Konkurzní řízení ve společnosti SpenglerFox

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konkurzní řízení ve společnosti SpenglerFox"

Transkript

1 Konkurzní řízení ve společnosti SpenglerFox Velká případová studie projektu ZIP ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.

2 Klíčová slova Executive search, konkurz, výběr pracovníka, personální řízení, metoda AHP, metoda pořadí, metoda váženého součtu 1. Úvod Proces výběru a přijímání nových pracovníků je jedním ze základních pilířů úspěchu každé firmy. Zvláštní důraz je třeba klást především na přijímání opravdu vhodných zaměstnanců na pozice, které jsou pro podnik zcela klíčové. Jedná se především o pozice v managementu společnosti, ale často také místa vyžadující zcela specifickou odbornou znalost a dlouholetou praxi. Mnoho společností si tuto skutečnost uvědomuje a v poslední době se také v oblasti střední a východní Evropy uchylují k využívání služeb konzultačních společností, které se specializují na vyhledávání pracovníků pro pozice středního a vyššího managementu. Postup, kdy firma využívá služeb konzultačních společností se nazývá Executive Search (přímé vyhledávání). Executive Search je založen na spolupráci mezi konzultanty a klientem, který by měl co možná nejpřesněji specifikovat své požadavky na hledaného pracovníka. Tyto požadavky se potom stávají kriterii výběru, podle kterých konzultační společnost postupuje při svém hledání. Při této činnosti se většinou využívá spíše metod intuitivních. Otázkou je, zda by se kvantitativní postupy jako vícekriteriální analýza variant mohly i v této oblasti prosadit a přispět k výběru těch nejvhodnějších managerů. Cílem práce je tedy ukázat, že matematické postupy nemusí nutně znamenat méně přesné nebo dokonce horší řešení, ale že při výběru vhodných hodnotících kriterií a přesné kvantifikaci kvalitativních znaků, mohou naopak být velice přínosné. Charakteristika společnosti SpenglerFox Společnost Spenglerfox je typickým představitelem personálně poradenské společnosti působící v oblasti přímého vyhledávání. Kapitola je této firmě věnována z několika důvodů. Jedná se o názorný případ toho, jak Executive Search společnost funguje, ale především je podstatným zdrojem dat a informací pro sepsání celé práce. Firma poskytla informace týkající se procesu přímého vyhledávání a taktéž je zdrojem dat pro praktický příklad využití metod analýzy variant ve výběrovém řízení. SpenglerFox je součástí mezinárodní společnosti Grafton Group, která byla založena v roce SpenglerFox však vystupuje zcela samostatně a vykonává poradenskou činnost v oblasti lidských zdrojů prostřednictvím 17 poboček rozmístěných v Evropě, Asii,

3 Jižní Americe a na Středním východě. Tato společnost je autorizovaným držitelem normy ISO 9002 a držitelem prestižní ceny Queens Award for International Business Pražská pobočka SpenglerFox byla založena v roce 2003 s cílem podchytit trh ve střední Evropě, což se podařilo v krátké době. V současné době pokračuje rozvoj společnosti, která se stále opírá o velice silnou skupinu Grafton Group. Zároveň využívá vlastních metodik a poznatků k udržení přidané hodnoty pro klienta. Do budoucna však již není hlavním cílem SpenglerFox další expanze, ale spíše upevnění klientského portfolia ve svých nejsilnějších pracovních skupinách. Tzn. v oblasti bankovnictví a financí, průmyslové výroby, informačních technologií a zdravotní péče. Úspěšnost a profitabilita společnosti ve střední Evropě je do značné míry dána včasným vstupem a silnou pozicí na trhu. SpenglerFox Praha má zkušenosti s projekty na Slovensku, Ukrajině, v Bulharsku, Rumunsku, Slovinsku, Německu a Švédsku, přestože v těchto zemích nemá své pevné působiště. Zároveň však mnoho projektů realizovaných v ČR probíhá ve spolupráci s některou s ostatních evropských poboček firmy. V současnosti má pražská kancelář SpenglerFox zhruba 15 zaměstnanců. Průběh Executive Search Proces přímého vyhledávání pozic ve své základní formě lze rozdělit do šesti fází: Předprojektová příprava probíhá zpravidla v průběhu prvního týdne. V jejím průběhu je obvykle stanoven projektový tým, který se bude podílet na veškeré práci a také komunikaci s klientem po dobu vyhledávání. Klient musí být se složením tohoto týmu seznámen ještě před započetím samotného vyhledávání. Profily a zkušenosti konzultantů i specializovaných researcherů představují do jisté míry záruku profesionálního přístupu a nalezení kvalifikovaného kandidáta. Dále jsou projednány a stanoveny ostatní fáze projektu. Projektová příprava. V průběhu této etapy dochází k projednání a schválení profilu pozice na základě veškerých shromážděných informací od klienta. Také je připraveno shrnutí informací o klientské společnosti pro potřeby budoucích kandidátů. Vyhledávání a proces výběru je zpravidla nejdelší fází projektu a vyžaduje zapojení všech členů týmu. Zahrnuje v sobě: Sestavení seznamu cílových společností (Target List) Diskrétní oslovení kandidátů z cílového seznamu (Long List)

4 Osobní pohovory s kandidáty a selekce V případě potřeby zajištění psychologických testů Prezentace Short Listu je představením nejužšího výběru kandidátů klientovi, včetně podrobných profilů. Pohovory u klienta a vyhodnocení. Do této skupiny činností patří především organizace pohovorů u klienta. Vyhodnocení a analýza pohovorů realizovaných v dané společnosti. Závěrečná integrační podpora klienta a kandidáta představuje závěrečná jednání s kandidátem, přípravu nabídky a zhodnocení celého projektu. Všechny etapy procesu, jak jsou zde uvedeny odpovídají ideálnímu průběhu vyhledávání a obvykle je také určena délka trvání jednotlivých činností. 2. Případová studie Případová studie týkající se využití metod vícekriteriální analýzy představuje praktickou část práce. Měla by sloužit jako demonstrace alternativního přístupu k metodám zaběhnutým v oblasti výběrových řízení. Cílem je dosažení výsledků, které budou splňovat požadavky zadané formou kriterií. Analýza výsledků by do jisté míry měla umožnit vyvození závěrů a předpokladů pro využití vícekriteriální analýzy v oblasti personalistiky. Řešení problémové situace vychází z popsaného rozhodovacího procesu a jeho fází s využitím poznatků vícekriteriální analýzy variant a Executive Search. Stanovení doby vhodné pro rozhodnutí Výběr kandidáta začíná předáním podrobných informací o pozici a profilu, který by měl vhodný uchazeč splňovat. Délka rozhodování (projektu) nebývá obvykle časově omezena ale předpokládá se oboustranná snaha o co nejrychlejší průběh celého procesu vyhledávání. Obvyklá délka projektu se pohybuje mezi jedním a třemi měsíci. Časové hledisko v úloze zanedbáme. Čas není rozhodujícím faktorem výběru. Shromáždění informací Další kontakt mezi zákazníkem a Executive Search společností je již zcela výhradně zaměřen na předávání detailních informací týkajících se jak klientské společnosti a uvolněné pozice, tak uchazečů. V této fázi je již tedy naznačena množina možných kandidátů a zároveň množina kriterií výběru. Pro případovou studii budeme vycházet následujících informací:

5 Klientská firma, kterou je mezinárodní společnost zaměřená na výrobu průmyslových strojů a automatizovaných výrobních linek, bude prostřednictvím konzultační společnosti obsazovat pozici projektového manažera. Hlavní náplní této pracovní pozice je vedení a dohled nad přidělenými projekty zavádění automatizačních linek a strojů realizovanými v ČR i v zahraničí. Manažer by měl koordinovat a řídit veškeré činnosti, náklady, čerpání zdrojů a také časové hledisko realizace projektu. Včetně této zodpovědnosti je náplní práce dohled nad projektovým týmem složeným z odborníků na jednotlivé činnosti. Obvyklý rozsah týmu je 10 lidí. Manažer bude dále zodpovědný za komunikaci se zákazníky a za uspokojivé plnění jejich požadavků. Základním požadavkem na danou pozici je dlouhodobá praxe na stejné či podobné pozici a to nejméně v délce 7 let. Každý další rok je výhodou. Společnost bude také upřednostňovat zkušenosti získané v mezinárodních firmách podobného zaměření. Executive Search představuje pro klienta velkou investici, ten proto předpokládá člověka s určitou loajalitou vůči zaměstnavateli. Z tohoto důvodu bude upřednostněn uchazeč s menším počtem předchozích zaměstnavatelů. Nutná je pokročilá znalost anglického jazyka. Pracovní náplní je také cestování a komunikace se zahraničními pobočkami společnosti a nadřízenými cizinci. Aktivní znalost každého dalšího cizího jazyka je pro uchazeče výhodou. Pro výkon práce není nutné mít vystudovanou vysokou školu, ale i tento aspekt je výhodou, zejména bude-li se jednat o technický nebo ekonomický obor. Projektový manažer by měl vést tým čítající přibližně deset lidí, firma tedy bude vyžadovat, aby měl zkušenosti s vedením minimálně stejného počtu. Prověření možných řešení Dalším krokem je vyhledávání kandidátů, kteří budou představovat jednotlivé varianty v pozdějším výběru. Vyhledávání provádí poradenská společnost na základě již získaných informací v předem určených společnostech. Tato fáze se již dá označit jako rozhodování samotné, jelikož jsou zde vyhledáváni a oslovováni pouze kandidáti odpovídající nutným požadavkům na danou pozici. Ti kteří podmínky nesplňují nejsou do množiny alternativ zařazeni. Z tohoto hlediska lze tedy požadavky na uchazeče považovat za výběr formou aspiračních úrovní z něhož vykrystalizuje konečná množina kandidátů pro finální výběr (Short List). Na pozici projektového manažera byla nakonec vybrána skupina sedmi kandidátů, kteří prošli vyhledávacím procesem a absolvovali první kolo pohovorů s konzultantem.

6 Volba rozhodnutí Stanovení kriterií výběru Z dostupných informací předaných klientem konzultační firmě jsou patrné požadavky na kandidáty. Těchto požadavků již bylo využito v předchozím kroku rozhodovacího procesu. Nyní požadavky poslouží jako kriteria pro výběr kompromisní varianty: Délka praxe a společnost, kde byla získána. Jedná se o maximalizační kriterium s minimální hodnotou y ij = 7., které uchazeč ovládá. Maximální dosažené.. Ohodnocení variant podle tohoto kriteria bude ordinální, bude tedy nutná jeho kvantifikace. Zkušenosti vedením projekčního týmu se vztahuje k počtu přímých, které projektový manažer vedl. Loajalita vůči zaměstnavateli odpovídá počtu firem, kde manažer získával předchozí praxi. výše hrubé pevné složky platu v Kč za měsíc. Toto kriterium nevychází z popisu dané situace, je však zřejmé, že rozhodování je třeba posuzovat také z ekonomického hlediska. Je nutno tedy zahrnout požadovanou výši platu jako jedno z kriterií. Podle logické interpretace všech aspektů výběru lze v této fázi určit charakter kriterií z hlediska jejich maximalizace či minimalizace. Z popisu vyplývá, že se bude jednat většinou o kriteria, jejichž hodnoty bude třeba maximalizovat. Minimalizační je pouze počet předchozích zaměstnavatelů a výše pevné složky platu. Stanovení vah kriterií Volba důležitosti jednotlivých kriterií je v tomto případě podstatným krokem. Váhy jednotlivých aspektů výběru si zvolí sám klient na základě svých požadavků již při zadávání projektu. Konzultační společnost však může při této volbě pomoci svými zkušenostmi a radami, na které vlastnosti uchazečů je třeba klást zvláštní důraz. Ke kvantifikaci vah kritérií byla použita Saatyho metoda.

7 Praxe cizích odměna bi vi Praxe 1,000 3,000 7,000 0,500 2,000 3,000 0,333 1,545 0,209 cizích 0,333 1,000 3,000 3,000 1,000 0,250 3,000 1,123 0,152 0,143 0,333 1,000 0,200 0,500 4,000 1,000 0,568 0,077 2,000 0,333 5,000 1,000 6,000 1,000 0,333 1,311 0,177 0,500 1,000 2,000 0,167 1,000 2,000 0,143 0,647 0,088 0,333 4,000 0,250 1,000 0,500 1,000 5,000 0,974 0,132 odměna 3,000 0,333 1,000 3,000 7,000 0,200 1,000 1,228 0,166 Σ 7,396 1,000 Podle hodnot v i, označujících váhy jednotlivých kriterií, je největší význam přisuzován dosažené praxi. naopak klient nepovažuje za klíčový aspekt výběru. Syntéza dostupných informací Syntézou dostupných informací se rozumí sjednocení veškerých informací nutných pro výběr. Nejčastěji se jedná o kriteriální matici ve formě tabulky, kde jsou zaznamenána hodnocení všech variant podle všech zvoleních kriterií včetně případných interkriteriálních preferencí. Váhy kriterií 0,209 0,152 0,077 0,177 0,088 0,132 0,166 Kriteria výběru Praxe (roky) cizích odměna (Kč/měsíc) Kandidát ekonom. ano Kandidát SŠ - prům. ano Kandidát technická ne spíše Kandidát technická ano Kandidát ekonom. spíše ne Kandidát ekonom. ano Kandidát technická ano Volba metody výběru Tabulka č. 1: Stanovení interkriteriálních preferencí Saatyho matice Jedním z cílů práce je také vyhodnocení výsledků a jejich porovnání, z tohoto důvodu bude pro výpočet použito několika možností řešení. Jedná se o tyto postupy: Metoda pořadí, Tabulka č. 2: Syntéza informací kriteriální matice

8 metoda aspiračních úrovní, vážený součet, Analytický hierarchický proces (AHP). Kvantifikace informací Některé z výše uvedených metod nevyžadují kardinální typ informace. Případná kvantifikace tedy bude provedena v rámci řešení úloh. Aplikace výpočetních algoritmů Metoda pořadí Jedná se o rychlý a jednoduchý postup, kdy každá varianta je ohodnocena podle každého kriteria hodnotou b ij. Celkové ohodnocení variant b i se pak spočítá jako součet těchto hodnot. Kompromisní varianta je následně vybrána na základě kriteria b min. i V případě zohlednění vah jednotlivých kriterií jsou hodnoty b i určeny jako vážené součty. Při aplikaci tohoto postupu je nutno přistoupit ke kvantifikaci informací týkajících se dosaženého a ochoty. Tato kvantifikace záleží především na přístupu klienta a také příslušného konzultanta. Při kvantifikaci je také uplatněna metoda pořadí, nejnižší hodnota tedy znamená nejlepší ohodnocení z hlediska daného kriteria. Váhy kriterií 0,209 0,152 0,077 0,177 0,088 0,132 0,166 Kriteria výběru cizích odměna (Kč/měsíc) Praxe (roky) bi Kandidát 1 5 5,5 5 2, ,5 3,88 Kandidát 2 7 2,5 7 2, ,76 Kandidát 3 1 5, , ,84 Kandidát 4 2 2, ,5 2 4,5 3,33 Kandidát 5 5 5, ,5 2 1,5 4,32 Kandidát ,5 5, ,33 Kandidát 7 3 5,5 2 2, ,5 3,55 Tabulka č. 3: Výběr kompromisní varianty Metoda pořadí Jako nejvhodnější byl na základě hodnoty b i určen kandidát 4. Tento kandidát navíc nebyl ohodnocen v žádném z kriterií jako sedmý v pořadí. Metoda aspiračních úrovní Pro případ výběru kandidáta na pozici projektového manažera bude nejvhodnější zvolit volnější aspirační úrovně a postupně je zpřísňovat za použití iteračního postupu. Klient ve spolupráci s konzultanty dané pozice stanoví aspirační úrovně na základě popisu

9 požadavků pro práci projektového manažera. Základními požadavky stanovenými pro první krok iterace jsou: Minimálně sedm let praxe, znalost angličtiny a jednoho cizího jazyka navíc, vysoká škola jakéhokoliv oboru, jednoznačná ochota pro cestování, zkušenosti s minimálně 15 podřízenými, nejvýše dva předchozí, požadavek nejvýše Kč. Kriteria výběru Praxe (roky) cizích Kandidát odměna (Kč/měsíc) ekonom. ano Kandidát SŠ - prům. ano Kandidát Kandidát Kandidát Kandidát Kandidát technická ne technická spíše ano ekonom. spíše ne ekonom. ano technická ano Podle těchto kriterií se jako nejlepší jeví varianty 1 a 7. Je zřejmé, že bude nutno slevit z požadavku na počet cizích, klient se tak bude muset spokojit se znalostí anglického jazyka. Aby byla množina efektivních řešení redukována na jednoho uchazeče, je nutno zpřísnit některé z ostatních kriterií. Zvláštní důraz byl kladen na zkušenosti, proto je nutno v dalším kroku počítat s úrovní minimálně 8 let praxe. cizích je navíc snížen na jeden. Po této úpravě už není nutno srovnávat všechny varianty, ale pouze kandidáta 1 a 7. Kriteria výběru Tabulka č. 4: Výběr kompromisní varianty Metoda aspiračních úrovní, krok 1. Praxe (roky) cizích Kandidát Kandidát odměna (Kč/měsíc) ekonom. ano technická ano Tabulka č. 5: Výběr kompromisní varianty Metoda aspiračních úrovní, krok 2.

10 Po úpravě požadovaných úrovní byl pomocí iterativní metody aspiračních úrovní zvolen kandidát 7. Tento kandidát splňuje všechny aspirační úrovně již ve druhém kroku výběru. Metoda váženého součtu Pro tento výpočet je nutná kvantifikace ohodnocení kandidátů podle kriterií a ochota. Pro tuto kvantifikaci bude nejvhodnější zvolit bodovací metodu. Je založena na stejném principu jako metoda pořadí s tím, že jednotlivým variantám je přiřazována hodnota z předem dané bodové škály. V Případě dosaženého bude tato škála tříbodová a v případě ochoty čtyřbodová. Pro bodovací metodu platí princip maximalizace, tedy čím více bodů, tím je hodnocení lepší. Váhy kriterií 0,209 0,152 0,077 0,177 0,088 0,132 0,166 Kriteria výběru Praxe (roky) cizích odměna (Kč/měsíc) Kandidát Kandidát Kandidát Kandidát Kandidát Kandidát Kandidát max max max max max min min Tabulka č. 6: Výběr kompromisní varianty Metoda váženého součtu kvantifikace informací Hodnocení kandidátů podle metody váženého součtu je uvedeno v následující tabulce. Kandidát 1 0,533 Kandidát 2 0,561 Kandidát 3 0,319 Kandidát 4 0,628 Kandidát 5 0,437 Kandidát 6 0,497 Kandidát 7 0,679 Tabulka č. 9: Výběr kompromisní varianty Metoda váženého součtu, míry užitku variant Nejvyšší míry užitku dosáhla varianta číslo sedm. Výběr kandidáta 7 lze tedy navrhnout jako řešení problému. Analytický hierarchický proces Prvním krokem metody bylo stanovení preferencí kriterií. Další fází rozhodování je stanovení preferencí také mezi jednotlivými variantami pro každé kriterium zvlášť. Postup je analogický jako při tvorbě interkriteriálních preferencí s využitím Saatyho matice.

11 Výsledné preference variant lze potom snadno získat jako sumu součinů jednotlivých dílčích preferencí variant a vah kriterií. Největší celková preference značí variantu, která je doporučena k výběru. Preference kriteria 0, , , ,1773 0, , , Preference varianty Praxe (roky) cizích odměna (Kč/měsíc) Celková preference Kandidát 1 0,056 0,046 0,059 0,215 0,123 0,086 0,257 0,126 Kandidát 2 0,026 0,207 0,027 0,215 0,243 0,240 0,117 0,149 Kandidát 3 0,433 0,046 0,265 0,019 0,050 0,021 0,033 0,134 Kandidát 4 0,246 0,207 0,265 0,090 0,050 0,240 0,061 0,165 Kandidát 5 0,056 0,046 0,059 0,031 0,050 0,240 0,257 0,107 Kandidát 6 0,056 0,402 0,059 0,215 0,050 0,086 0,019 0,134 Kandidát 7 0,128 0,046 0,265 0,215 0,434 0,086 0,257 0, Vyhodnocení výsledků Z dosažených výsledků je patrné, že nejvhodnějším kandidátem na pozici projektového manažera je jednoznačně kandidát 7. Tento uchazeč byl doporučen jako kompromisní (nejlepší) řešení rozhodovacího problému ve čtyřech z pěti užitých metod. Pouze prostřednictvím metody pořadí byl zvolen kandidát číslo 4. V neprospěch toho výsledku hovoří fakt, že tato metoda sice dovoluje srovnávat varianty mezi sebou, stírá ale zásadním způsobem kvantitativní rozdíly v jejich ohodnocení. Kandidát číslo 4 však při použití ostatních rozhodovacích postupů jen těsně zaostával, lze jej tedy označit za nejvhodnějšího v případě, že by se kandidát 7 ve finální fázi přijímacího řízení rozhodl nepřijmout pozici projektového manažera. Jako relativně nejhůře hodnocené alternativy lze považovat kandidáty 3,5 a 6. Jejich slabé hodnocení ve srovnání s ostatními uchazeči do značné míry zapříčiňuje neochota nebo velké finanční nároky. Jelikož se jedná o kriteria mající relativně vysokou váhu, jsou jimi výsledky významně ovlivněny. Tabulka č. 13: Výběr kompromisní varianty Metoda AHP 4. Závěr Cílem práce bylo prokázat použitelnost kvantitativního rozhodování v oblasti, kde dosud převažují postupy spíše intuitivní s vysokou mírou zodpovědnosti rozhodovatele. Skutečnost, že výsledky použitých metod se od sebe zásadním způsobem neliší je důkazem toho, že existuje široká možností výběru za použití algoritmizovaných kvantitativních metod. Ve studii bylo užito několika postupů, které se od sebe odlišují svojí náročností na výpočet, důrazem na váhy kriterií i charakterem informací potřebných pro výpočet.

12 Použití algoritmizovaných postupů s sebou často nese nutnost omezit kvalitativní znaky pro jejich obtížnou kvantifikaci. Ale právě těžko přesně stanovitelné skutečnosti, jako je osobní sympatie a preference mohou být při výběru uchazečů rozhodující. Pokud by pro výběr uchazeče bylo užito klasických intuitivních postupů, jaké jsou v personalistice obvyklé, byla by role kvalitativní složky zesílena zodpovědností rozhodovatele (konzultanta) za vlastní rozhodnutí. Použitím kvantitativních metod je tato složka značně omezena, není však zcela potlačena. Na úsudku rozhodovatele zůstává volba vzájemných interkriteriálních preferencí, intrakriteriálních preferencí nebo vhodných aspiračních úrovní. To umožňuje zachovat úsudek personalisty i přesto, že samotný výběr je realizován prostřednictvím matematických postupů. Přílohy Příloha 1 Stanovení dílčích preferencí variant pro všechna kriteria Praxe (roky) 0,209 Kandidát 1 Kandidát 2 Kandidát 3 Kandidát 4 Kandidát 5 Kandidát 6 Kandidát 7 bi vi Kandidát , , , ,602 0,056 Kandidát 2 0, , , , , ,2 0,275 0,026 Kandidát ,640 0,433 Kandidát , ,632 0,246 Kandidát , , , ,602 0,056 Kandidát , , , ,602 0,056 Kandidát ,2 0, ,369 0,128 10,721 1,000 cizích 0,152 Kandidát 1 Kandidát 2 Kandidát 3 Kandidát 4 Kandidát 5 Kandidát 6 Kandidát 7 bi vi Kandidát 1 1 0,2 1 0,2 1 0, ,478 0,046 Kandidát , ,144 0,207 Kandidát 3 1 0,2 1 0,2 1 0, ,478 0,046 Kandidát , ,144 0,207 Kandidát 5 1 0,2 1 0,2 1 0, ,478 0,046 Kandidát ,161 0,402 Kandidát 7 1 0,2 1 0,2 1 0, ,478 0,046 10,362 1,000 0,077 Kandidát 1 Kandidát 2 Kandidát 3 Kandidát 4 Kandidát 5 Kandidát 6 Kandidát 7 bi vi Kandidát ,2 0, ,2 0,587 0,059 Kandidát 2 0, , , , , , ,271 0,027 Kandidát ,632 0,265 Kandidát ,632 0,265 Kandidát ,2 0, ,2 0,587 0,059 Kandidát ,2 0, ,2 0,587 0,059 Kandidát ,632 0,265 9,928 1,000

13 0,177 Kandidát 1 Kandidát 2 Kandidát 3 Kandidát 4 Kandidát 5 Kandidát 6 Kandidát 7 bi vi Kandidát ,115 0,215 Kandidát ,115 0,215 Kandidát 3 0, , , , , , ,184 0,019 Kandidát 4 0, , , , ,887 0,090 Kandidát 5 0, , ,2 1 0, , ,306 0,031 Kandidát ,115 0,215 Kandidát ,115 0,215 9,835 1,000 0,088 Kandidát 1 Kandidát 2 Kandidát 3 Kandidát 4 Kandidát 5 Kandidát 6 Kandidát 7 bi vi Kandidát 1 1 0, ,2 1,272 0,123 Kandidát , ,508 0,243 Kandidát 3 0, , , ,514 0,050 Kandidát 4 0, , , ,514 0,050 Kandidát 5 0, , , ,514 0,050 Kandidát 6 0, , , ,514 0,050 Kandidát ,476 0,434 10,315 1,000 0,132 Kandidát 1 Kandidát 2 Kandidát 3 Kandidát 4 Kandidát 5 Kandidát 6 Kandidát 7 bi vi Kandidát 1 1 0, , , ,786 0,086 Kandidát ,192 0,240 Kandidát 3 0,2 0, , , ,2 0,2 0,196 0,021 Kandidát ,192 0,240 Kandidát ,192 0,240 Kandidát 6 1 0, , , ,786 0,086 Kandidát 7 1 0, , , ,786 0,086 9,129 1,000 odměna (Kč/měsíc) 0,166 Kandidát 1 Kandidát 2 Kandidát 3 Kandidát 4 Kandidát 5 Kandidát 6 Kandidát 7 bi vi Kandidát ,661 0,257 Kandidát 2 0, , , ,214 0,117 Kandidát 3 0, ,2 1 0, , , ,345 0,033 Kandidát 4 0,2 0, ,2 5 0,2 0,631 0,061 Kandidát ,661 0,257 Kandidát 6 0, , , ,2 0, , ,201 0,019 Kandidát ,661 0,257 10,375 1,000

7 Kardinální informace o kritériích (část 1)

7 Kardinální informace o kritériích (část 1) 7 Kardinální informace o kritériích (část 1) Předpokládejme stejná značení jako v předchozích cvičeních. Kardinální informací o kritériích se rozumí ohodnocení jejich důležitosti k pomocí váhového vektoru

Více

Výběr lokality pro bydlení v Brně

Výběr lokality pro bydlení v Brně Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Výběr lokality pro bydlení v Brně Projekt do předmětu Optimalizační metody Martin Horák Brno 5 Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta

Více

3.1.6 Přiřazení kritických faktorů úspěchu podnikovým procesům

3.1.6 Přiřazení kritických faktorů úspěchu podnikovým procesům 3.1.6 Přiřazení kritických faktorů úspěchu podnikovým procesům Z předešlého přímo vyplývá nutnost provázat podnikové procesy s kritickými faktory, k čemuž nám nejlépe poslouží jejich vynesení do tabulky

Více

Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců (kód: R)

Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců (kód: R) Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců (kód: 62-013-R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Týká se povolání: Personalista specialista

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Povolání: Manažer programů a komplexních projektů

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky Podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: Odůvodnění

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S)

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2 (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR uzavřené

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer územní samosprávy v České republice je posílení

Více

Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (kód: 62-012 -R)

Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (kód: 62-012 -R) Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (kód: 62-012 -R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista specialista Doklady potvrzující

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer státní správy v České republice je posílení a podpora

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce

Otázky ke státní závěrečné zkoušce Otázky ke státní závěrečné zkoušce obor Ekonometrie a operační výzkum a) Diskrétní modely, Simulace, Nelineární programování. b) Teorie rozhodování, Teorie her. c) Ekonometrie. Otázka č. 1 a) Úlohy konvexního

Více

Psychologie výběru zaměstnanců Metodika náboru a výběru, výběrová zakázka (Metodika 2. část) PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

Psychologie výběru zaměstnanců Metodika náboru a výběru, výběrová zakázka (Metodika 2. část) PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Psychologie výběru zaměstnanců Metodika náboru a výběru, výběrová zakázka (Metodika 2. část) PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0138 Název projektu: Modularizace manažerského

Více

Socio-ekonomická evaluace aglomerace z hlediska potřeb a aktivit investorů

Socio-ekonomická evaluace aglomerace z hlediska potřeb a aktivit investorů Klub regionalistů 11.11.2010 Projekt SGS SP/2010 Socio-ekonomická evaluace aglomerace z hlediska potřeb a aktivit investorů Jiří Adamovský Lucie Holešinská Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Odůvodněníí veřřejjné zakázky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_ROZHODOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s.,

KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE platný pro rok 2016 PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer státní správy v České republice

Více

Vícekriteriální hodnocení variant úvod

Vícekriteriální hodnocení variant úvod Vícekriteriální hodnocení variant úvod Jana Klicnarová Katedra aplikované matematiky a informatiky Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta 2010 Vícekriteriální hodnocení variant

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

pro zadávací řízení Pronájem CNC obráběcích strojů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

pro zadávací řízení Pronájem CNC obráběcích strojů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení Pronájem CNC obráběcích strojů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti

Více

KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s.,

KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE platný pro rok 2016 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy v České republice (dále

Více

Hodnoticí standard. Manažer projektu (kód: 63-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63)

Hodnoticí standard. Manažer projektu (kód: 63-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Manažer (kód: 63-007-R) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Týká se povolání: Manažer Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 6 Odborná způsobilost

Více

Vzdělávání pro kvalitní logistiku. Nákup služeb. Frost Logistics spol. s r.o.

Vzdělávání pro kvalitní logistiku. Nákup služeb. Frost Logistics spol. s r.o. Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace k podlimitní zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012 Personalista (kód: 62-007-N) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda

Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda Název projektu: Podpora zkvalitnění týmů výzkumu a vývoje a rozvoj intersektorální mobility na ČVUT v Praze Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0034 Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda

Více

Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda

Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda Název projektu: Podpora zkvalitnění týmů výzkumu a vývoje a rozvoj intersektorální mobility na ČVUT v Praze Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0034 Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda

Více

5 Informace o aspiračních úrovních kritérií

5 Informace o aspiračních úrovních kritérií 5 Informace o aspiračních úrovních kritérií Aspirační úroveň kritérií je minimální (maximální) hodnota, které musí varianta pro dané maximalizační (minimalizační) kritérium dosáhnout, aby byla akceptovatelná.

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Sídlem: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Název veřejné zakázky: REKONSTRUKCE SUTERÉNNÍCH PROSTOR BUDOVY MZE TĚŠNOV PRO ÚČELY VÝUKY - OPAKOVÁNÍ Zastoupený: Ing.

Více

4 Kriteriální matice a hodnocení variant

4 Kriteriální matice a hodnocení variant 4 Kriteriální matice a hodnocení variant V teorii vícekriteriálního rozhodování pracujeme s kritérii, kterých je obecně k, a s variantami, kterých je obecně p. Hodnotu, které dosahuje varianta i pro j-té

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 Příloha k průběžné zprávě za rok 2014 Číslo projektu: TD020138 Název projektu: Optimalizace procesu nákupu externích poradenských služeb

Více

Vícekriteriální programování příklad

Vícekriteriální programování příklad Vícekriteriální programování příklad Pražírny kávy vyrábějí dva druhy kávy (Super a Standard) ze dvou druhů kávových bobů KB1 a KB2, které mají smluvně zajištěny v množství 4 t a 6 t. Složení kávy (v procentech)

Více

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ 1. VÝZVY K PROGRAMU PODPORY - MARKETING

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ 1. VÝZVY K PROGRAMU PODPORY - MARKETING Příloha č. 4 KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ 1. VÝZVY K PROGRAMU PODPORY - MARKETING Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: A Binární (vylučovací) kritéria B Připravenost

Více

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

ROZHODOVÁNÍ ROZHODOVACÍ PROBLÉM A PROCES

ROZHODOVÁNÍ ROZHODOVACÍ PROBLÉM A PROCES ROZHODOVÁNÍ ROZHODOVACÍ PROBLÉM A PROCES doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Úvod a teoretický vstup do procesního řízení. Procesy Jičín, Bloky B2 B4 / B5 B7

Úvod a teoretický vstup do procesního řízení. Procesy Jičín, Bloky B2 B4 / B5 B7 Úvod a teoretický vstup do procesního řízení Procesy Jičín, 20. - 21. 1. 2011 Bloky B2 B4 / B5 B7 Program 1. Základní zarámování projektu 2. Teoretický vstup do procesního řízení U1 Některé hlavní problémy,

Více

ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA PROJEKTU Název projektu: Zvýšení kvality řízení, Smart Administration město Rosice Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/53.00040 Příjemce podpory: Město Rosice I. Cíle

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2015 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of

Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of Project Managers (APM) Association for Project Management

Více

Kienbaum International Praha, 05. října 2011. Aktuální situace v odměňování v ČR ve srovnání se západní, východní a střední Evropou

Kienbaum International Praha, 05. října 2011. Aktuální situace v odměňování v ČR ve srovnání se západní, východní a střední Evropou Kienbaum International Praha, 05. října 2011 Aktuální situace v odměňování v ČR ve srovnání se západní, východní a střední Evropou Agenda 1. O nás» Představení společnosti Kienbaum 2. Odměňování v České

Více

Vaše personální agentura od roku 1993

Vaše personální agentura od roku 1993 Vaše personální agentura od roku 1993 2015 Vaše personální agentura od roku 1993 dlouholeté zkušenosti znalost pracovního trhu brněnského kraje vlastní databáze uchazečů spolupráce s jobs.cz a prace.cz

Více

minimalizaci vzdálenosti od ideální varianty

minimalizaci vzdálenosti od ideální varianty UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metody vícekriteriálního rozhodování založené na minimalizaci vzdálenosti od ideální

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 OBSAH III PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 2.1 Fundamentální analýza podniku 7 2.2 Technická analýza podniku 9 Kritéria srovnatelnosti podniků 10 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP

Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky PV098 Řízení implementace IS semestrální práce Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP Jiří Kratochvíla, učo 207622, semestr 6, ročník

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se vztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se vztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se vztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Kavřík / 544 528 640 Brno, 10.7.2008 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením MVR-1080033 Zlepšení energetické

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

Právní služby pro MČ P18 (dále jen zakázka ) Z-328

Právní služby pro MČ P18 (dále jen zakázka ) Z-328 Městská část Praha 18 (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k předložení nabídek a prokázání splnění kvalifikace zakázky malého rozsahu na služby, která není zadávána podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Zadavatel, Město Rokytnice nad Jizerou si Vás dovoluje vyzvat k prokázání kvalifikace ve smyslu 62 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013

Více

KLASTRY. 1) Pro projekt vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení životaschopnosti a přínosu klastru:

KLASTRY. 1) Pro projekt vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení životaschopnosti a přínosu klastru: Uznatelné náklady v rámci tohoto programu jsou: 1) Pro projekt vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení životaschopnosti a přínosu klastru: Uznatelné náklady musí splňovat následující podmínky:

Více

Rozhodovací procesy 2

Rozhodovací procesy 2 Rozhodovací procesy 2 Základní pojmy a struktura rozhodování Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 II rozhodování 1 Rozhodovací procesy Cíl přednášky 1-3: Význam rozhodování

Více

ČÁST B. Způsob zpracování nabídky uchazeče

ČÁST B. Způsob zpracování nabídky uchazeče ČÁST B. Způsob zpracování nabídky uchazeče 1. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče. 2. Nabídka bude splňovat podmínky stanovené zněním 68 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších

Více

Vícekriteriální rozhodování za jistoty

Vícekriteriální rozhodování za jistoty Kapitola 1 Vícekriteriální rozhodování za jistoty Při řešení rozhodovacích problémů se často setkáváme s případy, kdy optimální rozhodnutí musí vyhovovat více než jednomu kritériu. Zadaná kritéria mohou

Více

Studie webů automobilek

Studie webů automobilek Studie webů automobilek červen 2006 [manažerské shrnutí] Obsah Obsah... 1 Manažerské shrnutí... 2 Kvalita obsahu a použitelnost webu... 3 Základní nedostatky negativně ovlivňují použitelnost většiny webů...

Více

Platná legislativa - informační zdroje

Platná legislativa - informační zdroje Kritéria přijímacího řízení pro přijetí uchazeče ke studiu od 1. září ve školním roce 2017/2018 (dálkové nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou) Platná legislativa - informační zdroje zákon č.

Více

Seznam zkratek PRVNÍ ČÁST. Lidské dovednosti a technické nástroje 1 Úvod k první části 3

Seznam zkratek PRVNÍ ČÁST. Lidské dovednosti a technické nástroje 1 Úvod k první části 3 Seznam zkratek xi PRVNÍ ČÁST Lidské dovednosti a technické nástroje 1 Úvod k první části 3 Co je to projektové řízení? 3 Proč projektové řízení? 4 Požadavky na technické dovednosti 4 Požadavky na umění

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

o nás Jsme držitelé ISO povolení ke zprostředkování zaměstnání českých, ukrajinských občanů a občanů EU/EHP na území České republiky.

o nás Jsme držitelé ISO povolení ke zprostředkování zaměstnání českých, ukrajinských občanů a občanů EU/EHP na území České republiky. FIRST PERSONAL HELP je personální agentura působící v České republice v oblasti zajišťování komplexních služeb outsourcingu pronájmu pracovních sil. Společnost má vybudovanou širokou náborovou síť nejen

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Hodnoticí standard. Administrátor projektu (kód: N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od:

Hodnoticí standard. Administrátor projektu (kód: N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: Administrátor projektu (kód: 63-006-N) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Povolání: Administrátor projektu Doklady potvrzující úplnou

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky Realizace ad hoc online průzkumů Evidenční číslo VZ VZ 2013/110/115 Druh

Více

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Č.j. 54/2010-PK Výzva k podání nabídky Výzkumný ústav pedagogický v Praze vyhlašuje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Informační linka v rámci projektu Čeština pro cizince

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na  nebo www stránkách krajů) I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Město Šumperk Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Naše čj.: MUSP 37398/2015 Naše sp. zn.: 37398/2015 MJP/LESA *MUSPX01HFY5O* Výzva k podání nabídky Předmět poptávky: Provedení celkového forenzního

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

HAYS CZECH REPUBLIC POSILUJEME VAŠI SPOLEČNOST NAŠÍ ODBORNOSTÍ. Obecná prezentace

HAYS CZECH REPUBLIC POSILUJEME VAŠI SPOLEČNOST NAŠÍ ODBORNOSTÍ. Obecná prezentace HAYS CZECH REPUBLIC POSILUJEME VAŠI SPOLEČNOST NAŠÍ ODBORNOSTÍ Obecná prezentace JSME PŘEDNÍM SVĚTOVÝM ODBORNÍKEM NA NÁBOR KOMPETENTNÍCH, PROFESIONÁLNÍCH A KVALIFIKOVANÝCH ZAMĚSTNANCŮ Presenter's name

Více

5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU

5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU 5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU 5.1 Přehled použitých metod a jejich základní charakteristiky 5.1.1 Základní metody výzkumu Ze základních metod výzkumu byly použity:

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru 1. TEORIE A PRAXE KOMUNIKACE Úvod Význam kurzu pro frekventanty, výhody, které jim může přinést. Organizační záležitosti, termíny kurzů. Poučení o

Více

Vícekriteriální rozhodování za jistoty

Vícekriteriální rozhodování za jistoty 1 Část I Vícekriteriální rozhodování za jistoty Při řešení rozhodovacích problémů se často setkáváme s případy, kdy optimální rozhodnutí musí vyhovovat více než jednomu kritériu. Zadaná kritéria mohou

Více

Kritérium standardu 6a) Vedoucí zaměstnanec orgánu sociálněprávní

Kritérium standardu 6a) Vedoucí zaměstnanec orgánu sociálněprávní Název standardu 6. Profesní rozvoj zaměstnanců Kritérium standardu 6a) Vedoucí zaměstnanec orgánu sociálněprávní ochrany zařazený k výkonu sociálněprávní ochrany pravidelně hodnotí podřízené zaměstnance,

Více

S D Ě L E N Í 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

S D Ě L E N Í 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V Praze dne 19. března 2013 Č. j.: MSMT-10139/2013-211 S D Ě L E N Í V souladu s 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu vortalgov - Vaše chytré elektronické tržiště Název zadavatele: Adresa zadavatele: Oprávněná osoba: Kontaktní osoba: Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PERSONÁLNÍ PLÁN PRO PODNIKATELSKÝ PLÁN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

PŘÍSTUPY VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ KE SLEDOVATELNOSTI, DOSTUPNOSTI A SHODĚ S POŽADAVKY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍSTUPY VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ KE SLEDOVATELNOSTI, DOSTUPNOSTI A SHODĚ S POŽADAVKY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍSTUPY VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ KE SLEDOVATELNOSTI, DOSTUPNOSTI A SHODĚ S POŽADAVKY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ Plura, J., Nenadál, J. Katedra kontroly a řízení jakosti FMMI VŠB-TU Ostrava ÚVOD V období od srpna

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ. INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. Q1 Q4 / 2010

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ. INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. Q1 Q4 / 2010 INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. Q1 Q4 / 2010 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2010 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první

Více

Operační výzkum. Teorie her. Hra v normálním tvaru. Optimální strategie. Maticové hry.

Operační výzkum. Teorie her. Hra v normálním tvaru. Optimální strategie. Maticové hry. Operační výzkum Hra v normálním tvaru. Optimální strategie. Maticové hry. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix Procesní řízení Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix 1 Obsah prezentace Teoretická část (menšího objemu) orientace na zákazníka hodnocení procesu podmínky procesního řízení cyklus zlepšování procesu

Více

Projekt diplomové práce. Bc. Martin Schwarz učo:

Projekt diplomové práce. Bc. Martin Schwarz učo: Projekt diplomové práce Bc. Martin Schwarz učo: 401431 2 Zpracování diplomové práce Téma: Strategie rozvoje firmy Company development strategy Katedra: Podnikové hospodářství Vedoucí práce: doc. Ing. Petr

Více