1. Seznam podfondů uvedených společností na trh:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Seznam podfondů uvedených společností na trh:"

Transkript

1 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, KTERÉ NEJSOU UVEDENY VE ZJEDNODUŠENÉM PROSPEKTU V případě odlišností mezi holandskou verzí a jinými verzemi prospektu rozhoduje holandský text. 1. Seznam podfondů uvedených společností na trh: 1 Belgium 9 2 Belgium Best Of 7 3 Belgium Best Of 8 4 Belgium Best Of 9 5 Belgium Best Of 10 6 Belgium Best Of 11 7 Belgium Best Of 12 8 CSOB Private Banking Europe Short 1 9 CSOB Private Banking Growth 1 10 CSOB Private Banking Reverse Spread 1 11 CSOB Private Banking Steepener 1 12 CSOB Reverse Spread 2 13 CSOB Reverse Spread 3 14 CSOB Water 1 15 CSOB World Equities 5 16 CSOB World Equities 6 17 CSOB World Growth 9 18 Digital Reverse Europe 1 19 Digital Reverse Europe 2 20 Digital Reverse Europe 3 21 Ethiclick 1 22 Europe 3 23 Europe 4 24 Europe Best Of 1 25 Europe Best Of 2 26 Europe Best Of 3 27 Europe Best Of 4 28 Europe Best Of 5 29 Europe Best Of 6 30 Europe Best Of 7 31 Europe Best Of 8 32 Europe Best Of 9 33 Europe Best Of Europe Best Of Europe Best Of Europe Best Of Europe Best Of Europe Best Of Europe Best Of Europe Best Of Europe Best Of Europe Best Of Europe Best Of Europe Best Of Europe Best Of Europe Best Of Europe Best Of Europe Best Of Europe Best Of Europe Best Of Europe Best Of Europe Best Of Europe Coupon 1 54 Europe Coupon 2

2 55 Europe Reverse Europe Reverse Europe Reverse Europe Reverse Europe Select 1 60 Exclusive Interest 1 61 Exclusive Interest 2 62 Exclusive USD Interest 1 63 Finance 2 64 First European Best Of 1 65 First European Best Of 2 66 Flanders & Netherlands 2 67 Interest 1 68 Interest 2 69 Interest 3 70 Interest 4 71 Interest 5 72 Interest 6 73 Interest 7 74 Interest 8 75 Interest 9 76 Interest Interest Interest Interest Interest Interest Interest Interest Interest Interest Interest Interest Interest Interest Interest Interest Interest Interest Interest Interest Interest Interest Callable 1 98 Interest Target 1 99 Interest Target Interest Target Interest Target Interest Target Japan Japan Japan Best Of Netherlands Netherlands Netherlands Netherlands Netherlands Best Of Netherlands Best Of Netherlands Best Of Netherlands Best Of North America Best Of North America Best Of North America Best Of North America Best Of North America Best Of North America Best Of North America Best Of North America Best Of 9 2

3 122 North America Best Of North America Best Of North America Best Of North America Best Of North America Best Of Pharma Scandinavia Scandinavia Solidarity 1 Kom op tegen Kanker 131 Solidarity 2 Levenslijn - Kinderfonds 132 Solidarity 3 Kom Op Tegen Kanker 133 Telecom Value Uncapped Value Uncapped World World Best Of World Best Of 2 Podle článku 236, 2, 5. odstavce zákona o některých formách kolektivní správy investičníc portoflií nelze od 9. prosince 2005 upisovat v následujících podfondech: Belgium 9 Belgium Best Of 7 Belgium Best Of 8 Belgium Best Of 9 Belgium Best Of 10 Belgium Best Of 11 Belgium Best Of 12 CSOB World Equities 5 CSOB World Equities 6 Ethiclick 1 Europe 3 Europe 4 Europe Best Of 1 Europe Best Of 2 Europe Best Of 3 Europe Best Of 4 Europe Best Of 5 Europe Best Of 6 Europe Best Of 7 Europe Best Of 8 Europe Best Of 9 Europe Best Of 10 Europe Best Of 11 Europe Best Of 12 Europe Best Of 13 Europe Best Of 14 Europe Best Of 15 Europe Best Of 16 Europe Best Of 17 Europe Best Of 18 Europe Best Of 19 Europe Best Of 20 Europe Best Of 21 Europe Best Of 22 Europe Best Of 23 Europe Best Of 24 Europe Best Of 25 Europe Best Of 26 Europe Best Of 27 Europe Best Of 28 Europe Best Of 29 Europe Coupon 1 Europe Coupon 2 Europe Reverse 15 Europe Reverse 16 3

4 Europe Reverse 17 Europe Reverse 18 Europe Select 1 Exclusive Interest 1 Exclusive Interest 2 Exclusive USD Interest 1 Finance 2 First European Best Of 1 First European Best Of 2 Flanders&Netherlands 2 Germany Best Of 2 Interest 1 Interest 2 Interest 3 Interest 4 Interest 5 Interest 6 Interest 7 Interest 8 Interest 9 Interest 11 Interest 13 Interest 15 Interest 17 Interest 19 Interest Callable 1 Interest Target 1 Interest Target 2 Interest Target 3 Interest Target 4 Interest Target 5 Japan 1 Japan 3 Japan Best Of 1 Netherlands 9 Netherlands 10 Netherlands 11 Netherlands 12 Netherlands Best Of 4 Netherlands Best Of 5 Netherlands Best Of 6 Netherlands Best Of 7 North America Best Of 2 North America Best Of 3 North America Best Of 4 North America Best Of 5 North America Best Of 6 North America Best Of 7 North America Best Of 8 North America Best Of 9 North America Best Of 10 North America Best Of 11 North America Best Of 12 North America Best Of 13 North America Best Of 14 Pharma 1 Scandinavia 3 Scandinavia 4 Solidarity 1 Kom Op Tegen Kanker Solidarity 2 Levenslijn - Kinderfonds Solidarity 3 Kom Op Tegen Kanker Telecom 1 Value Uncapped 1 Value Uncapped 2 World 1 World Best Of 1 World Best Of 2 4

5 Instituce poskytující finanční služby i nadále zajišťují odkupy, změny podfondů a případnou úhradu kupónů. Výše nákladů na odprodej se řídí prospektem příslušného podfondu. 2. Název, právní forma a sídlo společnosti: KBC Click, akciová společnost, avenue du Port 2, B-1080 Brusel, Belgie 3. Představenstvo společnosti: Stefan Duchateau, předseda představenstva KBC Asset Management SA, avenue du Port 2, B Brusel Erwin Schoeters, člen představenstva KBC Asset Management SA, avenue du Port 2, B-1080 Brusel Guido Billion, vedoucí odd. cenných papírů Centea SA, Mechelsesteenweg 180, B-2018 Antverpy Eric De Vos, člen představenstva CBC Banque SA, Grand Place 5, B-1000 Brusel Theo Peeters, nezávislý člen Předseda: Stefan Duchateau, předseda představenstva, KBC Asset Management SA, avenue du Port 2, B Brusel Fyzické osoby pověřené kontrolou denní správy: Stefan Duchateau, předseda představenstva KBC Asset Management SA, avenue du Port 2, B Brusel Erwin Schoeters, člen představenstva KBC Asset Management SA, avenue du Port 2, B-1080 Brusel 4. Typ správy: Správu investiční společnosti zajišťuje společnost zabývající se správou institucí kolektivního investování KBC Asset Management SA, Avenue du Port 2, 1080 Brusel Datum vzniku společnosti zajišťující správu: 30. prosince Doba trvání společnosti zajišťující správu: Neomezená 4.3. Seznam fondů a investičních společností spravovaných uvedenou společností, nebo jimž byla uvedená společnost určena: Fondy a investiční společnosti, jimž byla společnost zajišťující správu určena: Dollar Obligatiedepot, Europees Obligatiedepot, Internationaal Obligatiedepot, EOD Corporate Clients, Pionier I, KBC Spectrum Currencies, Pricos, Pricos Defensive, High Interest Obligatiedepot, Fivest, IN.flanders Index Fund, Horizon, KBC Business, KBC Eco Fund, KBC Equity Fund, KBC Exposure, KBC Index Fund, KBC Institutional Fund, KBC Master Fund, KBC Multi Cash, KBC Multi Track, KBC Obli, KBC Participation, KBC Select Immo, Krea, Plato Institutional Index Fund, Privileged Portfolio Fund, Sivek, Privileged Portfolio Defensive, Privileged Portfolio Highly Defensive, Privileged Portfolio Dynamic, Privileged Portfolio Highly Dynamic, Privileged Portfolio Pro Defensive February, Privileged Portfolio Pro Dynamic February, Privileged Portfolio Pro Highly Dynamic February, Privileged Portfolio Pro Defensive May, Privileged Portfolio Pro Dynamic May, Privileged Portfolio Pro Highly Dynamic May, KBC Eurobonds A(ctive), KBC Eurobonds P(assive), Privileged Portfolio Pro Defensive August, Privileged Portfolio Pro Dynamic August, Privileged Portfolio Pro Highly Dynamic August, Optimum Fund, Privileged Portfolio Pro Defensive November, Privileged Portfolio Pro Dynamic November, Privileged Portfolio Pro Highly Dynamic November, ECD Corporate Clients a Strategisch Obligatiedepot. Investiční společnosti spravované uvedenou společností: CBC Fonds, Centea Fund, KBC Click, KBC ClickPlus, KBC EquiMax, KBC EquiPlus, KBC Equisafe, KBC MaxiSafe, KBC MultiSafe, KBP Security Click a Nagelsafe. 5

6 4.4. Jména a funkce členů představenstva společnosti zajišťující správu: Prezident: C. Defrancq Členové představenstva : S. Duchateau, předseda představenstva; E. Schoeters, člen představenstva; E. De Boeck, člen představenstva; I. Van Oortegem, člen představenstva; W. Van Steen, člen představenstva F. Florquin; B. Van Bauwel L. Philips E. Verwilghen 4.5. Jména a funkce fyzických osob, jimž bylo svěřeno vedení společnosti zajišťující správu: S. Duchateau, předseda představenstva; E. Schoeters, člen představenstva; E. De Boeck, člen představenstva; I. Van Oortegem, člen představenstva; W. Van Steen, člen představenstva. Tyto osoby mohou rovněž být členy představenstev dalších investičních společností Název auditora společnosti provádějící správu nebo název schválené auditorské společnosti nebo jméno schváleného auditora, který ji zastupuje: Ernst & Young Reviseurs d'entreprises SCRL, zastoupená p. Marcem Van Steenvoortem, auditorem schváleným Bankovní, finanční a pojišťovací komisí (CBFA), Avenue Marcel Thiry 204, 1200 Brusel Výše upsaného kapitálu a výše splaceného kapitálu společnosti zajišťující správu: Výše upsaného základního kapitálu je EUR. Základní kapitál je zcela splacen. 5. Hlavní aktivity depozitáře: Cílem společnosti je realizovat, pro sebe nebo pro třetí osoby, v Belgii nebo v zahraničí veškeré operace v bankovní oblasti v širokém smyslu slova i všechny ostatní aktivity, jejichž realizace je nebo bude svěřena bankám. 6. Osoba(-y) hradící náklady v případech uvedených v článcích 58, 3, odst.3, 77, 83, 84, 1, odst. 3, 88 a 92, odst.3 Královského výnosu ze 4. března 2005, o některých veřejných institucích kolektivního investování: KBC Asset Management S.A. 7. Kapitál: Základní kapitál společnosti vždy odpovídá hodnotě čistého jmění. Nesmí klesnout pod EUR. 8. Pravidla pro valorizaci aktiv: Viz článek 10 stanov společnosti. Stanovy společnosti budou přiloženy k prospektu. 6

7 9. Datum rozvahy: 31. březen 10. Pravidla pro rozdělování čistého zisku: Viz článek 23 stanov společnosti. 11. Daňový režim investora: Pro investory podléhající dani z příjmů fyzických osob a dani z příjmů právnických osob: Daň z dividend (distribuční cenné papíry): zákonná srážka z movitého majetku ve výši 15%. V případě aplikace evropského systému zdanění příjmů z úspor a zdanění výnosu z odkupu vlastních cenných papírů institucemi kolektivního investování do cenných papírů dle programového zákona z 27. prosince 2005 konzultujte Zjednodušený prospekt. Pro investory podléhající dani z příjmů fyzických osob a dani z příjmů právnických osob, kteří příjmy získali v rámci běžné správy svého jmění, se tato srážka z movitého majetku automaticky stává konečnou daní z těchto příjmů. Pro investory podléhající dani z příjmů právnických osob-kapitálových společností: Srážka z movitého majetku není konečnou daní z těchto příjmů. Příjmy (dividendy a zhodnocení) budou zdaněny belgickou daní z příjmů kapitálových společností. 12. Doplňkové informace: Zdroje informací: Společnost uzavřela smlouvu s poskytovateli finančních služeb, podle níž tito poskytovatelé zajistí výplaty akcionářům, odkup nebo úhradu nároků na podíl ze zisku a šíření informací o společnosti Výroční valná hromada akcionářů: Výroční valná hromada se uskuteční v sídle společnosti první pondělí v červenci ve 14.00hod Kompetentní orgán: Prospekt byl vydán po schválení CBFA v souladu s článkem 53, 1 zákona z 20.července 2004, o některých formách kolektivní správy investičních portfolií. Toto schválení nezahrnuje žádné hodnocení vhodnosti nebo kvality nabídky, ani situace subjektu, který nabídku realizuje. Oficiální znění stanov je uloženo v registratuře obchodního soudu Osoba(-y) odpovědná(-é) za obsah prospektu a zjednodušeného prospektu: Představenstvo společnosti. U vědomí představenstva Sicavu, údaje v prospektu a ve zjednodušeném prospektu jsou v souladu se skutečností a neobsahují nic, co by při běžném opominutí mohlo změnit jejich význam. 7

PROSPEKT PODFONDU CSOB COMMODITY 1 HORIZON

PROSPEKT PODFONDU CSOB COMMODITY 1 HORIZON PROSPEKT PODFONDU CSOB COMMODITY 1 belgické veřejné investiční společností s proměnlivým základním jměním a investiční politikou podle Směrnice 85/611/CEE UCITS HORIZON Prospekt tvoří následující dokumenty:

Více

PROSPEKT PODFONDU CSOB EMERGING FOREX 1 HORIZON

PROSPEKT PODFONDU CSOB EMERGING FOREX 1 HORIZON PROSPEKT PODFONDU CSOB EMERGING FOREX 1 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS HORIZON Prospekt tvoří

Více

HORIZON PROSPEKT PODFONDU ČSOB SHORT TERM GROWTH 7

HORIZON PROSPEKT PODFONDU ČSOB SHORT TERM GROWTH 7 PROSPEKT PODFONDU ČSOB SHORT TERM GROWTH 7 belgické veřejné investiční společností s proměnlivým základním jměním a investiční politikou podle Směrnice 85/611/CEE UCITS HORIZON Prospekt tvoří následující

Více

PROSPEKT KBC CLICK 30. 3. 2015

PROSPEKT KBC CLICK 30. 3. 2015 PROSPEKT veřejné investiční společnosti s proměnným základním kapitálem dle belgického práva a investiční politikou nepodléhající podmínkám Směrnice 2009/65/ES AIF KBC CLICK 30. 3. 2015 1 Prospekt tvoří

Více

PROSPEKT PODFONDU CSOB FIXOVANÉHO RŮSTU 7

PROSPEKT PODFONDU CSOB FIXOVANÉHO RŮSTU 7 PROSPEKT PODFONDU CSOB FIXOVANÉHO RŮSTU 7 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS OPTIMUM FUND Prospekt

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFOND ČSOB REVERSE SPREAD 2

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFOND ČSOB REVERSE SPREAD 2 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFOND ČSOB REVERSE SPREAD 2 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií provádějící investice, které nejsou v souladu s podmínkami směrnice 85/611/EHS pro

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB COMMODITY 1 HORIZON

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB COMMODITY 1 HORIZON ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB COMMODITY 1 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým základním jměním a investiční politikou podle Směrnice 85/611/CEE UCITS HORIZON 29.12.2009 2005COMMODITYBASKET

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB KRÁTKODOBÉHO RŮSTU 8

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB KRÁTKODOBÉHO RŮSTU 8 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB KRÁTKODOBÉHO RŮSTU 8 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS HORIZON

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB GLOBAL GROWTH PLUS 8 HORIZON

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB GLOBAL GROWTH PLUS 8 HORIZON ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB GLOBAL GROWTH PLUS 8 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS HORIZON

Více

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT CS LUCEMBURK Leden 2015 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

KBC INTEREST FUND OPC

KBC INTEREST FUND OPC PROSPEKT KBC INTEREST FUND Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem LUCEMBURSKO OPC Upisování je platné pouze tehdy, pokud je provedeno na základě platného prospektu doprovázeného nejnovější

Více

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015,

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI.... 7 I. Stručná prezentace společnosti... 7 II. Informace o investicích...

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku :

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011

ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011 ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011 Tento zjednodušený statut nelze distribuovat za účelem nabídky akcií či získávání zákazníků v žádné jurisdikci, ve které takovéto činnosti nejsou povoleny, případně jakýmkoliv

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT GLOBAL PARTNERS - CSOB FIXOVANY CLICK 1

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT GLOBAL PARTNERS - CSOB FIXOVANY CLICK 1 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT GLOBAL PARTNERS - CSOB FIXOVANY CLICK 1 podfondu lucemburské veřejné investiční společnosti s proměnlivým základním jměním (sicav) a investiční politikou podle Směrnice 85/611/CEE

Více

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING International Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT CS LUXEMBOURG květen 2011 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4

Více

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 2006/19184-1363-0-PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném. ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 2006/19184-1363-0-PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném. ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 26/19184-1363--PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném případě považováno za reklamu. Lucemburk dne 2. 1. 26 Komise pro dohled nad finančním sektorem nečitelný podpis Kulaté

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

(5) Náklady a výdaje společnosti FUND PARTNERS

(5) Náklady a výdaje společnosti FUND PARTNERS Zjednodušený prospekt: Fund Partners CSOB World Growth Plus 14 (ref. 300779) i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS (1) Stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10.

Více

PARVEST ( SICAV ) PROSPEKT. stálé nabídky akcií zastřešujícího fondu SICAV. investiční společnost s proměnlivým vlastním kapitálem (SICAV)

PARVEST ( SICAV ) PROSPEKT. stálé nabídky akcií zastřešujícího fondu SICAV. investiční společnost s proměnlivým vlastním kapitálem (SICAV) ÚŘEDNÍ POTVRZENÍ 2010 Toto potvrzení nemůţe v ţádném případě slouţit jako reklamní argument. Lucemburk, Komise pro dohled nad finančním sektorem podpis nečitelný PROSPEKT stálé nabídky akcií zastřešujícího

Více

ING INTERNATIONAL ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Lucemburk listopad 2006

ING INTERNATIONAL ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Lucemburk listopad 2006 ING INTERNATIONAL Veřejná investiční společnost s proměnlivým kapitálem řízená v souladu s částí I zákona ze dne 20. prosince 2002 o podnicích kolektivního investování investování (Undertaking for Collective

Více

PARAMETRY TRHŮ CENNÝCH PAPÍRŮ A INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ

PARAMETRY TRHŮ CENNÝCH PAPÍRŮ A INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ Platné od: 3. 8. 2015 (změny od minulé verze značeny žlutě) I. POPLATKY - pokud není uvedeno jinak, platí pro skupinu fondů Typ fondu Název fondu Sídlo fondu Nákup Do 4 999 999 Kč Od 5 000 000 Kč Odkup

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO 29. SRPEN 2008 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING

Více

ING (L) Flex. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Flex. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Flex Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CS LUXEMBURG BŘEZEN 2012 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4

Více

KBC Multi Track. Otevřená investiční společnost podle belgického práva s variabilním počtem podílů, nesplňující podmínky směrnice 2009/65/ES ICB

KBC Multi Track. Otevřená investiční společnost podle belgického práva s variabilním počtem podílů, nesplňující podmínky směrnice 2009/65/ES ICB Revidovaná výroční zpráva k 31. prosinci 2013 KBC Multi Track Otevřená investiční společnost podle belgického práva s variabilním počtem podílů, nesplňující podmínky směrnice 2009/65/ES ICB Na základě

Více

PROSPEKT FONDU. ESPA-ČS zajištěný fond 15, podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech,

PROSPEKT FONDU. ESPA-ČS zajištěný fond 15, podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech, PROSPEKT FONDU ESPA-ČS zajištěný fond 15, podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech, společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Habsburgergasse 1a A-1010 Vídeň,

Více

ING Index Linked Fund II

ING Index Linked Fund II ING Index Linked Fund II SICAV ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Lucemburk březen 2005 1 Obsah Strana I. SPOLEČNOST... A. Informace týkající se investování... B. Subscriptions, redemptions and conversions... 1. Upisování

Více

Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT. k veřejné emisi akcií

Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT. k veřejné emisi akcií Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT k veřejné emisi akcií Luxembourg - Srpen 2004 Obsah Strana UPOZORNĚNÍ 2 POPIS 4 1. Společnost 5 2. Popis pod-fondů 5 3. Investiční politika 7 4. Řízení

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 PARWORLD STEP 90 US podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV ), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více