SPOLEČENSKÁ ENSKÁ ODPOVĚDNOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPOLEČENSKÁ ENSKÁ ODPOVĚDNOST"

Transkript

1 SPOLEČENSKÁ ENSKÁ ODPOVĚDNOST DNOST ve veřejné ejné správě (obecní úřad) CSR Praha 10 1

2 STANDARDY KVALITY BMK Benchmarking/Benchlearning Benchlearning MA21 Místní agenda 21 Národní síť zdravých městm BSC Balance Scorecard TIMUR Týmová iniciativa pro místnm stně udržitelný rozvoj EMAS Eco-Management and Audit Scheme IIP Investors in People PPP Public Private Partnership CAF Common Assessment Framework EFQM European Foundation for Quality Management ISO (ISO ) CSR Corporate Social Responsibility CSR Praha 10 2

3 PRAHA 10 CSR Praha 10 3

4 CSR Praha 10 4

5 Longlist seznam 10 firem postupujících do užšího výběru národního kola Citibank Europe plc, organizační složka Česká spořitelna, a.s. Československá obchodní banka, a.s. útvar Poštovní spořitelna Henkel ČR, spol. s r.o. Komerční banka, a.s. Microsoft, s.r.o. Plzeňský Prazdroj, a.s. Severočeské doly a.s. Chomutov Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Vodafone Czech Republic, a.s. CSR Praha 10 5

6 Pečovat o všestranný v rozvoj svého území a potřeby svých občanů a při p i plnění svých úkolů chránit veřejný ejný zájem z vyjádřený v zákonech z (o (o obcích, ch, o hl.m.praze) Vize Prahy 10: CSR PROFIT PROFIT ONLY ONLY WIN WIN - - WIN WIN a) a) Klidné,, bezpečné a ppříjemné místo pro život. b) b) Efektivní a přátelský p úřad CSR Praha 10 6

7 TŘI I PILÍŘE 3E (zákon 3E 320/2001 Sb.) 3P (CSR) ECONOMY EFFICIENCY EXPEDIENCY hospodárnost efektivnost účelnost PROFIT PEOPLE PLANET ekonomika sociáln lní oblast enviroment CSR Praha 10 7

8 REGULATORNÍ PROSTŘED EDÍ Zákon č.. 320/2001 Sb. o finan ČSN EN ISO 9001:2001 Zákon č.. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze o finanční kontrole ve veřejn ejné správě Interní dokumentace -Příručka jakosti ISO Koncepce (politika) jakosti - Cíle le rozvoje obce a úřadu SMART SPECIFIC konkrétn tní MEASURABLE měřm ěřitelný ACHIEVABLE dosažitelný REALISTIC realistický TIMED termínovaný CSR Praha 10 8

9 1 EKONOMIKA Úroky p.a. v Kč Alokace zdrojů pro 2. a 3. pilíř - Hospodařen ení bez dluhů a zástavz - Vymáhání pohledávek - Hodnocení dodavatelů - Zhodnocování volných fin.. prostředk edků vs. dluhová služba - Získávání dotací - Rozvoj systému řízení a zavádění standardů kvality (ISO, EFQM, IS) - Kontrolní závěry a výroky auditorů - Transparentnost a informování veřejnosti ejnosti CSR Praha 10 9

10 2 SOCIÁLN LNÍ OBLAST INTERNÍ - Kvalifikace úředníků etický kodex, osobní plány vzdělávání měření efektivnosti procesů - indikátory periodický index spokojenosti zaměstnanc stnanců úřadu periodická anketa spokojenosti návštěvnn vníků úřadu informační centra, diskuzní fóra - Kolektivní smlouva - Vybavení úřadu - Rovné příležitosti - Eliminace korupčního prostřed edí a střetu zájmz jmů - E-úřad (HW, SW, Intranet, E-spis, E čekací systémy, komunikace s občanem), e-learninge vyjím ky 11% KVALIFIKACE ZAMĚSTNANCŮ ÚMČ doplňují si 3% splňují 86% CSR Praha 10 10

11 2 SOCIÁLNÍ OBLAST EXTERNÍ - Granty (sociáln lní,, kulturní,, sportovní,, volný čas a vzdělání, protidrogová problematika) - Finance pro potřebn ebné - azylový důmd - pomoc pro postižen ené děti - Komunitní plánov nování síť poskytovatelů sociáln lních služeb a jejich dostupnost - Lékařská služba první pomoci + LDN + dětskd tská zubní pohotovost - Pojízdný úřad - Projekty (příklady) - tísňová péče e pro seniory (osobní alarmy) - studentský dům d m (soc. vyloučen ení) CSR Praha 10 11

12 3 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INTERNÍ - Třídění odpadů - Elektřina, voda - Atest na azbest EXTERNÍ Náklady - Cyklostezky - Péče e o zelené plochy a dětskd tská hřiště - Opravy památek - Dopravní zklidnění (pěší zóny, garáže) - Strom pro nového občánky Prahy 10 - MMS podněty (čistota,( pořádek) CSR Praha 10 12

13 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - bezpečnost panel panel pomoci pomoci poznej poznej svého svého strážníka CSR Praha 10 13

14 SPOLEČENSKÁ ENSKÁ ODPOVĚDNOST DNOST orgánu veřejné ejné správy ODPOVĚDNOST DNOST ZASTUPITELŮ Dobrovolné integrování hledisek do do rozhodování o rozvoji MČM MČPraha ekonomické ekonomické sociální sociáln lní ekologické enviromentáln lní struktura struktura rozpočtu rozpočtu podnikatelské podnikatelské prostřed prostředí edí spolupráce spolupráce s s NNO NNO zapojení zapojení veřejnosti veřejnosti ejnosti do do spolupráce spolupráce místn místní stní demokracie demokracie minimalizace minimalizace negativních negativních dopadů dopadů na na ŽP ŽP doprava, doprava, odpady, odpady, bezpečnost bezpečnost (ECI) (ECI) CSR Praha 10 14

15 SPOLEČENSKÁ ENSKÁ a STÁTNÍ TNÍ PODPORA CSR Praha 10 15

16 EFEKTIVNOST CSR CSR se musí vyplatit filantropie dárcovství donátorstv torství CSR Praha 10 16

17 PŘIDANÁ HODNOTA Efektivně fungující systém řízení a vzdělaný, vstřícný a příjemný p úředník = POSKYTOVANÉ NADSTANDARDNÍ SLUŽEBY OBČAN ANŮM (kvalita, rozsah, dostupnost v čase) Zvýšení pozitivního vnímání úřadu Zapojování veřejnosti ejnosti a rozvíjení dialogu dialogu s s obecní obecnísprávou Společenská enská ocenění jako jako impuls impuls pro pro další další rozvoj rozvoj DŮVĚRA OBČANŮ VE STÁTNÍ TNÍ SPRÁVU CSR Praha 10 17

S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í

S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í 2 0 1 3 zpracováno dle metodiky CAF CZ 2009 Datum vyhotovení: 31. 12. 2013 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 ÚVOD A CÍL... 3

Více

Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA Z 2. SEBEHODNOCENÍ

Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA Z 2. SEBEHODNOCENÍ Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/89.00079 SEBEHODNOTÍCÍ

Více

Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003. Sborník ke konferenci Trendy v zavádění systémů řízení ve veřejné správě

Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003. Sborník ke konferenci Trendy v zavádění systémů řízení ve veřejné správě Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003 Sborník ke konferenci Trendy v zavádění systémů řízení ve veřejné správě Obsah 1. Program konference 2. Úvodní slovo ředitele

Více

Programové cíle Rady městské části Praha 3 v období 06/2012-10/2014

Programové cíle Rady městské části Praha 3 v období 06/2012-10/2014 Příloha usnesení RMČ č. 547 ze dne 12.9.2012 Programové cíle Rady městské části Praha 3 v období 06/2012-10/2014 Obsah: Otevřenost radnice Bytová politika Majetek, finance, investice Vedlejší hospodářská

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2010 Eva Jiříčková

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2010 Eva Jiříčková Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2010 Eva Jiříčková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Hlavní specializace: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce:

Více

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 až 2015

Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 až 2015 Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 až 2015 Strategie NPK 2011-15 Strana 1 (celkem 14) 1. Východiska Národní politika podpory jakosti (dnes Národní politika kvality-npk)

Více

NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA

NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah 1. Projekt Zdravé město WHO / Místní Agenda 21........................................................ 2 2. Statut a poslání NSZM ČR............................................................................

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

Programové prohlášení

Programové prohlášení Programové prohlášení koaličních stran Změna pro Liberec a ANO 2011 2014 2018 Vize pro Liberec v jakém městě chceme žít? Dobrá vize je základ všech úspěšných dlouhodobých projektů. Chceme přispět k tomu,

Více

NADPIS NADPIS TEXTXET TEXT TEXTXET TEXT. Zpráva CSR r. 2014

NADPIS NADPIS TEXTXET TEXT TEXTXET TEXT. Zpráva CSR r. 2014 NADPIS NADPIS TEXTXET TEXT TEXTXET TEXT Zpráva CSR r. 2014 ze dne 30. 4. 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 Zodpovídá: 1. JUDr. Matěj Bárta Generální manažer 2. Ing. Ivo Dostál Výkonný ředitel 3. Mgr. Stanislava Bártová

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část

Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část 2011 Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Mgr. David Rucki a

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary

Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary Návrhová část Návrhová část SPURM 1 ZADAVATEL: Statutární město Karlovy Vary Moskevská 21 361 20 Karlovy Vary Odbor strategií a dotací

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Společenská odpovědnost firem, lidský kapitál, rovné příležitosti a environmentální management s využitím zahraničních zkušeností

Společenská odpovědnost firem, lidský kapitál, rovné příležitosti a environmentální management s využitím zahraničních zkušeností Technická univerzita v Liberci Společenská odpovědnost firem, lidský kapitál, rovné příležitosti a environmentální management s využitím zahraničních zkušeností Monografie Prosinec 2008 1 Prskavcová M.,

Více

I. stupeň- kategorie zájemci 2007. II. stupeň- kategorie start (D) 2008. III. stupeň- kategorie stabilizace (C) 2009

I. stupeň- kategorie zájemci 2007. II. stupeň- kategorie start (D) 2008. III. stupeň- kategorie stabilizace (C) 2009 Národní síť Zdravých měst ČR Proces Místní agenda 21 VIZE : vyšší efektivita procesů města a partnerství s občany I. stupeň- kategorie zájemci 2007 II. stupeň- kategorie start (D) 2008 III. stupeň- kategorie

Více

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY (PŘÍPADOVÁ STUDIE VSETÍN) Kolektiv autorů Řízení procesů výkonu státní správy (Případová studie Vsetín) Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA (vedoucí autorského kolektivu

Více

Město Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2014 2020 - NÁVRHOVÁ ČÁST ZEFEKTIVNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ GOOD GOVERNANCE VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

SETKÁNÍ S JIHOČESKÝMI MAS MOŽNOSTI ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST V ROCE 2015

SETKÁNÍ S JIHOČESKÝMI MAS MOŽNOSTI ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST V ROCE 2015 SETKÁNÍ S JIHOČESKÝMI MAS MOŽNOSTI ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST V ROCE 2015 Odbor podpory projektů ESF, Ministerstvo práce a sociálních věcí 28.7.2015, Lipnice u Jílovic ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE

Více

Rámeček 1: Základní informace o projektu Projekt se skládá ze 2 základních modulů a formulovaných aktivit:

Rámeček 1: Základní informace o projektu Projekt se skládá ze 2 základních modulů a formulovaných aktivit: Obsah: Obsah Úvod Představení projektu Cíle projektu O studii Nástroje hodnotící efektivitu managementu veřejné správy Místní Agenda 21 Balanced Scorecard (BSC) Metoda CAF Benchmarking Využívání indikátorů

Více

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje,

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

Místní Agenda 21 - cesta ke kvalitní obci

Místní Agenda 21 - cesta ke kvalitní obci Místní Agenda 21 - cesta ke kvalitní obci Celostátní setkání místních Agend 21 Ústí nad Labem, 9. července 2007 NSZM ČR 2007 1 Zdravá města, obce, regiony 2007 83 členů (města, kraje, mikroregiony, obce)

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Aktuální nabídka vzdělávacích programů APSS ČR je vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona č. 108/2006

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Prioritní osa 5 Technická pomoc Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Prioritní osa 1 Konkurenceschopné,

Více

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji 4.3.4 SWOT analýzy klíčových oblastí SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji Geografické umístění Chuť stávajících i nových obyvatel žít v Horních Počernicích

Více