Ples BD DRUŽBA Z OBSAHU. Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 20 Číslo 1/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ples BD DRUŽBA Z OBSAHU. Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 20 Číslo 1/2012"

Transkript

1 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 20 Číslo 1/2012 Ples BD DRUŽBA V sobotu opět naše družstvo pořádalo tradiční družstevní ples v sále Setuzy. Po zahájení vystoupily mažoretky z Mateřské školy Motýlek pod vedením paní Štěpánky Sedláčkové a Mgr. Jarmily Hořejší s novou skladbou, kterou si pro nás připravily. Samozřejmě slavily velký úspěch. Po loňském předtančení dětských párů z taneční školy Gebert opětovně zazářily taneční páry v sále Setuzy i v letošním roce. Budeme čekat Z OBSAHU Ceny energií pro rok 2012 a s tím související úpravy nájemného od str. 2 Požáry v bytovém družstvu a jejich v roce 2011 příčiny str. 2 Zpráva o plnění plánu velkých oprav 2012 str. 3 Informace z jednání představenstva str. 4-6 Jak na neplatiče str. 6 Císař humanista Josef II. str. 8 na příští rok a těšit se na jejich další vystoupení. Děkujeme. K tanci a poslechu hrála kapela ALTERNATIVA III pod vedením Pavla Šůly. Tím, že po celou noc byl neustále plný parket, můžeme hodnotit kapelu více než kladně. Vyprodaný sál, bohatá tombola vše bylo připraveno tak, aby nebylo zdržováno tancechtivých návštěvníků plesu a já jsem přesvědčena, že tato společenská událost přispěla k setkání širší družstevní veřejnosti. Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří se na přípravě a organizaci plesu podíleli a hlavně sponzorům, díky jim byla tombola tak bohatá. Jedná se o firmy: Alpstav, Alteus, Brzák Jiří, s.r.o., DELMAX s.r.o., Helgos s.r.o., ELMI elektronika, EmaR elektroopravy, INPEKO s.r.o., Instalatérství Vorel, Izolace Beran s.r.o., JAPIS, s.r.o., KBS Lovosice s.r.o., MEK- RO s.r.o., Novák Roman montáž, opravy, revize elektrického zařízení, OTIS a.s., PETROS s.r.o., PROGRES Louny s.r.o., SARTO reality, sklenářství Martin Havlíček, STAVCHEM s.r.o., THMÚ města Ústí nad Labem, TERMO + s.r.o., TERMO Con s.r.o., TER- MO + holding a.s., TUČEK Radek s.r.o., Vapel plus s.r.o. Budeme-li organizovat ples i v příštím roce přijďte se pobavit na družstevní ples v roce Monika Sobotková, P-PD

2 2 Družstevník březen 2012 Ceny energií pro rok 2012 a s tím související úpravy nájemného od Pro celkovou informovanost obyvatel našich bytových objektů považujeme za důležité podat informaci o cenách energií pro rok 2012, které do zajisté budou mít vliv na naše peněženky. Je skutečností, že do níže uváděných cen jsou promítnuty nejen cenové vlivy roku 2012, ale i navýšení DPH z 10 na 14% s účinností od K jednotlivým médiím uvádíme: - studená voda (vodné a stočné Svč.vodovody a kanalizace) nárůst oproti roku 2011 o 10,78 % - teplo (dodavatel Tepel. hospodářství UL) nárůst oproti roku 2011 o 8,81 % - teplo (dodavatel Teplárna Trmice) nárůst oproti roku 2011 o 7,26 % - teplo (dodavatel ENERGY UL) nárůst oproti roku 2011 o 5,46 % - teplá voda nárůst oproti roku 2011 o 8,76 % - el. energie společných prostor nárůst oproti roku 2011 o 3,79 % Z výše uvedeného je zcela zřejmé, že ekonomický úsek družstva jako každoročně k datu provede úpravu zálohových plateb v předpisech nájemného výše uvedených médií samozřejmě s přihlédnutím ke stávající výši záloh, skutečným spotřebám a výši přeplatků, event. nedoplatků ve vyúčtování zálohových plateb a služeb s tím spojených za rok Milan Simkovič vedoucí ekonomického úseku POŽÁRY V BYTOVÉM DRUŽSTVU V ROCE 2011 A JEJICH PŘÍČINY V roce 2011 byly zaregistrovány čtyři požáry, a to v ulici Žežická 671/33 ( v 17:25 hod) 3.NP, kde od hořící cigarety vznikl požár, který zničil zařízení místnosti včetně velkého množství uskladněných věcí.. Škoda BD ,- Kč. Pojišťovna uhradila částku ,- Kč. Při tomto požáru bohužel na následky zranění (popálenin) zemřela jedna osoba. Druhý a třetí požár byl v ulici Dr.Horákové 646/2 ( ve 21:00 hod) a v zápětí znovu ( v 02:00 hod) ve sklepních prostorách.úhrnem vznikla BD škoda ,- Kč. Při likvidaci pojistné události pojišťovnou nám bylo poukázáno ,- Kč. Čtvrtý a poslední požár u BD byl v Poláčkové ulici číslo 3245/20, kde bylo prokázáno úmyslné zapálení vstupních dveří do bytu se škodou ,- Kč. V tomto případě pojišťovna BD uhradila 7.963,- Kč. Rozdíly mezi zaplacenou částkou za opravy a uhrazenou částkou pojišťovnou je spoluúčast BD na pojistné události. Ve všech případech se jednalo o nedbalost nebo o trestní čin. Nebylo shledáno vyšetřovateli policie, že by některý z požárů vznikl zanedbáním některých povinností ze strany našeho bytového družstva. Zákon 133/1985 Sb. O požární ochraně hovoří jednoznačně.. Přestupku na úseku požární ochrany se dopustí ten, kdo. a) poruší příkazy nebo zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,. k) nedodrží předpisy o používání, skladování a manipulaci s hořlavými nebo požárně nebezpečnými látkami nebo nesprávným skladováním materiálu znemožní přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a uzávěrům plynu, vody a topení. Tento zákon pamatuje i na nedbalé zacházení s otevřeným ohněm. V případě, že osoba svým jednáním zapříčiní požár, dopustí se tento člověk dle již zmiňovaného zákona o PO, 78, odst., 1, pís. r) přestupku, který může být potrestán pokutou v přestupkovém řízení až ,- Kč.. odst. r) Přestupku na úseku požární ochrany se dopustí ten, kdo způsobí svým jednáním požár, nejde-li o trestný čin. Každoroční pravidelné kontroly požárních hydrantů budou prováděny na jednotlivých sídlištích takto: lokalita SEVERNÍ TERASA (469 hydrantů) - duben, lokalita STŘÍBR- NÍKY-DOBĚTICE (562 hydrantů) duben, lokalita BUKOV (372 hydrantů) květen, lokalita KRÁSNÉ BŘEZNO (973 hydrantů) - září, říjen, lokalita STŘEKOV (260 hydrantů) listopad. Přenosné hasící přístroje se kontrolují v těchto termínech: lokalita SEVERNÍ TERASA březen, lokalita STŘÍBRNÍKY-DOBĚ- TICE duben, lokalita KRÁSNÉ BŘEZNO červen, lokalita STŘE- KOV - listopad, lokalita BUKOV listopad. Václav Brož požární technik BD Změna na obvodové bytové správě Bukov Na obvodové bytové správě Bukov (OBS) dochází ke změně od Na funkci vedoucí této OBS máme novou zaměstnankyni paní Irenu Kamínkovou. Jde o zkušenou pracovnici, která má praxi a velké zkušenosti jak při práci s lidmi, tak i ve stavebnictví. Přejeme paní Kamínkové spokojenost a úspěch při její činnosti v BD.

3 Družstevník březen Zpráva o plnění plánu velkých oprav 2012 Zpráva o plnění plánu velkých oprav našeho BD byla předmětem jednání představenstva družstva dne Plán velkých oprav za rok 2011 byl řádně plněn a k dnešku je možné říci, že pouze v několika případech klimatické, či administrativní podmínky zapříčinily posun části některých akcí, jenž se budou letos dodělávat, až to počasí dovolí. Jedná se o tyto akce: 1) Odstranění vad panelové výstavby, sanace a oprava panelového bytového objektu Poláčkova 3243/ /18 a Poláčkova 3245/ /22 Došlo zde k posunutí provádění všech čtyř výtahů, jelikož provedení by se nepříjemně dotklo období vánočních svátků. V současné době jsou tři výtahy již v provozu a čtvrtý bude dokončen cca do 14 dnů. Stavební část prováděla fi rma TERMOCON spol. s r. o. a výtahy provádí fi rma HELGOS spol. s r. o. 2) Sanace a zateplení severního průčelí panelového objektu Rabasova 3176/5-3183/19 Se zástupci výboru samosprávy byla vedená zdlouhavá jednání a následně stavební řízení se vzhledem k oslovování vlastníků protáhlo na více jak 2 měsíce. K dnešnímu dni je zateplení hotové cca ze 2/3 a zbytek bude dokončen dle klimatických podmínek na jaře. Stavbu provádí fi rma JAPIS spol. s r.o. 3) Sanace a zateplení objektu Bratří Čapků 659/13 Projednávána půjčka na stavbu a zvažování ze strany vlastníků, zároveň se protáhlo i stavební řízení. Není zde dokončeno přední průčelí domu s balkony. Klimatické podmínky jsou vzhledem k sanacím balkonů přísnější. Dokončení bude provedeno dle klimatických podmínek z jara. Stavbu provádí firma VAPEL spol. s r. o. Plánované akce 2012 Odstranění vad panelové výstavby většího rozsahu je plánované na třech domech v Krásném Březně. Jsou to domy 1) Žežická 658/45 659/47 2) Anežky České 642/6 643/8 3) Anežky České 644/10-645/12 Na všechny tyto akce je hotova projektová dokumentace, včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy. Na všech objektech se uskutečnily schůze samospráv domů s pozitivním výsledkem, zejména u družstevníků. V současné době se uskutečňují jednání na schůzích samospráv domů s nepřítomnými vlastníky, aby následně mohlo být zahájeno stavební řízení, výběrová řízení atd. Akce tohoto charakteru jsou, jak vyplývá zcela jasně z výpočtů o úsporách na energiích pro panelové domy, ekonomicky výhodné z hlediska návratnosti vložených finančních prostředků. Tento fi nanční efekt je, jak se dá do budoucnosti předpokládat, umocněn očekávaným zdražováním energií (stoupající cena hnědého uhlí,náklady na snížení emisí v ovzduší apod.). Velkým úskalím i do budoucna je však při zabezpečování těchto staveb, zejména fi nancování v těch případech, kdy družstvo na pokrytí rozpočtových nákladů požaduje po peněžním ústavu úvěrové prostředky, dále současná legislativa, kdy jsou v podstatě zájmy většiny bydlících v daném domě ohrožovány třeba pouze jedním vlastníkem, který zpravidla nesouhlasí se zajištěním požadovaného úvěru. Z tohoto důvodu následně dům za další roky musí v podstatě zaplatit za energie statisíce korun navíc a vzniká zde evidentně i celospolečenská škoda (plýtvání energií, emise do ovzduší), která je v případě panelových domů za několikaletá období nemalá (v řádech i milionů korun). S platností od byl na PTÚ zpracován, vedením BD DRUŽBA schválen a vydán Postup při provádění výběru dodavatelů na realizaci oprav bytových objektů v majetku BD DRUŽBA Ústí nad Labem. Cílem tohoto opatření je docílit snížení reálných nákladů na jednotlivé akce a více prověřovat potenciální zájemce o práce i z hlediska kvality a ekonomické kondice dané firmy. V neposlední řadě i rozšířit konkurenci firem i na akcích menšího rozsahu, tj. od ,-Kč výše. Pro lepší pochopení rozsáhlosti práce na plánu oprav a jeho plnění v roce 2012 je dobré uvést, že obnáší celkem 1457 položek, kde však mnohé položky jsou dále děleny na drobnější práce. Akce s rozsahem nad ,- Kč jsou sledované PTÚ a vedením BD DRUŽBA, je jich řádově 77. Co do členění je v současné době v plánu 18 ks výtahů (zatím bez oprav VPV), dále pak 8 akcí je uvažováno s GO střechy, což představuje určitý pokles oproti loňskému roku. Setrvalý stav se zaznamenává u výměny oken a lodžiových sestav. Jedná se o 33 akcí, zejména z důvodu nárůstu těchto akcí v lokalitě Krásné Březno. Setrvalý stav je též u výměny vchodových dveří, jak předních, tak i zadních vč. oprav podest, schodů a zábradlí.tady přibylo prací hlavně na opravě či výměně celého venkovního schodiště, schodnic, stupňů a podest včetně zábradlí a osvětlení. Na schodech se zejména negativně podepisuje nezbytné sypání solí v zimních měsících. K dnešnímu dni je smluvně zajištěno cca 48 akcí a jsou prováděny zejména ty, kde to umožnila nezávislost na počasí. Vypisují se jednotlivá výběrová řízení a pro další připravují podklady vedoucí OBS společně se zástupci vedení jednotlivých panelových domů. Většina výběrových řízení proběhne v termínu do konce května s ohledem na připravené podklady a požadavky samospráv včetně zabezpečeného fi - nancování pro danou akci. Provádění některých výběrových řízení je limitováno termínem zpracování projektové dokumentace. Vzhledem k současnému vývoji počasí lze očekávat dobrý a plynulý rozjezd prací i ve venkovních částech našich domů. Petr Hašek vedoucí technického úseku

4 4 Družstevník březen 2012 Informace z jednání představenstva Na 1. jednání PD konaném dne a) informace podané na dnešním mimořádném jednání týkající se odvolání ke KS v Ústí nad Labem ve věci náhrady škody ve výši ,50 Kč Ing. Břetislava Laciny, b) stížnost pana Luboše Mráze na vykonávání funkce JUDr. Machaly a pí Sobotkové ze dne , c) dopis Ing. Laciny ve věci návrh na smírné řešení ze dne a) v případě pokud bude Ing. Lacina ochoten uzavřít smír, aby smír byl uzavřen na částku stejnou nebo vyšší, než kterou je povinen zaplatit podle rozsudku OS, tzn. vč. úroků z prodlení, b) smírčí jednání dne za účasti právního zástupce JUDr. Josefa Vondráčka, P-PD pí Moniky Sobotkové, MP-PD p. Jaroslava Chobota a vedoucího EÚ a člena PD p. Milana Simkoviče. Na 2. jednání PD konaném dne a) splnění úkolů ze zápisů PD č. 17/2011 a 1/2012, b), nevyplynutí žádných úkolů z podzimních OK, c) organizační zajištění plesu, d) informace o náplni práce obvodových správců a přípravu na jejich činnost, e) připomínku k návrhu na změnu stanov Ing. Jelena, ze dne , f) informace z odborného posudku v záležitosti návrhu řešení na odstranění plísní v bytě p. Jána Bratta, Obvodová 747/7, g) rezignaci p. Petra Mazance, delegáta volebního okrsku ST 10 a předsedy samosprávy domu na HS 162, Višňová 2837/7-2839/11, h) informace o výsledku smírčího jednání ve věci odvolání Ing. Laciny ke KS v UL, i) informace o vyřizování stížností za 4.Q 2011 a celý rok 2011, celkový počet přijatých stížností 35; vyřízeno: ve lhůtě do 30 dnů 15, do 60 dnů 12, po 60 dnech 2 a ve stavu vyřizování 6; oprávněných 23 neoprávněných 6, j) termíny konání jarních OK na jednotlivých lokalitách: Bukov, Severní Terasa, Krásné Březno, Střekov, k) výzvu ohledně vnitrodružstevních norem (směrnice a řády), dostupných na nebo na sekretariátu BD DRUŽBA, l) rámcovou smlouvu s Exekutorským úřadem Chomutov, zastoupeným Mgr. Janem Peroutkou, soudním exekutorem, o spolupráci při exekuční činnosti (vymožení dlužného nájemného vlastníků bytů), m) pojistnou smlouvu členů představenstva o pojištění odpovědnosti za způsobené škody spojené s výkonem funkce, n) převody členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Obchodního zákoníku, o) zánik členství nebydlící člen, p) změny v evidenci vlastníka bytu prodej bytu, q) změny v evidenci vlastníka bytu prodej bytu SVJ 356, r) změny v evidenci vlastník bytu, s) změny v evidenci bydlících družstevníků. a) jmenování RR ve složení: P-RR Ing. Vais, členové RR p. Simkovič a p. Dyrynk, b) obsahové zaměření zpravodaje Družstevník na rok 2012, c) komisi pro úpravu stanov v původním složení pí Sobotková, JUDr. Machala, Ing. Shýbal, p. Chobot, p. Šebesta, Ing. Kreč, Ing. Fibigr, p. Beneš a Ing. Jíra, d) poskytnutí fi nančního daru na provoz denního centra sociálních služeb pro osoby bez přístřeší ve výši 5 000,- Kč Českému červenému kříži, e) zavedení položky na úklid SP ve výši 85,- Kč/byt/ měsíc s účinností od na HS 554, Spartakiádní 275/29 276/31, f) navýšení tvorby FP o + 1,- Kč/m 2 tj. na 9,- Kč/m 2 s účinností od na HS 547, Duk. hrdinů 533/7-535/11, g) zavedení položky na správce domu ve výši 20,- Kč/ byt/měsíc s účinností od na HS 155, Voskovcova 2750/8-5752/12, h) odpuštění penále p. Martinu Mikšovskému, Poláčkova 3250/30 ( ) ve výši 50 % z nezaplaceného penále ve výši 5 556,- Kč,. tj ,- Kč za podmínky, že bude hotovost vložena do pokladny nejpozději do 14 dnů, i) příjem nových členů, j) příjem nových členů, kteří splnili podmínky znovupřijetí, k) podnájmy družstevních bytů. PD zamítlo: a) žádost p. Jána Bratta, Obvodová 747/7 ( ) o poskytnutí slev. Na 3. jednání PD konaném dne a) informace o pojistných smlouvách mezi DB DRUŽ- BA a Gálií s.r.o. b) opravu zápisu č.2/2012 str. 4, v bodě 9), písmeno g) schválilo žádost HS 557, Duk. hrdinů 533/7-535/11 oprava na schválilo žádost HS 547, Duk. hrdinů 533/7-535/11, na str.6, v bodě III. 2 představenstvo schválilo, 6 odsek navýšení tvorby FP o + 1,- Kč/m 2 tj. na 9,- Kč/m 2 s účinností od na HS 557, Duk. hrdinů 533/7-535/11, oprava na navýšení tvorby FP o + 1,- Kč/m 2 tj. na 9,- Kč/m 2 s účinností od na HS 547, Duk. hrdinů 533/7-535/11, c) splnění úkolů ze zápisu PD č. 2/2012, d) zprávu o převodech bytů do osobního vlastnictví a vzniku SVJ, e) zprávu o stavu pohledávek, výstrah, vyloučení, žalob na vyklizení bytu, žalob na platební rozkazy, dohod a jejich plnění, f) informace o návrzích a připomínkách delegátů na úpravu stanov, g) zprávu o přípravě vybraných objektů na provedení kompletních rekonstrukcí v roce 2012, h) informaci z Okresního soudu v Ústí nad Labem v záležitosti Výpisu z obchodního rejstříku BD DRUŽBA, i) převody členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Obchodního zákoníku, j) změny v evidenci vlastníka bytu prodej bytu, k) změny v evidenci - vlastník bytu, l) změny v evidenci vlastníka prodej bytu SVJ 363, m) změny v evidenci bydlících družstevníků, n) informace ke Směrnici č. 1/ u vyúčtování zálohových plateb nájemců členů družstva, se neúčtuje poplatek

5 Družstevník březen Informace z jednání představenstva z prodlení, ale úrok z prodlení, o) informace JUDr. Machaly, ved. OPÚ, o výsledku smírčího jednání s Ing. Lacinou, vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem. a) termín jednání komise pro úpravu stanov na den v 15:30 hodin, b) uložení přístupových údajů členů PD k datovým schránkám u P-PD a přístupy do datových schránek pouze u pí Sobotkové P-PD a p. Simkovičovi členu PD, c) finanční příspěvek pro Biograf u Františka, pana Františka Šmahela, Gagarinova 2753/19 ve výši ,- Kč, d) komisi pro projednání návrhu náplně obvodového správce ve složení : pí Sobotková, p. Simkovič, p. Dyrynk, p. Kulač, Mgr. Šabata, p. Chobot a Ing. Shýbal a termín jednání na den v 15:30 hodin, e) posečkání s úhradami za užívání bytu a služeb s tím spojených za období 1-3/2012 a neúčtování penále za toto období za podmínky sepsání dohody a uhrazení všech plateb do Ing. Pavla Horkého, Žežická 676/17 ( ), f) navýšení položky na úklid SP o + 20 Kč/byt/ měsíc, tj. na 80,- Kč/byt/ měsíc s účinností od na HS 567, 17. listopadu 291/41-292/43, g) pronájem nebytového prostoru (kočárkárna) v domě Keplerova 729/50 za účelem uskladnění osobních věcí druhý sklep , Miloš Jančík, Keplerova 729/50, h) pronájem SP za výtahem (2 m 2 ) v domě A.České 657/33, V.podlaží za účelem uskladnění osobních věcí druhý sklep , Inna Gogulinská, A.České 657/33, i) příjem nových členů, j) příjem nových členů, kteří splnili podmínky znovupřijetí, k) podnájmy družstevních bytů, l) vyloučení členů BD pro porušení Stanov čl.22, odst.1, písm. b): , Ludmila Práglová, Werichova 2743/6, , Jan Topitzer, Maková 2818/34, , Radomil Křeček, Jizerská 2906/10, , Katarína Zárybnická, Rabasova 3176/5, , Marie Popelková, Neštěmická 688/1, , Alena Richterová, Keplerova 714/36, , Lada Lidická, Keplerova 717/42, , Iveta Brůnová, Obvodová 745/3. PD zamítlo: a) zřízení ových adres pro všechny VS u BD DRUŽBA. Na 4. jednání PD konaném dne a) informace o termínu pozemky k domu = pozemky přináležející k domu, b) splnění úkolů ze zápisu PD č. 3/2012, c) informace o aktualizaci internetových stránek BD DRUŽBA, d) informace o vývoji internetové aplikace pro VS a členy PD, e) informace KK BD DRUŽBA o plánu kontrol a řešení stížností na 1. pololetí 2012, f) zprávu o kontrolní činnosti BD DRUŽBA za rok 2011, g) druhý návrh rozpočtu na rok 2012, h) termín jednání komise pro stanovy dne v 15:30 hodin, i) návrh pracovní náplně správce objektů (náhrada za OKom), j) převody členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Obchodního zákoníku, k) změny v evidenci vlastníka bytu prodej bytu, l) změny v evidenci prodej bytu SVJ 363, m) změny v evidenci - vlastník bytu, n) změny v evidenci bydlících družstevníků, o) informace Mgr. Šabaty, o nutnosti svolání schůze samosprávy domu na HS 150 Větrná 2725/ /32 a HS 151, Větrná 2728/ /38, z důvodů volby výboru samosprávy domu a nutnosti pozvání Ing. Jana Rosenauera, delegáta volebního okrsku ST 5. a) přesunutí termínu jednání PD z na , b) zprávu PO a BOZP za rok 2011, c) plán práce PO a BOZP na rok 2012, d) vydání přístupových kódů do systému INTEGRI pro členy PD a KK BD DRUŽBA, e) plán kontrolní činnosti v BD DRUŽ- BA na rok 2012, f) projednání a doporučení návrhu na úpravu stanov, g) úpravu směrnice č. 1/2007 Práce s dlužníky, čl.4, odst.4.3 ve znění: U nedoplatků z vyúčtování zálohových plateb se účtuje úrok z prodlení a aktualizaci této směrnice na č. 1/2012, h) ukončení podnájmu v bytě p. Leoše Kukačky, Voskovcova 2751/10 ( ) paní Radce Hruškové, Pod Parkem 2557/16, i) příjem nových členů, j) příjem členů, kteří splnili podmínky pro znovupřijetí, k) podnájmy družstevních bytů, l) trojvýměnu bytů včetně převodů členských práv a povinností a vzájemného majetkového vypořádání, m) obsazení a přidělení uvolněného bytu náhradní byt, n) vyloučení členů BD pro porušení Stanov čl. 22, odst.1, písm.b): , Lenka Nápravníková, Maková 2818/34, Dana Smejkalová, Jizerská 2941/57, o) pronájem SP za výtahem (2 m 2 ) v domě Žežická 663/39, II. podlaží za účelem uskladnění osobních věcí Mgr. Jana Melicharová, Žežická 663/39, p) pronájem nebytového prostoru v domě Poláčkova 3245/20, za účelem rozšíření plochy bytové jednotky Růžena Černá, Poláčkova 3245/20, q) souhlas vlastníka objektu s administrativním umístěním sídla fi rmy v bytě č. 25, V. podlaží, Neštěmická 725/25, ( ), Lenka Picková, r) ukončení nájemní smlouvy č.j. NP/05-MM-97, nájemce pan Le Bien Thuy na HS 806, Rozcestí 755/15-756/17, s) pronájem nebytového prostoru (kočárkárna) v domě Dr. Horákové 648/6, za účelem uskladnění osobních věcí druhý sklep, ( ), Ptáček Jiří. PD doporučilo: a) návrh funkcionářských odměn pro skupinu A na rok 2012 k projednání a schválení na SD v 5/2012. Na 5. jednání PD konaném dne a) informace ohledně nákladů na revize hydrantů, b) přehled ukončených výběrových řízení za rok 2011, c) informaci o likvidaci tonerů, d) splnění úkolů (Pokračování na 6. straně)

6 6 Družstevník březen 2012 Informace z jednání představenstva (Dokončení ze strany 5) ze zápisu č.4/2012, e) upravený návrh na změnu stanov BD DRUŽBA, f) stav vnitrodružstevních norem, g) průběžnou kontrolu plnění usnesení ze SD dne , h) vyhodnocení plesu, konaného dne v sále klubu Setuzy, i) zprávu o splněných úkolech z podzimních OK 2011 schůzí samospráv domů apod., j) porovnání hospodaření s energiemi za rok , k) informace o pracovní náplni obvodového správce, l) informace a předání písemné odpovědi KK BD DRUŽBA od společnosti Gálie, s.r.o., ve věci uplatnění náhrady škody v soudním sporu s Ing. Lacinou, m) převody členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Obchodního zákoníku, n) změny v evidenci vlastníka bytu prodej bytu, o) změny v evidenci - vlastník bytu, p) změny v evidenci bydlících družstevníků. a) přesunutí úkolu z PD č. 5/2011 ze dne na zjištění průměrných spotřeb tepla na m 2 plochy v objektech na jednotlivých obvodech, na jednání PD dne , b) směrnici č. 1/2012 Práce s dlužníky, c) odpuštění stávajících poplatků z prodlení, nezasílání upomínek a neúčtování poplatků z prodlení do paní Aleně Richterové, Keplerova 714/36 ( ), d) neúčtování poplatků z prodlení za měsíc 2/2012 a 3/2012 a neposílání upomínek panu Vlastimilu Zrůbeckému, bytem Nová 1393/10 za podmínky, že budou všechny platby uhrazeny do konce dubna 2012, e) návrh hodnotitelské komise pro vyplacení čtvrtletních zálohových odměn pro členy PD, f) podnájmy družstevních bytů, g) pronájem SP za výtahem ( 2 m 2 ) v domě Žežická 670/31, VII.podlaží za účelem uskladnění osobních věcí ( ) Štěpán Kostelník, Žežická 670/31, PD doporučilo SD: a) upravený návrh na změnu stanov BD DRUŽBA k projednání na SD. Jak na neplatiče Dlužníci, dluhy a jejich vymáhání je jedna z nejdůležitějších činností, kterým se bytové družstvo musí věnovat. Jakým způsobem postupujeme? Vývoj není příznivý, dluhy nám rostou. Projevila se na něm jak ekonomická krize, tak i nezaměstnanost v našem kraji. Naše družstvo se i přes tuto nepříznivou situaci snaží s dluhy bojovat, a to všemi dostupnými legálními prostředky. Pokud se nájemník stane dlužníkem, je mu oddělením nájemného zaslána upomínka. Jejím prostřednictvím je nájemník - dlužník upozorněn na výši dluhu a dostane 14 dní na jeho úhradu. Čekáme na reakci. Může se stát, že banka neprovedla trvalý příkaz apod. V případě, že na toto je reagováno a pohledávka uhrazena, je záležitost v pořádku. Upozorňujeme všechny nájemce, aby si kontrolovali výpisy, zda platba byla provedena. Nereaguje-li nájemce na upomínku, vzniká již dluh ve výši 2 neuhrazených plateb nájmu a dlužníku je právním oddělením zaslána výstraha, a to doporučeně s dodejkou. Dlužník by měl reagovat a dluh uhradit. Má možnost se dostavit na právní oddělení a sepsat splátkový kalendář. Nereaguje-li na výstrahu, po třech nezaplacených nájmech, představenstvo projedná a schválí vyloučení z bytového družstva dle Stanov BD DRUŽBA čl. 22, odst. 1, písm. b). Vyloučení je zasíláno právním oddělením doporučeně s dodejkou. Po doručení vyloučení běží tří měsíční lhůta pro odvolání ke SD a končí nájem bytu. Reaguje-li nájemce na vyloučení a uhradí dlužnou pohledávku nebo uzavře splátkový kalendář, odvolá se proti vyloučení k nejvyššímu orgánu shromáždění delegátů a dále je postupováno podle toho, zda je dluh uhrazen či se splácí podle splátkového kalendáře. Pokud dlužník nereaguje na vyloučení z bytového družstva, je právním oddělením zaslaná výzva k vyklizení bytu a upozornění na podání žaloby na vyklizení bytu a má možnost do 15 dnů dobrovolně byt vrátit zástupci bytového družstva, popř. veškeré dluhy (vč. úhrady za znovupřijetí) uhradit. Nereaguje-li ani na výzvu k vyklizení bytu, je podána žaloba na vyklizení bytu a po pravomocném rozsudku o vyklizení bytu se podává návrh na výkon rozhodnutí (exekuce) vyklizení bytu. V mnoha případech se musí čekat než Okresní soud v Ústí nad Labem nařídí jednání. Někdy půl roku, někdy i déle. Dále se postupuje tak, jak navrhne Okresní soud. Samozřejmě jsou podávány žaloby s návrhem na vydání platebního rozkazu na dlužné nájemné a vyúčtování. Žaloby na dlužné pohledávky se podávají na Okresní soud po skončení doby splatnosti pohledávek z vyúčtování zálohových plateb, tj. po resp roku za předchozí rok. Tento postup upomínek, výstrah, vyloučení se uplatňuje i u dlužníků vlastníků bytů členů družstva, mimo vyklizení bytu. U dlužníků vlastníků nečlenů družstva se podávají žaloby na dlužné částky v září říjnu za předchozí rok, samozřejmě po zaslání upomínek. Bytové družstvo bude spolupracovat s exekutorským úřadem z důvodu urychlení vymahatelnosti pohledávek. Objem vymáhaných dluhů i počet podaných žalob se zvyšuje, ale pravdou je, že vymáhání dluhů je stále obtížnější a zdlouhavější než tomu bylo dříve. Monika Sobotková předseda představenstva

7 Družstevník březen

8 8 Družstevník březen 2012 Císař humanista Josef II. Jeho otci Františku I. Štěpánovi Lotrinskému stačilo, aby zajistil pokračování habsbursko-lotrinské dynastie. Své manželce Marii Terezii udělal 16 dětí, přenechal jí panování v Čechách a Uhrách a sám si užíval života. Nejstarší syn Josef předurčený nástupce na trůn se choval jinak, než bylo zvykem u mužů vysoce postavených, a proto byl pokládán za pyšného, tvrdohlavého, zádumčivého a cudného mladíka. Když mu bylo devatenáct let, oženila ho matka Marie Terezie se stejně starou půvabnou a vzdělanou Isabelou Parmskou. Josef se do ní okamžitě zamiloval. Po večerech hrával na spinet, ona zpívala a doprovázela ho na houslích. Z jejich manželství se narodila dcera Marie Terezie, jež v osmi letech zemřela na akutní kloubní revmatismus. Dna, tuberkulóza to byly nejčastější důsledky bydlení v chladných zdech honosných paláců. Přesto, že později dávala Isabela svou lásku najevo víc Josefově sestře Marii Kristině, znovu otěhotněla. Onemocněla neštovicemi a po těžkém porodu v roce 1763 i s dcerkou zemřela.to bylo Josefovi teprve dvaadvacet let. Za dva roky ho matka přinutila k novému sňatku s Marií Josefou Bavorskou. Odpor k ní dával Josef veřejně najevo a když i ona za rok a půl zemřela na neštovice, rozhodl, že se už neožení. Veškerou svou energii pak věnoval jako spoluvládce s Marií Terezií státnickým záležitostem. A byl to panovník, jakých jsme měli moc málo. Rozhled, který získal vzděláním i cestami, spolu se šlechetným zanícením jej vedly k revolučním opravám zpuchřelých řádů, nedbaje na práva stavovská, ani na tradice Říma. Když v roce 1770 podnikl inspekční cestu po zemích své říše, zděsil se bídného stavu a nevzdělanosti lidu, jenž se odíval cáry a bydlel v brlozích. Bylo to po neúrodě a hladu, i nerozpakoval se otevřít vojenská skladiště a dal stavět nové špýchary. V roce 1771 se na jaře rozvodnily řeky a jako vždy byla zatopena dolní část Ústí. Úroda byla zničena krupobitím, kroupy zničily střechy domů a ovocné sady. Nastala nebývalá drahota, lidé prý jedli i trávu. Josef II. nechal do Ústí přivézt obilí a pomohl i peněžitými půjčkami. Když v únoru roku 1784 zničila velká povodeň mnoho obcí při Labi, daroval postiženým zlatých. Navštívil město, když se rozhodl vybudovat pevnost Terezín na území bývalých Německých Kopist a Trávčic, které byly přestěhovány jinam. Uvažoval o úplném zrušení roboty, ale pro odpor vrchností mohl prosadit pouze snížení robotních dnů ze šesti na tři.velkou úlevou bylo zrušení osobního poddanství neboli nevolnictví. Od těch časů se mohl selský lid stěhovat, rozhodovat o vzdělání svých dětí a volně vstupovat do manželství. Nevoli vzbudil u vrchností příkazem přeměřit jejich pozemky, tzv. Josefinský katastr a povinnost platit za ně daně. Prosazoval svobodu náboženskou, jeho úsilím byl zrušen jezuitský řád. Z jmění řádu byl zřízen studijní fond na budování škol. Byly rušeny některé kláštery a kostely přeměňovány na skladiště. Jinde byly na jeho popud z oblastních fondů stavěny kostely nové jako např. v Tisé. Byl skutečným lidumilem: V Praze byl založen sirotčinec, ústav pro chudé, pro hluchoněmé, nalezinec pro opuštěné děti, obecná nemocnice a ústav pro duševně choré. Prospěl obchodu a průmyslu zákazem dovozu přepychového zboží, přál domácím manufakturám, stavbám silnic a rozmnožování poštovních stanic. Po celý středověk byli Židé neustále vystaveni ponižování, urážkám a nebezpečí pogromů. Měli zakázáno vykonávat jiná zaměstnání kromě obchodu a peněžnictví. Teprve císař Josef II. zrušil pražské ghetto a osvobodil Židy z jejich ponižujícího postavení. Židovské město změnilo své jméno na Josefov. Zavedl povinnou sedmiletou školní docházku a zakázal, aby bylo uznáno doznání vynucené mučením. Když v roce 1790 zemřel, pravděpodobně na tuberkulózu, dlouho tomu nechtěl chudý lid věřit. Je smutné, že se tomuto panovníkovi po utvoření Československé republiky v roce 1918 upřely všechny zásluhy a vyzdvihlo se pouze to, že prosazoval používání němčiny v úřadech a ve školách v rámci centrálního řízení tak velikého státu. Zdeňka Vaisová Vydává představenstvo a vedení bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem. Řídí redakční rada ve složení: Ing. Zdeněk Vais, předseda, Milan Simkovič, Josef Dyrynk. Odpovědný zástupce redakce: Ing. Zdeněk Vais. Vychází pro potřeby členů a funkcionářů BD DRUŽBA. Sídlo redakce: Ústí nad Labem-Střekov, Dobrovského 15, PSČ , tel.:

Směrnice č. 3/2015. Bytové družstvo DRUŽBA. Práce s dlužníky a postup při udělování výstrah

Směrnice č. 3/2015. Bytové družstvo DRUŽBA. Práce s dlužníky a postup při udělování výstrah Bytové družstvo DRUŽBA Dobrovského 869/15, 400 03 Ústí nad Labem IČ: 00043907 zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 281 Směrnice č. 3/2015 Práce

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

S M Ě R N I C E č.1 / 2007

S M Ě R N I C E č.1 / 2007 Bytové družstvo D R U Ž B A, Ústí nad Labem, Dobrovského 869/15 S M Ě R N I C E č.1 / 2007 Práce s dlužníky (vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti a udělování ostatních výstrah) čl. 1 ÚVOD Směrnice stanovuje

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin. Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Směrnice č. 69/2014 o vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů I.

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené)

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Číslo dokumentu: SRM/15 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS 13 vydání č.: 6 účinnost od: 7.1.2014 počet str. : 8 typ ON: organizační směrnice název ON: VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI vypracoval :

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Z Á P I S. z e s c h ů z e, k t e r á s e k o n a l a d n e 1 7. z á ř í 2 0 1 4 od 17.00 hodin.

Z Á P I S. z e s c h ů z e, k t e r á s e k o n a l a d n e 1 7. z á ř í 2 0 1 4 od 17.00 hodin. Z Á P I S z e s c h ů z e, k t e r á s e k o n a l a d n e 1 7. z á ř í 2 0 1 4 od 17.00 hodin. Přítomni: pp. Peroutka Jiří, Siváková Marie, Šebestová Jana KK se zúčastnila zasedání P BD dne 15. září 2014,

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva

Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva čl. 1 Vymezení pojmů a vysvětlení zkratek V dalším textu jsou používány tyto zkrácené názvy: družstvo stanovy dům správce byt nájem nájemce

Více

vydáváme první číslo ZPRAVODAJE Květnice SBD v r. 2010, ve kterém Vám podáváme informace z jednotlivých úseků správy družstva.

vydáváme první číslo ZPRAVODAJE Květnice SBD v r. 2010, ve kterém Vám podáváme informace z jednotlivých úseků správy družstva. Zpravodaj č. 1/2010 Vážení družstevníci a vlastníci bytů, vydáváme první číslo ZPRAVODAJE Květnice SBD v r. 2010, ve kterém Vám podáváme informace z jednotlivých úseků správy družstva. Informace z organizačně

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 14. června 2006 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více

Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011

Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 19 Číslo 4/2011 Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011 Po krátkém úvodu a uvítání přítomných byly zrekapitulovány obvodové

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec Sazebník příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec (schváleno shromážděním delegátů dne 25.4.2007, doplněn usnesením SD 28.11.2007, 17.6.2009, 23.6.2010, 22.06.2011, 12.06.2013, 18.06.2014,

Více

Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a zaměstnanců družstva

Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a zaměstnanců družstva Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a zaměstnanců družstva Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 1 Dne: 2.2.2015 Dne:

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu.

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu. Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná Ráj, zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček

Více

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti Směrnice č. 118/2015 ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti K zajištění jednotného postupu pro určování běžné a jiné správní činnosti

Více

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků STANOVENÍ VÝŠE POPLATKŮ ZA NEBĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÉ ÚKONY Směrnice stanovuje výše poplatků, které nejsou řešeny Stanovami OSBD a jinými předpisy.

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

ÚČTOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI SM 03

ÚČTOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI SM 03 Strana 1 / 5 ÚČTOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Místostarostka, PVK Bc. Jana Čermáková 2.3.2009 Kontroloval: ekonomka Anna Hnízdilová 3.3.2009

Více

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti zpracovaná pro paní Janu Putnovou předseda výboru Společenství vlastníků pro dům Jugoslávská 32, Brno IČ: 03621804 Stránka 1 z 5 Na základě Vaší poptávky

Více

Bytové družstvo Cafourkova - členská schůze 10.12.2013.

Bytové družstvo Cafourkova - členská schůze 10.12.2013. - členská schůze 10.12.2013. Schůze svolána jako náhradní (po řádné členské schůzi konané 16. 11. 2013, která nebyla usnášeníschopná); Zápis: Začátek schůze: 18:00 Řídícím schůze ze strany představenstva

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad Místo konání: byt předsedy SVJ, 9. května 484, Rajhrad Datum a čas konání: 5. června 2009,

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č.

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 5/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 5.

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK domu č.p. 497, 498, 499, 500, 501, ul. J.A.Komenského, v Mostě konané dne 18. 9. 2006 od 17. 00 hod. Program shromáždění: 1. Zahájení 2. Kontrola usnášení

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 ČLENSKÁ SCHŮZE BD BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 PROGRAM SCHŮZE 1. ÚVOD A VOLBA MANDÁTOVÉ, NÁVRHOVÉ A VOLEBNÍ KOMISE 2. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE 3. SCHVALOVÁNÍ NOVÝCH STANOV 4. INFORMACE

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013 POPLATKOVÉ PRÁVO 4. přednáška 15. listopadu 2013 Doplnění: Místní poplatky Správa místních poplatků Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. Tato působnost je výkonem přenesené působnosti. Procesní úpravou

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 IČ:00033006, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCVIII, vložka 237 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO

Více

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Výběr ekonomických ukazatelů 2014 Shromáždění delegátů 23.5.2015 v Roudnici n/l E-mail : sbdltm @ sbdltm. cz http:// www. sbdltm. cz SBD Litoměřice Vybrané

Více

žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml. smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí

žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml. smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml.» Ke stažení: Vzory smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí Software Vzory smluv - Smlouvy ČR umožňuje samostatně si

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu Důvodová zpráva Zastupitelstvu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsou předkládány žádosti o prominutí poplatků a úroků z prodlení. dluh za byt č. X v domě 30. dubna XXXX, Ostrava-Moravská Ostrava

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

Pozvánka. na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642

Pozvánka. na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642 Společenství vlastníků Žárovická 1642 Žárovická 1642, 190 16 Praha Újezd nad Lesy IČ 28 97 66 22, mailto:svjarovicka1642@volny.cz Pozvánka na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642

Více

SVJ. Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví. Sdružení vlastníků jednotek. Výroční členská schůze 31.5.2007

SVJ. Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví. Sdružení vlastníků jednotek. Výroční členská schůze 31.5.2007 SVJ Sdružení vlastníků jednotek Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví Výroční členská schůze 31.5.2007 Družstevní vlastnictví Bytový dům vlastní Bytové družstvo zápis na katastru nemovitostí

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Zápis z členské schůze ze dne 23. 5. 2012

Zápis z členské schůze ze dne 23. 5. 2012 Zápis z členské schůze ze dne 23. 5. 2012 Členská schůze Bytového družstva Ostružinová Medlánky se sídlem Brno, Ostružinová 497/5, 621 00 Brno, IČ 293 00 070, konaná dne 23. 5. 2012 v 18:30 hodin ve Společenském

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 Aktuální znění: platné od 1.1.2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

Podklady ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny

Podklady ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny Podklady pro jednání 7. shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro dům Řipská 6/1445, které se uskuteční ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny (Praha 3, Korunní 75, velký salonek)

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

Zápis. členské schůze družstva 26.03.2015 konané od 17,00 hod. v prostorách sušárny a chodby domu Mikuláškovo nám. 577/16, Brno

Zápis. členské schůze družstva 26.03.2015 konané od 17,00 hod. v prostorách sušárny a chodby domu Mikuláškovo nám. 577/16, Brno Zápis členské schůze družstva 26.03.2015 konané od 17,00 hod v prostorách sušárny a chodby domu Mikuláškovo nám. 577/16, Brno Ad 1. Zahájení, schválení programu členské schůze Členská schůze byla svolána

Více

Metodika postupu při správě a vymáhání pohledávek

Metodika postupu při správě a vymáhání pohledávek Schváleno (vydáno) Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou Kdy 9. října 2014 Číslo usnesení ZM/ /2014 Účinnost 1. listopadu 2014 Metodiku postupu při vymáhání dluhů ze dne Ruší 8. dubna 2010 (účinnou od

Více

Zápis z kontroly vedení administrativy a souladu činnosti výboru se zákonem o vlastnictví bytů a stanovami

Zápis z kontroly vedení administrativy a souladu činnosti výboru se zákonem o vlastnictví bytů a stanovami Zápis z kontroly vedení administrativy a souladu činnosti výboru se zákonem o vlastnictví bytů a stanovami Oznámení o zahájení kontroly: 10. 8. 2012 Upřesnění kontroly včetně požadavku na dodání podkladů:

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 1) zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) projednání návrhu nových stanov

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2014 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

ZPRÁVA. o hospodaření SVJ za období ROKU 2011

ZPRÁVA. o hospodaření SVJ za období ROKU 2011 ZPRÁVA o hospodaření SVJ za období ROKU 2011 V tomto roce bylo hospodaření SVJ, tak jako v roce minulém orientováno především na minimalizaci výdajů z běžného účtu SVJ a tvorbu rezervy finančních prostředků

Více

ZÁPIS. 4. Informace představenstva o výsledcích kontroly Státní energetické inspekce

ZÁPIS. 4. Informace představenstva o výsledcích kontroly Státní energetické inspekce ZÁPIS Z členské schůze Bytového družstva Stojanova 6, družstvo, se sídlem Brno, Stojanova 370/6, PSČ 602 00, IČO: 27737284, konané dne 16. 5. 2011 v prostorách domu Stojanova 6 1. Zahájení Schůzi zahájil

Více

Shromáždění delegátů 26. 5. 2011

Shromáždění delegátů 26. 5. 2011 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 19 Číslo 2/2011 Shromáždění delegátů 26. 5. 2011 Shromáždění delegátů (SD) bytového družstva DRUŽBA se konalo dne 26. května letošního roku v

Více

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ. Tento exekuční příkaz nabyl právní moci dne 29.02.2012 Připojení doložky provedla Kristina Bělohoubková dne 14.05.

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ. Tento exekuční příkaz nabyl právní moci dne 29.02.2012 Připojení doložky provedla Kristina Bělohoubková dne 14.05. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BEROUN EXEKUTOR Mgr. Pavel Dolanský Evid.č. 015 Palackého 31/2, 266 01 Beroun, tel.: 311 622 657, Fax: 311 600 323 e-mail: podatelna@exekuceberoun.cz, www.exekuceberoun.cz Tento exekuční

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Program (19,00 20,45 hodin)

Program (19,00 20,45 hodin) Program (19,00 20,45 hodin) Zahájení Schválení programu schůze Zpráva o činnosti výboru a hospodaření SVJ Zpráva o činnosti kontrolní komise Volby do statutárních orgánů s účinností od 17.9.2007 Roční

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

Zápis ze shromáždění

Zápis ze shromáždění Zápis ze shromáždění Datum konání: 9. 11. 2009 Místo konání: ZŠ Mládežnická Trutnov, budova bývalého kina Program 1. Volba zapisovatele, volba skrutátora, kontrola usnášeníschopnosti 2. Zpráva o činnosti

Více

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise Smluvní strany: Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise 1. ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Brněnská 1146/30, IČ: 00050784, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (Tyto zásady byly schváleny usnesením Rady městského obvodu MOaP č. 2361/34

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186, Praha 8 IČ 34398, DIČ CZ34398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 78, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská 86 Sídlo:

Více

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 v prostorách Literárního salonu - II. patro Regionální knihovny Karviná, ul. Centrum 2296/16 Přítomni dle presenční listiny Ad 1/

Více

Tisková konference, 12. října 2010. Neplatiči povinného ručení míří k soudům

Tisková konference, 12. října 2010. Neplatiči povinného ručení míří k soudům Tisková konference, 12. října 2010 Neplatiči povinného ručení míří k soudům 1 1 Prezentují JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů (ČKP) Ing. Ivana Hladíková ředitelka úseku

Více

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město Z á s a d y pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město I. Úvodní ustanovení 1. Město Staré Město (dále jen město) má ve svém majetku k 30.6.2007 celkem 54 bytových

Více