Plicní fibróza na dřeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plicní fibróza na dřeň"

Transkript

1 1 Pořadatel Plicní klinika Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové Plicní fibróza na dřeň

2

3 3 Termín konání. 2.prosince 2014 Místo konání. Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové Hradecká 1250/ Hradec Králové Odborný garant. MUDr. Vladimír Bartoš Plicní klinika FN Hradec Králové Přednášející. MUDr. Vladimír Bartoš Plicní klinika FN Hradec Králové MUDr. Helena Hornychová, Ph.D. Fingerlandův ústav patologie FN Hradec Králové MUDr. Michal Hrnčiarik Plicní klinika FN Hradec Králové MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. Plicní klinika FN Hradec Králové MUDr. Eva Kočová Radiologická klinika FN Hradec Králové Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D. Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci MUDr. Jakub Novosad, Ph.D. Ústav klinické imunologie a alergologie FN Hradec Králové MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D. Plicní klinika FN Hradec Králové Organizační zajištění akce. HANZO Production, spol. s r.o. Malé náměstí Hradec Králové Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a ohodnocena 6 kredity pro lékaře.

4 4 Organizační výbor vyjadřuje poděkování firmám a společnostem za vstřícný přístup a podporu semináře Plicní fibróza na dřeň GENERÁLNÍ PARTNER PARTNER AstraZeneca Czech Republic s.r.o. Boehringer Ingelheim spol. s r.o. Fresenius Kabi s.r.o. GlaxoSmithKline, s.r.o. Linde Gas a.s. MR Diagnostic s.r.o.

5 5 Program semináře Blok I - Úvod do problematiky intersticiálních plicních procesů (IPP) Úvod do problematiky intersticiálních plicních procesů (IPP), jejich dělení, terminologie MUDr. Vladimír Bartoš, Plicní klinika FN Hradec Králové 15 min Principy diagnostiky intersticiálních plicních procesů MUDr. Vladimír Bartoš, Plicní klinika FN Hradec Králové 15 min Organizace péče o pacienty s intersticiálními plicními procesy v ČR, centra, registr IPF MUDr. Vladimír Bartoš, Plicní klinika FN Hradec Králové 20 min Diskuse 10 min Kávová přestávka Blok II - Diagnostika idiopatické plicní fibrózy (IPF) Idiopatická plicní fibróza - úvod, epidemiologie, etiopatogeneze onemocnění, prognóza MUDr. Vladimír Bartoš, Plicní klinika FN Hradec Králové 15 min Pohled rentgenologa na idiopatickou plicní fibrózu MUDr. Eva Kočová, Radiologická klinika FN Hradec Králové 20 min Pohled patologa na idiopatickou plicní fibrózu MUDr. Helena Hornychová, Ph.D., Fingerlandův ústav patologie FN Hradec Králové 20 min Pohled imunologa na idiopatickou plicní fibrózu MUDr. Jakub Novosad, Ph.D., Ústav klinické imunologie a alergologie FN Hradec Králové 20 min Pohled ošetřujícího pneumologa na idiopatickou plicní fibrózu shrnutí MUDr. Vladimír Bartoš, Plicní klinika FN Hradec Králové 20 min Diskuse 10 min

6 6 Program semináře Kávová přestávka Blok III - Farmakologická léčba idiopatické plicní fibrózy Současná i budoucí farmakologická léčba stabilní IPF, problematika časného záchytu MUDr. Vladimír Bartoš, Plicní klinika FN Hradec Králové 30 min Léčba pacienta s IPF na JIP, problematika akutních exacerbací IPF MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., Plicní klinika FN Hradec Králové 25 min Diskuse 10 min Obědová přestávka spojená s praktickými ukázkami Ukázky metod domácí léčby kyslíkem Vyšetřovací metody v diagnostice intersticiálních plicních procesů Základy rehabilitace u pacientů s IPF, simulace pocitů pacienta s IPF Blok IV - Nefarmakologická léčba idiopatické plicní fibrózy Výživa a preventivní protiinfekční opatření u pacientů s plicní fibrózou MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D., Plicní klinika FN Hradec Králové 15 min Domácí terapie kyslíkem u pacientů s plicními fibrózami MUDr. Vladimír Bartoš, Plicní klinika FN Hradec Králové 15 min Rehabilitace u pacientů s plicními fibrózami Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci 20 min Transplantace plic u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou MUDr. Vladimír Bartoš, Plicní klinika FN Hradec Králové 15 min Paliativní péče u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou MUDr. Michal Hrnčiarik, Plicní klinika FN Hradec Králové 15 min Kávová přestávka

7 7 Program semináře Blok V - Interaktivní blok aneb co jste si zapamatovali Interaktivní kasuistiky s hlasováním MUDr. Vladimír Bartoš, Plicní klinika FN Hradec Králové 60 min Idiopatická plicní fibróza očima pacienta (video) Diskuse a zakončení semináře 10 min

8 Intersticiální plicní procesy-ipp 1. Úvod do problematiky intersticiálních plicních procesů (IPP), jejich dělení, terminologie 1 - skupina více jak 160/200 onemocnění - velmi heterogenní skupina chorob - často vzácné i velmi vzácné choroby - -,,vzácné choroby v EU = prevalence pod 1: 2000 (tj. pod 50/ obyvatel, ) - - upraveno legislativou EU a nyní i ČR (Národní strategie pro vzácná onemocnění v České republice) - sledování v centrech - Diagnostika, léčba často náročná a individualizovaná (otázka nutnosti přesnosti dg x rizika plynoucí z diagnostiky pro pacienta) - Léčba závislá nejenom na typu choroby ale i na aktivitě IPP a celkovém stavu pacienta (PS) - léčba: - i u IPP přístup,, medicíny založené na důkazech - biologická léčba, Tx plic, DDOT, 2 Novinky v IPP nyní přibývá - Nová mezinárodní doporučení 2011, 2012, - IPF, LAM, (ERS+ATS,..) - Výsledky studií o plicních zánětech, nových léčivech, + lokální studie, doporučení,.. X - málo časté choroby, malé soubory, rizika systémových chyb (rozdílnosti genetiky, populací, diagnostiky i léčby ) - založena sekce pro IPP při ČPFS a centra IPP specialisté na IPP i v ČR 3 Intersticiální plicní procesy (IPP) nové klasifikace různá dělení definice standardy přístupy k nemocným,. 4 Dělení IPP dle etiologie Ze známé příčiny (35% ILDs) - Infekční (viry, baktérie, mykózy, paraziti) - Nádory (lymfomy, leukémie, karcinomatózy, BAC ) - Organické a anorganické prachy/antigeny (EAA, pneumokoniózy, ) - Vrozené vady (tuberózní skleróza, neurofibromatóza,..) - Metabolické (m. Gaucher,..) - Postradiační - Poruchy hemodynamiky (kardiální, renální selhání) - Toxické a polékové (amiodaron, busulfan, metotrexát, biologická léčba..) Dělení IPP dle četnosti výskytu v užším smyslu IPP Relativně četná (sarkoidóza, IPF) Relativně méně četná (EAA, polékové) Vzácná (LAM, granulomatóza z Langerhansových bb, ) Z neznámé příčiny (65% ILDs) (IPF, sarkoidóza, systémová onemocnění pojiva, m. Crohn, vaskulitis ) 5 6

9 Dělení IPP patologicko-anatomicky Procesy granulomatózní (sarkoidóza, silikóza, vaskulitidy, EAA, ) Dělení IPP dle klinického průběhu Akutní IPP (intoxikace, polékové, akutní EAA, AIP, vaskulitis-dah..) Procesy zejména s plicní fibrózou (IPF, systémová onemocnění pojiva, postradiační, ARDS, ) Procesy s přítomností granulomů i fibrózy (chronická EAA, infekce ) Subakutní IPP Chronické IPP (fibrotizující x nefibrotizující) (IPF, NSIP, COP, DIP, RB-ILD, LIP, chron. EAA, pneumokoniózy, kolagenózy..) 7 8 Klasifikace IPP 4 skupiny klinické jednotky 1/ Idiopatické intersticiální IPF, NSIP, COP, DIP, RB ILD,AIP, LIP pneumonie (IIP) 2/ IPP ze známých příčin pneumokoniózy, EAA, polékové, postradiační, poruchy hemodynamiky 3/ Granulomatózní procesy sarkoidóza, plicní vaskulitidy, histiocytóza X 4/ Jiné vzácné IPP s typickým lymfangioleiomyomatóza, klinickým, radiologickým a alveolární proteinóza, histologickým nálezem 9 Klasifikace IPP 4 skupiny klinické jednotky 1/,,Idiopatické intersticiální IPF (55%) pneumonie (IIP) NSIP (25%) RB ILD (10%) DIP (5%) COP (3%) LIP (1%) AIP (1%) akutní subakutní chronické vliv kouření 10 Idiopatické intersticiální pneumonie (IIP) 1/ Hlavní idiopatická intersticiální pneumonie - IPF, NSIP, COP, DIP, RB ILD, AIP 2/ Vzácné idiopatická intersticiální pneumonie - LIP, CPFE(idiopatická pleuropulmonální fibroelastóza) 3/ Neklasifikovaná idiopatická intersticiální pneumonie Travis WD et.al Am. J.Respir. Crit Care Med 2013, 188, ATS/ERS klasifikace Závěr IPP - existují, heterogenní skupina chorob IPP nutno na ně myslet Klasifikace IPP se neustále vyvíjí Při podezření na IPP odeslat pacienta k pneumologovi Přesné terminologické zařazení zpravidla úkol pro pneumologa Při časné a správné diagnostice IPP již máme terapeutické možnosti léčby pro pacienty s IPP 12

10 Klinika IPP 2. Principy diagnostiky intersticiálních plicních procesů - často velmi podobná -narůstající námahová dušnost (postupný nárůst i akutní) kašel (zpravidla suchý x produktivní u BE), pleuritické bolesti hemoptýza -někdy flu like sy,. -příznaky systémového onemocnění pojiva kloubní, svalové, kožní projevy, teploty, Raynaudův fenomén,.projevy aspirací, GERD,.. -příznaky respirační insuficience cyanóza, otoky DKK - celkové příznaky únava, hubnutí, teploty 1 2 Anamnéza IPP - RA: + u sarkoidóz, SOP, EAA - OA: cave onemocnění ledvin, jater, srdce - EA: cestovní anamnéza + TBC + HIV -TA: kouření - DIP, RBILD, IPF, PHLB, vaskulitis, RA, inhalační i iv drogy -GA - PA: expozice organické i anorganické Ag -SA: dtto - FA: polékové IPP (www.pneumotox.com) + radiace 3 4 Fyzikální nálezy u IPP Zobrazovací metody Fyzikální vyšetření plicní nález: 0 či krepitus/chrůpky vzácně pískoty, vrzoty - paličkovité prsty, nehty tvaru hodinového sklíčka - cyanóza - projevy systémových onemocnění pojiva 5 RTG hrudníku ZP+bočná projekce - často falešně negativní -,, norma - hodnocení (změny,,parenchymu +,,hily +,,srdce +,,mediastinum + pleurální syndrom) -změny často necharakteristické - často málo citlivé k hodnocení dynamiky HRCT plic - základ diagnostiky - inspirační/exspirační scany, poloha na břiše -+ často typické nálezy pro jednotlivá IPP + hodnocení rozsahu změn, vývoje v čase, komplikací, - radiace, cena UZ břicha PET/CT, Ga scintigrafie UZ srdce (vady, EF, PH, endokarditis,..) 6

11 Laboratorní diagnostika - nálezy zpravidla necharakteristické - odchylky v Ko + diff (eo syndromy) - biochemie funkce ledvin, jater, CK, CRP, prokalcitonin,. + autoprotilátky: ANA, ENA, ds DNA, RF, accp, ANCA, antifosfolipidové protilátky,.(scl-70 - IPP, ACA - PH,..) + stanovení imunokompetence - imunoglobuliny IgM,G,A,E - specifické protilátky ve třídě IgG proti vyvolávajícímu antigenu (EAA) Cytologické a bioptické metody Bronchoskopie - základ v dg. a zejména dif.dg. (th BAL) -vyloučení endobronchiální patologie (TU, TBM, vředy, stenózy..) + Endobronchiální biopsie sliznic EBB- (vaskulitis, granulomatózy,.) Bronchoalveolární laváž BAL - cytologie, imunofenotypizace, mikrobiologie,. - stanovení typu alveolitidy, buněčnosti, vyloučení hemoragie, Transbronchiální klíšťková biopsie-tblb - biopsie parenchymu, pozitiva i rizika, zpravidla prováděna až při nevýtěžnosti předchozích metod - Transbronchiální kryobiopsie větší vzorky Transkarinální jehlové punkce Endobronchiální ultrasonografie EBUS - s cílenými biopsiemi 7 Transparietální plicní biopsie pod CT/UZ kontrolou 8 Bronchoalveolární laváž (BAL) - prováděna zpravidla z míst maxima změn na HRCT Provedení a metodika: - bronchoskop se zaklíní co nejdistálněji do průdušky v místě největšího nálezu na HRCT plic, poté se postupně aplikuje do plíce 50 ml ohřátého fyziologického roztoku na 37 st. C s následným jeho odsátím, vše se opakuje 4x za sebou - získaná tekutina bývá označována jako BAT (BALF), (odpovídá výplachu plicního parenchymu) - ta se dále vyšetřuje cytologicky, imunofenotypizačně, mikrobiologicky, Funkční vyšetření plic Spirometrie jen orientační vyšetření - u IPP u časných forem falešně negativní/normální Kompletní funkční vyšetření plic = - spirometrie + bodypletysmografie + transfer faktor CO + síla respiračních svalů - základ ve funkční diagnostice + přesné, levné, citlivé, sledování vývoje změn, bez radiace, - nutnost spolupráce pacienta - vývoj změn zpravidla u IPP: TLco VC, ev. Tiff RVP, ev. OVP, KVP respirační insuficience - zpravidla restrikční ventilační porucha (vzácněji OVP či KVP) s omezeným TLco -6MWT časný záchyt latentní respirační insuficience, 10 - spiroergometrie Funkční diagnostika - Funkční vyšetření plic (6MWT) á 3-6 měsíce - Hodnocení efektu léčby - Klinika symptomy (dušnost) + infekční či jiné komplikace - Plicní funkce - TLC, - FVC (-10%), TLCO (-15%) - 6MWT, sat. O 2 po námaze - HRCT progrese fibrózy, AE či relapsy IIP Hodnocení efektu léčby IPP formální ATS/ERS kritéria Zlepšení: (přítomny alespoň 2 znaky) 1/ zlepšení klinického stavu (zlepšení tolerance námahy, dušnosti, kašle) 2/ zlepšení nálezu na RTG či HRCT 3/ zlepšení alespoň 2 bodů a/ zvýšení TLC či VC o 10 % a více (alespoň 200 ml) b/ zvýšení TLCO o 15 % a více c/ zlepšení saturace O 2 o 4 % nebo 4 mmhg nebo po 2 po 6MWT Stabilizace stavu : - při odezvě: 1/ v TLC či VC o 10 % nebo méně než 200 ml, 2/ zlepšení méně než 15 % v TLCO, 3/ žádná změna v saturaci či po 2 po 6MWT 11 Zhoršení: 1/ zhoršení dušnosti či kašle 2/ zhoršení HRCT, voština, plicní hypertenze 3/ zhoršení plicních funkcí (alespoň ve 2 bodech) a/ pokles TLC či VC o více jak 10% b/ pokles TLCO o více jak 15% c/ zhoršení sat O 2 12

12 Chirurgické verifikace Chirurgické histologické verifikace - zatíženy riziky celkové anestézie, operace - tj. rizika morbidity i mortality indikovány u nejednoznačných nálezů - indikace zpravidla z meziklinických seminářů počty vzorků, výsledky konkordantní i diskordantní - nutné provést u pacientů se suspekcí na malignitu s nejednoznačnými nálezy, kde definitivní diagnóza mění terapeutický postup - vždy nutno zohlednit: celkový stav pacienta komorbidity plicní funkce benefit výkonu x rizika výkonu názor pacienta,. 13 Stanovení dg IPP - klinickou diagnózu stanovuje klinik - syntéza všech výsledků, tj. - klinický obraz + obraz na HRCT + BAL + plicní biopsie,.. - často není žádná zlatá metoda v dg IPP (kompletace všech výsledků a jejich shoda/neshoda se zvažovanou dg, dg per exclusionem) - v případě diskordantních nálezů (zejména v histologii) se léčba řídí dle závažnějšího typu IPP - výhodné stanovení dg na kolektivních seminářích (pneumolog + radiolog + patolog) - stanovení správné dg- dynamický proces, tj. vývoj v čase 14 Anamnéza Fyzikální vyšetření Diagnostika IPP RTG hrudníku, HRCT plic, UZ břicha UZ srdce FBS + BAL, transbronchiální biopsie, TPP Funkční vyšetření plic + 6MWT, KP PET/CT, Ga scintigrafie Revmatologický a imunologický screening - ANA, ENA, ANCA, RF, CIK, Chirurgická histologická verifikace,. PL, spádový pneumolog nebo jiný specialista spádový pneumolog nebo centrum centrum 15 Závěr Diagnostika IPP není složitá Existují úskalí diagnostiky do rukou pneumologa Vždy zahrnuje syntézu všech výsledků, dif. dg., často dg per exclusionem Často není zlatá metoda v diagnostice Přednost neinvazivních, semiinvazivních metod před invazivními Rychlost diagnostiky často ovlivní prognózu nemocného Nutnost mezioborové spolupráce 16

13 Intersticiální plicní procesy-ipp Organizace péče o pacienty s intersticiálními plicními procesy v ČR, centra, registr IPF 1 - skupina více jak onemocnění - velmi heterogenní skupina chorob - často vzácné i velmi vzácné choroby -,,vzácné choroby v EU = prevalence pod 1: 2000 (tj. pod 50/ obyvatel, ) - upraveno legislativou EU a nyní i ČR (Národní strategie pro vzácná onemocnění v České republice) - Např. nejčastější IPP incidence prevalence - sarkoidóza 4 / / IPF 1-2 / / zkušenosti jedince/lékaře v terénu s dg a léčbou IPP malé tendence odesílat pacienty k pneumologům.. specializovaní pneumologové.. center pro dg a léčbu pacientů s IPP 2 Centra pro IPP v ČR (10) 1) Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha+ I.Klinika TRN 1. LF UK Všeobecná Fakultní nemocnice Praha + Klinika pneumologie a hrudní chirurgie Nemocnice Na Bulovce- - M. Vašáková, M. Šterclová, J. Homolka, L. Lacina 2) Pneumologická klinika 2.LF FN Motol Praha - F. Petřík, P. Lisá 3) Klinika TRN FN Plzeň - R. Bittenglová 4) Plicní klinika FN Hradec Králové + Oddělení TRN Pardubice - V. Bartoš, V. Havel, R. Králová 5) Klinika plicních nemocí a TBC FN Olomouc + Pneumologicko alergologické odd Kroměříž - V. Kolek, V. Lošťáková, M. Žurková, J. Pšíkalová 6) Klinika nemocí plicních a TBC FN Brno + Plicní oddělení nemocnice Znojmo + Plicní oddělení nemocnice Jihlava - I. Binková, M. Doubková, J. Kervitzer, T. Snížek 7) Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice o.z., Oddělení plicních nemocí a Tbc, Ústí n.labem -P. Reiterer 8) Plicní oddělení Nemocnice České Budějovice a.s. - H. Šuldová 9) Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí, Fakultní nemocnice Ostrava + Plicní odd. Nemocnice Nový Jičín a.s. - M. Plačková, R. Tyl 10) Plicní oddělení, Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín 3 - V. Řihák Centra pro IPP v ČR Cíl center - rychlá a správná dg a th pacientů s IPP - dostupnost moderních postupů a léčiv - vzájemné vzdělávání, domluva, standardy - databáze - kumulace pacientů větší zkušenosti - efektivní spolupráce s Tx sekcí ČPFS - spolupráce se spádovými PNE, internisty, časný záchyt IPP 4 Centra pro IPP v ČR - Požadavky na centrum: - při universitní či krajské nemocnici - komplexní centra, přidružená pracoviště - kvalifikovaný personál - minimálně 2 lékaři pneumologové specializující se na IPP a min. 1 z nich člen sekce IPP - personál centra: lékaři, NLP, fyzioterapeut, klinický psycholog, nutricionista, administrátor - spolupracuje s Tx centrem - dispenzarizace > 200 pacientů s IPP Centra pro IPP v ČR - Požadavky na centrum: - Diagnostika: - HRCT (erudovaný rentgenolog v IPP) (HRCT,PET/CT,...) - bronchologie včetně BAL a TBLB - funkční diagnostika (spiro+body, difuze, 6MWT, KP,..) - patologie ( pneumopatolog) - laboratorní dg (revmatologie, imunologie, ) - hrudní chirurgie + ostatní odbornosti - ORL, revma, nefro, kardio, gastro, hemato, osteo, endokrino,..

14 Centra pro IPP v ČR - Požadavky na centra: - Lůžkové zázemí včetně JIP - Schopnost a dostupnost meziklinické spolupráce meziklinické/mezioborové semináře - Dostupnost komplexní léčby farmakologické i nefarmakologické 7 Sekce pro IPP při ČPFS - Otevřena všem členům ČPFS se zájmem o IPP! - Cíl: - sblížit/sjednotit dg, th a dispenzarizaci pacientů s IPP v ČR nová doporučení - IPF, sarkoidóza, LAM, EAA, (na stránkách ČPFS) - získat včas pro pacienty s IPP nová léčiva - zapojení do klinických studií, výzkum - nabídnout komplexní péči o pacienty s IPP založit a rozvíjet centra pro pacienty s IPP - péče/ IPP Které pacienty zejména poslat do centra? IPF Ostatní idiopatické IPP schopné léčby Vzácné a velmi vzácné IPP LAM, tuberózní skleróza, histiocytóza X, hemosideróza,.. Komplikované IPP u kterých selhávají současné th a dg postupy (komplikované sarkoidózy,..) Mladé pacientky, které plánují graviditu, příp. gravidní Pacienty s IPP potenciální kandidáty transplantace či k indikaci kapalného kyslíku IPP se kterými nemají spádový PNE zkušenosti + pacienti kteří nereagují adekvátně na standardní dg a th 9 Které pacienty neposílat do center? Terminální IPF, kterým nelze nabídnout ani transplantaci ani DDOT kapalným O 2 Pacienty odmítající dg a léčbu Pacienty odmítající cestování do centra, nebo kteří již nejsou schopni cestovat x starší vitální pacienti nejsou kontraindikováni pro péči v centru 10 Registr IPF v ČR - anonymizovaná databáze - výzkumná databáze - povinná pro pacienty s IPF na biologické léčbě - podrobná data o dg a léčbě pacientů s IPF analýzy správnosti diagnostických a terapeutických postupů u pacientů s IPF + mortalitní data,.. -převzat i jinými státy EU Meziklinické semináře - Stanovení dg u pacienta s IPP často obtížné - klinickou diagnózu stanovuje klinik - klinický obraz + obraz na HRCT + BAL + plicní biopsie + lab. screening - často není žádná zlatá metoda v dg IPP - výhodné stanovení dg na meziklinických seminářích (pneumolog + radiolog + patolog)

15 Meziklinické semináře na Plicní klinice FN HK - pneumologové - + rentgenologové + pneumopatolog + pneumoonkolog + onkologové + nuklearisti + hrudní chirurg + anesteziolog - každý týden ve středu od 14 hod na Plicní klinice - Ø 3-8 IPP/týden tj pacientů s IPP/rok - ové a tel. konzultace pacientů s IPP Ø 10 pacientů s IPP/týden konzultovaných se spádovými pneu Závěr Myslet na IPP Včas odeslat pacienta k pneumologovi Stupňovitost péče: 1/ PL, jiný specialista 2/ spádový pneumolog 3/ klinika/centrum pro IPF Centra pro IPP v ČR V centrech dostupnost komplexní dg a terapeutických možností x finanční limity i v centrech Nutnost vzájemné spolupráce kontakty: vladimir.bartos&fnhk.cz, vit.havel&fnhk.cz 14

16 IPF definice Idiopatická plicní fibróza úvod, epidemiologie, etiopatogeneza, prognóza IPF=specifická forma chronické progredující fibrotizující intersticiální pneumonie nejasné etiologie, vyskytující se u starších dospělých, postihuje pouze plíce a je spojena s histopatologickým a/nebo radiologickým obrazem obvyklé intersticiální pneumonie (UIP). Současně musí být vyloučeny: - jiné formy intersticiálních pneumonií, zejména IIP - dále systémová onemocnění pojiva - intersticiální plicní procesy spojené s expozicí vlivům zevního prostředí, medikace 1 2 Definice a diagnostika IPF dle ATS/ERS 2000 I/ Histologická verifikace provedena: Histologický obraz UIP Vyloučení jiných známých příčin IPP Porucha plicních funkcí (RVP, TL CO, RI, 6MWT) Patologický RTG či HRCT nález II/ Histologická verifikace neprovedena (4 velká + min. 3 malá kritéria) Vyloučení jiných příčin IPP Porucha plicních funkcí Typický nález na HRCT (minimum GGO) Nález z TBB nebo BAL vylučuje jinou dg + Věk nad 50 let Postupný vznik dušnosti (nevysvětlitelná jinou dg) Trvání obtíží > 3 měsíce Krepitus bilaterálně bazálně 3 Vývoj standardu IPF Standard ATS/ERS 2000, 2002 BTS 2008 Kongres ERS Vídeň 2009 Standard ATS/ERS/JRS/ALAT 2011 (prof. Raghu) 4 - Incidence, prevalence - epidemiologická data - v řadě zemí podhodnocena důvody: IPF bývá diagnosticky zaměňována s jinými diagnózami nebo nediagnostikována vůbec - zpravidla odhady IPF - epidemiologie - Incidence: USA: - 0, / vyšší jak sarkoidóza GB: - od roku x - stejná pro sarkoidózu i IPF - Prevalence: - celosvětově: 2 29 / USA: / (databáze zdrav. pojištění) - GB: 4,6 / Celosvětově cca 5 miliónů lidí s IPF - ČR? incidence 80-tá léta 1/ prevalence 2-3x vyšší - NYNÍ??? 6 Gribbin J, Thorax 2006, 01, Kolek V: SPP 2005, 65, 17-20

17 - Muži > ženy IPF - epidemiologie - Maximum 6-7 dekáda - Celosvětově cca stejně - není vliv: - rasy, etnika - sociální status - města, vesnice - Sporadická x familiární forma - 5% -různé typy IIP -dědičnost AD s rozdílnou penetrací 7 IPF - epidemiologie - Zevní faktory -- možný vliv na rozvoj ale i vývoj IPF -?? - kouření (>20 balíčkoroků) - prach z oceli, olova, mosaz, opracování kamene ( x pneumokonioza) - organické živočišné i rostlinné antigeny, prach z borovicového dřeva ( x EAA) - viry (EBV, CMV, chřipka, parachřipka, hepatitis C, HHV 7,8, HIV 1, herpes 6, ) - extraezofageální reflux 8 IPF - epidemiologie - Vnitřní faktory = genetika, intenzivní výzkum - Vnitřní faktory = genetika IPF - etiopatogeneza + zevní faktory + stárnutí/opotřebení plíce s poruchou reparačních mechanismů??? 9 Chilesi M, USCAP 2013, San Diego 10 Etiopatogeneza IPF Idiopatické intersticiální pneumonie - Dělení: UIP x non UIP - odlišnost i v patogenezi i v léčbě - UIP - jiný typ zánětu!, chybí typická alveolitis, poškození epitelů ( apoptóza) x zmnožení fibroblastů ( apoptóza) = nesmrtelnost, dysregulace zánětu, velká role TGF beta 1, TNF alfa,.dysregulace TH1 < TH2 subsetů lymfocytů,..produkce vaziva + patologická revaskularizace, porucha reologiky, koagulace mikrotrombóz 11 Vašáková M, Intersticiální plicní procesy 12

18 IPF - klinika - Klinika chronická námahová dušnost jinak nevysvětlitelná kašel rychlá unavitelnost - Fyzikální nález paličkovité prsty + nehty tvaru hodinového sklíčka krepitus (75-100%) 13 Jaká je prognóza IPF, průběh IPF? Jsou prediktory průběhu onemocnění? 14 Prognóza pacientů s IPF - medián přežití 2,5-3 roky, 5 ti leté přežití < 20% - (x NSIP 6-8 let), jednotka emfyzém/fibróza (CPFE sy) 6,1 roku - Závislá: - na histologickém typu IPP - množství fibroblastických fokusů - eozinofilů, granulocytů v BAT x lymfocyty - rozsah postižení, HRCT fibrózní a alveolární skóre-kvantifikace postižení - plicní hypertenze - tíži omezení TLC, VC, TLCO, 6MWT-latentní RI po2 po zátěži - deklinaci plicních funkcí: pokles TLco > 15%, VC > 10% za 6M/1R -horší prognóza (3x mortalita jak u pacientů s nižším poklesem) - sérové epiteliální markery KL-6, surfaktantový protein A a C, chemokin CCL- 18, mozkový natriuretický peptid (BNP) a matrix metaloproteináza 7 (MMP-7), cirkulující fibrocyty v periferní krvi, 15 periostin Prognóza pacientů s IPF - závislá na klinickém průběhu - ten ovlivňován zejména poklesem plicních funkcí -,,fenotypy : - pozvolný pokles plicních funkcí - rychlý pokles plicních funkcí - dlouhodobě stabilní - s akutními exacerbacemi (AE IPF) - 5% - 10% - 30% pacientů? 16 IPF,,fenotypy přirozený průběh Prognóza rizikové faktory časného úmrtí na IPF (do 2 let) 17 18

19 Závěr IPF vzácné onemocnění, ale častější nežli si zpravidla myslíme Častější u mužů nežli u žen Výskyt po 50 roce věku V anamnéze často kuřáctví cigaret V etiopatogenezi vliv genetiky + vlivy zevního prostředí Prognózu nemocných můžeme ovlivnit zejména časným záchytem choroby 19

20 Pohled radiologa na idiopatickou plicní fibrózu IPF x UIP UIP = radiologická forma IPF Kočová E UIP = usual intersticial pneumonia Radiologická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Rtg plic Nomální rtg nevylučuje IPP!!! HRCT high resolution CT Poprvé použito v roce mm Proč HRCT? 0.5 mm Detailní zobrazení sekundární lobulu 0,5 1,5(2)mm šíře řezu Rekonstrukční algoritmus kernel 1

21 HRCT Sekvenční krok za krokem, posun stolu mezi akvizicí Spirální kontinuální posun stolu během akvizice, následná rekonstrukce HRCT obrazu HRCT Expozice kv, (20) mas Čas co nejkratší EKG gating Obrazová matice co největší FOV co nejmenší Dýchání inspirium, expirium Poloha na zádech, na břiše Rekonstrukce sag, cor Na zádech Poloha při skenování Na břiše UIP typické HRCT nálezy převaha fibrózy nad alveolitidou symetrické oboustranné retikulace trakční bronchiektázie voštinovitá přestavba ( honeycombing ) lokalizace bazálně a dorzálně změny plicní architektoniky absence malých uzlíků nebo rozsáhlých denzit mléčného skla 2

22 Ground glass přítomnost potenciálně reverzibilního aktivního zánětu ( jen při absenci fibrózy) intersticiální fibróza a mikroskopická voština pod úrovní rozlišení HRCT cysty voštiny vyplněné tekutinou nasedající difúzní alveolární poškození ( DAD) komplikace infekční zánět nebo poléková reakce IPF/UIP časné stádium nepravidelné retikulace intralobulární interlobulární změna plicní architektoniky oboustranné postižení s okrsky nepozměněné plicní tkáně subpleurální distribuce predominatně dorzálně bazálně GGO málo voštinovitá přestavba málo Dif. dg.časné IPF/UIP NSIP převaha GGO, málo voštiny, méně postižena horní plicní pole azbestóza subpleurální větvící se linie, parenchymální pruhy, změny na pleuře syst. onem. pojiva GGO, konsolidace s trakčními bronchiektáziemi, bronchiolektáziemi polékové postižení převaha GGO a konsolidací Pokročilá IPF/UIP voštinovitá přestavba ( subpleurální koncentrické vrstvy 2 10 mm cyst) trakční bronchiektázie, bronchiolektázie (příznak vývrtky) oboustranně skvrnitá distribuce, subpleurálně s maximem dorzálně a bazálně redukce plicního objemu interlobulární a intralobulární linie a retikulace GGO se známkami fibrózy, bronchiolektázie

23 Mýty a možné zdroje omylů v HRCT diagnostice IPF/UIP mléčné sklo nejen aktivní choroba voštinovitá přestavba i u jiných chorob trakční bronchiektázie imitující voštinu dorzální subplerální GGO (skeny na břiše) dilatace kmene plicnice bez PAH dif. dg. mediastinální lymfadenopatie uzlíky, ložiskové postižení Typický obraz UIP (všechna 4 kritéria) maximum změn subpleurálně a bazálně retikulace voština snebo bez bronchiektáziemi nepřítomnost změn neodpovídajících UIP (viz 3. sloupec) Možná UIP (všechna 3 kritéria) maximum změn subpleurálně a bazálně retikulace konsolidace v bronchopulm. segmentech (lalocích) Obraz neodpovídá UIP (jakékoli ze 7 kritérií) maximum změn vhorních a středních polích převaha změn peribronchovaskulárně rozsáhlé GGO(převaha nad retikulacemi) rozsáhlé mikronodulace (bilaterálně spřevahou vhorních polích) diskrétní cysty (mnohočetné, bilaterální, mimo oblast voštinovité přestavby) difuzní obraz mozaikové perfuze/air trapping ( bilaterálně, ve 3 nebo více lalocích) konsolidace v bronchopulm. segmentech (lalocích) HRCT obraz Histopatologický obraz Diagnóza IPF UIP UIP ANO Pravděpodobná UIP Možná UIP Neklasifikovatelná fibróza Nejedná se o UIP NE Možná UIP UIP ANO Pravděpodobná UIP Možná UIP Pravděpodobná Neklasifikovatelná fibróza Nejedná se o UIP NE Neodpovídá UIP UIP Možná Pravděpodobná UIP NE Možná UIP Neklasifikovatelná fibróza Nejedná se o UIP Další nálezy při UIP mediastinální lymfadenopatie více než 70% případů, uzliny do 15 mm konsolidace a uzlíky v plicním parenchymu tumor tuberkulóza plicní osifikace ( vzácná) HRCT dif dg UIP UIP u kolagenóz ( nejčastěji RA) NSIP chronická hypersenzitivní pneumonitida sarkoidóza polékové postižení plic 50% nemocných s IPF má nespecifický HRCT obraz. Kdosažení přesné diagnózy je nutné srovnat HRCT obraz s klinickými, laboratorními a histologickými nálezy. NSIP převaha denzit mléčného skla méně fibrózy, voština výjimečná bazální a periferní predominance změn, subpleurální oblasti mohou být ušetřeny vztah k zánětlivým onemocněním pojiva vhrct obraze může NSIP svým vzhledem připomínat DIP, COP, AIP a UIP/IPF 4

24 AIP HRCT zřídka obraz ARDS v časných stádiích oboustranně skvrnité nebo difúzní denzity mléčného skla konsolidace smaximem bazálně a dorzálně progrese nemoci změny plicní architektoniky, trakční bronchiektázie, voštinovitá přestavba LIP nejvzácnější IIP HRCT nálezy různé difúzní/skvrnité denzity mléčného skla/konsolidace špatné ohraničené centrilobulární uzlíky/dobře ohraničené uzlíky se zesílením interlobulárních sept jako při karcinomatózní lymfangoitidě perivaskulárně izolované cysty/ difúzní cystické postižení, může připomínat voštinovitou přestavbu Skórování HRCT Umožňuje zhodnocení stupně závažnosti intersticiálního plicního postižení Snaha o objektivizaci zhodnocení popisu radiologa klinikem individuální vliv květnatosti popisu 5

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Funkční vyšetření v monitorováníintersticiálních plicních chorob (ILD) zejména IIP

Funkční vyšetření v monitorováníintersticiálních plicních chorob (ILD) zejména IIP Funkční vyšetření v monitorováníintersticiálních plicních chorob (ILD) zejména IIP V.Koblížek, V.Bartoš Plicníklinika FN a LF UK Hradec Králové Struktura přednášky Úvod Obecný popis metod Konkrétnívyužitíjednotlivých

Více

Radiologické metody a jejich význam v diferenciální diagnostice plicního Pavel Eliáš postižení Radiologická klinika FN a LF Hradec Králové Radiologické metody radiografie přímá a nepřímá digitální CT MDCT:

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013):

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013): Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013): A) Pneumologie 1. Akutní respirační insuficience - rozdělení, patofyziologie a léčba 2. Chronická respirační insuficience etiopatogeneze,

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN Význam včasné léčby nemocných s CHOPN František Salajka Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Chronická obstrukční plicní nemoc

Více

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Nařízení vlády č. 114/2011 Platné od 1.7.2011 Kapitola III, položka 13 Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně

Více

Subkatedra pneumologie a ftizeologie

Subkatedra pneumologie a ftizeologie Toto je pomocný výtisk, sloužící pouze pro kontrolu zadaných údajů FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., tel.: 224 436 601, fax: 224 436 620, e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz

Více

Obsah. Definice CHOPN. Diagnostika aneb od klinického podezření k CT hrudníku

Obsah. Definice CHOPN. Diagnostika aneb od klinického podezření k CT hrudníku Diagnostika aneb od klinického podezření k CT hrudníku O. Kudela Plicní klinika FNHK LFHK Univerzity Karlovy v Praze Obsah Definice CHOPN v bodech Hlavní cíle diagnostice CHOPN Anamnéza + fyzikální vyšetření

Více

Idiopatická plicní fibróza doporučený postup pro diagnózu, léčbu a sledování

Idiopatická plicní fibróza doporučený postup pro diagnózu, léčbu a sledování Idiopatická plicní fibróza doporučený postup pro diagnózu, léčbu a sledování Sekce intersticiálních plicních procesů České pneumologické a ftizeologické společnosti Autoři doporučeného postupu: Martina

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

Diferenciální diagnostika lymfadenomegalie a splenomegalie. Vít Procházka

Diferenciální diagnostika lymfadenomegalie a splenomegalie. Vít Procházka Diferenciální diagnostika lymfadenomegalie a splenomegalie Vít Procházka Motto Sebelepší hematoonkolog se neobejde bez spolupráce s lékařem prvního kontaktu. Mezioborová spolupráce je základem správné

Více

Diagnostika poškození srdce amyloidem

Diagnostika poškození srdce amyloidem Diagnostika poškození srdce amyloidem Tomáš Paleček Komplexní kardiovaskulární centrum 1. LF UK a VFN, II. Interní klinika kardiologie a angiologie, Praha ICRC-FNUSA, Brno Postižení srdce: 1. Pozitivní

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných Pavel Dostál Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

jak LÉČIT PLICNÍ FIBRÓZU? Plicní fibróza doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

jak LÉČIT PLICNÍ FIBRÓZU? Plicní fibróza doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D. jak LÉČIT PLICNÍ FIBRÓZU? Plicní fibróza doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D. Plicní fibróza Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

Petra Žurková Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Lékařská fakulta MU Brno Přednosta: prof. MUDr. Jana Skřičková CSc.

Petra Žurková Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Lékařská fakulta MU Brno Přednosta: prof. MUDr. Jana Skřičková CSc. Význam tréninku respiračních svalů u neuromuskulárních onemocnění Petra Žurková Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Lékařská fakulta MU Brno Přednosta: prof. MUDr. Jana Skřičková CSc. Dechová

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

Myastenie Gravis Švejková Lucie Kučerová Iva Je relativně vzácná nervosvalová choroba charakterizována abnormální slabostí a únavou po normálním svalovém vypětí. Spouštěcí mechanismy -infekce -těhotenství

Více

Terapie hairy-cell leukémie

Terapie hairy-cell leukémie Terapie hairy-cell leukémie David Belada, II.interní klinika, OKH FN a LF v Hradci Králové Lymfomové fórum 2010 Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry 12.-14.3.2010 Úvod Poprvé popsána v roce 1958 (Bouroncle

Více

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Co je to ambulantní katetrizace? Jednodenní vyšetření a ošetření bez hospitalizace

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic Tumory Místně neregulovatelný růst tkáně, buňky se vymkly kontrole Benigní ohraničené, nemetastazují, obvykle nerecidivují Prekanceroza předrakovinný

Více

Registr závažné CHOPN popis projektu. Vladimír Koblížek ČPFS ČLS JEP

Registr závažné CHOPN popis projektu. Vladimír Koblížek ČPFS ČLS JEP Registr závažné CHOPN popis projektu Vladimír Koblížek ČPFS ČLS JEP CHOPN zanedbávaná nemoc Odhadovaná prevalence 4-10% populace Odhadovaná prevalence v ČR 7-8% populace Skutečná prevalence v Evropě European

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. zástupce ředitele pro LPP, Nemocnice Znojmo MUDr. Vladislav Kopecký, MUDr.

Více

Drug-induced lung disease

Drug-induced lung disease Drug-induced lung disease Pavel Dostál Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Lékařská fakulta v Hradci králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové Témata Výskyt Mechanismy DILD Formy

Více

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Obsah Preskripce dechových pomůcek Přehled dechových pomůcek

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Poděkování a věnování Autoři děkují svým kolegům z plzeňské lékařské fakulty jmenovitě

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

Seymour J.F, Presneill J.J., Pulmonary alveolar proteinosis, progress in the first 44 years, Am J Respir Crit Care Med 2002:166(2):215-232

Seymour J.F, Presneill J.J., Pulmonary alveolar proteinosis, progress in the first 44 years, Am J Respir Crit Care Med 2002:166(2):215-232 Oboustranná laváž plic s použitím V-V V ECMO u pacientky s plicní alveolární proteinozou KrečmerováM., Vymazal T., Mošna F., Bicek V. KARIM FN Motol, Praha Plicní alveolární proteinoza vzácné plicní onemocnění,

Více

Trombocytopenie v těhotenství

Trombocytopenie v těhotenství Trombocytopenie v těhotenství doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Definice normální počet trombocytů u netěhotných žen 150-400 x 10 9 /l v těhotenství

Více

Epidemiologie CHOPN. MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava

Epidemiologie CHOPN. MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava Epidemiologie CHOPN MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava Základní pojmy Epidemiologie: obor lékařství zabývající se příčinami vzniku a zákonitostmi šíření nemocí hromadného výskytu Prevalence:

Více

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM 1971 Combes poprvé popsal membranózní glomerulonefritidu asociovanou s HBV infekcí (depozita imunokomplexů) Různé typy glomerulární

Více

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Marcela Tomíšková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno,

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s.

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Laboratorní diagnostika celiakie MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Celiakie Autoimunní onemocnění způsobené požitím lepku (glutenu) s typickým zánětlivým postižením tenkého střeva s genetickou

Více

Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM

Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM Umělá plicní ventilace slouží k podpoře dýchání - korekci respirační insuficience 1. typu porucha transportu plynů na alveokapilárním rozhraní, způsobena postižením

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Pneumonie u imunokompromitovaných pacientů

Pneumonie u imunokompromitovaných pacientů Pneumonie u imunokompromitovaných pacientů Kateřina Rusinová Martin Balík Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní

Více

Srdeční troponiny - klinické poznámky

Srdeční troponiny - klinické poznámky Srdeční troponiny - klinické poznámky Jiří Kettner Kardiologická klinika, IKEM Praha On-line videokonference pořádána Centrem pro edukaci a výzkum Abbott Klinická praxe symptomy ischemie a EKG změny 1

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha Imunoprofylaxe RSV infekce M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha RSV - RNA (objeven 1956) - Skupina paramyxoviridae - 2 skupiny (povrchové

Více

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Základní epidemiologická data Incidence renálního selhání s kreatininem > 1,5

Více

Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů

Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů Košatová K, Bělohlávek O, Skácel Z, Schützner J. 1. plicní klinika 1. lékařská fakulta UK ONM - PET centrum Nemocnice Na Homolce Oddělení TRN FN Motol

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce

Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce I. Málek Den otevřených dveří pro spolupracující lékaře Klinika kardiologie IKEM 16. 10. 2012 Transplantace srdce Základní údaje 3 000 operací ročně ve

Více

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY E.Vítková, D.Krajíčková, J.Náhlovský Neurologická a Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové Kavernomy Makroskopicky Morušovitý útvar mm až několik cm Dutinky

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Materiál pro studenty medicíny MUDr. Otto Lang, PhD Doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc. KNM UK 3. LF a FNKV, Praha Horečka Nespecifická reakce organizmu

Více

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů Několik slov úvodem...................... 19 Vít Petrů OBECNÁ ČÁST 1 Prevalence astmatu a alergie u dětí a mladistvých.... 25 Jiřina Chládková 1.1 Prevalence průduškového astmatu............ 26 1.2 Prevalence

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

HIV (z klinického pohledu)

HIV (z klinického pohledu) HIV (z klinického pohledu) David Jilich HIV centrum, Nemocnice Na Bulovce, Praha 11.12. 2014 Vývoj situace ve světě Changes in incidance rate 2001 to 2009 zdroj: UNAIDS Zákadní charakteristika virová infekce

Více

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK Historie centrové péče v revmatologii podnětem zavedení biologické léčby RA v roce 2000 diskuze DOHADOVACÍ ŘÍZENÍ

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 17. 9. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

DIAFRAGMATICKÁ HERNIE U NOVOROZENCŮ. Bc. Kateřina Medonosová Bc. Jana Schönerová

DIAFRAGMATICKÁ HERNIE U NOVOROZENCŮ. Bc. Kateřina Medonosová Bc. Jana Schönerová DIAFRAGMATICKÁ HERNIE U NOVOROZENCŮ Bc. Kateřina Medonosová Bc. Jana Schönerová ÚVOD: Vrozená brániční kýla (CDH - kongenitální diafragmatická hernie) jedna z nejčastějších a život ohrožujících malformací

Více

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek Studijní program : Zubní lékařství Název předmětu : Vnitřní lékařství 3 Rozvrhová zkratka : IN3/ZUA22 Rozvrh výuky : 30 hodin seminářů 30 hodin praktických cvičení Zařazení výuky : 4. ročník, 7. semestr

Více

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář RESPIRAČNÍ INFEKCE Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci Nejčastějšími bakteriálními původci infekcí horních a dolních cest dýchacích v komunitním prostředí jsou kmeny: Streptococcus

Více

Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG

Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG Statistická analýza 262 pacientů Vladimír Maisnar za II. interní klinika OKH FN a LF UK Hradec Králové Léčba MM LP Revlimid v ČR Látka patřící do skupiny

Více

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno bránice skalenové svaly mezižeberní a pomocné dechové svaly kostní, kloubní a vazivové struktury hrudníku

Více

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Symposium ČTS Zařazování na čekací listinu k transplantaci ledviny Praha 26.10.2005 Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Ondřej Viklický Klinika nefrologie,

Více

LÉKAŘSKÁ SEKCE. Pátek 24.4.2015 08.30-08.50 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

LÉKAŘSKÁ SEKCE. Pátek 24.4.2015 08.30-08.50 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ LÉKAŘSKÁ SEKCE Pátek 24.4.2015 08.30-08.50 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 08.50-09.50 09.50-11.10 BRONCHOSKOPIE V LÉČBĚ CENTRÁLNÍCH DÝCHACÍCH CEST Předsednictvo: Kolek V., Marel M. Diagnostika a léčba stenóz velkých

Více

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Multiorgánové selhání po návratu z termálních lázní

Multiorgánové selhání po návratu z termálních lázní Multiorgánové selhání po návratu z termálních lázní Josef Polák Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice

Více

Definice nádorů plic a pleury Jedná se o nádory, které pocházejí z dýchacích cest níže od úrovně laryngu, z plicního parenchymu a z pohrudnice.

Definice nádorů plic a pleury Jedná se o nádory, které pocházejí z dýchacích cest níže od úrovně laryngu, z plicního parenchymu a z pohrudnice. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V OBORU PNEUMOONKOLOGIE Obsah 1. Cíle a definice specializačního vzdělávání.1 2. Minimální požadavky na specializační vzdělávání (praxe, kurzy).1 3. Rozsah požadovaných teoretických

Více

Přehled změn vybraných kapitol

Přehled změn vybraných kapitol Přehled změn vybraných kapitol (aneb najdi 10 rozdílů.) změny guidelines 2012 Nové léčebné odpovědi Bendamustin Profylaxe infekčních komplikací Profylaxe TEN Léčba pacientů s renální insuficiencí Léčba

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Stav přípravy aktualizace doporučeného postupu diagnostiky a léčby stabilní CHOPN

Stav přípravy aktualizace doporučeného postupu diagnostiky a léčby stabilní CHOPN Stav přípravy aktualizace doporučeného postupu diagnostiky a léčby stabilní CHOPN >2400 osob CHOPN: Mortalita 2011 Letní smog 2011 V.Koblížek, V.Zindr, J.Chlumský, V.Sedlák, J.Holub, J.Satinská, V.Kašák,

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1.

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

TRANSPLANTAČNÍ PROGRAM v ČR

TRANSPLANTAČNÍ PROGRAM v ČR TRANSPLANTAČNÍ PROGRAM v ČR ZEMŘELÍ DÁRCI ORGÁNŮ - zásadní podmínka i limit transplantační medicíny Petr Němec, N Eva Pokorná Česká transplantační společnost Kongres ČSARIM, České Budějovice 2009 Organizace

Více

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013 MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami Výkon

Více

Multimediální databáze případových studií a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství

Multimediální databáze případových studií a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství Multimediální databáze případových studií a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Syndrom RAO/IAD

Více

Léčba DLBCL s nízkým rizikem

Léčba DLBCL s nízkým rizikem Léčba DLBCL s nízkým rizikem Jan Hudeček Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin Lymfómové fórum 2014 Bratislava, 21. 23. 3. 2014 Difuzní velkobuněčný B-lymfom (DLBCL) heterogenní skupina

Více

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 3.9.2005 Lednice

Více

Non-CF bronchiektazie (BE) podklady pro návrh n. standardu. Definice. Epidemiologie. Bronchiektázie (BE) Etiologie I. Etiologie II.

Non-CF bronchiektazie (BE) podklady pro návrh n. standardu. Definice. Epidemiologie. Bronchiektázie (BE) Etiologie I. Etiologie II. Non-CF bronchiektazie () podklady pro návrh n standardu 2010-2011-2012 Vladimír Koblížek a Zuzana Antušová Sekce bronchiální obstrukcí ČPFS Definice Epidemiologie Chronickéonemocněnídolních DC anatomicky

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Porucha poznávacích funkcí ztráta jedné nebo více kognitivních funkcí (KF)- neméně hodnotný korelát anatomického poškození

Více

Příloha č. 1 - Vakcinační centra

Příloha č. 1 - Vakcinační centra MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 - Vakcinační centra Praha + Středočeský kraj Fakultní nemocnice Na Bulovce Budínova 2 180 81 Praha 8 266 082 256 Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

P. S t u d e n í P. S t u d e n í k

P. S t u d e n í P. S t u d e n í k P. S t u d e n í k Incidence chronické hepatitidy C u dialyzovaných pacientů Evropa, Austrálie:... 3-22% 3 (10x vyšší výskyt než v normální populaci) Japonsko, Egypt, JV Asie:... 50% Kellerman S., Hepatology,,

Více

REVMATOIDNÍ ARTRITIDA. Markéta Vojtová

REVMATOIDNÍ ARTRITIDA. Markéta Vojtová REVMATOIDNÍ ARTRITIDA Markéta Vojtová Revmatoidní artritida (RA) Zánětlivé onemocnění pojivové tkáně Postihuje převážně klouby Postihuje klouby symetricky Postihuje několik kloubů najednou Charakter vleklého

Více