Strana/celkem 1/25 Zpracoval dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strana/celkem 1/25 Zpracoval dne 2013-03-05"

Transkript

1 Strana/celkem 1/25 Zpracoval dne IMUNOBACT s.r.o., Laboratoř klinické mikrobiologie Kamenická 566/42, Děčín II, Děčín L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A A.Obsah a úvod B.Informace o laboratoři C.Manuál pro odběry vzorků D.Preanalytické procesy v laboratoři E.Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří F.Seznam laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří, včetně popisu položek G.Likvidace použitých odběrových materiálů H.Přílohy I.Odkazy

2 Strana/celkem 2/25 Zpracoval dne A. ÚVOD A.1.Předmluva Mikrobiologická laboratoř Děčín, vznikla v rámci Okresní hygienické stanice v roce 1963,na náměstí Svobody 1.V roce 1990 byla převedena k nemocnici s poliklinikou Děčín a následně v roce 1996 zprivatizována na právnickou osobu IMUNOBACT s.r.o., kde jedinými společníky jsou MUDr.Veberová Milena a Nováková Renata.V roce 2002 se laboratoř přemístila do zadaptovaných prostor na Kamenické ulici 566/42, Děčín II. MUDr.Veberová Milena absolvovala Lékařskou fakultu hygienickou.od jejího ukončení pracuje v mikrobiologické laboratoři a má atestaci z lékařské mikrobiologie I. a II. stupně.je členem ČSL JEP pro lékařskou mikrobiologii.účastní se celoživotního vdělávání lékařů. Nováková Renata je absolventkou střední zdravotnické školy v Ústí nad Labem, má atestaci z laboratorních metod v lékařské mikrobiologii a je zařazena do Registru zdravotnických pracovníků. Privátní laboratoř Imunobact s.r.o. poskytuje široké spektrum mikrobiologických, mykologických,parazitologických a serologických vyšetření..mikrobiologická laboratoř má vlastní varnu půd. Laboratorní informační systém zajišťuje okamžitou informovanost.všechny výsledky jsou kontrolovány kvalifikovaným vysokoškolákem. Spektrum práce a systém metod je volen tak,aby lékař mohl doordinovávat další vyšetření. Laboratoř poskytuje komplexní nabídku služeb,a dále zajišťuje pro své klienty i vyšetření, která sama neprovádí. IMUNOBACT s.r.o. má uzavřen smluvní vztah se všemi významnými zdravotními pojišťovnami (VZP,OZP,Česká průmyslová pojišťovna,vo ZP,ZP MV ČR,). Laboratoř je úspěšně zapojena do systému hodnocení kvality Státního zdravotního ústavu Praha. IMUNOBACT s.r.o. se zapojila do registru laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při České společnosti Jana Evangelisty Purkyně.Úspěšně absolvovala Audit II NASKL.V souvislosti s touto přípravou jsme zpracovali v roce 2008 Laboratorní příručku,která je dostupná v laboratoři, průběžně ji aktualizujeme.sledujeme činnost rady pro akreditaci klinických laboratoří při ČSL JEP a postupně zavádíme jí vydávané standardy.většinou vycházejí z normy ISO Všichni pracovníci IMUNOBACT s.r.o.musí dodržovat zásadu důvěrnosti informací o pacientech. V laboratorní příručce jsou podrobnější informace o poskytovaných službách.tato příručka patří k řízené dokumentaci.minimálně 1 x ročně je prováděna její revize.laboratorní příručka je dostupná v laboratoři a na

3 Strana/celkem 3/25 Zpracoval dne A.2. OBSAH strana A.Úvod... 2 A.1.Předmluva...2 A.2.Obsah...3 A.3.Úvod k laboratorní příručce...4 B.Informace o laboratoři... 4 B.1.Identifikace laboratoře,důležité informace...4 Adresa pracoviště,telefonní, faxové a ové spojení Pracovní doba...5 Seznam vedoucích pracovníků...5 B.2.Základní informace o laboratoři...5 B.3.Zaměření laboratoře...6 B.4.Úrověň a stav akreditace...6 B.5.Organizace.,vybavení a obsazení laboratoře...6 B.6.Spektrum nabízených služeb...6 B.7.Popis nabízených služeb...7 B.8.Řízení financí a strategické plánování...7 C.Manuál pro odběry vzorků...7 C.1.Základní informace...7 C.2.Žádanky o vyšetření...8 C.3.Požadavky na urgentní vyšetření...8 C.4.Ústní požadavky na vyšetření...8 C.5.Používaný odběrový systém C.6.Příprava pacienta před vyšetřením...10 C.6.1. Informovaný souhlas pacienta...10 C.7.Identifikace pacienta a označení vzorku C.8.Odběr vzorku...11 C.9.Množství vzorku...11 C.10.Nezbytné operace se vzorkem,stabilita...11 C.11.Základní informace k bezpečnosti práce se vzorky...12 C.12.Informace k dopravě vzorků...12 C.13..Informace o svozu vzorků...12 D.Preanalytické procesy v laboratoři...13 D.1.Příjem žádanek a vzorků...13 D.2.Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků...13 D.3.Postupy při nesprávé identifikaci vzorku,nebo žádanky...14 D.4.Vyšetřování ve smluvních laboratořích...14 E.Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří...14 E.1.Hlášení výsledků v kritických intervalech E.2.Informace o formách vydávání výsledků...15 E.3.Typy nálezů a laboratorních zpráv...15 E.4.Vydávání výsledků pacientům...16 E.5.Opakovaná a dodatečná vyšetření...16

4 E.6.Změny výsledků a nálezů...16 Strana/celkem 4/25 Zpracoval dne E.7.Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku...16 E.8.Konzultační činnost laboratoře...16 E.9.Způsob řešení stížností...17 E.10.Vydávání potřebného materiálu...17 F.Seznam laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří včetně popisu položek...17 F.1. Seznam vyšetření, instrukce pro odběr a typ odebraného materiálu, teplotní uložení před tranportem a transport materiálu F.1.1. Doplňující pokyny pro odběr biologického materiálu F.2. Pokyny pro pacienty...24 F.2.1. Bakteriologie...24 F.2.2. Parazitologie...24 F.2.3. Serologie...24 G.Likvidace použitých odběrových materiálů...24 H.Přílohy...25 I.Odkazy...25 J.Změny a revize...25 K.Rozdělovník...25 A.3.Úvod k příručce Laboratorní příručka je zpracována pro usnadnění komunikace a je průvodcem laboratorními službami fi.imunobact s.r.o.snaží se přispět ke zkvalitnění poskytovaných služeb. Byla zpracována dle doporučení Odborných společností ČLS, byly využity národní akreditační standardy, požadavky ZP a doporučení normy ISO Laboratorní příručka patří k řízené dokumentaci a 1x ročně je prováděna její revize. B.Informace o laboratoři B.1.Identifikace laboratoře,důležité informace Název organizace IMUNOBACT,s.r.o. Sídlo organizace Kamenická 566/42,Děčín II IČO DIČ nejsme plátci DPH Jednatelé MUDr.Veberová Milena Nováková Renata IČZ č.bankovního spojení /0600

5 Strana/celkem 5/25 Zpracoval dne Internet tel.fax , mobil , , svoz materiálu Děčín svoz materiálu Rumburk,Varnsdorf Pracovní doba Pondělí Čtvrtek 7:00 17:00 hod. Pátek 7:00-15:30 hod. Sobota 7:30-10:30 hod. Neděle 7:30-8:30 hod. Seznam vedoucích pracovníků MUDr.Veberová Milena primářka laboratoře Tel.: odborný zástupce jednatel fi. Nováková Renata vrchní laborantka Tel.: , MUDr.Mlynaříková Marie lékařka Tel.: B.2. Základní informace o laboratoři Adresa pracoviště: Kamenická 566/42,Děčín II, Pracovní doba:po-čt 7:00-17:00 hod. Pá 7:00-15:30 hod. So 7:30-10:30 hod. Ne 7:30-8:30 hod. Svozová služba zajišťuje denní svoz klinických vzorků zdarma

6 Mimořádná dostupnost mimo pracovní dobu laboratoře je možná na telefonních číslech: MUDr.Veberová Milena Nováková Renata Strana/celkem 6/25 Zpracoval dne B.3. Zaměření laboratoře Laboratorní služby poskytujeme praktickým lékařům, ambulantním specialistům, nemocnicím v sobotu, neděli i o svátcích. Dále poskytujeme placené služby veterinární medicíny. B.4.Úroveň a stav akreditace laboratoře Laboratoř je úspěšně zapojena do externího hodnocení kvality, při SZÚ Praha. Probíhá systém vnitřní kontroly kvality. Jsme držiteli Osvědčení o registru klinických laboratoří. Zapojeni do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZ ČR. Laboratoř je držitelem Auditu II NASKL. B.5.Organizace, vybavení a obsazení laboratoře Společnost Imunobact.s.r.o. řídí jednatele a odborný pracovník, Seznam vedoucích pracovníků je uveden v odstavci B.1. Identifikace laboratoře a důležité údaje. Po odborné stránce zodpovídá za činnost atestovaný odborný zástupce : MUDr. Veberová Milena lékařská mikrobiologie MUDr. Mlynaříková Marie lékařská mikrobiologie Zdravotní laborantky Řidiči Další pracovníci Přístrojové vybavení : Moderní mikroskopy, imunologický analyzátor, inkubátory,biohazardní box II.třídy,atd. Podrobněji interní dokumentace B.6. Spektrum nabízených služeb Imunobact.s.r.o. poskytuje laboratorní služby v odbornosti (název je uveden dle Seznamu zdravotních výkonů vydaného MZ ČR) : lékařská mikrobiologie antibiotické středisko,bakteriologie,parazitologie, serologie, mykologie, vlastní varna.

7 V celé spádové oblasti okresu Děčín zajišťujeme svoz vzorků a distribuci výsledků. Podrobnější popis jednotlivých laboratorních vyšetření je uveden v odstavci F. Seznam laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří včetně popisu položek. V případě potřeby jsou některá vyšetření zprostředkována ve spolupracujících laboratořích, např. SZÚ Praha. Strana/celkem 7/25 Zpracoval dne B.7. Popis nabízených služeb V rámci provozu zajišťujeme všechna vyšetření vyjmenovaná v odstavci F. Seznam laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří včetně popisu položek. Laboratorní vyšetření prováděná statimově : Pracoviště, doba rutinního provozu Mikrobiologická laboratoř Děčín Po-Čt : 07,00-17,00 Pá : 07,00-15,30 Statim -Přímý průkaz bakteriálních antigenů v mozkomíšním moku. Mozkomíšní mok. Hemokultura IM test,crp,aslo -latex aglutinační metody Clostridium difficile-toxin A,B Streptococcus pneumoniaeprůkaz antigenu v moči Vyšetření v době pohotovosti, služby Příjem a zpracování materiálů na bakteriologická a serologická vyšetření, hlášení výsledků Doba pohotovosti, služba So : 07,30-10,30 VŠ + laborantka v laboratoři Ne : 07,30-08,30 laborantka v laboratoři SO,Ne,svátky,mimo prcovní dobu viz:odst. B2. B.8. Řízení financí a strategické plánování Jednatele společnosti mají k dispozici průběžně informaci o aktuálním stavu financí, závazcích, pohledávkách, výkonech a nákladech společnosti. K dispozici je statistika za předchozí období, dle které se mohou přesně posuzovat finanční možnosti společnosti. Strategické cíle dalšího rozvoje společnosti jsou projednávány na pravidelných poradách vedení. C. Manuál pro odběry vzorků C.1. Základní informace

8 Na pracovišti Imunobact s.r.o. jsou k dispozici písemné instrukce o správném odběru biologického materiálu, včetně všech požadavků, které se týkají eventuelní přípravy pacienta před odběrem. Tyto instrukce jsou uvedeny Laboratorní příručce F.Seznam laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří včetně popisu položek. Strana/celkem 8/25 Zpracoval dne C.2. Žádanky o vyšetření Základním požadavkem (žádanka) je formulář VZP 06 dle platné metodiky VZP. Požadavky se vyplní písemně. Imunobact s.r.o. vydává také vlastní žádanky, které jsou zdarma k dispozici lékařům, kteří uplatňují vyšetření v naší laboratoři. Instrukce pro vyplnění žádanky je součástí manuálu pro odběr. Vyplněné žádanky jsou v laboratoři archivovány po dobu pěti let (dle požadavku VZP). Typ žádanky : Žádanka o mikrobiologické vyšetření formát A5 s předtištěným textem Imunobact. s.r.o přijímá jakékoliv žádanky obsahující alespoň povinné identifikační údaje : 1.jméno a příjmení pacienta 2.rodné číslo nebo číslo pojištěnce 3.kód pojišťovny 4.bydliště pacienta 5.základní diagnóza (popř. ostatní diagnóza) 6.IČP 7.odbornost 8.identifikace odesílajícího subjektu 9.datum a čas odběru (jen v případě, kdy má čas odběru klinický význam) 10.identifikace materiálu, požadované vyšetření Vyšetření samoplátců musí být vyznačeno na žádance. Laboratoř dbá na pečlivé vyplnění povinných identifikačních údajů. Pokud se jedná o lůžkové oddělení nesmí být použito razítko s IČP ambulance (problémy v účtování agregovaných výkonů do ošetřovacího dne). Ordinující lékař může uvést počet požadovaných vyšetření. C.3 Požadavky na urgentní vyšetření Požadavek na laboratorní vyšetření označené jako urgentní musí být vyznačeno na žádance viditelně slovy : STATIM. Tato vyšetření se v laboratoři provádí přednostně. Seznam metod prováděných jako statim je uveden v odstavci B.7. Popis nabízených služeb. C.4. Ústní požadavky na vyšetření

9 Ve výjimečných situacích je možno požadavky na vyšetření změnit, nebo doplnit lékařem ústně,nebo telefonicky. Tento požadavek se musí zapsat do laboratorního informačního systému a zároveň jej doplnit na žádanku pacienta s tím, kdo tento telefonický požadavek vznesl.pracovník, který požadavek převzal se na žádanku podepíše. Strana/celkem 9/25 Zpracoval dne C.5. Používaný odběrový systém Imunobact s.r.o. dodává zdarma odběrový systém používaný na tomto oddělení. Mikrobiologická vyšetření Název Odběrový tampon s transportní půdou AMIES Kontejner s uzávěrem Transportní médium v lahvičce Podložní mikroskopické sklíčko Hemokultivační nádobka Poznámka Všechny výtěry na bakteriologické vyšetření, stěry, kvasinky Stolice na parazitologické vyšetření, průkaz clostridiového toxinu,helicobakter pylori Mycoplasma hominis/ Ureaplasma urealyticum MOP, lepex, mikroskopie Krev na hemokulturu Sterilní zkumavka 10ml s víčkem Moč, tekuté materiály na bakteriologické vyšetření Sterilní kontejner na sputum s uzávěrem Urikult Sputum Moč Odběrový set na odběr Chlamydií Diagnostika sexuálně přenosných nemocí Chlamydia trachomatis Zkumavka s odběrovým médiem -Trichomonas médium Sterilní tampon na drátě Sterilní injekční stříkačka s kombi zátkou Diagnostika sexuálně přenosných nemocí Trichomonas vaginalis Kultivace kvasinek Výtěry z nedostupných míst Anaerobní kultivace Serologická vyšetření Název Odběrový systém Vacuette Poznámka Odběr venósní srážlivé krve

10 Strana/celkem 10/25 Zpracoval dne Podrobnosti k používání uvedeného systému jsou uvedeny v instrukcích pro odběry viz odstavec F. Seznam laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří včetně popisu položek a v odstavci C.8. Odběr vzorků, C.9. Množství vzorků, C.10. Nezbytné operace se vzorkem, C.11. Základní informace k práci se vzorky a C.12. Informace k dopravě vzorků. Prošlý odběrový materiál se nesmí používat. O případných změnách v odběrovém systému jsou písemně informováni spolupracující lékaři. C.6. Příprava pacienta před vyšetřením Při přípravě pacienta k odběru dodržujte zásady stanovené vyhláškou MZ ČR č. 195/2005 Sb.O hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení.důsledně dbejte na osobní hygienu a řádnou dezinfekci pokožky dle Metodického opatření MZ. Příprava pacienta před vyšetřením může výrazným způsobem ovlivnit výsledek : bezprostředně před odběrem MOČE na bakteriologické vyšetření by měl pacient provést důkladné omytí zevních genitálií mýdlem a vodou (odběr středního proudu moče) u výtěru z KRKU a odběru SPUTA na bakteriologické vyšetření by neměl pacient jednu hodinu před odběrem požít žádnou potravu ani kouřit před odběrem MOČE na průkaz antigenu CHLAMYDIA TRACHOMATIS by pacient neměl jednu hodinu před odběrem močit (1. proud moče) před vyšetřením na průkaz ENTEROBIUS VERMICULARIS Grahamovou metodou (LEPEX) by neměl pacient 24 hodin před otiskem provádět mytí análního otvoru a odběr provést ráno před defekací před odběrem srážlivé krve na sérologická vyšetření by měl být pacient na lačno Další údaje jsou uvedeny v odstavci F. Seznam laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří včetně popisu položek. C.6.1. Informovaný souhlas pacienta Odběrový pracovník má ochotně a srozumitelně informovat pacienta o vhodnosti provedení vyšetření, případně o jeho možných pozitivních i negativních dopadech na stanovení přesné diagnozy. C.7. Identifikace pacienta a označení vzorků Vzorek i žádanka musí být jednoznačně a nezaměnitelně identifikována :

11 jméno, příjmení, číslo pojištěnce pojišťovna základní diagnóza přesná specifikace vyšetření datum a čas odběru razítko oddělení nebo ambulance (IČP) podpis ordinujícího lékaře Strana/celkem 11/25 Zpracoval dne blíže viz odstavec C.2. Žádanky o vyšetření všechny identifikační znaky pacienta i ošetřujícího lékaře lze nahradit na žádance i tištěným štítkem bližší identifikace druhu materiálu, popřípadě požadovaného vyšetření Po kontrole přijatého materiálu a žádanky je vzorku přiděleno nezaměnitelné číslo, které je nadepsáno na vzorek i žádanku. Přiřazené identifikační číslo je spolu s ostatními údaji zaevidováno v laboratorním informačním systému (LIS), identifikační číslo zajišťuje nezaměnitelnost vzorku po celou dobu zpracování v laboratoři. Ve sporných případech se postupuje podle odstavce D.3. Postupy při nesprávné identifikaci vzorku, nebo žádanky. C.8. Odběr vzorků Obecné zásady : Přesná a jednoznačná identifikace biologického materiálu a žádanky Řádné poučení pacienta viz odstavec C.6. -Příprava pacienta před vyšetřením Dodržování bezpečnostních aspektů pro odběr biologického materiálu,vlastní odběr vzorků, odběrový materiál, typ odběru viz odstavec F.- Seznam laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří včetně popisu položek. Množství vzorku v odstavci C.9. Popis nabízených služeb,odstavec B.7. C.9. Množství vzorků Odběry moče : minimálně 1 ml moče Likvor : minimálně 1 ml likvoru Stolice na parazitologické vyšetření : velikost lískového ořechu Odběr krve na hemokultivaci : doppělí pacienti-10 ml krve, u dětí dle možnosti 2-5 ml krve Sérologická vyšetření: 5 10 ml venózní srážlivé krve

12 C.10. Nezbytné operace se vzorkem,stabilita Vzorky chráníme před mrazen a vysokou teplotou. Dopravu vzorků do laboratoře zajišťuje Imunobact. s.r.o. bezplatně v termoboxech. Transport musí být dostatečně rychlý. Strana/celkem 12/25 Zpracoval dne C.11.Základní informace k bezpečnosti práce se vzorky Všechny vzorky přicházející do laboratoře je nutno považovat za potenciálně infekční,proto je nutné dodržovat Vyhlášku MZ č.195/2005 Sb.,kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení. Především je nutno zabránit:- poškození odběrové nádoby,nebo materiálu - kontaminaci pokožky a sliznice osoby,která přijde do styku se vorkem - veškerá manipulace s odběrovými jehlami či jinými ostrými nástroji se musí provádět s maximální opatrností - žádanka ani vnější strana odběrové soupravy nesmí být potřísněna biologickým materiálem K odběru se používají pouze sterilní nástroje,sterilní pomůcky a rukavice gumové,nebo z PVC- -vždy pro jednoho pacienta. Veškeré manipulace s odběrovými jehlami či jinými ostrými nástroji musí být prováděno s maximální opatrností. Vzorky od pacientů s přenosným virovým onemocněním či multirezistentní nosokomiální nákazou mají být viditelně označeny. Všichni pracovníci IMUNOBACT s.r.o. jsou prokazatelně seznámeni a proškoleni s Provozním řádem a proškoleni z bezpečnosti práce. C.12.Informace k dopravě vzorků Transport vzorků je zajišťován svozovou službou Imunobact s.r.o.,nebo osobní donáškou pacientem. Obecně platí zásada,že transport vzorků má být šetrný,rychlý a za adekvátní teploty. Vzorky jsou dopravovány v transportní půdě,ve které jsou stabilní při pokojové teplotě,po dobu hodin.ostatní materiál je nutno dopravit do laboratoře do 2 hodin po odběru. Není-li možno vzorek moče dopravit do laboratoře do dvou hodin, uložíme ji do chladna. Odběr je možno také provést do kultivační odběrové nádobky -URICULTU-a do transportu ponechat při pokojové teplotě. Vzorky jsou přepravovány v uzavřených odběrových soupravách,které jsou uloženy do přepravního boxu,aby během přepravy nedošlo k rozlití,potřísnění,nebo jinému znehodnocení během přepravy.

13 C.13.Informace o zajišťovaném svozu vzorků Imunobact s.r.o. má vlastní svozovou službu,která sváží vzorky s celé spádové oblasti a následně distribuuje výsledky laboratorních vyšetření.jednotlivé trasy jsou písemně vypracovány. Pracovníci svozové služby jsou vybaveni termoboxy a musí dodržovat postupy pro správný svoz biologického materiálu a distribuci výsledků. Strana/celkem 13/25 Zpracoval dne D.Preanalytické procesy v laboratoři D.1. Příjem žádanek a vzorků U všech vzorků musí existovat návaznost na identifikovatelného jedince prostřednictvím žádanky.při nedostatečné identifikaci pacienta na odběrové soupravě se analýza neprovádí,tzn. vzorek je vždy odmítnut.postup v těchto případech je uveden v odst. D.2.Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných(kolizních)primárních vzorků,d.3.postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky. Imunobact s.r.o. sleduje,zda jsou vzorky do laboratoře transportovány podle instrukcí pro odběr materiálu na straně 17 odstavec F.1. Laboratorní příručky. Všechny přijaté vzorky se v laboratoři zaevidují do informačního laboratorního systému(lis). Včetně data a identifikace zapisujícího pracovníka. D.2.Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných(kolizních) primárních vzorků Vadný(kolizní) primární vzorek, je takový vzorek, který nesplňuje požadavky na identifikaci pacienta, nebo je u něj zjevně porušeno doporučení o preanalytické fázi, event. došlo ke znehodnocení jiným způsobem. Podle povahy problému je buď vzorek vyřazen ze zpracování nebo jsou podniknuta příslušná opatření vedoucí k nápravě (je-li to možné). Kritéria pro odmítnutí, resp. vyřazení ze zpracování při transportu došlo k vylití vzorku, rozbití zkumavky identifikace materiálu chybí, nebo nesouhlasí se žádankou a nelze sjednat nápravu materiál u něhož zjevně došlo k porušení zásad při odběru, transportu či uložení a je znehodnocen natolik, že jej nelze vyšetřit Vadné vzorky, které jsou přijaty identifikace materiálu zcela chybí nebo nesouhlasí se žádankou, ale podaří se zjistit potřebné informace

14 sérum je hemolytické, ikterické, chylosní vzhled séra je uveden v nálezu je-li odebráno nedostatečné množství vzorků zodpovědný pracovník určí, která vyšetření se provedou přednostně, popřípadě po konzultaci s požadujícím lékařem O odmítnutí zpracování biologického materiálu je žadatel neprodleně informován a je s ním sjednána náprava. Chybné či chybějící údaje jsou dle informací žadatele opraveny a vzorek je předán ke zpracování.v ostatních případech je vzorek vždy odmítnut. Všechna tato odmítnutí jsou evidována v sešitu Neshody, reklamace na příjmu materiálu. Strana/celkem 14/25 Zpracoval dne D.3. Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky Při nedostatečné identifikaci pacienta, či materiálu se pracovník laboratoře pokusí kontaktovat příslušného lékaře a toto doplnit. Pokud toto nelze provést je vzorek vyřazen ze zpracování a prozatímně uskladněn -dle typu materiálu-(centrifugace krve,odlití moče apod.). Informace o vyřazení vzorku předá pracovník vrchní laborantce nebo přítomnému vysokoškolákovi. Ti se následující den pokusí informovat o této skutečnosti odesílajícího lékaře. Pokud jsou povinné údaje na žádance neúplné, pokusí se pracovník telefonicky, nebo prostřednictvím pracovníků svozu, chybějící údaje doplnit. V konkrétních sporných případech má pravomoc rozhodnout vrchní laborantka nebo přítomný vysokoškolák. D.4. Vyšetřování ve smluvních laboratořích Imunobact s.r.o. využívá služeb jiných specializovaných laboratoří v České republice, např. Státní zdravotní ústav Praha a Národní referenční laboratoří. Odesílajícím lékařům sdělíme název a adresu laboratoře, kam jsme vzorek zaslaly. Smluvní laboratoř zodpovídá za kvalitu vyšetření. Pošle nález na naše pracoviště a my vydáme výsledek tomu lékaři, který výsledek požadoval. Imunobact s.r.o. Děčín také poskytuje službu sběrného místa pro jiné laboratoře. E. Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří Výsledky laboratorních vyšetření jsou vydávány po kontrole a podepsání kvalifikovaným vysokoškolákem.

15 E.1. Hlášení výsledků v kritických intervalech Výsledky mimo uvedené intervaly, resp. přesahující uvedené hodnoty jsou telefonicky hlášeny ošetřujícímu lékaři bez ohledu na to, zda byl materiál zpracován v urgentním nebo rutinném provozu.nahlášený výsledek je zaznamenán do laboratorního informačního systému (LIS) a do vedeneného záznamu Hlášení výsledků v kritických intervalech: obsahuje:datum,čas,jméno odp. pracovníka a jméno příjemce zprávy a výsledky vyšetření Strana/celkem 15/25 Zpracoval dne Výtisk č. 1 Schválil dne Metoda Mozkomíšní mok Přímý průkaz bakteriálních antigenů v mozkomíšním moku Hemokultura Průkaz antigenu v moči- Streptococcus pneumoniae Průkaz Clostridium difficiletoxin A/B ve stolici Poznámka Hlásí se ihned výsledek latex aglutinačního přímého průkazu antigenu a výsledek mikroskopického vyšetření. Dále se hlásí každý dílčí pozitivní kultivační výsledek. Hlásí se ihned každý dílčí pozitivní výsledek. Hlásí se ihned po ukončení vyšetření. Hlásí se ihned po ukončení vyšetření. IM test, CRP Hlásí se ihned po ukončení vyšetření. ASLO Hlásí se ihned každý pozitivní výsledek Epidemiologické službě se hlásí nemoci podléhající povinnému hlášení. Vybraná infekční onemocnění se hlásí na spádová epidemiologická oddělení Zdravotního ústavu dle vyhlášky 440/2000 Sb.(Podmínky předcházení, vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení. ) E.2. Informace o formách vydávání výsledků Standartně probíhá předávání výsledků v tištěné formě. Výsledky jsou distribuovány svozovou službou, popřípadě poštou. Urgentní výsledky jsou hlášeny telefonicky. Ojediněle je možno po dohodě urgentní výsledek zaslat faxem či em. Telefonické hlášení výsledků je zaznamenáno do sešitu V Hlášení výsledků v kritických intervalech-kde je zaznamenán čas,datum nahlášení výsledku, druh materiálu, jméno pracovníka laboratoře a jméno přejímající osoby. Laboratorní výsledky můžeme také rozeslat ordinujícím lékařům em po přidělení přístupového hesla.z formálního hlediska považujeme za správný pouze tištěný výsledek. E.3. Typy nálezů a laboratorních zpráv Standartně vydává Imunobact s.r.o. nálezy v tištěné formě. Nález obsahuje : identifikace laboratoře identifikace pacienta

16 identifikace požadující osoby adresu pro odeslání nálezu, liší-li se od adresy požadující osoby datum příjmu vzorku datum odběru primárního vzorku datum vydání nálezu je-li to vhodné i popis primárního vzorku, spolu s poznámkami o kvalitě vzorku, která by mohla nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek název a výsledek vyšetření včetně jednotek měření tam, kde je to možné biologické referenční intervaly, jsou-li dostupné interpretaci výsledků, je-li to vhodné jiné poznámky (např. kvalita nebo množství primárního vzorku, které by mohli nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek) identifikaci osoby, která autorizovala uvolnění nálezu Nález je archivován v laboratorním informačním systému (LIS) po dobu 5 ti let. Strana/celkem 16/25 Zpracoval dne E.4. Vydávání výsledků přímo pacientům Vydávání výsledků přímo pacientům probíhá pouze tehdy, pokud si pacient sám vyšetření objednal (tedy i sám uhradil) a nebo, dal-li k tomu ošetřující lékař svolení. Toto svolení může napsat ošetřující lékař na žádanku, nebo svolení může dát i telefonicky do laboratoře. V tomto případě pracovník laboratoře zajistí, aby byl souhlas dopsán do žádanky, včetně data a identifikace požadujícího. Ve vyjímečných případech (např.před operací) může vrchní laborantka nebo odborný zástupce vydat povolení k vydání výsledku přímo pacientovi. E.5. Opakovaná a dodatečná vyšetření Imunobact s.r.o provádí opakovaná vyšetření v případě, kdy má pochybnosti o správnosti výsledku (rozhodne oprávněný vysokoškolák), toto vyšetření se provádí zdarma. Vzorky jsou v laboratoři skladovány do doby, než je definitivně ukončeno jejich vyšetření a je vydán jejich výsledek. Opakovaná vyšetření doporučujeme provést v bakteriologii při kontaminaci, v sérologii při chylosním a hemolytickém séru, v parazitologii při chybném odběru, nebo při nedostatku odebraného materiálu. E.6. Změny výsledků a nálezů Pokud z nějakých důvodů je nutno změnit zpracovaný výsledek, musí zodpovědný pracovník vyznačit změnu výsledku, včetně datumu a podpisu, jak v laboratorním informačním systému (LIS), tak i zajistit, aby změnu obdržel i ošetřující lékař. Za toto zodpovídá lékař laboratoře. E.7. Intervaly od dodání vzorků k vydání výsledků U kultivačních vyšetření je interval od dodání vzorků k dodání výsledku 3-5 dní dle kultivačních nároků. V sérologii, parazitologii jsou výsledky většinou k dispozici do dvou až pěti dnů.

17 Výsledky prováděných v urgentním režimu (STATIM) jsou hlášeny telefonicky do jedné hodiny po obdržení materiálu do laboratoře. E.8. Konzultační činnost laboratoře Konzultační činnost s odbornými pracovníky probíhá telefonicky i osobně dle aktuální potřeby laboratoře. Idividuální konzultace jsou umožněny kontaktem s odbornými pracovníky: , vedoucí lékař službu konající lékař Konzultace se provádějí především v oblastech : Bakteriologie Antibiotické středisko Parazitologie Serologie Strana/celkem 17/25 Zpracoval dne E.9. Způsob řešení stížností Jakákoliv stížnost může být do Imunobact s.r.o. doručena písemně, em, ústně i telefonicky. Každý kdo v laboratoři stížnost přijme, zajistí aby byla zaevidována do knihy Stížnosti a přijatá opatření a bylo zřejmé kdo, kdy a na co si stěžoval a kdo stížnost převzal. Laboratoř zajistí, aby na každou podanou stížnost bylo ihned reagováno. E.10. Vydávání potřebného materiálu Laboratoř Imunobact s.r.o. dodává zdarma odběrový materiál pro laboratorní vyšetření, která provádíme. Zdarma též poskytujeme žádanky na laboratorní vyšetření. Za distribuci jsou zodpovědní pracovníci svozu laboratoře. Požadavky lékařů na uvedené materiály je možno sdělit ústně pracovníkovi svozu, telefonicky či písemně. Imunobact s.r.o. požaduje po zdravotnických zařízeních, aby bylo s odběrovým materiálem nakládáno hospodárně, nevznikaly zásoby a nedocházelo k překročení expirační doby. F. Seznam laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří, včetně popisu položek F.1. Seznam vyšetření, instrukce pro odběr a typ odebraného materiálu, teplotní uložení před transportem a transport materiálu

18 1/ Horní cesty dýchací Kultivační mikrob.vyšetření výtěru KRKU Kultivační mikrobiologické vyšetření výtěru NOSU Kultivační vyšetření výtěru KRKU na alergologické vyšetření Kultivační vyšetření výtěru NOSU na alergologické vyšetření Cílený kultivační průkaz Neisseria gonorrhoae z výtěru z KRKU Cílený kultivační průkaz Neisseria meningitidis z výtěru KRKU a NOSU Výtěr z krku (patrové oblouky, tonsily, hltan) Hluboký výtěr z nosu Výtěr z krku (patrové oblouky, tonsily, hltan) Hluboký výtěr z nosu Výtěr z krku (patrové oblouky, tonsily, hltan) Výtěr z krku (patrové oblouky, tonsily, hltan) Strana/celkem 18/25 Zpracoval dne Kultivační vyšetření výtěru KRKU na pertusse, parapertusse Jen po telefonické domluvě St.tampon na zahnutém drátě se zavede nad epiglottis a pacient se vyzve aby zakašlal Sterilní tampon na zahnutém drátě se zanoří do transportní půdy AMIES 2/ Dolní cesty dýchací Mikrobiologické vyšetření SPUTA odběr cca 1 ml 3/ Ucho Sputum získané hlubokým vykašláním -odběr cca 1 ml kontejner S výtěru UCHA 4/ Oko Výtěr ze zevního zvukovodu Tekutina ze středouší tampon d-tpa výtěru OKA Mikrobiologické vyš.výtěru OKA na CHLAMYDIA TRACHOMATIS 5/ Zažívací ústrojí Výtěr ze spojivkového vaku Razantní výtěr ze spojivkového vaku Odběrový tampon CLEARVIEW

19 STOLICE Cílený kultivační průkaz CAMPYLOBACTER spp. ze stolice Cílený kultivační průkaz YERSINIA spp. ze stolice Výtěr z rekta Výtěr z rekta Výtěr z rekta Průkaz adenovirů + rotavirů ve stolici Tekutá,nebo polotekutá stolice odběr cca 1ml Prů Clostridium difficile Toxin A+B Tekutá,nebo tuhá stolice odběr velikosti lísk.ořechu chla.tepl. Kontejner s uzávěrem,ihned do laboratoře Kontejner s uzávěrem,ihned do laboratoře Strana/celkem 19/25 Zpracoval dne / Močové ústrojí MOČI MOČI + mikroskopicky MOČI - URIKULT Průkaz urogenitálních mykoplasmat z MOČI Průkaz Chlamydia trachomatis z MOČI DIALYZÁTU Průkaz antigenu Streptococcus pneumoniae v moči 7/Pohlavní ústrojí Střední proud moči, cévkovaná moč, moč z pernamentního katetru Střední proud moči, cévkovaná moč, moč z pernamentního katetru Střední proud moči, cévkovaná moč, moč z pernamentního katetru Střední proud moči, cévkovaná moč, moč z pernamentního katetru Střední proud moči, cévkovaná moč, moč z pernamentního katetru dialyzát Střední proud moči Sterilní zkumavka 10ml se zátkou Sterilní zkumavka s širokým hrdlem Sterilní zkumavka 10ml se zátkou Sterilní zkumavka s širokým hrdlem Oběrová souprava URIKULT Sterilní zkumavka 10ml se zátkou Sterilní zkumavka s širokým hrdlem Sterilní zkumavka 10ml se zátkou Sterilní zkumavka s širokým hrdlem Sterilní zkumavka 10ml se zátkou Uzavřená sterilní zkumavka URETRY Hluboký výtěr z uretry Výtěr z pochvy

20 výtěru z POCHVY výtěru z DĚLOŽNÍHO HRDLA Výtěr z děložního hrdla Cílený kultivační průkaz KVASINEK Výtěr z pochvy,výtěr z děložního hrdla Průkaz urogenitálních mykoplasmat ve výtěru z děložního hrdla Průkaz CHLAMYDIA TRACHOMATIS Kultivační průkaz TRICHOMONAS VAGINALIS a KVASINEK Mikrobiální obraz poševní - MOP Průkaz streptokoků sk. B - GBS Výtěr z děložního hrdla a abrazí buněk epitelu Výtěr z dělohy Výtěr z dělohy,ejakulát,moč po masáži prostaty,odběrový tampon s transportní půdou Transportní médium v lahvičce se zeleným uzávěrem Odběrový tampon CLEARVIEW Transportní půda-trichomonas MEDIUM Poševní sekret zachycený na sterilní Nátěr na dvě podložní skla tampon a válivým pohybem rozetřený na podložní skla Materiál z urogenitálního traktu dle klinické manifestace Strana/celkem 20/25 Zpracoval dne Kultivační průkaz NEISSERIA GONORRHOAE PLODOVÉ VODY 8/Rány a hluboké defekty Výtěr z dělohy, uretry Plodová voda po domluvě možno provést nátěr přímo na kultivační půdu v Petriho misce Sterilní zkumavka 10ml se zátkou klinického materiálu z DEFEKTU klinického materiálu z RÁNY STĚRU z kůže TEKUTÉHO HNISU nebo patologické dutiny ŽLUČE PITEVNÍHO MATERIÁLU CÉVNÍCH KATÉTRů Výtěr z defektu Výtěr z rány Stěr z kůže Punkce abcesu nebo patologické dutiny Žluč Pitevní materiál Sterilně vyjmutý katétr Sterilní injekční stříkačka s kombi zátkou,sterilně zajištěna proti přístupu vzduchu Sterilní zkumavka 10ml se zátkou Sterilní kontejner s uzávěrem Sterilní kontejner s uzávěrem

21 KANYLY Sterilně vyjmutá kanyla Sterilní kontejner s uzávěrem 9/Centrální nervový systém MOZKOMÍŠNÍHO MOKU Mikrobiologické vyšetření MOZKOMÍŠNÍHO MOKU- LATEXOVOU METODOU(STATIM) Lumbální punkce min. 1ml Lumbální punkce min. 1ml Sterilní zkumavka 10ml se zátkou Hemokultivační odběrová nádobka Sterilní zkumavka 10ml se zátkou Strana/celkem 21/25 Zpracoval dne /Krev (HEMOKULTURA) HEMOKULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ -odebírají se vždy nejméně 2 HK po 10ml krve- časově oddělené odběry - frekvence a časování odběrů hemokultur se řídí charakterem klinického obrazu a teplotní křivky MikroHEMOKULTIVAČNÍ vyšetření odebírají se vždy nejméně 2 HK po 2 ml krve Stěr před hemokulturou Aseptická venepunkce(stand.odběr) -odběr z cévního katétru pouze při podezření na katétrovou infekci) Po odběru ponechat při pok.teplotě,nebo 37 st.c Aseptická venepunkce(stand.odběr) -odběr z cévního katétru pouze při podezření na katétrovou infekci) Po odběru ponechat při pok.teplotě,nebo 37 st.c Stěr z kůže před provedeným vpichem Hemokultivační odběrová nádobka Hemokultivační odběrová nádobka 11/Parazitologické vyšetření Parazitologické vyšetření stolice Vyšetření na ENTEROBIOSU- LEPEX-Grahamovou metodou Vyšetření na CRYPTOSPORIDIÓZU Stolice velikosti lískového ořechu Otisk análního otvoru Stolice velikosti lískového ořechu Kontejner s uzávěrem Podložní mikrosk. sklo s průhlednou lepící páskou Kontejner s uzávěrem 12/Ostatní bakteriální vyšetření

22 Mikobiologické kultivační vyšetření na LISTERIÓZU STAPH. AUREUS - MRSA Materiál dle klinické manifestace Materiál dle klinické manifestatce Sterilní transportní kontejner 13/Serologie Serologie lues (RRR,TPHA) Dg.INFEKČNÍ MONONUKLEOSY IM test STATIMOVÉ VYŠETŘENÍ Venepunkce k získání srážlivé krve Venepunkce k získání srážlivé krve Odběrová zkumavka Vacuette bez aditiv Odběrová zkumavka Vacuette bez aditiv Strana/celkem 22/25 Zpracoval dne anti Borrelia IgG,IgM -průkaz protilátek Borrelií anti TOXO IgG,IgM -průkaz protilátek Toxoplasma Gondií anti CMV IgG,IgM -průkaz protilátek Cytomegaloviru anti Chlamydia IgG,IgM -průkaz protilátek Chlamydia trachomatis ASLO -průkaz protilátek Antistreptolyzýnu O RF -(latexovou aglutinací) -průkaz protilátek revmatoidního faktoru CRP- detekce C- reaktivního proteinu v lidském séru anti EBV VCA IgG,IgM anti EBV VCA IgG -průkaz protilátek viru Epsteina- Barrové Průkaz antigenu Helicobacter pylori ve stolici Borrelia IgG,IgM BLOT Venepunkce k získání srážlivé krve Venepunkce k získání srážlivé krve Venepunkce k získání srážlivé krve Venepunkce k získání srážlivé krve Venepunkce k získání srážlivé krve Venepunkce k získání srážlivé krve Venepunkce k získání srážlivé krve Venepunkce k získání srážlivé krve Stolice velikosti lískového ořechu Venepunkce k získání srážlivé krve Odběrová zkumavka Vacuette bez aditiv Odběrová zkumavka Vacuette bez aditiv Odběrová zkumavka Vacuette bez aditiv Odběrová zkumavka Vacuette bez aditiv Odběrová zkumavka Vacuette bez aditiv Odběrová zkumavka Vacuette bez aditiv Odběrová zkumavka Vacuette bez aditiv Odběrová zkumavka Vacuette bez aditiv Kontejner s uzávěrem Odběrová zkumavka Vacuette bez aditiv Legenda k tabulce: tampon t TPA : sterilní tampon na tyčince ve zkumavce s transportní půdou

23 tampon d TPA :sterilní tampon na drátě s transportní půdou kontejner S : sterilní kontejner se šroubovacím víčkem Obecně platí zásada neprodleného transportu materiálu do laboratoře! F.1.1. Doplňující pokyny pro odběr biologického materiálu Mozkomíšní mok odebere se min. 1 ml,okamžitě se transportuje do laboratoře. V případě pozdějšího transportu mozk.moku:odebrat asepticky 1 ml do hemokultivační nádobky a ponechat do transportu při pokojové teplotě. Krev na HEMOKULTURU Kůže pacienta musí být řádně dezinfikována. Je nepřípustné odebírat krev na hemokulturu z již zavedených katetrů či infuzí. Při odběru více porcí krve by měla každá z nich pocházet z jiné žíly. Na jednu hemokulturu se u dospělého člověka odebírá 10 ml krve, u dětí 5 ml, u velmi malých kojenců a novorozenců 2 ml. Má-li pacient pravidelně se vyskytující teplotní špičky, odebírá se krev v době, kdy teplota začíná stoupat a u nemocného se dostaví třesavka (tj minut před předpokládanou teplotní špičkou). Strana/celkem 23/25 Zpracoval dne Je-li kolísání teploty nepravidelné, odebírají se nejméně tři vzorky krve v hodinových intervalech, kdykoliv během dne. Při podezření na endokarditidu se odebírá v jenom dni alespoň šest hemokultur. V terénu postačí jeden odběr. Odebraný vzorek krve se vpraví do speciálních odběrových nádob s kultivačním médiem a ihned transportuje do laboratoře. Není-li možný okamžitý transoport, ukládá se do termostatu na 36 o C, není-li k dispozici, pak se ponechá při pokojové teplotě. Nikdy se neukládá do chladničky. HNISU po dezinfekci kůže nad abscesem se jeho obsah odsává punkcí, hnis se ponechá ve sterilní injekční stříkačce.injekční jehlu odstraníme a zašleme materiál do laboratoře. Je-li v obscesové dutině menší množství hnisu, nebo je-li hnis příliš hustý, je třeba provést za sterilních podmínek excizi a odebrat materiál na tampon a umístit do transportní půdy. VÝTĚRU Z RÁNY u všech výtěru z abscesu a ran by měl být zhotoven nátěr na podložní sklo (rolování tamponu po skle) a po zaschnutí odeslán spolu s výtěrem. Transport má být co nejrychlejší. Stěr na tamponu je nutno uložit do transportní půdy. VÝTĚRU Z POCHVY, URETRY vyšetření by mělo být komplexní : odběr na kultivaci je nutno provést tamponem a zanořit do transportní půdy odběr na detekci trichomonád a kvasinek zanořit do speciální půdy na jejich detekci zhotovení dvou nátěrů na podložní sklo po dohodě je možno provést nátěr přímo na kultivační půdu v Petriho misce(dodá laboratoř) Kultivační průkaz TRICHOMONAS VAGINALIS a KVASINEK- Výtěr z pochvy,cervixu,uretry zasunout do transportního média.prostatický sekret-setřít sterilním tamponem nebo sterilní umělohmotnou kličkou na jedno použití-ihned zasunout do transportního média.ejakulát a moč po masáži prostaty: Odběr provést do sterilní zkumavky. Vzorky doručit do laboratoře nejdéle do dvou hodin po odběru.

24 Odběr lze též provést přímo do kultivačního Trichomonas média před odběrem nutno vytemperovat na pokojovou teplotu cca 30 minut.po provedeném odběru ponechat do doby transportu při pokojové teplotě nebo nejlépe v termostatu při teplotě st. celsia. Stolice na průkaz toxinu CLOSTRIDIUM DIFFICILE odběr vzorků se má provést co nejříve po objevení klinických symptomů. Odebíráme vzorek stolice (cca 2 ml) do sterilního kontejneru. Neprodleně transportovat do laboratoře při chladničkové teplotě. Je nutné vyšetřit 2-3 vzorky odebrané nezávisle na sobě. Odběr moče na mikrobiologickou kultivaci Odběr musí být proveden před zahájením léčby antimikrobními preparáty.pacient si před odběrem omyje zevní genitálie vodou a mýdlem. Při podezření na infekce močové trubice se odebírá první porce moče, u předpokládané infekce vyšších etáží močového systému, včetně postižení ledvin se odebírá střední proud moče.je-li infekcí postižena prostata, odebírá se poslední proud moče. Pro semikvantitativní vyšetření moče lze použít odběrovou soupravu URICULT-(transportně kultivační půda pro vyšetření moče ponornou metodou)- Obsahuje: a) nosič s půdami, b)kryt se závitem, c) sterilní odběrovou nádobku. Provedení: Střední proud moče se odebere do sterilní nádobky.ponoříme nosič s půdami, přebytečná moč se nechá odkapat.pozor:nedotýkat SE ŽIVNÉHO MÉDIA! Nádobku s močí zlikvidujeme.nosič opatříme krytem,který pevně dotáhneme. Po odběru Uricult ponecháme do doby transportu při pokojové teplotě. Strana/celkem 24/25 Zpracoval dne F.2. Pokyny pro pacienty F.2.1. Bakteriologie Výtěr z krku - před výtěrem se nesmí nejméně dvě hodiny jíst, pít, kouřit, žvýkat žvýkačku a čistit zuby Sputum - odebírá se po opakovaném vypláchnutí ústní dutiny a vykloktání pitnou vodou. Je nutné zhluboka zakašlat, aby se vykašlal sekret z dolních dýchacích cest, nikoliv sliny. Moč - odebírá se po předchozím omytí zevního genitálu vodou a mýdlem přímo do sterilní zkumavky, tak jak určí lékař F.2.2. Parazitologie Stolice - odebírá se stolice velikosti lískového ořechu do kontejneru Lepex - ráno po probuzení, bez předchozího omytí konečníku, se průhledná lepící páska přiloží lepící stranou na konečník, ponechá se několik minut a potom se páska nalepí na mikroskopické podložní sklíčko. Na jeden konec sklíčka se nalepí štítek s uvedením jména pacienta

25 F.2.3. Serologie Odběr srážlivé krve provádí kvalifikovaný pracovník ráno nalačno G. Likvidace použitých odběrových materiálů Vyšetřený bakteriologický materiál je v laboratoři Imunobact skladován do doby,než je definitivně ukončeno jeho vyšetření a je vydán výsledek.následně je provedena jeho likvidace. Likvidace a třídění použitého odběrového materiálu probíhá v likvidační místnosti, kde se ukládá do spalitelných červených plastových pytlů s minimální sílou 2 mm.pytle se pevně uzavřou, označí druhem a původem materiálu. Ostré nástroje,injekční jehly a stříkačky se ukládají do pevnostěnných, spalitelných obalů bez další manipulace. Odpad se zaeviduje,vyplní se Evidenční list o přepravě nebezpečného odpadu a předá ke spálení. Odvoz a likvidace odpadu je smluvně zajištěna s Krajskou zdravotní a.s Nemocnice Děčín o.z. Strana/celkem 25/25 Zpracoval dne H.Přílohy Nejsou I.Odkazy J.Změny a revize Laboratorní příručky Revize č. Kapitola / Strana Datum Popis Podpis 01 I/str Doplněn odkaz na webové stránky Dr.Veberová 02 B.7./str.7 E.1./str U statimového vyšetření doplněn mozkomíšní mok a hemokultura Doplněna metoda-průkaz antigenu v moči- Str.pneumoniae,Průkaz Clostridium difficiletoxin a/b ve stolici,im test, CRP, ASLO. U těchto vyšetření doplněna i poznámka. Změněn název Likvor za Mozkomíšní mok Dr.Veberová

26 K.ROZDĚLOVNÍK Dle seznamu SOPS Seznam udržovaných záznamů. Laboratorní příručka je k dispozici na Vydal : IMUNOBACT s.r.o., leden 2008

IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II

IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II Seznam laboratorních vyšetření IMUNOBACT s.r.o. Děčín Instrukce pro odběr a typ odebraného materiálu, teplotní uložení před transportem a transport materiálu

Více

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029 Klinický materiál odeslaný do laboratoře je zpracován dle standardních postupů (SOP) a vyšetření je kódováno dle sazebníku zdravotnických. O dalším vyšetřovacím postupu rozhoduje lékař se specializovanou

Více

V lednici (2 8 C) Do 24 hod dní BK - 50 dnů. Uricult Při pokojové teplotě Do hod dní. Při pokojové teplotě

V lednici (2 8 C) Do 24 hod dní BK - 50 dnů. Uricult Při pokojové teplotě Do hod dní. Při pokojové teplotě Přehled základních odběrů na bakteriologii - KULTIVACE: Laboratoř upozorňuje, že odběr bez transportní půdy je pro delší uchování a transport nevhodný. Při nedodržení postupů preanalytické fáze nemusí

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře Jana Juránková OKM FN Brno Správný výsledek mikrobiologického vyšetření začíná správným odběrem biologického materiálu a jeho správným

Více

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM strana: 1 z 15 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM Legenda k tabulkám: Odběr stručný popis získání vzorku Adjustace popis odběrového materiálu (údaj uvedený kurzívou

Více

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře Jana Juránková OKM FN Brno Specifika odběrů pro bakteriologická vyšetření Správný výsledek mikrobiologického vyšetření začíná správným

Více

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1. Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické mikrobiologie

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1. Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické mikrobiologie Strana č: 1 Kultivační vyšetření výtěrů z horních cest dýchacích Kultivační vyšetření materiálu z dolních cest dýchacích (mimo TBC) B01/LKM B06/LKM B02/LKM Kultivační semikvantitativní vyšetření moče Typ

Více

List provedených změn

List provedených změn Postupy k odběru biologického materiálu pro laboratorní vyšetření Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 150 30 Praha 5 Název: Laboratorní příručka OBM KMAS - 001 Vypracoval: Prim. MUDr. Jindrák Podpis: Schválil:

Více

kultivační tampon v TPA pokojová teplota, 24 hod. 3 dny sterilní zkumavka, sterilní 2-8ºC, 18 hod. pokojová teplota, 1 hod. pokojová teplota, 24 hod.

kultivační tampon v TPA pokojová teplota, 24 hod. 3 dny sterilní zkumavka, sterilní 2-8ºC, 18 hod. pokojová teplota, 1 hod. pokojová teplota, 24 hod. Strana 1 z 5 Výtisk č. 2 1) Bakteriologie výtěr z nosu, krku, nosohlt mandlí, hrtanu a hrtanu výtěr z hrtanu,nosohltanu cílené na Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis tampon na drátě v TPA pokojová

Více

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM strana: 1 z 15 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM Legenda k tabulkám: Odběr stručný popis získání vzorku Adjustace popis odběrového materiálu (údaj uvedený kurzívou

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA - 1 - Zkrácený název : LP Verze : 03 Počet stran : 24 Platí od: : 1.12.2014 Přílohy: : 1 Datum tisku : 1.12.2014 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE MN PLZEŇ, PRIVAMED a. s. Tento dokument

Více

název počet, specifikace druh odebrané odběrové podmínky skladování poznámky venózní krev srážlivá krev 5 ml sterilní zkumavka

název počet, specifikace druh odebrané odběrové podmínky skladování poznámky venózní krev srážlivá krev 5 ml sterilní zkumavka vyšetření vyšetření zpracováním stand. statim stand. vč.citlivosti prův. listu listu materiálu množství pomůcky po odběru krk, nos 24 hod. 3 dny mikrobiologické vyš. krk - nos ráno, na lačno pokojová teplota

Více

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A ODDĚLENÍ LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE NEMOCNICE PELHŘIMOV, p.o. Verze č. 2 Datum platnosti: od 1. 4.. 2016 1/37 Vypracovala: Ing. Stanislava Čechová (zástupce primáře pro

Více

M a s a r y kův onko l o g i c k ý ú s t a v. Ž l u t ý k o p e c 7, B r n o, ED.9. RNDr. Martina Mrkvicová, Ph.D. Schválil dne: 4.1.

M a s a r y kův onko l o g i c k ý ú s t a v. Ž l u t ý k o p e c 7, B r n o, ED.9. RNDr. Martina Mrkvicová, Ph.D. Schválil dne: 4.1. M a s a r y kův onko l o g i c k ý ú s t a v Oddělení laboratorní medicíny ED.9 POŽADAVKY NA VYŠETŘENÍ V MIÚ FNUSA Zpracoval: Andrea Wagnerová, DiS. Ověřil: RNDr. Martina Mrkvicová, Ph.D. Účinnost od:

Více

Fakultní nemocnice Brno Laboratoře Oddělení klinické mikrobiologie Jihlavská 20, Brno

Fakultní nemocnice Brno Laboratoře Oddělení klinické mikrobiologie Jihlavská 20, Brno Vyšetření: 802 - Lékařská mikrobiologie, 804 Lékařská parazitologie, 805 Lékařská virologie, 822 Lékařská mykologie 1. Vyšetření mikroorganismů z klinického materiálu a z kultur mikroskopicky - barvený

Více

G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření

G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření Tento dokument popisuje zásady skladování a transportu nejčastějších typů odběrů z nejčastějších infekčních lokalizací.

Více

Datum platnosti: 1.9.2014 Označení dokumentu: BLP01/LM Verze č.:6

Datum platnosti: 1.9.2014 Označení dokumentu: BLP01/LM Verze č.:6 Vypracoval: MUDr. Kateřina Laskafeldová RNDr. Marie Machučová Schválil: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D.,MBA Datum platnosti: 1.9.2014 Označení dokumentu: BLP01/LM Verze č.:6 Strana: 2 Obsah 1. Úvod...

Více

Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření

Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření ODBĚRY VZORKŮ Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření Uchovávání a transport odebraných vzorků Odběry krve na průkaz protilátek (obecně) Stanovení protilátek komplementfixační

Více

Laboratorní příručka. MUDr. Miriam Koupilová. Platnost od: 2. 12. 2013. Verze: 2

Laboratorní příručka. MUDr. Miriam Koupilová. Platnost od: 2. 12. 2013. Verze: 2 Vypracoval: Schválil: Mgr. Pavlína Středová MUDr. Miriam Koupilová Platnost od: 2. 12. 2013 Verze: 2 Obsah 1. Předmluva... 4 2. Úvod... 4 3. Identifikační údaje laboratoře... 4 4. Politika kvality laboratoře...

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Laboratoř lékařské mikrobiologie Kladno Adresa: ulice Fr. Kloze 2316, 272 01 Kladno llmkladno@zuusti.cz Název postupu: Laboratorní příručka pro odběr primárních

Více

Laboratorní příručka LLM Hořovice

Laboratorní příručka LLM Hořovice Laboratoř lékařské mikrobiologie Hořovice Laboratoř akreditovaná ČIA pod č.8007.dle ČSN EN ISO 15189 K Nemocnici 1395, 268 01 Hořovice Laboratorní příručka (Postupy pro odběr primárních vzorků a komunikaci

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 příprava materiálu - Odběr do...) srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Laboratoř lékařské mikrobiologie Kladno Laboratoř č. 8032 akreditovaná ČIA o.p.s. podle ČSN EN ISO 15189:2007 Adresa: ulice Fr. Kloze 2316, 272 01 Kladno llmkladno@zu.cz

Více

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km. KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 07 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka oddělení

Více

Odběry biologického materiálu

Odběry biologického materiálu Odběry biologického materiálu Mgr. Renata Vytejčková Vyšetření stolice Kvalitatativní část stolice Kvantitativní shromažďování Hemokult Mikrobiologické vyšetření Parazitologické Složení stolice zbytky

Více

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie Druh a číslo dokumentu: Pokyn oddělení Nemocnice s poliklinikou Purkyňova 1849, 470 77 Vydání: 1 Verze: 1 Platnost od: Celkový počet stran: 17 Název dokumentu: Rozdělovník Verze Umístění Odpovědná osoba

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25 C 12 hodin, sérum: 2-8 C až 1 týden,

Více

311 512 391 přímá linka do kanceláře 311 542 235 kancelář vedoucí laboratoře 311 542 251 klinická laboratoř 311 542 240 sérologická laboratoř

311 512 391 přímá linka do kanceláře 311 542 235 kancelář vedoucí laboratoře 311 542 251 klinická laboratoř 311 542 240 sérologická laboratoř Laboratoř lékařské mikrobiologie Hořovice Laboratoř akreditovaná ČIA pod č.8007.dle ČSN EN ISO 15189 K Nemocnici 1395, 268 01 Hořovice Laboratorní příručka LLM Hořovice (Postupy pro odběr primárních vzorků

Více

1. Indráková Vanda Změna č.1 na listech č. 1, 3, 4,

1. Indráková Vanda Změna č.1 na listech č. 1, 3, 4, Standardizovaný operační postup (SOP) Číslo dokumentu: SOP-522 Vydání: 2. Výtisk: 1. Zpracoval: MUDr. Koudová Monika Název: Ověřil: ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: Mgr.

Více

Manuál laboratorních vyšetření

Manuál laboratorních vyšetření Manuál laboratorních vyšetření Strana č.:/celkem stran: 1/12 Obsah 1. Klinická mikrobiologie informace o vyšetřeních... 1 2. Sérologie informace o vyšetřeních... 10 3. Vyšetření zajišťovaná v externích

Více

MUDr. Wezdenková Kateřina Laboratoře Mikrochem a.s., Šumperk

MUDr. Wezdenková Kateřina Laboratoře Mikrochem a.s., Šumperk MUDr. Wezdenková Kateřina Laboratoře Mikrochem a.s., Šumperk Základní rozvaha indikace mikrobiologického vyšetření ano ne Co odebrat? (klinické příznaky, fáze onemocnění, charakter patogena) Jak odebrat?

Více

Oddělení Povinné ukazatelé kvality Časové období r. 2015

Oddělení Povinné ukazatelé kvality Časové období r. 2015 Oddělení Povinné ukazatelé kvality Časové období r. 2015 Rychlost odezvy statimových vyšetření Celkový počet Statim vyšetření Statim vyšetření % Průměrná doba odezvy (min) bakteriologie Ag/toxin Clostridium

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

Laboratorní příručka LLM Hořovice

Laboratorní příručka LLM Hořovice Laboratoř lékařské mikrobiologie Hořovice Laboratoř akreditovaná ČIA pod č.8007.dle ČSN EN ISO 15189 K Nemocnici 1395, 268 01 Hořovice Laboratorní příručka LLM Hořovice (Postupy pro odběr primárních vzorků

Více

Laboratorní příručka OLM

Laboratorní příručka OLM POLIKLINIKA AGEL Oddělení lékařské mikrobiologie Počet stran: 42 Vydání č.: 9 Platnost od: 15. května 2015 Výtisk č.: 2 JMÉNO FUNKCE Zpracoval: MUDr. Lucie Kilbergerová Odborný vedoucí Kontroloval: MUDr.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKMI LABORATOŘ BAKTERIOLOGICKÁ a MYKOLOGICKÁ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKMI LABORATOŘ BAKTERIOLOGICKÁ a MYKOLOGICKÁ Uherskohradišťská nemocnice a.s. J.E.Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKMI LABORATOŘ BAKTERIOLOGICKÁ a MYKOLOGICKÁ LP-01-2011-UHN Verze provedení/dostupnost 4.0 / ox.nspuh.cz Autor

Více

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace Laboratoře Oddělení laboratorní medicíny Purkyňova 11, Hodonín

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace Laboratoře Oddělení laboratorní medicíny Purkyňova 11, Hodonín Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Pracoviště klinické biochemie 2. Pracoviště klinické mikrobiologie 3. Pracoviště hematologie a TS 1. Pracoviště klinické biochemie Vyšetření: 1 Stanovení katalytické

Více

Příloha č.5 Seznam PCR vyšetření

Příloha č.5 Seznam PCR vyšetření Příloha č.5 Seznam PCR vyšetření Obsah Virus hepatitidy B - kvalitativní průkaz... 2 Virus hepatitidy B - kvantita... 2 Virus hepatitidy C kvalitativní průkaz... 3 Virus hepatitidy C - kvantita... 3 Virus

Více

Laboratorní příručka. Oddělení klinické mikrobiologie

Laboratorní příručka. Oddělení klinické mikrobiologie Laboratorní příručka Platnost od: 1.7.2016 Vypracovala: MUDr.Lenka Kolářová dne: 27.6.2016 podpis: Posoudila: Ing.Miroslava Kricnerová dne: 28.6.2016 podpis: Schválila: MUDr.Martina Čurdová dne: 29.6.2016

Více

Identifikace postupu vyšetření Lékařská mikrobiologie, 804 Lékařská parazitologie, 805 Lékařská virologie, 822 Laboratoř lékařské mykologie

Identifikace postupu vyšetření Lékařská mikrobiologie, 804 Lékařská parazitologie, 805 Lékařská virologie, 822 Laboratoř lékařské mykologie Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Pracoviště Olomouc Nezvalova 984/2, 779 00 Olomouc 2. Pracoviště Přerov Čechova 8, 750 02 Přerov 3. Pracoviště Šumperk Nerudova 34, 787 01 Šumperk 4. Pracoviště Valašské

Více

Laboratorní příručka. Oddělení klinické mikrobiologie

Laboratorní příručka. Oddělení klinické mikrobiologie Laboratorní příručka Platnost od: 14.11.2016 Vypracovala: MUDr.Lenka Kolářová dne: 8.11.2016 podpis: Posoudila: Ing.Miroslava Kricnerová dne: 9.11.2016 podpis: Schválila: MUDr.Martina Čurdová dne: 10.11.2016

Více

Nabídka služeb. Mikrobiologie a serologie. RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99. 4. Spektrum nabízených služeb

Nabídka služeb. Mikrobiologie a serologie. RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99. 4. Spektrum nabízených služeb Nabídka služeb Mikrobiologie a serologie RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99 4. pektrum nabízených služeb Bratislavská 2 604 70 Brno Platí od: 1.6.2013 1 DLP1-6/2013 4.3. Mikrobiologická

Více

Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost

Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost dnost MUDr. Miroslav Verner Nemocnice České Budějovice a.s. Centrální laboratoře České Budějovice 30.9.2009, e-medica Problémy tradičních dominantně děděných

Více

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Oblastní nemocnice Náchod a.s. Oblastní nemocnice Náchod a.s. Oddělení klinické imunologie a mikrobiologie Purkyňova 446, 547 69 Náchod LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Název dokumentu Vypracoval Mgr. Martina Plšková LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKIM Kontroloval

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Příručka Zpracoval/datum/podpis: 25. 5. 2014 Přezkoumal/datum/podpis: 3. 6. 2014 Schválil/datum/podpis: 3. 6. 2014 Číslo verze: 02 Číslo výtisku: 01 Platnost od: 1. 7. 2014 Verze: 02 Změna

Více

Acidorezistentní bakterie - mikroskopický průkaz

Acidorezistentní bakterie - mikroskopický průkaz Příručka pro biologického materiálu Seznam a pokyny pro biologického materiálu ový materiál Acidorezistentní bakterie - mikroskopický průkaz sekret z dolních cest dýchacích,výtěr z rány, tkáň sterilní

Více

1. Pracoviště Olomouc V. Nezvala 984/2, Olomouc. 2. Pracoviště Přerov Čechova 8, Přerov

1. Pracoviště Olomouc V. Nezvala 984/2, Olomouc. 2. Pracoviště Přerov Čechova 8, Přerov a.s. Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Pracoviště Olomouc V. Nezvala 984/2, 779 00 Olomouc 2. Pracoviště Přerov Čechova 8, 750 02 Přerov 3. Pracoviště Šumperk Nerudova 41, 787 01 Šumperk 4. Pracoviště

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Oddělení klinické mikrobiologie strana1/stran45 Po vytištění je dokument platný pouze po označení razítkem Oddělení

Více

Laboratorní příručka Stanice lékařské mikrobiologie

Laboratorní příručka Stanice lékařské mikrobiologie Laboratorní příručka Stanice lékařské mikrobiologie NT_OSM _CL_51 Verze: 05 Datum vydání: 1. 12. 2014 Účinnost od: 1. 12. 2014 Vypracoval Kontroloval Schválil Jana Valešová, Jitka Nejedlá MUDr. Pavel Havránek

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu a slouží k evidenci průběhu odborné

Více

SD 001 (související dokument)

SD 001 (související dokument) Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Telefon: 371 408 202-4 Zelená linka: 800 800 770, 800 800 868 Vydání č.: 8, platnost od 1.6.2012 Vypracoval: Ing. Pelešková Zdeňka, MUDr.Rottenbornová Drahomíra,

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Oblastní nemocnice Náchod a.s. Oblastní nemocnice Náchod a.s. Purkyňova 446, 547 69 Náchod Laboratorní příručka Oddělení klinické imunologie a mikrobiologie (OKIM) LP č. 08 Platnost od: 25.03.2013 Počet stran: 31 Stran příloh: 0 Externí

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Platí od: 5. 2. 2015 Zpracoval: Schválil: MUDr. Alžbeta Ouertani Ing. Pavel Třeboňák MUDr. Alžbeta Ouertani Datum: 5. 2. 2015 Datum: 5. 2. 2015 Podpis: Podpis: 000100 Laboratorní příručka

Více

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom).

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). Charakteristika: SARS je závažné respirační onemocnění probíhající převážně jako těžká atypická pneumonie, komplikovaná respirační

Více

18.11.2011. 23.11.2011 prezentace OKMP 1

18.11.2011. 23.11.2011 prezentace OKMP 1 18.11.2011 23.11.2011 prezentace OKMP 1 Zasílání vzorků na mikrobiologické vyšetření Zásady,chyby a využití MVDr.Petr Ježek Organizační členění OKMP. OKMP MVDr.Petr Ježek ATB středisko MUDr.Romana Filová

Více

Laboratorní příručka. Účinnost od : 1.1.2015 Verze 06 Číslo výtisku 1 Ředitel, náměstek pro zdravotní péči, náměstek pro ošetřovatelskou péči, primář,

Laboratorní příručka. Účinnost od : 1.1.2015 Verze 06 Číslo výtisku 1 Ředitel, náměstek pro zdravotní péči, náměstek pro ošetřovatelskou péči, primář, Laboratorní příručka Označení dokumentu LP OKM 2015-01- 01 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE Účinnost od : 1.1.2015 Verze 06 Číslo výtisku 1 Ředitel, náměstek pro zdravotní péči, náměstek

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 Sekce bakteriologie Bakteriologické vyšetření klinického materiálu mikroskopií a kultivací 1 stěr z kůže,stěr z kožní léze,výtěr z rány nebo tkáňového defektu,hnis,výpotek,punktát z patol.dutiny,drény,katetry,cévky,umělé

Více

Laboratorní příručka Oddělení lékařské mikrobiologie A Obsah B - Informace o laboratoři...3 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje...3 2. Podmínky převzetí vzorku v laboratoři...4 3. Kritéria pro

Více

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci,

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, A Úvod Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, cílem tohoto dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE,

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, MYKOLOGIE A MYKOBAKTERIOLOGIE PRAHA Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Sídlo ředitelství: Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem Sídlo oddělení: Sokolovská

Více

L A B O R A T O R N Í

L A B O R A T O R N Í L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A ODD Ě LENÍ LÉKA Ř SKÉ MIKROBIOLOGIE NEMOCNICE PELH Ř IMOV, p.o. Verze č. 1 Datum platnosti: od 1. 3. 2010 1/36 Vypracovala: Ing. Stanislava Čechová (zástupce primáře

Více

EUC Laboratoře s.r.o. EUC Laboratoře Praha Palackého 720/5, Praha 1

EUC Laboratoře s.r.o. EUC Laboratoře Praha Palackého 720/5, Praha 1 Pracoviště zdravotnické laboratoře:. Laboratoř biochemická a hematologická Palackého 70/5, 0 00 Praha. Laboratoř biochemická a hematologická Sokolovská /55,80 00 Praha 8. Laboratoř imunologická a alergologická

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_OSEC- 08 Pracovní list Odběry krve na mikrobiologii a sérologii

Více

Laboratorní příručka Oddělení lékařské mikrobiologie A Obsah B - Informace o laboratoři... 3 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 3 3. Kritéria pro přijetí/odmítnutí vzorků... 5 4. Postup při

Více

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a Strana 1 z 14 Identifikace, důležité údaje Název zařízení Oblastní nemocnice Kladno, a.s., Nemocnice SČK, Vančurova 1548, Kladno Identifikační údaje IČO 27256537 DIČ

Více

Laboratorní příručka Stanice lékařské mikrobiologie

Laboratorní příručka Stanice lékařské mikrobiologie Laboratorní příručka Stanice lékařské mikrobiologie NT_OSM _CL_51 Verze: 06 Datum vydání: 17. 10. 2016 Účinnost od: 1. 11. 2016 Vypracoval Kontroloval Schválil MUDr. Alice Kuchařová, Jana Valešová MUDr.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Mikrobiologické oddělení. Nemocnice Znojmo, p. o. Verze 2.1. Platnost od Výtisk č.:

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Mikrobiologické oddělení. Nemocnice Znojmo, p. o. Verze 2.1. Platnost od Výtisk č.: Název útvaru, kde jsou pořizovány řízené kopie: Výtisk č.: (číslo řízené kopie na útvaru) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Znojmo, p. o. Verze 2.1 Platnost od 01. 05. 2016 NZ_MO účinnost_01_05_16.doc Strana

Více

Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi.

Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř Praha, CUBE, Evropská 178 Platnost dokumentu: 1. prosince 2014 Datum vypracování: 30. listopadu

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Technika správného odběru materiálů. pro přímý průkaz infekčních agens

Technika správného odběru materiálů. pro přímý průkaz infekčních agens Technika správného odběru materiálů pro přímý průkaz infekčních agens březen 2017 Vážení spolupracovníci, základním předpokladem úspěšné laboratorní diagnostiky je odběr validního materiálu, tzn. správný

Více

Výsledky a nálezy. Laboratoře RNDr. Zdeněk Čecháček, s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99. Bratislavská Brno

Výsledky a nálezy. Laboratoře RNDr. Zdeněk Čecháček, s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99. Bratislavská Brno Výsledky a nálezy Laboratoře RNDr. Zdeněk Čecháček, s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99 Bratislavská 2 604 70 Brno Platí od: 1.6.2013 1 DLP1-6/2013 6. Laboratorní výsledky a nálezy 6.1. Informace

Více

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní -

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní - Hlášení výsledků v kritických intervalech Jeli nalezena významně patologická hodnota výsledku vyšetření, bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního pacienta, je tento výsledek neprodleně

Více

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu Typ dokumentu: STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP Nemocnice Břeclav příspěvková organizace Číslo dokumentu: SOP / PAT - 02 Oblast využití: patologicko-anatomické oddělení Platnost od: 20.11. 2015 Verze č.: 4.0

Více

Provozní doba OLM Hořovice :

Provozní doba OLM Hořovice : Oddělení lékařské mikrobiologie Hořovice Laboratoř akreditovaná ČIA pod č.8007.dle ČSN EN ISO 15189 K Nemocnici 1395, 268 01 Hořovice Laboratorní příručka OLM Hořovice (Postupy pro odběr primárních vzorků

Více

Příloha č. 4 Laboratorní příručky. Název: SEZNAM ODBĚRŮ - BAKTERIOLOGIE. Vydání 1/2015 Platné od 2. 3. 2015

Příloha č. 4 Laboratorní příručky. Název: SEZNAM ODBĚRŮ - BAKTERIOLOGIE. Vydání 1/2015 Platné od 2. 3. 2015 OBSAH 1. Hemokultivace 1.1 Krev - hemokultivace 1.2 Stěr z kůže- před/po odběru hemokultivace 2. Respirační trakt 2.1 Krk - výtěr 2.2 Nos - výtěr 2.3 Nosohltan - výtěr 2.4 Laryngeální výtěr 2.5 Obsah paranasálních

Více

Havlíčkova 660, 767 55 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz

Havlíčkova 660, 767 55 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660, 767 55 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 07 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka oddělení

Více

LABORATORNÍ MANUÁL. Obsah: Fakultní nemocnice Olomouc. pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc.

LABORATORNÍ MANUÁL. Obsah: Fakultní nemocnice Olomouc. pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc. LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Obsah: 2008 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ÚSTAVU MIKROBIOLOGIE... 2 3.1. Statut,

Více

Příručka je řízena pouze v elektronické podobě. Ostatní informace: Nahrazuje verzi 02 VD.BM/MIK 02 platnou od 27.2.2013

Příručka je řízena pouze v elektronické podobě. Ostatní informace: Nahrazuje verzi 02 VD.BM/MIK 02 platnou od 27.2.2013 synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873 - sekce mikrobiologie Platnost dokumentu: 15.10.2013 Datum vypracování:

Více

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie LP 03-0443/12

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie LP 03-0443/12 Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie Strana 1 Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie Datum platnosti: dnem vydání Účinnost: dnem vydání Nahrazuje: Laboratorní příručka oddělení

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l.p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l.p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 7 1 0 0 9 3 6 1 IČZ smluvního ZZ 5 9 3 3 3 0 0 0 Číslo smlouvy 9 U 5 9 K 0 1 1 Název IČO Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l.p.o PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/20-2/2016 (č. 952)

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/20-2/2016 (č. 952) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

Příloha č.4 Seznam mikrobiologických vyšetření - bakteriologie

Příloha č.4 Seznam mikrobiologických vyšetření - bakteriologie Příloha č.4 Seznam mikrobiologických Obsah Dýchací cesty... 2 Močová soustava... 2 Trávicí soustava... 2 Pohlavní soustava... 2 Klinický materiál... 2 Odběry na kultivační vyšetření... 3 Chyby při odběru

Více

Respirační infekce a jejich původci. MUDr. Černohorská Lenka, Ph.D.

Respirační infekce a jejich původci. MUDr. Černohorská Lenka, Ph.D. Respirační infekce a jejich původci MUDr. Černohorská Lenka, Ph.D. Běžná flóra Dutina ústní ústní streptokoky, stafylokoky koag. negativní, neisserie Nosohltan - ústní streptokoky, stafylokoky koag. negativní,

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality)

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA MDgK- plus spol. s r.o. Vydání č. 1 schválila dne: 21.12. 2011 MUDr. Jarmila Klusáková, PhD, Datum platnosti: 22.12. 2012 Stránka 1 z 8 OBSAH: 1. ÚVOD....3 2. INFORMACE O LABORATOŘI

Více

VYŠETŘENÍ TĚL ULOVENÉ ZVĚŘE. Inovace předmětu Registrační číslo projektu

VYŠETŘENÍ TĚL ULOVENÉ ZVĚŘE. Inovace předmětu Registrační číslo projektu Název inovace Inovace předmětu Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce podpory VYŠETŘENÍ TĚL ULOVENÉ ZVĚŘE H1DKZ - Hygiena a technologie drůbeže, králíků a zvěřiny CZ.1.07/2.2.00/15.0063

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 0 0 8 6 8 2 5 6 IČZ smluvního ZZ 4 9 3 1 7 0 0 0 Číslo smlouvy 7 P 4 9 K 0 0 2 Název IČO Poliklinika Tachov PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Laboratorní příručka LP 01

Laboratorní příručka LP 01 DOKUMENTACE SMK Laboratorní příručka LP 01 Verze: 13 Platnost: 1.9.2016 Typ dokumentace: Interní Výtisk: 01 Zpracoval, dne: MUDr. Natálie Mészárosová - vedoucí laboratoře Schválil, dne: Ing. Jan Linhart,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA DOKUMENTACE QMS PK 02 Laboratorní příručka Typ dokumentace: Interní Verze: 02 Autor (jméno, datum, podpis): MUDr. Jan Šťastný, vedoucí laboratoře Eva Závorková, vedoucí laborantka Schválil (jméno, datum,

Více

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551 111 fax: +420 311 559 050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO

Více

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km. KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 07 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka oddělení

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. MUDr. Magda Balejová, MUDr. David Šůs

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. MUDr. Magda Balejová, MUDr. David Šůs verze C Účinnost dokumentu od: 7.10.2015 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LKMB_SME_12_001 Verze dokumentu: C Zpracoval (i) Laboratorní příručka LKMB Typ dokumentu: Systémový MUDr. Magda Balejová, MUDr.

Více

Manuál pro odběr primárních vzorků

Manuál pro odběr primárních vzorků vyvětlivky: = 15 až 30 C t. = 4 až 8 C 1. Zažívací ústrojí Oddělení klinické mikrobiologie NNB, tel. 2323 Manuál pro odběr primárních vzorků uskladnění v chladničce prosím vyznačte na žádance! 1/8 Manuál

Více

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÚSL laboratorní úsek část toxikologická. Laboratorní příručka TL VÚSL

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÚSL laboratorní úsek část toxikologická. Laboratorní příručka TL VÚSL TL VÚSL Ev. č.: 39 / 37 / 99 / 2016 - ÚVN Platnost od: 26.01.2016 Vypracoval: Bc. Radka Katsarosová dne: 26.01.2016 podpis: Posoudil: Ing. Ivana Černá dne: 26.01.2016 podpis: Schválil: primář plk. MUDr.

Více

Manuál pro odběr primárních vzorků

Manuál pro odběr primárních vzorků vyvětlivky: = 15 až 30 C t. = 4 až 8 C 1. Zažívací ústrojí Oddělení klinické mikrobiologie NNB, tel. 2323 Manuál pro odběr primárních vzorků uskladnění v chladničce prosím vyznačte na žádance! 1/8 Manuál

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 6 4 0 5 2 4 3 5 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 5 1 2 3 5 0 0 0 Číslo smlouvy 7 U 5 1 K 0 0 1 Název IČO MUDr. Milena Veberová - Imunobact s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.08.08 /4_11 SMLOUVY

Více