Sny a celková anestézie. As. MUDr. Marek Svítek KARIM 1.LF UK a VFN v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sny a celková anestézie. As. MUDr. Marek Svítek KARIM 1.LF UK a VFN v Praze"

Transkript

1 Sny a celková anestézie As. MUDr. Marek Svítek KARIM 1.LF UK a VFN v Praze

2 Co je to spánek? spánek tvoří asi třetinu života stav, při kterém odpočívá naše tělo, ale mozek zůstává aktivní značné snížení psychické i tělesné aktivity nonrem spánek 80%procent celkové doby spánku snění (hypnagogické představy) diskutabilní termín 4 fáze, z nichž je čtvrtá nejhlubší látková přeměna a mozková aktivita jsou nejnižší REM spánek cca minut po usnutí, mozek je aktivnější tělesná teplota a krevní průtok stoupají zdají se nám sny Dosud není zcela jasné, proč vlastně spíme. vyrovnání chemické rovnováhy v mozku reorganizace a konsolidace paměťových stop sny podporují vývoj mozku 2

3 Co je to anestézie? Dosud není zcela objasněné, jak anestetika přesně účinkují. anestézie = znecitlivění (z řečtiny an + aisthésis) Celková anestézie - reverzibilní útlum CNS navozený podáním anestetik, který se projevuje ztrátou vědomí, vyřazením vnímání a reakcí na zevní podněty 10 různých anesteziologů vytvoří 10 různých definicí anestézie Co by měla správná definice zahrnovat? stejné podmínky pro všechna anestetika možnost kvantifikace účinky na CNS a/nebo periferní nervový systém reverzibilita 3

4 Co je to sen? Snění je smysluplný a významuplný projev kterékoliv duševní činnosti ve stavu spánku. Erich Fromm Spontánní sebeznázornění aktuálního stavu nevědomí v symbolické rovině. Carl Gustav Jung funkce snů (Stavros Mentzos): stimulační reorganizační hlubinné vnímání sebe splnění potlačeného přání 4

5 Kde vznikají sny? sny se za normálních okolností objevují v obou fázích spánku ženské a mužské sny se odlišují přesný mechanismus vzniku neznáme generátor snů je patrně v čelním laloku mozku, v oblastech důležitých pro motivaci a emoce sny tedy začínají v limbickém systému amygdala a hypotalamus jsou velmi aktivní emocionální obsah snů zraková kůra v týlním laloku mozku je zodpovědná za jejich promítání mechanismus popisuje několik hypotéz, resp. teorií 5

6 Sny versus anestézie první zmínky pochází již z poloviny 19.století sny jsou při celkové anestézii poměrně běžné (1-81%) sny v anestézii se vyskytují také u dětí příčiny a okolnosti výskytu nejsou příliš probádané sny jsou spojovány s REM záznamem na EEG při anestézii typicky pacient uvádí, že měl sen, ale o jeho načasování nevíme nic Co víme o snění v anestézii vyšší výskyt snů doprovází analgosedace sny jsou navázány spíše na fáze probouzení incidence snění klesá, pokud dojde k prohloubení anestézie pacienti, kteří mají sny, si také častěji stěžují na bdění v průběhu anestézie nebo vykazují známky nedostatečné anestézie Obsah snů může zahrnovat části či události z průběhu operace! 6

7 Predispozice výskytu snů při anestézii osobnost pacienta častěji u žen častěji u mladých a zdravých pacientů lidé praktikující lucidní snění anestetika a jiná farmaka inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) ketamin propofol oxid dusný midazolam načasování pooperačního rozhovoru hloubka anestézie 7

8 Sny a hloubka anestézie sledovalo několik studií většina případů ze starších studií byla vzácná (silná hypnotika) patrně nedostatečná hloubka anestézie vyšší výskyt snů doprovází analgosedace sny jsou navázány spíše na fáze probouzení Co když hloubku anestézie sledujeme? studie sledující BIS tyto hypotézy jednoznačně nepotvrzují dvě hypotézy o závislosti snění na hloubce anestézie sny ve fázích probouzení (mělké anestézie), na hloubce závislé běžné sny na hloubce nezávislé 8

9 Typický pacient pro snění mladý a v dobré kondici často mívají sny doma anestézie s propofolem rychlé probuzení z anestézie sny jsou obvykle krátké a příjemné sny jsou zpravidla spojené s prací, rodinou či rekreací Obvykle nejsou sny spojeny s nedostatečnou anestézií, ale vznikají v průběhu probouzení z anestézie. 9

10

11 Mohou za sny konkrétní anestetika? částečně určitě ano souvislost s výskytem snů ketamin oxid dusný další inhalační anestetika midazolam propofol různé mechanismy účinku skopolamin podaný před anestézií může výskyt snů anulovat 11

12 Působení anestetik na různé receptory 12

13 Ketamin antagonista NMDA receptorů ovlivňuje různé neurotransmiterové systémy adrenergní, serotonergní, cholinergní, opiátové receptory podobně jako fencyklidin (PCP) vyvolává stavy nazývané disociativní anestézie disociace mezi ovlivněním talamokortikálního a limbického systému přibližně od roku 1965 je zneužíván i jako rekreační droga účinky na psychiku: fragmentace, chaos barevné vidiny, halucinace vůně a chutě mizí někdy se míchají časové souvislosti, přicházejí i zážitky smrti 13

14 Ketamin vazba ketaminu na κ-opiátové a muskarinové receptory acetylcholinového komplexu ovlivnění σ-receptorů pravotočivý izomer ketaminu se váže slaběji slabší psychomimetické účinky, převážně příjemné pocity zvýšení hladiny dopaminu v určitých oblastech mozku výskyt živých snů až halucinačních příznaků, zvýšení psychomotorické aktivity výskyt nepříjemných snů se popisuje ještě tři dny po podání ketamin se doplňuje dalšími farmaky (midazolam, ) při probuzení je vhodné příjemné přátelské prostředí 14

15 Ketamin jako model prožitku blízkosti smrti prožitek blízkosti smrti (near-death experience = NDE) komplex velice zvláštních a obtížně reprodukovatelných, zdánlivě reálných zkušeností, které zakoušejí někteří pacienti v kritických situacích, často v souvislosti s přímým ohrožením života tento prožitek může být reprodukován blokádou NMDA receptorů podmínky, které spouštějí NDE (hypoxie, ischémie, hypoglykémie, temporální epilepsie), spouštějí zároveň i nadměrnou produkci glutamátu hyperexcitace NMDA receptorů působící neurotoxicky intravenózním podáním mg ketaminu lze napodobit NDE ketamin napodobuje všechny fáze NDE 15

16 Propofol v současnosti je uváděn ve spojení se sny v anestézii nejčastěji desensitizace GABA A inhibičního systému vedlejší excitační efekt tremor hypertonus spontánní nedobrovolné pohyby svalů psychomimetické účinky vyšší dávky omezí výskyt snů amorózní chování vyšší incidence u žen podstupujících malé gynekologické zákroky (?) 16

17 Erotické halucinace po anesteticích erotické sny v anestézii jsou dobře známy první zmínky v polovině 19.století (krátce po zahájení používání inhalačních anestetik) živá polemika v odborných kruzích 1847, první dokumentovaný případ sexuálního zneužití v anestézii 1849, Chloroform in Midwifery - Westminster Medical Society in England 1854, dentista Dr. Stephen T. Beale ve Philadelphii 1855, Dr. Moreton Stillé chloroform a éter mohou vyvolávat sny a halucinace při anestézii Montreal, Quebec,

18 Erotické halucinace po anesteticích 1855, Dr. Moreton Stillé formuloval 6 bodů o éteru (nebo chloroformu) a jeho účincích na vědomí a motorické funkce úmyslné svalové pohyby nejsou paralyzovány dokud je udržována perfektní narkóza, v téže době jsou však všechny vnější vjemy zaniklé zážitky z průběhu éterizace jsou buď zcela nereálné nebo reálné události převrácené z jejich skutečné přirozenosti je důvod věřit, že dojem zanechaný sny způsobenými éterem se mohou trvale v paměti zafixovat se vší živostí skutečných zážitků Lancet 1874 publikoval dva články na téma sexuální násilí a anestézie 1937 klasické rozdělení éterové anestézie na 4 stadia, Dr. Arthur Guedel většina případů se odehrála patrně v prvních dvou stadiích 18

19 Erotické halucinace po anesteticích propofol oxid dusný midazolam 19

20 Následky snů v anestézii různorodé dopady zlepšení pooperační nálady (propofol) stresující zážitek, v krajním případě nejhorší během hospitalizace Závažné forenzní dopady je sen spojen s mělkou resp. nedostatečnou anestézií? incidence snění klesá, pokud dojde k prohloubení anestézie pacienti, kteří mají sny, si také častěji stěžují na bdění v průběhu anestézie nebo vykazují známky nedostatečné anestézie rovněž u nich jsou použity nižší dávky anestetik rychleji se probouzejí 20

21 Můžeme výskyt snů v anestézii ovlivnit? obtížně vhodná volba anestetika dostatečné dávky anestetik monitorace hloubky anestézie probouzení ve vhodném prostředí 21

22 22

23 Sekce pro ultrazvukové metody ČSARIM, Sekce regionální anestézie ČSARIM a Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1.LF UK a VFN v Praze pořádají Kurz ultrazvuku v regionální anestezii Kurz je certifikovaný a podmínkou pro udělení licence v ultrazvukem řízené regionální anestezii. Praha, , 9-17 hod Podrobný program na Přihlášky na CD, učebnice + materiály v ceně kurzu Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Adresa: U nemocnice 2; Praha 2

24 Sekce pro ultrazvukové metody ČSARIM a Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1.LF UK a VFN v Praze pořádají Kurz neinvazivní hemodynamiky Obsah odpovídá 1.stupni akreditace v echokardiografii pro intenzivisty dle ESICM Praha, pátek , 9-18 hod Podrobný program na Přihlášky na CD + materiály v ceně kurzu Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Adresa: U nemocnice 2; Praha 2

25 Děkujeme za pozornost. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. lékařská fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U nemocnice 2; Praha 2 T: F: E: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Adresa: U nemocnice 2; Praha 2

K CHARAKTERISTICE A VÝZNAMU PAMĚŤOVÉ STOPY

K CHARAKTERISTICE A VÝZNAMU PAMĚŤOVÉ STOPY Doc. MUDr. Ladislav Hess, DrSc. Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr.h.c. prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. Policejní akademie ČR Praha K CHARAKTERISTICE

Více

DEPRESE V NEUROLOGICKÉ PRAXI

DEPRESE V NEUROLOGICKÉ PRAXI DEPRESE V NEUROLOGICKÉ PRAXI as. MUDr. Martin Anders as. MUDr. Eva Havrdová, CSc. MUDr. Erik Herman prim. MUDr. Jiří Hovorka, CSc. MUDr. Robert Mikulík doc. MUDr. Věra Pěničková, CSc. doc. MUDr. Jan Roth,

Více

psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery.

psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery. psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery. Obsah 2 Nad současností a budoucností české psychiatrie

Více

Universita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2006 Eva Kindlová

Universita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2006 Eva Kindlová Universita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 Eva Kindlová Universita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií LUCIDNÍ SNY Vedoucí práce: doc. PhDr. Václav Břicháček Vypracovala:

Více

Doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. PŘEDČASNÁ PUBERTA

Doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. PŘEDČASNÁ PUBERTA Doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. PŘEDČASNÁ PUBERTA doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. Odborná recenze: prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. Pediatrická klinika FN MOTOL, Praha 5 Předčasná puberta (předčasné pohlavní

Více

PUBLIKACE ČESKÉ TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY PRO POTRAVINY BEZPROSTŘEDNÍ VLIV NÍZKÝCH DÁVEK ALKOHOLU NA LIDSKÉ CHOVÁNÍ

PUBLIKACE ČESKÉ TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY PRO POTRAVINY BEZPROSTŘEDNÍ VLIV NÍZKÝCH DÁVEK ALKOHOLU NA LIDSKÉ CHOVÁNÍ PUBLIKACE ČESKÉ TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY PRO POTRAVINY BEZPROSTŘEDNÍ VLIV NÍZKÝCH DÁVEK ALKOHOLU NA LIDSKÉ CHOVÁNÍ SEZNAM AUTORŮ 2 doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. psychiatr, přednosta Sexuologického ústavu

Více

15 let. odborný časopis pro pobytové a terénní sociální služby. 4. číslo 2013 50 Kč / 2

15 let. odborný časopis pro pobytové a terénní sociální služby. 4. číslo 2013 50 Kč / 2 4. číslo 2013 50 Kč / 2 odborný časopis pro pobytové a terénní sociální služby DŘÍVE VYSLOVENÁ PŘÁNÍ PAMĚŤ A JEJÍ FUNGOVÁNÍ PODPORA IMUNITY STRAVOU 15 let výročí časopisu Ošetřovatelská péče NOVÁ RUBRIKA:

Více

Parkinsonova nemoc - ošetřovatelská problematika pokročilého stádia

Parkinsonova nemoc - ošetřovatelská problematika pokročilého stádia Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Parkinsonova nemoc - ošetřovatelská problematika pokročilého stádia Hana Králová Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLEST MUDr. Tomáš Doležal, Ph. D. Společnost pro klinickou a experimentální farmakologii a toxikologii ČLS JEP MUDr. Marek Hakl,

Více

Možnosti léčby drogově závislých a prognóza jejich resocializace. Bc. Ivana Cikánková

Možnosti léčby drogově závislých a prognóza jejich resocializace. Bc. Ivana Cikánková Možnosti léčby drogově závislých a prognóza jejich resocializace Bc. Ivana Cikánková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tato práce se zabývá závislostí na alkoholu a její léčbou. Jejím cílem je prozkoumat

Více

Prevence a léčba alkoholových závislostí na Třebíčsku. Kateřina Suchá

Prevence a léčba alkoholových závislostí na Třebíčsku. Kateřina Suchá Prevence a léčba alkoholových závislostí na Třebíčsku Kateřina Suchá Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Práce je zaměřena na problematiku alkoholismu. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy

Více

Alkoholismus, jeho příčiny, průběh a léčba

Alkoholismus, jeho příčiny, průběh a léčba UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Alkoholismus, jeho příčiny, průběh a léčba DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Alena Plšková Vypracoval:

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Prediktory úspěšnosti ústavní odvykací léčby závislosti na metamfetaminu. Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Prediktory úspěšnosti ústavní odvykací léčby závislosti na metamfetaminu. Bc. Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Prediktory úspěšnosti ústavní odvykací léčby závislosti na metamfetaminu Bc. Veronika Gazdová Diplomová práce 2009 2 3 4 Poděkování Za cenné rady a připomínky,

Více

8. Systém odměny. František Koukolík

8. Systém odměny. František Koukolík 8. Systém odměny František Koukolík Systém odměny je fundamentální neurobiologický systém zajišťující přežití a rozmnožování. Zneužívání jeho funkce se stalo v moderní společnosti závažným epidemiologickým

Více

Vydáno ve spolupráci s

Vydáno ve spolupráci s Vydáno ve spolupráci s České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Obézní pacient v interdisciplinárním pohledu Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D. vedoucí autorského kolektivu Praha

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence. Darina Lesková. Panická porucha.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence. Darina Lesková. Panická porucha. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence Darina Lesková Panická porucha Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Aleš Grambal Olomouc 2011 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

4. ČÁST SPECIÁLNÍ A SPÍŠE ZAJÍMAVÁ

4. ČÁST SPECIÁLNÍ A SPÍŠE ZAJÍMAVÁ 4. ČÁST SPECIÁLNÍ A SPÍŠE ZAJÍMAVÁ 1. POZNÁMKA K POMALÉMU SYNAPTICKÉMU PŘENOSU 2. POZNÁMKA O ANTIDEPRESÍVECH 3. POZNÁMKY K PAMĚTI 4. POZNÁMKY K BOLESTI 5. TROCHA PSYCHOFYZIOLOGIE 6. POZNÁMKA K BIOLOGICKÝM

Více

POMOCNÝ STUDIJNÍ MATERIÁL K BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM; ZÁŘÍ 2007 Z PŘEDMĚTŮ: PSYCHOLOGIE

POMOCNÝ STUDIJNÍ MATERIÁL K BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM; ZÁŘÍ 2007 Z PŘEDMĚTŮ: PSYCHOLOGIE POMOCNÝ STUDIJNÍ MATERIÁL K BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM; ZÁŘÍ 2007 Z PŘEDMĚTŮ: PSYCHOLOGIE strana 1 z 143 takže opět se jedná o jakýsi kompilát z níže uvedené literatury...naprosto nekorektně neuvedené přímé

Více

Panická porucha (F 41.0) = epizodická paroxysmální úzkost: kognitivní přístupy v terapii

Panická porucha (F 41.0) = epizodická paroxysmální úzkost: kognitivní přístupy v terapii Panická porucha (F 41.0) = epizodická paroxysmální úzkost: kognitivní přístupy v terapii MUDr.Miroslav Novotný Centrum duševního zdraví Dukelská 456,790 01 Jeseník cdz.jesenik@seznam.cz 584/412 462 777/775

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

Vývojová psychologie pro sociální práci

Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s: Autoři: PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA 1,2 RNDr. Hana Kuželová

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra psychologie Klinická psychologie Mgr. Barbora Janečková Diagnostika a terapie psychospirituální krize příspěvek k nové diagnostické kategorii Diagnosis

Více

CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/01.0036 ZÁVISLOSTI. Ing. Renata Kasalová

CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/01.0036 ZÁVISLOSTI. Ing. Renata Kasalová CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/01.0036 ZÁVISLOSTI Ing. Renata Kasalová ZÁVISLOSTI Ing. Renata Kasalová CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ

Více

Klinická část: diagnostické okruhy

Klinická část: diagnostické okruhy 1 Klinická část: diagnostické okruhy Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné MUDr. Petr Příhoda pracuje jako psychiatr od

Více

Stres, zátěž a jejich zvládání

Stres, zátěž a jejich zvládání Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Stres, zátěž a jejich zvládání Autoři studijního textu : MUDr. PhDr. Miroslav Orel PaedDr. Mgr. Věra

Více

F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických

F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických mohou začínat v kterémkoli věku, kromě raného dětství o začínají většinou v dospělém nebo pozdějším věku organické = vznikají na podkladě poškození

Více

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence V ÝUKOVÝ TEXT Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence Úvod Zrychlení životního tempa, celospolečenský tlak na intenzivní výkon, velká urbanizace, rostoucí nezaměstnanost a anonymita představují

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Diplomová práce

MASARYKOVA UNIVERZITA. Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Sociální determinanty zdraví a způsob života u osob po cévní mozkové příhodě Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá,

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PSYCHOLOGIE

ZÁKLADY OBECNÉ PSYCHOLOGIE ZÁKLADY OBECNÉ PSYCHOLOGIE EVA ZACHAROVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, PROSINEC 2012 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

Syndrom vyhoření ve zdravotnictví

Syndrom vyhoření ve zdravotnictví Syndrom vyhoření ve zdravotnictví MUDr. Jana Šeblová, Ph.D. Syndrom vyhoření ve zdravotnictví... 1 Úvod... 2 Teorie stresu a psychologická morbidita v souvislosti se stresem... 3 Patofyziologie stresové

Více