V bûr svodiãû pro informaãnû-technické sítû

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V bûr svodiãû pro informaãnû-technické sítû"

Transkript

1 V bûr svodiãû pro iformaãû-techické sítû Zkušebí apěťové a proudové impulsy podle ČSN EN 663- kategorie způsob zkoušky impulsí apětí impulsí proud C strmé impulsy 0,5 kv ebo kv (,/50 μs) C strmé impulsy kv; kv ebo 0 kv (,/50 μs) 0,5 ka ebo 0,5 ka (/0 μs) ka; ka ebo 5 ka (/0 μs) C3 strmé impulsy kv ( kv/μs) 0 A; 5 A ebo 00 A (0/000 μs) D vysoká eergie kv 0,5 ka; ka ebo,5 ka (0/0 μs) Ozačeí svodičů pro iformačě-techické sítě do tříd Yellow / Lie Vlastosti Symbol Pozámka propustost svodiče pro impuls. proud podle ČSN EN 663- ochraý účiek svodiče podle ČSN EN eergetická koordiace (k ostatím svodičům Yellow / Lie) Příklad užití svodičů zkoordiovaých podle tříd Yellow/Lie Nasazeí kombiovaého svodiče bleskový proud odolost, úroveň zkoušky podle ČSN EN mi. počet impulsů testovaá přepěť. ochraa 0 svodič přepětí 0 svodič přepětí 0 svodič přepětí svodič blesk. proudů/ kombiovaý svodič Zkuš. impuls D (0/0), impuls. blesk. proud,5 ka/žílu příp. 5 ka/celkový. Propustost je vyšší ež u svodičů TYPE - TYPE. Zkuš. impuls C (/0), impuls. proud,5 ka/žílu příp. 5 ka/celkový. Propustost je vyšší ež u svodičů TYPE 3 - TYPE. Zkuš. impuls C (/0), impuls. proud 0,5 ka/žílu příp. 0,5 ka/celkový. Propustost je vyšší ež u svodičů TYPE. Propustost je ižší ež u TYPE 3. Nejižší požadovaá odolost koc. zařízeí, a výše. Vyšší požadovaá odolost koc. zařízeí, a výše. Vyšší požadovaá odolost koc. zařízeí, 3 a výše. Nejvyšší požadovaá odolost koc. zařízeí, a výše. Svodič obsahuje vazebí (koordiačí) impedaci a lze jej zkoordiovat se svodičem ozačeým Svodič je možé zkoordiovat se svodičem s vazebí (koordiačí) impedací ozačeým Svodiče přepětí pro iformačě-techické sítě zpravidla je tvoří omezovače apětí, příp. z omezovače apětí kombiovaé s omezovači proudu. Svodiče o ěkolika stupích jsou zkostruováy tak, že je zajištěa vzájemá eergetická koordiace jedotlivých stupňů. V opačém případě by mohly jedotlivé stupě ochray reagovat pouze částečě a mohlo by dojít k chybě a k poškozeí přepěťové ochray. Výběr svodičů. Při výběru vhodého svodiče je uté zát tyto údaje: ochraý účiek, třídu svodiče Yellow/Lie (propustost pro impulsí proud a ochraou úroveň a výstupu); systémové parametry (provozí apětí, provozí proud a parametry přeosu); kostrukčí údaje (, místo uložeí vedeí, typ kabeláže a spojů, certifikáty). V přehledových tabulkách je možé vybrat vhodou ochrau pro daý systém. Techické předpisy Vlastosti a parametry svodičů pro iformačě-techické sítě jsou uvedey v ormě ČSN EN 663- Ochray před přepětím zapojeé v telekomuikačích a sigalizačích sítích - Požadavky a fukci a zkušebí metody. Propustost pro impulsí proud Norma ČSN EN 663- předepisuje testováí vlastostí svodičů zkušebími apěťovými a proudovými impulsy. Odolost chráěých zařízeí proti impulsímu přepětí Eergii přijatelou pro kocové zařízeí lze staovit a základě ČSN EN Odolost proti impulsímu přepětí je rozdělea do čtyř stupňů, přičemž zameá ejižší a ejvyšší odolost. Tabulka odolosti proti impulsímu přepětí třída zkoušky podle EN ČSN apětí aprázdo zkušebího geerátoru 0,5 kv kv 3 kv kv kocové zařízeí Ochraá úroveň svodičů Svodiče přepětí v iformačě-techických sítích musí sížit eergii přepětí vikající do iformačě-techických sítí a eergii přijatelou pro kocová zařízeí. Nasazeí svodičů v kaskádě bleskový proud Eergetická koordiace svodičů řady Yellow/Lie je ezávislá a délce vedeí. přepětí schopost kaskády svodičů odolost, úroveň zkoušky podle ČSN EN kocové zařízeí Ozačeí svodičů pro iformačětechické sítě do tříd Yellow/Lie Firma DEHN + SÖHNE je průkopíkem v oblasti koordiace svodičů v iformačě-techických sítích. Systém ozačeí třídy svodičů řady Yellow/Lie symboly (dříve koordiačích kódů) výrazě zjedodušuje výběr ochra a jejich projektováí. V symbolu třídy ochray jsou spojey 3 důležité vlastosti svodiče. Jedak schopost ochray odvádět přepětí o určité eergii, jedak schopost sížit přepětí a výstupu pod eergii prokazující zkouškami odolost chráěého zařízeí, jedak způsob eergetické koordiace. Symbol třídy může být je jede, ale může být i kombiací. Příklad užití svodičů Příklad užití svodičů zkoordiovaých podle tříd Yellow/Lie zázorňuje obrázek. Svodiče v kaskádě se používají tehdy, může-li a vedeí mezi ochraou a vstupu do budovy a mezi ochraou u kocového zařízeí vzikout eergeticky áročější idukovaá přepětí, apř. u dlouhých ebo estíěých vedeí. svodič zkoordiovaý s jiým svodičem ( ) vazebí impedace koordiující čiost svodičů ( ) specifická ochraa kocových zařízeí ČSN Yellow / Lie

2 Sběricové systémy, MaR V bûr svodiãû pro iformaãû-techické sítû rozhraí/sigál motáž techika chráěé LifeCheck kat. č. straa připojeí ochraa 0-0 ma, - 0 ma (i s HART) pružiové svorky pružiové svorky dráty/svorky ma (s HART) podle doporučeí NAMUR NE pružiové svorky ebo podle EN apětí aprázdo dráty/svorky ,5 kv ž-ž kv ž-z Měřeí 3/ ADVANT pružiové svorky AS-iterface spojovací modul Biárí sigály pružiové svorky pružiové svorky Bitbus pružiové svorky BLN (Buildig Level Network) CAN-Bus (pouze datová vedeí) pružiové svorky Yellow / Lie

3 V bûr svodiãû pro iformaãû-techické sítû Sběricové systémy, MaR rozhraí/sigál motáž techika chráěé LifeCheck kat. č. straa připojeí ochraa C-Bus (Hoeywell) pružiové svorky Cotrol Net / 7 3 Data Highway Plus pružiové svorky Delta Net Peer Bus pružiové svorky Device Net (pouze datová vedeí) pružiové svorky Duplie modul a dotaz E-Bus (Hoeywell) EIB drátové spoje Elektroakustické přístroje pružiové svorky ET pružiové svorky měřicí obvody Ex(d) drátové spoje / 96-0 ma, NAMUR, HART, PROFIBUS-PA, FF 0 Yellow / Lie

4 V bûr svodiãû pro iformaãû-techické sítû Sběricové systémy, MaR rozhraí/sigál motáž techika chráěé LifeCheck připojeí měřicí obvody Ex(i) ma, NAMUR, pružiové svorky HART, PROFIBUS-PA, FF dráty/svorky drátové spoje / 963 Fieldbus Foudatio dráty/svorky kat. č. straa ochraa 0 Fieldbus Foudatio Ex(i) pružiové svorky dráty/svorky drátové spoje / 963 FIPIO/FIPWAY FIP I/O FSK pružiové svorky Geius I/O Bus Napájeí + V DC IEC-Bus (RS 5) pružiové svorky Etheret / / RJ5 RJ5 RJ5, x RJ5, x INTERBUS-INLINE (I/O) Yellow / Lie 03

5 V bûr svodiãû pro iformaãû-techické sítû Sběricové systémy, MaR rozhraí/sigál motáž techika chráěé LifeCheck kat. č. straa připojeí ochraa INTERBUS-Loop pružiové svorky Iterbus-S K-Bus pružiové svorky KBR-Eergiebus pružiové svorky Katodická ochraa proti korozi obvody sezoru 9 / obvody aody 9 0 / KNX-Bus drátové spoje LON TP/XF TP/FTT0 a TP/LPT0 (do A) (do A) (do,7 A) pružiové svorky (do 0, A) TP/FTT LUXMATE-Bus M-Bus pružiové svorky Melsec Net koektorový spoj koektorový spoj / Yellow / Lie

6 V bûr svodiãû pro iformaãû-techické sítû Sběricové systémy, MaR rozhraí/sigál motáž techika chráěé LifeCheck připojeí MODBUS pružiové svorky koektorový spoj / (Johso Cotrols, LON, FTT 0) Rozhraí optroů Procotic CS3 (RS 3) Procotic T00 (RS ) PROFIBUS-DP/FMS koektor D-Sub 9pólový pružiové svorky PROFIBUS-PA pružiové svorky MPI Bus 0 pružiové svorky N LAN N Bus pružiové svorky dráty/svorky kat. č. straa ochraa 0 PROFIBUS-PA Ex (i) pružiové svorky dráty/svorky drátové spoje / 963 Yellow / Lie 05

7 V bûr svodiãû pro iformaãû-techické sítû Sběricové systémy, MaR rozhraí/sigál motáž techika chráěé LifeCheck kat. č. straa připojeí ochraa PROFIBUS SIMATIC NET PSM-EG-RS PSM-EG-RS Rackbus (RS 5) R-Bus pružiové svorky RS pružiové svorky RS, V pružiové svorky koektor D-Sub 5pólový koektor D-Sub 5pólový S-Bus pružiové svorky SafetyBUS p pružiové svorky SDLC pružiové svorky Yellow / Lie

8 Sběricové systémy, MaR V bûr svodiãû pro iformaãû-techické sítû rozhraí/sigál motáž techika chráěé LifeCheck kat. č. straa připojeí ochraa SDLS RJ5, Securila-LON-Bus (techologie LONWORKS a bázi Echelo Stadard-Bus) pružiové svorky SIGMASYS (EPS Siemes) SINEC L SINEC L pružiové svorky koektor D-Sub 9pólový SS97 SINIS (RS 3) SUCONET TELEPERM M aalogový vstup pružiové svorky / TELEPERM M biárí vstup/výstup pružiové svorky Yellow / Lie

9 V bûr svodiãû pro iformaãû-techické sítû Sběricové systémy, MaR rozhraí/sigál motáž techika chráěé LifeCheck kat. č. straa připojeí ochraa TELEPERM ME S 00 K pružiové svorky TELEPERM MFM pružiové svorky TELEPERM M vazebí modul AG S5 ET pružiové svorky TELEPERM M výstupí relé Měřeí teploty PT 00, PT 000, Ni 000, NTC, PTC pružiové svorky Měřeí teploty Ex (i) PT 00, PT 000, Ni 000, NTC, PTC TTL pružiové svorky koektor D-Sub 5pólový, koektor D-Sub 9pólový TTY Yellow / Lie

10 V bûr svodiãû pro iformaãû-techické sítû Telekomuikace, telefoie rozhraí/sigál motáž techika chráěé LifeCheck připojeí a/b - žíla RJ5, / 07 x RJ5, 9 TAE, RJ ADSL drátové spoje TAE, RJ RJ5, x / 07 RJ5, ADSL + Datex-P E G.703 / G / 0 RJ5, G.703 koax 0 RJ5, kat. č. straa ochraa x koektor.6/5.6 zářezové spoje / RJ5, x RJ5, x HDSL do dbm při 600 W x 0 0 RJ5, x RJ5, x / Yellow / Lie 09

11 V bûr svodiãû pro iformaãû-techické sítû Telekomuikace, telefoie rozhraí/sigál motáž techika chráěé LifeCheck připojeí ISDN S0 RJ5, kat. č. straa ochraa drátové spoje RJ 5 0 RJ5, x RJ5, RJ5, / / ISDN Sm / Um RJ5, x RJ5, x ISDN UKO / UPO pružiové svorky RJ5, x / 07 TAE, RJ RJ5, 9 Modem M / SDSL RJ5, RJ5, x 0 x SHDSL RJ5, 0 Yellow / Lie RJ5, x x /

12 V bûr svodiãû pro iformaãû-techické sítû Telekomuikace, telefoie rozhraí/sigál motáž techika chráěé LifeCheck připojeí Systémová telefoie apř. Siemes, HICOM, Alcatel pružiové svorky RJ5, RJ RJ drátové spoje RJ5, zářezové svorky x / 07 TAE, RJ RJ5, T-DSL drátové spoje TAE, RJ RJ5, x / 07 RJ5, / TK-zařízeí RJ5, kat. č. straa ochraa 0 x RJ5, 9 TAE, RJ Uiverzálí vyrováí poteciálů v rámci ochray před bleskem zářezové spoje zářezové spoje VDSL Yellow / Lie

13 V bûr svodiãû pro iformaãû-techické sítû Datové sítě rozhraí/sigál motáž techika chráěé LifeCheck připojeí kat. č. straa ochraa Arcet / / / / / ATM RJ5 RJ5 RJ5, x RJ5, x Etheret 0/00/000 RJ5 RJ5 RJ5, x RJ5, x RJ5, RJ / / Base T RJ5 RJ5 RJ5, x RJ5, x 0 RJ5 RJ5 RJ5, x RJ5, x Power over Etheret RJ5 RJ5 RJ5, / / RJ5, x RJ5, x V (RS 3 C) pružiové svorky koektor D-Sub 9-, 5pólový, 9 koektor D-Sub 9-, 5pólový 9 Yellow / Lie / 0 RJ / 036 RJ5 RJ / 0 x Toke Rig FDDI, CDDI Idustrial Etheret 9 06 / /

14 V bûr svodiãû pro iformaãû-techické sítû Datové sítě rozhraí/sigál motáž techika chráěé LifeCheck připojeí VG-AyLAN RJ5 kat. č. straa ochraa RJ5 RJ5, x RJ5, x Voice over IP RJ5 RJ5, / / / x Atéy, zařízeí s širokopásmovými kabely, vysílače a přijímače, videosystémy rozhraí/sigál motáž techika chráěé frekvečí připojeí pásmo AMPS, NADAC dc GHz ( 9 MHz) dc GHz koektor N dc 5, GHz koektor N dc,5 GHz koektor 7/6 koektor 7/6 BWA dc GHz (Broadbad Wireles Access) koektor N dc 5, GHz koektor N,0 6,0 GHz CATV koektor F dc, 5 00 MHz koektor IEC/F dc 00 MHz (kabelová TV) kat. č. straa ochraa dc MHz MHz DCS 00 B6 dc GHz (70 0 MHz) koektor N dc 5, GHz koektor N dc,5 GHz koektor 7/6 dc, MHz koektor 7/ MHz DCF 77 dc GHz dc GHz Yellow / Lie 3

15 V bûr svodiãû pro iformaãû-techické sítû Atéy, zařízeí s širokopásmovými kabely, vysílače a přijímače, videosystémy rozhraí/sigál motáž techika chráěé frekvečí připojeí pásmo Vysílače kat. č. straa ochraa dc GHz dc GHz koektor N dc 5, GHz koektor N dc,5 GHz koektor 7/6 koektor U dc, MHz dc - 0 MHz koektor 7/ MHz koektor 7/ MHz koektor N,0 6,0 GHz GPS dc GHz ( MHz) koektor N dc 5, GHz koektor N dc,5 GHz koektor 7/6 dc 06 0 MHz koektor 7/ MHz GSM 900, GSMR dc GHz ( MHz) dc GHz koektor N dc 5, GHz koektor N dc,5 GHz koektor 7/6 dc MHz koektor 7/ MHz PCS 900 dc GHz ( MHz) koektor N dc 5, GHz koektor N dc,5 GHz koektor 7/6 dc, MHz koektor 7/ MHz SAT koektor F dc, 5 00 MHz ky DSL koektor F dc, 5 00 MHz TETRA, NMT 50 dc GHz (30 5 MHz) dc GHz koektor N dc 5, GHz koektor N koektor 7/6 TV koektor F koektor F dc 00 MHz koektor F dc, 5 00 MHz koektor IEC/F Yellow / Lie dc,5 GHz MHz dc, 5 00 MHz dc 00 MHz

16 Atéy, zařízeí s širokopásmovými kabely, vysílače a přijímače, videosystémy V bûr svodiãû pro iformaãû-techické sítû rozhraí/sigál motáž techika chráěé frekvečí kat. č. straa připojeí pásmo ochraa UMTS dc GHz koektor N dc 5, GHz koektor N dc,5 GHz koektor 7/6 dc MHz koektor 7/ MHz WiMax koektor N,0 6,0 GHz WLAN (pásmo, GHz) dc GHz koektor N dc 5, GHz WLAN (pásmo 5 GHz) koektor N dc 5, GHz koektor N,0 6,0 GHz Video (drát) dc 00 MHz RJ5 dc 50 MHz / 0 RJ5 dc 50 MHz 99 dc 00 MHz Video (koax) dc 0 MHz MHz / 3 5 Yellow / Lie

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Katedra softwarového ižeýrství MFF UK Malostraské áměstí 25, 8 00 Praha - Malá Straa, v. 3.5 co jsou "techiky přeosu dat"? Katedra softwarového ižeýrství, Matematicko-fyzikálí fakulta, Uiverzita Karlova,

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium Vysoká škola báňská - Techická uiverzita Ostrava Fakulta elektrotechiky a iformatiky ELEKTRICKÉ POHONY pro kombiovaé a distačí studium Ivo Neborák Václav Sládeček Ostrava 004 1 Doc. Ig. Ivo Neborák, CSc.,

Více

8 Průzkumová analýza dat

8 Průzkumová analýza dat 8 Průzkumová aalýza dat Cílem průzkumové aalýzy dat (také zámé pod zkratkou EDA - z aglického ázvu exploratory data aalysis) je alezeí zvláštostí statistického chováí dat a ověřeí jejich předpokladů pro

Více

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman ASYNCHRONNÍ STROJE Obsah. Pricip čiosti asychroího motoru. Náhradí schéma asychroího motoru. Výko a momet asychroího motoru 4. Spouštěí trojfázových asychroích motorů 5. Řízeí otáček asychroích motorů

Více

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu.

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu. KVALIMETRIE Miloslav Sucháek 16. Statistické metody v metrologii a aalytické chemii Řešeé příklady a CD-ROM v Excelu Eurachem ZAOSTŘENO NA ANALYTICKOU CHEMII V EVROPĚ Kvalimetrie 16 je zatím posledí z

Více

SH = BH*( 1 + i) n nebo

SH = BH*( 1 + i) n nebo PEKS 2 Literatura Syek PEK 4. vydáí Faktor času v peěžím vyjádřeí Peěží jedotka Kč přijata ebo vyplacea v růzých časových okamžicích má rozdílou hodotu. Deší korua je ceější, ež korua získaá později apř.

Více

Disertační práce AKUMULACE TEPLA VE VÝPOČTU TEPELNÉ ZÁTĚŽE KLIMATIZOVANÝCH PROSTORŮ

Disertační práce AKUMULACE TEPLA VE VÝPOČTU TEPELNÉ ZÁTĚŽE KLIMATIZOVANÝCH PROSTORŮ České vysoké učeí techické v Praze Fakulta stroí Ústav techiky prostředí Disertačí práce AKUMULACE TEPLA VE VÝPOČTU TEPELNÉ ZÁTĚŽE KLIMATIZOVANÝCH PROSTORŮ Ig. Michal Duška Studií obor: Techika prostředí

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

SVODIČE PŘEPĚTÍ - 3. STUPEŇ - TYP 3

SVODIČE PŘEPĚTÍ - 3. STUPEŇ - TYP 3 SVODIČE PŘĚTÍ - 3. STUŇ - TYP 3 K ochraně elektrických sítí a zařízení před přepětím vzniklým atmosférickými poruchami a od spínacích pochodů v sítích K ochraně běžné elektroinstalace v bytech, komerčních

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

5důvodů proč vsadit na

5důvodů proč vsadit na 5důvodů proč vsadit a 1 Jsme součástí velké meziárodí skupiy, působící ve více ež 85 zemích CNA Group je světovou špičkou ve světě domácích spotřebičů, s továrami ve Špaělsku, Brazílii a Číě. Toto spojeí

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

N Příručka k softwaru

N Příručka k softwaru Důležité iformace Důležité iformace Upozorěí Teto produkt obsahuje software, který je majetkem společosti Soy a je licecová dalšími dodavateli. a používáí tohoto softwaru se vztahují podmíky licečích smluv

Více

Efektivita v rozvážkovém provozu.

Efektivita v rozvážkovém provozu. Efektivita v rozvážkovém provozu. Vozy řady MAN TG. MAN ka. NEZÁLEŽÍ, CO PŘEPRAVUJETE. V tomto prospektu mohou být vyobrazey prvky výbavy, které ejsou součástí sériového vybaveí. ZÁLEŽÍ NA EFEKTIVITĚ.

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2010 číslo 2 ročík 10 Problematika pohlavě přeosých ifekcí Vulvovagiitis v dětském a dorostovém věku Nepravidelosti mestruačího cyklu Charakteristika

Více

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK)

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK) Systém itralaboratorí kotroly kvality v kliické laboratoři (SIKK) Doporučeí výboru České společosti kliické biochemie ČLS JEP Obsah: 1. Volba systému... 2 2. Prováděí kotroly... 3 3. Dokumetace výsledků

Více

Napájecí zdroje a oddělovací členy

Napájecí zdroje a oddělovací členy JSP Měření a regulace Napájecí zdroje a oddělovací členy TEPLOTA PŘEVODNÍKY TLAK HLADINA PRŮTOK PŘÍSTROJE KOMUNIKACE ARMATURY www.jsp.cz ANALÝZA JSP Měření a regulace JSP, s.r.o. je přední český dodavatel

Více

Počítačové sítě, v. 3.4

Počítačové sítě, v. 3.4 Počítačové sítě, v. 3.4 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 9: "drátový" broadband J. Peterka, 2010 Slide č. 1 co je broadband? spíše "buzzword"

Více

STATISTIKA PRO EKONOMY

STATISTIKA PRO EKONOMY EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ STATISTIKA PRO EKONOMY EDUARD SOUČEK V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U Eduard Souček Statistika pro ekoomy UČEBNÍ TEXT VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I JIŘÍ ENGLICH ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ Jede z epermetů, které změly vývoj fyzky v mulém století. V roce 9 prof. H. Kamerlgh Oes ve své laboratoř v Leydeu měřl teplotí závslost

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2007 číslo 9 ročík 7 Bolesti břicha Chroické průjmy Mauál drogové prevece Pakreatitida v dětském věku ejčteější časopis dětských lékařů

Více

AKD Návod na instalaci

AKD Návod na instalaci AKD Návod na instalaci Vydání: F, říjen 2011 Platný pro hardwarovou revizi C Číslo dílu 903-200003-00 Původní dokument Patenty přihlášeny Uchovávejte všechny návody jako součást produktu po dobu životnosti

Více

IT_420 Komunikační technologie a služby

IT_420 Komunikační technologie a služby KIT VŠE v Praze IT_420 Komunikační technologie a služby Téma 10: Bezdrátové technologie a sítě Verze 1.7 Jandoš, Matuška Obsah Bezdrátové místní sítě WLAN dle standardu IEEE 802.11 HiperLAN dle ETSI Bluetooth

Více

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky,

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky, Výročí zpráva 2O13 z z z Úvodí slovo geerálího ředitele Vážeí parteři České exportí baky, jistě jste již zazameali, že ai miulý rok ebyl pro baku lehký. Věřím však, že většia z vás pochopila pravou podstatu

Více

Prostředky průmyslové automatizace

Prostředky průmyslové automatizace FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Prostředky průmyslové automatizace Garant předmětu: Doc. Ing. František Zezulka, CSc. Autoři textu: Doc. Ing. František

Více