4. Napěťové poměry v distribuční soustavě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. Napěťové poměry v distribuční soustavě"

Transkript

1 Tesařová M. Průmyslová elektroeergetika, ZČU v Plzi Napěťové poměry v distribučí soustavě 4.1 Napěťové poměry při bezporuchovém provozím stavu Charakteristickým zakem kvality dodávaé elektrické eergie v distribučí soustavě je apětí. Základí požadavky a apětí: - v mezích staoveých ormou - pokud možo stálé, bez kolísáí - symetrické - emá obsahovat harmoické. V sítích vv a v se udržuje vyšší apětí z důvodu zmešeí ztrát (čiých i jalových) při přeosu a rozvodu el. eergie. Proto jsou zde povoley odchylky až +10 %U. V tab 4.1 jsou uvedey přibližé hodoty zmešeí ztrát při zvyšováí apětí a stejém přeášeém výkou v sítích. V sítích je podle ČSN IEC 38 povolea horí odchylka +10 % U. Vyšší apětí u spotřebičů způsobuje vyšší ztráty (viz tab. 4.1), sížeí životosti ěkterých spotřebičů apod. Sítě vv, v Spotřebiče U[%] P[%] - 5-9,5-17,5 + 0,4 Q[%] Tab. 4.1: U spotřebičů má ižší apětí za ásledek ižší ztráty v síti, protože se proud spotřebiče a tím i výko sižují (epřízivé vější projevy spotřebičů - malá svítivost, delší doba vařeí apod.). V současé době se a úrovi přechází a jmeovité hodoty a dovoleé odchylky podle IEC 38, tj. a 30/400 V ±10%. V přechodém období do r.003 se apětí má pohybovat v rozmezí 30/400V +6%/-10%. Horí odchylka v přechodém období je staovea a +6%, eboť horí mez apětí 30 V +6% je téměř shodá s horí hodotou dříve používaé velikosti a odchylek apětí, tj. 0 V +10%. Tím je zaručeo, že provoz spotřebičů dimezovaých a apětí 0 V ebude zvýšeím jmeovité hodoty apětí z 0 V a 30 V egativě ovlivě. Předpokládá se, že během přechodého období budou spotřebiče a 0 V vyřazey z provozu. Všechy ové elektrické spotřebiče musí již vyhovovat vyššímu apětí, tj. 30 V

2 4.1.1 Úbytek apětí Při posuzováí kvality apětí se kromě "dovoleá odchylka" rozezává dále "odchylka" apětí, což je rozdíl mezi skutečým apětím v daém místě a apětím jmeovitým a "úbytek apětí", což je rozdíl mezi velikostí apětí apř. a začátku a a koci vedeí, a primárí a sekudárí straě trasformátoru (apětí přepočteo a jedu strau trasformátoru) apod. Poz.: Nejedá se o komplexí hodotu rozdílu mezi U1 a U, ale o rozdíl velikostí apětí U U 1 U (viz obr. 4.1). Při ávrhu distribučí sítě je uté staovit úbytky apětí, které vzikou a vekovích ebo kabelových vedeích a a trasformátorech při předpokládaém výpočtovém zatížeí. Staoveí parametrů - trasformátoru Pk U Pk R [; kw, kv] r u r S S Z u U k % 100 S [; MVA, kv] z u k% 100 X - elektrického vedeí R R 1 l [] Sv r R U v X Sv X 1 l [] x X U u Z R [] x z r u x U B B 1 l [S] b B Sv R, Z, X, B - parametry trasformátoru ebo el. vedeí r, z, x, b - parametry trasformátoru ebo el. vedeí v poměrých hodotách R1, X1, B1- parametry el.vedeí a 1 km l - délka vedeí U, S - jmeovité hodoty trasformátoru Uv, Sv - vztažé apětí (u vedeí UV=Uved) a výko Pk - ztráty akrátko trasformátoru uk - apětí akrátko trasformátoru Při kotrole úbytků apětí se uvažuje teplota 60 oc (pro staoveí R vedeí). v v k

3 Tesařová M. Průmyslová elektroeergetika, ZČU v Plzi 000 Náhradí schéma Při výpočtu úbytku apětí a el. vedeích v, a a trasformátorech je možé zaedbat v áhradím schématu příčou admitaci. Náhradí schéma vedeí i trasformátoru a fázorové diagramy jsou potom obdobé, jak je zobrazeo a obr Úbytek apětí U - pro iduktiví odběr (v distribučí soustavě převažující) a b e d ( X I cos R I si) U f U 1 f U f R I cos X I si U - pro acití odběr c a b e d ( X I cos R I si) U f R I cos X I si U U 3 U f c kde a až e jsou zázorěy a obr Vztah pro c je odvoze z trojúhelíka ABC: id ( X I cos R I si) ( U f 1 c) U1 f id ( X I cos R I si) U 1 f c c c (U 1 pro případ c << U1f f id f 1 f c) ( X I cos R I si) c U Jiý postup výpočtu by byl staoveím apětí U1 při zámém apětí U 0 a proudu I I č ji j. U U f id a b e d ( R jx ) ( I č ji j ) R I č X I j j( X I č R I j ) id id f U 1 U 3 U f U1č ju1 j f U U 1 1č U 1 j U U 1 U - 5 -

4 Obr. 4.1: Náhradí schéma el. vedeí a trasformátoru, fázorové diagramy

5 Tesařová M. Průmyslová elektroeergetika, ZČU v Plzi 000 Podle ČSN je možé provádět výpočet úbytků apětí za ěkterých předpokladů zjedodušeě. - el. vedeí Je-li cos > 0,5, je možé zaedbat část c (obr. 4.1) U 3 ( R I cos X I si) id R P X U Q ebo v poměrých hodotách při zvoleém Uv, Sv id r p x q u r i cos x i si) u - trasformátor Je-li u 0% u T k ( r cos ( u r id cos u x si) id x si) 0,5 ( x cos r si) 0,5 ( u x id id cos u r si) kde P S I p ebo s ebo i P S I Úbytek apětí se při stejém přeášeém výkou S měí s účiíkem. U trasformátoru, kde je X >> R, je tato změa začá. Například při cos = 0,8 (si = 0,6) je úbytek až,5 krát větší ež při cos = 1 - (trasformátor /0,4 kv). Meší úbytky apětí jsou při stejém zatížeí v sítích kabelových ež v sítích s vekovími vedeími, protože reaktace kabelů je začě ižší ež u vekovích vedeí a acita kabelů (vyšší ež u vekovích vedeí) přízivě ovlivňuje účiík při přeosu. Na obr. 4. jsou zakresley úbytky apětí U a el. vedeí vv, v a, a a trasformátorech vv/v a v/. Důležitá je otázka přípustého poklesu apětí a svorkách motorů. Při rozběhu motorů se zvýší proud a tím i úbytek apětí v přívodu k motoru. Síží se apětí a svorkách motoru, příp. i a přípojici v rozvodě ebo a apájecím trasformátoru. Napětí a svorkách motoru může při rozběhu poklesout pod přípustou mez. Prodlouží se doba rozběhu případě se motor erozběhe. Pokles apětí při rozběhu motoru by epřízivě ovlivil i ostatí spotřebiče (apř

6 odpadutí stykačů). Aby došlo k rozběhu motoru, musí být záběrý momet při poklesu apětí Mz(U) větší ež zátěžý momet poháěého stroje při ulových otáčkách Mr: M ( U ) z M r kde ( U ) ( ) M z U M z U U Podmíku pro rozběh lze tedy psát: M z ( U ) U M r M U M a v poměrých hodotách k m u k u. mi. potřebé apětí a svorkách motoru m kde m M ( U M z, ) M M r k, u U U m poměrý záběrý momet motoru (štítková hodota) M - jmeovitý momet motoru Pokles apětí: ( u 1 u) 1 k m m k m m u m k m m Bude-li pokles apětí a začátku rozběhu způsobeý rozběhovým proudem motoru Iz s účiíkem cos z splňovat uvedeou podmíku, bude splěa výchozí podmíka M z ( U ) M r. Motor se rozběhe, ale rozběh může trvat delší dobu, což může být epřípusté apř. z hlediska otepleí motoru delším průchodem Iz apod. Výpočet skutečého poklesu apětí při rozběhu motoru v síti se provádí při zatížeí motoru proudem Iz a při účiíku cos z. Veličiy Iz, cos z, m jsou parametry motoru, k je parametr poháěého stroje. Průřez el. vedeí ebo výko apájecích trasformátorů se volí tak, aby edocházelo k epřípustému poklesu apětí a aby se omezilo kolísáí apětí v síti. Podklady a výpočet jsou uvedey v lit. /14/

7 Tesařová M. Průmyslová elektroeergetika, ZČU v Plzi Předpoklady pro udržeí apětí v distribučí soustavě v dovoleých mezích Pro dodržeí úrově apětí ve staoveém rozmezí jsou ezbytými předpoklady: - řádě vypracovaý projekt - volba schématu apájeí (vzdáleosti a počty uzlových staic 110 kv/v, délky vedeí v, vzdáleosti a počty el. staic v/, rozsah apájeé sítě apod.) - volba trasformátorů (s regulací, bez regulace) - áležitý průřez vodičů - z jedoho zdroje apájet spotřebiče s podobým charakterem odběru, příp. oddělit kabelová vedeí od vekovích vedeí - kompezace jalového výkou - respektováí budoucího rozšiřováí sítě apod. - dodržováí provozího režimu - odepíat málo zatížeá vedeí - dodržovat a řídit apětí v uzlech adřazeé soustavy - volit správě místa rozpojeí vedeí - vedeí v zauzleé síti ebo paralelí vedeí spíat podle zatížeí (změí se parametry sítě) - prováděí revizí zařízeí a pravidelé údržby. Pokud astaou v daé síti problémy s dodržeím úrově apětí, je možé provést ásledující opatřeí: - přestaveí parametrů automatických regulátorů apětí (úroveň apětí, kompaudaci) u trasformátoru vv/v - přestaveí odboček distribučích trasformátorů v/ - důsledou kompezaci jalového výkou - zařazeí dalšího regulačího trasformátoru ebo autotrasformátoru - rekostrukci el. vedeí (zesilováí sítí, zahušťováí sítí) - zvýšeí počtu apájecích staic Rozbor prvků v distribučí soustavě z hlediska regulace apětí Trasformátor 110 kv/v je posledím člákem, a kterém lze provádět regulaci apětí při zatížeí. Většia trasformátorů je provedea s převodem 110 kv ± 8x%/v. Trasformátory jsou vybavey automatickými regulátory apětí. Počet regulací během de emá z důvodu ároků a přepíač odboček přesáhout 5. Je proto uté automatický regulátor správě astavit

8 Nastavuje se zejméa: uz - zadaá hladia apětí - proudová kompaudace T - časové zpožděí regulace N - ecitlivost Napětí u a výstupu trasformátoru má hodotu: I u u z I I - zatížeí trasformátoru I - jmeovitý proud trasformátoru u, uz, - v poměrých ebo procetích hodotách Proudová kompaudace umožňuje zvýšeí apětí a výstupu trasformátoru při vyšším zatížeí a tím elimiaci zvýšeí úbytků v síti v a dosažeí potřebého apětí i a koci delších vedeí. Regulace apětí u trasformátoru 110 kv/v umoží astaveí výchozího apětí pro distribučí síť, ezávislého a apětí v síti 110 kv a a úbytku apětí v trasformátoru (zvýšeí apětí o UT - viz obr. 4.). Distribučí trasformátory v/ Trasformátory v/ jsou vybavey odbočkami a primárí straě, které lze přepíat ve stavu bez apětí. Starší trasformátory mají 3 stupě, a to +5; 0; -5 %, ovější 5 stupňů: +5; +,5; 0; -,5 a -5 %. Distribučí trasformátory již eumožňují regulaci za provozu. Je proto a jejich výstupu apětí: u u1 u T u T u1, u - apětí a primáru a sekudáru trasformátoru ut - odchylka apětí daá pevě astaveou odbočkou regulace ut - úbytek apětí a trasformátoru (cca 5 % při I) Odbočka +5 % se užívá zejméa ve staicích umístěých v blízkosti rozvody. Protože jsou odbočky a primáru trasformátoru, je při této odbočce apětí u ejižší. Odbočka -5 % se používá a koci dlouhých paprskových vedeí. Neí-li a trasformátorech 110 kv/v využita kompaudace, jsou spotřebitelé apájeí z trasformátorů s odbočkou -5 % při odlehčeí sítě postižei zvýšeým apětím. Nejčastěji je využita odbočka 0 %. Při áhradím apájeí z jié rozvody edochází k velkým odchylkám apětí. Je využíváa zejméa v městských kabelových rozvodech, kde je úbytek apětí malý

9 Tesařová M. Průmyslová elektroeergetika, ZČU v Plzi 000 Zásady regulace apětí V distribučí soustavě zpravidla jede trasformátor 110 kv/v apájí samostatě dílčí oblast. Pro účely regulace se tato oblast ahradí tzv. charakteristickým bodem, jehož apětí ejlépe reprezetuje apětí v oblasti. V tomto bodě se uvažuje apětí a primáru distribučího trasformátoru o cca % vyšší ež U. Aby ahrazeí sítě tímto bodem bylo přesější, sdružují se odběry tak, aby měly obdobý charakter. Dělí se a průmyslový, vekovský a městský odběr. Charakteristický bod se volí v místě, kde se předpokládá cca polovičí úbytek apětí vzhledem k úbytku a ejvzdáleějším místě sítě: 1 1 u u1 u u1 - úbytek a ejdelším vývodu v v maximu zatížeí Imax u - úbytek v síti v maximu zatížeí ut - úbytek a distribučím trasformátoru Teto úbytek v charakteristickém bodě musí být kompezová zvýšeím apětí v trasformově 110 kv/v a přípojicích v. Proto musí být proudová kompaudace astavea tak, aby byla splěa podmíka: I I max u u I I max - kompaudace I - jmeovitý proud trasformátoru Distribučí trasformátor v/ v charakteristickém bodě bude astave a odbočce 0 (tj. o cca 5 % vyšší apětí a sekudáru ež a primáru, eí-li trasformátor zatíže). Jestliže má být apětí v charakteristickém bodě 10 % U, a to a sekudáru distribučího trasformátoru, bude hodota apětí uz astaveá a automatickém regulátoru trasformátoru 110 kv/v 97 % U. Necitlivost N se u automatického regulátoru astavuje vyšší ež je jeda odbočka trasformátoru (odbočky po %). Volí se apř.,5 %. Časové zpožděí se volí tak, aby edocházelo k více regulacím ež 5 za de. Vyhovuje apř. astaveí T = 5 mi. Staoveí úbytků apětí, astaveí odboček regulace, sledováí hodot apětí ve všech apájeých bodech při maximu i miimu zatížeí se v současé době s výhodou provádí využitím počítačových programů. Na obr. 4. je zázorě průběh apětí v části distribučí soustavy od u T

10 přívodího vedeí vv (110 kv), přes regulačí trasformátor vv/v, vedeí až ke spotřebiči. Při apětí a začátku vedeí vv o velikosti u1 (U1) bude apětí a koci vedeí u (U): u u u u u u u u u 1 vv T1 T1 v T T 110 kv/v v/ Obr. 4.: Průběh odchylek a úbytků apětí v sítích 110 kv, v a 4. Přepětí Přepětí je každé apětí, které je vyšší ež ejvyšší provozovací apětí soustavy Um (40; 45; 13; 5; 1; 7,; 3,6 kv). Přepětí jsou provozí ebo atmosférická. Provozí přepětí vzikají: - při maipulaci v síti (spíací - doba trváí ms, ms) - vypíáí malých iduktivích proudů (trasformátor aprázdo, reaktor - až,5 Uf) - vypíáí malých acitích proudů (vedeí aprázdo, kodezátorová baterie - až 3,5 Uf) - při poruchových stavech v síti (doba trváí ms, ms) - v soustavě s izolovaým uzlem trasformátoru při přerušovaém zemím spojeí ebo při zaputí a vyputí trvalého zemího spojeí (až 4 Uf) - při zapíáí (vziku) a při vypíáí zkratů (až Uf) - při zvýšeí apětí alterátorů, při áhlém odlehčeí soustavy, při poruše automatického regulátoru apětí trasformátoru apod. Tato přepětí jsou odstraěa pomocí regulátorů ebo adpěťových ochra během ěkolika sekud. Jedá se o tzv. ustáleá provozí přepětí, která dosahují až 1,5 Uf

11 Tesařová M. Průmyslová elektroeergetika, ZČU v Plzi 000 Atmosférická přepětí ohrožují zejméa vekoví vedeí. Vzikají buď přímým úderem blesku ebo elektromagetickou a elektrostatickou idukcí. Doba trváí je 0-50 ms. Při přímém úderu dosahuje přepětí až kv, při idukovaém přepětí až 300 kv. - přímý úder do fázového vodiče je ejméě přízivý z hlediska výše přepětí. Amplituda apětí blesku je (0,5-1).108 V. - přímý úder do zemícího laa - přímý úder do stožáru - idukovaé přepětí ve fázových vodičích vziká elektrostatickou a elektromagetickou idukcí při úderu blesku v blízkosti elektrického vedeí. Ochraa proti přepětí Proti atmosférickým přepětím je uté silová zařízeí elektrizačí soustavy chráit. Při ávrhu ochraých opatřeí se vždy uvažuje celá elektrická síť (jedé úrově apětí) se zřetelem k přepětím, která se mohou přeést ze sítě jiého apětí. Velikost maximálí hodoty apětí umax přepěťové vly je ejvyšší při přímém úderu blesku do elektrického zařízeí. Před přímým úderem blesku chráí: - zemící laa (zejméa u vekovích vedeí vv) ebo výběhová zemící laa do vzdáleosti až 1000 m od elektrické staice, spojeá a stožárech se zemí (pokud možo ízký uzemňovací odpor) - tyčové jímače ebo jímací vedeí pro ochrau rozvodých zařízeí - jímací soustavy pro ochrau budov v elektrických staicích. Postupující přepěťová vla o velikosti umax může v důsledku skokové změy vlové impedace Zv (tzv. rozhraí) měit velikost hodoty umax. Je-li změa Zv a vyšší hodotu, přepětí se zvyšuje, je-li a ižší hodotu, přepětí se zmešuje. Nepřízivý případ astává apř. při přechodu z vedeí a trasformátor, přízivý při přechodu z vekovího a kabelové vedeí. Proto se před vstup do elektrické staice zařazuje úsek kabelového vedeí (cca stovky metrů). Předpokladem pro správé řešeí ochray proti přepětí je koordiace (sladěí) izolace v daé elektrické síti. Základím člákem ochray proti přepětí jsou svodiče přepětí, a to vetilové bleskojistky a ochraá jiskřiště. Vetilové bleskojistky jsou ejčastěji používaou ochraou proti přepětí. Klasické bleskojistky jsou a bázi silicium-karbid. Sestávají z mohoásobého sériového jiskřiště se schopostí okamžitého působeí a z apěťově závislých odporových bloků. Při přepětí vyšším ež je Uzáp dojde k průrazu a bleskojistce. Průchodem proudu se zvyšuje teplota a prudce klesá odpor bleskojistky a protéká

12 proud o vysokých hodotách. Zbytkové apětí esmí překročit hodotu izolačí schoposti chráěého zařízeí. Po sížeí apětí a bleskojistce a ormálí apětí sítě prochází bleskojistkou epatrý proud, který se přeruší a jiskřišti bleskojistky při příštím průchodu ulou. Voltampérová charakteristika je zázorěa a obr.4.3. Jmeovité hodoty: Obr. 4.3: V-A charakteristika vetilové bleskojistky Uzap - zapalovací apětí Uzb - zbytkové apětí mezi sítí a zemí při průchodu Ivb Im - maximálí hodota proudu (,5 ka; 5 ka; 10 ka) Iásl - proud při poklesu apětí a provozí hodotu UN Des se stále častěji používají bleskojistky a bázi ZO, většiou bez sériového jiskřiště. Ochraá hladia bleskojistky je určea jmeovitým zbytkovým apětím ebo rázovým zapalovacím apětím ebo zapalovacím apětím v čele rázové vly děleým 1,15 (uvažuje se ejvyšší hodota)

13 Tesařová M. Průmyslová elektroeergetika, ZČU v Plzi 000 Trubkové bleskojistky (Torokovy trubice) se používají pro ochrau vekovích vedeí do kv. Na jiskřišti způsobí přepětí přeskok, fáze se spojí se zemí a protéká zkratový proud. Protože je jiskřiště vložeo v plyotvoré hmotě, vzikají plyy, které se vyfukují ve z trubice a přitom ochlazují oblouk až zhasíá. Trubkové bleskojistky se doplňují vějším ochraým jiskřištěm (v sérii). Mají horší ochraé vlastosti ež vetilové bleskojistky a omezeou schopost zhášet ásledý proud. Ochraá jiskřiště svedou přepětí za ceu vziku zkratu. Při přepětí způsobí jiskřiště zkrat mezi fází a zemí a ásledé vyputí zkratu vypíačem. Hlavím úkolem ochraých jiskřišť je zajistit koordiaci izolace růzých částí zařízeí. Uplatňují se jako paralelí cesta výbojového proudu a průchodkách, podpěrkách, izolátorových řetězcích. Jejich provedeí je kulové, růžkové ebo hrotové. U trasformátoru je to apř. vodivá tyč umístěá v určeé vzdáleosti od kovové čepičky trasformátorové průchodky (fáze) a vodivě spojeá se zemí. Jiskřiště představují je hrubou přepěťovou ochrau, mají velký rozptyl zapalovacího apětí (13 %)

14 Koordiace izolace jsou taková opatřeí, která zabráí, aby přeskoky vlivem přepětí vzikaly v místech, kde mohou způsobit vážější škody. Správé koordiace izolace v síti se dosáhe: a/ vhodou volbou ochraé hladiy. Ochraou hladiu udává apř. Uzb bleskojistky (viz předchozí), zapalovací apětí jiskřiště, přeskokové apětí daé vzdáleostí ve vzduchu apod. Maximálí ochraá hladia pro 110 kv je 450 kv, pro kv je 95 kv, pro 6 kv je 40 kv atd. Ochraá hladia elektrických vedeí je obvykle vyšší ež ochraá hladia požadovaá pro zařízeí v elektrických staicích. Proto se a přechodu vedeí do staice osazují vetilové bleskojistky, které určují ochraou hladiu pro elektrickou staici. Proti odražeým vlám se chráí ákladá zařízeí - trasformátory - ebo také přípojice dalšími soupravami bleskojistek. b/ vhodým rozdílem mezi izolačí hladiou zařízeí a ochraou hladiou svodičů přepětí v daém místě. Izolačí hladia je dáa maximálí hodotou zkušebího rázového apětí zařízeí a musí být alespoň o 0 % vyšší ež ochraá hladia. c/ vhodým rozdílem mezi izolačími hladiami růzých zařízeí ebo růzých částí jedoho zařízeí. Např. vější izolace, tj. izolátory, průchodky, má mít ižší hladiu izolace ež izolátory uvitř trasformátorů, geerátorů, motorů, přístrojů apod. Vyšší izolačí hladia se vztahuje apř. a izolaci viutí trasformátorů, přeskokové vzdáleosti vypíačů a odpojovačů, a vzdáleosti fázových vodičů vekovího vedeí apod. Aby byla izolačí hladia apř. průchodky trasformátoru ižší ež izolačí hladia vlastího trasformátoru, istalují se a průchodkách trasformátoru jiskřiště. Provozím přepětím přechodým se předchází používáím vhodých vypíačů a pojistek, včasým odstraňováím zemích spojeí, správou kompezací zemích proudů, vhodým řešeím rozvodů z hlediska vziku rezoačích jevů apod. Provozí přepětí ustáleá se odstraňují automatickou regulací apětí u alterátorů ebo trasformátorů, příp. jsou vypíáa adpěťovými ochraami osazeými apř. a přípojicích rozvody. V tab. 4. jsou pro elektrické sítě kv a 110 kv uvedey hodoty provozího apětí, vziklých přepětí a ochraých a izolačích hladi elektrických zařízeí

15 Tesařová M. Průmyslová elektroeergetika, ZČU v Plzi 000 Tab 4.: Úrově apětí [kv] 110 Provozí apětí: jmeovité apětí U 110 ejvyšší provozovaé apětí sítě Um 5 13 ejvyšší provozovaé apětí sítě Um fázové 14,4 71 Přepětí: provozí ustáleá (síťový kmitočet, efektiví hodota) provozí spíací (amplituda) atmosférická idukovaá apř atmosférická - přímý úder apř Ochraé a izolačí hladiy: ochraá hladia (ejvyšší) Uomax zapalovací apětí bleskojistky Uzap zbytkové apětí bleskojistky Uzb ochraá hladia zařízeí Uo = Uzb izolačí hladia vější izolace izolačí hladia vitří izolace

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman ASYNCHRONNÍ STROJE Obsah. Pricip čiosti asychroího motoru. Náhradí schéma asychroího motoru. Výko a momet asychroího motoru 4. Spouštěí trojfázových asychroích motorů 5. Řízeí otáček asychroích motorů

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium Vysoká škola báňská - Techická uiverzita Ostrava Fakulta elektrotechiky a iformatiky ELEKTRICKÉ POHONY pro kombiovaé a distačí studium Ivo Neborák Václav Sládeček Ostrava 004 1 Doc. Ig. Ivo Neborák, CSc.,

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

Asynchronní motory Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

Asynchronní motory Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006 8 ELEKTRCKÉ STROJE TOČVÉ říklad 8 Základí veličiy Určeo pro poluchače akalářkých tudijích programů FS Aychroí motory g Vítězlav Stýkala, hd, úor 006 Řešeé příklady 3 fázový aychroí motor kotvou akrátko

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

SML33 / SMM33 / SMN3. Multifunkční měřící přístroje Návod k obsluze. Firmware 3.0 / 2013

SML33 / SMM33 / SMN3. Multifunkční měřící přístroje Návod k obsluze. Firmware 3.0 / 2013 KMB systems, s.r.o. Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic tel. +420 485 30 34, fax +420 482 736 896 email : kmb@kmb.cz, iteret : www.kmb.cz SML33 / SMM33 / SMN3 Multifukčí měřící přístroje

Více

1) Vypočtěte ideální poměr rozdělení brzdných sil na nápravy dvounápravového vozidla bez ABS.

1) Vypočtěte ideální poměr rozdělení brzdných sil na nápravy dvounápravového vozidla bez ABS. Dopraví stroje a zařízeí odborý zálad AR 04/05 Idetifiačí číslo: Počet otáze: 6 Čas : 60 miut Počet bodů Hodoceí OTÁZKY: ) Vypočtěte eálí poměr rozděleí brzdých sil a ápravy dvouápravového vozla bez ABS.

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

PNE 33 0000-7. Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích do 1 kv. Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie

PNE 33 0000-7. Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích do 1 kv. Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie 1 ČEZ Distribuce, E.ON CZ, E.ON distribuce, PRE distribuce, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích do 1 kv PNE 33 0000-7

Více

Rekonstrukce vodovodních řadů ve vztahu ke spolehlivosti vodovodní sítě

Rekonstrukce vodovodních řadů ve vztahu ke spolehlivosti vodovodní sítě Rekostrukce vodovodích řadů ve vztahu ke spolehlvost vodovodí sítě Ig. Jaa Šekapoulová Vodáreská akcová společost, a.s. Bro. ÚVOD V oha lokaltách České republky je v současost aktuálí problée zastaralá

Více

Aplikace marginálních nákladů. Oceňování ztrát v distribučním rozvodu

Aplikace marginálních nákladů. Oceňování ztrát v distribučním rozvodu Apliace margiálích áladů Oceňováí ztrát v distribučím rozvodu Učebí text předmětu MES Doc. Ig. J. Vastl, CSc. Celové ročí álady a ztráty N P ( T ) z z sj z wj Kč de N z celové ročí álady a ztráty *Kč+

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

50 Hz. Tradiční sériový ceník CZK

50 Hz. Tradiční sériový ceník CZK 11 5 Hz 4 Tradičí sériový ceík Osvědčeí a Záruka bez udáí důvodů... Pokud je ám zámo, ZDS je jediým výrobcem, který abízí záruku Bez udáí důvodů a celý sortimet výrobků. Jedoduše to zameá, že bez ohledu

Více

V bûr svodiãû pro informaãnû-technické sítû

V bûr svodiãû pro informaãnû-technické sítû V bûr svodiãû pro iformaãû-techické sítû Zkušebí apěťové a proudové impulsy podle ČSN EN 663- kategorie způsob zkoušky impulsí apětí impulsí proud C strmé impulsy 0,5 kv ebo kv (,/50 μs) C strmé impulsy

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

ANALÝZA PROVOZU MĚSTSKÝCH AUTOBUSŮ

ANALÝZA PROVOZU MĚSTSKÝCH AUTOBUSŮ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročík LVII 28 Číslo 5, 2009 ANALÝZA PROVOZU MĚSTSKÝCH AUTOBUSŮ L. Papírík

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV METODIKA URČOVÁNÍ NEPŘETRŽITOSTI DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SPOLEHLIVOSTI PRVKŮ DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV METODIKA URČOVÁNÍ NEPŘETRŽITOSTI DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SPOLEHLIVOSTI PRVKŮ DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ PRAVIDLA PROVOZOVÁÍ DISTRIBUČÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 2 METODIKA URČOVÁÍ EPŘETRŽITOSTI DISTRIBUCE ELEKTŘIY A SPOLEHLIVOSTI PRVKŮ DISTRIBUČÍCH SÍTÍ Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČÍCH SOUSTAV Říjen 204 Schválil:

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Měření na D/A a A/D převodnících

Měření na D/A a A/D převodnících Měřeí a D/A a A/D převodících. Zadáí A. Na D/A převodíku ealizovaém pomocí MDAC 8: a) Změřte závislost výstupího apětí převodíku v ozsahu až V a zvoleé vstupí kombiaci sousedích kódových slov. Měřeí poveďte

Více

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami sorpčí ProstřeDkY a ProDuktY Pro likvidaci uiklých látek Příručka Pro Preveci a HavariJí situace Při PrÁci s ebezpečými látkami záchyté ProstřeDkY / sorbety / likvidace uiklých látek všude tam, kde jsou

Více

INTELLIGENT DRIVESYSTEMS, WORLDWIDE SERVICES ŘEŠENÍ POHONŮ PRO SERVO-APLIKACE

INTELLIGENT DRIVESYSTEMS, WORLDWIDE SERVICES ŘEŠENÍ POHONŮ PRO SERVO-APLIKACE INTELLIGENT DRIVESYSTEMS, WORLDWIDE SERVICES CZ ŘEŠENÍ POHONŮ PRO SERVO-APLIKACE NORD DRIVESYSTEMS Itelliget Drivesystems, Worldwide Services SERVO-APLIKACE DYNAMICKÉ POLOHOVÁNÍ Regálový sklad v logistickém

Více

Zobrazení čísel v počítači

Zobrazení čísel v počítači Zobraeí ísel v poítai, áklady algoritmiace Ig. Michala Kotlíková Straa 1 (celkem 10) Def.. 1 slabika = 1 byte = 8 bitů 1 bit = 0 ebo 1 (ve dvojkové soustavě) Zobraeí celých ísel Zobraeí ísel v poítai Ke

Více

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUÍ HODNOTY. Typy a druhy úročeí, budoucí hodota ivestice Úrok - odměa za získáí úvěru (cea za službu peěz) Ročí úroková sazba (míra)(i) úrok v % z hodoty kapitálu za časové období

Více

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad Metody vyhodoceí efektvost vestc Časová hodota peěz Metody vyhodoceí Časová hodota peěz Prostředky, které máme k dspozc v současost mají vyšší hodotu ež prostředky, které budeme mít k dspozc v budoucost.

Více

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne Kloováí, embryoálí kmeové buňky, aj. proč ao a proč e Doc. MUDr. Petr Hach, Csc., Em. předosta ústavu pro histologii a embryologii 1. lékařské fakulty Uiversity Karlovy v Praze Neí určeo k dalšímu šířeí

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

FYZIKA 4. ROČNÍK. Disperze světla. Spektrální barvy. β č β f. T různé f různá barva. rychlost světla v prostředí závisí na f = disperze světla

FYZIKA 4. ROČNÍK. Disperze světla. Spektrální barvy. β č β f. T různé f různá barva. rychlost světla v prostředí závisí na f = disperze světla Disperze světla. Spektrálí barvy v = = f T v = F(f) růzé f růzá barva rychlost světla v prostředí závisí a f = disperze světla c = = F ( f ) idex lomu daého optického prostředí závisí a frekveci světla

Více

Téma 11 Prostorová soustava sil

Téma 11 Prostorová soustava sil Stavebí statka,.ročík bakalářského studa Téma Prostorová soustava sl Prostorový svazek sl Statcký momet síly a dvojce sl v prostoru Obecá prostorová soustava sl Prostorová soustava rovoběžých sl Katedra

Více

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Prof. Ig. Albert Bradáč, DrSc. STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Příspěvek vazuje publikovaý

Více

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy.

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy. Mazda2 Mazda2 4 Získejte to ejlepší Všestraě využitelý prostor se stylovým exteriérem. 6 Pozejte své druhé já Připravte se a zážitek z dyamické jízdy. 8 Prostor a všestraá využitelost Flexibilí ložý prostor

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecé istruce pro istalaci, použití a údržbu SPORÁKY PLYNOVÉ MODELY CG-2002 CG-1502 CG-1002 2 3 4 5 Tabula techicých parametrů (č. 1) VNĚJŠÍ ROZMĚRY ROZMĚRY TROUBY POČET Ů NOMINÁLNÍ SPOTŘEBA CELKOVÝ

Více

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt Medelova uverzta v Brě Statstka projekt Vypracoval: Marek Hučík Obsah 1. Úvod... 3. Skupové tříděí... 3 o Data:... 3 o Počet hodot:... 3 o Varačí rozpětí:... 3 o Počet tříd:... 4 o Šířka tervalu:... 4

Více

Metody zkoumání závislosti numerických proměnných

Metody zkoumání závislosti numerických proměnných Metody zkoumáí závslost umerckých proměých závslost pevá (fukčí) změě jedoho zaku jedozačě odpovídá změa druhého zaku (podle ějakého fukčího vztahu) (matematka, fyzka... statstcká (volá) změám jedé velčy

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2014-6 16. 4. 2014 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

Makroekonomie cvičení 1

Makroekonomie cvičení 1 Makroekoomie cvičeí 1 D = poptávka. S = Nabídka. Q = Možství. P = Cea. Q* = Rovovážé možství (Q E ). P* = Rovovážá caa (P E ). L = Práce. K = Kapitál. C = Spotřeba domácosti. LR = Dlouhé období. SR = Krátké

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

1 Trochu o kritériích dělitelnosti

1 Trochu o kritériích dělitelnosti Meu: Úloha č.1 Dělitelost a prvočísla Mirko Rokyta, KMA MFF UK Praha Jaov, 12.10.2013 Růzé dělitelosti, třeba 11 a 7 (aeb Jak zfalšovat rodé číslo). Prvočísla: které je ejlepší, které je ejvětší a jak

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů Semárky, předášky, bakalářky, testy - ekoome, ace, účetctví, ačí trhy, maagemet, právo, hstore... PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cea ceých papírů Ceé papíry jsou jedím ze způsobů, jak podk může získat potřebý

Více

8 Průzkumová analýza dat

8 Průzkumová analýza dat 8 Průzkumová aalýza dat Cílem průzkumové aalýzy dat (také zámé pod zkratkou EDA - z aglického ázvu exploratory data aalysis) je alezeí zvláštostí statistického chováí dat a ověřeí jejich předpokladů pro

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

SVODIČE PŘEPĚTÍ - TYP 3

SVODIČE PŘEPĚTÍ - TYP 3 Ostatní přístroje MIIA SVODIČE PŘĚTÍ - TYP 3 K ochraně elektrických sítí a zařízení před přepětím vzniklým atmosférickými poruchami a od spínacích pochodů v sítích K ochraně běžné elektroinstalace v bytech,

Více

SVODIČE PŘEPĚTÍ - 3. STUPEŇ - TYP 3

SVODIČE PŘEPĚTÍ - 3. STUPEŇ - TYP 3 SVODIČE PŘĚTÍ - 3. STUŇ - TYP 3 K ochraně elektrických sítí a zařízení před přepětím vzniklým atmosférickými poruchami a od spínacích pochodů v sítích K ochraně běžné elektroinstalace v bytech, komerčních

Více

STATISTIKA PRO EKONOMY

STATISTIKA PRO EKONOMY EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ STATISTIKA PRO EKONOMY EDUARD SOUČEK V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U Eduard Souček Statistika pro ekoomy UČEBNÍ TEXT VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005 Patří slovo BUSINESS do zdravotictví?. 23. 6. 2005 Společost Deloitte Společost Deloitte v České republice má více ež 550 zaměstaců a kaceláře v Praze a Olomouci. Naše česká pobočka je součástí aší regioálí

Více

Efektivita v trakčním provozu.

Efektivita v trakčním provozu. Efektivita v trakčím provozu. Vozy řady MAN TG. MAN ka. TRAKCE SE POČÍTÁ. V tomto prospektu mohou být vyobrazey prvky výbavy, které ejsou součástí sériového vybaveí. ROZHODUJE EFEKTIVITA. Nezáleží, v

Více

STATISTIKA. Základní pojmy

STATISTIKA. Základní pojmy Statistia /7 STATISTIKA Záladí pojmy Statisticý soubor oečá eprázdá možia M zoumaých objetů schromážděých a záladě toho, že mají jisté společé vlastosti záladí statisticý soubor soubor všech v daé situaci

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností 4.2 Elemetárí statstcké zpracováí Výsledkem statstckého zjšťováí (. etapa statstcké čost) jsou euspořádaá, epřehledá data. Proto 2. etapa statstcké čost zpracováí, začíá většou jejch utříděím, zpřehleděím.

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2015-06 2. 3. 2015 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

11. Časové řady. 11.1. Pojem a klasifikace časových řad

11. Časové řady. 11.1. Pojem a klasifikace časových řad . Časové řad.. Pojem a klasfkace časových řad Specfckým statstckým dat jsou časové řad pomocí chž můžeme zkoumat damku jevů v čase. Časovou řadou (damcká řada, vývojová řada) rozumíme v čase uspořádaé

Více

DOPRAVNÍ STAVBY A KONSTRUKCE

DOPRAVNÍ STAVBY A KONSTRUKCE 0o Dopraví stavb a kostrukce 0o DOPRVNÍ STVBY KONSTRUKCE Rozsah výuk: 7 týdů * hod/týde 4 hodi cvičeí hodia obsah cvičeí Úvod; podmík pro uděleí zápočtu Používaé orm Přehled průřezů používaých ve stavebích

Více

1 Měření paralelní kompenzace v zapojení do trojúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže

1 Měření paralelní kompenzace v zapojení do trojúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže 1 Měření paralelní kompenzace v zapoení do troúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže íle úlohy: Trofázová paralelní kompenzace e v praxi honě využívaná. Úloha studenty seznámí s vlivem

Více

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle Měřeí závslostí. Průběh závslost spojtá křvka s jedoduchou rovcí ( jedoduchým průběhem), s malým počtem parametrů, která v rozmezí aměřeých hodot vsthuje průběh závslost, určeí kokrétího tpu křvk (přímka,

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektroická publikace Metodika implemetace Průřezového tématu Evirometálí výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životí prostředí 2. Ekologické

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více

ANALÝZA NÁKLADOVÝCH A CENOVÝCH VZTAHŮ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ ČR ANALYSIS OF COST AND PRICE RELATIONSHIPS IN WASTE MANAGEMENT OF THE CZECH REPUBLIC

ANALÝZA NÁKLADOVÝCH A CENOVÝCH VZTAHŮ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ ČR ANALYSIS OF COST AND PRICE RELATIONSHIPS IN WASTE MANAGEMENT OF THE CZECH REPUBLIC ANALÝZA NÁKLADOVÝCH A CENOVÝCH VZTAHŮ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ ČR ANALYSIS OF COST AND PRICE RELATIONSHIPS IN WASTE MANAGEMENT OF THE CZECH REPUBLIC Jří HŘEBÍČEK, Mchal HEJČ, Jaa SOUKOPOVÁ ECO-Maagemet,

Více

ZABEZPEČENÍ KOMUNIKACE SENZORICKÉHO SYSTÉMU

ZABEZPEČENÍ KOMUNIKACE SENZORICKÉHO SYSTÉMU Roč. 71 (2015) Číslo 2 O. Čožík, J. Kadlec: Zabezpečeí komuikace sezorického systému 1 ZABEZPEČEÍ KOMUIKACE SEZORICKÉHO SYSTÉMU Ig. Odřej Čožík 1, Doc. Ig. Jaroslav Kadlec, Ph.D. 2 Ústav mikroelektroiky;

Více

Statistika. Statistické funkce v tabulkových kalkulátorech MSO Excel a OO.o Calc

Statistika. Statistické funkce v tabulkových kalkulátorech MSO Excel a OO.o Calc Statistika Statistické fukce v tabulkových kalkulátorech MSO Excel a OO.o Calc Základí pojmy tabulkových kalkulátorů Cílem eí vyložit pojmy tabulkových kalkulátorů, ale je defiovat pojmy vyskytující se

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc Noremní požadavky na systémové instalace KNX/EIB Všechny základní požadavky na hardwarové řešení i na činnost systému

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referenční příručka

Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referenční příručka Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referečí příručka prosiec 2002 Iformace v tomto dokumetu se mohou změit bez předchozího upozorěí. SPOLEČNOST COMPAQ COMPUTER CORPORATION NENESE ODPOVĚDNOST ZA TECHNICKÉ

Více

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model Pokročilé metody rozpozáváířeči Předáška 8 Rozpozáváí s velkými slovíky, pravděpodobost podobostí jazykový model Rozpozáváí s velkým slovíkem Úlohy zaměřeé a diktováíči přepis řeči vyžadují velké slovíky

Více

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK)

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK) Systém itralaboratorí kotroly kvality v kliické laboratoři (SIKK) Doporučeí výboru České společosti kliické biochemie ČLS JEP Obsah: 1. Volba systému... 2 2. Prováděí kotroly... 3 3. Dokumetace výsledků

Více

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost Dráha [m] 9. Měřeí závslostí ve statstce Měřeí závslostí ve statstce se zývá především zkoumáím vzájemé závslost statstckých zaků vícerozměrých souborů. Závslost přtom mohou být apříklad pevé, volé, jedostraé,

Více

Optimalizace portfolia

Optimalizace portfolia Optmalzace portfola ÚVOD Problémy vestováí prostředctvím ákupu ceých papírů sou klasckým tématem matematcké ekoome. Celkový výos z portfola má v době rozhodováí o vestcích povahu áhodé velčy, eíž rozložeí

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná Výročí zpráva fodů společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. - eauditovaá Obsah 1. Účetí závěrka: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ

Více

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 1. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 1. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6 Elektrárny A1M15ENY přednáška č. 1 Jan Špetlík spetlij@fel.cvut.cz v předmětu emailu ENY Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6 Dělení a provoz výroben elektrické

Více

DUPLEX RB3-EC teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy

DUPLEX RB3-EC teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy DUPLEX RB-EC teplovzdušé vytápěí a větraí jedotky pro bytové ízkoeergetiké objekty a pasiví rodié domy REGULÁTOR CP 8 RD display provozíh stavů kabelové propojeí slaboproudé otočý ovladač vestavěé čidlo

Více

1 Popis statistických dat. 1.1 Popis nominálních a ordinálních znaků

1 Popis statistických dat. 1.1 Popis nominálních a ordinálních znaků 1 Pops statstcých dat 1.1 Pops omálích a ordálích zaů K zobrazeí rozděleí hodot omálích ebo ordálích zaů lze použít tabulu ebo graf rozděleí četostí. Tuto formu zobrazeí lze dooce použít pro číselé zay,

Více

Neparametrické metody

Neparametrické metody I. ÚVOD Neparametrické metody EuroMISE Cetrum v Neparametrické testy jsou založey a pořadových skórech, které reprezetují původí data v Data emusí utě splňovat určité předpoklady vyžadovaé u parametrických

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava atedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 9. TRASFORMÁTORY. Princip činnosti ideálního transformátoru. Princip činnosti skutečného transformátoru 3. Pracovní

Více

n fixace uvnitř obalu

n fixace uvnitř obalu TVA RO VÉ VÝPLN Ě bezpečé uložeí výrobků a dílů při maipulaci, dopravě a skladováí fixace uvitř obalu baleí dílů v průmyslu pro sériovou i kusovou výrobu baleí dílů v elektrotechickém průmyslu - atistatické

Více

Transfer inovácií 14/2009 2009

Transfer inovácií 14/2009 2009 Trasfer iovácií 14/2009 2009 OSOUZENÍ VNITŘNĚ-ROCESOVÝCH JEVŮ V OTIMALIZACI KLASICKÝCH KOVOOBRÁBĚCÍCH ROCESŮ ASSESSMENT O IN-ROCESS HENOMENA IN OTIMISING CLASSICAL METAL MACHINING ROCESSES Ig. Jaroslav

Více

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno.

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ strana 3 Obsah 1 OBECNĚ... 4 2 PROVEDENÍ PŘIPOJENÍ... 4 2.1 STANDARDNÍ PROVEDENÍ KONCOVÉHO BODU:...

Více

5. Výpočty s využitím vztahů mezi stavovými veličinami ideálního plynu

5. Výpočty s využitím vztahů mezi stavovými veličinami ideálního plynu . ýpočty s využití vztahů ezi stavovýi veličiai ideálího plyu Ze zkušeosti víe, že obje plyu - a rozdíl od objeu pevé látky ebo kapaliy - je vyeze prostore, v ěž je ply uzavře. Přítoost plyu v ádobě se

Více

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C FREKVENČNÍ MĚNIČE SIEMENS, MICROMASTER 420 Montážní a provozní předpisy číslo : MPP - 25.2 platí od: 18.11.2004 kontakt : ALTEKO, spol s r.o. telefon: +420-311 584 102 ; +420-311 583 218 Pod Cihelnou 454

Více

Š Ý Í Á é ž č ý ů ý é č ě š č ý č é ě ý ů ž č é č é č ž č š ý ě č é ž é č úó ž ž é ě ý é ý ž ý ý Č ěž é č ý ý ě ě š ů ž ě ěš éúó č ó ýš ý ó ýš ý ý ý ě ý ž č ý ž ý é š ě é é úč š š é ž úč š úč ě ž ž ů ž

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1 [M2-P9] KAPITOLA 5: Číselé řady Ozačeí: R, + } = R ( = R) C } = C rozšířeá komplexí rovia ( evlastí hodota, číslo, bod) Vsuvka: defiujeme pro a C: a ± =, a = (je pro a 0), edefiujeme: 0,, ± a Poslouposti

Více

PRACOVNÍ SEŠIT ALGEBRAICKÉ VÝRAZY. 2. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online

PRACOVNÍ SEŠIT ALGEBRAICKÉ VÝRAZY. 2. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT. temtický okruh: ALGEBRAICKÉ VÝRAZY vtvořil: RNDr. Věr Effeberger epertk olie příprvu SMZ z mtemtik školí rok 04/05

Více

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.3.014.3.001.24 Září 1992 Elektrotechnické předpisy ČSN 33 3020 VÝPOČET POMĚRU PŘI ZKRATECH V TROJFÁZOVÉ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVĚ Calculation of the short-circuit currents and

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

Kapitola 12: Zpracování dotazů. Základní kroky ve zpracování dotazů

Kapitola 12: Zpracování dotazů. Základní kroky ve zpracování dotazů - 12.1 - Přehled Ifomace po odhad ákladů Míy po áklady dotazu Opeace výběu Řazeí Opeace spojeí Vyhodocováí výazů Tasfomace elačích výazů Výbě pláu po vyhodoceí Kapitola 12: Zpacováí dotazů Základí koky

Více

Laboratorní práce č. 4: Úlohy z paprskové optiky

Laboratorní práce č. 4: Úlohy z paprskové optiky Přírodí ědy moderě a iteraktiě FYZKA 4. ročík šestiletého a. ročík čtyřletého studia Laboratorí práce č. 4: Úlohy z paprskoé optiky G Gymázium Hraice Přírodí ědy moderě a iteraktiě FYZKA 3. ročík šestiletého

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30,

Více

MĚŘENÍ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN (SPD)

MĚŘENÍ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN (SPD) ING. LEOŠ KOUPÝ MĚŘENÍ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN (SPD) KONTROLA STAVU SPD PŘI REVIZI LPS DLE ČSN EN 62305-4 1 ÚVOD Během posledních několika let můžeme sledovat tak rychlý rozvoj elektroniky, jaký během předchozích

Více

Sockelschienen-Montage. Tepelně izolační systémy Capatect. Návod k montáži 2013

Sockelschienen-Montage. Tepelně izolační systémy Capatect. Návod k montáži 2013 Sockelschiee-Motage Tepelě izolačí systémy Capatect Návod k motáži 2013 1 Předmluva Capatect je jedou z čelích začek a trhu tepelě izolačích systémů (ETICS). V tomto motážím postupu jsou popsáy jedotlivé

Více