Strana/celkem 1/25 Zpracoval dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strana/celkem 1/25 Zpracoval dne 2013-03-05"

Transkript

1 Strana/celkem 1/25 Zpracoval dne IMUNOBACT s.r.o., Laboratoř klinické mikrobiologie Kamenická 566/42, Děčín II, Děčín L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A A.Obsah a úvod B.Informace o laboratoři C.Manuál pro odběry vzorků D.Preanalytické procesy v laboratoři E.Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří F.Seznam laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří, včetně popisu položek G.Likvidace použitých odběrových materiálů H.Přílohy I.Odkazy

2 Strana/celkem 2/25 Zpracoval dne A. ÚVOD A.1.Předmluva Mikrobiologická laboratoř Děčín, vznikla v rámci Okresní hygienické stanice v roce 1963,na náměstí Svobody 1.V roce 1990 byla převedena k nemocnici s poliklinikou Děčín a následně v roce 1996 zprivatizována na právnickou osobu IMUNOBACT s.r.o., kde jedinými společníky jsou MUDr.Veberová Milena a Nováková Renata.V roce 2002 se laboratoř přemístila do zadaptovaných prostor na Kamenické ulici 566/42, Děčín II. MUDr.Veberová Milena absolvovala Lékařskou fakultu hygienickou.od jejího ukončení pracuje v mikrobiologické laboratoři a má atestaci z lékařské mikrobiologie I. a II. stupně.je členem ČSL JEP pro lékařskou mikrobiologii.účastní se celoživotního vdělávání lékařů. Nováková Renata je absolventkou střední zdravotnické školy v Ústí nad Labem, má atestaci z laboratorních metod v lékařské mikrobiologii a je zařazena do Registru zdravotnických pracovníků. Privátní laboratoř Imunobact s.r.o. poskytuje široké spektrum mikrobiologických, mykologických,parazitologických a serologických vyšetření..mikrobiologická laboratoř má vlastní varnu půd. Laboratorní informační systém zajišťuje okamžitou informovanost.všechny výsledky jsou kontrolovány kvalifikovaným vysokoškolákem. Spektrum práce a systém metod je volen tak,aby lékař mohl doordinovávat další vyšetření. Laboratoř poskytuje komplexní nabídku služeb,a dále zajišťuje pro své klienty i vyšetření, která sama neprovádí. IMUNOBACT s.r.o. má uzavřen smluvní vztah se všemi významnými zdravotními pojišťovnami (VZP,OZP,Česká průmyslová pojišťovna,vo ZP,ZP MV ČR,). Laboratoř je úspěšně zapojena do systému hodnocení kvality Státního zdravotního ústavu Praha. IMUNOBACT s.r.o. se zapojila do registru laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při České společnosti Jana Evangelisty Purkyně.Úspěšně absolvovala Audit II NASKL.V souvislosti s touto přípravou jsme zpracovali v roce 2008 Laboratorní příručku,která je dostupná v laboratoři, průběžně ji aktualizujeme.sledujeme činnost rady pro akreditaci klinických laboratoří při ČSL JEP a postupně zavádíme jí vydávané standardy.většinou vycházejí z normy ISO Všichni pracovníci IMUNOBACT s.r.o.musí dodržovat zásadu důvěrnosti informací o pacientech. V laboratorní příručce jsou podrobnější informace o poskytovaných službách.tato příručka patří k řízené dokumentaci.minimálně 1 x ročně je prováděna její revize.laboratorní příručka je dostupná v laboratoři a na

3 Strana/celkem 3/25 Zpracoval dne A.2. OBSAH strana A.Úvod... 2 A.1.Předmluva...2 A.2.Obsah...3 A.3.Úvod k laboratorní příručce...4 B.Informace o laboratoři... 4 B.1.Identifikace laboratoře,důležité informace...4 Adresa pracoviště,telefonní, faxové a ové spojení Pracovní doba...5 Seznam vedoucích pracovníků...5 B.2.Základní informace o laboratoři...5 B.3.Zaměření laboratoře...6 B.4.Úrověň a stav akreditace...6 B.5.Organizace.,vybavení a obsazení laboratoře...6 B.6.Spektrum nabízených služeb...6 B.7.Popis nabízených služeb...7 B.8.Řízení financí a strategické plánování...7 C.Manuál pro odběry vzorků...7 C.1.Základní informace...7 C.2.Žádanky o vyšetření...8 C.3.Požadavky na urgentní vyšetření...8 C.4.Ústní požadavky na vyšetření...8 C.5.Používaný odběrový systém C.6.Příprava pacienta před vyšetřením...10 C.6.1. Informovaný souhlas pacienta...10 C.7.Identifikace pacienta a označení vzorku C.8.Odběr vzorku...11 C.9.Množství vzorku...11 C.10.Nezbytné operace se vzorkem,stabilita...11 C.11.Základní informace k bezpečnosti práce se vzorky...12 C.12.Informace k dopravě vzorků...12 C.13..Informace o svozu vzorků...12 D.Preanalytické procesy v laboratoři...13 D.1.Příjem žádanek a vzorků...13 D.2.Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků...13 D.3.Postupy při nesprávé identifikaci vzorku,nebo žádanky...14 D.4.Vyšetřování ve smluvních laboratořích...14 E.Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří...14 E.1.Hlášení výsledků v kritických intervalech E.2.Informace o formách vydávání výsledků...15 E.3.Typy nálezů a laboratorních zpráv...15 E.4.Vydávání výsledků pacientům...16 E.5.Opakovaná a dodatečná vyšetření...16

4 E.6.Změny výsledků a nálezů...16 Strana/celkem 4/25 Zpracoval dne E.7.Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku...16 E.8.Konzultační činnost laboratoře...16 E.9.Způsob řešení stížností...17 E.10.Vydávání potřebného materiálu...17 F.Seznam laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří včetně popisu položek...17 F.1. Seznam vyšetření, instrukce pro odběr a typ odebraného materiálu, teplotní uložení před tranportem a transport materiálu F.1.1. Doplňující pokyny pro odběr biologického materiálu F.2. Pokyny pro pacienty...24 F.2.1. Bakteriologie...24 F.2.2. Parazitologie...24 F.2.3. Serologie...24 G.Likvidace použitých odběrových materiálů...24 H.Přílohy...25 I.Odkazy...25 J.Změny a revize...25 K.Rozdělovník...25 A.3.Úvod k příručce Laboratorní příručka je zpracována pro usnadnění komunikace a je průvodcem laboratorními službami fi.imunobact s.r.o.snaží se přispět ke zkvalitnění poskytovaných služeb. Byla zpracována dle doporučení Odborných společností ČLS, byly využity národní akreditační standardy, požadavky ZP a doporučení normy ISO Laboratorní příručka patří k řízené dokumentaci a 1x ročně je prováděna její revize. B.Informace o laboratoři B.1.Identifikace laboratoře,důležité informace Název organizace IMUNOBACT,s.r.o. Sídlo organizace Kamenická 566/42,Děčín II IČO DIČ nejsme plátci DPH Jednatelé MUDr.Veberová Milena Nováková Renata IČZ č.bankovního spojení /0600

5 Strana/celkem 5/25 Zpracoval dne Internet tel.fax , mobil , , svoz materiálu Děčín svoz materiálu Rumburk,Varnsdorf Pracovní doba Pondělí Čtvrtek 7:00 17:00 hod. Pátek 7:00-15:30 hod. Sobota 7:30-10:30 hod. Neděle 7:30-8:30 hod. Seznam vedoucích pracovníků MUDr.Veberová Milena primářka laboratoře Tel.: odborný zástupce jednatel fi. Nováková Renata vrchní laborantka Tel.: , MUDr.Mlynaříková Marie lékařka Tel.: B.2. Základní informace o laboratoři Adresa pracoviště: Kamenická 566/42,Děčín II, Pracovní doba:po-čt 7:00-17:00 hod. Pá 7:00-15:30 hod. So 7:30-10:30 hod. Ne 7:30-8:30 hod. Svozová služba zajišťuje denní svoz klinických vzorků zdarma

6 Mimořádná dostupnost mimo pracovní dobu laboratoře je možná na telefonních číslech: MUDr.Veberová Milena Nováková Renata Strana/celkem 6/25 Zpracoval dne B.3. Zaměření laboratoře Laboratorní služby poskytujeme praktickým lékařům, ambulantním specialistům, nemocnicím v sobotu, neděli i o svátcích. Dále poskytujeme placené služby veterinární medicíny. B.4.Úroveň a stav akreditace laboratoře Laboratoř je úspěšně zapojena do externího hodnocení kvality, při SZÚ Praha. Probíhá systém vnitřní kontroly kvality. Jsme držiteli Osvědčení o registru klinických laboratoří. Zapojeni do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZ ČR. Laboratoř je držitelem Auditu II NASKL. B.5.Organizace, vybavení a obsazení laboratoře Společnost Imunobact.s.r.o. řídí jednatele a odborný pracovník, Seznam vedoucích pracovníků je uveden v odstavci B.1. Identifikace laboratoře a důležité údaje. Po odborné stránce zodpovídá za činnost atestovaný odborný zástupce : MUDr. Veberová Milena lékařská mikrobiologie MUDr. Mlynaříková Marie lékařská mikrobiologie Zdravotní laborantky Řidiči Další pracovníci Přístrojové vybavení : Moderní mikroskopy, imunologický analyzátor, inkubátory,biohazardní box II.třídy,atd. Podrobněji interní dokumentace B.6. Spektrum nabízených služeb Imunobact.s.r.o. poskytuje laboratorní služby v odbornosti (název je uveden dle Seznamu zdravotních výkonů vydaného MZ ČR) : lékařská mikrobiologie antibiotické středisko,bakteriologie,parazitologie, serologie, mykologie, vlastní varna.

7 V celé spádové oblasti okresu Děčín zajišťujeme svoz vzorků a distribuci výsledků. Podrobnější popis jednotlivých laboratorních vyšetření je uveden v odstavci F. Seznam laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří včetně popisu položek. V případě potřeby jsou některá vyšetření zprostředkována ve spolupracujících laboratořích, např. SZÚ Praha. Strana/celkem 7/25 Zpracoval dne B.7. Popis nabízených služeb V rámci provozu zajišťujeme všechna vyšetření vyjmenovaná v odstavci F. Seznam laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří včetně popisu položek. Laboratorní vyšetření prováděná statimově : Pracoviště, doba rutinního provozu Mikrobiologická laboratoř Děčín Po-Čt : 07,00-17,00 Pá : 07,00-15,30 Statim -Přímý průkaz bakteriálních antigenů v mozkomíšním moku. Mozkomíšní mok. Hemokultura IM test,crp,aslo -latex aglutinační metody Clostridium difficile-toxin A,B Streptococcus pneumoniaeprůkaz antigenu v moči Vyšetření v době pohotovosti, služby Příjem a zpracování materiálů na bakteriologická a serologická vyšetření, hlášení výsledků Doba pohotovosti, služba So : 07,30-10,30 VŠ + laborantka v laboratoři Ne : 07,30-08,30 laborantka v laboratoři SO,Ne,svátky,mimo prcovní dobu viz:odst. B2. B.8. Řízení financí a strategické plánování Jednatele společnosti mají k dispozici průběžně informaci o aktuálním stavu financí, závazcích, pohledávkách, výkonech a nákladech společnosti. K dispozici je statistika za předchozí období, dle které se mohou přesně posuzovat finanční možnosti společnosti. Strategické cíle dalšího rozvoje společnosti jsou projednávány na pravidelných poradách vedení. C. Manuál pro odběry vzorků C.1. Základní informace

8 Na pracovišti Imunobact s.r.o. jsou k dispozici písemné instrukce o správném odběru biologického materiálu, včetně všech požadavků, které se týkají eventuelní přípravy pacienta před odběrem. Tyto instrukce jsou uvedeny Laboratorní příručce F.Seznam laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří včetně popisu položek. Strana/celkem 8/25 Zpracoval dne C.2. Žádanky o vyšetření Základním požadavkem (žádanka) je formulář VZP 06 dle platné metodiky VZP. Požadavky se vyplní písemně. Imunobact s.r.o. vydává také vlastní žádanky, které jsou zdarma k dispozici lékařům, kteří uplatňují vyšetření v naší laboratoři. Instrukce pro vyplnění žádanky je součástí manuálu pro odběr. Vyplněné žádanky jsou v laboratoři archivovány po dobu pěti let (dle požadavku VZP). Typ žádanky : Žádanka o mikrobiologické vyšetření formát A5 s předtištěným textem Imunobact. s.r.o přijímá jakékoliv žádanky obsahující alespoň povinné identifikační údaje : 1.jméno a příjmení pacienta 2.rodné číslo nebo číslo pojištěnce 3.kód pojišťovny 4.bydliště pacienta 5.základní diagnóza (popř. ostatní diagnóza) 6.IČP 7.odbornost 8.identifikace odesílajícího subjektu 9.datum a čas odběru (jen v případě, kdy má čas odběru klinický význam) 10.identifikace materiálu, požadované vyšetření Vyšetření samoplátců musí být vyznačeno na žádance. Laboratoř dbá na pečlivé vyplnění povinných identifikačních údajů. Pokud se jedná o lůžkové oddělení nesmí být použito razítko s IČP ambulance (problémy v účtování agregovaných výkonů do ošetřovacího dne). Ordinující lékař může uvést počet požadovaných vyšetření. C.3 Požadavky na urgentní vyšetření Požadavek na laboratorní vyšetření označené jako urgentní musí být vyznačeno na žádance viditelně slovy : STATIM. Tato vyšetření se v laboratoři provádí přednostně. Seznam metod prováděných jako statim je uveden v odstavci B.7. Popis nabízených služeb. C.4. Ústní požadavky na vyšetření

9 Ve výjimečných situacích je možno požadavky na vyšetření změnit, nebo doplnit lékařem ústně,nebo telefonicky. Tento požadavek se musí zapsat do laboratorního informačního systému a zároveň jej doplnit na žádanku pacienta s tím, kdo tento telefonický požadavek vznesl.pracovník, který požadavek převzal se na žádanku podepíše. Strana/celkem 9/25 Zpracoval dne C.5. Používaný odběrový systém Imunobact s.r.o. dodává zdarma odběrový systém používaný na tomto oddělení. Mikrobiologická vyšetření Název Odběrový tampon s transportní půdou AMIES Kontejner s uzávěrem Transportní médium v lahvičce Podložní mikroskopické sklíčko Hemokultivační nádobka Poznámka Všechny výtěry na bakteriologické vyšetření, stěry, kvasinky Stolice na parazitologické vyšetření, průkaz clostridiového toxinu,helicobakter pylori Mycoplasma hominis/ Ureaplasma urealyticum MOP, lepex, mikroskopie Krev na hemokulturu Sterilní zkumavka 10ml s víčkem Moč, tekuté materiály na bakteriologické vyšetření Sterilní kontejner na sputum s uzávěrem Urikult Sputum Moč Odběrový set na odběr Chlamydií Diagnostika sexuálně přenosných nemocí Chlamydia trachomatis Zkumavka s odběrovým médiem -Trichomonas médium Sterilní tampon na drátě Sterilní injekční stříkačka s kombi zátkou Diagnostika sexuálně přenosných nemocí Trichomonas vaginalis Kultivace kvasinek Výtěry z nedostupných míst Anaerobní kultivace Serologická vyšetření Název Odběrový systém Vacuette Poznámka Odběr venósní srážlivé krve

10 Strana/celkem 10/25 Zpracoval dne Podrobnosti k používání uvedeného systému jsou uvedeny v instrukcích pro odběry viz odstavec F. Seznam laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří včetně popisu položek a v odstavci C.8. Odběr vzorků, C.9. Množství vzorků, C.10. Nezbytné operace se vzorkem, C.11. Základní informace k práci se vzorky a C.12. Informace k dopravě vzorků. Prošlý odběrový materiál se nesmí používat. O případných změnách v odběrovém systému jsou písemně informováni spolupracující lékaři. C.6. Příprava pacienta před vyšetřením Při přípravě pacienta k odběru dodržujte zásady stanovené vyhláškou MZ ČR č. 195/2005 Sb.O hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení.důsledně dbejte na osobní hygienu a řádnou dezinfekci pokožky dle Metodického opatření MZ. Příprava pacienta před vyšetřením může výrazným způsobem ovlivnit výsledek : bezprostředně před odběrem MOČE na bakteriologické vyšetření by měl pacient provést důkladné omytí zevních genitálií mýdlem a vodou (odběr středního proudu moče) u výtěru z KRKU a odběru SPUTA na bakteriologické vyšetření by neměl pacient jednu hodinu před odběrem požít žádnou potravu ani kouřit před odběrem MOČE na průkaz antigenu CHLAMYDIA TRACHOMATIS by pacient neměl jednu hodinu před odběrem močit (1. proud moče) před vyšetřením na průkaz ENTEROBIUS VERMICULARIS Grahamovou metodou (LEPEX) by neměl pacient 24 hodin před otiskem provádět mytí análního otvoru a odběr provést ráno před defekací před odběrem srážlivé krve na sérologická vyšetření by měl být pacient na lačno Další údaje jsou uvedeny v odstavci F. Seznam laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří včetně popisu položek. C.6.1. Informovaný souhlas pacienta Odběrový pracovník má ochotně a srozumitelně informovat pacienta o vhodnosti provedení vyšetření, případně o jeho možných pozitivních i negativních dopadech na stanovení přesné diagnozy. C.7. Identifikace pacienta a označení vzorků Vzorek i žádanka musí být jednoznačně a nezaměnitelně identifikována :

11 jméno, příjmení, číslo pojištěnce pojišťovna základní diagnóza přesná specifikace vyšetření datum a čas odběru razítko oddělení nebo ambulance (IČP) podpis ordinujícího lékaře Strana/celkem 11/25 Zpracoval dne blíže viz odstavec C.2. Žádanky o vyšetření všechny identifikační znaky pacienta i ošetřujícího lékaře lze nahradit na žádance i tištěným štítkem bližší identifikace druhu materiálu, popřípadě požadovaného vyšetření Po kontrole přijatého materiálu a žádanky je vzorku přiděleno nezaměnitelné číslo, které je nadepsáno na vzorek i žádanku. Přiřazené identifikační číslo je spolu s ostatními údaji zaevidováno v laboratorním informačním systému (LIS), identifikační číslo zajišťuje nezaměnitelnost vzorku po celou dobu zpracování v laboratoři. Ve sporných případech se postupuje podle odstavce D.3. Postupy při nesprávné identifikaci vzorku, nebo žádanky. C.8. Odběr vzorků Obecné zásady : Přesná a jednoznačná identifikace biologického materiálu a žádanky Řádné poučení pacienta viz odstavec C.6. -Příprava pacienta před vyšetřením Dodržování bezpečnostních aspektů pro odběr biologického materiálu,vlastní odběr vzorků, odběrový materiál, typ odběru viz odstavec F.- Seznam laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří včetně popisu položek. Množství vzorku v odstavci C.9. Popis nabízených služeb,odstavec B.7. C.9. Množství vzorků Odběry moče : minimálně 1 ml moče Likvor : minimálně 1 ml likvoru Stolice na parazitologické vyšetření : velikost lískového ořechu Odběr krve na hemokultivaci : doppělí pacienti-10 ml krve, u dětí dle možnosti 2-5 ml krve Sérologická vyšetření: 5 10 ml venózní srážlivé krve

12 C.10. Nezbytné operace se vzorkem,stabilita Vzorky chráníme před mrazen a vysokou teplotou. Dopravu vzorků do laboratoře zajišťuje Imunobact. s.r.o. bezplatně v termoboxech. Transport musí být dostatečně rychlý. Strana/celkem 12/25 Zpracoval dne C.11.Základní informace k bezpečnosti práce se vzorky Všechny vzorky přicházející do laboratoře je nutno považovat za potenciálně infekční,proto je nutné dodržovat Vyhlášku MZ č.195/2005 Sb.,kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení. Především je nutno zabránit:- poškození odběrové nádoby,nebo materiálu - kontaminaci pokožky a sliznice osoby,která přijde do styku se vorkem - veškerá manipulace s odběrovými jehlami či jinými ostrými nástroji se musí provádět s maximální opatrností - žádanka ani vnější strana odběrové soupravy nesmí být potřísněna biologickým materiálem K odběru se používají pouze sterilní nástroje,sterilní pomůcky a rukavice gumové,nebo z PVC- -vždy pro jednoho pacienta. Veškeré manipulace s odběrovými jehlami či jinými ostrými nástroji musí být prováděno s maximální opatrností. Vzorky od pacientů s přenosným virovým onemocněním či multirezistentní nosokomiální nákazou mají být viditelně označeny. Všichni pracovníci IMUNOBACT s.r.o. jsou prokazatelně seznámeni a proškoleni s Provozním řádem a proškoleni z bezpečnosti práce. C.12.Informace k dopravě vzorků Transport vzorků je zajišťován svozovou službou Imunobact s.r.o.,nebo osobní donáškou pacientem. Obecně platí zásada,že transport vzorků má být šetrný,rychlý a za adekvátní teploty. Vzorky jsou dopravovány v transportní půdě,ve které jsou stabilní při pokojové teplotě,po dobu hodin.ostatní materiál je nutno dopravit do laboratoře do 2 hodin po odběru. Není-li možno vzorek moče dopravit do laboratoře do dvou hodin, uložíme ji do chladna. Odběr je možno také provést do kultivační odběrové nádobky -URICULTU-a do transportu ponechat při pokojové teplotě. Vzorky jsou přepravovány v uzavřených odběrových soupravách,které jsou uloženy do přepravního boxu,aby během přepravy nedošlo k rozlití,potřísnění,nebo jinému znehodnocení během přepravy.

13 C.13.Informace o zajišťovaném svozu vzorků Imunobact s.r.o. má vlastní svozovou službu,která sváží vzorky s celé spádové oblasti a následně distribuuje výsledky laboratorních vyšetření.jednotlivé trasy jsou písemně vypracovány. Pracovníci svozové služby jsou vybaveni termoboxy a musí dodržovat postupy pro správný svoz biologického materiálu a distribuci výsledků. Strana/celkem 13/25 Zpracoval dne D.Preanalytické procesy v laboratoři D.1. Příjem žádanek a vzorků U všech vzorků musí existovat návaznost na identifikovatelného jedince prostřednictvím žádanky.při nedostatečné identifikaci pacienta na odběrové soupravě se analýza neprovádí,tzn. vzorek je vždy odmítnut.postup v těchto případech je uveden v odst. D.2.Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných(kolizních)primárních vzorků,d.3.postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky. Imunobact s.r.o. sleduje,zda jsou vzorky do laboratoře transportovány podle instrukcí pro odběr materiálu na straně 17 odstavec F.1. Laboratorní příručky. Všechny přijaté vzorky se v laboratoři zaevidují do informačního laboratorního systému(lis). Včetně data a identifikace zapisujícího pracovníka. D.2.Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných(kolizních) primárních vzorků Vadný(kolizní) primární vzorek, je takový vzorek, který nesplňuje požadavky na identifikaci pacienta, nebo je u něj zjevně porušeno doporučení o preanalytické fázi, event. došlo ke znehodnocení jiným způsobem. Podle povahy problému je buď vzorek vyřazen ze zpracování nebo jsou podniknuta příslušná opatření vedoucí k nápravě (je-li to možné). Kritéria pro odmítnutí, resp. vyřazení ze zpracování při transportu došlo k vylití vzorku, rozbití zkumavky identifikace materiálu chybí, nebo nesouhlasí se žádankou a nelze sjednat nápravu materiál u něhož zjevně došlo k porušení zásad při odběru, transportu či uložení a je znehodnocen natolik, že jej nelze vyšetřit Vadné vzorky, které jsou přijaty identifikace materiálu zcela chybí nebo nesouhlasí se žádankou, ale podaří se zjistit potřebné informace

14 sérum je hemolytické, ikterické, chylosní vzhled séra je uveden v nálezu je-li odebráno nedostatečné množství vzorků zodpovědný pracovník určí, která vyšetření se provedou přednostně, popřípadě po konzultaci s požadujícím lékařem O odmítnutí zpracování biologického materiálu je žadatel neprodleně informován a je s ním sjednána náprava. Chybné či chybějící údaje jsou dle informací žadatele opraveny a vzorek je předán ke zpracování.v ostatních případech je vzorek vždy odmítnut. Všechna tato odmítnutí jsou evidována v sešitu Neshody, reklamace na příjmu materiálu. Strana/celkem 14/25 Zpracoval dne D.3. Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky Při nedostatečné identifikaci pacienta, či materiálu se pracovník laboratoře pokusí kontaktovat příslušného lékaře a toto doplnit. Pokud toto nelze provést je vzorek vyřazen ze zpracování a prozatímně uskladněn -dle typu materiálu-(centrifugace krve,odlití moče apod.). Informace o vyřazení vzorku předá pracovník vrchní laborantce nebo přítomnému vysokoškolákovi. Ti se následující den pokusí informovat o této skutečnosti odesílajícího lékaře. Pokud jsou povinné údaje na žádance neúplné, pokusí se pracovník telefonicky, nebo prostřednictvím pracovníků svozu, chybějící údaje doplnit. V konkrétních sporných případech má pravomoc rozhodnout vrchní laborantka nebo přítomný vysokoškolák. D.4. Vyšetřování ve smluvních laboratořích Imunobact s.r.o. využívá služeb jiných specializovaných laboratoří v České republice, např. Státní zdravotní ústav Praha a Národní referenční laboratoří. Odesílajícím lékařům sdělíme název a adresu laboratoře, kam jsme vzorek zaslaly. Smluvní laboratoř zodpovídá za kvalitu vyšetření. Pošle nález na naše pracoviště a my vydáme výsledek tomu lékaři, který výsledek požadoval. Imunobact s.r.o. Děčín také poskytuje službu sběrného místa pro jiné laboratoře. E. Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří Výsledky laboratorních vyšetření jsou vydávány po kontrole a podepsání kvalifikovaným vysokoškolákem.

15 E.1. Hlášení výsledků v kritických intervalech Výsledky mimo uvedené intervaly, resp. přesahující uvedené hodnoty jsou telefonicky hlášeny ošetřujícímu lékaři bez ohledu na to, zda byl materiál zpracován v urgentním nebo rutinném provozu.nahlášený výsledek je zaznamenán do laboratorního informačního systému (LIS) a do vedeneného záznamu Hlášení výsledků v kritických intervalech: obsahuje:datum,čas,jméno odp. pracovníka a jméno příjemce zprávy a výsledky vyšetření Strana/celkem 15/25 Zpracoval dne Výtisk č. 1 Schválil dne Metoda Mozkomíšní mok Přímý průkaz bakteriálních antigenů v mozkomíšním moku Hemokultura Průkaz antigenu v moči- Streptococcus pneumoniae Průkaz Clostridium difficiletoxin A/B ve stolici Poznámka Hlásí se ihned výsledek latex aglutinačního přímého průkazu antigenu a výsledek mikroskopického vyšetření. Dále se hlásí každý dílčí pozitivní kultivační výsledek. Hlásí se ihned každý dílčí pozitivní výsledek. Hlásí se ihned po ukončení vyšetření. Hlásí se ihned po ukončení vyšetření. IM test, CRP Hlásí se ihned po ukončení vyšetření. ASLO Hlásí se ihned každý pozitivní výsledek Epidemiologické službě se hlásí nemoci podléhající povinnému hlášení. Vybraná infekční onemocnění se hlásí na spádová epidemiologická oddělení Zdravotního ústavu dle vyhlášky 440/2000 Sb.(Podmínky předcházení, vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení. ) E.2. Informace o formách vydávání výsledků Standartně probíhá předávání výsledků v tištěné formě. Výsledky jsou distribuovány svozovou službou, popřípadě poštou. Urgentní výsledky jsou hlášeny telefonicky. Ojediněle je možno po dohodě urgentní výsledek zaslat faxem či em. Telefonické hlášení výsledků je zaznamenáno do sešitu V Hlášení výsledků v kritických intervalech-kde je zaznamenán čas,datum nahlášení výsledku, druh materiálu, jméno pracovníka laboratoře a jméno přejímající osoby. Laboratorní výsledky můžeme také rozeslat ordinujícím lékařům em po přidělení přístupového hesla.z formálního hlediska považujeme za správný pouze tištěný výsledek. E.3. Typy nálezů a laboratorních zpráv Standartně vydává Imunobact s.r.o. nálezy v tištěné formě. Nález obsahuje : identifikace laboratoře identifikace pacienta

16 identifikace požadující osoby adresu pro odeslání nálezu, liší-li se od adresy požadující osoby datum příjmu vzorku datum odběru primárního vzorku datum vydání nálezu je-li to vhodné i popis primárního vzorku, spolu s poznámkami o kvalitě vzorku, která by mohla nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek název a výsledek vyšetření včetně jednotek měření tam, kde je to možné biologické referenční intervaly, jsou-li dostupné interpretaci výsledků, je-li to vhodné jiné poznámky (např. kvalita nebo množství primárního vzorku, které by mohli nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek) identifikaci osoby, která autorizovala uvolnění nálezu Nález je archivován v laboratorním informačním systému (LIS) po dobu 5 ti let. Strana/celkem 16/25 Zpracoval dne E.4. Vydávání výsledků přímo pacientům Vydávání výsledků přímo pacientům probíhá pouze tehdy, pokud si pacient sám vyšetření objednal (tedy i sám uhradil) a nebo, dal-li k tomu ošetřující lékař svolení. Toto svolení může napsat ošetřující lékař na žádanku, nebo svolení může dát i telefonicky do laboratoře. V tomto případě pracovník laboratoře zajistí, aby byl souhlas dopsán do žádanky, včetně data a identifikace požadujícího. Ve vyjímečných případech (např.před operací) může vrchní laborantka nebo odborný zástupce vydat povolení k vydání výsledku přímo pacientovi. E.5. Opakovaná a dodatečná vyšetření Imunobact s.r.o provádí opakovaná vyšetření v případě, kdy má pochybnosti o správnosti výsledku (rozhodne oprávněný vysokoškolák), toto vyšetření se provádí zdarma. Vzorky jsou v laboratoři skladovány do doby, než je definitivně ukončeno jejich vyšetření a je vydán jejich výsledek. Opakovaná vyšetření doporučujeme provést v bakteriologii při kontaminaci, v sérologii při chylosním a hemolytickém séru, v parazitologii při chybném odběru, nebo při nedostatku odebraného materiálu. E.6. Změny výsledků a nálezů Pokud z nějakých důvodů je nutno změnit zpracovaný výsledek, musí zodpovědný pracovník vyznačit změnu výsledku, včetně datumu a podpisu, jak v laboratorním informačním systému (LIS), tak i zajistit, aby změnu obdržel i ošetřující lékař. Za toto zodpovídá lékař laboratoře. E.7. Intervaly od dodání vzorků k vydání výsledků U kultivačních vyšetření je interval od dodání vzorků k dodání výsledku 3-5 dní dle kultivačních nároků. V sérologii, parazitologii jsou výsledky většinou k dispozici do dvou až pěti dnů.

17 Výsledky prováděných v urgentním režimu (STATIM) jsou hlášeny telefonicky do jedné hodiny po obdržení materiálu do laboratoře. E.8. Konzultační činnost laboratoře Konzultační činnost s odbornými pracovníky probíhá telefonicky i osobně dle aktuální potřeby laboratoře. Idividuální konzultace jsou umožněny kontaktem s odbornými pracovníky: , vedoucí lékař službu konající lékař Konzultace se provádějí především v oblastech : Bakteriologie Antibiotické středisko Parazitologie Serologie Strana/celkem 17/25 Zpracoval dne E.9. Způsob řešení stížností Jakákoliv stížnost může být do Imunobact s.r.o. doručena písemně, em, ústně i telefonicky. Každý kdo v laboratoři stížnost přijme, zajistí aby byla zaevidována do knihy Stížnosti a přijatá opatření a bylo zřejmé kdo, kdy a na co si stěžoval a kdo stížnost převzal. Laboratoř zajistí, aby na každou podanou stížnost bylo ihned reagováno. E.10. Vydávání potřebného materiálu Laboratoř Imunobact s.r.o. dodává zdarma odběrový materiál pro laboratorní vyšetření, která provádíme. Zdarma též poskytujeme žádanky na laboratorní vyšetření. Za distribuci jsou zodpovědní pracovníci svozu laboratoře. Požadavky lékařů na uvedené materiály je možno sdělit ústně pracovníkovi svozu, telefonicky či písemně. Imunobact s.r.o. požaduje po zdravotnických zařízeních, aby bylo s odběrovým materiálem nakládáno hospodárně, nevznikaly zásoby a nedocházelo k překročení expirační doby. F. Seznam laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří, včetně popisu položek F.1. Seznam vyšetření, instrukce pro odběr a typ odebraného materiálu, teplotní uložení před transportem a transport materiálu

18 1/ Horní cesty dýchací Kultivační mikrob.vyšetření výtěru KRKU Kultivační mikrobiologické vyšetření výtěru NOSU Kultivační vyšetření výtěru KRKU na alergologické vyšetření Kultivační vyšetření výtěru NOSU na alergologické vyšetření Cílený kultivační průkaz Neisseria gonorrhoae z výtěru z KRKU Cílený kultivační průkaz Neisseria meningitidis z výtěru KRKU a NOSU Výtěr z krku (patrové oblouky, tonsily, hltan) Hluboký výtěr z nosu Výtěr z krku (patrové oblouky, tonsily, hltan) Hluboký výtěr z nosu Výtěr z krku (patrové oblouky, tonsily, hltan) Výtěr z krku (patrové oblouky, tonsily, hltan) Strana/celkem 18/25 Zpracoval dne Kultivační vyšetření výtěru KRKU na pertusse, parapertusse Jen po telefonické domluvě St.tampon na zahnutém drátě se zavede nad epiglottis a pacient se vyzve aby zakašlal Sterilní tampon na zahnutém drátě se zanoří do transportní půdy AMIES 2/ Dolní cesty dýchací Mikrobiologické vyšetření SPUTA odběr cca 1 ml 3/ Ucho Sputum získané hlubokým vykašláním -odběr cca 1 ml kontejner S výtěru UCHA 4/ Oko Výtěr ze zevního zvukovodu Tekutina ze středouší tampon d-tpa výtěru OKA Mikrobiologické vyš.výtěru OKA na CHLAMYDIA TRACHOMATIS 5/ Zažívací ústrojí Výtěr ze spojivkového vaku Razantní výtěr ze spojivkového vaku Odběrový tampon CLEARVIEW

19 STOLICE Cílený kultivační průkaz CAMPYLOBACTER spp. ze stolice Cílený kultivační průkaz YERSINIA spp. ze stolice Výtěr z rekta Výtěr z rekta Výtěr z rekta Průkaz adenovirů + rotavirů ve stolici Tekutá,nebo polotekutá stolice odběr cca 1ml Prů Clostridium difficile Toxin A+B Tekutá,nebo tuhá stolice odběr velikosti lísk.ořechu chla.tepl. Kontejner s uzávěrem,ihned do laboratoře Kontejner s uzávěrem,ihned do laboratoře Strana/celkem 19/25 Zpracoval dne / Močové ústrojí MOČI MOČI + mikroskopicky MOČI - URIKULT Průkaz urogenitálních mykoplasmat z MOČI Průkaz Chlamydia trachomatis z MOČI DIALYZÁTU Průkaz antigenu Streptococcus pneumoniae v moči 7/Pohlavní ústrojí Střední proud moči, cévkovaná moč, moč z pernamentního katetru Střední proud moči, cévkovaná moč, moč z pernamentního katetru Střední proud moči, cévkovaná moč, moč z pernamentního katetru Střední proud moči, cévkovaná moč, moč z pernamentního katetru Střední proud moči, cévkovaná moč, moč z pernamentního katetru dialyzát Střední proud moči Sterilní zkumavka 10ml se zátkou Sterilní zkumavka s širokým hrdlem Sterilní zkumavka 10ml se zátkou Sterilní zkumavka s širokým hrdlem Oběrová souprava URIKULT Sterilní zkumavka 10ml se zátkou Sterilní zkumavka s širokým hrdlem Sterilní zkumavka 10ml se zátkou Sterilní zkumavka s širokým hrdlem Sterilní zkumavka 10ml se zátkou Uzavřená sterilní zkumavka URETRY Hluboký výtěr z uretry Výtěr z pochvy

20 výtěru z POCHVY výtěru z DĚLOŽNÍHO HRDLA Výtěr z děložního hrdla Cílený kultivační průkaz KVASINEK Výtěr z pochvy,výtěr z děložního hrdla Průkaz urogenitálních mykoplasmat ve výtěru z děložního hrdla Průkaz CHLAMYDIA TRACHOMATIS Kultivační průkaz TRICHOMONAS VAGINALIS a KVASINEK Mikrobiální obraz poševní - MOP Průkaz streptokoků sk. B - GBS Výtěr z děložního hrdla a abrazí buněk epitelu Výtěr z dělohy Výtěr z dělohy,ejakulát,moč po masáži prostaty,odběrový tampon s transportní půdou Transportní médium v lahvičce se zeleným uzávěrem Odběrový tampon CLEARVIEW Transportní půda-trichomonas MEDIUM Poševní sekret zachycený na sterilní Nátěr na dvě podložní skla tampon a válivým pohybem rozetřený na podložní skla Materiál z urogenitálního traktu dle klinické manifestace Strana/celkem 20/25 Zpracoval dne Kultivační průkaz NEISSERIA GONORRHOAE PLODOVÉ VODY 8/Rány a hluboké defekty Výtěr z dělohy, uretry Plodová voda po domluvě možno provést nátěr přímo na kultivační půdu v Petriho misce Sterilní zkumavka 10ml se zátkou klinického materiálu z DEFEKTU klinického materiálu z RÁNY STĚRU z kůže TEKUTÉHO HNISU nebo patologické dutiny ŽLUČE PITEVNÍHO MATERIÁLU CÉVNÍCH KATÉTRů Výtěr z defektu Výtěr z rány Stěr z kůže Punkce abcesu nebo patologické dutiny Žluč Pitevní materiál Sterilně vyjmutý katétr Sterilní injekční stříkačka s kombi zátkou,sterilně zajištěna proti přístupu vzduchu Sterilní zkumavka 10ml se zátkou Sterilní kontejner s uzávěrem Sterilní kontejner s uzávěrem

21 KANYLY Sterilně vyjmutá kanyla Sterilní kontejner s uzávěrem 9/Centrální nervový systém MOZKOMÍŠNÍHO MOKU Mikrobiologické vyšetření MOZKOMÍŠNÍHO MOKU- LATEXOVOU METODOU(STATIM) Lumbální punkce min. 1ml Lumbální punkce min. 1ml Sterilní zkumavka 10ml se zátkou Hemokultivační odběrová nádobka Sterilní zkumavka 10ml se zátkou Strana/celkem 21/25 Zpracoval dne /Krev (HEMOKULTURA) HEMOKULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ -odebírají se vždy nejméně 2 HK po 10ml krve- časově oddělené odběry - frekvence a časování odběrů hemokultur se řídí charakterem klinického obrazu a teplotní křivky MikroHEMOKULTIVAČNÍ vyšetření odebírají se vždy nejméně 2 HK po 2 ml krve Stěr před hemokulturou Aseptická venepunkce(stand.odběr) -odběr z cévního katétru pouze při podezření na katétrovou infekci) Po odběru ponechat při pok.teplotě,nebo 37 st.c Aseptická venepunkce(stand.odběr) -odběr z cévního katétru pouze při podezření na katétrovou infekci) Po odběru ponechat při pok.teplotě,nebo 37 st.c Stěr z kůže před provedeným vpichem Hemokultivační odběrová nádobka Hemokultivační odběrová nádobka 11/Parazitologické vyšetření Parazitologické vyšetření stolice Vyšetření na ENTEROBIOSU- LEPEX-Grahamovou metodou Vyšetření na CRYPTOSPORIDIÓZU Stolice velikosti lískového ořechu Otisk análního otvoru Stolice velikosti lískového ořechu Kontejner s uzávěrem Podložní mikrosk. sklo s průhlednou lepící páskou Kontejner s uzávěrem 12/Ostatní bakteriální vyšetření

22 Mikobiologické kultivační vyšetření na LISTERIÓZU STAPH. AUREUS - MRSA Materiál dle klinické manifestace Materiál dle klinické manifestatce Sterilní transportní kontejner 13/Serologie Serologie lues (RRR,TPHA) Dg.INFEKČNÍ MONONUKLEOSY IM test STATIMOVÉ VYŠETŘENÍ Venepunkce k získání srážlivé krve Venepunkce k získání srážlivé krve Odběrová zkumavka Vacuette bez aditiv Odběrová zkumavka Vacuette bez aditiv Strana/celkem 22/25 Zpracoval dne anti Borrelia IgG,IgM -průkaz protilátek Borrelií anti TOXO IgG,IgM -průkaz protilátek Toxoplasma Gondií anti CMV IgG,IgM -průkaz protilátek Cytomegaloviru anti Chlamydia IgG,IgM -průkaz protilátek Chlamydia trachomatis ASLO -průkaz protilátek Antistreptolyzýnu O RF -(latexovou aglutinací) -průkaz protilátek revmatoidního faktoru CRP- detekce C- reaktivního proteinu v lidském séru anti EBV VCA IgG,IgM anti EBV VCA IgG -průkaz protilátek viru Epsteina- Barrové Průkaz antigenu Helicobacter pylori ve stolici Borrelia IgG,IgM BLOT Venepunkce k získání srážlivé krve Venepunkce k získání srážlivé krve Venepunkce k získání srážlivé krve Venepunkce k získání srážlivé krve Venepunkce k získání srážlivé krve Venepunkce k získání srážlivé krve Venepunkce k získání srážlivé krve Venepunkce k získání srážlivé krve Stolice velikosti lískového ořechu Venepunkce k získání srážlivé krve Odběrová zkumavka Vacuette bez aditiv Odběrová zkumavka Vacuette bez aditiv Odběrová zkumavka Vacuette bez aditiv Odběrová zkumavka Vacuette bez aditiv Odběrová zkumavka Vacuette bez aditiv Odběrová zkumavka Vacuette bez aditiv Odběrová zkumavka Vacuette bez aditiv Odběrová zkumavka Vacuette bez aditiv Kontejner s uzávěrem Odběrová zkumavka Vacuette bez aditiv Legenda k tabulce: tampon t TPA : sterilní tampon na tyčince ve zkumavce s transportní půdou

23 tampon d TPA :sterilní tampon na drátě s transportní půdou kontejner S : sterilní kontejner se šroubovacím víčkem Obecně platí zásada neprodleného transportu materiálu do laboratoře! F.1.1. Doplňující pokyny pro odběr biologického materiálu Mozkomíšní mok odebere se min. 1 ml,okamžitě se transportuje do laboratoře. V případě pozdějšího transportu mozk.moku:odebrat asepticky 1 ml do hemokultivační nádobky a ponechat do transportu při pokojové teplotě. Krev na HEMOKULTURU Kůže pacienta musí být řádně dezinfikována. Je nepřípustné odebírat krev na hemokulturu z již zavedených katetrů či infuzí. Při odběru více porcí krve by měla každá z nich pocházet z jiné žíly. Na jednu hemokulturu se u dospělého člověka odebírá 10 ml krve, u dětí 5 ml, u velmi malých kojenců a novorozenců 2 ml. Má-li pacient pravidelně se vyskytující teplotní špičky, odebírá se krev v době, kdy teplota začíná stoupat a u nemocného se dostaví třesavka (tj minut před předpokládanou teplotní špičkou). Strana/celkem 23/25 Zpracoval dne Je-li kolísání teploty nepravidelné, odebírají se nejméně tři vzorky krve v hodinových intervalech, kdykoliv během dne. Při podezření na endokarditidu se odebírá v jenom dni alespoň šest hemokultur. V terénu postačí jeden odběr. Odebraný vzorek krve se vpraví do speciálních odběrových nádob s kultivačním médiem a ihned transportuje do laboratoře. Není-li možný okamžitý transoport, ukládá se do termostatu na 36 o C, není-li k dispozici, pak se ponechá při pokojové teplotě. Nikdy se neukládá do chladničky. HNISU po dezinfekci kůže nad abscesem se jeho obsah odsává punkcí, hnis se ponechá ve sterilní injekční stříkačce.injekční jehlu odstraníme a zašleme materiál do laboratoře. Je-li v obscesové dutině menší množství hnisu, nebo je-li hnis příliš hustý, je třeba provést za sterilních podmínek excizi a odebrat materiál na tampon a umístit do transportní půdy. VÝTĚRU Z RÁNY u všech výtěru z abscesu a ran by měl být zhotoven nátěr na podložní sklo (rolování tamponu po skle) a po zaschnutí odeslán spolu s výtěrem. Transport má být co nejrychlejší. Stěr na tamponu je nutno uložit do transportní půdy. VÝTĚRU Z POCHVY, URETRY vyšetření by mělo být komplexní : odběr na kultivaci je nutno provést tamponem a zanořit do transportní půdy odběr na detekci trichomonád a kvasinek zanořit do speciální půdy na jejich detekci zhotovení dvou nátěrů na podložní sklo po dohodě je možno provést nátěr přímo na kultivační půdu v Petriho misce(dodá laboratoř) Kultivační průkaz TRICHOMONAS VAGINALIS a KVASINEK- Výtěr z pochvy,cervixu,uretry zasunout do transportního média.prostatický sekret-setřít sterilním tamponem nebo sterilní umělohmotnou kličkou na jedno použití-ihned zasunout do transportního média.ejakulát a moč po masáži prostaty: Odběr provést do sterilní zkumavky. Vzorky doručit do laboratoře nejdéle do dvou hodin po odběru.

24 Odběr lze též provést přímo do kultivačního Trichomonas média před odběrem nutno vytemperovat na pokojovou teplotu cca 30 minut.po provedeném odběru ponechat do doby transportu při pokojové teplotě nebo nejlépe v termostatu při teplotě st. celsia. Stolice na průkaz toxinu CLOSTRIDIUM DIFFICILE odběr vzorků se má provést co nejříve po objevení klinických symptomů. Odebíráme vzorek stolice (cca 2 ml) do sterilního kontejneru. Neprodleně transportovat do laboratoře při chladničkové teplotě. Je nutné vyšetřit 2-3 vzorky odebrané nezávisle na sobě. Odběr moče na mikrobiologickou kultivaci Odběr musí být proveden před zahájením léčby antimikrobními preparáty.pacient si před odběrem omyje zevní genitálie vodou a mýdlem. Při podezření na infekce močové trubice se odebírá první porce moče, u předpokládané infekce vyšších etáží močového systému, včetně postižení ledvin se odebírá střední proud moče.je-li infekcí postižena prostata, odebírá se poslední proud moče. Pro semikvantitativní vyšetření moče lze použít odběrovou soupravu URICULT-(transportně kultivační půda pro vyšetření moče ponornou metodou)- Obsahuje: a) nosič s půdami, b)kryt se závitem, c) sterilní odběrovou nádobku. Provedení: Střední proud moče se odebere do sterilní nádobky.ponoříme nosič s půdami, přebytečná moč se nechá odkapat.pozor:nedotýkat SE ŽIVNÉHO MÉDIA! Nádobku s močí zlikvidujeme.nosič opatříme krytem,který pevně dotáhneme. Po odběru Uricult ponecháme do doby transportu při pokojové teplotě. Strana/celkem 24/25 Zpracoval dne F.2. Pokyny pro pacienty F.2.1. Bakteriologie Výtěr z krku - před výtěrem se nesmí nejméně dvě hodiny jíst, pít, kouřit, žvýkat žvýkačku a čistit zuby Sputum - odebírá se po opakovaném vypláchnutí ústní dutiny a vykloktání pitnou vodou. Je nutné zhluboka zakašlat, aby se vykašlal sekret z dolních dýchacích cest, nikoliv sliny. Moč - odebírá se po předchozím omytí zevního genitálu vodou a mýdlem přímo do sterilní zkumavky, tak jak určí lékař F.2.2. Parazitologie Stolice - odebírá se stolice velikosti lískového ořechu do kontejneru Lepex - ráno po probuzení, bez předchozího omytí konečníku, se průhledná lepící páska přiloží lepící stranou na konečník, ponechá se několik minut a potom se páska nalepí na mikroskopické podložní sklíčko. Na jeden konec sklíčka se nalepí štítek s uvedením jména pacienta

25 F.2.3. Serologie Odběr srážlivé krve provádí kvalifikovaný pracovník ráno nalačno G. Likvidace použitých odběrových materiálů Vyšetřený bakteriologický materiál je v laboratoři Imunobact skladován do doby,než je definitivně ukončeno jeho vyšetření a je vydán výsledek.následně je provedena jeho likvidace. Likvidace a třídění použitého odběrového materiálu probíhá v likvidační místnosti, kde se ukládá do spalitelných červených plastových pytlů s minimální sílou 2 mm.pytle se pevně uzavřou, označí druhem a původem materiálu. Ostré nástroje,injekční jehly a stříkačky se ukládají do pevnostěnných, spalitelných obalů bez další manipulace. Odpad se zaeviduje,vyplní se Evidenční list o přepravě nebezpečného odpadu a předá ke spálení. Odvoz a likvidace odpadu je smluvně zajištěna s Krajskou zdravotní a.s Nemocnice Děčín o.z. Strana/celkem 25/25 Zpracoval dne H.Přílohy Nejsou I.Odkazy J.Změny a revize Laboratorní příručky Revize č. Kapitola / Strana Datum Popis Podpis 01 I/str Doplněn odkaz na webové stránky Dr.Veberová 02 B.7./str.7 E.1./str U statimového vyšetření doplněn mozkomíšní mok a hemokultura Doplněna metoda-průkaz antigenu v moči- Str.pneumoniae,Průkaz Clostridium difficiletoxin a/b ve stolici,im test, CRP, ASLO. U těchto vyšetření doplněna i poznámka. Změněn název Likvor za Mozkomíšní mok Dr.Veberová

26 K.ROZDĚLOVNÍK Dle seznamu SOPS Seznam udržovaných záznamů. Laboratorní příručka je k dispozici na Vydal : IMUNOBACT s.r.o., leden 2008

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

List provedených změn

List provedených změn Postupy k odběru biologického materiálu pro laboratorní vyšetření Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 150 30 Praha 5 Název: Laboratorní příručka OBM KMAS - 001 Vypracoval: Prim. MUDr. Jindrák Podpis: Schválil:

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Laboratoř lékařské mikrobiologie Kladno Adresa: ulice Fr. Kloze 2316, 272 01 Kladno llmkladno@zuusti.cz Název postupu: Laboratorní příručka pro odběr primárních

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 příprava materiálu - Odběr do...) srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

Laboratorní příručka LLM Hořovice

Laboratorní příručka LLM Hořovice Laboratoř lékařské mikrobiologie Hořovice Laboratoř akreditovaná ČIA pod č.8007.dle ČSN EN ISO 15189 K Nemocnici 1395, 268 01 Hořovice Laboratorní příručka LLM Hořovice (Postupy pro odběr primárních vzorků

Více

Laboratorní příručka Oddělení lékařské mikrobiologie A Obsah B - Informace o laboratoři...3 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje...3 2. Podmínky převzetí vzorku v laboratoři...4 3. Kritéria pro

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE,

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, MYKOLOGIE A MYKOBAKTERIOLOGIE PRAHA Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Sídlo ředitelství: Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem Sídlo oddělení: Sokolovská

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

L A B O R A T O R N Í

L A B O R A T O R N Í L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A ODD Ě LENÍ LÉKA Ř SKÉ MIKROBIOLOGIE NEMOCNICE PELH Ř IMOV, p.o. Verze č. 1 Datum platnosti: od 1. 3. 2010 1/36 Vypracovala: Ing. Stanislava Čechová (zástupce primáře

Více

Příručka je řízena pouze v elektronické podobě. Ostatní informace: Nahrazuje verzi 02 VD.BM/MIK 02 platnou od 27.2.2013

Příručka je řízena pouze v elektronické podobě. Ostatní informace: Nahrazuje verzi 02 VD.BM/MIK 02 platnou od 27.2.2013 synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873 - sekce mikrobiologie Platnost dokumentu: 15.10.2013 Datum vypracování:

Více

Stránka 1 (celkem 39)

Stránka 1 (celkem 39) Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: P-01-OKM Oblast využití: Mikrobiologie Platnost od: 8.6.2015 Verze č.: 9 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ

Více

Pardubická krajská nemocnice, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice. Odběr biologického materiálu

Pardubická krajská nemocnice, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice. Odběr biologického materiálu Odběr biologického materiálu Obsah přílohy: 1. Použité zkratky 2. Obecné zásady odběrů na bakteriologii 3. Podrobné pokyny pro odběry na bakteriologii 3.1 Dýchací soustava 3.2 Trávící soustava 3.3 Močová

Více

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu C 16 Zásady odběrů biologického materiálu Odběrovou soupravu tvoří dva vatové tampony, zkumavka s virologickým odběrovým médiem a záznamová karta. Odběrové médium se uchovává v mrazničce při teplotě 20

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie CGOP, s.r.o. Laboratoř patologické Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: Laboratorní příručku kontroloval: Laboratorní příručku schválil: MUDr. Judith Suchomelová Vedoucí laboratoře

Více

S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě. Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří

S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě. Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě příspěvková organizace Olomoucká 470/86 Opava L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří 2015

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 9. Počet stran: 16 Datum vydání: 01.02.2015 Platnoost od: 01.02.2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr. Pavel Sauer,

Více

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie LP 03-0443/12

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie LP 03-0443/12 Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie Revize č.: 1 Strana 1 Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie Datum platnosti: dnem vydání Účinnost: 17. 6. 2013 Nahrazuje: Laboratorní

Více

PŘEHLED SLUŽEB KLINICKÝCH LABORATOŘÍ Zdravotní ústav se sídlem v Praze sídlo: Jasmínová 37, 106 00 Praha 10 www.zupraha.cz Obsah: 1. Kontakty 3 2. Informace o vyšetřeních (odběr - pokyny doplňující vlastní

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

D Preanalytické procesy v laboratoři

D Preanalytické procesy v laboratoři D Preanalytické procesy v laboratoři D.1 Příjem žádanek a vzorků Ke každému vzorku musí být přiložena patřičná dokumentace (žádanka)-viz C-2 Požadavkové listy. Příjem vzorků se provádí na příjmovém pracovišti,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratorní příručka Strana: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A - Úvod Tato laboratorní příručka má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci snaší laboratoří a jako informativní materiál o poskytovaných službách.

Více

P 02 Laboratorní příručka

P 02 Laboratorní příručka P02 Laboratorní příručka Výtisk číslo: 1 Vydání: 3 Počet stran: 15 P 02 Laboratorní příručka Platnost končí dne 31. 12. 2013 Zpracoval Schválil Jméno MVDr. Dag Rejthar Marta Křížová Podpis Datum 14.10.2011

Více

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Cytologické a histologické vyšetření Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Tondrová Irena Bc. CYTOLOGICKÉ A HISTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA - ÚM Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA - ÚM Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/006/06 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA - ÚM Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 15.10.2014 Revize: 1 x za rok Rozsah působnosti: Všechna ZOK FN Plzeň Po vytištění

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře Gynekologicko porodní oddělení Standardní operační postup organizační Počet stran textu: 15 Počet příloh: 1 Název dokumentu: cytologické laboratoře Zpracoval: Zkontroloval: Schválil:... Ing. Ludmila Švandová

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ MANUÁL Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2009 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK Strana 1 z 9 Histopatologická laboratoř DVK Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Zkratky...2 3. Odpovědnosti a pravomoci...2 3.1 Organizace laboratoře..2 3.2. Základní informace o laboratoři

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře CGOP, s.r.o. Cytologická laboratoř Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: MUDr. Alena Beková, M.I.A.C. Vedoucí cytologické laboratoře Podpis: Laboratorní příručku kontroloval:

Více

LP_ Laboratorní příručka Verze 08

LP_ Laboratorní příručka Verze 08 Klinické laboratoře Verze 08 Identifikační znak dokumentu Výtisk 1 LP Celkový počet stran 115 Platnost od: 16.4.2015 Laboratorní příručka Upozornění Tento dokument včetně příloh je vlastnictvím Klinických

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem www.zuusti.cz Podnikatelské fórum - Zdravotnictví a balneologie Ústí nad Labem 21. září 2015 Územní působnost Výkonná centra Centrum imunologie a mikrobiologie

Více

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO Evid. značka: Identifikace: Identifikace výtisku: Rozdělovník: Nahrazuje:

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice verze B Účinnost dokumentu od: 17.09.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_TRS_SME_12_002 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka Typ dokumentu: Systémový Mgr. Olga Kopřivová Řízená kopie

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Je-li při vyšetření nalezena významně patologická hodnota bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků

Příručka pro odběr primárních vzorků Nemocnice Havlíčkův Brod Strana: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ SPOLEČNÝCH LABORATOŘÍ Husova 2624, Havlíčkův Brod, PSČ 580 22 Příručka pro odběr primárních vzorků Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření NASKL - Audit I E. Fenclová, J. Sedláková Dne 2. května 2007 absolvovalo pracoviště Oddělení klinické biochemie a hematologie Oblastní nemocnice v Kladně Audit I od NASKL. Proč audit NASKL? Rozhodly 2

Více

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15 CYTOGENETICKÁ LABORATOŘ Zpracovatel: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Přezkoumal a schválil: Prof.Kyra Michalová, DrSc. Podpis: Garant dokumentu: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Platnost od: 1.4.2008

Více

Provozní řád Ústavu lékařské genetiky FNOL

Provozní řád Ústavu lékařské genetiky FNOL 1 Materiálně technické vybavení Provozní řád Hygienická a protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření nemocničních nákaz 1.1 Ústav lékařské genetiky je umístěn v -1 NP, 2 4 NP budovy T, dispoziční

Více

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM Pavel Čermák Thomayerova nemocnice Praha - Krč Úkoly na rok 2012 Vytvoření seznamu přístrojů Doplnění podkladů pro kalkulaci Možná úprava některých stávajících výkonů?? Revize pracovních časů u všech výkonů

Více

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1 23/10/2010 1 Historie a představení společnosti Orion Diagnostica Oy je společností náležící k Orion Group, jedné z předních finských společností zabývajících se péčí o zdraví. Orion Diagnostica Oy byla

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace 1. Účel Tato směrnice stanovuje závazná pravidla pro tvorbu řízené dokumentace systému kvality. Vymezuje pravomoci a odpovědnosti pracovníků zajišťujících

Více

Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka

Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Informace o laboratoři...4 3.1 Základní informace...4 3.2 Zaměření

Více

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Vulvovaginální dyskomfort Akutní vulvovaginální dyskomfort (AVD): obtíže v oblasti zevního genitálu a pochvy jako je výtok, svědění

Více

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb Č.j.: KHSV/ 16258/2014/JI/Ř/Říha Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém

Více

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Více

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující PROJEKT CENTRÁLNÍ POCHŮZKOVÁ SLUŽBA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jindrová H., Kapustová M., Cahlíková J. 1 CO NÁS VEDLO KE ZMĚNĚ? Dlouhodobě problematický systém svozu BM Časy y od odběru BM po dodání

Více

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Typ dokumentace: Veřejná Zpracoval / datum / podpis RNDr. Jana Benčíková 22. 12. 2014 Schválil / datum / podpis MUDr. Vladimír

Více

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o.

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o. , Verze: 02 Datum vydání: 19.02.2012 Datum účinnosti: 19.02.2012 Zrušovací ustanovení: nahrazuje verzi 01 ze dne 1.8.2011. Počet stran: 11 Zpracoval Schválil Jméno Marcela Princová MUDr. Ivan Princ Funkce

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2013 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vážení pacienti, snahou všech členů zdravotnického týmu je co nejdříve, přitom citlivě, ohleduplně a s porozuměním, Vám pomoci k dosažení a upevnění

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA GPK - IMUNO

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA GPK - IMUNO SME 8/005/03 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA GPK - IMUNO Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.3.2012 Revize: 1x za rok Rozsah působnosti: Všechna ZOK FN Obsah 1. Účel a předmět...3

Více

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Průchová J., Pazdiora P. KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, 15. 17.9.2010 25.3.2009

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

A - ÚVOD. A1 Předmluva. A2 Obsah. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení klienti,

A - ÚVOD. A1 Předmluva. A2 Obsah. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení klienti, Vznikající záznamy: 0 Strana: 1 z 13 A - ÚVOD A1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení klienti, tato laboratorní příručka je věnována všem, kteří potřebují informace o naší laboratoři, o naší

Více

Laboratorní vyšetřovací metody Mikrobiologie, cytologie

Laboratorní vyšetřovací metody Mikrobiologie, cytologie Laboratorní vyšetřovací metody Mikrobiologie, cytologie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Kollátorová MIKROBIOLOGIE

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NEMOS Sokolov s. r. o. Strana: 1/22 NEMOS Sokolov s. r. o. Za Císařským mlýnem 1115/2 170 00 Praha 7 Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka170975 IČO 2476473246 Oddělení patologické

Více

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189 BIOLAB Praha, k.s. AeskuLab Brno Bieblova 22 Brno, okres Brno-město, PSČ 613 00 Výtisk č.: 01 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 vzorků dle ČSN EN ISO 15189 Datum vydání: 3.7.2015 Datum účinnosti: 3.7.2015

Více

a) možný případ infekčního onemocnění s klinickou symptomatologií svědčící o onemocnění; nejedná se o potvrzený ani pravděpodobný případ,

a) možný případ infekčního onemocnění s klinickou symptomatologií svědčící o onemocnění; nejedná se o potvrzený ani pravděpodobný případ, Částka 109/2012 Vyhláška č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče Účinnosti od

Více

Laboratorní příručka Laboratoří EUROCLINICUM s.r.o. Praha

Laboratorní příručka Laboratoří EUROCLINICUM s.r.o. Praha Typ dokumentace: Verze: 10 Autor (jméno, podpis): chválil (jméno, podpis): Veřejná Platnost od: 1.3.2015 Výtisk číslo: 1 Jiné informace: Mgr. Pavel Nezbeda, vedoucí laboratoře MUDr. Petr Podroužek, Cc.,

Více

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Výuková prezentace z: Lékařské mikrobiologie Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2009 Princip identifikace Soubor znaků s rozdílnou diskriminační hodnotou Základní problémy

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie LABORATORNÍ PŘÍRUČKA verze 3 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Platnoist od: 11.11.2014 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. ZLÍN ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Název postupu: Laboratorní příručka Identifikace postupu: SP 003 Vydání číslo: 4 Výtisk číslo: 1 Jméno Funkce Datum Podpis Vypracoval: Mgr. Naděžda Sojková Vedoucí oddělení 2.11.2012 Přezkoumal: Marcela

Více

Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01

Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01 DOKUMENTACE SMK Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o. Laboratorní příručka LP 01 Verze: 04 Platnost: 01.03.2013 Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01 Zpracoval: MUDr. Josef Velecký Datum: 01.03.2013 Podpis:

Více

Metodický pokyn č. 1

Metodický pokyn č. 1 Metodický pokyn č. 1 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Jednání se zájemcem o službu, plánování a

Více

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s.

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Vypracoval Kontroloval Schválil Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Lucie Bělská, DiS., personální oddělení Verze: 01 Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení NT_SM_132 Datum vydání: 1.9.2015 Účinnost

Více

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Vydání: 1. 4. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 14. 3. 2008 Odborný garant: Mgr. Dana

Více

OBSAH. Seminář 2010 Brno Strana 1 (celkem 17)

OBSAH. Seminář 2010 Brno Strana 1 (celkem 17) OBSAH A. STRUKTURÁLNÍ PLÁN X LOGISTICKÉ SYSTÉMY B. SYSTÉMY MANIPULACE A DOPRAVY PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY MATERIÁLŮ. C. KONTEJNER A DOPRAVNÍ SYSTÉM D. VÝTAHY E. PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM DOPRAVA ODPADU A

Více

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 4. Změna:0 Datum změny:

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 4. Změna:0 Datum změny: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Ústav patologie SMĚRNICE ÚSTAVU Číslo : LP-86500-01/2011 Platnost směrnice: od 1.10.2014 ročně Počet příloh: Interval revizí: schválení Místo

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace Oddělení patologie Strana: 1 Signatura : PJ_PAT_02 Datum vydání : 28.5.2015 Soubor : PJ_PAT_02.doc Výtisk č.: 1 Počet výtisků: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ PATOLOGIE Husova 2624, Havlíčkův Brod,

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

C Manuál pro odběry primárních vzorků

C Manuál pro odběry primárních vzorků C Manuál pro odběry primárních vzorků C.1 Základní informace V této kapitole jsou uvedeny všechny specifické pokyny týkající se správného odběru a zacházení s primárními vzorky. Tyto pokyny jsou důležité

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Objednávky. Storno objednávky

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Objednávky. Storno objednávky OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky upravují vztah mezi společností, jako dodavatele zboží a služeb, a zákazníky firmy, jako odběratele. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele

Více

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice č. 34/012 Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností Obsah 1. Úvod...2 1.1. Použité zkratky...2 1.2. Základní

Více

CENÍK č. 6/2011-09.5 Výkony bez vazby na odbornost

CENÍK č. 6/2011-09.5 Výkony bez vazby na odbornost CENÍK č. 6/2011-09.5 Výkony bez vazby na odbornost Pro FN Brno byla provedena kalkulace na výkony bez vazby na odbornost. Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v zájmu

Více

LP/OSCH/č.05.1/2013 Laboratorní příručka odběrové středisko Cheb

LP/OSCH/č.05.1/2013 Laboratorní příručka odběrové středisko Cheb Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/OSCH/č.05/2013 Počet stran: 24 Počet příloh: 0 Verze: 3 Platnost od: 1.2.2013 LP/OSCH/č.05.1/2013

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES 72-01 Vydání: 2 Účinnost od: 13. 6. 2003 Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran:

Více

Příloha č. 1 HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Příloha č. 1 HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB Hlášení pořizuje v rozsahu dostupných údajů a předává místně příslušnému orgánu ochrany

Více

Obecné požadavky na laboratorní informační systém v oboru lékařské mikrobiologie (LIMS) (návrh nepodkročitelného minima)

Obecné požadavky na laboratorní informační systém v oboru lékařské mikrobiologie (LIMS) (návrh nepodkročitelného minima) Obecné požadavky na laboratorní informační systém v oboru lékařské mikrobiologie (LIMS) (návrh nepodkročitelného minima) Pracovní skupina pro správnou laboratorní práci (PSSLP), vypracoval J.Scharfen Projednáno

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinických laboratoří, Vojenská nemocnice Brno, Zábrdovická 3, 63600 Brno Směrnice: Laboratorní příručka Exemplář č.: Revize: ročně Rozdělovník Funkce Jméno Exemplář Datum převzetí Převzal: Podpis

Více