Přinášíme: Retail vyjadřuje podporu EDI Systém sledovatelnosti v cukrovarech TTD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přinášíme: Retail vyjadřuje podporu EDI Systém sledovatelnosti v cukrovarech TTD"

Transkript

1 casopis_35.qxd :56 StrÆnka 1 Přinášíme: Retail vyjadřuje podporu EDI Systém sledovatelnosti v cukrovarech TTD Téma dne: Standardy pro EDI komunikaci v ČR Systém GS1 ve zdravotnictví Partnerský program zahájen Novinky a informace: Transatlantické sympozium o RFID Konference Na Homolce Ze světa RFID a EPCglobal

2 casopis_35.qxd :56 StrÆnka 2

3 casopis_35.qxd :56 StrÆnka 3 Systém GS1 jednotná vize společný jazyk standardní řešení V hlavní roli kvalita identifikace... Na posledním valném shromáždění GS1 zaznělo několikrát v různém kontextu, že je nutné se v souvislosti s celosvětovou ekonomickou krizí zaměřit na tzv. core business. Čeština má pro tyto účely například krásný výraz - jádro pudla! Kde je tedy ono jádro pudla z hlediska využívání Systému GS1? Naše organizace je globálním specialistou na standardizaci v oblasti identifikace, automatického sběru dat a datové komunikace. Standardy GS1 pomáhají nejenom efektivněji vyrábět, skladovat, přepravovat, nakupovat i prodávat zboží, ale například také zajišťovat bezpečnost potravin, bojovat proti padělání léčiv nebo zajišťovat efektivní elektronickou komunikaci mezi obchodními partnery. Šíře záběru našich standardů se stále rozšiřuje. Je to dáno jednak rozvojem identifikačních a komunikačních technologií a jednak také zvyšujícími se požadavky praxe. Jaké ale jsou, respektive budou požadavky praxe v souvislosti s dopady ekonomické krize? Zatímco o mnoha jejích aspektech a případných dopadech můžeme stále pouze diskutovat, téma kvality čárových kódů se zdá být jasně formulovaným požadavkem, který zaznívá především ze strany obchodních řetězců. GS1 Czech Republic odstartovalo již koncem minulého roku v této souvislosti poměrně masivní spolupráci s některými obchodníky a nutno konstatovat, že již první výsledky měření kvality čárových kódů na úrovni spotřebitelských balení běžně prodávaných v maloobchodě, které se nyní zpracovávají, nejsou nijak oslnivé. V této oblasti nás čeká spousta společné práce, kterou lze bezesporu zařadit do již shora zmiňované kategorie core business. Kvalita čárových kódů, větší důraz na implementaci standardní identifikace a nárůst kvalitních řešení na bázi GS1 standardů, to jsou zároveň také aspekty akreditačního programu GS1 Czech Republic, o jehož přípravě a spuštění jsme vás informovali již téměř před rokem. Jsem hrdá na to, že nyní mohu představit první absolventy našeho Partnerského programu. Společnosti CODEWARE, s.r.o., EPRIN spol. s r.o., ICS Identifikační systémy, a.s., JaGa, spol. s r.o. a Kodys, spol. s r.o. splnily všechna stanovená kritéria a jsou oprávněny používat logo Akreditovaný partner GS1 Czech Republic. Vidím v tom opět důraz na kvalitu, onen návrat k základům naší činnosti, protože GS1 je organizací, která má úzce spolupracovat s poskytovateli služeb a řešení pro koncové uživatele Systému GS1. Vedle kvality čárových kódů bychom neměli pouštět ze zřetele význam správné identifikace a kvality dat u každého produktu, který vstupuje do logistického řetězce. Jde o to, že i sebelépe označený produkt je v zásadě neprodejný, pokud k němu neexistují správná data nebo pokud tato data nejsou uložena v databázi konkrétního obchodního partnera, který data o výrobku právě potřebuje. Kvalitní data jsou předpokladem kvalitního toku informací a ten je vhodné založit na efektivně fungující standardní EDI komunikaci... Máte pocit, že se vzdalujeme od jádra pudla? Osobně si myslím, že nikoliv. kontakt: GS1 CZECH REPUBLIC Na Pankráci Praha 4 T F E koordinace poradenství pro Systém GS1 metodika

4 casopis_35.qxd :56 StrÆnka 4 2 Informace z GS1 Czech Republic Rozšíření a obměna týmu Sdružení GS1 Czech Republic má aktuálně 11 zaměstnanců. Rozšířil se tým spolupracovníků v naší servisní organizaci GS1Servis.cz, kde nyní pracují kromě ředitele Tomáše Martocha ještě projektový manažer Karel Černý a koordinátorka projektů Petra Martochová. Také se personálně obměnilo složení Výboru GS1 Czech Republic. Nového zástupce nominovala společnost Makro C&C ČR, zastupovat ji bude Miloš Hammer, a rovněž tak společnost Opavia Lu, která jmenovala Petra Šyce. Výbor GS1 Czech Republic byl posílen o druhého zástupce retailu. Je jím společnost Globus ČR, k.s., kterou bude zastupovat Miroslav Exner. Glubus je dlouholetým a velmi aktivním uživatelem Systému GS1. I z tohoto důvodu bude její účast na řízení GS1 Czech Republic přínosem. AKTUÁLNÍ STAV DATABÁZE ZAPOJENÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Počet firem zapojených do Systému GS1 Celkem Z toho výrobci a distributoři obchodníci dodavatelé pro Systém GS1 ostatní projednávané registrace 5/ Nový web již v létě Počínaje II. pololetím budou spuštěny nové webové stránky GS1 Czech Republic. Kromě zcela nového designu, který rámcově navazuje na design stránek mateřské organizace, bude nové provedení přehlednější a pro návštěvníka srozumitelnější. Stránky budou postupně a dále soustavně plněny aktuálními informacemi a důležitými příspěvky s odkazy. Omlouváme se současně uživatelům Systému GS1 za prodloužený čas úprav, neboť i nás zaskočil rozsah celé akce. Školicí program nabízí cílené semináře GS1 Czech Republic pořádá pro uživatele Systému GS1 semináře s cílem zlepšení znalostí na zvolené téma a současně získání přehledu o možnostech integrovaného Systému GS1. Okruh témat existujících seminářů je podle aktuálního vývoje a obecné potřeby průběžně rozšiřován. Aktuální nabídka je přístupná na Jako novinku připravujeme jednodenní seminář věnovaný výlučně technickým firmám ve snaze podat aktuální informace, představit novinky Systému GS1, podpořit tyto firmy ve snaze správně implementovat jednotlivé prvky know-how a současně mít možnost konzultace, doteku praxe a vnímání odezvy trhu na rychle se měnící situaci. Chile přivítala General Assembly 2009 Valné shromáždění GS1 se letos konalo v polovině května v chilském Santiagu. Úvodní řeč přednesla chilská ministryně zemědělství Marigen Hornkohlová, která překvapila všechny přítomné delegáty velmi dobrou znalostí problematiky GS1 standardů. Vyzdvihla především efektivní a finančně nenáročné řešení, které Systém GS1 nabízí v oblasti vysledovatelnosti potravin. Uvedla, že pro chilské hospodářství, které je významnou měrou orientováno na vývoz ovoce, zeleniny, masa, vína, ryb a mořských plodů, je právě vysledovatelnost a bezpečnost potravin klíčovým tématem. Chile exportuje do téměř stovky zemí světa, přičemž skoro 50% čerstvého ovoce a zeleniny nebo surovin pro výrobu ovocných šťáv na evropském trhu je chilského původu. Závěrem ministryně poděkovala všem delegátům za konstruktivní přístup k tvorbě a implementaci standardů, které významně napomáhají ke zvyšování efektivity globálního logistického řetězce. Finance a nové ratifikace Poté se slova ujal výkonný ředitel GS1 Miguel Lopera. Seznámil delegáty s výsledky činnosti a s plněním rozpočtu za uplynulý rok. Dále byla přednesena zpráva Výboru pro standardizaci, která konstatovala, že bylo ratifikováno 156 dílčích standardů. Do procesu tvorby a vývoje standardů bylo zapojeno více než 150 organizací, z nichž bylo zhruba 42% koncových uživatelů, 33% poskytovatelů služeb (providerů, technických společností) a 20% připadlo na zástupce jednotlivých národních organizací GS1. Projekty, volby a workshopy Delegáti Valného shromáždění byli dále seznámeni s klíčovými tématy a projekty v rámci hlavních produktů GS1, tj. BarCodes, ecom, GDSN a EPCglobal. Robert McDonald, předseda Správní rady GS1. Archiv GS1 Poté byl prodiskutován a následně schválen roční plán činnosti a rozpočet na finanční rok 2009/2010. Delegáti po velmi živé diskusi odhlasovali také záměr revidovat definici základních služeb, které by měly být lokálně poskytovány jednotlivými národními organizacemi, a rovněž další postupné kroky vedoucí k posílení federativního uspořádání globální organizace GS1. V závěru Valného shromáždění proběhly volby do řídicího orgánu GS1, kterým je Správní rada. Do jeho čela byl opětovně zvolen Robert McDonald, P&G, a na pozice místopředsedů byli zvoleni Zygmunt Mierdorf (Metro Group) a José Lopez (Nestlé). General Assembly 2009 v Santiagu bylo doprovázeno celou řadou workshopů a seminářů zaměřených na využití globálních standardů jak v tradičních, tak i v nově se rozvíjejících sektorech. Kromě pracovních setkání je Valné shromáždění příležitostí pro neformální výměnu zkušeností a v neposlední řadě také pro společenská setkání nejvyšších představitelů lokálních řídicích orgánů a ředitelů národních organizací se členy globálního řídicího orgánu Správní rady.

5 casopis_35.qxd :56 StrÆnka 5 3 Retail Summit 2009 Sdružení GS1 se stalo partnerem a současně zlatým sponzorem letošního ročníku nejvýznamnější akce v oblasti maloobchodu s více než 800 účastníky konference Retail Summit Hlavní témata konference se zabývala globální ekonomickou recesí, jejími možnými dopady na maloobchod a nástroji, jak těmto problémům čelit. Vzhledem k připravovanému projektu datové synchronizace bylo v hlavním programu velmi sledovaným bodem vystoupení Urs-Ulricha Katzensteina ze společnosti Metro Group. Ve svém příspěvku Vztah k dodavatelům v pojetí Metro Group -- základem jsou kvalitní data se věnoval datové Konference Na Homolce GS1 Czech Republic uspořádalo ve spolupráci se společnostmi Pharmdata, s.r.o. a Kodys, spol. s r.o. seminář na téma Využívání standardní identifikace ve zdravotnictví. Seminář směrovaný na management nemocnic, vedoucí IT, vedoucí lékáren a pracovníky zodpovědné za logistické procesy ve zdravotnických zařízeních se konal v konferenčních prostorách Nemocnice Na Homolce. Jako hosté vystoupili ředitel ON Mladá Boleslav Josef Langer, vedoucí informatiky FN Plzeň Zdeněk Páv a v neposlední řadě Feargal McGroarty, vědecký pracovník Nemocnice sv. Jakuba v Dublinu. synchronizaci a přínosům vyplývajícím z optimalizace procesů pro obchodníky i dodavatele. V závěru své prezentace rovněž oznámil plány spuštění datové synchronizace v jednotlivých zemích střední Evropy, kde společnost Metro působí, s tím, že tyto plány jsou v souladu s připravovaným pilotním projektem. Tématu datové synchronizace a jejím přínosům byla věnována rovněž část sekce Obchod & nové technologie, kde příspěvky na toto téma přednesli a následné panelové diskuse se zúčastnili Jan Čejka ze společnosti Makro ČR, Michal Gašparín ze společnosti Nestlé Česko a Tomáš Martoch ze společnosti GS1Servis.cz, s.r.o. Tomáš Martoch dat. Luboš Doležal zdůraznil především potřebu komplexního pohledu na řešení problematiky ve zdravotnictví, a to jak z hlediska použití standardů, tak i z hlediska nasazení různých technologií a nosičů identifikace. Celý seminář byl doplněn několika video ukázkami nasazení prezentované technologie v praxi. Poznatky z praxe potvrdily význam standardních dat Seminář zahájila ředitelka GS1 Czech Republic Pavla Cihlářová, která představila Systém GS1 a zdůraznila přínosy, které nasazení standardní identifikace může v oblasti zdravotnictví přinést. Jako nejdůležitější aspekty uvedla snížení nákladů a zvýšení bezpečnosti pacienta. Zmínila také snazší stahování problematických léků nebo zdravotnických prostředků v důsledku zajištění lepší přehlednosti v rámci celého zásobovacího řetězce. Hned z další prezentace, kterou přednesl host z Irska, bylo patrné, jak významnou roli může hrát standardizace a důsledné zavedení automatické identifikace a snímání při léčbě hemofilie. Byla zde vyčíslena návratnost celé investice a také úspory, kterých bylo dosaženo za dva roky od nasazení popisovaného řešení. Během semináře zazněly také příspěvky obou spolupořádajících společností. Josef Šimáček ze společnosti Pharmdata hovořil o významu kvalitních kmenových dat pro hladký průběh objednávání a zásobování nemocnic a nemocničních lékáren. Služby, které společnost Pharmdata poskytuje, jsou směřovány také do oblasti datového managementu a komunikace dat. Oba příspěvky z nemocniční praxe potvrdily potřebu kvalitních dat, automatické identifikace a využívání standardů GS1 pro zabezpečení lepšího fungování zdravotnického zařízení jako celku a pro zlepšení péče o pacienta. K ucelenému pohledu na prezentovanou tematiku přispěla také prezentace společnosti Kodys, spol. s r.o., akreditovaný partner GS1 Czech Republic, která předvedla celou škálu HW a SW prostředků pro automatickou identifikaci a snímání Seminář zahájila ředitelka GS1 Czech Republic Pavla Cihlářová. Archiv GS1 Czech Republic Kladná odezva si žádá pokračování Podle prvních ohlasů, žádostí o opakování podobné akce minimálně v regionu Moravy, zájmu o prezentace a všeobecně živých konzultací ve volných chvílích o přestávce mezi jednotlivými bloky přednášek lze soudit, že takto koncipovaná setkání jsou velmi žádoucí, mají příznivou odezvu a jsou hodnocena jako přínosná. Nejde pouze o vysvětlení možných přínosů a zlepšení, které správná implementace standardů Systému GS1 ve zdravotnickém sektoru zaručuje, ale působivé byly zejména ozvěny praxe z úst odborníků. Zahraniční příspěvek současně dokumentoval unikátnost a globální působení Systému GS1 a jeho univerzálnost. Domníváme se, že dostatek nezkreslených informací je v době, kdy mnoho zdravotnických zařízení prochází zásadními změnami a mnohá se nacházejí na prahu důležitých ekonomicko-organizačních rozhodnutí s možnými dlouhodobými důsledky, extrémně důležitý. GS1 Czech Republic bude proto v trendu podávání přesných, profesionálních a nezastaralých informací, podpořených praktickými ukázkami pro zdravotnický sektor, pokračovat. Pavla Cihlářová

6 casopis_35.qxd :56 StrÆnka 6 4 Transatlantické sympozium hodnotilo přínosy RFID Dnes už jen málokdo z odborné veřejnosti pochybuje o výhodách využití RFID technologií v oblasti logistiky a řízení dodavatelského řetězce. Sympozium o přínosech RFID pro konečného spotřebitele a společnost se zaměřením na sociální oblast se uskutečnilo v rámci obchodního dialogu US - EU ve dnech května 2009 v Bruselu s účastí zástupce českých organizací na ochranu spotřebitele. Přínosný workshop Samotnému sympoziu předcházel workshop pořádaný Evropskou komisí. Nejzajímavější témata příspěvků se týkala oblastí: Využití RFID pro identifikaci nebezpečných nákladů Případová studie se týkala pilotního projektu transportu radioaktivního paliva a shrnutí zkušeností z realizace dalších pilotních projektů na téma využití RFID pro identifikaci nebezpečných nákladů. Identifikaci RFID je samozřejmě možné využít i pro kontrolu svozu a likvidace odpadu viz některé případy z nedávné minulosti. Využití RFID v poštovním provozu Světová poštovní unie spustila projekt kontroly kvality v mezinárodním poštovním provozu, kde používá RFID. Roste rovněž využívání těchto technologií jednotlivými poštovními operátory, především v reverzní logistice, řízení kvality, bezpečnosti a službách track & trace. TTI (Transatlantic Traceability Infrastructure) Jedná se o sérii pilotních projektů, jejichž účastníky jsou obchodní organizace z obou stran Atlantiku. Cílem je ověřit funkčnost EPCIS systémů a standardů EPCglobal v dalších odvětvích. Hlavními řešenými úkoly jsou sdílení dat, včetně spolupráce s kontrolními a celními orgány, nastavení postupů pro boj proti falzifikátům a vysledovatelnost i v dalších odvětvích, jako je spotřební elektronika, farmacie, textilní průmysl atd. zvýšení bezpečnosti jejich pohybu městem. Rovněž další prezentace této sekce se zabývaly možnostmi využití RFID technologií při řešení otázek spojených se stárnutím populace, sociálním znevýhodněním, zlepšením kvality života a podobně. Zdravotnictví je žhavé téma nejen v České republice. Sekci věnovanou využití RFID v tomto sektoru provázela velmi živá diskuse, a to jak z pohledu bezpečnosti pacienta a kvality péče, tak i efektivity procesů a dodavatelského řetězce. Tématem sympozia podporovaného v rámci spolupráce mezi oběma břehy Atlantiku byla oblast společenských dopadů těchto technologií. I proto bylo velmi dobré, že v oficiálním programu měla v rámci českého předsednictví v EU svého zástupce i naše republika. Účastníky hlavního dne sympozia provázela témata vysledovatelnosti a udržitelného rozvoje. Hned první sekce byla zaměřena na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj. Úvodní prezentace seznámila účastníky s využitím RFID technologie pro kontrolu obchodu s tropickým dřevem mezi Evropou a Libérií v rámci rozvojového programu LiberFor, jehož cílem je zabránit nelegálnímu obchodování a likvidaci deštných pralesů. Další přednáška byla věnována využití RFID pro kontrolu kvality zpracování dřeva v dřevozpracujícím průmyslu ve Finsku. V panelové diskusi byla věnována pozornost recyklaci a využití RFID pro sledování životního cyklu přístrojů spotřební elektroniky, včetně boje proti padělkům. Sekce e-accessibility, kterou moderoval zástupce českých organizací na ochranu spotřebitele David Pešek, byla zahájena případovou studií projektu Smartline. Ten byl realizován v nizozemském Haagu, kde využili aktivních RFID tagů a senzorů v rámci navrženého systému pro interaktivní předávání informací zrakově postiženým ke David Pešek moderoval část programu. Archiv GS1 Czech Republic Jak bylo uvedeno, jen v USA zemře ročně zbytečně na následky pochybení způsobených lékaři a zdravotnickým personálem přes 98 tisíc lidí. I z těchto důvodů je zřejmé, že zavedení standardů pro identifikaci ve zdravotnictví je klíčové pro navazující aktivity typu ehealth. Výhodám, které technologie RFID přinášejí konečnému spotřebiteli, se věnovala další sekce s hlavním zaměřením na bezpečnost potravin a zboží běžné spotřeby, na vysledovatelnost a principy varování před nebezpečnými výrobky. Zástupce norského zpracovatele masa společnosti Nortura prezentoval zkušenosti z projektu využití RFID pro označování hospodářských zvířat a následně pro vysledovatelnost masa a masných výrobků. Prezentace ze sympozia je možné získat na portálu případně na stránkách Evropské komise věnované problematice RFID. Tomáš Martoch

7 casopis_35.qxd :56 StrÆnka 7 5 GS1Servis.cz aktuality o činnosti Datová synchronizace Hlavním úkolem servisní organizace zůstává v tomto období příprava a realizace pilotního projektu datové synchronizace. Proto tým posílil Karel Černý, projektový manažer s bohatými zkušenostmi v oblasti elektronické komunikace, EDI a community managementu. Pro pilotní projekt, podporovaný ECR iniciativou s aktivní účastí řetězců Makro C&C ČR a Globus ČR, byla vybrána kategorie drogistického zboží. Dodavatelskou část týmu tvoří jak mezinárodní společnosti, tak i výrobci se sídlem v ČR. Technické ověření funkčnosti řešení GDSN je přitom jen jednou z oblastí řešených v pilotním projektu. Hlavním cílem je sjednocení datové struktury pro kmenová data a jednotný proces zalistování výrobku v datovém katalogu. Ideálně by zalistovací proces měl probíhat již bez zalistovacích karet. Po dojednání obchodních podmínek by nákupčí stáhl obchodní a logistická data o výrobku z datového katalogu a takřka okamžitě by bylo možné začít zboží objednávat. Po dokončení pilotního projektu bude v případě pozitivního vyhodnocení probíhat fáze výběru poskytovatele řešení datového katalogu. Projekty v oblasti RFID-EPC GS1Servis.cz pokračuje v přípravě a realizaci dalších projektů, především EPC laboratoře a jejího zapojení do evropské sítě EPCLabs Network, kterou již tvoří celkem 10 laboratoří. Dalším významným projektem, který je financován z prostředků EU, je RACE RFID Network (RFID in Europe), jehož cílem je podpořit využívání technologií RFID-EPC, a to především v sektoru malých a středních firem, a pomoci při odstraňování bariér. Připravován je také pilotní projekt využití Systému GS1 v sektoru zdravotnictví. Projekt From Farm to the Fork, který je zaměřen na využití technologií RFID pro vysledovatelnost masa, je financován z fondů spolupráce mezi ČR a Norskem a realizován ve spolupráci s Českou asociací zpracovatelů masa a norskou společností Nortura. inzerce EDITEL - VAŠE PRVNÍ VOLBA PRO EDI KONTINUITA EDITEL slaví 15 let svého života a i v EDI je to věk, který svědčí o zralosti a zodpovědnosti, který oceňují naši zákazníci STABILITA Jsme mezinárodně působící skupina, která poskytuje své služby v 17 zemích střední a východní Evropy ZÁKAZNÍK Spokojenost našich zákazníků je naším prvořadým cílem a zároveň i motivací, abychom se trvale soustředili na tento cíl KVALITA Podněty našich zákazníků jsou pro nás inspirací, abychom dosáhli ještě vyšší kvality našich služeb INOVACE Sledujeme trendy, rozvoj EDI a především potřeby našich zákazníků, což nám pomáhá poskytovat nejenom to, co je aktuální, ale především to, co je prospěšné pro našeho zákazníka TECHNOLOGIE Naše technologické zázemí v prostředí IBM a T-Systems je zárukou nejvyšší bezpečnosti a současně i kvality PRODUKTY Disponujeme řadou B2B řešení, která jsou dostupná pro instituce všech velikostí a všech oborů NAŠI ZAMĚSTNANCI Znalosti a zkušenosti našich zaměstnanců nás již 15 let potvrzují v pozici lídra v poskytování EDI služeb v České republice Rádi se podělíme o tyto hodnoty, abychom ještě více zhodnotili Vaše obchodní úspěchy! EDITEL CZ s.r.o., Pod Višňovkou 31, Praha 4, Tel.: , Fax: ,

8 casopis_35.qxd :57 StrÆnka 8 B-EP NOVINKA kvalitní stolní tiskárny tiskové rozlišení 203 dpi tiskové rozlišení 203 nebo 300 dpi NOVINKA B-852 kompaktní velkoformátová stolní tiskárna (A4) tiskové rozlišení 300 dpi ORIGINÁLNÍ TTR BARVICÍ PÁSKY DS3478 pro kódy 1D i 2D

9 casopis_35.qxd :57 StrÆnka 9 7 inzerce Novinky a informace ze světa RFID a EPCglobal Konference Future of the Internet Pod záštitou českého předsednictví EU proběhla v Praze ve dnech května konference Future of the Internet věnovaná otázkám spojeným s budoucím rozvojem internetu z pohledu globálních otázek energetické bezpečnosti, ochrany informací, bezpečnostních hrozeb, udržitelného rozvoje, stárnutí populace, přístupu ke vzdělání a role vědy a výzkumu. V programu hlavní části konference vystoupila EU komisařka Viviane Reding, která oznámila publikování Doporučení Evropské komise pro oblast RFID a povinnost členských zemí implementovat tato doporučení do místní legislativy. Dále hovořila o zahájení prací na Sdělení Evropské komise pro oblast Internet věcí, jež by mělo být publikováno v červnu Další dny konference byly věnované workshopům a setkáním projektových týmů. Konference navázala na předchozí akce, včetně konference Internet of Things / Future of the Internet konané loňského roku v Nice. Na témata spojená s obchodním využitím Internet of Things a RFID technologií se soustředil workshop Internet of Things, jehož partnery byly společně GS1 in Europe a GS1 Czech Republic. Více informací na Prezentace z workshopu společně s finálním reportem bude k dispozici rovněž na stránkách Evropské komise věnované problematice RFID a Internetu věcí. a 2. narozeniny portálu RFID-EPC Dne oslavil portál RFID-EPC již druhé narozeniny! Naleznete jej na webové adrese Měsíčně ho navštíví více než tisícovka čtenářů. Někteří z nich se také aktivně zapojili do publikačních aktivit. Cílem portálu RFID-EPC je poskytnout návštěvníkům platformu nejen pro šíření, ale zároveň i pro sdílení informací o vývoji a implementaci technologie RFID a standardů GS1 EPCglobal. Provozovatelem portálu je GS1 Czech Republic, portál vznikl ve spolupráci s koordinačním výborem pracovní skupiny pro RFID-EPC. V letošním roce se portál RFID-EPC stal komunikační platformou projektu RACE Network RFID. Projekt RACE Network RFID Evropská komisařka pro oblast informačních technologií a médií Viviane Reding oznámila zahájení tříletého projektu RACE Network RFID podporovaného v rámci 7. rámcového programu EU. Evropská komise aktivně podporuje využívání RFID. Jde o technologii, která generuje přínosy v celé řadě oblastí, například ve zdravotnictví, v optimalizaci logistiky, v řízení zásobovacího řetězce a v neposlední řadě zabezpečuje monitoring dopadů na životní prostředí v rámci udržitelného rozvoje. Vizí projektu je vytvořit proaktivní celoevropskou platformu, znalostní expertní síť s cílem zvýšení konkurenceschopnosti členských zemí EU v oblasti adopce a využívání technologií RFID. Tato platforma umožní využívat přínosy technologií RFID a Internetu věcí, přičemž úkolem je zajistit spotřebitelům i podnikatelským subjektům právo volby, transparentnost a kontrolu při jejich využívání. Současně s tím pak vysvětlit využívání těchto technologií v rámci hlavních směrů a trendů vývoje informačních a komunikačních technologií. Do projektu RACE Network RFID je aktuálně zapojeno 25 partnerů ze 17 členských zemí EU. Zástupcem České republiky v projektu je Internet věcí o. p. s., mezi jejíž zakladatele patří sdružení GS1 Czech Republic a GS1Servis.cz s.r.o. Více informací o projektu je možné získat na portálu a oficiálních stránkách projektu Tomáš Martoch, Daniel Lopour

10 casopis_35.qxd :57 StrÆnka 10

11 casopis_35.qxd :57 StrÆnka 11 9 Partnerský program je již realitou Partnerský program GS1 zahájen (výňatek z tiskové zprávy, která prošla v průběhu II. čtvrtletí vybranými periodiky a informovala o posledním vývoji programu) Sdružení GS1 Czech Republic oficiálně odstartovalo Partnerský program, jehož cílem je akreditace vybraných dodavatelů pro Systém GS1 se zaměřením na komplexní služby cílovým zákazníkům. Hlavním smyslem projektu je dosažení vyšší míry jistoty a preciznosti v oblasti implementace Systému GS1 v celém spektru existujícího know-how, a to formou těsné partnerské spolupráce. Podmínky a vstupní kritéria pro získání akreditace jsou postaveny na dlouhodobé a úzké spolupráci s těmito technickými firmami, na znalosti jejich vnitřní organizace, přístupu k zákazníkům a posouzení řady referenčních projektů. Dne byla za přítomnosti prezidenta sdružení GS1 Czech Republic Jaroslava Camplíka a Zdeňka Vonáska, člena výboru a odborného garanta projektu, oficiálně předána osvědčení o akreditaci společnostem: CODEWARE, s.r.o., EPRIN spol. s r.o., ICS Identifikační systémy, a.s., JaGa, spol. s r.o. a KODYS, spol. s r.o. Tyto firmy mimo jiné přijaly morální závazek budování značky představující garanci kvality, profesionality a korektního jednání. Byl tak položen základ k budoucímu otevřenému, avšak úzkému okruhu firem, které jsou oprávněny využívat logo GS1 Czech Republic Accredited Partner. Praha Kontakt: Michal Bílý, obchodní ředitel, GS1 Czech Republic, Opakovaně se vracíme k tématu, které považujeme za mimořádně důležité, neboť představuje významný zlom ve vnímání působení technických firem ve smyslu poskytovalů služeb, jakožto nezastupitelných stavebních kamenů procesu implementace Systému GS1 jeho uživatelům. Poprvé však téma Partnerského programu rozvádíme v pozici nositele a garanta širokého know-how, který se již může opřít o praktické zkušenosti skupiny zakládajících členů, jejich prostřednictvím vnímat reálné odezvy trhu a případně pružněji reagovat na aktuální podněty. Přítomnost prezidenta sdružení GS1 Czech Republic Jaroslava Camplíka a dalšího člena výboru Zdeňka Vonáska na startovní čáře dlouhodobé spolupráce dokládá míru důležitosti a důraz, který tomuto projektu organizace GS1 Czech Republic přikládá. Proč tomu tak je? Na otázku, co vede management sdružení k tak vážnému pojímaní celé akce, lze uvést hned několik odpovědí: Při současném nevyhnutelném trendu globalizace obchodu je potřeba správně implementovaného standardu, který zaručuje jednoznačnost, přesnost, efektivitu a současně ekonomické přínosy, stále aktuálnější. Praxe ukazuje, že potřebné kroky k zavedení standardů nejsou vždy prováděny v souladu s mezinárodně přijatou a platnou normou. Nejčastějším důvodem tohoto stavu bývá ze strany technických firem nedostatečná informovanost, užívání zastaralých postupů a již překonaných informací. Nabídku předání zkušeností, možnost sdílení nejnovějších informací a včasných upozornění na změny a vývojové trendy považuje sdružení GS1 Czech Republic za základ zlepšení stavu na trhu. GS1 je organizací, která nemůže být ve stabilním styku s koncovými uživateli ve smyslu přítomnosti řešení konkrétní problematiky v terénu. Pomáhá řešit danou problematiku na vyžádání, není však schopna sledovat projekty jednotlivých technických firem, korigovat je a případně upozorňovat na nevhodnost některých řešení. V této souvislosti se v některých případech může dostat i do pozice poradce firmě, která nabízí řešení se sníženou realizační perspektivou. Těsnější spojení s partnery, kteří konzultují konkrétní situaci s koncovými uživateli, pomůže vnímat problematiku zřetelněji a lépe, pružněji reagovat na požadavky uživatelů. V neposlední řadě i zahraniční zkušenosti sesterských, zejména evropských GS1 organizací ukazují na oboustranně přínosnou spolupráci uvedeného typu. I v okolních státech vznikají obdobná partnerství, a to nikoli proto, že by mateřská organizace GS1 k tomuto kroku vydala pokyn. Vývoj na trhu v podobném evropském regionu si obdobný postup jednoduše vynutil. Předpokladem k dobrému vývoji programů v jednotlivých zemích je vždy velice korektní přístup všech zainteresovaných partnerů, a to i přes skutečnost, že se tito partneři mohou nacházet v pozicích přímých konkurentů na trhu. Z tohoto důvodu byl připraven Etický kodex, který každý z přistupujících partnerů akceptoval a který je základem pro morální závazek korektního jednání partnerů. Na tomto místě je třeba zdůraznit naprostou dobrovolnost tohoto aktu, neboť jakékoli vynucené jednání v uvedeném směru logicky nevede ke kýžené spolupráci a žádoucím výsledkům. A co dál? Je zřejmé, že v Partnerském programu nastává ta těžší část práce, tj. reálná činnost, reálná spolupráce, reálná podpora. GS1 Czech Republic v roli koordinátora připraví počáteční témata k průběžnému řešení. Základní představou je omezený počet pracovních setkání během roku (dvě až tři schůzky), na kterých budou řešena aktuální témata, podány základní informace o novinkách v Systému GS1, budou připravena doplňující kritéria pro případný vstup dalších členů, kteří projeví zájem o členství v rodině stávajících partnerů. Je zřejmé, že témata návazná přinese reálný vývoj situace na trhu, skutečná potřeba a měnící se priority v lokálním prostředí ovlivněném rozvojem globálního obchodu a souvisejících vztahů. Současně budou stanoveny podmínky pro obhajobu pro každoroční obnovení přiznané akreditace, rozsah

GS1 System. Systém GS1 v logistice

GS1 System. Systém GS1 v logistice Systém GS1 v logistice GS1 System Logistika je jednou z typických oblastí uplatnění standardů Systému GS1, které slouží k automatické identifikaci zboží a elektronické výměně dat mezi obchodními partnery.

Více

Mezinárodní standard pro obchod a logistiku

Mezinárodní standard pro obchod a logistiku Mezinárodní standard pro obchod a logistiku Daniel Lopour Kdo jsme? Czech Republic Plně integrovaná globální organizace GS1 vznikla na počátku roku 2005 spojením EAN International a Uniform Code Council

Více

Studie efektivity EDI komunikace 2011. Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice

Studie efektivity EDI komunikace 2011. Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice Studie efektivity EDI komunikace 2011 Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice 2 Efektivní přenos a zpracování dokladů v rámci jednotlivých obchodních transakcí je cílem GS1 v oblasti elektronické

Více

RFID laboratoř Ing. Jan Gottfried, Ph.D.

RFID laboratoř Ing. Jan Gottfried, Ph.D. RFID laboratoř Ing. Jan Gottfried, Ph.D. VIZE Být špičkovým pracovištěm s odbornými kompetencemi a znalostmi v oblasti technologií automatické identifikace RFID, standardů GS1 EPCglobal a Internetu věcí.

Více

Czech Republic. Datová synchronizace se blíží! Vytěžte z ní maximum. www.gs1cz.org

Czech Republic. Datová synchronizace se blíží! Vytěžte z ní maximum. www.gs1cz.org Datová synchronizace se blíží! Vytěžte z ní maximum www.gs1cz.org Klíčové důvody úspěchu dynastie Qin 1. Zavedli jednotný psaný jazyk (Mandarin) 2. Zavedli společnou měnu 3. Zavedli jednotný rozchod nápravy

Více

Dodavatelský logistický řetězec a globální standardy GS1 Tomáš Martoch

Dodavatelský logistický řetězec a globální standardy GS1 Tomáš Martoch Dodavatelský logistický řetězec a globální standardy GS1 Tomáš Martoch Senior Business Development Manager GS1 Czech Republic AGENDA Klíčové potřeby sektoru transport a logistika (T&L) Přínosy využívání

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur!

Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur! Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur! Obsah ÚVOD: CO: PROČ: JAK: Elektronická fakturace a spolupráce mezi ČS a Skupinou ČEZ Popis služby Přínosy elektronické fakturace

Více

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Ing. Richard Bejr 20. uživatelská konference firmy ORTEX, 21. a 22.května 2009 1 Nová verze 9.2 Rozšíření desetinných míst u cen za měrnou jednotku Rozšíření

Více

VÝZNAM, PŘÍNOSY A ŘEŠENÍ IDENTIFIKACE PACIENTŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ ZEBRA TECHNOLOGIES 17/09/2014 ROMAN ŠEDIVÝ

VÝZNAM, PŘÍNOSY A ŘEŠENÍ IDENTIFIKACE PACIENTŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ ZEBRA TECHNOLOGIES 17/09/2014 ROMAN ŠEDIVÝ VÝZNAM, PŘÍNOSY A ŘEŠENÍ IDENTIFIKACE PACIENTŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ ZEBRA TECHNOLOGIES 17/09/2014 ROMAN ŠEDIVÝ BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER CEE ZEBRA TECHNOLOGIES EUROPE LIMITED ZEBRA TECHNOLOGIES HISTORIE

Více

Elektronická komunikace. 18. sympozium EDI (FACT a eb)

Elektronická komunikace. 18. sympozium EDI (FACT a eb) Elektronická komunikace 18. sympozium EDI (FACT a eb) Kdo jsme dnes? GS1 Czech Republic neziskové, zájmové sdružení právnických osob; jediný oprávněný subjekt zastupující zájmy globální organizace GS1

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte hned! LFS Vaše softwarové řešení pro optimalizaci řízení skladu, které zároveň snižuje celkové náklady na logistiku 100% zaměřeno na řízení skladu

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 Praha 17.09.2014 Jiří Voves Proč otazník v názvu přednášky? Nové technologie Nové přístrojové vybavení Nové postupy Nová data Data

Více

Přehled elektronické komunikace

Přehled elektronické komunikace ČR, K. S. Přehled elektronické komunikace B2B System GROW 22.1.2012 Verze 13CZ V dokumentu jsou zahrnuty možnosti a cíle elektronické komunikace ve společnosti ČR, k. s. Dokument slouží pro primární informování

Více

Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví

Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví Ing. Svatopluk Beneš SMS spol. s r.o. NIS Vysoké Tatry 2007 Trendy: Integrace zdravotní péče Současné nemocniční systémy již nejsou dostačujícím řešením ve velkých

Více

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví Jan Dienstbier, Radek Fiala Konference ISSS 2008, Hradec Králové, 7.-8. dubna 2008 Agenda 1. Úvod 2. Co nabízíme 3. Představení vybraných aplikací 4. Přínosy

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama Dlouhodobé partnerství poradenství sortiment Service služby partnerské smlouvy Skladové hospodářství Procesní analýzy Služby HARTMANN Zprostředkování dotací

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Správná identifikace léků - základ boje proti padělkům Petra Fuchsíková Produktový manažer EPC/RFID

Správná identifikace léků - základ boje proti padělkům Petra Fuchsíková Produktový manažer EPC/RFID Správná identifikace léků - základ boje proti padělkům Petra Fuchsíková Produktový manažer EPC/RFID Obsah Představení společnosti GS1 Czech republic Možnosti standardizace Milníky nadcházejícího období

Více

Využití RFID a čárového kódu pro identifikaci pacientů

Využití RFID a čárového kódu pro identifikaci pacientů Využití RFID a čárového kódu pro identifikaci pacientů Jakub Ornstein obchodní konzultant jakub.ornstein@kodys.cz Kdo je Kodys? Komplexní služby v oblasti automatické identifikace a mobilních systémů sběru

Více

ehealth na Vysočině David Zažímal

ehealth na Vysočině David Zažímal ehealth na Vysočině David Zažímal Projekty ehealth Vysočiny uskutečněné probíhající plánované SWLab e@mbulance ERP QI nový NIS MarkQ NeOS emedocs mhealth analýza NIS elektronický podpis 2 ehealth projekty

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a odborné garance TÜV SÜD Czech s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH?

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? Stručný kontrolní seznam pro malé a střední podniky *) Iniciativa pro férový obchod je národní

Více

Hamé s.r.o. logistika v praxi. Lektor: Ing. Martin Štrupl, logistic and distribution director 5. 5. 2011, FLKŘ

Hamé s.r.o. logistika v praxi. Lektor: Ing. Martin Štrupl, logistic and distribution director 5. 5. 2011, FLKŘ Hamé s.r.o. logistika v praxi Lektor: Ing. Martin Štrupl, logistic and distribution director 5. 5. 2011, FLKŘ Centrální distribuční sklad Hamé a.s. Centrální distribuční sklad Staré Město u Uherského Hradiště

Více

Logistika. Ilona Šilhartová. StaproAKORD

Logistika. Ilona Šilhartová. StaproAKORD Logistika Ilona Šilhartová StaproAKORD Logistika - popis Komplexní logistika léčiv a materiálu - od příjmu komodit na sklad až po výdej v čase potřeby Řešení provozu: 1/centrálních skladů - léků (nemocniční

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

GS1 GDSN. Globální datová synchronizace

GS1 GDSN. Globální datová synchronizace Globální datová synchronizace GS1 GDSN Efektivní zpracování elektronických dokumentů a jejich přenos v rámci probíhajících obchodních případů musí být založen na kvalitě kmenových dat. Globální datová

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

30.dubna 2010. Ing. Miloslav Kavka

30.dubna 2010. Ing. Miloslav Kavka SNÍŽENÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ SPOTŘEBNÍ ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL 30.dubna 2010 Ing. Miloslav Kavka Agenda 1. Představení a cíl projektu 2. Časový harmonogram projektu 3. Představení projektu a projektového týmu

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

E-FAKTURACE Pojďme společně elektronizovat fakturaci

E-FAKTURACE Pojďme společně elektronizovat fakturaci E-FAKTURACE Pojďme společně elektronizovat fakturaci Nejpoužívanější Standardy a Formáty efakturace z pohledu Výstavce a Příjemce efakturace praktická obecná řešení a nástroje Ing. Viktor Petráš, Sales

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Nová verze formátu elektronické fakturace ISDOC 6

Nová verze formátu elektronické fakturace ISDOC 6 Nová verze formátu elektronické fakturace ISDOC 6 Ing. Petr Kuchař zástupce ČR v MSHF, poradní orgán EK, Brusel člen představenstva a ŘV ICT Unie spoluzakladatel ABRA Software a.s. ISSS, 7.-8.4.2014, Hradec

Více

7. rámcový program BEZPEČNOST. Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz

7. rámcový program BEZPEČNOST. Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 7. rámcový program BEZPEČNOST Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 1 BEZPEČNOST přístup k programu technologicky orientovaný výzkum (vítáno užití existujících technologií pro účely bezpečnosti) socio

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Metodika pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podopobných zařízení

Metodika pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podopobných zařízení Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo životního prostředí Adresa Vršovická 65/ Kontaktní osoba Mgr. Martina

Více

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří FONS, 20.9.2010, Pardubice Bc. Pavel Jezdinský www.medila.cz medila@medila.cz Obsah Co potřebujeme řídit Řízení laboratoří MIS? Řízení

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice Aktuální stav přípravy Národní strategie elektronického zdravotnictví v České republice 17. září 2014 Malostranský palác, Praha Konference ICT ve zdravotnictví Ing. Martin Zeman Oddělení poradců a strategií

Více

Konsolidace nemocničních informačních systémů v prostředí cloud infrastruktury

Konsolidace nemocničních informačních systémů v prostředí cloud infrastruktury 18. října 2011 ehealth Days Konsolidace nemocničních informačních systémů v prostředí cloud infrastruktury Petr Siblík Rostoucí nároky na ICT Správa a bezpečnost IT Komplexnost IT Mobilita pacientů Požadavky

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Obsah 2 Známe váš svět, jsme jeho součástí 4 Správné řešení pro vaše mezinárodní podnikání 6 Standardní řešení s jedinečnými výhodami 8 Jedno globální

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

PROJEKT PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

PROJEKT PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Číslo 2 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR PROJEKT PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Newsletter červenec - září 2012 Vážení zájemci o problematiku sociálních služeb, předkládáme Vám newsletter

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení

Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení Ing. Eva Chmelová Agenda Představení skupiny nemocnic Projekt vývoje

Více

TOP 10 produktů a služeb

TOP 10 produktů a služeb TOP 10 produktů a služeb pro bezpečné a efektivní IT OMEGA24 s.r.o. www.omega24.cz Kontakt: Klára Sedláková obchodní manažer +420 601 367 374 info@omega24.cz Radek Štefan jednatel +420 602 778 395 stefan@omega24.cz

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

EVROPSKÉ ZDRAVOTNICKÉ INFORMAČNÍ A CLEARINGOVÉ CENTRUM NECHTĚNÉ DÍTĚ NEBO BUDOUCNOST?

EVROPSKÉ ZDRAVOTNICKÉ INFORMAČNÍ A CLEARINGOVÉ CENTRUM NECHTĚNÉ DÍTĚ NEBO BUDOUCNOST? EVROPSKÉ ZDRAVOTNICKÉ INFORMAČNÍ A CLEARINGOVÉ CENTRUM NECHTĚNÉ DÍTĚ NEBO BUDOUCNOST? Jiří Kofránek, Jozef Kubinyi Anotace Autoři popisují návrh projektu na vytvoření evropského informačního a clearingového

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem :

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem : PŘÍPADOVÉ STUDIE AGADOS, s.r.o. AGADOS s.r.o. je společnost, která vyrábí vysoce spolehlivé výrobky. Jednou z priorit firmy je kvalita vyráběných přívěsů. Jejich dlouhověkost je zajištěna kvalitním designérským,

Více

Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat

Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat Jiří Melzer, MIBCON, a.s. Klíčová témata Plánování sortimentu strategické plánování nové sezóny plánování a tvorba kolekce finanční plánování prodejních

Více

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje Úvod: Stanovisko Asociace knihoven vysokých škol ČR Předkládaný materiál shrnuje zkušenosti, poznatky a

Více

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11 Obsah Kapitola 1 Nákup jako základní podniková funkce 3 1.1 Základní podnikové funkce a jejich vazby 4 1.2 Charakteristika podnikové funkce nákupu 6 1.3 Objekty a formy nákupu 8 Shrnutí 10 Otázky a náměty

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

DATABÁZE DODAVATELŮ V OBLASTI ČISTÉ MOBILITY

DATABÁZE DODAVATELŮ V OBLASTI ČISTÉ MOBILITY DATABÁZE DODAVATELŮ V OBLASTI ČISTÉ MOBILITY FUTURE AGE, o.s. 20.09. 2012 CÍLE PROJEKTU DATABÁZE POSKYTOVAT AKTUÁLNÍ NABÍDKU VOZIDEL S ALTERNATIVNÍMI POHONY VČETNĚ POTŘEBNÉ INFRASTRUKTURY, KTERÉ LZE NAKOUPIT

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Živé ehealth projekty ICZ

Živé ehealth projekty ICZ Živé ehealth projekty ICZ Michal Opatřil, ICZ a. s. ICT ve zdravotnictví 2011, 22. 9. Praha Michal Opatřil ICZ a.s. 2011 www.i.cz 1 Živé ehealth... Co pro nás znamenají živé ehealth projekty: Regionální

Více

Využití mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat

Využití mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat í mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat Ing. Petr Slaba, Telefónica O2 Business Solutions Ing. Radek Fiala, CleverTech 2 Jak O2 chápe fenomén ehealth Hlavní oblasti ehealth

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.080.99; 55.020; 35.040 2007 Obaly - Lineární čárový kód a dvourozměrné symboly pro balený výrobek ČSN ISO 22742 77 0055 Únor Packaging - Linear bar code and two-dimensional

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

NABÍDKA PRÁCE KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ

NABÍDKA PRÁCE KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ Výtisk dokumentace k vzorkové výrobní zakázce Zpracování vzorkových zakázek z Laboratoře barev Obsluha strojů na výrobu vzorků Obsluha Soft stroje na výrobu vzorků Dokončování

Více

Aktuální změny formátu ISDOC a komentář k dění na evropském fóru pro e-fakturaci

Aktuální změny formátu ISDOC a komentář k dění na evropském fóru pro e-fakturaci Aktuální změny formátu ISDOC a komentář k dění na evropském fóru pro e-fakturaci Petr Kuchař zástupce ČR v Mnohonárodním fóru pro e-fakturaci člen představenstva a ŘV ICT Unie ředitel business development,

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více