MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 21 ze dne Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 21 ze dne 09.12.2014 Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2015"

Transkript

1 č.j.: 1008/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 21 ze dne Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2015 Zastupitelstvo městské části I. s c h v a l u j e 1. rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2015 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení Ing. Vladislava Hujová starostka městské části

2 Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2015

3 O b s a h Zásady pro hospodaření v období rozpočtového provizoria pro městské části hl. m. Prahy str. 1 Bilance str. 2 Předpokládané příjmy rozpočtového provizoria na rok 2015 str. 3 Předpokládané výdaje rozpočtového provizoria na rok 2015 str. 4 Komentář k předpokládaným běžným výdajům rozpočtového provizoria na rok 2015 str. 9 Komentář k předpokládaným kapitálovým výdajům rozpočtového provizoria na rok 2015 str. 17

4 ZÁSADY PRO HOSPODAŘENÍ V OBDOBÍ ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA NA ROK 2015 PRO MĚSTSKÉ ČÁSTI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Tyto zásady byly schváleny usnesením Rady HMP č ze dne Vzhledem k tomu, že nelze zabezpečit, aby všechny městské části hlavního města Prahy měly své rozpočty na rok 2015 schváleny zastupitelstvy městských částí do konce roku 2014, navrhují se níže uvedená pravidla rozpočtového provizoria pro městské části hlavního města Prahy na rok V nich jsou zakotveny hlavní zásady, které by měly být obsaženy ve vlastních pravidlech pro hospodaření v období rozpočtového provizoria jednotlivých městských částí. Pravidla musí být v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění, schválena jejich zastupitelstvy a jimi se budou městské části řídit v době do schválení rozpočtu zastupitelstvy městských částí. Pravidla rozpočtového provizoria se schvalují na rok 2015 (nikoli např. na období od do ). Městská část by měla čerpat měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu předchozího roku. Městská část v období rozpočtového provizoria přizpůsobí reálný průběh svých výdajů skutečnému objemu použitelných finančních prostředků. Plynulost finančního hospodaření vyžaduje, aby včas a řádně byly plněny zákonné i smluvní povinnosti městské části. V období rozpočtového provizoria by městská část neměla uzavírat nové smluvní vztahy, pokud není jistota, že na jejich plnění bude mít potřebné finanční prostředky. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení

5 ZÁSADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 PRO HOSPODAŘENÍ V OBDOBÍ ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA NA ROK 2015 Návrh rozpočtového provizoria se předkládá v souladu s 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Návrh rozpočtového provizoria na rok 2015 je sestaven na základě analýzy skutečně realizovaných příjmů i výdajů za rok 2013 a 2014, s přihlédnutím k aktuálním potřebám v roce 2015, v návaznosti na možnost finančního krytí v období rozpočtového provizoria. V rámci zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria bude městská část postupovat takto: městská část bude čerpat měsíčně výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2014, tj. max. do výše ,2 tis. Kč, součástí výdajů rozpočtového provizoria budou i výdaje účelového fondu, a to Grantového a podpůrného fondu. městská část bude nad rámec uvažovaných výdajů realizovat výdaje související s dotačními tituly, a to jak ze státního rozpočtu, tak z rozpočtu hl. m. Prahy, a to do výše poskytnuté dotace. Ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se rozpočtové hospodaření řídí pravidly rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu, není-li tento schválen před 1. lednem rozpočtového roku. Rozpočtové příjmy i výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Následující příjmy a výdaje mají pouze charakter informativní a zobrazují předpokládané příjmy a výdaje v době rozpočtového provizoria. Uvažované příjmy rozpočtového provizoria ,4 tis. Kč Uvažované výdaje rozpočtového provizoria ,7 tis. Kč - 2 -

6 PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA NA ROK 2015 Příjmová strana rozpočtového provizoria na rok 2015 byla vytvořena z navrhovaných dotačních vztahů a ze skutečnosti let 2013 a Po dobu rozpočtového provizora bude mít městská část Praha 3 tyto zdroje: vlastní příjmy ,4 tis. Kč dotace z rozpočtu HMP ,0 tis. Kč dotace ze státního rozpočtu ,0 tis. Kč dotace převod z VHČ ,0 tis. Kč Celkem příjmy ,4 tis. Kč Tvorba příjmové strany rozpočtového provizoria: Předpokládaná výše vlastních příjmů se odvíjí od skutečných příjmů za rok 2013 a 2014 Neinvestiční dotace z rozpočtu HMP = navrhovaný objem dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2015 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu = navrhovaný objem je ve stejné výši jako schválená dotace ze státního rozpočtu v roce 2014 Převod z VHČ vedlejší hospodářské činnosti městské části Praha 3 získané finanční prostředky z prodeje bytového a nebytového fondu městské části Praha 3-3 -

7 Předpokládané výdaje rozpočtového provizoria na rok 2015 (v tis. Kč) Běžné a kapitálové výdaje Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek mzdové náklady nákupy transfery PO transfery ostatní neinv. transfery obyvatelstvu běžné výdaje Celkem kapitálové výdaje Celkem /53 54 třída 5 třída 6 odd DOPRAVA 0,0 45,0 0,0 0,0 0,0 45,0 0,0 45, Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD) 45,0 45,0 0,0 45,0 odd VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 0, , ,5 0,0 0, , , , Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI) 500,0 500, , , Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE) , ,0 0, , Základní školy (OTSMI) 500,0 500, , , Základní školy - příspěvky PO (OE) , ,5 0, , Základní školy (OŠZ) 270,0 180,0 450, , , První stupeň základních škol (OTSMI) 0, , , První stupeň základních škol - příspěvky PO (OŠZ) 5 225, ,0 0, , První stupeň základních škol - příspěvky PO (OE) 2 210, ,0 0, , Ostatní záležitosti předškolní výchovy a zákl. vzdělávání (OŠZ) 2 109, ,0 0, ,0 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 30, , ,0 100,0 75, , , , Žižkovské divadlo JC - příspěvky PO (OE) 4 700, ,0 0, , Atrium na Žižkově - konc. a výstavní síň - příspěvky PO (OE) 3 490, ,0 0, , Junior klub na Chmelnici - příspěvky PO (OE) 7 700, ,0 0, , Ostatní záležitosti kultury (OVVK) ,0 15, ,0 0, , Ostatní záležitosti kultury (OK) 8 730,0 100,0 60, , , , Ost. záležitosti sděl. prostř. - Radniční noviny (OVVK) 2 401, ,9 0, , Ost. záležitosti sděl. prostř. - Radniční noviny (OKÚ - OPPM) 30,0 30,0 0,0 30,0

8 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek mzdové náklady nákupy transfery PO transfery ostatní neinv. transfery obyvatel. běžné výdaje Celkem kapitálové výdaje Celkem /53 54 třída 5 třída 6 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 0,0 300, ,0 0,0 0, , , , Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE) , ,0 0, , Sportovní a rekreační areál Pražačka (OTSMI) 0, , , Ost. zájmová činnost a rekr. - KŘESÁNOV - ZAFO (OSÚ) 300,9 300,9 0,0 300,9 odd ZDRAVOTNICTVÍ 3 744, ,0 0,0 0,0 140, ,0 0, , Ost. zdrav. zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠZ) 950,0 950,0 0,0 950, Ost. zdrav. zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI) 650,0 650,0 0,0 650, Ost. zdrav. zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OKÚ - OPPM) 3 744,0 75,0 20, ,0 0, , Ost. zdrav. zařízení a služby pro zdrav. - jesle ZAFO (OKÚ - OPPM) 0,0 120,0 120,0 0,0 120, Prevence před drogami, alk., nikotinem a jin. závislostmi (OSV) 70,0 70,0 0,0 70, Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV) 270,0 270,0 0,0 270,0 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 0, ,0 0,0 30,0 740, , , , Bytové hospodářství (SMP Praha 3 a.s.) 0, , , Bytové hospodářství (OTSMI) 0, , , Veřejné osvětlení (OÚR) 850,0 850,0 0,0 850, Pohřebnictví (OSV) 170,0 170,0 0,0 170, Územní plánování (OÚR) 4 000, , , , Komunální služby a úz. rozvoj jinde nezařazené - (OKÚ - OPPM) 500,0 500,0 0,0 500, Komunální služby a úz. rozvoj jinde nezařazené (OMA) 1 470,0 30, ,0 0, , Komunální služby a úz. rozvoj jinde nezařazené (OBNP) 400,0 400,0 0,0 400, Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a úz. rozvoje (OV) 60,0 240,0 300,0 0,0 300,0 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 0, ,0 0,0 0,0 0, , , , Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI) 200,0 200,0 0,0 200, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) , , , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP) 60,0 60,0 0,0 60,0

9 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek mzdové náklady nákupy transfery PO transfery ostatní neinv. transfery obyvatel. běžné výdaje Celkem kapitálové výdaje Celkem /53 54 třída 5 třída 6 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 0, , ,0 500,0 0, ,0 0, , Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV) 75,0 75,0 0,0 75, Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV) 130,0 130,0 0,0 130, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva (OSV) 830,0 830,0 0,0 830, Středisko sociálních služeb Praha 3 - příspěvky PO (OE) , ,0 0, , Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE) , ,0 0, , Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV) 500,0 500,0 0,0 500, Terénní programy (OSV) 429,0 429,0 0,0 429, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OSV) 350,0 350,0 0,0 350, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OSV) 120,0 120,0 0,0 120,0 odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 0,0 530,0 0,0 0,0 0,0 530,0 0,0 530, Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OKÚ - OKŘIS) 230,0 230,0 0,0 230, Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené (OKÚ - OKŘIS) 300,0 300,0 0,0 300,0 odd ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POL. STRANY , ,9 0,0 70, , , , , Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) 8 061,0 800, ,0 0, , Zastupitelstva obcí - ZAFO (OKÚ - OPPM) 120,0 120,0 0,0 120, Činnost místní správy (OE) 1 000, ,0 0, , Činnost místní správy (OI) 9 285, , , , Činnost místní správy (OTSMI) 1 000, , , , Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) , ,0 300, ,0 0, , Činnost místní správy - projekt OPLZZ (OKÚ - OPPM, OSÚ) 79,8 238,9 318,7 0,0 318, Činnost místní správy (OSÚ) ,0 70, ,0 301, , Činnost místní správy - ZAFO (OKÚ - OPPM) 80,0 315, , ,0 0, , Činnost místní správy - ZAFO (OSÚ) 1 950, ,0 0, ,0

10 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek mzdové náklady nákupy transfery PO transfery ostatní neinv. transfery obyvatel. běžné výdaje Celkem kapitálové výdaje Celkem /53 54 třída 5 třída 6 odd FINANČNÍ OPERACE 0, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0, , Obecné příjmy a výdaje z finannčích operací (OE) 250,0 250,0 0,0 250, Pojištění funkčně nespecifikované (OE) 1 500, ,0 0, ,0 odd OSTATNÍ ČINNOSTI 0,0 0, , ,0 50, ,0 0, , Ostatní činnosti j. n. - účelové peněžní fondy (OE) 2 098, ,0 0, , Ostatní činnosti j. n. - ostatní výdaje (OE) 50,0 50,0 0,0 50, Ostatní činnosti j. n. - přímé náklady na vzdělávání (OŠZ) 3 500, ,0 0, ,0 BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , , , , , , , ,0-7 -

11 Odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací Celkem ostatní mzdové neinv. Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek náklady nákupy transfery PO transfery transfery kapitálové běžné výdaje Celkem obyvatel. výdaje /53 54 třída 5 třída Předškolní zařízení - MŠ - odpisy (OE) 4 774, ,9 0, , Základní školy - odpisy (OE) 8 190, ,4 0, , První stupeň základních škol - odpisy PO (OE) 155,1 155,1 0,0 155, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - odpisy (OE) 164,7 164,7 0,0 164, Sportovní a rekreační areál Pražačka - odpisy (OE) 2 414, ,1 0, , Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - odpisy (OE) 48,4 48,4 0,0 48, Středisko sociálních služebpraha 3 - odpisy (OE) 620,1 620,1 0,0 620,1 ODPISY CELKEM 0,0 0, ,7 0,0 0, ,7 0, ,7 VÝDAJE CELKEM (Výdaje + odpisy) , , , , , , , ,7 Seznam zkratek uvedených v tabulce: OE - Odbor ekonomický OŠZ - Odbor školství a zdravotnictví OI - Odbor informatiky OTSMI - Odbor technické správy majetku a investic OK - Odbor kultury OÚR - Odbor územního rozvoje OKÚ - OKŘIS - Odbor kancelář úřadu - Oddělení krizového řízení a informační služba OV - Odbor výstavby OKÚ - OPPM - Odbor kancelář úřadu - Oddělení personální práce a mezd OVVK - Odbor vnějších vztahů a komunikace OMA - Odbor majetku OŽP - Odbor životního prostředí OBNP - Odbor bytů a nebytových prostor PO - příspěvková organizace OSÚ - Odbor správy úřadu ZAFO - Zaměstnanecký fond OSV - Odbor sociálních věcí SMP Praha 3 a.s. - Správa majetkového portfolia Praha 3

12 KOMENTÁŘ K PŘEDPOKLÁDANÝM BĚŽNÝM VÝDAJŮM ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA MČ PRAHA 3 NA ROK 2015 Rozp. odd. 22 DOPRAVA 45,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor dopravy Ostatní záležitosti pozemních komunikací 45,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje na zajištění odborných posudků a studií, které vyplývají ze zvláštních předpisů v rámci správních řízení, výdaje za studie dopravních řešení dopravně problémových lokalit dle průběžných požadavků veřejnosti, financování realizačního projektu rozšíření Zóny placeného stání. Rozp. odd. 31 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY ,5 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor ekonomický a Odbor školství a zdravotnictví Předškolní zařízení (MŠ) ,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3, jedná se o příspěvky na provoz, dále se jedná o výdaje za studie a projektové dokumentace k připravovaným akcím v mateřských školách Základní školy ,5 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3, jedná se o příspěvky na provoz. Dalšími výdaji tohoto paragrafu jsou výdaje za studie a projektové dokumentace k připravovaným akcím v základních školách, výdaje na pořízení technického vybavení na základních školách, finanční prémie za umístění škol v soutěžích pořádaných městskou částí Praha První stupeň základních škol 7 435,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 3, jedná se o příspěvek na provoz. V Základní škole, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 bude zřízena nová mateřská škola (otevření mateřské školy se předpokládá na březen 2015), která bude součástí základní školy, a proto bude navýšen příspěvek na provoz zařízení

13 3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 2 109,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s činností Odboru školství a zdravotnictví, tj. nákup odborné literatury, drobného materiálu pro zhotovení materiálů pro pořádání soutěží a akcí. Dále se jedná o výdaje na zajištění kulturních a společenských tradic v oblasti školství např. Dětský den na území městské části Praha 3, vyhlášení nejlepšího pedagoga Diploma Comenianum 2014, soutěž o Pohár starosty Hartiga, soutěže ve spolupráci s BESIP a Myslivecké odpoledne. Rozp. odd. 33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY ,9 tis. Kč Na tomto oddíle se podílí svými výdaji Odbor ekonomický, Odbor vnějších vztahů a komunikace a Odbor kultury, Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 4 700,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 3, jedná se o příspěvek na provoz Ostatní záležitosti kultury ,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3, jedná se o příspěvky na provoz, dále se jedná o výdaje spojené s činností Odboru kultury a Odboru vnějších vztahů a komunikace, tj. výdaje za pořízení odborné literatury, výdaje za drobný spotřební materiál na společenské akce, výdaje za pronájem prostor nebo věcí pro potřeby akcí pořádaných městskou částí Praha 3. Objemově nejvýznamnějšími jsou výdaje na akce pořádané městskou částí Praha 3 (např. Žižkovský masopust, Vinohradské vinobraní, Žižkovské Pivobraní, Husité na Vítkově, koncert v kostele sv. Prokopa, adventní koncert v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně, Svoboda nejen pro Tibet a benefiční akce, Dny žižkovského kulturního dědictví, Žižkov Meets Jazz, vánoční trhy a koncerty a doprovodné akce, výstavy, atd.) a ostatní služby. Tento paragraf dále zahrnuje výdaje na propagaci akcí městské části Praha 3 a propagační tiskoviny, poradenství v oblasti PR, monitoring tisku, apod.) Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Radniční noviny) 2 431,9 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené se zpracováním a distribucí Radničních novin, publikace a sebehodnotící zprávy. Jedná se o výdaje za grafické zpracování, distribuci letáků a dalších dokumentů, dále za konzultační služby na úpravu webových stránek a sociálních sítí

14 Rozp. odd. 34 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST ,9 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor ekonomický, Odbor technické správy majetku a investic a Odbor správy úřadu Sportovní a rekreační areál Pražačka ,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 3, jedná se o příspěvek na provoz Ostatní zájmová činnost a rekreace (Křesánov) ZAFO 300,9 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje za provoz rekreačního střediska Křesánov. Rozp. odd. 35 ZDRAVOTNICTVÍ 5 899,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor školství a zdravotnictví, Odbor technické správy majetku a investic, Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd a Odbor sociálních věcí Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 5 559,0 tis. Kč Tento paragraf zahrnuje výdaje na provoz zařízení Dětské jesle, Roháčova 40, Praha 3 (tj. výdaje na potřebný zdravotnický materiál, pořízení kuchyňského vybavení (indukční sporák, nerezové regály, pracovní kuchyňské stoly), dětského nábytku a dětských pomůcek, drogistických a hygienických potřeb, dezinfekce. Dále se jedná o výdaje za drobné opravy a údržbu nářadí a nástrojů, úklidové a hygienické potřeby, odvoz odpadu, deratizace jeslí a herní prvky a hračky). Dále zde budou realizovány výdaje na opravy elektro, servis výtahů, revize. Výdaje na provoz jeslí zahrnují také výdaje související s personálním zajištěním, jde o výdaje na školení a vzdělávání, lékařské prohlídky, cestovní náhrady a pracovní neschopnost zaměstnanců Dětských jeslí. z toho: ZAMĚSTNANECKÝ FOND 120,0 tis. Kč Výdaje ze zaměstnaneckého fondu jsou čerpány prostřednictvím Odboru kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd. Tato položka zahrnuje výdaje na výplatu příspěvku na penzijní připojištění zaměstnanců Dětských jeslí Roháčova Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 70,0 tis. Kč Tento paragraf zahrnuje výdaje související s preventivními programy protidrogové prevence, které se konají na základních školách městské části Praha

15 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 270,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje, které jsou určeny na spolufinancování projektu Prevence kriminality, kterého se městská část Praha 3 účastní v rámci Krajského programu prevence kriminality. Rozp. odd. 36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 7 720,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor územního rozvoje, Odbor sociálních věcí, Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd, Odbor majetku, Odbor bytů a nebytových prostor a Odbor výstavby Veřejné osvětlení 850,0 tis. Kč Na tomto paragrafu jsou realizovány výdaje za instalaci a údržbu vánočního osvětlení na území městské části Praha 3, kterou zajišťuje pro městskou část externí firma Pohřebnictví 170,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se hradí výdaje na vypravení sociálních pohřbů zesnulých na území městské části Praha 3, nesjedná-li ho ve lhůtě stanovené zákonem od oznámení úmrtí žádná fyzická nebo právnická osoba Územní plánování 4 000,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje na studie a projekty (konzultační a právnické služby) standardních bytových projektů, na projekty úprav komunikací, veřejného vybavení, např. školních hřišť. Dále na koncepční řešení dopravy v pohybu a klidu, řešení majetkoprávních vztahů městské části Praha 3 s účastníky řízení dle stavebního zákona a výdaje za velkoplošné kopírování, skenování, apod Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 400,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se realizují výdaje související s pokračováním privatizace bytového fondu. Promítají se zde náklady spojené s majetkoprávním prověřováním domů vyplývající ze smlouvy o dílo, znalecké posudky na ocenění věcných břemen a geometrických plánů. Dále se jedná o výdaje spojené s informačními schůzkami s nájemci bytů v průběhu privatizace, výdaje za využívání programu Beck online právní systém. Dále se jedná o výdaje za výkon veřejné služby na území městské části Praha Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 300,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje za právní rozbory, průzkumy, odborně-technické posudky včetně nutných měření a stavební příspěvek, který vyplývá z rozhodnutí stavebního úřadu, kterým se nařizuje vlastníku stavby provedení nezbytných úprav dle stavebního zákona

16 Rozp. odd. 37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor technické správy majetku a investic a Odbor životního prostředí Sběr a svoz komunálních odpadů 200,0 tis. Kč Z tohoto paragrafu se realizují výdaje spojené s likvidací nepovolených skládek, dále výdaje na rozmístění a vývoz tzv. vánočních velkoobjemových kontejnerů a dále také vývoz podzemních kontejnerů nezařazených do sítě Magistrátu hlavního města Prahy Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje na údržbu veřejné zeleně a patří sem např. smluvní paušály za údržbu veřejné zeleně a veřejných ploch, práce doplňující komplexní údržbu zeleně, údržba a úklid chodníků, údržba květinových záhonů, údržba košů na psí exkrementy včetně výměny poškozených košů za nové, likvidace inertního a biologického odpadu v zeleni, úklid a údržba vnitrobloků, úklid a drobná údržba dětských hřišť, revize herních prvků, úprava povrchu cest v zeleni, údržba Rajské zahrady, apod. Dále se zde promítají výdaje na znalecké posudky z oblasti čistoty ovzduší, zeleně a odpadů a zpracování map znečištění ovzduší na Praze 3. Rozp. odd. 43 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC ,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor sociálních věcí a Odbor ekonomický Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 75,0 tis. Kč Z tohoto paragrafu jsou čerpány výdaje na nákup drobných dárků pro děti v dětských domovech při návštěvách sociálních pracovníků a pořádání tradiční akce Mikulášská besídka pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 130,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje v souvislosti s finanční spoluúčastí městské části Praha 3 v rámci programu Ministerstva vnitra ČR Emergentní projekty na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva 830,0 tis. Kč Z tohoto paragrafu se hradí výdaje určené na akce pořádané městskou částí Praha 3 (Dobrovolník roku, Veletrh sociálních služeb, Antifetfest a další aktivity v sociální oblasti volnočasové programy pro seniory, právní služby pro klienty odboru sociálních věcí Městské části Praha 3)

17 4351 Středisko sociálních služeb Praha ,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 3, jedná se o příspěvek na provoz Integrační centrum Zahrada v Praze ,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 3, jedná se o příspěvek na provoz Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 500,0 tis. Kč Z tohoto paragrafu se hradí výdaje na podporu azylových domů v rámci spolupráce mezi městskou částí Praha 3 a organizací Společnou cestou, o.s. a dále Občanským sdružením R MOSTY Terénní programy 429,0 tis. Kč Z tohoto paragrafu se hradí výdaje určené pro nákup služby terénní práce s problémovými uživateli drog a s osobami bez přístřeší (bezdomovci) na území městské části Praha 3 zajišťované specializovanou odbornou organizací Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 350,0 tis. Kč Z tohoto paragrafu se hradí výdaje spojené s připojením seniorů a zdravotně postižených občanů městské části Praha 3 k systému tísňového volání Areíon, katalog sociálních služeb sloužícího občanům Prahy Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 120,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje na úhradu vyjádření lékařů ke zdravotnímu stavu občanů pro účely sociálních dávek a služeb sociální péče, výdaje spojené s plněním aktivit v rámci komunitního plánování dle Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb. Rozp. odd. 52 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 530,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor kancelář úřadu Oddělení krizového řízení a informační služba Ostatní správa v oblasti krizového řízení 230,0 tis. Kč Tento paragraf zahrnuje výdaje na pořízení ochranných pomůcek, potravinových balíčků a dalšího potřebného materiálu pro případ řešení mimořádných událostí, výdaje na školení členů Krizového štábu městské části Praha 3 dle aktuálních požadavků složek Integrovaného záchranného systému a výdaje na zmírnění a likvidaci následků v případě vzniku mimořádných událostí a krizových situací, konzultační činnost, bezpečnostní analýzy v souvislosti s ochranou obyvatelstva a výdaje spojené s celoroční činností Krizového štábu městské části Praha

18 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 300,0 tis. Kč Na tomto paragrafu jsou realizovány výdaje na doplnění Městského kamerového systému na Praze 3 a jiné výdaje v případě vzniku krizové situace. Rozp. odd. 61 ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPR. A POL. STRANY ,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor kancelář úřadu - Oddělení personální práce a mezd, Odbor ekonomický, Odbor informatiky, Odbor technické správy majetku a investic a Odbor správy úřadu Zastupitelstva obcí 8 981,0 tis. Kč Tento paragraf zahrnuje výdaje spojené s účastí na konferencích, školeních, výplatu paušálů na městskou hromadnou dopravu a služební cesty pro členy Zastupitelstva městské části Praha 3 a výdaje spojené s výplatou ošatného pro členy Zastupitelstva městské části Praha 3, kteří vykonávají sňatkové a jiné společenské obřady. z toho: ZAMĚSTNANECKÝ FOND 120,0 tis. Kč Výdaje ze zaměstnaneckého fondu jsou čerpány prostřednictvím Odboru kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd. Jsou zde výdaje na výplatu příspěvku na penzijní připojištění uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha Činnost místní správy ,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje na zajištění provozu Úřadu městské části Praha 3, tj. výdaje na nákup odborné literatury pro potřeby jednotlivých odborů, zdravotnického materiálu, výdaje za energie (voda, teplo atd.), služby pošt, služby telekomunikací a radiokomunikací, konzultační a poradenské služby, úklid budov, ostraha apod., dále jsou zde výdaje související s výpočetní technikou jako jsou např. síťové tiskárny, scannery, archivní média, tonery, datová média, licence, software, služby spojené s informačními technologiemi apod. Dalšími objemově významnými jsou výdaje na platy Úřadu městské části Praha 3. Tento paragraf zahrnuje také výdaje na auditorské služby a externě zajišťované finanční služby. z toho: ZAMĚSTNANECKÝ FOND 6 955,0 tis. Kč Výdaje ze zaměstnaneckého fondu jsou čerpány prostřednictvím Odboru kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd a Odboru správy úřadu

19 Jedná se o výdaje pro zaměstnance Úřadu městské části Praha 3. Jsou to výdaje na výplatu příspěvku na penzijní připojištění, výdaje k příležitosti pracovních výročí, náklady na stravenky, pohoštění při setkání s bývalými zaměstnanci důchodového věku. Tyto výdaje zaměstnaneckého fondu jsou buď ze zákona povinné nebo smluvně zabezpečené. Rozp. odd. 63 FINANČNÍ OPERACE 1 750,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor ekonomický Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 250,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje za bankovní poplatky v souvislosti s vedením účtů městské části Praha Pojištění funkčně nespecifikované 1 500,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje na pojištění majetku městské části Praha 3. Rozp. odd. 64 OSTATNÍ ČINNOSTI 5 648,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor ekonomický, Odbor školství a zdravotnictví Ostatní činnosti jinde nezařazené 5 648,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají finanční prostředky určené na finanční rezervu na přímé náklady na vzdělávání realizovanou prostřednictvím posílení ch prostředků z rozpočtu zřizovatele účelově určené na pokrytí nákladů na platy, učební pomůcky a školní potřeby příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3. Dále se zde realizují výdaje z peněžního účelového fondu Grantový a podpůrný fond). Na tomto paragrafu se promítají i výdaje na úhradu finanční spoluúčasti vyplývající ze smlouvy s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna a.s. Odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací ,7 tis. Kč Jedná se o odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha

20 KOMENTÁŘ K PŘEDPOKLÁDANÝM KAPITÁLOVÝM VÝDAJŮM ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA MČ PRAHA 3 NA ROK 2015 Rozp. odd. 31 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY ,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor technické správy majetku a investic a Odbor školství a zdravotnictví Předškolní zařízení (MŠ) ,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se jedná o výdaje na tyto akce: MŠ V Zahrádkách výstavba (dokončení) ,0 tis. Kč MŠ V Zahrádkách vybavení interiéru 2 000,0 tis. Kč 3113 Základní školy ,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se jedná o výdaje na tyto akce: ZŠ a MŠ Chelčického objekt Žerotínova rekonstrukce kuchyně ,0 tis. Kč ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta rozšíření mateřské školy 7 000,0 tis. Kč Multimediální komplety 1 200,0 tis. Kč 3117 První stupeň základních škol ,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se jedná o výdaje na tuto akci: ZŠ V Zahrádkách výstavba družiny ,0 tis. Kč Rozp. odd. 33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY ,0 tis. Kč Na tomto oddíle se podílí svými výdaji Odbor kultury Ostatní záležitosti kultury ,0 tis. Kč Tvorba uměleckých děl v souladu s investičními akcemi (dle nové směrnice). Realizace osazení soch na Vítkově 2. ročník oživení vrchu Vítkov ,0 tis. Kč Rozp. odd. 34 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST ,0 tis. Kč Na tomto oddíle se podílí svými výdaji Odbor technické správy majetku a investic

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 689 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 689 ze dne 28.11.2012 č.j.: 774/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 689 ze dne 28.11.2012 Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. pololetí roku 2012 Rada městské části I. s c h

Více

Rozpočet. městské části Praha 3

Rozpočet. městské části Praha 3 Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2015 Obsah Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2015... 1 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2015... 3 Běžné výdaje MČ Praha 3 na rok 2015...

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 734 ze dne 29.11.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 734 ze dne 29.11.2013 č.j.: 801/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 734 ze dne 29.11.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení č.j.: 477/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 433 ze dne 09.06.2014 Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2013 Rada městské části I. s o u h l a s í 1. se závěrečným účtem

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI v tis. Kč

PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI v tis. Kč Text DAŇOVÉ PŘÍJMY Příloha č. 1 rozpočet na rozpočet na Správní poplatky 3 620,00 3 980,00 Místní poplatky 5 220,00 5 620,00 Daň z nemovitých věcí 22 500,00 23 000,00 Daňové příjmy celkem 31 340,00 32

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012 č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1078/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 998 ze dne 17.12.2014 Změna limitu mzdových prostředků na rok 2014 a limitu počtu zaměstnanců na rok 2014 Rada městské části I.

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Rozpočet. Městské části Praha 3. na rok 2008

Rozpočet. Městské části Praha 3. na rok 2008 Rozpočet Městské části Praha 3 na rok 2008 Zpracoval: Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 3 Obsah Bilance příjmů a výdajů na rok 2008... 1 Komentář k bilanci příjmů a výdajů na rok 2008... 2 Rozpis

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 7 400 7 400 daň z příjmů právnických osob 1341 420 420 poplatek ze psů

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Zálezly Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 18.5.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Zálezly Zálezly 38481 Zálezly IČ Právní forma 00250856 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 28 000 1112 1 800 1113 2 900 1121 27 700 1211 55 000 1122 7 798 1511 6 500 1332 10 1334 4 1335

Více

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje ověřovatele zápisu Petra Špůra a Mgr. Zdeňka Stránského. Usnesení č. 1 bylo přijato.

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2015. Rekapitulace příjmů

NÁVRH ROZPOČTU 2015. Rekapitulace příjmů NÁVRH ROZPOČTU 2015 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 224 060,00 nedaňové 8 000,00 přijaté transfery 31 090,00 kapitálové 7 200,00 ostatní 38 260,00 celkem příjmy 308 610,00 Financování 92 412,00 Příjmy

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO Část C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY 1 POLOŽKA Č. NÁZEV A POPIS 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Včetně odměn zahrnovaných do prostředků na platy. 5021 Ostatní osobní výdaje Zahrnuje

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2012. V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2012. V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis strana : 1 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1032 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 1000.00 1032 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 15000.00 1032 0000 5169 00000000 Nákup

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4276. Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 850/2011. č. 690 ze dne 30.11.2011 k rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2012

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 850/2011. č. 690 ze dne 30.11.2011 k rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2012 č.j.: 850/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 690 ze dne 30.11.2011 k rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2012 Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1. s předloženým rozpočtem

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Městská část Praha Dolní Chabry

Městská část Praha Dolní Chabry Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Kap. 02 městská infrastruktura Schválený rozpočet na rok 2008 3722 5169 odvoz odpadů 200 000 veřejná zeleň 3745 5171 opravy a údržba

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŇOV PŘEDHRADÍ ROK 2014 Obec Pňov-Předhradí Husova 37 289 41 Pňov-Předhradí Ičo: 00239631 1 Závěrečný účet obce 2014 Rozpočet obce Pňov-Předhradí na rok 2014 byl projednán finanční

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery

Více

3111 1076 5321 000000000 Neinvestiční transfery obcím 25000.00 Org: 1076 Žebrák... 25000.00 ** PAR: 3111 Předškolní zařízení 25000.

3111 1076 5321 000000000 Neinvestiční transfery obcím 25000.00 Org: 1076 Žebrák... 25000.00 ** PAR: 3111 Předškolní zařízení 25000. strana : 1 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 0000 5139 000000000 Materiál-záležit.pozem.komuni 50000.00 2219 0000 5169 000000000 Ost.služby-záležit.pozem.komun 50000.00 2219 0000 5171

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov 2012 2012 2012 2012 2012 pozn. rozpočet Kč úpravy rozpočtu upravený rozpočet skutečnost Kč % UR Hlavní činnost - příjmy 0000 1341 Poplatek ze psů 87 000 0 87 000 88 819 102,09% 0000 1342 Poplatek za lázeňský

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 Obec Lužany KEO-W 1.6.179 / Uc19s Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Litovany Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 7.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Litovany Litovany 67557 Litovany 00378119 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Výdaje 2004. Návrh rozpočtu 2004. Nákup materiálu. Nákup služeb j.n. 260 220 fa protahování Opravy a. Výdaje na doprav.

Výdaje 2004. Návrh rozpočtu 2004. Nákup materiálu. Nákup služeb j.n. 260 220 fa protahování Opravy a. Výdaje na doprav. Návrh rozpočtu 24 Page 1 Výdaje 24 Položka PAR Název paragrafu Název položky Zimní údržba Zdravá MŠ 2212 Zimní údržba 2219 Komunikace 2221 591 2.Návrh rozpočtu 24 Poznámka Návrhy nezařazené 2 asf.drť,7štěrk,

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem: 2212 Silnice 60000.00

2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem: 2212 Silnice 60000.00 strana : 1 2141 Vnitřní obchod 2141 0000 5136 00000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 3000.00 Celkem: 2141 Vnitřní obchod 3000.00 2212 Silnice 2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem:

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč)

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884 Hospodaření města k 31.12.2011 (v tis. Kč) Popis Rozp.schv. Rozp.upr. Skutečnost % plnění 1111 DPFO ze závislé činnosti 10 100 10 100 11

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více