REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2007 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ"

Transkript

1 REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2007 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní náhrady 6. Daň z nemovitostí 7. K mezinárodním daňovým vztahům 8. K pracovnímu právu a pojistnému 9. K obchodně právním otázkám 10. Silniční daň 11. Spotřební daně 12. Správa daní a poplatků 13. Účetnictví 14. Další aktuální informace 15. Přehled rejstříků od ročníku 1995 Legenda Číslo bulletinu Ročník Strana Číslo dotazu x/xx-xx-xx 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ 1.1 Statě k vybraným otázkám Novela zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí přijatá zákonem č. 261/2007 Sb. 4/07-52 Daň dědická 4/07-52 Daň darovací 4/07-52 Rozhodující skutečnost pro osvobození od daně dědické a daně darovací 4/07-52 Další úpravy u daně darovací 4/07-52 Daň dědická a daň darovací 4/07-53 Daňová přiznání 4/07-53 Daň z převodu nemovitostí 4/ Dotazy a odpovědi Daň darovací - osvobození podle zákona č. 261/2007 Sb. od roku / převod práva k užívání bytu dceři darovací smlouvou 1/ věcné břemeno (DDP a DP) 1/ Daň z převodu nemovitostí - první úplatný převod vlastnictví k bytu 3/ rozdělení obchodní společnosti 3/

2 2. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 2.1 Statě k vybraným otázkám Aktuality v DPH 1/ nové znění 59 1/ dopad mýtného na uplatňování DPH 1/ Směrnice Rady 2006/112/ES (recast Šesté směrnice) 1/07-7 Přiznávání DPH u služeb ze zahraničí 2/07-5 Úvod 2/07-5 Místo plnění u služeb 2/07-5 Vymezení předmětu daně 2/07-7 Povinnost přiznat daň a nárok na odpočet daně 2/07-7 Daňové doklady 2/07-8 Praktické příklady uplatnění daně 2/07-8 Příklad č. 1 - poskytnutí poradenské služby Příklad č. 2 - poskytnutí projektových prací Příklad č. 3 - přeprava zboží Příklad č. 4 - práce na movité věci Příklad č. 5 - spediční služba Příklad č. 6 - zajištění zboží Aktuality v DPH 4/ Novela zák. o DPH obsažená v zák. č. 172/2007 Sb. 4/ Novela zák. o DPH obsažená v zák. č. 261/2007 Sb. 4/ Sazby daně 4/ Závazné posouzení sazeb daně 4/ Skupinová registrace 4/ Vracení daně 4/ Ostatní změny 4/ Novela zák. o DPH obsažená v novele ZSDP 4/ Novela zák. o DPH navržená v novele insolvenčního zákona 4/ Dotazy a odpovědi - viz též daně z příjmů Daňový doklad - faktura od firmy, která prováděla plynofikaci 2/ vystavený před datem dodání 2/ Evidence obchodního majetku - vyřazení nákladního automobilu z OM a povinná evidence do doby prodeje podle 100 zák. 4/ Obrat - evidence pro účely DPH při uplat. výdajů DP paušálem 1/ jak počítat po zrušení registrace 2/ Odpočet daně - náklady na služby související s pořízením finanční investice 2/ nákup staršího nákl. automobilu od plátce DPH bez nároku na odpočet (Šestá směrnice ES) 4/ neúspěšné zakončení výzkum. projektu 1/ opravy, údržba a TZ pronaj. prostor budovy 4/ poškozené dodané zboží 2/07-3-5

3 - použití vozidla i k soukromým účelům 2/ doplnění odpovědi 4/ při uplat. paušálních výdajů 1/ dopl. odpovědi ze 4/ Pojmy - osoba, která není plátcem daně - osoba, registrovaná k dani v jiném čl. státě 3/ Pronájem - viz též Přefakturace - automobil výhr. používaný k pronáj. několika budov, od pořízení až po prodej (DPH a DP) 3/ doplnění odpovědi 4/ budovy (DPH, DP, SP, ZP) 3/ kauce, kterou požaduje pronaj. po nájemci 3/ nemovitosti (ubytovny), která není v OM 1/ dopl. odpovědi ze 4/ nemovitosti ve společném jmění manželů 1/ Předmět daně - dotace a příspěvky přijaté nakladatelem (DPH a DP) 4/ vrácení soudního poplatku není úplatou za zdanitelné plnění 2/ Sazba daně - dovoz obědů a platby zaměstnance v závodní jídelně a přikoupení dalšího oběda domů 4/ koupě bytu neplátcem DPH dokončeného až v roce 2008 (zálohy a doplatek) 4/ oprava RD, který má garáž 3/ před kolaudací víceúčelového objektu (nebytové prostory a byt) je prodán byt 2/ zatřiďování formou závazného posouzení dle nového 47a zákona o DPH 4/ Uplatnění daně - doprava zboží zakoupeného v EU samostatně fakturovaná 1/ dovoz ojetých motocyklů z Itálie 3/ nákup obchodního zboží v jiném členském státě od osoby neregistrované k dani 4/ německá GmbH zasílá české s.r.o. materiál k uskladnění 4/ oprava a stavba nového domu (rekreačního objektu splňujícího znaky RD) 3/ opravy nemovit. na velvyslanectví ve Vídni 1/ platba přijatá za prodej nemovitosti v období před registrací k DPH 2/ poskytování jištění slov. společnosti za úplatu 1/ pořízení zboží z jiného členského státu 2/ použití firemního auta pro soukromé účely 3/ prodej auta poříz. na leasing (DPH a DP) 1/ prodej zboží dovezeného z USA přímo do Finska 1/ třístranný obchod 3/ výstavba s.r.o. na pozemku jediného společníka (DPH a DP) 1/ vývoz dovezených doprav. Prostředků z Itálie do třetí země 1/ Vyřazení z obchodního majetku - převedení majetku do osobního užívání 2/ přerušení podnikání 1/ Základ daně - cenou výrobků (technol. zařízení) je i doprava a poplatek za posunutí dodání zboží 2/ hodnota vývozu a kursový přepočet 2/ vyřazení přívěsného vozíku 4/07-7-7

4 3. DAŇ Z PŘÍJMŮ 3.1 Statě k vybraným otázkám K pokynu D-300 1/ Vysvětlivky týkající se aplikace ustanovení, které byly platné i před rokem 1999, ale ukázala se potřeba sjednotit postup správců daně 1/ Vysvětlivky, které se týkají nových ustanovení doplněných do zákona o daních z příjmů v průběhu let 1999 až / Aktualizace vysvětlivek upravujících zejména uznatelnost daně z přidané hodnoty návazně na nový zákon o DPH 1/ Zpřesnění stávajících vysvětlivek v souvislosti se změnami dalších zákonů 1/07-25 Závěrem 1/07-25 Detail z pokynu MF č. D-300 K příloze č. 1 zákona o daních z příjmů (ZDP) 1/07-25 Průměrné ceny pohonných hmot pro podnikatele za rok /07-26 I. Úvod 1/07-26 II. Přehled průměrných cen 1/07-26 III. Pozn. k použití pokynu D podnikatelé 1/07-27 IV. Závěr 1/07-27 Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započatá v roce /07-28 Úvodem 1/ Novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené v roce / Změny v tiskopisech daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob 1/ Přiznání k dani z příjmů právnických osob 1/ Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob 1/ Příloha č. 2 II. oddílu - Stanovení daně z příjmů právnických osob na č. 290 II. oddílu při změně akc. společnosti na investiční fond v průběhu zdaňovacího období 1/ Samostatná příloha k řádku 5 tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu 1/ Pokyny k vyplnění přiznání k DPPO nositeli inv. pobídek a k vyplnění samostatné přílohy k řádku 5 tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu přiznání k dani z příjmů právnických osob 1/ Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu 1/ WWW verze přiznání k dani z příjmů právnických osob 1/ Současný stav 1/ Výhled na rok /07-34 Změny v přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období /07-35 I. Úvod 1/07-35 II. Struktura DAP /07-35 III. Příklad k výpočtu daně z příjmů fyzických osob za rok 2006 v DAP /07-36 Daňová podpora penzijního připojištění se státním příspěvkem 2/07-19 Vyskytující se dotazy 1 až 5 k danému tématu 2/07-20 Sedmá novela zákona o investičních pobídkách 3/07-16 Co lze očekávat od auditu osvobození příjmů od daně 3/07-18 Daňová podpora investic fyzických osob do bytových potřeb 3/07-31 Vyskytující se dotazy 1 až 5 k danému tématu 3/07-32

5 K novele zákona o daních z příjmů přijaté zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů První část - až po 25 4/07-13 Orientační (rámcový) přehled hl. změn ZDP 4/07-13 K jednotlivým změnám ZDP 4/07-13 K části první - Daň z příjmů fyzických osob 4/07-13 K části druhé - Daň z příjmů právnických osob 4/07-22 K části třetí - Společná ustanovení 4/07-26 Ke změnám podmínek daňového řešení pohledávek a tvorby daňově uznatelných rezerv v souvislosti s přijetím zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů 4/ Vstup do problematiky 4/ Systém tvorby daňově uznatelných opravných položek k pohledávkám 4/ Účetní a daňové opravné položky - jejich význam a zásadní odlišnosti 4/ Vymezení základních principů 4/ Mohlo by tedy využití účet. opravných položek pro daňové účely přinést funkční zjednodušení daňového řešení pohledávek? 4/ Daňové opravné položky jsou na účetních opravných položkách nezávislé 4/ Dodanění neuhrazených závazků 4/ Novela zákona o rezervách 4/ Závěr 4/07-49 Změny v tiskopisech týkající se DP fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2007 a pro zd. období 2008 a další důležitá upozornění k tiskopisům 4/ Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (Tiskopis MFin nový vzor 13) včetně Pokynů (Tiskopis /1 MFin /1 - vzor č. 12) 4/ Počet zaměstnanců ke dni Příloha č. 1 Vyúčtování (Tiskopis /1 MFin 5490/1 - vzor č. 7) 4/ Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků(tiskopis MFin vzor č. 18) 4/ Výpočet daně a daňového zvýhodnění(tiskopis /1 MFin 5460/1- vzor č. 12) 4/ Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění (Tiskopis MFin MFin vzor č. 15) 4/07-55 Závěrem 4/ DOTAZY A ODPOVĚDI K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Daňová evidence - nákup firemního materiálu platební kartou z osobního - soukromého účtu 4/ prodej podniku 3/ stravné OSVČ 3/ zřízení kontokorentního účtu u banky 3/ Daňové zvýhodnění - dítě zaměstnance dovršilo 18 let a byl mu přiznán invalidní důchod 2/ student začal podnikat 2/ Dar - přijatý soukr. lékařem 1/ přijatý v souvislosti s podnikáním 4/

6 Majetek - viz též K ODPISŮM A MAJETKU - dotace na pořízení a na TZ 3/ návratná fin. výpomoc od MZe na nákup inv. majetku a vznik nároku na bonifikaci 2/ Nájem - Pronájem - leasing = auto využívá ke svému podnikání i manželka 1/ = den skončení leasingové smlouvy 4/ nájemce místo placení nájemného provede nový nátěr oken 4/ pronájem části nemovitosti synovi podnikateli v pohostinství 2/ pro příjmy z pronájmu a výdaje s tím související pronajímatel využívá soukromý - rodinný bank. účet 4/ rozpočít. nájemného na 36 nebo 37 měsíců 4/ Odpisování - viz též K ODPISŮM A MAJETKU Osvobození od daně - prodej pozemků převedených do vlastnictví soukromé osobě od Pozemk. Fondu jako opráv. osobě 2/ příjem úroků z prodlení přiznaných náhrad nákladů na výživu pozůstalých 3/ úplatný převod práv a povinností spojených s členstvím v družstvu a použití peněz na bytové potřeby 3/ Podnikání a jiná SVČ - nebytový prostor ve SJM využívaný pro podnik. činnost obou manželů 1/ koupě části nemocnice od a.s. fyz. osobou 2/ podnikatel založil obch. společnost a bude do ní vkládat majetek a pohledávky 2/ prodej zboží a pohledávek své založené s.r.o. a dosud neuhrazený 3/ přerušení podnikání při uplatňování výdajů paušálem 1/ spolupracující osoba 4/ ukončení a prodej zeměděl. podniku FO 3/ ukončení podnikání SHR a pozdě přiznané dotace 2/ Pohledávky - při ukončení činnosti 1/ vyřazení pohledávky z OM 4/ Položky - nezdanitelná část základu daně ( 15) - odečet úroků z hypotečního úvěru (manželé financují dvě bytové potřeby) 4/ Příjmy (výdaje) - autorské honoráře vyplácené jednateli s.r.o. 1/ čtrnáctiletý syn se věnuje motokrosu 1/ dotace na pořízení hmotného majetku 2/ nemovitost nevlož. do OM využívaná sdružením k podnikání a pronájmu 1/ úrokové příjmy ( 8) a výdaje ( 7) vztahující se ke sporožir. Účtu využívaného k podnikání 2/ úroky z prodlení přijaté za opožděné placení nájemného z pronájmu nemovit. nezahrnuté v OM 1/ výnosy z prodeje podílových listů 2/ Sdružení - otec a syn, společně provádějí přestavbu usedlosti na opravnu motor. vozidel (DP a DPH) 4/

7 Sleva na dani - manželka pobírá dávky podle předpisů o nemoc. pojištění (i peněžitou pomoc v mateřství) 4/ vyživovaná dcera je spolupracující osobou 1/ Spolupráce - podnikající manželka vede manželovi DE 2/ Vozidlo - viz též Cestovní výdaje - nákladní automobil N1 zaměstnance a uplatňování náhrady jízdních výdajů ve dvojnásobku sazby základní náhrady 4/ prodej auta po přechodu na paušální výdaje 3/ upřesnění 4/ prodej auta vloženého do HM ještě v roce pořízení 1/ prodej plně odepsaného auta kategorie M1 a koupě nového (DP a sil. daň) 3/ prodej vyřazeného auta z OM a uplat. výdajů 4/ vložení osobního vozidla pořízeného v roce 2004 do obchodního majetku v roce / Výdaje (náklady) - nákup zařízení pro úpravu vody za Kč 1/ neuznatelné výdaje podnikatele = na lékařskou péči nehrazenou ze zdrav. poj. 2/ = na úhradu pokuty od České inspekce život. prostředí za uříznutí části dubu 2/ = na zastupování právníkem u soudu ve věci způsobené dopravní nehody 2/ pojistka na přerušení provozu praktického lékaře 3/ pojistné hrazené zaměstnavatelem v kombinaci úrazového pojištění a spořící složky 4/ procentem z příjmů (tzv. paušálem) = nepodnikatel vytěžil z vlastního lesa dřevo 2/ = problém zániku kategorie OM neřeší dobrovolně vedená DE, nýbrž vedení účetnictví 4/ = přechod na paušální výdaje a problém dobíhajícího leasingu automobilu 2/ = přechod pronajímatele na výdaje ve skutečné výši a problém vstupní ceny budovy 2/ = přechod podnikatele z uplatňování paušálních výdajů na výdaje prokazatelně vynaložené a problém pohledávek a záloh 4/ = příjmy z dobropisů (DP a DPH) 3/ = úvaha o možnosti zdanění příjmů podle 10 4/ = úvaha o výhodnosti přechodu na paušální výdaje (DP, SP. ZP) 1/ dtto i za předešlý rok 1/ sociální a zdravotní pojištění = na denní dávku pracovní neschopnosti u soukr. pojišťovny 1/ živnostník (org. a pořádání veřejných soutěží)nakupuje pro vítězné soutěžící drobné věcné výhry 2/ úroky z úvěru na nákup pohledávky 1/ Zdaňování příjmů - autorské honoráře vyplácené jednateli s.r.o. 1/ další (nezaúčtovaný) příjem zaměstnance 3/ dotace z fondů EU při předčasném ukončení provozování zeměděl. činnosti (DP, ZP a SP) 1/ nedoložený nákup cizí měny 1/ odměna jednatele 3/

8 - podnikání se spolupracující osobou a zároveň autorská činnost s příjmy za více zdaňovacích období 1/ prodej bytu ve vlastnictví a koupě nového 3/ prodej darovaného pozemku 3/ prodej majetku podnikatelem nově založené s.r.o., kde je společníkem i jednatelem a převod pohledávky jako příplatek do vlast. kapitálu 2/ srážková daň dle směrnice Rady od r / účast fyzické osoby na v.o.s. 2/ úklid sněhu traktorem sloužícím zemědělské výrobě (DP a DPH) 3/ vypořádací podíl, nestane-li se dědic společníkem 4/ zrušení životní pojistky (zaměstnancem, podnikatelem) 2/ DOTAZY A ODPOVĚDI K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Hmotný majetek - viz též K ODPISŮM A MAJETKU - nákup podniku a zahrnutí služeb poradenské a právní kanceláře do pořizovací ceny 2/ opomenutí stanovené změny doby odpisování (nepoužití jiného koeficientu) 2/ pořizování interiéru baru 3/ nabývání majetku u příspěvk. organizací 3/ Nájem - Pronájem - odkoupení najatého majetku 2/ pořízení nákl. automobilu 1/ pronájem bytu za účelem ubytování obch. zástupců 3/ pronajímatel neuhradil ZC TZ a nájemce vestavěný nábytek demontoval a nově zařadil 2/ s.r.o. má sídlo firmy v místě bydliště jednatelů a není sjednána nájemní smlouva 4/ Náklady - nákup notebooku za Kč a aplikačního software za Kč 4/ odměny zaměstnancům při odchodu do důchodu a při životních výročích 1/ praktické vyučování žáků hrazené ze st. rozpočtu 2/ přeúčtování nákladů souvisejících s vymáháním dlužných splátek nájemci 4/ vybraným, zaměstnancům a.s. hradí domácí připojení k internetu (DP a DPH) 2/ Nehmotný majetek - odpisování věcného břemene a uplatnění ZC 1/ dílčí oprava odpovědi 2/07-36 Placení daně - daň z převodu nemovitostí zaplacená za původního vlastníka 1/ Pohledávky - opravná položka k nepromlčené pohledávce 1/ snížení pohledávky na základě dohody o narovnání 3/ Příspěvkové organizace - hlavní činnost, doplňková činnost 3/ , 3/ poplatky za vedení účtů 3/ Sleva na dani - zaměstnanci se zdravotním postižením 1/

9 Škoda - ekonomicky zdůvodněné normy přirozených úbytků a ztratného 4/ velký déšť a živelní pohroma 4/ Vypořádací podíl - úmrtí společníka a vypořádací podíl 4/ Základ daně - nízká kapitalizace / 25 odst. 1 písm. w)/ 4/ Zdaňování příjmů - přebytek na zásobách zjištěný při inventarizaci 3/ půjčka jednateli společnosti 3/ vypořádací podíl po ukončení členství v zájmovém sdružení práv. osob 1/ K ODPISŮM A MAJETKU 4.1 Statě k vybraným otázkám Pořizování, provozování a vyřazování hmotného majetku z hlediska daně z příjmů Část první Samostatné movité věci pořizované poplatníkem z vlastních prostředků, popř. z úvěru 1/ Vymezení samostatných věcí movitých a souboru movitých věcí 1/07-19 Příklady 1.1 až Samostatné věci movité podle účet. předpisů 1/07-20 Příklady až Samostatné věci movité do limitu Kč v daňové evidenci 1/ Zásoby věcí movitých 1/07-21 Příklady až Výdaje spojené s pořizováním samostatných věcí movitých a souborů 1/ Uvedení samostatné věci movité do užívání 1/07-22 Příklady až Časový test pro stanovení vstupní ceny jako pořizovací ceny 1/07-22 Příklady až Kupní smlouva s výhradou vlastnictví po zaplacení 1/07-23 Příklad Dotace na pořízení samostat. věcí movitých 1/07-23 Příklady až Pořizování, provozování a vyřazování hmotného majetku z hlediska daně z příjmů Část první Samostatné movité věci pořizované poplatníkem z vlastních prostředků, popř. z úvěru /pokračování z čísla I/07/ 2/ Výdaje spojené s provozováním samostatných věcí movitých, případně jejich souborů 2/ Provozní výdaje, které nezvyšují vstupní cenu 2/07-14 Příklady až Odpisování samostatných věcí movitých 2/07-14 Příklady až Možnost uplatnění nižších odpis. sazeb a možnost přerušení odpis. 2/07-15 Příklady až Technické zhodnocení samostatných věcí movitých 2/07-17 Příklady až 3.4.2

10 4. Vyřazení, prodej a likvidace samostatných věcí movitých 2/07-17 Příklady 4.1 až 4.5 Část druhá Samostatné movité věci pořizované poplatníkem formou finančního a operativního leasingu 3/ Výše nájemného 3/07-25 Příklad 1.1 3/ Uplatňování nájemného v případě operativního leasingu do daňových výdajů 3/07-25 Příklad 2.1 3/ Nájem podniku 3/07-26 Příklady 3.1 a Uplatňování nájemného u finančního leasingu drobného movitého hmotného majetku do daňových výdajů 3/07-26 Příklad 4.1 3/ Uplatňování nájemného u finančního leasingu movitého hmotného majetku do daňových výdajů 3/07-27 Příklady 5.1 až 5.6 3/ Změna výše nájemného 3/ Podmínky pro zahrnování nájemného u finančního leasingu do výdajů 3/07-28 Příklad / Počítání doby nájmu 3/07-29 Příklady až / Uplatňování paušálních výdajů při finančním leasingu 3/ Limit nájemného pro osobní automobil 3/07-30 Část druhá Samostatné movité věci pořizované poplatníkem formou finančního a operativního leasingu 1/08-37 /pokračování z č. III/07 od kapitoly 6, včetně úvodního upozornění na změny vyvolané novelou zákona o daních z příjmů obsažené v zák. č. 261/2007, o stabilizaci veřejných rozpočtů, které nastávají v kapitolách 1 a 5./ 4.2 Dotazy a odpovědi - viz též daně z příjmů a účetnictví Odpisy - parkovacího domu postaveného na najatém pozemku 4/ CESTOVNÍ NÁHRADY - viz též daně z příjmů 5.1 Statě k vybraným otázkám Soukromé silniční motorové vozidlo v používání při pracovní cestě zaměstnance a podnikatele 3/ Dotazy a odpovědi Cesta - čerpání dovolené na zahraniční cestě 3/ do provozovny jednatelem s.r.o. 1/ havarijní pojištění vozidla 3/ krácení i nekrácení stravného 3/

11 - zahraniční cesta podnikatele a možnost kapesného 2/ zřízení provozovny v místě bydliště jednatele s.r.o. 1/ Stravné - dvě pracovní cesty v jednom dni 1/ může se zaměstnanec vzdát nároku na stravné? 2/ nárok zaměstnance na stravné i při práci v daném městě a možnost stravné paušalizovat 2/ podnikatele podle nového zákoníku práce 2/ DAŇ Z NEMOVITOSTÍ 6.1 Statě k vybraným otázkám Daň z nemovitostí po novele provedené zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů 4/ Co zajímá obce v roce / Rozšíření pravomocí obcí 4/ Osvob. zeměděl. půdy od daně z pozemků 4/ Místní koeficient 4/ Obecně závazné vyhlášky 4/ Co zajímá poplatníky v roce / Dosavadní koef. podle počtu obyvatel v obci podle 6 odst. 4 písm. a) a 11 odst. 3 písm. a) se mění ze zákona 4/ Ukončení osvobození některých obyt. domů 4/ Ukončení dohody vlastníka pozemků s nájemcem pozemků ohledně placení daně z pozemků 4/ Co zajímá poplatníky v roce / Osvobození zeměděl. půdy od daně z pozemků 4/ Místní koeficienty 4/ Poprvé může být obcí stanoven místní koeficient, který může daňovou povinnost zvednout dvoj, troj, čtyř nebo pětinásobně 4/ Pokud obec měla pro zdaňovací období roku 2008 v účinnosti obecně závaznou vyhlášku, která obsahovala úpravu koef. nižších než 1,0, bude tento koeficient ve zdaňovacím období 2009 zrušen 4/ Dotazy a odpovědi Osvobození od daně - půdní vestavba 3/ Placení daně - dědické řízení (DD, DzN, DP) 1/ minimální daň z pozemků ve výši 50 Kč 1/ pronajaté pozemky 3/ sdělení výše daně od FÚ 1/ Přiznání k dani - elektronicky 1/ koupě rodinného domu 3/ parkoviště pro klienty podnikatele (DzN a DP) 3/ přílohy k přiznání 3/ spoluvlastnický podíl na pozemku 1/ stavební pozemek, výměra 3/

12 Stavby - povoleno prozatímní užívání stavby výrobní haly 4/ K MEZINÁRODNÍM DAŇOVÝM VZTAHŮM 7.1 Statě k vybraným otázkám Nová smlouva o zamezení dvojímu zdanění s Rakouskem 3/ Dotazy a odpovědi Stálá provozovna - česká společnost (stavebně montážní činnost) zřídila na Slovensku org. složku, stálou provozovnu 2/ Podnikání zahraniční osoby v ČR - rezident SRN fakturuje služby pro českou právnickou osobu vykonávané na území ČR 2/ Zahraniční podnikatel - občané Ukrajiny - společníci, chtějí fakturovat společnosti stavební činnost 1/ Zahraniční zaměstnanec - agenturní zaměstnávání a náklady na ubytování a cestu do zaměstnání 1/ K PRACOVNÍMU PRÁVU A POJISTNÉMU 8.1 Statě k vybraným otázkám Právní úprava cestovních náhrad v novém zákoníku práce /Druhá část - zaměřeno na zahraniční pracovní cesty / 1/07-39 Změny od v sociálním pojištění 1/07-43 K nemocenskému pojištění 1/07-43 K pojištění OSVČ 1/07-43 K pojistnému na sociální pojištění 1/07-43 K důchodovému pojištění 1/07-44 K rodičovskému příspěvku 1/07-44 Změny ve zdravotním pojištění od ledna doplnění 1/ Odklad účinnosti zákona o nemoc. pojištění 1/ Vyměřovací základ zaměstnance 1/ Minimální mzda 1/07-47 K některým specifickým otázkám sociálního pojištění 2/ Společníci a jednatelé s.r.o. 2/07-32 Příklady 1 až 4 2/ Členové statutárního orgánu akciové spol. 2/07-32 Příklady 1 až 2 2/07-32 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zajištění dalších požadavků podle zákona č. 309/2006 Sb. 1. část 3/07-36

13 K peněžité pomoci v mateřství 3/07-49 Základní podmínky vč. příkladů 3/07-49 Povinnosti zaměstnavatele 3/07-50 Povinnosti a práva zaměstnance 3/07-50 Některé poznatky ze studia současné legislativy zdravotního pojištění na Slovensku 3/07-51 Právní úprava 3/07-51 Pojištěnci 3/07-51 Zdravotní pojišťovny 3/07-51 Úřad pro dohled nad zdravotním pojištěním 3/07-51 Plátci pojistného 3/07-51 Sazba pojistného a vyměřovací základ 3/07-52 Zálohy na pojistné a roční zúčtování 3/07-52 Závěrem 3/07-52 Zákoník práce v roce / Novela zákoníku práce obsažená v zákonu č. 181/2007 Sb. 4/ Novela zákoníku práce obsažená v zákonu č. 261/2007 Sb. 4/ Projednávaný návrh zákona, kterým se mění zákoník práce /Sněmovní tisk 228/ 4/07-57 Vybrané změny v oblasti zdravotního pojištění provedené zák. o stabilizaci veřejných rozpočtů 4/ Hlavní změny 4/ Regulační poplatky 4/ Nová definice pojmu zaměstnanec 4/ Maximální vyměřovací základ 4/ Ostatní změny 4/ Upřesnění při stanovení vyměřovacího základu zaměstnanců 4/ Přehled OSVČ 4/ Poskytování informací plátcům pojistného 4/ Vyčíslení výpočtových konstant 4/ Dotazy a odpovědi - viz též daně z příjmů Jednatel s.r.o. - nový zákon o nemocen. pojištění a jednatel 1/ , 2/ Mateřská dovolená - osamělá zaměstnankyně 2/ Podpora v nezaměstnanosti - vdaná žena pobírá rodičovský příspěvek a chce se ucházet o zaměstnání 1/ Pracovní vztahy a podmínky - evidence svátku připadajícího na všední den u měsíční mzdy 2/ mzda vedoucích zaměstnanců zahrnující práci přesčas 2/ nástup zaměstnance v srpnu 2007 registrovaného na úřadu práce 4/ pružná pracovní doba 2/ starobní důchodce na zkrácený úvazek 2/ zajišťování náboru sezónních pracovníků pro zahraniční firmu se sídlem v Itálii 1/

14 Sociální a zdravotní pojištění - OSVČ uzavírá pracovní poměr v jiné zemi EU a problém zdravotního pojištění 1/ ukončení podnikatelské činnosti 3/ zaměstnávání studentů o prázdninách 2/ K OBCHODNĚ PRÁVNÍM OTÁZKÁM 9.1 Dotazy a odpovědi - viz spoluautorské odpovědi k daním 10. SILNIČNÍ DAŇ 10.2 Dotazy a odpovědi Osvobození od daně - čtyřkolka 3/ Placení daně - odcizené vozidlo 2/ pořízení dodávkového vozidla na leasing 1/ použití denní sazby daně 1/ prokazování osvob. vozidel od silniční daně 2/ změna držitele vozidla 1/ Pojmy dvounáprava a 1-0 dvounáprava 2/ Předmět daně, vznik a zánik daňové povinnosti - dočasné vyřazení z registru vozidel 2/ použití auta nevloženého do OM 3/ použití autobusu vodáckého klubu pro jiné organizace 1/ přípojná vozidla 3/ registrace podnikatele na FÚ 2/ SPOTŘEBNÍ DANĚ 11.1 Statě k vybraným otázkám K novele zákona o spotřebních daních platné od /07-8 I. Úvod 1/07-8 II. Shrnutí hlavních změn 1/07-8 III. K jednotlivým ustanovením 1/07-8 IIIa Minerální oleje 1/07-10 IIIb Líh, víno 1/07-12 IIIc Tabákové výrobky 1/07-12 IV. Závěr 1/07-14 Sazby spotřební daně z tabákových výrobků 1/07-14 K novele zákona o spotřebních daních platné od /07-9 I. Úvod (zákon č. 261/2007 Sb.) 4/07-9 II. Shrnutí hlavních změn 4/07-9

15 III. K jednotlivým ustanovením 4/07-9 IIIa. Minerální oleje 4/07-9 IIIb. Tabákové výrobky 4/07-10 IV. Závěr 4/07-10 Tabulka č. 1 - Sazby spotřební daně z tabákových výrobků od 1. ledna /07-11 Tabulka č. 2 - Sazby spotřební daně z tabákových výrobků - přehled po zavedení struktury sazby spotřební daně z tabák. výrobků v souladu s EU 4/ SPRÁVA DANÍ A POPLATKŮ 12.1 Statě k vybraným otázkám Novely zákona o správě daní a poplatků přijaté v roce / zákonem č. 56/2006 Sb. 2/ zákonem č. 62/2006 Sb. 2/ zákonem č. 70/2006 Sb. 2/ zákonem č. 79/2006 Sb. 2/ zákonem č. 115/2006 Sb. 2/ zákonem č. 214/2006 Sb. 2/ zákonem č. 230/2006 Sb. 2/ zákonem č. 267/2006 Sb. 2/07-30 Redakční informace k zahájení zveřejňování změn repo sazby ČNB 2/07-31 Vývoj sankčního systému při správě daní 3/ Dotazy a odpovědi Kontrola - kontrola neziskových organizací, příjemců veřejné podpory, orgánem obce 2/ Přiznání k dani - případ nepodání přiznání 3/ Registrační pokladna - zrušení povinnosti zákonem č. 261/2007 Sb. 4/ ÚČETNICTVÍ 13.1 Statě k vybraným otázkám Náklady a výnosy 1/07-15 Hlavní zásady 1/07-15 Náklady 1/07-15 Výnosy 1/07-16 Časové rozlišení 1/07-16 Několik pozn. k účtování nákladů a výnosů 1/07-17 Členění nákladů a výnosů 1/07-17 Manka a škody 1/07-18 Kompenzace nákladů a výnosů 1/07-18 Závěrem 1/07-18 Dílčí novela 21a zákona o účetnictví 2/07-9

16 Dílčí novelizace vyhlášky č. 505/2002 Sb. vyhláškou č. 576/2006 Sb. 2/07-10 Vlastní kapitál v účetnictví 2/07-11 Základní kapitál 2/07-11 Zvýšení základního kapitálu 2/07-11 Snížení základního kapitálu 2/07-11 Emisní ážio 2/07-12 Ostatní kapitálové fondy 2/07-12 Fondy ze zisku 2/07-12 Nerozdělený zisk a neuhraz. ztráta minulých let 2/07-12 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 2/07-13 Oceňovací rozdíly 2/07-13 Orientační přehled použitých účtů 2/07-13 Sdružení a účetnictví 3/07-11 Majetkové a peněžní fondy v účetnictví státních příspěvkových organizací a příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky 3/07-12 Část první - Majetkové fondy 3/ Majetkové fondy 3/ Fond dlouhodobého majetku 3/07-12 Příklady v tab. č Fond oběžných aktiv 3/07-15 Příklady v tab. č. 2.1 Změna zákona o účetnictví vyplývající ze zákona č. 261/2007 Sb. 4/ Dotazy a odpovědi Doklady - IČO na faktuře 1/ Kurs - nákup valut 2/ platby za elektronické služby, vyúčtování kursového rozdílu (Úč a DPH) 1/ pohledávka a kursový rozdíl při úhradě v cizí měně 4/ řidiči nakupují PHM v zahraničí 2/ Majetek - koupě nemovitosti a změna rozhodnutí realitní kanceláře - zahájí její pronajímání (Úč. a DP) 1/ koupě nemovitostí, vypořádání dosavadního TZ a zahájení nových úprav a využití (Úč. a DP) 1/ ocenění majetku při vkladu části podniku 3/ pořízení služeb. auta zčásti na úvěr (Úč a DP) 3/ ukradený počítač (Úč a DP) 3/ Obrat jako kritérium pro vedení úč. - sdružení a test obratu u každého účastníka 4/ Pohledávky - částečná úhrada manka a odpis p. (Úč. a DP) 1/ Účetní jednotka - družstvo a nedělitelný fond 4/ vznik ú.j. u organizační složky zahraniční osoby 4/

17 Účtování - činnost realitního makléře 2/ daň z příjmů u poplatníka, který vede úč. 2/ doplněk a oprava označení použitého účtu 3/ dar nemocnici ve formě úpravy kanalizační přípojky (Úč, DPH, DP) 4/ dotování, resp. půjčení peněz společnosti společníkem 2/ inventura mimořádná / přebytek zásob 2/ podnikatel FO účtuje o úrocích z terminovaného účtu (Úč a DP) 3/ přechod z DE na podvojné účetnictví 2/ sklad výrobní firmy 2/ smlouva u úvěru mezi mateřskou a dceřinou spol. 1/ v cizích měnách 4/ vklad pohledávky do s.r.o. (Úč a DP) 3/ výzkumný projekt a nákup zvířat k pokusům 1/ Výnosy - dílčí fakturace dle sml. o dílo (Úč. DPH a DP) 1/ Závazky - nesplacený závazek vyřadit z úč. 2/ závazek společnosti vůči společníkovi a úvaha o zápočtu v souvislosti se zvýšením zákl. kap. 4/ Zisk - nerozdělený zisk z minulých let 3/ DALŠÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE Daňové dobrodiní - Optimalizace odpočtu DPH při výstavbě nebo rekonstrukci nemovitosti, kterou bude plátce pronajímat (DD DPH 1/07) 1/ Optimalizace při uplatnění daně na výstupu(dd DPH 2/07) 2/ Optimalizace při uplatnění přepočítacího kurzu při pořízení zboží z jiného člen. Státu (DD DPH 3/07) 3/ Možnosti řešení omezeného práva na časové rozlišení příjmů a výdajů poplatníka, který nevede účetnictví (DD DPF 1/07) 1/ Možnosti využití některých mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění ke zvýšení výnosů ze zahranič. investic (DD MDV 1/07) 1/ Některé nové daňové prvky a možnosti po přijetí nového zák. práce a navazujících úprav ZDP (DD DPF/DPP 2/07) 3/ Úvěr versus leasing - při pořízení firemního osobního automobilu (DD DPP 1/07) 2/07-67 Informace o roční míře inflace pro účely aktualizace pronájmu nemovitosti 2/07-9 První čtení souboru vládního návrhu změn 45 zákonů ke stabilizaci veřej. Rozpočtů (tzv. batohu) na červnové schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 3/07-2 Stručná informace o průběhu schvalování návrhu zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů po jeho prvním čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 4/07-2 Retrospektiva změn diskontní úrokové sazby ČNB (pro daňové účely) 3/07-30, 4/07-62 Retrospektiva změn repo sazby ČNB /od / (pro daňové účely) 3/07-52, 4/07-42 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2007 /z vyhlášky MF č. 549/2006 Sb. s účinností od 1. ledna pouze malá ukázka/ 1/07-42

18 Daňové judikáty 2/ Fakturace mezi manžely 2/ Spolupráce manželů, smlouva o dílo mezi nimi 2/ Dar přijatý v souvislosti s podnikáním 2/ Nepřípustný návrh na soudní projednání 2/ Nahlížení do spisu 2/ Cena obvyklá 2/ Důkazní řízení - půjčka obchodní společnosti 2/ Sdělení důvodu rozdílu mezi stanoveným daňovým základem a daní, jež byla přiznána nebo za řízení uznána 2/07-64

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2009

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2009 REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2009 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2005 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2005 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2005 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2010 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2010 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2010 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

SEMINÁŘE ZÁŘÍ PROSINEC 2010

SEMINÁŘE ZÁŘÍ PROSINEC 2010 SEMINÁŘE ZÁŘÍ PROSINEC 2010 RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON Agentura BOVA Platónova 11, 143 00 PRAHA 4 IČ: 11213175 DIČ: CZ5651091028 Vydáno ŽO MÚ měst. části Praha 12, ev. č. 310012-7660-01 tel.: 241

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Zrušení daně dědické a darovací

Více

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 2 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 10. října 2007 18 stran 2007 Dnes na téma: Pokyn D-300 k zákonu o daních z příjmu Ministerstvo financí ČR zveřejnilo

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB FINANCE A DANĚ AUTORIZOVANÝCH OSOB 2014 MP 10.1

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009

VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009 METODICKÁ SMĚRNICE SPOLEČNOSTI AÚ - ÚČETNICTVÍ A DANĚ, SPOL. S R.O. VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009 Ing. Lucie Knyblová LEDEN 2010 www.auditucetnictvi.cz Brno, Příkop 6, 602

Více

NABÍDKA ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ

NABÍDKA ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ NABÍDKA ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ PROSINEC 2011 Vážení přátelé, dostává se vám do rukou katalog odborných ů, které bude naše vzdě lá - vací agentura pořádat do konce letošního roku. Nabídku ů ovlivnil zejména

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Katalog PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH únor 2012 červenec 2012 5981 - ICU-Katalog 2012.indd 1 30.1.2012 11:03:00 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

5xx ÚČTOVÁ TŘÍDA 5. I. Charakteristika. II. Účtové skupiny. 50x Spotřebované nákupy. Účetní souvztažnosti v kostce 2011 OBSAHOVÉ VYMEZENÍ ÚČTŮ

5xx ÚČTOVÁ TŘÍDA 5. I. Charakteristika. II. Účtové skupiny. 50x Spotřebované nákupy. Účetní souvztažnosti v kostce 2011 OBSAHOVÉ VYMEZENÍ ÚČTŮ Ukázka z části ÚČTOVÁ TŘÍDA 5 I. Charakteristika Náklad je v nejobecnějším vyjádření účelné a účelové vynaložení prostředků a práce ve vztahu k určitým výkonům. Náklad tedy znamená účelový úbytek prostředků

Více

Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček

Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček Dopady rekodifikace (NOZ a ZOK) Přizpůsobení stanov obchodních korporací

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ZÁKON ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. O DANI Z PŘÍJMŮ č. 586/1992 Sb.

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 5 DANĚ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: testové otázky,

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Úvodní slovo. Nové použití symbolů. Připravujeme ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK

Úvodní slovo. Nové použití symbolů. Připravujeme ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 3-4 Vydává Oswald a.s. V Bohuňovicích dne 21. prosince 2007 108 stran 2007 Dnes na téma: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Úvodní slovo Vážené kolegyně,

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Stránka č. 1 z 187 Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů PROFIL PŘEDPISU: Citace: 261/2007 Sb. Částka: 85/2007 Sb. Na straně (od-do): 3154-5259

Více