2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE"

Transkript

1 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů zjištěí stejorodosti prostředictvím zjištěí rychlosti šířeí ultrazvukového vlěí materiálem. Výsledky ásledě statisticky vyhodotíte. Časová áročost je 00 mi ( vyučovací hodiy).. Kritéria stejorodosti Defiice. Stejorodost betou kostrukce je charakteristika betou, při které jsou rozdíly sledovaé vlastosti tak malé, že se dají vyjádřit jedou hodotou, obvykle průměrou. Stejorodost betou kostrukce se zkouší a rovoměrě rozložeých zkušebích místech a povrchu kostrukce, přičemž miimálí počet zkušebích míst je dá buď velikostí plochy ebo objemu kostrukce podle [] viz. tabulka.. I v případě, že objem kostrukce epřesáhe m ebo plocha m se vyžaduje počet zkoušek miimálě 6! Tabulka. Miimálí počet zkušebích míst při předpokládaé velikosti záměsi Objem betou Miimálí počet zkušebích míst při předpokládaé velikosti kce v m záměsi betoové směsi v m 0,06 0,0 0,60,00,00 6, a více Stejorodost betou se hodotí statisticky podle těchto vlastostí: ) Pevost betou v tlaku. ) Pevost betou v tahu. ) Rychlost šířeí impulzů ultrazvukového vlěí (rozhoduje čelo impulzu). ) Objemová hmotost. Při zkoušeí stejorodosti betou kostrukce musíme vzít v úvahu ěkterá omezeí. Zkoušet stejorodost můžeme pouze tehdy, když a povrchu kostrukce ejsou patré viditelé vady ebo poruchy. Pokud se během zkoušek zjistí vrstevatost betou, lze stejorodost hodotit pouze při možosti určeí tloušťky každé vrstvy. 7

2 Beto kostrukce, kostrukčího prvku aebo oblasti je stejorodý, jestliže variačí součiitel V a rozdíl zaků zjištěých a zkušebích místech ležících vedle sebe a ad sebou eí větší ež hodoty uvedeé v tabulce... Tabulka. Hodoty ma. variačího součiitele V a rozdílu a sousedích místech "D". Zkoušeá vlastost Statistické hodoceí (B,) C 8/0 (B 0) C 6/0 Třída betou (B 0) C /0 (B až 60) C 0/7 Pevost v tlaku V % 6 6 % Pevost v tahu V % % Rychlost šířeí V %, Podél. UZ vl % 7, 7, 7, 7, Objemová V %,,,, hmotost % Podle výsledků zkoušek se beto kostrukce, dílce ebo oblasti hodotí jako: ) Stejorodý; ) Nestejorodý.. Model kostrukce V rámci laboratorího cvičeí provedeme zjištěí stejorodosti betou a modelu železobetoové kostrukce prostředictvím edestruktivího staoveí rychlosti šířeí impulsů ultrazvukového vlěí. Na modelu železobetoové kostrukce o rozměrech mm vyzačíme a obou velkých plochách čtvercový rastr tak, aby vzdáleost sousedích zkušebích míst byla 00 mm. Tím získáme řad a sloupců, celkem tedy zkušebích míst viz. Obrázek.. A B C D E A B C D E Vlastí měřeí provedeme přístrojem TICO firmy Proceq. Použijeme sody s frekvecí khz, Akustickou vazbu zajistí plastelía. Po kalibraci přístroje a etalou provedeme měřeí, přičemž při astaveí odstupu 06 mm se a displeji přístroje zobrazí přímo hodota rychlosti šířeí UZ vlěí. Hodoty zapisujeme do připraveého formuláře viz Příloha. Obrázek. Model kostrukce s vyzačeým rastrem zkušebích míst 8

3 . Zpracováí výsledků měřeí.. Základí charakteristiky souboru hodot Ze souboru aměřeých hodot vypočteme základí charakteristiky aritmetický průměr a směrodatou odchylku. Průměrou hodotu rychlosti šířeí podélého UZ vlěí v v m/s vypočteme ze vztahu v v i= = (.) Výběrovou směrodatou odchylku vypočteme ze vztahu ( v v ) i= s = ( ) (.) kde v jsou jedotlivé hodoty rychlosti šířeí čela impulzu podélých UZ vl, ms - ; je počet měřeí... Histogram četosti Ke zázorěí údajů o počtu výskytů jedotlivých hodot rychlostí můžeme vytvořit histogram idividuálí četosti. Pro vytvořeí histogramu zvolíme hraice tříd, apř. po 0 m/s v rozsahu ašeho měřeí. V histogramu zobrazíme počet výsledků mezi dolí a aktuálí hraicí... Variačí součiitel a vyhodoceí stejorodosti Variačí součiitel V v % se vypočítá ze vztahu s s V = 00 = 00 (.) m v kde m ( v ) je průměrá hodota veličiy, tedy rychlosti šířeí podélých UZ vl, ms - ; s je výběrová směrodatá odchylka, ms -. Beto je stejorodý, jestliže vypočteá hodota variačího součiitele eí vyšší ež hodota z tabulky.... Grafické zázorěí průběhu rychlosti UZ vlěí Pro lepší orietaci ve výsledcích ultrazvukových měřeí je dobré vhodým způsobem graficky zázorit průběh rychlosti a kostrukci. Jedou z možostí je vykresleí izovel, což jsou čáry o stejé rychlosti. Odstupňováím odstíů barvy ploch mezi izovelami lze dosáhout začé ázorosti vzhledem ke kvalitě betou v kostrukci apř. tmavé plochy vyjadřují oblasti kostrukce s ejlepším betoem, světlé aopak s betoem ejhorším. Ručí vyášeí grafu izovel je velmi pracé a používáme u ěho metodu lieárí iterpolace mezi sousedími zkušebími místy. Efektivější je vytvořeí grafu v ěkterém ze stadardích počítačových editorů. Jedou z možostí je apř. využití povrchového grafu v programu Microsoft Ecel. 9

4 Příklad. Zpracováí základích charakteristik a histogramu četosti si ukážeme a praktickém příkladu. Na betoovém bloku z betou třídy C 6/0 bylo aměřeo hodot rychlosti šířeí ultrazvuku, z ichž byl vypočte aritmetický průměr a směrodatá odchylka viz. tabulka.. Histogram četosti hodot je zpracová a obrázku.. Tabulka. Rychlost šířeí UZ vlěí v rychlost šířeí UZ vlěí v [ms - ] zkuš. místo A B C D E Průměr v = 98 Směrodatá odchylka s = Tabulka. Četost výsledků rychlosti šířeí UZ vlěí v Třídy [ms - ] Četost Další 0 Obrázek. Histogram četosti rychlosti šířeí UZ vlěí v Pozámka k histogramu: Bude-li hodota rychlosti apř. 960 m/s, vyplíme jedo pole ve sloupci mezi hodotou 90 a 000 m/s. Bude-li však hodota 90 m/s, vyplíme sloupec mezi hodotami 900 a 90 m/s. 0

5 Příklad. Vyhodoceí stejorodosti bude provedeo a souboru hodot z příkladu.. Zde byla průměrá hodota rychlosti šířeí UZ vlěí 98 m/s a výběrová směrodatá odchylka m/s. Variačí součiitel V vychází: s V = 00 = 00 =,% % v 98 (V ašem případě pro beto třídy C 6/0 je tabulková hodota V ma = %). Beto je hodoce jako stejorodý. Příklad. Grafické zázorěí průběhu rychlosti šířeí UZ vlěí si ukážeme a souboru dat a modelu kostrukce z příkladů. a.. Pro vytvořeí grafu viz. obrázek. - byl použit program Microsoft Ecel. Tmavé části grafu ozačují část dílce s lepším betoem (vyšší rychlost UZ vlěí), ejhorší beto byl zjiště v levém dolím rohu dílce. Nápověda k vytvořeí grafu: K vytvořeí mapy s izovelami byl použit povrchový graf při pohledu shora. Barevé odstíy se dají měit po klikutí a malý čtvereček legedy.. Rychlost šířeí UZ vlěí dílcem v [m/s] A B C D E Obrázek. Dílec se zakresleými izovelami (čáry stejých rychlostí) pro úrově stovek m/s POUŽITÁ ITERATURA [] Schmid P. a kol. Základy stavebího zkušebictví. Skriptum VUT v Brě, CERM Bro 000. [] Ato O. a kol. Základy zkušebictví. Návody do cvičeí. Skriptum VUT v Brě, CERM Bro 00.

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu.

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu. KVALIMETRIE Miloslav Sucháek 16. Statistické metody v metrologii a aalytické chemii Řešeé příklady a CD-ROM v Excelu Eurachem ZAOSTŘENO NA ANALYTICKOU CHEMII V EVROPĚ Kvalimetrie 16 je zatím posledí z

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK)

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK) Systém itralaboratorí kotroly kvality v kliické laboratoři (SIKK) Doporučeí výboru České společosti kliické biochemie ČLS JEP Obsah: 1. Volba systému... 2 2. Prováděí kotroly... 3 3. Dokumetace výsledků

Více

ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY

ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY Určováí věku a staoveí růstu ryb Ryby jsou poikilotermí obratlovci, u ichž jsou všechy biologické fukce zásadím způsobem ovlivňováy teplotou vody. To platí v plém rozsahu

Více

STATISTIKA. Základní pojmy

STATISTIKA. Základní pojmy Statistia /7 STATISTIKA Záladí pojmy Statisticý soubor oečá eprázdá možia M zoumaých objetů schromážděých a záladě toho, že mají jisté společé vlastosti záladí statisticý soubor soubor všech v daé situaci

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium Vysoká škola báňská - Techická uiverzita Ostrava Fakulta elektrotechiky a iformatiky ELEKTRICKÉ POHONY pro kombiovaé a distačí studium Ivo Neborák Václav Sládeček Ostrava 004 1 Doc. Ig. Ivo Neborák, CSc.,

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Statstka I dstačí studjí opora Mla Křápek Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo Dube 3 Statstka I Vydala Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo. vydáí Zojmo, 3 ISBN

Více

Petr Otipka Vladislav Šmajstrla

Petr Otipka Vladislav Šmajstrla VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Petr Otipka Vladislav Šmajstrla Vytv ořeo v rámci projektu Operačího programu Rozv oje lidských zdrojů CZ.04..03/3..5./006

Více

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I JIŘÍ ENGLICH ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ Jede z epermetů, které změly vývoj fyzky v mulém století. V roce 9 prof. H. Kamerlgh Oes ve své laboratoř v Leydeu měřl teplotí závslost

Více

ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY

ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 00 OBSAH: ÚVOD... 4. CO JE STATISTIKA?... 4. STATISTICKÁ DATA... 5.3 MĚŘENÍ

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

Disertační práce AKUMULACE TEPLA VE VÝPOČTU TEPELNÉ ZÁTĚŽE KLIMATIZOVANÝCH PROSTORŮ

Disertační práce AKUMULACE TEPLA VE VÝPOČTU TEPELNÉ ZÁTĚŽE KLIMATIZOVANÝCH PROSTORŮ České vysoké učeí techické v Praze Fakulta stroí Ústav techiky prostředí Disertačí práce AKUMULACE TEPLA VE VÝPOČTU TEPELNÉ ZÁTĚŽE KLIMATIZOVANÝCH PROSTORŮ Ig. Michal Duška Studií obor: Techika prostředí

Více

pro systémy POCT analytických dat a tedy jejich vzájemn jemné kompatibility rodním Osnova sdělení Zásadní důvody provádění EHK

pro systémy POCT analytických dat a tedy jejich vzájemn jemné kompatibility rodním Osnova sdělení Zásadní důvody provádění EHK Exterí hodoceí kvality pro systémy POCT (apř. staoveí CRP, HbA 1c...) Josef Kratochvíla, Marek Budia SEKK Pardubice Iteret: http://www.sekk.cz e-mail: sekk@sekk.cz Telefo: 466 530 230 Fax: 466 530 824

Více

STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH BOHUMIL MINAŘÍK

STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH BOHUMIL MINAŘÍK STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH BOHUMIL MINAŘÍK 04 prof. Ig. Bohuml Mařík, CSc. STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH.

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT (OPRAVENÁ VERZE 006) Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 00 Obsah: Úvod... 3 Programové prostředky pro statstcké výpočty... 4. Tabulkový

Více

SH = BH*( 1 + i) n nebo

SH = BH*( 1 + i) n nebo PEKS 2 Literatura Syek PEK 4. vydáí Faktor času v peěžím vyjádřeí Peěží jedotka Kč přijata ebo vyplacea v růzých časových okamžicích má rozdílou hodotu. Deší korua je ceější, ež korua získaá později apř.

Více

ANALÝZA NÁKLADOVÝCH A CENOVÝCH VZTAHŮ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ ČR ANALYSIS OF COST AND PRICE RELATIONSHIPS IN WASTE MANAGEMENT OF THE CZECH REPUBLIC

ANALÝZA NÁKLADOVÝCH A CENOVÝCH VZTAHŮ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ ČR ANALYSIS OF COST AND PRICE RELATIONSHIPS IN WASTE MANAGEMENT OF THE CZECH REPUBLIC ANALÝZA NÁKLADOVÝCH A CENOVÝCH VZTAHŮ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ ČR ANALYSIS OF COST AND PRICE RELATIONSHIPS IN WASTE MANAGEMENT OF THE CZECH REPUBLIC Jří HŘEBÍČEK, Mchal HEJČ, Jaa SOUKOPOVÁ ECO-Maagemet,

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA RVDĚODONOST STTISTIK Gymázium Jiřího Wolkera v rostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymázia utoři projektu Studet a prahu. století - využití ICT ve vyučováí matematiky a gymáziu Teto projekt

Více

5 Funkce. jsou si navzájem rovny právě tehdy, když se rovnají jejich.

5 Funkce. jsou si navzájem rovny právě tehdy, když se rovnají jejich. Fukce. Základí pojmy V kpt.. jsme mluvili o zobrazeí mezi možiami AB., Připomeňme, že se jedá o libovolý předpis, který každému prvku a A přiřadí ejvýše jede prvek b B. Jsou-li A, B číselé možiy, azýváme

Více

Transfer inovácií 14/2009 2009

Transfer inovácií 14/2009 2009 Trasfer iovácií 14/2009 2009 OSOUZENÍ VNITŘNĚ-ROCESOVÝCH JEVŮ V OTIMALIZACI KLASICKÝCH KOVOOBRÁBĚCÍCH ROCESŮ ASSESSMENT O IN-ROCESS HENOMENA IN OTIMISING CLASSICAL METAL MACHINING ROCESSES Ig. Jaroslav

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

1 Popis statistických dat. 1.1 Popis nominálních a ordinálních znaků

1 Popis statistických dat. 1.1 Popis nominálních a ordinálních znaků 1 Pops statstcých dat 1.1 Pops omálích a ordálích zaů K zobrazeí rozděleí hodot omálích ebo ordálích zaů lze použít tabulu ebo graf rozděleí četostí. Tuto formu zobrazeí lze dooce použít pro číselé zay,

Více