MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE"

Transkript

1 Odbor správy majetku Písek MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta Návrh předkládá Návrh zpracoval Ing. Milena Hladíková, vedoucí odboru správy majetku Daniela Vokatá, oddělení pozemků

2 a) Žádost o prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 237/1 k.ú. Písek (novinový stánek v Čechově ulici) Návrh na usnesení: Rada města Písku po projednání : a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje pronájem části pozemku parc.č. 237/1 o výměře 12 m 2 v k.ú. Písek za účelem umístění novinového stánku na další 2 roky, tj. do za nájemné ve výši Kč ročně + inflační doložka pro žadatele, bytem Písek. Rada města pověřuje starostku podpisem nájemní smlouvy. Důvodová zpráva: Žadatel má uzavřenou nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc.č. 237/1 o výměře 12 m 2 v k.ú. Písek, za účelem umístění novinového stánku. Jedná se o stánek v Čechově ulici v Písku. Žádá o prodloužení nájemní smlouvy. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do , s možností dalšího prodloužení při plnění všech podmínek stanovených smlouvou včetně včasného a řádného placení nájemného. K neprodloužení nájemného není ze strany odboru SM žádný důvod. Pozn.: dle pravidel pro pronájem městských pozemků pod stánky je nájemní smlouva uzavírána vždy na dobu určitou 2 roky. Záměr pronájmu byl zveřejněn k připomínkám občanům bez připomínek. Žadatel nemá dluh vůči Městu Písek. Doporučení zpracovatele: Doporučuje vyhovět žadateli (usnesení a). Vztah k rozpočtu: Příjem kapitoly Kč ročně. Způsob určení ceny: Na základě usnesení č. 81/00 ze dne vydražené nájemné navyšované každoročně o míru inflace. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů - 39 odst. 1, 102 odst. 3. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: Nemá vztah ke strategickému a územnímu plánu. Přílohy: Situace s vyznačením části pozemku stránka 2 (celkem 28)

3 stránka 3 (celkem 28)

4 b) Žádost o prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 1 k.ú. Písek (novinový stánek v Palackého sadech) Návrh na usnesení: Rada města Písku po projednání : a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje pronájem části pozemku parc.č. 1 o výměře 7 m 2 v k.ú. Písek za účelem umístění novinového stánku na další 2 roky, tj. do za nájemné ve výši Kč ročně + inflační doložka pro žadatelku, bytem Písek. Rada města pověřuje starostku podpisem nájemní smlouvy. Důvodová zpráva: Žadatelka má uzavřenou nájemní smlouvu na pronájem části pozemku pod novinovým stánkem parc.č. 1 k.ú. Písek o výměře 7 m 2 v lokalitě Palackého sady v Písku. Žádá o prodloužení nájemní smlouvy. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do s možností dalšího prodloužení při plnění všech podmínek stanovených smlouvou včetně včasného a řádného placení nájemného. K neprodloužení nájemného není ze strany odboru SM žádný důvod. Pozn.: dle pravidel pro pronájem městských pozemků pod stánky je nájemní smlouva uzavírána vždy na dobu určitou 2 roky. Záměr pronájmu byl zveřejněn k připomínkám občanům bez připomínek. Žadatelka nemá dluh vůči Městu Písek. Doporučení zpracovatele: Doporučuje vyhovět žadatelce (usnesení a). Vztah k rozpočtu: Příjem kapitoly Kč ročně + inflační doložka. Způsob určení ceny: Na základě usnesení č. 641/02 ze dne tržní nájemné navyšované každoročně o míru inflace. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů - 39 odst. 1, 102 odst. 3. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: Nemá vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu. Přílohy: Situace s vyznačením části pozemku stránka 4 (celkem 28)

5 stránka 5 (celkem 28)

6 c) Žádost o prodloužení pronájmu části pozemku parc.č k.ú. Písek (stánek ovoce a zelenina na nábřeží 1. máje) Návrh na usnesení: Rada města Písku po projednání : a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje pronájem části pozemku parc.č o výměře 9 m 2 v k.ú. Písek za účelem umístění stánku s ovocem a zeleninou na další 2 roky, tj. do , za nájemné ve výši Kč ročně + inflační doložka pro žadatele, bytem Písek. Rada města pověřuje starostku podpisem nájemní smlouvy. Důvodová zpráva: Žadatel má uzavřenou nájemní smlouvu na pronájem části pozemku pro provozování stánku s ovocem a zeleninou na parc.č k.ú. Písek o výměře 9 m 2 na nábřeží 1. máje v Písku. Žádá o prodloužení nájemní smlouvy. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do s možností dalšího prodloužení při plnění všech podmínek stanovených smlouvou včetně včasného a řádného placení nájemného. K neprodloužení nájemní smlouvy není ze strany odboru SM žádný důvod. Pozn.: dle pravidel pro pronájem městských pozemků pod stánky je nájemní smlouva uzavírána vždy na dobu určitou 2 roky. Záměr pronájmu byl zveřejněn k připomínkám občanům bez připomínek. Žadatel nemá dluh vůči Městu Písek. Doporučení zpracovatele: Doporučuje vyhovět žadateli (usnesení a). Vztah k rozpočtu: Příjem kapitoly Kč ročně + inflační doložka. Způsob určení ceny: Na základě usnesení č. 641/02 ze dne tržní nájemné navyšované každoročně o míru inflace. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů - 39 odst. 1, 102 odst. 3. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: Nemá vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu. Přílohy: Situace s vyznačením části pozemku stránka 6 (celkem 28)

7 stránka 7 (celkem 28)

8 d) Žádost o prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 235/1 k.ú. Písek (2x novinový stánek na sídlišti Portyč) Návrh na usnesení: Rada města Písku po projednání : a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje pronájem částí pozemku parc.č. 235/1 o výměře 2x8 m 2 v k.ú. Písek za účelem umístění novinových stánků v ulicích Vinařického a Jablonského v Písku na další 2 roky, tj. do , za nájemné ve výši Kč ročně + inflační doložka pro žadatelku, bytem Písek. Rada města pověřuje starostku podpisem nájemní smlouvy. Důvodová zpráva: Žadatelka má uzavřenou nájemní smlouvu na pronájem částí pozemku pro provozování novinových stánků na parc.č. 235/1 k.ú. Písek o výměře 2 x 8 m 2 na sídlišti Portyč v Písku. Jeden stánek je umístěn v ulici Jablonského a druhý v ulici Vinařického. Žádá o prodloužení pronájmu částí pozemku. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do s možností dalšího prodloužení při plnění všech podmínek stanovených smlouvou včetně včasného a řádného placení nájemného. K neprodloužení nájemní smlouvy není ze strany odboru SM žádný důvod. Pozn.: dle pravidel pro pronájem městských pozemků pod stánky je nájemní smlouva uzavírána vždy na dobu určitou 2 roky. Záměr pronájmu byl zveřejněn k připomínkám občanům bez připomínek. Žadatelka nemá dluh vůči Městu Písek. Doporučení zpracovatele: Doporučuje vyhovět žadatelce (usnesení a). Vztah k rozpočtu: Příjem kapitoly Kč ročně + inflační doložka. Způsob určení ceny: Na základě usnesení č. 641/02 ze dne tržní nájemné navyšované každoročně o míru inflace. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů - 39 odst. 1, 102 odst. 3. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: Nemá vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu. Přílohy: Situace s vyznačením části pozemku stránka 8 (celkem 28)

9 stránka 9 (celkem 28)

10 e) Lesy města Písku, s. r. o. návrh na navýšení nájemného pro rok 2016 Návrh na usnesení: Rada města Písku po projednání : a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje navýšení nájemného pro rok 2016 na částku ,40 Kč bez DPH pro Lesy města Písku, s. r. o., IČO , sídlem Písek, Flekačky Důvodová zpráva: Lesy města Písku, s. r. o. mají s městem uzavřenou nájemní smlouvu. Na základě této nájemní smlouvy je hrazeno nájemné za soubor věcí pronajatých, pro rok 2016 bylo nájemné stanoveno ve výši Kč bez DPH. Nyní je navrženo navýšení nájemného pro letošní rok na částku ,40 Kč bez DPH (navýšení o mil. vč. DPH). Lesy města Písku, s. r. o. s navrženým navýšením souhlasí. Doporučení zpracovatele: Doporučuje navýšení nájemného (usnesení a). Vztah k rozpočtu: Příjem kapitoly ,40 Kč bez DPH. Způsob určení ceny: Dohodou. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů - 39 odst. 1, 102 odst. 3. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: Nemá vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu. Přílohy: stránka 10 (celkem 28)

11 f) NoVy Vacov, s. r. o. žádost o pronájem části pozemku parc.č. 951/36 k.ú. Písek (mobilní prodejní přívěs lokalita parkoviště u Družby) Návrh na usnesení: Rada města Písku po projednání : a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje pronájem části pozemku parc.č. 951/36 o výměře 12 m 2 v k.ú. Písek za účelem umístění mobilního prodejního přívěsu s pečivem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc za nájemné ve výši Kč ročně pro NoVy Vacov, s. r. o., IČO , sídlem Vacov 28. Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření živnostenského úřadu: Tržní řád nařízení města vymezuje podmínky pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb na území města Písku mimo provozovnu k tomuto účelu určenou povolením nebo souhlasem anebo rozhodnutím podle zvláštního zákona. To znamená, že tato místa jsou v tomto nařízení jmenovitě stanovena. V čl. 8 písm. d) tržního řádu je uvedeno, že se toto nařízení nevztahuje na prodej v pojízdné prodejně a obdobném zařízení sloužícímu k prodeji zboží nebo poskytování služeb. V předmětné žádosti se však uvádí, že ačkoliv se jedná o mobilní přívěs, byl by zde umístěn trvale. Tudíž se domníváme, že se nejedná o případ, na který se tržní řád nevztahuje, a proto by toto umístění nebylo v souladu s tržním řádem. Vyjádření městského architekta: Vzhledem k tomu, že se jedná o precedentní žádost umístění prodejního stánku na plochu městské veřejné zeleně a o rozpor s Tržním řádem nesouhlasím s jeho umístěním. Doporučuji tento stánek umístit např. u stávajících píseckých hypermarketů. Vyjádření odboru životního prostředí: Nedoporučuje umístění mobilního zařízení. Důvodová zpráva: NoVy Vacov, s. r. o., žádá o pronájem části pozemku parc.č. 951/36 o výměře 12 m 2 k.ú. Písek. Jedná se o zatravněnou plochu vedle parkoviště na sídlišti Jih, kterou by rádi využili k umístění mobilního přívěsu k prodeji pečiva. Přívěs by byl na pozemku umístěn trvale (tzn. zůstával by i přes noc a nikam by se s ním nepřejíždělo). Prodejní přívěs je rozměrů 4,5 x 2,2 m + 1,5 m do délky na závěsné zařízení. Na místě označeném v katastrální mapě by stál pouze samotný přívěs, s tím, že u něj by byla umístěna skříňka na přepravky, s rozměry 1,5 x 1 m. Prodejní strana přívěsu by byla orientována na chodník. Přístup pro pracovníka do přívěsu je řešen ze strany přes závěsné zařízení. Prodejní doba je předpokládána od pondělí do pátku, cca od 7:00 18:00 (v zimním období zkrácená prodejní dobu asi o hodinu) a v sobotu dopoledne. Zásobování by bylo prováděno nákladním autem firmy, které by zajelo na parkoviště a z parkoviště pracovník přenese přepravky s pečivem do přívěsu. Připojení na elektrickou energii bude řešeno s firmou E-ON. Nájemné navrhuje odbor SM ve výši Kč/m 2 /rok, obdobně jako u ostatních stánků, jedná se o podnikatelskou činnost. Záměr pronájmu byl zveřejněn k připomínkám občanům bez připomínek. Společnost NoVy Vacov, s. r. o., nemá dluh vůči Městu Písek. Doporučení zpracovatele: Nedoporučuje vyhovět žadateli na základě výše uvedených stanovisek (usnesení c). Vztah k rozpočtu: Příjem kapitoly Kč ročně. stránka 11 (celkem 28)

12 Způsob určení ceny: Dohodou. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů - 39 odst. 1, 102 odst. 3. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: Nemá vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu. Přílohy: Specifikace prodejního přívěsu Situace s vyznačením části pozemku stránka 12 (celkem 28)

13 stránka 13 (celkem 28)

14 g) WIP Reklama s. r. o. dodatek k nájemní smlouvě úprava předmětu nájmu Návrh na usnesení: Rada města Písku po projednání : a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje uzavření dodatku č. 3 dle přílohy ke smlouvě uzavřené dne se společností WIP Reklama, spol. s r. o., IČO , sídlem České Budějovice, Školní 3, kterým se vyjímá pronájem části pozemku parc.č. 2152/12 k.ú. Písek. Důvodová zpráva: WIP Reklama, s. r. o., má s městem Písek uzavřenou smlouvu na pronájem částí pozemků pro umístění reklamních zařízení. Mimo jiné i na pronájem části pozemku parc.č. 2152/12 k.ú. Písek. Nyní společnost zjistila, že reklamní panel neumístila na zmíněném pozemku, nýbrž na pozemku sousedním parc.č. 2152/15 k.ú. Písek u Písku, který je ve vlastnictví soukromé osoby. Z tohoto důvodu podává dílčí výpověď smlouvy na pozemek parc.č. 2152/12 k.ú. Písek. V příloze materiálu předkládáme dodatek ke smlouvě, kterým se upravuje předmět nájmu. Doporučení zpracovatele: Doporučuje uzavřít dodatek (usnesení a). Vztah k rozpočtu: Způsob určení ceny: Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů - 39 odst. 1, 102 odst. 3. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: Nemá vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu. Přílohy: Návrh dodatku č. 3 stránka 14 (celkem 28)

15 D o d a t e k č. 3 ke smlouvě uzavřené dne Město Písek, se sídlem Písek, Velké náměstí 114/3, PSČ IČ: , DIČ: CZ zastoupené starostkou Mgr. Evou Vanžurovou jako pronajímatel na straně jedné a WIP Reklama spol. s r.o., se sídlem České Budějovice, Školní 3, PSČ IČ: , DIČ: CZ zastoupená jednatelem panem Zdeňkem Holečkem jako nájemce na straně druhé Smluvní strany se dohodly aktualizovat podle bodu 1.4. smlouvy Přílohu č. 1. Nájemce na základě uvedené smlouvy užívá prostranství pro umístění následujících reklamních zařízení nosič 276 nosič 277 Písek, Jiráskovo nábřeží u OD Radek Písek, Jiráskovo nábřeží u OD Radek Ostatní podmínky smlouvy zůstávají v platnosti. Tento dodatek je projevem shodné vůle obou smluvních stran a tvoří nedílnou součást smlouvy. Ze strany pronajímatele byl schválen usnesením rady města č. /16 ze dne Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno pare. V Písku dne.... V Č. Budějovicích dne. Mgr. Eva Vanžurová starostka Zdeněk Holeček jednatel stránka 15 (celkem 28)

16 h) Centrum kultury města Písek, p. o. prodloužení smlouvy o výpůjčce pozemků Návrh na usnesení: Rada města Písku po projednání : a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje prodloužení smlouvy o výpůjčce pozemků v k.ú. Písek: část parc.č. 2090/1 o výměře 1148 m 2, část parc.č. 2090/21 o výměře 2838 m 2, část parc.č. 2090/22 o výměře 2073 m 2, část parc.č. 2090/4 o výměře 1387 m 2, část parc.č. 2090/10 o výměře 3010 m 2, parc.č. 2090/34 o výměře 714 m 2, část parc.č. 2090/35 o výměře 943 m 2, část parc.č. 2090/3 o výměře 948 m 2, parc.č. 2090/8 o výměře 803 m 2, parc.č. 2090/9 o výměře 660 m 2, parc.č. 2090/17 o výměře 351 m 2, část parc.č. 2090/36 o výměře 371 m 2, parc.č. 2090/37 o výměře 414 m 2, parc.č. 2090/2 o výměře 1058 m 2, parc.č. 2090/24 o výměře 287 m 2, část parc.č. 1 o výměře m 2, část parc.č. 2094/5 o výměře 3904 m 2, část parc.č. 2094/10 o výměře 1720 m 2, část parc.č. 2091/1 o výměře 1461 m 2, parc.č. 2091/4 o výměře 650 m 2, část parc.č. 2090/12 o výměře 5180 m 2, parc.č. 13 o výměře 552 m 2, parc.č. 14 o výměře 693 m 2, parc.č. 283/3 o výměře 3944 m 2, parc.č. 283/4 o výměře m 2, parc.č. 290/3 o výměře 3913 m 2, parc.č. 290/2 o výměře 8190 m 2 a parc.č. 302/6 o výměře 4814 m 2, na dobu neurčitou od s výpovědní lhůtou 1 měsíc, pro Centrum kultury města Písek, p. o., IČ , sídlem Písek, nábřeží 1. máje Rada města pověřuje starostku města podpisem dodatku ke smlouvě o výpůjčce pozemků. Důvodová zpráva: Centrum kultury města Písek, p. o. má s městem Písek uzavřenou smlouvu na výpůjčku pozemků (veřejných prostranství), které jsou využívány v rámci konání kulturních akcí, hostování cirkusů a lunaparků, konání volebních kampaní a zejména pro jejich následný podnájem třetím osobám. Jedná se o následující pozemky, případně jejich částí: část parc.č. 2090/1 o výměře 1148 m 2, část parc.č. 2090/21 o výměře 2838 m 2, část parc.č. 2090/22 o výměře 2073 m 2, část parc.č. 2090/4 o výměře 1387 m 2, část parc.č. 2090/10 o výměře 3010 m 2, parc.č. 2090/34 o výměře 714 m 2, část parc.č. 2090/35 o výměře 943 m 2, část parc.č. 2090/3 o výměře 948 m 2, parc.č. 2090/8 o výměře 803 m 2, parc.č. 2090/9 o výměře 660 m 2, parc.č. 2090/17 o výměře 351 m 2, část parc.č. 2090/36 o výměře 371 m 2, parc.č. 2090/37 o výměře 414 m 2, parc.č. 2090/2 o výměře 1058 m 2, parc.č. 2090/24 o výměře 287 m 2, část parc.č. 1 o výměře m 2, část parc.č. 2094/5 o výměře 3904 m 2, část parc.č. 2094/10 o výměře 1720 m 2, část parc.č. 2091/1 o výměře 1461 m 2, parc.č. 2091/4 o výměře 650 m 2, část parc.č. 2090/12 o výměře 5180 m 2, parc.č. 13 o výměře 552 m 2, parc.č. 14 o výměře 693 m 2, parc.č. 283/3 o výměře 3944 m 2, parc.č. 283/4 o výměře m 2, parc.č. 290/3 o výměře 3913 m 2, parc.č. 290/2 o výměře 8190 m 2 a parc.č. 302/6 o výměře 4814 m 2 vše k.ú. Písek. Výpůjčka se netýká částí pozemků, na kterých jsou umístěny předzahrádky provozoven, novinové stánky, tržnice na Bakalářích a placená parkoviště ve správě Městských služeb Písek, s. r. o. Smlouva byla zkušebně uzavřena na dobu určitou 1 rok do Vzhledem k tomu, že Centrum kultury města Písek, p. o., již nyní uzavírá smlouvy na příští rok, žádá o její prodloužení. Odbor SM navrhuje smlouvu prodloužit na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc, jako tomu bylo u předchozí organizace Centrum kultury Písek, o. p. s. Záměr výpůjčky byl zveřejněn k připomínkám občanům bez připomínek. Doporučení zpracovatele: Doporučuje prodloužení smlouvy o výpůjčce (usnesení a). Vztah k rozpočtu: stránka 16 (celkem 28)

17 Způsob určení ceny: Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů - 39 odst. 1, 102 odst. 3. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: Nemá vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu. Přílohy: i) Žádost o pronájem části pozemků parc.č. 773/2 a parc.č. 771/1 vše k.ú. Semice u Písku Návrh na usnesení: Rada města Písku po projednání : a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje pronájem části pozemku parc.č. 773/2 o výměře 190 m 2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok a části pozemku parc.č. 771/1 o výměře 25 m 2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce vše k.ú. Semice u Písku za účelem užívání jako zahrada, za nájemné ve výši 10 Kč/m 2 /rok pro žadatelku, bytem Písek Semice. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy o nájmu pozemku. Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření odboru rozvoje a investic (R. Koraba): V současné době se připravuje a zpracovává projektová dokumentace na rekonstrukci ulice Obecní v Semicích u Písku (viz usnesení rady města č. 307/16) a vlastní realizace se plánuje na rok Jelikož se tato rekonstrukce týká pozemků parc.č. 433/6 a části 771/1 v k.ú. Semice u Písku doporučujeme část pozemku 771/1 v k.ú. Semice u Písku (žlutě vyznačená v příloze) buď nepronajímat, nebo pronajmout pouze s výpovědní lhůtou max. 3 měsíce tak, aby případný pronájem později nebránil vlastní realizaci komunikace. Vyjádření odboru životního prostředí: Bez připomínek. Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města na svém jednání dne přijalo následující U s n e s e n í č. 88/15 Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 771/1 o výměře cca 50 m2 k. ú. Semice u Písku paní., bytem Písek, Semice,.., za cenu 150 Kč/m2, cena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek čl. VII. a dále přijalo na svém jednání dne U s n e s e ní č. 196/16 Zastupitelstvo města: 1. schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 773/2 o výměře cca 100 m2 k. ú. Semice u Písku paní., bytem Písek, Semice,, za cenu 400 Kč/m2, cena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek čl. VI. Geometrický plán bude vyhotoven na náklady žadatelek. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy. stránka 17 (celkem 28)

18 2. schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 773/2 o výměře cca 190 m2 k. ú. Semice u Písku paní, bytem Písek, Semice,, za cenu 400 Kč/m2, cena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek čl. VI. Geometrický plán bude vyhotoven na náklady žadatelek. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy. Žadatelka sdělila, že nemá zájem o koupi části pozemku parc.č. 773/2 o výměře 190 m 2 k.ú. Semice u Písku, tak jak bylo schváleno ZM. Tuto část pozemku, která sousedí s pozemkem ve vlastnictví žadatelky, by chtěla pronajmout za účelem užívání jako zahrada. Současně žádá o pronájem části pozemku parc.č. 771/1 o výměře 25 m 2 k.ú. Semice u Písku. Jedná se o zelenou část pozemku ve stráni u jejího domu. O pozemek se stará a udržuje ho, auta parkující zde jí znemožňují přístup. Nájemné za zahrádky je ve výši 10 Kč/m 2 /rok. Záměr pronájmu byl zveřejněn k připomínkám občanům bez připomínek. Žadatelka nemá dluh vůči Městu Písek. Doporučení zpracovatele: Doporučuje vyhovět žadatelce (usnesení a). Vztah k rozpočtu: Příjem kapitoly Kč ročně. Způsob určení ceny: Na základě usnesení č. 70/03 ze dne Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů - 39 odst. 1, 102 odst. 3. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: Nemá vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu. Přílohy: Situace s vyznačením části pozemků stránka 18 (celkem 28)

19 stránka 19 (celkem 28)

20 j) Žádost o snížení výměry pronajatého pozemku parc.č. 1757/20 k.ú. Písek Návrh na usnesení: Rada města Písku po projednání : a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje snížení výměry pronajaté části pozemku parc.č. 1757/20 k.ú. Písek o 44 m 2, tj. na 225 m 2 od pro žadatele, bytem Písek. Rada města pověřuje starostku podpisem dodatku k nájemní smlouvě. Důvodová zpráva: Žadatel má uzavřenou nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc.č. 1757/20 k.ú. Písek o výměře 269 m 2. Jedná se o část zahrady ve vnitrobloku na Mírovém náměstí. Žádá o snížení výměry pronajaté pozemku o část, na které je cesta sloužící ostatním nájemníkům jako průchod ke garážím do vnitrobloku v Erbenově ulici v Písku. Od bude výměra snížena na 225 m 2. Záměr snížení výměry byl zveřejněn k připomínkám občanům bez připomínek. Žadatel nemá dluh vůči Městu Písek. Doporučení zpracovatele: Doporučuje uzavření dodatku (usnesení a). Vztah k rozpočtu: Způsob určení ceny: Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů - 39 odst. 1, 102 odst. 3. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: Nemá vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu. Přílohy: Fotodokumentace předmětné části pozemku Situace s vyznačením pozemku stránka 20 (celkem 28)

21 stránka 21 (celkem 28)

22 k) MUDr. Jiřina Holická žádost o pronájem části pozemku parc.č. 90/1 k.ú. Písek (vnitroblok Budovcova ulice v Písku) Návrh na usnesení: Rada města Písku po projednání : a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje pronájem části pozemku parc.č. 90/1 k.ú. Písek o výměře cca 45 m 2 za účelem zřízení 3 parkovacích míst na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců za nájemné ve výši Kč ročně pro MUDr. Jiřinu Holickou, IČO , sídlem Písek, Budějovická 884. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy o pronájmu pozemku. Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření odboru výstavby: Ve vnitrobloku Budovcova, kromě jiného i na pozemku stavební parcela č. 90/1, byla povolena a zkolaudována městská tržnice. Součástí této stavby jsou i zpevněné plochy pro umístění prodejních stánků a zaparkování aut trhovců. V minulosti byla snaha změnit účel užívání tohoto vnitrobloku na veřejné parkoviště, narazilo to však na nesouhlas místního občanského sdružení a nesouhlas policie se stávajícím napojením do Budovcovy ulice. Více o této záležitosti sdělil Ing. Michal Kovařík v u dne Plocha by se měla pronajmout jako plocha městského tržiště s tím, že je možné ji použít pro zaparkování osobních automobilů nájemce či s jeho souhlasem. Důvodová zpráva: MUDr. Jiřina Holická provozuje dětskou ordinaci na Budějovické ulici v Písku. V této lokalitě je velkým problémem parkování. Potýkají se s ním maminky, vezoucí nemocné děti, mnoho pacientů dojíždí z okolních vesnic. Sama MUDr. Holická vyjíždí v týdnu za pacienty nebo na záchyt novorozenců, kam vozí i kojeneckou váhu a pak s parkováním bojuje také. Žádá proto o možnost pronájmu tří parkovacích stání pro pacienty ve vnitrobloku Budovcovy ulice v Písku. Jako vhodný prostor pro umístění 3 vyhrazených parkovacích míst bylo navrženo prostranství vlevo hned vedle vjezdu do vnitrobloku, viz. foto v příloze. Z pohledu zákona o pozemních komunikacích se jedná o neveřejnou účelovou komunikaci, takže se nejedná o tzv. zvláštní užívání pozemní komunikace, které v přenesené působnosti jako státní správa povoluje zdejší odbor dopravy, ale o klasický pronájem části pozemku k danému účelu. Místní poplatek za vyhrazení jednoho parkovacího místa podle vyhlášky o místních poplatcích činí v centru města Kč za jedno parkovací místo měsíčně, mimo centrum města pak Kč za jedno parkovací místo měsíčně. I když je vjezd na pozemek z ulice Budějovická, tak se jedná o městský pozemek, který patří k domům ve vlastnictví města v Budovcově ulici, a proto by zde asi měla být uplatněna sazba platná pro centrum, kam - na rozdíl od ulice Budějovická, Budovcova ulice náleží. Je sice pravda, že v případě, že by město s paní doktorkou uzavřelo nájemní smlouvu, může si v ní stanovit smluvní nájemné odlišně od vyhlášky o místních poplatcích, podle které jsou zpoplatněna všechna ostatní parkovací místa na veřejných komunikacích ve městě, tento postup však z precedentních důvodů odbor dopravy nedoporučuje. Nájemné by v tomto případě činilo Kč ročně. V případě, že by rada města netrvala na zpoplatnění dle vyhlášky o místních poplatcích, navrhuje odbor správy majetku nájemné aplikované pro podnikatelskou činnost ve výši cca Kč/m 2 /rok, tj Kč ročně. Záměr pronájmu pozemku byl zveřejněn k připomínkám občanům bez připomínek. Paní MUDr. Jiřina Holická nemá dluh vůči Městu Písek. stránka 22 (celkem 28)

23 Doporučení zpracovatele: Doporučuje vyhovět žadatelce a nájemné stanovit dle vyhlášky (usnesení a). Vztah k rozpočtu: Příjem kapitoly Kč ročně. Způsob určení ceny: Dle vyhlášky o místních poplatcích. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů - 39 odst. 1, 102 odst. 3. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: Nemá vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu. Přílohy: Fotodokumentace předmětné části pozemku Situace s vyznačením pozemku stránka 23 (celkem 28)

24 stránka 24 (celkem 28)

25 l) Pronájem pozemků parc.č. 128/3 a parc.č. 128/1 vše k.ú. Borečnice (areál Kobyla) Návrh na usnesení: Rada města Písku po projednání : a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje pronájem pozemků parc.č. 128/3 o výměře 51 m 2 a parc.č. 128/1 o výměře 2455 m 2 vše k.ú. Borečnice pro město Písek na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok za nájemné ve výši Kč ročně, s tím, že nájemné bude uhrazeno zpětně i za roky od vlastníka, bytem Borečnice. Důvodová zpráva: V říjnu letošního roku zaslal Jihočeský kraj Domu dětí a mládeže Písek dopis vlastníka pozemků v k.ú. Borečnice, kterým se domáhá doplacení nájmu z pozemků k.ú. Borečnice parc.č. 128/3 a parc.č. 128/1, které užívá DDM Písek (zřizovatel Jihočeský kraj) v rámci areálu Rekreačního a školícího zařízení Kobyla ve Vráži u Písku. Na pozemku parc.č. 128/3 se nachází část bazénu, který je ve vlastnictví města Písek (51 m 2 ) a parc.č. 128/1 (2455 m 2 ), která je využívána pro technické zázemí a přístup k bazénu. Následně bylo zjištěno, že při převodu areálu Kobyla z města Písek na Jihočeský kraj nedošlo k dohodě o koupi těchto pozemků do vlastnictví Jihočeského kraje od vlastníka, z důvodů nepřiměřených nároků tohoto vlastníka. Z tohoto důvodu následně město Písek neakceptovalo finanční požadavky výše uvedeného vlastníka na koupi pozemků a požádalo o uzavření nájemní smlouvy na tyto pozemky, na toto však vlastník od roku 2008 nereagoval. Předmětné pozemky v k.ú. Borečnice fakticky neužívá a neplatil z nich daň z nemovitosti, která mu byla doměřena finančním úřadem. V prvním listopadovém týdnu letošního roku proběhlo jednání za účasti vlastníka, ředitele DDM Písek p. Malíka a zástupců odboru správy majetku MÚ, které přineslo kompromis požadavků vlastníka a možností uživatele těchto pozemků. Odbor SM předkládá návrh smlouvy o nájmu, ve které jsou zakotveny požadavky vlastníka úhrada nájemného zpětně za roky a nájemné ve výši 10 Kč/m 2 /rok za pozemek parc.č. 128/3 (bazén) a 1 Kč/m 2 /rok za pozemek parc.č. 128/1 vše. k.ú. Borečnice. Celkové roční nájemné činí Kč a jednorázová úhrada nájemného za roky Kč. Doporučení zpracovatele: Doporučuje uzavření nájemní smlouvy dle důvodové zprávy (usnesení a). Vztah k rozpočtu: Výdaj kapitoly Kč jednorázově, následně Kč ročně. Způsob určení ceny: Dohodou. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů - 39 odst. 1, 102 odst. 3. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: Nemá vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu. Přílohy: Situace s vyznačením pozemků Návrh smlouvy o pronájmu pozemku stránka 25 (celkem 28)

26 stránka 26 (celkem 28)

27 , nar... bytem.. (dále také jako pronajímatel) a Město Písek, Velké náměstí 114/3, Písek, IČ zastoupené starostkou Mgr. Evou Vanžurovou, (dále také jako nájemce) uzavírají tuto s m l o u v u o n á j m u p o z e m k u : I. Pronajímatel je vlastníkem pozemku, parcely katastru nemovitostí, druh pozemku ostatní plocha, využití pozemku - sportoviště a rekreační plocha, parc.č. 128/3 o celkové výměře 51 m 2 a druh pozemku ostatní plocha, využití pozemku sportoviště a rekreační plocha, parc.č. 128/1 o celkové výměře 2455 m 2 vše v k.ú. Borečnice. Pozemky jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek na LV č. 82. II. Pronajímatel přenechává pozemky uvedené v článku I. této smlouvy o celkové výměře 2506 m 2 nájemci, aby tyto pozemky dočasně užíval. Pozemky o výměře 2506 m 2 jsou zakresleny na situaci v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Nájemce pozemky do dočasného užívání ve stavu způsobilém k užívání přijímá, přičemž prohlašuje, že je mu stav pozemků znám a pozemky jsou ve stavu způsobilém smluvenému užívání. III. Smluvní strany se dohodly, že užívání pozemků na základě této smlouvy o nájmu pozemku se stanoví s účinností ode dne podpisu smlouvy o nájmu pozemku oběma smluvními stranami na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok. IV. Nájemce je oprávněn užívat pozemky pouze ke sportovním a rekreačním účelům v rámci areálu Rekreačního a školícího zařízení Kobyla. Nájemce se zavazuje zajistit i v době své nepřítomnosti stav pozemků tak, aby byly dodrženy zásady ochrany životního prostředí. Pronajímatel je oprávněn provést kdykoli kontrolu řádného způsobu užívání pozemků. V. Nájemné za přenechané pozemky, jak je uvedeno v článku I. smlouvy o nájmu pozemku, se stanoví dohodou ve výši Kč (slovy: dvatisícedevětsetšedesátpětkorun českých) ročně. Smluvní strany se dohodly, že nájemce uhradí při podpisu smlouvy zpětně nájemné za roky ve výši Kč. Nájemné za rok 2016 ve výši Kč bude uhrazeno do Od roku 2017 bude nájemné hrazeno dopředu k běžného roku na účet pronajímatele č. stránka 27 (celkem 28)

28 VI. Smluvní strany nesjednaly žádný jiný důvod k odstoupení od smlouvy o nájmu pozemku, než jsou důvody uvedené v občanském zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že pronajatý pozemek je nutno předat po skončení užívání ve stavu odpovídajícím způsobu užívání. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku. Tuto smlouvu o nájmu pozemku lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich vážné a svobodné vůle prosté omylu a tísně, na důkaz čehož připojují své podpisy. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy o nájmu pozemku. V Písku dne... V Písku dne... pronajímatel nájemce Mgr. Eva Vanžurová starostka stránka 28 (celkem 28)

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 06.12.2017.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.12.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 28.04.2016.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 06.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.01.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 05.12.2018.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 20.12.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 17.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 07.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.1.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Ing. Mgr. Jiří Hořánek 2. místostarosta

Více

VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o.

VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. V Písku dne 20.7.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 6.9.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh dodatků č. 1 ke smlouvám, jejichž předmětem je provoz veřejných WC ve městě

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 30.09.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 08.10.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE k bodu 10) Výkupy

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE k bodu 10) Výkupy Odbor správy majetku Písek 20.04.2018 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 k bodu 10) Výkupy MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 15.06.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.06.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 05.02.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.02.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.04.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.04.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 30.03.2016.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 15.03.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 04.04.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.12.2012 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smlouvy NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 31.05.2017.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 08.06.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek dne 26.08.2013 14.12.2011: 01.07.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 21.07.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 12.04.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 11.10.2017.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 19.10.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek dne: 07.12.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 15.12.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Pronájem nebytových prostor restaurace v budově bez čp/če (budova přilehlá k čp. 114,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 16.02.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek dne 26.08.2013 14.12.2011: 14.02.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 15.03.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.03.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá Ing. arch. Petra

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.02.2007 Usnesení č. 129 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05.02.2007. Usnesení č. 130 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 26.03.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.04.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 26.08.2013 14.12.2011: 15.03.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 22.03.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Smlouva o provozování Sportovně komunitního centra Písek NÁVRH

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015 Odbor správy majetku V Písku dne: 30.06.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 14.05.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 22.05.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor školství a kultury V Písku dne: 13.05.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.06.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh smlouvy o výpůjčce mezi Městem Písek, ZŠ T. G. Masaryka a Fotbalovým klubem

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 30.04.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.05.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu v textu Návrh předkládá

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 06.03.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 06.03.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu JUDr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE V Písku dne 01.06.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dodatek ke smlouvě mezi městem Písek a Městskými službami Písek s.r.o. NÁVRH USNESENÍ Rada města Dodatek

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 27.03.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.04.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Smlouvy o úhradě hodnoty ekologické újmy mezi Městem Písek

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 4.1.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.1.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Ing. Mgr. Jiří Hořánek 2. místostarosta Návrh

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 11.01.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.01.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 09.05.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 17.05.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor školství a kultury V Písku dne: 29.01.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.02.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na obsazení bytu ve školském areálu Křesťanská mateřská škola, Dobrovského

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 04.12.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 07.12.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 15.12.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek dne 26.08.2013 14.12.2011: 12.10.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.10.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 14.03.2018.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 22.03.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci)

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci) Materiál číslo: 9 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 74

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 74 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 74 DNE: 9. 10. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1242/2017/OP NÁZEV: Majetkoprávní jednání ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje majetkoprávní jednání

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor dopravy V Písku dne: 29.07.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.08.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádost o vydání souhlasu s umístěním mobilního reklamního zařízení na místní komunikaci

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 16.01.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 23.01.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu JUDr. Ondřej Veselý

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.02.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.03.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 22.11.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry směny a prodeje pozemků NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 01.02.2017 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.02.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Usnesení č. 231 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 5. 03. 2007. Usnesení č. 232 Rada města souhlasí s umístěním zmrzlinového stánku

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 02.10.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.10.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 07.12.2016.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 15.12.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 17. 12. 2015 Bod pořadu jednání: Euroregion Nisa - žádost o úpravu smluvních podmínek Stručný obsah: Euroregion Nisa má

Více

PRAVIDLA PRODEJE A PRONÁJMU OBECNÍCH POZEMKŮ

PRAVIDLA PRODEJE A PRONÁJMU OBECNÍCH POZEMKŮ Obec Novosedly Novosedly 1 691 82 Novosedly na Moravě PRAVIDLA PRODEJE A PRONÁJMU OBECNÍCH POZEMKŮ Schválena usnesením zastupitelstva obce Novosedly konaného dne 28.02.2012 1. Postup při prodeji obecních

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 29.02.2016 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

Zásady pro pronajímání zahrádek v Sadu bojovníků za svobodu

Zásady pro pronajímání zahrádek v Sadu bojovníků za svobodu nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.mesto-lanskroun.cz Kancelář starosty a tajemníka Čj.: MULA 29994/2012 Počet listů dokumentu: 8 Počet listů příloh: 4 Spisový znak: 53 2 Zásady pro pronajímání

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 02.09.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.09.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 24.01.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.02.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 16.02.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 08.03.2017.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96 DNE: 24. 9. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 16872018/OP NÁZEV: Majetkoprávní jednání ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje majetkoprávní jednání

Více

Smlouva o nájmu parkovacího stání. podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Smlouva o nájmu parkovacího stání. podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Smlouva o nájmu parkovacího stání podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Účastníci: Město Nymburk se sídlem Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163,288 28 Nymburk zastoupené Ing.Vlastimilem Jandou vedoucím

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne 26.08.2013 14.12.2011: 09.05.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 22.05.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH

Více

Dohoda o převodu práv a povinností ze smlouvy o nájmu pozemku ze dne 30. října 2012

Dohoda o převodu práv a povinností ze smlouvy o nájmu pozemku ze dne 30. října 2012 Dohoda o převodu práv a povinností ze smlouvy o nájmu pozemku ze dne 30. října 2012 Níže uvedeného dne, měsice a roku uzavřeli: "; \ J IČ: Rvskvv:i.':, se sídlem Boskcvi e, Masarykovo nám. 4/2 680 18 Boskovice,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 05.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.01.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 11.04.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 19.04.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č. j. MK 945/2019 ST/Dan Spis č. 1437/2018 USNESENÍ ze 4. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. ledna 2019, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího

Více

Název materiálu: Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí komunikace

Název materiálu: Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí komunikace Podklady na zasedání ZM dne: 15.08.2019 Název materiálu: Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí komunikace Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 27.07.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 10.08.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 31.08.2016.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 08.09.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 12.02.2019 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

uzavřená podle 663 Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v úplném znění, uzavřená mezi

uzavřená podle 663 Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v úplném znění, uzavřená mezi RK-06-2019-16, př. 1 Počet stran: 8 Smlouva o najmu nemovitosti / L? uzavřená podle 663 Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v úplném znění, uzavřená mezi Vysočina kraj se sídlem: Žižkova 57, Jihlava zastoupená:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 28.05.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.06.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Uspořádání vnitrobloku Gregorova ulice NÁVRH USNESENÍ

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 05.05.2014 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 22.05.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-037-010-15 ze dne 5.10.2015 Revokace části usnesení rady č. R-026-001-15 ze dne 29.06.2015 a smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 4079/1 v k. ú.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje, odbor správy majetku V Písku dne: 16.11.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 01.12.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh společnosti Lesostavby Třeboň, a. s. pokrývající

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 05.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.01.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.02.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.03.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 13.4.2016 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

NÁJEMNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00BWG0F* NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle 663 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Se sídlem: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Vodárenská správa Písek V Písku dne: 15.11.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 24.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0004/16/0905/DS na akci Rekonstrukce

Více

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170)

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170) U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. července 2015, v 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Souhlas s přijetím účelového

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor vnitřních věcí, Domovní a bytová správa Písek 13.07.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 20.07.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh zadání veřejné zakázky: Nákup nových osobních elektromobilů

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 17.07.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 30.07.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na řešení bytových záležitostí NÁVRH USNESENÍ dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 25. 07. 2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.08. 2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh smlouvy o zvláštním užívání nemovitosti mezi městem Písek

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 09.11.2012 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 22.11.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 37/4 včetně pomníku v k.ú. Malý Rohozec

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 37/4 včetně pomníku v k.ú. Malý Rohozec Podklady na zasedání ZM dne: 28.06.2018 Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 37/4 včetně pomníku v k.ú. Malý Rohozec Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

PRAVIDLA PRO UZAVÍRÁNÍ NÁJEMNÍCH SMLUV A SMLUV O VÝPŮJČCE PRO UŽÍVÁNÍ ZÁMECKÉ ZAHRADY, SADŮ A OBORY

PRAVIDLA PRO UZAVÍRÁNÍ NÁJEMNÍCH SMLUV A SMLUV O VÝPŮJČCE PRO UŽÍVÁNÍ ZÁMECKÉ ZAHRADY, SADŮ A OBORY PRAVIDLA PRO UZAVÍRÁNÍ NÁJEMNÍCH SMLUV A SMLUV O VÝPŮJČCE PRO UŽÍVÁNÍ ZÁMECKÉ ZAHRADY, SADŮ A OBORY holešovského zámku Článek 1 Úvodní informace Tento dokument upravuje závazná pravidla pro uzavírání nájemních

Více

Směna pozemků v k.ú. Tišnov (přednádražní prostor)

Směna pozemků v k.ú. Tišnov (přednádražní prostor) Materiál číslo: 8 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 3382/10 k.ú. Turnov do vlastnictví spol. Granát

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 3382/10 k.ú. Turnov do vlastnictví spol. Granát Podklady na zasedání ZM dne: 27.06.2019 Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 3382/10 k.ú. Turnov do vlastnictví spol. Granát Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více