ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd

2 O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok ÚVOD PŘÍJMY VÝDAJE... 8 V. VÝDAJE NA FNANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU V. HODNOCENÍ HOSPODÁRNOST, EFEKTVNOST A ÚČELNOST VYNAKLÁDÁNÍ VÝDAJŮ KAPTOLY V. NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ V. ZAHRANČNÍ PRACOVNÍ CESTY V. ZÁVĚR B. Tbulková část závěrečného účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012 přílohy: č. 1 Bilnce příjmů výdjů státního rozpočtu č. 2 Plnění závzných ukztelů státního rozpočtu č. 3 Rozbor změstnnosti čerpání mzdových prostředků č. 4 Výdje účelově určené n progrmové finncování č. 5 Limity zůsttky n účtech v ČNB k č. 6 Účetní závěrk č. 7 Výkz pro hodnocení plnění rozpočtu (Fin 2-04 U) č. 8 Přehled rozpočtových optření C. Zpráv nezávislého uditor o ověření účetní závěrky finnčního výkzu D. Orgnizční schém Nejvyššího kontrolního úřdu

3 A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012

4 . ÚVOD V návznosti n zákon č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky n rok 2012, oznámil ministr finncí dopisem č. j. 14/ / ze dne ukztele kpitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřd (dále též NKÚ ), obsžené ve schváleném státním rozpočtu. Přehled o plnění stnovených závzných ukztelů v roce 2012 je uveden v následující tbulce. Tbulk č. 1: Přehled o plnění stnovených závzných ukztelů v roce 2012 (v tis. Kč) Souhrnné ukztele Schválený rozpočet Rozpočet po změnách % plnění Konečný rozpočet % plnění 1 Skutečnost Příjmy celkem , ,86 Výdje celkem , , ,59 Specifické ukztele příjmy Nedňové příjmy, kpitálové příjmy přijté trnsfery celkem Specifické ukztele výdje Výdje n zbezpečení plnění úkolů NKÚ Průřezové ukztele , , , , ,59 Plty změstnnců osttní pltby z provedenou práci , , ,08 Povinné pojistné plcené 2 změstnvtelem , , ,01 Převod fondu kulturních sociálních potřeb , , ,08 Plty změstnnců v prcovním poměru , , ,66 Výdje vedené v informčním systému progrmového finncování EDS/SMVS celkem , , ,17 Závzné ukztele roku 2012 byly uprveny jedním rozpočtovým optřením, které mělo dopd n jejich výši. Podrobnosti k rozpočtovému optření jsou uvedeny v části V. Závěr. 1 2 Procentuální údje uváděné v textu zprávy k závěrečnému účtu vycházejí z finnčního výkzu. Povinné pojistné n sociální zbezpečení příspěvek n státní politiku změstnnosti pojistné n veřejné zdrvotní pojištění. 4

5 . PŘÍJMY Schválený rozpočet příjmů kpitoly NKÚ ve výši 466 tis. Kč byl splněn částkou 1 059,86 tis. Kč, tj. n 227,44 %. Tbulk č. 2: Přehled o plnění rozpočtu příjmů v roce U k z t e l Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2012 % plnění 1 Skutečnost 2011 (v tis. Kč) ndex 2012/2011 Nedňové příjmy, kpitálové příjmy přijté dotce celkem ,86 227,44 939,77 112,78 v tom: příjmy ,86 227,44 632,44 167,58 neinv. přijté trnsfery ,33 - Příjmy celkem ,86 227,44 939,77 112,78 Tbulk č. 3: Přehled o plnění rozpočtu příjmů v letech (v tis. Kč) U k z t e l Schválený rozpočet Skutečnost v tom: příjmy převod z rezerv. fondu neinv. přijté trnsfery % plnění , ,24 146,94 166,63 227,44 Grf č. 1: Přehled o plnění rozpočtu příjmů v letech v grfickém vyjádření (v tis. Kč) 1200,0 1000,0 800,0 600,0 400,0 skutečnost celkem příjmy vlstní trnsfery 200,0,

6 Grf č. 1b: Přehled o plnění rozpočtu příjmů v letech v grfickém vyjádření (v tis. Kč) příjmy rezervní fond neinv. trnsfery V roce 2012 činily vlstní příjmy ,86 tis. Kč. Více než 40 % příjmů zujímjí přepltky vyúčtovných záloh z minulého období, dále následují s 19 % příjmy z prodeje zboží poskytovných služeb ve školicím středisku Přestvlky pojistné náhrdy, které tvoří více než 15 % celkových příjmů. Zbývjící příjmy byly dosženy převodem nedočerpné rezervy n výpltu pltů souvisejících výdjů z měsíc prosinec 2011, prodejem nepotřebného mjetku, pronájmem mjetku úroky z depozitního účtu. Proti roku 2011 byly v roce 2012 vlstní příjmy vyšší o 120,09 tis. Kč. V roce 2012 byly vyšší především příjmy z přepltků vyúčtovných záloh z minulého období z pojistného plnění dále z podnájmu konferenčního sálu v sídle NKÚ. 3 Do vlstních příjmů jsou zpočteny příjmy tříd položek rozpočtové skldby 1 ž 3 rozdíl mezi předpokládnou skutečně vyplcenou částkou n plty zákonné pojistné z měsíc prosinec

7 Plnění rozpočtu příjmů v jednotlivých seskupeních rozpočtových položek bylo následující: Seskupení rozpočtových položek 21 Příjmy z vlstní činnosti odvody přebytků orgnizcí s přímým vzthem Schválený rozpočet ve výši 351 tis. Kč byl uprven n 260 tis. Kč byl plněn n 303,26 tis. Kč, tj. 86,40 % schváleného rozpočtu 116,64 % rozpočtu po změnách. Plnění rozpočtu zhrnuje příjmy z prodeje zboží služeb ve školicím středisku Přestvlky (207,35 tis. Kč), příjmy z pronájmu pozemku ve školicím středisku z pronájmu pozemku pořízeného pro účely výstvby nového sídl NKÚ v roce 2004 (43,00 tis. Kč), příjmy z podnájmu konferenčního sálu v budově TOKOVO (50,00 tis. Kč) příjmy z úroků (2,92 tis. Kč). Seskupení rozpočtových položek 23 Příjmy z prodeje nekpitálového mjetku osttní nedňové příjmy Schválený rozpočet ve výši 115 tis. Kč byl uprven n částku 151 tis. Kč. Plnění dosáhlo 615,38 tis. Kč, tj. 535,11 % schváleného rozpočtu 407,54 % rozpočtu po změnách. Příjmy tvořily vyúčtovné přepltky záloh z minulého rozpočtového období (453,88 tis. Kč) přijté pojistné náhrdy (161,50 tis. Kč). Seskupení rozpočtových položek 31 Příjmy z prodeje dlouhodobého mjetku osttní kpitálové příjmy Uprvený rozpočet ve výši 55 tis. Kč byl splněn n 100,00 % prodejem nepotřebného dlouhodobého mjetku osobního vozidl BMW 740i. Seskupení rozpočtových položek 41 Neinvestiční přijté trnsfery Příjmy tohoto seskupení rozpočtových položek tvoří převod rozdílu mezi předpokládnou skutečně vyplcenou částkou n plty související sociální zdrvotní pojištění z měsíc prosinec 2011 (86,21 tis. Kč). Souhrnný ukztel příjmy celkem stnovený pro rok 2012 ve výši 466 tis. Kč byl dodržen. 7

8 . VÝDAJE Schválený rozpočet výdjů kpitoly ve výši tis. Kč byl čerpán částkou ,59 tis. Kč, tj. n 91,47 % rozpočet po změnách ve výši tis. Kč byl čerpán n 91,44 %. Konečný rozpočet po všech změnách ve výši tis. Kč byl čerpán n 91,18 %. Tbulk č. 4: Přehled o plnění rozpočtu výdjů v roce 2012 U k z t e l Schválený rozpočet % plnění Rozpočet po změnách % plnění Konečný rozpočet % plnění (v tis. Kč) Skutečnost 2012 Tříd 5 Běžné výdje , , ,00 93, ,13 seskupení položek 50 výdje n plty, osttní pltby z provedenou práci, , , ,00 97, ,09 v tom: plty , , ,00 98, ,66 ost. pltby z proved. práci , , ,00 78, ,42 povinné pojistné , , ,00 97, ,01 seskupení položek 51 neinvestiční nákupy souvis. výdje seskupení položek 53 neinvestiční trnsfery veřejnopráv. subj. seskupení položek 54 neinv. trnsfery obyvtelstvu seskupení položek 55 neinvestiční trnsfery do zhrničí , , ,00 86, , , , ,00 97, , , , ,00 73,58 882, , ,33 150,00 66,33 99,50 Tříd 6 Kpitálové výdje , , ,00 34, ,46 seskupení položek 61 investiční nákupy , , ,00 34, ,46 Výdje z rok 2012 celkem , , ,00 91, ,59 8

9 Tbulk č. 5: Přehled o plnění rozpočtu výdjů v letech U k z t e l Skutečnost 2012 Skutečnost 2011 (v tis. Kč) ndex 2012/2011 Tříd 5 Běžné výdje , ,46 93,37 seskupení položek 50 výdje n plty, osttní pltby z provedenou práci, v tom: , ,30 98,12 plty , ,42 98,70 ost. pltby z proved. práci , ,83 92,62 povinné pojistné , ,05 97,75 seskupení položek 51 neinvest. nákupy souvis. výdje , ,57 84,57 seskupení položek 53 neinvest. trnsfery veřejnopráv. subj , ,72 98,07 seskupení položek 54 neinv. trnsfery obyvtelstvu 882,98 838,30 105,33 seskupení položek 55 neinvest. trnsfery do zhrničí 99,50 95,57 104,11 Tříd 6 Kpitálové výdje 6 762, ,77 101,06 seskupení položek 61 investiční nákupy 6 762, ,77 101,06 Výdje celkem , ,23 93,47 Tbulk č. 6: Přehled o plnění rozpočtu výdjů v letech (v tis. Kč) U k z t e l Schválený rozpočet Skutečnost v tom: výdje převod z rezerv. fondu neinvestiční trnsfer % plnění 92,19 92,22 91,52 93,60 91,47 9

10 Grf č. 2: Přehled o plnění rozpočtu výdjů v letech v grfickém vyjádření (v tis. Kč) schválený rozpočet skutečnost výdje převod z RF neinv. trnsfery Vysvětlivk: RF rezervní fond. Z rozpočtu výdjů byl v roce 2012 finncován vlstní činnost NKÚ, provozní výdje v budově TOKOVO v Prze 7 Holešovicích, Jnkovcov 2, n devíti územních odborech ve školicím středisku Přestvlky. Souhrnný ukztel výdje celkem stnovený pro rok 2012 ve výši tis. Kč byl dodržen. Grf č. 3: Struktur čerpání rozpočtu výdjů v roce 2012 v grfickém vyjádření běžné výdje kpitálové výdje 10

11 Čerpání rozpočtu výdjů podle jednotlivých seskupení podseskupení rozpočtových položek bylo následující: Seskupení rozpočtových položek 50 Výdje n plty osttní pltby z provedenou práci pojistné Podseskupení rozpočtových položek 501 Plty Schválený rozpočet prostředků n plty změstnnců ve výši tis. Kč nebyl uprvován byl čerpán částkou ,66 tis. Kč, tj. 98,63 %. Průřezový ukztel plty změstnnců v prcovním poměru byl dodržen. Čerpání prostředků n plty se v porovnání s rokem 2011 snížilo o 2 834,76 tis. Kč. Průměrný měsíční plt změstnnců NKÚ v roce 2012 činil Kč, což předstvuje snížení o 426 Kč (o 1,08 %) oproti průměrnému měsíčnímu pltu v roce 2011, kdy dosáhl výše Kč. V roce 2012 činil průměrný přepočtený počet změstnnců NKÚ 462, tj. 93,33 % schváleného počtu změstnnců. V porovnání s rokem 2011 se stv snížil o 1 průměrného přepočteného změstnnce. K dtu bylo ve stvu celkem 455 změstnnců (fyzických osob), z toho v kontrolní sekci, která se zbývá prováděním metodikou kontrolní činnosti, prcovlo 327 změstnnců, tj. 71,87 % z celkového počtu změstnnců. K bylo ve stvu 457 změstnnců, přičemž v kontrolní sekci jich prcovlo 328. Podseskupení rozpočtových položek 502 Osttní pltby z provedenou práci Schválený rozpočet ve výši tis. Kč nebyl v průběhu roku uprvován byl čerpán částkou ,42 tis. Kč, tj. 80,53 %. V souvislosti se skončením výkonu funkce prezident NKÚ byl pro účely poskytnutí odchodného podle ustnovení 7 zákon č. 236/1995 Sb., o pltu dlších náležitostech spojených s výkonem funkce předstvitelů státní moci některých státních orgánů soudců poslnců Evropského prlmentu, ve znění pozdějších předpisů, nvýšen konečný rozpočet použitím nároků z nespotřebovných neprofilujících výdjů o 647 tis. Kč n tis. Kč. Čerpán byl n 78,05 %. 11

12 Osttní osobní výdje byly čerpány n pltby vyplývjící z dohod o prcích konných mimo prcovní poměr, uzvírných zejmén n zjišťování školení kurzů, výpomocné práce obslužného chrkteru, n odměny pro grnty služebních vozidel pod. Celkem bylo z položky osttní osobní výdje vyplceno 590,32 tis. Kč, tj. 43,73 % schváleného rozpočtu ve výši tis. Kč. Schválený rozpočet n této položce nebyl uprvován. V roce 2011 bylo z této položky vyplceno 675,70 tis. Kč. Plty předstvitelů NKÚ činily ,52 tis. Kč, tj. 80,38 % schváleného rozpočtu, ve výši tis. Kč. Nedočerpání prostředků n plty předstvitelů v roce 2012 bylo ovlivněno neobszením funkce prezident NKÚ převážnou část roku dočsným neobszením celkového počtu míst členů NKÚ. V roce 2011 byly plty předstvitelů čerpány částkou ,13 tis. Kč. Odstupné rozpočtovné částkou 390 tis. Kč schváleného rozpočtu bylo čerpáno ve výši 192,58 tis. Kč, tj. n 49,38 %. V roce 2011 nebyly výdje n odstupné čerpány. N položku odchodné byly v průběhu 1. čtvrtletí 2012 převedeny prostředky ve výši 647 tis. Kč z nároků z nespotřebovných neprofilujících výdjů byly čerpány n 100 %. Průřezový ukztel plty změstnnců osttní pltby z provedenou práci byl dodržen. Podseskupení rozpočtových položek 503 Povinné pojistné plcené změstnvtelem Schválený rozpočet ve výši tis. Kč nebyl v průběhu roku uprvován byl čerpán částkou ,01 tis. Kč, tj. n 97,68 %. Průřezový ukztel povinné pojistné plcené změstnvtelem byl dodržen. Podle právních předpisů o zdrvotním sociálním pojištění bylo uhrzeno povinné pojistné n sociální zbezpečení příspěvek n státní politiku změstnnosti ve výši ,85 tis. Kč pojistné n veřejné zdrvotní pojištění ve výši ,16 tis. Kč. 12

13 Seskupení rozpočtových položek 51 Neinvestiční nákupy související výdje Podseskupení rozpočtových položek 513 Nákupy mteriálu Schválený rozpočet ve výši tis. Kč byl uprven n tis. Kč byl plněn částkou ,69 tis. Kč, tj. 89,71 % schváleného rozpočtu 80,96 % rozpočtu po změnách. Konečný rozpočet ve výši tis. Kč byl čerpán n 83,00 %. Do celkové výše konečného rozpočtu se promítá vázání prostředků ve výši 500 tis. Kč. Výdje byly vynloženy n nákup: - drobného dlouhodobého hmotného mjetku (12 983,38 tis. Kč), - knih, učebních pomůcek tisku (335,17 tis. Kč), - potrvin zboží pro školicí středisko Přestvlky (314,23 tis. Kč), - kncelářského mteriálu, osttního mteriálu utomteriálu (2 809,14 tis. Kč), - prádl, oděvů, obuvi, léků ochrnných pomůcek (79,77 tis. Kč). V porovnání s rokem 2011, kdy dosáhly výdje tohoto podseskupení rozpočtových položek částky ,69 tis. Kč, je čerpání vyšší o 9 911,49 tis. Kč. Vyšší čerpání bylo zznmenáno především n položce DDHM, to z důvodu nákupu prcovních stnic. Osttní položky tohoto podseskupení vykzují v porovnání s minulým rokem nižší výdje. Podseskupení rozpočtových položek 514 Úroky osttní finnční výdje Schválený rozpočet ve výši 50 tis. Kč nebyl uprvován byl čerpán částkou 3,88 tis. Kč, tj. 7,76 %. Z tohoto podseskupení rozpočtových položek byly hrzeny kurzové ztráty, které vznikly při zpětném odprodeji vlut pořízených pro vybvení změstnnců n zhrniční prcovní cesty. V roce 2011 činily kurzové ztráty 6,22 tis. Kč. Podseskupení rozpočtových položek 515 Nákup vody, pliv energie Schválený rozpočet ve výši tis. Kč byl uprven n tis. Kč, čerpání dosáhlo 3 210,05 tis. Kč, tj. 64,61 % schváleného rozpočtu 71,21 % rozpočtu po změnách. Do tohoto podseskupení jsou zhrnuty pltby z: - vodu (53,86 tis. Kč), - plyn (968,98 tis. Kč), - elektrickou energii (663,66 tis. Kč), 13

14 - pohonné hmoty mziv (1 523,55 tis. Kč). Čerpání tohoto podseskupení rozpočtových položek ovlivňuje výše stnovených záloh jednotkové ceny z odběr elektrické energie, plynu vody. K nebyly vyúčtovány zálohové pltby poskytnuté dodvtelům plynu (645 tis. Kč), elektrické energie (105,64 tis. Kč) studené vody (2,25 tis. Kč). Tento postup je v souldu s ustnovením 49 odst. 2 zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových prvidlech o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová prvidl), ve znění pozdějších předpisů. Oproti roku 2011, kdy byl čerpán částk 3 561,69 tis. Kč, se výdje snížily o 351,64 tis. Kč. Tuto skutečnost ovlivnil výše nevyúčtovných záloh z elektrickou energii plyn nižší čerpání výdjů n pohonné hmoty mziv. Podseskupení rozpočtových položek 516 Nákup služeb Schválený rozpočet tis. Kč byl uprven n tis. Kč. Čerpání dosáhlo ,47 tis. Kč, tj. 90,30 % schváleného rozpočtu 89,52 % rozpočtu po změnách. Do rozpočtu po změnách se kromě rozpočtových optření, k nimž jsou orgnizční složky státu oprávněny podle rozpočtových prvidel (dále jen vlstní rozpočtová optření ), promítlo tké rozpočtové optření, kterým došlo k nvýšení rozpočtu po změnách přesunem prostředků ve výši 150 tis. Kč z kpitoly 398 Všeobecná podkldní správ. Konečný rozpočet ve výši tis. Kč byl čerpán n 92,23 %. Do celkové výše konečného rozpočtu se promítlo vázání ve výši tis. Kč převod nároků z nespotřebovných výdjů minulých let ve výši 600 tis. Kč. Z těchto výdjů byly hrzeny dodvtelsky zjišťovné služby, to: - provozování sítí serverů pro výpočetní techniku (6 023,12 tis. Kč), - nájemné (54 733,52 tis. Kč, v tom nájemné z TOKOVO ,19 tis. Kč, nájemné n územních prcovištích 6 045,35 tis. Kč, nájemné z prkování ut celkem 526,98 tis. Kč), - služby pošt telekomunikcí (997,93 tis. Kč), - služby ESS (2 406,58 tis. Kč), - externí posudky (678,00 tis. Kč), - školení vzdělávání (2 456,68 tis. Kč), - služby související se zhrničními ktivitmi (440,26 tis. Kč), - příspěvky n strvování (4 170,07 tis. Kč), - pojistné (386,22 tis. Kč), 14

15 - osttní služby (45 316,09 tis. Kč) npř. vyúčtování služeb v njtých objektech, revize zřízení, servisní služby, doprv n školení, úklidové práce, rozhlsové televizní popltky, popltky peněžním ústvům, tisk publikcí souvisejících s činností NKÚ. Ve výdjích tohoto podseskupení rozpočtových položek jsou zhrnuty zálohové pltby z služby související s užíváním nebytových prostor ve výši ,14 tis. Kč, které nebyly do vyúčtovány budou předmětem vyúčtování v následujícím roce. Tento postup umožňuje ustnovení 49 odst. 2 zákon o rozpočtových prvidlech. Prostředky z kpitoly 398 Všeobecná pokldní správ byly určeny n částečné pokrytí nákldů spojených se zjištěním předávání informcí pro monitorování řízení veřejných finncí u vybrných účetních jednotek. Převedené prostředky ve výši 150 tis. Kč byly použity n částečnou úhrdu úprvy EKS (systému SAP) pro zvedení pomocného nlytického přehledu. Celkem bylo n úprvu modulů implementci vynloženo Kč. Výdje roku 2012 byly ve srovnání s rokem 2011 nižší o ,96 tis. Kč. Snížení těchto výdjů ovlivnilo především nižší smluvní nájemné z TOKOVO, kdy v souldu se zněním nájemní smlouvy skončily úhrdy fit-outu v 1. čtvrtletí Nižší byly tké výdje z služby telekomunikcí výdje n školení vzdělávání. Podseskupení rozpočtových položek 517 Osttní nákupy Schválený rozpočet činil tis. Kč, rozpočet po změnách činil tis. Kč čerpání dosáhlo výše 6 965,46 tis. Kč, tj. 42,73 % schváleného rozpočtu 45,79 % rozpočtu po změnách. Konečný rozpočet ve výši tis. Kč byl čerpán n 49,54 %. Do celkové výše konečného rozpočtu se promítlo vázání prostředků v částce tis. Kč. V podseskupení rozpočtových položek 517 jsou obsženy následující výdje: - oprvy udržování (2 347,34 tis. Kč), - cestovné (2 639,95 tis. Kč, z toho zhrniční cestovné 1 226,54 tis. Kč), - progrmové vybvení (1 059,68 tis. Kč), - pohoštění (654,31 tis. Kč, z toho pohoštění související se zhrničními ktivitmi 281,22 tis. Kč), - účstnické popltky z konference (261,47 tis. Kč), - zhrniční dálniční známky (2,71 tis. Kč). 15

16 V roce 2012 se výdje tohoto podseskupení rozpočtových položek oproti předchozímu roku, kdy bylo čerpáno ,42 tis. Kč, snížily o 3 755,96 tis. Kč. Snížení vykzují všechny rozpočtové položky vyjm položky zhrničních dálničních známek. Podseskupení rozpočtových položek 519 Výdje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrdy věcné dry Schválený rozpočet tis. Kč byl čerpán ve výši 2 906,16 tis. Kč, tj. plnění n 76,48 %. Konečný rozpočet ve výši tis. Kč byl čerpán n 78,54 %. Do celkové výše konečného rozpočtu se promítlo vázání prostředků ve výši 100 tis. Kč. Nejvyšší podíl v rámci podseskupení zujímá úhrd víceúčelové pušální náhrdy, která náleží podle zákon č. 236/1995 Sb., o pltu dlších náležitostech spojených s výkonem funkce předstvitelů státní moci některých státních orgánů soudců poslnců Evropského prlmentu, ve znění pozdějších předpisů, předstvitelům NKÚ. Ze schváleného rozpočtu ve výši tis. Kč bylo n tento účel vynloženo celkem 2 694,42 tis. Kč, tj. plnění n 81,65 %. Zbývjící část čerpných prostředků tvořily výdje n nákup věcných drů poskytovných v souvislosti s mezinárodními ktivitmi, vyúčtování přepltků úhrd výdjů spojených s užíváním bytů odškodnění prcovních úrzů (34,90 tis. Kč). V roce 2011 činily výdje n tomto podseskupení rozpočtových položek 3 411,61 tis. Kč. Seskupení rozpočtových položek 53 Neinvestiční trnsfery veřejnoprávním subjektům mezi peněžními fondy téhož subjektu Podseskupení rozpočtových položek 534 Převody vlstním fondům Schválený rozpočet ve výši tis. Kč byl čerpán částkou 2 157,08 tis. Kč, tj. n 98,63 %. V roce 2011 dosáhlo čerpání částky 2 185,42 tis. Kč. Příděl do fondu kulturních sociálních potřeb byl proveden v návznosti n objem pltů vyplcených změstnncům, tj. částkou 2 157,08 tis. Kč. Průřezový ukztel převod prostředků fondu kulturních sociálních potřeb byl dodržen. 16

17 Podseskupení rozpočtových položek 536 Osttní neinvestiční trnsfery jiným veřejným rozpočtům Schválený rozpočet 91 tis. Kč nebyl v průběhu roku měněn byl čerpán částkou 67,77 tis. Kč, tj. plnění n 74,47 %. Prostředky tohoto podseskupení položek byly použity n zkoupení dálničních známek pro služební vozidl n úhrdu správních popltků. V roce 2011 dosáhlo čerpání částky 83,30 tis. Kč. Seskupení rozpočtových položek 54 Neinvestiční trnsfery obyvtelstvu Podseskupení rozpočtových položek 542 Náhrdy plcené obyvtelstvu Schválený rozpočet ve výši tis. Kč nebyl v průběhu roku měněn byl čerpán částkou 882,98 tis. Kč, tj. 73,58 %. Prostředky byly v souldu s ustnoveními zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, čerpány n výpltu náhrdy mzdy změstnncům NKÚ z prvních 21 dnů dočsné prcovní neschopnosti. V roce 2011 bylo n tyto účely vyčerpáno 838,29 tis. Kč. Seskupení rozpočtových položek 55 Neinvestiční trnsfery do zhrničí Podseskupení rozpočtových položek 551 Neinvestiční trnsfery mezinárodním orgnizcím ndnárodním orgánům Schválený rozpočet ve výši 150 tis. Kč nebyl změněn byl čerpán částkou 99,50 tis. Kč, tj. n 66,33 %. Těmito prostředky byly uhrzeny roční příspěvky z členství NKÚ v orgnizcích EUROSA NTOSA. V roce 2011 činil tento výdj 95,57 tis. Kč; rozdíl vyplývá z kurzu koruny vůči zhrničním měnám. Seskupení rozpočtových položek 61 nvestiční nákupy související výdje Podseskupení rozpočtových položek 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného mjetku Schválený rozpočet v částce tis. Kč byl snížen rozpočtem po změnách n 2 162,60 tis. Kč. Do rozpočtu se promítlo vázání výdjů, tkže konečný rozpočet činil 17

18 1 062,60 tis. Kč. Čerpání dosáhlo částky 1 061,38 tis. Kč, tj. 40,51 % schváleného rozpočtu, 49,08 % rozpočtu po změnách 99,89 % konečného rozpočtu. Prostředky byly vynloženy n instlci implementci vzdělávcího portálu, licence SAP Lerning User rozšíření funkčnosti docházkového systému SB. N vytvoření nlytického nástroje pro detekci rizik byl vynložen částk 65,60 tis. Kč. Uprvený rozpočet ve výši 65,60 tis. Kč tk byl čerpán n 100 %. V porovnání s rokem 2011, kdy byl relizován implementce personálních procesů (HR S), byly výdje n pořízení dlouhodobého nehmotného mjetku nižší o 2 402,88 tis. Kč. Podseskupení rozpočtových položek 612 Pořízení dlouhodobého hmotného mjetku Rozpočet byl schválen ve výši tis. Kč následně snížen n ,40 tis. Kč. Do konečného rozpočtu ve výši ,40 tis. Kč se promítlo použití nároků z nespotřebovných profilujících výdjů v částce 7 514,00 tis. Kč. Čerpání dosáhlo výše 5 701,08 tis. Kč, tj. 47,37 % schváleného rozpočtu, 51,49 % rozpočtu po změnách 30,67 % konečného rozpočtu. Z rozpočtových prostředků byly zbezpečovány následující investiční kce: Budovy stvby Schválený rozpočet ve výši tis. Kč byl čerpán částkou 181,50 tis. Kč, to n úhrdu dispozičních návrhů budov v rámci řešení dislokce sídl NKÚ. Technické zhodnocení prcovišť Uprvený rozpočet ve výši tis. Kč byl čerpán částkou 1 787,29 tis. Kč, tj. n 98,47 %. Prostředky byly využity n rekonstrukci prcoviště územního odboru X. Jihlv. Kromě stvebních prcí investičního chrkteru byl instlován zprovozněn telefonní ústředn doplněn strukturovná kbeláž. Stroje zřízení Schválený rozpočet ve výši tis. Kč byl uprven n 900 tis. Kč čerpán částkou 47,89 tis. Kč, tj. 2,79 % schváleného rozpočtu 5,32 % rozpočtu po změnách. Z uvedenou částku byl pořízen prezentční projektor SONY do zsedcí místnosti v 5. ptře budovy TOKOVO. 18

19 Doprvní prostředky Schválený rozpočet ve výši tis. Kč byl uprven n 1 784,40 tis. Kč čerpán částkou 1 185,85 tis. Kč, tj. 41,61 % schváleného rozpočtu 66,47 % rozpočtu po změnách. Prostředky byly vynloženy n nákup čtyř utomobilů Renult Megne. Výpočetní technik Schválený rozpočet ve výši tis. Kč byl uprven n 223 tis. Kč byl čerpán částkou 222,58 tis. Kč, tj. 19,87 % schváleného rozpočtu 99,81 % rozpočtu po změnách. Prostředky byly vynloženy n zkoupení pevných disků do diskového pole. Z nároků z nespotřebovných profilujících výdjů byl proveden úhrd projektu 10G-2011 ve výši 2 275,98 tis. Kč, což předstvuje plnění konečného rozpočtu (7 514 tis. Kč) n 30,29 %. Smyslem tohoto projektu je zvýšení propustnosti dtového centr technologií umožňující komunikci s rychlostí dtového přenosu 10 Gb/s. V porovnání s rokem 2011, kdy výdje podseskupení rozpočtových položek 612 dosáhly částky 3 227,51 tis. Kč, se čerpání zvýšilo o 2 473,57 tis. Kč. Nižší čerpání v roce 2011 bylo ovlivněno opožděním projektu 10G-2011, který se plně relizovl ž v roce

20 V. VÝDAJE NA FNANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU Schválený rozpočet i rozpočet po změnách výdjů n finncování progrmů reprodukce mjetku ve výši tis. Kč byly čerpány částkou ,17 tis. Kč, tj. 87,85 %. Stnovený ukztel výdje vedené v informčním systému progrmového finncování EDS/SMVS celkem byl dodržen. Vynložené prostředky sloužily k plnění progrmu Rozvoj obnov mteriálně technické zákldny NKÚ od roku Progrm je koncipován n období let Jeho cílem je zjistit mteriálně technické podmínky pro výkon kontrolní činnosti pro práci změstnnců NKÚ, to v celorepublikové působnosti. Souhrn finnčních zdrojů n relizci progrmu v roce 2012 dosáhl částky tis. Kč, což je zároveň konečný rozpočet progrmu. Podle schválené dokumentce progrmu je stnoven účst státního rozpočtu n finncování celého progrmu po dobu jeho trvání v částce mx tis. Kč. V rámci progrmu jsou relizovány dv výdjové subtituly: 181V0110 Pořízení, obnov provozování CT NKÚ, 181V0120 Reprodukce mjetku NKÚ. Prostředky n výdjový subtitul 181V0110 Pořízení, obnov provozování CT NKÚ ve výši tis. Kč byly v roce 2012 čerpány částkou ,05 tis. Kč, tj. plnění n 104,47 % rozpočtu schváleného, resp. rozpočtu po změnách. Plnění konečného rozpočtu ve výši tis. Kč je 88,21 %. Konečný rozpočet zhrnuje použití nároků z nespotřebovných profilujících výdjů v částce 8 114,00 tis. Kč. Finncování výdjového subtitulu zhrnuje běžné kpitálové výdje. Schválené kpitálové výdje ve výši tis. Kč, hrzené formou systémově určených výdjů, byly v rozpočtu po změnách sníženy n tis. Kč čerpány částkou 3 494,34 tis. Kč, tj. plnění n 93,43 % schváleného rozpočtu 150,62 % rozpočtu po změnách. Konečný rozpočet ve výši tis. Kč byl čerpán n 40,01 %. 20

21 Běžné výdje ve výši tis. Kč (schválený rozpočet), uprvené n tis. Kč, byly čerpány částkou ,71 tis. Kč, tj. plnění n 105,67 % schváleného rozpočtu 101,47 % rozpočtu po změnách. Plnění konečného rozpočtu ve výši tis. Kč dosáhlo 99,80 %. V roce 2011 bylo n plnění tohoto subtitulu vynloženo celkem ,78 tis. Kč, z toho činily kpitálové výdje 3 676,08 tis. Kč běžné výdje ,70 tis. Kč. Cílem výdjového subtitulu v hodnoceném období i při celkově nižším rozpočtu, než bylo predikováno ve střednědobém výhledu, byly zejmén náhrd poruchových prcovních stnic z jednotnou prcovní stnici, posílení zálohovcích možností důležitých dt systémů NKÚ zvýšení efektivity plánovcích nvzujících procesů. Dále bylo cílem doplnění kpcity centrálního diskového subsystému centrálních ktivních prvků. Výdjový subtitul 181V0120 Reprodukce mjetku NKÚ měl formou systémově určených výdjů stnoven rozpočet ve výši tis. Kč, čerpán byl částkou 3 268,12 tis. Kč, tj. n 29,94 %. Zdrojem finncování subtitulu jsou pouze investiční prostředky. V roce 2011 bylo n plnění tohoto subtitulu vynloženo celkem 3 015,69 tis. Kč. Cílem plnění výdjového subtitulu byl v roce 2012 zejmén obnov části vozového prku, technické zhodnocení kncelářských prostor v souvislosti se stěhováním některých územních prcovišť uskutečnění předprojektových prcí v rámci řešení dislokce sídl NKÚ (zprcování posudků dministrtivních budov s cílem ověřit splnění poždvků n sídlo při dodržení hospodárnosti efektivnosti zprcování dispozičních návrhů budoucího sídl). 21

22 V. HODNOCENÍ HOSPODÁRNOST, EFEKTVNOST A ÚČELNOST VYNAKLÁDÁNÍ VÝDAJŮ KAPTOLY Tbulk č. 7: Vývoj nákldovosti v období Zákldní ukztele Příjmy celkem (v tis. Kč) , ,95 828,72 939, ,86 Výdje celkem (v tis. Kč) , , , , ,59 z toho: běžné výdje (v tis. Kč) , , , , ,13 Průměrný přepočtený počet změstnnců Výdje státního rozpočtu (SR) celkem (v tis. Kč) Tbulk č. 8: Vývoj nákldovosti efektivnosti v období Efektivnost nákldovost Nákldovost: Výdje n 1 změstnnce (v Kč) Výdje n 1 změstnnce bez mzdových souvisejících výdjů (v Kč) Běžné výdje n 1 změstnnce (v Kč) Běžné výdje n 1 změstnnce bez mzdových souvisejících výdjů (v Kč) Podíl celkových výdjů NKÚ n SR (v %) ,053 0,051 0,047 0,043 0,040 Zákldní ukztele rozpočtu kpitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřd jsou uvedeny číselnou řdou let 2008 ž Průměrnými výdji n 1 změstnnce je měřen nákldovost. N zákldě sledovných ukztelů lze konsttovt, že vlstní příjmy kpitoly jsou n stejné úrovni jko v roce Celkové výdje z rok 2012 přepočtené n 1 změstnnce doshují 93,67 % výše výdjů roku 2011, z toho běžné výdje předstvují 93,57 % výše běžných výdjů roku Celkové výdje z rok 2012 snížené o mzdové související výdje přepočtené n 1 změstnnce doshují 84,46 % výše roku 2011, z toho běžné výdje předstvují 83,82 % výše běžných výdjů roku Nákldovost má v průběhu posledních čtyř let klesjící tendenci. Vynložené finnční výdje byly při vzrůstjícím počtu kontrolních kcí ovlivněny 22

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00 2212 Silnice 2212 5169 Nákup osttních služe 50 00 50 00 2212 5171 Výdje n dodvtel.zjišť.oprvy údrž 500 00 500 00 41 654,40 2212 **** 550 00 550 00 41 654,40 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikcí 2219

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky Příloh účetní závěrky dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 505/2002 S. ROZVAHA (BILANCE) (v tisících Kč n 2 des. míst) sestvená k Název, sídlo právní form jednotky Zákldní škol Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno příspěvková

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD BŘEZEN 2015 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 132/15-NKU150/85/15 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad Předkládá:

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 14. dubna 2014 Č.j.: KPR 2277/2014 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2013 Předkládá: Ing.

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 8589 Společenství

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 17. dubna 2013 Č.j.: KPR 4662/2013 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2012 Předkládá: Ing.

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 643695 Ndce

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..03 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 6674354 Ndční fond

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF / S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni...

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g výrobní sortiment n b í d k o v ý k t l o g 20 Sídlo firmy: OPTYS, spol. s r. o. Rybářská 89/44 746 0 Opv Nše poslání: Proszováním nových trendů v polygrfii šetříme čs prostředky zákzník, usndňujeme mu

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2 Minimální závzný výčet informí uvedený ve vyhláše č. 500/00 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů ROZVAHA v plném rozshu k 3..03 (v elýh tisííh Kč)

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 11. dubna 2011 Č.j.: KPR 2036/2011 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2010 Předkládá: PhDr.

Více

Úřad vlády České republiky. Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007

Úřad vlády České republiky. Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007 Úřad vlády České republiky Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007 V Praze 12. 3. 2008 1 I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007... 4 1. Rozpočet kapitoly

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky ROZVAHA POWER EXCHANGE v plném rozshu Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 500/00 S CENTRAL EUROPE,..s. Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části USNESENÍ 15. zsedání Zstupitelstv konného dne 31. říjn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/15/2012 s c h

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Šilheřovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00300730 název Obec Šilheřovice ulice, č.p. Střední 305 obec Šilheřovice PSČ, pošta

Více

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573 Minimální závzný vý et informí ROZVAHA Jméno p íjmení, ohodní firm neo jiný podle vyhlášky. 500/00 S. ve zjednodušeném rozshu název ú etní jednotky ve zn ní pozd jšíh p edpis ACHENBACH CZ s.r.o. ke dni

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Ú S T A V N Í S O U D K A P I T O L A 358 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 R O Č N Í Z P R Á V A P R O M I N I S T E R S T V O F I N A N C Í ODPOVĚDNOST: PODPIS: Zpracoval Zodpovídá Schválil Bc. Irena Hořavová

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu závěrečného účtu městské části Praha-Lysolaje za rok 2012 Městská část Praha - Lysolaje na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částk 3 Vydáno: 20. KVĚTNA 2009 Cen: 101 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Licence: MC48 XCRGB020 / 020 (14012013 09:25 / 201301141600) 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00241661 Název:

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu ROZVAHA pro nevýd le né orgnizce v plném rozshu ke dni 3..0 Název sídlo ú etní jednotky (v celych tisících Kc) ˇ Místní kcní ˇ skupin Podjestedí ˇ ˇ I 666006 o.s. ocnske ˇ sdruzení ˇ Prosec ˇ pod Jestedem

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škol strojní, stvební doprvní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková orgnizce 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY z školní rok 2009/2010 Zprcovl : J. Folkrtová

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více