Ples BD DRUŽBA Z OBSAHU. Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 20 Číslo 1/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ples BD DRUŽBA Z OBSAHU. Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 20 Číslo 1/2012"

Transkript

1 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 20 Číslo 1/2012 Ples BD DRUŽBA V sobotu opět naše družstvo pořádalo tradiční družstevní ples v sále Setuzy. Po zahájení vystoupily mažoretky z Mateřské školy Motýlek pod vedením paní Štěpánky Sedláčkové a Mgr. Jarmily Hořejší s novou skladbou, kterou si pro nás připravily. Samozřejmě slavily velký úspěch. Po loňském předtančení dětských párů z taneční školy Gebert opětovně zazářily taneční páry v sále Setuzy i v letošním roce. Budeme čekat Z OBSAHU Ceny energií pro rok 2012 a s tím související úpravy nájemného od str. 2 Požáry v bytovém družstvu a jejich v roce 2011 příčiny str. 2 Zpráva o plnění plánu velkých oprav 2012 str. 3 Informace z jednání představenstva str. 4-6 Jak na neplatiče str. 6 Císař humanista Josef II. str. 8 na příští rok a těšit se na jejich další vystoupení. Děkujeme. K tanci a poslechu hrála kapela ALTERNATIVA III pod vedením Pavla Šůly. Tím, že po celou noc byl neustále plný parket, můžeme hodnotit kapelu více než kladně. Vyprodaný sál, bohatá tombola vše bylo připraveno tak, aby nebylo zdržováno tancechtivých návštěvníků plesu a já jsem přesvědčena, že tato společenská událost přispěla k setkání širší družstevní veřejnosti. Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří se na přípravě a organizaci plesu podíleli a hlavně sponzorům, díky jim byla tombola tak bohatá. Jedná se o firmy: Alpstav, Alteus, Brzák Jiří, s.r.o., DELMAX s.r.o., Helgos s.r.o., ELMI elektronika, EmaR elektroopravy, INPEKO s.r.o., Instalatérství Vorel, Izolace Beran s.r.o., JAPIS, s.r.o., KBS Lovosice s.r.o., MEK- RO s.r.o., Novák Roman montáž, opravy, revize elektrického zařízení, OTIS a.s., PETROS s.r.o., PROGRES Louny s.r.o., SARTO reality, sklenářství Martin Havlíček, STAVCHEM s.r.o., THMÚ města Ústí nad Labem, TERMO + s.r.o., TERMO Con s.r.o., TER- MO + holding a.s., TUČEK Radek s.r.o., Vapel plus s.r.o. Budeme-li organizovat ples i v příštím roce přijďte se pobavit na družstevní ples v roce Monika Sobotková, P-PD

2 2 Družstevník březen 2012 Ceny energií pro rok 2012 a s tím související úpravy nájemného od Pro celkovou informovanost obyvatel našich bytových objektů považujeme za důležité podat informaci o cenách energií pro rok 2012, které do zajisté budou mít vliv na naše peněženky. Je skutečností, že do níže uváděných cen jsou promítnuty nejen cenové vlivy roku 2012, ale i navýšení DPH z 10 na 14% s účinností od K jednotlivým médiím uvádíme: - studená voda (vodné a stočné Svč.vodovody a kanalizace) nárůst oproti roku 2011 o 10,78 % - teplo (dodavatel Tepel. hospodářství UL) nárůst oproti roku 2011 o 8,81 % - teplo (dodavatel Teplárna Trmice) nárůst oproti roku 2011 o 7,26 % - teplo (dodavatel ENERGY UL) nárůst oproti roku 2011 o 5,46 % - teplá voda nárůst oproti roku 2011 o 8,76 % - el. energie společných prostor nárůst oproti roku 2011 o 3,79 % Z výše uvedeného je zcela zřejmé, že ekonomický úsek družstva jako každoročně k datu provede úpravu zálohových plateb v předpisech nájemného výše uvedených médií samozřejmě s přihlédnutím ke stávající výši záloh, skutečným spotřebám a výši přeplatků, event. nedoplatků ve vyúčtování zálohových plateb a služeb s tím spojených za rok Milan Simkovič vedoucí ekonomického úseku POŽÁRY V BYTOVÉM DRUŽSTVU V ROCE 2011 A JEJICH PŘÍČINY V roce 2011 byly zaregistrovány čtyři požáry, a to v ulici Žežická 671/33 ( v 17:25 hod) 3.NP, kde od hořící cigarety vznikl požár, který zničil zařízení místnosti včetně velkého množství uskladněných věcí.. Škoda BD ,- Kč. Pojišťovna uhradila částku ,- Kč. Při tomto požáru bohužel na následky zranění (popálenin) zemřela jedna osoba. Druhý a třetí požár byl v ulici Dr.Horákové 646/2 ( ve 21:00 hod) a v zápětí znovu ( v 02:00 hod) ve sklepních prostorách.úhrnem vznikla BD škoda ,- Kč. Při likvidaci pojistné události pojišťovnou nám bylo poukázáno ,- Kč. Čtvrtý a poslední požár u BD byl v Poláčkové ulici číslo 3245/20, kde bylo prokázáno úmyslné zapálení vstupních dveří do bytu se škodou ,- Kč. V tomto případě pojišťovna BD uhradila 7.963,- Kč. Rozdíly mezi zaplacenou částkou za opravy a uhrazenou částkou pojišťovnou je spoluúčast BD na pojistné události. Ve všech případech se jednalo o nedbalost nebo o trestní čin. Nebylo shledáno vyšetřovateli policie, že by některý z požárů vznikl zanedbáním některých povinností ze strany našeho bytového družstva. Zákon 133/1985 Sb. O požární ochraně hovoří jednoznačně.. Přestupku na úseku požární ochrany se dopustí ten, kdo. a) poruší příkazy nebo zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,. k) nedodrží předpisy o používání, skladování a manipulaci s hořlavými nebo požárně nebezpečnými látkami nebo nesprávným skladováním materiálu znemožní přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a uzávěrům plynu, vody a topení. Tento zákon pamatuje i na nedbalé zacházení s otevřeným ohněm. V případě, že osoba svým jednáním zapříčiní požár, dopustí se tento člověk dle již zmiňovaného zákona o PO, 78, odst., 1, pís. r) přestupku, který může být potrestán pokutou v přestupkovém řízení až ,- Kč.. odst. r) Přestupku na úseku požární ochrany se dopustí ten, kdo způsobí svým jednáním požár, nejde-li o trestný čin. Každoroční pravidelné kontroly požárních hydrantů budou prováděny na jednotlivých sídlištích takto: lokalita SEVERNÍ TERASA (469 hydrantů) - duben, lokalita STŘÍBR- NÍKY-DOBĚTICE (562 hydrantů) duben, lokalita BUKOV (372 hydrantů) květen, lokalita KRÁSNÉ BŘEZNO (973 hydrantů) - září, říjen, lokalita STŘEKOV (260 hydrantů) listopad. Přenosné hasící přístroje se kontrolují v těchto termínech: lokalita SEVERNÍ TERASA březen, lokalita STŘÍBRNÍKY-DOBĚ- TICE duben, lokalita KRÁSNÉ BŘEZNO červen, lokalita STŘE- KOV - listopad, lokalita BUKOV listopad. Václav Brož požární technik BD Změna na obvodové bytové správě Bukov Na obvodové bytové správě Bukov (OBS) dochází ke změně od Na funkci vedoucí této OBS máme novou zaměstnankyni paní Irenu Kamínkovou. Jde o zkušenou pracovnici, která má praxi a velké zkušenosti jak při práci s lidmi, tak i ve stavebnictví. Přejeme paní Kamínkové spokojenost a úspěch při její činnosti v BD.

3 Družstevník březen Zpráva o plnění plánu velkých oprav 2012 Zpráva o plnění plánu velkých oprav našeho BD byla předmětem jednání představenstva družstva dne Plán velkých oprav za rok 2011 byl řádně plněn a k dnešku je možné říci, že pouze v několika případech klimatické, či administrativní podmínky zapříčinily posun části některých akcí, jenž se budou letos dodělávat, až to počasí dovolí. Jedná se o tyto akce: 1) Odstranění vad panelové výstavby, sanace a oprava panelového bytového objektu Poláčkova 3243/ /18 a Poláčkova 3245/ /22 Došlo zde k posunutí provádění všech čtyř výtahů, jelikož provedení by se nepříjemně dotklo období vánočních svátků. V současné době jsou tři výtahy již v provozu a čtvrtý bude dokončen cca do 14 dnů. Stavební část prováděla fi rma TERMOCON spol. s r. o. a výtahy provádí fi rma HELGOS spol. s r. o. 2) Sanace a zateplení severního průčelí panelového objektu Rabasova 3176/5-3183/19 Se zástupci výboru samosprávy byla vedená zdlouhavá jednání a následně stavební řízení se vzhledem k oslovování vlastníků protáhlo na více jak 2 měsíce. K dnešnímu dni je zateplení hotové cca ze 2/3 a zbytek bude dokončen dle klimatických podmínek na jaře. Stavbu provádí fi rma JAPIS spol. s r.o. 3) Sanace a zateplení objektu Bratří Čapků 659/13 Projednávána půjčka na stavbu a zvažování ze strany vlastníků, zároveň se protáhlo i stavební řízení. Není zde dokončeno přední průčelí domu s balkony. Klimatické podmínky jsou vzhledem k sanacím balkonů přísnější. Dokončení bude provedeno dle klimatických podmínek z jara. Stavbu provádí firma VAPEL spol. s r. o. Plánované akce 2012 Odstranění vad panelové výstavby většího rozsahu je plánované na třech domech v Krásném Březně. Jsou to domy 1) Žežická 658/45 659/47 2) Anežky České 642/6 643/8 3) Anežky České 644/10-645/12 Na všechny tyto akce je hotova projektová dokumentace, včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy. Na všech objektech se uskutečnily schůze samospráv domů s pozitivním výsledkem, zejména u družstevníků. V současné době se uskutečňují jednání na schůzích samospráv domů s nepřítomnými vlastníky, aby následně mohlo být zahájeno stavební řízení, výběrová řízení atd. Akce tohoto charakteru jsou, jak vyplývá zcela jasně z výpočtů o úsporách na energiích pro panelové domy, ekonomicky výhodné z hlediska návratnosti vložených finančních prostředků. Tento fi nanční efekt je, jak se dá do budoucnosti předpokládat, umocněn očekávaným zdražováním energií (stoupající cena hnědého uhlí,náklady na snížení emisí v ovzduší apod.). Velkým úskalím i do budoucna je však při zabezpečování těchto staveb, zejména fi nancování v těch případech, kdy družstvo na pokrytí rozpočtových nákladů požaduje po peněžním ústavu úvěrové prostředky, dále současná legislativa, kdy jsou v podstatě zájmy většiny bydlících v daném domě ohrožovány třeba pouze jedním vlastníkem, který zpravidla nesouhlasí se zajištěním požadovaného úvěru. Z tohoto důvodu následně dům za další roky musí v podstatě zaplatit za energie statisíce korun navíc a vzniká zde evidentně i celospolečenská škoda (plýtvání energií, emise do ovzduší), která je v případě panelových domů za několikaletá období nemalá (v řádech i milionů korun). S platností od byl na PTÚ zpracován, vedením BD DRUŽBA schválen a vydán Postup při provádění výběru dodavatelů na realizaci oprav bytových objektů v majetku BD DRUŽBA Ústí nad Labem. Cílem tohoto opatření je docílit snížení reálných nákladů na jednotlivé akce a více prověřovat potenciální zájemce o práce i z hlediska kvality a ekonomické kondice dané firmy. V neposlední řadě i rozšířit konkurenci firem i na akcích menšího rozsahu, tj. od ,-Kč výše. Pro lepší pochopení rozsáhlosti práce na plánu oprav a jeho plnění v roce 2012 je dobré uvést, že obnáší celkem 1457 položek, kde však mnohé položky jsou dále děleny na drobnější práce. Akce s rozsahem nad ,- Kč jsou sledované PTÚ a vedením BD DRUŽBA, je jich řádově 77. Co do členění je v současné době v plánu 18 ks výtahů (zatím bez oprav VPV), dále pak 8 akcí je uvažováno s GO střechy, což představuje určitý pokles oproti loňskému roku. Setrvalý stav se zaznamenává u výměny oken a lodžiových sestav. Jedná se o 33 akcí, zejména z důvodu nárůstu těchto akcí v lokalitě Krásné Březno. Setrvalý stav je též u výměny vchodových dveří, jak předních, tak i zadních vč. oprav podest, schodů a zábradlí.tady přibylo prací hlavně na opravě či výměně celého venkovního schodiště, schodnic, stupňů a podest včetně zábradlí a osvětlení. Na schodech se zejména negativně podepisuje nezbytné sypání solí v zimních měsících. K dnešnímu dni je smluvně zajištěno cca 48 akcí a jsou prováděny zejména ty, kde to umožnila nezávislost na počasí. Vypisují se jednotlivá výběrová řízení a pro další připravují podklady vedoucí OBS společně se zástupci vedení jednotlivých panelových domů. Většina výběrových řízení proběhne v termínu do konce května s ohledem na připravené podklady a požadavky samospráv včetně zabezpečeného fi - nancování pro danou akci. Provádění některých výběrových řízení je limitováno termínem zpracování projektové dokumentace. Vzhledem k současnému vývoji počasí lze očekávat dobrý a plynulý rozjezd prací i ve venkovních částech našich domů. Petr Hašek vedoucí technického úseku

4 4 Družstevník březen 2012 Informace z jednání představenstva Na 1. jednání PD konaném dne a) informace podané na dnešním mimořádném jednání týkající se odvolání ke KS v Ústí nad Labem ve věci náhrady škody ve výši ,50 Kč Ing. Břetislava Laciny, b) stížnost pana Luboše Mráze na vykonávání funkce JUDr. Machaly a pí Sobotkové ze dne , c) dopis Ing. Laciny ve věci návrh na smírné řešení ze dne a) v případě pokud bude Ing. Lacina ochoten uzavřít smír, aby smír byl uzavřen na částku stejnou nebo vyšší, než kterou je povinen zaplatit podle rozsudku OS, tzn. vč. úroků z prodlení, b) smírčí jednání dne za účasti právního zástupce JUDr. Josefa Vondráčka, P-PD pí Moniky Sobotkové, MP-PD p. Jaroslava Chobota a vedoucího EÚ a člena PD p. Milana Simkoviče. Na 2. jednání PD konaném dne a) splnění úkolů ze zápisů PD č. 17/2011 a 1/2012, b), nevyplynutí žádných úkolů z podzimních OK, c) organizační zajištění plesu, d) informace o náplni práce obvodových správců a přípravu na jejich činnost, e) připomínku k návrhu na změnu stanov Ing. Jelena, ze dne , f) informace z odborného posudku v záležitosti návrhu řešení na odstranění plísní v bytě p. Jána Bratta, Obvodová 747/7, g) rezignaci p. Petra Mazance, delegáta volebního okrsku ST 10 a předsedy samosprávy domu na HS 162, Višňová 2837/7-2839/11, h) informace o výsledku smírčího jednání ve věci odvolání Ing. Laciny ke KS v UL, i) informace o vyřizování stížností za 4.Q 2011 a celý rok 2011, celkový počet přijatých stížností 35; vyřízeno: ve lhůtě do 30 dnů 15, do 60 dnů 12, po 60 dnech 2 a ve stavu vyřizování 6; oprávněných 23 neoprávněných 6, j) termíny konání jarních OK na jednotlivých lokalitách: Bukov, Severní Terasa, Krásné Březno, Střekov, k) výzvu ohledně vnitrodružstevních norem (směrnice a řády), dostupných na nebo na sekretariátu BD DRUŽBA, l) rámcovou smlouvu s Exekutorským úřadem Chomutov, zastoupeným Mgr. Janem Peroutkou, soudním exekutorem, o spolupráci při exekuční činnosti (vymožení dlužného nájemného vlastníků bytů), m) pojistnou smlouvu členů představenstva o pojištění odpovědnosti za způsobené škody spojené s výkonem funkce, n) převody členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Obchodního zákoníku, o) zánik členství nebydlící člen, p) změny v evidenci vlastníka bytu prodej bytu, q) změny v evidenci vlastníka bytu prodej bytu SVJ 356, r) změny v evidenci vlastník bytu, s) změny v evidenci bydlících družstevníků. a) jmenování RR ve složení: P-RR Ing. Vais, členové RR p. Simkovič a p. Dyrynk, b) obsahové zaměření zpravodaje Družstevník na rok 2012, c) komisi pro úpravu stanov v původním složení pí Sobotková, JUDr. Machala, Ing. Shýbal, p. Chobot, p. Šebesta, Ing. Kreč, Ing. Fibigr, p. Beneš a Ing. Jíra, d) poskytnutí fi nančního daru na provoz denního centra sociálních služeb pro osoby bez přístřeší ve výši 5 000,- Kč Českému červenému kříži, e) zavedení položky na úklid SP ve výši 85,- Kč/byt/ měsíc s účinností od na HS 554, Spartakiádní 275/29 276/31, f) navýšení tvorby FP o + 1,- Kč/m 2 tj. na 9,- Kč/m 2 s účinností od na HS 547, Duk. hrdinů 533/7-535/11, g) zavedení položky na správce domu ve výši 20,- Kč/ byt/měsíc s účinností od na HS 155, Voskovcova 2750/8-5752/12, h) odpuštění penále p. Martinu Mikšovskému, Poláčkova 3250/30 ( ) ve výši 50 % z nezaplaceného penále ve výši 5 556,- Kč,. tj ,- Kč za podmínky, že bude hotovost vložena do pokladny nejpozději do 14 dnů, i) příjem nových členů, j) příjem nových členů, kteří splnili podmínky znovupřijetí, k) podnájmy družstevních bytů. PD zamítlo: a) žádost p. Jána Bratta, Obvodová 747/7 ( ) o poskytnutí slev. Na 3. jednání PD konaném dne a) informace o pojistných smlouvách mezi DB DRUŽ- BA a Gálií s.r.o. b) opravu zápisu č.2/2012 str. 4, v bodě 9), písmeno g) schválilo žádost HS 557, Duk. hrdinů 533/7-535/11 oprava na schválilo žádost HS 547, Duk. hrdinů 533/7-535/11, na str.6, v bodě III. 2 představenstvo schválilo, 6 odsek navýšení tvorby FP o + 1,- Kč/m 2 tj. na 9,- Kč/m 2 s účinností od na HS 557, Duk. hrdinů 533/7-535/11, oprava na navýšení tvorby FP o + 1,- Kč/m 2 tj. na 9,- Kč/m 2 s účinností od na HS 547, Duk. hrdinů 533/7-535/11, c) splnění úkolů ze zápisu PD č. 2/2012, d) zprávu o převodech bytů do osobního vlastnictví a vzniku SVJ, e) zprávu o stavu pohledávek, výstrah, vyloučení, žalob na vyklizení bytu, žalob na platební rozkazy, dohod a jejich plnění, f) informace o návrzích a připomínkách delegátů na úpravu stanov, g) zprávu o přípravě vybraných objektů na provedení kompletních rekonstrukcí v roce 2012, h) informaci z Okresního soudu v Ústí nad Labem v záležitosti Výpisu z obchodního rejstříku BD DRUŽBA, i) převody členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Obchodního zákoníku, j) změny v evidenci vlastníka bytu prodej bytu, k) změny v evidenci - vlastník bytu, l) změny v evidenci vlastníka prodej bytu SVJ 363, m) změny v evidenci bydlících družstevníků, n) informace ke Směrnici č. 1/ u vyúčtování zálohových plateb nájemců členů družstva, se neúčtuje poplatek

5 Družstevník březen Informace z jednání představenstva z prodlení, ale úrok z prodlení, o) informace JUDr. Machaly, ved. OPÚ, o výsledku smírčího jednání s Ing. Lacinou, vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem. a) termín jednání komise pro úpravu stanov na den v 15:30 hodin, b) uložení přístupových údajů členů PD k datovým schránkám u P-PD a přístupy do datových schránek pouze u pí Sobotkové P-PD a p. Simkovičovi členu PD, c) finanční příspěvek pro Biograf u Františka, pana Františka Šmahela, Gagarinova 2753/19 ve výši ,- Kč, d) komisi pro projednání návrhu náplně obvodového správce ve složení : pí Sobotková, p. Simkovič, p. Dyrynk, p. Kulač, Mgr. Šabata, p. Chobot a Ing. Shýbal a termín jednání na den v 15:30 hodin, e) posečkání s úhradami za užívání bytu a služeb s tím spojených za období 1-3/2012 a neúčtování penále za toto období za podmínky sepsání dohody a uhrazení všech plateb do Ing. Pavla Horkého, Žežická 676/17 ( ), f) navýšení položky na úklid SP o + 20 Kč/byt/ měsíc, tj. na 80,- Kč/byt/ měsíc s účinností od na HS 567, 17. listopadu 291/41-292/43, g) pronájem nebytového prostoru (kočárkárna) v domě Keplerova 729/50 za účelem uskladnění osobních věcí druhý sklep , Miloš Jančík, Keplerova 729/50, h) pronájem SP za výtahem (2 m 2 ) v domě A.České 657/33, V.podlaží za účelem uskladnění osobních věcí druhý sklep , Inna Gogulinská, A.České 657/33, i) příjem nových členů, j) příjem nových členů, kteří splnili podmínky znovupřijetí, k) podnájmy družstevních bytů, l) vyloučení členů BD pro porušení Stanov čl.22, odst.1, písm. b): , Ludmila Práglová, Werichova 2743/6, , Jan Topitzer, Maková 2818/34, , Radomil Křeček, Jizerská 2906/10, , Katarína Zárybnická, Rabasova 3176/5, , Marie Popelková, Neštěmická 688/1, , Alena Richterová, Keplerova 714/36, , Lada Lidická, Keplerova 717/42, , Iveta Brůnová, Obvodová 745/3. PD zamítlo: a) zřízení ových adres pro všechny VS u BD DRUŽBA. Na 4. jednání PD konaném dne a) informace o termínu pozemky k domu = pozemky přináležející k domu, b) splnění úkolů ze zápisu PD č. 3/2012, c) informace o aktualizaci internetových stránek BD DRUŽBA, d) informace o vývoji internetové aplikace pro VS a členy PD, e) informace KK BD DRUŽBA o plánu kontrol a řešení stížností na 1. pololetí 2012, f) zprávu o kontrolní činnosti BD DRUŽBA za rok 2011, g) druhý návrh rozpočtu na rok 2012, h) termín jednání komise pro stanovy dne v 15:30 hodin, i) návrh pracovní náplně správce objektů (náhrada za OKom), j) převody členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Obchodního zákoníku, k) změny v evidenci vlastníka bytu prodej bytu, l) změny v evidenci prodej bytu SVJ 363, m) změny v evidenci - vlastník bytu, n) změny v evidenci bydlících družstevníků, o) informace Mgr. Šabaty, o nutnosti svolání schůze samosprávy domu na HS 150 Větrná 2725/ /32 a HS 151, Větrná 2728/ /38, z důvodů volby výboru samosprávy domu a nutnosti pozvání Ing. Jana Rosenauera, delegáta volebního okrsku ST 5. a) přesunutí termínu jednání PD z na , b) zprávu PO a BOZP za rok 2011, c) plán práce PO a BOZP na rok 2012, d) vydání přístupových kódů do systému INTEGRI pro členy PD a KK BD DRUŽBA, e) plán kontrolní činnosti v BD DRUŽ- BA na rok 2012, f) projednání a doporučení návrhu na úpravu stanov, g) úpravu směrnice č. 1/2007 Práce s dlužníky, čl.4, odst.4.3 ve znění: U nedoplatků z vyúčtování zálohových plateb se účtuje úrok z prodlení a aktualizaci této směrnice na č. 1/2012, h) ukončení podnájmu v bytě p. Leoše Kukačky, Voskovcova 2751/10 ( ) paní Radce Hruškové, Pod Parkem 2557/16, i) příjem nových členů, j) příjem členů, kteří splnili podmínky pro znovupřijetí, k) podnájmy družstevních bytů, l) trojvýměnu bytů včetně převodů členských práv a povinností a vzájemného majetkového vypořádání, m) obsazení a přidělení uvolněného bytu náhradní byt, n) vyloučení členů BD pro porušení Stanov čl. 22, odst.1, písm.b): , Lenka Nápravníková, Maková 2818/34, Dana Smejkalová, Jizerská 2941/57, o) pronájem SP za výtahem (2 m 2 ) v domě Žežická 663/39, II. podlaží za účelem uskladnění osobních věcí Mgr. Jana Melicharová, Žežická 663/39, p) pronájem nebytového prostoru v domě Poláčkova 3245/20, za účelem rozšíření plochy bytové jednotky Růžena Černá, Poláčkova 3245/20, q) souhlas vlastníka objektu s administrativním umístěním sídla fi rmy v bytě č. 25, V. podlaží, Neštěmická 725/25, ( ), Lenka Picková, r) ukončení nájemní smlouvy č.j. NP/05-MM-97, nájemce pan Le Bien Thuy na HS 806, Rozcestí 755/15-756/17, s) pronájem nebytového prostoru (kočárkárna) v domě Dr. Horákové 648/6, za účelem uskladnění osobních věcí druhý sklep, ( ), Ptáček Jiří. PD doporučilo: a) návrh funkcionářských odměn pro skupinu A na rok 2012 k projednání a schválení na SD v 5/2012. Na 5. jednání PD konaném dne a) informace ohledně nákladů na revize hydrantů, b) přehled ukončených výběrových řízení za rok 2011, c) informaci o likvidaci tonerů, d) splnění úkolů (Pokračování na 6. straně)

6 6 Družstevník březen 2012 Informace z jednání představenstva (Dokončení ze strany 5) ze zápisu č.4/2012, e) upravený návrh na změnu stanov BD DRUŽBA, f) stav vnitrodružstevních norem, g) průběžnou kontrolu plnění usnesení ze SD dne , h) vyhodnocení plesu, konaného dne v sále klubu Setuzy, i) zprávu o splněných úkolech z podzimních OK 2011 schůzí samospráv domů apod., j) porovnání hospodaření s energiemi za rok , k) informace o pracovní náplni obvodového správce, l) informace a předání písemné odpovědi KK BD DRUŽBA od společnosti Gálie, s.r.o., ve věci uplatnění náhrady škody v soudním sporu s Ing. Lacinou, m) převody členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Obchodního zákoníku, n) změny v evidenci vlastníka bytu prodej bytu, o) změny v evidenci - vlastník bytu, p) změny v evidenci bydlících družstevníků. a) přesunutí úkolu z PD č. 5/2011 ze dne na zjištění průměrných spotřeb tepla na m 2 plochy v objektech na jednotlivých obvodech, na jednání PD dne , b) směrnici č. 1/2012 Práce s dlužníky, c) odpuštění stávajících poplatků z prodlení, nezasílání upomínek a neúčtování poplatků z prodlení do paní Aleně Richterové, Keplerova 714/36 ( ), d) neúčtování poplatků z prodlení za měsíc 2/2012 a 3/2012 a neposílání upomínek panu Vlastimilu Zrůbeckému, bytem Nová 1393/10 za podmínky, že budou všechny platby uhrazeny do konce dubna 2012, e) návrh hodnotitelské komise pro vyplacení čtvrtletních zálohových odměn pro členy PD, f) podnájmy družstevních bytů, g) pronájem SP za výtahem ( 2 m 2 ) v domě Žežická 670/31, VII.podlaží za účelem uskladnění osobních věcí ( ) Štěpán Kostelník, Žežická 670/31, PD doporučilo SD: a) upravený návrh na změnu stanov BD DRUŽBA k projednání na SD. Jak na neplatiče Dlužníci, dluhy a jejich vymáhání je jedna z nejdůležitějších činností, kterým se bytové družstvo musí věnovat. Jakým způsobem postupujeme? Vývoj není příznivý, dluhy nám rostou. Projevila se na něm jak ekonomická krize, tak i nezaměstnanost v našem kraji. Naše družstvo se i přes tuto nepříznivou situaci snaží s dluhy bojovat, a to všemi dostupnými legálními prostředky. Pokud se nájemník stane dlužníkem, je mu oddělením nájemného zaslána upomínka. Jejím prostřednictvím je nájemník - dlužník upozorněn na výši dluhu a dostane 14 dní na jeho úhradu. Čekáme na reakci. Může se stát, že banka neprovedla trvalý příkaz apod. V případě, že na toto je reagováno a pohledávka uhrazena, je záležitost v pořádku. Upozorňujeme všechny nájemce, aby si kontrolovali výpisy, zda platba byla provedena. Nereaguje-li nájemce na upomínku, vzniká již dluh ve výši 2 neuhrazených plateb nájmu a dlužníku je právním oddělením zaslána výstraha, a to doporučeně s dodejkou. Dlužník by měl reagovat a dluh uhradit. Má možnost se dostavit na právní oddělení a sepsat splátkový kalendář. Nereaguje-li na výstrahu, po třech nezaplacených nájmech, představenstvo projedná a schválí vyloučení z bytového družstva dle Stanov BD DRUŽBA čl. 22, odst. 1, písm. b). Vyloučení je zasíláno právním oddělením doporučeně s dodejkou. Po doručení vyloučení běží tří měsíční lhůta pro odvolání ke SD a končí nájem bytu. Reaguje-li nájemce na vyloučení a uhradí dlužnou pohledávku nebo uzavře splátkový kalendář, odvolá se proti vyloučení k nejvyššímu orgánu shromáždění delegátů a dále je postupováno podle toho, zda je dluh uhrazen či se splácí podle splátkového kalendáře. Pokud dlužník nereaguje na vyloučení z bytového družstva, je právním oddělením zaslaná výzva k vyklizení bytu a upozornění na podání žaloby na vyklizení bytu a má možnost do 15 dnů dobrovolně byt vrátit zástupci bytového družstva, popř. veškeré dluhy (vč. úhrady za znovupřijetí) uhradit. Nereaguje-li ani na výzvu k vyklizení bytu, je podána žaloba na vyklizení bytu a po pravomocném rozsudku o vyklizení bytu se podává návrh na výkon rozhodnutí (exekuce) vyklizení bytu. V mnoha případech se musí čekat než Okresní soud v Ústí nad Labem nařídí jednání. Někdy půl roku, někdy i déle. Dále se postupuje tak, jak navrhne Okresní soud. Samozřejmě jsou podávány žaloby s návrhem na vydání platebního rozkazu na dlužné nájemné a vyúčtování. Žaloby na dlužné pohledávky se podávají na Okresní soud po skončení doby splatnosti pohledávek z vyúčtování zálohových plateb, tj. po resp roku za předchozí rok. Tento postup upomínek, výstrah, vyloučení se uplatňuje i u dlužníků vlastníků bytů členů družstva, mimo vyklizení bytu. U dlužníků vlastníků nečlenů družstva se podávají žaloby na dlužné částky v září říjnu za předchozí rok, samozřejmě po zaslání upomínek. Bytové družstvo bude spolupracovat s exekutorským úřadem z důvodu urychlení vymahatelnosti pohledávek. Objem vymáhaných dluhů i počet podaných žalob se zvyšuje, ale pravdou je, že vymáhání dluhů je stále obtížnější a zdlouhavější než tomu bylo dříve. Monika Sobotková předseda představenstva

7 Družstevník březen

8 8 Družstevník březen 2012 Císař humanista Josef II. Jeho otci Františku I. Štěpánovi Lotrinskému stačilo, aby zajistil pokračování habsbursko-lotrinské dynastie. Své manželce Marii Terezii udělal 16 dětí, přenechal jí panování v Čechách a Uhrách a sám si užíval života. Nejstarší syn Josef předurčený nástupce na trůn se choval jinak, než bylo zvykem u mužů vysoce postavených, a proto byl pokládán za pyšného, tvrdohlavého, zádumčivého a cudného mladíka. Když mu bylo devatenáct let, oženila ho matka Marie Terezie se stejně starou půvabnou a vzdělanou Isabelou Parmskou. Josef se do ní okamžitě zamiloval. Po večerech hrával na spinet, ona zpívala a doprovázela ho na houslích. Z jejich manželství se narodila dcera Marie Terezie, jež v osmi letech zemřela na akutní kloubní revmatismus. Dna, tuberkulóza to byly nejčastější důsledky bydlení v chladných zdech honosných paláců. Přesto, že později dávala Isabela svou lásku najevo víc Josefově sestře Marii Kristině, znovu otěhotněla. Onemocněla neštovicemi a po těžkém porodu v roce 1763 i s dcerkou zemřela.to bylo Josefovi teprve dvaadvacet let. Za dva roky ho matka přinutila k novému sňatku s Marií Josefou Bavorskou. Odpor k ní dával Josef veřejně najevo a když i ona za rok a půl zemřela na neštovice, rozhodl, že se už neožení. Veškerou svou energii pak věnoval jako spoluvládce s Marií Terezií státnickým záležitostem. A byl to panovník, jakých jsme měli moc málo. Rozhled, který získal vzděláním i cestami, spolu se šlechetným zanícením jej vedly k revolučním opravám zpuchřelých řádů, nedbaje na práva stavovská, ani na tradice Říma. Když v roce 1770 podnikl inspekční cestu po zemích své říše, zděsil se bídného stavu a nevzdělanosti lidu, jenž se odíval cáry a bydlel v brlozích. Bylo to po neúrodě a hladu, i nerozpakoval se otevřít vojenská skladiště a dal stavět nové špýchary. V roce 1771 se na jaře rozvodnily řeky a jako vždy byla zatopena dolní část Ústí. Úroda byla zničena krupobitím, kroupy zničily střechy domů a ovocné sady. Nastala nebývalá drahota, lidé prý jedli i trávu. Josef II. nechal do Ústí přivézt obilí a pomohl i peněžitými půjčkami. Když v únoru roku 1784 zničila velká povodeň mnoho obcí při Labi, daroval postiženým zlatých. Navštívil město, když se rozhodl vybudovat pevnost Terezín na území bývalých Německých Kopist a Trávčic, které byly přestěhovány jinam. Uvažoval o úplném zrušení roboty, ale pro odpor vrchností mohl prosadit pouze snížení robotních dnů ze šesti na tři.velkou úlevou bylo zrušení osobního poddanství neboli nevolnictví. Od těch časů se mohl selský lid stěhovat, rozhodovat o vzdělání svých dětí a volně vstupovat do manželství. Nevoli vzbudil u vrchností příkazem přeměřit jejich pozemky, tzv. Josefinský katastr a povinnost platit za ně daně. Prosazoval svobodu náboženskou, jeho úsilím byl zrušen jezuitský řád. Z jmění řádu byl zřízen studijní fond na budování škol. Byly rušeny některé kláštery a kostely přeměňovány na skladiště. Jinde byly na jeho popud z oblastních fondů stavěny kostely nové jako např. v Tisé. Byl skutečným lidumilem: V Praze byl založen sirotčinec, ústav pro chudé, pro hluchoněmé, nalezinec pro opuštěné děti, obecná nemocnice a ústav pro duševně choré. Prospěl obchodu a průmyslu zákazem dovozu přepychového zboží, přál domácím manufakturám, stavbám silnic a rozmnožování poštovních stanic. Po celý středověk byli Židé neustále vystaveni ponižování, urážkám a nebezpečí pogromů. Měli zakázáno vykonávat jiná zaměstnání kromě obchodu a peněžnictví. Teprve císař Josef II. zrušil pražské ghetto a osvobodil Židy z jejich ponižujícího postavení. Židovské město změnilo své jméno na Josefov. Zavedl povinnou sedmiletou školní docházku a zakázal, aby bylo uznáno doznání vynucené mučením. Když v roce 1790 zemřel, pravděpodobně na tuberkulózu, dlouho tomu nechtěl chudý lid věřit. Je smutné, že se tomuto panovníkovi po utvoření Československé republiky v roce 1918 upřely všechny zásluhy a vyzdvihlo se pouze to, že prosazoval používání němčiny v úřadech a ve školách v rámci centrálního řízení tak velikého státu. Zdeňka Vaisová Vydává představenstvo a vedení bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem. Řídí redakční rada ve složení: Ing. Zdeněk Vais, předseda, Milan Simkovič, Josef Dyrynk. Odpovědný zástupce redakce: Ing. Zdeněk Vais. Vychází pro potřeby členů a funkcionářů BD DRUŽBA. Sídlo redakce: Ústí nad Labem-Střekov, Dobrovského 15, PSČ , tel.:

Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011

Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 19 Číslo 4/2011 Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011 Po krátkém úvodu a uvítání přítomných byly zrekapitulovány obvodové

Více

Výňatek ze Zprávy předsedy představenstva o činnosti představenstva na jarní shromáždění delegátů BD DRUŽBA ze dne 24. 5. 2012

Výňatek ze Zprávy předsedy představenstva o činnosti představenstva na jarní shromáždění delegátů BD DRUŽBA ze dne 24. 5. 2012 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 20 Číslo 2/2012 Výňatek ze Zprávy předsedy představenstva o činnosti představenstva na jarní shromáždění delegátů BD DRUŽBA ze dne 24. 5. 2012

Více

Sprejeři. Z obsahu 1. čísla. Zpravodaj bytového družstva Družba v Ústí nad Labem Ročník 13 Číslo 1/2005

Sprejeři. Z obsahu 1. čísla. Zpravodaj bytového družstva Družba v Ústí nad Labem Ročník 13 Číslo 1/2005 Zpravodaj bytového družstva Družba v Ústí nad Labem Ročník 13 Číslo 1/2005 Družstevní ples Dne 12. 2. 2005 opět BD pořádalo tradiční družstevní ples v sále Setuzy. Po zahájení vystoupily minimažoretky

Více

Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 21 Číslo 3/2013. Jaké budou podmínky v družstvu po 1. 1. 2014 z pohledu změn v legislativě?

Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 21 Číslo 3/2013. Jaké budou podmínky v družstvu po 1. 1. 2014 z pohledu změn v legislativě? Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 21 Číslo 3/2013 Jaké budou podmínky v družstvu po 1. 1. 2014 z pohledu změn v legislativě? V souvislosti se změnami a platností hlavních zákonů

Více

Společné stanovisko svazů bytových družstev ke schvalování a změnám stanov BD a SVJ v r. 2014

Společné stanovisko svazů bytových družstev ke schvalování a změnám stanov BD a SVJ v r. 2014 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 22 Číslo 3/2014 Společné stanovisko svazů bytových družstev ke schvalování a změnám stanov BD a SVJ v r. 2014 V souvislosti s novou legislativou

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno. Nová tepelně-izolační fasáda bloku K8

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno. Nová tepelně-izolační fasáda bloku K8 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 4 červenec 2005 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 4 léto 2005 4 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři, dovolte nám, abychom

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 Představenstvo Bytového

Více

Činnost družstva v roce 2005

Činnost družstva v roce 2005 Číslo 17 Květen 2006 Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce dostáváte další číslo Informačních listů a s ním i novinky ze života našeho družstva. Je tradicí, že Vás v prvním čísle každoročně seznamujeme

Více

S M Ě R N I C E č.1 / 2007

S M Ě R N I C E č.1 / 2007 Bytové družstvo D R U Ž B A, Ústí nad Labem, Dobrovského 869/15 S M Ě R N I C E č.1 / 2007 Práce s dlužníky (vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti a udělování ostatních výstrah) čl. 1 ÚVOD Směrnice stanovuje

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Název firmy: Označení firmy: Právní forma: Stavební bytové druţstvo Mír Teplice SBD Mír Teplice Družstvo Adresa: Gagarinova 1558 415 01 Teplice Telefon: 417 941 711 Fax: 417 941

Více

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1 číslo 2 duben 2013 Vážení čtenáři Zpravodaje. Na stránkách našeho časopisu se často věnujeme problematice dluhů na nájmu u družstevních bytů a dluhů za úhrady spojené s užíváním bytů v osobním vlastnictví.

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 3 podzim 2004 3 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři! Dovolte, abychom již

Více

Lidového bytového družstva Olomouc

Lidového bytového družstva Olomouc INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Lidového bytového družstva Olomouc ročník 5 ČERVEN 2005 číslo 1 * Shromáždění delegátů 26.5.05 * Výsledky hospodaření 2004 * Změny stanov * Dění v samosprávách * Informace technické

Více

1) Hospodářské výsledky družstva Po provedeném auditu byla bez výhrad schválena účetní závěrka roku 2011 a následující hospodářské výsledky

1) Hospodářské výsledky družstva Po provedeném auditu byla bez výhrad schválena účetní závěrka roku 2011 a následující hospodářské výsledky DRUŽBA,, stavební byt b ytové é družstvo o Brno Číslo 29 Červen 2012 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce přinášíme nové číslo Informačních listů, s nimiž se Vám dostávají informace

Více

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva,

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, DRUŽBA vební b yt ové družstv o Brno DRUŽBA,, sta stav byt yto družstvo Číslo 33 Červen 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce se Vám dostává nové číslo Informačních listů. Stejně

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz, www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008 Představenstvo BD Svitavy

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Stavebního bytového družstva Sedlčany. za rok. Obsah:

Výroční zpráva. o činnosti. Stavebního bytového družstva Sedlčany. za rok. Obsah: Výroční zpráva o činnosti Stavebního bytového družstva Sedlčany za rok Obsah: 25 Profil SBD Sedlčany Identifikační údaje Předmět činnosti Přehled o spravovaných objektech Organizační struktura Volené orgány

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/3 591 1 Žďár nad Sázavou IČO: 5 7 84 DIČ: CZ 5 7 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka 464

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Firma: Právní forma: Stavební bytové družstvo Mír Teplice Družstvo Adresa sídla: Gagarinova 1558, Teplice, PSČ 415 01 IČO: 00035351 DIČ: CZ00035351 Telefon: 417 941 711 Fax: 417

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 6 jaro 2007 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 6 jaro 2007 6 Družstvo se představuje Ekonomický úsek Vážení členové družstva a vlastníci

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ číslo 2 únor 2011 OSBD ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Měníme Stanovy Pojištění našich domů Problémy s hydroizolací

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více