Přinášíme: Retail vyjadřuje podporu EDI Systém sledovatelnosti v cukrovarech TTD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přinášíme: Retail vyjadřuje podporu EDI Systém sledovatelnosti v cukrovarech TTD"

Transkript

1 casopis_35.qxd :56 StrÆnka 1 Přinášíme: Retail vyjadřuje podporu EDI Systém sledovatelnosti v cukrovarech TTD Téma dne: Standardy pro EDI komunikaci v ČR Systém GS1 ve zdravotnictví Partnerský program zahájen Novinky a informace: Transatlantické sympozium o RFID Konference Na Homolce Ze světa RFID a EPCglobal

2 casopis_35.qxd :56 StrÆnka 2

3 casopis_35.qxd :56 StrÆnka 3 Systém GS1 jednotná vize společný jazyk standardní řešení V hlavní roli kvalita identifikace... Na posledním valném shromáždění GS1 zaznělo několikrát v různém kontextu, že je nutné se v souvislosti s celosvětovou ekonomickou krizí zaměřit na tzv. core business. Čeština má pro tyto účely například krásný výraz - jádro pudla! Kde je tedy ono jádro pudla z hlediska využívání Systému GS1? Naše organizace je globálním specialistou na standardizaci v oblasti identifikace, automatického sběru dat a datové komunikace. Standardy GS1 pomáhají nejenom efektivněji vyrábět, skladovat, přepravovat, nakupovat i prodávat zboží, ale například také zajišťovat bezpečnost potravin, bojovat proti padělání léčiv nebo zajišťovat efektivní elektronickou komunikaci mezi obchodními partnery. Šíře záběru našich standardů se stále rozšiřuje. Je to dáno jednak rozvojem identifikačních a komunikačních technologií a jednak také zvyšujícími se požadavky praxe. Jaké ale jsou, respektive budou požadavky praxe v souvislosti s dopady ekonomické krize? Zatímco o mnoha jejích aspektech a případných dopadech můžeme stále pouze diskutovat, téma kvality čárových kódů se zdá být jasně formulovaným požadavkem, který zaznívá především ze strany obchodních řetězců. GS1 Czech Republic odstartovalo již koncem minulého roku v této souvislosti poměrně masivní spolupráci s některými obchodníky a nutno konstatovat, že již první výsledky měření kvality čárových kódů na úrovni spotřebitelských balení běžně prodávaných v maloobchodě, které se nyní zpracovávají, nejsou nijak oslnivé. V této oblasti nás čeká spousta společné práce, kterou lze bezesporu zařadit do již shora zmiňované kategorie core business. Kvalita čárových kódů, větší důraz na implementaci standardní identifikace a nárůst kvalitních řešení na bázi GS1 standardů, to jsou zároveň také aspekty akreditačního programu GS1 Czech Republic, o jehož přípravě a spuštění jsme vás informovali již téměř před rokem. Jsem hrdá na to, že nyní mohu představit první absolventy našeho Partnerského programu. Společnosti CODEWARE, s.r.o., EPRIN spol. s r.o., ICS Identifikační systémy, a.s., JaGa, spol. s r.o. a Kodys, spol. s r.o. splnily všechna stanovená kritéria a jsou oprávněny používat logo Akreditovaný partner GS1 Czech Republic. Vidím v tom opět důraz na kvalitu, onen návrat k základům naší činnosti, protože GS1 je organizací, která má úzce spolupracovat s poskytovateli služeb a řešení pro koncové uživatele Systému GS1. Vedle kvality čárových kódů bychom neměli pouštět ze zřetele význam správné identifikace a kvality dat u každého produktu, který vstupuje do logistického řetězce. Jde o to, že i sebelépe označený produkt je v zásadě neprodejný, pokud k němu neexistují správná data nebo pokud tato data nejsou uložena v databázi konkrétního obchodního partnera, který data o výrobku právě potřebuje. Kvalitní data jsou předpokladem kvalitního toku informací a ten je vhodné založit na efektivně fungující standardní EDI komunikaci... Máte pocit, že se vzdalujeme od jádra pudla? Osobně si myslím, že nikoliv. kontakt: GS1 CZECH REPUBLIC Na Pankráci Praha 4 T F E koordinace poradenství pro Systém GS1 metodika

4 casopis_35.qxd :56 StrÆnka 4 2 Informace z GS1 Czech Republic Rozšíření a obměna týmu Sdružení GS1 Czech Republic má aktuálně 11 zaměstnanců. Rozšířil se tým spolupracovníků v naší servisní organizaci GS1Servis.cz, kde nyní pracují kromě ředitele Tomáše Martocha ještě projektový manažer Karel Černý a koordinátorka projektů Petra Martochová. Také se personálně obměnilo složení Výboru GS1 Czech Republic. Nového zástupce nominovala společnost Makro C&C ČR, zastupovat ji bude Miloš Hammer, a rovněž tak společnost Opavia Lu, která jmenovala Petra Šyce. Výbor GS1 Czech Republic byl posílen o druhého zástupce retailu. Je jím společnost Globus ČR, k.s., kterou bude zastupovat Miroslav Exner. Glubus je dlouholetým a velmi aktivním uživatelem Systému GS1. I z tohoto důvodu bude její účast na řízení GS1 Czech Republic přínosem. AKTUÁLNÍ STAV DATABÁZE ZAPOJENÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Počet firem zapojených do Systému GS1 Celkem Z toho výrobci a distributoři obchodníci dodavatelé pro Systém GS1 ostatní projednávané registrace 5/ Nový web již v létě Počínaje II. pololetím budou spuštěny nové webové stránky GS1 Czech Republic. Kromě zcela nového designu, který rámcově navazuje na design stránek mateřské organizace, bude nové provedení přehlednější a pro návštěvníka srozumitelnější. Stránky budou postupně a dále soustavně plněny aktuálními informacemi a důležitými příspěvky s odkazy. Omlouváme se současně uživatelům Systému GS1 za prodloužený čas úprav, neboť i nás zaskočil rozsah celé akce. Školicí program nabízí cílené semináře GS1 Czech Republic pořádá pro uživatele Systému GS1 semináře s cílem zlepšení znalostí na zvolené téma a současně získání přehledu o možnostech integrovaného Systému GS1. Okruh témat existujících seminářů je podle aktuálního vývoje a obecné potřeby průběžně rozšiřován. Aktuální nabídka je přístupná na Jako novinku připravujeme jednodenní seminář věnovaný výlučně technickým firmám ve snaze podat aktuální informace, představit novinky Systému GS1, podpořit tyto firmy ve snaze správně implementovat jednotlivé prvky know-how a současně mít možnost konzultace, doteku praxe a vnímání odezvy trhu na rychle se měnící situaci. Chile přivítala General Assembly 2009 Valné shromáždění GS1 se letos konalo v polovině května v chilském Santiagu. Úvodní řeč přednesla chilská ministryně zemědělství Marigen Hornkohlová, která překvapila všechny přítomné delegáty velmi dobrou znalostí problematiky GS1 standardů. Vyzdvihla především efektivní a finančně nenáročné řešení, které Systém GS1 nabízí v oblasti vysledovatelnosti potravin. Uvedla, že pro chilské hospodářství, které je významnou měrou orientováno na vývoz ovoce, zeleniny, masa, vína, ryb a mořských plodů, je právě vysledovatelnost a bezpečnost potravin klíčovým tématem. Chile exportuje do téměř stovky zemí světa, přičemž skoro 50% čerstvého ovoce a zeleniny nebo surovin pro výrobu ovocných šťáv na evropském trhu je chilského původu. Závěrem ministryně poděkovala všem delegátům za konstruktivní přístup k tvorbě a implementaci standardů, které významně napomáhají ke zvyšování efektivity globálního logistického řetězce. Finance a nové ratifikace Poté se slova ujal výkonný ředitel GS1 Miguel Lopera. Seznámil delegáty s výsledky činnosti a s plněním rozpočtu za uplynulý rok. Dále byla přednesena zpráva Výboru pro standardizaci, která konstatovala, že bylo ratifikováno 156 dílčích standardů. Do procesu tvorby a vývoje standardů bylo zapojeno více než 150 organizací, z nichž bylo zhruba 42% koncových uživatelů, 33% poskytovatelů služeb (providerů, technických společností) a 20% připadlo na zástupce jednotlivých národních organizací GS1. Projekty, volby a workshopy Delegáti Valného shromáždění byli dále seznámeni s klíčovými tématy a projekty v rámci hlavních produktů GS1, tj. BarCodes, ecom, GDSN a EPCglobal. Robert McDonald, předseda Správní rady GS1. Archiv GS1 Poté byl prodiskutován a následně schválen roční plán činnosti a rozpočet na finanční rok 2009/2010. Delegáti po velmi živé diskusi odhlasovali také záměr revidovat definici základních služeb, které by měly být lokálně poskytovány jednotlivými národními organizacemi, a rovněž další postupné kroky vedoucí k posílení federativního uspořádání globální organizace GS1. V závěru Valného shromáždění proběhly volby do řídicího orgánu GS1, kterým je Správní rada. Do jeho čela byl opětovně zvolen Robert McDonald, P&G, a na pozice místopředsedů byli zvoleni Zygmunt Mierdorf (Metro Group) a José Lopez (Nestlé). General Assembly 2009 v Santiagu bylo doprovázeno celou řadou workshopů a seminářů zaměřených na využití globálních standardů jak v tradičních, tak i v nově se rozvíjejících sektorech. Kromě pracovních setkání je Valné shromáždění příležitostí pro neformální výměnu zkušeností a v neposlední řadě také pro společenská setkání nejvyšších představitelů lokálních řídicích orgánů a ředitelů národních organizací se členy globálního řídicího orgánu Správní rady.

5 casopis_35.qxd :56 StrÆnka 5 3 Retail Summit 2009 Sdružení GS1 se stalo partnerem a současně zlatým sponzorem letošního ročníku nejvýznamnější akce v oblasti maloobchodu s více než 800 účastníky konference Retail Summit Hlavní témata konference se zabývala globální ekonomickou recesí, jejími možnými dopady na maloobchod a nástroji, jak těmto problémům čelit. Vzhledem k připravovanému projektu datové synchronizace bylo v hlavním programu velmi sledovaným bodem vystoupení Urs-Ulricha Katzensteina ze společnosti Metro Group. Ve svém příspěvku Vztah k dodavatelům v pojetí Metro Group -- základem jsou kvalitní data se věnoval datové Konference Na Homolce GS1 Czech Republic uspořádalo ve spolupráci se společnostmi Pharmdata, s.r.o. a Kodys, spol. s r.o. seminář na téma Využívání standardní identifikace ve zdravotnictví. Seminář směrovaný na management nemocnic, vedoucí IT, vedoucí lékáren a pracovníky zodpovědné za logistické procesy ve zdravotnických zařízeních se konal v konferenčních prostorách Nemocnice Na Homolce. Jako hosté vystoupili ředitel ON Mladá Boleslav Josef Langer, vedoucí informatiky FN Plzeň Zdeněk Páv a v neposlední řadě Feargal McGroarty, vědecký pracovník Nemocnice sv. Jakuba v Dublinu. synchronizaci a přínosům vyplývajícím z optimalizace procesů pro obchodníky i dodavatele. V závěru své prezentace rovněž oznámil plány spuštění datové synchronizace v jednotlivých zemích střední Evropy, kde společnost Metro působí, s tím, že tyto plány jsou v souladu s připravovaným pilotním projektem. Tématu datové synchronizace a jejím přínosům byla věnována rovněž část sekce Obchod & nové technologie, kde příspěvky na toto téma přednesli a následné panelové diskuse se zúčastnili Jan Čejka ze společnosti Makro ČR, Michal Gašparín ze společnosti Nestlé Česko a Tomáš Martoch ze společnosti GS1Servis.cz, s.r.o. Tomáš Martoch dat. Luboš Doležal zdůraznil především potřebu komplexního pohledu na řešení problematiky ve zdravotnictví, a to jak z hlediska použití standardů, tak i z hlediska nasazení různých technologií a nosičů identifikace. Celý seminář byl doplněn několika video ukázkami nasazení prezentované technologie v praxi. Poznatky z praxe potvrdily význam standardních dat Seminář zahájila ředitelka GS1 Czech Republic Pavla Cihlářová, která představila Systém GS1 a zdůraznila přínosy, které nasazení standardní identifikace může v oblasti zdravotnictví přinést. Jako nejdůležitější aspekty uvedla snížení nákladů a zvýšení bezpečnosti pacienta. Zmínila také snazší stahování problematických léků nebo zdravotnických prostředků v důsledku zajištění lepší přehlednosti v rámci celého zásobovacího řetězce. Hned z další prezentace, kterou přednesl host z Irska, bylo patrné, jak významnou roli může hrát standardizace a důsledné zavedení automatické identifikace a snímání při léčbě hemofilie. Byla zde vyčíslena návratnost celé investice a také úspory, kterých bylo dosaženo za dva roky od nasazení popisovaného řešení. Během semináře zazněly také příspěvky obou spolupořádajících společností. Josef Šimáček ze společnosti Pharmdata hovořil o významu kvalitních kmenových dat pro hladký průběh objednávání a zásobování nemocnic a nemocničních lékáren. Služby, které společnost Pharmdata poskytuje, jsou směřovány také do oblasti datového managementu a komunikace dat. Oba příspěvky z nemocniční praxe potvrdily potřebu kvalitních dat, automatické identifikace a využívání standardů GS1 pro zabezpečení lepšího fungování zdravotnického zařízení jako celku a pro zlepšení péče o pacienta. K ucelenému pohledu na prezentovanou tematiku přispěla také prezentace společnosti Kodys, spol. s r.o., akreditovaný partner GS1 Czech Republic, která předvedla celou škálu HW a SW prostředků pro automatickou identifikaci a snímání Seminář zahájila ředitelka GS1 Czech Republic Pavla Cihlářová. Archiv GS1 Czech Republic Kladná odezva si žádá pokračování Podle prvních ohlasů, žádostí o opakování podobné akce minimálně v regionu Moravy, zájmu o prezentace a všeobecně živých konzultací ve volných chvílích o přestávce mezi jednotlivými bloky přednášek lze soudit, že takto koncipovaná setkání jsou velmi žádoucí, mají příznivou odezvu a jsou hodnocena jako přínosná. Nejde pouze o vysvětlení možných přínosů a zlepšení, které správná implementace standardů Systému GS1 ve zdravotnickém sektoru zaručuje, ale působivé byly zejména ozvěny praxe z úst odborníků. Zahraniční příspěvek současně dokumentoval unikátnost a globální působení Systému GS1 a jeho univerzálnost. Domníváme se, že dostatek nezkreslených informací je v době, kdy mnoho zdravotnických zařízení prochází zásadními změnami a mnohá se nacházejí na prahu důležitých ekonomicko-organizačních rozhodnutí s možnými dlouhodobými důsledky, extrémně důležitý. GS1 Czech Republic bude proto v trendu podávání přesných, profesionálních a nezastaralých informací, podpořených praktickými ukázkami pro zdravotnický sektor, pokračovat. Pavla Cihlářová

6 casopis_35.qxd :56 StrÆnka 6 4 Transatlantické sympozium hodnotilo přínosy RFID Dnes už jen málokdo z odborné veřejnosti pochybuje o výhodách využití RFID technologií v oblasti logistiky a řízení dodavatelského řetězce. Sympozium o přínosech RFID pro konečného spotřebitele a společnost se zaměřením na sociální oblast se uskutečnilo v rámci obchodního dialogu US - EU ve dnech května 2009 v Bruselu s účastí zástupce českých organizací na ochranu spotřebitele. Přínosný workshop Samotnému sympoziu předcházel workshop pořádaný Evropskou komisí. Nejzajímavější témata příspěvků se týkala oblastí: Využití RFID pro identifikaci nebezpečných nákladů Případová studie se týkala pilotního projektu transportu radioaktivního paliva a shrnutí zkušeností z realizace dalších pilotních projektů na téma využití RFID pro identifikaci nebezpečných nákladů. Identifikaci RFID je samozřejmě možné využít i pro kontrolu svozu a likvidace odpadu viz některé případy z nedávné minulosti. Využití RFID v poštovním provozu Světová poštovní unie spustila projekt kontroly kvality v mezinárodním poštovním provozu, kde používá RFID. Roste rovněž využívání těchto technologií jednotlivými poštovními operátory, především v reverzní logistice, řízení kvality, bezpečnosti a službách track & trace. TTI (Transatlantic Traceability Infrastructure) Jedná se o sérii pilotních projektů, jejichž účastníky jsou obchodní organizace z obou stran Atlantiku. Cílem je ověřit funkčnost EPCIS systémů a standardů EPCglobal v dalších odvětvích. Hlavními řešenými úkoly jsou sdílení dat, včetně spolupráce s kontrolními a celními orgány, nastavení postupů pro boj proti falzifikátům a vysledovatelnost i v dalších odvětvích, jako je spotřební elektronika, farmacie, textilní průmysl atd. zvýšení bezpečnosti jejich pohybu městem. Rovněž další prezentace této sekce se zabývaly možnostmi využití RFID technologií při řešení otázek spojených se stárnutím populace, sociálním znevýhodněním, zlepšením kvality života a podobně. Zdravotnictví je žhavé téma nejen v České republice. Sekci věnovanou využití RFID v tomto sektoru provázela velmi živá diskuse, a to jak z pohledu bezpečnosti pacienta a kvality péče, tak i efektivity procesů a dodavatelského řetězce. Tématem sympozia podporovaného v rámci spolupráce mezi oběma břehy Atlantiku byla oblast společenských dopadů těchto technologií. I proto bylo velmi dobré, že v oficiálním programu měla v rámci českého předsednictví v EU svého zástupce i naše republika. Účastníky hlavního dne sympozia provázela témata vysledovatelnosti a udržitelného rozvoje. Hned první sekce byla zaměřena na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj. Úvodní prezentace seznámila účastníky s využitím RFID technologie pro kontrolu obchodu s tropickým dřevem mezi Evropou a Libérií v rámci rozvojového programu LiberFor, jehož cílem je zabránit nelegálnímu obchodování a likvidaci deštných pralesů. Další přednáška byla věnována využití RFID pro kontrolu kvality zpracování dřeva v dřevozpracujícím průmyslu ve Finsku. V panelové diskusi byla věnována pozornost recyklaci a využití RFID pro sledování životního cyklu přístrojů spotřební elektroniky, včetně boje proti padělkům. Sekce e-accessibility, kterou moderoval zástupce českých organizací na ochranu spotřebitele David Pešek, byla zahájena případovou studií projektu Smartline. Ten byl realizován v nizozemském Haagu, kde využili aktivních RFID tagů a senzorů v rámci navrženého systému pro interaktivní předávání informací zrakově postiženým ke David Pešek moderoval část programu. Archiv GS1 Czech Republic Jak bylo uvedeno, jen v USA zemře ročně zbytečně na následky pochybení způsobených lékaři a zdravotnickým personálem přes 98 tisíc lidí. I z těchto důvodů je zřejmé, že zavedení standardů pro identifikaci ve zdravotnictví je klíčové pro navazující aktivity typu ehealth. Výhodám, které technologie RFID přinášejí konečnému spotřebiteli, se věnovala další sekce s hlavním zaměřením na bezpečnost potravin a zboží běžné spotřeby, na vysledovatelnost a principy varování před nebezpečnými výrobky. Zástupce norského zpracovatele masa společnosti Nortura prezentoval zkušenosti z projektu využití RFID pro označování hospodářských zvířat a následně pro vysledovatelnost masa a masných výrobků. Prezentace ze sympozia je možné získat na portálu případně na stránkách Evropské komise věnované problematice RFID. Tomáš Martoch

7 casopis_35.qxd :56 StrÆnka 7 5 GS1Servis.cz aktuality o činnosti Datová synchronizace Hlavním úkolem servisní organizace zůstává v tomto období příprava a realizace pilotního projektu datové synchronizace. Proto tým posílil Karel Černý, projektový manažer s bohatými zkušenostmi v oblasti elektronické komunikace, EDI a community managementu. Pro pilotní projekt, podporovaný ECR iniciativou s aktivní účastí řetězců Makro C&C ČR a Globus ČR, byla vybrána kategorie drogistického zboží. Dodavatelskou část týmu tvoří jak mezinárodní společnosti, tak i výrobci se sídlem v ČR. Technické ověření funkčnosti řešení GDSN je přitom jen jednou z oblastí řešených v pilotním projektu. Hlavním cílem je sjednocení datové struktury pro kmenová data a jednotný proces zalistování výrobku v datovém katalogu. Ideálně by zalistovací proces měl probíhat již bez zalistovacích karet. Po dojednání obchodních podmínek by nákupčí stáhl obchodní a logistická data o výrobku z datového katalogu a takřka okamžitě by bylo možné začít zboží objednávat. Po dokončení pilotního projektu bude v případě pozitivního vyhodnocení probíhat fáze výběru poskytovatele řešení datového katalogu. Projekty v oblasti RFID-EPC GS1Servis.cz pokračuje v přípravě a realizaci dalších projektů, především EPC laboratoře a jejího zapojení do evropské sítě EPCLabs Network, kterou již tvoří celkem 10 laboratoří. Dalším významným projektem, který je financován z prostředků EU, je RACE RFID Network (RFID in Europe), jehož cílem je podpořit využívání technologií RFID-EPC, a to především v sektoru malých a středních firem, a pomoci při odstraňování bariér. Připravován je také pilotní projekt využití Systému GS1 v sektoru zdravotnictví. Projekt From Farm to the Fork, který je zaměřen na využití technologií RFID pro vysledovatelnost masa, je financován z fondů spolupráce mezi ČR a Norskem a realizován ve spolupráci s Českou asociací zpracovatelů masa a norskou společností Nortura. inzerce EDITEL - VAŠE PRVNÍ VOLBA PRO EDI KONTINUITA EDITEL slaví 15 let svého života a i v EDI je to věk, který svědčí o zralosti a zodpovědnosti, který oceňují naši zákazníci STABILITA Jsme mezinárodně působící skupina, která poskytuje své služby v 17 zemích střední a východní Evropy ZÁKAZNÍK Spokojenost našich zákazníků je naším prvořadým cílem a zároveň i motivací, abychom se trvale soustředili na tento cíl KVALITA Podněty našich zákazníků jsou pro nás inspirací, abychom dosáhli ještě vyšší kvality našich služeb INOVACE Sledujeme trendy, rozvoj EDI a především potřeby našich zákazníků, což nám pomáhá poskytovat nejenom to, co je aktuální, ale především to, co je prospěšné pro našeho zákazníka TECHNOLOGIE Naše technologické zázemí v prostředí IBM a T-Systems je zárukou nejvyšší bezpečnosti a současně i kvality PRODUKTY Disponujeme řadou B2B řešení, která jsou dostupná pro instituce všech velikostí a všech oborů NAŠI ZAMĚSTNANCI Znalosti a zkušenosti našich zaměstnanců nás již 15 let potvrzují v pozici lídra v poskytování EDI služeb v České republice Rádi se podělíme o tyto hodnoty, abychom ještě více zhodnotili Vaše obchodní úspěchy! EDITEL CZ s.r.o., Pod Višňovkou 31, Praha 4, Tel.: , Fax: ,

8 casopis_35.qxd :57 StrÆnka 8 B-EP NOVINKA kvalitní stolní tiskárny tiskové rozlišení 203 dpi tiskové rozlišení 203 nebo 300 dpi NOVINKA B-852 kompaktní velkoformátová stolní tiskárna (A4) tiskové rozlišení 300 dpi ORIGINÁLNÍ TTR BARVICÍ PÁSKY DS3478 pro kódy 1D i 2D

9 casopis_35.qxd :57 StrÆnka 9 7 inzerce Novinky a informace ze světa RFID a EPCglobal Konference Future of the Internet Pod záštitou českého předsednictví EU proběhla v Praze ve dnech května konference Future of the Internet věnovaná otázkám spojeným s budoucím rozvojem internetu z pohledu globálních otázek energetické bezpečnosti, ochrany informací, bezpečnostních hrozeb, udržitelného rozvoje, stárnutí populace, přístupu ke vzdělání a role vědy a výzkumu. V programu hlavní části konference vystoupila EU komisařka Viviane Reding, která oznámila publikování Doporučení Evropské komise pro oblast RFID a povinnost členských zemí implementovat tato doporučení do místní legislativy. Dále hovořila o zahájení prací na Sdělení Evropské komise pro oblast Internet věcí, jež by mělo být publikováno v červnu Další dny konference byly věnované workshopům a setkáním projektových týmů. Konference navázala na předchozí akce, včetně konference Internet of Things / Future of the Internet konané loňského roku v Nice. Na témata spojená s obchodním využitím Internet of Things a RFID technologií se soustředil workshop Internet of Things, jehož partnery byly společně GS1 in Europe a GS1 Czech Republic. Více informací na Prezentace z workshopu společně s finálním reportem bude k dispozici rovněž na stránkách Evropské komise věnované problematice RFID a Internetu věcí. a 2. narozeniny portálu RFID-EPC Dne oslavil portál RFID-EPC již druhé narozeniny! Naleznete jej na webové adrese Měsíčně ho navštíví více než tisícovka čtenářů. Někteří z nich se také aktivně zapojili do publikačních aktivit. Cílem portálu RFID-EPC je poskytnout návštěvníkům platformu nejen pro šíření, ale zároveň i pro sdílení informací o vývoji a implementaci technologie RFID a standardů GS1 EPCglobal. Provozovatelem portálu je GS1 Czech Republic, portál vznikl ve spolupráci s koordinačním výborem pracovní skupiny pro RFID-EPC. V letošním roce se portál RFID-EPC stal komunikační platformou projektu RACE Network RFID. Projekt RACE Network RFID Evropská komisařka pro oblast informačních technologií a médií Viviane Reding oznámila zahájení tříletého projektu RACE Network RFID podporovaného v rámci 7. rámcového programu EU. Evropská komise aktivně podporuje využívání RFID. Jde o technologii, která generuje přínosy v celé řadě oblastí, například ve zdravotnictví, v optimalizaci logistiky, v řízení zásobovacího řetězce a v neposlední řadě zabezpečuje monitoring dopadů na životní prostředí v rámci udržitelného rozvoje. Vizí projektu je vytvořit proaktivní celoevropskou platformu, znalostní expertní síť s cílem zvýšení konkurenceschopnosti členských zemí EU v oblasti adopce a využívání technologií RFID. Tato platforma umožní využívat přínosy technologií RFID a Internetu věcí, přičemž úkolem je zajistit spotřebitelům i podnikatelským subjektům právo volby, transparentnost a kontrolu při jejich využívání. Současně s tím pak vysvětlit využívání těchto technologií v rámci hlavních směrů a trendů vývoje informačních a komunikačních technologií. Do projektu RACE Network RFID je aktuálně zapojeno 25 partnerů ze 17 členských zemí EU. Zástupcem České republiky v projektu je Internet věcí o. p. s., mezi jejíž zakladatele patří sdružení GS1 Czech Republic a GS1Servis.cz s.r.o. Více informací o projektu je možné získat na portálu a oficiálních stránkách projektu Tomáš Martoch, Daniel Lopour

10 casopis_35.qxd :57 StrÆnka 10

11 casopis_35.qxd :57 StrÆnka 11 9 Partnerský program je již realitou Partnerský program GS1 zahájen (výňatek z tiskové zprávy, která prošla v průběhu II. čtvrtletí vybranými periodiky a informovala o posledním vývoji programu) Sdružení GS1 Czech Republic oficiálně odstartovalo Partnerský program, jehož cílem je akreditace vybraných dodavatelů pro Systém GS1 se zaměřením na komplexní služby cílovým zákazníkům. Hlavním smyslem projektu je dosažení vyšší míry jistoty a preciznosti v oblasti implementace Systému GS1 v celém spektru existujícího know-how, a to formou těsné partnerské spolupráce. Podmínky a vstupní kritéria pro získání akreditace jsou postaveny na dlouhodobé a úzké spolupráci s těmito technickými firmami, na znalosti jejich vnitřní organizace, přístupu k zákazníkům a posouzení řady referenčních projektů. Dne byla za přítomnosti prezidenta sdružení GS1 Czech Republic Jaroslava Camplíka a Zdeňka Vonáska, člena výboru a odborného garanta projektu, oficiálně předána osvědčení o akreditaci společnostem: CODEWARE, s.r.o., EPRIN spol. s r.o., ICS Identifikační systémy, a.s., JaGa, spol. s r.o. a KODYS, spol. s r.o. Tyto firmy mimo jiné přijaly morální závazek budování značky představující garanci kvality, profesionality a korektního jednání. Byl tak položen základ k budoucímu otevřenému, avšak úzkému okruhu firem, které jsou oprávněny využívat logo GS1 Czech Republic Accredited Partner. Praha Kontakt: Michal Bílý, obchodní ředitel, GS1 Czech Republic, Opakovaně se vracíme k tématu, které považujeme za mimořádně důležité, neboť představuje významný zlom ve vnímání působení technických firem ve smyslu poskytovalů služeb, jakožto nezastupitelných stavebních kamenů procesu implementace Systému GS1 jeho uživatelům. Poprvé však téma Partnerského programu rozvádíme v pozici nositele a garanta širokého know-how, který se již může opřít o praktické zkušenosti skupiny zakládajících členů, jejich prostřednictvím vnímat reálné odezvy trhu a případně pružněji reagovat na aktuální podněty. Přítomnost prezidenta sdružení GS1 Czech Republic Jaroslava Camplíka a dalšího člena výboru Zdeňka Vonáska na startovní čáře dlouhodobé spolupráce dokládá míru důležitosti a důraz, který tomuto projektu organizace GS1 Czech Republic přikládá. Proč tomu tak je? Na otázku, co vede management sdružení k tak vážnému pojímaní celé akce, lze uvést hned několik odpovědí: Při současném nevyhnutelném trendu globalizace obchodu je potřeba správně implementovaného standardu, který zaručuje jednoznačnost, přesnost, efektivitu a současně ekonomické přínosy, stále aktuálnější. Praxe ukazuje, že potřebné kroky k zavedení standardů nejsou vždy prováděny v souladu s mezinárodně přijatou a platnou normou. Nejčastějším důvodem tohoto stavu bývá ze strany technických firem nedostatečná informovanost, užívání zastaralých postupů a již překonaných informací. Nabídku předání zkušeností, možnost sdílení nejnovějších informací a včasných upozornění na změny a vývojové trendy považuje sdružení GS1 Czech Republic za základ zlepšení stavu na trhu. GS1 je organizací, která nemůže být ve stabilním styku s koncovými uživateli ve smyslu přítomnosti řešení konkrétní problematiky v terénu. Pomáhá řešit danou problematiku na vyžádání, není však schopna sledovat projekty jednotlivých technických firem, korigovat je a případně upozorňovat na nevhodnost některých řešení. V této souvislosti se v některých případech může dostat i do pozice poradce firmě, která nabízí řešení se sníženou realizační perspektivou. Těsnější spojení s partnery, kteří konzultují konkrétní situaci s koncovými uživateli, pomůže vnímat problematiku zřetelněji a lépe, pružněji reagovat na požadavky uživatelů. V neposlední řadě i zahraniční zkušenosti sesterských, zejména evropských GS1 organizací ukazují na oboustranně přínosnou spolupráci uvedeného typu. I v okolních státech vznikají obdobná partnerství, a to nikoli proto, že by mateřská organizace GS1 k tomuto kroku vydala pokyn. Vývoj na trhu v podobném evropském regionu si obdobný postup jednoduše vynutil. Předpokladem k dobrému vývoji programů v jednotlivých zemích je vždy velice korektní přístup všech zainteresovaných partnerů, a to i přes skutečnost, že se tito partneři mohou nacházet v pozicích přímých konkurentů na trhu. Z tohoto důvodu byl připraven Etický kodex, který každý z přistupujících partnerů akceptoval a který je základem pro morální závazek korektního jednání partnerů. Na tomto místě je třeba zdůraznit naprostou dobrovolnost tohoto aktu, neboť jakékoli vynucené jednání v uvedeném směru logicky nevede ke kýžené spolupráci a žádoucím výsledkům. A co dál? Je zřejmé, že v Partnerském programu nastává ta těžší část práce, tj. reálná činnost, reálná spolupráce, reálná podpora. GS1 Czech Republic v roli koordinátora připraví počáteční témata k průběžnému řešení. Základní představou je omezený počet pracovních setkání během roku (dvě až tři schůzky), na kterých budou řešena aktuální témata, podány základní informace o novinkách v Systému GS1, budou připravena doplňující kritéria pro případný vstup dalších členů, kteří projeví zájem o členství v rodině stávajících partnerů. Je zřejmé, že témata návazná přinese reálný vývoj situace na trhu, skutečná potřeba a měnící se priority v lokálním prostředí ovlivněném rozvojem globálního obchodu a souvisejících vztahů. Současně budou stanoveny podmínky pro obhajobu pro každoroční obnovení přiznané akreditace, rozsah

Téma: Implementace Systému GS1 ČR vs Evropa Informace o výrobcích v digitálním věku Pozor, absence standardních systémů sledovatelnosti!

Téma: Implementace Systému GS1 ČR vs Evropa Informace o výrobcích v digitálním věku Pozor, absence standardních systémů sledovatelnosti! GS1 Czech Republic www.gs1cz.org číslo 42, prosinec 2012 Interview: Regenald Kramer, GS1 Global Office Téma: Implementace Systému GS1 ČR vs Evropa Informace o výrobcích v digitálním věku Pozor, absence

Více

Téma: Kvalita čárových kódů Průzkum implementace Systému GS1 na českém trhu 2D kódy v Systému GS1. Interview: Miroslav Exner, Globus ČR

Téma: Kvalita čárových kódů Průzkum implementace Systému GS1 na českém trhu 2D kódy v Systému GS1. Interview: Miroslav Exner, Globus ČR GS1 Czech Republic www.gs1cz.org číslo 41, červen 2012 Interview: Miroslav Exner, Globus ČR Téma: Kvalita čárových kódů Průzkum implementace Systému GS1 na českém trhu 2D kódy v Systému GS1 Číslo 41/2012

Více

Budou mít potraviny rodný list? str. 16

Budou mít potraviny rodný list? str. 16 ročník I., www.retailinfo.cz Budou mít potraviny rodný list? str. 16 Další marketingový nástroj pro české potraviny str. 20 Obchod v regionech: Jihočeský kraj str. 22 Hygiena potravin (3. část) str. 24

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Rozvoj informační společnosti je úlohou nejen vlády a státu. Bez partnerství vlády, veřejné správy, měst, obcí, občanů, podnikatelské veřejnosti,

Více

IV. ZELENÁ KNIHA. o elektronickém obchodu

IV. ZELENÁ KNIHA. o elektronickém obchodu IV. ZELENÁ KNIHA o elektronickém obchodu Praha 2002 Obsah ZELENÁ KNIHA O ELEKTONICKÉM OBCHODU 1. Úvod 3 2. Legislativa 4 3. Elektronická komunikace s veřejnou správou 6 4. Telekomunikační a logistická

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního Úvod Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat rozvoj informační společnosti v České republice na pozadí informační politiky ČR a rozvoje informačních systémů veřejné správy. Informační společností

Více

Jak na elektronickou. David Reichel ředitel divize ebusiness

Jak na elektronickou. David Reichel ředitel divize ebusiness dat?edi? Jak na elektronickou výměnu, září 2009 David Reichel ředitel divize ebusiness Libušina třída 23 623 00 Brno, Česká republika Tel. +420 541 212 199 Fax +420 541 217 969 Email: info@ccv.cz Obsah

Více

Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem. Milan Brázda

Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem. Milan Brázda Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem Milan Brázda Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Práce se zabývá analýzou současného marketingového informačního systému ve spojení

Více

Projekt spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích

Projekt spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích KLUB SP ČR tentokráte s předsedou Nejvyššího správního soudu JUDr. Josefem Baxou Česko-vietnamské podnikatelské fórum 7. října se v hotelu Praha uskutečnilo Česko-vietnamské podnikatelské fórum u příležitosti

Více

Podniková řešení. Energie pro vaši firmu

Podniková řešení. Energie pro vaši firmu Podniková řešení Energie pro vaši firmu Snadná a efektivní komunikace týmů Zjednodušení kontaktu se zákazníky Podpora rozhodování díky datovým analýzám Řízení financí, dodavatelsko-odběratelských vztahů

Více

ZÁKLADY PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

ZÁKLADY PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice ZÁKLADY PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY Prof. Ing. Imrich Rukovanský,

Více

Systémy managementu jakosti

Systémy managementu jakosti Systémy managementu jakosti Výstup z projektu podpory jakosti č. 5/16/2004 Autor: Jiří Přibek Národní informační středisko podpory jakosti Praha 2004 2 PŘEDMLUVA Vážený čtenáři, publikace, kterou jsi právě

Více

Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Červen 2009 Karel PERZL Evropský polytechnický institut, s. r. o. Kunovice Studijní obor: Ekonomická informatika Podnikový informační

Více

E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí

E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Kateřina Nečasová Brno, podzim 2007 Prohlášení: Prohlašuji, že tato práce je

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analýza informačního systému zvoleného podniku

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analýza informačního systému zvoleného podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza informačního systému zvoleného podniku Analysis of information system in selected company Nikol Procházková Plzeň 2013 ČESTNÉ

Více

KVALITA JAKO SLUŽBA E-mail: komercni.prilohy@economia.cz 2. listopadu 2012

KVALITA JAKO SLUŽBA E-mail: komercni.prilohy@economia.cz 2. listopadu 2012 KVALITA JAKO SLUŽBA E-mail: 2. listopadu 2012 Komerční příloha deníku Krizi důvěry rozptýlí jen prokazatelná kvalita Česká společnost prochází všeobecnou krizí důvěry, kterou metylalkoholová aféra jen

Více

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Předmluva Vážené čtenářky, vážení čtenáři, do rukou

Více

13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace

13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace 2013/2014 Komix Fórum Vážení čtenáři, přemýšlíte někdy o tom, pro koho má vaše práce smysl? My v KOMIXu ano. Je pro nás důležité vědět, že tady nejsme kvůli tomu, abychom dělali business, nýbrž proto,

Více

ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů

ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů pro implementaci regionálního centra kompetencí v regionech připraveného projektem ICHNOS Plus 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Politiky EU v oblasti zakládání podniků... 4

Více

Obchod doména spotřebitele 24. května 2006, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Obchod doména spotřebitele 24. května 2006, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Obchod doména spotřebitele 24. května 2006, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR TEZE Obchod v České republice v polovině první dekády 21. století (po vstupu do EU); rozhodující makroekonomické souvislosti

Více

Akční plán pro rozvoj digitální ekonomiky v ČR

Akční plán pro rozvoj digitální ekonomiky v ČR ÚŘAD VLÁDY ČR Akční plán pro rozvoj digitální ekonomiky v ČR (PRACOVNÍ VERZE) Obsah PROČ MUSÍ BÝT DIGITÁLNÍ EKONOMIKA NAŠÍ PRIORITOU... 2 PŘEHLED OPATŘENÍ... 5 KLÍČOVÉ PRIORITNÍ OBLASTI... 6 1. ROZVOJ

Více

PKČR. Česká technologická platforma pro potraviny. Vize

PKČR. Česká technologická platforma pro potraviny. Vize PKČR Česká technologická platforma pro potraviny Vize www.ctpp.cz Pro více informací týkajících se Platformy, navštivte našiwebovou stránku http://www.foodnet.cz, odkaz Česká technologická platforma pro

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

Informační systém ve stavební společnosti

Informační systém ve stavební společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Informační systém ve stavební společnosti Diplomová práce Autor: Bc. Ján Somsedík, MBA Informační technologie

Více

Strategická Výzkumná Agenda. Strategická výzkumná agenda 2012

Strategická Výzkumná Agenda. Strategická výzkumná agenda 2012 Strategická Výzkumná Agenda Strategická výzkumná agenda 2012 ávrh, verze 1., 9.8.2012 Pro vnitřní potřebu (stupeň utajení Smart Grid) Česká technologická platforma Smart Grid, 2010 Hlavní projekt: Strategická

Více

ZPŮSOB VYUŽÍVÁNÍ ICT TECHNOLOGIÍ V ČESKÝCH PODNICÍCH S UVEDENÍM DOPADU NA ZVÝŠENÍ JEJICH KONKURENCESCHOPNOSTI A TRH PRÁCE

ZPŮSOB VYUŽÍVÁNÍ ICT TECHNOLOGIÍ V ČESKÝCH PODNICÍCH S UVEDENÍM DOPADU NA ZVÝŠENÍ JEJICH KONKURENCESCHOPNOSTI A TRH PRÁCE Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců se zájmy zaměstnavatelů ZPŮSOB VYUŽÍVÁNÍ ICT TECHNOLOGIÍ V ČESKÝCH PODNICÍCH S UVEDENÍM DOPADU NA ZVÝŠENÍ JEJICH KONKURENCESCHOPNOSTI A TRH PRÁCE Analýza zpracovaná v

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY 1 QMS pro malé a střední podniky Koncepce managementu kvality Historie a současné koncepce řízení kvality Historie

Více