VL 2 - SILNIČNÍ. MINISTERSTVO DOPRA VY ČR ODBOR POZ~CH KONrrThITKACÍ VZOROVÉ LISTY. STA VEB POZ~CH KONrrThITKACÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VL 2 - SILNIČNÍ. MINISTERSTVO DOPRA VY ČR ODBOR POZ~CH KONrrThITKACÍ VZOROVÉ LISTY. STA VEB POZ~CH KONrrThITKACÍ"

Transkript

1 MNSTERSTVO DOPRA VY ČR ODBOR POZ~CH KONrrThTKACÍ VZOROVÉ LSTY STA VEB POZ~CH KONrrThTKACÍ VL 2 - SLNČNÍ TĚLESO Schváleno MD ČR č.j / ze dne s účinností od l.května 1995.

2 1 MNSTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNKACÍ VZOROVÉ LSTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNKACÍ ZÁKLADNÍ OBSAH ČÁSTÍ: VL 1 - VOZOVKY A KRAJNCE VL 2 - SLNČNÍ TĚLESO VL 3 VL 4 - KŘŽOVATKY - MOSTY VL 5 - SLNČNÍ TUNELY VL 6 - VYBAVENÍ SLNC VL 7 VL 8 VL 9 - zatím nestanoveny - zatím nestanoveny - zatím nestanoveny

3 2 MNSTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNKACÍ VZOROVÉ LSTY STAVEB POZE~CH KONrrThTKACÍ VL 2 - SLNČNÍ TĚLESO 2.0 Úvod Zpevnění a zabezpečení svahů Úprava povrchu svahů Zpevnění svahů Zárubní a opěrné zdi Zpevnění svahů ve vodních tocích Úprava podloží, násypového tělesa a pláně Úprava podloží násypu Úprava násypového tělesa Úprava podloží vozovky Úprava pláně

4 3 Ministerstvo dopravy ČR, odbor pozemních komunikací Vzorové listy staveb pozemních komunikací VL 2-SLNČNÍ TĚLESO 2.0 Úvod 2.0. t Definice Stavby pozemních komunikací (PK), které jsou hrazeny státem nebo obcemi, vytvářejí hodnoty dlouhodobé životnosti a zásadním způsobem ovlivňují životní prostředí našich občanů a kvalitu jejich dopravních možností. Základním souborem závazných rezortních předpisů, vydaných k zabezpečení jednotného postupu při zajišfování realizace staveb pozemních komunikací jsou - Všeobecné dodací podmínky staveb pozemních komunikací - Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací - Oborovf třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací - Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací Součástí podkladů pro vypracování dokumentace staveb PK jsou dále vzorové listy a další směrnice, které stanovují uživatelské parametry a měly by shrnout zásadní nebo svým významem důležité předpoklady technických řešení objektů staveb PK z hlediska jejich uživatelů, zastoupených státní správou a měly by zabezpečit všeobecnou kvalitu při procesu navrhování staveb PK. Vzorové listy určují v grafické podobě se stručnými texty a odkazy, celospolečenské technické požadavky a rozpracovávají ustanovení technických norem a předpisů do formy, která stanovuje technický podklad uživatelských parametrů pro návrh stavebních objektů staveb PK. Stanovují obecné zásady návrhu na dnes požadované technické úrovni, ověřené a realizovatelné na evropském stupni provádění staveb. Dále by se měly stát podkladem pro technologické varianty zhotovitelů staveb PK, nebo jejich částí. Vzorové listy vytvářejí souhrn doporučených (směrných) konstrukčních zásad (detailů), které by měly vytvořit základní předpoklady pro výrazný posun kvality návrhu i realizace těchto prvků staveb PK a stanovují jednotný výklad i momentální požadavky státní správy.

5 4 Stejný význam mají i další rezortní předpisy a to ve všech užívaných formách. V současné době existuje velký soubor různých druhů těchto podkladů jako typizační směrnice, typové podklady, směrnice pro užívání, sborníky technických řešení a pod Vzorové listy staveb PK Vzorové listy věcně navazují na: ČSN Projektování silnic a dálnic ČSN Projektování místních komunikací Jejich členění odpovídá členění "Sborníku technických řešení staveb a jejich částí", které byly vydány v rámci "Československého katalogu pro výstavbu". Pro označení vzorových listů byla určena zkratka VL a dále desetinné třídění, které obsahuje celkem deset číselných znaků: VL X.xXX.XX.xxxx Jeden znak Je určen pro označení částí vzorových listů podle základního obsahu. Další tři znaky označují skupinu a podskupinu vzorových listů podle řešení konstrukční části. Používá se dělení po stovkách, kdy každá stovka označuje skupinu a v případě potřeby se používá členění na podskupiny, pro které se užívá členění na desítky, případně na jednotky. Podskupina 00 1 až 099 je vyčleněna textům. Dva znaky na 5.a 6. místě označují pořadí listů ve skupině, případně podskupině. Zde se postupuje od číslice Ol až 99. Poslední čtyři místa označují datum vydání vzorového listu a jeho výměnou se provede inovace listu. Platnost má pouze list s nejnovějším datem. Dvě číslice jsou vyhrazeny označení roku (94 až 99) a dvěma číslicemi se označují měsíce (01 až 12).

6 Vzorové listy jsou zpracovány jako otevřený 5 systém, který je mozne průběžně upravovat, tedy vypouštět již nevhodná a doplňovat nová ověřená technická řešení. když vzorové listy mají sloužit jako pomůcka sjednocení technických řešení pro zkvalitnění výstavby PK, nepředstavují konečné a neměnné řešení, které je nutné uvést v dokumentaci stavby. Předpokládá se dopracování podle stupně zpracované dokumentace a individuální přístup pro jednotlivé objekty. Vedle cíle zkvalitnění staveb sledují vzorové listy i cíl zkvalitnění zpracování dokumentace staveb, jednak uvolněním pracnosti detailů pro tvořivou práci na koncepci a konečném řešení jednotlivých projektů a jednak jako základ zásad a vzor rozsahu řešení pro inovaci vzorových detailů. Ve vzorových listech jsou všechny kóty uvedeny v metrech. Schválením těchto Vzorových listů se současně ruší : - Technické podmínky - vzorové listy dálnic D 2.1 Zemní těleso, D 2.3 Úprava, zpevnění a zabezpečení svahů a S 2.4 Úprava podloží, násypového tělesa a pláně, schválené bývalým FMD č.j /76 ze dne a Č.j /73 ze dne , včetně jejich případných úprav a změn. - Sborníky technických řešení staveb a jejich částí S 2.1 Zemní těleso, S 2.3 Úprava, zpevnění a zabezpečení svahů a S 2.4 Úprava podloží, násypového tělesa a pláně, schválené bývalou SD MVŽP ČSR č.j. SD2-9210/ 1989 ze dne Technické předpisy ( typové podklady, typizační smermce, STŘ, technické podmínky a p.) ve VL citované ( a případně i související a neuvedené ) platí jen v rozsahu vymezeném nebo upřesněném ve VL 2, resp. v souladu s požadavky VL 2.

7 VL 2 SLNČNÍ TĚLESO Zpevnění a zabezpečení svahů Zemní těleso v zářezu - tvary zářezových svahů Zemní těleso v zářezu - tvary zářezových svahů Zemní těleso v zářezu - zářez do 2 m Zemní těleso v zářezu - zářez od 2 m do 6 m Zemní těleso v zářezu - zajištění bočního rozhledu Zemní těleso v zářezu - tvary zářezových svahů ve skále Zemní těleso v zářezu - tvary zářezových svahů ve skále Zemní těleso v zářezu - záchytná zařízení ve skalních zářezech Zemní těleso v zářezu - záchytná zařízení ve skalních zářezech Zemní těleso v zářezu - záchytná zařízení ve skalních zářezech Zemní těleso v násypu - sklony násypových svahů Zemní těleso v násypu - sklony násypových svahů Zemní těleso v násypu - sklony násypových svahů Zemní těleso v násypu - paty násypových svahů Zemní těleso v odřezu Zemní těleso ve středním dělicím pásu při oddělených vozovkách Zemní těleso ve středním dělicím pásu při oddělených vozovkách Zemní těleso ve středním dělicím pásu při oddělených vozovkách

8 VL 2 SLNČNÍ TĚLESO Úprava povrchu svahů úprava povrchu svahů - zatravnění úprava povrchu svahů - jiné úpravy svahů Zpevnění svahů Úprava tvarů svahů - těleso v zářezu Úprava tvarů svahů - těleso v zářezu Úprava tvarů svahů - těleso v násypu Odvodnění svahů - povrchové odvodnění Odvodnění svahů - hloubkové odvodnění svahů svahů Odvodnění svahů - trativodní žebra Odvodnění svahů - trativodní žebra Jiná zpevnění svahů - ochrana proti padání kamenů Zárubní a opěrné zdi Zárubní a opěrné zdi monolitické - opěrná zeď monolitická Zárubní a opěrné zdi monolitické - zárubní zeď monolitická Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových prefabrikátů U Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových prefabrikátů U Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových prefabrikátů U

9 VL 2 SLNČNÍ TĚLESO Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových prefabrikátů T - tvar, rozměry, sestava Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonvých prefabrikátů T - tvar. rozměry. sestava Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových prefabrikátů T - příklady použití prvků a odvodnění Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových prefabrikátů T - příklady použití prvků a odvodnění Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových stěnových prefabrikátů - tvar, rozměry, sestava Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových stěnových prefabrikátů - tvar, rozměry, sestava Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových stěnových prefabrikátů - phklady sestav Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových stěnových prefabrikátů - příkl ad y sestav Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových stěnových prefabrikátů - příklady sestav Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových prefabrikátů SVB KK tvar, rozměry, sestava Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových prefabrikátů SVB KK příklady sestav Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových prefabrikátů SVB KK phklady použití Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových prefabrikátů SVB KK ph Klady použití

10 VL 2 SLNČNÍ TĚLESO Ochrana proti zemní vlhkosti, povrchové a podzemní vodě - odvedení povrchové vody Ochrana proti zemní vlhkosti, povrchové a podzemní vodě - uspořádání odvodňovací vrstvy Ochrana proti zemní vlhkosti, povrchové a podzemní vodě - složení odvodňovacích vrstev Ochrana proti zemní vlhkosti, povrchové a podzemní vodě - složení odvodňovacích vrstev Zpevnění svahů ve vodních tocích Kamenné záhozy, dlažby a patky - dlažba z lomového kamene Kamenné záhozy, dlažby a patky - dlažba z lomového kamene Kamenné záhozy, dlažby a patky - příklady patek a opevnění břehů Kamenné záhozy, dlažby a patky - příklady patek a opevnění břehů Kamenné záhozy, dlažby a patky - drátokamenné prvky Betonové dlažby a obklady - dlažba z betonových prefabrikátů Betonové dlažby a obklady - záhozové patky břehového opevnění z betonových prefabrikátů Betonové dlažby a obklady - břehové patky betonové - příklady Betonové dlažby a obklady - plné opevňovací prvky - příklady Betonové dlažby a obklady - vegetační opevňovací prvky Betonové dlažby a obklady - vegetační opevňovací prvky

11 10 VL 2 SLNčNÍ TĚLESO Betonové dlažby a obklady - vegetační opevňovací prvky Betonové dlažby a obklady - vegetační opevňovací prvky Betonové dlažby a obklady - vegetační opevňovací prvky Nevymílací rychlosti vody pro svahy zpevněné kamennou a betonovou dlažbou Nevymílací rychlosti vody pro kamenné skl uzy Úprava podloží, násypového tělesa, Úprava podloží násypu pláně Úprava podloží, násypového tělesa, pláně - založení zemního tělesa Úprava podloží, násypového tělesa, pláně - založení zemního tělesa na málo únosném podloží - výměna podloží násypu Úprava podloží, násypového tělesa, pláně - založení zemního tělesa na málo únosném podloží - drénování podložní vrstvy - konsolidační rýhy Úprava podloží, násypového tělesa, pláně - založení zemního tělesa na málo únosném podloží - drénování podložní vrstvy - konsolidační rýhy Úprava podloží, násypového tělesa, pláně - založení zemního tělesa na málo únosném podloží - drénování podložní vrstvy - plošný drén Úprava podloží, násypového tělesa, pláně - založení zemního tělesa na málo únosném podloží - drénování podložní vrstvy - vertikální drény PSK Úprava podloží, násypového tělesa, pláně - založení zemního tělesa na málo únosném podloží - drénování podložní vrstvy - štěrkopískové piloty Úprava podloží násypového tělesa, pláně - založení zemního tělesa na málo únosném podloží - zásady návrhu

12 VL 2 SLNČNÍ TĚLESO Úprava podloží, násypového tělesa, pláně - založení zemního tělesa na málo únosném podloží technické textilie Úprava podloží, násypového tělesa, pláně - založení zemního tělesa na málo únosném podloží - technické textilie Úprava podloží, násypového tělesa, pláně - založení zemního tělesa na málo únosném podloží - technické textilie Úprava podloží, násypového tělesa, pláně - zemní těleso na sklonitém terénu Úprava násypového tělesa Úprava násypového tělesa - vrstevnaté násypy - schema vrstevnatého násypu Úprava násypového tělesa - vrstevnaté násypy - zásady návrhu vrstevnatého násypu Úprava násypového tělesa - násypové těleso vyztužené technickými textiliemi - způsoby vyztužení násypového tělesa Úprava násypového tělesa - násypové těleso vyztužené technickými textiliemi - zpllsoby vuztužení násypového tělesa Úprava násypového tělesa - násypové těleso vyztužené technickými textiliemi - způsoby vyztužení násypového tělesa Úprava násypového tělesa - násypové těleso vyztužené technickými textiliemi - způsob výpočtu Úprava násypového tělesa - násypové těleso vyztužené technickými textiliemi - způsob výpočtu

13 12 VL 2 SLNČNÍ TĚLESO Úprava násypového tělesa - násypové těleso vyztužené technickými textiliemi - působení výztuže v násypu, Petersonovy výpočtové metody Úprava podloží vozovky Úprava podloží vozovky charakteristiky podloží - posouzení vodního režimu podloží Úprava podloží vozovky charakteristiky podloží - posouzení vodního režimu podloží Úprava podloží vozovky charakteristiky podloží - úprava vodního režimu podloží Úprava podloží vozovky charakteristiky podloží - úprava vodního režimu podloží Úprava podloží vozovky podloží ve skalních zářezech Úprava podloží vozovky podloží ve skalních zářezech Úprava podloží vozovky podloží ve skalních zářezech Úprava podloží vozovky zpevnění podloží vozovky - mechanicky zpevněna zemina Úprava podloží vozovky zpevnění podloží vozovky - stabilizované podklady

14 13 VL 2 SLNČNÍ TĚLESO Úprava pláně Sklony pláně ve směrových obloucích s velkým poloměrem - dvoupruhové komunikace, klopení kolem osy Sklony pláně ve směrových obloucích s malým poloměrem - dvoupruhové komunikace, klopení kolem osy Sklony pláně ve směrových obloucích s malým poloměrem - klopení kolem osy v inflexním bodě Sklony pláně ve směrových obloucích s malým poloměrem - dvoupruhové komunikace, klopení kolem vnitřního vodicího proužku - Sklony pláně při přechodu z jednostranného příčného sklonu v přímé do směrového oblouku s malým poloměrem se stejným smyslem klopení - dvoupruhová komunikace - klopení kolem osy Sklony pláně při přechodu z jednostranného příčného sklonu v přímé do směrového oblouku s malým poloměrem s opačným smyslem klopení dvoupruhová komunikace - klopení kolem osy Sklony pláně ve směrových obloucích s velkým poloměrem při jednostranném překlápění vozovky v inflexním bodě Sklony pláně ve směrových obloucích s malým poloměrem - čtyřpruhové komunikace - klopení kolem středních vodicích proužků Sklony pláně ve směrových obloucích s velkým poloměrem - čtyřpruhové komunikace - klopení kolem středních vodicích proužků v inflexním bodě Sklony pláně ve směrových obloucích s malým poloměrem - čtyřpruhové komunikace - klopení kolem středních vodicích proužků v inflexním bodě Sklon y pláně ve směrových obloucích s velkým poloměrem - čtyřpruhové komunikace - klopení kolem vnitřních vodicích proužků

15 14 Vl 2 SLNČNÍ TĚLESO Sklony pláně ve směrových obloucích s malým poloměrem - čtyřpruhové komunikace - klopení kolem vnitřních vodicích proužků Sklony pláně ve směrových obloucích s velkým poloměrem - čtyřpruhové komunikace - klopení kolem vnitřních vodicích proužků v intlexním bodě Sklony pláně ve směrových obloucích s malým poloměrem - čtyřpruhové komunikace - klopení kolem vnitřních vodicích proužků v intlexním bodě Sklony pláně ve směrových obloucích s velkým poloměrem - čtyřpruhové komunikace - klopení kolem os jízdních pásů Sklony pláně ve směrových obloucích s malým poloměrem - čtyřpruhové komunikace - klopení kolem os jízdních pásů Sklony pláně ve směrových obloucích s velkým poloměrem - čtyřpruhové komunikace - klopení kolem os jízdních pásů v intlexním bodě Sklony pláně ve směrových obloucích s malým poloměrem - čtyřpruhové komunikace - klopení kolem os jízdních pásů v intlexním bodě

16 TVARY ZÁŘEZOVÝCH SVAHŮ TVARY ZÁŘEZOVÝCH SVAHŮ DOVOLENÁ RYCHLOST" 60 kmih H-HLOUBKA ZÁŘEZU -----~---- -/-- /. MN. f\ ~"_::..:.2'::c::.00_--, F,,oc..::.6.=...O ""1" ~~// 1 í '1:::/" MEZNíK JEDNOT NÝ SK LO N 3 - P ol. MN ,60 " í 1 PROMENNÝ SKLON ZPŮSOBEM VYDUTÝM =-==:=::_-=-=-~'"-.:.~ 1~ p '. --l,.,t\'\,,'" li" "'... v- U SLNiČNíCH KOMUNKACi SMEROVĚ ROZDĚLENYCH MN O,40m U OSTATNCH SLNC MN.O,20m 1. RGOL V KORUNĚ Musf BÝT MMO VOZOVKU, VODle( PROUŽEK A ZPEVNĚNOU ČÁST KRAJNCE 2. PŘ DOVOLENÝCH RYCHLOSTECH VĚT~rCH NEŽ 60 kmih MUS( BÝT OSAZEN PŘEJ(ZDNÝ OBRUBN(K 3. ODVODNĚN( OCHRANNÉ VRSTVY DO PŘÍKOPU LZE NAVRHNOUT VE WJfMEČNÝCH PŘ(PADECH 4. PŘ SOUBĚHU SE ZPEVNĚNOU KRAJNc( MÁ RGOL ~(ŘKU 0,5-1,0 m A ZÁKL PŘ(ČNÝ SKLON 10 X (MAX. PŘ(ČNÝ SKLON 20 X) 5. SVAH ZÁŘEZU MÁ PATN( ČARU NA VNĚJ~ SlRANĚ PŘÍKOPU NEBO RGOLU, POKUD Š(ŘKA ROZHLEDOVÉHO POLE NEVYŽADUJE JEHO DAL~( ODSUN 6. ODVODNĚNí JE ŘEŠENO VE VL 1 A VL 2 2 Sl-NČN' TĚl-ESO. ZPEVNEN A ZABEZPEC~N SVAHU ZEMNí Tt:LESO V ZAŘEZU MDCR ODBOR POZEM, KOMUNKAq LSTY

17 TVARY ZÁŘEZOVÝCH SVAHŮ -1'--==_-_5.0.:-0--f f ÚCHYTN'i PRiKOP SE NAVRHUJE ViDY ZPEVN[NÝ, NEPROPUSTNÝ) - NUT'<) POSOUDT Z «.EOSKA ~ HABUTY SVAHU MEZNíK _ TUPŇOVTY SKLON S la,včk»!1 J-p ', 1. PRŮSEČNCE ZALOMENÝCH SVAHŮ SE NAVRHUJE OBVYKLE ROVNOBĚŽNĚ S NVELETOU 2. ZÁCHYTNt PŘíKOPY SE ZŘZUJ( K OCHRANĚ SVAHŮ V ÚSEcíCH OHROŽENÝCH STÉKAJící POVRCHOVOU VODOU 3. ZÁKLADN( TVAR PŘíKOPU JE lrojúheln(kový, V M(STECH KDE JE PŘíKOP OD KORUNY KOMUNKACE ODDĚLEN SVODDLEM LZE NAVRHNOUT UCHOBĚŽNíKOVÝ TVAR PŘíKOPU 4. STABUTU SVAHU ZMEZU JE TŘEBA PROKÁZAT VÝPOČTEM MN. STUPNĚ BEZPEČNOSTl UDÁVÁ ČSN Sl-NČN' TĚ1-E$O. ZPEVNEN A ZA8EZPEC~N SVAHU ZEMNí Tt:LESO V ZAŘEZU MDCR ODBOR POZEM. KOMUNKAq LSTY

18 TVARY ZÁŘEZOVÝCH SVAHŮ, " ZAREZ DO 2m H - HLO UBKA ZÁŘEZU H=0,0-0, MEZNÍ< 3- po/o H = 0,85-2,00 po/o 8./ : ",,~~? ~ T MN. 0,60 \, '1 1 ~U ::: 1. NA POZEMCíCH S ORNOU PŮDOU VYSOKÝCH BONT JE NUTNO MAX. OMEZT ZÁSAH DO KVAUTNíCH PŮD, ZA CENU ZHORŠEN ESTETCKÝCH ÚČiNKŮ, T.J. STRMĚJŠr SVAHY, OMEZENí ZAOBLEN ZÁŘEZOVÉ HRANY 2 Sl-NČN' TĚLESO ZPEVNĚN A ZA8EZPEČ~N SVAHŮ ZEMNí TĚLESO V ZAŘEZU MDCR ODSOR POZEM. KOMUN1KAQ LSTY

19 ' TVARY ZÁŘEZOVÝCH SVAHŮ.. ZAREZ OD 2m DO 6m H = 2,00 -, po/o 8 % - 1::J ?r ~ 3- po/o MN. L. 2,00 0,60 ~, HEZNrK o ~ to o N ::c,.' ÚPRAVA S CHODNKEM A ODVODNOVACM ;, Se h l.., 1 1. ZÁ~EZY SE MUsf CO NEJO~(VE UPRAVT DO P~EDEPSANÝCH SKLONŮ, OHUMUSOVAT A OSeT 2. SKLONY SVAHŮ V POLOSKALN(CH A RYCHLE ZVĚTRÁVAJfdCH HORNNÁCH SE NAVRHUJ JAKO SVAHY V ZEMNÁCH PO GEOlECHNCKtM ZHODNOCEN( STABUTY SVAHU 3. ODVODNĚNf JE ~E~NO VE Vl. 1 A Vl. 2 2 Sll-NČN' TĚLESO ZPEVNĚN, A ZABEZPEČ~N SVAHŮ ZEMN TĚLESO V ZAŘEZU MDCR ODBOR POZEM. KOMUNK~~ LSTY

20 TVARY ZÁŘEZOVÝCH SVAHŮ ZAJiŠTĚNí BOČNiHO ROZHLEDU V"Rt... ~ NT~ MN, O,6ó!.0t'_"'"E::::::~~;::Z:~~_-=_-=_-=_-=_:::_:::_:::_:::_:::_=-=_= MEZNfK =_= ROZHlEDOvi POLE PRO ZAST... VEN,1'--- J-S'/. OSA JíZONíHO PR UH U o\n. V... RA NrA B" 0,60.. 1EZNíK--" ~ 2.00 ROZK.fOOvE POLE PRO P REDJiioÉNi MN.]'/, pouzt tcrtré"""'ni - h.1 vyscdbj" J~5 '. Mill. 0,60., lr >t., "ARANTA. C ROZfUO PRO ZAS TAVENi JE ;:AJŠ TĚN V RÁMC ŠiŘKY KORUNY ROZHLEDOVÉ POLE PRO PŘEDJíŽDĚNi! poule 1a1rovnenl-... bel vy!qdby. ~ ROZ""'OO,.ř ~ POlE PRO ZASTAVENí i Co 4 ~ ~{ l s'' ' " 'b l~izd~o PRUHU'L -, pauzo zatrovnon. ř Vy,.: Y Ji- ~========:::,.,, " ~ 8 '"!.2:.' 3-5'/, ~,') ~-----=--:.-; gdl MH.Je/. 1. ROZHlEDOVÉ POLE NA VNllŘN( STRAN~ OBLOUKU SE NAVRHUJE DLE ČSN PA TNf ČÁRA ZÁŘEZOVÉHO SVAHU JE DÁNA OBALOVOU ČAROU ROZHLEDOVÝCH PAPRSKŮ 2 S-NČN' TĚLESO ZPEVNĚN A ZABEZPEČ~N SVAHŮ ZEMNí TĚLESO V ZAŘEZU MDCR ODBOR POZEM. KOMUNKA9. LSTY 301. OS

21 TVARY ZÁŘEZOVÝCH SVAHŮ VE SKÁLE KRÁTKÝ SKALNr ZÁŘEZ S MALÝM MNOŽSTVrM ODTOKOVÉ VODY 2.00 DOVOLENÁ RYCHLOST :s: 60 kmih N ::: W U Z --, ~ a: t- ::.c: ll).~ JJ U t-- l)t- "- ll) L'c(.~ u ZJJ «::.c: 'JJ U >;> ::: > Zz -J JJ O >. on.. N JJ~ C)tj ll) O n..c: :: > N::':: ~z 1 Ji 1 ~N~..,! v v ~-~-~~-=J MN.l0 // H '.<, PODLE,. VÝŠKY /.-/ A POVAHY SKÁLY H - HLOUBKA ZÁŘ EZU HZ - HLO UBKA H S - HLOUBKA ZEM lny SKALY MEZNfK. '. SKALN ZAREZ S ODVODNOVACM ZARZENM 1. SKLONY SVAHŮ SKALN(CH ZÁ~EZŮ SE URčl DLE VÝSLEDKŮ GEOTECHNCKÉHO PRŮZKUMU 2. PATN( LAV1ČKA Šr~KY MN. 1,00 m SE NAVRHUJE V pmpadě, ŽE SE K OCHRANĚ P~ED PADAJdM KAMENrM POUŽJE JNÉ ZABEZPEČENí NEŽ VODOROVNÉ LAV1ČKY VE SVAHU (DRÁTĚNÉ srtě, BARÉRY A POD.) 3. P~ DOVOLENÝCH RYCHLOSTECH VĚTšrCH NEŽ 60 kmih MUSr BÝT OSAZEN P~EJÍZDNÝ OBRUBNíK. A NA ZAČÁlKU SKALNíHO ZÁ~EZU A NA DVOUPRUHOVÝCH KOMUNKAc(CH NA JEHO KONC Musí BÝT OSAZENO SVODDLO 4. ODVODNĚNí JE PODROBNĚ ŘEŠENO VE Vl.. 1 A VL 2 2 S~NČN' TĚl-ESO. ZPEVNĚN A ZABEZPEC~N SVAHU ZEMNí TĚLESO V ZAŘEZU MDCR ODBOR POZEM. KOMUNKA~ LSTY

22 TVARY ZÁŘEZOVÝCH SVAHŮ VE SKÁLE SKALN( ZÁŘEZ S MOžNOST ODLUPOVÁN( ÚLOMKŮ SE ZNAČNÝM -. NEBO VĚTŠ(M MNOŽsTVfM ODTOKOVÉ VODY MN yo.60", "1 7j MN.1.0 iii :c oj o 1 1 N ::: í 1.0 o M - o \l"l-..- :c *.. H - HLOUBKA ZAREZU HZ- HLOUBKA ZEMNY H S - HLOUBKA SKÁLY,. UM(SlĚNf A ŠfŘKA LA VČEK SE NAVRHNE S OHLEDEM NA GEOTECHNCKÉ PODMfNKY 2 S~NČN' TĚLESO ZPEVNĚN, A ZABEZPEČ~N SVAHŮ ZEMN TĚLESO V ZAŘEZU MDCR ODBOR POZEt-A. KOMUNKACl LSTY

23 ,, v',,'v ZACHYTNA ZARZEN VE SKALNCH ZAREZECH.. ~.. OCELOVE SLOUPKY ZAPUSTENE DO VRTU VE SKÁLE. OŘEVĚ NÁ KULAT NA NASTAVO VANA PRU8EZNE { ALT. A J NE80 VY - STŘíDANĚ (ALT. 8 E Ul N, Ul NEOPRACOVANÁ KULATNA (/J CCA 200 mm NEBO DVĚ SVODDLOVÉ PÁSNCE ~, j, ],MN 0,5], 'fl :OMĚNNÉ : STAVU SKALNfHO ZÁŘEZU PŘED OCElOVÉ SLOUPKY NATAŽE NA,...~ DRATE NA ST (P Rl PADNE DVO J TA ) DOPORUČENÁ ROZTEČ SLOUPKŮ 1,Om E o N, Ul ~ ".. ST Z POZNK. DRÁTU ~ 3mm OK 50x 50 mm L ~N OJsL 'll '1 '1 L PROMĚNNÉ DLE STAVU SKALNfHO ZÁŘEZU 2 Sll-NČN' TĚ~ESO. MDCR ZPEVNEN A ZA8EZPEC~N SVAHU ZEMNí TĚLESO V ZAŘEZU ODBOR POZEM. KOMUNKAq LSTY

24 ZÁCHYTNÁ ZAŘíZENí VE SKALNfcH ZÁŘEZECH,.. SCHEMA ZACHYTNYC H KONS mu KC z OCELOVÝCH SLOUPKŮ A DŘEVĚNÉ KULATNY PŘiPADNĚ z DRÁTĚNÉHO PLETVA U PATY SKALNCH SVAHŮ NEBO NA OKRAJ SKALNíCH LA- VCEK POHLED ALT. A ALT. B LLL/~ '/~ ~'\.~ t'll/. '/f/////// '-"-"- "",",.,.".~'\ L n.., ~, ~ --'l U.1 " ' " " 1/ " ' " / L m 1, mj, oor 7! J'J ~ '/.'\,-'-0:'..'1 '"''''''." ~."1.,'1 :.LL -,.. -,...., ' k m ~ 4í' ~ ZÁCHYTNÁ zídka Z KAMENNÝCH MATRAci u ÚPATí SKALNHO ZÁŘEZU - - ' 2,5./. --::====-~::...Jrt::řii9i1 ~l' 1.0m " 1...' ~..," ~", " '. -.-: :',,... -:-:~-:.--\"C... \... '".., : :.-'. - --:' ~... -:--=-:,--",,"':,. "'", "",.., 10 % "...,:., E ll") > KAMENNE 1x1xO.5m MATRACE ZABETONOVANÉ OPĚRNÉ PROFLY 1. PŘ DOVOLENÉ RYCHLOSTl VĚTšf NEŽ 60 kmih Musf BÝT OSAZENO SVODDLO A PŘEJ{ZDNÝ OBRUBNfK 2 Sll-NČN' TĚl-E~O. ZPEVNEN A ZA8EZPEC~N SVAHU ZEMNí TĚLESO V ZAŘEZU MDCR OOBOR POZEM. KOMUNKACi ' LSTY

25 ZÁCHYTNÁ ZAŘíZENí VE SKALNíCH ZÁŘEZECH OPĚRNE SLOUPKY ZABETONOVANE. 00 JAM VE SKALE JSOU NĚKDY JESTE KOTVENY 00 SKÁLY.DŘE VĚNÁ BARERA TÉž DVOJTÁ ~ č ř ~ to. ~ N to.. > DVOJTÁ VRSTVA KULATNYq, mm OPERNE SLOUPKY ZDVOJENE SLNEJS KULAT NA ZASU NUTA MEZ NE ZDVOJENA č RADA E o M o. N KULALA 1. ZPEVŇuJe( KONSTRUKCE JSOU TÉž OBKLADN( ZD, PŘEDPJA TÉ KOTVY A STŘ(KANÝ BETON 2 S~NČN' TĚLESO ZPEVNĚN A ZABEZPEČ~N SVAHŮ ZEMNí ~LESO V ZAŘEZU MDCR ODBOR POZEtv1. KOMUNKAq LSTY

26 SKLONY NÁSYPOVÝCH SVAHŮ NÁSYP DO 6rn ~ 0.5?R 3 O/o = 0.0 ;. ~~V 00,,~:~óJ o... 8 M " > JE:lNOTNT SKLON SE ZolTĚŽOVACi LAVCl ~ 2.5 Y.! '/. ) '/. šiřka MN. 3.5m... " a -11 ". "" 00 LAVCE MOŽNO "'" použit MATERÁL " ---_ NEVHODNÝ DO NÁSYPU rj MN.. ~~.. ~2.00 )c~[60,.l :r AL TERNA T VA UKONČENí SVAHU ~~. :0.60 ymezník í 1 1. PŘ NÁVRHU NÁSYPŮ (ZEJMÉNA VYSOKÝCH) JE TŘEBA STANOVT ÚNOSNOST A SEDÁNí PODLoží, PROVÉST VÝPOČET STABUTY NÁSYPU, VYHODNOTT VHODNOST MATERÁLU DO NÁSYPU, POPŘíPADĚ NAVRHNOUT ÚPRAVY PODLOží, MN. STUPNĚ BEZPEČNOSll SVAHŮ NÁSYPŮ STANOv( ČSN SVAHY SE MUSr UPRAVT DO PŘEPSANÝCH SKLONŮ, OKAMŽiTĚ OHUMUSOVAT A OSíT 3. BEZ ZAOBLENí LZE PATU NÁSYPU PONECHAT PŘ UPRAVĚ HYDROOSEVEM, NEBO PŘ ZÁSAHU DO KVAUlN(CH ZEMĚDasKÝCH PŮD 4. V PŘ(PADĚ NÁSYPU S VÝZTUŽNÝM VLOŽKAM SE SVAH NAVRHUJE NDVDUÁLNĚ 5. SVODDLA MUS( VYHOVOVAT TP 59 2 SLNČN' TĚLE~O ZPEVNĚN( A.. ZABEZPEČ~N SVAHŮ ZEMN TELESO V NASYPU OD~O~~~M. VL 2 KOMUN1KAq VZ~~.g,VE

27 SKLONY NÁSYPOVÝCH SVAHŮ NASYP NAD 6 m t l. 5O, 0,5~ 2,5 % 8% J./ o S2 o <D --J.O = z, !!2 ~2. 00 k 1,0.60 ~K '1 " POZN. NÁSYPY ZE SKAL.NA TÝCH MATERÁLŮ S DOBRÝM VLASlNOSTM t.4ohou M(T JEONOlNÝ SKLON 1: 1,5 BEZ OHLEDU NA.EJlCH VÝSKU 1. PŘ NÁVRHU NÁSYPŮ (ZEJMÉNA VYSOKÝCH) JE TŘEBA STANOVT ÚNOSNOST A SEDÁNí PODLOŽ[, PROVÉST VÝPOČET STABUTY NÁSYPU, VYHODNOTT VHODNOST MATERÁLU DO NÁSYPU, POPŘ(PADt NAVRHNOUT ÚPRAVY PODLOŽí. MN. STUPNĚ BEZPEČNOST SVAHŮ NÁSVPŮ STANOví ČSN SVAHY SE Musf UPRAVT DO PŘEPSANÝCH SKLONŮ, OKAMŽT OHUMUSOVAT A OsfT 3. BEZ ZAOBLENí LZE PATU NÁSYPU PONECHAT PŘ UPRA vt HYDROOSEVEM, NEBO PŘ ZÁSAHU DO KVAUlNrCH ZEM~DasKÝCH PŮD 4. V PŘíPADĚ. NÁSYPU S VÝZlUŽNÝM VlOŽKAM SE SVAH NAVRHUJE NDVDUÁLNĚ 5. SVODDLA MUSr VYHOVOVAT P 59..,,." 2 SLNCN TELE~O ZPEVNĚN( Av ZABEZPEČ~N SVAHŮ ZEMN TELESO V NASYPU MDCR ODBOR POZEM. KOMUNKAq USTY

28 SKLONY NÁSYPOVÝCH SVAHŮ VYSKA NÁSYPU V! 1.0m VÝŠKA NÁSYPU - ~ ~ V= m o M q ~.. > o z ~MN Jl MEZNfK VÝŠKA NÁSYPU > 4m h - U SlLN CNCH KOMUN KA C SM ER OVE ROZDĚLENÝCH MN m - U OS TATNCH SL NC MN. O. 20 m RGOL po/o p O/o,., f UPRAVA S CHODNKEM A ODVODNOVACM ZARZENM t= p -/0 r,l ~~~:-;-;~ Sch DEŠŤOVÉ VPUSTĚ SE ZAUS T DO SVAHOVÝCH SKLUZŮ VY J1MECNE 00 POD ÉLNÉHO OOVOOŇOVACÍHO ZAŘíZENí) 1. RGOLY JSOU ŘEŠENY VE VL 2 - SLNČNf TáEso - ODVODNtNr 2. OBRUBN(KY A CHODNíKY JSOU ŘEŠENY VE VL 1 - VOZOW.Y A KRAJNCE 2 SLNČN' TĚLESO......,. ZPEVNEN. A.. ZA8EZPEC~N SVAHU ZEMN TELESO V NASYPU MDCR ODBOR POZEM. KOMUNKAq LSTY VL

29 o PATY NÁSYPOVÝCH SVAHU BEZ PŘiKOPU NA VODOROVNÉM NEBO ODKLONENEM TERENU MEZNÍK ~LN' 0,60 )( 2.00 L J '~~~OO S NEZ PEV N ENYM PŘíKOPEM MEZNíK, J, f S TROJUHELNKOVYM PRKOPEM ZPEVNENYM., TVAR N C MN. 0,601, 1 l' BETONOVOU :c t.., S L CHOSEZ N KOVYM PRKOPEM ZPEVNENYM MN, 0,60 ". 1 MEZNK ~MN. 0,50 1. H - URČT DLE PODÉlNtHO SPÁDU A ODTOKOVÉHO MNOŽSrv( VÝPOČTEM; MN 0,40 m 2. uchostlníkový P~(KOP LZE NA VRHNOUT POUZE V M(STECH, KDE JE OD SLNČNf KOMUNKACE ODDĚlEN SVODDLEM 3. V P~íPADĚ ŽE NEN( PROVEDENO ZAOBLENí SVAHU, NEBO JE TEČNA ZAOBlENí MENŠr NEŽ 2 m, DOPORUČUJE SE ZvtTŠT š(~ku POMOCNÉHO SLNČNíHO POZEMKU DLE M(STN(CH PODM(NEK 2 SLNČNl' TĚLESO... L ZPEVNEN. A.. ZA8EZPEC~N SVAHU ZEMN TELESO V NASYPU MDCR ODBOR POZEt.,-i, KOMUNKAq LSTY VL

30 W.~ 'o:: a.. > o.. >- Vl.«z- ;t ~r :-rol i o o ~ O o :;r ~!~ ~ \~ 0'10 N 11'4 :::> ~ :::> O J CD O ~ W > W 21- ~~ of >~ C <l. C tl <l -. C u ~ t-~ Vl es «N o o:: ll.. J.., >...J o ll.. o..., > O El...J N O ce «:.:: a:: : v:; J f' ~,, \ \ \,' 11 \, nhnl/ol 'OZJr 'l'so " ::\ t\, \~,, \ M tl,1, ~. C ~ \ ~ ;.. 11 W, ~ o:: a.. 'O'NfW> o ~ C ~ fe O " "'. ~t M C N U N w ce.«n 8 o M..., N ll'> z:: CUJ- N i 1. JE-U TRASA VE SMĚROVÉM OBLOUKU A VNTŘN( HRANA V ZMEZU, JE TŘEBA ZEMN( TĚLEso UPRAVT DO TVAR~ KTERÝ ZAJ~fuJE DÉLKU ROZHLEDU PRO ZASTAVENf, POPŘ(PADt předjržděn( 2. DETAL S KEDN(HO DtudHO PÁSU JE UVEDEN VE VL 1 - VOZOVKY A KRAJNCE 2 ~,LNČN' T(LE~O. ZPEVNEN.A ZA8EZPECENJ SVAHU ZEMN TELESO V OOREZU MDCR ODSOR POZEt,,-\. <OMUNKACL LSTY

31 " #" " v, STREDN DEUC PAS - ODDELENE VOZOVKY P '1. O~0,(1.001:' d! 3,0 r J- P "/0 J - pol. d ~ J.O 1 k OSA JíZDNíHO.. ~OZHLEDO~f POLE PRO ZASTAVEN i, 1 ff 4... c :: ~ ~~. \,1!:!! ~! "C::::::ó~ 91 J7t. i LJ! ~~~ PRUHU J- P 0/. KAŽDÁ POLOVNA ŘEŠENA SAMOSTATNĚ. 3 - ==::.=..,. 3-p'/0 1b...1='.:!í 1. ODDĚLENÉ VÝŠKOVÉ VEDENf JfZDN(CH PÁSŮ SE NAVRHUJE V PŘfPADĚ VÝŠKOVÉHO ROZDflU VNĚJŠfcH HRAN VNTŘNíCH VODl cf CH PROUŽKŮ H>O,7 m U střednfho DĚucfHO PÁSU ŠfŘKY 3 m; H>1,35 m U STŘEDNrHO DĚucfHO PÁSU ŠrŘKY 4 m 2. ŠfŘKA ZELENÉ ČÁSTl střednfho DĚucfHO PÁSU SE ROZŠŘUJE PRO ZAJŠTNf ROZHLEDU VE SMĚROVÉM OBLOUKU; V přfpadě VELKÉHO přrčného SKLONU střed. DĚucíHO PÁSU; V PŘ(PADĚ PŘEKÁŽEK; PŘ VEDENf K0t.4UNKACE V SAMOSTATNÝCH SMĚROVÝCH PÁSECH. 3. ODVEDENf POVRCHOVÝCH VOD NEBO ODVODNĚNf PLÁNĚ SE ŘEšf PRO KAŽDÉ TlESO SAMOSTATNĚ 4. BEZPEČNOSTN( ZAŘ(ZENf SE NAVRHUJE PRO KAŽDÝ PÁS SAMOSTATNĚ 5. PRO SOUBĚH POZEMNí KOMUNKACE S DÁLNlcf, RYCHL. SlLNlcf A MEZNÁRODNf SilNicí PlATf ČSN ČL 163 ZMĚNA 4 6. střednf DĚucf PÁSY VÝŠKOVĚ NEODDĚLENÝCH JfZDNfCH PÁSŮ JSOU ŘEŠENY VE VL 1 - VOZOVKY A KRAJNCE POZEMN(CH KOMUNKAd 2 StLNČNl' TĚLE~O ZPEVNĚN A ZABEZpEčEN SVAHŮ, v, ZEMN TELESO VE STR. DEUCM PASU OD~O~ ~~M. VL 2 KOMUNKAq "t?~.g,ve

32 v, v " v' V STREDN DEUC PAS - ODDELENE VOZOVKY - PRKLAD 1 P ". 8" d ~ 3. O J! 3- P ". 6 ". jl '1. '"6-/. 3- p ". o. d ~ OSA JZDNHO PRUHU 3-p '1. ROZHLEOOVÉ POLE PRO ZASTAVENi! P ". ~ ! = i 3-p ' i 3-p " d : 3.0 r RC,"LE DDVi TVAR zoi UVEDEN POUZE r.- POLE PRO Z ASTAVE N 1:' OSA ORENTAČ NĚ.. JZDNHO PRUHU 3 -p '1. 1. ODDĚLENÉ VÝŠKOVÉ VEDENr J(ZDNfcH PÁSŮ SE NAVRHUJE V přfpadě VÝŠKOVÉHO ROZDrLU VNĚJšíCH HRAN VNTŘN(CH vooldch PROUŽKŮ H>O.7 m U STŘEDNrHO DĚudHO PÁSU ŠrŘKY 3 m; H>1.35 m U STŘEDNrHO DĚLldHO PÁSU ŠfŘKY 4 m 2. šfřka ZELENÉ ČÁSll slřednfho DĚudHO PÁSU SE ROZŠŘUJE PRO ZAJŠTĚNf ROZHLEDU VE SMĚROVÉM OBLOUKU; V PŘ(PADĚ VELKÉHO PŘfČNÉHO SKLONU střed. DĚudHO PÁSU; V přfpadě PŘEKÁŽEK; PŘ VEDENf KOMUNKACE V SAMOSTATNÝCH SMĚROVÝCH PÁSECH. 3. ODVEDENf POVRCHOVÝCH VOD NEBO ODVODNĚNr PLÁNĚ SE ŘEšf PRO KAŽDÉ TĚLESO SAMOSTATNĚ 4. BEZPEČNOSTN( ZAŘfzENf SE NAVRHUJE PRO KAŽDÝ PÁS SAMOSTATNĚ 5. PRO SOUBĚH POZEMN{ KOMUNKACE S DÁLNld. RYCHL SLNld A MEZNÁRODNf SLNld PLAli ČSN ČL 163 ZMĚNA 4 6. STŘEDN( DĚUd PÁSY VÝŠKOVĚ NEODDĚLENÝCH J(ZDN{CH PÁSŮ JSOU ŘEŠENY VE VL 1 - VOZOVKY A KRAJNCE POZEMN(CH KOMUNKAci 2 StLNČNl' TĚLE~O. ZPEVN~N A ZABEZpEčEN SVAHU.,... v", ZEMN TELESO VE STR. DEUCM PASU MDCR ODBOR POZE~.t KOMUNKAq USTY

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MNSTERSTVO DOPRA VY ČR ODBOR POZ~CH KONrrThTKACÍ VZOROVÉ LSTY STA VEB POZ~CH KONrrThTKACÍ VL 2 - SLNČNÍ TĚLESO Schváleno MD ČR č.j. 18864/95-230 ze dne 14.4.1995 s účinností od l.května 1995. 1 MNSTERSTVO

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

Přednáška č. 5 SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Zemní těleso pozemních komunikací

Přednáška č. 5 SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Zemní těleso pozemních komunikací Přednáška č. 5 SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ KOMUNIKACE je tvořeno jako: - násyp - zářez - odřez - kombinace násypu a zářezu 1. Zemní těleso pozemních komunikací Při založení násypu na stávajícím terénu se sklonem

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0 Prechod pro chodce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 113134 POJIVEM, ODVOZ DO 5KM 7,8 m3 225 1593 POUŽITÍ CENTRÁLY K PRACEM KPL 1 5 PROVEDENÍ PŘEJEZDU A CESTY OD GYMNÁZIA KPL 1 6 KÁCENÍ STROMU

Více

8 MÍSTNÍ KOMUNIKACE ORIENTAČNÍ CENY DLE CENÍKŮ VČETNĚ PODÍLU ZEMNÍCH PRACÍ, OBRUBNÍKU A VODÍCÍHO PROUŽKU

8 MÍSTNÍ KOMUNIKACE ORIENTAČNÍ CENY DLE CENÍKŮ VČETNĚ PODÍLU ZEMNÍCH PRACÍ, OBRUBNÍKU A VODÍCÍHO PROUŽKU 8 MÍSTNÍ Vozovky ORIENTAČNÍ CENY DLE CENÍKŮ VČETNĚ PODÍLU ZEMNÍCH PRACÍ, OBRUBNÍKU A VODÍCÍHO PROUŽKU Při tvorbě jednotkových cen se postupovalo podle "TECHNICKÝCH PODMÍNEK TP 170" Navrhování vozovek pozemních

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

Revitalizace povodí. Petr Koudelka. B607, KH: St 11:30 14:00 koudelka@fsv.cvut.cz

Revitalizace povodí. Petr Koudelka. B607, KH: St 11:30 14:00 koudelka@fsv.cvut.cz Revitalizace povodí Petr Koudelka B607, KH: St 11:30 14:00 koudelka@fsv.cvut.cz Náplň přednášek - Úpravy toků - Revitalizace toků (co, kde, jak, kdy, historie, morfologie koryt, objekty, vegetace) - Revitalizace

Více

Přednáška č. 2 NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Návrhová rychlost. 2. Směrodatná rychlost. K = γ [grad/km] l

Přednáška č. 2 NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Návrhová rychlost. 2. Směrodatná rychlost. K = γ [grad/km] l Přednáška č. NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 1. Návrhová rychlost Návrhová rychlost v n slouží k odvození návrhových prvků pro projektování pozemní komunikace, určuje se podle - hospodářského a

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

dle rozdělovníku Záznam

dle rozdělovníku Záznam dle rozdělovníku Č.j.: PX /2013 Vyřizuje: Ing. Martin Havlík, tel.: 244062234, 602619782, e-mail: havlik@pontex.cz Datum: Praha, 18. října 2013 Akce: Věc: II/232 Bezděkov, most ev.č. 232-004, oprava Záznam

Více

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 15 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

I N O V A C E S P R O F I L E M

I N O V A C E S P R O F I L E M I N O V A C E S P R O F I L E M C Střešní terasy Konstrukční skladby 0-00 Z praxe pro praxi Jméno Schlüter-Systems představuje již od roku inteligentní řešení konstrukcí balkonů a teras. Tehdy objevil

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

CHRASTAVA-SPORTOVNÍ ULICE OPRAVA OPĚRNÉ ZDI PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA. Spol. s r. o. A INŽENÝRING

CHRASTAVA-SPORTOVNÍ ULICE OPRAVA OPĚRNÉ ZDI PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA. Spol. s r. o. A INŽENÝRING VED. PROJEKTU PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL PROJEKTOVÁNÍ KOLEKTIV & STAVEB Spol. s r. o. A INŽENÝRING INVESTOR Město Chrastava DATUM 07/2013 MÍSTO STAVBY Sportovní ulice, k.ú. Chrastava-stpč. 1463/2

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4 OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 OBJEDNATEL, INVESTOR, STAVEBNÍK... 3 1.3 ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

Více

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Ing. Martin Havelka, Chládek & Tintěra Pardubice a.s., Na Zavadilce 2677, Pardubice Ing. Libor Marek, TOPCON servis s.r.o., Varšavská 30, Praha 2 OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Identifikační

Více

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení vodovodu cena v Kč za 1 bm 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ 1. Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) Podklad RTS, a.s. Profil potrubí

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7 KSO: 822 59 CC-CZ: Místo: Praha 7 - Bubeneč Datum: 30.09.2014 Zadavatel: Hlavní město Praha, Praha

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem 1 PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč Studie rekonstrukce dětského hřiště Fingerova 13-8 Základní rozpočtové náklady Náklady na umístění stavby Zařízení staveniště Území se ztíž. výrob.

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY Základní informace z katalogu skladů kejdy pro oblasti se zvýšenou ochranou vod V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD Obsah V OBLASTECH

Více

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný... 5 - nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1

Více

Materiál zemních konstrukcí

Materiál zemních konstrukcí Materiál zemních konstrukcí Kombinace powerpointu a informací na papíře Materiál zemních konstrukcí: zemina kamenitá sypanina druhotné suroviny lehké materiály ostatní materiály Materiál zemních konstrukcí:

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

DELTA Svratka s.r.o. Terasy. Měřítko: 1:50 Výkres: půdorys, půdorys základu. Hloubka terasy: 1,5 m

DELTA Svratka s.r.o. Terasy. Měřítko: 1:50 Výkres: půdorys, půdorys základu. Hloubka terasy: 1,5 m Čelní pohled Boční pohled 772 1 502 Šířka chaty: 2,5 m 300 28 2 504 28 300 28 1 502 28 2 560 1 530 Šířka chaty: 3 m 300 28 3 004 28 300 28 1 502 28 3 060 1 530 Šířka chaty: 3,5 m 300 28 3 504 28 300 28

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Projektová kancelář VANER s.r.o. Strana: 1. Stavba: 10-07-060. DC DZS IČ Varnsdorf Moravská most přes Mandavu

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Projektová kancelář VANER s.r.o. Strana: 1. Stavba: 10-07-060. DC DZS IČ Varnsdorf Moravská most přes Mandavu ASPE 9 Firma: Projektová kancelář VANER s.r.o. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: ěsto Varnsdorf Projektová kancelář VANER s.r.o. Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní:

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Nový chodník v obci Zašová u nádraží B Souhrnná technická zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 1 Obsah : B.1 Popis území

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email. Vodotěsné izolace spodní stavby Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.cz 1 Ochrana objektů před spodní vodou Tento Zvodotěsnění

Více

CÍSAŘSKÁ FALC V CHEBU

CÍSAŘSKÁ FALC V CHEBU archeologická situace - pozitiv dle výzkumu Phr. Šebesty archeologická situace - negativ dle výzkumu Phr. Šebesty archeologická situace - teoret. doplněno dle výzkumu Phr. Šebesty archeologická situace

Více

ŽELEZNIČNÍ STAVBY II

ŽELEZNIČNÍ STAVBY II VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ OTTO PLÁŠEK, PAVEL ZVĚŘINA, RICHARD SVOBODA, VOJTĚCH LANGER ŽELEZNIČNÍ STAVBY II MODUL 2 ODVODNĚNÍ TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor dopravy Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel: 371519711 Fax: 371591422 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz Č.j.: DOP/14/2015-Čas V Nepomuku

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Příčné řezy železničních tratí širá trať

Příčné řezy železničních tratí širá trať Příčné řezy železničních tratí širá trať Pomůcka pro ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb Marek Pýcha 1. Úvod Vážení studenti, dostává se Vám do ruky pomůcka pro vypracování příčných

Více

Kulířovský žleb. Lesní cesta. VLS ČR, s. p. divize Plumlov. ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 6/2013

Kulířovský žleb. Lesní cesta. VLS ČR, s. p. divize Plumlov. ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 6/2013 Lesní cesta Kulířovský žleb VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 6/2013 VYHOTOVIL: Bc. Jan Hříbek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Úprava podloží 0 0 3. Pozemní komunikace 0 0 4. Drobná architektura 0 0 5. Cvičební prvky

Více

Pražcové podloží. Ing. Tomáš Říha, Ing. Jan Valehrach

Pražcové podloží. Ing. Tomáš Říha, Ing. Jan Valehrach Pražcové podloží 1. Úvod do konstrukce železničního spodku 2. Pražcové podloží (funkce a typy) 3. Deformační odolnost pražcového podloží 4. Návrh a posouzení konstrukčních vrstev 5. Posouzení na účinky

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Jednotlivá

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ CENOVÉ PODMÍNKY 2012/ II. CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ OBSAH I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU... 2 CENÍKU... 2 11. Členění... 2... 2 13. Náplň položek... 2 2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy Plošné základy 3 Plošné základy Plošné základy, jež jsou nejspodnější částí konstrukce stavby, přenášejí veškeré zatížení ze stavby do základové půdy pomocí plochy základové spáry. Ta se volí obvykle vodorovná

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský Ústav pozemních komunikací ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský ÚVOD stezky nejstarší komunikace (spojení dvou míst). Dnes samostatné komunikace určené

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ 08/2011 Montážní návod 999415015 cs Skalní kotva 15,0 Č. výrobku 581120000 Popis výrobku Skalní kotva 15,0 slouží k jednostrannému ukotvení bednění v betonu. Vícenásobné použití skalní kotvy a dočasné

Více

I/19 Žďár nad Sázavou - Mělkovice přeložka A. Průvodní zpráva

I/19 Žďár nad Sázavou - Mělkovice přeložka A. Průvodní zpráva Obsah zprávy: Str. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. 2 3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ... 6 4. ČLENĚNÍ STAVBY.... 6 5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY. 7 6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA B.101.1 SO 101 SILNICE

TECHNICKÁ ZPRÁVA B.101.1 SO 101 SILNICE SO 101 SILNICE ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres Svitavy katastrální

Více

Zakládání vápenopískových pasivních domů

Zakládání vápenopískových pasivních domů Zakládání vápenopískových pasivních domů Pro založení masivní stavby pasivního domu se používá několik typických detailů. Způsob založení v České republice vyplývá zejména ze zakládání staveb na základových

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: říjen.2002 ODVODNĚNÍ ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ A STANIC

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: říjen.2002 ODVODNĚNÍ ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ A STANIC MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: říjen.2002 TNŽ 73 6949 Generální ředitelství Českých drah ODVODNĚNÍ ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ A STANIC TNŽ 73 6949 Tato norma platí pro navrhování, stavbu, opravy a

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL. 2.2 ODVODNĚNÍ SCHVÁLENO MD - OI č.j. 629/08-910 - IPK/1 ZE DNE 18.7.2008 S ÚČINNOSTÍ OD 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

Z Á C H Y T N É A H A V A R I J N Í J Í M K Y

Z Á C H Y T N É A H A V A R I J N Í J Í M K Y Z Á C H Y T N É A H A V A R I J N Í J Í M K Y Železobetonové prefabrikáty BETONBAU se díky svým vlastnostem velmi dobře uplatňují jako záchytné a havarijní jímky určené pro transformovny vn/vn, vvn/vn

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

1. Úvod. 2. Inženýrskogeologické poměry lokality.

1. Úvod. 2. Inženýrskogeologické poměry lokality. 1. Úvod Předložená projektová dokumentace (DPS dokumentace pro provedení stavby) řeší sanaci svahu nad rybníkem Volný v Ostravě Radvanicích. V rámci rekultivace a odstraňování následků důlních škod se

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Jihomoravský kraj IČO: 70888337 Žerotínovo náměstí 3/5 DIČ: CZ70888337 60182 Brno Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 14 % 10 198 531,65 CZK

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN verze 005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 005/006 SOŠ a SOU H. Týn, Ing. Bohumil Veit Zobrazování

Více

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o.

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE TÁBOR 24.9.2014 OBSAH PREZENTACE OBSAH PREZENTACE ÚVOD

Více

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a, identifikace stavby Název akce: Místo stavby: Kraj: DEŠŤOVÁ KANALIZACE ZŠ Městská část Praha - Slivenec Praha Katastrální území: Slivenec, 750590 Stupeň dokumentace: Investor: Projektant:

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8 Konstrukce balkonů a teras Varianty 1-8 KONSTRUKCE BALKONŮ A TERAS KONSTRUKČNÍ SKLADBA 1 Podlahová konstrukce se Schlüter -DITRA Kontaktní izolace separace ve spojení vyrovnání tlaku vodní páry nad nosným,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

PROGRAM RP53. Kreslení příčných řezů. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014

PROGRAM RP53. Kreslení příčných řezů. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014 ROADPAC 14 RP53 PROGRAM RP53 Příručka uživatele Revize 05. 05. 2014 Pragoprojekt a.s. 1986-2014 PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 RP53 1. Úvod Program RP53 je součástí systému ROADPAC. Použije

Více

LOGO. TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA

LOGO. TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA LOGO Firma: TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA Optická kabelová trasa Jindřicha z Lipé - Sokolská, Zámecká Česká Lípa Datum: Vypracoval: Nabídka/ verze: 03.04.2015

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

2. Důležité rozměry a kóty čistírny. Z hlediska stavebního zabudování čistírny jsou významné rozměry a kóty uvedené v následující tabulce:

2. Důležité rozměry a kóty čistírny. Z hlediska stavebního zabudování čistírny jsou významné rozměry a kóty uvedené v následující tabulce: Příloha č.1 - Doporučený postup zabudování čistírny BIOREAL DČ3 1. Popis čistírny. Čistírna BIOREAL DČ3 je tvořena plastovou kruhovou nádrží o průměru 1,3 m a výšce dno strop čistírny: 2,20 m. Ve stropní

Více