rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015."

Transkript

1

2

3 Vážení příznivci mzdové problematiky, rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok Byl to můj sen, mít k účetnímu portálu svého průvodce, který nebude jen obyčejnou knihou, ale bude to most mezi informacemi autorů publikace a samotným portálem, kde stejní autoři přinášejí živé aktuality, nové články a řeší Vaše problémy. Autoři v naší publikaci nejsou jen fotografie v knize, ale mohou Vám pomoci v praxi, pokud Váš problém přesahuje informace v publikaci uvedené. A my budeme u toho a pomůžeme Vám s Vašimi dotazy. Průvodce tedy není jen obyčejná kniha, ale je to náš most k účetnímu portálu. Je krásné mít sny a ti, co mě znáte osobně, tušíte, že to nebyl jediný sen a jediný most k účetnímu portálu. Již letos vyjde Průvodce daňovou problematikou 2015 a příští rok se můžete těšit na Průvodce účetní problematikou Nevzdávejte se svých snů - nikdy, a to jak osobních, tak pracovních... A zásluhy nejsou zdaleka jen moje, patří především věrným autorům, kterých je 15, a také týmu, který zpracovává podklady a připravuje tisk, tedy především kolegyni Petře Svitkové a Honzovi Filipimu. Moc děkuji. Ale to hlavní je, že si publikace našla Vás, čtenáře a já věřím, že i stávající nebo budoucí uživatele účetního portálu. Děkujeme Vám, že jdete s námi... Co je to účetní portál? Jak nejlépe se můžete dostat k tomu, co zde popisuji? Placenou registrací na portále Jak si vybrat? Nabízíme tyto roční registrace: Nejlevnější registrace mzdová účetní (mzdové informace) Nejčastější registrace / 1 rok (komplexní informace včetně mzdových) Nejvýhodnější VIP registrace s pdf newsletterem (komplexní informace včetně mzdových, navíc zdarma 4x měsíčně pdf newsletter a přístup ke všem videoseminářům). Ještě jste nebyli na naší mzdové konferenci? Určitě přijďte na třetí ročník mzdové konference. Pokud se nemůžete zúčastnit, rezervujte si pro rok 2016 datum Kde? Mzdové konference tradičně v Olomouci v blízkosti nádraží. Chybí Vám nějaké informace? Zavolejte na jsme tu pro Vás! S úctou Pěva Čouková, zakladatelka účetního a mzdového portálu Oswald a.s.

4 Obsah I. ZÁKONÍK PRÁCE - PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY I.1 Pracovněprávní vztahy I.1.1 Předmět právní úpravy zákoníku práce I Základní zásady pracovněprávních vztahů I Diskriminace I.1.2 Závislá práce I.1.3 Vztah zákoníku práce k občanskému zákoníku a jiným zákonům I Některé občanskoprávní instituty použitelné s případnou modifikací v pracovněprávních vztazích I Občanskoprávní instituty, jejichž použití v pracovněprávních vztazích je vyloučeno nebo omezeno a některé další zákazy I.1.4 Smluvní strany základních pracovně právních vztahů I Zaměstnanec I Zaměstnavatel I Vedoucí zaměstnanec I Zastoupení v pracovněprávních vztazích I.1.5 Právní jednání v pracovněprávních vztazích I.1.6 Doručování písemností I Doručování zaměstnavatelem zaměstnanci I Doručování zaměstnavateli zaměstnancem I.1.7 Kolektivní pracovněprávní vztahy I Odborová organizace I Kolektivní smlouva I.2 Pracovní poměr I.2.1 Postup před vznikem pracovněprávních vztahů I Jednání před vznikem pracovněprávního vztahu I Vstupní lékařská prohlídka I.2.2 Vznik, změna a zánik pracovního poměru I Vznik pracovního poměru I Jmenování I Pracovní smlouva I Zkušební doba I Práva a povinnosti po vzniku pracovního poměru I Pracovní poměr na dobu určitou I Změny pracovního poměru I Převedení na jinou práci I Pracovní cesta I Přeložení I Dočasné přidělení I Společně o změnách pracovního poměru a návrat do práce Průvodce mzdovou problematikou 2015

5 I Skončení pracovního poměru I Dohoda I Výpověď I Výpovědní doba I Výpovědní důvody I Ochranná doba I Okamžité zrušení pracovního poměru I Společná ustanovení o rozvázání pracovního poměru I Hromadné propouštění I Další případy skončení pracovního poměru I Skončení pracovního poměru na dobu určitou I Zrušení pracovního poměru ve zkušební době I Odstupné I Neplatné rozvázání pracovního poměru I Odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo vzdání se tohoto místa I.3 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr I.3.1 Obecně k dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr I.3.2 Společně k dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr I.3.3 Specifika dohody o provedení práce I.3.4 Specifika dohody o pracovní činnosti I.4 Pracovní doba a doba odpočinku I.4.1 Obecná ustanovení o pracovní době a délka pracovní doby I Vymezení pojmů I Stanovená týdenní pracovní doba a kratší pracovní doba I.4.2 Rozvržení pracovní doby I Obecné podmínky I Pružné rozvržení pracovní doby a konto pracovní doby I Pružné rozvržení pracovní doby I Konto pracovní doby I Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka I.4.3 Doba odpočinku I Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami I Dny pracovního klidu I Nepřetržitý odpočinek v týdnu I.4.4 Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost I Práce přesčas I Noční práce I Pracovní pohotovost I.4.5 Společná ustanovení o pracovní době a době odpočinku I Evidence pracovní doby (pracovní pohotovosti) I Překážky v práci a práce přesčas u pružné pracovní doby a v kontu pracovní doby I Opatření v hromadné úpravě pracovní doby a zmocnění Průvodce mzdovou problematikou

6 I.5 Dovolená I.5.1 Druhy dovolené I.5.2 Podmínky vzniku práva na dovolenou podle zákoníku práce I Dovolená za kalendářní rok nebo její poměrná část I Dovolená za odpracované dny I Dodatková dovolená I.5.3 Společná ustanovení o dovolené I.5.4 Určení doby čerpání dovolené I.5.5 Režim čerpání dovolené I.5.6 Omezení a odchylky při čerpání dovolené I.5.7 Vliv změny zaměstnání na dovolenou I.5.8 Náhrada za dovolenou I.5.9 Krácení dovolené I.6 Překážky v práci I.6.1 Obecně k překážkám v práci I.6.2 Překážky v práci na straně zaměstnance I Důležité osobní překážky v práci I Dočasná pracovní neschopnost a karanténa I Mateřská a rodičovská dovolená I Ošetřování nebo péče o dítě do 10 let věku nebo ošetřování jiného člena domácnosti I Jiné důležité osobní překážky v práci I Vyšetření nebo ošetření zaměstnance ve zdravotnickém zařízení I Pracovnělékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce I Přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků I Znemožnění cesty do zaměstnání zaměstnanci těžce zdravotně postiženému I Svatba I Narození dítěte I Úmrtí I Doprovod I Pohřeb spoluzaměstnance I Přestěhování I Vyhledání nového zaměstnání I Překážky v práci z důvodu obecného zájmu I Obecně k překážkám v práci z důvodu obecného zájmu I Výkon veřejné funkce I Výkon občanských povinností I Jiné úkony v obecném zájmu I Pracovní volno související s brannou povinností Průvodce mzdovou problematikou 2015

7 I Překážky v práci z důvodu školení, jiné formy přípravy nebo studia I.6.3 Překážky v práci na straně zaměstnavatele I Prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí I Prostoj I Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní událost I Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele I Překážka v práci z důvodu částečné nezaměstnanosti I Doba strávená na pracovní cestě nebo cestě mimo pravidelné pracoviště jinak než výkonem práce I.7 Odměňování I.7.1 Pojem mzda a plat I Mzda I Plat I.7.2 Platový a mzdový výměr I.7.3 Mzdový list I.7.4 Minimální mzda I Sazby minimální mzdy I Minimální mzda a délka pracovní doby I Doplatek do výše minimální mzdy I Zaručená mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy I Sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance I Minimální mzda a průměrný hodinový výdělek I Minimální mzda a odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr I Minimální mzda a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí I Minimální mzda a daňový bonus I Minimální mzda a nekolidující příjem uchazeče o zaměstnání I Minimální mzda a pojistné na zdravotní pojištění I Co se do minimální mzdy nezapočítává I.7.5 Výpočet mezd I Harmonogram směn, fond pracovní doby I Poměrná část mzdy I.7.6 Mzda za práci přesčas I.7.7 Mzda za práci ve svátek I.7.8 Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí I.7.9 Příplatek za práci v noci I.7.10 Příplatek za práci v sobotu a neděli I.7.11 Mzda při výkonu jiné práce I.7.12 Náhrada při vadné práci I.7.13 Náhrada mzdy při překážkách v práci Průvodce mzdovou problematikou

8 I.7.14 Odměna za pracovní pohotovost I.7.15 Odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr I.7.16 Splatnost mzdy, platu I Splatnost a výplata odměny z dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr I Splatnost a výplata náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény I.7.17 Příklad měsíčního zúčtování mzdy I.8 Průměrný výdělek I.8.1 Výpočet průměrného výdělku I Rozhodné období I Započítávání odměn za delší období I Odměny při životních a pracovních výročích, sociální výpomoc I Vliv přesčasové práce na výši průměrného výdělku I Náhrada mzdy a průměrný výdělek I.8.2 Formy průměrného výdělku I Průměrný měsíční výdělek I Průměrný čistý měsíční výdělek I Průměrný výdělek u dohod konaných mimo pracovní poměr I Průměrný výdělek u konta pracovní doby I.8.3 Pravděpodobný výdělek I.8.4 Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě I Nárok na náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě I Náhrada mzdy z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr I Náhrada mzdy u domáckých zaměstnanců I Podpůrčí doba I Karenční doba I Pružná pracovní doba a fiktivní harmonogram směn I Náhrada mzdy při DPN u pružné pracovní doby I Směnný a nepřetržitý provoz a počátek DPN I Výše náhrady a její stanovení I Redukční hranice I Redukce průměrného hodinového výdělku pro r I Odvod pojistného a náhrada mzdy při DPN I Splatnost náhrady mzdy, práva a povinnosti zaměstnavatele I Splatnost náhrady mzdy, práva a povinnosti zaměstnavatele I Práva a povinnosti zaměstnavatele I.9 Srážky ze mzdy I.9.1 Právní úprava I.9.2 Příjmy, z nichž se sráží I.9.3 Druh srážek Průvodce mzdovou problematikou 2015

9 I.9.4 Srážky bez souhlasu a se souhlasem zaměstnance I.9.5 Pořadí a postup při provádění srážek I.9.6 Povinnosti plátců I.9.7 Mzda od více plátců, souběh exekucí a zvláštnosti při výkonu rozhodnutí I.9.8 Rozsah exekučních srážek ze mzdy a srážek na základě dohody I.9.9 Postup při výpočtu srážek ze mzdy I.9.10 Povinnosti vůči OSSZ I.9.11 Dohody o srážkách ze mzdy I.9.12 Dohoda o srážce a souběh s exekucí I.9.13 Doručování dokladů prostřednictvím datové schránky ve vztahu ke srážkám ze mzdy I.9.14 Insolvenční zákon z pohledu mzdové účetní I.9.15 Archivace písemností o srážkách ze mzdy I.9.16 Výpočet úroků z prodlení I.10 Odpovědnost za škodu I.10.1 Prevence vzniku škod I.10.2 Odpovědnost zaměstnance za škodu I Druhy odpovědnosti zaměstnance I Obecná odpovědnost I Odpovědnost zaměstnance za nesplnění povinnosti k odvrácení škody I Odpovědnost zaměstnance za schodek na svěřených hodnotách I Odpovědnost zaměstnance za ztrátu svěřených věcí I Rozsah náhrady škody zaměstnancem I Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnance za škodu I.10.3 Odpovědnost zaměstnavatele za škodu I Druhy odpovědnosti I Obecná odpovědnost I Odpovědnost při odvracení škody I Odpovědnost na odložených věcech I Rozsah náhrady škody I Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnavatele za škodu I.10.4 Společná ustanovení o odpovědnosti za škodu I.10.5 Zabezpečení při pracovních úrazech a nemocech z povolání I.11 Péče o zaměstnance I.11.1 Pracovní podmínky zaměstnanců I.11.2 Odborný rozvoj zaměstnanců I.11.3 Stravování zaměstnanců I.11.4 Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců I.11.5 Pracovní podmínky mladistvých Průvodce mzdovou problematikou

10 I.12 Agenturní zaměstnávání I.12.1 Právní úprava I.12.2 Agenturní zaměstnání - vymezení pojmu I.12.3 Povolení k provozování agentury práce I.12.4 Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce I.12.5 Pracovní smlouva zaměstnance agentury práce I.12.6 Písemný pokyn agentury práce I.12.7 Práva uživatele směrem k zaměstnanci agentury práce I.12.8 Dohoda o odpovědnosti I.12.9 Časové omezení dočasného přidělení zaměstnance agentury práce I Předčasné ukončení dočasného přidělení zaměstnance agentury práce I Zákaz dočasného přidělování některých skupin cizinců I Zaměstnávání osob se zdravotním postižením I Rovné pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance I Pracovní podmínky I Mzdové podmínky I Srovnatelný zaměstnanec uživatele I Uspokojení práv zaměstnance při nesplnění povinností I Vznik škody při agenturním zaměstnávání a její řešení I Odpovědnost za škodu způsobenou uživatelem zaměstnanci agentury práce I Odpovědnost za škodu způsobenou uživateli jednáním zaměstnance agentury práce II. CESTOVNÍ NÁHRADY II.1 Právní úprava II.2 Komu se cestovní náhrady vyplácejí II.2.1 Zaměstnanci II.2.2 Další skupiny osob II Osoby samostatně výdělečně činné II Společníci a jednatelé s.r.o II Osoby mimo pracovněprávní vztah II.3 Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce II.3.1 Obecná ustanovení o náhradách II Místo výkonu práce II Pracovní cesta II Pravidelné pracoviště II.3.2 Podmínky pracovní cesty II.3.3 Zahraniční pracovní cesta II.3.4 Cestovní náhrady při dohodách konaných mimo pracovní poměr Průvodce mzdovou problematikou 2015

11 II.4 Druhy cestovních náhrad II.4.1 Náhrada jízdních výdajů II Náhrada za použití osobního silničního motorového vozidla II Základní náhrada za použití osobního motorového vozidla II Náhrada za spotřebovanou pohonnou hmotu II Náhrada za použití vozidla při zahraniční pracovní cestě II Náhrada výdajů za místní hromadou dopravu II Předem dohodnuté přerušení pracovní cesty na straně zaměstnance II Náhrada jízdních výdajů k návštěvě rodiny II.4.2 Náhrada výdajů za ubytování II.4.3 Tuzemské a zahraniční stravné II Tuzemské stravné II Zahraniční stravné II.4.4 Náhrada nutných vedlejších výdajů II.4.5 Náhrady při přeložení a dočasném přidělení II.4.6 Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě II.4.7 Náhrady při výkonu práce v zahraničí II.4.8 Poskytnutí cestovních náhrad v rozpočtové (státní) sféře II.4.9 Náhrady při přijetí a přeložení II.4.10 Kapesné II.5 Společná ustanovení o cestovních náhradách II.5.1 Paušalizace cestovních náhrad II.5.2 Poskytování záloh na pracovní cesty a vyúčtování pracovních cest II.5.3 Zaokrouhlování při pracovních cestách II.5.4 Prokázání výdajů na pracovní cestu II.5.5 Informace o změnách při poskytování cestovních náhrad II.5.6 Člen rodiny, posouzení domácnosti II.5.7 Cestovní náhrady podle mezinárodních smluv II.5.8 Zmocňovací ustanovení II.5.9 Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných k výkonu práce III. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI III.1 Příjmy ze závislé činnosti III.1.1 Vymezení příjmů ze závislé činnosti III.1.2 Formy příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků III.1.3 Definice zaměstnance a zaměstnavatele III.1.4 Mezinárodní pronájem pracovní síly III.2 Příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně III.2.1 Náhrady cestovních výdajů související s činností, ze které plyne příjem ze závislé činnosti do výše stanovené zákoníkem práce a hodnota bezplatného stravování poskytovaného při pracovních cestách Průvodce mzdovou problematikou

12 III.2.2 Hodnota osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, pracovního oblečení a stejnokrojů určených pro výkon zaměstnání, mycích, čistících a desinfekčních prostředků a ochranných nápojů v rozsahu stanoveném zákoníkem práce včetně příspěvků na jejich udržování III.2.3 Částky přijaté zaměstnancem od zaměstnavatele, aby je jeho jménem vydal, nebo proplacení prokázaných výdajů z vlastních prostředků zaměstnance za zaměstnavatele III.2.4 Náhrady podle zákoníku práce za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce III.2.5 Povinná plnění zaměstnavatele na vytváření a dodržování pracovních podmínek pro výkon práce stanovená právním předpisem III.2.6 Částky poskytnuté paušálem III.3 Příjmy osvobozené od daně III.4 Základ daně III.4.1 Základ daně u příjmů zdaňovaných zálohou na daň III.4.2 Základ daně u příjmů na základě dohod o provedení práce zdaňovaných tzv. srážkovou daní III.5 Způsob zdanění III.5.1 Postup při zálohovém zdanění mezd III.5.2 Postup při použití srážkové daně III.6 Výpočet měsíční daňové povinnosti III.6.1 Příklad zdanění měsíčního příjmu srážkovou daní III.6.2 Příklady zdanění měsíčního příjmů zálohovou daní III.7 Limit pojistného III.8 Nezdanitelná část základu daně III.8.1 Odpočet hodnoty bezúplatného plnění III.8.2 Odpočet úroků z úvěrů na podporu bydlení III Podmínky odpočtu úroků z úvěru na podporu bydlení III Vymezení pojmu bytové potřeby III Limit odpočtu úroků z úvěru na podporu bydlení III Další podmínky pro možnost uplatnění odpočtu úroků z úvěru III.8.3 Odpočet příspěvků na penzijní připojištění III.8.4 Odpočet pojistného na soukromé životní pojištění III.8.5 Odpočet příspěvků člena odborové organizace této organizaci III.8.6 Odpočet úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání III.9 Slevy na dani III.9.1 Základní sleva III.9.2 Sleva na manželku (manžela) III.9.3 Základní sleva na invaliditu III.9.4 Rozšířená sleva na invaliditu III.9.5 Sleva na držitele průkazu ZTP/P III.9.6 Sleva na studenta Průvodce mzdovou problematikou 2015

13 III.9.7 Sleva za umístění dítěte III.9.8 Slevy na dani u nerezidentů III.9.9 Slevy za část zdaňovacího období III.10 Daňové zvýhodnění na vyživované děti III.10.1 Vyživované dítě III.10.2 Vyživované dítě a soustavná příprava na budoucí povolání III Studium na středních školách III Studium na vysokých školách III Statut studenta v souvislosti s mateřskou a rodičovskou dovolenou v daňových a jiných souvislostech III Výdělečná činnost III.10.3 Uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě III Formy a podmínky uplatnění daňového zvýhodnění v případě domácnosti s více vyživovanými dětmi III Posuzování vyživovaných dětí druha a družky ve společně hospodařící domácnosti III.11 Prokazování nezdanitelných částí, slev a daňového zvýhodnění III.11.1 Prokazování slev na dani podle 35ba ZDP III.11.2 Prokazování daňového zvýhodnění na vyživované dítě III.11.3 Prokazování uplatnění nezdanitelných částí základu daně III.12 Povinnosti plátců III.12.1 Vedení mzdových listů III.12.2 Potvrzení o zdanitelných příjmech III.12.3 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (růžový tiskopis MFin 5459) III.12.4 Vyúčtování srážkové daně (žlutý tiskopis MFin 5466) III.12.5 Řešení přeplatků a nedoplatků ( 38i ZDP) u daně a u záloh na daň III.12.6 Řešení přeplatků a nedoplatků ( 38d) u srážkové daně III.12.7 Uschovávání mzdových údajů III.13 Práva a povinnosti zaměstnance III.14 Lhůty platné v prostředí daně ze závislé činnosti III.14.1 Lhůty pro poplatníka III.14.2 Lhůty pro plátce III.15 Daňové prohlášení (tiskopis MFin 5457) III.16 Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění IV. ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU A PRACOVNÍ ÚRAZY IV.1 Škodná událost IV.2 Součinnost zaměstnavatele IV.3 Lhůty pro odvod pojistného IV.4 Výpočet pojistného pro účely odvodu zákonného pojištění IV.5 Minimální výše pojistného IV.6 Sazby pojistného Průvodce mzdovou problematikou

14 IV.7 Škody kryté zákonným pojištěním V. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V.1 Právní úprava V.2 Osobní rozsah zdravotního pojištění V.3 Zdravotní pojišťovny V.4 Postup při změně zdravotní pojišťovny V.5 Plátci pojistného V.6 Zaměstnanec a zaměstnavatel V.6.1 Zaměstnanec V.6.2 Zvláštní skupiny zaměstnanců V.6.3 Souběžné příjmy u prací konaných mimo pracovní poměr V.6.4 Zaměstnavatel V.6.5 Vyměřovací základ zaměstnance V Minimální vyměřovací základ zaměstnance V Vliv minimální mzdy na placení pojistného zaměstnavatelem V.7 Stát V.7.1 Snížení vyměřovacího základu u zdravotního pojištění odpočty V.8 Výše a odvod pojistného V.8.1 Oznamovací povinnost zaměstnavatele V.8.2 Kódy změn používané při vyplňování hromadných oznámení zaměstnavatele V.8.3 Dlužné pojistné a vratka přeplatku na pojistném V.8.4 Pokuty za neplnění oznamovací povinnosti a penále V.9 Osoby samostatně výdělečně činné V.9.1 Vyměřovací základ u OSVČ V.9.2 Přeplatek a nedoplatek pojistného OSVČ V.10 Osoby bez zdanitelných příjmů V.11 Evropská unie a zdravotní pojištění VI. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ VI.1 Právní úprava VI.2 Poplatníci pojistného VI.2.1 Zaměstnavatelé VI.2.2 Zaměstnanci VI.2.3 Osoby samostatně výdělečně činné VI.2.4 Osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění VI.2.5 Zahraniční zaměstnanci VI.3 Výše pojistného a sazby VI.4 Vyměřovací základ VI.4.1 Vyměřovací základ zaměstnavatele VI.4.2 Vyměřovací základ zaměstnance VI.4.3 Vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné VI Vedlejší samostatná výdělečná činnost VI Hlavní samostatná výdělečná činnost Průvodce mzdovou problematikou 2015

15 VI.4.4 Maximální vyměřovací základ VI.5 Odvod pojistného a jeho splatnost VI.5.1 Pojistné za zaměstnance a zaměstnavatele VI.5.2 Pojistné u osob samostatně výdělečně činných VI.6 Přeplatek na pojistném a dlužné pojistné VII. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ VII.1 Právní úprava VII.2 Okruh pojištěných osob VII.3 Oznamovací povinnost zaměstnavatelů VII.4 Podmínky účasti zaměstnanců na pojištění VII.4.1 Zaměstnání malého rozsahu VII.4.2 Zaměstnání na základě dohody o provedení práce VII.4.3 Souběh pojištění z více zaměstnání VII.4.4 Účast zaměstnanců na pojištění VII.5 Dávky nemocenského pojištění VII.5.1 Obecné podmínky nároku na dávky a jejich výplatu VII Nárok na dávky při zaměstnání malého rozsahu VII Ochranná lhůta VII Kdy nemá pojištěnec nárok na dávky VII Denní dávka a poměrná část denní dávky VII Rozhodné období VII Rozhodné skutečnosti pro výpočet dávek nemocenského pojištění VII.5.2 Nemocenské VII Podmínky nároku na nemocenské VII Podpůrčí doba u nemocenského VII Výše nemocenského VII.5.3 Peněžitá pomoc v mateřství VII Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství VII Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství VII Výše peněžité pomoci v mateřství VII.5.4 Ošetřovné VII Podmínky nároku na ošetřovné VII Podpůrčí doba u ošetřovného VII Výše ošetřovného VII.5.5 Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství VII Podmínky nároku na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství VII Podpůrčí doba u vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství VII Výše vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství VII.5.6 Uplatnění nároku na dávky VII Tiskopisy k uplatnění dávek nemocenského pojištění Průvodce mzdovou problematikou

16 VIII. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A VEDENÍ EVIDENČNÍCH LISTŮ DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ VIII.1 Základní povinnosti zaměstnavatelů VIII.1.1 Pojem zaměstnavatel VIII.1.2 Úkoly zaměstnavatele v důchodovém pojištění VIII.1.3 Orgány sociálního zabezpečení a adresy plátců důchodů VIII.1.4 Příslušnost zaměstnavatelů k plnění úkolů v důchodovém pojištění VIII Plnění úkolů zaměstnavatelů v některých případech VIII.2 Vedení podkladové evidence VIII.3 Uschovávání záznamů pro účely důchodového pojištění VIII.4 Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění VIII.4.1 Vedení ELDP VIII.4.2 Předkládání ELDP VIII.4.3 Okruh pojištěných osob - vznik a zánik účasti na pojištění VIII Podmínky účasti zaměstnanců na nemocenském pojištění VIII.4.4 Stejnopis ELDP VIII.4.5 Nesouhlas občana se zápisem zaměstnavatele v ELDP VIII.4.6 Způsob vyplňování ELDP VIII.5 Příklady vyplňování ELDP VIII.6 Sepisování a dokladování žádostí o důchod VIII.6.1 Potvrzování některých údajů na žádost zaměstnance nebo OSSZ VIII.6.2 Dokladování žádosti o důchody VIII.7 Ohlašovací povinnost při zaměstnávání důchodců VIII.8 Údaje potvrzované na žádost zaměstnance nebo OSSZ VIII.9 Důchodový věk VIII.9.1 Stanovení důchodového věku VIII.9.2 Stanovení důchodového věku u některých pojištěnců VIII Starobní důchod podle 74 zákona č. 155/1995 Sb VIII Starobní důchod podle 74a zákona č. 155/1995 Sb VIII Starobní důchod podle 76 zákona č. 155/1995 Sb VIII Starobní důchod podle nařízení vlády č. 363/2009 Sb VIII Starobní důchod podle 94 zákona č. 155/1995 Sb VIII.10 Stanovení výše důchodů VIII.10.1 Výpočtový základ VIII Rozhodné období VIII Vyměřovací základy VIII Vyloučené doby VIII Osobní vyměřovací základ VIII Redukce osobního vyměřovacího základu VIII.11 Doby pojištění a náhradní doby pojištění VIII.11.1 Doby pojištění VIII.11.2 Náhradní doby pojištění Průvodce mzdovou problematikou 2015

17 VIII.12 Procentní výměry důchodů VIII.12.1 Procentní výměra starobního důchodu VIII.12.2 Procentní výměra předčasného starobního důchodu VIII.12.3 Procentní výměra invalidního důchodu VIII.12.4 Procentní výměra vdovského a vdoveckého důchodu VIII.12.5 Procentní výměra sirotčího důchodu VIII.13 Vzorový výpočet starobního důchodu VIII.13.1 Výpočet důchodu podle 29 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. pro období od do VIII.13.2 Výpočet důchodu podle 31 zákona č. 155/1995 Sb., pro období do VIII.13.3 Výpočet důchodu podle 29 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. pro období od do VIII.13.4 Výpočet důchodu podle 31 zákona č. 155/1995 Sb., pro období do VIII.14 Invalidní důchod VIII.15 Vdovský a vdovecký důchod VIII.16 Sirotčí důchod VIII.17 Porušení povinností IX. ÚČAST ZAHRANIČNÍCH ZAMĚSTNANCŮ NA SOCIÁLNÍM A ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ V ČR IX.1 Příslušné předpisy a účast na pojištění u zaměstnanců ze států krytých koordinačními nařízeními EU či mezinárodní smlouvou o sociálním zabezpečení IX.1.1 Příslušné předpisy podle koordinačních nařízení EU IX Základní pravidlo IX Ustanovení o vyslání IX Souběžný výkon práce IX Obecná výjimka IX Bydliště IX.1.2 Příslušné předpisy podle bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení IX.1.3 Povinnosti související s účastí na pojištění při určení příslušných předpisů České republiky IX Zdravotní pojištění IX Důchodové a nemocenské pojištění IX Zákonné pojištění odpovědnosti IX.1.4 Povinnosti související s účastí na českém pojištění IX.1.5 Příslušné zahraniční předpisy Průvodce mzdovou problematikou

18 IX.2 Účast na pojištění podle české legislativy u zaměstnanců z tzv. nesmluvních států IX.2.1 Důchodové a nemocenské pojištění IX Účast zahraničních zaměstnanců IX Účast smluvních zaměstnanců IX.2.2 Zdravotní pojištění IX.2.3 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele IX.2.4 Zvláštní situace IX Důchodové a nemocenské pojištění IX Zdravotní pojištění IX.3 Dávky IX.3.1 Nárok na dávky u států krytých koordinačními nařízeními EU IX.3.2 Nárok na dávky u států krytých bilaterální smlouvou o sociálním zabezpečení IX.3.3 Nárok na dávky u států nesmluvních X. ZAMĚSTNÁVÁNÍ DŮCHODCŮ X.1 Právní úprava X.2 Pracovněprávní vztahy X.3 Odlišnosti při odměňování poživatelů invalidních důchodů X.4 Souběh příjmu a důchodu X.5 Předčasný starobní důchod a výdělečná činnost X.6 Ohlašovací povinnosti zaměstnavatele X.7 Odlišnosti poživatelů důchodů u zdravotního pojištění X.8 Specifika poživatelů důchodů z hlediska daně z příjmu fyzických osob X.9 Další odlišnosti u poživatelů starobních důchodů a invalidních důchodů X.10 Povinnost zaměstnavatele zaměstnávat osoby se zdravotním postižením XI. ZAMĚSTNÁVÁNÍ STUDENTŮ A UČŇŮ XI.1 Právní úprava XI.2 Způsobilost fyzické osoby v pracovněprávních vztazích, pracovní doba a druh práce mladistvých XI.2.1 Způsobilost fyzické osoby v pracovněprávních vztazích XI.2.2 Pracovní doba XI.2.3 Druh práce XI.3 Odměňování žáků, studentů a učňů XI.3.1 Dohoda o provedení práce XI.3.2 Dohoda o pracovní činnosti XI.3.3 Krátkodobý pracovní poměr XI.3.4 Zdanění studentů a učňů XI.3.5 Roční zúčtování Průvodce mzdovou problematikou 2015

19 XI.4 Účast na nemocenském pojištění, nárok na nemocenské XI.5 Další pracovněprávní nároky studentů XII. POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ K ÚŘADU PRÁCE XII.1 Zaměstnavatel a nelegální práce XII.1.1 Definice nelegální práce XII.1.2 Pokuty za umožnění výkonu nelegální práce XII.2 Poskytování součinnosti krajské pobočce Úřadu práce ČR XII.3 Uplatňování práva na zaměstnání XII.4 Úhrada kompenzace podle 44b zákona o zaměstnanosti XII.5 Agentury práce jako zaměstnavatel XII.6 Povinnost zaměstnavatele v souvislosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením XII.6.1 Rozšiřování možnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením XII.6.2 Spolupráce s Úřadem práce při zajišťování pracovní rehabilitace XII.6.3 Evidence zaměstnávaných osob se zdravotním postižením XII.6.4 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve výši povinného podílu XII.6.5 Příspěvky na zřízení chráněného pracovního místa XII.7 Zaměstnávání osob, které nejsou občany ČR XII.7.1 Oznámení volného pracovního místa XII.7.2 Informační povinnost XII.7.3 Další povinnosti v souvislosti se zaměstnáváním osob, které nejsou občany ČR XII.8 Aktivní politika zaměstnanosti XII.9 Umělecká, kulturní, sportovní nebo reklamní činnost dítěte XII.10 Kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti XII.11 Právní úprava XIII. ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM XIII.1 Kdo je považován za osobu se zdravotním postižením XIII.2 Poskytování příspěvků na zaměstnávání osob se zdravotním postižením XIII.2.1 Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením XIII.2.2 Chráněné pracovní místo XIII.2.3 Chráněné pracovní místo pro osobu samostatně výdělečně činnou XIII.3 Povinnosti zaměstnavatelů k osobám se zdravotním postižením XIII.3.1 Povinný podíl za rok XIII.3.2 Další povinnosti podle zákona o zaměstnanosti XIII.4 Správní delikty při zaměstnávání osob se zdravotním postižením Průvodce mzdovou problematikou

20 XIV. ČINNOST ORGÁNŮ INSPEKCE PRÁCE XIV.1 Struktura systému orgánů inspekce práce XIV.2 Zakotvení kontrolní činnosti a kompetence orgánů inspekce práce XIV.3 Subjekty podléhající kontrole orgánů inspekce práce XIV.4 Místní příslušnost XIV.5 Orgány spolupracující při kontrole orgánů inspekce práce XIV.6 Následná spolupráce orgánů inspekce práce a ostatních správních orgánů XIV.7 Oprávnění inspektora orgánu inspekce práce XIV.8 Povinnosti inspektora v kontrolním procesu XIV.9 Důsledky porušení povinností vyplývajících z právních předpisů XIV.9.1 Ukládání sankcí XIV.9.2 Správní delikty XIV.9.3 Obecná pravidla pro ukládání pokut XIV.9.4 Majetkové poměry kontrolované osoby - účastníka řízení při ukládání pokuty za správní delikt XIV.9.5 Zánik odpovědnosti za správní delikt XIV.10 Správní delikty zakotvené v zákoně o inspekci práce XIV.10.1 Porušení povinností na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance XIV.10.2 Přestupky a správní delikty na úseku rovného zacházení XIV.10.3 Přestupky a správní delikty na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr XIV.10.4 Přestupky a správní delikty na úseku odměňování zaměstnanců XIV.10.5 Přestupky a správní delikty na úseku náhrad XIV.10.6 Přestupky a správní delikty na úseku pracovní doby XIV.10.7 Přestupky a správní delikty na úseku dovolené XIV.10.8 Přestupky a správní delikty na úseku bezpečnosti práce XIV.10.9 Přestupky a správní delikty na úseku zvláštních podmínek některých zaměstnanců XIV Přestupky a správní delikty na bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví XIV Přestupky a správní delikty na úseku vyhrazených technických zařízení XIV Přestupky a správní delikty na úseku agenturního zaměstnávání XIV Přestupky a správní delikty na úseku výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dítěte XIV.11 Přestupky a správní delikty na úseku zaměstnanosti XIV.11.1 Rovné zacházení a zákaz diskriminace XIV.11.2 Zprostředkování zaměstnání XIV.11.3 Přestupek výkonu nelegální práce Průvodce mzdovou problematikou 2015

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2.

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2. OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA 13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI 15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT 16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ. 17 1.4 OSOBNÍ SPIS 18 1.5 OCHRANA OSOBNÍCH

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Kapitola 1 Povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 Kapitola 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Funkce mzdy 1) stimulační (motivační) uvnitř pracovního poměru motivuje ke snaze o jeho udržení, ke zvyšování kvalifikace atd. 2) regulační

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru KAPITOLA 1 Povinnosti zaměstnavatele k Úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 KAPITOLA 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

Pohotový společník personalisty

Pohotový společník personalisty OBSAH CD 1.2 STRANA 1 Obsah CD Pohotový společník personalisty 1. Obecné 1. Pověření zaměstnance 2. Zmocnění udělené zaměstnavatelem 3. Zmocnění udělené zaměstnancem 4. Odvolání zmocnění 5. Výpověď zmocnění

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

INFORMACE PRO KLIENTY 1

INFORMACE PRO KLIENTY 1 INFORMACE PRO KLIENTY 1 leden 2012 Cestovní náhrady Vážená klientko, vážený kliente! V důsledku změn Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 došlo i k zásadním změnám v oblasti poskytování cestovních

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Mzdová soustava, odměňování pracovníků

Mzdová soustava, odměňování pracovníků Mzdová soustava, odměňování pracovníků Odměňování pracovníků představuje odměnu za vykonanou práci. Je upraveno především v zákoníku práce. (www.zakonycr.cz/úplná znění vybraných zákonů/zakonik práce)

Více

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy!

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Podrobný popis změn ve mzdách od 1.1.2008 (verze 7.51a) Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Změny na základě zákona

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

1 1.1. 1 Pracovní právo. 1.1 Zákoník práce. Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout!

1 1.1. 1 Pracovní právo. 1.1 Zákoník práce. Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout! Přehled změn v mzdovém účetnictví a pracovním právu 1. Pracovní právo 1.1 Zákoník práce Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohoda o provedení práce 77 odst. 1 ZP předepsaná forma, ve které musí

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA

KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (i zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) Mgr. Ivana Svozilová KROKY ZAMĚSTNAVATELE PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme Zaměstnanecké benefity - obecné principy RNDr. Ivan BRYCHTA snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Novela pracovního práva

Novela pracovního práva Novela pracovního práva účinná od 1. ledna 2012 Od začátku letošního roku nastávají v oblasti pracovního práva poměrně zásadní změny, se kterými je třeba již od ledna počítat. Všechny změny jsou účinné

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: mzda, plat,

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Nový zákon o nemocenském pojištění

Nový zákon o nemocenském pojištění Nový zákon o nemocenském pojištění (podle právního stavu k 1. 1. 2009) 1. Nový zákon... 2 1.1. Kdo je nemocensky pojištěný?... 2 1.2. Skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny... 2 1.3. Co musí splnit

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

Dovolená a překážky v práci

Dovolená a překážky v práci ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Dovolená a překážky v práci v otázkách a odpovědích 2., aktualizované a rozšířené vydání Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Vzor citace: CHLÁDKOVÁ A.,

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Magdaléna Vyškovská daňový poradce

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Magdaléna Vyškovská daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev Magdaléna Vyškovská daňový poradce Změny v oblasti pracovního práva a jejich dopady na zdaňování zaměstnanců Nejvyšší správní soud ČR Brno, 20. 11. 2007

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2012

Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2012 Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2012 Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění vymezuje zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

A1/256/2006 11.12.2006

A1/256/2006 11.12.2006 adresa: Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 - Břevnov Registrace u MV ČR: VSP/1-1806/90-R tel.: 233 017 333 fax: 233 358 467 e-mail: cstv@cstv.cz internet: www.cstv.cz IČ: 00469548, DIČ: CZ00469548

Více