Konkurzní řízení ve společnosti SpenglerFox

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konkurzní řízení ve společnosti SpenglerFox"

Transkript

1 Konkurzní řízení ve společnosti SpenglerFox Velká případová studie projektu ZIP ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.

2 Klíčová slova Executive search, konkurz, výběr pracovníka, personální řízení, metoda AHP, metoda pořadí, metoda váženého součtu 1. Úvod Proces výběru a přijímání nových pracovníků je jedním ze základních pilířů úspěchu každé firmy. Zvláštní důraz je třeba klást především na přijímání opravdu vhodných zaměstnanců na pozice, které jsou pro podnik zcela klíčové. Jedná se především o pozice v managementu společnosti, ale často také místa vyžadující zcela specifickou odbornou znalost a dlouholetou praxi. Mnoho společností si tuto skutečnost uvědomuje a v poslední době se také v oblasti střední a východní Evropy uchylují k využívání služeb konzultačních společností, které se specializují na vyhledávání pracovníků pro pozice středního a vyššího managementu. Postup, kdy firma využívá služeb konzultačních společností se nazývá Executive Search (přímé vyhledávání). Executive Search je založen na spolupráci mezi konzultanty a klientem, který by měl co možná nejpřesněji specifikovat své požadavky na hledaného pracovníka. Tyto požadavky se potom stávají kriterii výběru, podle kterých konzultační společnost postupuje při svém hledání. Při této činnosti se většinou využívá spíše metod intuitivních. Otázkou je, zda by se kvantitativní postupy jako vícekriteriální analýza variant mohly i v této oblasti prosadit a přispět k výběru těch nejvhodnějších managerů. Cílem práce je tedy ukázat, že matematické postupy nemusí nutně znamenat méně přesné nebo dokonce horší řešení, ale že při výběru vhodných hodnotících kriterií a přesné kvantifikaci kvalitativních znaků, mohou naopak být velice přínosné. Charakteristika společnosti SpenglerFox Společnost Spenglerfox je typickým představitelem personálně poradenské společnosti působící v oblasti přímého vyhledávání. Kapitola je této firmě věnována z několika důvodů. Jedná se o názorný případ toho, jak Executive Search společnost funguje, ale především je podstatným zdrojem dat a informací pro sepsání celé práce. Firma poskytla informace týkající se procesu přímého vyhledávání a taktéž je zdrojem dat pro praktický příklad využití metod analýzy variant ve výběrovém řízení. SpenglerFox je součástí mezinárodní společnosti Grafton Group, která byla založena v roce SpenglerFox však vystupuje zcela samostatně a vykonává poradenskou činnost v oblasti lidských zdrojů prostřednictvím 17 poboček rozmístěných v Evropě, Asii,

3 Jižní Americe a na Středním východě. Tato společnost je autorizovaným držitelem normy ISO 9002 a držitelem prestižní ceny Queens Award for International Business Pražská pobočka SpenglerFox byla založena v roce 2003 s cílem podchytit trh ve střední Evropě, což se podařilo v krátké době. V současné době pokračuje rozvoj společnosti, která se stále opírá o velice silnou skupinu Grafton Group. Zároveň využívá vlastních metodik a poznatků k udržení přidané hodnoty pro klienta. Do budoucna však již není hlavním cílem SpenglerFox další expanze, ale spíše upevnění klientského portfolia ve svých nejsilnějších pracovních skupinách. Tzn. v oblasti bankovnictví a financí, průmyslové výroby, informačních technologií a zdravotní péče. Úspěšnost a profitabilita společnosti ve střední Evropě je do značné míry dána včasným vstupem a silnou pozicí na trhu. SpenglerFox Praha má zkušenosti s projekty na Slovensku, Ukrajině, v Bulharsku, Rumunsku, Slovinsku, Německu a Švédsku, přestože v těchto zemích nemá své pevné působiště. Zároveň však mnoho projektů realizovaných v ČR probíhá ve spolupráci s některou s ostatních evropských poboček firmy. V současnosti má pražská kancelář SpenglerFox zhruba 15 zaměstnanců. Průběh Executive Search Proces přímého vyhledávání pozic ve své základní formě lze rozdělit do šesti fází: Předprojektová příprava probíhá zpravidla v průběhu prvního týdne. V jejím průběhu je obvykle stanoven projektový tým, který se bude podílet na veškeré práci a také komunikaci s klientem po dobu vyhledávání. Klient musí být se složením tohoto týmu seznámen ještě před započetím samotného vyhledávání. Profily a zkušenosti konzultantů i specializovaných researcherů představují do jisté míry záruku profesionálního přístupu a nalezení kvalifikovaného kandidáta. Dále jsou projednány a stanoveny ostatní fáze projektu. Projektová příprava. V průběhu této etapy dochází k projednání a schválení profilu pozice na základě veškerých shromážděných informací od klienta. Také je připraveno shrnutí informací o klientské společnosti pro potřeby budoucích kandidátů. Vyhledávání a proces výběru je zpravidla nejdelší fází projektu a vyžaduje zapojení všech členů týmu. Zahrnuje v sobě: Sestavení seznamu cílových společností (Target List) Diskrétní oslovení kandidátů z cílového seznamu (Long List)

4 Osobní pohovory s kandidáty a selekce V případě potřeby zajištění psychologických testů Prezentace Short Listu je představením nejužšího výběru kandidátů klientovi, včetně podrobných profilů. Pohovory u klienta a vyhodnocení. Do této skupiny činností patří především organizace pohovorů u klienta. Vyhodnocení a analýza pohovorů realizovaných v dané společnosti. Závěrečná integrační podpora klienta a kandidáta představuje závěrečná jednání s kandidátem, přípravu nabídky a zhodnocení celého projektu. Všechny etapy procesu, jak jsou zde uvedeny odpovídají ideálnímu průběhu vyhledávání a obvykle je také určena délka trvání jednotlivých činností. 2. Případová studie Případová studie týkající se využití metod vícekriteriální analýzy představuje praktickou část práce. Měla by sloužit jako demonstrace alternativního přístupu k metodám zaběhnutým v oblasti výběrových řízení. Cílem je dosažení výsledků, které budou splňovat požadavky zadané formou kriterií. Analýza výsledků by do jisté míry měla umožnit vyvození závěrů a předpokladů pro využití vícekriteriální analýzy v oblasti personalistiky. Řešení problémové situace vychází z popsaného rozhodovacího procesu a jeho fází s využitím poznatků vícekriteriální analýzy variant a Executive Search. Stanovení doby vhodné pro rozhodnutí Výběr kandidáta začíná předáním podrobných informací o pozici a profilu, který by měl vhodný uchazeč splňovat. Délka rozhodování (projektu) nebývá obvykle časově omezena ale předpokládá se oboustranná snaha o co nejrychlejší průběh celého procesu vyhledávání. Obvyklá délka projektu se pohybuje mezi jedním a třemi měsíci. Časové hledisko v úloze zanedbáme. Čas není rozhodujícím faktorem výběru. Shromáždění informací Další kontakt mezi zákazníkem a Executive Search společností je již zcela výhradně zaměřen na předávání detailních informací týkajících se jak klientské společnosti a uvolněné pozice, tak uchazečů. V této fázi je již tedy naznačena množina možných kandidátů a zároveň množina kriterií výběru. Pro případovou studii budeme vycházet následujících informací:

5 Klientská firma, kterou je mezinárodní společnost zaměřená na výrobu průmyslových strojů a automatizovaných výrobních linek, bude prostřednictvím konzultační společnosti obsazovat pozici projektového manažera. Hlavní náplní této pracovní pozice je vedení a dohled nad přidělenými projekty zavádění automatizačních linek a strojů realizovanými v ČR i v zahraničí. Manažer by měl koordinovat a řídit veškeré činnosti, náklady, čerpání zdrojů a také časové hledisko realizace projektu. Včetně této zodpovědnosti je náplní práce dohled nad projektovým týmem složeným z odborníků na jednotlivé činnosti. Obvyklý rozsah týmu je 10 lidí. Manažer bude dále zodpovědný za komunikaci se zákazníky a za uspokojivé plnění jejich požadavků. Základním požadavkem na danou pozici je dlouhodobá praxe na stejné či podobné pozici a to nejméně v délce 7 let. Každý další rok je výhodou. Společnost bude také upřednostňovat zkušenosti získané v mezinárodních firmách podobného zaměření. Executive Search představuje pro klienta velkou investici, ten proto předpokládá člověka s určitou loajalitou vůči zaměstnavateli. Z tohoto důvodu bude upřednostněn uchazeč s menším počtem předchozích zaměstnavatelů. Nutná je pokročilá znalost anglického jazyka. Pracovní náplní je také cestování a komunikace se zahraničními pobočkami společnosti a nadřízenými cizinci. Aktivní znalost každého dalšího cizího jazyka je pro uchazeče výhodou. Pro výkon práce není nutné mít vystudovanou vysokou školu, ale i tento aspekt je výhodou, zejména bude-li se jednat o technický nebo ekonomický obor. Projektový manažer by měl vést tým čítající přibližně deset lidí, firma tedy bude vyžadovat, aby měl zkušenosti s vedením minimálně stejného počtu. Prověření možných řešení Dalším krokem je vyhledávání kandidátů, kteří budou představovat jednotlivé varianty v pozdějším výběru. Vyhledávání provádí poradenská společnost na základě již získaných informací v předem určených společnostech. Tato fáze se již dá označit jako rozhodování samotné, jelikož jsou zde vyhledáváni a oslovováni pouze kandidáti odpovídající nutným požadavkům na danou pozici. Ti kteří podmínky nesplňují nejsou do množiny alternativ zařazeni. Z tohoto hlediska lze tedy požadavky na uchazeče považovat za výběr formou aspiračních úrovní z něhož vykrystalizuje konečná množina kandidátů pro finální výběr (Short List). Na pozici projektového manažera byla nakonec vybrána skupina sedmi kandidátů, kteří prošli vyhledávacím procesem a absolvovali první kolo pohovorů s konzultantem.

6 Volba rozhodnutí Stanovení kriterií výběru Z dostupných informací předaných klientem konzultační firmě jsou patrné požadavky na kandidáty. Těchto požadavků již bylo využito v předchozím kroku rozhodovacího procesu. Nyní požadavky poslouží jako kriteria pro výběr kompromisní varianty: Délka praxe a společnost, kde byla získána. Jedná se o maximalizační kriterium s minimální hodnotou y ij = 7., které uchazeč ovládá. Maximální dosažené.. Ohodnocení variant podle tohoto kriteria bude ordinální, bude tedy nutná jeho kvantifikace. Zkušenosti vedením projekčního týmu se vztahuje k počtu přímých, které projektový manažer vedl. Loajalita vůči zaměstnavateli odpovídá počtu firem, kde manažer získával předchozí praxi. výše hrubé pevné složky platu v Kč za měsíc. Toto kriterium nevychází z popisu dané situace, je však zřejmé, že rozhodování je třeba posuzovat také z ekonomického hlediska. Je nutno tedy zahrnout požadovanou výši platu jako jedno z kriterií. Podle logické interpretace všech aspektů výběru lze v této fázi určit charakter kriterií z hlediska jejich maximalizace či minimalizace. Z popisu vyplývá, že se bude jednat většinou o kriteria, jejichž hodnoty bude třeba maximalizovat. Minimalizační je pouze počet předchozích zaměstnavatelů a výše pevné složky platu. Stanovení vah kriterií Volba důležitosti jednotlivých kriterií je v tomto případě podstatným krokem. Váhy jednotlivých aspektů výběru si zvolí sám klient na základě svých požadavků již při zadávání projektu. Konzultační společnost však může při této volbě pomoci svými zkušenostmi a radami, na které vlastnosti uchazečů je třeba klást zvláštní důraz. Ke kvantifikaci vah kritérií byla použita Saatyho metoda.

7 Praxe cizích odměna bi vi Praxe 1,000 3,000 7,000 0,500 2,000 3,000 0,333 1,545 0,209 cizích 0,333 1,000 3,000 3,000 1,000 0,250 3,000 1,123 0,152 0,143 0,333 1,000 0,200 0,500 4,000 1,000 0,568 0,077 2,000 0,333 5,000 1,000 6,000 1,000 0,333 1,311 0,177 0,500 1,000 2,000 0,167 1,000 2,000 0,143 0,647 0,088 0,333 4,000 0,250 1,000 0,500 1,000 5,000 0,974 0,132 odměna 3,000 0,333 1,000 3,000 7,000 0,200 1,000 1,228 0,166 Σ 7,396 1,000 Podle hodnot v i, označujících váhy jednotlivých kriterií, je největší význam přisuzován dosažené praxi. naopak klient nepovažuje za klíčový aspekt výběru. Syntéza dostupných informací Syntézou dostupných informací se rozumí sjednocení veškerých informací nutných pro výběr. Nejčastěji se jedná o kriteriální matici ve formě tabulky, kde jsou zaznamenána hodnocení všech variant podle všech zvoleních kriterií včetně případných interkriteriálních preferencí. Váhy kriterií 0,209 0,152 0,077 0,177 0,088 0,132 0,166 Kriteria výběru Praxe (roky) cizích odměna (Kč/měsíc) Kandidát ekonom. ano Kandidát SŠ - prům. ano Kandidát technická ne spíše Kandidát technická ano Kandidát ekonom. spíše ne Kandidát ekonom. ano Kandidát technická ano Volba metody výběru Tabulka č. 1: Stanovení interkriteriálních preferencí Saatyho matice Jedním z cílů práce je také vyhodnocení výsledků a jejich porovnání, z tohoto důvodu bude pro výpočet použito několika možností řešení. Jedná se o tyto postupy: Metoda pořadí, Tabulka č. 2: Syntéza informací kriteriální matice

8 metoda aspiračních úrovní, vážený součet, Analytický hierarchický proces (AHP). Kvantifikace informací Některé z výše uvedených metod nevyžadují kardinální typ informace. Případná kvantifikace tedy bude provedena v rámci řešení úloh. Aplikace výpočetních algoritmů Metoda pořadí Jedná se o rychlý a jednoduchý postup, kdy každá varianta je ohodnocena podle každého kriteria hodnotou b ij. Celkové ohodnocení variant b i se pak spočítá jako součet těchto hodnot. Kompromisní varianta je následně vybrána na základě kriteria b min. i V případě zohlednění vah jednotlivých kriterií jsou hodnoty b i určeny jako vážené součty. Při aplikaci tohoto postupu je nutno přistoupit ke kvantifikaci informací týkajících se dosaženého a ochoty. Tato kvantifikace záleží především na přístupu klienta a také příslušného konzultanta. Při kvantifikaci je také uplatněna metoda pořadí, nejnižší hodnota tedy znamená nejlepší ohodnocení z hlediska daného kriteria. Váhy kriterií 0,209 0,152 0,077 0,177 0,088 0,132 0,166 Kriteria výběru cizích odměna (Kč/měsíc) Praxe (roky) bi Kandidát 1 5 5,5 5 2, ,5 3,88 Kandidát 2 7 2,5 7 2, ,76 Kandidát 3 1 5, , ,84 Kandidát 4 2 2, ,5 2 4,5 3,33 Kandidát 5 5 5, ,5 2 1,5 4,32 Kandidát ,5 5, ,33 Kandidát 7 3 5,5 2 2, ,5 3,55 Tabulka č. 3: Výběr kompromisní varianty Metoda pořadí Jako nejvhodnější byl na základě hodnoty b i určen kandidát 4. Tento kandidát navíc nebyl ohodnocen v žádném z kriterií jako sedmý v pořadí. Metoda aspiračních úrovní Pro případ výběru kandidáta na pozici projektového manažera bude nejvhodnější zvolit volnější aspirační úrovně a postupně je zpřísňovat za použití iteračního postupu. Klient ve spolupráci s konzultanty dané pozice stanoví aspirační úrovně na základě popisu

9 požadavků pro práci projektového manažera. Základními požadavky stanovenými pro první krok iterace jsou: Minimálně sedm let praxe, znalost angličtiny a jednoho cizího jazyka navíc, vysoká škola jakéhokoliv oboru, jednoznačná ochota pro cestování, zkušenosti s minimálně 15 podřízenými, nejvýše dva předchozí, požadavek nejvýše Kč. Kriteria výběru Praxe (roky) cizích Kandidát odměna (Kč/měsíc) ekonom. ano Kandidát SŠ - prům. ano Kandidát Kandidát Kandidát Kandidát Kandidát technická ne technická spíše ano ekonom. spíše ne ekonom. ano technická ano Podle těchto kriterií se jako nejlepší jeví varianty 1 a 7. Je zřejmé, že bude nutno slevit z požadavku na počet cizích, klient se tak bude muset spokojit se znalostí anglického jazyka. Aby byla množina efektivních řešení redukována na jednoho uchazeče, je nutno zpřísnit některé z ostatních kriterií. Zvláštní důraz byl kladen na zkušenosti, proto je nutno v dalším kroku počítat s úrovní minimálně 8 let praxe. cizích je navíc snížen na jeden. Po této úpravě už není nutno srovnávat všechny varianty, ale pouze kandidáta 1 a 7. Kriteria výběru Tabulka č. 4: Výběr kompromisní varianty Metoda aspiračních úrovní, krok 1. Praxe (roky) cizích Kandidát Kandidát odměna (Kč/měsíc) ekonom. ano technická ano Tabulka č. 5: Výběr kompromisní varianty Metoda aspiračních úrovní, krok 2.

10 Po úpravě požadovaných úrovní byl pomocí iterativní metody aspiračních úrovní zvolen kandidát 7. Tento kandidát splňuje všechny aspirační úrovně již ve druhém kroku výběru. Metoda váženého součtu Pro tento výpočet je nutná kvantifikace ohodnocení kandidátů podle kriterií a ochota. Pro tuto kvantifikaci bude nejvhodnější zvolit bodovací metodu. Je založena na stejném principu jako metoda pořadí s tím, že jednotlivým variantám je přiřazována hodnota z předem dané bodové škály. V Případě dosaženého bude tato škála tříbodová a v případě ochoty čtyřbodová. Pro bodovací metodu platí princip maximalizace, tedy čím více bodů, tím je hodnocení lepší. Váhy kriterií 0,209 0,152 0,077 0,177 0,088 0,132 0,166 Kriteria výběru Praxe (roky) cizích odměna (Kč/měsíc) Kandidát Kandidát Kandidát Kandidát Kandidát Kandidát Kandidát max max max max max min min Tabulka č. 6: Výběr kompromisní varianty Metoda váženého součtu kvantifikace informací Hodnocení kandidátů podle metody váženého součtu je uvedeno v následující tabulce. Kandidát 1 0,533 Kandidát 2 0,561 Kandidát 3 0,319 Kandidát 4 0,628 Kandidát 5 0,437 Kandidát 6 0,497 Kandidát 7 0,679 Tabulka č. 9: Výběr kompromisní varianty Metoda váženého součtu, míry užitku variant Nejvyšší míry užitku dosáhla varianta číslo sedm. Výběr kandidáta 7 lze tedy navrhnout jako řešení problému. Analytický hierarchický proces Prvním krokem metody bylo stanovení preferencí kriterií. Další fází rozhodování je stanovení preferencí také mezi jednotlivými variantami pro každé kriterium zvlášť. Postup je analogický jako při tvorbě interkriteriálních preferencí s využitím Saatyho matice.

11 Výsledné preference variant lze potom snadno získat jako sumu součinů jednotlivých dílčích preferencí variant a vah kriterií. Největší celková preference značí variantu, která je doporučena k výběru. Preference kriteria 0, , , ,1773 0, , , Preference varianty Praxe (roky) cizích odměna (Kč/měsíc) Celková preference Kandidát 1 0,056 0,046 0,059 0,215 0,123 0,086 0,257 0,126 Kandidát 2 0,026 0,207 0,027 0,215 0,243 0,240 0,117 0,149 Kandidát 3 0,433 0,046 0,265 0,019 0,050 0,021 0,033 0,134 Kandidát 4 0,246 0,207 0,265 0,090 0,050 0,240 0,061 0,165 Kandidát 5 0,056 0,046 0,059 0,031 0,050 0,240 0,257 0,107 Kandidát 6 0,056 0,402 0,059 0,215 0,050 0,086 0,019 0,134 Kandidát 7 0,128 0,046 0,265 0,215 0,434 0,086 0,257 0, Vyhodnocení výsledků Z dosažených výsledků je patrné, že nejvhodnějším kandidátem na pozici projektového manažera je jednoznačně kandidát 7. Tento uchazeč byl doporučen jako kompromisní (nejlepší) řešení rozhodovacího problému ve čtyřech z pěti užitých metod. Pouze prostřednictvím metody pořadí byl zvolen kandidát číslo 4. V neprospěch toho výsledku hovoří fakt, že tato metoda sice dovoluje srovnávat varianty mezi sebou, stírá ale zásadním způsobem kvantitativní rozdíly v jejich ohodnocení. Kandidát číslo 4 však při použití ostatních rozhodovacích postupů jen těsně zaostával, lze jej tedy označit za nejvhodnějšího v případě, že by se kandidát 7 ve finální fázi přijímacího řízení rozhodl nepřijmout pozici projektového manažera. Jako relativně nejhůře hodnocené alternativy lze považovat kandidáty 3,5 a 6. Jejich slabé hodnocení ve srovnání s ostatními uchazeči do značné míry zapříčiňuje neochota nebo velké finanční nároky. Jelikož se jedná o kriteria mající relativně vysokou váhu, jsou jimi výsledky významně ovlivněny. Tabulka č. 13: Výběr kompromisní varianty Metoda AHP 4. Závěr Cílem práce bylo prokázat použitelnost kvantitativního rozhodování v oblasti, kde dosud převažují postupy spíše intuitivní s vysokou mírou zodpovědnosti rozhodovatele. Skutečnost, že výsledky použitých metod se od sebe zásadním způsobem neliší je důkazem toho, že existuje široká možností výběru za použití algoritmizovaných kvantitativních metod. Ve studii bylo užito několika postupů, které se od sebe odlišují svojí náročností na výpočet, důrazem na váhy kriterií i charakterem informací potřebných pro výpočet.

12 Použití algoritmizovaných postupů s sebou často nese nutnost omezit kvalitativní znaky pro jejich obtížnou kvantifikaci. Ale právě těžko přesně stanovitelné skutečnosti, jako je osobní sympatie a preference mohou být při výběru uchazečů rozhodující. Pokud by pro výběr uchazeče bylo užito klasických intuitivních postupů, jaké jsou v personalistice obvyklé, byla by role kvalitativní složky zesílena zodpovědností rozhodovatele (konzultanta) za vlastní rozhodnutí. Použitím kvantitativních metod je tato složka značně omezena, není však zcela potlačena. Na úsudku rozhodovatele zůstává volba vzájemných interkriteriálních preferencí, intrakriteriálních preferencí nebo vhodných aspiračních úrovní. To umožňuje zachovat úsudek personalisty i přesto, že samotný výběr je realizován prostřednictvím matematických postupů. Přílohy Příloha 1 Stanovení dílčích preferencí variant pro všechna kriteria Praxe (roky) 0,209 Kandidát 1 Kandidát 2 Kandidát 3 Kandidát 4 Kandidát 5 Kandidát 6 Kandidát 7 bi vi Kandidát , , , ,602 0,056 Kandidát 2 0, , , , , ,2 0,275 0,026 Kandidát ,640 0,433 Kandidát , ,632 0,246 Kandidát , , , ,602 0,056 Kandidát , , , ,602 0,056 Kandidát ,2 0, ,369 0,128 10,721 1,000 cizích 0,152 Kandidát 1 Kandidát 2 Kandidát 3 Kandidát 4 Kandidát 5 Kandidát 6 Kandidát 7 bi vi Kandidát 1 1 0,2 1 0,2 1 0, ,478 0,046 Kandidát , ,144 0,207 Kandidát 3 1 0,2 1 0,2 1 0, ,478 0,046 Kandidát , ,144 0,207 Kandidát 5 1 0,2 1 0,2 1 0, ,478 0,046 Kandidát ,161 0,402 Kandidát 7 1 0,2 1 0,2 1 0, ,478 0,046 10,362 1,000 0,077 Kandidát 1 Kandidát 2 Kandidát 3 Kandidát 4 Kandidát 5 Kandidát 6 Kandidát 7 bi vi Kandidát ,2 0, ,2 0,587 0,059 Kandidát 2 0, , , , , , ,271 0,027 Kandidát ,632 0,265 Kandidát ,632 0,265 Kandidát ,2 0, ,2 0,587 0,059 Kandidát ,2 0, ,2 0,587 0,059 Kandidát ,632 0,265 9,928 1,000

13 0,177 Kandidát 1 Kandidát 2 Kandidát 3 Kandidát 4 Kandidát 5 Kandidát 6 Kandidát 7 bi vi Kandidát ,115 0,215 Kandidát ,115 0,215 Kandidát 3 0, , , , , , ,184 0,019 Kandidát 4 0, , , , ,887 0,090 Kandidát 5 0, , ,2 1 0, , ,306 0,031 Kandidát ,115 0,215 Kandidát ,115 0,215 9,835 1,000 0,088 Kandidát 1 Kandidát 2 Kandidát 3 Kandidát 4 Kandidát 5 Kandidát 6 Kandidát 7 bi vi Kandidát 1 1 0, ,2 1,272 0,123 Kandidát , ,508 0,243 Kandidát 3 0, , , ,514 0,050 Kandidát 4 0, , , ,514 0,050 Kandidát 5 0, , , ,514 0,050 Kandidát 6 0, , , ,514 0,050 Kandidát ,476 0,434 10,315 1,000 0,132 Kandidát 1 Kandidát 2 Kandidát 3 Kandidát 4 Kandidát 5 Kandidát 6 Kandidát 7 bi vi Kandidát 1 1 0, , , ,786 0,086 Kandidát ,192 0,240 Kandidát 3 0,2 0, , , ,2 0,2 0,196 0,021 Kandidát ,192 0,240 Kandidát ,192 0,240 Kandidát 6 1 0, , , ,786 0,086 Kandidát 7 1 0, , , ,786 0,086 9,129 1,000 odměna (Kč/měsíc) 0,166 Kandidát 1 Kandidát 2 Kandidát 3 Kandidát 4 Kandidát 5 Kandidát 6 Kandidát 7 bi vi Kandidát ,661 0,257 Kandidát 2 0, , , ,214 0,117 Kandidát 3 0, ,2 1 0, , , ,345 0,033 Kandidát 4 0,2 0, ,2 5 0,2 0,631 0,061 Kandidát ,661 0,257 Kandidát 6 0, , , ,2 0, , ,201 0,019 Kandidát ,661 0,257 10,375 1,000

7 Kardinální informace o kritériích (část 1)

7 Kardinální informace o kritériích (část 1) 7 Kardinální informace o kritériích (část 1) Předpokládejme stejná značení jako v předchozích cvičeních. Kardinální informací o kritériích se rozumí ohodnocení jejich důležitosti k pomocí váhového vektoru

Více

Socio-ekonomická evaluace aglomerace z hlediska potřeb a aktivit investorů

Socio-ekonomická evaluace aglomerace z hlediska potřeb a aktivit investorů Klub regionalistů 11.11.2010 Projekt SGS SP/2010 Socio-ekonomická evaluace aglomerace z hlediska potřeb a aktivit investorů Jiří Adamovský Lucie Holešinská Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Více

5 Informace o aspiračních úrovních kritérií

5 Informace o aspiračních úrovních kritérií 5 Informace o aspiračních úrovních kritérií Aspirační úroveň kritérií je minimální (maximální) hodnota, které musí varianta pro dané maximalizační (minimalizační) kritérium dosáhnout, aby byla akceptovatelná.

Více

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Povolání: Manažer programů a komplexních projektů

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S)

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2 (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR uzavřené

Více

Vícekriteriální rozhodování za jistoty

Vícekriteriální rozhodování za jistoty 1 Část I Vícekriteriální rozhodování za jistoty Při řešení rozhodovacích problémů se často setkáváme s případy, kdy optimální rozhodnutí musí vyhovovat více než jednomu kritériu. Zadaná kritéria mohou

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2015 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Vaše personální agentura od roku 1993

Vaše personální agentura od roku 1993 Vaše personální agentura od roku 1993 2015 Vaše personální agentura od roku 1993 dlouholeté zkušenosti znalost pracovního trhu brněnského kraje vlastní databáze uchazečů spolupráce s jobs.cz a prace.cz

Více

Standardy projektového řízení a certifikace

Standardy projektového řízení a certifikace Projektové řízení (BI-PRR) Standardy projektového řízení a certifikace Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. Martin Půlpitel, 2011

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 05/0 Ředitel Střední školy služeb a podnikání, OstravaPoruba, příspěvkové organizace, na základě zákona č. 5/004 Sb., Školský zákon ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky

Více

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix Procesní řízení Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix 1 Obsah prezentace Teoretická část (menšího objemu) orientace na zákazníka hodnocení procesu podmínky procesního řízení cyklus zlepšování procesu

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Úkolem manažera nebo personálního oddělení, které nové zaměstnance vybírá, je rozpoznat, který z uchazečů o práci v podniku bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat nejen požadavkům příslušného

Více

4.5 Stanovení hodnoticích kritérií a požadavky na jejich obsah

4.5 Stanovení hodnoticích kritérií a požadavky na jejich obsah nadhodnocením ukazatele výkonu). Současně se objektivností rozumí, že technické podmínky nebyly nastaveny diskriminačně, tedy tak, aby poskytovaly některému uchazeči konkurenční výhodu či mu bránily v

Více

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu EPC(Event driven Process Chains) s funkcemi, událostmi, organizačními jednotkami

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Kavřík / 544 528 640 Brno, 10.7.2008 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením MVR-1080033 Zlepšení energetické

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Veřejná zakázka: Informační systém o průměrném výdělku za roky 2015-2017

Více

Odpovědi na otázky k výběrovému řízení ke dni 5. srpna 2010: OTÁZKY ZE DNE 2. SRPNA 2010:

Odpovědi na otázky k výběrovému řízení ke dni 5. srpna 2010: OTÁZKY ZE DNE 2. SRPNA 2010: Odpovědi na otázky k výběrovému řízení ke dni 5. srpna 2010: OTÁZKY ZE DNE 2. SRPNA 2010: Otázka 1: V dokumentu není jednoznačně řečeno, zda je třeba předložit nabídku jako celek, na všechny části Vámi

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Rámcové plnění vzdělávání Identifikace zadavatele: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Forma zadávacího řízení: Limit

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills příloha č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills článek 1 Základní údaje o zadavateli Zadavatel: EKOBAL, s.r.o. Adresa: Hráského 1906/3, Praha 4 IČ: 496

Více

Analýza vybraných průmyslových odvětví

Analýza vybraných průmyslových odvětví Analýza vybraných průmyslových odvětví Ing. Pavel Kusý 1. Úvod V prvním čtvrtletí roku 2007 byl pod záštitou Ústavu pro řízení a ekonomiku podniku, Fakulty strojní, Českého vysokého učení v Praze proveden

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí I. Úvodní ustanovení 1. Cíle energetické koncepce Smyslem energetické koncepce města nebo obce je vytvořit v dostatečném časovém horizontu podmínky

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Vytvořil Distribuce dokumentu Datum Česká asociace pro finanční řízení Elektronicky na členy asociace a vybrané personalisty 1. 8. 2013 30. 8.

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Administrativní pracovník

Administrativní pracovník Asistent/ka, sekretář/ka (kód: 62-008-M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Administrativní pracovník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

www.tandempersonnel.cz

www.tandempersonnel.cz www.tandempersonnel.cz 1 Motto: TI SPRÁVNÍ LIDÉ NA TA SPRÁVNÁ MÍSTA Společnost TANDEM PERSONNEL vznikla počátkem roku 2014 spojením Crown Personnel ČR se zahraničním partnerem, který úspěšně působí ve

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10. Městská část Praha 10

Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10. Městská část Praha 10 Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Městská část Praha 10 Finální verze 2.3.2015 1 Předmět zakázky a přístup k realizaci 1.1 Předmět zakázky Předmětem tohoto oponentního vyjádření

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP

Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky PV098 Řízení implementace IS semestrální práce Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP Jiří Kratochvíla, učo 207622, semestr 6, ročník

Více

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA?

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? Odborné znalosti Osobnostní charakteristiky Potenciál pracovníka Nutné stanovit si kritéria Prověřit jejich validitu a spolehlivost Zvolit vhodné metody

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky V Praze dne 13. 8. 2013 Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ Druh zadávacího řízení Vytvoření

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s.

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. CZ.1.04/1.1.02/35.00377 DACHSER E.S.T. a.s. se sídlem v Kladně patří do celosvětové sítě DACHSER

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 %

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 % Vzdělávac vací projekty financované ESF aneb jak to vidí hodnotitel Věcné hodnocení - úkol pro hodnotitele Základní zásady o Žádosti často obsahují obecné formulace, které je možné interpretovat různě

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2014/2015

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2014/2015 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2014/2015 V souladu s 60, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Lineární programování

Lineární programování 24.9.205 Lineární programování Radim Farana Podklady pro výuku pro akademický rok 203/204 Obsah Úloha lineárního programování. Formulace úlohy lineárního programování. Typické úlohy lineárního programování.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2012/2013 P01/2012. Interní směrnice

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2012/2013 P01/2012. Interní směrnice Interní směrnice P01/2012 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dagmar Vladyková Dokument: IIVOS/ISM/76349 Schválila: Ing. Petra

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale School & Education Management Rating Scale Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, cílem tohoto evaluačního dotazníku je především získání objektivních informací a názorů od všech členů pedagogického

Více

Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu

Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu Marcela Skočilasová externí autor Společnost Nutricia a.s. ukončila k 30.8.2012

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Definovat relevantní kritéria pro výběr

Definovat relevantní kritéria pro výběr NÁBOR A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ DÍLČÍ CÍLE EFEKTIVNÍHO NÁBORU A VÝBĚRU Definovat relevantní kritéria pro výběr Oslovit dostatečně velký počet lidí cílové skupiny Doporučit několik dobrých kandidátů Nechat vybrat

Více

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci.

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Případová studie Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Se společností Millennium jsme poprvé vyzkoušeli

Více

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Certifikační proces při certifikaci obou oblastí certifikace lektora vzdělávání i manažera vzdělávání budou zajišťovat a) Kmenoví pracovníci

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Školení a trénink zaměstnanců společnosti TRW-Carr s.r.o. pro podporu inovačních a organizačních změn 2. Zadavatel: Název: TRW-Carr s.r.o. Mladá Boleslav, Řepov Sídlo:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Motivační dopis Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 11. 2013 Vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Obsah. iii 1. ÚVOD 1 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY RIZIKA 5

Obsah. iii 1. ÚVOD 1 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY RIZIKA 5 Obsah 1. ÚVOD 1 1.1 ÚVOD 1 1.2 PROČ JE ŘÍZENÍ RIZIK DŮLEŽITÉ 1 1.3 OBECNÁ DEFINICE ŘÍZENÍ RIZIK 2 1.4 PŮVOD VZNIKU A STRUKTURA 3 1.5 ZÁMĚR 3 1.6 ROZSAH KNIHY 4 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů. Milan Novák, CEO Grafton Europe

Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů. Milan Novák, CEO Grafton Europe Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů Milan Novák, CEO Grafton Europe Globální perspektiva Klíčové vlivy na pracovní trh: Globalizace Demografie Vývoj technologií

Více

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. o setkání transnational steering group o workshopy o komunikace mezi partnery o proces rozhodování - rozhovory - monitorovací zprávy Hodnocené aktivity: Setkání Transnational Steering Group, 20. 21. 2006,

Více

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova výkladu Charakteristika manažerské práce Manažer Autorita manažera Manažerské dovednosti Vlastnosti dobrého manažera Řešení konfliktů Charakteristika

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel veřejné zakázky: Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace Písek 184, 739 84 IČ 750 26 937 Pověřená osoba: Název veřejné zakázky: RECTE.CZ, s.r.o. Matiční 730/3, 702 00 Ostrava

Více

Hodnocení vybraných zemí EU za podpory metod multikriteriálního hodnocení variant

Hodnocení vybraných zemí EU za podpory metod multikriteriálního hodnocení variant JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra aplikované matematiky a informatiky Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Strana 1 (celkem 6)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Strana 1 (celkem 6) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příprava akreditovaného vzdělávacího programu a materiálů, vzdělávání vedoucích pracovníků škol v komunikačních a řídících dovednostech Strana 1 Obsah 1. Název zakázky 2. Zadavatel

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ SATPO consult partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ Společnost SATPO má více než 20 let odborné praxe v řešení všech fází oceňování nemovitostí, rozvoje, plánování, řízení výstavby až po úspěšný

Více

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení předmětu Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu,

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

CANIS SAFETY a.s. Zadávací dokumentace. K zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců firmy CANIS SAFETY a.s. pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti

CANIS SAFETY a.s. Zadávací dokumentace. K zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců firmy CANIS SAFETY a.s. pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti CANIS SAFETY a.s. Zadávací dokumentace K zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců firmy CANIS SAFETY a.s. pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00313 Název

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko Sylabus modulu G: Řízení kvality, kontroling, rizika Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko 6. 12. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

HR Business Partner Konference New Vision in HR

HR Business Partner Konference New Vision in HR HR Business Partner Konference New Vision in HR Bratislava Připravila: Markéta Šimáková, DMC management consulting s.r.o. 18.9.2013 Představení HR BUSINESS PARTNER Model fungování HR Business Partner je

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (dále jen PPVD) a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika Použití informačního systému Helios Orange Personalistika 2014 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Obecné... 4 3 Školení, lékařské prohlídky... 5 3.1 1. krok kategorie školení, lékařských prohlídek...

Více