rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015."

Transkript

1

2

3 Vážení příznivci mzdové problematiky, rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok Byl to můj sen, mít k účetnímu portálu svého průvodce, který nebude jen obyčejnou knihou, ale bude to most mezi informacemi autorů publikace a samotným portálem, kde stejní autoři přinášejí živé aktuality, nové články a řeší Vaše problémy. Autoři v naší publikaci nejsou jen fotografie v knize, ale mohou Vám pomoci v praxi, pokud Váš problém přesahuje informace v publikaci uvedené. A my budeme u toho a pomůžeme Vám s Vašimi dotazy. Průvodce tedy není jen obyčejná kniha, ale je to náš most k účetnímu portálu. Je krásné mít sny a ti, co mě znáte osobně, tušíte, že to nebyl jediný sen a jediný most k účetnímu portálu. Již letos vyjde Průvodce daňovou problematikou 2015 a příští rok se můžete těšit na Průvodce účetní problematikou Nevzdávejte se svých snů - nikdy, a to jak osobních, tak pracovních... A zásluhy nejsou zdaleka jen moje, patří především věrným autorům, kterých je 15, a také týmu, který zpracovává podklady a připravuje tisk, tedy především kolegyni Petře Svitkové a Honzovi Filipimu. Moc děkuji. Ale to hlavní je, že si publikace našla Vás, čtenáře a já věřím, že i stávající nebo budoucí uživatele účetního portálu. Děkujeme Vám, že jdete s námi... Co je to účetní portál? Jak nejlépe se můžete dostat k tomu, co zde popisuji? Placenou registrací na portále Jak si vybrat? Nabízíme tyto roční registrace: Nejlevnější registrace mzdová účetní (mzdové informace) Nejčastější registrace / 1 rok (komplexní informace včetně mzdových) Nejvýhodnější VIP registrace s pdf newsletterem (komplexní informace včetně mzdových, navíc zdarma 4x měsíčně pdf newsletter a přístup ke všem videoseminářům). Ještě jste nebyli na naší mzdové konferenci? Určitě přijďte na třetí ročník mzdové konference. Pokud se nemůžete zúčastnit, rezervujte si pro rok 2016 datum Kde? Mzdové konference tradičně v Olomouci v blízkosti nádraží. Chybí Vám nějaké informace? Zavolejte na jsme tu pro Vás! S úctou Pěva Čouková, zakladatelka účetního a mzdového portálu Oswald a.s.

4 Obsah I. ZÁKONÍK PRÁCE - PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY I.1 Pracovněprávní vztahy I.1.1 Předmět právní úpravy zákoníku práce I Základní zásady pracovněprávních vztahů I Diskriminace I.1.2 Závislá práce I.1.3 Vztah zákoníku práce k občanskému zákoníku a jiným zákonům I Některé občanskoprávní instituty použitelné s případnou modifikací v pracovněprávních vztazích I Občanskoprávní instituty, jejichž použití v pracovněprávních vztazích je vyloučeno nebo omezeno a některé další zákazy I.1.4 Smluvní strany základních pracovně právních vztahů I Zaměstnanec I Zaměstnavatel I Vedoucí zaměstnanec I Zastoupení v pracovněprávních vztazích I.1.5 Právní jednání v pracovněprávních vztazích I.1.6 Doručování písemností I Doručování zaměstnavatelem zaměstnanci I Doručování zaměstnavateli zaměstnancem I.1.7 Kolektivní pracovněprávní vztahy I Odborová organizace I Kolektivní smlouva I.2 Pracovní poměr I.2.1 Postup před vznikem pracovněprávních vztahů I Jednání před vznikem pracovněprávního vztahu I Vstupní lékařská prohlídka I.2.2 Vznik, změna a zánik pracovního poměru I Vznik pracovního poměru I Jmenování I Pracovní smlouva I Zkušební doba I Práva a povinnosti po vzniku pracovního poměru I Pracovní poměr na dobu určitou I Změny pracovního poměru I Převedení na jinou práci I Pracovní cesta I Přeložení I Dočasné přidělení I Společně o změnách pracovního poměru a návrat do práce Průvodce mzdovou problematikou 2015

5 I Skončení pracovního poměru I Dohoda I Výpověď I Výpovědní doba I Výpovědní důvody I Ochranná doba I Okamžité zrušení pracovního poměru I Společná ustanovení o rozvázání pracovního poměru I Hromadné propouštění I Další případy skončení pracovního poměru I Skončení pracovního poměru na dobu určitou I Zrušení pracovního poměru ve zkušební době I Odstupné I Neplatné rozvázání pracovního poměru I Odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo vzdání se tohoto místa I.3 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr I.3.1 Obecně k dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr I.3.2 Společně k dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr I.3.3 Specifika dohody o provedení práce I.3.4 Specifika dohody o pracovní činnosti I.4 Pracovní doba a doba odpočinku I.4.1 Obecná ustanovení o pracovní době a délka pracovní doby I Vymezení pojmů I Stanovená týdenní pracovní doba a kratší pracovní doba I.4.2 Rozvržení pracovní doby I Obecné podmínky I Pružné rozvržení pracovní doby a konto pracovní doby I Pružné rozvržení pracovní doby I Konto pracovní doby I Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka I.4.3 Doba odpočinku I Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami I Dny pracovního klidu I Nepřetržitý odpočinek v týdnu I.4.4 Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost I Práce přesčas I Noční práce I Pracovní pohotovost I.4.5 Společná ustanovení o pracovní době a době odpočinku I Evidence pracovní doby (pracovní pohotovosti) I Překážky v práci a práce přesčas u pružné pracovní doby a v kontu pracovní doby I Opatření v hromadné úpravě pracovní doby a zmocnění Průvodce mzdovou problematikou

6 I.5 Dovolená I.5.1 Druhy dovolené I.5.2 Podmínky vzniku práva na dovolenou podle zákoníku práce I Dovolená za kalendářní rok nebo její poměrná část I Dovolená za odpracované dny I Dodatková dovolená I.5.3 Společná ustanovení o dovolené I.5.4 Určení doby čerpání dovolené I.5.5 Režim čerpání dovolené I.5.6 Omezení a odchylky při čerpání dovolené I.5.7 Vliv změny zaměstnání na dovolenou I.5.8 Náhrada za dovolenou I.5.9 Krácení dovolené I.6 Překážky v práci I.6.1 Obecně k překážkám v práci I.6.2 Překážky v práci na straně zaměstnance I Důležité osobní překážky v práci I Dočasná pracovní neschopnost a karanténa I Mateřská a rodičovská dovolená I Ošetřování nebo péče o dítě do 10 let věku nebo ošetřování jiného člena domácnosti I Jiné důležité osobní překážky v práci I Vyšetření nebo ošetření zaměstnance ve zdravotnickém zařízení I Pracovnělékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce I Přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků I Znemožnění cesty do zaměstnání zaměstnanci těžce zdravotně postiženému I Svatba I Narození dítěte I Úmrtí I Doprovod I Pohřeb spoluzaměstnance I Přestěhování I Vyhledání nového zaměstnání I Překážky v práci z důvodu obecného zájmu I Obecně k překážkám v práci z důvodu obecného zájmu I Výkon veřejné funkce I Výkon občanských povinností I Jiné úkony v obecném zájmu I Pracovní volno související s brannou povinností Průvodce mzdovou problematikou 2015

7 I Překážky v práci z důvodu školení, jiné formy přípravy nebo studia I.6.3 Překážky v práci na straně zaměstnavatele I Prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí I Prostoj I Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní událost I Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele I Překážka v práci z důvodu částečné nezaměstnanosti I Doba strávená na pracovní cestě nebo cestě mimo pravidelné pracoviště jinak než výkonem práce I.7 Odměňování I.7.1 Pojem mzda a plat I Mzda I Plat I.7.2 Platový a mzdový výměr I.7.3 Mzdový list I.7.4 Minimální mzda I Sazby minimální mzdy I Minimální mzda a délka pracovní doby I Doplatek do výše minimální mzdy I Zaručená mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy I Sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance I Minimální mzda a průměrný hodinový výdělek I Minimální mzda a odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr I Minimální mzda a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí I Minimální mzda a daňový bonus I Minimální mzda a nekolidující příjem uchazeče o zaměstnání I Minimální mzda a pojistné na zdravotní pojištění I Co se do minimální mzdy nezapočítává I.7.5 Výpočet mezd I Harmonogram směn, fond pracovní doby I Poměrná část mzdy I.7.6 Mzda za práci přesčas I.7.7 Mzda za práci ve svátek I.7.8 Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí I.7.9 Příplatek za práci v noci I.7.10 Příplatek za práci v sobotu a neděli I.7.11 Mzda při výkonu jiné práce I.7.12 Náhrada při vadné práci I.7.13 Náhrada mzdy při překážkách v práci Průvodce mzdovou problematikou

8 I.7.14 Odměna za pracovní pohotovost I.7.15 Odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr I.7.16 Splatnost mzdy, platu I Splatnost a výplata odměny z dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr I Splatnost a výplata náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény I.7.17 Příklad měsíčního zúčtování mzdy I.8 Průměrný výdělek I.8.1 Výpočet průměrného výdělku I Rozhodné období I Započítávání odměn za delší období I Odměny při životních a pracovních výročích, sociální výpomoc I Vliv přesčasové práce na výši průměrného výdělku I Náhrada mzdy a průměrný výdělek I.8.2 Formy průměrného výdělku I Průměrný měsíční výdělek I Průměrný čistý měsíční výdělek I Průměrný výdělek u dohod konaných mimo pracovní poměr I Průměrný výdělek u konta pracovní doby I.8.3 Pravděpodobný výdělek I.8.4 Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě I Nárok na náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě I Náhrada mzdy z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr I Náhrada mzdy u domáckých zaměstnanců I Podpůrčí doba I Karenční doba I Pružná pracovní doba a fiktivní harmonogram směn I Náhrada mzdy při DPN u pružné pracovní doby I Směnný a nepřetržitý provoz a počátek DPN I Výše náhrady a její stanovení I Redukční hranice I Redukce průměrného hodinového výdělku pro r I Odvod pojistného a náhrada mzdy při DPN I Splatnost náhrady mzdy, práva a povinnosti zaměstnavatele I Splatnost náhrady mzdy, práva a povinnosti zaměstnavatele I Práva a povinnosti zaměstnavatele I.9 Srážky ze mzdy I.9.1 Právní úprava I.9.2 Příjmy, z nichž se sráží I.9.3 Druh srážek Průvodce mzdovou problematikou 2015

9 I.9.4 Srážky bez souhlasu a se souhlasem zaměstnance I.9.5 Pořadí a postup při provádění srážek I.9.6 Povinnosti plátců I.9.7 Mzda od více plátců, souběh exekucí a zvláštnosti při výkonu rozhodnutí I.9.8 Rozsah exekučních srážek ze mzdy a srážek na základě dohody I.9.9 Postup při výpočtu srážek ze mzdy I.9.10 Povinnosti vůči OSSZ I.9.11 Dohody o srážkách ze mzdy I.9.12 Dohoda o srážce a souběh s exekucí I.9.13 Doručování dokladů prostřednictvím datové schránky ve vztahu ke srážkám ze mzdy I.9.14 Insolvenční zákon z pohledu mzdové účetní I.9.15 Archivace písemností o srážkách ze mzdy I.9.16 Výpočet úroků z prodlení I.10 Odpovědnost za škodu I.10.1 Prevence vzniku škod I.10.2 Odpovědnost zaměstnance za škodu I Druhy odpovědnosti zaměstnance I Obecná odpovědnost I Odpovědnost zaměstnance za nesplnění povinnosti k odvrácení škody I Odpovědnost zaměstnance za schodek na svěřených hodnotách I Odpovědnost zaměstnance za ztrátu svěřených věcí I Rozsah náhrady škody zaměstnancem I Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnance za škodu I.10.3 Odpovědnost zaměstnavatele za škodu I Druhy odpovědnosti I Obecná odpovědnost I Odpovědnost při odvracení škody I Odpovědnost na odložených věcech I Rozsah náhrady škody I Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnavatele za škodu I.10.4 Společná ustanovení o odpovědnosti za škodu I.10.5 Zabezpečení při pracovních úrazech a nemocech z povolání I.11 Péče o zaměstnance I.11.1 Pracovní podmínky zaměstnanců I.11.2 Odborný rozvoj zaměstnanců I.11.3 Stravování zaměstnanců I.11.4 Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců I.11.5 Pracovní podmínky mladistvých Průvodce mzdovou problematikou

10 I.12 Agenturní zaměstnávání I.12.1 Právní úprava I.12.2 Agenturní zaměstnání - vymezení pojmu I.12.3 Povolení k provozování agentury práce I.12.4 Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce I.12.5 Pracovní smlouva zaměstnance agentury práce I.12.6 Písemný pokyn agentury práce I.12.7 Práva uživatele směrem k zaměstnanci agentury práce I.12.8 Dohoda o odpovědnosti I.12.9 Časové omezení dočasného přidělení zaměstnance agentury práce I Předčasné ukončení dočasného přidělení zaměstnance agentury práce I Zákaz dočasného přidělování některých skupin cizinců I Zaměstnávání osob se zdravotním postižením I Rovné pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance I Pracovní podmínky I Mzdové podmínky I Srovnatelný zaměstnanec uživatele I Uspokojení práv zaměstnance při nesplnění povinností I Vznik škody při agenturním zaměstnávání a její řešení I Odpovědnost za škodu způsobenou uživatelem zaměstnanci agentury práce I Odpovědnost za škodu způsobenou uživateli jednáním zaměstnance agentury práce II. CESTOVNÍ NÁHRADY II.1 Právní úprava II.2 Komu se cestovní náhrady vyplácejí II.2.1 Zaměstnanci II.2.2 Další skupiny osob II Osoby samostatně výdělečně činné II Společníci a jednatelé s.r.o II Osoby mimo pracovněprávní vztah II.3 Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce II.3.1 Obecná ustanovení o náhradách II Místo výkonu práce II Pracovní cesta II Pravidelné pracoviště II.3.2 Podmínky pracovní cesty II.3.3 Zahraniční pracovní cesta II.3.4 Cestovní náhrady při dohodách konaných mimo pracovní poměr Průvodce mzdovou problematikou 2015

11 II.4 Druhy cestovních náhrad II.4.1 Náhrada jízdních výdajů II Náhrada za použití osobního silničního motorového vozidla II Základní náhrada za použití osobního motorového vozidla II Náhrada za spotřebovanou pohonnou hmotu II Náhrada za použití vozidla při zahraniční pracovní cestě II Náhrada výdajů za místní hromadou dopravu II Předem dohodnuté přerušení pracovní cesty na straně zaměstnance II Náhrada jízdních výdajů k návštěvě rodiny II.4.2 Náhrada výdajů za ubytování II.4.3 Tuzemské a zahraniční stravné II Tuzemské stravné II Zahraniční stravné II.4.4 Náhrada nutných vedlejších výdajů II.4.5 Náhrady při přeložení a dočasném přidělení II.4.6 Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě II.4.7 Náhrady při výkonu práce v zahraničí II.4.8 Poskytnutí cestovních náhrad v rozpočtové (státní) sféře II.4.9 Náhrady při přijetí a přeložení II.4.10 Kapesné II.5 Společná ustanovení o cestovních náhradách II.5.1 Paušalizace cestovních náhrad II.5.2 Poskytování záloh na pracovní cesty a vyúčtování pracovních cest II.5.3 Zaokrouhlování při pracovních cestách II.5.4 Prokázání výdajů na pracovní cestu II.5.5 Informace o změnách při poskytování cestovních náhrad II.5.6 Člen rodiny, posouzení domácnosti II.5.7 Cestovní náhrady podle mezinárodních smluv II.5.8 Zmocňovací ustanovení II.5.9 Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných k výkonu práce III. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI III.1 Příjmy ze závislé činnosti III.1.1 Vymezení příjmů ze závislé činnosti III.1.2 Formy příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků III.1.3 Definice zaměstnance a zaměstnavatele III.1.4 Mezinárodní pronájem pracovní síly III.2 Příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně III.2.1 Náhrady cestovních výdajů související s činností, ze které plyne příjem ze závislé činnosti do výše stanovené zákoníkem práce a hodnota bezplatného stravování poskytovaného při pracovních cestách Průvodce mzdovou problematikou

12 III.2.2 Hodnota osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, pracovního oblečení a stejnokrojů určených pro výkon zaměstnání, mycích, čistících a desinfekčních prostředků a ochranných nápojů v rozsahu stanoveném zákoníkem práce včetně příspěvků na jejich udržování III.2.3 Částky přijaté zaměstnancem od zaměstnavatele, aby je jeho jménem vydal, nebo proplacení prokázaných výdajů z vlastních prostředků zaměstnance za zaměstnavatele III.2.4 Náhrady podle zákoníku práce za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce III.2.5 Povinná plnění zaměstnavatele na vytváření a dodržování pracovních podmínek pro výkon práce stanovená právním předpisem III.2.6 Částky poskytnuté paušálem III.3 Příjmy osvobozené od daně III.4 Základ daně III.4.1 Základ daně u příjmů zdaňovaných zálohou na daň III.4.2 Základ daně u příjmů na základě dohod o provedení práce zdaňovaných tzv. srážkovou daní III.5 Způsob zdanění III.5.1 Postup při zálohovém zdanění mezd III.5.2 Postup při použití srážkové daně III.6 Výpočet měsíční daňové povinnosti III.6.1 Příklad zdanění měsíčního příjmu srážkovou daní III.6.2 Příklady zdanění měsíčního příjmů zálohovou daní III.7 Limit pojistného III.8 Nezdanitelná část základu daně III.8.1 Odpočet hodnoty bezúplatného plnění III.8.2 Odpočet úroků z úvěrů na podporu bydlení III Podmínky odpočtu úroků z úvěru na podporu bydlení III Vymezení pojmu bytové potřeby III Limit odpočtu úroků z úvěru na podporu bydlení III Další podmínky pro možnost uplatnění odpočtu úroků z úvěru III.8.3 Odpočet příspěvků na penzijní připojištění III.8.4 Odpočet pojistného na soukromé životní pojištění III.8.5 Odpočet příspěvků člena odborové organizace této organizaci III.8.6 Odpočet úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání III.9 Slevy na dani III.9.1 Základní sleva III.9.2 Sleva na manželku (manžela) III.9.3 Základní sleva na invaliditu III.9.4 Rozšířená sleva na invaliditu III.9.5 Sleva na držitele průkazu ZTP/P III.9.6 Sleva na studenta Průvodce mzdovou problematikou 2015

13 III.9.7 Sleva za umístění dítěte III.9.8 Slevy na dani u nerezidentů III.9.9 Slevy za část zdaňovacího období III.10 Daňové zvýhodnění na vyživované děti III.10.1 Vyživované dítě III.10.2 Vyživované dítě a soustavná příprava na budoucí povolání III Studium na středních školách III Studium na vysokých školách III Statut studenta v souvislosti s mateřskou a rodičovskou dovolenou v daňových a jiných souvislostech III Výdělečná činnost III.10.3 Uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě III Formy a podmínky uplatnění daňového zvýhodnění v případě domácnosti s více vyživovanými dětmi III Posuzování vyživovaných dětí druha a družky ve společně hospodařící domácnosti III.11 Prokazování nezdanitelných částí, slev a daňového zvýhodnění III.11.1 Prokazování slev na dani podle 35ba ZDP III.11.2 Prokazování daňového zvýhodnění na vyživované dítě III.11.3 Prokazování uplatnění nezdanitelných částí základu daně III.12 Povinnosti plátců III.12.1 Vedení mzdových listů III.12.2 Potvrzení o zdanitelných příjmech III.12.3 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (růžový tiskopis MFin 5459) III.12.4 Vyúčtování srážkové daně (žlutý tiskopis MFin 5466) III.12.5 Řešení přeplatků a nedoplatků ( 38i ZDP) u daně a u záloh na daň III.12.6 Řešení přeplatků a nedoplatků ( 38d) u srážkové daně III.12.7 Uschovávání mzdových údajů III.13 Práva a povinnosti zaměstnance III.14 Lhůty platné v prostředí daně ze závislé činnosti III.14.1 Lhůty pro poplatníka III.14.2 Lhůty pro plátce III.15 Daňové prohlášení (tiskopis MFin 5457) III.16 Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění IV. ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU A PRACOVNÍ ÚRAZY IV.1 Škodná událost IV.2 Součinnost zaměstnavatele IV.3 Lhůty pro odvod pojistného IV.4 Výpočet pojistného pro účely odvodu zákonného pojištění IV.5 Minimální výše pojistného IV.6 Sazby pojistného Průvodce mzdovou problematikou

14 IV.7 Škody kryté zákonným pojištěním V. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V.1 Právní úprava V.2 Osobní rozsah zdravotního pojištění V.3 Zdravotní pojišťovny V.4 Postup při změně zdravotní pojišťovny V.5 Plátci pojistného V.6 Zaměstnanec a zaměstnavatel V.6.1 Zaměstnanec V.6.2 Zvláštní skupiny zaměstnanců V.6.3 Souběžné příjmy u prací konaných mimo pracovní poměr V.6.4 Zaměstnavatel V.6.5 Vyměřovací základ zaměstnance V Minimální vyměřovací základ zaměstnance V Vliv minimální mzdy na placení pojistného zaměstnavatelem V.7 Stát V.7.1 Snížení vyměřovacího základu u zdravotního pojištění odpočty V.8 Výše a odvod pojistného V.8.1 Oznamovací povinnost zaměstnavatele V.8.2 Kódy změn používané při vyplňování hromadných oznámení zaměstnavatele V.8.3 Dlužné pojistné a vratka přeplatku na pojistném V.8.4 Pokuty za neplnění oznamovací povinnosti a penále V.9 Osoby samostatně výdělečně činné V.9.1 Vyměřovací základ u OSVČ V.9.2 Přeplatek a nedoplatek pojistného OSVČ V.10 Osoby bez zdanitelných příjmů V.11 Evropská unie a zdravotní pojištění VI. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ VI.1 Právní úprava VI.2 Poplatníci pojistného VI.2.1 Zaměstnavatelé VI.2.2 Zaměstnanci VI.2.3 Osoby samostatně výdělečně činné VI.2.4 Osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění VI.2.5 Zahraniční zaměstnanci VI.3 Výše pojistného a sazby VI.4 Vyměřovací základ VI.4.1 Vyměřovací základ zaměstnavatele VI.4.2 Vyměřovací základ zaměstnance VI.4.3 Vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné VI Vedlejší samostatná výdělečná činnost VI Hlavní samostatná výdělečná činnost Průvodce mzdovou problematikou 2015

15 VI.4.4 Maximální vyměřovací základ VI.5 Odvod pojistného a jeho splatnost VI.5.1 Pojistné za zaměstnance a zaměstnavatele VI.5.2 Pojistné u osob samostatně výdělečně činných VI.6 Přeplatek na pojistném a dlužné pojistné VII. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ VII.1 Právní úprava VII.2 Okruh pojištěných osob VII.3 Oznamovací povinnost zaměstnavatelů VII.4 Podmínky účasti zaměstnanců na pojištění VII.4.1 Zaměstnání malého rozsahu VII.4.2 Zaměstnání na základě dohody o provedení práce VII.4.3 Souběh pojištění z více zaměstnání VII.4.4 Účast zaměstnanců na pojištění VII.5 Dávky nemocenského pojištění VII.5.1 Obecné podmínky nároku na dávky a jejich výplatu VII Nárok na dávky při zaměstnání malého rozsahu VII Ochranná lhůta VII Kdy nemá pojištěnec nárok na dávky VII Denní dávka a poměrná část denní dávky VII Rozhodné období VII Rozhodné skutečnosti pro výpočet dávek nemocenského pojištění VII.5.2 Nemocenské VII Podmínky nároku na nemocenské VII Podpůrčí doba u nemocenského VII Výše nemocenského VII.5.3 Peněžitá pomoc v mateřství VII Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství VII Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství VII Výše peněžité pomoci v mateřství VII.5.4 Ošetřovné VII Podmínky nároku na ošetřovné VII Podpůrčí doba u ošetřovného VII Výše ošetřovného VII.5.5 Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství VII Podmínky nároku na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství VII Podpůrčí doba u vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství VII Výše vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství VII.5.6 Uplatnění nároku na dávky VII Tiskopisy k uplatnění dávek nemocenského pojištění Průvodce mzdovou problematikou

16 VIII. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A VEDENÍ EVIDENČNÍCH LISTŮ DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ VIII.1 Základní povinnosti zaměstnavatelů VIII.1.1 Pojem zaměstnavatel VIII.1.2 Úkoly zaměstnavatele v důchodovém pojištění VIII.1.3 Orgány sociálního zabezpečení a adresy plátců důchodů VIII.1.4 Příslušnost zaměstnavatelů k plnění úkolů v důchodovém pojištění VIII Plnění úkolů zaměstnavatelů v některých případech VIII.2 Vedení podkladové evidence VIII.3 Uschovávání záznamů pro účely důchodového pojištění VIII.4 Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění VIII.4.1 Vedení ELDP VIII.4.2 Předkládání ELDP VIII.4.3 Okruh pojištěných osob - vznik a zánik účasti na pojištění VIII Podmínky účasti zaměstnanců na nemocenském pojištění VIII.4.4 Stejnopis ELDP VIII.4.5 Nesouhlas občana se zápisem zaměstnavatele v ELDP VIII.4.6 Způsob vyplňování ELDP VIII.5 Příklady vyplňování ELDP VIII.6 Sepisování a dokladování žádostí o důchod VIII.6.1 Potvrzování některých údajů na žádost zaměstnance nebo OSSZ VIII.6.2 Dokladování žádosti o důchody VIII.7 Ohlašovací povinnost při zaměstnávání důchodců VIII.8 Údaje potvrzované na žádost zaměstnance nebo OSSZ VIII.9 Důchodový věk VIII.9.1 Stanovení důchodového věku VIII.9.2 Stanovení důchodového věku u některých pojištěnců VIII Starobní důchod podle 74 zákona č. 155/1995 Sb VIII Starobní důchod podle 74a zákona č. 155/1995 Sb VIII Starobní důchod podle 76 zákona č. 155/1995 Sb VIII Starobní důchod podle nařízení vlády č. 363/2009 Sb VIII Starobní důchod podle 94 zákona č. 155/1995 Sb VIII.10 Stanovení výše důchodů VIII.10.1 Výpočtový základ VIII Rozhodné období VIII Vyměřovací základy VIII Vyloučené doby VIII Osobní vyměřovací základ VIII Redukce osobního vyměřovacího základu VIII.11 Doby pojištění a náhradní doby pojištění VIII.11.1 Doby pojištění VIII.11.2 Náhradní doby pojištění Průvodce mzdovou problematikou 2015

17 VIII.12 Procentní výměry důchodů VIII.12.1 Procentní výměra starobního důchodu VIII.12.2 Procentní výměra předčasného starobního důchodu VIII.12.3 Procentní výměra invalidního důchodu VIII.12.4 Procentní výměra vdovského a vdoveckého důchodu VIII.12.5 Procentní výměra sirotčího důchodu VIII.13 Vzorový výpočet starobního důchodu VIII.13.1 Výpočet důchodu podle 29 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. pro období od do VIII.13.2 Výpočet důchodu podle 31 zákona č. 155/1995 Sb., pro období do VIII.13.3 Výpočet důchodu podle 29 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. pro období od do VIII.13.4 Výpočet důchodu podle 31 zákona č. 155/1995 Sb., pro období do VIII.14 Invalidní důchod VIII.15 Vdovský a vdovecký důchod VIII.16 Sirotčí důchod VIII.17 Porušení povinností IX. ÚČAST ZAHRANIČNÍCH ZAMĚSTNANCŮ NA SOCIÁLNÍM A ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ V ČR IX.1 Příslušné předpisy a účast na pojištění u zaměstnanců ze států krytých koordinačními nařízeními EU či mezinárodní smlouvou o sociálním zabezpečení IX.1.1 Příslušné předpisy podle koordinačních nařízení EU IX Základní pravidlo IX Ustanovení o vyslání IX Souběžný výkon práce IX Obecná výjimka IX Bydliště IX.1.2 Příslušné předpisy podle bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení IX.1.3 Povinnosti související s účastí na pojištění při určení příslušných předpisů České republiky IX Zdravotní pojištění IX Důchodové a nemocenské pojištění IX Zákonné pojištění odpovědnosti IX.1.4 Povinnosti související s účastí na českém pojištění IX.1.5 Příslušné zahraniční předpisy Průvodce mzdovou problematikou

18 IX.2 Účast na pojištění podle české legislativy u zaměstnanců z tzv. nesmluvních států IX.2.1 Důchodové a nemocenské pojištění IX Účast zahraničních zaměstnanců IX Účast smluvních zaměstnanců IX.2.2 Zdravotní pojištění IX.2.3 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele IX.2.4 Zvláštní situace IX Důchodové a nemocenské pojištění IX Zdravotní pojištění IX.3 Dávky IX.3.1 Nárok na dávky u států krytých koordinačními nařízeními EU IX.3.2 Nárok na dávky u států krytých bilaterální smlouvou o sociálním zabezpečení IX.3.3 Nárok na dávky u států nesmluvních X. ZAMĚSTNÁVÁNÍ DŮCHODCŮ X.1 Právní úprava X.2 Pracovněprávní vztahy X.3 Odlišnosti při odměňování poživatelů invalidních důchodů X.4 Souběh příjmu a důchodu X.5 Předčasný starobní důchod a výdělečná činnost X.6 Ohlašovací povinnosti zaměstnavatele X.7 Odlišnosti poživatelů důchodů u zdravotního pojištění X.8 Specifika poživatelů důchodů z hlediska daně z příjmu fyzických osob X.9 Další odlišnosti u poživatelů starobních důchodů a invalidních důchodů X.10 Povinnost zaměstnavatele zaměstnávat osoby se zdravotním postižením XI. ZAMĚSTNÁVÁNÍ STUDENTŮ A UČŇŮ XI.1 Právní úprava XI.2 Způsobilost fyzické osoby v pracovněprávních vztazích, pracovní doba a druh práce mladistvých XI.2.1 Způsobilost fyzické osoby v pracovněprávních vztazích XI.2.2 Pracovní doba XI.2.3 Druh práce XI.3 Odměňování žáků, studentů a učňů XI.3.1 Dohoda o provedení práce XI.3.2 Dohoda o pracovní činnosti XI.3.3 Krátkodobý pracovní poměr XI.3.4 Zdanění studentů a učňů XI.3.5 Roční zúčtování Průvodce mzdovou problematikou 2015

19 XI.4 Účast na nemocenském pojištění, nárok na nemocenské XI.5 Další pracovněprávní nároky studentů XII. POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ K ÚŘADU PRÁCE XII.1 Zaměstnavatel a nelegální práce XII.1.1 Definice nelegální práce XII.1.2 Pokuty za umožnění výkonu nelegální práce XII.2 Poskytování součinnosti krajské pobočce Úřadu práce ČR XII.3 Uplatňování práva na zaměstnání XII.4 Úhrada kompenzace podle 44b zákona o zaměstnanosti XII.5 Agentury práce jako zaměstnavatel XII.6 Povinnost zaměstnavatele v souvislosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením XII.6.1 Rozšiřování možnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením XII.6.2 Spolupráce s Úřadem práce při zajišťování pracovní rehabilitace XII.6.3 Evidence zaměstnávaných osob se zdravotním postižením XII.6.4 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve výši povinného podílu XII.6.5 Příspěvky na zřízení chráněného pracovního místa XII.7 Zaměstnávání osob, které nejsou občany ČR XII.7.1 Oznámení volného pracovního místa XII.7.2 Informační povinnost XII.7.3 Další povinnosti v souvislosti se zaměstnáváním osob, které nejsou občany ČR XII.8 Aktivní politika zaměstnanosti XII.9 Umělecká, kulturní, sportovní nebo reklamní činnost dítěte XII.10 Kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti XII.11 Právní úprava XIII. ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM XIII.1 Kdo je považován za osobu se zdravotním postižením XIII.2 Poskytování příspěvků na zaměstnávání osob se zdravotním postižením XIII.2.1 Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením XIII.2.2 Chráněné pracovní místo XIII.2.3 Chráněné pracovní místo pro osobu samostatně výdělečně činnou XIII.3 Povinnosti zaměstnavatelů k osobám se zdravotním postižením XIII.3.1 Povinný podíl za rok XIII.3.2 Další povinnosti podle zákona o zaměstnanosti XIII.4 Správní delikty při zaměstnávání osob se zdravotním postižením Průvodce mzdovou problematikou

20 XIV. ČINNOST ORGÁNŮ INSPEKCE PRÁCE XIV.1 Struktura systému orgánů inspekce práce XIV.2 Zakotvení kontrolní činnosti a kompetence orgánů inspekce práce XIV.3 Subjekty podléhající kontrole orgánů inspekce práce XIV.4 Místní příslušnost XIV.5 Orgány spolupracující při kontrole orgánů inspekce práce XIV.6 Následná spolupráce orgánů inspekce práce a ostatních správních orgánů XIV.7 Oprávnění inspektora orgánu inspekce práce XIV.8 Povinnosti inspektora v kontrolním procesu XIV.9 Důsledky porušení povinností vyplývajících z právních předpisů XIV.9.1 Ukládání sankcí XIV.9.2 Správní delikty XIV.9.3 Obecná pravidla pro ukládání pokut XIV.9.4 Majetkové poměry kontrolované osoby - účastníka řízení při ukládání pokuty za správní delikt XIV.9.5 Zánik odpovědnosti za správní delikt XIV.10 Správní delikty zakotvené v zákoně o inspekci práce XIV.10.1 Porušení povinností na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance XIV.10.2 Přestupky a správní delikty na úseku rovného zacházení XIV.10.3 Přestupky a správní delikty na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr XIV.10.4 Přestupky a správní delikty na úseku odměňování zaměstnanců XIV.10.5 Přestupky a správní delikty na úseku náhrad XIV.10.6 Přestupky a správní delikty na úseku pracovní doby XIV.10.7 Přestupky a správní delikty na úseku dovolené XIV.10.8 Přestupky a správní delikty na úseku bezpečnosti práce XIV.10.9 Přestupky a správní delikty na úseku zvláštních podmínek některých zaměstnanců XIV Přestupky a správní delikty na bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví XIV Přestupky a správní delikty na úseku vyhrazených technických zařízení XIV Přestupky a správní delikty na úseku agenturního zaměstnávání XIV Přestupky a správní delikty na úseku výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dítěte XIV.11 Přestupky a správní delikty na úseku zaměstnanosti XIV.11.1 Rovné zacházení a zákaz diskriminace XIV.11.2 Zprostředkování zaměstnání XIV.11.3 Přestupek výkonu nelegální práce Průvodce mzdovou problematikou 2015

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH V MALOOBCHODĚ REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 Pracovně právní

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Mzdy, personalistika a pracovní právo KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH MZDY, PERSONALISTIKA

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS 5 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zaměstnanost 1.1. Novela zákona o zaměstnanosti v roce 2012 1.2. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku 1.3. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE 2011 PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4577 365 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY 1.1. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek 1 1.2. Cestovní náhrady 1 1.3. Průměrná mzda 6 1.4.

Více

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. lednu 2011 Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. ledna

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011 ČD Cargo, a.s. Odborové sdruţení ţelezničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie ţelezničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace ţelezničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů sluţeb

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

Mzdové účetnictví. k 1. 1. 2013. praktický průvodce. zásadní změny v předpisech. Václav Vybíhal a kolektiv

Mzdové účetnictví. k 1. 1. 2013. praktický průvodce. zásadní změny v předpisech. Václav Vybíhal a kolektiv Václav Vybíhal a kolektiv Mzdové účetnictví 2013 praktický průvodce zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2013 reforma a její dopady na příjemce dávek státní sociální podpory a podpory v nezaměstnanosti pracovní

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY SAMOSTATNÉ ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNANCŮ RESORTU MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2012 Smluvní strany

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ č. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Ve znění k 01.01.2012 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon

Více

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Cíle Cílem této opory je poskytnutí základních informací o právní úpravě práva sociálního zabezpečení. Nejdůležitější cíl této opory spočívá v definici sociálního zabezpečení

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 155/1995 Sb. - o důchodovém pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995

Více

Českomoravská konfederace odborových svazů

Českomoravská konfederace odborových svazů Českomoravská konfederace odborových svazů nám. W. Churchilla 2, 113 59 - Praha 3 Název: Pro jednání Rady ČMKOS Dne: 23. 8. 2010 K bodu programu č.: 3b Informace k návrhům novely zákoníku práce a zákonů

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o pomoci v hmotné nouzi

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o pomoci v hmotné nouzi VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Změna: 165/2006 Sb. Změna: 379/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 259/2008 Sb. Změna: 585/2006

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 2/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 158/2009

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více