Klinický případ sekce 1 Kardiologie a metabolismus

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klinický případ sekce 1 Kardiologie a metabolismus"

Transkript

1 Klinický případ sekce 1 Kardiologie a metabolismus Žena která by chtěla zlepšit své stravovací a pohybové návyky... Alain Wajman Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do

2 2 Vidéo Françoise KP Lipido

3 Françoise 54 let, přichází na konzultaci V obj. nálezu je stenóza karotidy na 55 %, zjištěna na základě šelestu, ověřená dopplerem V osobní anamnéze nemá koronaropathii. Stopkuřačka (nikotinismus 40 balíčko-roků ukončen 5 let) Má nízkou fyzickou aktivitu Hypertenze léčena 5 mg ramiprilu, self-monitoring 142/88 mm Hg Hmotnost 82 kg / výška 168 cm, BMI 29 kg/m2, obvod pasu 92 cm Glykémie i renální funkce jsou normální Lipidogram: LDL-C 128 mg/dl 3,3 mmol/l HDL-C 47 mg/dl 1,2 mmol/l TG 370 mg/dl 9,6 mmol/l 3

4 V návrhu terapie této pacientky se nabízí následující otázky: 1) Jakou dietu navrhnout? 2) Jakou navrhnout fyzickou aktivitu? 3) Jaké je riziko této pacientky? 4) Jaké si stanovit teoretické terapeutické cíle? 5) Jakou léčbu HLPP navrhnout? 4

5 Doporučení ke stravování 1) Omezení nasycených mastných kyselin (MK) ve prospěch mono či poly nenasycených MK Zvýšení konzumace omega 3 ( ryby ) Zvýšení konzumace vlákniny -ovoce, zeleniny a cereálií Omezení příjmu živočišných tuků 2) Omezení konzumace alkoholu, snížení hmotnosti a omezení sedavého způsobu života 3) Omezení rychlých cukrů vzhledem k hypertriglyceridemii 4) Snížení příjmu soli 5

6 Je snadné aplikovat tato doporučení? 1 Ano 2 Ne 6

7 Je snadné aplikovat tato doporučení? 1 Ano 2 Ne 7

8 Je snadné aplikovat tato doporučení? Postupovat po etapách Probrat každou etapu s pacientkou Upozornit na obtíže ( např. cena za změnu stravovacích návyků, sílu rodinných zvyklostí..) Přiznat možná úskalí Poskytnout nástroje ke sledování změn Povzbuzovat bez obviňování při selhání v dietě 8

9 3 měsíce poté Françoise se podařilo kvalitativně upravit svou dietu, hmotnost se ale nesnížil, zůstává 82 kg / 168 výšky BMI 29 kg/m² Kontrola lipidogramu ukázala tyto hodnoty LDL-C 133 mg/dl 3,5 mmol/l HDL-C 48 mg/dl 1,2 mmol/l TG 270 mg/dl 6,9 mmol/l 9

10 Je stanovení LDL-cholesterolu spolehlivé? 1 Ano 2 Ne 10

11 Je hodnota LDL-cholesterolu spolehlivá? 1 Ano 2 Ne 11

12 Je stanovení LDL-c v praxi spolehlivé? Stanovení LDL c výpočtem lze pouze, pokud jsou Tgl do 4,5 mmol/l.při vyšší hodnotě je třeba požádat laboratoř o přímé změření. Variabilita LDL-c je v řádu 10%, pokud má pacient hraniční hodnotu, je třeba vyšetření zopakovat. Možné příčiny ovlivnění výsledku : infekce,recentní IM nebo CPM, recentní změna hmotnosti V případě této pacientky nedošlo ke snížení LDL-c při změně stravování na dietě zaměřené na snížení Tgl 12

13 V návrhu terapie této pacientky se nabízí následující otázky : 1) Jaká dietní opatření navrhnout? 2) Jakou fyzickou aktivitu navrhnout? 3) Jaké je riziko této pacientky? 4) Jaké jsou teoretické terapeutické cíle? 5) Jakou terapii na HLPP navrhnout? 13

14 Doporučení k fyzické aktivitě 14 Všem pacientům mezi a 18 a 65 lety doporučujeme 30 min přiměřené fyzické aktivity ( typu rychlá chůze ) 5 dnů ze 7 nebo 20 min intenzivnější fyz.aktivity 3 dny ze 7 nebo kombinaci obou aktivit 20 min intenzivnější fyz.aktivity lze rozdělit na dvakrát Toto doporučení jsou doplňkem k základním doporučení více chodit např. při nákupech, chodit po schodech apod. Haskell WL Circulation Aout 2007

15 Je snadné dodržet tato doporučení? 1 Ano 2 Ne 15

16 Je snadné dodržet tato doporučení? 1 Ano 2 Ne 16

17 Je snadné dodržet tato doporučení? Nutno adaptovat na každého pacienta (kvantita a typ aktivity) Dát příklady (vezměte pejska na procházku, nejezděte výtahem ) Podometr s cílovou hodnotou kroků* Jednotlivé etapy postupně probrat s pacientem Probrat těžkosti ( např. nedostatek času, bolesti kloubů ) Uznat těžkosti 17 JAMA 2007

18 V návrhu terapie této pacientky se nabízí následující otázky : 1) Jaká dietní opatření navrhnout? 2) Jakou fyzickou aktivitu navrhnout? 3) Jaké je riziko této pacientky? 4) Jaké jsou teoretické terapeutické cíle? 5) Jakou terapii na HLPP navrhnout? 18

19 Můžeme riziko této pacientky odhadnout snadno? 1 Ano 2 Ne 19

20 Můžeme riziko této pacientky odhadnout snadno? 1 Ano 2 Ne 20

21 50 let nebo více u muže 60 let nebo více u ženy RA předčasné ICHS Rizikové faktory doporučení AFSSAPS 2005 infarkt myokardu nebo náhlá smrt před 55 lety / 65 lety u otce / matky nebo příbuzného 1.stupně Aktuální nikotinismus nebo < 3 roky HT léčena či ne DM léčen či ne HDL-c nižší než 1,0 mmol/l ( 0.40 g/l ) HDL-c vyšší než 1,6 mmol/l ( 0.60 g/l ) protirizikový faktor Zhodnocení rizika na základě těchto RF by byla u této pacientky chybou Nevzal by se v úvahu předchozí nikotinismus a USG karotid 21

22 Pacientka má vysoké riziko na základě stenózy karotidy. V takovém případě je výpočet rizika na základě RF zbytečný tabulka ukazuje riziko spojené s asymptomatickou stenózou karotidy na podkladě aterosklerózy v 5 studiích Studie Nb Stenóza karotídy Prevence II Sledování Příhody Ref. ACAS % 69% 2.7 let Mortalita na IM 10% Mortalita koronární 19% VACSG % 4 let Mortalita koronární za 10 let 51% MACES % 40% 2.5 let KV příhody za 10 let 30% CASANOV A % 42% 3.5 let Mortalita koronární za 10 let 51% 4 Norris et al. 696 > 50%* 34% 3.4 let KV příhody : 55% 5 22 * 303 pacientů 1 JAMA 1995 ; 273 : N Engl J Med 1993 ; 328 : Mayo Clin Proc 1992 ; 67 : Stroke 1991 ; 22 : Stroke 1991 ; 22 :

23 Je snadné v praxi vyhodnotit riziko (1)? Ano pokud posuzujeme pacienta v sekundární prevenci ( protože vysoké riziko je dané ) Je třeba zahrnout ekvivalenty rizika odpovídající stenóze karotidy a aneurysmatu abdominální aorty Ano pokud se jedná o diabetika, který kumuluje rizikové faktory Ne pokud je pacient vyšetřován z jiného důvodu než zhodnocení KV rizika 23

24 Je snadné v praxi vyhodnotit riziko (2)? Dnes většina vzorců k vyhodnocení rizika vychází z americké studie z Framinghamu: je třeba použít kalkulátorů nebo jít na specializované stránky na internetu Dle doporučení je třeba vyhodnotit riziko KV příhody. Můžeme použít rovnice Framingham nebo PROCAM 24 Tyto nástroje mají svá omezení: např. nadhodnocují riziko ve Francii. Výpočet zabere trochu času. Teoreticky výpočet nelze provést za léčby. Výpočet je užitečný u pacientů kumulujících rizikové faktory jako jsou pacienti s metabolickým syndromem

25 V návrhu terapie této pacientky se nabízí následující otázky : 1) Jaká dietní opatření navrhnout? 2) Jakou fyzickou aktivitu navrhnout? 3) Jaké je riziko této pacientky? 4) Jaké jsou teoretické terapeutické cíle? 5) Jakou terapii na HLPP navrhnout? 25

26 Jakou si stanovíme cílovou hodnotu LDLcholesterolu pro Francoise? 1 4,1 mmol/l ( 1.60 g/l ) 2 3,3 mmol/l (1.30 g/l) 3 2,6 mmol/l (1.00 g/l) 26

27 Jakou si stanovíme cílovou hodnotu LDLcholesterolu pro Francoise? 1 4,1 mmol/l ( 1.60 g/l ) 2 3,3 mmol/l (1.30 g/l) 3 2,6 mmol/l (1.00 g/l) 27

28 Práh/cíl pro LDL-cholesterol: všechna doporučení vysoké riziko = LDL-c nižší než 2,6 mmol/l ( 1,00 g/l) Počet rizikových faktorů Prahová hodnota pro LDL Prahová hodnota pro LDL žádný 2,20 g/l 5,7 mmol/l jeden 1,90 g/l 4,9 mmol/l dva 1,60 g/l 4,1 mmol/l tři 1,30 g/l 3,4 mmol/l Vysoké riziko 1,00 g/l 2,6 mmol/l 28

29 V návrhu terapie této pacientky se nabízí následující otázky : 1) Jaká dietní opatření navrhnout? 2) Jakou fyzickou aktivitu navrhnout? 3) Jaké je riziko této pacientky? 4) Jaké jsou teoretické terapeutické cíle? 5) Jakou terapii na HLPP navrhnout? 29

30 Co předepíšete Francoise? 1 Fibrát 2 Statin 3 Žádnou terapii 30

31 Co předepíšete Francoise? 1 Fibrát 2 Statin 3 Žádnou terapii 31

32 Statin nebo fibrát? (doporučení AFSSAPS 2005) Základní terapie všech pacientů s hyperldlémií je založena na statinech Fibráty mají 3 indikace HyperTgl výrazná a izolovaná (nad 10 mmol/l - 4 g/l ) Intolerance statinů HyperTg / nízké HDL / LDL-c < 2,6 mmol/l mg/dl V případě této pacientky je indikace k terapii statinem bez diskuze, neboť LDL cholesterol je nad prahem a Tgl jsou jen lehce zvýšené. 32

33 Závěr Zvýšené riziko je třeba vyhodnotit.je to základní pilíř kardiovaskulární prevence U této pacientky zbývá upravit terapií hypertenzi a kontrolovat ji self-monitoringem Nejtěžší bude dohled nad dodržováním diety a fyzické aktivity 33

34 Questions? ~ Answers! Otázky? ~ Odpovědi! Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SORTIS 10 mg SORTIS 20 mg SORTIS 40 mg SORTIS 80 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SORTIS 10 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU INEGY 10 mg/10 mg tablety INEGY 10 mg/20 mg tablety INEGY 10 mg/40 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum

Více

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10. 13. května 2009, Brno, areál BVV Centrum pro plicní hypertenzi II. interní klinika VFN a 1. LF UK U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 VOLEJTE ZDARMA: 800

Více

DIETOLOGIE. Hallan s.r.o. www.hallan.cz

DIETOLOGIE. Hallan s.r.o. www.hallan.cz Hallan s.r.o. www.hallan.cz Vzdělávací program Stravovací úsek pro cestovní ruch je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním

Více

OBEZITA A NADVÁHA JAK S NÍ ZATOČIT?

OBEZITA A NADVÁHA JAK S NÍ ZATOČIT? P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m 2 0 1 0 SUPPLEMENTUM OBEZITA A NADVÁHA JAK S NÍ ZATOČIT? ANEB PROČ A JAK SE PUSTIT DO BOJE S PŘEBYTEČNÝMI KILOGRAMY JEŠTĚ DNES Vyrobeno ve spolupráci

Více

Současné používané metody zjišťování stravovacích zvyklostí. Jejich výtěžnost a možnost použití.

Současné používané metody zjišťování stravovacích zvyklostí. Jejich výtěžnost a možnost použití. Současné používané metody zjišťování stravovacích zvyklostí. Jejich výtěžnost a možnost použití. SOUHRN: Článek shrnuje přehled nejužívanějších metod zjišťování stravovacích zvyklostí, jejich porovnání,

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Změny tělesné

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kinzalmono 20 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje telmisartanum 20 mg. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Obsah. I. Funkce pro uživatele. II. Funkce pro lékaře

Obsah. I. Funkce pro uživatele. II. Funkce pro lékaře PM-E-26 Rev.O Obsah I. Funkce pro uživatele 1. TIME DISPLAY ZOBRAZENÍ ČASU... 3 2. BUTTON SCROLL POSOUVÁNÍ TLAČÍTKEM... 3 3. BEEP ZVUKOVÝ SIGNÁL... 3 4. ALARM ALARM... 3 5. LCD ON(S) DOBA ZAPNUTÍ DISPLEJE

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ XVIII. PRACOVNÍ DNY KLINICKÉ FARMACIE 6.6.2014, Lékařský dům, Praha, Sokolovská 31 Pořadatelé: Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP Sborník abstrakt

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky Zpráva o zdraví obyvatel České republiky 2014 Zpráva o zdraví obyvatel České republiky Ministerstvo zdravotnictví České republiky Praha 2014 Autoři: MUDr Danuše Antošová, MUDr. Čestmír Beneš, PhDr. Ladislav

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg. Sp. zn. sukls97605/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Elziette 0,15 mg/0,03 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls274189/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Eloine 0,02 mg /3 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 24 světle růžových potahovaných tablet: Jedna potahovaná

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA. Funkční diagnostika. Zdeněk Vilikus

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA. Funkční diagnostika. Zdeněk Vilikus VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA Funkční diagnostika Zdeněk Vilikus Praha 2012 Autor: Zdeněk Vilikus Praha 2012. ISBN 978-80-904815-8-9. Vysvětlení použitých ikon cíle a obsah kapitoly úkol

Více

SOUČASNÁ SITUACE V ČR

SOUČASNÁ SITUACE V ČR Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury SOUČASNÁ SITUACE V ČR Tento školící materiál bude sloužit studentům na Univerzitě Palackého a Ostravské univerzitě v inovovaných předmětech Rekreologie

Více

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ POSKYTUJÍCÍ KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI SPORTOVNÍ MEDICÍNY NA ŠPIČKOVÉ ÚROVNI

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ POSKYTUJÍCÍ KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI SPORTOVNÍ MEDICÍNY NA ŠPIČKOVÉ ÚROVNI ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ POSKYTUJÍCÍ KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI SPORTOVNÍ MEDICÍNY NA ŠPIČKOVÉ ÚROVNI - Moderní zdravotnické zařízení poskytující komplexní služby v oblasti sportovní medicíny - Jediné zařízení

Více

Aktuální pohled praktického lékaře na dyspeptický syndrom

Aktuální pohled praktického lékaře na dyspeptický syndrom Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha REVIEW/ AKTUÁLNÍ PŘEHLED Souhrn Dyspeptický syndrom je nejednotně interpretovaný soubor polymorfních obtíží, které provázejí poruchy trávení

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RECOXA 15 Tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Recoxa 15: Jedna tableta obsahuje

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Marco Zlepšená kompenzace s pumpou od 2011

Marco Zlepšená kompenzace s pumpou od 2011 Marco s pumpou od 2011 PŘEJI SI, ABY EXISTOVAL DALŠÍ ZPŮSOB, JAK LÉPE ZVLÁDAT HYPOGLYKÉMIE Hypoglykémie může představovat jednu z největších obav lidí s diabetem 1. typu, a to především během noci, kdy

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27 1 1 Základní pojmy str. 3 2 Zásady pro chování dobrovolníka v organizaci str. 6 3 Práva a povinnosti dobrovolníků str. 9 4 Pravidla dobrovolnického programu str. 12 5 Přijímající organizace str. 16 6

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO

Více

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ROČ NÍK 2003 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Indikační kritéria pro zobrazovací metody - upravený český překlad dokumentu

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU ENBREL 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje etanerceptum

Více