Phytomedicine. Extrakt z listů olivovníku evropského (Olea europaea) je účinný u pacientů s hypertenzí stadia 1: srovnání s kaptoprilem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Phytomedicine. Extrakt z listů olivovníku evropského (Olea europaea) je účinný u pacientů s hypertenzí stadia 1: srovnání s kaptoprilem"

Transkript

1 Phytomedicine xxx (2010) xxx-xxx Obsah je k dispozici na Science Direct Phytomedicine internetové stránky č asopisu: Extrakt z listů olivovníku evropského (Olea europaea) je účinný u pacientů s hypertenzí stadia 1: srovnání s kaptoprilem Endang Susalit a, 1, Nafrialdi Agus b,2, Imam Effendi a, 1, Raymond R. Tjandrawinata c *, Dwi Nofiarny c,3, Tania Perrinjaquet-Moccetti d,4, Marian Verbruggen d, 4 * Nephrology & Hypertension Division, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, University of Indonesia/Dr. Cipto Mangunkusumo National General Hospital, Jl. Diponegoro 71, Jakarta 10430, Indonésie b Pharmacology and Therapeutics Department, Faculty of Medicine, University of Indonesia/Dr. Cipto Mangunkusumo National General Hospital, Jl. Salemba 6, Central Jakarta, Indonésie c Dexa Medica Group, Indonesia, Titan Center, 3rd Floor,Jl. Boulevard Bintaro, Block B7/B1, No. 5, Bintaro Jaya Sector 7, Tangerang 15224, Indonésie d Frutarom Switzerland Ltd., Rütiwisstrasse 7, CH-8820 Wädenswil, Švýcarsko Č LÁNEK INFO Klíčová slova: List olivovníku Olivovník evropský Oleuropein Kaptopril Hypertenze Stadium 1 Krevní tlak Dvojitě zaslepená, randomizovaná studie ABSTRAKT Dvojitě zaslepená, randomizovaná studie s paralelními skupinami a aktivní kontrolou byla provedena s cílem vyhodnotit antihypertenzívní účinek a rovněž toleranci extraktu z listů olivovníku v porovnání s kaptoprilem u pacientů s hypertenzí ve stadiu 1. Kromě toho tato studie také hodnotila hypolipidemické účinky extraktu z listů olivovníku u těchto pacientů. Studie se skládala ze vstupní fáze trvající 4 týdny s následnou 8týdenní léčebnou fází. Extrakt z listů olivovníku (Olea europaea L.) (EFLA 943) byl podáván orálně v dávce 500 mg dvakrát denně v plošném režimu dávkování v průběhu 8 týdnů. Kaptopril byl podáván v dávce 12,5 mg dvakrát denně na začátku. Po 2 týdnech, v případě potřeby, by dávka kaptoprilu byla titrována na 25 mg dvakrát denně podle odpovědi subjektu na léčbu. Primární cílový ukazatel účinnosti bylo snížení systolického krevního tlaku od výchozího stavu do 8. týdne léčby. Sekundární cílové ukazatele účinnosti zahrnovaly změny systolického krevního tlaku a rovněž diastolického krevního tlaku v každém časovém bodě hodnocení a zlepšení lipidového profilu. Hodnocení krevního tlaku bylo prováděno každý týden po dobu 8 týdnů léčby; zatímco lipidový profil byl hodnocený ve 4týdenním intervalu. Průměrný systolický krevní tlak při výchozím stavu byl 149,3 ± 5,58 mmhg ve skupině olivovníku a 148,4 ± 5,56 mmhg ve skupině kaptoprilu; a průměrný diastolický krevní tlak byl 93,9 ± 4,51 a 93,8 ± 4,88 mmhg, v uvedeném pořadí. Po 8 týdnech léčby došlo v obou skupinách k výraznému snížení systolického i diastolického krevního tlaku oproti výchozí hodnotě; zatímco tato snížení se významně nelišila mezi oběma skupinami. Průměrná snížení systolického krevního tlaku od výchozího stavu do konce studie byla -11,5 ± 8,5 a -13,7 ± 7,6 mmhg ve skupině olivovníku a kaptoprilu, v uvedeném pořadí; a snížení diastolického krevního tlaku byla -4,8 ± 5,5-6,4 ± 5,2 a mmhg, v uvedeném pořadí. Významné snížení hladiny triglyceridů bylo pozorováno ve skupině olivovníku, ale nikoliv ve skupině kaptoprilu. Závěrem lze říci, že extrakt z listů olivovníku (Olea europaea) v dávce 500 mg dvakrát denně, byl podobně účinný při snížení systolického a diastolického krevního tlaku u pacientů s hypertenzí stadia 1 jako kaptopril podávaný v účinné dávce 12,5-25 mg dvakrát denně Elsevier GmbH. Všechna práva vyhrazena. Úvod Hypertenze postihuje asi 50 miliónů lidí ve Spojených státech a asi 1 miliardu jedinců na celém * Korespondující autor. Tel.: ; fax: (R.R. Tjandrawinata). 1 Tel.: ; fax: Tel: ; fax: Tel.: ; fax: Tel.: ; fax: /$ - see front matter 2010 Elsevier GmbH. Všechna práva vyhrazena. doi: /j.phymed světě. Při stárnutí populace se bude výskyt hypertenze zvyšovat ještě více, pokud nebudou zavedena rozsáhlá a účinná preventivní opatření (Chobanian et al. 2003). Vynikající data z klinických studií dokazují, že snížení krevního tlaku dosažené pomocí několika tříd antihypertenzív, které jsou v současnosti k dispozici, včetně inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE), blokátorů receptoru pro angiotenzin (ARB), alfablokátorů, blokátorů kalciových kanálů (CCB) a thiazidových diuretik, sníží komplikace hypertenze (Chobanian et al. 2003). Nicméně, většina pacientů s hypertenzí vyžaduje dva nebo více antihypertenzívních léků pro dosažení svých cílových hladin krevního tlaku (<140/90 mmhg nebo <130/80 mmhg pro pacienty s cukrovkou nebo chronickým onemocněním ledvin) (Black et al. 2001; Cushman et al. 2002), což na jedné straně také znamená zvýšené riziko nežádoucích účinků a zvýšení nákladů na léčbu.

2 2 Jedna důležitá alternativa pro překlenutí účinnosti a léčebných nákladů je - využití potenciálních fytofarmak. Listy olivovníku (Olea europaeal.) byly používány již od starých dob proti vysokému krevnímu tlaku, ateroskleróze a diabetu a pro jiné lékařské účely (Jänicke et al. 2003). Antihypertenzívní účinky a účinky na snížení hladiny cholesterolu u listů olivovníku jsou dobře zdokumentovány (Cherif et al. 1996; Bennani-Kabchi et al. 1999, 2000; De Pasquale et al. 1991; Khayyal et al. 2002). List olivovníku obsahuje účinné látky oleuropein (polyfenolický iridoid glykosid) (Panizzi et al. 1960), oleacein (Somova et al. 2003) a kyselinu oleanolovou (Hansen et al. 1996). EFLA 943, stabilní extrakt z listů olivovníku, který je standardizován na oleuropein, byl předklinicky hodnocen s ohledem na bezpečnost a antihypertenzívní účinky (Khayyal et al. 2002). V předběžné klinické studii provedené u 20 dospělých jednovaječných dvojčat s mírnou hypertenzí v Německu bylo prokázáno, že léčba pomocí EFLA 943 v dávce 500 nebo 1000 mg denně po dobu 8 týdnů vedla k významnému snížení systolického a diastolického krevního tlaku, které bylo vyšší než u kontrolní skupiny (bez léčby). Při dávce 1000 mg denně byl extrakt jasně lepší než doporučení týkající se změny životního stylu pro snižování průměrné hladiny krevního tlaku od výchozího stavu. Studie také ukázala, že obě dávky extraktu poskytly významné snížení hladiny LDL cholesterolu(perrinjaquet-moccetti et al. 2008). Na základě pozitivních výsledků pozorovaných v preklinických studiích a ve studiích u člověka byla současná klinická studie navržena tak, aby v prvé řadě potvrdila antihypertenzívní účinek extraktu z listů olivovníku EFLA 943 v porovnání s kaptoprilem jako jednoho ze standardních typů léčby hypertenze u pacientů s hypertenzí stadia 1. Sekundární cíle studie zahrnovaly vyhodnocení hypolipidemických účinků extraktu z listů olivovníku a vyhodnocení bezpečnosti a snášenlivosti extraktu z listů olivovníku u pacientů s hypertenzí stadia 1. Je široce známo, že změny stravování hrají důležitou roli v léčbě krevního tlaku. U vysoce motivovaných subjektů jsou dietní změny účinné při snížení a kontrole krevního tlaku, a slouží jako počáteční léčba před farmakoterapií u nekomplikované hypertenze stadia 1 (Appel et al. 1997, 2009; He and MacGregor 2004; Mulrow et al. 2008). S ohledem na tuto skutečnost a předchozí důkaz, že antihypertenzívní účinek extraktu listů olivovníku prokázal lepší účinky než doporučené změny životního stylu (Perrinjaquet-Moccetti et al. 2008), byla dvouramenná, randomizovaná, kontrolovaná studie zahrnující subjekty nereagující na samotnou dietu s použitím účinné antihypertenzívní látky jako kontroly považována za vhodnou pro odpověď na cíle studie. Materiál a metody Protokol, dokument souhlasu a informace pro pacienta byly přezkoumány a schváleny nezávislou etickou komisí (University of Indonesia, Jakarta, Indonésie), před zahájením studie. Studie byla provedena v souladu s Helsinskou deklarací a Správnou klinickou praxí. Písemný informovaný souhlas každého subjektu studie byl získán před veškerými aktivitami souvisejícími se studií a zkoušející si uschoval dokumenty souhlasu. Plán studie Jednalo se o randomizovanou, dvojitě zaslepenou klinickou studii s aktivní kontrolou, která zahrnovala 4týdenní jednoduše zaslepenou vstupní fázi (samotná dieta) s následnou 8týdenní dvojitě zaslepenou léčebnou fází s: aktivním kontrolním lékem (kaptopril) nebo extraktem z listů olivovníku. Vstupní fáze byla důležitá, aby byl proveden screening těch pacientů, kteří dobře reagovali na samotnou dietu. Subjekty, které byly zařaditelné do studie, měly hypertenzi stadia 1 definovanou podle systolického krevního tlaku mmhg měřeného v ordinaci s diastolickým krevním tlakem buď <90mmHg (klasifikované jako izolovaná hypertenze, ISH) nebo mezi 90 a 99 mmhg, při screeningu a po návštěvě pro vstupní fázi a byli to buď naivní pacienti nebo pacienti léčení jakýmkoli antihypertenzívem ve věku mezi 25 a 60 lety při screeningu. Tyto subjekty, které byly na antihypertenzívní léčbě, byly požádány, aby přestaly užívat své léky během své účasti ve studii a byly zařazeny na základě svého souhlasu. Kritéria pro vyloučení zahrnovala: anamnézu sekundární hypertenze, jako je hyperaldosteronismus, feochromocytom, stenózu renální tepny, Cushingův syndrom, přítomnost poškození cílového orgánu (selhání ledvin, srdeční selhání, infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda 6 měsíců před studií), srdeční blok druhého nebo třetího stupně, chlopenní srdeční vadu; subjekty s diabetem, poruchou funkce jater, jakýmkoli onemocněním, které by podle posouzení zkoušejícím mohlo ovlivnit účast ve studii nebo hodnocení studie, známou nebo suspektní alergii na hodnocený přípravek nebo související produkty a účast v jiných klinických studií v 30 dnů před screeningem. Těhotné a kojící ženy se studie nemohly účastnit. Pacienti byli vyřazeni ze studie podle rozhodnutí zkoušejícího, pokud nedodržovali procedury studie nebo v důsledku bezpečnostních obav. Pacient byl také vyřazen, pokud: (1) po 4 týdnech vstupní fáze byl jeho systolický TK <140 nebo >159 mmhg nebo diastolický TK >99 mmhg, nebo (2) kdykoli během studie, pokud bylo pozorováno zvýšení systolického TK >15 mmhg v porovnání s výchozí hodnotou (po vstupní fázi) nebo pokud byl systolický TK >170 mmhg nebo diastolický TK >110 mmhg. Vhodní pacienti byli zařazeni do studie a informováni, aby během své účasti ve studii dodržovali dietní rady. Po 4týdenní vstupní fázi by pacienti, kteří byli stále vhodní podle vstupních a výstupních kritérií, dostali randomizační číslo při přiřazení buď do aktivní kontroly nebo do hodnoceného léku a byly by naplánovány jejich týdenní kontrolní návštěvy. Při každé návštěvě by všichni pacienti měli přinést deník a zbývající hodnocené léky (včetně použitých a nepoužitých lahviček-balení), které byly předány při předchozí návštěvě. Po celou dobu studie byly zařazené subjekty informovány, aby dodržovaly dietu s nízkým obsahem tuku (s nízkým obsahem saturovaných tuků a nízkou celkovou hladinou tuku, nízkou hladinou cholesterolu, s příjmem soli <2,4 g denně). Každý subjekt obdržel deník pro záznam své denní stravy a odchylek od doporučené diety. Také jim byl poskytnut informační leták, který jednoduše uváděl, jaké typy diety by měly být dodržovány a co omezit v průběhu studie. V této studii byly týdenní návštěvy také považovány za nejlepší způsob pro minimalizaci šancí na nedodržování léčby a rovněž příhod ztráty pro další sledování. Dva zkoušející týmy byly cíleně určeny pro důkladné a rutinní sledování toho, zda zařazené subjekty dodržují protokol studie. Taková monitorování compliance subjektů bylo prováděno tím způsobem, že se subjektům připomínaly instrukce ohledně diety a kontrolovalo se, zda užívaly svou studijní léčbu správně či nikoli a to jak telefonicky tak při návštěvě u nich doma mezi studijními návštěvami. Cílové ukazatele účinnosti a bezpečnosti Primární cílový ukazatel účinnosti byl snížení klinického systolického krevního tlaku od výchozího stavu do týdne 8. Sekundární cílové ukazatele účinnosti byly (1) snížení klinického systolického a diastolického krevního tlaku od výchozího stavu do každé návštěvy po léčbě (2) zlepšení lipidového profilu (změny hladin LDL, HDL, celkového cholesterolu a triglyceridů v plasmě nalačno) od výchozího stavu do týdne 4 a 8. Bezpečnostní cílové ukazatele byly klinicky významné změny laboratorních parametrů, jako jsou běžné hematologické parametry, hladiny sérových elektrolytů (sodík, draslík, chloridy), funkce jater (sérová alaninaminotransferáza, ALT a sérová aspartátaminotransferáza, AST), renální funkce (hladina kreatininu v séru) a nežádoucí účinky hlášené buď subjekty nebo pozorované zkoušejícím.

3 3 Hodnocená léčba a režim Hodnocená léčba během léčebné fáze byla: (1) Extrakt z olivovníku - jedna potahovaná tableta (Livitens, Dexa Medica) obsahuje 500 mg extraktu Benolea (EFLA 943) a pomocné tabletovací látky; nebo (2) Captopril (Dexacap, Dexa Medica) tablety v dávce 12,5 mg. Extrakt získávaný od společnosti Frutarom Switzerland Ltd., byl vyráběn ze sušených listů Olivovníku evropského L při použití extrakčního postupu s aplikací ethanolu (80 % m/m). Po patentovaném filtračním procesu (EFLA Hyperpure) byl hrubý extrakt vysušen. Na závěr byl přidán 15 % (m/m) Acaciae Gummi Ph. Eur jako nosič spolu s <0,5 % (m/m) koloidního bezvodého oxidu křemičitého Ph. Eur. Charakteristická složka v extraktu je % (m/m) oleuropein a použitá šarže měla obsah 19,9 % (m/m). Hodnocená léčba byla podávána ve dvojitě zaslepeném režimu s placebovým dvojníkem. Placebové dvojníky každého léku obsahovaly stejné složky jako příslušné účinné přípravky, ale bez účinných látek. Veškeré léky (systémové podání), včetně rostlinných přípravků jiných než hodnocené léky, které byly považovány za léky ovlivňující aktivitu hodnoceného léku, jako jsou antihypertenzíva a látky snižující hladinu tuků a kortikosteroidy, nebyly v průběhu studie povoleny. Antikoagulancia nebo léky působící proti krevním destičkám mohou být s opatrností podávány současně s hodnocenou léčbou. Ve 4týdenní vstupní fázi (týden -4 týden 0) byl placebový dvojník extraktu z listů olivovníku podáván v dávce 1 tableta denně. Během 8 týdnů léčebné fáze byl podáván extrakt z listů olivovníku v plošném režimu dávkování 500 mg dvakrát denně. Kaptopril byl podáván v úvodní dávce 12,5 mg dvakrát denně po dobu prvních 2 týdnů. V obou skupinách byla odpověď pacienta na léčbu hodnocena po 2 týdnech léčby, kdy v případě, že měl pacient systolický tlak již <140 mmhg nebo pokud došlo k minimálnímu snížení systolického tlaku o 5 mmhg od výchozího stavu, by pacient zůstal na úvodní dávce. Jinak by byl placebový dvojník kaptoprilu (u non-respondérů ve skupině olivovníku) nebo kaptopril (u non-respondérů ve skupině kaptoprilu) titrován na dávku 25 mg (nebo dvě tobolky) dvakrát denně po zbývající dobu studie. V případě závažných nežádoucích příhod bylo užívání hodnoceného léku ihned ukončeno a pacient byl léčen vhodnou léčbou/léky. Statistická analýza Hypotéza zájmu pro primární proměnné účinnosti byla ta, že průměrné snížení systolického krevního tlaku měřeného v ordinaci u pacientů užívajících extrakt z listů olivovníku bylo minimálně stejné jako u kaptoprilu. Odhad velikost vzorku byl vypočtený na základě nezávislého t-testu s využitím primárního cílového ukazatele účinnosti. Studie udávala změnu systolického krevního tlaku měřeného na klinice 9 mmhg během 1 roku léčby kaptoprilem (Materson et al. 1993). S využitím standardní odchylky (SD) 11 mmhg (Materson et al. 1993), statistické hladiny 0,05 a statistické síly 80 % pro detekci maximálního klinicky nevýznamného rozdílu 5 mmhg mezi skupinami olivovníku a kaptoprilu bylo výsledkem, že 144 subjektů (72 subjektů v ramenu) muselo dokončit studii. V analýzách primárního cílového ukazatele účinnosti byl použit nezávislý t-test předpokládající normální rozložení údajů mezi skupinami. Změny ve všech dalších sekundárních parametrech byly také uvedeny v tabulce a statisticky analyzovány mezi skupinami pomocí nezávislého t-testu. Analýza před a po léčbě (výchozí stav a konec léčby) obou primárních a sekundárních cílových ukazatelů byla provedena ve skupině pomocí párového t-testu. V průběhu analýzy mohly být proměnné logaritmicky transformovány tak, aby splnily základní distribuční předpoklady statistických modelů; nebo byl použit odpovídající neparametrický test. Všechny statistické testy byly na 5% hladině významnosti. Do bezpečnostní analýzy byli zařazeni všichni pacienti, kteří užili minimálně jednu dávku hodnoceného přípravku. Hodnocení bezpečnosti byla založena na laboratorních vyšetřeních (včetně hematologických parametrů, elektrolytů, funkce jater a ledvin) a hlášených/pozorovaných nežádoucích příhodách. Všechny laboratorní parametry před a po léčbě byly zaznamenány do tabulky podle skupin a analyzovány jednotlivě pomocí párového t-testu nebo Wilcoxonova modelu, pokud nebyly údaje normálně rozloženy. Nežádoucí příhody byly shrnuty podle třídy orgánového systému a WHO ARD preferovaného termínu. Souhrn v tabulce obsahoval počet subjektů s příhodou, procento exponovaných příhodě a počet příhod. Dále byl uveden seznam jednotlivých pacientů a rovněž seznam všech jednotlivých nežádoucích příhod spolu s odpovídajícími atributy, jako je frekvence, závažnost a vztahu k hodnocenému léku. Pro analýzy byl použit SPSS verze Výsledky Dispozice pacientů Od října 2007 do srpna 2008 bylo zařazeno do studie 232 pacientů odeslaných na Oddělení nefrologie a léčby hypertenze na Klinice vnitřního lékařství na Lékařské fakultě v Indonésii. Z nich dokončilo studii 162 (69,8 %) subjektů, 16 (6,9 %) jich bylo vyřazeno ze studie z různých důvodů uvedených na Obr. 1, a 54 (23,3 %) nemělo žádné údaje po léčbě. Mezi těmito subjekty, které dokončily studii, bylo 14 (6,0 %), které nedodržovaly studijní léčbu (spotřeba studijní léčby <80 %), což vedlo k počtu 148 (63,8 %) pacientů, kteří byli hodnotitelní v analýze účinnosti dle protokolu. Mezi subjekty bez dostupných údajů po léčbě byl jeden subjekt se selháním screeningu; u zbývajících došlo ke snížení systolického tlaku na normální rozmezí (43 osob), nebo se krevní tlak zvýšil na hypertenzi stadia II (10 osob) po prvním 4týdenním období a proto byly vyřazeny ze studie. Celková dispozice pacientů je shrnuta na Obr. 1 Demografické a výchozí charakteristiky Jak je uvedeno v Tabulce 1, měly obě skupiny srovnatelné demografické a výchozí charakteristiky. Průměrný věk účastníků ve skupině olivovníku a kaptoprilu byl 51,5 ± 5,8 a 49,7 ± 6,8 roku, v uvedeném pořadí, a obě skupiny byly převážně zastoupeny ženami (85,4% a 87,6%, v uvedeném pořadí). S ohledem na kategorii BMI mělo pouze 2-3 % pacientů v každé skupině normální body mass index, přičemž subjekty s podváhou, nadváhou a obézní subjekty byly rovnoměrně rozděleny mezi oběma skupinami. LDL a celkový cholesterol na začátku studie byly poněkud vyšší ve skupině olivovníku než ve skupině kaptoprilu a podíl subjektů s vysokou hladinou LDL cholesterolu (>130 mg/dl) byl také vyšší ve skupině olivovníku. Avšak porovnány byly rozdíly při výchozím stavu a na konci studie, namísto výsledků na konci studie a proto mírně odlišné výchozí hodnoty by příliš neovlivnily hodnocení. Hodnocení účinnosti Výsledky účinnosti jsou uvedeny v Tabulkách 2-4. Všechny cílové ukazatele účinnosti byly analyzovány na základě PP populace zahrnující 148 pacientů. Účinky na krevní tlak Na konci studie bylo 28 (36,8 %) subjektů ve skupině kaptoprilu, jejíž režim dávkování musel být titrován na 25 mg dvakrát denně. Zatímco ve skupině olivovníku byl zamaskovaný kaptopril titrován

4 4 Obr. 1. Dispozice pacientů ITT, intent-to-treat; SBP, systolický tk; SF, skrínované selhání; WD, vyřazení. až na dvě tablety dvakrát denně u 35 (48,6 %) subjektů (Obr. 1). Extrakt z listů olivovníku prokázal srovnatelný antihypertenzívní účinek (-11,5 ± 8,6 a -4,8 ± 5,5 mmhg pro systolický a diastolický krevní tlak, v uvedeném pořadí), než u kaptoprilu (-13,7 ± 7,6 a -6,4 ± 5,2 mmhg pro systolický a diastolický krevní tlak, v uvedeném pořadí), viz Tabulka 2. Rozdíly mezi skupinami ve smyslu snížení systolického a diastolického krevního tlaku byly zjištěny jako statisticky a klinicky nevýznamné (p>0,05). Bezpečnostní hodnocení Bezpečnostní laboratorní údaje před a po léčbě jsou uvedeny v Tabulce 4. Na konci léčby bylo zjištěno, že následující laboratorní parametry byly statisticky odlišné od výchozího stavu: ALT, hematokrit, Účinky na lipidový profil Užívání extraktů z listů olivovníku také vedlo ke zlepšení lipidového profilu, což se projevilo jako výrazné snížení hladin celkového cholesterolu a triglyceridů a mírné snížení LDL cholesterolu oproti výchozí hodnotě; ale nebyl pozorován žádný vliv na HDL cholesterol. Takovéto příznivé účinky na hladiny cholesterolu nebyly zjištěny ve skupině kaptoprilu. Snížení LDL cholesterolu oproti výchozímu stavu do týdne 8 léčby bylo významně vyšší (p = 0,032) ve skupině olivovníku (-3,89 ± 19,40 mg/dl) než ve skupině kaptoprilu (2,14 ± 14,20 mg/dl) (Tabulka 2). Dále bylo zjištěno významné snížení hladiny triglyceridů vlivem extraktu z listů olivovníku -11,90 ± 46,17 mg/dl ve srovnání s téměř žádnou změnou při léčbě kaptoprilem (-1,26 ± 43,31 mg/dl). V podskupině pacientů s vysokou výchozí hladinou trilyceridů (> 200 mg/dl) byl účinek extraktu z listů olivovníku ještě výraznější (Obr. 2): hladina triglyceridů se snížila až na 23,2 % (-53,13 ±58,71 mg/dl) od výchozí hladiny ve srovnání se snížením 13,9 % (-38,44 ± 53,53 mg/dl) ve skupině kaptoprilu. Rozdíl mezi skupinami u analýzy podskupiny nebyl statisticky významný, protože statistická síla této podskupiny byl příliš nízká k odhalení takového rozdílu. Obr. 2. Hladiny triglyceridů v plasmě v průběhu studie u podskupiny s výchozí hladinou triglyceridů vyšší než 200 mg/dl. Počet subjektů ve skupinách olivovníku a kaptoprilu byl 15 a 9, v uvedeném pořadí, *, výrazně odlišný (p <0,05) s výchozí hodnotou, **, výrazně odlišný (p <0,01) s výchozí hodnotou, TG, triglyceridy, Wk, týden, konec studie (po 8 týdnech léčby). Žádné významné rozdíly mezi skupinami, zvláště v důsledku nízké statistické síly.

5 5 Tabulka 1 Demografické a výchozí charakteristiky. Charakteristika Věk (y) - průměr (SD) Pohlaví Muž - n (%) Žena - n [%) BMI (kg/m 2 ) - průměr (SD) BMI kategorie Podváha - n (%) Normální - n (%) Nadváha - n (%) Obezita - n(%) Kouření cigaret Nic - n (%) Abstinent-n (%) Kuřák- n(%) Alkoholismus Nic - n(%) Abstinent - n (%) Alkoholik - n (%) Při screeningu Systolický krevní tlak (mm Hg) - průměr (SD) Diastolický krevní tlak (mm Hg) - průměr (SD) Délka hypertenze (roky) - průměr (SD) FPG (mg/dl) -průměr (SD) LDL-C (mg/dl) - průměr (SD) HDL-C (mg/dl) - průměr (SD) TC (mg/dl) - průměr (SD) TG (mg/dl) - průměr (SD) Při výchozím stavu (po 4týdenní vstupní fázi) Systolický TK (mm Hg) - průměr (SD) Diastolický TK (mmhg) - průměr (SD) LDL-C (mg/dl) - průměr (SD) Normální LDL-C- n (%) Vysoký LDL-C (>130 mg/dl) - n (%) HDL-C (mg/dl) - průměr (SD) TC (mg/dl) - průměr (SD) TG (mg/dl) - průměr (SD) Normální TG - n (%) Vysoké TG (>200 mg/dl) - n (%) PP(N=148) Olivovník (n = 72) 51.5(5.8) 12(16.7) 60(83.3) 26.2(4.15) 27(37.5) 2(2.8) 18(25.0) 25(34.7) 57(73.6) 8(11.1) 11(15.3) 65(90.3) 5(6.9) 2(2.8) (5.93) 93.9 (4.46) 2.55 (5.77) 90.8 (9.85) 141,1(31,50) 50,5(11,81) 206,2 (33,6) 126,2(51,75) 145.0(5.00) 91.3(5.14) 136.4(32.18 ) 34(47.2) 38(52.8) 48.3(11.30) (34,6) (68,15) 62(86,1) 10(13,9) Kaptopril (n = 76) 49.7 (6.8) 10(13.2) 66(86.2) 26,7 (4,40) 21(27.6) 2(2.6) 21(27.6) 32(42.1) 53(69.7) 5(6.6) 18(23.7) 68(89.5) 6(7.9) 2(2.6) 147.9(6.17) 93.5 (4.90) 2.98 (5.59) 91.6(10.12) 128.9(29.20) 51.0(11.01) (31.16) 113.2(59.80) (4.45) 89,8 (6,60) 122,3(25,73) 49(65.5) 27(35.5) 47.9(9.13) 183.6(27.47) 119.5(63.04) 70(92.1) 6(7.9) PP, analýza podle protokolu; TK, krevní tlak; FPG, glykémie nalačno; AST, aspartát aminotransferáza v séru; ALT, alanin aminotransferáza v séru; LDL-C, cholesterol o nízké hustotě; HDL-C, cholesterol o vysoké hustotě; TC, celkový cholesterol; TG, triglyceridy. * Významně odlišný (na α = 0,05) mezi skupinami. P * * * <0.001 * hladiny trombocytů a draslíku ve skupině olivovníku, ALT, kreatinin v séru, hemoglobin, hematokrit, erytrocyty a leukocyty ve skupině kaptoprilu. Tyto změny však nejsou klinicky významné, protože absolutní hodnoty jednotlivých parametrů na konci léčby byly všechny stále v mezích svých normálních hodnot, a došlo pouze k mírnému posunu od jejich výchozích hodnot (Tabulka 4). Další laboratorní bezpečnostní parametry neprokázaly žádný rozdíl na konci léčby ve srovnání s výchozím stavem. Bylo hlášeno celkem nežádoucích příhod u 168 (94,4 %) hodnocených subjektů, 83 subjektů (49,4 %) patřilo do skupiny olivovníku a 85 (50,6 %) do skupiny kaptoprilu. Většina nežádoucích příhod byla mírná (99,8 %) a srovnatelná mezi skupinami. Mezi nejčastější nežádoucí příhody, které přispěly k více než 5 % celkového počtu příhod zaznamenaných v průběhu studie, patřily kašel (4,6 % ve skupině olivovníku a 7,0 % ve skupině kaptoprilu) a závratě (5,9 % ve skupině olivovníku a 6,3 % ve skupině kaptoprilu). Méně často byly hlášeny svalové potíže, bolesti hlavy, únava, malátnost, bolest svalů a svalové křeče a byly srovnatelné mezi skupinami při výskytu do 5 % z celkového počtu příhod. Jedna příhoda (ve skupině olivovníku) splnila kritéria závažné nežádoucí příhody. Tento subjekt měl závažnou anémii po přetrvávající menorhagii. Subjekt byl hospitalizovaný až do zotavení se z anémie a stabilizace stavu. Na základě anamnézy pacientky týkající se potratu a kyretáže, lze dojít k závěru, že neexistuje žádný vztah mezi touto nežádoucí příhodou a hodnocenou léčbou. Jen kašel pravděpodobně souvisel s kaptoprilem, protože tento nežádoucí účinek je všeobecně známý při užívání kaptoprilu, zejména u starších pacientů. Závratě, svalové potíže a bolest hlavy byly považovány za pravděpodobně související s extraktem z listů olivovníku a s kaptoprilem. Všechny nežádoucí příhody na konci studie vymizely. Na konci studie všechny nežádoucí příhody u subjektů buď vymizely nebo se stabilizovaly. Diskuze Antihypertenzívní a cholesterol snižující účinek extraktu z listů olivovníku (EFLA 943) byl dříve prokázán v klinické studii provedené u 20 párů jednovaječných dospělých dvojčat s mírnou hypertenzí (systolický tlak mmhg a diastolický tlak mmhg) provedené v Německu (Perrinjaquet-Moccetti et al. 2008). V souladu s výsledky německé studie u dvojčat dospěla tato studie také k příznivému výsledku u extraktu u pacientů s hypertenzí stadia 1 (s výchozí hladinou systolického krevního tlaku vyšší než 140, ale nižší než 160 mmhg). Ve skupině olivovníku i kaptoprilu došlo k výraznému snížení systolického i diastolického krevního tlaku po 8 týdnech léčby ve srovnání s výchozím stavem (Tabulka 3). U subjektů s hypertenzí stadia 1 prokázal extrakt z listů olivovníku v denní dávce 2 x 500 mg snížení krevního tlaku, a to jak systolického a diastolického, u kterého bylo prokázáno, že je účinně srovnatelný se snížením dosaženém u

6 6 Tabulka 2 Cílové ukazatele účinnosti v obou skupinách. Parametry Olivovník (n = 72) Průměrný (SD) Kaptopril (n = 76) Průměrný (SD) p 95% Interval spolehlivosti Snížení diastolického krevního tlaku od výchozího stavu, po x týdnu léčby (mmhg) 1-3.4(8.1) (9.6) 3-7.4(8.8) (8.8) 5-8.8(8.7) (9.4) 7-9.4(8.5) 8-11,5(8,6) -6.2(8.1) -8.5 (9.0) -8.5(10.2) -11.0(9.2) -10.8(10.1) -12.5(8.9) -11.9(9.1) -13.7(7.7) * 0,157 až 5, ,340 až 5, ,022 až 4, ,282 až 4, ,093 až 5, * 0,350 až 6, ,355 až 5, ,413 až 4,861 Snížení diastolického krevního tlaku od výchozího stavu, po x týdnu léčby (mmhg) 1 0,1 (5,7) (5.8) 3-1.5(5.6) (6.3) 5-2.9(5.1) 6-3.0(6.1) 7-2.9(5.8) (5.5) Změna lipidového profilu od výchozího stavu, po x týdnu léčby (mg/dl) LDL-C 4-1.8(19.6) - 3.9(19.4) HDL-C (4.9) 0.1 (5.7) TC (19.8) (22.2) TG (37.5) (46.2) -1.1 (5.5) -1.9(4.6) -2.7 (5.4) -3.4(8.1) -3.7 (4.7) -4.4 (4.7) -4.3 (5.5) -6.4 (5.2) 1.7(13.8) 2.1 (14.2) -0.5 (5.0) -0.9 (5.4) -1.1(15.6) 0.5(17.4) -4.0(31.4) -1.3(43.3) ,859 až 2, ,574 až 3, ,137 až 3, ,828 až 2, ,422 až 3, ,437 až 3, až ,052 až 2, * -11,536 až -0, ,113 až 2, ,775 až 2, ,734 až 2, ,690 až 0, ,215 až 5, ,176 až 3,897 SBP, systolický krevní tlak; DBP, diastolický krevní tlak; LDL-C, cholesterol o nízké hustotě; HDL-C, cholesterol o vysoké hustotě; TC, celkový cholesterol; TG, triglyceridy. * Významně odlišné na α = 0,05. Kaptopril byl podáván v dávce 12,5 nebo 25 mg (dávka byla upravena podle odpovědi subjektu) dvakrát denně (Tabulka 2). Mechanismus účinku, kterým extrakt z listů olivovníku vykazuje své antihypertenzívní působení, je trvale studován. Antihypertenzívní účinky aktivních složek v extraktu z listů olivovníku, jako je oleuropein a oleacein, by mohly souviset s inhibicí ACE: tyto složky mohly být štěpeny ß-glukosidázou na deriváty s vysokou inhibiční aktivitou na ACE (Hansen et al. 1996). Oleuropein byla uznán jako jedna ze zodpovědných složek odvaru z listů s vazodilatačním účinkem na izolované preparáty aorty potkana (Zarzuelo et al. 1991). Bylo prokázáno, že degradační produkt oleuropeinu, 3,4-dihydroxy-fenyl-etanol, má přímý antagonistický účinek na kalcium (Rauwald et al. 1994). V poslední preklinické studii, ve které byla použita izolovaná králičí srdce a potkaní kardiomyocyty bylo hlášeno, že extrakt z listů olivovníku (Olea europaea) potlačoval L-typ kalciového kanálu přímo a reverzibilně (Scheffler et al. 2008). Proto proti vysokému krevnímu tlaku spočívá účinek extraktu z listů olivovníku patrně v jeho obsahu oleuropeinu, který působí synergicky s jinými účinnými látkami jednak inhibici ACE a kalciového kanálu. Stále však je potřeba více studií, které by přesvědčivě potvrdily antihypertenzívní mechanismus extraktu z listů olivovníku, protože tato studie nebyla navržena tak, aby poskytla odpověď na takovou otázku. Kromě jeho příznivých účinků na systolický a diastolický krevní tlak bylo také prokázáno, že extrakt z listů olivovníku má hodnotný vliv na zlepšení lipidového profilu u hypertoniků ve stadiu 1. Při studijním režimu dávkování (500 mg dvakrát denně po dobu 8 týdnů) bylo zjištěno, že extrakt významně snižoval hladinu celkového cholesterolu a rovněž hladinu triglyceridů u subjektů hodnocení a to o 2,8 % a 7,8 %, v uvedeném pořadí (Tabulka 3). Bylo zde také hraniční významné snížení hladiny LDL cholesterolu (2,9 %) pozorované ve skupině olivovníku (Tabulka 2). Výsledek je v souladu s výsledkem německé studie u dvojčat, která prokázala významné snížení hladiny LDL cholesterolu při léčbě extraktem z listů olivovníku (Perrinjaquet-Moccetti et al. 2008). Takovýto příznivý účinek na hladinu cholesterolu nebyl zjištěn ve skupině kapotprilu. U podskupiny subjektů s výchozí hladinou triglyceridů vyšší než je optimální hladina >200 mg/dl (Obr. 2), bylo snížení ve skupině olivovníku ještě pozoruhodnější (23,2 %). Ačkoli rozdíl mezi skupinami nebyl statisticky významný, prokázala analýza před a po nepochybně efekt na snížení hladiny triglyceridů ve skupině olivovníku (Obr. 2). Tento nález ukazuje, že čím vyšší je výchozí hladina triglycerdů v plasmě, tím větší by bylo snížení. Takové snížení bylo dokonce pouze mírně nižší než je snížení u fenofibrátu, který má silný účinek na snížení hladiny triglyceridů (Keating and Croom 2007). Duální účinek extraktu z listů olivovníku jak na snížení krevního tlaku tak na zlepšení lipidového profilu je výhodný, protože nižší hladiny Tabulka 3 Výchozí hodnoty a hodnoty krevního tlaku na konci studie, hladina celkového cholesterolu a triglyceridů. Parametry Výchozí průměrný (SD) Koncový průměrný (SD) Skupina olivovníku (n = 72) Systolický TK (mm Hg) 145.0(5.0) (10.4) ** Diastolický TK (mm Hg) 91.3(5.1) 86.6 (6.9) ** TC (mg/dl) (34.6) 196.4(32.0) * TG (mg/dl) (68.2) 128.4(63.8) * Skupina kaptoprilu (n = 76) Systolický TK (mm Hg) (4.5) (9.3) <0,001 ** Diastolický TK (mm Hg) 89.9 (6.6) 83.4(7.1) <0,001 ** TC (mg/dl) 183.6(27.5) (30.2) TG (mg/dl) 119.5(63.0) 118.2(67.7) SBP, systolický TK; DBP, diastolický TK; TC, celkový cholesterol; TG, triglyceridy; V, návštěva; Ukončení studie (po 8 týdnech léčby). * Významně odlišné na α = 0,05. ** Významně odlišné na α= 0,01. p

ZE SVĚTA MLADÝCH PRAKTIKŮ RCGP KONFERENCE GLASGOW 3.-6. 10. 2012 STÁŽ V GLASGOW, 1.-4. 10. 2012. PC A DOKTOR KAM S DATY, aneb co není doma, se počítá?

ZE SVĚTA MLADÝCH PRAKTIKŮ RCGP KONFERENCE GLASGOW 3.-6. 10. 2012 STÁŽ V GLASGOW, 1.-4. 10. 2012. PC A DOKTOR KAM S DATY, aneb co není doma, se počítá? Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 3/2013 O B S A H Č Í S L A ročník 12 nejčtenější časopis praktických lékařů příloha: Doporučený postup PREVENCE KVO ODBORNÉ ČLÁNKY

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Amesos 10 mg/5 mg tablety Amesos mg/10 mg tablety Amesos mg/5 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Amesos 10 mg/5 mg tablety: Jedna tableta

Více

Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu

Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu K69azK107 Kardio.qxd 9.3.2007 15:19 Stránka 73 DOPORUâENÍ PRO... Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu Doporučené postupy

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje 125 mg bosentanum (jako monohydricum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje 125 mg bosentanum (jako monohydricum). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tracleer 125 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 125 mg bosentanum (jako monohydricum). Úplný seznam pomocných látek viz bod

Více

Doporuèení pro diagnostiku a léèbu dyslipidemií v dospìlosti, vypracované výborem Èeské spoleènosti pro aterosklerózu

Doporuèení pro diagnostiku a léèbu dyslipidemií v dospìlosti, vypracované výborem Èeské spoleènosti pro aterosklerózu Doporučené postupy Doporuèení pro diagnostiku a léèbu dyslipidemií v dospìlosti, vypracované výborem Èeské spoleènosti pro aterosklerózu H. Vaverková 1, V. Soška 2, H. Rosolová 3, R. Češka 4, R. Cífková

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls30566/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CORSIM 10 CORSIM 20 CORSIM 40 potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Corsim 10: jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

Výběr ze světové literatury s klinickými komentáři. Ročník VIII číslo 1 Březen 2010. Těhotenství u dialyzovaných pacientek ano, či ne?...

Výběr ze světové literatury s klinickými komentáři. Ročník VIII číslo 1 Březen 2010. Těhotenství u dialyzovaných pacientek ano, či ne?... Nezávislý informační bulletin Výběr ze světové literatury s klinickými komentáři Ročník VIII číslo 1 Březen 2010 Řídí redakční rada: Předseda: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. Klinika nefrologie 1. LF

Více

Medilip 10 mg tablety: Světle růžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým A na jedné straně a 01 na druhé straně.

Medilip 10 mg tablety: Světle růžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým A na jedné straně a 01 na druhé straně. Sp.zn.sukls265814/2012, sukls265813/2012, sukls265812/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Medilip 10 mg potahované tablety Medilip 20 mg potahované tablety Medilip 40 mg potahované tablety

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg, 20 mg nebo 40 mg (ve formě atorvastatinum calcicum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg, 20 mg nebo 40 mg (ve formě atorvastatinum calcicum). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Atorvastatin +pharma 10 mg, potahované tablety Atorvastatin +pharma 20 mg, potahované tablety Atorvastatin +pharma 40 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Competact 15 mg/850 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje pioglitazonum (ve formě hydrochloridu) 15

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi Kapitoly Ročník 4 Číslo 4/2012 z kardiologie pro praktické lékaře P o d p o ř e n o e d u k a č n í m g r a n t e m s p o l e č n o s t i T e v a z obsahu Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU INEGY 10 mg/10 mg tablety INEGY 10 mg/20 mg tablety INEGY 10 mg/40 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SORTIS 10 mg SORTIS 20 mg SORTIS 40 mg SORTIS 80 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SORTIS 10 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

VÝBĚR ZE SVĚTOVÉ LITERATURY S KLINICKÝMI KOMENTÁŘI

VÝBĚR ZE SVĚTOVÉ LITERATURY S KLINICKÝMI KOMENTÁŘI Nezávislý informační bulletin VÝBĚR ZE SVĚTOVÉ LITERATURY S KLINICKÝMI I Ročník X Číslo 1 Únor 2012 Řídí redakční rada: Předseda: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. Klinika nefrologie TC IKEM, Praha Členové:

Více

Diabetická asociace České republiky. Závěrečná zpráva

Diabetická asociace České republiky. Závěrečná zpráva 1.0 TITULNÍ STRANA Prospektivní observační projekt pro význam diference glykémie a triglyceridémie nalačno vs. postprandiálně (při definované energetické zátěži) pro odhad úspěšnosti terapie analogy GLP1

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls70429-31/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Egilipid 10 mg Egilipid 20 mg Egilipid 40 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje simvastatinum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CRESTOR 5 mg CRESTOR 10 mg CRESTOR 20 mg CRESTOR 40 mg Potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Rosuvastatinum calcicum 5,20 mg, 10,40 mg,

Více

souhrn údajů o přípravku

souhrn údajů o přípravku souhrn údajů o přípravku. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tarceva mg potahované tablety Tarceva mg potahované tablety Tarceva mg potahované tablety Při předepisování přípravku Tarceva je nutno vzít v úvahu faktory související

Více

Jedna tableta obsahuje telmisartanum 80 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg.

Jedna tableta obsahuje telmisartanum 80 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Actelsar HCT 80 mg/25 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje telmisartanum 80 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg. Úplný seznam pomocných látek viz bod

Více

Jedna dávka obsahuje 10 mikrogramů (μg) exenatidu ve 40 mikrolitrech (μl), (0,25 mg exenatidum v 1 ml).

Jedna dávka obsahuje 10 mikrogramů (μg) exenatidu ve 40 mikrolitrech (μl), (0,25 mg exenatidum v 1 ml). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BYETTA 10 mikrogramů injekční roztok, předplněné pero 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka obsahuje 10 mikrogramů (μg) exenatidu ve 40 mikrolitrech

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně v registraci sp.zn. sukls107761/2010, sukls107772/2010 a sukls107774/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně v registraci sp.zn. sukls107761/2010, sukls107772/2010 a sukls107774/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně v registraci sp.zn. sukls107761/2010, sukls107772/2010 a sukls107774/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GENSI 10 mg GENSI 20 mg GENSI 40 mg SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Simgal 10 mg Simgal 20 mg Simgal 40 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje simvastatinum 10 mg. Jedna

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu Kapitoly Ročník 3 Číslo 3/2011 z kardiologie pro praktické lékaře PODPOŘENO EDUKAČNÍMI GRANTY SPOLEČNOSTÍ TEVA A VALEANT z obsahu Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu Péče o pacienty s DM 2. typu

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Natrixam 1,5 mg / 5 mg, tablety s řízeným uvolňováním Natrixam 1,5 mg / 10 mg, tablety s řízeným uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta

Více

Starší pacienti (viz bod 4.4) Léčba by měla být zahájena dávkou 2 mg/0,625 mg denně s ohledem na odpověď krevního tlaku a renálních funkcí.

Starší pacienti (viz bod 4.4) Léčba by měla být zahájena dávkou 2 mg/0,625 mg denně s ohledem na odpověď krevního tlaku a renálních funkcí. sp. zn. sukls210798/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Gleperil Combi 4 mg/1.25 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje perindoprilum erbuminum

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kinzalmono 20 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje telmisartanum 20 mg. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV tel. Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls5513/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č.3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls5513/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č.3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls5513/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Aletro 2,5 mg potahované tablety 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta

Více

PŘEDNOSTKA: PROF. MUDR. ELIŠKA SOVOVÁ, PH.D., MBA

PŘEDNOSTKA: PROF. MUDR. ELIŠKA SOVOVÁ, PH.D., MBA LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace I. interní klinika kardiologická PŘEDNOSTKA: PROF. MUDR. ELIŠKA SOVOVÁ, PH.D., MBA CVIČENÍ

Více

Ročník V číslo 2 Květen 2007

Ročník V číslo 2 Květen 2007 Nezávislý informační bulletin V ý b ě r z e s v ě t o v é l i t e r a t u r y s k l i n i c k ý m i k o m e n t á ř i Ročník V číslo 2 Květen 2007 Řídí redakční rada: Předseda: Prof. MUDr. Vladimír Tesař,

Více