Přinášíme: Retail vyjadřuje podporu EDI Systém sledovatelnosti v cukrovarech TTD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přinášíme: Retail vyjadřuje podporu EDI Systém sledovatelnosti v cukrovarech TTD"

Transkript

1 casopis_35.qxd :56 StrÆnka 1 Přinášíme: Retail vyjadřuje podporu EDI Systém sledovatelnosti v cukrovarech TTD Téma dne: Standardy pro EDI komunikaci v ČR Systém GS1 ve zdravotnictví Partnerský program zahájen Novinky a informace: Transatlantické sympozium o RFID Konference Na Homolce Ze světa RFID a EPCglobal

2 casopis_35.qxd :56 StrÆnka 2

3 casopis_35.qxd :56 StrÆnka 3 Systém GS1 jednotná vize společný jazyk standardní řešení V hlavní roli kvalita identifikace... Na posledním valném shromáždění GS1 zaznělo několikrát v různém kontextu, že je nutné se v souvislosti s celosvětovou ekonomickou krizí zaměřit na tzv. core business. Čeština má pro tyto účely například krásný výraz - jádro pudla! Kde je tedy ono jádro pudla z hlediska využívání Systému GS1? Naše organizace je globálním specialistou na standardizaci v oblasti identifikace, automatického sběru dat a datové komunikace. Standardy GS1 pomáhají nejenom efektivněji vyrábět, skladovat, přepravovat, nakupovat i prodávat zboží, ale například také zajišťovat bezpečnost potravin, bojovat proti padělání léčiv nebo zajišťovat efektivní elektronickou komunikaci mezi obchodními partnery. Šíře záběru našich standardů se stále rozšiřuje. Je to dáno jednak rozvojem identifikačních a komunikačních technologií a jednak také zvyšujícími se požadavky praxe. Jaké ale jsou, respektive budou požadavky praxe v souvislosti s dopady ekonomické krize? Zatímco o mnoha jejích aspektech a případných dopadech můžeme stále pouze diskutovat, téma kvality čárových kódů se zdá být jasně formulovaným požadavkem, který zaznívá především ze strany obchodních řetězců. GS1 Czech Republic odstartovalo již koncem minulého roku v této souvislosti poměrně masivní spolupráci s některými obchodníky a nutno konstatovat, že již první výsledky měření kvality čárových kódů na úrovni spotřebitelských balení běžně prodávaných v maloobchodě, které se nyní zpracovávají, nejsou nijak oslnivé. V této oblasti nás čeká spousta společné práce, kterou lze bezesporu zařadit do již shora zmiňované kategorie core business. Kvalita čárových kódů, větší důraz na implementaci standardní identifikace a nárůst kvalitních řešení na bázi GS1 standardů, to jsou zároveň také aspekty akreditačního programu GS1 Czech Republic, o jehož přípravě a spuštění jsme vás informovali již téměř před rokem. Jsem hrdá na to, že nyní mohu představit první absolventy našeho Partnerského programu. Společnosti CODEWARE, s.r.o., EPRIN spol. s r.o., ICS Identifikační systémy, a.s., JaGa, spol. s r.o. a Kodys, spol. s r.o. splnily všechna stanovená kritéria a jsou oprávněny používat logo Akreditovaný partner GS1 Czech Republic. Vidím v tom opět důraz na kvalitu, onen návrat k základům naší činnosti, protože GS1 je organizací, která má úzce spolupracovat s poskytovateli služeb a řešení pro koncové uživatele Systému GS1. Vedle kvality čárových kódů bychom neměli pouštět ze zřetele význam správné identifikace a kvality dat u každého produktu, který vstupuje do logistického řetězce. Jde o to, že i sebelépe označený produkt je v zásadě neprodejný, pokud k němu neexistují správná data nebo pokud tato data nejsou uložena v databázi konkrétního obchodního partnera, který data o výrobku právě potřebuje. Kvalitní data jsou předpokladem kvalitního toku informací a ten je vhodné založit na efektivně fungující standardní EDI komunikaci... Máte pocit, že se vzdalujeme od jádra pudla? Osobně si myslím, že nikoliv. kontakt: GS1 CZECH REPUBLIC Na Pankráci Praha 4 T F E koordinace poradenství pro Systém GS1 metodika

4 casopis_35.qxd :56 StrÆnka 4 2 Informace z GS1 Czech Republic Rozšíření a obměna týmu Sdružení GS1 Czech Republic má aktuálně 11 zaměstnanců. Rozšířil se tým spolupracovníků v naší servisní organizaci GS1Servis.cz, kde nyní pracují kromě ředitele Tomáše Martocha ještě projektový manažer Karel Černý a koordinátorka projektů Petra Martochová. Také se personálně obměnilo složení Výboru GS1 Czech Republic. Nového zástupce nominovala společnost Makro C&C ČR, zastupovat ji bude Miloš Hammer, a rovněž tak společnost Opavia Lu, která jmenovala Petra Šyce. Výbor GS1 Czech Republic byl posílen o druhého zástupce retailu. Je jím společnost Globus ČR, k.s., kterou bude zastupovat Miroslav Exner. Glubus je dlouholetým a velmi aktivním uživatelem Systému GS1. I z tohoto důvodu bude její účast na řízení GS1 Czech Republic přínosem. AKTUÁLNÍ STAV DATABÁZE ZAPOJENÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Počet firem zapojených do Systému GS1 Celkem Z toho výrobci a distributoři obchodníci dodavatelé pro Systém GS1 ostatní projednávané registrace 5/ Nový web již v létě Počínaje II. pololetím budou spuštěny nové webové stránky GS1 Czech Republic. Kromě zcela nového designu, který rámcově navazuje na design stránek mateřské organizace, bude nové provedení přehlednější a pro návštěvníka srozumitelnější. Stránky budou postupně a dále soustavně plněny aktuálními informacemi a důležitými příspěvky s odkazy. Omlouváme se současně uživatelům Systému GS1 za prodloužený čas úprav, neboť i nás zaskočil rozsah celé akce. Školicí program nabízí cílené semináře GS1 Czech Republic pořádá pro uživatele Systému GS1 semináře s cílem zlepšení znalostí na zvolené téma a současně získání přehledu o možnostech integrovaného Systému GS1. Okruh témat existujících seminářů je podle aktuálního vývoje a obecné potřeby průběžně rozšiřován. Aktuální nabídka je přístupná na Jako novinku připravujeme jednodenní seminář věnovaný výlučně technickým firmám ve snaze podat aktuální informace, představit novinky Systému GS1, podpořit tyto firmy ve snaze správně implementovat jednotlivé prvky know-how a současně mít možnost konzultace, doteku praxe a vnímání odezvy trhu na rychle se měnící situaci. Chile přivítala General Assembly 2009 Valné shromáždění GS1 se letos konalo v polovině května v chilském Santiagu. Úvodní řeč přednesla chilská ministryně zemědělství Marigen Hornkohlová, která překvapila všechny přítomné delegáty velmi dobrou znalostí problematiky GS1 standardů. Vyzdvihla především efektivní a finančně nenáročné řešení, které Systém GS1 nabízí v oblasti vysledovatelnosti potravin. Uvedla, že pro chilské hospodářství, které je významnou měrou orientováno na vývoz ovoce, zeleniny, masa, vína, ryb a mořských plodů, je právě vysledovatelnost a bezpečnost potravin klíčovým tématem. Chile exportuje do téměř stovky zemí světa, přičemž skoro 50% čerstvého ovoce a zeleniny nebo surovin pro výrobu ovocných šťáv na evropském trhu je chilského původu. Závěrem ministryně poděkovala všem delegátům za konstruktivní přístup k tvorbě a implementaci standardů, které významně napomáhají ke zvyšování efektivity globálního logistického řetězce. Finance a nové ratifikace Poté se slova ujal výkonný ředitel GS1 Miguel Lopera. Seznámil delegáty s výsledky činnosti a s plněním rozpočtu za uplynulý rok. Dále byla přednesena zpráva Výboru pro standardizaci, která konstatovala, že bylo ratifikováno 156 dílčích standardů. Do procesu tvorby a vývoje standardů bylo zapojeno více než 150 organizací, z nichž bylo zhruba 42% koncových uživatelů, 33% poskytovatelů služeb (providerů, technických společností) a 20% připadlo na zástupce jednotlivých národních organizací GS1. Projekty, volby a workshopy Delegáti Valného shromáždění byli dále seznámeni s klíčovými tématy a projekty v rámci hlavních produktů GS1, tj. BarCodes, ecom, GDSN a EPCglobal. Robert McDonald, předseda Správní rady GS1. Archiv GS1 Poté byl prodiskutován a následně schválen roční plán činnosti a rozpočet na finanční rok 2009/2010. Delegáti po velmi živé diskusi odhlasovali také záměr revidovat definici základních služeb, které by měly být lokálně poskytovány jednotlivými národními organizacemi, a rovněž další postupné kroky vedoucí k posílení federativního uspořádání globální organizace GS1. V závěru Valného shromáždění proběhly volby do řídicího orgánu GS1, kterým je Správní rada. Do jeho čela byl opětovně zvolen Robert McDonald, P&G, a na pozice místopředsedů byli zvoleni Zygmunt Mierdorf (Metro Group) a José Lopez (Nestlé). General Assembly 2009 v Santiagu bylo doprovázeno celou řadou workshopů a seminářů zaměřených na využití globálních standardů jak v tradičních, tak i v nově se rozvíjejících sektorech. Kromě pracovních setkání je Valné shromáždění příležitostí pro neformální výměnu zkušeností a v neposlední řadě také pro společenská setkání nejvyšších představitelů lokálních řídicích orgánů a ředitelů národních organizací se členy globálního řídicího orgánu Správní rady.

5 casopis_35.qxd :56 StrÆnka 5 3 Retail Summit 2009 Sdružení GS1 se stalo partnerem a současně zlatým sponzorem letošního ročníku nejvýznamnější akce v oblasti maloobchodu s více než 800 účastníky konference Retail Summit Hlavní témata konference se zabývala globální ekonomickou recesí, jejími možnými dopady na maloobchod a nástroji, jak těmto problémům čelit. Vzhledem k připravovanému projektu datové synchronizace bylo v hlavním programu velmi sledovaným bodem vystoupení Urs-Ulricha Katzensteina ze společnosti Metro Group. Ve svém příspěvku Vztah k dodavatelům v pojetí Metro Group -- základem jsou kvalitní data se věnoval datové Konference Na Homolce GS1 Czech Republic uspořádalo ve spolupráci se společnostmi Pharmdata, s.r.o. a Kodys, spol. s r.o. seminář na téma Využívání standardní identifikace ve zdravotnictví. Seminář směrovaný na management nemocnic, vedoucí IT, vedoucí lékáren a pracovníky zodpovědné za logistické procesy ve zdravotnických zařízeních se konal v konferenčních prostorách Nemocnice Na Homolce. Jako hosté vystoupili ředitel ON Mladá Boleslav Josef Langer, vedoucí informatiky FN Plzeň Zdeněk Páv a v neposlední řadě Feargal McGroarty, vědecký pracovník Nemocnice sv. Jakuba v Dublinu. synchronizaci a přínosům vyplývajícím z optimalizace procesů pro obchodníky i dodavatele. V závěru své prezentace rovněž oznámil plány spuštění datové synchronizace v jednotlivých zemích střední Evropy, kde společnost Metro působí, s tím, že tyto plány jsou v souladu s připravovaným pilotním projektem. Tématu datové synchronizace a jejím přínosům byla věnována rovněž část sekce Obchod & nové technologie, kde příspěvky na toto téma přednesli a následné panelové diskuse se zúčastnili Jan Čejka ze společnosti Makro ČR, Michal Gašparín ze společnosti Nestlé Česko a Tomáš Martoch ze společnosti GS1Servis.cz, s.r.o. Tomáš Martoch dat. Luboš Doležal zdůraznil především potřebu komplexního pohledu na řešení problematiky ve zdravotnictví, a to jak z hlediska použití standardů, tak i z hlediska nasazení různých technologií a nosičů identifikace. Celý seminář byl doplněn několika video ukázkami nasazení prezentované technologie v praxi. Poznatky z praxe potvrdily význam standardních dat Seminář zahájila ředitelka GS1 Czech Republic Pavla Cihlářová, která představila Systém GS1 a zdůraznila přínosy, které nasazení standardní identifikace může v oblasti zdravotnictví přinést. Jako nejdůležitější aspekty uvedla snížení nákladů a zvýšení bezpečnosti pacienta. Zmínila také snazší stahování problematických léků nebo zdravotnických prostředků v důsledku zajištění lepší přehlednosti v rámci celého zásobovacího řetězce. Hned z další prezentace, kterou přednesl host z Irska, bylo patrné, jak významnou roli může hrát standardizace a důsledné zavedení automatické identifikace a snímání při léčbě hemofilie. Byla zde vyčíslena návratnost celé investice a také úspory, kterých bylo dosaženo za dva roky od nasazení popisovaného řešení. Během semináře zazněly také příspěvky obou spolupořádajících společností. Josef Šimáček ze společnosti Pharmdata hovořil o významu kvalitních kmenových dat pro hladký průběh objednávání a zásobování nemocnic a nemocničních lékáren. Služby, které společnost Pharmdata poskytuje, jsou směřovány také do oblasti datového managementu a komunikace dat. Oba příspěvky z nemocniční praxe potvrdily potřebu kvalitních dat, automatické identifikace a využívání standardů GS1 pro zabezpečení lepšího fungování zdravotnického zařízení jako celku a pro zlepšení péče o pacienta. K ucelenému pohledu na prezentovanou tematiku přispěla také prezentace společnosti Kodys, spol. s r.o., akreditovaný partner GS1 Czech Republic, která předvedla celou škálu HW a SW prostředků pro automatickou identifikaci a snímání Seminář zahájila ředitelka GS1 Czech Republic Pavla Cihlářová. Archiv GS1 Czech Republic Kladná odezva si žádá pokračování Podle prvních ohlasů, žádostí o opakování podobné akce minimálně v regionu Moravy, zájmu o prezentace a všeobecně živých konzultací ve volných chvílích o přestávce mezi jednotlivými bloky přednášek lze soudit, že takto koncipovaná setkání jsou velmi žádoucí, mají příznivou odezvu a jsou hodnocena jako přínosná. Nejde pouze o vysvětlení možných přínosů a zlepšení, které správná implementace standardů Systému GS1 ve zdravotnickém sektoru zaručuje, ale působivé byly zejména ozvěny praxe z úst odborníků. Zahraniční příspěvek současně dokumentoval unikátnost a globální působení Systému GS1 a jeho univerzálnost. Domníváme se, že dostatek nezkreslených informací je v době, kdy mnoho zdravotnických zařízení prochází zásadními změnami a mnohá se nacházejí na prahu důležitých ekonomicko-organizačních rozhodnutí s možnými dlouhodobými důsledky, extrémně důležitý. GS1 Czech Republic bude proto v trendu podávání přesných, profesionálních a nezastaralých informací, podpořených praktickými ukázkami pro zdravotnický sektor, pokračovat. Pavla Cihlářová

6 casopis_35.qxd :56 StrÆnka 6 4 Transatlantické sympozium hodnotilo přínosy RFID Dnes už jen málokdo z odborné veřejnosti pochybuje o výhodách využití RFID technologií v oblasti logistiky a řízení dodavatelského řetězce. Sympozium o přínosech RFID pro konečného spotřebitele a společnost se zaměřením na sociální oblast se uskutečnilo v rámci obchodního dialogu US - EU ve dnech května 2009 v Bruselu s účastí zástupce českých organizací na ochranu spotřebitele. Přínosný workshop Samotnému sympoziu předcházel workshop pořádaný Evropskou komisí. Nejzajímavější témata příspěvků se týkala oblastí: Využití RFID pro identifikaci nebezpečných nákladů Případová studie se týkala pilotního projektu transportu radioaktivního paliva a shrnutí zkušeností z realizace dalších pilotních projektů na téma využití RFID pro identifikaci nebezpečných nákladů. Identifikaci RFID je samozřejmě možné využít i pro kontrolu svozu a likvidace odpadu viz některé případy z nedávné minulosti. Využití RFID v poštovním provozu Světová poštovní unie spustila projekt kontroly kvality v mezinárodním poštovním provozu, kde používá RFID. Roste rovněž využívání těchto technologií jednotlivými poštovními operátory, především v reverzní logistice, řízení kvality, bezpečnosti a službách track & trace. TTI (Transatlantic Traceability Infrastructure) Jedná se o sérii pilotních projektů, jejichž účastníky jsou obchodní organizace z obou stran Atlantiku. Cílem je ověřit funkčnost EPCIS systémů a standardů EPCglobal v dalších odvětvích. Hlavními řešenými úkoly jsou sdílení dat, včetně spolupráce s kontrolními a celními orgány, nastavení postupů pro boj proti falzifikátům a vysledovatelnost i v dalších odvětvích, jako je spotřební elektronika, farmacie, textilní průmysl atd. zvýšení bezpečnosti jejich pohybu městem. Rovněž další prezentace této sekce se zabývaly možnostmi využití RFID technologií při řešení otázek spojených se stárnutím populace, sociálním znevýhodněním, zlepšením kvality života a podobně. Zdravotnictví je žhavé téma nejen v České republice. Sekci věnovanou využití RFID v tomto sektoru provázela velmi živá diskuse, a to jak z pohledu bezpečnosti pacienta a kvality péče, tak i efektivity procesů a dodavatelského řetězce. Tématem sympozia podporovaného v rámci spolupráce mezi oběma břehy Atlantiku byla oblast společenských dopadů těchto technologií. I proto bylo velmi dobré, že v oficiálním programu měla v rámci českého předsednictví v EU svého zástupce i naše republika. Účastníky hlavního dne sympozia provázela témata vysledovatelnosti a udržitelného rozvoje. Hned první sekce byla zaměřena na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj. Úvodní prezentace seznámila účastníky s využitím RFID technologie pro kontrolu obchodu s tropickým dřevem mezi Evropou a Libérií v rámci rozvojového programu LiberFor, jehož cílem je zabránit nelegálnímu obchodování a likvidaci deštných pralesů. Další přednáška byla věnována využití RFID pro kontrolu kvality zpracování dřeva v dřevozpracujícím průmyslu ve Finsku. V panelové diskusi byla věnována pozornost recyklaci a využití RFID pro sledování životního cyklu přístrojů spotřební elektroniky, včetně boje proti padělkům. Sekce e-accessibility, kterou moderoval zástupce českých organizací na ochranu spotřebitele David Pešek, byla zahájena případovou studií projektu Smartline. Ten byl realizován v nizozemském Haagu, kde využili aktivních RFID tagů a senzorů v rámci navrženého systému pro interaktivní předávání informací zrakově postiženým ke David Pešek moderoval část programu. Archiv GS1 Czech Republic Jak bylo uvedeno, jen v USA zemře ročně zbytečně na následky pochybení způsobených lékaři a zdravotnickým personálem přes 98 tisíc lidí. I z těchto důvodů je zřejmé, že zavedení standardů pro identifikaci ve zdravotnictví je klíčové pro navazující aktivity typu ehealth. Výhodám, které technologie RFID přinášejí konečnému spotřebiteli, se věnovala další sekce s hlavním zaměřením na bezpečnost potravin a zboží běžné spotřeby, na vysledovatelnost a principy varování před nebezpečnými výrobky. Zástupce norského zpracovatele masa společnosti Nortura prezentoval zkušenosti z projektu využití RFID pro označování hospodářských zvířat a následně pro vysledovatelnost masa a masných výrobků. Prezentace ze sympozia je možné získat na portálu případně na stránkách Evropské komise věnované problematice RFID. Tomáš Martoch

7 casopis_35.qxd :56 StrÆnka 7 5 GS1Servis.cz aktuality o činnosti Datová synchronizace Hlavním úkolem servisní organizace zůstává v tomto období příprava a realizace pilotního projektu datové synchronizace. Proto tým posílil Karel Černý, projektový manažer s bohatými zkušenostmi v oblasti elektronické komunikace, EDI a community managementu. Pro pilotní projekt, podporovaný ECR iniciativou s aktivní účastí řetězců Makro C&C ČR a Globus ČR, byla vybrána kategorie drogistického zboží. Dodavatelskou část týmu tvoří jak mezinárodní společnosti, tak i výrobci se sídlem v ČR. Technické ověření funkčnosti řešení GDSN je přitom jen jednou z oblastí řešených v pilotním projektu. Hlavním cílem je sjednocení datové struktury pro kmenová data a jednotný proces zalistování výrobku v datovém katalogu. Ideálně by zalistovací proces měl probíhat již bez zalistovacích karet. Po dojednání obchodních podmínek by nákupčí stáhl obchodní a logistická data o výrobku z datového katalogu a takřka okamžitě by bylo možné začít zboží objednávat. Po dokončení pilotního projektu bude v případě pozitivního vyhodnocení probíhat fáze výběru poskytovatele řešení datového katalogu. Projekty v oblasti RFID-EPC GS1Servis.cz pokračuje v přípravě a realizaci dalších projektů, především EPC laboratoře a jejího zapojení do evropské sítě EPCLabs Network, kterou již tvoří celkem 10 laboratoří. Dalším významným projektem, který je financován z prostředků EU, je RACE RFID Network (RFID in Europe), jehož cílem je podpořit využívání technologií RFID-EPC, a to především v sektoru malých a středních firem, a pomoci při odstraňování bariér. Připravován je také pilotní projekt využití Systému GS1 v sektoru zdravotnictví. Projekt From Farm to the Fork, který je zaměřen na využití technologií RFID pro vysledovatelnost masa, je financován z fondů spolupráce mezi ČR a Norskem a realizován ve spolupráci s Českou asociací zpracovatelů masa a norskou společností Nortura. inzerce EDITEL - VAŠE PRVNÍ VOLBA PRO EDI KONTINUITA EDITEL slaví 15 let svého života a i v EDI je to věk, který svědčí o zralosti a zodpovědnosti, který oceňují naši zákazníci STABILITA Jsme mezinárodně působící skupina, která poskytuje své služby v 17 zemích střední a východní Evropy ZÁKAZNÍK Spokojenost našich zákazníků je naším prvořadým cílem a zároveň i motivací, abychom se trvale soustředili na tento cíl KVALITA Podněty našich zákazníků jsou pro nás inspirací, abychom dosáhli ještě vyšší kvality našich služeb INOVACE Sledujeme trendy, rozvoj EDI a především potřeby našich zákazníků, což nám pomáhá poskytovat nejenom to, co je aktuální, ale především to, co je prospěšné pro našeho zákazníka TECHNOLOGIE Naše technologické zázemí v prostředí IBM a T-Systems je zárukou nejvyšší bezpečnosti a současně i kvality PRODUKTY Disponujeme řadou B2B řešení, která jsou dostupná pro instituce všech velikostí a všech oborů NAŠI ZAMĚSTNANCI Znalosti a zkušenosti našich zaměstnanců nás již 15 let potvrzují v pozici lídra v poskytování EDI služeb v České republice Rádi se podělíme o tyto hodnoty, abychom ještě více zhodnotili Vaše obchodní úspěchy! EDITEL CZ s.r.o., Pod Višňovkou 31, Praha 4, Tel.: , Fax: ,

8 casopis_35.qxd :57 StrÆnka 8 B-EP NOVINKA kvalitní stolní tiskárny tiskové rozlišení 203 dpi tiskové rozlišení 203 nebo 300 dpi NOVINKA B-852 kompaktní velkoformátová stolní tiskárna (A4) tiskové rozlišení 300 dpi ORIGINÁLNÍ TTR BARVICÍ PÁSKY DS3478 pro kódy 1D i 2D

9 casopis_35.qxd :57 StrÆnka 9 7 inzerce Novinky a informace ze světa RFID a EPCglobal Konference Future of the Internet Pod záštitou českého předsednictví EU proběhla v Praze ve dnech května konference Future of the Internet věnovaná otázkám spojeným s budoucím rozvojem internetu z pohledu globálních otázek energetické bezpečnosti, ochrany informací, bezpečnostních hrozeb, udržitelného rozvoje, stárnutí populace, přístupu ke vzdělání a role vědy a výzkumu. V programu hlavní části konference vystoupila EU komisařka Viviane Reding, která oznámila publikování Doporučení Evropské komise pro oblast RFID a povinnost členských zemí implementovat tato doporučení do místní legislativy. Dále hovořila o zahájení prací na Sdělení Evropské komise pro oblast Internet věcí, jež by mělo být publikováno v červnu Další dny konference byly věnované workshopům a setkáním projektových týmů. Konference navázala na předchozí akce, včetně konference Internet of Things / Future of the Internet konané loňského roku v Nice. Na témata spojená s obchodním využitím Internet of Things a RFID technologií se soustředil workshop Internet of Things, jehož partnery byly společně GS1 in Europe a GS1 Czech Republic. Více informací na Prezentace z workshopu společně s finálním reportem bude k dispozici rovněž na stránkách Evropské komise věnované problematice RFID a Internetu věcí. a 2. narozeniny portálu RFID-EPC Dne oslavil portál RFID-EPC již druhé narozeniny! Naleznete jej na webové adrese Měsíčně ho navštíví více než tisícovka čtenářů. Někteří z nich se také aktivně zapojili do publikačních aktivit. Cílem portálu RFID-EPC je poskytnout návštěvníkům platformu nejen pro šíření, ale zároveň i pro sdílení informací o vývoji a implementaci technologie RFID a standardů GS1 EPCglobal. Provozovatelem portálu je GS1 Czech Republic, portál vznikl ve spolupráci s koordinačním výborem pracovní skupiny pro RFID-EPC. V letošním roce se portál RFID-EPC stal komunikační platformou projektu RACE Network RFID. Projekt RACE Network RFID Evropská komisařka pro oblast informačních technologií a médií Viviane Reding oznámila zahájení tříletého projektu RACE Network RFID podporovaného v rámci 7. rámcového programu EU. Evropská komise aktivně podporuje využívání RFID. Jde o technologii, která generuje přínosy v celé řadě oblastí, například ve zdravotnictví, v optimalizaci logistiky, v řízení zásobovacího řetězce a v neposlední řadě zabezpečuje monitoring dopadů na životní prostředí v rámci udržitelného rozvoje. Vizí projektu je vytvořit proaktivní celoevropskou platformu, znalostní expertní síť s cílem zvýšení konkurenceschopnosti členských zemí EU v oblasti adopce a využívání technologií RFID. Tato platforma umožní využívat přínosy technologií RFID a Internetu věcí, přičemž úkolem je zajistit spotřebitelům i podnikatelským subjektům právo volby, transparentnost a kontrolu při jejich využívání. Současně s tím pak vysvětlit využívání těchto technologií v rámci hlavních směrů a trendů vývoje informačních a komunikačních technologií. Do projektu RACE Network RFID je aktuálně zapojeno 25 partnerů ze 17 členských zemí EU. Zástupcem České republiky v projektu je Internet věcí o. p. s., mezi jejíž zakladatele patří sdružení GS1 Czech Republic a GS1Servis.cz s.r.o. Více informací o projektu je možné získat na portálu a oficiálních stránkách projektu Tomáš Martoch, Daniel Lopour

10 casopis_35.qxd :57 StrÆnka 10

11 casopis_35.qxd :57 StrÆnka 11 9 Partnerský program je již realitou Partnerský program GS1 zahájen (výňatek z tiskové zprávy, která prošla v průběhu II. čtvrtletí vybranými periodiky a informovala o posledním vývoji programu) Sdružení GS1 Czech Republic oficiálně odstartovalo Partnerský program, jehož cílem je akreditace vybraných dodavatelů pro Systém GS1 se zaměřením na komplexní služby cílovým zákazníkům. Hlavním smyslem projektu je dosažení vyšší míry jistoty a preciznosti v oblasti implementace Systému GS1 v celém spektru existujícího know-how, a to formou těsné partnerské spolupráce. Podmínky a vstupní kritéria pro získání akreditace jsou postaveny na dlouhodobé a úzké spolupráci s těmito technickými firmami, na znalosti jejich vnitřní organizace, přístupu k zákazníkům a posouzení řady referenčních projektů. Dne byla za přítomnosti prezidenta sdružení GS1 Czech Republic Jaroslava Camplíka a Zdeňka Vonáska, člena výboru a odborného garanta projektu, oficiálně předána osvědčení o akreditaci společnostem: CODEWARE, s.r.o., EPRIN spol. s r.o., ICS Identifikační systémy, a.s., JaGa, spol. s r.o. a KODYS, spol. s r.o. Tyto firmy mimo jiné přijaly morální závazek budování značky představující garanci kvality, profesionality a korektního jednání. Byl tak položen základ k budoucímu otevřenému, avšak úzkému okruhu firem, které jsou oprávněny využívat logo GS1 Czech Republic Accredited Partner. Praha Kontakt: Michal Bílý, obchodní ředitel, GS1 Czech Republic, Opakovaně se vracíme k tématu, které považujeme za mimořádně důležité, neboť představuje významný zlom ve vnímání působení technických firem ve smyslu poskytovalů služeb, jakožto nezastupitelných stavebních kamenů procesu implementace Systému GS1 jeho uživatelům. Poprvé však téma Partnerského programu rozvádíme v pozici nositele a garanta širokého know-how, který se již může opřít o praktické zkušenosti skupiny zakládajících členů, jejich prostřednictvím vnímat reálné odezvy trhu a případně pružněji reagovat na aktuální podněty. Přítomnost prezidenta sdružení GS1 Czech Republic Jaroslava Camplíka a dalšího člena výboru Zdeňka Vonáska na startovní čáře dlouhodobé spolupráce dokládá míru důležitosti a důraz, který tomuto projektu organizace GS1 Czech Republic přikládá. Proč tomu tak je? Na otázku, co vede management sdružení k tak vážnému pojímaní celé akce, lze uvést hned několik odpovědí: Při současném nevyhnutelném trendu globalizace obchodu je potřeba správně implementovaného standardu, který zaručuje jednoznačnost, přesnost, efektivitu a současně ekonomické přínosy, stále aktuálnější. Praxe ukazuje, že potřebné kroky k zavedení standardů nejsou vždy prováděny v souladu s mezinárodně přijatou a platnou normou. Nejčastějším důvodem tohoto stavu bývá ze strany technických firem nedostatečná informovanost, užívání zastaralých postupů a již překonaných informací. Nabídku předání zkušeností, možnost sdílení nejnovějších informací a včasných upozornění na změny a vývojové trendy považuje sdružení GS1 Czech Republic za základ zlepšení stavu na trhu. GS1 je organizací, která nemůže být ve stabilním styku s koncovými uživateli ve smyslu přítomnosti řešení konkrétní problematiky v terénu. Pomáhá řešit danou problematiku na vyžádání, není však schopna sledovat projekty jednotlivých technických firem, korigovat je a případně upozorňovat na nevhodnost některých řešení. V této souvislosti se v některých případech může dostat i do pozice poradce firmě, která nabízí řešení se sníženou realizační perspektivou. Těsnější spojení s partnery, kteří konzultují konkrétní situaci s koncovými uživateli, pomůže vnímat problematiku zřetelněji a lépe, pružněji reagovat na požadavky uživatelů. V neposlední řadě i zahraniční zkušenosti sesterských, zejména evropských GS1 organizací ukazují na oboustranně přínosnou spolupráci uvedeného typu. I v okolních státech vznikají obdobná partnerství, a to nikoli proto, že by mateřská organizace GS1 k tomuto kroku vydala pokyn. Vývoj na trhu v podobném evropském regionu si obdobný postup jednoduše vynutil. Předpokladem k dobrému vývoji programů v jednotlivých zemích je vždy velice korektní přístup všech zainteresovaných partnerů, a to i přes skutečnost, že se tito partneři mohou nacházet v pozicích přímých konkurentů na trhu. Z tohoto důvodu byl připraven Etický kodex, který každý z přistupujících partnerů akceptoval a který je základem pro morální závazek korektního jednání partnerů. Na tomto místě je třeba zdůraznit naprostou dobrovolnost tohoto aktu, neboť jakékoli vynucené jednání v uvedeném směru logicky nevede ke kýžené spolupráci a žádoucím výsledkům. A co dál? Je zřejmé, že v Partnerském programu nastává ta těžší část práce, tj. reálná činnost, reálná spolupráce, reálná podpora. GS1 Czech Republic v roli koordinátora připraví počáteční témata k průběžnému řešení. Základní představou je omezený počet pracovních setkání během roku (dvě až tři schůzky), na kterých budou řešena aktuální témata, podány základní informace o novinkách v Systému GS1, budou připravena doplňující kritéria pro případný vstup dalších členů, kteří projeví zájem o členství v rodině stávajících partnerů. Je zřejmé, že témata návazná přinese reálný vývoj situace na trhu, skutečná potřeba a měnící se priority v lokálním prostředí ovlivněném rozvojem globálního obchodu a souvisejících vztahů. Současně budou stanoveny podmínky pro obhajobu pro každoroční obnovení přiznané akreditace, rozsah

GS1 System. Systém GS1 v logistice

GS1 System. Systém GS1 v logistice Systém GS1 v logistice GS1 System Logistika je jednou z typických oblastí uplatnění standardů Systému GS1, které slouží k automatické identifikaci zboží a elektronické výměně dat mezi obchodními partnery.

Více

Mezinárodní standard pro obchod a logistiku

Mezinárodní standard pro obchod a logistiku Mezinárodní standard pro obchod a logistiku Daniel Lopour Kdo jsme? Czech Republic Plně integrovaná globální organizace GS1 vznikla na počátku roku 2005 spojením EAN International a Uniform Code Council

Více

Studie efektivity EDI komunikace 2011. Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice

Studie efektivity EDI komunikace 2011. Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice Studie efektivity EDI komunikace 2011 Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice 2 Efektivní přenos a zpracování dokladů v rámci jednotlivých obchodních transakcí je cílem GS1 v oblasti elektronické

Více

Elektronická komunikace. 18. sympozium EDI (FACT a eb)

Elektronická komunikace. 18. sympozium EDI (FACT a eb) Elektronická komunikace 18. sympozium EDI (FACT a eb) Kdo jsme dnes? GS1 Czech Republic neziskové, zájmové sdružení právnických osob; jediný oprávněný subjekt zastupující zájmy globální organizace GS1

Více

Czech Republic. Datová synchronizace se blíží! Vytěžte z ní maximum. www.gs1cz.org

Czech Republic. Datová synchronizace se blíží! Vytěžte z ní maximum. www.gs1cz.org Datová synchronizace se blíží! Vytěžte z ní maximum www.gs1cz.org Klíčové důvody úspěchu dynastie Qin 1. Zavedli jednotný psaný jazyk (Mandarin) 2. Zavedli společnou měnu 3. Zavedli jednotný rozchod nápravy

Více

Správná identifikace léků - základ boje proti padělkům Petra Fuchsíková Produktový manažer EPC/RFID

Správná identifikace léků - základ boje proti padělkům Petra Fuchsíková Produktový manažer EPC/RFID Správná identifikace léků - základ boje proti padělkům Petra Fuchsíková Produktový manažer EPC/RFID Obsah Představení společnosti GS1 Czech republic Možnosti standardizace Milníky nadcházejícího období

Více

Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur!

Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur! Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur! Obsah ÚVOD: CO: PROČ: JAK: Elektronická fakturace a spolupráce mezi ČS a Skupinou ČEZ Popis služby Přínosy elektronické fakturace

Více

VÝZNAM, PŘÍNOSY A ŘEŠENÍ IDENTIFIKACE PACIENTŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ ZEBRA TECHNOLOGIES 17/09/2014 ROMAN ŠEDIVÝ

VÝZNAM, PŘÍNOSY A ŘEŠENÍ IDENTIFIKACE PACIENTŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ ZEBRA TECHNOLOGIES 17/09/2014 ROMAN ŠEDIVÝ VÝZNAM, PŘÍNOSY A ŘEŠENÍ IDENTIFIKACE PACIENTŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ ZEBRA TECHNOLOGIES 17/09/2014 ROMAN ŠEDIVÝ BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER CEE ZEBRA TECHNOLOGIES EUROPE LIMITED ZEBRA TECHNOLOGIES HISTORIE

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem :

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem : PŘÍPADOVÉ STUDIE AGADOS, s.r.o. AGADOS s.r.o. je společnost, která vyrábí vysoce spolehlivé výrobky. Jednou z priorit firmy je kvalita vyráběných přívěsů. Jejich dlouhověkost je zajištěna kvalitním designérským,

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 Praha 17.09.2014 Jiří Voves Proč otazník v názvu přednášky? Nové technologie Nové přístrojové vybavení Nové postupy Nová data Data

Více

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte hned! LFS Vaše softwarové řešení pro optimalizaci řízení skladu, které zároveň snižuje celkové náklady na logistiku 100% zaměřeno na řízení skladu

Více

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Náš zákazník Tesco Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Skladování, doprava a správa vybavení prodejen Všechny Tesco obchodní jednotky potřebují, mimo samotné vlastní

Více

Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví

Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví Ing. Svatopluk Beneš SMS spol. s r.o. NIS Vysoké Tatry 2007 Trendy: Integrace zdravotní péče Současné nemocniční systémy již nejsou dostačujícím řešením ve velkých

Více

Evropské statementy o nemocničním

Evropské statementy o nemocničním Evropské statementy o nemocničním lékárenství V následujícím textu jsou uvedeny Evropské statementy o nemocničním lékárenství. Jedná se o společně přijaté vyjádření, čeho by měly všechny evropské systémy

Více

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Ing. Richard Bejr 20. uživatelská konference firmy ORTEX, 21. a 22.května 2009 1 Nová verze 9.2 Rozšíření desetinných míst u cen za měrnou jednotku Rozšíření

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov ehealth z pohledu krajů Proč ehealth? ehealth není jen elektronické zdravotnictví vnímáme ho jako komplexní využívání

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Logistika. Ilona Šilhartová. StaproAKORD

Logistika. Ilona Šilhartová. StaproAKORD Logistika Ilona Šilhartová StaproAKORD Logistika - popis Komplexní logistika léčiv a materiálu - od příjmu komodit na sklad až po výdej v čase potřeby Řešení provozu: 1/centrálních skladů - léků (nemocniční

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Zákaznická SW řešení Obecný úvod

Zákaznická SW řešení Obecný úvod Zákaznická SW řešení Obecný úvod Verze 2015-04-10 Obsah 1 Úvod...3 2 Tisk přepravních štítků z vlastního SW...4 2.1 Přepravní štítek...4 2.2 Datový soubor MPSEXPDATA...4 2.3 Identifikace klienta...5 2.4

Více

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Případová studie Name Description Projektové řízení pro progresivní společnost Implementace systému Atollon Workshop ve společnosti WDF Version

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

30.dubna 2010. Ing. Miloslav Kavka

30.dubna 2010. Ing. Miloslav Kavka SNÍŽENÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ SPOTŘEBNÍ ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL 30.dubna 2010 Ing. Miloslav Kavka Agenda 1. Představení a cíl projektu 2. Časový harmonogram projektu 3. Představení projektu a projektového týmu

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

Přinášíme: Kvalita čárových kódů Nejčastější chyby při tvorbě a aplikaci symbolů RFID v oblasti textilního průmyslu RFID-EPC laboratoř pro vás Téma

Přinášíme: Kvalita čárových kódů Nejčastější chyby při tvorbě a aplikaci symbolů RFID v oblasti textilního průmyslu RFID-EPC laboratoř pro vás Téma Přinášíme: Kvalita čárových kódů Nejčastější chyby při tvorbě a aplikaci symbolů RFID v oblasti textilního průmyslu RFID-EPC laboratoř pro vás Téma dne: GS1 GTS vysledovatelnost Novinky a informace: Projekt

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více

7. rámcový program BEZPEČNOST. Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz

7. rámcový program BEZPEČNOST. Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 7. rámcový program BEZPEČNOST Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 1 BEZPEČNOST přístup k programu technologicky orientovaný výzkum (vítáno užití existujících technologií pro účely bezpečnosti) socio

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

Živé ehealth projekty ICZ

Živé ehealth projekty ICZ Živé ehealth projekty ICZ Michal Opatřil, ICZ a. s. ICT ve zdravotnictví 2011, 22. 9. Praha Michal Opatřil ICZ a.s. 2011 www.i.cz 1 Živé ehealth... Co pro nás znamenají živé ehealth projekty: Regionální

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

Rozvoj ehealth a Telefónica O2

Rozvoj ehealth a Telefónica O2 Rozvoj ehealth a Telefónica O2 INSPO Praha, 13.března 2010 Filip Linhart ehealth Project Manager Telefónica O2, Czech Republic Představení skupiny Telefónica založena v roce 1924 v současné době má zhruba

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří FONS, 20.9.2010, Pardubice Bc. Pavel Jezdinský www.medila.cz medila@medila.cz Obsah Co potřebujeme řídit Řízení laboratoří MIS? Řízení

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU Ing. Jindřich Fialka 15. května 2013 Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

ehealth na Vysočině David Zažímal

ehealth na Vysočině David Zažímal ehealth na Vysočině David Zažímal Projekty ehealth Vysočiny uskutečněné probíhající plánované SWLab e@mbulance ERP QI nový NIS MarkQ NeOS emedocs mhealth analýza NIS elektronický podpis 2 ehealth projekty

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Systémy čárových kódů

Systémy čárových kódů Systémy čárových kódů Reference společnosti Barco Tisk a aplikace etiket Název: Barco, s.r.o. Adresa Okružní 741 686 05 Uh. Hradiště Vypracoval: E-mail: Jindřich Kočica Senior Sales Manager sales@barco.cz

Více

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama Dlouhodobé partnerství poradenství sortiment Service služby partnerské smlouvy Skladové hospodářství Procesní analýzy Služby HARTMANN Zprostředkování dotací

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Reportingová platforma v České spořitelně

Reportingová platforma v České spořitelně Reportingová platforma v České spořitelně Agenda Implementované prostředí Cognos 8 v ČS Marek Varga, Česká spořitelna, a.s. Využití platformy Cognos z pohledu businessu Petr Kozák, Česká spořitelna, a.s.

Více

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme MUDr.Svatopluk Němeček,MBA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA základní informace - Největší lůžkové zařízení v Moravskoslezském kraji - Právní forma : příspěvková

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020 OBSAH POSLÁNÍ ČSSZ... 3 VIZE ČSSZ... 3 STRATEGICKÉ CÍLE PRO OBDOBÍ 2014 2020... 4 1. Klientský přístup a posílení významného postavení ČSSZ mezi orgány veřejné

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Aplikovaný vývoj RFID technologií

Aplikovaný vývoj RFID technologií Aplikovaný vývoj RFID technologií Aplikovaný vývoj RFID technologií Ing. Jakub Unucka, GABEN Ostrava 21.3.2013 1 2 Gaben, spol. s r.o. Ostravská společnost zabývající se AutoID Snímače čárových kódů Mobilní

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH?

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? Stručný kontrolní seznam pro malé a střední podniky *) Iniciativa pro férový obchod je národní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů

Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů Parlament České republiky Poslanecká sněmovna Zdravotní výbor Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů Farmakoekonomie, racionální předepisování a mezisektorová komunikace

Více

1. Zaměření projektu (1)

1. Zaměření projektu (1) ESF JPD Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost CZ.4..7/4.1../87 INTERNAL CONTROL ACADEMY Eurodan, s.r.o. Ing. Rodan Svoboda +4 6 49 svoboda@eurodan.cz www.eurodan.cz 1. Zaměření projektu (1) Záměr projektu

Více

Microsoft Dynamics. Společnost HAWLE získala jednotný obchodně publikační systém s napojením na Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics. Společnost HAWLE získala jednotný obchodně publikační systém s napojením na Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics Společnost HAWLE získala jednotný obchodně publikační systém s napojením na Microsoft Dynamics NAV Přehled Země: Česká republika Odvětví: Výroba, prodej Profil zákazníka Společnost HAWLE

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha

ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha Elektronické zdravotnictví Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví Účel: Vytvoření

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice Aktuální stav přípravy Národní strategie elektronického zdravotnictví v České republice 17. září 2014 Malostranský palác, Praha Konference ICT ve zdravotnictví Ing. Martin Zeman Oddělení poradců a strategií

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Všechny naše výrobky jsou v neutrálním balení!

Všechny naše výrobky jsou v neutrálním balení! O nás Společnost abix, s.r.o. Slovenská republika byla založena v roce 2006 a předmětem jejího podnikání je výroba a prodej spotřebního materiálu pro tisková zařízení. Dnes patří společnost k předním výrobcům

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více