REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2007 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ"

Transkript

1 REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2007 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní náhrady 6. Daň z nemovitostí 7. K mezinárodním daňovým vztahům 8. K pracovnímu právu a pojistnému 9. K obchodně právním otázkám 10. Silniční daň 11. Spotřební daně 12. Správa daní a poplatků 13. Účetnictví 14. Další aktuální informace 15. Přehled rejstříků od ročníku 1995 Legenda Číslo bulletinu Ročník Strana Číslo dotazu x/xx-xx-xx 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ 1.1 Statě k vybraným otázkám Novela zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí přijatá zákonem č. 261/2007 Sb. 4/07-52 Daň dědická 4/07-52 Daň darovací 4/07-52 Rozhodující skutečnost pro osvobození od daně dědické a daně darovací 4/07-52 Další úpravy u daně darovací 4/07-52 Daň dědická a daň darovací 4/07-53 Daňová přiznání 4/07-53 Daň z převodu nemovitostí 4/ Dotazy a odpovědi Daň darovací - osvobození podle zákona č. 261/2007 Sb. od roku / převod práva k užívání bytu dceři darovací smlouvou 1/ věcné břemeno (DDP a DP) 1/ Daň z převodu nemovitostí - první úplatný převod vlastnictví k bytu 3/ rozdělení obchodní společnosti 3/

2 2. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 2.1 Statě k vybraným otázkám Aktuality v DPH 1/ nové znění 59 1/ dopad mýtného na uplatňování DPH 1/ Směrnice Rady 2006/112/ES (recast Šesté směrnice) 1/07-7 Přiznávání DPH u služeb ze zahraničí 2/07-5 Úvod 2/07-5 Místo plnění u služeb 2/07-5 Vymezení předmětu daně 2/07-7 Povinnost přiznat daň a nárok na odpočet daně 2/07-7 Daňové doklady 2/07-8 Praktické příklady uplatnění daně 2/07-8 Příklad č. 1 - poskytnutí poradenské služby Příklad č. 2 - poskytnutí projektových prací Příklad č. 3 - přeprava zboží Příklad č. 4 - práce na movité věci Příklad č. 5 - spediční služba Příklad č. 6 - zajištění zboží Aktuality v DPH 4/ Novela zák. o DPH obsažená v zák. č. 172/2007 Sb. 4/ Novela zák. o DPH obsažená v zák. č. 261/2007 Sb. 4/ Sazby daně 4/ Závazné posouzení sazeb daně 4/ Skupinová registrace 4/ Vracení daně 4/ Ostatní změny 4/ Novela zák. o DPH obsažená v novele ZSDP 4/ Novela zák. o DPH navržená v novele insolvenčního zákona 4/ Dotazy a odpovědi - viz též daně z příjmů Daňový doklad - faktura od firmy, která prováděla plynofikaci 2/ vystavený před datem dodání 2/ Evidence obchodního majetku - vyřazení nákladního automobilu z OM a povinná evidence do doby prodeje podle 100 zák. 4/ Obrat - evidence pro účely DPH při uplat. výdajů DP paušálem 1/ jak počítat po zrušení registrace 2/ Odpočet daně - náklady na služby související s pořízením finanční investice 2/ nákup staršího nákl. automobilu od plátce DPH bez nároku na odpočet (Šestá směrnice ES) 4/ neúspěšné zakončení výzkum. projektu 1/ opravy, údržba a TZ pronaj. prostor budovy 4/ poškozené dodané zboží 2/07-3-5

3 - použití vozidla i k soukromým účelům 2/ doplnění odpovědi 4/ při uplat. paušálních výdajů 1/ dopl. odpovědi ze 4/ Pojmy - osoba, která není plátcem daně - osoba, registrovaná k dani v jiném čl. státě 3/ Pronájem - viz též Přefakturace - automobil výhr. používaný k pronáj. několika budov, od pořízení až po prodej (DPH a DP) 3/ doplnění odpovědi 4/ budovy (DPH, DP, SP, ZP) 3/ kauce, kterou požaduje pronaj. po nájemci 3/ nemovitosti (ubytovny), která není v OM 1/ dopl. odpovědi ze 4/ nemovitosti ve společném jmění manželů 1/ Předmět daně - dotace a příspěvky přijaté nakladatelem (DPH a DP) 4/ vrácení soudního poplatku není úplatou za zdanitelné plnění 2/ Sazba daně - dovoz obědů a platby zaměstnance v závodní jídelně a přikoupení dalšího oběda domů 4/ koupě bytu neplátcem DPH dokončeného až v roce 2008 (zálohy a doplatek) 4/ oprava RD, který má garáž 3/ před kolaudací víceúčelového objektu (nebytové prostory a byt) je prodán byt 2/ zatřiďování formou závazného posouzení dle nového 47a zákona o DPH 4/ Uplatnění daně - doprava zboží zakoupeného v EU samostatně fakturovaná 1/ dovoz ojetých motocyklů z Itálie 3/ nákup obchodního zboží v jiném členském státě od osoby neregistrované k dani 4/ německá GmbH zasílá české s.r.o. materiál k uskladnění 4/ oprava a stavba nového domu (rekreačního objektu splňujícího znaky RD) 3/ opravy nemovit. na velvyslanectví ve Vídni 1/ platba přijatá za prodej nemovitosti v období před registrací k DPH 2/ poskytování jištění slov. společnosti za úplatu 1/ pořízení zboží z jiného členského státu 2/ použití firemního auta pro soukromé účely 3/ prodej auta poříz. na leasing (DPH a DP) 1/ prodej zboží dovezeného z USA přímo do Finska 1/ třístranný obchod 3/ výstavba s.r.o. na pozemku jediného společníka (DPH a DP) 1/ vývoz dovezených doprav. Prostředků z Itálie do třetí země 1/ Vyřazení z obchodního majetku - převedení majetku do osobního užívání 2/ přerušení podnikání 1/ Základ daně - cenou výrobků (technol. zařízení) je i doprava a poplatek za posunutí dodání zboží 2/ hodnota vývozu a kursový přepočet 2/ vyřazení přívěsného vozíku 4/07-7-7

4 3. DAŇ Z PŘÍJMŮ 3.1 Statě k vybraným otázkám K pokynu D-300 1/ Vysvětlivky týkající se aplikace ustanovení, které byly platné i před rokem 1999, ale ukázala se potřeba sjednotit postup správců daně 1/ Vysvětlivky, které se týkají nových ustanovení doplněných do zákona o daních z příjmů v průběhu let 1999 až / Aktualizace vysvětlivek upravujících zejména uznatelnost daně z přidané hodnoty návazně na nový zákon o DPH 1/ Zpřesnění stávajících vysvětlivek v souvislosti se změnami dalších zákonů 1/07-25 Závěrem 1/07-25 Detail z pokynu MF č. D-300 K příloze č. 1 zákona o daních z příjmů (ZDP) 1/07-25 Průměrné ceny pohonných hmot pro podnikatele za rok /07-26 I. Úvod 1/07-26 II. Přehled průměrných cen 1/07-26 III. Pozn. k použití pokynu D podnikatelé 1/07-27 IV. Závěr 1/07-27 Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započatá v roce /07-28 Úvodem 1/ Novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené v roce / Změny v tiskopisech daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob 1/ Přiznání k dani z příjmů právnických osob 1/ Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob 1/ Příloha č. 2 II. oddílu - Stanovení daně z příjmů právnických osob na č. 290 II. oddílu při změně akc. společnosti na investiční fond v průběhu zdaňovacího období 1/ Samostatná příloha k řádku 5 tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu 1/ Pokyny k vyplnění přiznání k DPPO nositeli inv. pobídek a k vyplnění samostatné přílohy k řádku 5 tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu přiznání k dani z příjmů právnických osob 1/ Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu 1/ WWW verze přiznání k dani z příjmů právnických osob 1/ Současný stav 1/ Výhled na rok /07-34 Změny v přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období /07-35 I. Úvod 1/07-35 II. Struktura DAP /07-35 III. Příklad k výpočtu daně z příjmů fyzických osob za rok 2006 v DAP /07-36 Daňová podpora penzijního připojištění se státním příspěvkem 2/07-19 Vyskytující se dotazy 1 až 5 k danému tématu 2/07-20 Sedmá novela zákona o investičních pobídkách 3/07-16 Co lze očekávat od auditu osvobození příjmů od daně 3/07-18 Daňová podpora investic fyzických osob do bytových potřeb 3/07-31 Vyskytující se dotazy 1 až 5 k danému tématu 3/07-32

5 K novele zákona o daních z příjmů přijaté zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů První část - až po 25 4/07-13 Orientační (rámcový) přehled hl. změn ZDP 4/07-13 K jednotlivým změnám ZDP 4/07-13 K části první - Daň z příjmů fyzických osob 4/07-13 K části druhé - Daň z příjmů právnických osob 4/07-22 K části třetí - Společná ustanovení 4/07-26 Ke změnám podmínek daňového řešení pohledávek a tvorby daňově uznatelných rezerv v souvislosti s přijetím zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů 4/ Vstup do problematiky 4/ Systém tvorby daňově uznatelných opravných položek k pohledávkám 4/ Účetní a daňové opravné položky - jejich význam a zásadní odlišnosti 4/ Vymezení základních principů 4/ Mohlo by tedy využití účet. opravných položek pro daňové účely přinést funkční zjednodušení daňového řešení pohledávek? 4/ Daňové opravné položky jsou na účetních opravných položkách nezávislé 4/ Dodanění neuhrazených závazků 4/ Novela zákona o rezervách 4/ Závěr 4/07-49 Změny v tiskopisech týkající se DP fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2007 a pro zd. období 2008 a další důležitá upozornění k tiskopisům 4/ Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (Tiskopis MFin nový vzor 13) včetně Pokynů (Tiskopis /1 MFin /1 - vzor č. 12) 4/ Počet zaměstnanců ke dni Příloha č. 1 Vyúčtování (Tiskopis /1 MFin 5490/1 - vzor č. 7) 4/ Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků(tiskopis MFin vzor č. 18) 4/ Výpočet daně a daňového zvýhodnění(tiskopis /1 MFin 5460/1- vzor č. 12) 4/ Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění (Tiskopis MFin MFin vzor č. 15) 4/07-55 Závěrem 4/ DOTAZY A ODPOVĚDI K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Daňová evidence - nákup firemního materiálu platební kartou z osobního - soukromého účtu 4/ prodej podniku 3/ stravné OSVČ 3/ zřízení kontokorentního účtu u banky 3/ Daňové zvýhodnění - dítě zaměstnance dovršilo 18 let a byl mu přiznán invalidní důchod 2/ student začal podnikat 2/ Dar - přijatý soukr. lékařem 1/ přijatý v souvislosti s podnikáním 4/

6 Majetek - viz též K ODPISŮM A MAJETKU - dotace na pořízení a na TZ 3/ návratná fin. výpomoc od MZe na nákup inv. majetku a vznik nároku na bonifikaci 2/ Nájem - Pronájem - leasing = auto využívá ke svému podnikání i manželka 1/ = den skončení leasingové smlouvy 4/ nájemce místo placení nájemného provede nový nátěr oken 4/ pronájem části nemovitosti synovi podnikateli v pohostinství 2/ pro příjmy z pronájmu a výdaje s tím související pronajímatel využívá soukromý - rodinný bank. účet 4/ rozpočít. nájemného na 36 nebo 37 měsíců 4/ Odpisování - viz též K ODPISŮM A MAJETKU Osvobození od daně - prodej pozemků převedených do vlastnictví soukromé osobě od Pozemk. Fondu jako opráv. osobě 2/ příjem úroků z prodlení přiznaných náhrad nákladů na výživu pozůstalých 3/ úplatný převod práv a povinností spojených s členstvím v družstvu a použití peněz na bytové potřeby 3/ Podnikání a jiná SVČ - nebytový prostor ve SJM využívaný pro podnik. činnost obou manželů 1/ koupě části nemocnice od a.s. fyz. osobou 2/ podnikatel založil obch. společnost a bude do ní vkládat majetek a pohledávky 2/ prodej zboží a pohledávek své založené s.r.o. a dosud neuhrazený 3/ přerušení podnikání při uplatňování výdajů paušálem 1/ spolupracující osoba 4/ ukončení a prodej zeměděl. podniku FO 3/ ukončení podnikání SHR a pozdě přiznané dotace 2/ Pohledávky - při ukončení činnosti 1/ vyřazení pohledávky z OM 4/ Položky - nezdanitelná část základu daně ( 15) - odečet úroků z hypotečního úvěru (manželé financují dvě bytové potřeby) 4/ Příjmy (výdaje) - autorské honoráře vyplácené jednateli s.r.o. 1/ čtrnáctiletý syn se věnuje motokrosu 1/ dotace na pořízení hmotného majetku 2/ nemovitost nevlož. do OM využívaná sdružením k podnikání a pronájmu 1/ úrokové příjmy ( 8) a výdaje ( 7) vztahující se ke sporožir. Účtu využívaného k podnikání 2/ úroky z prodlení přijaté za opožděné placení nájemného z pronájmu nemovit. nezahrnuté v OM 1/ výnosy z prodeje podílových listů 2/ Sdružení - otec a syn, společně provádějí přestavbu usedlosti na opravnu motor. vozidel (DP a DPH) 4/

7 Sleva na dani - manželka pobírá dávky podle předpisů o nemoc. pojištění (i peněžitou pomoc v mateřství) 4/ vyživovaná dcera je spolupracující osobou 1/ Spolupráce - podnikající manželka vede manželovi DE 2/ Vozidlo - viz též Cestovní výdaje - nákladní automobil N1 zaměstnance a uplatňování náhrady jízdních výdajů ve dvojnásobku sazby základní náhrady 4/ prodej auta po přechodu na paušální výdaje 3/ upřesnění 4/ prodej auta vloženého do HM ještě v roce pořízení 1/ prodej plně odepsaného auta kategorie M1 a koupě nového (DP a sil. daň) 3/ prodej vyřazeného auta z OM a uplat. výdajů 4/ vložení osobního vozidla pořízeného v roce 2004 do obchodního majetku v roce / Výdaje (náklady) - nákup zařízení pro úpravu vody za Kč 1/ neuznatelné výdaje podnikatele = na lékařskou péči nehrazenou ze zdrav. poj. 2/ = na úhradu pokuty od České inspekce život. prostředí za uříznutí části dubu 2/ = na zastupování právníkem u soudu ve věci způsobené dopravní nehody 2/ pojistka na přerušení provozu praktického lékaře 3/ pojistné hrazené zaměstnavatelem v kombinaci úrazového pojištění a spořící složky 4/ procentem z příjmů (tzv. paušálem) = nepodnikatel vytěžil z vlastního lesa dřevo 2/ = problém zániku kategorie OM neřeší dobrovolně vedená DE, nýbrž vedení účetnictví 4/ = přechod na paušální výdaje a problém dobíhajícího leasingu automobilu 2/ = přechod pronajímatele na výdaje ve skutečné výši a problém vstupní ceny budovy 2/ = přechod podnikatele z uplatňování paušálních výdajů na výdaje prokazatelně vynaložené a problém pohledávek a záloh 4/ = příjmy z dobropisů (DP a DPH) 3/ = úvaha o možnosti zdanění příjmů podle 10 4/ = úvaha o výhodnosti přechodu na paušální výdaje (DP, SP. ZP) 1/ dtto i za předešlý rok 1/ sociální a zdravotní pojištění = na denní dávku pracovní neschopnosti u soukr. pojišťovny 1/ živnostník (org. a pořádání veřejných soutěží)nakupuje pro vítězné soutěžící drobné věcné výhry 2/ úroky z úvěru na nákup pohledávky 1/ Zdaňování příjmů - autorské honoráře vyplácené jednateli s.r.o. 1/ další (nezaúčtovaný) příjem zaměstnance 3/ dotace z fondů EU při předčasném ukončení provozování zeměděl. činnosti (DP, ZP a SP) 1/ nedoložený nákup cizí měny 1/ odměna jednatele 3/

8 - podnikání se spolupracující osobou a zároveň autorská činnost s příjmy za více zdaňovacích období 1/ prodej bytu ve vlastnictví a koupě nového 3/ prodej darovaného pozemku 3/ prodej majetku podnikatelem nově založené s.r.o., kde je společníkem i jednatelem a převod pohledávky jako příplatek do vlast. kapitálu 2/ srážková daň dle směrnice Rady od r / účast fyzické osoby na v.o.s. 2/ úklid sněhu traktorem sloužícím zemědělské výrobě (DP a DPH) 3/ vypořádací podíl, nestane-li se dědic společníkem 4/ zrušení životní pojistky (zaměstnancem, podnikatelem) 2/ DOTAZY A ODPOVĚDI K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Hmotný majetek - viz též K ODPISŮM A MAJETKU - nákup podniku a zahrnutí služeb poradenské a právní kanceláře do pořizovací ceny 2/ opomenutí stanovené změny doby odpisování (nepoužití jiného koeficientu) 2/ pořizování interiéru baru 3/ nabývání majetku u příspěvk. organizací 3/ Nájem - Pronájem - odkoupení najatého majetku 2/ pořízení nákl. automobilu 1/ pronájem bytu za účelem ubytování obch. zástupců 3/ pronajímatel neuhradil ZC TZ a nájemce vestavěný nábytek demontoval a nově zařadil 2/ s.r.o. má sídlo firmy v místě bydliště jednatelů a není sjednána nájemní smlouva 4/ Náklady - nákup notebooku za Kč a aplikačního software za Kč 4/ odměny zaměstnancům při odchodu do důchodu a při životních výročích 1/ praktické vyučování žáků hrazené ze st. rozpočtu 2/ přeúčtování nákladů souvisejících s vymáháním dlužných splátek nájemci 4/ vybraným, zaměstnancům a.s. hradí domácí připojení k internetu (DP a DPH) 2/ Nehmotný majetek - odpisování věcného břemene a uplatnění ZC 1/ dílčí oprava odpovědi 2/07-36 Placení daně - daň z převodu nemovitostí zaplacená za původního vlastníka 1/ Pohledávky - opravná položka k nepromlčené pohledávce 1/ snížení pohledávky na základě dohody o narovnání 3/ Příspěvkové organizace - hlavní činnost, doplňková činnost 3/ , 3/ poplatky za vedení účtů 3/ Sleva na dani - zaměstnanci se zdravotním postižením 1/

9 Škoda - ekonomicky zdůvodněné normy přirozených úbytků a ztratného 4/ velký déšť a živelní pohroma 4/ Vypořádací podíl - úmrtí společníka a vypořádací podíl 4/ Základ daně - nízká kapitalizace / 25 odst. 1 písm. w)/ 4/ Zdaňování příjmů - přebytek na zásobách zjištěný při inventarizaci 3/ půjčka jednateli společnosti 3/ vypořádací podíl po ukončení členství v zájmovém sdružení práv. osob 1/ K ODPISŮM A MAJETKU 4.1 Statě k vybraným otázkám Pořizování, provozování a vyřazování hmotného majetku z hlediska daně z příjmů Část první Samostatné movité věci pořizované poplatníkem z vlastních prostředků, popř. z úvěru 1/ Vymezení samostatných věcí movitých a souboru movitých věcí 1/07-19 Příklady 1.1 až Samostatné věci movité podle účet. předpisů 1/07-20 Příklady až Samostatné věci movité do limitu Kč v daňové evidenci 1/ Zásoby věcí movitých 1/07-21 Příklady až Výdaje spojené s pořizováním samostatných věcí movitých a souborů 1/ Uvedení samostatné věci movité do užívání 1/07-22 Příklady až Časový test pro stanovení vstupní ceny jako pořizovací ceny 1/07-22 Příklady až Kupní smlouva s výhradou vlastnictví po zaplacení 1/07-23 Příklad Dotace na pořízení samostat. věcí movitých 1/07-23 Příklady až Pořizování, provozování a vyřazování hmotného majetku z hlediska daně z příjmů Část první Samostatné movité věci pořizované poplatníkem z vlastních prostředků, popř. z úvěru /pokračování z čísla I/07/ 2/ Výdaje spojené s provozováním samostatných věcí movitých, případně jejich souborů 2/ Provozní výdaje, které nezvyšují vstupní cenu 2/07-14 Příklady až Odpisování samostatných věcí movitých 2/07-14 Příklady až Možnost uplatnění nižších odpis. sazeb a možnost přerušení odpis. 2/07-15 Příklady až Technické zhodnocení samostatných věcí movitých 2/07-17 Příklady až 3.4.2

10 4. Vyřazení, prodej a likvidace samostatných věcí movitých 2/07-17 Příklady 4.1 až 4.5 Část druhá Samostatné movité věci pořizované poplatníkem formou finančního a operativního leasingu 3/ Výše nájemného 3/07-25 Příklad 1.1 3/ Uplatňování nájemného v případě operativního leasingu do daňových výdajů 3/07-25 Příklad 2.1 3/ Nájem podniku 3/07-26 Příklady 3.1 a Uplatňování nájemného u finančního leasingu drobného movitého hmotného majetku do daňových výdajů 3/07-26 Příklad 4.1 3/ Uplatňování nájemného u finančního leasingu movitého hmotného majetku do daňových výdajů 3/07-27 Příklady 5.1 až 5.6 3/ Změna výše nájemného 3/ Podmínky pro zahrnování nájemného u finančního leasingu do výdajů 3/07-28 Příklad / Počítání doby nájmu 3/07-29 Příklady až / Uplatňování paušálních výdajů při finančním leasingu 3/ Limit nájemného pro osobní automobil 3/07-30 Část druhá Samostatné movité věci pořizované poplatníkem formou finančního a operativního leasingu 1/08-37 /pokračování z č. III/07 od kapitoly 6, včetně úvodního upozornění na změny vyvolané novelou zákona o daních z příjmů obsažené v zák. č. 261/2007, o stabilizaci veřejných rozpočtů, které nastávají v kapitolách 1 a 5./ 4.2 Dotazy a odpovědi - viz též daně z příjmů a účetnictví Odpisy - parkovacího domu postaveného na najatém pozemku 4/ CESTOVNÍ NÁHRADY - viz též daně z příjmů 5.1 Statě k vybraným otázkám Soukromé silniční motorové vozidlo v používání při pracovní cestě zaměstnance a podnikatele 3/ Dotazy a odpovědi Cesta - čerpání dovolené na zahraniční cestě 3/ do provozovny jednatelem s.r.o. 1/ havarijní pojištění vozidla 3/ krácení i nekrácení stravného 3/

11 - zahraniční cesta podnikatele a možnost kapesného 2/ zřízení provozovny v místě bydliště jednatele s.r.o. 1/ Stravné - dvě pracovní cesty v jednom dni 1/ může se zaměstnanec vzdát nároku na stravné? 2/ nárok zaměstnance na stravné i při práci v daném městě a možnost stravné paušalizovat 2/ podnikatele podle nového zákoníku práce 2/ DAŇ Z NEMOVITOSTÍ 6.1 Statě k vybraným otázkám Daň z nemovitostí po novele provedené zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů 4/ Co zajímá obce v roce / Rozšíření pravomocí obcí 4/ Osvob. zeměděl. půdy od daně z pozemků 4/ Místní koeficient 4/ Obecně závazné vyhlášky 4/ Co zajímá poplatníky v roce / Dosavadní koef. podle počtu obyvatel v obci podle 6 odst. 4 písm. a) a 11 odst. 3 písm. a) se mění ze zákona 4/ Ukončení osvobození některých obyt. domů 4/ Ukončení dohody vlastníka pozemků s nájemcem pozemků ohledně placení daně z pozemků 4/ Co zajímá poplatníky v roce / Osvobození zeměděl. půdy od daně z pozemků 4/ Místní koeficienty 4/ Poprvé může být obcí stanoven místní koeficient, který může daňovou povinnost zvednout dvoj, troj, čtyř nebo pětinásobně 4/ Pokud obec měla pro zdaňovací období roku 2008 v účinnosti obecně závaznou vyhlášku, která obsahovala úpravu koef. nižších než 1,0, bude tento koeficient ve zdaňovacím období 2009 zrušen 4/ Dotazy a odpovědi Osvobození od daně - půdní vestavba 3/ Placení daně - dědické řízení (DD, DzN, DP) 1/ minimální daň z pozemků ve výši 50 Kč 1/ pronajaté pozemky 3/ sdělení výše daně od FÚ 1/ Přiznání k dani - elektronicky 1/ koupě rodinného domu 3/ parkoviště pro klienty podnikatele (DzN a DP) 3/ přílohy k přiznání 3/ spoluvlastnický podíl na pozemku 1/ stavební pozemek, výměra 3/

12 Stavby - povoleno prozatímní užívání stavby výrobní haly 4/ K MEZINÁRODNÍM DAŇOVÝM VZTAHŮM 7.1 Statě k vybraným otázkám Nová smlouva o zamezení dvojímu zdanění s Rakouskem 3/ Dotazy a odpovědi Stálá provozovna - česká společnost (stavebně montážní činnost) zřídila na Slovensku org. složku, stálou provozovnu 2/ Podnikání zahraniční osoby v ČR - rezident SRN fakturuje služby pro českou právnickou osobu vykonávané na území ČR 2/ Zahraniční podnikatel - občané Ukrajiny - společníci, chtějí fakturovat společnosti stavební činnost 1/ Zahraniční zaměstnanec - agenturní zaměstnávání a náklady na ubytování a cestu do zaměstnání 1/ K PRACOVNÍMU PRÁVU A POJISTNÉMU 8.1 Statě k vybraným otázkám Právní úprava cestovních náhrad v novém zákoníku práce /Druhá část - zaměřeno na zahraniční pracovní cesty / 1/07-39 Změny od v sociálním pojištění 1/07-43 K nemocenskému pojištění 1/07-43 K pojištění OSVČ 1/07-43 K pojistnému na sociální pojištění 1/07-43 K důchodovému pojištění 1/07-44 K rodičovskému příspěvku 1/07-44 Změny ve zdravotním pojištění od ledna doplnění 1/ Odklad účinnosti zákona o nemoc. pojištění 1/ Vyměřovací základ zaměstnance 1/ Minimální mzda 1/07-47 K některým specifickým otázkám sociálního pojištění 2/ Společníci a jednatelé s.r.o. 2/07-32 Příklady 1 až 4 2/ Členové statutárního orgánu akciové spol. 2/07-32 Příklady 1 až 2 2/07-32 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zajištění dalších požadavků podle zákona č. 309/2006 Sb. 1. část 3/07-36

13 K peněžité pomoci v mateřství 3/07-49 Základní podmínky vč. příkladů 3/07-49 Povinnosti zaměstnavatele 3/07-50 Povinnosti a práva zaměstnance 3/07-50 Některé poznatky ze studia současné legislativy zdravotního pojištění na Slovensku 3/07-51 Právní úprava 3/07-51 Pojištěnci 3/07-51 Zdravotní pojišťovny 3/07-51 Úřad pro dohled nad zdravotním pojištěním 3/07-51 Plátci pojistného 3/07-51 Sazba pojistného a vyměřovací základ 3/07-52 Zálohy na pojistné a roční zúčtování 3/07-52 Závěrem 3/07-52 Zákoník práce v roce / Novela zákoníku práce obsažená v zákonu č. 181/2007 Sb. 4/ Novela zákoníku práce obsažená v zákonu č. 261/2007 Sb. 4/ Projednávaný návrh zákona, kterým se mění zákoník práce /Sněmovní tisk 228/ 4/07-57 Vybrané změny v oblasti zdravotního pojištění provedené zák. o stabilizaci veřejných rozpočtů 4/ Hlavní změny 4/ Regulační poplatky 4/ Nová definice pojmu zaměstnanec 4/ Maximální vyměřovací základ 4/ Ostatní změny 4/ Upřesnění při stanovení vyměřovacího základu zaměstnanců 4/ Přehled OSVČ 4/ Poskytování informací plátcům pojistného 4/ Vyčíslení výpočtových konstant 4/ Dotazy a odpovědi - viz též daně z příjmů Jednatel s.r.o. - nový zákon o nemocen. pojištění a jednatel 1/ , 2/ Mateřská dovolená - osamělá zaměstnankyně 2/ Podpora v nezaměstnanosti - vdaná žena pobírá rodičovský příspěvek a chce se ucházet o zaměstnání 1/ Pracovní vztahy a podmínky - evidence svátku připadajícího na všední den u měsíční mzdy 2/ mzda vedoucích zaměstnanců zahrnující práci přesčas 2/ nástup zaměstnance v srpnu 2007 registrovaného na úřadu práce 4/ pružná pracovní doba 2/ starobní důchodce na zkrácený úvazek 2/ zajišťování náboru sezónních pracovníků pro zahraniční firmu se sídlem v Itálii 1/

14 Sociální a zdravotní pojištění - OSVČ uzavírá pracovní poměr v jiné zemi EU a problém zdravotního pojištění 1/ ukončení podnikatelské činnosti 3/ zaměstnávání studentů o prázdninách 2/ K OBCHODNĚ PRÁVNÍM OTÁZKÁM 9.1 Dotazy a odpovědi - viz spoluautorské odpovědi k daním 10. SILNIČNÍ DAŇ 10.2 Dotazy a odpovědi Osvobození od daně - čtyřkolka 3/ Placení daně - odcizené vozidlo 2/ pořízení dodávkového vozidla na leasing 1/ použití denní sazby daně 1/ prokazování osvob. vozidel od silniční daně 2/ změna držitele vozidla 1/ Pojmy dvounáprava a 1-0 dvounáprava 2/ Předmět daně, vznik a zánik daňové povinnosti - dočasné vyřazení z registru vozidel 2/ použití auta nevloženého do OM 3/ použití autobusu vodáckého klubu pro jiné organizace 1/ přípojná vozidla 3/ registrace podnikatele na FÚ 2/ SPOTŘEBNÍ DANĚ 11.1 Statě k vybraným otázkám K novele zákona o spotřebních daních platné od /07-8 I. Úvod 1/07-8 II. Shrnutí hlavních změn 1/07-8 III. K jednotlivým ustanovením 1/07-8 IIIa Minerální oleje 1/07-10 IIIb Líh, víno 1/07-12 IIIc Tabákové výrobky 1/07-12 IV. Závěr 1/07-14 Sazby spotřební daně z tabákových výrobků 1/07-14 K novele zákona o spotřebních daních platné od /07-9 I. Úvod (zákon č. 261/2007 Sb.) 4/07-9 II. Shrnutí hlavních změn 4/07-9

15 III. K jednotlivým ustanovením 4/07-9 IIIa. Minerální oleje 4/07-9 IIIb. Tabákové výrobky 4/07-10 IV. Závěr 4/07-10 Tabulka č. 1 - Sazby spotřební daně z tabákových výrobků od 1. ledna /07-11 Tabulka č. 2 - Sazby spotřební daně z tabákových výrobků - přehled po zavedení struktury sazby spotřební daně z tabák. výrobků v souladu s EU 4/ SPRÁVA DANÍ A POPLATKŮ 12.1 Statě k vybraným otázkám Novely zákona o správě daní a poplatků přijaté v roce / zákonem č. 56/2006 Sb. 2/ zákonem č. 62/2006 Sb. 2/ zákonem č. 70/2006 Sb. 2/ zákonem č. 79/2006 Sb. 2/ zákonem č. 115/2006 Sb. 2/ zákonem č. 214/2006 Sb. 2/ zákonem č. 230/2006 Sb. 2/ zákonem č. 267/2006 Sb. 2/07-30 Redakční informace k zahájení zveřejňování změn repo sazby ČNB 2/07-31 Vývoj sankčního systému při správě daní 3/ Dotazy a odpovědi Kontrola - kontrola neziskových organizací, příjemců veřejné podpory, orgánem obce 2/ Přiznání k dani - případ nepodání přiznání 3/ Registrační pokladna - zrušení povinnosti zákonem č. 261/2007 Sb. 4/ ÚČETNICTVÍ 13.1 Statě k vybraným otázkám Náklady a výnosy 1/07-15 Hlavní zásady 1/07-15 Náklady 1/07-15 Výnosy 1/07-16 Časové rozlišení 1/07-16 Několik pozn. k účtování nákladů a výnosů 1/07-17 Členění nákladů a výnosů 1/07-17 Manka a škody 1/07-18 Kompenzace nákladů a výnosů 1/07-18 Závěrem 1/07-18 Dílčí novela 21a zákona o účetnictví 2/07-9

16 Dílčí novelizace vyhlášky č. 505/2002 Sb. vyhláškou č. 576/2006 Sb. 2/07-10 Vlastní kapitál v účetnictví 2/07-11 Základní kapitál 2/07-11 Zvýšení základního kapitálu 2/07-11 Snížení základního kapitálu 2/07-11 Emisní ážio 2/07-12 Ostatní kapitálové fondy 2/07-12 Fondy ze zisku 2/07-12 Nerozdělený zisk a neuhraz. ztráta minulých let 2/07-12 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 2/07-13 Oceňovací rozdíly 2/07-13 Orientační přehled použitých účtů 2/07-13 Sdružení a účetnictví 3/07-11 Majetkové a peněžní fondy v účetnictví státních příspěvkových organizací a příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky 3/07-12 Část první - Majetkové fondy 3/ Majetkové fondy 3/ Fond dlouhodobého majetku 3/07-12 Příklady v tab. č Fond oběžných aktiv 3/07-15 Příklady v tab. č. 2.1 Změna zákona o účetnictví vyplývající ze zákona č. 261/2007 Sb. 4/ Dotazy a odpovědi Doklady - IČO na faktuře 1/ Kurs - nákup valut 2/ platby za elektronické služby, vyúčtování kursového rozdílu (Úč a DPH) 1/ pohledávka a kursový rozdíl při úhradě v cizí měně 4/ řidiči nakupují PHM v zahraničí 2/ Majetek - koupě nemovitosti a změna rozhodnutí realitní kanceláře - zahájí její pronajímání (Úč. a DP) 1/ koupě nemovitostí, vypořádání dosavadního TZ a zahájení nových úprav a využití (Úč. a DP) 1/ ocenění majetku při vkladu části podniku 3/ pořízení služeb. auta zčásti na úvěr (Úč a DP) 3/ ukradený počítač (Úč a DP) 3/ Obrat jako kritérium pro vedení úč. - sdružení a test obratu u každého účastníka 4/ Pohledávky - částečná úhrada manka a odpis p. (Úč. a DP) 1/ Účetní jednotka - družstvo a nedělitelný fond 4/ vznik ú.j. u organizační složky zahraniční osoby 4/

17 Účtování - činnost realitního makléře 2/ daň z příjmů u poplatníka, který vede úč. 2/ doplněk a oprava označení použitého účtu 3/ dar nemocnici ve formě úpravy kanalizační přípojky (Úč, DPH, DP) 4/ dotování, resp. půjčení peněz společnosti společníkem 2/ inventura mimořádná / přebytek zásob 2/ podnikatel FO účtuje o úrocích z terminovaného účtu (Úč a DP) 3/ přechod z DE na podvojné účetnictví 2/ sklad výrobní firmy 2/ smlouva u úvěru mezi mateřskou a dceřinou spol. 1/ v cizích měnách 4/ vklad pohledávky do s.r.o. (Úč a DP) 3/ výzkumný projekt a nákup zvířat k pokusům 1/ Výnosy - dílčí fakturace dle sml. o dílo (Úč. DPH a DP) 1/ Závazky - nesplacený závazek vyřadit z úč. 2/ závazek společnosti vůči společníkovi a úvaha o zápočtu v souvislosti se zvýšením zákl. kap. 4/ Zisk - nerozdělený zisk z minulých let 3/ DALŠÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE Daňové dobrodiní - Optimalizace odpočtu DPH při výstavbě nebo rekonstrukci nemovitosti, kterou bude plátce pronajímat (DD DPH 1/07) 1/ Optimalizace při uplatnění daně na výstupu(dd DPH 2/07) 2/ Optimalizace při uplatnění přepočítacího kurzu při pořízení zboží z jiného člen. Státu (DD DPH 3/07) 3/ Možnosti řešení omezeného práva na časové rozlišení příjmů a výdajů poplatníka, který nevede účetnictví (DD DPF 1/07) 1/ Možnosti využití některých mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění ke zvýšení výnosů ze zahranič. investic (DD MDV 1/07) 1/ Některé nové daňové prvky a možnosti po přijetí nového zák. práce a navazujících úprav ZDP (DD DPF/DPP 2/07) 3/ Úvěr versus leasing - při pořízení firemního osobního automobilu (DD DPP 1/07) 2/07-67 Informace o roční míře inflace pro účely aktualizace pronájmu nemovitosti 2/07-9 První čtení souboru vládního návrhu změn 45 zákonů ke stabilizaci veřej. Rozpočtů (tzv. batohu) na červnové schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 3/07-2 Stručná informace o průběhu schvalování návrhu zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů po jeho prvním čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 4/07-2 Retrospektiva změn diskontní úrokové sazby ČNB (pro daňové účely) 3/07-30, 4/07-62 Retrospektiva změn repo sazby ČNB /od / (pro daňové účely) 3/07-52, 4/07-42 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2007 /z vyhlášky MF č. 549/2006 Sb. s účinností od 1. ledna pouze malá ukázka/ 1/07-42

18 Daňové judikáty 2/ Fakturace mezi manžely 2/ Spolupráce manželů, smlouva o dílo mezi nimi 2/ Dar přijatý v souvislosti s podnikáním 2/ Nepřípustný návrh na soudní projednání 2/ Nahlížení do spisu 2/ Cena obvyklá 2/ Důkazní řízení - půjčka obchodní společnosti 2/ Sdělení důvodu rozdílu mezi stanoveným daňovým základem a daní, jež byla přiznána nebo za řízení uznána 2/07-64

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí...

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí... SEZNAM AUTORŮ..................................................... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI............ 12 ÚVOD...............................................................15

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1.

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. 1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. příklad - Co je kursovým rozdílem při částečné platbě 2. příklad - Co je směnou

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

4.2 100% odpočet výdajů (nákladů) vynaložených za zdaňovací období při realizaci projektů výzkumu a vývoje 63 4.3 Odečet z titulu vypořádání v

4.2 100% odpočet výdajů (nákladů) vynaložených za zdaňovací období při realizaci projektů výzkumu a vývoje 63 4.3 Odečet z titulu vypořádání v OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY 9 ÚVOD 11 1. REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ (vybrané změny) 12 1.1 Reforma veřejných financí 12 1.2 Daňový řád 16 2. ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ 24 2.1 Předmět daně 24 2.1.1 Příjmy, které nejsou

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/Základy účetnictví Přednáška 4 a 5 a 6 Nabytí dlouhodobého

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více