VL 2 - SILNIČNÍ. MINISTERSTVO DOPRA VY ČR ODBOR POZ~CH KONrrThITKACÍ VZOROVÉ LISTY. STA VEB POZ~CH KONrrThITKACÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VL 2 - SILNIČNÍ. MINISTERSTVO DOPRA VY ČR ODBOR POZ~CH KONrrThITKACÍ VZOROVÉ LISTY. STA VEB POZ~CH KONrrThITKACÍ"

Transkript

1 MNSTERSTVO DOPRA VY ČR ODBOR POZ~CH KONrrThTKACÍ VZOROVÉ LSTY STA VEB POZ~CH KONrrThTKACÍ VL 2 - SLNČNÍ TĚLESO Schváleno MD ČR č.j / ze dne s účinností od l.května 1995.

2 1 MNSTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNKACÍ VZOROVÉ LSTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNKACÍ ZÁKLADNÍ OBSAH ČÁSTÍ: VL 1 - VOZOVKY A KRAJNCE VL 2 - SLNČNÍ TĚLESO VL 3 VL 4 - KŘŽOVATKY - MOSTY VL 5 - SLNČNÍ TUNELY VL 6 - VYBAVENÍ SLNC VL 7 VL 8 VL 9 - zatím nestanoveny - zatím nestanoveny - zatím nestanoveny

3 2 MNSTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNKACÍ VZOROVÉ LSTY STAVEB POZE~CH KONrrThTKACÍ VL 2 - SLNČNÍ TĚLESO 2.0 Úvod Zpevnění a zabezpečení svahů Úprava povrchu svahů Zpevnění svahů Zárubní a opěrné zdi Zpevnění svahů ve vodních tocích Úprava podloží, násypového tělesa a pláně Úprava podloží násypu Úprava násypového tělesa Úprava podloží vozovky Úprava pláně

4 3 Ministerstvo dopravy ČR, odbor pozemních komunikací Vzorové listy staveb pozemních komunikací VL 2-SLNČNÍ TĚLESO 2.0 Úvod 2.0. t Definice Stavby pozemních komunikací (PK), které jsou hrazeny státem nebo obcemi, vytvářejí hodnoty dlouhodobé životnosti a zásadním způsobem ovlivňují životní prostředí našich občanů a kvalitu jejich dopravních možností. Základním souborem závazných rezortních předpisů, vydaných k zabezpečení jednotného postupu při zajišfování realizace staveb pozemních komunikací jsou - Všeobecné dodací podmínky staveb pozemních komunikací - Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací - Oborovf třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací - Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací Součástí podkladů pro vypracování dokumentace staveb PK jsou dále vzorové listy a další směrnice, které stanovují uživatelské parametry a měly by shrnout zásadní nebo svým významem důležité předpoklady technických řešení objektů staveb PK z hlediska jejich uživatelů, zastoupených státní správou a měly by zabezpečit všeobecnou kvalitu při procesu navrhování staveb PK. Vzorové listy určují v grafické podobě se stručnými texty a odkazy, celospolečenské technické požadavky a rozpracovávají ustanovení technických norem a předpisů do formy, která stanovuje technický podklad uživatelských parametrů pro návrh stavebních objektů staveb PK. Stanovují obecné zásady návrhu na dnes požadované technické úrovni, ověřené a realizovatelné na evropském stupni provádění staveb. Dále by se měly stát podkladem pro technologické varianty zhotovitelů staveb PK, nebo jejich částí. Vzorové listy vytvářejí souhrn doporučených (směrných) konstrukčních zásad (detailů), které by měly vytvořit základní předpoklady pro výrazný posun kvality návrhu i realizace těchto prvků staveb PK a stanovují jednotný výklad i momentální požadavky státní správy.

5 4 Stejný význam mají i další rezortní předpisy a to ve všech užívaných formách. V současné době existuje velký soubor různých druhů těchto podkladů jako typizační směrnice, typové podklady, směrnice pro užívání, sborníky technických řešení a pod Vzorové listy staveb PK Vzorové listy věcně navazují na: ČSN Projektování silnic a dálnic ČSN Projektování místních komunikací Jejich členění odpovídá členění "Sborníku technických řešení staveb a jejich částí", které byly vydány v rámci "Československého katalogu pro výstavbu". Pro označení vzorových listů byla určena zkratka VL a dále desetinné třídění, které obsahuje celkem deset číselných znaků: VL X.xXX.XX.xxxx Jeden znak Je určen pro označení částí vzorových listů podle základního obsahu. Další tři znaky označují skupinu a podskupinu vzorových listů podle řešení konstrukční části. Používá se dělení po stovkách, kdy každá stovka označuje skupinu a v případě potřeby se používá členění na podskupiny, pro které se užívá členění na desítky, případně na jednotky. Podskupina 00 1 až 099 je vyčleněna textům. Dva znaky na 5.a 6. místě označují pořadí listů ve skupině, případně podskupině. Zde se postupuje od číslice Ol až 99. Poslední čtyři místa označují datum vydání vzorového listu a jeho výměnou se provede inovace listu. Platnost má pouze list s nejnovějším datem. Dvě číslice jsou vyhrazeny označení roku (94 až 99) a dvěma číslicemi se označují měsíce (01 až 12).

6 Vzorové listy jsou zpracovány jako otevřený 5 systém, který je mozne průběžně upravovat, tedy vypouštět již nevhodná a doplňovat nová ověřená technická řešení. když vzorové listy mají sloužit jako pomůcka sjednocení technických řešení pro zkvalitnění výstavby PK, nepředstavují konečné a neměnné řešení, které je nutné uvést v dokumentaci stavby. Předpokládá se dopracování podle stupně zpracované dokumentace a individuální přístup pro jednotlivé objekty. Vedle cíle zkvalitnění staveb sledují vzorové listy i cíl zkvalitnění zpracování dokumentace staveb, jednak uvolněním pracnosti detailů pro tvořivou práci na koncepci a konečném řešení jednotlivých projektů a jednak jako základ zásad a vzor rozsahu řešení pro inovaci vzorových detailů. Ve vzorových listech jsou všechny kóty uvedeny v metrech. Schválením těchto Vzorových listů se současně ruší : - Technické podmínky - vzorové listy dálnic D 2.1 Zemní těleso, D 2.3 Úprava, zpevnění a zabezpečení svahů a S 2.4 Úprava podloží, násypového tělesa a pláně, schválené bývalým FMD č.j /76 ze dne a Č.j /73 ze dne , včetně jejich případných úprav a změn. - Sborníky technických řešení staveb a jejich částí S 2.1 Zemní těleso, S 2.3 Úprava, zpevnění a zabezpečení svahů a S 2.4 Úprava podloží, násypového tělesa a pláně, schválené bývalou SD MVŽP ČSR č.j. SD2-9210/ 1989 ze dne Technické předpisy ( typové podklady, typizační smermce, STŘ, technické podmínky a p.) ve VL citované ( a případně i související a neuvedené ) platí jen v rozsahu vymezeném nebo upřesněném ve VL 2, resp. v souladu s požadavky VL 2.

7 VL 2 SLNČNÍ TĚLESO Zpevnění a zabezpečení svahů Zemní těleso v zářezu - tvary zářezových svahů Zemní těleso v zářezu - tvary zářezových svahů Zemní těleso v zářezu - zářez do 2 m Zemní těleso v zářezu - zářez od 2 m do 6 m Zemní těleso v zářezu - zajištění bočního rozhledu Zemní těleso v zářezu - tvary zářezových svahů ve skále Zemní těleso v zářezu - tvary zářezových svahů ve skále Zemní těleso v zářezu - záchytná zařízení ve skalních zářezech Zemní těleso v zářezu - záchytná zařízení ve skalních zářezech Zemní těleso v zářezu - záchytná zařízení ve skalních zářezech Zemní těleso v násypu - sklony násypových svahů Zemní těleso v násypu - sklony násypových svahů Zemní těleso v násypu - sklony násypových svahů Zemní těleso v násypu - paty násypových svahů Zemní těleso v odřezu Zemní těleso ve středním dělicím pásu při oddělených vozovkách Zemní těleso ve středním dělicím pásu při oddělených vozovkách Zemní těleso ve středním dělicím pásu při oddělených vozovkách

8 VL 2 SLNČNÍ TĚLESO Úprava povrchu svahů úprava povrchu svahů - zatravnění úprava povrchu svahů - jiné úpravy svahů Zpevnění svahů Úprava tvarů svahů - těleso v zářezu Úprava tvarů svahů - těleso v zářezu Úprava tvarů svahů - těleso v násypu Odvodnění svahů - povrchové odvodnění Odvodnění svahů - hloubkové odvodnění svahů svahů Odvodnění svahů - trativodní žebra Odvodnění svahů - trativodní žebra Jiná zpevnění svahů - ochrana proti padání kamenů Zárubní a opěrné zdi Zárubní a opěrné zdi monolitické - opěrná zeď monolitická Zárubní a opěrné zdi monolitické - zárubní zeď monolitická Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových prefabrikátů U Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových prefabrikátů U Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových prefabrikátů U

9 VL 2 SLNČNÍ TĚLESO Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových prefabrikátů T - tvar, rozměry, sestava Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonvých prefabrikátů T - tvar. rozměry. sestava Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových prefabrikátů T - příklady použití prvků a odvodnění Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových prefabrikátů T - příklady použití prvků a odvodnění Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových stěnových prefabrikátů - tvar, rozměry, sestava Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových stěnových prefabrikátů - tvar, rozměry, sestava Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových stěnových prefabrikátů - phklady sestav Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových stěnových prefabrikátů - příkl ad y sestav Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových stěnových prefabrikátů - příklady sestav Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových prefabrikátů SVB KK tvar, rozměry, sestava Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových prefabrikátů SVB KK příklady sestav Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových prefabrikátů SVB KK phklady použití Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových prefabrikátů SVB KK ph Klady použití

10 VL 2 SLNČNÍ TĚLESO Ochrana proti zemní vlhkosti, povrchové a podzemní vodě - odvedení povrchové vody Ochrana proti zemní vlhkosti, povrchové a podzemní vodě - uspořádání odvodňovací vrstvy Ochrana proti zemní vlhkosti, povrchové a podzemní vodě - složení odvodňovacích vrstev Ochrana proti zemní vlhkosti, povrchové a podzemní vodě - složení odvodňovacích vrstev Zpevnění svahů ve vodních tocích Kamenné záhozy, dlažby a patky - dlažba z lomového kamene Kamenné záhozy, dlažby a patky - dlažba z lomového kamene Kamenné záhozy, dlažby a patky - příklady patek a opevnění břehů Kamenné záhozy, dlažby a patky - příklady patek a opevnění břehů Kamenné záhozy, dlažby a patky - drátokamenné prvky Betonové dlažby a obklady - dlažba z betonových prefabrikátů Betonové dlažby a obklady - záhozové patky břehového opevnění z betonových prefabrikátů Betonové dlažby a obklady - břehové patky betonové - příklady Betonové dlažby a obklady - plné opevňovací prvky - příklady Betonové dlažby a obklady - vegetační opevňovací prvky Betonové dlažby a obklady - vegetační opevňovací prvky

11 10 VL 2 SLNčNÍ TĚLESO Betonové dlažby a obklady - vegetační opevňovací prvky Betonové dlažby a obklady - vegetační opevňovací prvky Betonové dlažby a obklady - vegetační opevňovací prvky Nevymílací rychlosti vody pro svahy zpevněné kamennou a betonovou dlažbou Nevymílací rychlosti vody pro kamenné skl uzy Úprava podloží, násypového tělesa, Úprava podloží násypu pláně Úprava podloží, násypového tělesa, pláně - založení zemního tělesa Úprava podloží, násypového tělesa, pláně - založení zemního tělesa na málo únosném podloží - výměna podloží násypu Úprava podloží, násypového tělesa, pláně - založení zemního tělesa na málo únosném podloží - drénování podložní vrstvy - konsolidační rýhy Úprava podloží, násypového tělesa, pláně - založení zemního tělesa na málo únosném podloží - drénování podložní vrstvy - konsolidační rýhy Úprava podloží, násypového tělesa, pláně - založení zemního tělesa na málo únosném podloží - drénování podložní vrstvy - plošný drén Úprava podloží, násypového tělesa, pláně - založení zemního tělesa na málo únosném podloží - drénování podložní vrstvy - vertikální drény PSK Úprava podloží, násypového tělesa, pláně - založení zemního tělesa na málo únosném podloží - drénování podložní vrstvy - štěrkopískové piloty Úprava podloží násypového tělesa, pláně - založení zemního tělesa na málo únosném podloží - zásady návrhu

12 VL 2 SLNČNÍ TĚLESO Úprava podloží, násypového tělesa, pláně - založení zemního tělesa na málo únosném podloží technické textilie Úprava podloží, násypového tělesa, pláně - založení zemního tělesa na málo únosném podloží - technické textilie Úprava podloží, násypového tělesa, pláně - založení zemního tělesa na málo únosném podloží - technické textilie Úprava podloží, násypového tělesa, pláně - zemní těleso na sklonitém terénu Úprava násypového tělesa Úprava násypového tělesa - vrstevnaté násypy - schema vrstevnatého násypu Úprava násypového tělesa - vrstevnaté násypy - zásady návrhu vrstevnatého násypu Úprava násypového tělesa - násypové těleso vyztužené technickými textiliemi - způsoby vyztužení násypového tělesa Úprava násypového tělesa - násypové těleso vyztužené technickými textiliemi - zpllsoby vuztužení násypového tělesa Úprava násypového tělesa - násypové těleso vyztužené technickými textiliemi - způsoby vyztužení násypového tělesa Úprava násypového tělesa - násypové těleso vyztužené technickými textiliemi - způsob výpočtu Úprava násypového tělesa - násypové těleso vyztužené technickými textiliemi - způsob výpočtu

13 12 VL 2 SLNČNÍ TĚLESO Úprava násypového tělesa - násypové těleso vyztužené technickými textiliemi - působení výztuže v násypu, Petersonovy výpočtové metody Úprava podloží vozovky Úprava podloží vozovky charakteristiky podloží - posouzení vodního režimu podloží Úprava podloží vozovky charakteristiky podloží - posouzení vodního režimu podloží Úprava podloží vozovky charakteristiky podloží - úprava vodního režimu podloží Úprava podloží vozovky charakteristiky podloží - úprava vodního režimu podloží Úprava podloží vozovky podloží ve skalních zářezech Úprava podloží vozovky podloží ve skalních zářezech Úprava podloží vozovky podloží ve skalních zářezech Úprava podloží vozovky zpevnění podloží vozovky - mechanicky zpevněna zemina Úprava podloží vozovky zpevnění podloží vozovky - stabilizované podklady

14 13 VL 2 SLNČNÍ TĚLESO Úprava pláně Sklony pláně ve směrových obloucích s velkým poloměrem - dvoupruhové komunikace, klopení kolem osy Sklony pláně ve směrových obloucích s malým poloměrem - dvoupruhové komunikace, klopení kolem osy Sklony pláně ve směrových obloucích s malým poloměrem - klopení kolem osy v inflexním bodě Sklony pláně ve směrových obloucích s malým poloměrem - dvoupruhové komunikace, klopení kolem vnitřního vodicího proužku - Sklony pláně při přechodu z jednostranného příčného sklonu v přímé do směrového oblouku s malým poloměrem se stejným smyslem klopení - dvoupruhová komunikace - klopení kolem osy Sklony pláně při přechodu z jednostranného příčného sklonu v přímé do směrového oblouku s malým poloměrem s opačným smyslem klopení dvoupruhová komunikace - klopení kolem osy Sklony pláně ve směrových obloucích s velkým poloměrem při jednostranném překlápění vozovky v inflexním bodě Sklony pláně ve směrových obloucích s malým poloměrem - čtyřpruhové komunikace - klopení kolem středních vodicích proužků Sklony pláně ve směrových obloucích s velkým poloměrem - čtyřpruhové komunikace - klopení kolem středních vodicích proužků v inflexním bodě Sklony pláně ve směrových obloucích s malým poloměrem - čtyřpruhové komunikace - klopení kolem středních vodicích proužků v inflexním bodě Sklon y pláně ve směrových obloucích s velkým poloměrem - čtyřpruhové komunikace - klopení kolem vnitřních vodicích proužků

15 14 Vl 2 SLNČNÍ TĚLESO Sklony pláně ve směrových obloucích s malým poloměrem - čtyřpruhové komunikace - klopení kolem vnitřních vodicích proužků Sklony pláně ve směrových obloucích s velkým poloměrem - čtyřpruhové komunikace - klopení kolem vnitřních vodicích proužků v intlexním bodě Sklony pláně ve směrových obloucích s malým poloměrem - čtyřpruhové komunikace - klopení kolem vnitřních vodicích proužků v intlexním bodě Sklony pláně ve směrových obloucích s velkým poloměrem - čtyřpruhové komunikace - klopení kolem os jízdních pásů Sklony pláně ve směrových obloucích s malým poloměrem - čtyřpruhové komunikace - klopení kolem os jízdních pásů Sklony pláně ve směrových obloucích s velkým poloměrem - čtyřpruhové komunikace - klopení kolem os jízdních pásů v intlexním bodě Sklony pláně ve směrových obloucích s malým poloměrem - čtyřpruhové komunikace - klopení kolem os jízdních pásů v intlexním bodě

16 TVARY ZÁŘEZOVÝCH SVAHŮ TVARY ZÁŘEZOVÝCH SVAHŮ DOVOLENÁ RYCHLOST" 60 kmih H-HLOUBKA ZÁŘEZU -----~---- -/-- /. MN. f\ ~"_::..:.2'::c::.00_--, F,,oc..::.6.=...O ""1" ~~// 1 í '1:::/" MEZNíK JEDNOT NÝ SK LO N 3 - P ol. MN ,60 " í 1 PROMENNÝ SKLON ZPŮSOBEM VYDUTÝM =-==:=::_-=-=-~'"-.:.~ 1~ p '. --l,.,t\'\,,'" li" "'... v- U SLNiČNíCH KOMUNKACi SMEROVĚ ROZDĚLENYCH MN O,40m U OSTATNCH SLNC MN.O,20m 1. RGOL V KORUNĚ Musf BÝT MMO VOZOVKU, VODle( PROUŽEK A ZPEVNĚNOU ČÁST KRAJNCE 2. PŘ DOVOLENÝCH RYCHLOSTECH VĚT~rCH NEŽ 60 kmih MUS( BÝT OSAZEN PŘEJ(ZDNÝ OBRUBN(K 3. ODVODNĚN( OCHRANNÉ VRSTVY DO PŘÍKOPU LZE NAVRHNOUT VE WJfMEČNÝCH PŘ(PADECH 4. PŘ SOUBĚHU SE ZPEVNĚNOU KRAJNc( MÁ RGOL ~(ŘKU 0,5-1,0 m A ZÁKL PŘ(ČNÝ SKLON 10 X (MAX. PŘ(ČNÝ SKLON 20 X) 5. SVAH ZÁŘEZU MÁ PATN( ČARU NA VNĚJ~ SlRANĚ PŘÍKOPU NEBO RGOLU, POKUD Š(ŘKA ROZHLEDOVÉHO POLE NEVYŽADUJE JEHO DAL~( ODSUN 6. ODVODNĚNí JE ŘEŠENO VE VL 1 A VL 2 2 Sl-NČN' TĚl-ESO. ZPEVNEN A ZABEZPEC~N SVAHU ZEMNí Tt:LESO V ZAŘEZU MDCR ODBOR POZEM, KOMUNKAq LSTY

17 TVARY ZÁŘEZOVÝCH SVAHŮ -1'--==_-_5.0.:-0--f f ÚCHYTN'i PRiKOP SE NAVRHUJE ViDY ZPEVN[NÝ, NEPROPUSTNÝ) - NUT'<) POSOUDT Z «.EOSKA ~ HABUTY SVAHU MEZNíK _ TUPŇOVTY SKLON S la,včk»!1 J-p ', 1. PRŮSEČNCE ZALOMENÝCH SVAHŮ SE NAVRHUJE OBVYKLE ROVNOBĚŽNĚ S NVELETOU 2. ZÁCHYTNt PŘíKOPY SE ZŘZUJ( K OCHRANĚ SVAHŮ V ÚSEcíCH OHROŽENÝCH STÉKAJící POVRCHOVOU VODOU 3. ZÁKLADN( TVAR PŘíKOPU JE lrojúheln(kový, V M(STECH KDE JE PŘíKOP OD KORUNY KOMUNKACE ODDĚLEN SVODDLEM LZE NAVRHNOUT UCHOBĚŽNíKOVÝ TVAR PŘíKOPU 4. STABUTU SVAHU ZMEZU JE TŘEBA PROKÁZAT VÝPOČTEM MN. STUPNĚ BEZPEČNOSTl UDÁVÁ ČSN Sl-NČN' TĚ1-E$O. ZPEVNEN A ZA8EZPEC~N SVAHU ZEMNí Tt:LESO V ZAŘEZU MDCR ODBOR POZEM. KOMUNKAq LSTY

18 TVARY ZÁŘEZOVÝCH SVAHŮ, " ZAREZ DO 2m H - HLO UBKA ZÁŘEZU H=0,0-0, MEZNÍ< 3- po/o H = 0,85-2,00 po/o 8./ : ",,~~? ~ T MN. 0,60 \, '1 1 ~U ::: 1. NA POZEMCíCH S ORNOU PŮDOU VYSOKÝCH BONT JE NUTNO MAX. OMEZT ZÁSAH DO KVAUTNíCH PŮD, ZA CENU ZHORŠEN ESTETCKÝCH ÚČiNKŮ, T.J. STRMĚJŠr SVAHY, OMEZENí ZAOBLEN ZÁŘEZOVÉ HRANY 2 Sl-NČN' TĚLESO ZPEVNĚN A ZA8EZPEČ~N SVAHŮ ZEMNí TĚLESO V ZAŘEZU MDCR ODSOR POZEM. KOMUN1KAQ LSTY

19 ' TVARY ZÁŘEZOVÝCH SVAHŮ.. ZAREZ OD 2m DO 6m H = 2,00 -, po/o 8 % - 1::J ?r ~ 3- po/o MN. L. 2,00 0,60 ~, HEZNrK o ~ to o N ::c,.' ÚPRAVA S CHODNKEM A ODVODNOVACM ;, Se h l.., 1 1. ZÁ~EZY SE MUsf CO NEJO~(VE UPRAVT DO P~EDEPSANÝCH SKLONŮ, OHUMUSOVAT A OSeT 2. SKLONY SVAHŮ V POLOSKALN(CH A RYCHLE ZVĚTRÁVAJfdCH HORNNÁCH SE NAVRHUJ JAKO SVAHY V ZEMNÁCH PO GEOlECHNCKtM ZHODNOCEN( STABUTY SVAHU 3. ODVODNĚNf JE ~E~NO VE Vl. 1 A Vl. 2 2 Sll-NČN' TĚLESO ZPEVNĚN, A ZABEZPEČ~N SVAHŮ ZEMN TĚLESO V ZAŘEZU MDCR ODBOR POZEM. KOMUNK~~ LSTY

20 TVARY ZÁŘEZOVÝCH SVAHŮ ZAJiŠTĚNí BOČNiHO ROZHLEDU V"Rt... ~ NT~ MN, O,6ó!.0t'_"'"E::::::~~;::Z:~~_-=_-=_-=_-=_:::_:::_:::_:::_:::_=-=_= MEZNfK =_= ROZHlEDOvi POLE PRO ZAST... VEN,1'--- J-S'/. OSA JíZONíHO PR UH U o\n. V... RA NrA B" 0,60.. 1EZNíK--" ~ 2.00 ROZK.fOOvE POLE PRO P REDJiioÉNi MN.]'/, pouzt tcrtré"""'ni - h.1 vyscdbj" J~5 '. Mill. 0,60., lr >t., "ARANTA. C ROZfUO PRO ZAS TAVENi JE ;:AJŠ TĚN V RÁMC ŠiŘKY KORUNY ROZHLEDOVÉ POLE PRO PŘEDJíŽDĚNi! poule 1a1rovnenl-... bel vy!qdby. ~ ROZ""'OO,.ř ~ POlE PRO ZASTAVENí i Co 4 ~ ~{ l s'' ' " 'b l~izd~o PRUHU'L -, pauzo zatrovnon. ř Vy,.: Y Ji- ~========:::,.,, " ~ 8 '"!.2:.' 3-5'/, ~,') ~-----=--:.-; gdl MH.Je/. 1. ROZHlEDOVÉ POLE NA VNllŘN( STRAN~ OBLOUKU SE NAVRHUJE DLE ČSN PA TNf ČÁRA ZÁŘEZOVÉHO SVAHU JE DÁNA OBALOVOU ČAROU ROZHLEDOVÝCH PAPRSKŮ 2 S-NČN' TĚLESO ZPEVNĚN A ZABEZPEČ~N SVAHŮ ZEMNí TĚLESO V ZAŘEZU MDCR ODBOR POZEM. KOMUNKA9. LSTY 301. OS

21 TVARY ZÁŘEZOVÝCH SVAHŮ VE SKÁLE KRÁTKÝ SKALNr ZÁŘEZ S MALÝM MNOŽSTVrM ODTOKOVÉ VODY 2.00 DOVOLENÁ RYCHLOST :s: 60 kmih N ::: W U Z --, ~ a: t- ::.c: ll).~ JJ U t-- l)t- "- ll) L'c(.~ u ZJJ «::.c: 'JJ U >;> ::: > Zz -J JJ O >. on.. N JJ~ C)tj ll) O n..c: :: > N::':: ~z 1 Ji 1 ~N~..,! v v ~-~-~~-=J MN.l0 // H '.<, PODLE,. VÝŠKY /.-/ A POVAHY SKÁLY H - HLOUBKA ZÁŘ EZU HZ - HLO UBKA H S - HLOUBKA ZEM lny SKALY MEZNfK. '. SKALN ZAREZ S ODVODNOVACM ZARZENM 1. SKLONY SVAHŮ SKALN(CH ZÁ~EZŮ SE URčl DLE VÝSLEDKŮ GEOTECHNCKÉHO PRŮZKUMU 2. PATN( LAV1ČKA Šr~KY MN. 1,00 m SE NAVRHUJE V pmpadě, ŽE SE K OCHRANĚ P~ED PADAJdM KAMENrM POUŽJE JNÉ ZABEZPEČENí NEŽ VODOROVNÉ LAV1ČKY VE SVAHU (DRÁTĚNÉ srtě, BARÉRY A POD.) 3. P~ DOVOLENÝCH RYCHLOSTECH VĚTšrCH NEŽ 60 kmih MUSr BÝT OSAZEN P~EJÍZDNÝ OBRUBNíK. A NA ZAČÁlKU SKALNíHO ZÁ~EZU A NA DVOUPRUHOVÝCH KOMUNKAc(CH NA JEHO KONC Musí BÝT OSAZENO SVODDLO 4. ODVODNĚNí JE PODROBNĚ ŘEŠENO VE Vl.. 1 A VL 2 2 S~NČN' TĚl-ESO. ZPEVNĚN A ZABEZPEC~N SVAHU ZEMNí TĚLESO V ZAŘEZU MDCR ODBOR POZEM. KOMUNKA~ LSTY

22 TVARY ZÁŘEZOVÝCH SVAHŮ VE SKÁLE SKALN( ZÁŘEZ S MOžNOST ODLUPOVÁN( ÚLOMKŮ SE ZNAČNÝM -. NEBO VĚTŠ(M MNOŽsTVfM ODTOKOVÉ VODY MN yo.60", "1 7j MN.1.0 iii :c oj o 1 1 N ::: í 1.0 o M - o \l"l-..- :c *.. H - HLOUBKA ZAREZU HZ- HLOUBKA ZEMNY H S - HLOUBKA SKÁLY,. UM(SlĚNf A ŠfŘKA LA VČEK SE NAVRHNE S OHLEDEM NA GEOTECHNCKÉ PODMfNKY 2 S~NČN' TĚLESO ZPEVNĚN, A ZABEZPEČ~N SVAHŮ ZEMN TĚLESO V ZAŘEZU MDCR ODBOR POZEt-A. KOMUNKACl LSTY

23 ,, v',,'v ZACHYTNA ZARZEN VE SKALNCH ZAREZECH.. ~.. OCELOVE SLOUPKY ZAPUSTENE DO VRTU VE SKÁLE. OŘEVĚ NÁ KULAT NA NASTAVO VANA PRU8EZNE { ALT. A J NE80 VY - STŘíDANĚ (ALT. 8 E Ul N, Ul NEOPRACOVANÁ KULATNA (/J CCA 200 mm NEBO DVĚ SVODDLOVÉ PÁSNCE ~, j, ],MN 0,5], 'fl :OMĚNNÉ : STAVU SKALNfHO ZÁŘEZU PŘED OCElOVÉ SLOUPKY NATAŽE NA,...~ DRATE NA ST (P Rl PADNE DVO J TA ) DOPORUČENÁ ROZTEČ SLOUPKŮ 1,Om E o N, Ul ~ ".. ST Z POZNK. DRÁTU ~ 3mm OK 50x 50 mm L ~N OJsL 'll '1 '1 L PROMĚNNÉ DLE STAVU SKALNfHO ZÁŘEZU 2 Sll-NČN' TĚ~ESO. MDCR ZPEVNEN A ZA8EZPEC~N SVAHU ZEMNí TĚLESO V ZAŘEZU ODBOR POZEM. KOMUNKAq LSTY

24 ZÁCHYTNÁ ZAŘíZENí VE SKALNfcH ZÁŘEZECH,.. SCHEMA ZACHYTNYC H KONS mu KC z OCELOVÝCH SLOUPKŮ A DŘEVĚNÉ KULATNY PŘiPADNĚ z DRÁTĚNÉHO PLETVA U PATY SKALNCH SVAHŮ NEBO NA OKRAJ SKALNíCH LA- VCEK POHLED ALT. A ALT. B LLL/~ '/~ ~'\.~ t'll/. '/f/////// '-"-"- "",",.,.".~'\ L n.., ~, ~ --'l U.1 " ' " " 1/ " ' " / L m 1, mj, oor 7! J'J ~ '/.'\,-'-0:'..'1 '"''''''." ~."1.,'1 :.LL -,.. -,...., ' k m ~ 4í' ~ ZÁCHYTNÁ zídka Z KAMENNÝCH MATRAci u ÚPATí SKALNHO ZÁŘEZU - - ' 2,5./. --::====-~::...Jrt::řii9i1 ~l' 1.0m " 1...' ~..," ~", " '. -.-: :',,... -:-:~-:.--\"C... \... '".., : :.-'. - --:' ~... -:--=-:,--",,"':,. "'", "",.., 10 % "...,:., E ll") > KAMENNE 1x1xO.5m MATRACE ZABETONOVANÉ OPĚRNÉ PROFLY 1. PŘ DOVOLENÉ RYCHLOSTl VĚTšf NEŽ 60 kmih Musf BÝT OSAZENO SVODDLO A PŘEJ{ZDNÝ OBRUBNfK 2 Sll-NČN' TĚl-E~O. ZPEVNEN A ZA8EZPEC~N SVAHU ZEMNí TĚLESO V ZAŘEZU MDCR OOBOR POZEM. KOMUNKACi ' LSTY

25 ZÁCHYTNÁ ZAŘíZENí VE SKALNíCH ZÁŘEZECH OPĚRNE SLOUPKY ZABETONOVANE. 00 JAM VE SKALE JSOU NĚKDY JESTE KOTVENY 00 SKÁLY.DŘE VĚNÁ BARERA TÉž DVOJTÁ ~ č ř ~ to. ~ N to.. > DVOJTÁ VRSTVA KULATNYq, mm OPERNE SLOUPKY ZDVOJENE SLNEJS KULAT NA ZASU NUTA MEZ NE ZDVOJENA č RADA E o M o. N KULALA 1. ZPEVŇuJe( KONSTRUKCE JSOU TÉž OBKLADN( ZD, PŘEDPJA TÉ KOTVY A STŘ(KANÝ BETON 2 S~NČN' TĚLESO ZPEVNĚN A ZABEZPEČ~N SVAHŮ ZEMNí ~LESO V ZAŘEZU MDCR ODBOR POZEtv1. KOMUNKAq LSTY

26 SKLONY NÁSYPOVÝCH SVAHŮ NÁSYP DO 6rn ~ 0.5?R 3 O/o = 0.0 ;. ~~V 00,,~:~óJ o... 8 M " > JE:lNOTNT SKLON SE ZolTĚŽOVACi LAVCl ~ 2.5 Y.! '/. ) '/. šiřka MN. 3.5m... " a -11 ". "" 00 LAVCE MOŽNO "'" použit MATERÁL " ---_ NEVHODNÝ DO NÁSYPU rj MN.. ~~.. ~2.00 )c~[60,.l :r AL TERNA T VA UKONČENí SVAHU ~~. :0.60 ymezník í 1 1. PŘ NÁVRHU NÁSYPŮ (ZEJMÉNA VYSOKÝCH) JE TŘEBA STANOVT ÚNOSNOST A SEDÁNí PODLoží, PROVÉST VÝPOČET STABUTY NÁSYPU, VYHODNOTT VHODNOST MATERÁLU DO NÁSYPU, POPŘíPADĚ NAVRHNOUT ÚPRAVY PODLOží, MN. STUPNĚ BEZPEČNOSll SVAHŮ NÁSYPŮ STANOv( ČSN SVAHY SE MUSr UPRAVT DO PŘEPSANÝCH SKLONŮ, OKAMŽiTĚ OHUMUSOVAT A OSíT 3. BEZ ZAOBLENí LZE PATU NÁSYPU PONECHAT PŘ UPRAVĚ HYDROOSEVEM, NEBO PŘ ZÁSAHU DO KVAUlN(CH ZEMĚDasKÝCH PŮD 4. V PŘ(PADĚ NÁSYPU S VÝZTUŽNÝM VLOŽKAM SE SVAH NAVRHUJE NDVDUÁLNĚ 5. SVODDLA MUS( VYHOVOVAT TP 59 2 SLNČN' TĚLE~O ZPEVNĚN( A.. ZABEZPEČ~N SVAHŮ ZEMN TELESO V NASYPU OD~O~~~M. VL 2 KOMUN1KAq VZ~~.g,VE

27 SKLONY NÁSYPOVÝCH SVAHŮ NASYP NAD 6 m t l. 5O, 0,5~ 2,5 % 8% J./ o S2 o <D --J.O = z, !!2 ~2. 00 k 1,0.60 ~K '1 " POZN. NÁSYPY ZE SKAL.NA TÝCH MATERÁLŮ S DOBRÝM VLASlNOSTM t.4ohou M(T JEONOlNÝ SKLON 1: 1,5 BEZ OHLEDU NA.EJlCH VÝSKU 1. PŘ NÁVRHU NÁSYPŮ (ZEJMÉNA VYSOKÝCH) JE TŘEBA STANOVT ÚNOSNOST A SEDÁNí PODLOŽ[, PROVÉST VÝPOČET STABUTY NÁSYPU, VYHODNOTT VHODNOST MATERÁLU DO NÁSYPU, POPŘ(PADt NAVRHNOUT ÚPRAVY PODLOŽí. MN. STUPNĚ BEZPEČNOST SVAHŮ NÁSVPŮ STANOví ČSN SVAHY SE Musf UPRAVT DO PŘEPSANÝCH SKLONŮ, OKAMŽT OHUMUSOVAT A OsfT 3. BEZ ZAOBLENí LZE PATU NÁSYPU PONECHAT PŘ UPRA vt HYDROOSEVEM, NEBO PŘ ZÁSAHU DO KVAUlNrCH ZEM~DasKÝCH PŮD 4. V PŘíPADĚ. NÁSYPU S VÝZlUŽNÝM VlOŽKAM SE SVAH NAVRHUJE NDVDUÁLNĚ 5. SVODDLA MUSr VYHOVOVAT P 59..,,." 2 SLNCN TELE~O ZPEVNĚN( Av ZABEZPEČ~N SVAHŮ ZEMN TELESO V NASYPU MDCR ODBOR POZEM. KOMUNKAq USTY

28 SKLONY NÁSYPOVÝCH SVAHŮ VYSKA NÁSYPU V! 1.0m VÝŠKA NÁSYPU - ~ ~ V= m o M q ~.. > o z ~MN Jl MEZNfK VÝŠKA NÁSYPU > 4m h - U SlLN CNCH KOMUN KA C SM ER OVE ROZDĚLENÝCH MN m - U OS TATNCH SL NC MN. O. 20 m RGOL po/o p O/o,., f UPRAVA S CHODNKEM A ODVODNOVACM ZARZENM t= p -/0 r,l ~~~:-;-;~ Sch DEŠŤOVÉ VPUSTĚ SE ZAUS T DO SVAHOVÝCH SKLUZŮ VY J1MECNE 00 POD ÉLNÉHO OOVOOŇOVACÍHO ZAŘíZENí) 1. RGOLY JSOU ŘEŠENY VE VL 2 - SLNČNf TáEso - ODVODNtNr 2. OBRUBN(KY A CHODNíKY JSOU ŘEŠENY VE VL 1 - VOZOW.Y A KRAJNCE 2 SLNČN' TĚLESO......,. ZPEVNEN. A.. ZA8EZPEC~N SVAHU ZEMN TELESO V NASYPU MDCR ODBOR POZEM. KOMUNKAq LSTY VL

29 o PATY NÁSYPOVÝCH SVAHU BEZ PŘiKOPU NA VODOROVNÉM NEBO ODKLONENEM TERENU MEZNÍK ~LN' 0,60 )( 2.00 L J '~~~OO S NEZ PEV N ENYM PŘíKOPEM MEZNíK, J, f S TROJUHELNKOVYM PRKOPEM ZPEVNENYM., TVAR N C MN. 0,601, 1 l' BETONOVOU :c t.., S L CHOSEZ N KOVYM PRKOPEM ZPEVNENYM MN, 0,60 ". 1 MEZNK ~MN. 0,50 1. H - URČT DLE PODÉlNtHO SPÁDU A ODTOKOVÉHO MNOŽSrv( VÝPOČTEM; MN 0,40 m 2. uchostlníkový P~(KOP LZE NA VRHNOUT POUZE V M(STECH, KDE JE OD SLNČNf KOMUNKACE ODDĚlEN SVODDLEM 3. V P~íPADĚ ŽE NEN( PROVEDENO ZAOBLENí SVAHU, NEBO JE TEČNA ZAOBlENí MENŠr NEŽ 2 m, DOPORUČUJE SE ZvtTŠT š(~ku POMOCNÉHO SLNČNíHO POZEMKU DLE M(STN(CH PODM(NEK 2 SLNČNl' TĚLESO... L ZPEVNEN. A.. ZA8EZPEC~N SVAHU ZEMN TELESO V NASYPU MDCR ODBOR POZEt.,-i, KOMUNKAq LSTY VL

30 W.~ 'o:: a.. > o.. >- Vl.«z- ;t ~r :-rol i o o ~ O o :;r ~!~ ~ \~ 0'10 N 11'4 :::> ~ :::> O J CD O ~ W > W 21- ~~ of >~ C <l. C tl <l -. C u ~ t-~ Vl es «N o o:: ll.. J.., >...J o ll.. o..., > O El...J N O ce «:.:: a:: : v:; J f' ~,, \ \ \,' 11 \, nhnl/ol 'OZJr 'l'so " ::\ t\, \~,, \ M tl,1, ~. C ~ \ ~ ;.. 11 W, ~ o:: a.. 'O'NfW> o ~ C ~ fe O " "'. ~t M C N U N w ce.«n 8 o M..., N ll'> z:: CUJ- N i 1. JE-U TRASA VE SMĚROVÉM OBLOUKU A VNTŘN( HRANA V ZMEZU, JE TŘEBA ZEMN( TĚLEso UPRAVT DO TVAR~ KTERÝ ZAJ~fuJE DÉLKU ROZHLEDU PRO ZASTAVENf, POPŘ(PADt předjržděn( 2. DETAL S KEDN(HO DtudHO PÁSU JE UVEDEN VE VL 1 - VOZOVKY A KRAJNCE 2 ~,LNČN' T(LE~O. ZPEVNEN.A ZA8EZPECENJ SVAHU ZEMN TELESO V OOREZU MDCR ODSOR POZEt,,-\. <OMUNKACL LSTY

31 " #" " v, STREDN DEUC PAS - ODDELENE VOZOVKY P '1. O~0,(1.001:' d! 3,0 r J- P "/0 J - pol. d ~ J.O 1 k OSA JíZDNíHO.. ~OZHLEDO~f POLE PRO ZASTAVEN i, 1 ff 4... c :: ~ ~~. \,1!:!! ~! "C::::::ó~ 91 J7t. i LJ! ~~~ PRUHU J- P 0/. KAŽDÁ POLOVNA ŘEŠENA SAMOSTATNĚ. 3 - ==::.=..,. 3-p'/0 1b...1='.:!í 1. ODDĚLENÉ VÝŠKOVÉ VEDENf JfZDN(CH PÁSŮ SE NAVRHUJE V PŘfPADĚ VÝŠKOVÉHO ROZDflU VNĚJŠfcH HRAN VNTŘNíCH VODl cf CH PROUŽKŮ H>O,7 m U střednfho DĚucfHO PÁSU ŠfŘKY 3 m; H>1,35 m U STŘEDNrHO DĚucfHO PÁSU ŠrŘKY 4 m 2. ŠfŘKA ZELENÉ ČÁSTl střednfho DĚucfHO PÁSU SE ROZŠŘUJE PRO ZAJŠTNf ROZHLEDU VE SMĚROVÉM OBLOUKU; V přfpadě VELKÉHO přrčného SKLONU střed. DĚucíHO PÁSU; V PŘ(PADĚ PŘEKÁŽEK; PŘ VEDENf K0t.4UNKACE V SAMOSTATNÝCH SMĚROVÝCH PÁSECH. 3. ODVEDENf POVRCHOVÝCH VOD NEBO ODVODNĚNf PLÁNĚ SE ŘEšf PRO KAŽDÉ TlESO SAMOSTATNĚ 4. BEZPEČNOSTN( ZAŘ(ZENf SE NAVRHUJE PRO KAŽDÝ PÁS SAMOSTATNĚ 5. PRO SOUBĚH POZEMNí KOMUNKACE S DÁLNlcf, RYCHL. SlLNlcf A MEZNÁRODNf SilNicí PlATf ČSN ČL 163 ZMĚNA 4 6. střednf DĚucf PÁSY VÝŠKOVĚ NEODDĚLENÝCH JfZDNfCH PÁSŮ JSOU ŘEŠENY VE VL 1 - VOZOVKY A KRAJNCE POZEMN(CH KOMUNKAd 2 StLNČNl' TĚLE~O ZPEVNĚN A ZABEZpEčEN SVAHŮ, v, ZEMN TELESO VE STR. DEUCM PASU OD~O~ ~~M. VL 2 KOMUNKAq "t?~.g,ve

32 v, v " v' V STREDN DEUC PAS - ODDELENE VOZOVKY - PRKLAD 1 P ". 8" d ~ 3. O J! 3- P ". 6 ". jl '1. '"6-/. 3- p ". o. d ~ OSA JZDNHO PRUHU 3-p '1. ROZHLEOOVÉ POLE PRO ZASTAVENi! P ". ~ ! = i 3-p ' i 3-p " d : 3.0 r RC,"LE DDVi TVAR zoi UVEDEN POUZE r.- POLE PRO Z ASTAVE N 1:' OSA ORENTAČ NĚ.. JZDNHO PRUHU 3 -p '1. 1. ODDĚLENÉ VÝŠKOVÉ VEDENr J(ZDNfcH PÁSŮ SE NAVRHUJE V přfpadě VÝŠKOVÉHO ROZDrLU VNĚJšíCH HRAN VNTŘN(CH vooldch PROUŽKŮ H>O.7 m U STŘEDNrHO DĚudHO PÁSU ŠrŘKY 3 m; H>1.35 m U STŘEDNrHO DĚLldHO PÁSU ŠfŘKY 4 m 2. šfřka ZELENÉ ČÁSll slřednfho DĚudHO PÁSU SE ROZŠŘUJE PRO ZAJŠTĚNf ROZHLEDU VE SMĚROVÉM OBLOUKU; V PŘ(PADĚ VELKÉHO PŘfČNÉHO SKLONU střed. DĚudHO PÁSU; V přfpadě PŘEKÁŽEK; PŘ VEDENf KOMUNKACE V SAMOSTATNÝCH SMĚROVÝCH PÁSECH. 3. ODVEDENf POVRCHOVÝCH VOD NEBO ODVODNĚNr PLÁNĚ SE ŘEšf PRO KAŽDÉ TĚLESO SAMOSTATNĚ 4. BEZPEČNOSTN( ZAŘfzENf SE NAVRHUJE PRO KAŽDÝ PÁS SAMOSTATNĚ 5. PRO SOUBĚH POZEMN{ KOMUNKACE S DÁLNld. RYCHL SLNld A MEZNÁRODNf SLNld PLAli ČSN ČL 163 ZMĚNA 4 6. STŘEDN( DĚUd PÁSY VÝŠKOVĚ NEODDĚLENÝCH J(ZDN{CH PÁSŮ JSOU ŘEŠENY VE VL 1 - VOZOVKY A KRAJNCE POZEMN(CH KOMUNKAci 2 StLNČNl' TĚLE~O. ZPEVN~N A ZABEZpEčEN SVAHU.,... v", ZEMN TELESO VE STR. DEUCM PASU MDCR ODBOR POZE~.t KOMUNKAq USTY

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MNSTERSTVO DOPRA VY ČR ODBOR POZ~CH KONrrThTKACÍ VZOROVÉ LSTY STA VEB POZ~CH KONrrThTKACÍ VL 2 - SLNČNÍ TĚLESO Schváleno MD ČR č.j. 18864/95-230 ze dne 14.4.1995 s účinností od l.května 1995. 1 MNSTERSTVO

Více

SO 202 Východní lávka

SO 202 Východní lávka Soupis prací - pomocné výpočty SO 1 - Zemní práce 1 Čerpání vody na povrchu čerpání vody ve výkopu hod odhad 240,000 zaokrouhlení 0,000 celkem 240,000 2 Hloubení jam zapaž. i nezapaž. tř.i s odvozem do

Více

SO 203 Úprava mostu ev. č

SO 203 Úprava mostu ev. č , SO 203 Úprava mostu ev. č. 37-047 , úprava mostu ev.č. 37-047 C 203 0 - Všeobecné konstrukce a práce Poplatky za skládku ( objem v m 3 ) 1 nevhodná zemina z výkopů viz položky výkazu výměr položka V

Více

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE červenec 2014 1 Identifikační údaje... 3 2 Stručný popis stavby... 4 3 Vyhodnocení podkladů a průzkumů... 4 4 Technické řešení

Více

Oprava komunikace U Kostela - Chrastava

Oprava komunikace U Kostela - Chrastava OBSAH DOKUMENTACE Oprava komunikace U Kostela - Chrastava A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 A4 B SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY B.1 1: 10 000 PŘEHLEDNÁ SITUACE 1 A4 B.2 1: 5 000 ZÁKRES DO ORTOFOTOMAPY 1 A4 B.3 1: 200 KOORDINAČNÍ

Více

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY mosty, tunely, propustky, zárubní a opěrné zdi, galerie, nadjezdy, podjezdy umělé stavby ekonomicky velmi náročné? KOLIK TO STOJÍ? 1km dálnice..

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Adr: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové IČ: 70890005 (doručeno DS dbyt8g2) Ostatní

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ

Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ 1. ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY: Otevřený systém voda je svedena výsledným sklonem k okraji vozovky, kde je zachycena rigolem nebo příkopem a odvedena mimo těleso

Více

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Dopravní infrastruktura perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace použití str. KB zahradní obrubníky

Více

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ Návrh v místech, kde hrozí nebezpečí úrazu sjetím vozidla, cyklisty, nebo pádem chodce z tělesa komunikace, kde hrozí střetnutí

Více

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok www.kb-blok.cz DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Dopravní infrastruktura perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace použití KB zahradní

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Číslo jednací: OZP/15/3257/HOJ R 65 Vyřizuje: Houžvička V Turnově dne 11.11.2015 Věc: Stavba Jizera, Turnov, zvýšení ochrany

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 3. Situační a výškové řešení... 3 4. Navržená konstrukce komunikace... 4 5. Odvodnění komunikace... 5 6.

Více

VOLBA PŘÍČNÝCH ŘEZŮ nulové profily extrémy terénu mění rychlost niveleta terén

VOLBA PŘÍČNÝCH ŘEZŮ nulové profily extrémy terénu mění rychlost niveleta terén VOLBA PŘÍČNÝCH ŘEZŮ příčné řezy je třeba vypracovat ve všech bodech splňujících alespoň 1 následující podmínku viz zelené svislice na obr. 0420 (příklad umístění viz obr. 0430):... tzv. nulové profily

Více

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3 OBSAH 1. Identifikace stavby... 3 2. Konstrukční systém stavby... 3 2.1. Gabionová část... 3 2.2. Část z bednících dílců... 3 3. Navržené výrobky, materiály a konstrukční prvky... 4 4. Hodnoty zatížení

Více

Základy: Základy: Ing. et Ing. Petr Kacálek. Ing. et Ing. Petr Kacálek

Základy: Základy: Ing. et Ing. Petr Kacálek. Ing. et Ing. Petr Kacálek Navrhování základových konstrukcí Základy jsou konstrukční nosné prvky stavebních objektů, které zabezpečují přenášení účinků stavby (svislých nosných konstrukcí = zatížení) do základové půdy. Základy

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

F.4. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 ZTI A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

F.4. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 ZTI A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: SLAVKOV U BRNA - č.2 F.4 ZAKÁZKA: SEZNAM PŘÍLOH DOKUMENTACE - F.4 TECHNICKÁ ZPRÁVA - 01 PŘÍPOJKA - PODÉLNÝ PROFIL - 02 REVIZNÍ ŠACHTA - 03 ULOŽENÍ POTRUBÍ - 04 PŮDORYS LEŽATÉ KANALIZACE - 05 SCHEMA SPLAŠKOVÉ

Více

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P C. Stavební část Změny c b a Navrhl / vypracoval Ing. NOVÁK Zbyněk Obec : Objednatel : Akce : Příloha : HEŘMANOVICE Zodp. projektant Ing. NOVÁK Zbyněk Kraj : Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice

Více

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK Stavba : Objekt : KARLŠTEJN - REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn P.č. Číslo položky Název položky množství cena / Díl:

Více

Množství celkem Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m ,000 44,90 0, , ,70 4 Vodorovné konstrukce

Množství celkem Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m ,000 44,90 0, , ,70 4 Vodorovné konstrukce Strana 1 z 5 ROZPOČET Stavba: Bečva pro Přerov Varianta: 2.1+2.2+3.3 Objednatel: Zhotovitel: JKSO: Datum: 10.10.2011 Cena jednotková Dodávka Montáž Cena Hmotnost HSV HSV 157 055 857,50 371 998 771,63 542

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Identifikační údaje mostu... 2 1.1 Stavba... 2 1.2 Investor... 2 1.3 Projektant... 2 1.4 Ostatní... 2 2 Zdůvodnění stavby a její umístění... 3 2.1 Zdůvodnění stavby... 3 2.2 Umístění stavby... 3 2.3 Rozsah

Více

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 3 Inženýrské stavby S třední škola stavební Jihlava Sada 3 Inženýrské stavby 05. Stavba zemního tělesa Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2

Více

Množství Cena P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

Množství Cena P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Strana 1 z 5 ROZPOČET Stavba: Bečva pro Přerov Varianta: 2.1+2.2+4+5 Objednatel: Zhotovitel: JKSO: Datum: 4.10.2011 HSV HSV 10 058 814,30 512 249 258,17 539 465 072,47 53 002,938 01 Rozšíření koryta Bečvy

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY SO 05 01. TEXTOVÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení:

Více

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17 1. POPIS STAVBY...2 1.1. Zdůvodnění výběru staveniště... 2 1.2. Zhodnocení staveniště... 2 1.3. Zásady urbanistického,architektonického a výtvarného řešení... 2 1.4. Zásady technického řešení... 2 1.4.1.

Více

Napojení komunikace Bílina Kostomlaty na dopravní síť v Bílině

Napojení komunikace Bílina Kostomlaty na dopravní síť v Bílině Napojení komunikace Bílina Kostomlaty na dopravní síť v Bílině Technická pomoc TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 4527/TP Arch. č. DO-6-12701 Březen 2016 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice a. s. Kollárova 11,

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum

Více

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY Michal Radimský ZÁKLADNÍ NORMY A PŘEDPISY ČSN 73 6100 Názvosloví pozemních komunikací ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6102 Projektování křižovatek

Více

PROPUSTKY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. Michal Radimský

PROPUSTKY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. Michal Radimský PROPUSTKY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Michal Radimský PROPUSTKY NA PK propustky jsou mostní objekty s kolmou světlostí do 2 m (včetně) setkáme se s nimi jak v extravilánu, tak i v intravilánu trubní propustky

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Celková cena 001 HSV 001 Zemní práce 1 00572474 Osivo směs travní krajinná - svahová kg 39,174 0,035*1119,26 39,174 2 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 335,778 3 001 129203101

Více

Přednáška č. 5 SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Zemní těleso pozemních komunikací

Přednáška č. 5 SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Zemní těleso pozemních komunikací Přednáška č. 5 SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ KOMUNIKACE je tvořeno jako: - násyp - zářez - odřez - kombinace násypu a zářezu 1. Zemní těleso pozemních komunikací Při založení násypu na stávajícím terénu se sklonem

Více

Název stavby: SKALICE Zhotovitel stavby: STRABAG a.s. Datum č. pol. Popis položky SO201-AGREGOVANÝ VÝKAZ VÝMĚR SO 001 úplný odpočet částečný odpočet Výměra Jed. nová položka částečný přípočet VÝSLEDNÝ

Více

L J Kompendium informací o LCS Úvod Součásti LCS Lesní cesty Dělení lesních cest... 13

L J Kompendium informací o LCS Úvod Součásti LCS Lesní cesty Dělení lesních cest... 13 OBSAH L J Kompendium informací o LCS...12 1.1 Úvod... 1.2 Součásti LCS... 12 1.3 Lesní cesty... 1.4 Dělení lesních cest... 13 1.4.1 Dělení podle probíhající části dopravního procesu...13 1.4.2 Dělení dle

Více

F2.1 Rekonstrukce komunikace

F2.1 Rekonstrukce komunikace P-spektrum spol. s r.o. Dražovice 72, okr. Vyškov IČO:26275538 DIČ:342-26275538 AKCE : Oprava místní komunikace obce Ivanovice na Hané Chvalkovice na Hané ul. Velký Dvorek INVESTOR : Město Ivanovice na

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní komunikace C 1

Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní komunikace C 1 Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA k.ú. Obora u Loun: Polní komunikace C 1 Jedná se o kategorii P 4/30, to znamená hlavní, jednopruhová polní komunikace s návrhovou rychlostí

Více

SOUPIS PRACÍ. Aspe Strana: Stavba: Rekonstrukce mostu ev. č Kynšperk Liboc. Objekt: SO 201

SOUPIS PRACÍ. Aspe Strana: Stavba: Rekonstrukce mostu ev. č Kynšperk Liboc. Objekt: SO 201 Aspe Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00 Kč Vypracoval

Více

C.1. T e c h n i c k á z p r á v a

C.1. T e c h n i c k á z p r á v a C.1. T e c h n i c k á z p r á v a Název akce: Rekonstrukce komunikace Přes les 1. Vytýčení stavby a identifikace v terénu: Stavba výškově i směrově kopíruje trasu stávající cesty. Místa jednotlivých dílčích

Více

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2.Podklady pro vypracování 1.Požadavky investora 2.katastrální mapa území 3.situování stávajících sítí 4.mapové podklady 5.platné předpisy a normy 3.Napojení na sítě technické infrastruktury Dešťová i

Více

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. Michal Radimský

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. Michal Radimský ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky ČSN 73 6101 - Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6102 - Projektování křižovatek

Více

D.1.1. SO 101 Technická zpráva

D.1.1. SO 101 Technická zpráva D.1.1. SO 101 Technická zpráva Základní charakteristiky stavby Úprava přechodu pro chodce Prvomájová, Praha-Radotín, p.č. 2524/1 Navrhovaná stavba se nachází na území hl. města Prahy, v městské části Praha

Více

a) identifikační údaje objektu Úprava povrchu ulice Kotkovy

a) identifikační údaje objektu Úprava povrchu ulice Kotkovy - 2 - a) identifikační údaje objektu Akce : Objekt : SO 101 Úprava komunikace Kraj : Moravskoslezský Místo stavby : Klimkovice Druh stavby : Rekonstrukce Investor : Město Klimkovice Projektant objektu

Více

BZKV 10. přednáška RBZS. Opěrné a suterénní stěny

BZKV 10. přednáška RBZS. Opěrné a suterénní stěny Opěrné a suterénní stěny Opěrné stěny Zachycují účinky zeminy nebo sypké látky za zdí. Zajišťují zeminu proti ujetí ze svahu Gravitační Úhelníkové Žebrové Speciální Opěrné stěny dřík stěny = = hradící

Více

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0 Prechod pro chodce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 113134 POJIVEM, ODVOZ DO 5KM 7,8 m3 225 1593 POUŽITÍ CENTRÁLY K PRACEM KPL 1 5 PROVEDENÍ PŘEJEZDU A CESTY OD GYMNÁZIA KPL 1 6 KÁCENÍ STROMU

Více

PŘÍČNÝ ŘEZ JEDNOKOLEJNOU ŽELEZNIČNÍ TRATÍ

PŘÍČNÝ ŘEZ JEDNOKOLEJNOU ŽELEZNIČNÍ TRATÍ PŘÍČNÝ ŘEZ JEDNOKOLEJNOU ŽELEZNIČNÍ TRATÍ POMŮCKA PRO CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU STAVBY KOLEJOVÉ DOPRAVY (SKG) Příčný řez železniční tratí zachycuje základní prostorové uspořádání železničního svršku a spodku.

Více

Technické parametry polních (a lesních) cest a jejich vozovek

Technické parametry polních (a lesních) cest a jejich vozovek Technické parametry polních (a lesních) cest a jejich vozovek Doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. Stavební fakulta ČVUT v Praze 30.3.2016, Praha 1 Novotného lávka 5 Odborný seminář: 1. ÚVOD Podle Zákona č. 13/1997

Více

St.úpravy přechodů pro chodce na I/34, Ždírec nad Doubravou C.2-1-Technická zpráva SO 102 k.ú. Ždírec nad Doubravou

St.úpravy přechodů pro chodce na I/34, Ždírec nad Doubravou C.2-1-Technická zpráva SO 102 k.ú. Ždírec nad Doubravou OBSAH. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 2 OZNAČENÍ STAVBY... Chyba! Záložka není definována..2 INVESTOR... 2 INVESTOR... 2.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 2.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 3.4.a Současný stav...

Více

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář Číslo zakázky 00149 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č. Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

NÁVOD PRO ZDĚNÍ Z RETRO BLOKŮ DITON A D. PŘÍKLAD DETAILNÍ SKLADBY PODEZDÍVKY A SLOUPKU 400x400. A RETRO blok 390/190/190. C Základ ze ZB 20 ZB 40

NÁVOD PRO ZDĚNÍ Z RETRO BLOKŮ DITON A D. PŘÍKLAD DETAILNÍ SKLADBY PODEZDÍVKY A SLOUPKU 400x400. A RETRO blok 390/190/190. C Základ ze ZB 20 ZB 40 PŘÍKL ETILNÍ SKLY POEZÍVKY SLOUPKU 400x400 RETRO blok 390/190/190 Typ prvku RETRO blok 390/190/90 na stojatě Základ ze Z 20 Z 40 ZS RETRO bloků 300/195/70 E F PŘÍKL SLOŽENÍ POEZÍVKY, SLOUPKU 400x200 SLOUPKU

Více

OTSKP-SPK, aktualizace 2016 SEZNAM ZMĚN

OTSKP-SPK, aktualizace 2016 SEZNAM ZMĚN SFDI duben 2016 strana 1 SFDI duben 2016 strana 2 Aktualizace oborového třídníku a expertních cen položek oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací u staveb pozemních komunikací Jako základ pro

Více

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m. Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými

Více

KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PŘI NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VYZTUŽENÝCH KONSTRUKCÍ Lumír Miča

KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PŘI NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VYZTUŽENÝCH KONSTRUKCÍ Lumír Miča KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PŘI NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VYZTUŽENÝCH KONSTRUKCÍ Lumír Miča Obsah přednášky: Opěrné konstrukce (MSEW) Svahy (RSS) Báze násypu Opěrná stěna Mostní opěra Příčný řez: Ostatní prvky Lícový

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

SANACE OPĚRNÝCH ZDÍ V HISTORICKÉM CENTRU MĚSTA FULNEK

SANACE OPĚRNÝCH ZDÍ V HISTORICKÉM CENTRU MĚSTA FULNEK Ing. Karel Polach, Ing. Zdeněk Cigler Carbotech-Bohemia s.r.o., Lihovarská 10, 716 04 Ostrava Radvanice, Tel.: 596 232 803 Fax: 596 232 994, E-mail: grouting@carbotech.cz SANACE OPĚRNÝCH ZDÍ V HISTORICKÉM

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby LC Pod Kubešovou chatou JKSO Název objektu EČO Název části Místo IČ VÚj Libavá, k.ú. Rudoltovice DIČ Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

Více

VYTYČENÍ OSY KOMUNIKACE. PRAXE 4. ročník Ing. D. Mlčková

VYTYČENÍ OSY KOMUNIKACE. PRAXE 4. ročník Ing. D. Mlčková VYTYČENÍ OSY KOMUNIKACE PRAXE 4. ročník Ing. D. Mlčková Zadání: Vypracujte projekt pro výstavbu komunikace S 9,5/60 v prostoru Louky v katastrálním území Nové Městečko Přílohy: 1) Technická zpráva 2)

Více

LARITMA/ZUŠ - AŠ - terasa PRŮVODNÍ ZPRÁVA. AVZ Architektonická kancelář Ing.arch. Václav Zůna Nemocniční 49, , AŠ

LARITMA/ZUŠ - AŠ - terasa PRŮVODNÍ ZPRÁVA. AVZ Architektonická kancelář Ing.arch. Václav Zůna Nemocniční 49, , AŠ Zodpovědný projektant Ing. arch. Václav Zůna Místo stavby Investor Projektant Petr Hradil p.p.č. 123,. k.ú Aš AVZ Architektonická kancelář Ing.arch. Václav Zůna Nemocniční 49, 352 01, AŠ e-mail: vazu@post.cz

Více

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci Stavba: Investor: Stavební objekt: Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Charakteristika

Více

HORNÍ BLATNÁ REKONSTRUKCE ULICE BEZRUČOVA VARIANTA A.

HORNÍ BLATNÁ REKONSTRUKCE ULICE BEZRUČOVA VARIANTA A. HORNÍ BLATNÁ REKONSTRUKCE ULICE BEZRUČOVA VARIANTA A. 1. STÁVAJÍCÍ STAV Jedná se o centrální část obce Horní Blatná, konkrétně o ulici Bezručova. Je to přímá ulice, která začíná na náměstí Sv. Vavřince

Více

RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK

RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK Výzkum možností minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK (převzato a upraveno z manipulačního řádu a technických zpráv zpracovaných

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

Kód položky Popis MJ

Kód položky Popis MJ Stavba : Letovice - rekonstrukce propustku v k.ú. Babolky Objekt : SO 01 - Propustek P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková 1 Zemní práce 1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene

Více

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II. DOC. ING. MILOSLAV PAVLÍK, CSC. Základové konstrukce Hlavní funkce: přenos zatížení do základové půdy ochrana před negativními účinky základové půdy ornice

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE květen 2014 1 Identifikační údaje... 3 2 Stručný popis stavby... 4 3 Vyhodnocení podkladů a průzkumů... 4 4 Technické řešení

Více

Suchá retenční nádrž - Topolany

Suchá retenční nádrž - Topolany Suchá retenční nádrž - Topolany Údaje o společném zařízení Suchá retenční nádrž Topolany byla zbudována jižně od obce, v údolí Lukového potoka. Její hráz je umístěna napříč údolí cca 90 m pod soutokem

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum dokončení Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon Význam (funkce) Jméno REKAPITULACE

Více

CENÍK 831-1 HYDROMELIORACE ZEMĚDĚLSKÉ

CENÍK 831-1 HYDROMELIORACE ZEMĚDĚLSKÉ CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 831-1 HYDROMELIORACE ZEMĚDĚLSKÉ I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje velkoobchodní položky stavebních prací na objektech

Více

Orientační ceny dle ceníků včetně podílu zemních prací, obrubníku a vodícího proužku

Orientační ceny dle ceníků včetně podílu zemních prací, obrubníku a vodícího proužku 8 MÍSTNÍ TABULKY 8.1 Vozovky netuhé (z asfaltových vrstev) 8.2 Vozovky tuhé (cementobetonový kryt) 8.3 Vozovky dlážděné 8.4 Chodníky dlážděné 8.5 Pozemní komunikace (5 pozemní SKP 46.23.11.2) 8.6 Cyklistické

Více

OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA

OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA akce: na p.č. 2971 a 1539/3, k.ú. Děčín, Kamenická č.p. 102, 104 investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40538 Děčín místo stavby: p.č.

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Kraj: Okres: K.Ú.: Středočeský Praha

Více

ZÁKLADNÍ POJMY Z TRASOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ POJMY Z TRASOVÁNÍ ZÁKLADNÍ POJMY Z TRASOVÁNÍ Vrstevnice = čára spojující body terénu se nadmořskou výškou stejnou Interval vrstevnic (ekvidistance) = výškový rozdíl mezi vrstevnicemi Spádnice = čára udávající průběh spádu

Více

C TECHNICKÁ ZPRÁVA

C TECHNICKÁ ZPRÁVA C.4.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KOMUNIKACE ČERVENÁ VODA - MLÝNICKÝ DVŮR 2.ETAPA Část: : C. STAVEBNÍ ČÁST Objekt : SO 04 4.ÚSEK INVESTOR : OBEC ČERVENÁ VODA PROJEKTANT : Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto Zak.

Více

POŽADAVKY NA BETONY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

POŽADAVKY NA BETONY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ POŽADAVKY NA BETONY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Ing. Marie Birnbaumová Ředitelství silnic a dálnic ČR ÚKKS, oddělení zkušebnictví Moderní trendy v betonu II. Betony pro dopravní stavby Praha 14. 3. 2013 Obsah

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

J.cena [CZK] 1291.M , Dřevěné schody Dřevěné schtxty 1 dubovýchtrámů 150 x150 : 4,500. řady) ,50

J.cena [CZK] 1291.M , Dřevěné schody Dřevěné schtxty 1 dubovýchtrámů 150 x150 : 4,500. řady) ,50 PČ Typ ód Popis Množství J.cena [CZ] Cena celkem [CZ] 22 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m,vy'kopkulsypaníny z horniny tř. 1až4 48 000 38,00 1 824,00 13 162201102 výkopknlsypanínyz horniny tř. 1až4

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 3. týden Rozhledy, přechody pro chodce a místa pro přecházení, zastávky autobusu Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz

Více

Soupis prací. CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7. Poř. Kód Název položky jednotka Počet

Soupis prací. CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7. Poř. Kód Název položky jednotka Počet Soupis prací Stavba : Číslo a název SO: Investor: Oprava propustku v ulici lesní čtvrť SO 201 Propustek v ulici lesní čtvrť Město Nový Bor nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor Poř. Kód Název položky jednotka Počet

Více

OPRAVA MK ul. PUSTÝ. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. PUSTÝ. Technická zpráva OPRAVA MK ul. PUSTÝ Stavba: OPRAVA MK ul. PUSTÝ Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

Katedra železničních staveb. Ing. Martin Lidmila, Ph.D. B 617

Katedra železničních staveb. Ing. Martin Lidmila, Ph.D. B 617 Katedra železničních staveb Ing. Martin Lidmila, Ph.D. B 617 Konstrukce železniční tratě dopravní plochy a komunikace, drobné stavby a zařízení železničního spodku. Konstrukce železniční tratě Zkušební

Více

C.1C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro zadání

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Oprava místních komunikací a výstavba odstavných míst Název stavby Místo stavby parcela č. 1864/7;/8;/11;/12 a 531/9 k.ú. Hrušovany u Brna Investor

Více

ING. JAN GABRHEL ZÁKLADY POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ PRO ZKA

ING. JAN GABRHEL ZÁKLADY POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ PRO ZKA [Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici] [Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122] ING. JAN GABRHEL ZÁKLADY POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ PRO ZKA Stavby obecně a konkrétní

Více

ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN

ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN 1. Charakterizuj modely zatížení dopravou pro mosty pozemních komunikací. 2. Jakým způsobem jsou pro dopravu na mostech poz. kom. zahrnuty dynamické účinky? 3. Popište rozdělení vozovky

Více

BEZPEČNÉ PŘECHODY PRO CHODCE V OBCI JABLUNKOV VÝMĚNA VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN 150 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) TECHNICKÁ ZPRÁVA

BEZPEČNÉ PŘECHODY PRO CHODCE V OBCI JABLUNKOV VÝMĚNA VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN 150 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) TECHNICKÁ ZPRÁVA BEZPEČNÉ PŘECHODY PRO CHODCE V OBCI JABLUNKOV VÝMĚNA VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN 150 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: Městský úřad Jablunkov Dukelská 144 739 91 Jablunkov

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

Technická zpráva SO 03

Technická zpráva SO 03 HL. INŽ. ZODP. PROJ. VYPRACOVAL INVESTOR ST. ÚŘAD AKCE OBSAH Ing. Karel Brož Ing. Karel Brož Ing. P. Lopaurová, Ing. T. Kreutzer Petr Ficek, Žďárská 281, 592 14 Nové Veselí Žďár nad Sázavou OBEC Nové Veselí

Více

1.1. Technická zpráva

1.1. Technická zpráva - 1 - DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333, Chotěboř CESTA STRUŽINEC 1.1. Technická zpráva VYPRACOVAL: Ing. Marta Fialová ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 198/2015 - 2 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a) identifikační údaje: Název stavby

Více

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 3 Inženýrské stavby S třední škola stavební Jihlava Sada 3 Inženýrské stavby 03. Silnice a dálnice Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 -

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD SPISOVÁ ZNAČKA: 2VZ1790/2016-505205 Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice,

Více