Galén Na Bělidle 34, Praha 5. Galén, Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2013. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz"

Transkript

1

2 Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno. Galén Na Bělidle 34, Praha 5 Galén, 2013 Ukázka knihy z internetového knihkupectví

3 et al. galén

4 Hlavní autor a pořadatel doc. MUDr., CSc. Centrum pro diagnostiku a léčbu Alzheimerovy choroby, Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha Recenzentka doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy; Gerontologické centrum, Praha et al. GERONTOPSYCHIATRIE První vydání Vydalo nakladatelství Galén, Na Bělidle 34, Praha 5 Editor nakladatelství Lubomír Houdek Šéfredaktorka nakladatelství Soňa Dernerová Odpovědný redaktor Radek Lunga Ilustrace na obálce Petr Panev Sazba Petra Veverková, Galén Tisk Glos, Špidlenova 436, Semily Určeno odborné veřejnosti G Zpracování monografie bylo podpořeno výzkumným záměrem VZ MŠM Neuropsychiatrické aspekty neurodegenerace Všechna práva vyhrazena. Tato publikace ani žádná její část nesmějí být reprodukovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem (včetně mechanického, elektronického, fotografického nebo jiného záznamu) bez písemného souhlasu nakladatelství. Pořadatel, autoři i nakladatel vynaložili značné úsilí, aby informace o léčivech odpovídaly stavu znalostí v době zpracování díla. Nakladatel za ně nenese odpovědnost a doporučuje řídit se údaji o dávkování a kontraindikacích uvedenými výrobci v příbalovém letáku příslušného léčivého přípravku. Týká se to především přípravků vzácněji používaných nebo nově uváděných na trh. V textu jsou používány ochranné obchodní známky léků a dalších produktů. Absence symbolů ochranných známek (, TM aj.) neznamená, že jde o nechráněné názvy a značky. Galén, 2013 ISBN (PDF) ISBN (PDF pro čtečky)

5 AUTORSKÝ KOLEKTIV Hlavní autor a pořadatel doc. MUDr., CSc Centrum pro diagnostiku a léčbu Alzheimerovy demence, Psychiatrická klinika, 1. LF UK a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha Autoři doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D. Neurologická klinika, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha, a AD centrum, Psychiatrické centrum Praha MUDr. Vanda Franková Psychiatrická léčebna, Dobřany MUDr. Jiří Konrád Psychiatrická léčebna, Havlíčkův Brod MUDr. František Koukolík, DrSc. Oddělení patologie a národní referenční laboratoř TSE-CJN, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha MUDr. Petr Kozelek Centrum pro diagnostiku a léčbu Alzheimerovy choroby, Psychiatrická klinika, 1. LF UK a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MUDr. Hana Kučerová Psychiatrická léčebna, Šternberk MUDr. Zuzana Lattová, Ph.D. Psychiatrické centrum Praha MUDr. Vladimír Línek, CSc. Neurologická klinika, 1. LF UK a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D. Oddělení patologie a národní referenční laboratoř TSE-CJN, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha doc. MUDr. Pavel Pavlovský, CSc. Psychiatrická klinika, 1. LF UK a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MUDr. Tamara Tošnerová Ambulance pro poruchy paměti, Ústav ošetřovatelství, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha MUDr. Světlana Žuchová, Ph.D. Psychiatrická klinika, 1. LF UK a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha autorský kolektiv 5

6

7 OBSAH 1. Gerontopsychiatrie historie, osobnosti, současnost Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku Změny psychiky ve stáří Tamara Tošnerová Ztráta nezávislosti u stárnoucí populace Změny, které mohou vést k závislosti Fyzické změny Sociální změny Psychologické změny Pohled na dopad závislosti Literatura Použití zobrazovacích metod v gerontopsychiatrii Vladimír Línek Výpočetní tomografie Nukleární magnetická rezonance Jednofotonová emisní výpočetní tomografie Pozitronová emisní tomografie Skóre mediotemporální atrofie Literatura Vyšetření gerontopsychiatrického pacienta obsah 7

8 6. Možnosti testování paměti u seniorů Světlana Žuchová Pracovní paměť Brown-Peterson Task Brief Word Learning Tests Reprodukce textu Vizuálně-prostorová paměť Reyova-Osterriethova komplexní figura Prospektivní paměť Testy dávných vzpomínek Famous Events Test Autobiografická paměť Dotazníkové metody...44 Memory Functioning Questionnaire...44 Literatura Posuzovací škály a testy používané v gerontopsychiatrii Aleš Bartoš, Testování kognitivních funkcí Jednoduché orientační kognitivní zkoušky Komplexní orientační kognitivní testy Dotazníky aktivit denního života Dotazník funkčního stavu / Functional Activities Questionnaire (FAQ) Dotazník soběstačnosti / Disability Assessment for Dementia (DAD) Bristolská škála aktivit denního života / Bristol Acitivites of Daily Living Scale (BADLS) Škála deprese pro geriatrické pacienty / Geriatric Depression Scale (GDS) Hachinskiho ischemické skóre / Hachinski Ischemic Score Literatura Demence a další poruchy kognitivních funkcí Diagnostika syndromu demence I (základní příznaky) Diagnostika syndromu demence II Epidemiologie Neuropatologie vybraných příčin syndromu demence František Koukolík Alzheimerova nemoc Makroskopické změny Mikroskopické změny Specificita neurohistologických změn Gerontopsychiatrie Ukázka knihy z internetového knihkupectví

9 Demence při Alzheimerově nemoci neuropatologická korelace Lehká kognitivní porucha (mírná porucha poznávacích funkcí) Genetické vlivy Vaskulární kognitivní porucha (vaskulární demence) Hipokampální skleróza Normotenzní hydrocefalus CADASIL Hereditární mozkové krvácení s amyloidózou holandský typ Hereditární mozkové krvácení s amyloidózou islandský typ Familiární amyloidóza finský typ Familiární britská demence s amyloidovou angiopatií Familiární dánská demence Frontotemporální lobární degenerace Pickova nemoc Kortikobazální degenerace Progresivní supranukleární obrna Nemoc s argyrofilními zrny Mnohotná systémová tauopatie s demencí Frontotemporální lobární atrofie doprovázená onemocněním motorického neuronu Onemocnění charakterizované neuronálními inkluzemi obsahujícími intermediální vlákna Demence bez charakteristického histologického nálezu Frontotemporální lobární degenerace doprovázená proteinem FUS Onemocnění charakterizovaná Lewyho tělísky Demence s Lewyho tělísky Alkohol a demence Demence při Huntingtonově nemoci Heredodegenerativní a metabolické příčiny demencí před 60. rokem věku Symptomatické a takzvané reverzibilní demence Prionová onemocnění Literatura Alzheimerova nemoc Klinický obraz Diagnostika Diferenciální diagnostika Terapie Inhibitory mozkových cholinesteráz Slabé kompetitivní inhibitory glutamátergních ionotropních receptorů typu NMDA Literatura obsah 9

10 8.3. Demence s Lewyho tělísky Jiří Konrád Epidemiologie Neuropatologické znaky a vztahy s Parkinsonovou a Alzheimerovou nemocí Klinický obraz a diagnostika Možnosti léčebného ovlivnění Literatura Demence u Parkinsonovy nemoci a onemocnění typu»parkinson plus« Jiří Konrád Základní charakteristiky Parkinsonovy nemoci Typické klinické příznaky demence u Parkinsonovy nemoci Možnosti terapie příznaků demence u Parkinsonovy nemoci Onemocnění typu»parkinson plus« Literatura Frontotemporální lobární degenerace, frontotemporální demence (F02.2) Vanda Franková, Radoslav Matěj Historie Epidemiologie Průběh onemocnění Etiologie a patogeneze Neurochemické změny Klinický obraz Demence frontálního typu (behaviorálně-dysexekutivní varianta) Sémantická demence Primární progresivní afázie (progresivní nonfluentní afázie) Vyšetření pacientů s FTLD Diagnostika Diferenciální diagnostika Terapie Kortikobazální degenerace Progresivní supranukleární obrna Literatura Další demence neurodegenerativního původu Huntingtonova nemoc Demence v rámci sclerosis multiplex Literatura Gerontopsychiatrie

11 8.7. Vaskulární demence Epidemiologie Diagnostika Diagnostická kritéria NINDS-AIREN Klasifikace vaskulárních demencí Multiinfarktová demence (F01.1) Vaskulární demence s náhlým začátkem (F01.0) Subkortikální vaskulární demence (F01.2) Jiné, vzácné vaskulární demence CADASIL Cerebrální amyloidová angiopatie Terapie Smíšené demence Literatura Demence infekčního původu Pavel Pavlovský Demence bakteriálního původu Neurosyfilis Lymeská borrelióza Demence virového původu Demence u AIDS Demence vyvolaná virem Herpes simplex Demence prionového původu Demence parazitárního původu Literatura Lidské prionové nemoci Vanda Franková, Radoslav Matěj Demence u Creutzfeldtovy-Jakobovy nemoci (F02.1) Definice Historie Epidemiologie Etiologie a patogeneze Klinický obraz Vyšetření pacienta s CJN Diferenciální diagnostika Diagnóza Terapie Prognóza Genetická Creutzfeldtova-Jakobova nemoc Náhodně přenesená CJN Nová varianta CJN obsah 11

12 Kuru Gerstmannova-Sträusslerova-Scheinkerova nemoc Fatální familiární insomnie Literatura Psychické poruchy na podkladě SLE a dalších revmatologických onemocnění Petr Kozelek Organické psychické poruchy Systémový lupus erythematodes Sjögrenův syndrom Revmatoidní artritida Vaskulitidy Onemocnění infekční etiologie Amyloidóza Sarkoidóza Reaktivní psychické poruchy Revmatoidní artritida Systémový lupus erythematodes Juvenilní idiopatická artritida a další onemocnění Farmakogenní psychické poruchy Imunosupresiva Antimalarika Nesteroidní antiflogistika Terapie psychických poruch u revmatologických nemocných Psychoterapie Farmakoterapie Elektrokonvulzivní léčba Literatura Ostatní symptomatické demence Metabolicky podmíněné demence Hereditárně podmíněné metabolické demence Hereditárně nepodmíněné metabolické demence Demence na podkladě hypovitaminóz Demence na podkladě endokrinopatií Farmakogenně podmíněné demence a jiné poruchy paměti Alkoholové demence a jiné poruchy paměti Wernickeův-Korsakovův alkoholový syndrom Alkoholová demence Demence způsobené jinými intoxikacemi Epileptické demence Demence způsobené traumaty mozku Gerontopsychiatrie

13 Demence způsobené nádory a paraneoplastické demence Demence na podkladě normotenzního hydrocefalu Literatura Mírná porucha poznávacích funkcí Literatura Izolované a přechodné kognitivní deficity Literatura Behaviorální a psychologické symptomy demencí Terapie Literatura Úzkostné poruchy u seniorů s demencí Vanda Franková Epidemiologie Rizika vzniku Klinický obraz Terapie Nefarmakologické postupy Farmakoterapie Literatura Nefarmakologické postupy v léčbě Alzheimerovy nemoci a demencí jiného typu Vanda Franková Práce s pečující osobou Mírný stupeň demence Střední stupeň demence Těžký stupeň demence Práce s pacientem Mírný stupeň demence Střední stupeň demence Těžký stupeň demence Program pro pacienty s demencí Možnosti využití psychoterapeutických technik při práci se seniory s demencí Podpůrná terapie Terapie zaměřená na orientaci v realitě obsah 13

14 Kognitivně-stimulační terapie Reminiscenční terapie Validační terapie Trénink paměti Senzorická stimulační terapie Muzikoterapie Multisenzorická stimulace Behaviorální terapie Kognitivně-behaviorální terapie Terapie s loutkou Literatura Deliria (stavy zmatenosti) ve stáří Jiří Konrád Epidemiologie Definice Etiologie Klinický obraz a diagnostika, diferenciální diagnostika demence a deliria Terapie Symptomatická farmakoterapie deliria nenasedajícího na demenci Symptomatická farmakoterapie deliria nasedajícího na demenci Doléčování deliria po jeho odeznění prevence časné recidivy Literatura Deprese ve stáří Rozdělení depresí ve vyšším věku Vyšetření depresivního pacienta Terapie depresí ve stáří Sebevražednost ve stáří Literatura Úzkostné poruchy ve stáří Organická úzkostná porucha Neorganické úzkostné poruchy Literatura Gerontopsychiatrie Ukázka knihy z internetového knihkupectví

15 12. Další organicky podmíněné psychické poruchy ve stáří Organická emoční labilita Organická disociativní porucha Organická porucha osobnosti a neorganické poruchy osobnosti seniorského věku Literatura Organické psychotické poruchy ve stáří Petr Kozelek Organická halucinóza Organická katatonní porucha Organický syndrom s bludy Literatura Psychózy ve stáří Vanda Franková Epidemiologie Vyšetření Diferenciální diagnostika Terapie Funkční psychózy ve stáří Epidemiologie Etiologie a patogeneze Diagnostika Klinický obraz Terapie Farmakoterapie funkčních psychóz ve stáří Trvalá duševní porucha s bludy Epidemiologie Etiologie a patogeneze Klinický obraz Forenzní problematika Psychotické poruchy ve stáří přetrvávající z mladšího věku Literatura Závislosti ve stáří Hana Kučerová Benzodiazepiny Alkohol Literatura obsah 15

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

PALIATIVNÍ MEDICÍNA. Ondřej Sláma, Ladislav Kabelka, Jiří Vorlíček et al. PRO PRAXI

PALIATIVNÍ MEDICÍNA. Ondřej Sláma, Ladislav Kabelka, Jiří Vorlíček et al. PRO PRAXI PALIATIVNÍ MEDICÍNA Ondřej Sláma, Ladislav Kabelka, Jiří Vorlíček et al. PRO PRAXI Děkujeme za podporu hlavnímu partnerovi publikace Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PALIATIVNÍ MEDICÍNA

Více

DEMENCE A JINÉ PORUCHY PAMĚTI Komunikace a každodenní péče

DEMENCE A JINÉ PORUCHY PAMĚTI Komunikace a každodenní péče DEMENCE A JINÉ PORUCHY PAMĚTI Komunikace a každodenní péče Hlavní autor a vedoucí autorského kolektivu: Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc., Psychiatrická klinika 1. LF UK Praha Autorský kolektiv: MUDr. Iva Holmerová,

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře Demence Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007 Autoři: Roman Jirák Jaroslava Laňková Oponenti: Iva Holmerová Jakub Hort Jiří Konrád Stanislav Konštacký Cyril Mucha

Více

Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné

Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Vaskulární demence a vaskulární kognitivní porucha

Vaskulární demence a vaskulární kognitivní porucha 73 Vaskulární demence a vaskulární kognitivní porucha doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D. 1,2, RNDr. Daniela Řípová, CSc. 1 1 AD centrum, Psychiatrické centrum, Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 3. LF a FN

Více

ZÁKLADY PRAKTICKÉ PROKTOLOGIE GALÉN

ZÁKLADY PRAKTICKÉ PROKTOLOGIE GALÉN Petr Anděl, Matej Škrovina, Vítězslav Ducháč ZÁKLADY PRAKTICKÉ PROKTOLOGIE GALÉN Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové,

Více

Upozornění. www.galen.cz. Galén, 2012. autorský kolektiv... V. Předmluva... XIX. 1. Fétus a novorozenec... 1

Upozornění. www.galen.cz. Galén, 2012. autorský kolektiv... V. Předmluva... XIX. 1. Fétus a novorozenec... 1 autorský kolektiv................. V Upozornění Předmluva...................... XIX 1. Fétus a novorozenec............. 1 2. Vnitřní prostředí a patofyziologie tělesných tekutin......... 55 Všechna práva

Více

ALTZHEIMEROVA DEMENCE

ALTZHEIMEROVA DEMENCE ALTZHEIMEROVA DEMENCE Tematický okruh: Péče o klienta s poruchami kognitivních funkcí s Altzheimerovou demencí (dále je jen s AD). Mezioborové přesahy a vazby: Somatologie - anatomie a fyziologie nervového

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 9 3 4 8 3 prof. MUDr. Jiří Ehrmann,

Více

diferenciální diagnostika v pediatrii

diferenciální diagnostika v pediatrii Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Chorobné znaky a příznaky 2

Chorobné znaky a příznaky 2 ISBN 978-80-247-2764-6 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234264 400 e-mail: obchod@grada.cz, www.grada.cz Chorobné znaky a příznaky 2 Chorobné znaky

Více

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Jitka Hajšmanová Studijní obor: Všeobecná sestra 5341R009 DENNÍ A TÝDENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY Bakalářská práce Vedoucí práce: Bc.

Více

Vyšetření kognitivních funkcí v časné diagnostice Alzheimerovy nemoci

Vyšetření kognitivních funkcí v časné diagnostice Alzheimerovy nemoci 297 Vyšetření kognitivních funkcí v časné diagnostice Alzheimerovy nemoci Mgr. Tomáš Nikolai 1, 2, 3, MUDr. Martin Vyhnálek 2, 3, Mgr. Eva Literáková 3, Hana Marková 4, doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D. 2,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSK Á FAK UL T A

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSK Á FAK UL T A UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSK Á FAK UL T A Neurologická klinika Abraham Buček Význam slovní produkce v záchytu Alzheimerovy nemoci v klinické praxi Contribution of verbal fluency test for the detection

Více

Diagnostikujeme správně a včas demenci?

Diagnostikujeme správně a včas demenci? Přehledová práce Diagnostikujeme správně a včas demenci? J. Lužný: Diagnostikujeme správně a včas demenci? Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, Lékařská fakulta OU v Ostravě, Ostrava Psychiatrická

Více

PÉČE O PACIENTY S KOGNITIVNÍ PORUCHOU

PÉČE O PACIENTY S KOGNITIVNÍ PORUCHOU PÉČE O PACIENTY S KOGNITIVNÍ PORUCHOU EV public relations 2007 Tato publikace vznikla v rámci projektu Centrum praktického vzdělání ve zdravotně sociálních službách. Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Křehký pacient a primární péče

Křehký pacient a primární péče Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 e-mail: obchod@grada.cz, www.grada.cz Z. Kalvach, L. Čeledová, I. Holmerová, R. Jirák, H. Zavázalová,

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2011 Vendulka Hálová

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2011 Vendulka Hálová Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2011 Vendulka Hálová Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Život s demencí Sociální

Více

DEPRESE V NEUROLOGICKÉ PRAXI

DEPRESE V NEUROLOGICKÉ PRAXI DEPRESE V NEUROLOGICKÉ PRAXI as. MUDr. Martin Anders as. MUDr. Eva Havrdová, CSc. MUDr. Erik Herman prim. MUDr. Jiří Hovorka, CSc. MUDr. Robert Mikulík doc. MUDr. Věra Pěničková, CSc. doc. MUDr. Jan Roth,

Více

PARKINSONOVA NEMOC: DIAGNOSTIKA A KLINICKÝ OBRAZ HETEROGENNÍHO ONEMOCNÌNÍ ETIOLOGIE I. REKTOROVÁ SOUHRN

PARKINSONOVA NEMOC: DIAGNOSTIKA A KLINICKÝ OBRAZ HETEROGENNÍHO ONEMOCNÌNÍ ETIOLOGIE I. REKTOROVÁ SOUHRN PARKINSONOVA NEMOC: DIAGNOSTIKA A KLINICKÝ OBRAZ HETEROGENNÍHO ONEMOCNÌNÍ I. REKTOROVÁ KLÍÈOVÁ SLOVA Parkinsonova nemoc parkinsonský syndrom nemotorické symptomy KEY WORDS Parkinson s disease parkinsonian

Více

V. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA

V. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA V. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA 22. - 24. dubna 2015 Kongresové centrum Univerzity Karlovy (Karolinum) Modrá posluchárna, Celetná 20, Praha 1 ORGANIZÁTOR ZÁŠTITA Neuropsychiatrické fórum o.s. Univerzita

Více

KNIŽNÍ KATALOG 2008. Knižní katalog nakladatelství Galén

KNIŽNÍ KATALOG 2008. Knižní katalog nakladatelství Galén KNIŽNÍ KATALOG 2008 zdarma Knižní katalog nakladatelství Galén odborné lékařské monografie učební texty pro lékařské fakulty pacientské příručky populárně-vědecká literatura beletrie biografie odborné

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO FARMAKOTERAPII NEUROPATICKÉ BOLESTI

KLINICKÝ STANDARD PRO FARMAKOTERAPII NEUROPATICKÉ BOLESTI NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 29 KLINICKÝ STANDARD PRO FARMAKOTERAPII NEUROPATICKÉ BOLESTI ODBORNÁ ČÁST ŘÍJEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Děkujeme za podporu publikace firmám:

Děkujeme za podporu publikace firmám: Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Kardiologie pro obor ošetřovatelství

Kardiologie pro obor ošetřovatelství Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová a kolektiv Kardiologie pro obor ošetřovatelství 2., rozšířené a doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová

Více

Disociativní poruchy v praxi

Disociativní poruchy v praxi Prehľadové články 13 Disociativní poruchy v praxi MUDr. Erik Herman 1,2,3, doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc. 3,4, doc. MUDr. Ján Praško, CSc. 5,6,7,8, MUDr. Tomáš Nežádal 3, MUDr. Michal Bajaček 3, MUDr. Pavel

Více