Přehled poskytovatelů města Aš

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled poskytovatelů města Aš"

Transkript

1 Přehled poskytovatelů města Aš Nestátní neziskové organizace: 1. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje 2. Farní charita Aš - Domov sv. Zdislavy pro matky dětmi v tísni 3. FOKUS-Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné, 4. JOKER spolek. 5. KOTEC o.p.s. 6. Sdružení Linka bezpečí 7. Oáza klidu o.p.s 8. TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. 9. Tyfloservis, o.p.s. 10. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých - SONS 11. Útočiště, o.p.s. 12. Domov se zvláštním režimem Kazdův Dvůr Organizace zřizované obcemi: 13. Pečovatelská služba-org. složka města Aš 14. Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Organizace zřizované krajem: 15. Domov pro osoby se zdravotním postižením PATA 16. Domov pro seniory Hranice Organizace neregistrované, ale poskytující služby pro občany Ašska: 17. Agentura domácí péče HOME CARE 18. Carvac s.r.o. 19. Gravidcentrum 20. Klub důchodců 21. Dětský domov Aš 22. Městský dům dětí a mládeže - Sluníčko 23. Městský úřad Aš odbor sociálních věcí a zdravotnictví 24. PaCiHol o.p.s. 25. Paprsek, o.s. 26. Pedagogicko-psychologická poradna Cheb 27. Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 28. Prodejna veškerých zdravotních pomůcek 29. Romský poradce MěÚ v Aši 30. Sdružení zdravotně postižených Aš Organizace s celorepublikovou působností: 31. Středisko rané péče Tamtam Praha

2 Sociální služby A) Nestátní neziskové organizace působící na území města (popřípadě jsou tyto služby využívány obyvateli spádového území) 1. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje Pobočka Cheb Adresa: Májová 19, Cheb Ředitel centra: Petr Končel Zástupce organizace: Denisa Matuszná, DiS. Telefon: Odkaz: Cílová skupina uživatelů: - osoby se zdravotním postižením; senioři Poskytované služby: ambulantní sociální poradenství, služby osobní asistence, půjčování a prodej zdravotních pomůcek Provozní doba: po, st 8:00-12:00 13:00-16:00 út, čt 8:00-12:00 13:00-15:00 pá 8:00-12:00 2. Farní charita Aš - Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Sídlo: Mikulášská 9, Aš Místo poskytování služby: Klicperova 4, Aš Ředitel Farní charity Aš: Ing. Aleš Klůc Vedoucí Domova: Bc. Alena Patejdlová, DiS. Telefon: , Odkaz:

3 Cílová skupina uživatelů: matky s dětmi ve věku do 18 let a těhotné ženy, které se ocitly v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení, matky s dětmi ve věku do 18 let a těhotné ženy - oběti domácího násilí Základní činnosti při poskytování sociální služby: Podle 22 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jsou základní činnosti při poskytování sociální služby v azylovém domě zajišťovány v rozsahu těchto úkonů: a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 1. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy, b) poskytnutí ubytování: 1. ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok, 2. umožnění celkové hygieny těla, 3. vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla, c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů, 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek. Popis činnosti: Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni poskytuje podporu a pomoc matkám a těhotným ženám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení a kterou nezvládají řešit vlastními silami. Služba usiluje o zachování rodinného soužití a předchází odebrání dětí z péče matky. Při poskytování služby je kladen důraz na individuální přístup a podporu matek v jejich samostatnosti a zapojení do běžného života ve společnosti. Pomoc je vedena tak, aby matky aktivně řešily svoji životní situaci a snižovaly svoji závislost na sociální pomoci. Cíl služby: Hlavním cílem poskytované služby je samostatná klientka, schopná plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti. Klientka umí lépe využívat vlastní síly, schopnosti a zdroje k řešení problémů a stává se nezávislou na sociální pomoci. K realizaci hlavního cíle vedou dílčí kroky: Podpora při hledání odpovídajícího bydlení (pomoc s hledáním vhodného bydlení, zjištění finančních možností, podpora při jednání o ubytování, poradenství týkající se

4 náležitostí nájemní smlouvy, nácvik dovedností, podpora a pomoc při jednání s institucemi) Podpora při hledání vhodného zaměstnání (poradenství týkající se dokumentů potřebných k hledání zaměstnání, nácvik dovedností, podpora a pomoc při jednání s institucemi úřad práce, pracovní agentury apod.) Podpora při řešení finanční situace a hospodaření s penězi (pomoc matce orientovat se v její finanční situaci, pomoc s vyřízením všech zákonných nároků, konzultace a plánování k vedení výdajů, seznámení s riziky zadlužení, zjištění výše zadlužení, sestavení plánu oddlužení apod.) Podpora matek při řešení výchovných nebo jiných záležitostí souvisejících s péčí o dítě či děti (pomoc s vyřizováním písemností týkajících se dětí např. návrh na úpravu výchovy a výživy, podpůrné rozhovory, vyhledání a pomoc při jednání s institucemi např. mateřské školy, lékaři, úřady, poradny apod.) a podpora a aktivizace matky při vytváření volnočasových aktivit pro dítě či děti Rozsah poskytování sociální služby: nepřetržitě 3. FOKUS-Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné, tým sociální rehabilitace - case management Adresa: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, Cheb Zástupce organizace: MUDr. Jan Stuchlík, předseda sdružení, Jaroslav Hodboď oblastní ředitel Vedoucí provozů: Markéta Benešová, DiS. Odkaz: Cílová skupina uživatelů: osoby s chronickým duševním onemocněním s okruhu psychóz afektivních poruch a poruch osobnosti Poskytované služby: Terénní služby sociální rehabilitace. Služba poskytuje asertivní kontraktování a aktivně tak vyhledává lidi s duševním onemocněním, kterým jejich onemocnění zasahuje do běžného sociálního fungování. Společně s klientem vytváří plán podpory, tak aby byly naplněny klientovy potřeby a snížila se nutnost psychiatrické hospitalizace.

5 4. JOKER o.s. - spolek Adresa: Karlova 17, Cheb Zástupce organizace: Karel Mašek (tel ) předseda Projektový koordinátor a sociální pracovník: Mgr. Petra Lhotáková (tel ) Vedoucí provozů: Ivana Šmerdová (tel ) Pracovnice v sociálních službách: Jaroslava Buchnerová (tel ) Odkaz: Cílová skupina uživatelů: - osoby se zdravotním postižením Poskytované služby: Sociálně terapeutické dílny Popis činnosti: Chráněné dílny Joker o.s. poskytují služby osobám se zdravotním postižením. Tyto osoby nejsou z důvodu svého postižení umístitelné na běžném trhu práce. Hlavním cílem Chráněných dílen Joker o.s. jsou činnosti vedoucí k začlenění klientů do společnosti. S klienty probíhá nácvik a zdokonalování pracovních návyků a dovedností, jako je včasný nástup do dílny, odchod v dohodnutou dobu, komunikace s nadřízenými, komunikace s kolegy, plnění zadaných úkolů apod. Jednotlivé pracovní aktivity jsou zaměřeny na rozvoj drobné motoriky, na rozvoj tvořivosti. apod. S každým klientem je pracováno individuálně a jsou pro něj vybírány aktivity, které vyhovují právě jemu. Cílovou skupinou poskytované služby jsou osoby od 18 let do důchodového věku se zdravotním postižením: osoby s chronickým duševním postižení, s chronickým postižením (alergie, astma, silná cukrovka ), osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením (poúrazové stavy, amputace končetiny, ), osoby s jiným postižením (srdeční vada ) a osoby s kombinovaným postižením. Klient, aby byl přijat do Chráněných dílen Joker o.s. musí splňovat určitý druh mobility, zvládat základní komunikaci. Chráněné dílny Joker o.s. neposkytují služby osobám závislým na alkoholu a drogách, osobám agresivním, osobám s autismem a osobám s infekčními chorobami. 5. KOTEC o.p.s. Adresa: Nádražní náměstí 299, Mariánské Lázně Zástupce organizace: Mgr. Markéta Černá, ředitelka Kontakt: Odkaz:

6 1. Centrum podpory rodiny Sídlo: Hlavní 239/23, Aš Kontaktní osoba: Kateřina Burešová, DiS. Kontakt: Cílová skupina uživatelů: rodiny s dětmi v nepříznivé životní situaci, spojené s ohrožením vývoje dětí, popř. odebráním z rodiny. Základními činnostmi služby jsou návštěvy v rodinách, poradenství spojené s výchovou dětí, zaměstnáním, bydlením, získáváním dávek, zadlužením, doprovod na úřady a pomoc s vyplňováním formulářů. Poskytované služby: pomoc a podpora rodině například při sjednávání splátkových kalendářů, vyřizování sociálních dávek, hledání zaměstnání, posilování rodičovských dovedností (příprava na porod, péče o novorozence, vzdělávání dětí atd.), zvládání učiva ve škole a zmírnění výchovných problémů, smysluplné trávení volného času, jednání s ostatními institucemi. Nabízené služby jsou poskytovány v centru, v domácím prostředí i jinde po vzájemné domluvě. Provozní doba: út, st 8:00-12: :00 2. Terénní programy: Kontaktní osoba: Mgr. Hana Procházková Cílová skupina uživatelů: osoby, jež řeší nepříznivou životní situaci, spojenou se zaměstnáním, bydlením, zadlužením apod. Základními činnostmi programu je poradenství a doprovod na úřady, podpora při hledání zaměstnání a bydlení. Program také poskytuje výměnný program pro uživatele drog. Poskytované služby: základní poradenství v terénu, doporučení do jiných služeb, osobní asistence, výměnný program pro uživatele drog a osoby poskytující placené sexuální služby, kondomy, zdravotní informační servis, bezplatné vstupní sociálně právní poradenství. Provozní doba: volejte po - pá hod. 3. Další služby Nově KOTEC o.p.s. nabízí i služby pro mládež ve věku od 15 do 26 let. V roce 2014 bude spuštěn provoz mobilního nízkoprahového centra, v provozu bude jednou týdně v Aši a Studánce. Od září bude zahájen provoz nového centra v budově Lidového domu. Návštěvníci zde najdou vhodný prosto pro trávení volného času. Bližší informace u Markéty Černé. Kontakt:

7 6. Sdružení Linka bezpečí Adresa: Ústavní 91/95, Praha 8, Zástupce organizace: Ing. Darina Rössl, ředitelka SBL Telefon: , Odkaz: Cílová skupina: děti a mladiství (do 17 let včetně a studenti denního studia do 25 let včetně) 1. Linka bezpečí: pomáhá dětem a dospívajícím, kteří si nevědí rady se svými problémy, jsou na útěku nebo o takovém kroku uvažují, cítí se ohroženi, osamělí a nechtějí nebo se nemohou svěřit někomu ze svého okolí. Přesto však potřebují pochopení, podporu, důvěru a zároveň kvalifikovanou radu a pomoc. Na Lince bezpečí je jim dáván dostatečný prostor k tomu, aby mohli hovořit s konzultantem o své situaci a dospět společně k nějakému možnému řešení. Poskytované služby: telefonická krizová pomoc a poradenství na čísle (zdarma z mobilu i pevné linky z celé ČR) Provozní doba: nepřetržitě Pro ty, kteří nemohou nebo nechtějí o svých problémech mluvit (např. sluchově postižení, děti s vadou řeči), mohou využít další služby Linky bezpečí, kterými jsou: ová poradna Linky bezpečí: děti a dospívající, kteří mají přístup k internetu, se mohou na Linku bezpečí obrátit přes a konzultovat zde svoje problémy (s odpovědí do tří pracovních dnů). Chat Linky bezpečí: další online služba Linky bezpečí, kde mohou děti a mladiství řešit své problémy i každodenní trápení Odkaz: Provozní doba: každý den (od pondělí do neděle) vždy od 15 do 19 hodin a o víkendu ještě navíc v čase od 9 do 13 hodin. 2. Rodičovská linka: poskytuje telefonickou krizovou intervenci a poradenství především rodičům, prarodičům a ostatním členům rodiny z celé České republiky, kteří jednají v zájmu dítěte. Telefon: , (s odpovědí do tří pracovních dnů) Provozní doba: pondělí, středa a pátek: hod. úterý a čtvrtek: hod.

8 7. Oáza klidu, o.p.s. Adresa: Školní 81, Nové Sedlo - Loučky Zástupce organizace: Ilona Hanzlíčková Telefon: , Odkaz: Cílová skupina uživatelů: senioři - osoby s chronickým duševním onemocněním o Cílovou skupinu tvoří senioři se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech z důvodu chronického duševního onemocnění způsobenou Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí či jinými typy demencí. - osoby s chronickým onemocněním - osoby s jiným zdravotním postižením - osoby s kombinovaným postižením o Tuto skupinu tvoří senioři se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech z důvodu chronického duševního onemocnění způsobenou Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí či jiným typem demence v kombinaci se zdravotním či kombinovaným postižením. věková struktura: mladší senioři (65 80 let); starší senioři (nad 80 let) územní rozsah poskytované služby: Karlovarský kraj, celá ČR Poskytované služby: Domov se zvláštním režimem pobytové služby Provozní doba: nepřetržitá 8. TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. Adresa: Mozartova 444/6, Karlovy Vary Zástupce organizace: Pavel Rogaczewski Telefon: , Odkaz: Středisko Cheb: Adresa: Karlova 17, Cheb, Zástupce organizace: Emil Miklóš, Martina Belasová Telefon:

9 Cílová skupina uživatelů: - osoby se zrakovým a kombinovaným postižením Poskytované služby: průvodcovské a předčitatelské služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociální rehabilitace, základní sociální poradenství. 9. Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní středisko K. Vary Adresa: Mozartova 444/6, , Karlovy Vary Zástupce org.: Ladislava Šporová Telefon: Odkaz: Cílová skupina: lidé se zdravotním postižením konkrétně osoby se zrakovým postižením, včetně osob s kombinovaným postižením (zrakové + další postižení) od 15-ti let Poskytované služby: podpora nevidomých a slabozrakých lidí na cestě k jejich samostatnému a nezávislému životu = nácvik dovedností (péče o sebe, členy rodiny a domácnost, prostorová orientace a samostatný pohyb, psaní na stroji či klávesnici počítače, čtení a psaní Braillova bodového písma, vlastnoruční podpis, chování v různých společenských situacích apod.), poradenství v oblasti sociálně právní, při výběru vhodných pomůcek a při vytváření bezbariérového prostředí doma, v zaměstnání i jinde, informační servis a zprostředkování dalších služeb. Provozní doba: K osobní návštěvě střediska je třeba se vždy předem telefonicky objednat! PO až ST :00, 12:30 15:30 ČT 9:30 12:30, 13:00 18:00 PÁ 8:00 12: Sjednocená org. nevidomých a slabozrakých SONS Pobočka Cheb Adresa: Karlova 17, Cheb, Zástupce organizace: Hana Miklóšová, Dana Vrchlavská Telefon: , , Odkaz:

10 Cílová skupina: osoby se zrakovým postižením od 15 let Poskytované služby: sociálně aktivizační služby, základní sociální poradenství 11. Útočiště o.p.s. - Centrum pro rodiny s dětmi Adresa: Dobrovského 78/19, Cheb Zástupce organizace: Bc. Jana Kotounová Telefon: , Odkaz: Poskytované služby: 1. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sanace rodiny Cílová skupina uživatelů: - rodiny s dětmi ve věku od 0 do 18 let, děti a mládež do 18 let Provozní doba: pro nově příchozí: Po, Čt od 9 do 17 hod. V případě, že jsou pracovníci v terénu, je možné je zastihnout na mobilním telefonu. S uživateli, se kterými se již pracuje, jsou termíny schůzek domlouvány podle jejich potřeb a stejně tak i návštěvy u nich doma. 2. nízkoprahový klub pro děti od 6 do 15 Let (ZŠ) Cílová skupina uživatelů: - děti a mládež ve věku od 6 do 15 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, etnické menšiny (služba není primárně zaměřena na etnické menšiny, ale je možné, aby členové různých menšin služby využili) Provozní doba: Po, Út, St: hod. (pro děti od 6 do 11 let od 14 do 16 hod.; pro děti od 12 do 15 let od 16 do 18 hod.) 12. Domov se zvláštním režimem Kazdův Dvůr Sídlo: Václavské náměstí 799/48, Praha 1 Nové Město Místo poskytování služby: Vonšov 1, Skalná Ředitel Domova: Ing. Josef Kazda Telefon: , Odkaz:

11 Cílová skupina uživatelů: osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění, osoby se stařeckou demencí, osoby s Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou (celodenní) pomoc jiné fyzické osoby. Cílovou skupinou jsou dospělí od 27 let do 64 let, mladší senioři od 65 let do 80 let a starší senioři nad 80 let. Základní činnosti při poskytování sociální služby: podle 50 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jsou základní činnosti při poskytování sociální služby v domově se zvláštním režimem zajišťovány v rozsahu těchto úkonů: a) poskytnutí ubytování, b) poskytnutí stravy, c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, f) sociálně terapeutické činnosti, g) aktivizační činnosti, h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Popis činnosti: Posláním Domova se zvláštním režimem Kazdův Dvůr je poskytnout podporu a pomoc lidem s těžkou a úplnou závislostí na pomoci jiné osobě, kteří z důvodu, svého zhoršujícího se zdravotního stavu, potřebují komplexní péči, která jim nemůže být zajištěna v jejich domácím prostředí za pomoci rodiny či terénních a ambulantních služeb. Cíl služby: Domov se zvláštním režimem Kazdův dvůr je soukromé zařízení, jehož prvořadým cílem je to, aby rozsahem a kvalitou poskytovaných sociálních služeb vytvořil svým klientům důstojné podmínky pro plnohodnotný život. Rozsah poskytování sociální služby: nepřetržitě

12 B) Organizace zřizované obcemi 13. Město Aš - Pečovatelská služba (Dům s pečovatelskou službou) Adresa: Dlouhá 1, Aš Zástupce organizace: Bc. Šárka Bodorová, DiS. - vedoucí pečovatelské služby Telefon: , Odkaz: Cílová skupina uživatelů: - lidé v nepříznivé životní situaci. V této situaci se nacházejí pro svůj věk, ztrátu soběstačnosti, pro nemoc, zdravotní postižení nebo z jiných závažných důvodů, nejsou fakticky schopni zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby a tyto potřeby nejsou ani jinak zabezpečeny. Poskytované služby: veškerá péče o domácnost klienta, tj. nákupy, úklid, dovoz obědů, léků, mytí oken, pomoc při koupeli, pedikúra a další dle potřeb a přání klienta Pracovní doba: po pá 7:30 16:00 I. Základní informace: Dne byla podle 35a odst.1, 84 odst.2 písm. e) zák.č.128/2000 Sb., o obcích, v souladu s 24 a násl. zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s účinností od zřízena usnesením Zastupitelstva města Aše č.48 organizační složka. Tato sociální služba je v samostatné působnosti města Aše poskytována zdravotně postiženým občanům a starým občanům, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření jinou osobou nebo další osobní péči, pokud jim potřebnou péči nemohou poskytovat rodinní příslušníci. Cílem služby je: podporovat uživatele v zachování jejich způsobu života ve vlastních domácnostech napomáhat uživatelům k udržení soběstačnosti, aby mohli co nejdéle žít v přirozeném prostředí zajišťovat maximálně aktivní život s ohledem na zdravotní stav

13 II. Rozsah poskytování pečovatelské služby: Předmětem činnosti při poskytování pečovatelské služby jsou základní činnosti, které se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, 4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 3. pomoc při použití WC, c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, 2. dovoz nebo donáška jídla, 3. pomoc při přípravě jídla a pití, 4. příprava a podání jídla a pití; tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu úkonů podle bodů 3 a 4, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti: 1. běžný úklid a údržba domácnosti, 2. údržba domácích spotřebičů, 3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování, 4. donáška vody, 5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení, 6. běžné nákupy a pochůzky, 7. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti, 8. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy, 9. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,

14 2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět. III. Místo a čas poskytování PS: Služba se poskytuje občanům v jejich domácnostech (včetně domácností v domě s pečovatelskou službou) a v zařízeních pečovatelské služby, tj. střediska osobní hygieny a prádelny. Pečovatelskou službu zajišťujeme každý všední den od 7:30 hod. do 16:00 hod. IV. Informace pro zájemce o PS: Zájemce o pečovatelskou službu má možnost navštívit kancelář vedoucí pečovatelské služby (PS) v domě s pečovatelskou službou (DPS)nebo požádat o návštěvu ve své domácnosti. Vedoucí PS provede sociální šetření, kdy informuje zájemce o úkonech PS, o ceně a způsobu hrazení PS, současně i o právech a povinnostech uživatele. Při schůzce s klientem volí vhodný způsob komunikace: navodí atmosféru důvěry, používá jednoduché a srozumitelné výrazy, mluví pomalu a zřetelně. Kontrolními otázkami zjišťuje, zda zájemce rozuměl všem informacím. Je-li zájemce se vším obeznámen a nabízené služby mu vyhovují, sepíše s ním vedoucí PS Žádost o zavedení PS, ve které vyznačí individuální plán pro poskytování PS. Na základě této žádosti je s žadatelem uzavřena Smlouva o poskytování pečovatelské služby (podle 91, zákona č.108/2006 Sb.). Při prvním poskytování PS vedoucí PS vzájemně představí klienta a pečovatelku, předá jim instrukce o průběhu a rozsahu služeb se všemi důležitými detaily. V. Poskytování pečovatelské služby: Četnost jednotlivých úkonů pečovatelské služby je sjednána s klientem individuálně a je uvedena ve Smlouvě. V předem domluveném termínu je klient povinen umožnit pečovatelce vstup do domácnosti, případně předem oznámit, že v daném termínu nebude doma a domluvit termín náhradní. V případě, že klient pečovatelce neotevře v domluveném čase, je po 15 minutách od domluveného termínu postupováno takto: - pokus o kontakt klienta prostřednictvím telefonu - kontaktování vedoucí PS - kontaktování rodiny nebo osoby, kterou klient určil jako kontaktní - zjištění informací od obvodního lékaře, event. od rychlé záchranné služby - přivolání policie z důvodu podezření na zdravotní problémy klienta Vedoucí PS informuje rodinu o zhoršení klientova zdravotního stavu a dalších důležitých změnách osobně či telefonicky.

15 14. Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb (příspěvková organizace města Cheb) Zařízení sociálních služeb: Domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní a denní stacionář Mája Adresa: Dragounská 38, Cheb Zástupce organizace: MUDr. Robert Plachý, ředitel SZSS, Pastýřská 4, Cheb Kontaktní osoba: Bc. Vladimíra Sedláková, vedoucí zařízení Telefon, fax: Odkaz: 1. Domov pro osoby se zdravotním postižením: Cílová skupina uživatelů: děti a mládež ve věku od 3 let do 26 let. Poskytované základní činnosti: ubytování; strava; pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu; pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu; výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; sociálně terapeutické činnosti; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. a) Denní stacionář Mája - je ambulantní služba určená dětem a mládeži, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení mentálního nebo kombinovaného postižení. Cílová skupina uživatelů: děti a mládež ve věku od 3 let do 26 let. Poskytované základní činnosti: strava; pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu; výchovné, vzdělávací a aktivizační; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; sociálně terapeutické činnosti; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Provozní doba denního stacionáře: v pracovní dny od 6,00 do 16,00 hod. (po domluvě lze časový rozsah upravit) b) Týdenní stacionář Mája - je pobytová služba určená dětem a mládeži, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení mentálního nebo kombinovaného postižení. Cílová skupina uživatelů: děti a mládež ve věku od 3 let do 26 let. Poskytované základní činnosti: ubytování; strava; pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu; pomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu; výchovné,

16 vzdělávací a aktivizační činnosti; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; sociálně terapeutické činnosti; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Provozní doba týdenního stacionář: pondělí 6,00 až pátek 17,00 hod. (po domluvě lze časový rozsah upravit). c) Odlehčovací služba - je ambulantní nebo pobytová služba poskytovaná dětem a mládeži, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení mentálního nebo kombinovaného, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Poskytované základní činnosti: dle denního stacionáře ambulantní služba dle týdenního stacionáře pobytová služba Cílová skupina uživatelů: děti a mládež ve věku od 3 let do 26 let. 2. Raná péče Adresa: Dřevařská 13, Cheb Kontaktní osoba: Mgr. Andrea Ungrová, vedoucí Telefon: Odkaz: Cílová skupina uživatelů: rodiny s dětmi s mentálním a kombinovaným postižením, nebo jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace od narození do 7 let věku dítěte. Poskytované služby: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách zaměřených na sociální začleňování rodiny dítěte, podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů), sociálně terapeutické činnosti (psychosociální podpora formou naslouchání, podpora výměny zkušeností), pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci, nácvik dotazování a komunikačních dovedností, podpora svépomocných aktivit rodičů, v případě potřeby doprovázení rodičů na jednání v záležitostech týkajících se vývoje dítěte), poskytování základního sociálního poradenství.

17 Pracovní doba: pondělí - pátek: 7:00-15:30 Ranou péči lze, na základě individuální dohody, poskytovat i v jiném časovém rozsahu dle potřeb rodiny. C) organizace zřizované krajem 15. Domov pro osoby se zdravotním postižením PATA Adresa: Skalka u Hazlova 60 Zástupce organizace: Daniel Lindenberg ředitel Telefon: , mobil: Odkaz: Cílová skupina uživatelů: - osoby se zdravotním postižením (zejména s mentálním a kombinovaným postižením, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištěni péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Poskytované služby: poskytnutí ubytování, stravy, včetně dietní, pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. - zajištění zdravotní péče formou zvláštní ambulantní péče poskytované podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. - v domově je vykonávána ústavní výchova nebo předběžné opatřeni podle zvláštních právních předpisů- v těchto případech není rozhodující stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby) Pracovní doba: nepřetržitá 16. Domov pro seniory Adresa: Krásňany 766, Hranice u Aše Zástupce organizace: Ing. Libor Syrovátka Telefon: , Odkaz: Cílová skupina uživatelů: - senioři se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech

18 a tudíž vyžadující podporu při zabezpečení životních osobních potřeb 24 hodin denně, senioři zdravotně postižení a senioři tělesně postižení. Osoby jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a jiné fyzické osoby. Bohužel nepřijímáme klienty akutně nemocné ani v dekompenzovaném stadiu fyzické nebo duševní choroby, agresivní nebo se silnou demencí. Nejsme zařízeni pro poskytování služeb občanům, závislým na návykových látkách a alkoholu. Domov neřeší ani pouhou bytovou nouzi občanů, protože poskytuje služby komplexní, včetně zdravotní a sociální péče. Poskytované služby: pobytové služby - ubytování a strava, zdravotní péče, rehabilitace, kulturní a rekreační péče. Pracovní doba: nepřetržitá D) organizace neregistrované, ale poskytující služby pro občany Ašska: 17. Agentura domácí péče Home Care Adresa: Čechova 10, , Aš Zástupce organizace: Světlana Vontszemüová Telefon: , Cílová skupina uživatelů: - občané seniorského věku Poskytované služby: zdravotní péče klientům v domácnosti hrazená zdravotní pojišťovnou klienta (aplikace injekcí, podávání léků, převazy, odběry krve). Vždy nutná indikace praktického lékaře. Pracovní doba: po pá 7:30 15:30, so + ne dle dohody s lékařem. 18. Carvac s.r.o. Adresa: Aš, Nemocniční 52 Zástupce organizace: Václav Hlaváč jednatel společnosti Telefon: , Odkaz: Cílová skupina uživatelů: dlouhodobě a chronicky nemocní pacienti Poskytované služby:

19 1. lůžková ošetřovatelská a rehabilitační péče a sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (ty jsou určeny pro klienty, kteří se předtím léčili v léčebně). 2. Domov pro seniory - cílová skupina jsou senioři s věkovou strukturou dospělí let, mladší senioři let a starší senioři nad 80 let. Pracovní doba: nepřetržitá. Léčebna CARVAC s.r.o. je soukromé zdravotnické zařízení poskytující následnou lůžkovou péči. Pečuje především o pacienty s dlouhodobým nebo chronickým onemocněním. Zároveň poskytuje doléčovací péči po odeznění akutní fáze onemocnění po mozkových či srdečních příhodách, úrazech, zlomeninách, různých operacích, kde pacient nadále potřebuje ošetřovatelskou péči. Pacienty přijímáme především z nemocnic, ale je možné i přijetí z domácího prostředí po doporučení ošetřujícího lékaře. K přijetí musí být pacient indikován - vyžaduje minimálně 3 hodiny odborné ošetřovatelské péče denně nebo více než 3 návštěvy zdravotní sestry v domácnosti. Pokud již zdravotní stav pacienta nevyžaduje poskytování péče v takovém rozsahu, propouštíme ho do péče rodiny popř. zařízení sociálních služeb. V případě, že není možné tuto péči zajistit, máme k dispozici sociální lůžka, kde klientovi poskytneme potřebnou péči do doby než je možné umístění např. v domově pro seniory. V současné době provozujeme 110 zdravotních lůžek a 23 sociálních lůžek. Z uvedeného vyplývá, že pobyt v léčebně je určen pro klienty v definovaném zdravotním stavu. Pokud se zdravotní stav zhorší, je potřebný překlad na akutní péči nemocnice Cheb. V opačném případě, kdy se zdravotní stav klienta zlepší natolik, že nesplňuje indikační podmínky sociální lůžka. Dále od provozujeme Domov pro seniory, kapacita 12 lůžek. Jedná se o pobytovou sociální službu s nepřetržitým provozem. Služba je určena dospělým od 60- ti let věku s přiznaným starobním nebo plným invalidním důchodem, jejichž zdravotní stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné osoby. Přijímáme klienty i z domova nebo jiných zařízení. Pro ambulantní pacienty zajišťujeme rehabilitaci, kontakt na adrese: Aš, Na Vrchu 24 Telefon: Pracovní doba: po čt 7:00 11:30 12:00 18:00 pátek 7:00-15:00

20 19. GRAVID Centrum Adresa: Hradební 2, Cheb (SZŠ) Zástupce organizace: MUDr. Ivana Šmrhová Mobilní telefon: Cílová skupina uživatelů: - těhotné ženy Poskytované služby: těhotenské kurzy (příprava těhotných žen a jejich doprovodu k porodu, seznámení s moderními trendy v oblasti porodnictví), laktační poradna (příprava ke kojení a další porodní laktační konzultace), sexuologické přednášky pro mládež i dospělé. Objednávky na mobilu: těhotenské kurzy se pořádají dle zájmu těhotných cca 1 x za 2-3 měsíce. 20. Klub důchodců Adresa: 1. Klub důchodců Aš, Hlavní 23 (knihovna - vchod z Karlovy ulice) Kontaktní osoba: Josefa Radová Kontaktní adresa: Sdružení pro občanské záležitosti Aš Mánesova 5, AŠ Telefon: , Provozní doba: úterý + čtvrtek hodin 2. Klub důchodců Dlouhá 1, Aš (v budově Domu s pečovatelskou službou, 1. patro) Kontaktní osoba: Bc. Šárka Bodorová, DiS. Telefon: (7:30 16:00), (ve všední dny kdykoliv) Cílová skupina uživatelů: - senioři Poskytované služby: kulturní a společenské využití volného času seniorů (vytváření aktivit pro využití volného času seniorů dechovky, tanečky, vzdělávání apod.). Provozní doba: středa hodin v DPS

21 21. Dětský domov Aš Adresa: Na Vrchu 26, Aš Zástupce organizace: Mgr. Anna Židův, ředitelka Telefon: , Odkaz: Cílová skupina uživatelů: - děti 3-18 (26) let - do dětského domova se rovněž umisťují nezletilé matky spolu s jejich dětmi. Poskytované služby: dětský domov pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Účelem dětského domova je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování. 22. Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Adresa: Štefánikova 2515, , Aš Zástupce organizace: Eva Holečková Telefon: (volat můžete: po pá 8:00 15:00), meddm.slunickoworldonline.cz Odkaz: Cílová skupina uživatelů: - děti a mládež, matky s dětmi Poskytované služby: dům dětí a mládeže je střediskem volného času pro zájmové vzdělávání zabezpečující volnočasové aktivity v průběhu celého roku (včetně dnů, kdy neprobíhá školní vyučování). Poskytuje metodickou, odbornou, materiální pomoc účastníkům zájmového vzdělávání. Aktivity jsou určeny veřejnosti od předškolního věku do dospělosti = letní tábory pro děti a mládež, zájmové kroužky, kurzy pro děti, mládež i ostatní zájemce (keramika, ruční práce, aerobic, cvičení rodičů s dětmi apod.), volnočasové aktivity stolní tenis, stolní fotbal, šipky, různé stolní hry apod. Provozní doba: denně od hodin 23. Městský úřad Aš odbor sociálních věcí a zdravotnictví Adresa: Hlavní 19, Aš Zástupce organizace: Rita Jetlebová, vedoucí odboru Telefon: ,

22 Odkaz: Poskytované služby: - preventivní a výchovná činnost (např. projednávání s rodiči a s jinými osobami odpovědnými za výchovu dětí odstranění nedostatků ve výchově dítěte, projednávání s dítětem nedostatky v jeho chování, poskytování nebo zprostředkování rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování nároků dítěte podle zvl. právních předpisů) - poradenská činnost (poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené, zprostředkování pomoci odborného poradenského zařízení) - sociálně právní ochrana dětí (návrhy soudu na omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu za podmínek stanovených v 44 zák. o rodině) - náhradní rodinná péče - kurátor pro děti a mládež a kurátor pro dospělé, opatrovnictví - komunitní plánování města Provozní doba: dle úředních hodin městského úřadu v Aši 24. PaCiHol, o.p.s. Adresa: Okružní 30, Aš, Zástupce organizace: Věra Paprsková Telefon: Odkaz: Cílová skupina uživatelů: děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy Poskytované služby: volnočasové, vzdělávací, kulturní a sportovní aktivity ve spolupráci s městem Aš a manažerem prevence kriminality, integrace sociálně znevýhodněných dětí a mládeže do společnosti. 25. Západočeský Paprsek, o.s. Adresa: Mikulášská 6, Aš, Zástupce organizace: Marcela Hlisníková Telefon: Cílová skupina uživatelů: hnutí rodičů a příbuzných dětí s duševním onemocněním (svépomocná skupina)

23 Poskytované služby: víkendové pobyty, základní poradenství 26. Pedagogicko-psychologická poradna Cheb Adresa: Palackého 8, Cheb, Služba je poskytována 1x týdně v Aši, ST 8,00 16,00 hod. v DDM Sluníčko, Štefánikova 2515 Zástupce organizace: Mgr. Lenka Brodská Telefon: , Cílová skupina uživatelů: klienti 3-18 let + studující Poskytované služby: poskytování odborné psychologické a speciálně pedagogické péče 27. Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Adresa: Palackého 1562/8, Cheb, Zástupce organizace: Mgr. Jiří Hanák, vedoucí zařízení, psycholog Telefon: , Externí pracovníci: Mgr. Ivana Weinzettlová - pedagog Mgr. Svatava Musilová - psycholog Odkaz: Cílová skupina uživatelů: osoby, jejich partnerům a rodinám prožívajícím manželskou nebo vztahovou krizi, nebo kterým taková krize hrozí - osoby s psychickými a sociálními problémy souvisejícími s domácím nebo jiným násilím, užíváním nebo závislosti na návykových látkách nebo jinou příčinou sociálního vyloučení - osoby nacházejícím se v obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami Poskytované služby: - sociálně terapeutické činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných záležitostech a při obstarávání osobních záležitostí - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - individuální, párovou, rodinnou a skupinovou psychoterapii - diagnostiku a psychoterapii pro uživatele jiných druhů sociálních služeb, převážně pobytových Dětem do 15 let poskytujeme služby pouze v doprovodu rodičů.

24 Provozní doba: po, út 8:00-15:30 st, čt 8:00-17:00 pá 8:00-14: Zdravotnické potřeby Adresa: Valdštejnova 20, Cheb, Kontaktní místo: Šumavská 23, Aš Zástupce organizace: Schreinerová Ivana Telefon: Cheb, Aš Odkaz: Cílová skupina uživatelů: - široká veřejnost Poskytované služby: prodej veškeré zdravotnické techniky a pomůcek. Možnost zajistit dovoz požadovaných pomůcek do Aše (předem domluvit). Provozní doba: po pá 8:00 17:00, so 9:00 12: Romský poradce MěÚ v Aši Kontakt: Milan Vrbata Telefon: , Odkaz: Cílová skupina uživatelů: - občané romské národnosti Poskytované služby: poradenství Provozní doba: po. st. 7:30 16:30, út. čt. 7:30 14:30, pá. 7:30 12:30 hod. 30. Sdružení zdravotně postižených Aš Adresa: Příbramská 5, Aš Zástupce organizace: Jaroslav Bulant Telefon: Odkaz: Cílová skupina uživatelů: - tělesně postižení Poskytované služby: - částečná osobní asistence, pomoc při vyřizování úředních i osobních záležitostí, pořádání ozdravného plavání a rekondičního cvičení, různé zájezdy, návštěvy u nepohyblivých osob

25 Provozní doba: po tel. dohodě po pá 8 13 hod. E) organizace s celorepublikovou působností: 31. Středisko rané péče Tamtam Praha Adresa: Hábova 1571, Praha 5 - Stodůlky Zástupce organizace: Mgr. Martina Péčová, vedoucí střediska Telefon: Odkaz: Cílová skupina uživatelů: - rodiny dětí se sluchovým nebo kombinovaným postižením Poskytované služby: podpora a pomoc rodinám cílových skupin, které vychovávají dítě v přirozeném domácím prostředí formou pravidelných terénních konzultací. Prosazování a hájení zájmů a potřeb těchto rodin. Poskytování informací a poradenství, vedoucích k přirozenému přijetí dítěte. Posilování rodičovských kompetencí a dovedností. Posilování samostatnosti a zodpovědnosti rodičů při výchově dítěte, vedoucí k nezávislosti na sociálních systémech. Konzultace probíhají v intervalu 4-6 týdnů, nebo krátkodobě i častěji, délka konzultace se obvykle pohybuje v intervalu 1,5-3 hodiny. Provozní doba: každý pracovní den od 7.00 do hodin.

Katalog poskytovatelů služeb města Aše

Katalog poskytovatelů služeb města Aše Kontakty: Infocentrum Aš Neumannova 1 352 01 Aš Tel.: +420 354 525 714 Tel./fax: +420 354 525 492 e-mail: infocentrumas@tiscali.cz www.mestoas.cz template.cz 2006 (777296092) Katalog poskytovatelů služeb

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 Obsah Úvodní slovo.............................................. 2 Obsah rozdělení služeb podle cílové skupiny.................. 3 Poskytovatelé

Více

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Městský úřad Vrchlabí Odbor sociální a zdravotní Zámek 1, Tel.: 499 405 749 PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Vážení občané Vrchlabska, dostává se vám do rukou

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Obsah: Slovo úvodem 3 Místní poskytovatelé sociálních služeb 6 Centrum pečovatelských a

Více

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 odbor sociální oddělení sociálních služeb Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 SENIOR Otrokovice, p. o. Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Ředitelka organizace: Ing. Ivana Vardanová Telefon:

Více

ze dne 15. listopadu 2006,

ze dne 15. listopadu 2006, VYHLÁŠKA MPSV č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Ministerstvo

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTO PODĚBRADY KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PODĚBRADY A OKOLÍ Tento katalog byl vytištěn za finanční podpory Humanitárního fondu Středočeského kraje 1 Obsah: Úvodní slovo 1 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Sociální služby pro seniory Arcidiecézní charita Praha Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. Česká katolická charita

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Rádi bychom Vám tímto způsobem představili poskytovatele sociálních služeb působících v regionu Rakovnicko. Z přehledu zjistíte, jaké

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO MĚSTO RALSKO ZDRAVOTNĚ A TĚLESNĚ POSTIŽENÍ Katalog RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM poskytovatelů sociálních služeb SENIOŘI pro území města Ralsko OSTATNÍ SLUŽBY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO TRINITY, s. r. o.,

Více

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 jsou v dosahu max. 40 km, poskytují služby přímo v regionu Novobydžovska nebo jsou v dosahu ickém osobně známe, máme s

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,p.o. str. 2-20 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice str. 21-22 Údaje platné ke

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K A T A L O G I N F O R M A Č N Í H O C E N T R A P A P R S E K ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBSAH SLUŽBY VE VYŠKOVĚ... 5 APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, SBOR VYŠKOV... 5 ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY www.jihoceskarozvojova.cz www.tsviny.cz Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny,

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2013 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Pracovní verze, srpen 2011 Text neprošel jazykovou korekturou. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Obsah 1. Předmět

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI 1 strana PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Motto: Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift Vážení čtenáři, v tomto čísle Bulletinu bych Vám chtěla představit skupinu lidí,

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K A T A L O G I N F O R M A Č N Í H O C E N T R A P A P R S E K ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBSAH SLUŽBY VE VYŠKOVĚ... 5 APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, SBOR VYŠKOV... 5 ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ

Více

Formulář A. Popis realizace poskytování sociální služby

Formulář A. Popis realizace poskytování sociální služby Název žadatele: Služby obce Blatnice, příspěvková organizace Druh poskytované služby: pečovatelská služba Název a místo poskytované služby: Služby obce Blatnice, Dům s pečovatelskou službou, Blatnice pod

Více

Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou

Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Obránců míru 1188, 512 51 Lomnice nad Popelkou Telefon : 481 671 962 e- mail : p. sluzba@mu-lomnice.cz, ps.lomnice@seznam.cz www.lomnicenadpopelkou.cz výroční

Více

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví telefon: fax: adresa: web: IČO: 416 571 200 416 532 130 Školní 407/2, 410 30 Lovosice www.meulovo.cz 00263991

Více

Výroční zpráva 2009 Květen 2010

Výroční zpráva 2009 Květen 2010 Výroční zpráva 2009 Květen 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Vznik, charakteristika a poslání organizace 3. Poskytované služby v rámci hlavní činnosti 3.1. Sociální úsek 3.1.1 Pečovatelská služba 3.1.2. Odborné

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele: Charita Svaté rodiny Luhačovice Druh služby: pečovatelská služba Forma služby: terénní i ambulantní Název zařízení a místo poskytování:

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2011 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE aktualizace 2011 Dokument Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. str. 2-19 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. str. 20-21 OSTATNÍ

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová Sociální služby města Rychnov n.kn.,o.p.s., Na Drahách 1595, Rychnov n.kněžnou, IČO 274 67 686 Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová 2008 1 Obsah: 1. Poslání

Více

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence.

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Sociální služby - co se za tímto pojmem skrývá? Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Domov pro seniory Foltýnova. Nevyplňovat, vyplní domov: Domov pro seniory Foltýnova 1008/21,

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Domov pro seniory Foltýnova. Nevyplňovat, vyplní domov: Domov pro seniory Foltýnova 1008/21, Nevyplňovat, vyplní domov: Domov pro seniory Foltýnova 1008/21, Domov se zvláštním režimem 635 00 Brno Bystrc Číslo žádosti (vyplní domov): ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Foltýnova

Více

KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011

KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011 KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011 Tento přehled představuje poskytovatele, kteří zajišťují své služby ve městě Berouně. Přehled poskytovatelů je

Více

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉ ZÁSADY K informování potenciálních zájemců o poskytování sociálních služeb jsou využívány všechny dostupné prostředky: webové stránky www.krcentrum.cz propagační letáky informace v regionálních

Více

Sociální služby. a služby související ve městě a regionu. Rychnov nad Kněžnou

Sociální služby. a služby související ve městě a regionu. Rychnov nad Kněžnou Sociální služby a služby související ve městě a regionu Rychnov nad Kněžnou Obsah: str.2 1. Sociální služby obecně... 3 2. Základní a odborné sociální poradenství... 4-7 2.1 základní sociální poradenství...

Více

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Sociální služby města Mimoň příspěvková organizace Pečovatelská služba Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 S m ě r n i c e PRAVIDLA

Více

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 3.8.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Volarsku - Netolicku 3.8.1.1 Opatření 1 - Podpora terénních služeb Ve Netolicích a ve Volarech je zajištěna pečovatelská služba. Poskytuje jí Domov pro seniory Pohoda (Netolice)

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Pečovatelská služba Stříbro Třešňová 1439 349 01 Stříbro IČO 00260177 www.mustribro.cz (dále jen Poskytovatel) (uvedené

Více

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Úkol 2 Druhým dílčím úkolem aktivity je zmapovat charakter intervencí (činností) vykonávaných sociálními

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb pro obce

Adresář poskytovatelů sociálních služeb pro obce Adresář poskytovatelů sociálních služeb pro obce Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo: Kolešovice 180, 270 02 Telefon, mob. tel. 313 582 287, 731 173 502 reditel@domovkolesovice.cz Internetová

Více

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby 1. Název a místo zařízení Obec Smidary Loučná Hora 69 503 53 Smidary Obec Smidary Popis realizace pečovatelské služby 2. Druhy poskytovaných sociálních služeb Pečovatelská služba ( 40 ZSS) poskytovaná

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(í)..,nar.., bytem. (dále jen klient ) a 2. Město Lom se sídlem MěÚ, nám. Republiky 13, 435 11 Lom, IČO

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Odlehčovací služba. www.socsluzbykarvina.cz. příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město

PRŮVODCE SLUŽBOU. Odlehčovací služba. www.socsluzbykarvina.cz. příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Odlehčovací služba www.socsluzbykarvina.cz Obsah: 1. Základní

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, podruhé Vám předáváme Katalog sociálních služeb poskytovaných v Kopřivnici. Tento katalog nabízí cestu z tíživé situace, ve které se může ocitnout každý z nás. Věk, zdravotní

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Ředitel:Ing. Štěpánka Holmanová, Kontakty: 495 491 180 a 736 601

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Sestavila: Emilie Třísková, ředitelka CSZS Poděbrady o.p.s. V Poděbradech 29. června 2010 Výroční zpráva za rok 2009

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014)

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) Obec Chrást zahájila ke dni 1.4.2003 poskytování pečovatelské služby na území obce Chrást vlastními zaměstnanci. V současné době zde pracují

Více

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ PO3 JIČÍN BŘEZEN 2014 POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Červen 2013 Obsah 1. Základní informace o šetření o poskytovaných

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty Informace o pečovatelské službě a Podmínky pro poskytování pečovatelské služby (PS) (Vnitřní dokument organizace, který je předán žadatelům o službu při Jednání se zájemcem o službu, které je součásti

Více

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě. Pečovatelská služba

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě. Pečovatelská služba J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě Pečovatelská služba Zpracoval: Jana Horáčková, náměstkyně Schválil: Mgr. Leoš Valigurský, ředitel Platnost od

Více

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny. Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.cz zřizovatel: Oblastní charita Liberec Uhlířská 424/7, 46001 Liberec

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Domov pro seniory Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno IČO: 70887276 Zřizovatel: Statutární město Brno Ředitel:

Více

Sanus Brno občanské sdružení Kotlářská 51, Brno 602 00. Základní ustanovení

Sanus Brno občanské sdružení Kotlářská 51, Brno 602 00. Základní ustanovení VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Sanus Brno Základní ustanovení Právní postavení sdružení 1. Sdružení je nezávislá, nepolitická a nezisková organizace. Členové se v něm sdružují dobrovolně na základě společného

Více

ážení přátelé, Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí.

ážení přátelé, Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí. Katalog sociálních služeb města Doksy 2008 Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí. V ážení přátelé, katalog, který právě držíte

Více

POPIS PROJEKTU NZDM PIXLA NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ V PLZNI

POPIS PROJEKTU NZDM PIXLA NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ V PLZNI Poskytovatel: Ponton, občanské sdružení, z.s. Druh sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách): Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Název a místo zařízení poskytované sociální

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace K. Čapka 1615, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice Vypracoval:

Více

Zřizovací listina Domu s pečovatelskou službou Sněžné

Zřizovací listina Domu s pečovatelskou službou Sněžné Zřizovací listina Domu s pečovatelskou službou Sněžné I. Obec Sněžné zřizuje podle usnesení zastupitelstva obce ze dne 21.6.2004 podle 84 odst.2 písm.e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Více

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Motto: Hlavním cílem je zvyšovat kvalitu pečovatelské služby a rozvíjet její další aktivity takovým směrem, aby bylo umožněno starším

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice Vypracoval:

Více

Směrnice č. 2/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Směrnice č. 2/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 2/2015 Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Komunitní centrum ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Vydává: Mgr. Jaromír Novák,

Více

DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Služba se klientům poskytuje na základě Smlouvy, ve které jsou individuálně dohodnuty

Více

Zápis č. 3 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 1.3.

Zápis č. 3 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 1.3. Zápis č. 3 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 1.3.2011 Přítomni: Ing. Slivka Jan Černocká Ludmila JUDr. Dutko Petr RNDr. Karabina

Více

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby na území města Horního Slavkova a Krásna Pečovatelská služba se poskytuje

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK Prosinec 2014

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK Prosinec 2014 KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK Prosinec 2014 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, do rukou se Vám dostává Katalog sociálních a návazných služeb města Nymburk. Od jeho prvního vydání

Více

mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák.

mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák. Centrum Kociánka Kociánka 2, 612 47 Brno-Královo Pole tel.: 515 504 216 e-mail: kocianka@volny.cz http://www.kocianka.cz NÁZEV POSKYTOVATELE: Centrum Kociánka DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: osobní asistence

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a okolí, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Pečovatelská služba Kroměříž, o.p.s. Nitranská ul. 4091-2 767 01 Kroměříž IČO: 26940931 tel: 573 341 700 e-mail : prochazkova@pecovat.cz ředitelka : Ing. Michaela Procházková

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. A) Popis rozsahu základních činností

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. A) Popis rozsahu základních činností Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby A) Popis rozsahu základních činností Rozsah základních činností pečovatelské služby je dán platnou legislativou zákonem č. 108/2006Sb., Sb., o sociálních

Více

CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN

CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN Centrum sociálních služeb Hrabyně, se sídlem Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, zastoupena MUDr.

Více

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014 1. Poslání organizace Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov telefon: 352 698 316, 602 297 606 Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od:

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2014... 5 Výsledovka za rok 2014... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV SVATÉ

Více

Obecné informace pro pacienty

Obecné informace pro pacienty U Vojenské nemocnice 1200 169 02 Praha 6 e-mail: info@uvn.cz internet: www.uvn.cz Obecné informace pro pacienty Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha Kdo Vám bude v ÚVN poskytovat

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Žadatel.. Jméno, příjmení (popř. rodné jméno) Narozen/a/*... Den, měsíc, rok, místo, okres, stát

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Žadatel.. Jméno, příjmení (popř. rodné jméno) Narozen/a/*... Den, měsíc, rok, místo, okres, stát Datum podání žádosti: Evidenční číslo žádosti: Datum zrušení žádosti: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Žadatel.. Jméno, příjmení (popř. rodné jméno) Narozen/a/*... Den, měsíc, rok, místo, okres,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva. Středisko pečovatelské služby Jeseník, příspěvková organizace Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Představení organizace

Více

SAZEBNÍK úhrad za poskytování pečovatelské služby platný od 15. 10. 2011

SAZEBNÍK úhrad za poskytování pečovatelské služby platný od 15. 10. 2011 SAZEBNÍK úhrad za poskytování pečovatelské služby platný od 15. 10. 2011 A. Úkony pečovatelské služby stanovené vyhláškou 505/2006 Sb., v platném znění. Vyhláška 6 1-a) 1-b) Přehled úkonů Pomoc při zvládání

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Obsah SLOVO ŘEDITELE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2013... 5 Výsledovka za rok 2013... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV

Více

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz 1 Obsah 1) Projekt str. 3 2) Základní údaje str. 4 3) Prevence realizovaná v rámci

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Aktualizované vydání včetně Dodatku č. 1 schváleného v září 2011 Vážení občané, v roce 2009

Více

Současný stav životní fáze A: Těhotenství a narození dítěte

Současný stav životní fáze A: Těhotenství a narození dítěte Současný stav životní fáze A: Těhotenství a narození dítěte A.1 Příprava na porod -příprava na porod v rámci poradenství nabízí J. Strieglerová 4 Dúm dětí a mládeže (dále jen DDM) dříve nabízel cvičení

Více

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 1 Obsah Úvod... 3 A. Analytická část... 4 A. 1 Východiska zpracování, podklady a vstupy... 4 A. 2 Základní demografické a socioekonomické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 Obsah: 1. Základní údaje organizace...... 3 2. Personální zajištění 4 3. Veřejný závazek.. 7 4. Poskytované úkony a úhrady za pečovatelskou

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI SOCIÁLNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÉHO ČASU NA UNIČOVSKU

KATALOG POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI SOCIÁLNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÉHO ČASU NA UNIČOVSKU KATALOG POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI SOCIÁLNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÉHO ČASU NA UNIČOVSKU 2013 Obsah: Str. 1 Co je sociální služba? Str. 4 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace Str. 6

Více

MĚSTO JABLUNKOV. Průvodce. sociálními a souvisejícími. službami. pro občany města Jablunkova

MĚSTO JABLUNKOV. Průvodce. sociálními a souvisejícími. službami. pro občany města Jablunkova MĚSTO JABLUNKOV Průvodce sociálními a souvisejícími službami pro občany města Jablunkova ÚVODNÍ SLOVO OBSAH Úvodní slovo Vážení a milí spoluobčané, připravili jsme pro Vás Průvodce sociálními a souvisejícími

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Ředitel:Ing.. Štěpánka Holmanová sholmanova@seznam.cz Kontakty: 495

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Účinnost: od 1. 9. 2014 Sídlo: Mírová 2273/6, 350 02 Cheb IČ: 71175253 Zřizovatel: Karlovarský

Více

Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí

Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí . Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí Průvodce je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Společného regionálního operačního programu a státním rozpočtem ČR. Průvodce sociálních

Více

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích (včetně služeb, které nejsou registrovány dle z. 108/2006 Sbírky)

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MIKROREGIONU OTROKOVICKO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MIKROREGIONU OTROKOVICKO SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MIKROREGIONU OTROKOVICKO Domov SENIOR Otrokovice Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Telefon: 577 924 126 E-mail: pavel.malik@muotrokovice.cz Zřizovatelem je město Otrokovice.

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora, starosta města www.mestochodov.cz pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Více