚ. 8 595558 301393 Obsah: oboustranný herní plán, nová karta specializace, pravidla hry Autor hry: Travis Worthington

Více

Pravidla hry 1. Nalejvárna (pro 1 hráče) 2. Nalejvárna ve dvou (pro 2 hráče)

Pravidla hry 1. Nalejvárna (pro 1 hráče) 2. Nalejvárna ve dvou (pro 2 hráče) návod blackbox BlackBox Právě jste otevřeli BlackBox. Jedná se o stolní karetní hru, která by vám měla pomoci zorientovat se v oboru informačních studií a knihovnictví. Hra se skládá z celkem 17 odborných

Více

Strategický management

Strategický management Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Strategický management Matice hodnocení strategické pozice SPACE Chvála Martin ME, 25 % Jakubová Petra ME, 25 % Minx Tomáš

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

Zaklínač. 4. Karty Karty se dělí podle rozdílných rubů a funkcí ve hře.

Zaklínač. 4. Karty Karty se dělí podle rozdílných rubů a funkcí ve hře. 4. Karty Karty se dělí podle rozdílných rubů a funkcí ve hře. Zaklínač Dobrodružná karetní hra je určena pro skupinu hráčů od 2 do 4 osob. Doba hry je 30-90 minut (závisí na počtu hráčů). Překlad: Lumirius

Více

Auto Games CZ, s.r.o.

Auto Games CZ, s.r.o. VIDEO GAMES kat. II - HERNÍ PLÁN Druh VHP: Nejvyšší sázka na jednu hru: Nejvyšší výhra z jedné hry: obrazovkový LCD 5 Kč 750 Kč Nastavený výherní podíl : min. 89 % Vložení kreditu : - akceptované mince:

Více

Centrum psaní. Knížku máme rádi, poradí, potěší, pomůže, DOPLŇTE

Centrum psaní. Knížku máme rádi, poradí, potěší, pomůže, DOPLŇTE Centrum psaní vše důkladně zvládneš v daném čase. 1. Společně si prohlédněte malé i velké plakáty o českých spisovatelích a spisovatelkách dětských knih. Každý si vyberte jednoho spisovatele či spisovatelku,

Více

MAGIC GAMES II 750 NEXT GENERATION HERNÍ PLÁN

MAGIC GAMES II 750 NEXT GENERATION HERNÍ PLÁN HERNÍ PLÁN Přístroj přijímá mince v hodnotě 10 Kč a bankovky v hodnotě 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč a 1000 Kč. Za každých 10 Kč obdrží hráč 10 kreditů. Kredit Může hráč získat také prostřednictvím obsluhy pomocí

Více

Jak se stíny prodlužují, do koutů se vkrádá tma, už ze skříně vykukují příšerky a strašidla! K posteli se tiše plíží, oči poulí, špulí ret, nám však

Jak se stíny prodlužují, do koutů se vkrádá tma, už ze skříně vykukují příšerky a strašidla! K posteli se tiše plíží, oči poulí, špulí ret, nám však Jak se stíny prodlužují, do koutů se vkrádá tma, už ze skříně vykukují příšerky a strašidla! K posteli se tiše plíží, oči poulí, špulí ret, nám však pranic neublíží zaženem je zpátky hned! KOOPERATIVNÍ

Více

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami Marek Laurenčík Excel práce s databázemi a kontingenčními tabulkami 2010 Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

Herní plán číselných loterií a sázkových her SAZKA

Herní plán číselných loterií a sázkových her SAZKA Herní plán číselných loterií a sázkových her SAZKA HLAVA I. obecná ustanovení I. 1 1. SAZKA a.s. organizuje číselné loterie a sázkové hry ve smyslu ustanovení zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných

Více

PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA. Rozměry hrací plochy. Pokutové území

PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA. Rozměry hrací plochy. Pokutové území PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA Rozměry hrací plochy Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka hrací plochy musí být větší než šířka. Délka: minimum 25 m, maximum 42 m Šířka: minimum 15 m, maximum 25

Více

Maharaja. Maharaja verze 1.1 Strana 1/8

Maharaja. Maharaja verze 1.1 Strana 1/8 Maharaja Hra, ve které budujete paláce v Indii 1. Úvod... 1 2. Hrací materiál... 2 3. Začínáme hrát... 2 3.1. Hrací deska... 2 3.2. Příprava hry... 2 3.3. Bodovací tabulka... 2 4. Základní průběh hry...

Více

(Koně a dostavník) 40' 2-6 10+ http://www.coltexpress.ludonaute.fr

(Koně a dostavník) 40' 2-6 10+ http://www.coltexpress.ludonaute.fr (Koně a dostavník) 40' 2-6 10+ http://www.coltexpress.ludonaute.fr Železnice spojující města Des Moines a Bismarck na pláních sleduje starou cestu. Dostavníky se tu řítí bok po boku železného oře v oblacích

Více

KINGSBURG. ukazatel armád (Heeresanzeige) znázorněný štíty, přímo pod ním 5 polí pořadí tahů

KINGSBURG. ukazatel armád (Heeresanzeige) znázorněný štíty, přímo pod ním 5 polí pořadí tahů KINGSBURG Andrea Chiarvesio Luca Iennaco Ve fantastické říši Kingsburg král Tritus právě jmenoval slibné guvernéry (hráče), kteří mají rozvíjet v jeho jménu provincie na okraji říše. Svou provincii budete

Více

Pracovní list: Práce s počítačovou myší. Číslo: PL 06.02.01 /verze 01. Vincentinum poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o.

Pracovní list: Práce s počítačovou myší. Číslo: PL 06.02.01 /verze 01. Vincentinum poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o. Vincentinum poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o. Pracovní list: Práce s počítačovou myší Metodický okruh: 06. KOGNITIVNÍ TRÉNIN Číslo: PL 06.02.01 /verze 01 Metodický postup: 6.2. Příprava na

Více

Herní materiál. Příprava hry. 2 3 hráči: 20 karet 4 5 hráčů: 16 karet 6 7 hráčů: 12 karet 8 hráčů: 10 karet

Herní materiál. Příprava hry. 2 3 hráči: 20 karet 4 5 hráčů: 16 karet 6 7 hráčů: 12 karet 8 hráčů: 10 karet Herní materiál 160 karet 14 sad po 10 kartách (s čísly 1-10) 20 karet «nůžky» pravidla hry Příprava hry Všechny karty důkladně zamíchejte. Rozdejte každému hráči stejné množství karet (počet karet se odvíjí

Více

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra CZ Habermaaß-hra 8679A /4716N Hrad Strašidlákov karetní hra Hrad Strašidlákov karetní hra Roztřesená hra pro 2-4 malé duchy ve věku 4 do 99 let. Autoři: Kai Haferkamp & Markus Nikisch Ilustrace: Sabine

Více

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies Česky 2 Návod k obsluze 8 14 20 26 32 38 Bedieningsinstructies BK 0012500 / REV PC Robotický čistič bazénů Nettoyeur de Piscine Automatischer Schwimmbeckenreiniger Limplafondos de Piscina Aspirador Automático

Více

AMERICAN POKER V- 300

AMERICAN POKER V- 300 AMERICAN POKER V- 300 Hra simulující karetní hru POKER a vycházející z jeho pravidel. Rozdává se 5 karet ze souboru 53 standardních hracích karet (soubor hracích karet obsahuje jednoho Jokera). Při každém

Více

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. PROVOZ SPOTŘEBIČE Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Prádlo roztřiďte podle symbolů péče Nesušit v bubnové sušičce Vhodné

Více

Osobní digitální váha Tanita BC-545N se segmentální analýzou. Návod k obsluze a reklamační řád

Osobní digitální váha Tanita BC-545N se segmentální analýzou. Návod k obsluze a reklamační řád Osobní digitální váha Tanita BC-545N se segmentální analýzou Návod k obsluze a reklamační řád Děkujeme vám za výběr váhy Tanita s tělesnou analýzou. Tato váha je jednou z celé řady výrobků péče o zdraví

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 02 28 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP ŘEZAČKA Návod k obsluze EBA 435 E EBA 435 EP 1 Bezpečnostní opatření Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být

Více

NÁVOD K OBSLUZE a pokyny k provozování elektrické máselnice Salut

NÁVOD K OBSLUZE a pokyny k provozování elektrické máselnice Salut www.driml-napajecky.cz NÁVOD K OBSLUZE a pokyny k provozování elektrické máselnice Salut Převzetí zásilky Při převzetí zkontrolovat, zda-li Váš komplet elektrické máselnice obsahuje všechny součásti uvedené

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY

STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY NÁVOD K OBSLUZE model N1F KZ2-250 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si důkladně tento návod k obsluze dříve než zahájíte provoz s přístrojem. Návod k

Více

Doufáme, že si s rozrůstajícím se světem Dominionu užijete spoustu zábavy!

Doufáme, že si s rozrůstajícím se světem Dominionu užijete spoustu zábavy! Připravte si mapy a zásoby, výprava do neznámých krajin právě začíná! Kdo ví, co se nachází za hustou džunglí, nad níž každé ráno vychází slunce? Jen málo je známo a je na čase tato místa prozkoumat. Věštba

Více

Kvadromino se zlomky. Tipy. Kvadromino se zlomky. -------------------------------------------------------------- Materiál: karty na kvadromino

Kvadromino se zlomky. Tipy. Kvadromino se zlomky. -------------------------------------------------------------- Materiál: karty na kvadromino Kvadromino Informace pro učitele Třída:. 6. Hráči: Materiál: šablona s. 9 Tipy Tuto hru je vhodné použít, pokud máme k dispozici určité souvislosti nebo hodnoty, které je možné vyjádřit ve čtyřech variantách.

Více

práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

práce s databázemi a kontingenčními tabulkami Marek Laurenčík Excel 2013 Manipulace s rozsáhlými tabulkami, řazení a filtrace řádků Seskupování řádků, tvorba souhrnů a vyhledávání v datových tabulkách práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Více

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze)

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze) CZ Habermaaß-hra 3389A /4521N Počítání s piráty (mini verze) Počítání s piráty mini verze Vzdělávací hra pro 2 až 4 piráty ve věku od 6 do 99 let. Obsahuje variantu pro jednoho hráče. Autor: Wolfgang Dirscherl

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Praha Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo C Z Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Více

Chytrý medvěd učí počítat

Chytrý medvěd učí počítat CZ Habermaaß-hra 3151A /4547N Chytrý medvěd učí počítat Medvědí kolekce vzdělávacích her pro 2 až 5 hráčů ve věku od 4 do 8 let. S navlékacím počítadlem Chytrého medvěda a třemi extra velkými kostkami.

Více

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Bezpečnostní pokyny Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny uvedené níže.

Více

Habermaaß-hra 5591. Velká vkládačka Na farmě

Habermaaß-hra 5591. Velká vkládačka Na farmě CZ Habermaaß-hra 5591 Velká vkládačka Na farmě Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2 Knihomol Manuál pro verzi 1.2 Strana - 2 - I. Základy práce s programem Úvod do práce s programem Knihomol: Program knihomol slouží pro vedení evidence spojené s provozem malé knihovny. Je určen především

Více

Obsah - 1 - WWW.STOLNIHOKEJ-SHOP.CZ

Obsah - 1 - WWW.STOLNIHOKEJ-SHOP.CZ Obsah I. HRACÍ PLOCHA A ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ II. SLOŽENÍ MUŽSTEV III. HRACÍ DOBA IV. ZÁKLADNÍ ROZESTAVENÍ V. ROZEHRÁVKA VI. SCHÉMA UTKÁNÍ VII. REGULÉRNÍ A NEREGULÉRNÍ TAHY VIII. FAULY IX. ZAHRÁVÁNÍ VÝHODY

Více

Návod na použití. Okružní pila W 8402CI

Návod na použití. Okružní pila W 8402CI Návod na použití Okružní pila W 8402CI RYOBI W-6402NC W-8402NC Kotoučová pila Návod k použití Popis 1. Šroub se šestihrannou zápustnou hlavou 2. Klíč 3. Vnější příruba 4. Spodní ochranná lišta 5. Páka

Více

Celotáborová hra. Osidlování Skotska

Celotáborová hra. Osidlování Skotska Celotáborová hra Osidlování Skotska Práce je určena jako inspirace k celotáborovým hrám nabízím k ní různé obměny a samozřejmě z ní lze využít i jednotlivé dílčí hry. Sára Sichingerová T.O. Spartakovci

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ BUDÍK S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM. Obj. č.: 330 204

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ BUDÍK S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM. Obj. č.: 330 204 . NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ BUDÍK S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM Obj. č.: 330 204 Elektronický budík je účelový přístroj pro pravidelné buzení v určitou nastavenou hodinu.vzbuzení a je doplněn o rozhlasový

Více

1. Tyto montážní instrukce mohou být reprodukovány a/nebo distribuovány pouze s písemným a explicitním souhlasem společnosti Sela

1. Tyto montážní instrukce mohou být reprodukovány a/nebo distribuovány pouze s písemným a explicitním souhlasem společnosti Sela Pokyny k sestavení Nová souprava Sela Snare Cajon - cajon se struněním. Nově v této soupravě naleznete vyndavací Sela Snare System strunění, které Vám přináší další zvukové možnosti. Prosíme, použijte

Více

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-4D OBSAH SOUPRAVY

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-4D OBSAH SOUPRAVY PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-D OBSAH SOUPRAVY ZAPOJENÍ VE VOZE 5 7 x x 8 x x 9 žlutý 5 5 x MUTE 6 5 R 0 5 5 7 6 x x 0 x 8 x x PRIMER M 98UV FBSN-D 5 5 0 6 černo- +/V hnědý šedo-červený MUTE R INSTALACE SENZORŮ

Více

PŘEHLED SAZEB A CEN ZA ZAJIŠŤOVÁNÍ DISTRIBUCE ELEKTŘINY

PŘEHLED SAZEB A CEN ZA ZAJIŠŤOVÁNÍ DISTRIBUCE ELEKTŘINY E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice E.ON Zákaznická linka ZDARMA T 800 77 33 22 Poruchová služba elektřina T 800 22 55 77 Poruchová služba plyn T 1239 info@eon.cz www.eon.cz

Více

Doom Rozšíření Děkujeme, že jsi si zakoupil rozšíření ke hře DOOM: DESKOVÁ HRA. Toto rozšíření rozvíjí hru DOOM: DESKOVÁ HRA

Doom Rozšíření Děkujeme, že jsi si zakoupil rozšíření ke hře DOOM: DESKOVÁ HRA. Toto rozšíření rozvíjí hru DOOM: DESKOVÁ HRA Expansion Set PRAVIDLA POPLACH! POPLACH! POPLACH! DŮLEŽITÝ DODATEK! Hlášení veškerému personálu UAC. Identifikovaly se nové druhy útočníků. Tito noví útočníci mají mocné schopnosti a členové personálu by

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

Návod na použití STOLNÍ ROZBRUŠOVACÍ PILA W-6620

Návod na použití STOLNÍ ROZBRUŠOVACÍ PILA W-6620 Návod na použití STOLNÍ ROZBRUŠOVACÍ PILA W-6620 Vznik hluku Hluková hladina ( hladina akustického tlaku ) může překročit podle okolností hodnotu 85 db (A). V tom případě musíte udělat opatření k odhlučnění

Více

Pexeso Laboratorní pomůcky

Pexeso Laboratorní pomůcky Pexeso Laboratorní pomůcky Hana Cídlová, Eva Lomovcivová Katedra chemie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Česká republika e-mail: cidlova@centrum.cz Milé děti! Připravily jsme pro Vás zábavnou

Více

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY 104 hracích karet s čísly 1 104, pravidla hry CÍL HRY Na všech kartách jsou symboly krav. Každá kráva, kterou během hry vezmete, znamená jeden minusový bod.

Více

Na základě Business Targets autora Simona Greenalla, vydaných nakladatelstvím Macmillan Heinemann English Language Teaching (Oxford).

Na základě Business Targets autora Simona Greenalla, vydaných nakladatelstvím Macmillan Heinemann English Language Teaching (Oxford). LANGMaster International, s.r.o. Branická 107, 147 00 Praha 4 Česká republika Tel.: +420 244 460 807, +420 736 623 459 Fax: +420 244 463 411 e-mail: info@langmaster.cz http://www.langmaster.cz Na základě

Více

MANUÁL K APLIKACI SOFTRADE. 1.Holandské aukce (sestupné) 2.Holandské aukce (sestupné) s možností navyšování ceny 3.Limitní cena

MANUÁL K APLIKACI SOFTRADE. 1.Holandské aukce (sestupné) 2.Holandské aukce (sestupné) s možností navyšování ceny 3.Limitní cena MANUÁL K APLIKACI SOFTRADE 1.Holandské aukce (sestupné) 2.Holandské aukce (sestupné) s možností navyšování ceny 3.Limitní cena Holandské aukce Aukce probíhají každý týden. Termín začátku aukce a přesný

Více

PRAVIDLA HRY / PRAVIDLÁ HRY

PRAVIDLA HRY / PRAVIDLÁ HRY PRAVIDLA HRY / PRAVIDLÁ HRY Francesco Rotta Andrea Femerstrand 1 7+ 15 2 4 min Obsah hry 16 dílků pastvin 64 žetonů ovcí: 16 od každé barvy STÁLE NA POUTI ZA ZELENĚJŠÍMI PASTVINAMI Naše malé stádečko ovcí

Více

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY Počet hráčů: 2-6 Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 min. Obsah: 66 hracích karet: 45 karet s čísly (hodnota 0 8 čtyřikrát, hodnota 9 devětkrát), 21 speciálních karet (9 karet Výměna, 7 karet Špehuj, 5 karet

Více

Odsavač par CEC 71. Návod k použití

Odsavač par CEC 71. Návod k použití Odsavač par CEC 71 Návod k použití 1 POPIS Odsavač může být nainstalován ve filtračním provedení nebo provedení s odtahem. Filtrační verze (obr. 1): Odsavač nasává kuchyňské výpary, přečistí je přes uhlíkové

Více

DV 320 MS. Plynová varná deska. Návod k instalaci a použití

DV 320 MS. Plynová varná deska. Návod k instalaci a použití DV 320 MS Plynová varná deska Návod k instalaci a použití DV 320 MS Plynová varná deska Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici,

Více

W MONTÁŽNÍ NÁVOD: NAPÁJECÍ PANEL PDU - HSMPE

W MONTÁŽNÍ NÁVOD: NAPÁJECÍ PANEL PDU - HSMPE MONTÁŽNÍ NÁVOD: NAPÁJECÍ PANEL PDU - HSMPE 1 2 3 Napájecí panel PDU (zásuvková lišta) Montážní úchyty do 19" rozvaděče Šrouby 2,9 x 10 mm SCHRACK-INFO Jmenovité napětí: ~ 230 V Proudový rozsah: 0,1A -

Více

UŽIVATELSKÝ A TECHNICKÝ MANUÁL

UŽIVATELSKÝ A TECHNICKÝ MANUÁL UŽIVATELSKÝ A TECHNICKÝ MANUÁL VERZE 2.0 e-loop Žíhání bez plamene! 1 Hlavní vypínač 2 Displej zbytkového vyhřívání 3 Žíhací trubice skládající se z: 3a: Vnější trubice: Výhřevné těleso z křemenného skla

Více

Habermaaß-hra 4089 CZ

Habermaaß-hra 4089 CZ CZ Habermaaß-hra 4089 Schuhbidu Dvě barevné hry rozvíjející pozorování a reakci pro 2-4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autoři: Christian Barnikel & Heike Rosskopf Ilustrace: Clara Suetens Délka hry: cca.

Více

HVĚZDÁŘSKÝ DALEKOHLED. Návod k použití

HVĚZDÁŘSKÝ DALEKOHLED. Návod k použití HVĚZDÁŘSKÝ DALEKOHLED Návod k použití CZ DŮLEŽITÉ VAROVÁNÍ Nikdy se nedívejte dalekohledem na Slunce ani do jeho blízkosti a pokud svěříte dalekohled dětem, mějte je vždy pod dohledem. Poškození zraku

Více

Montage- und Bedienungsanleitung. Mounting and Operating Instructions. Notice de montage et d utilisation. Manual de uso y montaje

Montage- und Bedienungsanleitung. Mounting and Operating Instructions. Notice de montage et d utilisation. Manual de uso y montaje Fahrradträger für Anhängevorrichtung - Uebler X2S, für 2 Fahrräder, Best.-Nr. 570 - Uebler X3S, für 3 Fahrräder, Best.-Nr. 5770 Trailer hitch bicycle rack - Uebler X2S, for 2 bicycles, order no. 570 -

Více

Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze

Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze Pozor: tento návod k provozu obsahuje upozornění, která jsou důležitá pro bezpečnou práci s tímto strojem. Proto sí bezpodmínečně peč1ivě přečtěte

Více

Návod k použití FINNPIPETTE NOVUS

Návod k použití FINNPIPETTE NOVUS Návod k použití FINNPIPETTE NOVUS 1/14 2/14 Programovatelné FINNPIPETTE NOVUS Jednokanálové i vícekanálové provedení NOVINKA NA TRHU! Tato elektronická programovatelná pipeta zahrnuje v jedinečném ergonomickém

Více

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití MUM 8100 Bezpečnostní pokyny Nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Spotřebič připojujte a uvádějte do provozu jen podle údajů uvedených na typovém štítku. Používejte jej pouze v uzavřených

Více