MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 21 ze dne Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 21 ze dne 09.12.2014 Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2015"

Transkript

1 č.j.: 1008/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 21 ze dne Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2015 Zastupitelstvo městské části I. s c h v a l u j e 1. rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2015 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení Ing. Vladislava Hujová starostka městské části

2 Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2015

3 O b s a h Zásady pro hospodaření v období rozpočtového provizoria pro městské části hl. m. Prahy str. 1 Bilance str. 2 Předpokládané příjmy rozpočtového provizoria na rok 2015 str. 3 Předpokládané výdaje rozpočtového provizoria na rok 2015 str. 4 Komentář k předpokládaným běžným výdajům rozpočtového provizoria na rok 2015 str. 9 Komentář k předpokládaným kapitálovým výdajům rozpočtového provizoria na rok 2015 str. 17

4 ZÁSADY PRO HOSPODAŘENÍ V OBDOBÍ ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA NA ROK 2015 PRO MĚSTSKÉ ČÁSTI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Tyto zásady byly schváleny usnesením Rady HMP č ze dne Vzhledem k tomu, že nelze zabezpečit, aby všechny městské části hlavního města Prahy měly své rozpočty na rok 2015 schváleny zastupitelstvy městských částí do konce roku 2014, navrhují se níže uvedená pravidla rozpočtového provizoria pro městské části hlavního města Prahy na rok V nich jsou zakotveny hlavní zásady, které by měly být obsaženy ve vlastních pravidlech pro hospodaření v období rozpočtového provizoria jednotlivých městských částí. Pravidla musí být v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění, schválena jejich zastupitelstvy a jimi se budou městské části řídit v době do schválení rozpočtu zastupitelstvy městských částí. Pravidla rozpočtového provizoria se schvalují na rok 2015 (nikoli např. na období od do ). Městská část by měla čerpat měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu předchozího roku. Městská část v období rozpočtového provizoria přizpůsobí reálný průběh svých výdajů skutečnému objemu použitelných finančních prostředků. Plynulost finančního hospodaření vyžaduje, aby včas a řádně byly plněny zákonné i smluvní povinnosti městské části. V období rozpočtového provizoria by městská část neměla uzavírat nové smluvní vztahy, pokud není jistota, že na jejich plnění bude mít potřebné finanční prostředky. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení

5 ZÁSADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 PRO HOSPODAŘENÍ V OBDOBÍ ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA NA ROK 2015 Návrh rozpočtového provizoria se předkládá v souladu s 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Návrh rozpočtového provizoria na rok 2015 je sestaven na základě analýzy skutečně realizovaných příjmů i výdajů za rok 2013 a 2014, s přihlédnutím k aktuálním potřebám v roce 2015, v návaznosti na možnost finančního krytí v období rozpočtového provizoria. V rámci zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria bude městská část postupovat takto: městská část bude čerpat měsíčně výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2014, tj. max. do výše ,2 tis. Kč, součástí výdajů rozpočtového provizoria budou i výdaje účelového fondu, a to Grantového a podpůrného fondu. městská část bude nad rámec uvažovaných výdajů realizovat výdaje související s dotačními tituly, a to jak ze státního rozpočtu, tak z rozpočtu hl. m. Prahy, a to do výše poskytnuté dotace. Ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se rozpočtové hospodaření řídí pravidly rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu, není-li tento schválen před 1. lednem rozpočtového roku. Rozpočtové příjmy i výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Následující příjmy a výdaje mají pouze charakter informativní a zobrazují předpokládané příjmy a výdaje v době rozpočtového provizoria. Uvažované příjmy rozpočtového provizoria ,4 tis. Kč Uvažované výdaje rozpočtového provizoria ,7 tis. Kč - 2 -

6 PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA NA ROK 2015 Příjmová strana rozpočtového provizoria na rok 2015 byla vytvořena z navrhovaných dotačních vztahů a ze skutečnosti let 2013 a Po dobu rozpočtového provizora bude mít městská část Praha 3 tyto zdroje: vlastní příjmy ,4 tis. Kč dotace z rozpočtu HMP ,0 tis. Kč dotace ze státního rozpočtu ,0 tis. Kč dotace převod z VHČ ,0 tis. Kč Celkem příjmy ,4 tis. Kč Tvorba příjmové strany rozpočtového provizoria: Předpokládaná výše vlastních příjmů se odvíjí od skutečných příjmů za rok 2013 a 2014 Neinvestiční dotace z rozpočtu HMP = navrhovaný objem dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2015 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu = navrhovaný objem je ve stejné výši jako schválená dotace ze státního rozpočtu v roce 2014 Převod z VHČ vedlejší hospodářské činnosti městské části Praha 3 získané finanční prostředky z prodeje bytového a nebytového fondu městské části Praha 3-3 -

7 Předpokládané výdaje rozpočtového provizoria na rok 2015 (v tis. Kč) Běžné a kapitálové výdaje Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek mzdové náklady nákupy transfery PO transfery ostatní neinv. transfery obyvatelstvu běžné výdaje Celkem kapitálové výdaje Celkem /53 54 třída 5 třída 6 odd DOPRAVA 0,0 45,0 0,0 0,0 0,0 45,0 0,0 45, Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD) 45,0 45,0 0,0 45,0 odd VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 0, , ,5 0,0 0, , , , Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI) 500,0 500, , , Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE) , ,0 0, , Základní školy (OTSMI) 500,0 500, , , Základní školy - příspěvky PO (OE) , ,5 0, , Základní školy (OŠZ) 270,0 180,0 450, , , První stupeň základních škol (OTSMI) 0, , , První stupeň základních škol - příspěvky PO (OŠZ) 5 225, ,0 0, , První stupeň základních škol - příspěvky PO (OE) 2 210, ,0 0, , Ostatní záležitosti předškolní výchovy a zákl. vzdělávání (OŠZ) 2 109, ,0 0, ,0 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 30, , ,0 100,0 75, , , , Žižkovské divadlo JC - příspěvky PO (OE) 4 700, ,0 0, , Atrium na Žižkově - konc. a výstavní síň - příspěvky PO (OE) 3 490, ,0 0, , Junior klub na Chmelnici - příspěvky PO (OE) 7 700, ,0 0, , Ostatní záležitosti kultury (OVVK) ,0 15, ,0 0, , Ostatní záležitosti kultury (OK) 8 730,0 100,0 60, , , , Ost. záležitosti sděl. prostř. - Radniční noviny (OVVK) 2 401, ,9 0, , Ost. záležitosti sděl. prostř. - Radniční noviny (OKÚ - OPPM) 30,0 30,0 0,0 30,0

8 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek mzdové náklady nákupy transfery PO transfery ostatní neinv. transfery obyvatel. běžné výdaje Celkem kapitálové výdaje Celkem /53 54 třída 5 třída 6 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 0,0 300, ,0 0,0 0, , , , Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE) , ,0 0, , Sportovní a rekreační areál Pražačka (OTSMI) 0, , , Ost. zájmová činnost a rekr. - KŘESÁNOV - ZAFO (OSÚ) 300,9 300,9 0,0 300,9 odd ZDRAVOTNICTVÍ 3 744, ,0 0,0 0,0 140, ,0 0, , Ost. zdrav. zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠZ) 950,0 950,0 0,0 950, Ost. zdrav. zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI) 650,0 650,0 0,0 650, Ost. zdrav. zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OKÚ - OPPM) 3 744,0 75,0 20, ,0 0, , Ost. zdrav. zařízení a služby pro zdrav. - jesle ZAFO (OKÚ - OPPM) 0,0 120,0 120,0 0,0 120, Prevence před drogami, alk., nikotinem a jin. závislostmi (OSV) 70,0 70,0 0,0 70, Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV) 270,0 270,0 0,0 270,0 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 0, ,0 0,0 30,0 740, , , , Bytové hospodářství (SMP Praha 3 a.s.) 0, , , Bytové hospodářství (OTSMI) 0, , , Veřejné osvětlení (OÚR) 850,0 850,0 0,0 850, Pohřebnictví (OSV) 170,0 170,0 0,0 170, Územní plánování (OÚR) 4 000, , , , Komunální služby a úz. rozvoj jinde nezařazené - (OKÚ - OPPM) 500,0 500,0 0,0 500, Komunální služby a úz. rozvoj jinde nezařazené (OMA) 1 470,0 30, ,0 0, , Komunální služby a úz. rozvoj jinde nezařazené (OBNP) 400,0 400,0 0,0 400, Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a úz. rozvoje (OV) 60,0 240,0 300,0 0,0 300,0 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 0, ,0 0,0 0,0 0, , , , Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI) 200,0 200,0 0,0 200, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) , , , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP) 60,0 60,0 0,0 60,0

9 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek mzdové náklady nákupy transfery PO transfery ostatní neinv. transfery obyvatel. běžné výdaje Celkem kapitálové výdaje Celkem /53 54 třída 5 třída 6 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 0, , ,0 500,0 0, ,0 0, , Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV) 75,0 75,0 0,0 75, Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV) 130,0 130,0 0,0 130, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva (OSV) 830,0 830,0 0,0 830, Středisko sociálních služeb Praha 3 - příspěvky PO (OE) , ,0 0, , Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE) , ,0 0, , Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV) 500,0 500,0 0,0 500, Terénní programy (OSV) 429,0 429,0 0,0 429, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OSV) 350,0 350,0 0,0 350, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OSV) 120,0 120,0 0,0 120,0 odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 0,0 530,0 0,0 0,0 0,0 530,0 0,0 530, Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OKÚ - OKŘIS) 230,0 230,0 0,0 230, Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené (OKÚ - OKŘIS) 300,0 300,0 0,0 300,0 odd ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POL. STRANY , ,9 0,0 70, , , , , Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) 8 061,0 800, ,0 0, , Zastupitelstva obcí - ZAFO (OKÚ - OPPM) 120,0 120,0 0,0 120, Činnost místní správy (OE) 1 000, ,0 0, , Činnost místní správy (OI) 9 285, , , , Činnost místní správy (OTSMI) 1 000, , , , Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) , ,0 300, ,0 0, , Činnost místní správy - projekt OPLZZ (OKÚ - OPPM, OSÚ) 79,8 238,9 318,7 0,0 318, Činnost místní správy (OSÚ) ,0 70, ,0 301, , Činnost místní správy - ZAFO (OKÚ - OPPM) 80,0 315, , ,0 0, , Činnost místní správy - ZAFO (OSÚ) 1 950, ,0 0, ,0

10 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek mzdové náklady nákupy transfery PO transfery ostatní neinv. transfery obyvatel. běžné výdaje Celkem kapitálové výdaje Celkem /53 54 třída 5 třída 6 odd FINANČNÍ OPERACE 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0, , Obecné příjmy a výdaje z finannčích operací (OE) 250,0 250,0 0,0 250, Pojištění funkčně nespecifikované (OE) 1 500, ,0 0, ,0 odd OSTATNÍ ČINNOSTI 0,0 0, , ,0 50, ,0 0, , Ostatní činnosti j. n. - účelové peněžní fondy (OE) 2 098, ,0 0, , Ostatní činnosti j. n. - ostatní výdaje (OE) 50,0 50,0 0,0 50, Ostatní činnosti j. n. - přímé náklady na vzdělávání (OŠZ) 3 500, ,0 0, ,0 BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , , , , , , , ,0-7 -

11 Odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací Celkem ostatní mzdové neinv. Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek náklady nákupy transfery PO transfery transfery kapitálové běžné výdaje Celkem obyvatel. výdaje /53 54 třída 5 třída Předškolní zařízení - MŠ - odpisy (OE) 4 774, ,9 0, , Základní školy - odpisy (OE) 8 190, ,4 0, , První stupeň základních škol - odpisy PO (OE) 155,1 155,1 0,0 155, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - odpisy (OE) 164,7 164,7 0,0 164, Sportovní a rekreační areál Pražačka - odpisy (OE) 2 414, ,1 0, , Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - odpisy (OE) 48,4 48,4 0,0 48, Středisko sociálních služebpraha 3 - odpisy (OE) 620,1 620,1 0,0 620,1 ODPISY CELKEM 0,0 0, ,7 0,0 0, ,7 0, ,7 VÝDAJE CELKEM (Výdaje + odpisy) , , , , , , , ,7 Seznam zkratek uvedených v tabulce: OE - Odbor ekonomický OŠZ - Odbor školství a zdravotnictví OI - Odbor informatiky OTSMI - Odbor technické správy majetku a investic OK - Odbor kultury OÚR - Odbor územního rozvoje OKÚ - OKŘIS - Odbor kancelář úřadu - Oddělení krizového řízení a informační služba OV - Odbor výstavby OKÚ - OPPM - Odbor kancelář úřadu - Oddělení personální práce a mezd OVVK - Odbor vnějších vztahů a komunikace OMA - Odbor majetku OŽP - Odbor životního prostředí OBNP - Odbor bytů a nebytových prostor PO - příspěvková organizace OSÚ - Odbor správy úřadu ZAFO - Zaměstnanecký fond OSV - Odbor sociálních věcí SMP Praha 3 a.s. - Správa majetkového portfolia Praha 3

12 KOMENTÁŘ K PŘEDPOKLÁDANÝM BĚŽNÝM VÝDAJŮM ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA MČ PRAHA 3 NA ROK 2015 Rozp. odd. 22 DOPRAVA 45,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor dopravy Ostatní záležitosti pozemních komunikací 45,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje na zajištění odborných posudků a studií, které vyplývají ze zvláštních předpisů v rámci správních řízení, výdaje za studie dopravních řešení dopravně problémových lokalit dle průběžných požadavků veřejnosti, financování realizačního projektu rozšíření Zóny placeného stání. Rozp. odd. 31 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY ,5 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor ekonomický a Odbor školství a zdravotnictví Předškolní zařízení (MŠ) ,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3, jedná se o příspěvky na provoz, dále se jedná o výdaje za studie a projektové dokumentace k připravovaným akcím v mateřských školách Základní školy ,5 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3, jedná se o příspěvky na provoz. Dalšími výdaji tohoto paragrafu jsou výdaje za studie a projektové dokumentace k připravovaným akcím v základních školách, výdaje na pořízení technického vybavení na základních školách, finanční prémie za umístění škol v soutěžích pořádaných městskou částí Praha První stupeň základních škol 7 435,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 3, jedná se o příspěvek na provoz. V Základní škole, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 bude zřízena nová mateřská škola (otevření mateřské školy se předpokládá na březen 2015), která bude součástí základní školy, a proto bude navýšen příspěvek na provoz zařízení

13 3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 2 109,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s činností Odboru školství a zdravotnictví, tj. nákup odborné literatury, drobného materiálu pro zhotovení materiálů pro pořádání soutěží a akcí. Dále se jedná o výdaje na zajištění kulturních a společenských tradic v oblasti školství např. Dětský den na území městské části Praha 3, vyhlášení nejlepšího pedagoga Diploma Comenianum 2014, soutěž o Pohár starosty Hartiga, soutěže ve spolupráci s BESIP a Myslivecké odpoledne. Rozp. odd. 33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY ,9 tis. Kč Na tomto oddíle se podílí svými výdaji Odbor ekonomický, Odbor vnějších vztahů a komunikace a Odbor kultury, Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 4 700,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 3, jedná se o příspěvek na provoz Ostatní záležitosti kultury ,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3, jedná se o příspěvky na provoz, dále se jedná o výdaje spojené s činností Odboru kultury a Odboru vnějších vztahů a komunikace, tj. výdaje za pořízení odborné literatury, výdaje za drobný spotřební materiál na společenské akce, výdaje za pronájem prostor nebo věcí pro potřeby akcí pořádaných městskou částí Praha 3. Objemově nejvýznamnějšími jsou výdaje na akce pořádané městskou částí Praha 3 (např. Žižkovský masopust, Vinohradské vinobraní, Žižkovské Pivobraní, Husité na Vítkově, koncert v kostele sv. Prokopa, adventní koncert v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně, Svoboda nejen pro Tibet a benefiční akce, Dny žižkovského kulturního dědictví, Žižkov Meets Jazz, vánoční trhy a koncerty a doprovodné akce, výstavy, atd.) a ostatní služby. Tento paragraf dále zahrnuje výdaje na propagaci akcí městské části Praha 3 a propagační tiskoviny, poradenství v oblasti PR, monitoring tisku, apod.) Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Radniční noviny) 2 431,9 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené se zpracováním a distribucí Radničních novin, publikace a sebehodnotící zprávy. Jedná se o výdaje za grafické zpracování, distribuci letáků a dalších dokumentů, dále za konzultační služby na úpravu webových stránek a sociálních sítí

14 Rozp. odd. 34 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST ,9 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor ekonomický, Odbor technické správy majetku a investic a Odbor správy úřadu Sportovní a rekreační areál Pražačka ,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 3, jedná se o příspěvek na provoz Ostatní zájmová činnost a rekreace (Křesánov) ZAFO 300,9 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje za provoz rekreačního střediska Křesánov. Rozp. odd. 35 ZDRAVOTNICTVÍ 5 899,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor školství a zdravotnictví, Odbor technické správy majetku a investic, Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd a Odbor sociálních věcí Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 5 559,0 tis. Kč Tento paragraf zahrnuje výdaje na provoz zařízení Dětské jesle, Roháčova 40, Praha 3 (tj. výdaje na potřebný zdravotnický materiál, pořízení kuchyňského vybavení (indukční sporák, nerezové regály, pracovní kuchyňské stoly), dětského nábytku a dětských pomůcek, drogistických a hygienických potřeb, dezinfekce. Dále se jedná o výdaje za drobné opravy a údržbu nářadí a nástrojů, úklidové a hygienické potřeby, odvoz odpadu, deratizace jeslí a herní prvky a hračky). Dále zde budou realizovány výdaje na opravy elektro, servis výtahů, revize. Výdaje na provoz jeslí zahrnují také výdaje související s personálním zajištěním, jde o výdaje na školení a vzdělávání, lékařské prohlídky, cestovní náhrady a pracovní neschopnost zaměstnanců Dětských jeslí. z toho: ZAMĚSTNANECKÝ FOND 120,0 tis. Kč Výdaje ze zaměstnaneckého fondu jsou čerpány prostřednictvím Odboru kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd. Tato položka zahrnuje výdaje na výplatu příspěvku na penzijní připojištění zaměstnanců Dětských jeslí Roháčova Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 70,0 tis. Kč Tento paragraf zahrnuje výdaje související s preventivními programy protidrogové prevence, které se konají na základních školách městské části Praha

15 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 270,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje, které jsou určeny na spolufinancování projektu Prevence kriminality, kterého se městská část Praha 3 účastní v rámci Krajského programu prevence kriminality. Rozp. odd. 36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 7 720,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor územního rozvoje, Odbor sociálních věcí, Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd, Odbor majetku, Odbor bytů a nebytových prostor a Odbor výstavby Veřejné osvětlení 850,0 tis. Kč Na tomto paragrafu jsou realizovány výdaje za instalaci a údržbu vánočního osvětlení na území městské části Praha 3, kterou zajišťuje pro městskou část externí firma Pohřebnictví 170,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se hradí výdaje na vypravení sociálních pohřbů zesnulých na území městské části Praha 3, nesjedná-li ho ve lhůtě stanovené zákonem od oznámení úmrtí žádná fyzická nebo právnická osoba Územní plánování 4 000,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje na studie a projekty (konzultační a právnické služby) standardních bytových projektů, na projekty úprav komunikací, veřejného vybavení, např. školních hřišť. Dále na koncepční řešení dopravy v pohybu a klidu, řešení majetkoprávních vztahů městské části Praha 3 s účastníky řízení dle stavebního zákona a výdaje za velkoplošné kopírování, skenování, apod Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 400,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se realizují výdaje související s pokračováním privatizace bytového fondu. Promítají se zde náklady spojené s majetkoprávním prověřováním domů vyplývající ze smlouvy o dílo, znalecké posudky na ocenění věcných břemen a geometrických plánů. Dále se jedná o výdaje spojené s informačními schůzkami s nájemci bytů v průběhu privatizace, výdaje za využívání programu Beck online právní systém. Dále se jedná o výdaje za výkon veřejné služby na území městské části Praha Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 300,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje za právní rozbory, průzkumy, odborně-technické posudky včetně nutných měření a stavební příspěvek, který vyplývá z rozhodnutí stavebního úřadu, kterým se nařizuje vlastníku stavby provedení nezbytných úprav dle stavebního zákona

16 Rozp. odd. 37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor technické správy majetku a investic a Odbor životního prostředí Sběr a svoz komunálních odpadů 200,0 tis. Kč Z tohoto paragrafu se realizují výdaje spojené s likvidací nepovolených skládek, dále výdaje na rozmístění a vývoz tzv. vánočních velkoobjemových kontejnerů a dále také vývoz podzemních kontejnerů nezařazených do sítě Magistrátu hlavního města Prahy Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje na údržbu veřejné zeleně a patří sem např. smluvní paušály za údržbu veřejné zeleně a veřejných ploch, práce doplňující komplexní údržbu zeleně, údržba a úklid chodníků, údržba květinových záhonů, údržba košů na psí exkrementy včetně výměny poškozených košů za nové, likvidace inertního a biologického odpadu v zeleni, úklid a údržba vnitrobloků, úklid a drobná údržba dětských hřišť, revize herních prvků, úprava povrchu cest v zeleni, údržba Rajské zahrady, apod. Dále se zde promítají výdaje na znalecké posudky z oblasti čistoty ovzduší, zeleně a odpadů a zpracování map znečištění ovzduší na Praze 3. Rozp. odd. 43 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC ,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor sociálních věcí a Odbor ekonomický Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 75,0 tis. Kč Z tohoto paragrafu jsou čerpány výdaje na nákup drobných dárků pro děti v dětských domovech při návštěvách sociálních pracovníků a pořádání tradiční akce Mikulášská besídka pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 130,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje v souvislosti s finanční spoluúčastí městské části Praha 3 v rámci programu Ministerstva vnitra ČR Emergentní projekty na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva 830,0 tis. Kč Z tohoto paragrafu se hradí výdaje určené na akce pořádané městskou částí Praha 3 (Dobrovolník roku, Veletrh sociálních služeb, Antifetfest a další aktivity v sociální oblasti volnočasové programy pro seniory, právní služby pro klienty odboru sociálních věcí Městské části Praha 3)

17 4351 Středisko sociálních služeb Praha ,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 3, jedná se o příspěvek na provoz Integrační centrum Zahrada v Praze ,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 3, jedná se o příspěvek na provoz Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 500,0 tis. Kč Z tohoto paragrafu se hradí výdaje na podporu azylových domů v rámci spolupráce mezi městskou částí Praha 3 a organizací Společnou cestou, o.s. a dále Občanským sdružením R MOSTY Terénní programy 429,0 tis. Kč Z tohoto paragrafu se hradí výdaje určené pro nákup služby terénní práce s problémovými uživateli drog a s osobami bez přístřeší (bezdomovci) na území městské části Praha 3 zajišťované specializovanou odbornou organizací Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 350,0 tis. Kč Z tohoto paragrafu se hradí výdaje spojené s připojením seniorů a zdravotně postižených občanů městské části Praha 3 k systému tísňového volání Areíon, katalog sociálních služeb sloužícího občanům Prahy Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 120,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje na úhradu vyjádření lékařů ke zdravotnímu stavu občanů pro účely sociálních dávek a služeb sociální péče, výdaje spojené s plněním aktivit v rámci komunitního plánování dle Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb. Rozp. odd. 52 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 530,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor kancelář úřadu Oddělení krizového řízení a informační služba Ostatní správa v oblasti krizového řízení 230,0 tis. Kč Tento paragraf zahrnuje výdaje na pořízení ochranných pomůcek, potravinových balíčků a dalšího potřebného materiálu pro případ řešení mimořádných událostí, výdaje na školení členů Krizového štábu městské části Praha 3 dle aktuálních požadavků složek Integrovaného záchranného systému a výdaje na zmírnění a likvidaci následků v případě vzniku mimořádných událostí a krizových situací, konzultační činnost, bezpečnostní analýzy v souvislosti s ochranou obyvatelstva a výdaje spojené s celoroční činností Krizového štábu městské části Praha

18 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 300,0 tis. Kč Na tomto paragrafu jsou realizovány výdaje na doplnění Městského kamerového systému na Praze 3 a jiné výdaje v případě vzniku krizové situace. Rozp. odd. 61 ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPR. A POL. STRANY ,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor kancelář úřadu - Oddělení personální práce a mezd, Odbor ekonomický, Odbor informatiky, Odbor technické správy majetku a investic a Odbor správy úřadu Zastupitelstva obcí 8 981,0 tis. Kč Tento paragraf zahrnuje výdaje spojené s účastí na konferencích, školeních, výplatu paušálů na městskou hromadnou dopravu a služební cesty pro členy Zastupitelstva městské části Praha 3 a výdaje spojené s výplatou ošatného pro členy Zastupitelstva městské části Praha 3, kteří vykonávají sňatkové a jiné společenské obřady. z toho: ZAMĚSTNANECKÝ FOND 120,0 tis. Kč Výdaje ze zaměstnaneckého fondu jsou čerpány prostřednictvím Odboru kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd. Jsou zde výdaje na výplatu příspěvku na penzijní připojištění uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha Činnost místní správy ,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje na zajištění provozu Úřadu městské části Praha 3, tj. výdaje na nákup odborné literatury pro potřeby jednotlivých odborů, zdravotnického materiálu, výdaje za energie (voda, teplo atd.), služby pošt, služby telekomunikací a radiokomunikací, konzultační a poradenské služby, úklid budov, ostraha apod., dále jsou zde výdaje související s výpočetní technikou jako jsou např. síťové tiskárny, scannery, archivní média, tonery, datová média, licence, software, služby spojené s informačními technologiemi apod. Dalšími objemově významnými jsou výdaje na platy Úřadu městské části Praha 3. Tento paragraf zahrnuje také výdaje na auditorské služby a externě zajišťované finanční služby. z toho: ZAMĚSTNANECKÝ FOND 6 955,0 tis. Kč Výdaje ze zaměstnaneckého fondu jsou čerpány prostřednictvím Odboru kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd a Odboru správy úřadu

19 Jedná se o výdaje pro zaměstnance Úřadu městské části Praha 3. Jsou to výdaje na výplatu příspěvku na penzijní připojištění, výdaje k příležitosti pracovních výročí, náklady na stravenky, pohoštění při setkání s bývalými zaměstnanci důchodového věku. Tyto výdaje zaměstnaneckého fondu jsou buď ze zákona povinné nebo smluvně zabezpečené. Rozp. odd. 63 FINANČNÍ OPERACE 1 750,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor ekonomický Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 250,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje za bankovní poplatky v souvislosti s vedením účtů městské části Praha Pojištění funkčně nespecifikované 1 500,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje na pojištění majetku městské části Praha 3. Rozp. odd. 64 OSTATNÍ ČINNOSTI 5 648,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor ekonomický, Odbor školství a zdravotnictví Ostatní činnosti jinde nezařazené 5 648,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají finanční prostředky určené na finanční rezervu na přímé náklady na vzdělávání realizovanou prostřednictvím posílení ch prostředků z rozpočtu zřizovatele účelově určené na pokrytí nákladů na platy, učební pomůcky a školní potřeby příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3. Dále se zde realizují výdaje z peněžního účelového fondu Grantový a podpůrný fond). Na tomto paragrafu se promítají i výdaje na úhradu finanční spoluúčasti vyplývající ze smlouvy s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna a.s. Odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací ,7 tis. Kč Jedná se o odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha

Rozpočet. městské části Praha 3

Rozpočet. městské části Praha 3 Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2015 Obsah Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2015... 1 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2015... 3 Běžné výdaje MČ Praha 3 na rok 2015...

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení č.j.: 477/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 433 ze dne 09.06.2014 Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2013 Rada městské části I. s o u h l a s í 1. se závěrečným účtem

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 689 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 689 ze dne 28.11.2012 č.j.: 774/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 689 ze dne 28.11.2012 Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. pololetí roku 2012 Rada městské části I. s c h

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 (FV ZMČ) Dne 31.ledna 2007, začátek: 17,00 hod ukončení: 19,05 hod Přítomni: Ing. Juklová,

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

Komplexní rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za rok 2013

Komplexní rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za rok 2013 Obsah: 1 Komplexní rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za rok 2013 I. Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013... 2 Rozpočtové příjmy... 2 Rozpočtové výdaje...

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice 1.Úvod Pro rok 2000 je navržen rozpočet ve výši 1.531.454 tis. Kč, z toho celkový rozpočet příjmů činí 1.237.220 tis. Kč a financování 294.234 tis. Kč (způsobené především zapojením finančních prostředků

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Obsah Souhrn finančního hospodaření

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč.

Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč. 1. Úvod Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč. Příjmy Rozpočet daňových příjmů je navržen ve výši 1.244.507

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012. Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011

Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012. Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011 Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012 Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011 Obsah: I. SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2011...4 1. PŘÍJMY...6 1.1

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.5.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 9 Starosta b) 10 Odbor tajemníka c) 11

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Komentář k rozpočtu 2007

Komentář k rozpočtu 2007 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Komentář k rozpočtu 2007 org. 1- org. 3 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (26%) a zdravotní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Varnsdorf. Organizační řád

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Varnsdorf. Organizační řád ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Varnsdorf Schválen usnesením RM č. 105/2003 bod 1. ze dne 31. 10. 2003. Novelizované znění schváleno usnesením RM č. 84/2004 bod 8. ze dne 24. 06. 2004 Novelizované znění

Více

Krytí v roce 2010 Kapitálový výhled na léta 2011-2013. 1036 - Správa v lesním hopodářství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Krytí v roce 2010 Kapitálový výhled na léta 2011-2013. 1036 - Správa v lesním hopodářství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Schválený kapitálový rozpočet statutárního města Ostravy pro rok 2010 - členění dle rozpočtové skladby (OdPa) ODPA Nedočerp. prostředky z roku 2009 Krytí v roce 2010 Kapitálový výhled na léta 2011-2013

Více

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 Vyvěšeno: Sejmuto: 1 KOMENTÁŘ k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2015 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila 22. října 2014 základní údaje

Více

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 Rozpočet kraje 2012 OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE.. 3 B ZDROJE ROZPOČTU... 4 C VÝDAJE ROZPOČTU. 6 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU

Více

Komentář k rozpočtu Města Chodova na rok 2015

Komentář k rozpočtu Města Chodova na rok 2015 Komentář k rozpočtu Města Chodova na rok 2015 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2015 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

v tis. Kč Skutečnost za rok 2011 01- Rozvoj obce 516 237,1 392 082,9 75,95 259 607,6 275 424,5 295 913,1 02 - Městská infrastruktura % plnění

v tis. Kč Skutečnost za rok 2011 01- Rozvoj obce 516 237,1 392 082,9 75,95 259 607,6 275 424,5 295 913,1 02 - Městská infrastruktura % plnění 3.a BĚŽNÉ VÝDAJE Rozpočet běžných výdajů vlastního hospodaření hl. m. Prahy za rok 2014 byl čerpán částkou 38 617 151,70 tis. Kč, tj. na 95,38 % upraveného rozpočtu (UR). Nižší čerpání, než odpovídá danému

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS. 7. Rozpočet. Komentář k rozpočtu na rok MČ Praha Libuš na rok 2010

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS. 7. Rozpočet. Komentář k rozpočtu na rok MČ Praha Libuš na rok 2010 Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS 7. Rozpočet Komentář k rozpočtu na rok MČ Praha Libuš na rok 2010 Rozpočet MČ Praha Libuš se zpravidla sestavuje jako vyrovnaný (zákon č. 250/2000

Více