ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd

2 O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok ÚVOD PŘÍJMY VÝDAJE... 8 V. VÝDAJE NA FNANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU V. HODNOCENÍ HOSPODÁRNOST, EFEKTVNOST A ÚČELNOST VYNAKLÁDÁNÍ VÝDAJŮ KAPTOLY V. NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ V. ZAHRANČNÍ PRACOVNÍ CESTY V. ZÁVĚR B. Tbulková část závěrečného účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012 přílohy: č. 1 Bilnce příjmů výdjů státního rozpočtu č. 2 Plnění závzných ukztelů státního rozpočtu č. 3 Rozbor změstnnosti čerpání mzdových prostředků č. 4 Výdje účelově určené n progrmové finncování č. 5 Limity zůsttky n účtech v ČNB k č. 6 Účetní závěrk č. 7 Výkz pro hodnocení plnění rozpočtu (Fin 2-04 U) č. 8 Přehled rozpočtových optření C. Zpráv nezávislého uditor o ověření účetní závěrky finnčního výkzu D. Orgnizční schém Nejvyššího kontrolního úřdu

3 A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012

4 . ÚVOD V návznosti n zákon č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky n rok 2012, oznámil ministr finncí dopisem č. j. 14/ / ze dne ukztele kpitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřd (dále též NKÚ ), obsžené ve schváleném státním rozpočtu. Přehled o plnění stnovených závzných ukztelů v roce 2012 je uveden v následující tbulce. Tbulk č. 1: Přehled o plnění stnovených závzných ukztelů v roce 2012 (v tis. Kč) Souhrnné ukztele Schválený rozpočet Rozpočet po změnách % plnění Konečný rozpočet % plnění 1 Skutečnost Příjmy celkem , ,86 Výdje celkem , , ,59 Specifické ukztele příjmy Nedňové příjmy, kpitálové příjmy přijté trnsfery celkem Specifické ukztele výdje Výdje n zbezpečení plnění úkolů NKÚ Průřezové ukztele , , , , ,59 Plty změstnnců osttní pltby z provedenou práci , , ,08 Povinné pojistné plcené 2 změstnvtelem , , ,01 Převod fondu kulturních sociálních potřeb , , ,08 Plty změstnnců v prcovním poměru , , ,66 Výdje vedené v informčním systému progrmového finncování EDS/SMVS celkem , , ,17 Závzné ukztele roku 2012 byly uprveny jedním rozpočtovým optřením, které mělo dopd n jejich výši. Podrobnosti k rozpočtovému optření jsou uvedeny v části V. Závěr. 1 2 Procentuální údje uváděné v textu zprávy k závěrečnému účtu vycházejí z finnčního výkzu. Povinné pojistné n sociální zbezpečení příspěvek n státní politiku změstnnosti pojistné n veřejné zdrvotní pojištění. 4

5 . PŘÍJMY Schválený rozpočet příjmů kpitoly NKÚ ve výši 466 tis. Kč byl splněn částkou 1 059,86 tis. Kč, tj. n 227,44 %. Tbulk č. 2: Přehled o plnění rozpočtu příjmů v roce U k z t e l Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2012 % plnění 1 Skutečnost 2011 (v tis. Kč) ndex 2012/2011 Nedňové příjmy, kpitálové příjmy přijté dotce celkem ,86 227,44 939,77 112,78 v tom: příjmy ,86 227,44 632,44 167,58 neinv. přijté trnsfery ,33 - Příjmy celkem ,86 227,44 939,77 112,78 Tbulk č. 3: Přehled o plnění rozpočtu příjmů v letech (v tis. Kč) U k z t e l Schválený rozpočet Skutečnost v tom: příjmy převod z rezerv. fondu neinv. přijté trnsfery % plnění , ,24 146,94 166,63 227,44 Grf č. 1: Přehled o plnění rozpočtu příjmů v letech v grfickém vyjádření (v tis. Kč) 1200,0 1000,0 800,0 600,0 400,0 skutečnost celkem příjmy vlstní trnsfery 200,0,

6 Grf č. 1b: Přehled o plnění rozpočtu příjmů v letech v grfickém vyjádření (v tis. Kč) příjmy rezervní fond neinv. trnsfery V roce 2012 činily vlstní příjmy ,86 tis. Kč. Více než 40 % příjmů zujímjí přepltky vyúčtovných záloh z minulého období, dále následují s 19 % příjmy z prodeje zboží poskytovných služeb ve školicím středisku Přestvlky pojistné náhrdy, které tvoří více než 15 % celkových příjmů. Zbývjící příjmy byly dosženy převodem nedočerpné rezervy n výpltu pltů souvisejících výdjů z měsíc prosinec 2011, prodejem nepotřebného mjetku, pronájmem mjetku úroky z depozitního účtu. Proti roku 2011 byly v roce 2012 vlstní příjmy vyšší o 120,09 tis. Kč. V roce 2012 byly vyšší především příjmy z přepltků vyúčtovných záloh z minulého období z pojistného plnění dále z podnájmu konferenčního sálu v sídle NKÚ. 3 Do vlstních příjmů jsou zpočteny příjmy tříd položek rozpočtové skldby 1 ž 3 rozdíl mezi předpokládnou skutečně vyplcenou částkou n plty zákonné pojistné z měsíc prosinec

7 Plnění rozpočtu příjmů v jednotlivých seskupeních rozpočtových položek bylo následující: Seskupení rozpočtových položek 21 Příjmy z vlstní činnosti odvody přebytků orgnizcí s přímým vzthem Schválený rozpočet ve výši 351 tis. Kč byl uprven n 260 tis. Kč byl plněn n 303,26 tis. Kč, tj. 86,40 % schváleného rozpočtu 116,64 % rozpočtu po změnách. Plnění rozpočtu zhrnuje příjmy z prodeje zboží služeb ve školicím středisku Přestvlky (207,35 tis. Kč), příjmy z pronájmu pozemku ve školicím středisku z pronájmu pozemku pořízeného pro účely výstvby nového sídl NKÚ v roce 2004 (43,00 tis. Kč), příjmy z podnájmu konferenčního sálu v budově TOKOVO (50,00 tis. Kč) příjmy z úroků (2,92 tis. Kč). Seskupení rozpočtových položek 23 Příjmy z prodeje nekpitálového mjetku osttní nedňové příjmy Schválený rozpočet ve výši 115 tis. Kč byl uprven n částku 151 tis. Kč. Plnění dosáhlo 615,38 tis. Kč, tj. 535,11 % schváleného rozpočtu 407,54 % rozpočtu po změnách. Příjmy tvořily vyúčtovné přepltky záloh z minulého rozpočtového období (453,88 tis. Kč) přijté pojistné náhrdy (161,50 tis. Kč). Seskupení rozpočtových položek 31 Příjmy z prodeje dlouhodobého mjetku osttní kpitálové příjmy Uprvený rozpočet ve výši 55 tis. Kč byl splněn n 100,00 % prodejem nepotřebného dlouhodobého mjetku osobního vozidl BMW 740i. Seskupení rozpočtových položek 41 Neinvestiční přijté trnsfery Příjmy tohoto seskupení rozpočtových položek tvoří převod rozdílu mezi předpokládnou skutečně vyplcenou částkou n plty související sociální zdrvotní pojištění z měsíc prosinec 2011 (86,21 tis. Kč). Souhrnný ukztel příjmy celkem stnovený pro rok 2012 ve výši 466 tis. Kč byl dodržen. 7

8 . VÝDAJE Schválený rozpočet výdjů kpitoly ve výši tis. Kč byl čerpán částkou ,59 tis. Kč, tj. n 91,47 % rozpočet po změnách ve výši tis. Kč byl čerpán n 91,44 %. Konečný rozpočet po všech změnách ve výši tis. Kč byl čerpán n 91,18 %. Tbulk č. 4: Přehled o plnění rozpočtu výdjů v roce 2012 U k z t e l Schválený rozpočet % plnění Rozpočet po změnách % plnění Konečný rozpočet % plnění (v tis. Kč) Skutečnost 2012 Tříd 5 Běžné výdje , , ,00 93, ,13 seskupení položek 50 výdje n plty, osttní pltby z provedenou práci, , , ,00 97, ,09 v tom: plty , , ,00 98, ,66 ost. pltby z proved. práci , , ,00 78, ,42 povinné pojistné , , ,00 97, ,01 seskupení položek 51 neinvestiční nákupy souvis. výdje seskupení položek 53 neinvestiční trnsfery veřejnopráv. subj. seskupení položek 54 neinv. trnsfery obyvtelstvu seskupení položek 55 neinvestiční trnsfery do zhrničí , , ,00 86, , , , ,00 97, , , , ,00 73,58 882, , ,33 150,00 66,33 99,50 Tříd 6 Kpitálové výdje , , ,00 34, ,46 seskupení položek 61 investiční nákupy , , ,00 34, ,46 Výdje z rok 2012 celkem , , ,00 91, ,59 8

9 Tbulk č. 5: Přehled o plnění rozpočtu výdjů v letech U k z t e l Skutečnost 2012 Skutečnost 2011 (v tis. Kč) ndex 2012/2011 Tříd 5 Běžné výdje , ,46 93,37 seskupení položek 50 výdje n plty, osttní pltby z provedenou práci, v tom: , ,30 98,12 plty , ,42 98,70 ost. pltby z proved. práci , ,83 92,62 povinné pojistné , ,05 97,75 seskupení položek 51 neinvest. nákupy souvis. výdje , ,57 84,57 seskupení položek 53 neinvest. trnsfery veřejnopráv. subj , ,72 98,07 seskupení položek 54 neinv. trnsfery obyvtelstvu 882,98 838,30 105,33 seskupení položek 55 neinvest. trnsfery do zhrničí 99,50 95,57 104,11 Tříd 6 Kpitálové výdje 6 762, ,77 101,06 seskupení položek 61 investiční nákupy 6 762, ,77 101,06 Výdje celkem , ,23 93,47 Tbulk č. 6: Přehled o plnění rozpočtu výdjů v letech (v tis. Kč) U k z t e l Schválený rozpočet Skutečnost v tom: výdje převod z rezerv. fondu neinvestiční trnsfer % plnění 92,19 92,22 91,52 93,60 91,47 9

10 Grf č. 2: Přehled o plnění rozpočtu výdjů v letech v grfickém vyjádření (v tis. Kč) schválený rozpočet skutečnost výdje převod z RF neinv. trnsfery Vysvětlivk: RF rezervní fond. Z rozpočtu výdjů byl v roce 2012 finncován vlstní činnost NKÚ, provozní výdje v budově TOKOVO v Prze 7 Holešovicích, Jnkovcov 2, n devíti územních odborech ve školicím středisku Přestvlky. Souhrnný ukztel výdje celkem stnovený pro rok 2012 ve výši tis. Kč byl dodržen. Grf č. 3: Struktur čerpání rozpočtu výdjů v roce 2012 v grfickém vyjádření běžné výdje kpitálové výdje 10

11 Čerpání rozpočtu výdjů podle jednotlivých seskupení podseskupení rozpočtových položek bylo následující: Seskupení rozpočtových položek 50 Výdje n plty osttní pltby z provedenou práci pojistné Podseskupení rozpočtových položek 501 Plty Schválený rozpočet prostředků n plty změstnnců ve výši tis. Kč nebyl uprvován byl čerpán částkou ,66 tis. Kč, tj. 98,63 %. Průřezový ukztel plty změstnnců v prcovním poměru byl dodržen. Čerpání prostředků n plty se v porovnání s rokem 2011 snížilo o 2 834,76 tis. Kč. Průměrný měsíční plt změstnnců NKÚ v roce 2012 činil Kč, což předstvuje snížení o 426 Kč (o 1,08 %) oproti průměrnému měsíčnímu pltu v roce 2011, kdy dosáhl výše Kč. V roce 2012 činil průměrný přepočtený počet změstnnců NKÚ 462, tj. 93,33 % schváleného počtu změstnnců. V porovnání s rokem 2011 se stv snížil o 1 průměrného přepočteného změstnnce. K dtu bylo ve stvu celkem 455 změstnnců (fyzických osob), z toho v kontrolní sekci, která se zbývá prováděním metodikou kontrolní činnosti, prcovlo 327 změstnnců, tj. 71,87 % z celkového počtu změstnnců. K bylo ve stvu 457 změstnnců, přičemž v kontrolní sekci jich prcovlo 328. Podseskupení rozpočtových položek 502 Osttní pltby z provedenou práci Schválený rozpočet ve výši tis. Kč nebyl v průběhu roku uprvován byl čerpán částkou ,42 tis. Kč, tj. 80,53 %. V souvislosti se skončením výkonu funkce prezident NKÚ byl pro účely poskytnutí odchodného podle ustnovení 7 zákon č. 236/1995 Sb., o pltu dlších náležitostech spojených s výkonem funkce předstvitelů státní moci některých státních orgánů soudců poslnců Evropského prlmentu, ve znění pozdějších předpisů, nvýšen konečný rozpočet použitím nároků z nespotřebovných neprofilujících výdjů o 647 tis. Kč n tis. Kč. Čerpán byl n 78,05 %. 11

12 Osttní osobní výdje byly čerpány n pltby vyplývjící z dohod o prcích konných mimo prcovní poměr, uzvírných zejmén n zjišťování školení kurzů, výpomocné práce obslužného chrkteru, n odměny pro grnty služebních vozidel pod. Celkem bylo z položky osttní osobní výdje vyplceno 590,32 tis. Kč, tj. 43,73 % schváleného rozpočtu ve výši tis. Kč. Schválený rozpočet n této položce nebyl uprvován. V roce 2011 bylo z této položky vyplceno 675,70 tis. Kč. Plty předstvitelů NKÚ činily ,52 tis. Kč, tj. 80,38 % schváleného rozpočtu, ve výši tis. Kč. Nedočerpání prostředků n plty předstvitelů v roce 2012 bylo ovlivněno neobszením funkce prezident NKÚ převážnou část roku dočsným neobszením celkového počtu míst členů NKÚ. V roce 2011 byly plty předstvitelů čerpány částkou ,13 tis. Kč. Odstupné rozpočtovné částkou 390 tis. Kč schváleného rozpočtu bylo čerpáno ve výši 192,58 tis. Kč, tj. n 49,38 %. V roce 2011 nebyly výdje n odstupné čerpány. N položku odchodné byly v průběhu 1. čtvrtletí 2012 převedeny prostředky ve výši 647 tis. Kč z nároků z nespotřebovných neprofilujících výdjů byly čerpány n 100 %. Průřezový ukztel plty změstnnců osttní pltby z provedenou práci byl dodržen. Podseskupení rozpočtových položek 503 Povinné pojistné plcené změstnvtelem Schválený rozpočet ve výši tis. Kč nebyl v průběhu roku uprvován byl čerpán částkou ,01 tis. Kč, tj. n 97,68 %. Průřezový ukztel povinné pojistné plcené změstnvtelem byl dodržen. Podle právních předpisů o zdrvotním sociálním pojištění bylo uhrzeno povinné pojistné n sociální zbezpečení příspěvek n státní politiku změstnnosti ve výši ,85 tis. Kč pojistné n veřejné zdrvotní pojištění ve výši ,16 tis. Kč. 12

13 Seskupení rozpočtových položek 51 Neinvestiční nákupy související výdje Podseskupení rozpočtových položek 513 Nákupy mteriálu Schválený rozpočet ve výši tis. Kč byl uprven n tis. Kč byl plněn částkou ,69 tis. Kč, tj. 89,71 % schváleného rozpočtu 80,96 % rozpočtu po změnách. Konečný rozpočet ve výši tis. Kč byl čerpán n 83,00 %. Do celkové výše konečného rozpočtu se promítá vázání prostředků ve výši 500 tis. Kč. Výdje byly vynloženy n nákup: - drobného dlouhodobého hmotného mjetku (12 983,38 tis. Kč), - knih, učebních pomůcek tisku (335,17 tis. Kč), - potrvin zboží pro školicí středisko Přestvlky (314,23 tis. Kč), - kncelářského mteriálu, osttního mteriálu utomteriálu (2 809,14 tis. Kč), - prádl, oděvů, obuvi, léků ochrnných pomůcek (79,77 tis. Kč). V porovnání s rokem 2011, kdy dosáhly výdje tohoto podseskupení rozpočtových položek částky ,69 tis. Kč, je čerpání vyšší o 9 911,49 tis. Kč. Vyšší čerpání bylo zznmenáno především n položce DDHM, to z důvodu nákupu prcovních stnic. Osttní položky tohoto podseskupení vykzují v porovnání s minulým rokem nižší výdje. Podseskupení rozpočtových položek 514 Úroky osttní finnční výdje Schválený rozpočet ve výši 50 tis. Kč nebyl uprvován byl čerpán částkou 3,88 tis. Kč, tj. 7,76 %. Z tohoto podseskupení rozpočtových položek byly hrzeny kurzové ztráty, které vznikly při zpětném odprodeji vlut pořízených pro vybvení změstnnců n zhrniční prcovní cesty. V roce 2011 činily kurzové ztráty 6,22 tis. Kč. Podseskupení rozpočtových položek 515 Nákup vody, pliv energie Schválený rozpočet ve výši tis. Kč byl uprven n tis. Kč, čerpání dosáhlo 3 210,05 tis. Kč, tj. 64,61 % schváleného rozpočtu 71,21 % rozpočtu po změnách. Do tohoto podseskupení jsou zhrnuty pltby z: - vodu (53,86 tis. Kč), - plyn (968,98 tis. Kč), - elektrickou energii (663,66 tis. Kč), 13

14 - pohonné hmoty mziv (1 523,55 tis. Kč). Čerpání tohoto podseskupení rozpočtových položek ovlivňuje výše stnovených záloh jednotkové ceny z odběr elektrické energie, plynu vody. K nebyly vyúčtovány zálohové pltby poskytnuté dodvtelům plynu (645 tis. Kč), elektrické energie (105,64 tis. Kč) studené vody (2,25 tis. Kč). Tento postup je v souldu s ustnovením 49 odst. 2 zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových prvidlech o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová prvidl), ve znění pozdějších předpisů. Oproti roku 2011, kdy byl čerpán částk 3 561,69 tis. Kč, se výdje snížily o 351,64 tis. Kč. Tuto skutečnost ovlivnil výše nevyúčtovných záloh z elektrickou energii plyn nižší čerpání výdjů n pohonné hmoty mziv. Podseskupení rozpočtových položek 516 Nákup služeb Schválený rozpočet tis. Kč byl uprven n tis. Kč. Čerpání dosáhlo ,47 tis. Kč, tj. 90,30 % schváleného rozpočtu 89,52 % rozpočtu po změnách. Do rozpočtu po změnách se kromě rozpočtových optření, k nimž jsou orgnizční složky státu oprávněny podle rozpočtových prvidel (dále jen vlstní rozpočtová optření ), promítlo tké rozpočtové optření, kterým došlo k nvýšení rozpočtu po změnách přesunem prostředků ve výši 150 tis. Kč z kpitoly 398 Všeobecná podkldní správ. Konečný rozpočet ve výši tis. Kč byl čerpán n 92,23 %. Do celkové výše konečného rozpočtu se promítlo vázání ve výši tis. Kč převod nároků z nespotřebovných výdjů minulých let ve výši 600 tis. Kč. Z těchto výdjů byly hrzeny dodvtelsky zjišťovné služby, to: - provozování sítí serverů pro výpočetní techniku (6 023,12 tis. Kč), - nájemné (54 733,52 tis. Kč, v tom nájemné z TOKOVO ,19 tis. Kč, nájemné n územních prcovištích 6 045,35 tis. Kč, nájemné z prkování ut celkem 526,98 tis. Kč), - služby pošt telekomunikcí (997,93 tis. Kč), - služby ESS (2 406,58 tis. Kč), - externí posudky (678,00 tis. Kč), - školení vzdělávání (2 456,68 tis. Kč), - služby související se zhrničními ktivitmi (440,26 tis. Kč), - příspěvky n strvování (4 170,07 tis. Kč), - pojistné (386,22 tis. Kč), 14

15 - osttní služby (45 316,09 tis. Kč) npř. vyúčtování služeb v njtých objektech, revize zřízení, servisní služby, doprv n školení, úklidové práce, rozhlsové televizní popltky, popltky peněžním ústvům, tisk publikcí souvisejících s činností NKÚ. Ve výdjích tohoto podseskupení rozpočtových položek jsou zhrnuty zálohové pltby z služby související s užíváním nebytových prostor ve výši ,14 tis. Kč, které nebyly do vyúčtovány budou předmětem vyúčtování v následujícím roce. Tento postup umožňuje ustnovení 49 odst. 2 zákon o rozpočtových prvidlech. Prostředky z kpitoly 398 Všeobecná pokldní správ byly určeny n částečné pokrytí nákldů spojených se zjištěním předávání informcí pro monitorování řízení veřejných finncí u vybrných účetních jednotek. Převedené prostředky ve výši 150 tis. Kč byly použity n částečnou úhrdu úprvy EKS (systému SAP) pro zvedení pomocného nlytického přehledu. Celkem bylo n úprvu modulů implementci vynloženo Kč. Výdje roku 2012 byly ve srovnání s rokem 2011 nižší o ,96 tis. Kč. Snížení těchto výdjů ovlivnilo především nižší smluvní nájemné z TOKOVO, kdy v souldu se zněním nájemní smlouvy skončily úhrdy fit-outu v 1. čtvrtletí Nižší byly tké výdje z služby telekomunikcí výdje n školení vzdělávání. Podseskupení rozpočtových položek 517 Osttní nákupy Schválený rozpočet činil tis. Kč, rozpočet po změnách činil tis. Kč čerpání dosáhlo výše 6 965,46 tis. Kč, tj. 42,73 % schváleného rozpočtu 45,79 % rozpočtu po změnách. Konečný rozpočet ve výši tis. Kč byl čerpán n 49,54 %. Do celkové výše konečného rozpočtu se promítlo vázání prostředků v částce tis. Kč. V podseskupení rozpočtových položek 517 jsou obsženy následující výdje: - oprvy udržování (2 347,34 tis. Kč), - cestovné (2 639,95 tis. Kč, z toho zhrniční cestovné 1 226,54 tis. Kč), - progrmové vybvení (1 059,68 tis. Kč), - pohoštění (654,31 tis. Kč, z toho pohoštění související se zhrničními ktivitmi 281,22 tis. Kč), - účstnické popltky z konference (261,47 tis. Kč), - zhrniční dálniční známky (2,71 tis. Kč). 15

16 V roce 2012 se výdje tohoto podseskupení rozpočtových položek oproti předchozímu roku, kdy bylo čerpáno ,42 tis. Kč, snížily o 3 755,96 tis. Kč. Snížení vykzují všechny rozpočtové položky vyjm položky zhrničních dálničních známek. Podseskupení rozpočtových položek 519 Výdje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrdy věcné dry Schválený rozpočet tis. Kč byl čerpán ve výši 2 906,16 tis. Kč, tj. plnění n 76,48 %. Konečný rozpočet ve výši tis. Kč byl čerpán n 78,54 %. Do celkové výše konečného rozpočtu se promítlo vázání prostředků ve výši 100 tis. Kč. Nejvyšší podíl v rámci podseskupení zujímá úhrd víceúčelové pušální náhrdy, která náleží podle zákon č. 236/1995 Sb., o pltu dlších náležitostech spojených s výkonem funkce předstvitelů státní moci některých státních orgánů soudců poslnců Evropského prlmentu, ve znění pozdějších předpisů, předstvitelům NKÚ. Ze schváleného rozpočtu ve výši tis. Kč bylo n tento účel vynloženo celkem 2 694,42 tis. Kč, tj. plnění n 81,65 %. Zbývjící část čerpných prostředků tvořily výdje n nákup věcných drů poskytovných v souvislosti s mezinárodními ktivitmi, vyúčtování přepltků úhrd výdjů spojených s užíváním bytů odškodnění prcovních úrzů (34,90 tis. Kč). V roce 2011 činily výdje n tomto podseskupení rozpočtových položek 3 411,61 tis. Kč. Seskupení rozpočtových položek 53 Neinvestiční trnsfery veřejnoprávním subjektům mezi peněžními fondy téhož subjektu Podseskupení rozpočtových položek 534 Převody vlstním fondům Schválený rozpočet ve výši tis. Kč byl čerpán částkou 2 157,08 tis. Kč, tj. n 98,63 %. V roce 2011 dosáhlo čerpání částky 2 185,42 tis. Kč. Příděl do fondu kulturních sociálních potřeb byl proveden v návznosti n objem pltů vyplcených změstnncům, tj. částkou 2 157,08 tis. Kč. Průřezový ukztel převod prostředků fondu kulturních sociálních potřeb byl dodržen. 16

17 Podseskupení rozpočtových položek 536 Osttní neinvestiční trnsfery jiným veřejným rozpočtům Schválený rozpočet 91 tis. Kč nebyl v průběhu roku měněn byl čerpán částkou 67,77 tis. Kč, tj. plnění n 74,47 %. Prostředky tohoto podseskupení položek byly použity n zkoupení dálničních známek pro služební vozidl n úhrdu správních popltků. V roce 2011 dosáhlo čerpání částky 83,30 tis. Kč. Seskupení rozpočtových položek 54 Neinvestiční trnsfery obyvtelstvu Podseskupení rozpočtových položek 542 Náhrdy plcené obyvtelstvu Schválený rozpočet ve výši tis. Kč nebyl v průběhu roku měněn byl čerpán částkou 882,98 tis. Kč, tj. 73,58 %. Prostředky byly v souldu s ustnoveními zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, čerpány n výpltu náhrdy mzdy změstnncům NKÚ z prvních 21 dnů dočsné prcovní neschopnosti. V roce 2011 bylo n tyto účely vyčerpáno 838,29 tis. Kč. Seskupení rozpočtových položek 55 Neinvestiční trnsfery do zhrničí Podseskupení rozpočtových položek 551 Neinvestiční trnsfery mezinárodním orgnizcím ndnárodním orgánům Schválený rozpočet ve výši 150 tis. Kč nebyl změněn byl čerpán částkou 99,50 tis. Kč, tj. n 66,33 %. Těmito prostředky byly uhrzeny roční příspěvky z členství NKÚ v orgnizcích EUROSA NTOSA. V roce 2011 činil tento výdj 95,57 tis. Kč; rozdíl vyplývá z kurzu koruny vůči zhrničním měnám. Seskupení rozpočtových položek 61 nvestiční nákupy související výdje Podseskupení rozpočtových položek 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného mjetku Schválený rozpočet v částce tis. Kč byl snížen rozpočtem po změnách n 2 162,60 tis. Kč. Do rozpočtu se promítlo vázání výdjů, tkže konečný rozpočet činil 17

18 1 062,60 tis. Kč. Čerpání dosáhlo částky 1 061,38 tis. Kč, tj. 40,51 % schváleného rozpočtu, 49,08 % rozpočtu po změnách 99,89 % konečného rozpočtu. Prostředky byly vynloženy n instlci implementci vzdělávcího portálu, licence SAP Lerning User rozšíření funkčnosti docházkového systému SB. N vytvoření nlytického nástroje pro detekci rizik byl vynložen částk 65,60 tis. Kč. Uprvený rozpočet ve výši 65,60 tis. Kč tk byl čerpán n 100 %. V porovnání s rokem 2011, kdy byl relizován implementce personálních procesů (HR S), byly výdje n pořízení dlouhodobého nehmotného mjetku nižší o 2 402,88 tis. Kč. Podseskupení rozpočtových položek 612 Pořízení dlouhodobého hmotného mjetku Rozpočet byl schválen ve výši tis. Kč následně snížen n ,40 tis. Kč. Do konečného rozpočtu ve výši ,40 tis. Kč se promítlo použití nároků z nespotřebovných profilujících výdjů v částce 7 514,00 tis. Kč. Čerpání dosáhlo výše 5 701,08 tis. Kč, tj. 47,37 % schváleného rozpočtu, 51,49 % rozpočtu po změnách 30,67 % konečného rozpočtu. Z rozpočtových prostředků byly zbezpečovány následující investiční kce: Budovy stvby Schválený rozpočet ve výši tis. Kč byl čerpán částkou 181,50 tis. Kč, to n úhrdu dispozičních návrhů budov v rámci řešení dislokce sídl NKÚ. Technické zhodnocení prcovišť Uprvený rozpočet ve výši tis. Kč byl čerpán částkou 1 787,29 tis. Kč, tj. n 98,47 %. Prostředky byly využity n rekonstrukci prcoviště územního odboru X. Jihlv. Kromě stvebních prcí investičního chrkteru byl instlován zprovozněn telefonní ústředn doplněn strukturovná kbeláž. Stroje zřízení Schválený rozpočet ve výši tis. Kč byl uprven n 900 tis. Kč čerpán částkou 47,89 tis. Kč, tj. 2,79 % schváleného rozpočtu 5,32 % rozpočtu po změnách. Z uvedenou částku byl pořízen prezentční projektor SONY do zsedcí místnosti v 5. ptře budovy TOKOVO. 18

19 Doprvní prostředky Schválený rozpočet ve výši tis. Kč byl uprven n 1 784,40 tis. Kč čerpán částkou 1 185,85 tis. Kč, tj. 41,61 % schváleného rozpočtu 66,47 % rozpočtu po změnách. Prostředky byly vynloženy n nákup čtyř utomobilů Renult Megne. Výpočetní technik Schválený rozpočet ve výši tis. Kč byl uprven n 223 tis. Kč byl čerpán částkou 222,58 tis. Kč, tj. 19,87 % schváleného rozpočtu 99,81 % rozpočtu po změnách. Prostředky byly vynloženy n zkoupení pevných disků do diskového pole. Z nároků z nespotřebovných profilujících výdjů byl proveden úhrd projektu 10G-2011 ve výši 2 275,98 tis. Kč, což předstvuje plnění konečného rozpočtu (7 514 tis. Kč) n 30,29 %. Smyslem tohoto projektu je zvýšení propustnosti dtového centr technologií umožňující komunikci s rychlostí dtového přenosu 10 Gb/s. V porovnání s rokem 2011, kdy výdje podseskupení rozpočtových položek 612 dosáhly částky 3 227,51 tis. Kč, se čerpání zvýšilo o 2 473,57 tis. Kč. Nižší čerpání v roce 2011 bylo ovlivněno opožděním projektu 10G-2011, který se plně relizovl ž v roce

20 V. VÝDAJE NA FNANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU Schválený rozpočet i rozpočet po změnách výdjů n finncování progrmů reprodukce mjetku ve výši tis. Kč byly čerpány částkou ,17 tis. Kč, tj. 87,85 %. Stnovený ukztel výdje vedené v informčním systému progrmového finncování EDS/SMVS celkem byl dodržen. Vynložené prostředky sloužily k plnění progrmu Rozvoj obnov mteriálně technické zákldny NKÚ od roku Progrm je koncipován n období let Jeho cílem je zjistit mteriálně technické podmínky pro výkon kontrolní činnosti pro práci změstnnců NKÚ, to v celorepublikové působnosti. Souhrn finnčních zdrojů n relizci progrmu v roce 2012 dosáhl částky tis. Kč, což je zároveň konečný rozpočet progrmu. Podle schválené dokumentce progrmu je stnoven účst státního rozpočtu n finncování celého progrmu po dobu jeho trvání v částce mx tis. Kč. V rámci progrmu jsou relizovány dv výdjové subtituly: 181V0110 Pořízení, obnov provozování CT NKÚ, 181V0120 Reprodukce mjetku NKÚ. Prostředky n výdjový subtitul 181V0110 Pořízení, obnov provozování CT NKÚ ve výši tis. Kč byly v roce 2012 čerpány částkou ,05 tis. Kč, tj. plnění n 104,47 % rozpočtu schváleného, resp. rozpočtu po změnách. Plnění konečného rozpočtu ve výši tis. Kč je 88,21 %. Konečný rozpočet zhrnuje použití nároků z nespotřebovných profilujících výdjů v částce 8 114,00 tis. Kč. Finncování výdjového subtitulu zhrnuje běžné kpitálové výdje. Schválené kpitálové výdje ve výši tis. Kč, hrzené formou systémově určených výdjů, byly v rozpočtu po změnách sníženy n tis. Kč čerpány částkou 3 494,34 tis. Kč, tj. plnění n 93,43 % schváleného rozpočtu 150,62 % rozpočtu po změnách. Konečný rozpočet ve výši tis. Kč byl čerpán n 40,01 %. 20

21 Běžné výdje ve výši tis. Kč (schválený rozpočet), uprvené n tis. Kč, byly čerpány částkou ,71 tis. Kč, tj. plnění n 105,67 % schváleného rozpočtu 101,47 % rozpočtu po změnách. Plnění konečného rozpočtu ve výši tis. Kč dosáhlo 99,80 %. V roce 2011 bylo n plnění tohoto subtitulu vynloženo celkem ,78 tis. Kč, z toho činily kpitálové výdje 3 676,08 tis. Kč běžné výdje ,70 tis. Kč. Cílem výdjového subtitulu v hodnoceném období i při celkově nižším rozpočtu, než bylo predikováno ve střednědobém výhledu, byly zejmén náhrd poruchových prcovních stnic z jednotnou prcovní stnici, posílení zálohovcích možností důležitých dt systémů NKÚ zvýšení efektivity plánovcích nvzujících procesů. Dále bylo cílem doplnění kpcity centrálního diskového subsystému centrálních ktivních prvků. Výdjový subtitul 181V0120 Reprodukce mjetku NKÚ měl formou systémově určených výdjů stnoven rozpočet ve výši tis. Kč, čerpán byl částkou 3 268,12 tis. Kč, tj. n 29,94 %. Zdrojem finncování subtitulu jsou pouze investiční prostředky. V roce 2011 bylo n plnění tohoto subtitulu vynloženo celkem 3 015,69 tis. Kč. Cílem plnění výdjového subtitulu byl v roce 2012 zejmén obnov části vozového prku, technické zhodnocení kncelářských prostor v souvislosti se stěhováním některých územních prcovišť uskutečnění předprojektových prcí v rámci řešení dislokce sídl NKÚ (zprcování posudků dministrtivních budov s cílem ověřit splnění poždvků n sídlo při dodržení hospodárnosti efektivnosti zprcování dispozičních návrhů budoucího sídl). 21

22 V. HODNOCENÍ HOSPODÁRNOST, EFEKTVNOST A ÚČELNOST VYNAKLÁDÁNÍ VÝDAJŮ KAPTOLY Tbulk č. 7: Vývoj nákldovosti v období Zákldní ukztele Příjmy celkem (v tis. Kč) , ,95 828,72 939, ,86 Výdje celkem (v tis. Kč) , , , , ,59 z toho: běžné výdje (v tis. Kč) , , , , ,13 Průměrný přepočtený počet změstnnců Výdje státního rozpočtu (SR) celkem (v tis. Kč) Tbulk č. 8: Vývoj nákldovosti efektivnosti v období Efektivnost nákldovost Nákldovost: Výdje n 1 změstnnce (v Kč) Výdje n 1 změstnnce bez mzdových souvisejících výdjů (v Kč) Běžné výdje n 1 změstnnce (v Kč) Běžné výdje n 1 změstnnce bez mzdových souvisejících výdjů (v Kč) Podíl celkových výdjů NKÚ n SR (v %) ,053 0,051 0,047 0,043 0,040 Zákldní ukztele rozpočtu kpitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřd jsou uvedeny číselnou řdou let 2008 ž Průměrnými výdji n 1 změstnnce je měřen nákldovost. N zákldě sledovných ukztelů lze konsttovt, že vlstní příjmy kpitoly jsou n stejné úrovni jko v roce Celkové výdje z rok 2012 přepočtené n 1 změstnnce doshují 93,67 % výše výdjů roku 2011, z toho běžné výdje předstvují 93,57 % výše běžných výdjů roku Celkové výdje z rok 2012 snížené o mzdové související výdje přepočtené n 1 změstnnce doshují 84,46 % výše roku 2011, z toho běžné výdje předstvují 83,82 % výše běžných výdjů roku Nákldovost má v průběhu posledních čtyř let klesjící tendenci. Vynložené finnční výdje byly při vzrůstjícím počtu kontrolních kcí ovlivněny 22

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škol strojní, stvební doprvní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková orgnizce 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY z školní rok 2009/2010 Zprcovl : J. Folkrtová

Více

Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2014

Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2014 OBSAH 1. Úvod...3 2. Údaje o majetku...4 3. Zálohové platby...5 4. Bezúplatný převod majetku...5 5. Plnění závazných ukazatelů...6 6. Rozpočtová opatření...7 7. Vyhodnocení příjmů... 10 7.1. Srovnání příjmů

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2014 Kapitola č. 312 Ministerstvo financí Zpráva o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 312 - Ministerstvo financí k 31. 12. 2014 OBSAH: Strana 1. Struktura kapitoly

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ Čj. MF-40046/2013/11-1101 ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 398 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA ZA ROK 2012

MINISTERSTVO FINANCÍ Čj. MF-40046/2013/11-1101 ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 398 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA ZA ROK 2012 MINISTERSTVO FINANCÍ Čj. MF-40046/2013/11-1101 ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 398 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA ZA ROK 2012 Duben 2013 Obsah: A. Úvod... - 2 - B. Příjmy kapitoly Všeobecná pokladní správa... - 2 -

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Kapitola: 344 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2014 Předkládá Zpracoval Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda Ing. Igor Hejný správce rozpočtu březen 2015 OBSAH Strana Hlavní

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Kapitola: 344 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2012 Předkládá Zpracoval Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda Ing. Igor Hejný správce rozpočtu březen 2013 OBSAH Strana Hlavní

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Závěrečný účet. kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí. za rok 2011

Závěrečný účet. kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí. za rok 2011 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Odbor správy rozpočtu Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1 tel.: +420 224 182 553, fax: +420 224 182 018 www.mzv.cz V Praze dne 8. března 2012 Č.j.: 227425/2012-OSR

Více

Roční zpráva rok 2005

Roční zpráva rok 2005 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 Roční zpráva rok 2005 Předkládá: Ing. Jiří Pěkný ústřední ředitel 1 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 IČO: 00020869 Telefonní

Více

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2008 Předkládá: RNDr. Jana Příhodová ústřední ředitelka Česká obchodní inspekce Česká obchodní inspekce (dále jen ČOI ) byla zřízena

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Kapitola: 344 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2011 Předkládá Zpracoval Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda Ing. Igor Hejný správce rozpočtu únor 2012 OBSAH Strana Hlavní

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 C. Příspěvkové organizace ostatní přímo řízené organizace... 11 1. Principy rozpisu OPŘO...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2011 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2011 Předkládá: Ing. Jan Štěpánek Ústřední ředitel ČOI 1 Obsah I. Česká obchodní inspekce... 3 II. Plnění příjmů... 7 III. IV.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2012 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2012 Předkládá: Ing. Marek Pickar pověřen řízením ČOI 1 Obsah I. Česká obchodní inspekce... 3 II. Plnění příjmů... 7 III. IV. Vyhodnocení

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

III. Výdaje státního rozpočtu

III. Výdaje státního rozpočtu III. Výdaje státního rozpočtu 1. Hlavní tendence ve vývoji výdajů státního rozpočtu Zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011, ze dne 15. prosince 2010 stanovil výdaje v celkové

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 KAPITOLA 304 ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. Předkládá: Ing. Pavel D v o ř á k vedoucí Úřadu vlády ČR

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 KAPITOLA 304 ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. Předkládá: Ing. Pavel D v o ř á k vedoucí Úřadu vlády ČR NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 KAPITOLA 304 ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Předkládá: Ing. Pavel D v o ř á k vedoucí Úřadu vlády ČR březen 2014 OBSAH: Seznam použitých zkratek:... 4 I. Průvodní zpráva

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 schválená Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 837 z 29. schůze dne 9. července 2015

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

R O Č N Í Z P R Á V A

R O Č N Í Z P R Á V A Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2006 Praha, únor 2006 Ing. František Plecháč ústřední ředitel

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2011

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2011 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2011 (schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 661/2012 ze dne 25.6.2012) OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Státní správa... 2 1.1 MŠMT vlastní úřad... 2 1.2 Česká školní inspekce... 5 2. Ostatní organizační složky státu... 9 2.1 Vysokoškolské sportovní centrum...

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více