MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 21 ze dne Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 21 ze dne 09.12.2014 Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2015"

Transkript

1 č.j.: 1008/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 21 ze dne Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2015 Zastupitelstvo městské části I. s c h v a l u j e 1. rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2015 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení Ing. Vladislava Hujová starostka městské části

2 Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2015

3 O b s a h Zásady pro hospodaření v období rozpočtového provizoria pro městské části hl. m. Prahy str. 1 Bilance str. 2 Předpokládané příjmy rozpočtového provizoria na rok 2015 str. 3 Předpokládané výdaje rozpočtového provizoria na rok 2015 str. 4 Komentář k předpokládaným běžným výdajům rozpočtového provizoria na rok 2015 str. 9 Komentář k předpokládaným kapitálovým výdajům rozpočtového provizoria na rok 2015 str. 17

4 ZÁSADY PRO HOSPODAŘENÍ V OBDOBÍ ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA NA ROK 2015 PRO MĚSTSKÉ ČÁSTI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Tyto zásady byly schváleny usnesením Rady HMP č ze dne Vzhledem k tomu, že nelze zabezpečit, aby všechny městské části hlavního města Prahy měly své rozpočty na rok 2015 schváleny zastupitelstvy městských částí do konce roku 2014, navrhují se níže uvedená pravidla rozpočtového provizoria pro městské části hlavního města Prahy na rok V nich jsou zakotveny hlavní zásady, které by měly být obsaženy ve vlastních pravidlech pro hospodaření v období rozpočtového provizoria jednotlivých městských částí. Pravidla musí být v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění, schválena jejich zastupitelstvy a jimi se budou městské části řídit v době do schválení rozpočtu zastupitelstvy městských částí. Pravidla rozpočtového provizoria se schvalují na rok 2015 (nikoli např. na období od do ). Městská část by měla čerpat měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu předchozího roku. Městská část v období rozpočtového provizoria přizpůsobí reálný průběh svých výdajů skutečnému objemu použitelných finančních prostředků. Plynulost finančního hospodaření vyžaduje, aby včas a řádně byly plněny zákonné i smluvní povinnosti městské části. V období rozpočtového provizoria by městská část neměla uzavírat nové smluvní vztahy, pokud není jistota, že na jejich plnění bude mít potřebné finanční prostředky. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení

5 ZÁSADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 PRO HOSPODAŘENÍ V OBDOBÍ ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA NA ROK 2015 Návrh rozpočtového provizoria se předkládá v souladu s 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Návrh rozpočtového provizoria na rok 2015 je sestaven na základě analýzy skutečně realizovaných příjmů i výdajů za rok 2013 a 2014, s přihlédnutím k aktuálním potřebám v roce 2015, v návaznosti na možnost finančního krytí v období rozpočtového provizoria. V rámci zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria bude městská část postupovat takto: městská část bude čerpat měsíčně výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2014, tj. max. do výše ,2 tis. Kč, součástí výdajů rozpočtového provizoria budou i výdaje účelového fondu, a to Grantového a podpůrného fondu. městská část bude nad rámec uvažovaných výdajů realizovat výdaje související s dotačními tituly, a to jak ze státního rozpočtu, tak z rozpočtu hl. m. Prahy, a to do výše poskytnuté dotace. Ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se rozpočtové hospodaření řídí pravidly rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu, není-li tento schválen před 1. lednem rozpočtového roku. Rozpočtové příjmy i výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Následující příjmy a výdaje mají pouze charakter informativní a zobrazují předpokládané příjmy a výdaje v době rozpočtového provizoria. Uvažované příjmy rozpočtového provizoria ,4 tis. Kč Uvažované výdaje rozpočtového provizoria ,7 tis. Kč - 2 -

6 PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA NA ROK 2015 Příjmová strana rozpočtového provizoria na rok 2015 byla vytvořena z navrhovaných dotačních vztahů a ze skutečnosti let 2013 a Po dobu rozpočtového provizora bude mít městská část Praha 3 tyto zdroje: vlastní příjmy ,4 tis. Kč dotace z rozpočtu HMP ,0 tis. Kč dotace ze státního rozpočtu ,0 tis. Kč dotace převod z VHČ ,0 tis. Kč Celkem příjmy ,4 tis. Kč Tvorba příjmové strany rozpočtového provizoria: Předpokládaná výše vlastních příjmů se odvíjí od skutečných příjmů za rok 2013 a 2014 Neinvestiční dotace z rozpočtu HMP = navrhovaný objem dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2015 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu = navrhovaný objem je ve stejné výši jako schválená dotace ze státního rozpočtu v roce 2014 Převod z VHČ vedlejší hospodářské činnosti městské části Praha 3 získané finanční prostředky z prodeje bytového a nebytového fondu městské části Praha 3-3 -

7 Předpokládané výdaje rozpočtového provizoria na rok 2015 (v tis. Kč) Běžné a kapitálové výdaje Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek mzdové náklady nákupy transfery PO transfery ostatní neinv. transfery obyvatelstvu běžné výdaje Celkem kapitálové výdaje Celkem /53 54 třída 5 třída 6 odd DOPRAVA 0,0 45,0 0,0 0,0 0,0 45,0 0,0 45, Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD) 45,0 45,0 0,0 45,0 odd VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 0, , ,5 0,0 0, , , , Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI) 500,0 500, , , Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE) , ,0 0, , Základní školy (OTSMI) 500,0 500, , , Základní školy - příspěvky PO (OE) , ,5 0, , Základní školy (OŠZ) 270,0 180,0 450, , , První stupeň základních škol (OTSMI) 0, , , První stupeň základních škol - příspěvky PO (OŠZ) 5 225, ,0 0, , První stupeň základních škol - příspěvky PO (OE) 2 210, ,0 0, , Ostatní záležitosti předškolní výchovy a zákl. vzdělávání (OŠZ) 2 109, ,0 0, ,0 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 30, , ,0 100,0 75, , , , Žižkovské divadlo JC - příspěvky PO (OE) 4 700, ,0 0, , Atrium na Žižkově - konc. a výstavní síň - příspěvky PO (OE) 3 490, ,0 0, , Junior klub na Chmelnici - příspěvky PO (OE) 7 700, ,0 0, , Ostatní záležitosti kultury (OVVK) ,0 15, ,0 0, , Ostatní záležitosti kultury (OK) 8 730,0 100,0 60, , , , Ost. záležitosti sděl. prostř. - Radniční noviny (OVVK) 2 401, ,9 0, , Ost. záležitosti sděl. prostř. - Radniční noviny (OKÚ - OPPM) 30,0 30,0 0,0 30,0

8 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek mzdové náklady nákupy transfery PO transfery ostatní neinv. transfery obyvatel. běžné výdaje Celkem kapitálové výdaje Celkem /53 54 třída 5 třída 6 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 0,0 300, ,0 0,0 0, , , , Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE) , ,0 0, , Sportovní a rekreační areál Pražačka (OTSMI) 0, , , Ost. zájmová činnost a rekr. - KŘESÁNOV - ZAFO (OSÚ) 300,9 300,9 0,0 300,9 odd ZDRAVOTNICTVÍ 3 744, ,0 0,0 0,0 140, ,0 0, , Ost. zdrav. zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠZ) 950,0 950,0 0,0 950, Ost. zdrav. zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI) 650,0 650,0 0,0 650, Ost. zdrav. zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OKÚ - OPPM) 3 744,0 75,0 20, ,0 0, , Ost. zdrav. zařízení a služby pro zdrav. - jesle ZAFO (OKÚ - OPPM) 0,0 120,0 120,0 0,0 120, Prevence před drogami, alk., nikotinem a jin. závislostmi (OSV) 70,0 70,0 0,0 70, Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV) 270,0 270,0 0,0 270,0 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 0, ,0 0,0 30,0 740, , , , Bytové hospodářství (SMP Praha 3 a.s.) 0, , , Bytové hospodářství (OTSMI) 0, , , Veřejné osvětlení (OÚR) 850,0 850,0 0,0 850, Pohřebnictví (OSV) 170,0 170,0 0,0 170, Územní plánování (OÚR) 4 000, , , , Komunální služby a úz. rozvoj jinde nezařazené - (OKÚ - OPPM) 500,0 500,0 0,0 500, Komunální služby a úz. rozvoj jinde nezařazené (OMA) 1 470,0 30, ,0 0, , Komunální služby a úz. rozvoj jinde nezařazené (OBNP) 400,0 400,0 0,0 400, Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a úz. rozvoje (OV) 60,0 240,0 300,0 0,0 300,0 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 0, ,0 0,0 0,0 0, , , , Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI) 200,0 200,0 0,0 200, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) , , , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP) 60,0 60,0 0,0 60,0

9 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek mzdové náklady nákupy transfery PO transfery ostatní neinv. transfery obyvatel. běžné výdaje Celkem kapitálové výdaje Celkem /53 54 třída 5 třída 6 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 0, , ,0 500,0 0, ,0 0, , Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV) 75,0 75,0 0,0 75, Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV) 130,0 130,0 0,0 130, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva (OSV) 830,0 830,0 0,0 830, Středisko sociálních služeb Praha 3 - příspěvky PO (OE) , ,0 0, , Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE) , ,0 0, , Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV) 500,0 500,0 0,0 500, Terénní programy (OSV) 429,0 429,0 0,0 429, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OSV) 350,0 350,0 0,0 350, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OSV) 120,0 120,0 0,0 120,0 odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 0,0 530,0 0,0 0,0 0,0 530,0 0,0 530, Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OKÚ - OKŘIS) 230,0 230,0 0,0 230, Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené (OKÚ - OKŘIS) 300,0 300,0 0,0 300,0 odd ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POL. STRANY , ,9 0,0 70, , , , , Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) 8 061,0 800, ,0 0, , Zastupitelstva obcí - ZAFO (OKÚ - OPPM) 120,0 120,0 0,0 120, Činnost místní správy (OE) 1 000, ,0 0, , Činnost místní správy (OI) 9 285, , , , Činnost místní správy (OTSMI) 1 000, , , , Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) , ,0 300, ,0 0, , Činnost místní správy - projekt OPLZZ (OKÚ - OPPM, OSÚ) 79,8 238,9 318,7 0,0 318, Činnost místní správy (OSÚ) ,0 70, ,0 301, , Činnost místní správy - ZAFO (OKÚ - OPPM) 80,0 315, , ,0 0, , Činnost místní správy - ZAFO (OSÚ) 1 950, ,0 0, ,0

10 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek mzdové náklady nákupy transfery PO transfery ostatní neinv. transfery obyvatel. běžné výdaje Celkem kapitálové výdaje Celkem /53 54 třída 5 třída 6 odd FINANČNÍ OPERACE 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0, , Obecné příjmy a výdaje z finannčích operací (OE) 250,0 250,0 0,0 250, Pojištění funkčně nespecifikované (OE) 1 500, ,0 0, ,0 odd OSTATNÍ ČINNOSTI 0,0 0, , ,0 50, ,0 0, , Ostatní činnosti j. n. - účelové peněžní fondy (OE) 2 098, ,0 0, , Ostatní činnosti j. n. - ostatní výdaje (OE) 50,0 50,0 0,0 50, Ostatní činnosti j. n. - přímé náklady na vzdělávání (OŠZ) 3 500, ,0 0, ,0 BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , , , , , , , ,0-7 -

11 Odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací Celkem ostatní mzdové neinv. Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek náklady nákupy transfery PO transfery transfery kapitálové běžné výdaje Celkem obyvatel. výdaje /53 54 třída 5 třída Předškolní zařízení - MŠ - odpisy (OE) 4 774, ,9 0, , Základní školy - odpisy (OE) 8 190, ,4 0, , První stupeň základních škol - odpisy PO (OE) 155,1 155,1 0,0 155, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - odpisy (OE) 164,7 164,7 0,0 164, Sportovní a rekreační areál Pražačka - odpisy (OE) 2 414, ,1 0, , Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - odpisy (OE) 48,4 48,4 0,0 48, Středisko sociálních služebpraha 3 - odpisy (OE) 620,1 620,1 0,0 620,1 ODPISY CELKEM 0,0 0, ,7 0,0 0, ,7 0, ,7 VÝDAJE CELKEM (Výdaje + odpisy) , , , , , , , ,7 Seznam zkratek uvedených v tabulce: OE - Odbor ekonomický OŠZ - Odbor školství a zdravotnictví OI - Odbor informatiky OTSMI - Odbor technické správy majetku a investic OK - Odbor kultury OÚR - Odbor územního rozvoje OKÚ - OKŘIS - Odbor kancelář úřadu - Oddělení krizového řízení a informační služba OV - Odbor výstavby OKÚ - OPPM - Odbor kancelář úřadu - Oddělení personální práce a mezd OVVK - Odbor vnějších vztahů a komunikace OMA - Odbor majetku OŽP - Odbor životního prostředí OBNP - Odbor bytů a nebytových prostor PO - příspěvková organizace OSÚ - Odbor správy úřadu ZAFO - Zaměstnanecký fond OSV - Odbor sociálních věcí SMP Praha 3 a.s. - Správa majetkového portfolia Praha 3

12 KOMENTÁŘ K PŘEDPOKLÁDANÝM BĚŽNÝM VÝDAJŮM ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA MČ PRAHA 3 NA ROK 2015 Rozp. odd. 22 DOPRAVA 45,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor dopravy Ostatní záležitosti pozemních komunikací 45,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje na zajištění odborných posudků a studií, které vyplývají ze zvláštních předpisů v rámci správních řízení, výdaje za studie dopravních řešení dopravně problémových lokalit dle průběžných požadavků veřejnosti, financování realizačního projektu rozšíření Zóny placeného stání. Rozp. odd. 31 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY ,5 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor ekonomický a Odbor školství a zdravotnictví Předškolní zařízení (MŠ) ,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3, jedná se o příspěvky na provoz, dále se jedná o výdaje za studie a projektové dokumentace k připravovaným akcím v mateřských školách Základní školy ,5 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3, jedná se o příspěvky na provoz. Dalšími výdaji tohoto paragrafu jsou výdaje za studie a projektové dokumentace k připravovaným akcím v základních školách, výdaje na pořízení technického vybavení na základních školách, finanční prémie za umístění škol v soutěžích pořádaných městskou částí Praha První stupeň základních škol 7 435,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 3, jedná se o příspěvek na provoz. V Základní škole, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 bude zřízena nová mateřská škola (otevření mateřské školy se předpokládá na březen 2015), která bude součástí základní školy, a proto bude navýšen příspěvek na provoz zařízení

13 3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 2 109,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s činností Odboru školství a zdravotnictví, tj. nákup odborné literatury, drobného materiálu pro zhotovení materiálů pro pořádání soutěží a akcí. Dále se jedná o výdaje na zajištění kulturních a společenských tradic v oblasti školství např. Dětský den na území městské části Praha 3, vyhlášení nejlepšího pedagoga Diploma Comenianum 2014, soutěž o Pohár starosty Hartiga, soutěže ve spolupráci s BESIP a Myslivecké odpoledne. Rozp. odd. 33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY ,9 tis. Kč Na tomto oddíle se podílí svými výdaji Odbor ekonomický, Odbor vnějších vztahů a komunikace a Odbor kultury, Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 4 700,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 3, jedná se o příspěvek na provoz Ostatní záležitosti kultury ,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3, jedná se o příspěvky na provoz, dále se jedná o výdaje spojené s činností Odboru kultury a Odboru vnějších vztahů a komunikace, tj. výdaje za pořízení odborné literatury, výdaje za drobný spotřební materiál na společenské akce, výdaje za pronájem prostor nebo věcí pro potřeby akcí pořádaných městskou částí Praha 3. Objemově nejvýznamnějšími jsou výdaje na akce pořádané městskou částí Praha 3 (např. Žižkovský masopust, Vinohradské vinobraní, Žižkovské Pivobraní, Husité na Vítkově, koncert v kostele sv. Prokopa, adventní koncert v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně, Svoboda nejen pro Tibet a benefiční akce, Dny žižkovského kulturního dědictví, Žižkov Meets Jazz, vánoční trhy a koncerty a doprovodné akce, výstavy, atd.) a ostatní služby. Tento paragraf dále zahrnuje výdaje na propagaci akcí městské části Praha 3 a propagační tiskoviny, poradenství v oblasti PR, monitoring tisku, apod.) Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Radniční noviny) 2 431,9 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené se zpracováním a distribucí Radničních novin, publikace a sebehodnotící zprávy. Jedná se o výdaje za grafické zpracování, distribuci letáků a dalších dokumentů, dále za konzultační služby na úpravu webových stránek a sociálních sítí

14 Rozp. odd. 34 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST ,9 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor ekonomický, Odbor technické správy majetku a investic a Odbor správy úřadu Sportovní a rekreační areál Pražačka ,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 3, jedná se o příspěvek na provoz Ostatní zájmová činnost a rekreace (Křesánov) ZAFO 300,9 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje za provoz rekreačního střediska Křesánov. Rozp. odd. 35 ZDRAVOTNICTVÍ 5 899,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor školství a zdravotnictví, Odbor technické správy majetku a investic, Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd a Odbor sociálních věcí Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 5 559,0 tis. Kč Tento paragraf zahrnuje výdaje na provoz zařízení Dětské jesle, Roháčova 40, Praha 3 (tj. výdaje na potřebný zdravotnický materiál, pořízení kuchyňského vybavení (indukční sporák, nerezové regály, pracovní kuchyňské stoly), dětského nábytku a dětských pomůcek, drogistických a hygienických potřeb, dezinfekce. Dále se jedná o výdaje za drobné opravy a údržbu nářadí a nástrojů, úklidové a hygienické potřeby, odvoz odpadu, deratizace jeslí a herní prvky a hračky). Dále zde budou realizovány výdaje na opravy elektro, servis výtahů, revize. Výdaje na provoz jeslí zahrnují také výdaje související s personálním zajištěním, jde o výdaje na školení a vzdělávání, lékařské prohlídky, cestovní náhrady a pracovní neschopnost zaměstnanců Dětských jeslí. z toho: ZAMĚSTNANECKÝ FOND 120,0 tis. Kč Výdaje ze zaměstnaneckého fondu jsou čerpány prostřednictvím Odboru kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd. Tato položka zahrnuje výdaje na výplatu příspěvku na penzijní připojištění zaměstnanců Dětských jeslí Roháčova Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 70,0 tis. Kč Tento paragraf zahrnuje výdaje související s preventivními programy protidrogové prevence, které se konají na základních školách městské části Praha

15 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 270,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje, které jsou určeny na spolufinancování projektu Prevence kriminality, kterého se městská část Praha 3 účastní v rámci Krajského programu prevence kriminality. Rozp. odd. 36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 7 720,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor územního rozvoje, Odbor sociálních věcí, Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd, Odbor majetku, Odbor bytů a nebytových prostor a Odbor výstavby Veřejné osvětlení 850,0 tis. Kč Na tomto paragrafu jsou realizovány výdaje za instalaci a údržbu vánočního osvětlení na území městské části Praha 3, kterou zajišťuje pro městskou část externí firma Pohřebnictví 170,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se hradí výdaje na vypravení sociálních pohřbů zesnulých na území městské části Praha 3, nesjedná-li ho ve lhůtě stanovené zákonem od oznámení úmrtí žádná fyzická nebo právnická osoba Územní plánování 4 000,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje na studie a projekty (konzultační a právnické služby) standardních bytových projektů, na projekty úprav komunikací, veřejného vybavení, např. školních hřišť. Dále na koncepční řešení dopravy v pohybu a klidu, řešení majetkoprávních vztahů městské části Praha 3 s účastníky řízení dle stavebního zákona a výdaje za velkoplošné kopírování, skenování, apod Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 400,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se realizují výdaje související s pokračováním privatizace bytového fondu. Promítají se zde náklady spojené s majetkoprávním prověřováním domů vyplývající ze smlouvy o dílo, znalecké posudky na ocenění věcných břemen a geometrických plánů. Dále se jedná o výdaje spojené s informačními schůzkami s nájemci bytů v průběhu privatizace, výdaje za využívání programu Beck online právní systém. Dále se jedná o výdaje za výkon veřejné služby na území městské části Praha Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 300,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje za právní rozbory, průzkumy, odborně-technické posudky včetně nutných měření a stavební příspěvek, který vyplývá z rozhodnutí stavebního úřadu, kterým se nařizuje vlastníku stavby provedení nezbytných úprav dle stavebního zákona

16 Rozp. odd. 37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor technické správy majetku a investic a Odbor životního prostředí Sběr a svoz komunálních odpadů 200,0 tis. Kč Z tohoto paragrafu se realizují výdaje spojené s likvidací nepovolených skládek, dále výdaje na rozmístění a vývoz tzv. vánočních velkoobjemových kontejnerů a dále také vývoz podzemních kontejnerů nezařazených do sítě Magistrátu hlavního města Prahy Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje na údržbu veřejné zeleně a patří sem např. smluvní paušály za údržbu veřejné zeleně a veřejných ploch, práce doplňující komplexní údržbu zeleně, údržba a úklid chodníků, údržba květinových záhonů, údržba košů na psí exkrementy včetně výměny poškozených košů za nové, likvidace inertního a biologického odpadu v zeleni, úklid a údržba vnitrobloků, úklid a drobná údržba dětských hřišť, revize herních prvků, úprava povrchu cest v zeleni, údržba Rajské zahrady, apod. Dále se zde promítají výdaje na znalecké posudky z oblasti čistoty ovzduší, zeleně a odpadů a zpracování map znečištění ovzduší na Praze 3. Rozp. odd. 43 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC ,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor sociálních věcí a Odbor ekonomický Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 75,0 tis. Kč Z tohoto paragrafu jsou čerpány výdaje na nákup drobných dárků pro děti v dětských domovech při návštěvách sociálních pracovníků a pořádání tradiční akce Mikulášská besídka pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 130,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje v souvislosti s finanční spoluúčastí městské části Praha 3 v rámci programu Ministerstva vnitra ČR Emergentní projekty na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva 830,0 tis. Kč Z tohoto paragrafu se hradí výdaje určené na akce pořádané městskou částí Praha 3 (Dobrovolník roku, Veletrh sociálních služeb, Antifetfest a další aktivity v sociální oblasti volnočasové programy pro seniory, právní služby pro klienty odboru sociálních věcí Městské části Praha 3)

17 4351 Středisko sociálních služeb Praha ,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 3, jedná se o příspěvek na provoz Integrační centrum Zahrada v Praze ,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 3, jedná se o příspěvek na provoz Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 500,0 tis. Kč Z tohoto paragrafu se hradí výdaje na podporu azylových domů v rámci spolupráce mezi městskou částí Praha 3 a organizací Společnou cestou, o.s. a dále Občanským sdružením R MOSTY Terénní programy 429,0 tis. Kč Z tohoto paragrafu se hradí výdaje určené pro nákup služby terénní práce s problémovými uživateli drog a s osobami bez přístřeší (bezdomovci) na území městské části Praha 3 zajišťované specializovanou odbornou organizací Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 350,0 tis. Kč Z tohoto paragrafu se hradí výdaje spojené s připojením seniorů a zdravotně postižených občanů městské části Praha 3 k systému tísňového volání Areíon, katalog sociálních služeb sloužícího občanům Prahy Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 120,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje na úhradu vyjádření lékařů ke zdravotnímu stavu občanů pro účely sociálních dávek a služeb sociální péče, výdaje spojené s plněním aktivit v rámci komunitního plánování dle Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb. Rozp. odd. 52 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 530,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor kancelář úřadu Oddělení krizového řízení a informační služba Ostatní správa v oblasti krizového řízení 230,0 tis. Kč Tento paragraf zahrnuje výdaje na pořízení ochranných pomůcek, potravinových balíčků a dalšího potřebného materiálu pro případ řešení mimořádných událostí, výdaje na školení členů Krizového štábu městské části Praha 3 dle aktuálních požadavků složek Integrovaného záchranného systému a výdaje na zmírnění a likvidaci následků v případě vzniku mimořádných událostí a krizových situací, konzultační činnost, bezpečnostní analýzy v souvislosti s ochranou obyvatelstva a výdaje spojené s celoroční činností Krizového štábu městské části Praha

18 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 300,0 tis. Kč Na tomto paragrafu jsou realizovány výdaje na doplnění Městského kamerového systému na Praze 3 a jiné výdaje v případě vzniku krizové situace. Rozp. odd. 61 ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPR. A POL. STRANY ,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor kancelář úřadu - Oddělení personální práce a mezd, Odbor ekonomický, Odbor informatiky, Odbor technické správy majetku a investic a Odbor správy úřadu Zastupitelstva obcí 8 981,0 tis. Kč Tento paragraf zahrnuje výdaje spojené s účastí na konferencích, školeních, výplatu paušálů na městskou hromadnou dopravu a služební cesty pro členy Zastupitelstva městské části Praha 3 a výdaje spojené s výplatou ošatného pro členy Zastupitelstva městské části Praha 3, kteří vykonávají sňatkové a jiné společenské obřady. z toho: ZAMĚSTNANECKÝ FOND 120,0 tis. Kč Výdaje ze zaměstnaneckého fondu jsou čerpány prostřednictvím Odboru kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd. Jsou zde výdaje na výplatu příspěvku na penzijní připojištění uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha Činnost místní správy ,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje na zajištění provozu Úřadu městské části Praha 3, tj. výdaje na nákup odborné literatury pro potřeby jednotlivých odborů, zdravotnického materiálu, výdaje za energie (voda, teplo atd.), služby pošt, služby telekomunikací a radiokomunikací, konzultační a poradenské služby, úklid budov, ostraha apod., dále jsou zde výdaje související s výpočetní technikou jako jsou např. síťové tiskárny, scannery, archivní média, tonery, datová média, licence, software, služby spojené s informačními technologiemi apod. Dalšími objemově významnými jsou výdaje na platy Úřadu městské části Praha 3. Tento paragraf zahrnuje také výdaje na auditorské služby a externě zajišťované finanční služby. z toho: ZAMĚSTNANECKÝ FOND 6 955,0 tis. Kč Výdaje ze zaměstnaneckého fondu jsou čerpány prostřednictvím Odboru kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd a Odboru správy úřadu

19 Jedná se o výdaje pro zaměstnance Úřadu městské části Praha 3. Jsou to výdaje na výplatu příspěvku na penzijní připojištění, výdaje k příležitosti pracovních výročí, náklady na stravenky, pohoštění při setkání s bývalými zaměstnanci důchodového věku. Tyto výdaje zaměstnaneckého fondu jsou buď ze zákona povinné nebo smluvně zabezpečené. Rozp. odd. 63 FINANČNÍ OPERACE 1 750,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor ekonomický Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 250,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje za bankovní poplatky v souvislosti s vedením účtů městské části Praha Pojištění funkčně nespecifikované 1 500,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje na pojištění majetku městské části Praha 3. Rozp. odd. 64 OSTATNÍ ČINNOSTI 5 648,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor ekonomický, Odbor školství a zdravotnictví Ostatní činnosti jinde nezařazené 5 648,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají finanční prostředky určené na finanční rezervu na přímé náklady na vzdělávání realizovanou prostřednictvím posílení ch prostředků z rozpočtu zřizovatele účelově určené na pokrytí nákladů na platy, učební pomůcky a školní potřeby příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3. Dále se zde realizují výdaje z peněžního účelového fondu Grantový a podpůrný fond). Na tomto paragrafu se promítají i výdaje na úhradu finanční spoluúčasti vyplývající ze smlouvy s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna a.s. Odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací ,7 tis. Kč Jedná se o odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha

20 KOMENTÁŘ K PŘEDPOKLÁDANÝM KAPITÁLOVÝM VÝDAJŮM ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA MČ PRAHA 3 NA ROK 2015 Rozp. odd. 31 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY ,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor technické správy majetku a investic a Odbor školství a zdravotnictví Předškolní zařízení (MŠ) ,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se jedná o výdaje na tyto akce: MŠ V Zahrádkách výstavba (dokončení) ,0 tis. Kč MŠ V Zahrádkách vybavení interiéru 2 000,0 tis. Kč 3113 Základní školy ,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se jedná o výdaje na tyto akce: ZŠ a MŠ Chelčického objekt Žerotínova rekonstrukce kuchyně ,0 tis. Kč ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta rozšíření mateřské školy 7 000,0 tis. Kč Multimediální komplety 1 200,0 tis. Kč 3117 První stupeň základních škol ,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se jedná o výdaje na tuto akci: ZŠ V Zahrádkách výstavba družiny ,0 tis. Kč Rozp. odd. 33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY ,0 tis. Kč Na tomto oddíle se podílí svými výdaji Odbor kultury Ostatní záležitosti kultury ,0 tis. Kč Tvorba uměleckých děl v souladu s investičními akcemi (dle nové směrnice). Realizace osazení soch na Vítkově 2. ročník oživení vrchu Vítkov ,0 tis. Kč Rozp. odd. 34 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST ,0 tis. Kč Na tomto oddíle se podílí svými výdaji Odbor technické správy majetku a investic

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 1046/2015. č. 976 ze dne 14.12.2015 Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2016

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 1046/2015. č. 976 ze dne 14.12.2015 Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2016 č.j.: 1046/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 976 ze dne 14.12.2015 Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2016 Rada městské části I. r u š í II. 1. usnesení Rady městské části

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 778/2012. č. 693 ze dne 28.11.2012

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 778/2012. č. 693 ze dne 28.11.2012 č.j.: 778/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 693 ze dne 28.11.2012 Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2013 Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1. s předloženým

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 713 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 713 ze dne č.j.: 781/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 713 ze dne 13.11.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části č. 424 ze dne 17.12.2013 Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2014 s c h v a l u j e

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části č. 424 ze dne 17.12.2013 Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2014 s c h v a l u j e č.j.: 814/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 424 ze dne 17.12.2013 Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2014 Zastupitelstvo městské části I. s c h v a l u j e 1.

Více

Rozpočet. městské části Praha 3. na rok 2013

Rozpočet. městské části Praha 3. na rok 2013 Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2013 Zpracoval: Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 3 Obsah Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2013... 1 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1077/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 997 ze dne 17.12.2014 Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2014 Rada městské části I. s c h v

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 689 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 689 ze dne 28.11.2012 č.j.: 774/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 689 ze dne 28.11.2012 Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. pololetí roku 2012 Rada městské části I. s c h

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 734 ze dne 29.11.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 734 ze dne 29.11.2013 č.j.: 801/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 734 ze dne 29.11.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I. č.j.: 749/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 685 ze dne 26.09.2016 Úprava rozpočtu roku 2016 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. 1. závěrečný účet za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. 1. závěrečný účet za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení č.j.: 477/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 472 ze dne 17.06.2014 Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2013 Zastupitelstvo městské části I. s c h v a l u

Více

Rozpočet. městské části Praha 3. na rok 2012

Rozpočet. městské části Praha 3. na rok 2012 Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2012 Zpracoval: Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 3 Obsah Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2012... 1 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Rozpočet. městské části Praha 3

Rozpočet. městské části Praha 3 Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2015 Obsah Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2015... 1 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2015... 3 Běžné výdaje MČ Praha 3 na rok 2015...

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 353 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 353 ze dne č.j.: 399/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 353 ze dne 25.05.2016 Úprava rozpočtu roku 2016 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014 č.j.: 189/2014 Změna objemu rozpočtu roku 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 457 ze dne 18.03.2014 Zastupitelstvo městské části I. s c h v a l u j e II. 1. změnu

Více

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok 2016 - Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 schválený upravený Čerpání 2015 Návrh 2016 Pozn. 2143 5139 Nákup materiálu 0 0 0 150 000 2143

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne k závěrečnému účtu městské části Praha 3 za rok 2011

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne k závěrečnému účtu městské části Praha 3 za rok 2011 č.j.: 437/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 13.6.2012 k závěrečnému účtu městské části Praha 3 za rok 2011 Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1. se závěrečným

Více

Schválený rozpočet na rok výdaje

Schválený rozpočet na rok výdaje - výdaje Ř.č. Odbor Odvětví Druh Text - výdaje 1210 Oddělení kanceláře starosty a vnějších vztahů 1 815 1 Provozní výdaje 1 205 2 3319 51XX Nákup materiálu a služeb - kultura 100 3 6171 51XX Ostatní náklady

Více

Rozpočet. Městské části Praha 3. na rok 2009

Rozpočet. Městské části Praha 3. na rok 2009 Rozpočet Městské části Praha 3 na rok 2009 Zpracoval: Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 3 Obsah Bilance příjmů a výdajů na rok 2009... 1 Komentář k bilanci příjmů a výdajů na rok 2009... 2 Rozpis

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 543/2013. č. 487 ze dne 07.08.2013. Úprava rozpočtu roku 2013. I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 543/2013. č. 487 ze dne 07.08.2013. Úprava rozpočtu roku 2013. I. č.j.: 543/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 487 ze dne 07.08.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Městská část Praha 14 Čerpání výdajů roku 2013 (v tis. Kč)

Městská část Praha 14 Čerpání výdajů roku 2013 (v tis. Kč) Městská část Praha 14 Čerpání výdajů roku 2013 (v tis. Kč) Běžné výdaje na rok 2013 na rok 2013 rok 2013 rok 2013/SR rok 2013/UR ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY 20 780,00 20 811,50 19 184,45 92,32% 92,18% KANCELÁŘ

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 1076/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 1076/2014 č.j.: 1076/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 996 ze dne 17.12.2014 Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. pololetí roku 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 998/2016

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 998/2016 č.j.: 998/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 919 ze dne 06.12.2016 Rozbory hospodaření Městské části Praha 3 za I. pololetí roku 2016 Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

Zpráva pro XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 24. listopadu 2016

Zpráva pro XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 24. listopadu 2016 Zpráva pro XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 24. listopadu 2016 4.02 Rozpočtové provizorium na rok 2017 Předkládá: Ing. Dr. Vlasta Hnilicová vedoucí ekonomického odboru Odůvodnění:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 207 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 207 ze dne č.j.: 500/2016 Změna objemu rozpočtu roku 2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 207 ze dne 21.06.2016 Zastupitelstvo městské části I. s c h v a l u j e II. 1. změnu

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení č.j.: 477/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 433 ze dne 09.06.2014 Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2013 Rada městské části I. s o u h l a s í 1. se závěrečným účtem

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

Čerpání prostředků MOb Plesná za rok VÝDAJE.

Čerpání prostředků MOb Plesná za rok VÝDAJE. Čerpání prostředků MOb Plesná za rok 2011 - VÝDAJE. Paragraf Název paragrafu Položka Název položky Účel použití položky Schválený rozpočet 4. rozp. opatření čerpání k 31.12.2011 2212 Silnice 5137 Nákup

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 151/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 151/2015 č.j.: 151/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 127 ze dne 02.03.2015 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2016 2020 Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1.

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 533 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 533 ze dne č.j.: 267/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 533 ze dne 15.07.2015 Úprava rozpočtu roku 2015 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Statutární město Brno - Městská část Brno-střed Schválený rozpočet na rok 2011 (SR 2011) Příjmy (v tis. Kč)

Statutární město Brno - Městská část Brno-střed Schválený rozpočet na rok 2011 (SR 2011) Příjmy (v tis. Kč) Příjmy (v tis. Kč) Pol. Text SR 2011 Daňové příjmy 87 386 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - hlavní činnost 2 000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - hospodářská činnost 2 500 1332 Poplatek

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2008 - Hlavní činnost Pol. Par Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 170,00 170,00 164 862,50 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100,00 100,00 164 210,00

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 177 ze dne 25.03.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 177 ze dne 25.03.2015 č.j.: 205/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 177 ze dne 25.03.2015 Úprava rozpočtu roku 2015 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2013 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 550000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických osob z

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015 Příjmy Rozpočet položka 1122 DPPO za obce 62 1341 poplatky ze psů 82 000,00 Kč 1342 poplatek rekreační 1 000,00 Kč 1343 užívání veřejného prostranství 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 Kč 1361

Více

Schválený rozpočet na rok Schválený rozpočet na rok Schválený rozpočet na rok Schválený rozpočet na rok 2016

Schválený rozpočet na rok Schválený rozpočet na rok Schválený rozpočet na rok Schválený rozpočet na rok 2016 Text rozpočet na rozpočet na Správní poplatky 3 980,00 4 180,00 Místní poplatky 5 620,00 5 740,00 Daň z nemovitých věcí 23 000,00 25 000,00 Daňové příjmy celkem 32 600,00 34 920,00 Text rozpočet na rozpočet

Více

Výdajová část ke komentáři rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2013

Výdajová část ke komentáři rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2013 Výdajová část ke komentáři rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2013 BĚŽNÉ VÝDAJE 5139 Nákup materiálu j.n. materiál pro zimní údržbu komunikací 25 000,00 Kč 2212 Silnice 5154 Elektrická energie měsíční

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 I. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 I. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 13.28.11 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 I. série Rozpočtové změny RZ č. 1 Posílení rozpočtu ORJ 0018 - Práce a

Více

PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI v tis. Kč

PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI v tis. Kč Text DAŇOVÉ PŘÍJMY Příloha č. 1 rozpočet na rozpočet na Správní poplatky 3 620,00 3 980,00 Místní poplatky 5 220,00 5 620,00 Daň z nemovitých věcí 22 500,00 23 000,00 Daňové příjmy celkem 31 340,00 32

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 rozpis

Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 rozpis Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 rozpis ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY v tis.kč název položky ORJ OdPa položka RS 2017 RS 2017 položky celkem poplatek ze psů 900 0000 1341 90 poplatek za užívání veřejného

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 17 PŘÍJMY Daňové příjmy 11 Daň z příjmů právnických osob za obce 9 1341 Poplatek ze psů 43 134 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 38 1343 Poplatek

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006

Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006 1 Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006 Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění,čistota a údržba komunikací 4300 2 2212 OSM silnice 4

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 16/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 17 ze dne 14.01.2015 K úpravě rozpočtu roku 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 309 ze dne 07.05.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 309 ze dne 07.05.2014 č.j.: 333/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 309 ze dne 07.05.2014 Úprava rozpočtu roku 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Skutečnost Skutečnost Schválený Upravený Návrh 10 Zemědělství a lesní hospodářství 8 562 7 479 6 172 6 636 6 177 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1078/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 998 ze dne 17.12.2014 Změna limitu mzdových prostředků na rok 2014 a limitu počtu zaměstnanců na rok 2014 Rada městské části I.

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2016 SMO-městského obvodu Polanka nad Odrou - VÝDAJE

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2016 SMO-městského obvodu Polanka nad Odrou - VÝDAJE Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2016 SMO-městského obvodu Polanka nad Odrou - VÝDAJE Paragraf Název paragrafu Položka Název položky SR 2014 SR 2015 SR 2016 2212 Silnice 5139 Nákup materiálu j.n.

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2016 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2016 (v tis. Kč) Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2016 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 400 daň z příjmů právnických osob 1341 360 poplatek ze psů 1342 5

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012 č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a

Více

Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň. za I. čtvrtletí roku rozpočtová činnost.

Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň. za I. čtvrtletí roku rozpočtová činnost. Přehled hospodaření MČ za I. čtvrtletí roku 2016.- rozpočtová činnost. Položka Upr. rozpočet Skutečnost Plnění v tis. Kč v tis. Kč v % PŘÍJMY 175 527,034 31 934,072 18,19% VÝDAJE 255 196,000 46 616,322

Více

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO:

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO: Rozpočet 216 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, 252 17, CZ, IČO: 233871 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet a b - - 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. 1 685 1112 Daň z příjmu

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Ivana Breburdová, tajemnice ÚMČ Brno Jundrov 1 A. Návrh rozpočtu 1. Bilance rozpočtu Příjmy Výdaje 21 047 tis. Kč 22

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 991/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 913 ze dne 06.12.2016 Směrnice ke stanovení postupu svěřování movitého a nemovitého majetku a k nakládání s technickým zhodnocením

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-087-003-16 ze dne 5.9.2016 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok 2016 - rozpočtová opatření VI. série Rada městské části

Více

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem 1 Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem MČ Brno-Židenice dne 12. 12. 2007 Výdaje Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění a údržba komunikací 4 950 2 2212 6121 OSM silnice - přechody,

Více

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel %čerpání 0 1... Daňové příjmy celkem z toho: 66 275 000,00 66 275 000,00 1111 DPFOZČ

Více

Městská část Praha Dolní Chabry Schválený rozpočet na rok 2010

Městská část Praha Dolní Chabry Schválený rozpočet na rok 2010 Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Schválený rozpočet na rok 2010 Kap. 02 městská infrastruktura 3722 5169 odvoz odpadů ( kontejnery ) 200 000 37 22 5137 městský mobiliář

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu ročního rozpočtu na rok 2017 Městské části Praha-Lysolaje Městská část Praha - Lysolaje na základě 11 odst. 3 zákona č. 250/2000

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

PŘIJATÉ TRANSFERY - finanční vztahy v tis. Kč. PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI v tis. Kč. REKAPITULACE PŘÍJMŮ v tis.

PŘIJATÉ TRANSFERY - finanční vztahy v tis. Kč. PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI v tis. Kč. REKAPITULACE PŘÍJMŮ v tis. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 - PŘÍJMY Příloha č. 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Text rozpočet na Správní poplatky 4 180,00 4 045,00 Místní poplatky 5 740,00 5 743,00 Daň z nemovitých věcí 25 000,00 25 000,00 Daňové příjmy

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů Příloha 10.3. k Závěrečnému účtu za rok 2015 - Čerpání výdajů Vyvěšeno: 6.6.2016 Sejmuto: 24.6.2016 Schválený rozpočet 2015 (tis. Kč) SR Upravený rozpočet 2015 (tis. Kč) UR Skutečnost k 31.12.2015 skutečnost

Více

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE. Schválený rozpočet. Paragraf Položka Text

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE. Schválený rozpočet. Paragraf Položka Text II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet 1 137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 1 169 Nákup ostatních služeb 3 1 171 Opravy a udržování 3

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Skutečnost Skutečnost Schválený Upravený Návrh 10 Zemědělství a lesní hospodářství 4 985 4 884 4 557 8 851 7 070 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více