ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd

2 O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok ÚVOD PŘÍJMY VÝDAJE... 8 V. VÝDAJE NA FNANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU V. HODNOCENÍ HOSPODÁRNOST, EFEKTVNOST A ÚČELNOST VYNAKLÁDÁNÍ VÝDAJŮ KAPTOLY V. NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ V. ZAHRANČNÍ PRACOVNÍ CESTY V. ZÁVĚR B. Tbulková část závěrečného účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012 přílohy: č. 1 Bilnce příjmů výdjů státního rozpočtu č. 2 Plnění závzných ukztelů státního rozpočtu č. 3 Rozbor změstnnosti čerpání mzdových prostředků č. 4 Výdje účelově určené n progrmové finncování č. 5 Limity zůsttky n účtech v ČNB k č. 6 Účetní závěrk č. 7 Výkz pro hodnocení plnění rozpočtu (Fin 2-04 U) č. 8 Přehled rozpočtových optření C. Zpráv nezávislého uditor o ověření účetní závěrky finnčního výkzu D. Orgnizční schém Nejvyššího kontrolního úřdu

3 A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012

4 . ÚVOD V návznosti n zákon č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky n rok 2012, oznámil ministr finncí dopisem č. j. 14/ / ze dne ukztele kpitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřd (dále též NKÚ ), obsžené ve schváleném státním rozpočtu. Přehled o plnění stnovených závzných ukztelů v roce 2012 je uveden v následující tbulce. Tbulk č. 1: Přehled o plnění stnovených závzných ukztelů v roce 2012 (v tis. Kč) Souhrnné ukztele Schválený rozpočet Rozpočet po změnách % plnění Konečný rozpočet % plnění 1 Skutečnost Příjmy celkem , ,86 Výdje celkem , , ,59 Specifické ukztele příjmy Nedňové příjmy, kpitálové příjmy přijté trnsfery celkem Specifické ukztele výdje Výdje n zbezpečení plnění úkolů NKÚ Průřezové ukztele , , , , ,59 Plty změstnnců osttní pltby z provedenou práci , , ,08 Povinné pojistné plcené 2 změstnvtelem , , ,01 Převod fondu kulturních sociálních potřeb , , ,08 Plty změstnnců v prcovním poměru , , ,66 Výdje vedené v informčním systému progrmového finncování EDS/SMVS celkem , , ,17 Závzné ukztele roku 2012 byly uprveny jedním rozpočtovým optřením, které mělo dopd n jejich výši. Podrobnosti k rozpočtovému optření jsou uvedeny v části V. Závěr. 1 2 Procentuální údje uváděné v textu zprávy k závěrečnému účtu vycházejí z finnčního výkzu. Povinné pojistné n sociální zbezpečení příspěvek n státní politiku změstnnosti pojistné n veřejné zdrvotní pojištění. 4

5 . PŘÍJMY Schválený rozpočet příjmů kpitoly NKÚ ve výši 466 tis. Kč byl splněn částkou 1 059,86 tis. Kč, tj. n 227,44 %. Tbulk č. 2: Přehled o plnění rozpočtu příjmů v roce U k z t e l Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2012 % plnění 1 Skutečnost 2011 (v tis. Kč) ndex 2012/2011 Nedňové příjmy, kpitálové příjmy přijté dotce celkem ,86 227,44 939,77 112,78 v tom: příjmy ,86 227,44 632,44 167,58 neinv. přijté trnsfery ,33 - Příjmy celkem ,86 227,44 939,77 112,78 Tbulk č. 3: Přehled o plnění rozpočtu příjmů v letech (v tis. Kč) U k z t e l Schválený rozpočet Skutečnost v tom: příjmy převod z rezerv. fondu neinv. přijté trnsfery % plnění , ,24 146,94 166,63 227,44 Grf č. 1: Přehled o plnění rozpočtu příjmů v letech v grfickém vyjádření (v tis. Kč) 1200,0 1000,0 800,0 600,0 400,0 skutečnost celkem příjmy vlstní trnsfery 200,0,

6 Grf č. 1b: Přehled o plnění rozpočtu příjmů v letech v grfickém vyjádření (v tis. Kč) příjmy rezervní fond neinv. trnsfery V roce 2012 činily vlstní příjmy ,86 tis. Kč. Více než 40 % příjmů zujímjí přepltky vyúčtovných záloh z minulého období, dále následují s 19 % příjmy z prodeje zboží poskytovných služeb ve školicím středisku Přestvlky pojistné náhrdy, které tvoří více než 15 % celkových příjmů. Zbývjící příjmy byly dosženy převodem nedočerpné rezervy n výpltu pltů souvisejících výdjů z měsíc prosinec 2011, prodejem nepotřebného mjetku, pronájmem mjetku úroky z depozitního účtu. Proti roku 2011 byly v roce 2012 vlstní příjmy vyšší o 120,09 tis. Kč. V roce 2012 byly vyšší především příjmy z přepltků vyúčtovných záloh z minulého období z pojistného plnění dále z podnájmu konferenčního sálu v sídle NKÚ. 3 Do vlstních příjmů jsou zpočteny příjmy tříd položek rozpočtové skldby 1 ž 3 rozdíl mezi předpokládnou skutečně vyplcenou částkou n plty zákonné pojistné z měsíc prosinec

7 Plnění rozpočtu příjmů v jednotlivých seskupeních rozpočtových položek bylo následující: Seskupení rozpočtových položek 21 Příjmy z vlstní činnosti odvody přebytků orgnizcí s přímým vzthem Schválený rozpočet ve výši 351 tis. Kč byl uprven n 260 tis. Kč byl plněn n 303,26 tis. Kč, tj. 86,40 % schváleného rozpočtu 116,64 % rozpočtu po změnách. Plnění rozpočtu zhrnuje příjmy z prodeje zboží služeb ve školicím středisku Přestvlky (207,35 tis. Kč), příjmy z pronájmu pozemku ve školicím středisku z pronájmu pozemku pořízeného pro účely výstvby nového sídl NKÚ v roce 2004 (43,00 tis. Kč), příjmy z podnájmu konferenčního sálu v budově TOKOVO (50,00 tis. Kč) příjmy z úroků (2,92 tis. Kč). Seskupení rozpočtových položek 23 Příjmy z prodeje nekpitálového mjetku osttní nedňové příjmy Schválený rozpočet ve výši 115 tis. Kč byl uprven n částku 151 tis. Kč. Plnění dosáhlo 615,38 tis. Kč, tj. 535,11 % schváleného rozpočtu 407,54 % rozpočtu po změnách. Příjmy tvořily vyúčtovné přepltky záloh z minulého rozpočtového období (453,88 tis. Kč) přijté pojistné náhrdy (161,50 tis. Kč). Seskupení rozpočtových položek 31 Příjmy z prodeje dlouhodobého mjetku osttní kpitálové příjmy Uprvený rozpočet ve výši 55 tis. Kč byl splněn n 100,00 % prodejem nepotřebného dlouhodobého mjetku osobního vozidl BMW 740i. Seskupení rozpočtových položek 41 Neinvestiční přijté trnsfery Příjmy tohoto seskupení rozpočtových položek tvoří převod rozdílu mezi předpokládnou skutečně vyplcenou částkou n plty související sociální zdrvotní pojištění z měsíc prosinec 2011 (86,21 tis. Kč). Souhrnný ukztel příjmy celkem stnovený pro rok 2012 ve výši 466 tis. Kč byl dodržen. 7

8 . VÝDAJE Schválený rozpočet výdjů kpitoly ve výši tis. Kč byl čerpán částkou ,59 tis. Kč, tj. n 91,47 % rozpočet po změnách ve výši tis. Kč byl čerpán n 91,44 %. Konečný rozpočet po všech změnách ve výši tis. Kč byl čerpán n 91,18 %. Tbulk č. 4: Přehled o plnění rozpočtu výdjů v roce 2012 U k z t e l Schválený rozpočet % plnění Rozpočet po změnách % plnění Konečný rozpočet % plnění (v tis. Kč) Skutečnost 2012 Tříd 5 Běžné výdje , , ,00 93, ,13 seskupení položek 50 výdje n plty, osttní pltby z provedenou práci, , , ,00 97, ,09 v tom: plty , , ,00 98, ,66 ost. pltby z proved. práci , , ,00 78, ,42 povinné pojistné , , ,00 97, ,01 seskupení položek 51 neinvestiční nákupy souvis. výdje seskupení položek 53 neinvestiční trnsfery veřejnopráv. subj. seskupení položek 54 neinv. trnsfery obyvtelstvu seskupení položek 55 neinvestiční trnsfery do zhrničí , , ,00 86, , , , ,00 97, , , , ,00 73,58 882, , ,33 150,00 66,33 99,50 Tříd 6 Kpitálové výdje , , ,00 34, ,46 seskupení položek 61 investiční nákupy , , ,00 34, ,46 Výdje z rok 2012 celkem , , ,00 91, ,59 8

9 Tbulk č. 5: Přehled o plnění rozpočtu výdjů v letech U k z t e l Skutečnost 2012 Skutečnost 2011 (v tis. Kč) ndex 2012/2011 Tříd 5 Běžné výdje , ,46 93,37 seskupení položek 50 výdje n plty, osttní pltby z provedenou práci, v tom: , ,30 98,12 plty , ,42 98,70 ost. pltby z proved. práci , ,83 92,62 povinné pojistné , ,05 97,75 seskupení položek 51 neinvest. nákupy souvis. výdje , ,57 84,57 seskupení položek 53 neinvest. trnsfery veřejnopráv. subj , ,72 98,07 seskupení položek 54 neinv. trnsfery obyvtelstvu 882,98 838,30 105,33 seskupení položek 55 neinvest. trnsfery do zhrničí 99,50 95,57 104,11 Tříd 6 Kpitálové výdje 6 762, ,77 101,06 seskupení položek 61 investiční nákupy 6 762, ,77 101,06 Výdje celkem , ,23 93,47 Tbulk č. 6: Přehled o plnění rozpočtu výdjů v letech (v tis. Kč) U k z t e l Schválený rozpočet Skutečnost v tom: výdje převod z rezerv. fondu neinvestiční trnsfer % plnění 92,19 92,22 91,52 93,60 91,47 9

10 Grf č. 2: Přehled o plnění rozpočtu výdjů v letech v grfickém vyjádření (v tis. Kč) schválený rozpočet skutečnost výdje převod z RF neinv. trnsfery Vysvětlivk: RF rezervní fond. Z rozpočtu výdjů byl v roce 2012 finncován vlstní činnost NKÚ, provozní výdje v budově TOKOVO v Prze 7 Holešovicích, Jnkovcov 2, n devíti územních odborech ve školicím středisku Přestvlky. Souhrnný ukztel výdje celkem stnovený pro rok 2012 ve výši tis. Kč byl dodržen. Grf č. 3: Struktur čerpání rozpočtu výdjů v roce 2012 v grfickém vyjádření běžné výdje kpitálové výdje 10

11 Čerpání rozpočtu výdjů podle jednotlivých seskupení podseskupení rozpočtových položek bylo následující: Seskupení rozpočtových položek 50 Výdje n plty osttní pltby z provedenou práci pojistné Podseskupení rozpočtových položek 501 Plty Schválený rozpočet prostředků n plty změstnnců ve výši tis. Kč nebyl uprvován byl čerpán částkou ,66 tis. Kč, tj. 98,63 %. Průřezový ukztel plty změstnnců v prcovním poměru byl dodržen. Čerpání prostředků n plty se v porovnání s rokem 2011 snížilo o 2 834,76 tis. Kč. Průměrný měsíční plt změstnnců NKÚ v roce 2012 činil Kč, což předstvuje snížení o 426 Kč (o 1,08 %) oproti průměrnému měsíčnímu pltu v roce 2011, kdy dosáhl výše Kč. V roce 2012 činil průměrný přepočtený počet změstnnců NKÚ 462, tj. 93,33 % schváleného počtu změstnnců. V porovnání s rokem 2011 se stv snížil o 1 průměrného přepočteného změstnnce. K dtu bylo ve stvu celkem 455 změstnnců (fyzických osob), z toho v kontrolní sekci, která se zbývá prováděním metodikou kontrolní činnosti, prcovlo 327 změstnnců, tj. 71,87 % z celkového počtu změstnnců. K bylo ve stvu 457 změstnnců, přičemž v kontrolní sekci jich prcovlo 328. Podseskupení rozpočtových položek 502 Osttní pltby z provedenou práci Schválený rozpočet ve výši tis. Kč nebyl v průběhu roku uprvován byl čerpán částkou ,42 tis. Kč, tj. 80,53 %. V souvislosti se skončením výkonu funkce prezident NKÚ byl pro účely poskytnutí odchodného podle ustnovení 7 zákon č. 236/1995 Sb., o pltu dlších náležitostech spojených s výkonem funkce předstvitelů státní moci některých státních orgánů soudců poslnců Evropského prlmentu, ve znění pozdějších předpisů, nvýšen konečný rozpočet použitím nároků z nespotřebovných neprofilujících výdjů o 647 tis. Kč n tis. Kč. Čerpán byl n 78,05 %. 11

12 Osttní osobní výdje byly čerpány n pltby vyplývjící z dohod o prcích konných mimo prcovní poměr, uzvírných zejmén n zjišťování školení kurzů, výpomocné práce obslužného chrkteru, n odměny pro grnty služebních vozidel pod. Celkem bylo z položky osttní osobní výdje vyplceno 590,32 tis. Kč, tj. 43,73 % schváleného rozpočtu ve výši tis. Kč. Schválený rozpočet n této položce nebyl uprvován. V roce 2011 bylo z této položky vyplceno 675,70 tis. Kč. Plty předstvitelů NKÚ činily ,52 tis. Kč, tj. 80,38 % schváleného rozpočtu, ve výši tis. Kč. Nedočerpání prostředků n plty předstvitelů v roce 2012 bylo ovlivněno neobszením funkce prezident NKÚ převážnou část roku dočsným neobszením celkového počtu míst členů NKÚ. V roce 2011 byly plty předstvitelů čerpány částkou ,13 tis. Kč. Odstupné rozpočtovné částkou 390 tis. Kč schváleného rozpočtu bylo čerpáno ve výši 192,58 tis. Kč, tj. n 49,38 %. V roce 2011 nebyly výdje n odstupné čerpány. N položku odchodné byly v průběhu 1. čtvrtletí 2012 převedeny prostředky ve výši 647 tis. Kč z nároků z nespotřebovných neprofilujících výdjů byly čerpány n 100 %. Průřezový ukztel plty změstnnců osttní pltby z provedenou práci byl dodržen. Podseskupení rozpočtových položek 503 Povinné pojistné plcené změstnvtelem Schválený rozpočet ve výši tis. Kč nebyl v průběhu roku uprvován byl čerpán částkou ,01 tis. Kč, tj. n 97,68 %. Průřezový ukztel povinné pojistné plcené změstnvtelem byl dodržen. Podle právních předpisů o zdrvotním sociálním pojištění bylo uhrzeno povinné pojistné n sociální zbezpečení příspěvek n státní politiku změstnnosti ve výši ,85 tis. Kč pojistné n veřejné zdrvotní pojištění ve výši ,16 tis. Kč. 12

13 Seskupení rozpočtových položek 51 Neinvestiční nákupy související výdje Podseskupení rozpočtových položek 513 Nákupy mteriálu Schválený rozpočet ve výši tis. Kč byl uprven n tis. Kč byl plněn částkou ,69 tis. Kč, tj. 89,71 % schváleného rozpočtu 80,96 % rozpočtu po změnách. Konečný rozpočet ve výši tis. Kč byl čerpán n 83,00 %. Do celkové výše konečného rozpočtu se promítá vázání prostředků ve výši 500 tis. Kč. Výdje byly vynloženy n nákup: - drobného dlouhodobého hmotného mjetku (12 983,38 tis. Kč), - knih, učebních pomůcek tisku (335,17 tis. Kč), - potrvin zboží pro školicí středisko Přestvlky (314,23 tis. Kč), - kncelářského mteriálu, osttního mteriálu utomteriálu (2 809,14 tis. Kč), - prádl, oděvů, obuvi, léků ochrnných pomůcek (79,77 tis. Kč). V porovnání s rokem 2011, kdy dosáhly výdje tohoto podseskupení rozpočtových položek částky ,69 tis. Kč, je čerpání vyšší o 9 911,49 tis. Kč. Vyšší čerpání bylo zznmenáno především n položce DDHM, to z důvodu nákupu prcovních stnic. Osttní položky tohoto podseskupení vykzují v porovnání s minulým rokem nižší výdje. Podseskupení rozpočtových položek 514 Úroky osttní finnční výdje Schválený rozpočet ve výši 50 tis. Kč nebyl uprvován byl čerpán částkou 3,88 tis. Kč, tj. 7,76 %. Z tohoto podseskupení rozpočtových položek byly hrzeny kurzové ztráty, které vznikly při zpětném odprodeji vlut pořízených pro vybvení změstnnců n zhrniční prcovní cesty. V roce 2011 činily kurzové ztráty 6,22 tis. Kč. Podseskupení rozpočtových položek 515 Nákup vody, pliv energie Schválený rozpočet ve výši tis. Kč byl uprven n tis. Kč, čerpání dosáhlo 3 210,05 tis. Kč, tj. 64,61 % schváleného rozpočtu 71,21 % rozpočtu po změnách. Do tohoto podseskupení jsou zhrnuty pltby z: - vodu (53,86 tis. Kč), - plyn (968,98 tis. Kč), - elektrickou energii (663,66 tis. Kč), 13

14 - pohonné hmoty mziv (1 523,55 tis. Kč). Čerpání tohoto podseskupení rozpočtových položek ovlivňuje výše stnovených záloh jednotkové ceny z odběr elektrické energie, plynu vody. K nebyly vyúčtovány zálohové pltby poskytnuté dodvtelům plynu (645 tis. Kč), elektrické energie (105,64 tis. Kč) studené vody (2,25 tis. Kč). Tento postup je v souldu s ustnovením 49 odst. 2 zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových prvidlech o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová prvidl), ve znění pozdějších předpisů. Oproti roku 2011, kdy byl čerpán částk 3 561,69 tis. Kč, se výdje snížily o 351,64 tis. Kč. Tuto skutečnost ovlivnil výše nevyúčtovných záloh z elektrickou energii plyn nižší čerpání výdjů n pohonné hmoty mziv. Podseskupení rozpočtových položek 516 Nákup služeb Schválený rozpočet tis. Kč byl uprven n tis. Kč. Čerpání dosáhlo ,47 tis. Kč, tj. 90,30 % schváleného rozpočtu 89,52 % rozpočtu po změnách. Do rozpočtu po změnách se kromě rozpočtových optření, k nimž jsou orgnizční složky státu oprávněny podle rozpočtových prvidel (dále jen vlstní rozpočtová optření ), promítlo tké rozpočtové optření, kterým došlo k nvýšení rozpočtu po změnách přesunem prostředků ve výši 150 tis. Kč z kpitoly 398 Všeobecná podkldní správ. Konečný rozpočet ve výši tis. Kč byl čerpán n 92,23 %. Do celkové výše konečného rozpočtu se promítlo vázání ve výši tis. Kč převod nároků z nespotřebovných výdjů minulých let ve výši 600 tis. Kč. Z těchto výdjů byly hrzeny dodvtelsky zjišťovné služby, to: - provozování sítí serverů pro výpočetní techniku (6 023,12 tis. Kč), - nájemné (54 733,52 tis. Kč, v tom nájemné z TOKOVO ,19 tis. Kč, nájemné n územních prcovištích 6 045,35 tis. Kč, nájemné z prkování ut celkem 526,98 tis. Kč), - služby pošt telekomunikcí (997,93 tis. Kč), - služby ESS (2 406,58 tis. Kč), - externí posudky (678,00 tis. Kč), - školení vzdělávání (2 456,68 tis. Kč), - služby související se zhrničními ktivitmi (440,26 tis. Kč), - příspěvky n strvování (4 170,07 tis. Kč), - pojistné (386,22 tis. Kč), 14

15 - osttní služby (45 316,09 tis. Kč) npř. vyúčtování služeb v njtých objektech, revize zřízení, servisní služby, doprv n školení, úklidové práce, rozhlsové televizní popltky, popltky peněžním ústvům, tisk publikcí souvisejících s činností NKÚ. Ve výdjích tohoto podseskupení rozpočtových položek jsou zhrnuty zálohové pltby z služby související s užíváním nebytových prostor ve výši ,14 tis. Kč, které nebyly do vyúčtovány budou předmětem vyúčtování v následujícím roce. Tento postup umožňuje ustnovení 49 odst. 2 zákon o rozpočtových prvidlech. Prostředky z kpitoly 398 Všeobecná pokldní správ byly určeny n částečné pokrytí nákldů spojených se zjištěním předávání informcí pro monitorování řízení veřejných finncí u vybrných účetních jednotek. Převedené prostředky ve výši 150 tis. Kč byly použity n částečnou úhrdu úprvy EKS (systému SAP) pro zvedení pomocného nlytického přehledu. Celkem bylo n úprvu modulů implementci vynloženo Kč. Výdje roku 2012 byly ve srovnání s rokem 2011 nižší o ,96 tis. Kč. Snížení těchto výdjů ovlivnilo především nižší smluvní nájemné z TOKOVO, kdy v souldu se zněním nájemní smlouvy skončily úhrdy fit-outu v 1. čtvrtletí Nižší byly tké výdje z služby telekomunikcí výdje n školení vzdělávání. Podseskupení rozpočtových položek 517 Osttní nákupy Schválený rozpočet činil tis. Kč, rozpočet po změnách činil tis. Kč čerpání dosáhlo výše 6 965,46 tis. Kč, tj. 42,73 % schváleného rozpočtu 45,79 % rozpočtu po změnách. Konečný rozpočet ve výši tis. Kč byl čerpán n 49,54 %. Do celkové výše konečného rozpočtu se promítlo vázání prostředků v částce tis. Kč. V podseskupení rozpočtových položek 517 jsou obsženy následující výdje: - oprvy udržování (2 347,34 tis. Kč), - cestovné (2 639,95 tis. Kč, z toho zhrniční cestovné 1 226,54 tis. Kč), - progrmové vybvení (1 059,68 tis. Kč), - pohoštění (654,31 tis. Kč, z toho pohoštění související se zhrničními ktivitmi 281,22 tis. Kč), - účstnické popltky z konference (261,47 tis. Kč), - zhrniční dálniční známky (2,71 tis. Kč). 15

16 V roce 2012 se výdje tohoto podseskupení rozpočtových položek oproti předchozímu roku, kdy bylo čerpáno ,42 tis. Kč, snížily o 3 755,96 tis. Kč. Snížení vykzují všechny rozpočtové položky vyjm položky zhrničních dálničních známek. Podseskupení rozpočtových položek 519 Výdje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrdy věcné dry Schválený rozpočet tis. Kč byl čerpán ve výši 2 906,16 tis. Kč, tj. plnění n 76,48 %. Konečný rozpočet ve výši tis. Kč byl čerpán n 78,54 %. Do celkové výše konečného rozpočtu se promítlo vázání prostředků ve výši 100 tis. Kč. Nejvyšší podíl v rámci podseskupení zujímá úhrd víceúčelové pušální náhrdy, která náleží podle zákon č. 236/1995 Sb., o pltu dlších náležitostech spojených s výkonem funkce předstvitelů státní moci některých státních orgánů soudců poslnců Evropského prlmentu, ve znění pozdějších předpisů, předstvitelům NKÚ. Ze schváleného rozpočtu ve výši tis. Kč bylo n tento účel vynloženo celkem 2 694,42 tis. Kč, tj. plnění n 81,65 %. Zbývjící část čerpných prostředků tvořily výdje n nákup věcných drů poskytovných v souvislosti s mezinárodními ktivitmi, vyúčtování přepltků úhrd výdjů spojených s užíváním bytů odškodnění prcovních úrzů (34,90 tis. Kč). V roce 2011 činily výdje n tomto podseskupení rozpočtových položek 3 411,61 tis. Kč. Seskupení rozpočtových položek 53 Neinvestiční trnsfery veřejnoprávním subjektům mezi peněžními fondy téhož subjektu Podseskupení rozpočtových položek 534 Převody vlstním fondům Schválený rozpočet ve výši tis. Kč byl čerpán částkou 2 157,08 tis. Kč, tj. n 98,63 %. V roce 2011 dosáhlo čerpání částky 2 185,42 tis. Kč. Příděl do fondu kulturních sociálních potřeb byl proveden v návznosti n objem pltů vyplcených změstnncům, tj. částkou 2 157,08 tis. Kč. Průřezový ukztel převod prostředků fondu kulturních sociálních potřeb byl dodržen. 16

17 Podseskupení rozpočtových položek 536 Osttní neinvestiční trnsfery jiným veřejným rozpočtům Schválený rozpočet 91 tis. Kč nebyl v průběhu roku měněn byl čerpán částkou 67,77 tis. Kč, tj. plnění n 74,47 %. Prostředky tohoto podseskupení položek byly použity n zkoupení dálničních známek pro služební vozidl n úhrdu správních popltků. V roce 2011 dosáhlo čerpání částky 83,30 tis. Kč. Seskupení rozpočtových položek 54 Neinvestiční trnsfery obyvtelstvu Podseskupení rozpočtových položek 542 Náhrdy plcené obyvtelstvu Schválený rozpočet ve výši tis. Kč nebyl v průběhu roku měněn byl čerpán částkou 882,98 tis. Kč, tj. 73,58 %. Prostředky byly v souldu s ustnoveními zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, čerpány n výpltu náhrdy mzdy změstnncům NKÚ z prvních 21 dnů dočsné prcovní neschopnosti. V roce 2011 bylo n tyto účely vyčerpáno 838,29 tis. Kč. Seskupení rozpočtových položek 55 Neinvestiční trnsfery do zhrničí Podseskupení rozpočtových položek 551 Neinvestiční trnsfery mezinárodním orgnizcím ndnárodním orgánům Schválený rozpočet ve výši 150 tis. Kč nebyl změněn byl čerpán částkou 99,50 tis. Kč, tj. n 66,33 %. Těmito prostředky byly uhrzeny roční příspěvky z členství NKÚ v orgnizcích EUROSA NTOSA. V roce 2011 činil tento výdj 95,57 tis. Kč; rozdíl vyplývá z kurzu koruny vůči zhrničním měnám. Seskupení rozpočtových položek 61 nvestiční nákupy související výdje Podseskupení rozpočtových položek 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného mjetku Schválený rozpočet v částce tis. Kč byl snížen rozpočtem po změnách n 2 162,60 tis. Kč. Do rozpočtu se promítlo vázání výdjů, tkže konečný rozpočet činil 17

18 1 062,60 tis. Kč. Čerpání dosáhlo částky 1 061,38 tis. Kč, tj. 40,51 % schváleného rozpočtu, 49,08 % rozpočtu po změnách 99,89 % konečného rozpočtu. Prostředky byly vynloženy n instlci implementci vzdělávcího portálu, licence SAP Lerning User rozšíření funkčnosti docházkového systému SB. N vytvoření nlytického nástroje pro detekci rizik byl vynložen částk 65,60 tis. Kč. Uprvený rozpočet ve výši 65,60 tis. Kč tk byl čerpán n 100 %. V porovnání s rokem 2011, kdy byl relizován implementce personálních procesů (HR S), byly výdje n pořízení dlouhodobého nehmotného mjetku nižší o 2 402,88 tis. Kč. Podseskupení rozpočtových položek 612 Pořízení dlouhodobého hmotného mjetku Rozpočet byl schválen ve výši tis. Kč následně snížen n ,40 tis. Kč. Do konečného rozpočtu ve výši ,40 tis. Kč se promítlo použití nároků z nespotřebovných profilujících výdjů v částce 7 514,00 tis. Kč. Čerpání dosáhlo výše 5 701,08 tis. Kč, tj. 47,37 % schváleného rozpočtu, 51,49 % rozpočtu po změnách 30,67 % konečného rozpočtu. Z rozpočtových prostředků byly zbezpečovány následující investiční kce: Budovy stvby Schválený rozpočet ve výši tis. Kč byl čerpán částkou 181,50 tis. Kč, to n úhrdu dispozičních návrhů budov v rámci řešení dislokce sídl NKÚ. Technické zhodnocení prcovišť Uprvený rozpočet ve výši tis. Kč byl čerpán částkou 1 787,29 tis. Kč, tj. n 98,47 %. Prostředky byly využity n rekonstrukci prcoviště územního odboru X. Jihlv. Kromě stvebních prcí investičního chrkteru byl instlován zprovozněn telefonní ústředn doplněn strukturovná kbeláž. Stroje zřízení Schválený rozpočet ve výši tis. Kč byl uprven n 900 tis. Kč čerpán částkou 47,89 tis. Kč, tj. 2,79 % schváleného rozpočtu 5,32 % rozpočtu po změnách. Z uvedenou částku byl pořízen prezentční projektor SONY do zsedcí místnosti v 5. ptře budovy TOKOVO. 18

19 Doprvní prostředky Schválený rozpočet ve výši tis. Kč byl uprven n 1 784,40 tis. Kč čerpán částkou 1 185,85 tis. Kč, tj. 41,61 % schváleného rozpočtu 66,47 % rozpočtu po změnách. Prostředky byly vynloženy n nákup čtyř utomobilů Renult Megne. Výpočetní technik Schválený rozpočet ve výši tis. Kč byl uprven n 223 tis. Kč byl čerpán částkou 222,58 tis. Kč, tj. 19,87 % schváleného rozpočtu 99,81 % rozpočtu po změnách. Prostředky byly vynloženy n zkoupení pevných disků do diskového pole. Z nároků z nespotřebovných profilujících výdjů byl proveden úhrd projektu 10G-2011 ve výši 2 275,98 tis. Kč, což předstvuje plnění konečného rozpočtu (7 514 tis. Kč) n 30,29 %. Smyslem tohoto projektu je zvýšení propustnosti dtového centr technologií umožňující komunikci s rychlostí dtového přenosu 10 Gb/s. V porovnání s rokem 2011, kdy výdje podseskupení rozpočtových položek 612 dosáhly částky 3 227,51 tis. Kč, se čerpání zvýšilo o 2 473,57 tis. Kč. Nižší čerpání v roce 2011 bylo ovlivněno opožděním projektu 10G-2011, který se plně relizovl ž v roce

20 V. VÝDAJE NA FNANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU Schválený rozpočet i rozpočet po změnách výdjů n finncování progrmů reprodukce mjetku ve výši tis. Kč byly čerpány částkou ,17 tis. Kč, tj. 87,85 %. Stnovený ukztel výdje vedené v informčním systému progrmového finncování EDS/SMVS celkem byl dodržen. Vynložené prostředky sloužily k plnění progrmu Rozvoj obnov mteriálně technické zákldny NKÚ od roku Progrm je koncipován n období let Jeho cílem je zjistit mteriálně technické podmínky pro výkon kontrolní činnosti pro práci změstnnců NKÚ, to v celorepublikové působnosti. Souhrn finnčních zdrojů n relizci progrmu v roce 2012 dosáhl částky tis. Kč, což je zároveň konečný rozpočet progrmu. Podle schválené dokumentce progrmu je stnoven účst státního rozpočtu n finncování celého progrmu po dobu jeho trvání v částce mx tis. Kč. V rámci progrmu jsou relizovány dv výdjové subtituly: 181V0110 Pořízení, obnov provozování CT NKÚ, 181V0120 Reprodukce mjetku NKÚ. Prostředky n výdjový subtitul 181V0110 Pořízení, obnov provozování CT NKÚ ve výši tis. Kč byly v roce 2012 čerpány částkou ,05 tis. Kč, tj. plnění n 104,47 % rozpočtu schváleného, resp. rozpočtu po změnách. Plnění konečného rozpočtu ve výši tis. Kč je 88,21 %. Konečný rozpočet zhrnuje použití nároků z nespotřebovných profilujících výdjů v částce 8 114,00 tis. Kč. Finncování výdjového subtitulu zhrnuje běžné kpitálové výdje. Schválené kpitálové výdje ve výši tis. Kč, hrzené formou systémově určených výdjů, byly v rozpočtu po změnách sníženy n tis. Kč čerpány částkou 3 494,34 tis. Kč, tj. plnění n 93,43 % schváleného rozpočtu 150,62 % rozpočtu po změnách. Konečný rozpočet ve výši tis. Kč byl čerpán n 40,01 %. 20

21 Běžné výdje ve výši tis. Kč (schválený rozpočet), uprvené n tis. Kč, byly čerpány částkou ,71 tis. Kč, tj. plnění n 105,67 % schváleného rozpočtu 101,47 % rozpočtu po změnách. Plnění konečného rozpočtu ve výši tis. Kč dosáhlo 99,80 %. V roce 2011 bylo n plnění tohoto subtitulu vynloženo celkem ,78 tis. Kč, z toho činily kpitálové výdje 3 676,08 tis. Kč běžné výdje ,70 tis. Kč. Cílem výdjového subtitulu v hodnoceném období i při celkově nižším rozpočtu, než bylo predikováno ve střednědobém výhledu, byly zejmén náhrd poruchových prcovních stnic z jednotnou prcovní stnici, posílení zálohovcích možností důležitých dt systémů NKÚ zvýšení efektivity plánovcích nvzujících procesů. Dále bylo cílem doplnění kpcity centrálního diskového subsystému centrálních ktivních prvků. Výdjový subtitul 181V0120 Reprodukce mjetku NKÚ měl formou systémově určených výdjů stnoven rozpočet ve výši tis. Kč, čerpán byl částkou 3 268,12 tis. Kč, tj. n 29,94 %. Zdrojem finncování subtitulu jsou pouze investiční prostředky. V roce 2011 bylo n plnění tohoto subtitulu vynloženo celkem 3 015,69 tis. Kč. Cílem plnění výdjového subtitulu byl v roce 2012 zejmén obnov části vozového prku, technické zhodnocení kncelářských prostor v souvislosti se stěhováním některých územních prcovišť uskutečnění předprojektových prcí v rámci řešení dislokce sídl NKÚ (zprcování posudků dministrtivních budov s cílem ověřit splnění poždvků n sídlo při dodržení hospodárnosti efektivnosti zprcování dispozičních návrhů budoucího sídl). 21

22 V. HODNOCENÍ HOSPODÁRNOST, EFEKTVNOST A ÚČELNOST VYNAKLÁDÁNÍ VÝDAJŮ KAPTOLY Tbulk č. 7: Vývoj nákldovosti v období Zákldní ukztele Příjmy celkem (v tis. Kč) , ,95 828,72 939, ,86 Výdje celkem (v tis. Kč) , , , , ,59 z toho: běžné výdje (v tis. Kč) , , , , ,13 Průměrný přepočtený počet změstnnců Výdje státního rozpočtu (SR) celkem (v tis. Kč) Tbulk č. 8: Vývoj nákldovosti efektivnosti v období Efektivnost nákldovost Nákldovost: Výdje n 1 změstnnce (v Kč) Výdje n 1 změstnnce bez mzdových souvisejících výdjů (v Kč) Běžné výdje n 1 změstnnce (v Kč) Běžné výdje n 1 změstnnce bez mzdových souvisejících výdjů (v Kč) Podíl celkových výdjů NKÚ n SR (v %) ,053 0,051 0,047 0,043 0,040 Zákldní ukztele rozpočtu kpitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřd jsou uvedeny číselnou řdou let 2008 ž Průměrnými výdji n 1 změstnnce je měřen nákldovost. N zákldě sledovných ukztelů lze konsttovt, že vlstní příjmy kpitoly jsou n stejné úrovni jko v roce Celkové výdje z rok 2012 přepočtené n 1 změstnnce doshují 93,67 % výše výdjů roku 2011, z toho běžné výdje předstvují 93,57 % výše běžných výdjů roku Celkové výdje z rok 2012 snížené o mzdové související výdje přepočtené n 1 změstnnce doshují 84,46 % výše roku 2011, z toho běžné výdje předstvují 83,82 % výše běžných výdjů roku Nákldovost má v průběhu posledních čtyř let klesjící tendenci. Vynložené finnční výdje byly při vzrůstjícím počtu kontrolních kcí ovlivněny 22

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00 2212 Silnice 2212 5169 Nákup osttních služe 50 00 50 00 2212 5171 Výdje n dodvtel.zjišť.oprvy údrž 500 00 500 00 41 654,40 2212 **** 550 00 550 00 41 654,40 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikcí 2219

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo finncí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestvený k 1.12.2009 v Kč

Více

Měsíc IČO 12 25700359. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 3

Měsíc IČO 12 25700359. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 3 Schváleno MF ČR ROZVAHA v plném rozshu čj. 281/71701/95 Rozvh Úč POD 101 Účetní jednotk doručí účetní Název sídlo účetní jednotky závěrku součsně s doručením Collegium Mrinum Týnská dňového přiznání z

Více

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky Příloh účetní závěrky dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 505/2002 S. ROZVAHA (BILANCE) (v tisících Kč n 2 des. míst) sestvená k Název, sídlo právní form jednotky Zákldní škol Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno příspěvková

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví za rok 2001

Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví za rok 2001 Roční výkz pro mlé ekonomické subjekty vybrných produkčních odvětví z rok 00 P4-0 Registrováno ČSÚ ČV 93/0 ze dne 30. 8.00 IKF 500 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 00. Podle zákon

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD BŘEZEN 2015 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 132/15-NKU150/85/15 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad Předkládá:

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2005. Vltavotýnská. teplárenská a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2005. Vltavotýnská. teplárenská a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ Zprcováno v souldu s vyhláškou č. 500/2002 S. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Vltvotýnská ke dni 31.12.2005 teplárenská.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, ydliště neo místo IČ 62 49 74 21

Více

Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí

Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí Čtvrtletní výkz nebnkovních peněžních institucí Pen 3b- Registrováno ČSÚ ČV 78/ ze dne 4. 9.20 IKF 2730 20 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 20. Podle zákon č. 89/5 Sb., o státní sttistické

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 8589 Společenství

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANYCrefo číslo: 9210195021. Identifikace firmy

PLASTIC FICTIVE COMPANYCrefo číslo: 9210195021. Identifikace firmy Vše znčk / Strn 1 z 11 Identifikce firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Vysočnská 5 Telefx 00420/ 369 113 691 190 00 Prh 9 e-mil info@pfc-plstic.cz Česká republik Web www.pfc-plstic.cz

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven

Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven Čtvrtletní výkz zdrvotních pojišťoven Zdp 3- Registrováno ČSÚ ČV 79/ ze dne 6. 9.20 IKF 2770 čtvrtletí 20 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 20. Podle zákon č. 89/15 Sb., o státní sttistické

Více

U s n e s e n í z a s t u p i t e l s t v a o b c e L i b a v s k é Ú d o l í. Usnesení

U s n e s e n í z a s t u p i t e l s t v a o b c e L i b a v s k é Ú d o l í. Usnesení U s n e s e n í z s t u p i t e l s t v o b c e L i b v s k é Ú d o l í Usnesení XX. řádného zsedání zstupitelstv Obce Libvské Údolí konného dne 07.05.2014 v obřdní síni Obecního úřdu od 17.00 hod. 441/14

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 14. dubna 2014 Č.j.: KPR 2277/2014 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2013 Předkládá: Ing.

Více

Smlouva o realizaci akce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství

Smlouva o realizaci akce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství Smlouv o relizci kce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nd Lbem, Semice Bříství I. Smluvní strny 1. strn Mikroregion Polbí - Dobrovolný svzek obcí Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nd Lbem Mgr. Jiřím Hvelkou

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 643695 Ndce

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2004. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2004. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 24 Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad I. ÚVOD V návaznosti na zákon č. 457/23 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 24, oznámil ministr financí dopisem čj. 143/16 288/23

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.1.2011 ( v haléřích ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.1.2011 ( v haléřích ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky Středomorvská gentur rozvoje

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..03 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 6674354 Ndční fond

Více

ROZVAHA (v celých tisících Kč) název účetní jednotky

ROZVAHA (v celých tisících Kč) název účetní jednotky Zprováno v souldu s vyhláškou č. 00/00 S., ve znění pozdějšíh předpisů ROZVAHA (v elýh tisííh Kč) název účetní jednotky Ohodní firm neo jiný ke dni 3..03 AGRS,.s. IČ 7 8 68 Sídlo, ydliště neo místo podnikání

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2005

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2005 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2005 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 347-398 O b s a h Kapitola č. 347 Komise pro cenné papíry 348 Český báňský úřad 349 Energetický

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Stránka 1 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1119 Zrušené daně,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis z ustvujícího zsedání obecního zstupitelstv v Borovnici Dtum: 31.10.2014 Přítomní členové zstupitelstv: Omluveni: Ondřej Lejdr, Květ Štilcová, Pvel Votoček, Ing. Josef Bušák, Krel Novák, Miroslv

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 17. dubna 2013 Č.j.: KPR 4662/2013 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2012 Předkládá: Ing.

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI Frntišek Prášek Ostrv 011 1 : Sylbus modulu Upltnění n trhu práce, dílčí část II Bklářská práce + příprv n prxi

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 3.9.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Slatina ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 25.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00264377 název Obec Slatina ulice, č.p. čp.50 obec Slatina PSČ, pošta 410 02 Kontaktní

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Licence: RRSZ XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu V souladu s ustanovením 29 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, je součástí návrhu státního závěrečného účtu i přehled o stavech

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2 Minimální závzný výčet informí uvedený ve vyhláše č. 500/00 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů ROZVAHA v plném rozshu k 3..03 (v elýh tisííh Kč)

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městská část Praha - Šeberov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.04.2015 IČO: 00241717 Městská část Praha - Šeberov Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. K Hrnčířům 160 obec Praha 4 - Šeberov

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 28.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Obec Oldřichovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 09.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00568678 název Obec Oldřichovice ulice, č.p. Oldřichovice 86 obec Oldřichovice PSČ,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Tatobity ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 276197 název Obec Tatobity ulice, č.p. č.p. 85 obec Tatobity PSČ, pošta 512 53 Kontaktní

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Halenkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 14.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00283932 název OÚ Halenkovice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Schválený rozpočet obce Prysk 2015

Schválený rozpočet obce Prysk 2015 Schválený rozpočet obce Prysk 2015 1. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet 2015 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé čin. 1 070 00 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 10 00 1113 Daň z příjmu fyz. osob

Více

Výkaz příjmů a výdajů (v Kč) 28. Červenec 2010

Výkaz příjmů a výdajů (v Kč) 28. Červenec 2010 Výkaz příjmů a výdajů 28. Červenec 2010 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 16110000 Poj. na důch.pojištění od zaměstnavatele 9 644,00 9 644,00 Pojistné na důcho. pojištění od 1611** zaměstnavatelů 9 644,00 9 644,00 Pojistné

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více