Phytomedicine. Extrakt z listů olivovníku evropského (Olea europaea) je účinný u pacientů s hypertenzí stadia 1: srovnání s kaptoprilem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Phytomedicine. Extrakt z listů olivovníku evropského (Olea europaea) je účinný u pacientů s hypertenzí stadia 1: srovnání s kaptoprilem"

Transkript

1 Phytomedicine xxx (2010) xxx-xxx Obsah je k dispozici na Science Direct Phytomedicine internetové stránky č asopisu: Extrakt z listů olivovníku evropského (Olea europaea) je účinný u pacientů s hypertenzí stadia 1: srovnání s kaptoprilem Endang Susalit a, 1, Nafrialdi Agus b,2, Imam Effendi a, 1, Raymond R. Tjandrawinata c *, Dwi Nofiarny c,3, Tania Perrinjaquet-Moccetti d,4, Marian Verbruggen d, 4 * Nephrology & Hypertension Division, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, University of Indonesia/Dr. Cipto Mangunkusumo National General Hospital, Jl. Diponegoro 71, Jakarta 10430, Indonésie b Pharmacology and Therapeutics Department, Faculty of Medicine, University of Indonesia/Dr. Cipto Mangunkusumo National General Hospital, Jl. Salemba 6, Central Jakarta, Indonésie c Dexa Medica Group, Indonesia, Titan Center, 3rd Floor,Jl. Boulevard Bintaro, Block B7/B1, No. 5, Bintaro Jaya Sector 7, Tangerang 15224, Indonésie d Frutarom Switzerland Ltd., Rütiwisstrasse 7, CH-8820 Wädenswil, Švýcarsko Č LÁNEK INFO Klíčová slova: List olivovníku Olivovník evropský Oleuropein Kaptopril Hypertenze Stadium 1 Krevní tlak Dvojitě zaslepená, randomizovaná studie ABSTRAKT Dvojitě zaslepená, randomizovaná studie s paralelními skupinami a aktivní kontrolou byla provedena s cílem vyhodnotit antihypertenzívní účinek a rovněž toleranci extraktu z listů olivovníku v porovnání s kaptoprilem u pacientů s hypertenzí ve stadiu 1. Kromě toho tato studie také hodnotila hypolipidemické účinky extraktu z listů olivovníku u těchto pacientů. Studie se skládala ze vstupní fáze trvající 4 týdny s následnou 8týdenní léčebnou fází. Extrakt z listů olivovníku (Olea europaea L.) (EFLA 943) byl podáván orálně v dávce 500 mg dvakrát denně v plošném režimu dávkování v průběhu 8 týdnů. Kaptopril byl podáván v dávce 12,5 mg dvakrát denně na začátku. Po 2 týdnech, v případě potřeby, by dávka kaptoprilu byla titrována na 25 mg dvakrát denně podle odpovědi subjektu na léčbu. Primární cílový ukazatel účinnosti bylo snížení systolického krevního tlaku od výchozího stavu do 8. týdne léčby. Sekundární cílové ukazatele účinnosti zahrnovaly změny systolického krevního tlaku a rovněž diastolického krevního tlaku v každém časovém bodě hodnocení a zlepšení lipidového profilu. Hodnocení krevního tlaku bylo prováděno každý týden po dobu 8 týdnů léčby; zatímco lipidový profil byl hodnocený ve 4týdenním intervalu. Průměrný systolický krevní tlak při výchozím stavu byl 149,3 ± 5,58 mmhg ve skupině olivovníku a 148,4 ± 5,56 mmhg ve skupině kaptoprilu; a průměrný diastolický krevní tlak byl 93,9 ± 4,51 a 93,8 ± 4,88 mmhg, v uvedeném pořadí. Po 8 týdnech léčby došlo v obou skupinách k výraznému snížení systolického i diastolického krevního tlaku oproti výchozí hodnotě; zatímco tato snížení se významně nelišila mezi oběma skupinami. Průměrná snížení systolického krevního tlaku od výchozího stavu do konce studie byla -11,5 ± 8,5 a -13,7 ± 7,6 mmhg ve skupině olivovníku a kaptoprilu, v uvedeném pořadí; a snížení diastolického krevního tlaku byla -4,8 ± 5,5-6,4 ± 5,2 a mmhg, v uvedeném pořadí. Významné snížení hladiny triglyceridů bylo pozorováno ve skupině olivovníku, ale nikoliv ve skupině kaptoprilu. Závěrem lze říci, že extrakt z listů olivovníku (Olea europaea) v dávce 500 mg dvakrát denně, byl podobně účinný při snížení systolického a diastolického krevního tlaku u pacientů s hypertenzí stadia 1 jako kaptopril podávaný v účinné dávce 12,5-25 mg dvakrát denně Elsevier GmbH. Všechna práva vyhrazena. Úvod Hypertenze postihuje asi 50 miliónů lidí ve Spojených státech a asi 1 miliardu jedinců na celém * Korespondující autor. Tel.: ; fax: (R.R. Tjandrawinata). 1 Tel.: ; fax: Tel: ; fax: Tel.: ; fax: Tel.: ; fax: /$ - see front matter 2010 Elsevier GmbH. Všechna práva vyhrazena. doi: /j.phymed světě. Při stárnutí populace se bude výskyt hypertenze zvyšovat ještě více, pokud nebudou zavedena rozsáhlá a účinná preventivní opatření (Chobanian et al. 2003). Vynikající data z klinických studií dokazují, že snížení krevního tlaku dosažené pomocí několika tříd antihypertenzív, které jsou v současnosti k dispozici, včetně inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE), blokátorů receptoru pro angiotenzin (ARB), alfablokátorů, blokátorů kalciových kanálů (CCB) a thiazidových diuretik, sníží komplikace hypertenze (Chobanian et al. 2003). Nicméně, většina pacientů s hypertenzí vyžaduje dva nebo více antihypertenzívních léků pro dosažení svých cílových hladin krevního tlaku (<140/90 mmhg nebo <130/80 mmhg pro pacienty s cukrovkou nebo chronickým onemocněním ledvin) (Black et al. 2001; Cushman et al. 2002), což na jedné straně také znamená zvýšené riziko nežádoucích účinků a zvýšení nákladů na léčbu.

2 2 Jedna důležitá alternativa pro překlenutí účinnosti a léčebných nákladů je - využití potenciálních fytofarmak. Listy olivovníku (Olea europaeal.) byly používány již od starých dob proti vysokému krevnímu tlaku, ateroskleróze a diabetu a pro jiné lékařské účely (Jänicke et al. 2003). Antihypertenzívní účinky a účinky na snížení hladiny cholesterolu u listů olivovníku jsou dobře zdokumentovány (Cherif et al. 1996; Bennani-Kabchi et al. 1999, 2000; De Pasquale et al. 1991; Khayyal et al. 2002). List olivovníku obsahuje účinné látky oleuropein (polyfenolický iridoid glykosid) (Panizzi et al. 1960), oleacein (Somova et al. 2003) a kyselinu oleanolovou (Hansen et al. 1996). EFLA 943, stabilní extrakt z listů olivovníku, který je standardizován na oleuropein, byl předklinicky hodnocen s ohledem na bezpečnost a antihypertenzívní účinky (Khayyal et al. 2002). V předběžné klinické studii provedené u 20 dospělých jednovaječných dvojčat s mírnou hypertenzí v Německu bylo prokázáno, že léčba pomocí EFLA 943 v dávce 500 nebo 1000 mg denně po dobu 8 týdnů vedla k významnému snížení systolického a diastolického krevního tlaku, které bylo vyšší než u kontrolní skupiny (bez léčby). Při dávce 1000 mg denně byl extrakt jasně lepší než doporučení týkající se změny životního stylu pro snižování průměrné hladiny krevního tlaku od výchozího stavu. Studie také ukázala, že obě dávky extraktu poskytly významné snížení hladiny LDL cholesterolu(perrinjaquet-moccetti et al. 2008). Na základě pozitivních výsledků pozorovaných v preklinických studiích a ve studiích u člověka byla současná klinická studie navržena tak, aby v prvé řadě potvrdila antihypertenzívní účinek extraktu z listů olivovníku EFLA 943 v porovnání s kaptoprilem jako jednoho ze standardních typů léčby hypertenze u pacientů s hypertenzí stadia 1. Sekundární cíle studie zahrnovaly vyhodnocení hypolipidemických účinků extraktu z listů olivovníku a vyhodnocení bezpečnosti a snášenlivosti extraktu z listů olivovníku u pacientů s hypertenzí stadia 1. Je široce známo, že změny stravování hrají důležitou roli v léčbě krevního tlaku. U vysoce motivovaných subjektů jsou dietní změny účinné při snížení a kontrole krevního tlaku, a slouží jako počáteční léčba před farmakoterapií u nekomplikované hypertenze stadia 1 (Appel et al. 1997, 2009; He and MacGregor 2004; Mulrow et al. 2008). S ohledem na tuto skutečnost a předchozí důkaz, že antihypertenzívní účinek extraktu listů olivovníku prokázal lepší účinky než doporučené změny životního stylu (Perrinjaquet-Moccetti et al. 2008), byla dvouramenná, randomizovaná, kontrolovaná studie zahrnující subjekty nereagující na samotnou dietu s použitím účinné antihypertenzívní látky jako kontroly považována za vhodnou pro odpověď na cíle studie. Materiál a metody Protokol, dokument souhlasu a informace pro pacienta byly přezkoumány a schváleny nezávislou etickou komisí (University of Indonesia, Jakarta, Indonésie), před zahájením studie. Studie byla provedena v souladu s Helsinskou deklarací a Správnou klinickou praxí. Písemný informovaný souhlas každého subjektu studie byl získán před veškerými aktivitami souvisejícími se studií a zkoušející si uschoval dokumenty souhlasu. Plán studie Jednalo se o randomizovanou, dvojitě zaslepenou klinickou studii s aktivní kontrolou, která zahrnovala 4týdenní jednoduše zaslepenou vstupní fázi (samotná dieta) s následnou 8týdenní dvojitě zaslepenou léčebnou fází s: aktivním kontrolním lékem (kaptopril) nebo extraktem z listů olivovníku. Vstupní fáze byla důležitá, aby byl proveden screening těch pacientů, kteří dobře reagovali na samotnou dietu. Subjekty, které byly zařaditelné do studie, měly hypertenzi stadia 1 definovanou podle systolického krevního tlaku mmhg měřeného v ordinaci s diastolickým krevním tlakem buď <90mmHg (klasifikované jako izolovaná hypertenze, ISH) nebo mezi 90 a 99 mmhg, při screeningu a po návštěvě pro vstupní fázi a byli to buď naivní pacienti nebo pacienti léčení jakýmkoli antihypertenzívem ve věku mezi 25 a 60 lety při screeningu. Tyto subjekty, které byly na antihypertenzívní léčbě, byly požádány, aby přestaly užívat své léky během své účasti ve studii a byly zařazeny na základě svého souhlasu. Kritéria pro vyloučení zahrnovala: anamnézu sekundární hypertenze, jako je hyperaldosteronismus, feochromocytom, stenózu renální tepny, Cushingův syndrom, přítomnost poškození cílového orgánu (selhání ledvin, srdeční selhání, infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda 6 měsíců před studií), srdeční blok druhého nebo třetího stupně, chlopenní srdeční vadu; subjekty s diabetem, poruchou funkce jater, jakýmkoli onemocněním, které by podle posouzení zkoušejícím mohlo ovlivnit účast ve studii nebo hodnocení studie, známou nebo suspektní alergii na hodnocený přípravek nebo související produkty a účast v jiných klinických studií v 30 dnů před screeningem. Těhotné a kojící ženy se studie nemohly účastnit. Pacienti byli vyřazeni ze studie podle rozhodnutí zkoušejícího, pokud nedodržovali procedury studie nebo v důsledku bezpečnostních obav. Pacient byl také vyřazen, pokud: (1) po 4 týdnech vstupní fáze byl jeho systolický TK <140 nebo >159 mmhg nebo diastolický TK >99 mmhg, nebo (2) kdykoli během studie, pokud bylo pozorováno zvýšení systolického TK >15 mmhg v porovnání s výchozí hodnotou (po vstupní fázi) nebo pokud byl systolický TK >170 mmhg nebo diastolický TK >110 mmhg. Vhodní pacienti byli zařazeni do studie a informováni, aby během své účasti ve studii dodržovali dietní rady. Po 4týdenní vstupní fázi by pacienti, kteří byli stále vhodní podle vstupních a výstupních kritérií, dostali randomizační číslo při přiřazení buď do aktivní kontroly nebo do hodnoceného léku a byly by naplánovány jejich týdenní kontrolní návštěvy. Při každé návštěvě by všichni pacienti měli přinést deník a zbývající hodnocené léky (včetně použitých a nepoužitých lahviček-balení), které byly předány při předchozí návštěvě. Po celou dobu studie byly zařazené subjekty informovány, aby dodržovaly dietu s nízkým obsahem tuku (s nízkým obsahem saturovaných tuků a nízkou celkovou hladinou tuku, nízkou hladinou cholesterolu, s příjmem soli <2,4 g denně). Každý subjekt obdržel deník pro záznam své denní stravy a odchylek od doporučené diety. Také jim byl poskytnut informační leták, který jednoduše uváděl, jaké typy diety by měly být dodržovány a co omezit v průběhu studie. V této studii byly týdenní návštěvy také považovány za nejlepší způsob pro minimalizaci šancí na nedodržování léčby a rovněž příhod ztráty pro další sledování. Dva zkoušející týmy byly cíleně určeny pro důkladné a rutinní sledování toho, zda zařazené subjekty dodržují protokol studie. Taková monitorování compliance subjektů bylo prováděno tím způsobem, že se subjektům připomínaly instrukce ohledně diety a kontrolovalo se, zda užívaly svou studijní léčbu správně či nikoli a to jak telefonicky tak při návštěvě u nich doma mezi studijními návštěvami. Cílové ukazatele účinnosti a bezpečnosti Primární cílový ukazatel účinnosti byl snížení klinického systolického krevního tlaku od výchozího stavu do týdne 8. Sekundární cílové ukazatele účinnosti byly (1) snížení klinického systolického a diastolického krevního tlaku od výchozího stavu do každé návštěvy po léčbě (2) zlepšení lipidového profilu (změny hladin LDL, HDL, celkového cholesterolu a triglyceridů v plasmě nalačno) od výchozího stavu do týdne 4 a 8. Bezpečnostní cílové ukazatele byly klinicky významné změny laboratorních parametrů, jako jsou běžné hematologické parametry, hladiny sérových elektrolytů (sodík, draslík, chloridy), funkce jater (sérová alaninaminotransferáza, ALT a sérová aspartátaminotransferáza, AST), renální funkce (hladina kreatininu v séru) a nežádoucí účinky hlášené buď subjekty nebo pozorované zkoušejícím.

3 3 Hodnocená léčba a režim Hodnocená léčba během léčebné fáze byla: (1) Extrakt z olivovníku - jedna potahovaná tableta (Livitens, Dexa Medica) obsahuje 500 mg extraktu Benolea (EFLA 943) a pomocné tabletovací látky; nebo (2) Captopril (Dexacap, Dexa Medica) tablety v dávce 12,5 mg. Extrakt získávaný od společnosti Frutarom Switzerland Ltd., byl vyráběn ze sušených listů Olivovníku evropského L při použití extrakčního postupu s aplikací ethanolu (80 % m/m). Po patentovaném filtračním procesu (EFLA Hyperpure) byl hrubý extrakt vysušen. Na závěr byl přidán 15 % (m/m) Acaciae Gummi Ph. Eur jako nosič spolu s <0,5 % (m/m) koloidního bezvodého oxidu křemičitého Ph. Eur. Charakteristická složka v extraktu je % (m/m) oleuropein a použitá šarže měla obsah 19,9 % (m/m). Hodnocená léčba byla podávána ve dvojitě zaslepeném režimu s placebovým dvojníkem. Placebové dvojníky každého léku obsahovaly stejné složky jako příslušné účinné přípravky, ale bez účinných látek. Veškeré léky (systémové podání), včetně rostlinných přípravků jiných než hodnocené léky, které byly považovány za léky ovlivňující aktivitu hodnoceného léku, jako jsou antihypertenzíva a látky snižující hladinu tuků a kortikosteroidy, nebyly v průběhu studie povoleny. Antikoagulancia nebo léky působící proti krevním destičkám mohou být s opatrností podávány současně s hodnocenou léčbou. Ve 4týdenní vstupní fázi (týden -4 týden 0) byl placebový dvojník extraktu z listů olivovníku podáván v dávce 1 tableta denně. Během 8 týdnů léčebné fáze byl podáván extrakt z listů olivovníku v plošném režimu dávkování 500 mg dvakrát denně. Kaptopril byl podáván v úvodní dávce 12,5 mg dvakrát denně po dobu prvních 2 týdnů. V obou skupinách byla odpověď pacienta na léčbu hodnocena po 2 týdnech léčby, kdy v případě, že měl pacient systolický tlak již <140 mmhg nebo pokud došlo k minimálnímu snížení systolického tlaku o 5 mmhg od výchozího stavu, by pacient zůstal na úvodní dávce. Jinak by byl placebový dvojník kaptoprilu (u non-respondérů ve skupině olivovníku) nebo kaptopril (u non-respondérů ve skupině kaptoprilu) titrován na dávku 25 mg (nebo dvě tobolky) dvakrát denně po zbývající dobu studie. V případě závažných nežádoucích příhod bylo užívání hodnoceného léku ihned ukončeno a pacient byl léčen vhodnou léčbou/léky. Statistická analýza Hypotéza zájmu pro primární proměnné účinnosti byla ta, že průměrné snížení systolického krevního tlaku měřeného v ordinaci u pacientů užívajících extrakt z listů olivovníku bylo minimálně stejné jako u kaptoprilu. Odhad velikost vzorku byl vypočtený na základě nezávislého t-testu s využitím primárního cílového ukazatele účinnosti. Studie udávala změnu systolického krevního tlaku měřeného na klinice 9 mmhg během 1 roku léčby kaptoprilem (Materson et al. 1993). S využitím standardní odchylky (SD) 11 mmhg (Materson et al. 1993), statistické hladiny 0,05 a statistické síly 80 % pro detekci maximálního klinicky nevýznamného rozdílu 5 mmhg mezi skupinami olivovníku a kaptoprilu bylo výsledkem, že 144 subjektů (72 subjektů v ramenu) muselo dokončit studii. V analýzách primárního cílového ukazatele účinnosti byl použit nezávislý t-test předpokládající normální rozložení údajů mezi skupinami. Změny ve všech dalších sekundárních parametrech byly také uvedeny v tabulce a statisticky analyzovány mezi skupinami pomocí nezávislého t-testu. Analýza před a po léčbě (výchozí stav a konec léčby) obou primárních a sekundárních cílových ukazatelů byla provedena ve skupině pomocí párového t-testu. V průběhu analýzy mohly být proměnné logaritmicky transformovány tak, aby splnily základní distribuční předpoklady statistických modelů; nebo byl použit odpovídající neparametrický test. Všechny statistické testy byly na 5% hladině významnosti. Do bezpečnostní analýzy byli zařazeni všichni pacienti, kteří užili minimálně jednu dávku hodnoceného přípravku. Hodnocení bezpečnosti byla založena na laboratorních vyšetřeních (včetně hematologických parametrů, elektrolytů, funkce jater a ledvin) a hlášených/pozorovaných nežádoucích příhodách. Všechny laboratorní parametry před a po léčbě byly zaznamenány do tabulky podle skupin a analyzovány jednotlivě pomocí párového t-testu nebo Wilcoxonova modelu, pokud nebyly údaje normálně rozloženy. Nežádoucí příhody byly shrnuty podle třídy orgánového systému a WHO ARD preferovaného termínu. Souhrn v tabulce obsahoval počet subjektů s příhodou, procento exponovaných příhodě a počet příhod. Dále byl uveden seznam jednotlivých pacientů a rovněž seznam všech jednotlivých nežádoucích příhod spolu s odpovídajícími atributy, jako je frekvence, závažnost a vztahu k hodnocenému léku. Pro analýzy byl použit SPSS verze Výsledky Dispozice pacientů Od října 2007 do srpna 2008 bylo zařazeno do studie 232 pacientů odeslaných na Oddělení nefrologie a léčby hypertenze na Klinice vnitřního lékařství na Lékařské fakultě v Indonésii. Z nich dokončilo studii 162 (69,8 %) subjektů, 16 (6,9 %) jich bylo vyřazeno ze studie z různých důvodů uvedených na Obr. 1, a 54 (23,3 %) nemělo žádné údaje po léčbě. Mezi těmito subjekty, které dokončily studii, bylo 14 (6,0 %), které nedodržovaly studijní léčbu (spotřeba studijní léčby <80 %), což vedlo k počtu 148 (63,8 %) pacientů, kteří byli hodnotitelní v analýze účinnosti dle protokolu. Mezi subjekty bez dostupných údajů po léčbě byl jeden subjekt se selháním screeningu; u zbývajících došlo ke snížení systolického tlaku na normální rozmezí (43 osob), nebo se krevní tlak zvýšil na hypertenzi stadia II (10 osob) po prvním 4týdenním období a proto byly vyřazeny ze studie. Celková dispozice pacientů je shrnuta na Obr. 1 Demografické a výchozí charakteristiky Jak je uvedeno v Tabulce 1, měly obě skupiny srovnatelné demografické a výchozí charakteristiky. Průměrný věk účastníků ve skupině olivovníku a kaptoprilu byl 51,5 ± 5,8 a 49,7 ± 6,8 roku, v uvedeném pořadí, a obě skupiny byly převážně zastoupeny ženami (85,4% a 87,6%, v uvedeném pořadí). S ohledem na kategorii BMI mělo pouze 2-3 % pacientů v každé skupině normální body mass index, přičemž subjekty s podváhou, nadváhou a obézní subjekty byly rovnoměrně rozděleny mezi oběma skupinami. LDL a celkový cholesterol na začátku studie byly poněkud vyšší ve skupině olivovníku než ve skupině kaptoprilu a podíl subjektů s vysokou hladinou LDL cholesterolu (>130 mg/dl) byl také vyšší ve skupině olivovníku. Avšak porovnány byly rozdíly při výchozím stavu a na konci studie, namísto výsledků na konci studie a proto mírně odlišné výchozí hodnoty by příliš neovlivnily hodnocení. Hodnocení účinnosti Výsledky účinnosti jsou uvedeny v Tabulkách 2-4. Všechny cílové ukazatele účinnosti byly analyzovány na základě PP populace zahrnující 148 pacientů. Účinky na krevní tlak Na konci studie bylo 28 (36,8 %) subjektů ve skupině kaptoprilu, jejíž režim dávkování musel být titrován na 25 mg dvakrát denně. Zatímco ve skupině olivovníku byl zamaskovaný kaptopril titrován

4 4 Obr. 1. Dispozice pacientů ITT, intent-to-treat; SBP, systolický tk; SF, skrínované selhání; WD, vyřazení. až na dvě tablety dvakrát denně u 35 (48,6 %) subjektů (Obr. 1). Extrakt z listů olivovníku prokázal srovnatelný antihypertenzívní účinek (-11,5 ± 8,6 a -4,8 ± 5,5 mmhg pro systolický a diastolický krevní tlak, v uvedeném pořadí), než u kaptoprilu (-13,7 ± 7,6 a -6,4 ± 5,2 mmhg pro systolický a diastolický krevní tlak, v uvedeném pořadí), viz Tabulka 2. Rozdíly mezi skupinami ve smyslu snížení systolického a diastolického krevního tlaku byly zjištěny jako statisticky a klinicky nevýznamné (p>0,05). Bezpečnostní hodnocení Bezpečnostní laboratorní údaje před a po léčbě jsou uvedeny v Tabulce 4. Na konci léčby bylo zjištěno, že následující laboratorní parametry byly statisticky odlišné od výchozího stavu: ALT, hematokrit, Účinky na lipidový profil Užívání extraktů z listů olivovníku také vedlo ke zlepšení lipidového profilu, což se projevilo jako výrazné snížení hladin celkového cholesterolu a triglyceridů a mírné snížení LDL cholesterolu oproti výchozí hodnotě; ale nebyl pozorován žádný vliv na HDL cholesterol. Takovéto příznivé účinky na hladiny cholesterolu nebyly zjištěny ve skupině kaptoprilu. Snížení LDL cholesterolu oproti výchozímu stavu do týdne 8 léčby bylo významně vyšší (p = 0,032) ve skupině olivovníku (-3,89 ± 19,40 mg/dl) než ve skupině kaptoprilu (2,14 ± 14,20 mg/dl) (Tabulka 2). Dále bylo zjištěno významné snížení hladiny triglyceridů vlivem extraktu z listů olivovníku -11,90 ± 46,17 mg/dl ve srovnání s téměř žádnou změnou při léčbě kaptoprilem (-1,26 ± 43,31 mg/dl). V podskupině pacientů s vysokou výchozí hladinou trilyceridů (> 200 mg/dl) byl účinek extraktu z listů olivovníku ještě výraznější (Obr. 2): hladina triglyceridů se snížila až na 23,2 % (-53,13 ±58,71 mg/dl) od výchozí hladiny ve srovnání se snížením 13,9 % (-38,44 ± 53,53 mg/dl) ve skupině kaptoprilu. Rozdíl mezi skupinami u analýzy podskupiny nebyl statisticky významný, protože statistická síla této podskupiny byl příliš nízká k odhalení takového rozdílu. Obr. 2. Hladiny triglyceridů v plasmě v průběhu studie u podskupiny s výchozí hladinou triglyceridů vyšší než 200 mg/dl. Počet subjektů ve skupinách olivovníku a kaptoprilu byl 15 a 9, v uvedeném pořadí, *, výrazně odlišný (p <0,05) s výchozí hodnotou, **, výrazně odlišný (p <0,01) s výchozí hodnotou, TG, triglyceridy, Wk, týden, konec studie (po 8 týdnech léčby). Žádné významné rozdíly mezi skupinami, zvláště v důsledku nízké statistické síly.

5 5 Tabulka 1 Demografické a výchozí charakteristiky. Charakteristika Věk (y) - průměr (SD) Pohlaví Muž - n (%) Žena - n [%) BMI (kg/m 2 ) - průměr (SD) BMI kategorie Podváha - n (%) Normální - n (%) Nadváha - n (%) Obezita - n(%) Kouření cigaret Nic - n (%) Abstinent-n (%) Kuřák- n(%) Alkoholismus Nic - n(%) Abstinent - n (%) Alkoholik - n (%) Při screeningu Systolický krevní tlak (mm Hg) - průměr (SD) Diastolický krevní tlak (mm Hg) - průměr (SD) Délka hypertenze (roky) - průměr (SD) FPG (mg/dl) -průměr (SD) LDL-C (mg/dl) - průměr (SD) HDL-C (mg/dl) - průměr (SD) TC (mg/dl) - průměr (SD) TG (mg/dl) - průměr (SD) Při výchozím stavu (po 4týdenní vstupní fázi) Systolický TK (mm Hg) - průměr (SD) Diastolický TK (mmhg) - průměr (SD) LDL-C (mg/dl) - průměr (SD) Normální LDL-C- n (%) Vysoký LDL-C (>130 mg/dl) - n (%) HDL-C (mg/dl) - průměr (SD) TC (mg/dl) - průměr (SD) TG (mg/dl) - průměr (SD) Normální TG - n (%) Vysoké TG (>200 mg/dl) - n (%) PP(N=148) Olivovník (n = 72) 51.5(5.8) 12(16.7) 60(83.3) 26.2(4.15) 27(37.5) 2(2.8) 18(25.0) 25(34.7) 57(73.6) 8(11.1) 11(15.3) 65(90.3) 5(6.9) 2(2.8) (5.93) 93.9 (4.46) 2.55 (5.77) 90.8 (9.85) 141,1(31,50) 50,5(11,81) 206,2 (33,6) 126,2(51,75) 145.0(5.00) 91.3(5.14) 136.4(32.18 ) 34(47.2) 38(52.8) 48.3(11.30) (34,6) (68,15) 62(86,1) 10(13,9) Kaptopril (n = 76) 49.7 (6.8) 10(13.2) 66(86.2) 26,7 (4,40) 21(27.6) 2(2.6) 21(27.6) 32(42.1) 53(69.7) 5(6.6) 18(23.7) 68(89.5) 6(7.9) 2(2.6) 147.9(6.17) 93.5 (4.90) 2.98 (5.59) 91.6(10.12) 128.9(29.20) 51.0(11.01) (31.16) 113.2(59.80) (4.45) 89,8 (6,60) 122,3(25,73) 49(65.5) 27(35.5) 47.9(9.13) 183.6(27.47) 119.5(63.04) 70(92.1) 6(7.9) PP, analýza podle protokolu; TK, krevní tlak; FPG, glykémie nalačno; AST, aspartát aminotransferáza v séru; ALT, alanin aminotransferáza v séru; LDL-C, cholesterol o nízké hustotě; HDL-C, cholesterol o vysoké hustotě; TC, celkový cholesterol; TG, triglyceridy. * Významně odlišný (na α = 0,05) mezi skupinami. P * * * <0.001 * hladiny trombocytů a draslíku ve skupině olivovníku, ALT, kreatinin v séru, hemoglobin, hematokrit, erytrocyty a leukocyty ve skupině kaptoprilu. Tyto změny však nejsou klinicky významné, protože absolutní hodnoty jednotlivých parametrů na konci léčby byly všechny stále v mezích svých normálních hodnot, a došlo pouze k mírnému posunu od jejich výchozích hodnot (Tabulka 4). Další laboratorní bezpečnostní parametry neprokázaly žádný rozdíl na konci léčby ve srovnání s výchozím stavem. Bylo hlášeno celkem nežádoucích příhod u 168 (94,4 %) hodnocených subjektů, 83 subjektů (49,4 %) patřilo do skupiny olivovníku a 85 (50,6 %) do skupiny kaptoprilu. Většina nežádoucích příhod byla mírná (99,8 %) a srovnatelná mezi skupinami. Mezi nejčastější nežádoucí příhody, které přispěly k více než 5 % celkového počtu příhod zaznamenaných v průběhu studie, patřily kašel (4,6 % ve skupině olivovníku a 7,0 % ve skupině kaptoprilu) a závratě (5,9 % ve skupině olivovníku a 6,3 % ve skupině kaptoprilu). Méně často byly hlášeny svalové potíže, bolesti hlavy, únava, malátnost, bolest svalů a svalové křeče a byly srovnatelné mezi skupinami při výskytu do 5 % z celkového počtu příhod. Jedna příhoda (ve skupině olivovníku) splnila kritéria závažné nežádoucí příhody. Tento subjekt měl závažnou anémii po přetrvávající menorhagii. Subjekt byl hospitalizovaný až do zotavení se z anémie a stabilizace stavu. Na základě anamnézy pacientky týkající se potratu a kyretáže, lze dojít k závěru, že neexistuje žádný vztah mezi touto nežádoucí příhodou a hodnocenou léčbou. Jen kašel pravděpodobně souvisel s kaptoprilem, protože tento nežádoucí účinek je všeobecně známý při užívání kaptoprilu, zejména u starších pacientů. Závratě, svalové potíže a bolest hlavy byly považovány za pravděpodobně související s extraktem z listů olivovníku a s kaptoprilem. Všechny nežádoucí příhody na konci studie vymizely. Na konci studie všechny nežádoucí příhody u subjektů buď vymizely nebo se stabilizovaly. Diskuze Antihypertenzívní a cholesterol snižující účinek extraktu z listů olivovníku (EFLA 943) byl dříve prokázán v klinické studii provedené u 20 párů jednovaječných dospělých dvojčat s mírnou hypertenzí (systolický tlak mmhg a diastolický tlak mmhg) provedené v Německu (Perrinjaquet-Moccetti et al. 2008). V souladu s výsledky německé studie u dvojčat dospěla tato studie také k příznivému výsledku u extraktu u pacientů s hypertenzí stadia 1 (s výchozí hladinou systolického krevního tlaku vyšší než 140, ale nižší než 160 mmhg). Ve skupině olivovníku i kaptoprilu došlo k výraznému snížení systolického i diastolického krevního tlaku po 8 týdnech léčby ve srovnání s výchozím stavem (Tabulka 3). U subjektů s hypertenzí stadia 1 prokázal extrakt z listů olivovníku v denní dávce 2 x 500 mg snížení krevního tlaku, a to jak systolického a diastolického, u kterého bylo prokázáno, že je účinně srovnatelný se snížením dosaženém u

6 6 Tabulka 2 Cílové ukazatele účinnosti v obou skupinách. Parametry Olivovník (n = 72) Průměrný (SD) Kaptopril (n = 76) Průměrný (SD) p 95% Interval spolehlivosti Snížení diastolického krevního tlaku od výchozího stavu, po x týdnu léčby (mmhg) 1-3.4(8.1) (9.6) 3-7.4(8.8) (8.8) 5-8.8(8.7) (9.4) 7-9.4(8.5) 8-11,5(8,6) -6.2(8.1) -8.5 (9.0) -8.5(10.2) -11.0(9.2) -10.8(10.1) -12.5(8.9) -11.9(9.1) -13.7(7.7) * 0,157 až 5, ,340 až 5, ,022 až 4, ,282 až 4, ,093 až 5, * 0,350 až 6, ,355 až 5, ,413 až 4,861 Snížení diastolického krevního tlaku od výchozího stavu, po x týdnu léčby (mmhg) 1 0,1 (5,7) (5.8) 3-1.5(5.6) (6.3) 5-2.9(5.1) 6-3.0(6.1) 7-2.9(5.8) (5.5) Změna lipidového profilu od výchozího stavu, po x týdnu léčby (mg/dl) LDL-C 4-1.8(19.6) - 3.9(19.4) HDL-C (4.9) 0.1 (5.7) TC (19.8) (22.2) TG (37.5) (46.2) -1.1 (5.5) -1.9(4.6) -2.7 (5.4) -3.4(8.1) -3.7 (4.7) -4.4 (4.7) -4.3 (5.5) -6.4 (5.2) 1.7(13.8) 2.1 (14.2) -0.5 (5.0) -0.9 (5.4) -1.1(15.6) 0.5(17.4) -4.0(31.4) -1.3(43.3) ,859 až 2, ,574 až 3, ,137 až 3, ,828 až 2, ,422 až 3, ,437 až 3, až ,052 až 2, * -11,536 až -0, ,113 až 2, ,775 až 2, ,734 až 2, ,690 až 0, ,215 až 5, ,176 až 3,897 SBP, systolický krevní tlak; DBP, diastolický krevní tlak; LDL-C, cholesterol o nízké hustotě; HDL-C, cholesterol o vysoké hustotě; TC, celkový cholesterol; TG, triglyceridy. * Významně odlišné na α = 0,05. Kaptopril byl podáván v dávce 12,5 nebo 25 mg (dávka byla upravena podle odpovědi subjektu) dvakrát denně (Tabulka 2). Mechanismus účinku, kterým extrakt z listů olivovníku vykazuje své antihypertenzívní působení, je trvale studován. Antihypertenzívní účinky aktivních složek v extraktu z listů olivovníku, jako je oleuropein a oleacein, by mohly souviset s inhibicí ACE: tyto složky mohly být štěpeny ß-glukosidázou na deriváty s vysokou inhibiční aktivitou na ACE (Hansen et al. 1996). Oleuropein byla uznán jako jedna ze zodpovědných složek odvaru z listů s vazodilatačním účinkem na izolované preparáty aorty potkana (Zarzuelo et al. 1991). Bylo prokázáno, že degradační produkt oleuropeinu, 3,4-dihydroxy-fenyl-etanol, má přímý antagonistický účinek na kalcium (Rauwald et al. 1994). V poslední preklinické studii, ve které byla použita izolovaná králičí srdce a potkaní kardiomyocyty bylo hlášeno, že extrakt z listů olivovníku (Olea europaea) potlačoval L-typ kalciového kanálu přímo a reverzibilně (Scheffler et al. 2008). Proto proti vysokému krevnímu tlaku spočívá účinek extraktu z listů olivovníku patrně v jeho obsahu oleuropeinu, který působí synergicky s jinými účinnými látkami jednak inhibici ACE a kalciového kanálu. Stále však je potřeba více studií, které by přesvědčivě potvrdily antihypertenzívní mechanismus extraktu z listů olivovníku, protože tato studie nebyla navržena tak, aby poskytla odpověď na takovou otázku. Kromě jeho příznivých účinků na systolický a diastolický krevní tlak bylo také prokázáno, že extrakt z listů olivovníku má hodnotný vliv na zlepšení lipidového profilu u hypertoniků ve stadiu 1. Při studijním režimu dávkování (500 mg dvakrát denně po dobu 8 týdnů) bylo zjištěno, že extrakt významně snižoval hladinu celkového cholesterolu a rovněž hladinu triglyceridů u subjektů hodnocení a to o 2,8 % a 7,8 %, v uvedeném pořadí (Tabulka 3). Bylo zde také hraniční významné snížení hladiny LDL cholesterolu (2,9 %) pozorované ve skupině olivovníku (Tabulka 2). Výsledek je v souladu s výsledkem německé studie u dvojčat, která prokázala významné snížení hladiny LDL cholesterolu při léčbě extraktem z listů olivovníku (Perrinjaquet-Moccetti et al. 2008). Takovýto příznivý účinek na hladinu cholesterolu nebyl zjištěn ve skupině kapotprilu. U podskupiny subjektů s výchozí hladinou triglyceridů vyšší než je optimální hladina >200 mg/dl (Obr. 2), bylo snížení ve skupině olivovníku ještě pozoruhodnější (23,2 %). Ačkoli rozdíl mezi skupinami nebyl statisticky významný, prokázala analýza před a po nepochybně efekt na snížení hladiny triglyceridů ve skupině olivovníku (Obr. 2). Tento nález ukazuje, že čím vyšší je výchozí hladina triglycerdů v plasmě, tím větší by bylo snížení. Takové snížení bylo dokonce pouze mírně nižší než je snížení u fenofibrátu, který má silný účinek na snížení hladiny triglyceridů (Keating and Croom 2007). Duální účinek extraktu z listů olivovníku jak na snížení krevního tlaku tak na zlepšení lipidového profilu je výhodný, protože nižší hladiny Tabulka 3 Výchozí hodnoty a hodnoty krevního tlaku na konci studie, hladina celkového cholesterolu a triglyceridů. Parametry Výchozí průměrný (SD) Koncový průměrný (SD) Skupina olivovníku (n = 72) Systolický TK (mm Hg) 145.0(5.0) (10.4) ** Diastolický TK (mm Hg) 91.3(5.1) 86.6 (6.9) ** TC (mg/dl) (34.6) 196.4(32.0) * TG (mg/dl) (68.2) 128.4(63.8) * Skupina kaptoprilu (n = 76) Systolický TK (mm Hg) (4.5) (9.3) <0,001 ** Diastolický TK (mm Hg) 89.9 (6.6) 83.4(7.1) <0,001 ** TC (mg/dl) 183.6(27.5) (30.2) TG (mg/dl) 119.5(63.0) 118.2(67.7) SBP, systolický TK; DBP, diastolický TK; TC, celkový cholesterol; TG, triglyceridy; V, návštěva; Ukončení studie (po 8 týdnech léčby). * Významně odlišné na α = 0,05. ** Významně odlišné na α= 0,01. p

7 7 Tabulka 4 Hodnoty laboratorních bezpečnostních parametrů před-po léčbě. Bezpečnostní parametry Skupina olivovníku (n = 89) Skupina kaptoprilu (n = 89) Hladina AST při výchozím stavu (U/l) Hladina AST na konci léčby (U/l) Průměr(SD) 21.3 (5.9) 20.5 (5.5) p Průměr(SD) (5.8) 18.6(5.0) p Hladina ALT při výchozím stavu (U/l) Hladina ALT na konci léčby (U/l) Cr při výchozím stavu (mg/dl) CR na konci léčby (mg/dl) Hb při výchozím stavu (g/dl) Hb na konci léčby (g/dl) Ht při výchozím stavu (%) Ht na konci léčby(%) 20.0(11.0) 18.2(9.4) 0.81 (0.68) 0.76(0.16) 13.5(1.4) 13.3(1.4) 40,0(3,7) 39,0(3,8) * 18.5(9.6) 17.1 (9.5) (0.16) 0.74(0.16) ** 13.3(1.3) 12.9(1.3) ** 39.5 (3.4) 38.5 (3.4) 0,035 * <0,001 ** <0,001 ** <0,001 ** Leukocyty při výchozím stavu (10 3 /uj) Leukocyty na konci léčby(10 3 /jxl) 8.3(1.8) 8.1 (1.6) (1.9) 8.0(1.8) * Erytrocyty při výchozím stavu (10 3 /uj) Erytrocyty na konci léčby (10 3/jxl) Trombocyty při výchozím stavu (10 3 / xl) Trombocyty na konci léčby(10 3 /jxl) Na + př výchozím stavu (mmol/l)141,3(1,9) Na + na konci léčby (mmol/l)141,5(2,0) K+ př výchozím stavu (mmol/l)4,1(1,9) K+ na konci léčby (mmol/l) Cl~ při výchozím stavu (mmol/l)103,7(1,8) Cl~ na konci léčby (mmol/l)103,3(1,9) 4.7 (0.4) 4.6 (0.4) 341.2(82.2) (77.6) 141.3(1.9) 141.5(2.0) 4.0 (0.4) 4.0 (0.4) 103.7(1.8) (1.9) (0.4) 4.6 (0.4) ** (73.9) 342.6(79.5) (1.8) 141.4(2.1) * 4.0 (0.4) 4.0 (0.4) (1.9) 103.6(2.1) ** ALT, alaninaminotransferáza; AST, aspartátaminotransferáza; Cr, kreatinin; Hb, hemoglobin; Ht, hematokrit; Na +, ionty sodíku; K+, ionty draslíku; Cl~, ionty chloridu; CI, interval spolehlivosti rozdílu. * Významně odlišné na α = 0,05. ** Významně odlišné na α= 0,01. jsou cílem pro snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění. V analýze podskupiny takové snížení triglyceridů bylo také zjištěno ve skupině kaptoprilu, ačkoli s menší velikostí než u listů olivovníku (Obr. 2). Předchozí klinické studie s kaptoprilem u hyperlipidemických subjektů s hypertenzí udávali spíše nekonzistentní účinky na lipidový profil. Některé udávaly přínos (Costa et al. 1988; Ferrara et al. 1993; Scemama et al. 1995), zatímco jiné neprokázaly ani výhody ani nevýhody (Catalano et al. 1992; Lacourcière et al. 1990; Lind et al. 1994; Schulz et al. 2000), odpovídá výsledkům současné studie. Na základě laboratorního bezpečnostního hodnocení jsme pozorovali, že podání extraktu z listů olivovníku hypertonikům ve stadiu 1 neovlivnilo jaterní a renální funkce. Nedošlo ani k ovlivnění hematologických parametrů a elektrolytové rovnováhy účastníků studie. I když některé bezpečnostní laboratorní parametry se statisticky lišily od výchozích hodnot, zůstaly všechny v normálním rozmezí na konci studie, a proto tyto změny nejsou klinicky relevantní. Hodnocení bezpečnostních parametrů a výskytu nežádoucích příhod prokázalo, že extrakt z listů olivovníku byl bezpečný a tolerovaný u pacientů s hypertenzí stadia 1. Závěry Extrakt z listů olivovníku (Olea europaea L.) v dávce 500 mg dvakrát denně (1 000 mg denně) účinně snižoval systolický a diastolický krevní tlak u pacientů s hypertenzí stadia 1. Antihypertenzívní aktivita extraktu byla srovnatelná s kaptoprilem podávaným ve své účinné dávce 12,5-25 mg dvakrát denně. Studie také prokázala bezpečnost a toleranci extraktu podávaného orálně v dávce 500 mg dvakrát denně. Kromě toho byly v této studii výrazně naznačeny příznivé účinky extraktu na lipidový profil, zvláště na snížení hladiny LDL cholesterolu, celkového cholesterolu a hladiny triglyceridů. Další studie zahrnující zvláště subjekty s dyslipidémií jsou nutné pro potvrzení účinku extraktu na lipidový profil. Poděkování Tato studie byla podpořena společnostmi PT Dexa Medica a Frutarom Switzerland Ltd. Velice děkujeme všem subjektům, které se účastnily studie. Velice oceňujeme pomoc, kterou poskytli Liana W. Susanto a MBiomed (PT Dexa Medica) u statistické analýzy, stejně jako u přípravy návrhu rukopisu. Velmi si také vážíme Dr. Elysabeth, Dr. Melita, Dr. Ratih Indriani Hapsari, Dr. Meta Ardiana, Dr. Kurnia Pujiastuti za jejich podporu a pomoc při provádění studie. Odkazy Appel, L.J., Moore, T.J., Obarzanek, E., Vollmer, W.M., Svetkey, L.P., Sacks, F.M., Bray, G.A., Vogt, T.M., Cutler, J.A., Windhauser, M.M., Lin, P.H., Karanja, N., A clinical trial of the effects of dietary patterns on blood pressure. DASH collaborative research group. N. Engl.J. Med.336, Appel, L.J., American Society of Hypertension Writing Group, Giles, T.D., Black, H.R., Izzo Jr., J.L., Materson, B.J., Oparil, S., Weber, M.A., ASH position paper: dietary approaches to lower blood pressure. J.Clin. Hypertens. (Greenwich) 11, Bennani-Kabchi, N., Fdhil, H., Cherrah, Y., Kehel, L., el Bouayadi, F., Amarti, A., Saïdi, M., Marquié, G., Effects of Olea europea var. oleaster leaves in hypercholesterolemic insulin-resistant sand rats. Therapie 54, Bennani-Kabchi, N., Fdhil, H., Cherrah, Y., El Bouayadi, F., Kehel, L., Marquie, G., Therapeutic effect of Olea europea var. oleaster leaves on carbohydrate and lipid metabolism in obese and prediabetic sand rats (Psammomys obesus). Ann. Pharm. Fr. 58,

8 8 Black, H.R., Elliott, W.J., Neaton, J.D., Grandits, G., Grambsch, P., Grimm Jr., R.H., Hansson, L., Lacoucière, Y., Muller, J., Sleight, P., Weber, M.A., White, W.B., Williams, G., Wittes, J., Zanchetti, A., Fakouhi, T.D., Anders, R.J., Baseline characteristics and early blood pressure control in the CONVINCE trial. Hypertension 37, Catalano, M., Cislaghi, C., Carzaniga, G., Aronica, A., Seregni, R., Libretti, A., Effects of treatment with verapamil SR and Captopril on the lipid profile of hypertensive patients. Drugs 44 (Suppl. 1), Cherif, S., Rahal, N., Haouala, M., Hizaoui, B., Dargouth, F., Gueddiche, M., Kallel, Z., Balansard, G., Boukef, K., A clinical trial of a titrated Olea extract in the treatment of essential arterial hypertension. J. Pharm. Belg. 51, Chobanian, A.V., Bakris, G.L., Black, H.R., Cushman, W.C., Green, L.A., Izzo, J.L., Jones, D.W., Materson, B.J., Oparil, S., Wright, J.T., Roccella, E.J., National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee, The seventh report of the Joint National Committee on prevention, detection, evaluation and treatment of high blood pressure. JAMA 289, Costa, F.V., Borghi, C., Mussi, A., Ambrosioni, E., Use of Captopril to reduce serum lipids in hypertensive patients with hyperlipidemia. Hypertension 1 (3 Pt.3), 221S-223S. Cushman, W.C., Ford, C.E., Cutler, J.A., Margolis, K.L., Davis, B.R., Grimm, R.H., Black, H.R., Hamilton, B.P., Holland, J., Nwachuku, C., Papademetriou, V., Probstfield, J., Wright Jr., J.T., Alderman, M.H., Weiss, R.J., Piller, L., Bettencourt, J., Walsh, S.M., ALLHAT Collaborative Research Group, Success and predictors of blood pressure control in diverse North American settings: the antihyperten-sive and lipid-lowering treatment to prevent heart attack trial (ALLHAT). J. Clin. Hypertens. (Greenwich) 4, DePasquale, R., Monforte, M.T., Trozzi, A., Raccuia, A., Tommasini, S., Ragusa, S., Effects of leaves and shoots of Olea europaea L. and oleuropein on experimental hypercholesterolemia in rat. Plantes Med. Phytother. 25, Ferrara, L.A., Di Marino, L., Russo, O., Marotta, T., Mancini, M., The doxazosin- Captopril in hypercholesterolemic hypertensives study doxazosin and Captopril in mildly hypercholesterolemic hypertensive patients. Hypertension 21, Hansen, K., Adsersen, A., Christensen, S.B., Jensen, S.R., Nyman, U., Smitt, U.W., Isolation of an angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitor from Olea europaea and Olea lancea. Phytomedicine 2 (4), Jänicke, C., Grünwald, J., Brendler, T., Handbuch Phytotherapie. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Stuttgart. He, F.J., MacGregor, G.A., Effect of longer-term modest salt reduction on blood pressure. Cochrane Database Syst. Rev. 3, Keating, G.M., Croom, K.F., Fenofibrate. A review of its use in primary dyslipidaemia, the metabolic syndrome and type 2 diabetes mellitus. Drugs 67, Khayyal, M.T., El-Ghazaly, M.A., Abdallah, D.M., Nassar, N.N., Okpanyi, S.N., Kreuter, M.H., Blood pressure lowering effect of an olive leaf extract (Olea europaea) in L-NAME induced hypertension in rats. Arzneim. Forsch./Drug Res. 52, Lacourcière, Y., Poirier, L., Boucher, S., Spenard, J., Comparative effects of diltiazem sustained-release and Captopril on blood pressure control and plasma lipoproteins in primary hypertension: a randomized, double-blind, crossover study. J. Hum. Hypertens. 4 (5), Lind, L., Pollare, T., Berne, C., Lithell, H., Long-term metabolic effects of antihypertensive drugs. Am. Heart J. 128 (6 Pt. 1), Materson, B.J., Reda, D.J., Cushman, W.C., Massie, B.M., Freis, E.D., Kochar, M.S., Hamburger, R.J., Fye, C., Lakshman, R., Gottdiener, J., Ramirez, E.A., Hender-son, W.G., forthe Department of Veterans Affairs Cooperative Study Group on Anthypertensive Agents, Single-drug therapy for hypertension in men -a comparison of six antihypertensive agents with placebo. N. Engl. J. Med. 328, Mulrow, C.D., Chiquette, E., Angel, L., Grimm, R., Cornell, J., Summerbell, C.D., Anagnostelis, B.B., Brand, M., Dieting to reduce body weight for controlling hypertension in adults. Cochrane Database Syst. Rev. 4, CD Panizzi, L., Scarpati, M.L., Oriente, G., The constitution of oleuropein; a bitter glucoside of the olive with hypotensive action. Gazz. Chim. Ital. 90, Perrinjaquet-Moccetti, T., Busjahn, A., Schmidlin, C., Schmidt, A., Bradl, B., Aydo-gan, C., Food supplementation with an olive (Olea europaea L.) leaf extract reduces blood pressure in borderline hypertensive monozygotic twins. Phytother. Res. 22, Rauwald, H.W., Brehm, O., Odenthal, K.P., Screening of nine vasoactive medicinal plants fortheir possible calcium antagonistic activity. Strategy of selection and isolation for the active principles of Olea europaea and Peucedanum ostruthium. Phythother. Res. 8, Scemama, M., Février, B., Beucler, I., Dairou, F., Lipid profile and antihypertensive efficacy in hyperlipidemic hypertensive patients: comparison of rilmenidine and Captopril. J. Cardiovasc. Pharmacol. 26 (Suppl. 2), S Scheffler, A., Rauwald, H.W., Kampa, B., Mann, U., Mohr, F.W., Dhein, S., Olea europaea leaf extract exerts L-type Ca(2+) channel antagonistic effects. J. Ethnopharmacol. 120, Schulz, E., Bech, J.N., Pedersen, E.B., Zavala, R., Ruiz, M., Müller, G.A., Tolerability and antihypertensive efficacy of Losartan vs Captopril in patients with mild to moderate hypertension and impaired renal function: a randomised, double-blind, parallel study. Clin. Drug Invest. 19 (3), Somova, L.I., Shode, F.O., Ramnanan, P., Nadar, A., Antihypertensive, antiatherosclerotic and antioxidant activity of triterpenoids isolated from Olea europaea, subspecies aftricana leaves. J. Ethnopharmacol. 84, Zarzuelo,A., Duarte,J., Jiménez,J., Gonzalez, M., Utrilla, M.P., Vasodilator effect of olive leaf. Planta Med. 57,

Phytomedicine. Extrakt z listů olivovníku evropského (Olea europaea) je účinný u pacientů s hypertenzí stadia 1: srovnání s kaptoprilem

Phytomedicine. Extrakt z listů olivovníku evropského (Olea europaea) je účinný u pacientů s hypertenzí stadia 1: srovnání s kaptoprilem hytomedicine xxx (2010) xxx-xxx Obsah je k dispozici na Science Direct hytomedicine i n t e r n e t o v é s t r á n k y č a s o p i s u : w w w. e l s e v i e r. d e / p h y m e d Extrakt z listů olivovníku

Více

Léčba hypertenze fixními kombinacemi. MUDr. Igor Karen Člen výboru SVL ČLK JEP odborný garant pro AHT a KV oblast

Léčba hypertenze fixními kombinacemi. MUDr. Igor Karen Člen výboru SVL ČLK JEP odborný garant pro AHT a KV oblast Léčba hypertenze fixními kombinacemi MUDr. Igor Karen Člen výboru SVL ČLK JEP odborný garant pro AHT a KV oblast Doporučení pro cílové hodnoty TK ESH/ESC* a JNC 7** doporučuje tyto cílové hodnoty :

Více

CZ PAR QUETIAPINUM. Seroquel. UK/W/0004/pdWS/001. NL/W/0004/pdWS/001

CZ PAR QUETIAPINUM. Seroquel. UK/W/0004/pdWS/001. NL/W/0004/pdWS/001 CZ PAR Název (léčivá látka/ přípravek) Číslo procedury QUETIAPINUM Seroquel UK/W/0004/pdWS/001 NL/W/0004/pdWS/001 ART. NÁZVY PŘÍPRAVKŮ KLINICKÝCH STUDIÍ INN DRŽITELÉ PŘÍPRAVKŮ KLINICKÝCH STUDIÍ SCHVÁLENÉ

Více

Výsledky léčby sibutraminem v iniciální šestitýdenní fázi studie SCOUT. MUDr. Igor Karen

Výsledky léčby sibutraminem v iniciální šestitýdenní fázi studie SCOUT. MUDr. Igor Karen Výsledky léčby sibutraminem v iniciální šestitýdenní fázi studie SCOUT MUDr. Igor Karen 1 První výsledky studie SCOUT Všichni lékaři se setkávají ve svých praxích s obézními pacienty Někteří již kardiovaskulární

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

Léčba hypertenze v těhotenství

Léčba hypertenze v těhotenství Léčba hypertenze v těhotenství Zelinka Tomáš III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu, 1. LF UK a VFN, Praha Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze Komplexní kardiovaskulární

Více

MUDr. Naďa Čapková Mgr. Michala Lustigová Státní zdravotní ústav Praha 6.říjen 2010

MUDr. Naďa Čapková Mgr. Michala Lustigová Státní zdravotní ústav Praha 6.říjen 2010 MUDr. Naďa Čapková Mgr. Michala Lustigová Státní zdravotní ústav Praha 6.říjen 2010 Hypertenze (AH) je v České republice, stejně jako v ostatních rozvinutých zemích, jedním z nejčastějších onemocnění.

Více

Diuretika 2014 Jindřich Špinar

Diuretika 2014 Jindřich Špinar Diuretika 2014 Jindřich Špinar ČKD 27.11.2014 Místa účinku diuretika Ernst M, Moser M. N Engl J Med 2009;361:2153-2164 Diuretika v léčbě hypertenze Sulfonamidová thiazidová: hydrochlorothiazid nethiazidová

Více

MUDr. Otto Herber SVL ČLS JEP

MUDr. Otto Herber SVL ČLS JEP 48. odborná konferencia SSVPL- PREVENCIA v ambulanci PL. Bojnice 27.- 28.10. 2006 MUDr. Otto Herber praktický lékař SVL ČLS JEP Dispenzarizace v ČR Z více než 8 milionů pacientů registrovaných u PL je

Více

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. interní klinika, FN u sv. Anny Pekařská 53, Brno

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. interní klinika, FN u sv. Anny Pekařská 53, Brno Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. interní klinika, FN u sv. Anny Pekařská 53, Brno Kardiovaskulární onemocnění jsou důsledkem působení kombinace několika rizikových faktorů. Rizikové faktory kardiovaskulárních

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Zdravotní stav české populace výsledky studie EHIS/EHES 2014

Zdravotní stav české populace výsledky studie EHIS/EHES 2014 Zdravotní stav české populace výsledky studie EHIS/EHES 2014 Naďa Čapková Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva Státní zdravotní ústav Praha 68. konzultační den 8.12.2016, SZÚ Význam podpory

Více

LÉČBA RIZIKOVÝCH FAKTORŮ

LÉČBA RIZIKOVÝCH FAKTORŮ Gaťková A.,Kalita Z. X.Cerebrovaskulární seminář 23.9.2011 Kunětická Hora LÉČBA RIZIKOVÝCH FAKTORŮ IKTŮ V PREVENCI RECIDIVY, SOUČASNÉ NÁZORY. RIZIKO RECIDIVY ISCHEMICKÝCH IKTŮ 5-15% pacientů s iktem má

Více

Vyhodnocení studie SPACE

Vyhodnocení studie SPACE Kotlářská 267/2 602 00 Brno Česká republika www.biostatistika.cz Vyhodnocení studie SPACE Tato zpráva sumarizuje data shromážděná v rámci studie SPACE. Data byla poskytnuta Diabetickou asociací ČR. Autorský

Více

Kelapril 5mg 7x14tbl.

Kelapril 5mg 7x14tbl. Kelapril 5mg 7x14tbl. Popis zboží: PŘÍBALOVÁ INFORMACE KELAPRIL 5 mg, potahované tablety pro psy kočky 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ

Více

Determinanty vzniku kardiovaskulárních onemocnění v české populaci

Determinanty vzniku kardiovaskulárních onemocnění v české populaci Determinanty vzniku kardiovaskulárních onemocnění v české populaci Michala Lustigová Státní zdravotní ústav XLIII. konference České demografické společnosti, XLIII. konference České demografické společnosti,

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Využití rutinního stanovení koncentrací moderních hypotenziv metodou LC/MS/MS v léčbě i v monitorování efektu léčby u jedinců s hypertenzí

Využití rutinního stanovení koncentrací moderních hypotenziv metodou LC/MS/MS v léčbě i v monitorování efektu léčby u jedinců s hypertenzí Využití rutinního stanovení koncentrací moderních hypotenziv metodou LC/MS/MS v léčbě i v monitorování efektu léčby u jedinců s hypertenzí B. Sokolová, T. Gucký, M. Branný, V. Krečman, H. Skřičíková, L.

Více

KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY

KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY Piťha J. /Praha/, Fórum zdravé výživy Celostátní konference nutričních terapeutů 2013 Výživa od začátků 20.11.2013 Obsah Rizikové faktory kardiovaskulárních

Více

Sekundární hypertenze - prezentace

Sekundární hypertenze - prezentace Sekundární hypertenze - prezentace MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Předcházíme onemocněním srdce a cév. MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO

Předcházíme onemocněním srdce a cév. MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO Předcházíme onemocněním srdce a cév MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO ÚZIS ČR 2013 Celková úmrtnost ČR 22 45 8 25 KV nemoci Onkologické nemoci Plicní nemoci Ostatní

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

Pomocná látka se známým účinkem: 1 tvrdá tobolka obsahuje 37,68 mg sacharózy.

Pomocná látka se známým účinkem: 1 tvrdá tobolka obsahuje 37,68 mg sacharózy. sp.zn. sukls93386/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SUPRELIP 200 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Fenofibratum 200 mg v l tvrdé tobolce. Pomocná látka se známým

Více

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE MUDr. Michal Král 2. Výskyt kardioselektivního troponinu T u pacientů v akutní fázi ischemické cévní mozkové

Více

Arteriální hypertenze

Arteriální hypertenze Arteriální hypertenze K. Horký II. interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN Praha Přednáška pro studenty medicíny 2010 Definice arteriální hypertenze Setrvalé zvýšení TK nad hraniční hodnoty

Více

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. interní klinika, FN u sv. Anny v Brně Pekařská 53, Brno

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. interní klinika, FN u sv. Anny v Brně Pekařská 53, Brno Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. interní klinika, FN u sv. Anny v Brně Pekařská 53, Brno Kardiovaskulární onemocnění jsou důsledkem působení kombinace několika rizikových faktorů. Rizikové faktory

Více

INTERIM ANALÝZA. Klinické studie

INTERIM ANALÝZA. Klinické studie INTERIM ANALÝZA Strana 1 INTERIM ANALÝZA Klinické studie Sledování účinku Prostatus oils (speciální směs rostlinných olejů) u pacientů s benigním zvětšením prostaty a nadnormativním zvýšením hladiny PSA

Více

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015 Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015 Glifloziny v terapii DM 2 Zkušenosti z praxe MUDr. Barbora Doležalová IDE CR s.r.o., Chrudim Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických

Více

Je snídaně a oběd lepší než 6 jídel denně?

Je snídaně a oběd lepší než 6 jídel denně? Je snídaně a oběd lepší než 6 jídel denně? Hana Kahleová, Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM, Praha Úvod experimentální modely PoziEvní účinky přechodného půstu (hladovění) na metabolismus glukózy

Více

Celkové shrnutí vědeckého hodnocení přípravku Norvasc a přípravků souvisejících názvů (viz příloha I)

Celkové shrnutí vědeckého hodnocení přípravku Norvasc a přípravků souvisejících názvů (viz příloha I) PŘÍLOHA II VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNÝCH ÚPRAV V SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU, OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÉ INFORMACI PŘEDKLÁDANÉ EVROPSKOU AGENTUROU PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY Vědecké závěry Celkové

Více

Léčba hypertenze jednoduše a účinně

Léčba hypertenze jednoduše a účinně Léčba hypertenze jednoduše a účinně Definice arteriální hypertenze - Nejčastější onemocnění kardiovaskulárního systému - AH + hyperlipidémie +DM + nikotinová závislost předčasná ateroskleróza & ischemická

Více

Projekt EHES evropské výběrové šetření zdravotního stavu populace

Projekt EHES evropské výběrové šetření zdravotního stavu populace Projekt EHES evropské výběrové šetření zdravotního stavu populace MUDr. Růžena Kubínová MUDr. Naďa Čapková MUDr. Jana Kratěnová Mgr. Michala Lustigová Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva

Více

Arteriální hypertenze. prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Arteriální hypertenze. prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. Arteriální hypertenze prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. Definice a klasifikace hodnot krevního tlaku (mmhg) WHO-ISH 1999 Guidelines for the Management of Hypertension Kategorie Optimální Normální Vysoký

Více

Telemonitoring v diabetologii. Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha

Telemonitoring v diabetologii. Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha Telemonitoring v diabetologii Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha Diabetem trpí celosvětově 366 milionů lidí Europe 2011: 53 million The Americas 2011: 63 million Africa, Eastern Mediterranean

Více

ZDRAVOTNÍ STAV ČESKÉ POPULACE VÝSLEDKY STUDIE EHES. Michala Lustigová XI. seminář ZDRAVÍ 2020 Plzeň

ZDRAVOTNÍ STAV ČESKÉ POPULACE VÝSLEDKY STUDIE EHES. Michala Lustigová XI. seminář ZDRAVÍ 2020 Plzeň ZDRAVOTNÍ STAV ČESKÉ POPULACE VÝSLEDKY STUDIE EHES Michala Lustigová XI. seminář ZDRAVÍ 2020 Plzeň 24. 11. 2016 STRUKTURA PREZENTACE Epidemiologická situace Česko v kontextu Evropy Studie EHIS/EHES 2014

Více

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie Léčba diabetu druhého typu je složitým terapeutickým problémem kvůli rostoucímu počtu onemocnění, jeho chronické povaze a kombinované medikamentózní

Více

Přínos snížení srdeční frekvence u srdečního selhání

Přínos snížení srdeční frekvence u srdečního selhání Přínos snížení srdeční frekvence u srdečního selhání Jaromír Hradec 3. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do O ČEM BUDU MLUVIT: 1.

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Betablokátory v primární péči při terapii AH a CHSS

Betablokátory v primární péči při terapii AH a CHSS Betablokátory v primární péči při terapii AH a CHSS Nebivolol má výsadní postavení mezi betablokátory??? MUDr. Igor Karen, praktický lékař odborný garant SVL za KV oblast Betablokátory v primární péči

Více

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 Členský stát Žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci Vymyšlený název přípravku

Více

asné trendy rizikových faktorů KVO

asné trendy rizikových faktorů KVO Současn asné trendy rizikových faktorů KVO v České republice Renata CífkovC fková a kol. Institut klinické a experimentáln lní medicíny Praha Standardizovaná úmrtnost podle příčinp Česká republika 2007

Více

R.A. Burger, 1 M.F. Brady, 2 J. Rhee, 3 M.A. Sovak, 3 H. Nguyen, 3 M.A. Bookman 4

R.A. Burger, 1 M.F. Brady, 2 J. Rhee, 3 M.A. Sovak, 3 H. Nguyen, 3 M.A. Bookman 4 NEZÁVISLÉ RADIOLOOGICKÉ HODNOCENÍ STUDIE FÁZE III GOG218 S BEVACIZUMABEM (BEV) V PRIMÁRNÍ LÉČBĚ POKROČILÉHO EPITELOVÉHO NÁDORU VAJEČNÍKŮ, PRIMÁRNÍHO NÁDORU PERITONEA NEBO VEJCOVODŮ. R.A. Burger, 1 M.F.

Více

Klinický případ sekce 1 Kardiologie a metabolismus

Klinický případ sekce 1 Kardiologie a metabolismus Klinický případ sekce 1 Kardiologie a metabolismus Žena která by chtěla zlepšit své stravovací a pohybové návyky... Alain Wajman Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do

Více

Kdy a proč odložit plánovaný výkon u hypertenze? Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum

Kdy a proč odložit plánovaný výkon u hypertenze? Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum Kdy a proč odložit plánovaný výkon u hypertenze? Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum hypertenze = nejčastější KV onemocnění = civilizační nemoc 20% -50% dospělé populace krevní tlak (BP) je kvantitativní

Více

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Úpravy v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci mohou být dále aktualizovány příslušnými vnitrostátními

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

Příloha IV. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci

Příloha IV. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Příloha IV Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci 27 Vědecké závěry Celkové shrnutí vědeckého hodnocení postkoitálních antikoncepčních léčivých přípravků obsahujících levonorgestrel

Více

Léčba arteriální hypertenze. Jiří Widimský Jr. Centrum pro hypertenzi III. Interní klinika VFN a 1.LF UK Praha

Léčba arteriální hypertenze. Jiří Widimský Jr. Centrum pro hypertenzi III. Interní klinika VFN a 1.LF UK Praha Léčba arteriální hypertenze Jiří Widimský Jr. Centrum pro hypertenzi III. Interní klinika VFN a 1.LF UK Praha Prevalence, znalost o hypertenzi, léčba a uspokojivá kontrola hypertenze Česká republika 2006-2009

Více

Nemoci oběhové soustavy v české populaci. Mgr. Michala Lustigová 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy 2013

Nemoci oběhové soustavy v české populaci. Mgr. Michala Lustigová 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy 2013 Nemoci oběhové soustavy v české populaci Mgr. Michala Lustigová 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy 2013 Struktura prezentace Epidemiologická situace v Evropě teoretický rámec zdravotního

Více

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord Pioglitazon preskripční informace pro lékaře Výběr pacienta a zvládání rizik Evropská léková agentura přezkoumala možnou spojitost mezi podáním léčivých přípravků s obsahem pioglitazonu a zvýšeným rizikem

Více

DIABETES EPIDEMIE 21. STOLETÍ;

DIABETES EPIDEMIE 21. STOLETÍ; DIABETES EPIDEMIE 21. STOLETÍ; výsledky studie EHES MUDr. Naďa Čapková Mgr. Michala Lustigová, Ph.D. Státní zdravotní ústav Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva EHIS/EHES 2014 EHIS (European

Více

Kasuistika onkologický pacient

Kasuistika onkologický pacient Kasuistika onkologický pacient U pana P.P., 68 letého muže, byl diagnostikován metastazující nádor ledviny. Dle provedených vyšetření byly kromě primárního nádoru pravé ledviny diagnostikovány i mnohočetné

Více

MĚŘENÍ TLAKU KRVE V LÉKÁRNĚ

MĚŘENÍ TLAKU KRVE V LÉKÁRNĚ OBSAH 1. ÚVOD 2. POMŮCKY A PRINCIP MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU 3. TECHNIKA MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU 4. MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU U TĚHOTNÝCH ŽEN 5. NEFARMAKOLOGICKÁ OPATŘENÍ / DOPORUČENÍ PŘI NAMĚŘENÍ VYSOKÉHO TK 6.

Více

Arteriální hypertenze Lékové interakce

Arteriální hypertenze Lékové interakce Arteriální hypertenze Lékové interakce MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Jaromíra Gajdová II. Interní klinika LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů

Více

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem CHARAKTERISTIKA STANDARDU Cílem dietní léčby diabetiků je zlepšení kompenzace diabetu, především: Udržováním individuální

Více

NOVÁ DIETOLOGICKÁ DOPORUČENÍ: SKUTEČNE NĚCO NOVÉHO? Jan Piťha Bratislava, NÚSCH,

NOVÁ DIETOLOGICKÁ DOPORUČENÍ: SKUTEČNE NĚCO NOVÉHO? Jan Piťha Bratislava, NÚSCH, NOVÁ DIETOLOGICKÁ DOPORUČENÍ: SKUTEČNE NĚCO NOVÉHO? Jan Piťha Bratislava, NÚSCH, 25.11. 2016 Evoluce obesity? If Body Fatness is Under Physiological Regulation, Then How Come We Have an Obesity Epidemic?

Více

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do PL neprovádí důsledně skríning diabetu

Více

Diagnostika a léčba dyslipidémií. J. Piťha 2014

Diagnostika a léčba dyslipidémií. J. Piťha 2014 Diagnostika a léčba dyslipidémií J. Piťha 2014 Obsah: Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění Lipidové rizikové faktory Terapie Zaměřeno na ICHDK Shrnutí NEOVLIVNITELNÉ Hlavní rizikové faktory KVO

Více

blokátory, ACE-inhibitory,

blokátory, ACE-inhibitory, Diuretika, Ca-blokátory blokátory, ACE-inhibitory, blokátory AT1 receptoru Milan Sova Diuretika Zvyšují vylučování vody a solí močí. Použití: 1. vyloučení nadbytečné vody a solí 2. hypertenze 3. odstranění

Více

CO JE TO DIABETES Péče e o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyněčeské diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče e o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyněčeské diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče e o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyněčeské diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Symposium ČTS Zařazování na čekací listinu k transplantaci ledviny Praha 26.10.2005 Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Ondřej Viklický Klinika nefrologie,

Více

Léčba hypertenze u renální insuficience a dialýzy

Léčba hypertenze u renální insuficience a dialýzy 270 Léčba hypertenze u renální insuficience a dialýzy prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. Nefrologické oddělení I. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Praha Renální onemocnění je často provázeno hypertenzí,

Více

Stejně jako antibiotika

Stejně jako antibiotika Stejně jako antibiotika Účinek statinů LDL partikule LDL receptory Statiny syntéza jaterní cholesterol biliární cholesterol cholesterol z potravy Klíčové statinové studie a spektrum rizika Zvýšení absolutního

Více

BETABLOKÁTORY p.o. Posouzení farmakoterapeutické skupiny při pravidelné revizi úhrad

BETABLOKÁTORY p.o. Posouzení farmakoterapeutické skupiny při pravidelné revizi úhrad BETABLOKÁTORY p.o. Posouzení farmakoterapeutické skupiny při pravidelné revizi úhrad Dokument popisuje přístup Ústavu k předmětné farmakoterapeutické skupině při plánované revizi úhrad. Na základě tohoto

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

Vliv soli na obezitu a zvýšení krevního tlaku u dětí

Vliv soli na obezitu a zvýšení krevního tlaku u dětí Vliv soli na obezitu a zvýšení krevního tlaku u dětí Zuzana Urbanová Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK SZÚ 2013 Není pochyb o tom, že sůl je pro naše zdraví naprosto nezbytná určuje objem

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová indikace C M G Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Jak indikuje vyšetření lipidů a lipoproteinů preventivní kardiolog? Michal Vrablík

Jak indikuje vyšetření lipidů a lipoproteinů preventivní kardiolog? Michal Vrablík Jak indikuje vyšetření lipidů a lipoproteinů preventivní kardiolog? Michal Vrablík Česká společnost pro aterosklerózu Centrum preventivní kardiologie 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Co patří do

Více

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci Příloha I Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci 1 Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizované zprávy/aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR)

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Hypertenze ve stáří. Hypertenze ve stáří

Hypertenze ve stáří. Hypertenze ve stáří 275 Hypertenze ve stáří MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D., prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc., MUDr. Petr Fráňa, Ph.D., MUDr. Martin Plachý II. interní klinika FN u sv. Anny a Masarykova univerzita Brno Ve vyspělých

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka Nákladová efektivita atorvastatinu v porovnání se simvastatinem v prevenci kardiovaskulárních onemocnění v České republice dopady zkráceného revizního řízení Institut pro zdravotní ekonomiku a technology

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem.

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem. Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls127013/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Orlistat Polpharma 60 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka

Více

Úloha C-reaktivního proteinu v aterogenezi studie JUPITER z jiného pohledu

Úloha C-reaktivního proteinu v aterogenezi studie JUPITER z jiného pohledu Úloha C-reaktivního proteinu v aterogenezi studie JUPITER z jiného pohledu Jaroslav Racek Ústav klinickébiochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň Model molekuly CRP C-reaktivní protein (CRP) Patří mezi

Více

Patogeneze aortální stenózy Možnosti medikamentózního ovlivnění progrese aortální stenózy

Patogeneze aortální stenózy Možnosti medikamentózního ovlivnění progrese aortální stenózy UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI Patogeneze aortální stenózy Možnosti medikamentózního ovlivnění progrese aortální stenózy MUDr. Gabriela Štěrbáková Kombinovaný doktorský studijní program,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 3. LÉKOVÁ FORMA tvrdé tobolky popis přípravku: oranžové tobolky bez označení obsahující bílý prášek

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 3. LÉKOVÁ FORMA tvrdé tobolky popis přípravku: oranžové tobolky bez označení obsahující bílý prášek Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls160200/2008 Přílohy k sp.zn. sukls213507/2010, sukls69644/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LIPANTHYL 200 M tvrdé tobolky 2.

Více

Vědecké závěry a podrobné vysvětlení vědeckého zdůvodnění rozdílů oproti doporučení výboru PRAC

Vědecké závěry a podrobné vysvětlení vědeckého zdůvodnění rozdílů oproti doporučení výboru PRAC Příloha IV Vědecké závěry, zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení vědeckého zdůvodnění rozdílů oproti doporučení výboru PRAC 1 Vědecké závěry a podrobné vysvětlení vědeckého

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta přípravku Losartan Pfizer 50 mg obsahuje 50 mg losartanum kalicum.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta přípravku Losartan Pfizer 50 mg obsahuje 50 mg losartanum kalicum. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Losartan Pfizer 25 mg Losartan Pfizer 50 mg Losartan Pfizer 100 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta přípravku Losartan

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT Neintervenční epidemiologická studie PROTOKOL PROJEKTU Verze: 4.0 Datum: 26.09.2006 Strana 2 PROTOKOL PROJEKTU

Více

Vývoj stanovení lipoproteinu(a)

Vývoj stanovení lipoproteinu(a) Vývoj stanovení lipoproteinu(a) M. Beňovská, D. Bučková OKB Fakultní nemocnice Brno Katedra laborat. metod LF MU Lipoprotein(a) 1. Obecná charakteristika 2. Doporučení 3. Vývoj stanovení na OKB FN Brno

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

Monitoring Efektivní Terapie ICHDK

Monitoring Efektivní Terapie ICHDK Monitoring Efektivní Terapie ICHDK MOET ICHDK Vývoj hodnot lipidů (N=3596) Celkový cholesterol LDL TG 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 6,2 5,5 3,7 3,1 2,3 1.návštěva Návštěva po 3 5,1 5,1 4,9 2,9 2,8 2,7

Více

Postižení renálních tepen

Postižení renálních tepen Postižení renálních tepen Etiologie Ateroskleróza 75% FMD = fibromuskulární dysplasie 20% Jiné (arteriitida, transpl.ledvina) 5% AS x FMD Klinické projevy Dříve: Renovaskulární hypertenze 0,6% Nyní: Renovaskulární

Více

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin High Blood Pressure Chronic kidney disease chapter 2 Chronické onemocnění ledvin je jednou z hlavních příčin chronického onemocnění ledvin. Kromě toho může nedostatečně léčený vysoký krevní tlak vést k

Více

Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy. Zjišťování výž. Zvyklostí

Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy. Zjišťování výž. Zvyklostí Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy Zjišťování výž. Zvyklostí 13.10. Ateroskleroza Celkové onemocnění postihující cévy a různá krevní řečiště Klinicky nejtypičtější ICHS, CMP, ICHDK RF neovlivnitelné

Více

Studie HELEN. Zdravotní stav a životní styl obyvatel ČR. porovnání I. a II. etapy

Studie HELEN. Zdravotní stav a životní styl obyvatel ČR. porovnání I. a II. etapy Studie HELEN Zdravotní stav a životní styl obyvatel ČR porovnání I. a II. etapy MUDr. K.Žejglicová*, MUDr. J. Kratěnová*, RNDr. M. Malý SZÚ Praha, *Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve

Více

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum Vývoj nových léčiv Preklinický výzkum Klinický výzkum Úvod Léčivo = nejprověřenější potravina vstupující do organismu Ideální léčivo kvalitní, účinné, bezpečné a dostupné Financování výzkumu léčiv souvislost

Více