Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost"

Transkript

1 Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost Vážení občané, do rukou se Vám dostává dotazník, který se zabývá plánováním sociálních služeb a rozvojem kvality života ve Vaší obci/ městě. Cílem tohoto dotazníku je zjištění Vašich potřeb a přání, tedy toho, co Vám v obci/ městě schází. Dotazník je možné stáhnout na adrese vyžádat na MěÚ, OÚ či na u Dotazník je zcela anonymní, jeho vyplnění Vám nezabere více jak 15 minut. Vybrané odpovědi prosím zakřížkujte dle instrukcí u každé otázky. Pokud uvedená služba není poskytována ve Vaší obci, případně neznáte na danou otázku odpověď, nevyplňujte ji prosím. Případné dotazy Vám budou zodpovězeny na u popřípadě pracovníky obecního/městského úřadu. Sběrná místa pro odevzdání dotazníku naleznete na konci dotazníku. Děkujeme Vám za Váš čas věnovaný vyplnění tohoto dotazníku. 1. VE KTERÉ OBCI/ MĚSTĚ BYDLÍTE? Dobřichov Chotutice Kostelní Lhota Nová Ves I Pečky Iveta Minaříková, koordinátorka KPSS na Podlipansku Plaňany Radim Tatce Velké Chvalovice 2. OHODNOŤTE ÚROVEŇ TĚCHTO SLUŽEB VE VAŠÍ OBCI/MĚSTĚ NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM ( 1-spokojen/a, 2-spíše spokojen/a, 3- spíše nespokojen/a, 4-nespokojen/a) využití volného času dětí i dospělých (kultura, sport, společenské akce, zájmové kroužky) dostupnost a kvalita zdravotnické péče (pokud jste přidělili známku 1 nebo 2, nevyplňujte otázku č. 7) informovanost (obecní/městské noviny či rozhlas), komunikace mezi radnicí a občany bezpečnost v obci/ městě (pokud jste přidělili známku 1 nebo 2, nevyplňujte otázku č. 5) jiné přednosti (vypište): péče o seniory (např. Dům s pečovatelskou službou, donáška obědů...) dostupnost a úroveň obchodů a služeb zeleň ve městě/obci, životního prostředí, nakládání s odpady čistota a pořádek v obci/městě (pokud jste přidělili známku 1 nebo 2, nevyplňujte otázku č.3) jiné nedostatky (vypište): 3. ČISTOTA V OBCI/ MĚSTĚ Proč není péče o veřejná prostranství dostatečná? (zaškrtněte NANEJVÝŠ TŘI ODPOVĚDI) není zabezpečen pravidelný úklid ulic problémy s psími exkrementy přeplněné odpadní nádoby (třeba častěji vyvážet) nedostatečná údržba či obnova veřejné zeleně nepořádek v okolí domu vandalismus (ničení, laviček, autobusových zastávek, veřejného prostranství atp.) nedostačující zimní údržba málo odpadkových košů v ulicích málo kontejnerů na tříděný odpad jiné připomínky (vypište): 4. ŽIVOT V OBCI/ VE MĚSTĚ a) Pokud byste se ocitl/a na místě starosty/ky Vaší obce/ města, jaké problémy byste řešil/a přednostně? (zaškrtněte NANEJVÝŠ TŘI ODPOVĚDI) dopravní obslužnost oprava komunikací a chodníků bydlení (pozemky pro rodinné domy i nové byty) školství (např. nedostatek míst v MŠ, ZŠ apod.) sport, kultura, podpora spolkových organizací sociální služby, zdravotnictví bezpečnost technická infrastruktura (kanalizace apod.) životní prostředí, čistota obce/města 1

2 b) Představte si, že můžete rozhodnout o jedné velké investici ve Vaší obci/ Vašem městě. Co byste chtěl/a vybudovat, podpořit? c) Jestliže potřebujete získat informace o dění v obci/ městě, z jakých zdrojů tyto informace obvykle získáváte? (zaškrtněte NANEJVÝŠ TŘI ODPOVĚDI) úřední deska místní zpravodaj (noviny) účast na jednání zastupitelstva obecní/ městský rozhlas internetové stránky obce/města 5. BEZPEČNOSTNÍ SITUACE V OBCI / MĚSTĚ dotaz na radnici přátelé, známí informace nevyhledávám, nemám o ně zájem a) Co je podle Vás v obci/městě největším problémem? (zaškrtněte NANEJVÝŠ ČTYŘI ODPOVĚDI) trestné činy či přestupky páchané mladistvými častý výskyt problémových osob, (příp. vypište jakých): špatné pouliční osvětlení strach z ohrožení psy loupeže a násilné trestné činy (např. přepadení) problémy spojené s uživateli drog krádeže a vloupání (v bytech, domech, autech, společných prostorách, apod.) obavy z lidí žijících v sousedství drobná pouliční kriminalita dopravní bezpečnost chybí kamerový systém b) Kterou část obce/ města, příp. konkrétní místo, považujete za opravdu nebezpečné? 6. VOLNÝ ČAS, SPORT A KULTURA Jaké aktivity či zařízení určená ke sportovním, společenským a oddechovým činnostem Vám v obci/městě a blízkém okolí nejvíce chybí? (zaškrtněte NANEJVÝŠ TŘI ODPOVĚDÍ) divadelní představení, koncerty a výstavy taneční zábavy, diskotéky, rockový klub prostory pro setkávání mladých lidí (kluby, klubovny, zájmové kroužky) zařízení pro rodiny s dětmi (rodičovská centra aj.) dětská hřiště kino/ letní kino vyžití o letních prázdninách možnosti dalšího vzdělávání (kurzy, přednášky) pěší a běžecké trasy v obci/ městě i okolí napojení cyklostezek do okolí volně přístupná sportoviště, hřiště pro organizované sporty prostor pro netradiční sporty (např. lezecká stěna, minigolf, skateboard, air soft, aj) nekuřácká restaurace nic mi nechybí, stávající stav je dostatečný 7. ZDRAVOTNICTVÍ - jestliže jste ohodnotili úroveň zdravotnictví v otázce č.2 známkou 1 nebo 2, nemusíte na tuto otázku již odpovídat Pokud nejste spokojen/a s poskytovanými zdravotními službami, jaké jsou důvody Vaší nespokojenosti? (zaškrtněte NANEJVÝŠ DVĚ ODPOVĚDI) kvalita poskytované péče dostupnost zdravotních služeb informovanost o zdravotní péči jiné důvody - uveďte: profesionální přístup lékařů k pacientům (jednání, poradenství, návštěvy lékaře v domácnosti) 2

3 8. INFORMOVANOST O SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH A DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI a) Na koho se obrátíte, pokud chcete získat informace o některé ze sociálních služeb nebo o zdravotní péči poskytované v obci/městě a blízkém okolí? (zaškrtněte JEDNU NEBO VÍCE ODPOVĚDÍ) na člověka, který se s podobným problémem setkal na učitele, lékaře vyhledám pomoc v rodině / u přátel dosud jsem se s podobnou situací nesetkal/a zeptám se na úřadech (OÚ, úřad práce apod.) získám informace z internetu na organizaci o které vím, že podobné služby nabízí jiné zdroje (vypište): b) Co by podle Vás pomohlo k lepší informovanosti o stávajících i nově zřizovaných sociálních službách a různých aktivitách organizovaných poskytovateli služeb ve Vaší obci/městě a okolí? (VYPIŠTE) c) Víte, na koho se obrátit v případě následující situace? (kladnou odpověď označte písmenem A (ANO), zápornou písmenem N (NE) pomoc při výukových a výchovných problémech dítěte pomoc v případě domácího násilí informace o pomoci státu formou sociálních dávek informace o finančním poradenství (dluhová problematika) pomoc s péčí o zdravotně postižené dítě či dospělého pomoc člověku bez práce pomoc při řešení partnerských a rodinných krizí pomoc s péčí o seniora pomoc člověku bez domova pomoc člověku ohroženému závislostí 9. SOCIÁLNÍ SLUŽBY V OBCI/MĚSTĚ a blízkém okolí a) Využíváte v současné době Vy osobně nebo Váš rodinný příslušník nějakou formu sociální služby či pomoci? Pečujete o někoho, kdo sociální služby využívá? (označte SPRÁVNOU ODPOVĚĎ/ ODPOVĚDI) ano, já osobně využívám soc. služby ano, využívá rodinný příslušník ano, pečuji o osobu blízkou ne, nevyužívám soc. sl. (přejděte na otázku č. 10) ne, nevyužívá rodinný příslušník soc. sl. (přejděte na otázku č. 10) nepečuji o nikoho, kdo tyto služby využívá (přejděte na otázku č. 10) b) Kdo dané služby využívá? osoba se zdravotním postižením osoba s mentálním postižením osoba s duševním postižením osoba s kombinovaným postižením nezaměstnaný/á člověk v tíživé životní situaci (ztráta bydlení, domácí násilí apod.) osoba ohrožená závislostí dlouhodobě nemocné dítě senior/ka dlouhodobě nemocný dospělý rodina s dítětem/dětmi c) Označte všechny poskytovatele sociálních služeb a zájmových sdružení, které v současné době využíváte Vy osobně nebo osoba, o kterou pečujete. Pečovatelská služba města Pečky TyfloCentrum Praha, o.p.s. (pracoviště Kolín) Městský domov důchodců (Kolín) ŠELA, o. s. (pracoviště Kolín) Domov Hačka (Oleška) Středisko výchovně péče pro děti a mládež (Kolín) 3

4 Domov Anna (Český Brod) Luxor Poděbrady Srdíčko, o. s. (Kolín) Fokus Mladá Boleslav o. s. (pracoviště Kolín) Domov Na Hrádku (Červený Hrádek) Středisko probační a mediační služby (Kolín) Spirála pomoci, o. s. (Kolín) Centrum krizové intervence - Povídej, o. s. (pracoviště Kutná Hora) Život 90, o. s. - tísňová péče, Zruč nad Sázavou Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. místní organizace Pečky Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. místní organizace Radim Obec Radim (Pečovatelská služba) Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (Kolín) Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje (pracoviště Kolín) Občanská poradna Nymburk, o.s. (pracoviště Kolín) Kojenecký ústav Kolín Obec Chotutice (Pečovatelská služba) Rodičovské centrum Pramínek (Pečky) Městys Plaňany (Pečovatelská služba, chráněné bydlení) VIDA centrum Kolín, o. s. Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Vzdělávací centrum Pečecka Občanské sdružení Prostor (Kolín) Ústav sociální péče pro děti a mládež (Nymburk) Romský klub při Domově dětí a mládeže Kolín Občanské sdružení Semiramis (Kostelní Lhota) Občanské sdružení Volno (Kolín) Občanské sdružení Laxus (Nymburk) Dům dětí a mládeže Kolín d) Pokud některou z výše uvedených služeb využíváte, napište ji i s konkrétním názvem poskytovatele. Jako první uveďte službu, která je pro Vás momentálně nejdůležitější a následujícím způsobem ohodnoťte celkovou kvalitu využívaných služeb (1-spokojen/a, 2-spíše spokojen/a, 3- spíše nespokojen/a, 4-nespokojen/a). U hodnocení 3 nebo 4 napište, prosím, do pravého sloupce, co v případě dané služby zlepšit. e) Jak často tuto službu využíváte Vy nebo osoba, o kterou pečujete? (zakřížkujte SPRÁVNOU ODPOVĚĎ) nepřetržitě - 24 hodin denně několikrát za měsíc každý den jen zřídka několikrát za týden jiné (vypište) 4

5 f) Jak jste se o této službě dozvěděl/a? Od rodiny, přátel, lékaře, pracovníka úřadů, na internetu..? (vypište prosím SPRÁVNOU ODPOVĚĎ) g) V případě, že by služba, kterou využíváte nebo chcete využívat Vy nebo osoba, o kterou pečujete, byla poskytována ve vyšší kvalitě avšak za vyšší cenu. Byl/a byste ochoten/ochotna si za lepší služby či její rozšíření připlatit? (zaškrtněte pouze JEDNU ODPOVĚĎ) ano nevím ne h) Existuje ve Vaší obci/městě či blízkém okolí služba, kterou byste chtěl/a využívat, avšak z nějakých důvodů nemůžete? (zaškrtněte pouze JEDNU ODPOVĚĎ) ano ne -přejděte k otázce č. 9 bod k) ch) O jakou službu se jedná a kdo ji poskytuje? (VYPIŠTE) i) Z jakého důvodu tuto službu nemůžete využívat? (zaškrtněte NANEJVÝŠ DVĚ ODPOVĚDI) kapacitní důvody zařízení (služba je plně obsazena) nevyhovuje mi čas, kdy je služba poskytovaná není pro mne finančně dostupná (nutný doplatek) j) V případě služeb, které lze poskytovat doma nebo v zařízeních sociálních a zdravotních služeb (např. rehabilitace po úrazu, osobní asistence, pečovatelské služby), byste si přál/a: (zaškrtněte JEDNU ODPOVĚĎ) aby služba přišla (přijela) za Vámi nebo osobou, o kterou pečujete, domů abyste si za službou sám/sama došel/došla aby Vás za službou někdo dovezl nebo doprovodil k) V případě, že byste pro sebe nebo osobu, o kterou pečujete, potřeboval/a zajistit stálou péči, jaké formě byste dal/a přednost? (zaškrtněte JEDNU ODPOVĚĎ) využití služeb zařízení zajišťujících dlouhodobý pobyt (např. domovy pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem) využít služeb poskytovaných přímo u Vás doma (např. osobní asistence) kombinaci služeb poskytovaných v domácím a ambulantním zařízení využít pomoci blízkých v domácím prostředí kombinaci služeb poskytovaných v domácím prostředí (např. pečovatelská služba) a pomoci blízkých lidí kombinaci služeb poskytovaných v domácím prostředí se službou v pobytovém (denním, týdenním či víkendovém) zařízení l) Dovedete si představit ještě jiné řešení? (VYPIŠTE) 5

6 10. PŘEDPOKLAD BUDOUCÍHO VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Na které oblasti sociální pomoci by se měla Vaše obec či nejbližší větší město v budoucnu (v horizontu 3 let) více zaměřit? Co by podle Vás pomohlo zlepšit život seniorům (tabulka 10a), osobám se zdravotním postižením (10b), rodinám s dětmi a osobám ohroženým soc. vyloučením (10c)? (zaškrtněte NANEJVÝŠ TŘI ODPOVĚDI pro každou cílovou skupinu) a) Služby pro seniory: zkrátit čekací lhůty na volné místo v pobytových zařízeních, pokud jsou k dispozici zajistit běžné nákupy zajistit donášku obědů osobní asistence, pečovatelská služba pochůzky po úřadech, návštěvy u lékaře možnosti trávení volného času (besedy, promítání filmů, drátování, pletení košíků aj.) tísňová péče vybudovat denní či týdenní stacionář bezbariérové přístupy nedostatek laviček v obci/městě lepší informovanost o službách poskytování odlehčovací služby b) Služby pro osoby se zdravotním postižením: bezbariérové přístupy domovy se zvláštním režimem (pro osoby s duševním onemocněním, demencí apod.) denní či týdenní stacionář domov pro osoby se zdravotním postižením pomoc osobám, jež se nedokážou postarat samy o sebe a jsou závislé na jiné osobě možnosti trávení volného času řešení zaměstnávání osob se zdravotním postižením sociálně terapeutické dílny chráněné bydlení či podpora samostatného bydlení c) Služby pro rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením: nízkoprahové centrum pro mládež (volnočasový klub pro neorganizovanou mládež jako prevence před nežádoucím chováním) více organizovaných volnočasových aktivit pro děti a mládež (např. letní příměstské tábory) multifunkční hřiště pro teenagery, lezecká stěna aj. pomoc dětem se zvládáním školních povinností volnočasové aktivity pro zdravotně postižené děti středisko výchovné péče (pro osoby se závislostí na návykových látkách aj.) služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením (osoby bez přístřeší, uživatelé návykových látek aj.) stálé krizové poradenství při neočekávaných životních potížích - po telefonu, mailem, osobní domy na půl cesty (pro děti z dětských domovů po dosažení zletilosti) obecní nájemní byty s nižším nájemným pro osoby s nízkými příjmy apod. azylové bydlení pro matky s dětmi či rodiny v krizi 11 ZÁVĚREČNÉ OTÁZKY a) Jak dlouho ve Vaší obci/ městě bydlíte? méně než 5 let let 5-15 let více než 30 let b) Jaké je Vaše pohlaví: muž žena c) Jaký je Váš věk? 6

7 18 25 let let let let let 76 let a více d) Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání? základní střední bez maturity/vyučen střední s maturitou e) Jaké je Vaše zaměstnání? zaměstnanec student/ka podnikatel/ka, živnostník f) Rodinný stav dotazovaného? svobodná/ ý žijící s partnerem vdaná/ ženatý vyšší odborné vysokoškolské bez vzdělání nezaměstnaný/á důchodce/ důchodkyně v domácnosti rozvedená/ý vdovec/ vdova g) Počet členů ve Vaší domácnosti celkem? Z toho důchodců? Z toho dětí do 15 let? h) Máte zájem spolupracovat se zástupci obce/města, poskytovateli sociálních služeb a dalšími občany na zlepšení kvality sociálních služeb, kvality života a spoluvytvářet plán rozvoje soc. sl. ve Vaší obci/ městě? ano (uveďte prosím na sebe kontakt na konci dotazníku, abychom Vás mohli zvát na další jednání) ne 12 CO VÁM V DOTAZNÍKU CHYBĚLO? Vypište: Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku! Realizátoři komunitního plánování sociálních služeb 7

8 Dotazník je uveřejněn na webových stránkách Vaší obce/ města a na adrese kde si jej můžete stáhnout a vyplněný vhodit do sběrných boxů nebo odeslat na ovou adresu: Vyplněné dotazníky je možné odevzdat do boxů umístěných na následujících místech: Obecní/městský úřad obcí vypsaných v otázce č. 1 (popř. poštovní Kancelář MAS Podlipansko, Chvalovická 1076, schránky úřadů) Pečky Kulturní středisko města Pečky Obecní/městská knihovna! POZOR! Sběr dotazníků ze sběrných míst proběhne v termínu září 2012 Pokud máte zájem podílet se svými nápady a připomínkami na změnách ve Vaší obci/ městě a dozvědět se více o průzkumu veřejného mínění na základě tohoto dotazníku, přijďte na VEŘEJNÉ SETKÁNÍ, které se bude konat v průběhu měsíce listopadu ve Vaší obci/městě. Termín a místo zasedání bude uveřejněn na vývěskách obecního/městského úřadu, internetových stránkách MAS Podlipansko a obce/města. Zasedání se bude konat za účasti zastupitelů obce/města, poskytovatelů soc. sl. a zástupců řídící skupiny pro plánování sociálních služeb. Dotazníkové šetření je realizováno v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku, jež je hrazen z prostředků ESF z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem tohoto dotazníku je zjištění přání a potřeb obyvatel našeho regionu. Prostor pro další podněty, připomínky, návrhy:. V případě Vašeho zájmu zapojit se do veřejného dění, či pozvání na veřejné projednání uveďte prosím na sebe kontakt: Jméno a příjmení: Město/obec: (! Vyplněný dotazník bude zpracován anonymně. Po vyplnění můžete tento ústřižek oddělit od dotazníku a vhodit do připravených boxů. V žádném případě nebudou Vámi uvedené údaje spojovány s Vaší osobou!) 8

Dotazník obce Morašice

Dotazník obce Morašice Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás oslovit, jelikož připravujeme Strategický plán rozvoje obce Morašice pro nejbližší léta i dlouhodobějším horizont a Váš názor na stanovení hlavních směrů rozvoje je

Více

DOTAZNÍK KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE

DOTAZNÍK KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE DOTAZNÍK KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE Vážení spoluobčané, města Valašské Klobouky a Brumov-Bylnice společně připravují druhý Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a péče. Dotazník je

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku

Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku Výsledky dotazníkového šetření v obcích Toušice a Mlékovice Říjen 212 Data zpracoval STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 13 2 Praha 3

Více

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 2010 OBSAH: 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - OBČANÉ... 3 1.1 Základní charakteristiky... 4 1.2 Bydlení... 8 1.3 Kvalita života... 11 1.4 Sociální

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a okolí, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb I. Společné cíle, opatření a aktivity Priorita 1: Zajištění investic do sociální infrastruktury 1.1 Podpora investičních záměrů dle priorit jednotlivých

Více

ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBOR

ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBOR ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBOR Objednatel: Město Příbor, Náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor 742 58 Poskytovatel:

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2014-2017

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2014-2017 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2014-2017 Komunitní plánování města Milovice Obsah Obsah...2 Úvod...3 Slovník pojmů...6 Seznam použitých zkratek...8 Společné

Více

M Ě S T O N E R A T O V I C E

M Ě S T O N E R A T O V I C E M Ě S T O N E R A T O V I C E ul. Kojetická 1028 277 11 NERATOVICE Projekt Neratovicko komunitně znamená společně Analýza potřeb pečujících osob o příjemce příspěvku na péči s III. a IV. stupněm závislosti

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2013-2016

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2013-2016 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2013-2016 Komunitní plánování města Milovice Obsah Obsah...2 Úvod...3 Slovník pojmů...6 Seznam použitých zkratek...8 Společné

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku

Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku Výsledky dotazníkového šetření v obci Tatce Říjen 2012 Data zpracoval STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3 1 Obsah Úvod,

Více

Vážení spoluobčané, Termín pro odevzdání vyplněného dotazníku je do Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem.

Vážení spoluobčané, Termín pro odevzdání vyplněného dotazníku je do Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem. Vážení spoluobčané, naše obec začala v současné době zpracovávat svůj program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program

Více

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Sociální služby pro seniory Arcidiecézní charita Praha Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. Česká katolická charita

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Verze 1.0 květen 2008 Na přípravě a zpracování dotazníkového šetření v Novém Městě na Moravě se podíleli: Mgr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Stránka 1 z 8 Odpovídalo 255 zástupců rodin. Vyhodnocení výzkumu KP 2014 Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Výzkum byl vyhodnocen celkově a dále podle počtu dětí v rodinách. Ve výzkumném souboru

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově Realizátor projektu: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partner projektu: Magistrát města Prostějova (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb

Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb Analýza byla uskutečněna pro potřeby komunitního plánu sociálních služeb ve městě Berouně

Více

Město Černošice. Komunitní plán sociálních služeb města Černošice

Město Černošice. Komunitní plán sociálních služeb města Černošice Město Černošice Komunitní plán sociálních služeb města Černošice Pro plánovací období 2011-2014 Zpracoval: Miroslav Strejček --2-- Úvodní slovo místostarostky Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou

Více

Ve městě Šluknov mám trvalé bydliště... let/měsíců *. Ve městě Šluknov nemám trvalé bydliště, ale žiji zde... let/měsíců *.

Ve městě Šluknov mám trvalé bydliště... let/měsíců *. Ve městě Šluknov nemám trvalé bydliště, ale žiji zde... let/měsíců *. Vážená občanko, vážený občane města Šluknov, dovolte, abychom Vás požádali o spolupráci při zodpovězení otázek následujícího dotazníku, který vznikl na základě smlouvy o provedení práce mezi Městem Šluknov

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 ZPRACOVAL: Bc. Ivana Bohuslavová koordinátor komunitního plánování sociálních služeb Tel.: 325 501 249, 722 967 429 Email: kpssnymburk@gmail.com

Více

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Ing. Eva Navrátilová Městys Dolní Cerekev Seminář Slaďování pracovního a rodinného života a problematika rovných šancí Jihlava 5. listopadu 2013 Základní

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ REGIONU Boskovicko +

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ REGIONU Boskovicko + STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ REGIONU Boskovicko + Váš názor nás zajímá! Dovolujeme si Vás oslovit jako obyvatele území našeho mikroregionu, pro který se snažíme na období 2014 2020 získat finanční prostředky

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1: Dotazník pro seniory: Přístup seniorů k nabídce zájmových a vzdělávacích aktivit pro občany vyššího věku

Seznam příloh. Příloha č. 1: Dotazník pro seniory: Přístup seniorů k nabídce zájmových a vzdělávacích aktivit pro občany vyššího věku Seznam příloh Příloha č. 1: Dotazník pro seniory: Přístup seniorů k nabídce zájmových a vzdělávacích aktivit pro občany vyššího věku Příloha č. 2: Dotazník pro seniory bydliště v pobytovém zařízení pro

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO MĚSTO RALSKO ZDRAVOTNĚ A TĚLESNĚ POSTIŽENÍ Katalog RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM poskytovatelů sociálních služeb SENIOŘI pro území města Ralsko OSTATNÍ SLUŽBY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ

Více

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Rádi bychom Vám tímto způsobem představili poskytovatele sociálních služeb působících v regionu Rakovnicko. Z přehledu zjistíte, jaké

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad 2015 www.kpss5.info Akční plán rozvoje sociálních

Více

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Listopad 2012 OBECNÉ CÍLE Cíl 1: USILOVAT O DOSTATEČNOU INFORMOVANOST.

Více

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany S t r a t e g i e C L L D 2 1 4 Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany Dotazník ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na léta 14 - Dotazníkové šetření probíhalo v letech

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

Jak se Vám ve městě žije?

Jak se Vám ve městě žije? Jak se Vám ve městě žije? 19% 2%2% 18% velmi dobře spíše dobře ani dobře, ani špatně spíše špatně velmi špatně 59% Co se Vám na Vašem městě nejvíce líbí? BLÍZKOST PŘÍRODY 156 KLIDNÝ ŽIVOT 125 VZHLED OBCE

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012 VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 0 www.socialni-sluzby-usti.cz Zpracoval: Oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Pracovní verze, srpen 2011 Text neprošel jazykovou korekturou. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Obsah 1. Předmět

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

5. Ve které části Blatce bydlíte

5. Ve které části Blatce bydlíte Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán rozvoje obce Blatec pro období 2015 2025. Zpracování tohoto dokumentu je pro správný rozvoj naší obce nezbytné, ať

Více

ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT

ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT Řepiště Institut komunitního rozvoje 1. Základní informace Obec Řepiště je na spojnici mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem, má tedy dobrou

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 Obsah Úvodní slovo.............................................. 2 Obsah rozdělení služeb podle cílové skupiny.................. 3 Poskytovatelé

Více

Městys Slavětín. Dotazník spokojenosti občanů s kvalitou života v městečku Slavětín a jeho části Kystra.

Městys Slavětín. Dotazník spokojenosti občanů s kvalitou života v městečku Slavětín a jeho části Kystra. Městys Slavětín otazník spokojenosti občanů s kvalitou života v městečku Slavětín a jeho části Kystra. Vážení občané městyse Slavětína a části Kystra, obracíme se na Vás s dotazníkem, abychom zjistili,

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTO PODĚBRADY KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PODĚBRADY A OKOLÍ Tento katalog byl vytištěn za finanční podpory Humanitárního fondu Středočeského kraje 1 Obsah: Úvodní slovo 1 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015

Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015 Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015 Zpracováno v období červenec - prosinec 2007 Strana 1 (celkem 9) Část II. Dotazníkové šetření II.1: Úvod, metody S cílem zahrnout obyvatelstvo

Více

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 3.8.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Volarsku - Netolicku 3.8.1.1 Opatření 1 - Podpora terénních služeb Ve Netolicích a ve Volarech je zajištěna pečovatelská služba. Poskytuje jí Domov pro seniory Pohoda (Netolice)

Více

PŘÍLOHA A - KLÍČOVÉ PROBLÉMY A PRIORITY ROZVOJE

PŘÍLOHA A - KLÍČOVÉ PROBLÉMY A PRIORITY ROZVOJE PŘÍLOHY PŘÍLOHA A - KLÍČOVÉ PROBLÉMY A PRIORITY ROZVOJE KLÍČOVÉ PROBLÉMY klíčové problémy řazeny dle počtu bodů OBLASTI ROZVOJE nejvýznamnější problémové oblasti klíčový problém oblast body oblast kód

Více

SOCIÁLNÍ OBLAST. Zdroje dat. Stav (základní charakteristika) oblasti

SOCIÁLNÍ OBLAST. Zdroje dat. Stav (základní charakteristika) oblasti SOCIÁLNÍ OBLAST Zdroje dat Stav (základní charakteristika) oblasti Analýza z pohledu aktérů, problémy a jejich příčiny Potenciál rozvoje Návrhy řešení Zdroje dat ČSÚ Dotazníkové šetření MAS Sedlčansko

Více

Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP Název ORP Moravská Třebová Počet odpovědí Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ../../B. . V čem spatřujete největší výhody spolupráce mezi obcemi?

Více

1, Jste spokojeni s podobou naší obce? Újezd Zbečno? ano 2 5 spíše ano 21 29 spíše ne 8 19 3 ne 2 9 1

1, Jste spokojeni s podobou naší obce? Újezd Zbečno? ano 2 5 spíše ano 21 29 spíše ne 8 19 3 ne 2 9 1 Celkem odevzdáno: 109 dotazníků 5 bez udání bydliště 38 Újezd 66 Zbečno 39 spíše osobní názor, 64 spíše názor celé domácnosti 1, Jste spokojeni s podobou naší obce? ano 2 5 spíše ano 21 29 spíše ne 8 19

Více

Hodnocení dotazníkového šetření Respondenti: Obyvatelé obce Bohuslavice

Hodnocení dotazníkového šetření Respondenti: Obyvatelé obce Bohuslavice Hodnocení dotazníkového šetření Bohuslavice Termín šetření: od 3. září do 5. října 2007 Počet respondentů celkem: 165 1. Jak hodnotíte následující oblasti života v obci Bohuslavice? Odpověď Průměrná známka

Více

zpracování Strategického plánu rozvoje města Šternberka

zpracování Strategického plánu rozvoje města Šternberka Dotazníkové šetření pro potřeby zpracování Strategického plánu rozvoje města Šternberka Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor občanů na kvalitu

Více

Příloha č. 7 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 1. Dotazníkové šetření

Příloha č. 7 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 1. Dotazníkové šetření Příloha č. 7 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Zapojení komunity probíhalo ve dvou vlnách. První proběhla v roce 2013 dotazníkové šetření a kulaté stoly ve dvou největších obcích

Více

VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Tento výzkum, který je součástí projektu "Dílna kvality Kopřivnice," je spolufinancován ESF prostřednictvím OPLZZ a státním rozpočtem ČR. VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA AUGUR Consulting, dlouholetý

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

CENTRUM PRO VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. Jilská 1 110 00 Praha 1 NAŠE SPOLEČNOST 2008 7. 14. 4.

CENTRUM PRO VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. Jilská 1 110 00 Praha 1 NAŠE SPOLEČNOST 2008 7. 14. 4. CENTRUM PRO VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. Jilská 1 110 00 Praha 1 NAŠE SPOLEČNOST 2008 7. 14. 4. 2008 DUBEN OV.1 Jak jste celkově spokojen se svým životem? Jste velmi spokojen,

Více

Vážení a milí spoluobčané,

Vážení a milí spoluobčané, Vážení a milí spoluobčané, každý z nás se může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc, každému mohou dojít síly či možnosti, jak se postarat sám o sebe nebo o své blízké. Jako vámi zvolení zástupci

Více

ZŠ Černošice názory a návrhy na zlepšení

ZŠ Černošice názory a návrhy na zlepšení ZŠ Černošice názory a návrhy na zlepšení Závěrečná zpráva z výzkumu Květen Nobody s Unpredictable Informace o projektu ZŠ Černošice Pozadí a cíle výzkumu Město Černošice jako zřizovatel Základní školy

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

Základní informace o službě

Základní informace o službě Vyhodnocení dotazníku pro analýzu a hodnocení potřebnosti sociálních služeb v místních podmínkách v rámci projektu S akcentem na budoucnost (2006 2008), realizovaného Centrem pro zdravotně postižené Libereckého

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO TRINITY, s. r. o.,

Více

PŘÍLOHA 9: ZÁZNAMOVÝ LIST PRO ŠETŘENÍ V OBCÍCH OBEC:

PŘÍLOHA 9: ZÁZNAMOVÝ LIST PRO ŠETŘENÍ V OBCÍCH OBEC: PŘÍLOHA 9: ZÁZNAMOVÝ LIST PRO ŠETŘENÍ V OBCÍCH Identifikace kompetencí zatěžujících výkon územní veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím Záznamový list pro názory starostů s návrhem standardizovaných

Více

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014 Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014 rok 2014 Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska Posláním komunitního plánování je zajistit,

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu.

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Vážené dámy a pánové, je mojí milou povinností seznámit Vás prostřednictvím velmi stručných charakteristik, řazených

Více

ANALÝZA SE ZAMĚŘENÍM NA:

ANALÝZA SE ZAMĚŘENÍM NA: ANALÝZA SE ZAMĚŘENÍM NA: - potřeby seniorů ve městě Nymburk - potřeby osob se zdravotním postižením v Nymburce - potřeby pečujících osob v Nymburce Zpracoval: Mgr. Ivan Černovský Koordinátor komunitního

Více

Vaše pravdivé odpovědi jsou pro nás cenné a předem Vám za ně děkujeme. Královská stezka o.p.s.

Vaše pravdivé odpovědi jsou pro nás cenné a předem Vám za ně děkujeme. Královská stezka o.p.s. Vážení uživatelé sociálních služeb, obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění našeho krátkého dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v ORP

Více

Integrované centrum volnočasových aktivit v Obrnicích

Integrované centrum volnočasových aktivit v Obrnicích Název projektu: Číslo projektu: Realizátor: Finanční zdroj: Integrované centrum volnočasových aktivit v Obrnicích CZ.1.09/2.2.00/03.00186 Obec Obrnice Regionální operační program NUTS Severozápad 9.2.

Více

SWOT analýza KP Vratimov

SWOT analýza KP Vratimov SWOT analýza KP Vratimov Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním Silné stránky Pečovatelská služba Dům s pečovatelskou službou Domácí péče, Asistenční služba Spolková činnost Informovanost

Více

INSPIRATIVNÍ A INOVATIVNÍ PRVKY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Mgr. Jaroslav Budek

INSPIRATIVNÍ A INOVATIVNÍ PRVKY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Mgr. Jaroslav Budek INSPIRATIVNÍ A INOVATIVNÍ PRVKY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Mgr. Jaroslav Budek Podpora KPSS Podpora KPSS ze strany vedení měst a obcí, město Otrokovice je iniciátorem rozvoje Od roku 2005

Více

Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením - zápis

Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením - zápis datum: 18.8.2010 místo: Vančurova

Více

Dotazník Průzkumu spokojenosti uživatelů se službami Obecní knihovny Těšany

Dotazník Průzkumu spokojenosti uživatelů se službami Obecní knihovny Těšany Obecní knihovna Těšany Dotazník Průzkumu spokojenosti uživatelů se službami Obecní knihovny Těšany Vážení přátelé, obracíme se k Vám s žádostí o vyplnění následujícího dotazníku. si vážíme Vašeho názoru,

Více

Město Čelákovice Závěrečný účet za rok 2003

Město Čelákovice Závěrečný účet za rok 2003 Město Čelákovice Závěrečný účet za rok 2003 Zpracoval: Ing. Karel Majer Obsah 1) Zpráva auditora 2) Rozbor hospodaření 3) Vyúčtování finančních vztahů 4) Přílohy: stavy účtů k 31.12.2002 výdaje na infrastrukturu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM 2013 Společný evropský indikátor A.1 Objednatel: Statutární město Hradec Králové Československé armády 408 502 00 Hradec Králové Vypracoval: AUGUR Consulting

Více

O výsledcích dotazníku budete informováni na internetu a na veřejném projednání.

O výsledcích dotazníku budete informováni na internetu a na veřejném projednání. Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás oslovit s dotazníkem, který slouží pro zjištění Vašich názorů, potřeb a požadavků na spokojený život v obci či městě, ve kterém žijete. Vaše obec je členem Místní

Více

Účastníci komunitního plánování sociálních služeb Základní struktura přednášky Triáda Zadavatelé Poskytovatelé Uživatelé Triáda rozdílné zájmy Triáda odlišné možnosti Triáda veřejnost uživatelé zadavatelé

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

Prezentační zpráva sociologického průzkumu Spokojenost občanů s místním společenstvím září/2005

Prezentační zpráva sociologického průzkumu Spokojenost občanů s místním společenstvím září/2005 AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Kopřivnice exkluzivní průzkum, který proběhl v termínu od 13. 9. do 20. 9.

Více

Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice

Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice Vážení občané, dostává se Vám do rukou dotazník, jehož cílem je zjistit Vaše názory, potřeby a přání v souvislosti s připravovaným aktualizovaným

Více

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014 Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014 - Místní záležitosti veřejného pořádku V roce 2014 se na zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na území města Nymburka a plnění dalších úkolů

Více

ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615. Můj pohled na školu (klima školy žáci) Červen 2015 (zpracovala Mgr.

ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615. Můj pohled na školu (klima školy žáci) Červen 2015 (zpracovala Mgr. ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615 Můj pohled na školu (klima školy žáci) Červen 2015 (zpracovala Mgr. Jana Fričová) Cílem ankety bylo zjistit postoje všech žáků školy. Tento průzkum se

Více

Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá

Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá Stránka č. 1 z 18 Národní síť Zdravých měst ČR DataPlán NSZM: Databáze strategických plánů měst, obcí a regionů Mladá Boleslav (Město) Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá Boleslav (Komunitní plán;

Více

Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 12000 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor:6651167

Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 12000 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor:6651167 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 12000 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor:6651167 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním nízkoprahového zařízení

Více

výroční zpráva za rok 2013 Obsah

výroční zpráva za rok 2013 Obsah výroční zpráva za rok 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele................................... 4 Organizace........................................... 5 Základní informace o organizaci..........................

Více

Výroční zpráva za rok 2008. Pečovatelská služba Rokytnice v Orlických horách organizační složka Města Rokytnice v Orlických horách

Výroční zpráva za rok 2008. Pečovatelská služba Rokytnice v Orlických horách organizační složka Města Rokytnice v Orlických horách Výroční zpráva za rok 2008 Pečovatelská služba Rokytnice v Orlických horách organizační složka Města Rokytnice v Orlických horách Úvodem Touto cestou bych chtěla poděkovat zřizovateli vedení Města Rokytnice

Více

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána MAS Moravská brána si stanovila na základě veřejných projednávání a analýzy území šest prioritních oblastí, které řeší problémové okruhy. 1. Cesty za poznáním krajiny a historie regionu 2. Zlepšování technické

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Dotazníkové šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa představuje podklad pro budoucí rozhodování o úpravách a investicích

Více

DŮLEŽITÉ KONTAKTY. Důležitá čísla - Tísňové volání: - Hasiči: - Záchranná služba: - Policie: - Informace o telefonních číslech (ČR):

DŮLEŽITÉ KONTAKTY. Důležitá čísla - Tísňové volání: - Hasiči: - Záchranná služba: - Policie: - Informace o telefonních číslech (ČR): 2016 ÚVOD DŮLEŽITÉ KONTAKTY Důležitá čísla - Tísňové volání: - Hasiči: - Záchranná : - Policie: - Informace o telefonních číslech (ČR): 112 150 155 158 1180 Krizové linky bezplatné - Linka bezpečí pro

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA STRUČNÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ANALÝZY POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NOVÉM

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro MČ Praha 22. MČ Praha - Kolovraty. Praha, leden 2012

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro MČ Praha 22. MČ Praha - Kolovraty. Praha, leden 2012 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro MČ Praha 22 a MČ Praha - Kolovraty aktualizace na období 2012-2013 Praha, leden 2012 Obsah: 1. Úvodní slovo --------------------------------------------------------------------------------------

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření občané obce Seloutky Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence.

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Sociální služby - co se za tímto pojmem skrývá? Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zpráva z dotazníkového šetření Dobromilice

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zpráva z dotazníkového šetření Dobromilice Zpráva z dotazníkového šetření Dobromilice prosinec 2012 Úvod K obci Dobromilice dlouhodobě směřuje zvýšená pozornost veřejnosti. Důvodem je soužití majoritní společnosti s poměrně početnou romskou menšinou.

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Více

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost 17. Sociální oblast Ve městě Pardubice slouží celá řada sociálních různým cílovým skupinám obyvatel. V souvislosti s rostoucím průměrným věkem populace a zvyšujícím se podílem občanů důchodového věku právě

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE V OBLASTI SPJ PRO VYTÝČENÍ CÍLŮ ŠPS

A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE V OBLASTI SPJ PRO VYTÝČENÍ CÍLŮ ŠPS ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2014-2019 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tato školní preventivní strategie (ŠPS) : Základní škola

Více

Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY

Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY 2007 O B S A H 1. Obsah 1 2. Předmluva 2 3. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 3 4. Priority rozvoje služeb a péče

Více

Vyhodnocení sociální ankety mezi odbornou veřejností únor 2015 V lednu 2015 byla realizována sociální anketa na Odboru sociálních věcí a

Vyhodnocení sociální ankety mezi odbornou veřejností únor 2015 V lednu 2015 byla realizována sociální anketa na Odboru sociálních věcí a Vyhodnocení sociální ankety mezi odbornou veřejností únor 2015 V lednu 2015 byla realizována sociální anketa na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví a mezi zaměstnanci p.o. Sociální služby města Česká

Více

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Červen 2013 Obsah 1. Základní informace o šetření o poskytovaných

Více

ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ V OBCI PÍŠŤ

ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ V OBCI PÍŠŤ ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ V OBCI PÍŠŤ Regionalisti Ostrava, o. s. Ostrava, listopad 215 Obsah Úvod... 3 Představení výzkumného vzorku a charakteristika dotazovaných... 4 Interpretace výsledků...

Více

Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb města Tábora Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Březen 2011 Tento projekt je plně podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více