OBSAH. Rozklad Žaloba... 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Rozklad... 16 Žaloba... 17"

Transkript

1 OBSAH Persoálí bezpečost Jak požádat o ozámeí a Vyhrazeé... 4 Jak požádat o osvědčeí fyzické osoby (D, T, PT)... 5 Jak a kdy požádat o vydáí osvědčeí fyzické osoby pro cizí moc NATO, WEU... 7 Osvědčeí fyzické osoby a certifikát (platost, záik platosti, výměa)... 8 Jak a kdy ozamovat změy... 9 Kdo a kdy může mít přístup k utajovaým iformacím Bezpečostí způsobilost Jak požádat o vydáí dokladu o bezpečostí způsobilosti Doklad o bezpečostí způsobilosti (platost, záik platosti, výměa) Jak a kdy ozamovat změy Opravé prostředky Rozklad Žaloba Průmyslová bezpečost Iformace k zákou č. 412/2005 Sb Abecedí zam podikatelů, kteří jsou držiteli osvědčeí podikatele podle 157 odst. 11 zákoa č. 412/2005 Sb Abecedí zam podikatelů, kterým bylo vydáo osvědčeí podle 121 odst. 1 zákoa č. 412/2005 Sb Bezpečost iformačích a komuikačích systémů Úvod do problematiky iformačích a komuikačích techologií v zákoě č. 412/2005 Sb. o ochraě utajovaých iformací a o bezpečostí způsobilosti verze 1.1, srpe Část I Část II Část III Miimálí obsah bezpečostí dokumetace pro malé iformačí systémy, verze 2.21, srpe Bezpečostí provozí směrice iformačího systému, verze 2.1, lede Sezam orgáů státu a poikatelů, s imiž NBÚ uzavřel smlouvu o zajištěí čiosti podle 52 zákoa č. 412/2005 Sb Kryptografická ochraa utajovaých iformací Úvod do problematiky kryptografické ochray utajovaých iformací v zákoě č. 412/2005 Sb., o ochraě utajovaých iformací a o bezpečostí způsobilosti Fyzická bezpečost Iformace k ovému certifikačímu postupu NBÚ Sezamy certifikovaých techických prostředků 1. Certifikovaé tech. prostředky podle 30 odst. 1 písm. a) zákoa č. 412/2005 Sb Certifikovaé tech. prostředky podle 30 odst. 1 písm. b) zákoa č. 412/2005 Sb Certifikovaé tech. prostředky podle 30 odst. 1 písm. c) a e) zákoa č. 412/2005 Sb Certifikovaé tech. prostředky podle 30 odst. 1 písm. d) zákoa č. 412/2005 Sb Certifikovaé tech. prostředky podle 30 odst. 1 písm. f) zákoa č. 412/2005 Sb Certifikovaé tech. prostředky podle 30 odst. 1 písm. g) zákoa č. 412/2005 Sb Certifikovaé tech. prostředky podle 30 odst. 1 písm. h) zákoa č. 412/2005 Sb Certifikovaé tech. prostředky podle 30 odst. 1 písm. i) zákoa č. 412/2005 Sb Sezam podikatelů, kteří mají uzavřeou smlouvu o zajištěí čiosti...207

2

3 PERSONÁLNÍ BEZPEČNOST

4 PERSONÁLNÍ BEZPEČNOST Persoálí bezpečost je základím druhem zajištěí ochray utajovaých iformací a je upravea v hlavě II zákoa č. 412/2005 Sb., o ochraě utajovaých iformací a o bezpečostí způsobilosti, ve zěí pozdějších předpisů (dále je záko ). Kromě ověřováí podmíek, které musí fyzická osoba split, aby jí byl umožě přístup k utajovaé iformaci, zahruje persoálí bezpečost i výchovu těchto osob. Za zajištěí proškoleí fyzických osob, které mají přístup k utajovaé iformaci, ručí odpovědá osoba. Ta je povia jedou ročě zajistit u osob, které mají přístup k utajovaé iformaci, proškoleí z právích předpisů v oblasti ochray utajovaých iformací. Způsob a rozsah ověřováí podmíek, které musí fyzická osoba split, aby jí byl umožě přístup k utajovaé iformaci, liší podle stupňů utajeí, k imž má mít fyzická osoba přístup. V ásledující tabulce jsou uvedey podmíky pro jedotlivé stupě utajeí, které musí fyzická osoba splňovat: PODMÍNKY VYHRAZENÉ (ozámeí) Způsobilost k právím úkoům ANO ANO Věk miimálě 18 let ANO ANO Bezúhoost ANO ANO Státí občaství ČR, země EU, NATO NE DŮVĚRNÉ, TAJNÉ, PŘÍSNĚ TAJNÉ (osvědčeí) ANO Osobostí způsobilost NE ANO Bezpečostí spolehlivost NE ANO Pro stupeň utajeí Vyhrazeé ověřuje podmíky odpovědá osoba ebo jí určeá osoba. Neí-li jí, ověřeí provede Národí bezpečostí úřad (dále je NBÚ ). Pro stupě utajeí Důvěré, Tajé a Přísě tajé splěí podmíek ověřuje v bezpečostím řízeí, které je oprávě provádět NBÚ, zpravodajské služby u svých příslušíků, zaměstaců a uchazečů o přijetí a Miisterstvo vitra u příslušíků policie vybraých v zájmu plěí závažých úkolů. Miisterstva a další ústředí správí úřady jsou poviy každoročě do 31. říja zpracovat a zaslat NBÚ persoálí projekt ( 72 zákoa). Jeho obsahem je z stavu v persoálí bezpečosti za uplyulý rok a předpokládaý počet osob, u kterých bude uté v ásledujícím roce provést bezpečostí řízeí s rozlišeím podle stupňů. Jak požádat o ozámeí a VYHRAZENÉ Kdo provádí ověřeí podmíek a vydává ozámeí pro přístup k utajovaé iformaci stupě utajeí VYHRAZENÉ (dále je ozámeí )? te, kdo je vůči fyzické osobě v rámci služebího poměru ebo pracověprávího, čleského či obdobého vztahu odpovědou osobou, ebo jím určeá osoba Kdy může fyzická osoba požádat NBÚ o vydáí ozámeí? vpřípadě, že eexistuje subjekt, který by vůči fyzické osobě mohl vystupovat jako odpovědá osoba Co musí fyzická osoba předložit? žádost o vydáí ozámeí prohlášeí o způsobilosti k právím úkoům občaský průkaz ebo cestoví doklad je uté dostavit osobě a podatelu NBÚ výpis z Rejstříku trestů (esmí být starší 3 měsíců), cizí státí příslušík předkládá také obdobý doklad státu, jehož je státím občaem, jakož i státu, v ěmž pobýval epřetržitě po dobu delšíež 6 měsíců (doklady esmí být starší 3 měsíců) Veškeré pímosti jsou předkládáy v českém jazyce. V případě předložeí pímostí v cizím jazyce musí být tyto předložey v origiále a současě v úředě ověřeém překladu do jazyka českého. 4

5 Co musí fyzická osoba splňovat? způsobilost k právím úkoům věk 18 let bezúhoost (podmíku bezúhoosti splňuje fyzická osoba, která ebyla pravomocě odsouzea za spácháí úmyslého trestého čiu ebo trestého čiu vztahujícího k ochraě utajovaých iformací, pokud a i ehledí, jako by odsouzea ebyla) Kdy může mít fyzická osoba přístup k utajovaé iformaci stupě utajeí VYHRAZENÉ? v případě ezbyté potřeby při výkou své fukce, pracoví ebo jié čiosti, je-li držitelem ozámeí pro přístup k utajovaé iformaci stupě utajeí VYHRAZENÉ ebo držitelem osvědčeí fyzické osoby (DŮVĚRNÉ, TAJNÉ, PŘISNĚ TAJNÉ) ebo dokladu o bezpečostí způsobilosti fyzické osoby a zároveň je poučea, eí-li staoveo jiak ( 58 až 62 zákoa) Platost a záik platosti ozámeí a VYHRAZENÉ platost ozámeí eí omezea s tím, že každé tři roky ověřuje te, kdo ozámeí vydal, zovu jeho platost (ebo v případě důvodých pochybostí před uplyutím této lhůty) platost ozámeí zaiká: 1. doručeím vyrozuměí o esplěí podmíek (vyrozuměí o esplěí podmíek vydává te, kdo ozámeí vydal), 2. skočeím služebího poměru ebo pracověprávího vztahu, ve kterém byl fyzické osobě umožě přístup k utajovaé iformaci, 3. vzikem takového poměru či vztahu, kdy ověřeí podmíek provede jiá odpovědá osoba ež NBÚ a vydá tak ové ozámeí, 4. úmrtím fyzické osoby, 5. odcizeím, ztrátou, 6. poškozeím majícím za ásledek ečitelost zápisů v ozámeí ebo porušeí jeho celistvosti, 7. doručeím ozámeí o esplěí poviosti předložit opakovaě podklady, a jejichž základě ověřuje splěí podmíek. V případech odcizeí, ztráty ebo poškozeí vydá a základě pímé žádosti te, kdo ozámeí vydal, ozámeí ové, a to do 5 dů ode de doručeí žádosti. Jak požádat o osvědčeí fyzické osoby (D,T,PT) Podle zákoa je za podáí žádosti o vydáí osvědčeí fyzické osoby odpovědý žadatel jakožto účastík řízeí. O vydáí osvědčeí fyzické osoby může požádat pouze obča čleského státu Evropské uie ebo Orgaizace Severoatlatické smlouvy. Žádost lze podat osobě (možost objedat a tel. č ) v podatelě sídla NBÚ v úředích hodiách ebo zaslat poštou a jeho adresu. Osobí podáí je pro žadatele výhodější, protože pracovíci NBÚ mu mohou pomoci odstrait formálí edostatky v žádosti a místě a současě vyhotovit kopie ebo provést ověřeí přieých kopií z pímostí dosvědčujících správost údajů v dotazíku, které mají být součástí žádosti (viz íže bod 4.), a které žadatel přie v origiále. Žadateli je také vydáo potvrzeí o převzetí žádosti. Prostředictvím iformačího systému datových schráek lze postoupit NBÚ elektroickou podobu dotazíku fyzické osoby, popř. ověřeé kopie pímostí dosvědčujících správost údajů uvedeých v dotazíku, avšak je v případě, že dokumet, který tuto pímost obsahuje, byl kovertová staoveým subjektem ve smyslu zákoa č. 300/2008 Sb. Žádost, listiá podoba dotazíku a všechy ostatí součásti žádosti jsou však i v tomto případě podáváy stadardím způsobem osobí podáí a podatelě NBÚ, poštoví přeprava. Upozorňujeme, že pokud žadatel při osobím podáí předloží pouze origiály pímostí bez připraveých kopií, může doba potřebá pro vyřízeí přijetí a podatelě prodloužit. V případě podáí žádosti poštou musí jedat o úředě ověřeé kopie. V případě předložeí pímostí v cizím jazyce musí být tyto předložey v origiále a současě v úředě ověřeém překladu do jazyka českého. 5

6 Podkladové materiály, které je fyzická osoba povia předložit: 1. žádost o vydáí osvědčeí fyzické osoby s uvedeím příslušého stupě utajeí (D,T,PT) obsahující pímé zdůvoděí přístupu k utajovaým iformacím; žádost musí být potvrzea odpovědou osobou ebo tím, kdo bude fyzické osobě utajovaé iformace poskytovat, 2. vyplěý dotazík fyzické osoby v listié i elektroické podobě a techickém osiči dat (soubor výhradě ve formátu.zfo, ebo.xml a disketě, CD, flash disku), jehož přílohou je i prohlášeí o způsobilosti k právím úkoům a prohlášeí o osobostí způsobilosti (podrobý ávod, jak vyplit dotazík, alezete a utajovaých iformací/jak požádat o vydáí osvědčeí fyzické osoby), 3. fotografie 35 x 45 mm, 4. origiály ebo úředě ověřeé kopie pímostí dosvědčujících správost údajů uvedeých v dotazíku: rodý ebo křestí list, doklad o ejvyšším dosažeém vzděláí (podle stupě dosažeého vzděláí výučí list, maturití vysvědčeí, vysokoškolský diplom, postgraduálí studium ), potvrzeí zaměstavatele o příjmech s uvedeím jejich výše, v případě jiého druhu příjmu daňové přizáí (musí být ověřeo příslušým fiačím úřadem, epostačuje kopie s podacím razítkem podately příslušého fiačího úřadu může být ahrazeo též apř. výpim údajů daě zpříjmu fyzických osob příslušého fiačího úřadu) ebo jiý doklad potvrzující teto příjem, a to 5 let zpětě vpřípadě prví žádosti ebo za období, které uplyulo od posledího předložeí těchto dokladů v bezpečostím řízeí, má-li mít fyzická osoba přístup k utajovaé iformaci i po skočeí doby platosti prvího osvědčeí fyzické osoby (apř. vpřípadě podpory v ezaměstaosti potvrzeí příslušého úřadu práce, dále potvrzeí o rodičovském příspěvku, sociálím příspěvku, zaopatřovacím příspěvku, dávkách pěstouské péče, porodém, pohřebém, vdovském důchodu, příspěvku a bydleí, odchodém, příspěvku za službu, rozhodutí o výšipřídavku a dítě, pokud je již žadateli vypláce, rozhodutí o sociálích dávkách, které jsou přizáy v případě eposkytutí podpory v ezaměstaosti, rozsudek o schváleí dohody rodičů ovýšivýživého a děti, v případě prodeje emovitosti smlouvu o prodeji vše za posledích 5 let), doklady o právech třetích osob zatěžujících vlastictví žadatele (apř. smlouva o úvěru, leasigová, hypotečí smlouva, smlouva o ručitelském závazku (pouze v případě, že ručitel stal dlužíkem a je povie závazek uhradit), případě výpisy z úvěrových účtů (pokud je v ich uvedea celková původí výše úvěru), v případě zástavího práva k emovitosti výpis z katastru emovitostí ebo smlouvu o zřízeí zástavího práva k emovitosti, rozsudek o schváleí dohody rodičů ovýši výživého a děti ), rozhodutí orgáů čiých v trestím řízeí ve věcech trestích (apř. useí o zahájeí/ zastaveí trestího stíháí, obžaloba, trestí příkaz, rozsudek ), vpřípadě studia v zahraičí potvrzeí o studiu včetě doby trváí studia (apř. certifikát, diplom, potvrzeí s uvedeím ázvu školy, oboru, doby studia - středí škola, vysoká škola ), doklady dokumetující rozdíl mezi zápim ve veřejém zamu soudu ebo jiého státího orgáu a skutečostí (apř. doklad o přerušeí, ukočeí podikatelské čiosti, zápis z valé hromady v případě vziku/záiku čleství ve statutárím orgáu, a to pokud tato skutečost eí zapsáa ve veřejě dostupé databázi Registru živosteského podikáí (RŽP), Registru ekoomických subjektů (ARES), Obchodím rejstříku, pokud fyzická osoba abyla emovitost a dosud ebyl provede zápis do katastru emovitostí, je třeba doložit abývací listiu (apř. kupí, darovací smlouvu ), rozhodutí příslušého orgáu o ařízeí výkou rozhodutí (apř. exekuce ). Podáí druhé a další žádosti dle zákoa č. 412/2005 Sb. Fyzická osoba, která má mít přístup k utajovaým iformacím po uplyutí platosti stávajícího osvědčeí, je povia požádat o vydáí ového osvědčeí před uplyutím doby platosti dosavadího osvědčeí ve lhůtě ejméě ( 94 odst. 4 zákoa): 4 měsíců u osvědčeí fyzické osoby pro stupeň utajeí Důvěré, 10 měsíců u osvědčeí fyzické osoby pro stupeň utajeí Tajé, 13 měsíců u osvědčeí fyzické osoby pro stupeň utajeí Přísě tajé. 6

7 Podkladové materiály, které je fyzická osoba povia předložit při druhé a další žádosti dle zákoa č. 412/2005 Sb.: 1. žádost o vydáí osvědčeí fyzické osoby s uvedeím příslušého stupě utajeí (D,T,PT) obsahující pímé zdůvoděí přístupu k utajovaým iformacím; žádost musí být potvrzea odpovědou osobu ebo tím, kdo bude fyzické osobě utajovaé iformace poskytovat, 2. vyplěý dotazík fyzické osoby v listié i elektroické podobě a techickém osiči dat (soubor výhradě ve formátu.zfo, ebo.xml a disketě, CD, flash disku), jehož přílohou je i prohlášeí o způsobilosti k právím úkoům a prohlášeí o osobostí způsobilosti s tím, že v dotazíku fyzické osoby vyplňují pouze bod 1 základí idetifikačí údaje, bod 2 adresa trvalého pobytu a bod 4 adresa pro účely doručováí a dále je změy, které v dalších položkách uvedeých v dotazíku fyzické osoby astaly po podáí žádosti ebo od aposledy ozámeé změy příslušé položky dotazíku. Změy údajů, u ichž tak staoví práví předpisy vyhláška č. 527/2005 Sb., o persoálí bezpečosti, musí být doložey origiály ebo úředě ověřeými kopiemi pímostí, 3. fotografie 35 x 45 mm. Při druhé a další žádosti dle zákoa č. 412/2005 Sb. musí být změy v kokrétích položkách doložey způsobem, který staoví prováděcí předpis (vyhláška č. 527/2005 Sb.). Může tak astat situace, žezměa sice byla v době platosti veřejé listiy ozámea, ale ebyla doložea příslušým způsobem (dobrovolě ebo a výzvu NBÚ), proto musí žadatel tuto změu v rámci další žádosti zovu uvést v dotazíku a doložit staoveým způsobem. Ozámí-li v průběhu platosti veřejé listiy její držitel NBÚ změy údajů, které emusí být ve smyslu právích předpisů ijak dále dokládáy, v další žádosti o vydáí osvědčeí fyzické osoby již tyto změy euvádí. Obdobý postup je apliková i v případě, že v době platosti osvědčeí fyzické osoby byly ozámey změy, které byly zároveň doložey origiály ebo úředě ověřeými kopiemi pímostí. Například: 1. Držitel osvědčeí fyzické osoby vydaého dle zákoa č. 412/2005 Sb. ozámí změu v bodu fiačí závazky apř. úvěr u KB a.s. ve výši Kč, kterou edoloží (origiálem ebo úředě ověřeou kopií úvěrové smlouvy) ebo doloží pouze eověřeou kopií a ai eí ásledě vyzvá NBÚ k jejímu doložeí. Pokud si držitel veřejé listiy v tomto případě podá další žádost, je při podáí této žádosti povie výše uvedeou změu opětově uvést do dotazíku fyzické osoby a zároveň ji doložit origiálem ebo úředě ověřeou kopií úvěrové smlouvy. 2. Držitel osvědčeí fyzické osoby vydaého dle zákoa č. 412/2005 Sb. ozámí změu v bodu fiačí závazky apř.úvěr u KB a.s. ve výši Kč, kterou zároveň doloží origiálem ebo úředě ověřeou kopií úvěrové smlouvy ebo tak učií a základě výzvy NBÚ. V tomto případě při podáí další žádosti již emusí výše uvedeou změu opětově uvádět do dotazíku fyzické osoby a zároveň ji již edokládá origiálem ebo úředě ověřeou kopií úvěrové smlouvy. Jak a kdy požádat o vydáí osvědčeí fyzické osoby pro cizí moc NATO, WEU Osvědčeí fyzické osoby pro cizí moc (certifikát) potvrzuje cizí moci, že u jeho držitele bylo provedeo bezpečostí řízeí v souladu s příslušými právími předpisy ČR a že je držitelem platého osvědčeí fyzické osoby daého stupě utajeí. Kdy vydává NBÚ osvědčeí fyzické osoby pro cizí moc (tzv. certifikát NATO, WEU)? certifikát lze vydat pouze držitelům platého osvědčeí fyzické osoby daého stupě a árodí úrovi výjimku tvoří osoby uvedeé v 58 odst. 6 zákoa (prezidet republiky, předda Seátu Parlametu, předda Poslaecké sěmovy Parlametu, předda vlády a miistr zahraičích věcí), které mají přístup k utajovaým iformacím cizí moci, aiž by byli držiteli platého osvědčeí fyzické osoby, respektive certifikátu certifikát je možé vydat pouze a základě pímé žádosti fyzické osoby lhůta pro vyřízeí žádosti o vydáí certifikátu eí zákoem staovea 7

8 Druhy certifikátů, které jsou NBÚ vydáváy NATO CONFIDENTIAL NATO CONFIDENTIAL ATOMAL WEU CONFIDENTIAL NATO SECRET NATO SECRET ATOMAL WEU SECRET COSMIC TOP SECRET COSMIC TOP SECRET ATOMAL FOCAL TOP SECRET U stupě utajeí Vyhrazeé certifikáty evystavují. Pro potřeby orgáů Evropské uie certifikát evydává, plě jej ahrazuje árodí osvědčeí fyzické osoby vydaé podle zákoa č. 412/2005 Sb., které je trojjazyčé. Držitelům starších typů jedojazyčých osvědčeí vydaých dle předchozí práví úpravy (zákoa č. 148/1998 Sb.) lze a základě pímé žádosti vystavit cizojazyčý opis tohoto osvědčeí. Osvědčeí fyzické osoby a certifikát (platost, záik platosti, výměa) Osvědčeí fyzické osoby je veřejou listiou Platost osvědčeí fyzické osoby je: pro stupeň Důvěré 9 let pro stupeň Tajé 7 let pro stupeň Přísě tajé 5 let od data vydáí. Platost osvědčeí fyzické osoby zaiká: 1. uplyutím doby platosti osvědčeí fyzické osoby, úmrtím fyzické osoby ebo byla-li fyzická osoba prohlášea za mrtvou, 2. zrušeím platosti (dem vykoatelosti rozhodutí NBÚ o zrušeí jeho platosti), 3. ohlášeím jeho odcizeí ebo jeho ztráty, 4. poškozeím (majícím za ásledek ečitelost údajů, porušeí celistvosti), změou údajů věm uvedeých, 5. vzikem služebího poměru příslušíka zpravodajské služby ebo pracovího poměru zaměstace zařazeého do zpravodajské služby, jde-li o osvědčeí fyzické osoby, vydaé NBÚ, 6. skočeím služebího poměru příslušíka zpravodajské služby ebo pracovího poměru zaměstace zařazeého do zpravodajské služby, ebo dem, kdy přestae být fyzická osoba osobou uvedeou v 141 odst. 1 zákoa, jde-li o osvědčeí fyzické osoby, vydaé příslušou zpravodajskou službou ebo Miisterstvem vitra. V případech záiku platosti osvědčeí fyzické osoby podle bodu 2, 4 až 6 má fyzická osoba poviost vrátit osvědčeí fyzické osoby do 5 dů tomu, kdo jej vydal ( 66 odst. 1 písm. b) zákoa). V případě odcizeí ebo ztráty osvědčeí fyzické osoby má fyzická osoba poviost eprodleě ozámit tuto skutečost ( 66 odst. 1 písm. c) zákoa). Porušeím těchto poviostí, mezi ěž patří i poviost ozámit změu údajů uvedeých v osvědčeí fyzické osoby, fyzická osoba dopouští přestupku, za který lze uložit pokutu do Kč ( 150 zákoa). Vpřípadech záiku platosti osvědčeí fyzické osoby podle bodu 3, 4 a 6 vydá NBÚ a základě pímé žádosti do 5 dů od doručeí žádosti ové osvědčeí fyzické osoby ( 56 odst. 4 a 56a odst. 2 písm c) zákoa). Jestliže pímá žádost ebude podáa a NBÚ ové osvědčeí fyzické osoby tedy evydá, fyzická osoba eí považováa za držitele osvědčeí fyzické osoby. Platost osvědčeí fyzické osoby ezaiká jiým ež výše uvedeým způsobem, tz. edochází k záiku platosti apř. ukočeím pracovího/služebího poměru (s výjimkou bodu 6) ebo zasláím platého osvědčeí fyzické osoby zpět NBÚ. Osvědčeí fyzické osoby pro cizí moc (tzv. certifikát NATO, WEU) je veřejou listiou. Doba platosti certifikátu NATO, WEU ( 57 odst. 5 zákoa) může být ejdéle taková, jaká je platost osvědčeí fyzické osoby, certifikát je však v zásadě vydává a dobu ezbytě utou. 8

9 Platost certifikátu (NATO, WEU) zaiká: 1. uplyutím doby jeho platosti, 2. úmrtím fyzické osoby, 3. zrušeím platosti osvědčeí fyzické osoby, a jehož základě byl certifikát vydá (dem vykoatelosti rozhodutí NBÚ o zrušeí platosti tohoto osvědčeí fyzické osoby), 4. ohlášeím jeho odcizeí ebo jeho ztráty, 5. poškozeím (majícím za ásledek ečitelost údajů, porušeí celistvosti), změou údajů v ěm uvedeých, 6. vzikem služebího poměru příslušíka zpravodajské služby ebo pracovího poměru zaměstace zařazeého do zpravodajské služby, 7. skočeím služebího poměru příslušíka zpravodajské služby ebo pracovího poměru zaměstace zařazeého do zpravodajské služby, ebo dem, kdy přestae být fyzická osoba osobou uvedeou v 141 odst. 1 zákoa. Vpřípadech záiku platosti certifikátu podle bodu 1, 3, 6, 7 a druhé části bodu 5 má fyzická osoba poviost vrátit certifikát NBÚ do 5 dů ( 57 odst. 8 zákoa). V případě odcizeí ebo ztráty certifikátu má fyzická osoba poviost eprodleě ozámit tuto skutečost NBÚ ( 66 odst. 1 písm. c) zákoa). V případech záiku platosti certifikátu podle bodu 4 až 7 vydá NBÚ a základě pímé žádosti ový certifikát. Jestliže pímá žádost ebude podáa a NBÚ ový certifikát tedy evydá, fyzická osoba eí považováa za držitele certifikátu. Jak a kdy ozamovat změy Změy, které má fyzická osoba poviost NBÚ eprodleě ozámit, jsou: změy v žádosti o vydáí osvědčeí fyzické osoby, v prohlášeí o způsobilosti k právím úkoům, v prohlášeí o osobostí způsobilosti a v dotazíku fyzické osoby Výjimku při ozámeí změ v dotazíku fyzické osoby tvoří ásledující položky: u položky ročí příjmy po splěí daňových poviostí poviost ozámit změy zde eexistuje, aktuálí zůstatek, uvedeá v části fiace poviost ozámit změy zde eexistuje, fiačí pohledávky a fiačí závazky poviost ozámit změy astae, pokud dojde ke vziku fiačí pohledávky ebo závazku ebo jejich součtu v částce přesahující trojásobek pravidelého čistého měsíčího příjmu daé fyzické osoby ebo jeho ekvivaletu v cizí měě. Upozorěí: Vzhledem ke skutečosti, že je poviostí ozámit i změy v žádosti o vydáí osvědčeí fyzické osoby, je uté, pokud dojde ke změě zaměstáí, kdy fyzická osoba bude mít i adále přístup k utajovaým iformacím, ozámit i ovou odpovědou osobu. V případě, že dojde ke změě zaměstáí a v ovém zaměstáí již fyzická osoba ebude mít přístup k utajovaým iformacím, je uté NBÚ ozámit, že dosavadí odpovědá osoba již odpovědou osobou eí (apř. fyzická osoba ukočí služebí poměr u Policie ČR a v ovém zaměstáí již ebude mít přístup k utajovaým iformacím odpovědá osoba Miisterstva vitra již eí odpovědou osobou ebo fyzická osoba ukočí služebí poměr u Policie ČR a astoupí k Miisterstvu obray, kde bude mít přístup k utajovaým iformacím odpovědá osoba Miisterstva obray je ovou odpovědou osobou). Kdo a kdy má poviost ozamovat změy? fyzická osoba, která podala žádost o vydáí osvědčeí fyzické osoby a probíhá k í bezpečostí řízeí ( 103 odst. 2 zákoa), fyzická osoba, která je držitelem platého osvědčeí fyzické osoby bez ohledu a to, zda má ebo emá přístup k utajovaé iformaci ( 66 odst. 1 písm. d) a 66 odst. 2 zákoa), a to eprodleě (jedá o právě eurčitý pojem, tz. jakmile jí to okolosti dovolí a zároveň bez zbytečého odkladu). 9

10 Upozorěí: Přechodá ustaoveí zákoa č. 412/2005 Sb. eupravují poviost držitelů osvědčeí fyzické osoby ozamovat změy, pokud podali žádost podle zákoa č. 148/1998 Sb. Případé ozámeí změ ze stray takových osob icméě eí v rozporu zákoem č. 412/2005 Sb. Jakou formu má ozámeí změ mít? Záko v tomto ohledu estaovuje žádá omezeí. Ozámeí změ lze tedy učiit volě formulovaým prohlášeím, využitím příslušé části dotazíku fyzické osoby apod. Jakým způsobem ozámit změy? pímě poštou (P.O.BOX 49, Praha 56, PSČ 15006), elektroickou cestou zaručeým elektroickým podpim osobím podáím a podatelě NBÚ ( Na Popelce 2/16, Praha 5 - Košíře), Úředí hodiy podately Podělí a středa: 8:00-17:00 Úterý a čtvrtek: 8:00-15:00 Pátek: 8:00-12:00 prostředictvím další osoby, která příslušé pímosti předá a podatelu NBÚ, prostředictvím iformačího systému datových schráek (ID NBÚ h93aayw) s tím, že v datové zprávě je vhodé do pole Věc uvést Bezpečostí řízeí hlášeí změ elektroickou cestou bez elektroického podpisu lze ozámeí změ učiit, ale zároveň musí být učiěo i jedou z výše uvedeých možostí. Z ozámeí změ musí být patré, kdo jej čií (jeho jméo a příjmeí, datum arozeí, případě místo trvalého pobytu), čeho týká. Dále musí obsahovat ozačeí orgáu, jemuž je určeo (NBÚ) a podpis osoby, která změy ozamuje. Jakou sakci lze uložit za esplěí poviosti ozámit změy? až Kč Neozámeí změy může být NBÚ rověž vyhodoceo jako bezpečostí riziko ve smyslu 14 odst. 3 zákoa, což má za ásledek evyhověí žádosti o vydáí osvědčeí fyzické osoby, resp. zrušeí platosti existujícího osvědčeí fyzické osoby. Kdo a kdy může mít přístup k utajovaým iformacím 1. fyzická osoba, která je: v případě utajovaých iformací stupě utajeí VYHRAZENÉ držitelem ozámeí o splěí podmíek pro přístup k utajovaé iformaci stupě utajeí VYHRAZENÉ, platého dokladu o bezpečostí způsobilosti fyzické osoby (dále je doklad ) ebo osvědčeí fyzické osoby a stupeň utajeí DŮVĚRNÉ, TAJNÉ, PŘÍSNÉ TAJNÉ a zároveň svým podpim stvrdila poučeí, v případě utajovaé iformace stupě utajeí DŮVĚRNÉ, TAJNÉ ebo PŘÍSNÉ TAJNÉ držitelem platého osvědčeí fyzické osoby odpovídajícího ebo vyššího stupě a zároveň svým podpim stvrdila poučeí, 2. fyzická osoba zvláštím přístupem k utajovaé iformaci ( 58 zákoa), 3. fyzická osoba, které bylo uzáo bezpečostí oprávěí vydaé úřadem cizí moci, která je zároveň poučea, 4. fyzická osoba, které byl uděle souhlas s jedorázovým přístupem k utajovaé iformaci ( 59 zákoa), která je zároveň poučea. 10

11 ad 1) Typ dokumetu ebo veřejé listiy Přístup k utajovaé iformaci stupě Vyhrazeé Ozámeí o splěí podmíek pro přístup k utajovaé iformaci Osvědčeí fyzické osoby Doklad Přístup k utajovaé iformaci stupě Důvěré ebo Tajé ebo Přísě tajé Osvědčeí fyzické osoby Poučeí Fyzická osoba je poučea ejpozději před prvím přístupem k utajovaé iformaci určitého stupě o svých poviostech při akládáí a maipulaci s utajovaými iformacemi a o zákoých ormách v daé oblasti. Poučeí podepisuje vždy te, kdo jej provedl (zpravidla odpovědá osoba ebo osoba jí určeá), a fyzická osoba. Pro stupeň VYHRAZENÉ vyhotovuje ve dvou výtiscích, kdy jede předá fyzické osobě a jede uloží te, kdo poučeí provedl, a místě určeém pro ukládáí těchto dokumetů ve smyslu ustaoveí 68 odst. 1 zákoa č. 499/2004 Sb., o archivictví a spisové službě aozměě ěkterých zákoů. Pro stupě DŮVĚRNÉ, TAJNÉ a PŘÍSNĚ TAJNÉ poučeí vyhotovuje ve třech výtiscích. Jede předá fyzické osobě, jede uloží te, kdo poučeí provedl, a místě určeém pro ukládáí těchto dokumetů a jede zašle NBÚ. Platost poučeí je ukočea záikem platosti ozámeí o splěí podmíek pro přístup k utajovaé iformaci, dokladu ebo osvědčeí fyzické osoby. V případě tohoto záiku má za to, že fyzická osoba poučea eí. Pímé zázamy o určeí podle zákoa č. 148/1998 Sb., o ochraě utajovaých skutečostí a o změě ěkterých zákoů, ve zěí pozdějších předpisů, považují za poučeí. Ad 2) Zvláští přístup ( 58 zákoa) K utajovaým iformacím mají bez platého osvědčeí fyzické osoby a poučeí přístup prezidet republiky, poslaci a átoři Parlametu, čleové vlády, Veřejý ochráce práv a jeho zástupce, soudci a čleové Nejvyššího kotrolího úřadu včetě prezideta a viceprezideta. Tyto osoby mají přístup ode de zvoleí ebo jmeováí do fukce po celou dobu jejího výkou a v rozsahu ezbytém pro výko této fukce. V rámci trestího řízeí, občaského soudího řízeí a soudího řízeí správího je osobám bez platého osvědčeí fyzické osoby umožěpřístup k utajovaé iformaci za účelem uplatěí jejich práv a plěí poviostí v těchto řízeích. Podmíky a výčet osob, kterých týká taková možost, jsou staovey Trestím řádem, Občaským soudím řádem a Soudím řádem správím. Přístup k utajovaé iformaci je i v těchto případech umožě a základě poučeí, které musí obsahovat spisové ozačeí věci, která je předmětem řízeí a poučeí o tom, že údaje o osobách zvláštím přístupem jsou evidováy NBÚ. Poučeí provede te, o kom tak staoví Trestí řád, Občaský soudí řád ebo Soudí řád správí, a současě s fyzickou osobou je i podepisuje. Ad 3) Přístup k utajovaé iformaci a základě uzáí bezpečostího oprávěí vydaého úřadem cizí moci ( 62 zákoa) Na základě žádosti fyzické osoby provede NBÚ uzáí cizího bezpečostího oprávěí. Jedá opřípady, kdy to umožňuje meziárodí smlouva, kterou je ČR vázáa, ebo kdy je uzáí v souladu zahraičě politickými a bezpečostími zájmy ČR. Na toto uzáí eí práví árok. Je uté přiložit úředí překlad bezpečostího oprávěí ebo jeho ověřeou kopii, žádost musí obsahovat také důvod, proč má být uzáí provedeo, a dobu, a jakou má být provedeo. Pokud je bezpečostí oprávěí uzáo, odpovědá osoba provede poučeí fyzické osoby. Ad 4) Jedorázový přístup k utajovaé iformaci ( zákoa) NBÚ může ve výjimečých a odůvoděých případech vydat souhlas s jedorázovým přístupem k utajovaé iformaci o jede stupeň vyšším, ež a který je vydáo platé osvědčeí fyzické osoby, 11

12 ejdéle však a dobu 6 měsíců; jedorázový přístup elze umožit k utajovaé iformaci stupě PŘÍSNĚ TAJNÉ. Jedorázový přístup tedy může být uděle pouze pro přístup k utajovaé iformaci stupě utajeí Tajé. Žádost o jedorázový přístup je vždy pímá, podepisuje ji odpovědá osoba a obsahuje zdůvoděí potřeby jedorázového přístupu, ozačeí oblasti utajovaých iformací, ke kterým má být přístup umožě a požadovaou dobu jedorázového přístupu. Přílohou žádosti musí být kopie osvědčeí fyzické osoby. Téže osobě lze souhlas udělit je jedou a eí a ěj práví árok. V kladém případě je souhlas vydá ejpozději do 5 dů. Pokud je souhlas uděle, odpovědá osoba provede poučeí fyzické osoby. BEZPEČNOSTNÍ ZPŮSOBILOST Bezpečostí řízeí týkající bezpečostí způsobilosti fyzických osob (dále je bezpečostí řízeí ) provádí u fyzických osob, které budou vykoávat čiost, jejímž zeužitím by mohlo dojít k ohrožeí zájmu České republiky tzv. citlivou čiost. Citlivá čiost je staovea zvláštími právími předpisy. Citlivou čiost může vykoávat pouze osoba bezpečostě způsobilá, která je držitelem platého dokladu o bezpečostí způsobilosti (dále je doklad ) ebo platého osvědčeí fyzické osoby. Bezpečostí řízeí lze provádět pouze a základě pímého souhlasu osoby stvrzeého jejím podpim. Teto souhlas je dle zákoa vyjádře podpim osoby v žádosti o vydáí dokladu, kterou osobě podává. Žádost musí obsahovat pímé zdůvoděí výkou citlivé čiosti potvrzeé odpovědou osobou. V ásledující tabulce jsou uvedey podmíky, které musí fyzická osoba splňovat, aby mohla vykoávat citlivou čiost: PODMÍNKY Způsobilost k právím úkoům Věk miimálě 18 let Bezúhoost Osobostí způsobilost Spolehlivost DOKLAD ANO ANO ANO ANO ANO Citlivé čiosti, pro jejichž výko musí fyzická osoba splňovat podmíku bezpečostí způsobilosti, jsou staovey těmito předpisy: záko č. 38/1994 Sb., o zahraičím obchodu s vojeským materiálem a o doplěí zákoa č. 455/ 1991 Sb., (živosteský záko) ve zěí pozdějších předpisů a zákoa č. 140/ 1961 Sb. (trestí záko) ve zěí pozdějších předpisů, záko č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderé eergie a ioizujícího zářeí (atomový záko) aozměě ěkterých zákoů, vezěí pozdějších předpisů, záko č. 310/2006 Sb., o akládáí s ěkterými věcmi využitelými k obraým a bezpečostím účelům a území ČR aozměě ěkterých zákoů (záko o akládáí s bezpečostím materiálem), záko č. 61/1988 Sb., o horické čiosti, výbušiách a o státí báňské správě. Problematiku bezpečostí způsobilosti upravují ustaoveí zákoa. Od k žádosti o vydáí dokladu epřikládá výpis z Rejstříku trestů ( 99 odst. 2 písm. e) zákoa). U cizích státích příslušíků však adále zůstává poviost doložit doklad obdobý výpisu z evidece Rejstříku trestů státu, jehož je státím občaem, jakož i států, v ichž ciziec pobýval v posledích 2 letech epřetržitě po dobu delší ež 6 měsíců, který esmí být starší 3 měsíců. Jak požádat o vydáí dokladu o bezpečostí způsobilosti Podle zákoa je za podáí žádosti o vydáí dokladu o bezpečostí způsobilosti odpovědý žadatel, jakožto účastík řízeí. 12

13 Žádost lze podat osobě (možost objedat a tel.č ) v podatelě sídla NBÚ v úředích hodiách ebo zaslat poštou a jeho adresu. Osobí podáí je pro žadatele výhodější, protože pracovíci NBÚ mu mohou pomoci odstrait formálí edostatky v žádosti a místě a současě vyhotovit kopie ebo provést ověřeí přieých kopií z pímostí dosvědčujících správost údajů v dotazíku, které mají být součástí žádosti (viz íže bod 5), a které žadatel přie v origiále. Žadateli je také vydáo potvrzeí o převzetí žádosti. Prostředictvím iformačího systému datových schráek lze doručit NBÚ elektroickou podobu dotazíku fyzické osoby, popř. ověřeé kopie pímostí dosvědčujících správost údajů uvedeých v dotazíku, avšak je v případě, že dokumet, který tuto pímost obsahuje, byl kovertová staoveým subjektem ve smyslu zákoa č. 300/2008 Sb. Žádost, listiá podoba dotazíku a všechy ostatí soušásti žádosti jsou však i v tomto případě podáváy stadardím způsobem osobí podáí a podatelě NBÚ, poštoví přeprava. Upozorňujeme, že pokud žadatel při osobím podáí předloží pouze origiály pímostí bez připraveých kopií, může doba potřebá pro vyřízeí přijetí žádosti a podatelě z důvodu vyhotovováí kopií a jejich ověřováí a místě prodloužit. V případě podáí žádosti poštou musí vždy jedat o úředě ověřeé kopie. V případě předložeí pímostí v cizím jazyce musí být tyto předložey v origiále a současě v úředě ověřeém překladu do jazyka českého. Podkladové materiály, které je fyzická osoba povia předložit: 1. žádost o vydáí dokladu obsahující pímé zdůvoděí výkou citlivé čiosti; žádost musí být potvrzea odpovědou osobou, 2. vyplěý dotazík v listié i elektroické podobě a techickém osiči dat (soubor výhradě ve formátu *.ZFO ebo *.XML a disketě, CD, flash disku), jehož přílohou je i prohlášeí o způsobilosti k právím úkoům a prohlášeí o osobostí způsobilosti (podrobý ávod, jak vyplit dotazík, alezete a způsobilost/jak požádat o vydáí dokladu o bezpečostí způsobilosti), 3. fotografie 35 x 45 mm, 4. u cizích státích příslušíků doklad obdobý výpisu z evidece Rejstříku trestů státu, jehož je státím občaem, jakož i států, v ichž ciziec pobýval v posledích 2 letech epřetržitě po dobu delší ež 6 měsíců, který esmí být starší 3 měsíců, 5. origiály ebo úředě ověřeé kopie pímostí dosvědčujících správost údajů uvedeých v dotazíku: rodý ebo křestí list, potvrzeí zaměstavatele o příjmech s uvedeím jejich výše, v případě jiého druhu příjmu daňové přizáí (musí být ověřeo příslušým fiačím úřadem, epostačuje kopie s podacím razítkem podately příslušého fiačího úřadu může být ahrazeo též apř. výpim údajů daě z příjmu fyzických osob příslušého fiačího úřadu) ebo jiý doklad potvrzující teto příjem, a to 5 let zpětě v případě prví žádosti ebo za období, které uplyulo od posledího předložeí těchto dokladů v bezpečostím řízeí, má-li fyzická osoba vykoávat citlivou čiost i po skočeí platosti stávajícího dokladu (apř. vpřípadě podpory v ezaměstaosti potvrzeí příslušého úřadu práce, dále potvrzeí o rodičovském příspěvku, sociálím příspěvku, zaopatřovacím příspěvku, dávkách pěstouské péče, porodém, pohřebém, vdovském důchodu, příspěvku a bydleí, odchodém, příspěvku za službu, rozhodutí o výši přídavku a dítě, pokud je již žadateli vypláce, rozhodutí o sociálích dávkách, které jsou přizáy v případě eposkytutí podpory v ezaměstaosti, rozsudek o schváleí dohody rodičů o výši výživého a děti, v případě prodeje emovitosti smlouvu o prodeji vše za posledích 5 let), doklady o právech třetích osob zatěžujících vlastictví žadatele (apř. smlouva o úvěru, leasigová, hypotečí smlouva, smlouva o ručitelském závazku (pouze v případě, že ručitel stal dlužíkem a je povie závazek uhradit), případě výpisy z úvěrových účtů (pokud je v ich uvedea celková původí výše úvěru), v případě zástavího práva k emovitosti výpis z katastru emovitostí ebo smlouvu o zřízeí zástavího práva k emovitosti, rozsudek o schváleí dohody rodičů o výši výživého a děti ), rozhodutí orgáů čiých v trestím řízeí ve věcech trestích (apř. useí o zahájeí/ zastaveí trestího stíháí, obžaloba, trestí příkaz, rozsudek ), doklady dokumetující rozdíl mezi zápim ve veřejém zamu soudu ebo jiého státího orgáu a skutečostí (apř. doklad o přerušeí, ukočeí podikatelské čiosti, zápis z valé hromady v případě vziku/záiku čleství ve statutárím orgáu, a to pokud tato skutečost eí zapsáa ve veřejě dostupé databázi Registru živosteského podikáí 13

14 (RŽP), Registru ekoomických subjektů (ARES), Obchodím rejstříku, pokud fyzická osoba abyla emovitost a dosud ebyl provede zápis do katastru emovitostí, je třeba doložit abývací listiu (apř. kupí, darovací smlouvu ), rozhodutí příslušého orgáu o ařízeí výkou rozhodutí (apř. exekuce ). Podáí druhé a další žádosti dle zákoa č. 412/2005 Sb. Má-li fyzická osoba vykoávat citlivou čiost i bezprostředě po skočeí doby platosti dokladu, je povia požádat NBÚ o vydáí ového dokladu ejméě 3 měsíce před skočeím platosti dokladu dosavadího. Podkladové materiály, které je fyzická osoba povia předložit při podáí druhé a další žádosti dle zákoa č. 412/2005 Sb.: 1. žádost o vydáí dokladu obsahující pímé zdůvoděí výkou citlivé čiosti; žádost musí být potvrzea odpovědou osobou, 2. vyplěý dotazík v listié i elektroické podobě a techickém osiči dat (soubor výhradě ve formátu *.ZFO ebo *.XML a disketě, CD, flash disku), jehož přílohou je i prohlášeí o způsobilosti k právím úkoům a prohlášeí o osobostí způsobilosti s tím, že v dotazíku vyplňují pouze bod 1 základí idetifikačí údaje, bod 2 adresa trvalého pobytu a bod 3 adresa pro účely doručováí a dále je změy, které v dalších položkách uvedeých v dotazíku astaly po podáí žádosti ebo od aposledy ozámeé změy příslušé položky dotazíku. Změy údajů, u ichž tak staoví práví předpisy vyhláška č. 527/2005 Sb., o persoálí bezpečosti, musí být doložey origiály ebo úředě ověřeými kopiemi pímostí, 3. fotografie 35 x 45 mm. Doklad o bezpečostí způsobilosti (platost, záik platosti, výměa) Doklad je veřejou listiou. Platost dokladu je 5 let od data vydáí. Toto týká rověž dokladů vydaých před , které byly k tomuto datu platé. Bez ohledu a datum platosti vyzačeé a takových veřejých listiách, mají tyto doklady platost 5 let od data vydáí, které je a ich vyzačeo (apř. doklad s datem vydáí , s původí dobou platosti do , je platý do ). Platost dokladu zaiká: 1. uplyutím doby platosti dokladu, úmrtím fyzické osoby ebo byla-li prohlášea za mrtvou, 2. zrušeím platosti (dem vykoatelosti rozhodutí NBÚ o zrušeí jeho platosti), 3. jeho odcizeím ebo jeho ztrátou, 4. poškozeím (majícím za ásledek ečitelost údajů, porušeí celistvosti), ohlášeím změ údajů věm uvedeých. Vpřípadech záiku platosti dokladu podle bodu 2 a 4 má fyzická osoba poviost vrátit doklad NBÚ do 5 dů ( 87 odst. 1 písm. a) zákoa). V případě odcizeí ebo ztráty dokladu má fyzická osoba poviost eprodleě ozámit tuto skutečost ( 87 odst. 1 písm. b) zákoa). Porušeím těchto poviostí, mezi ěž patří i poviosti ozámit změu údajů uvedeých v dokladu, fyzická osoba dopouští přestupku, za který lze uložit pokutu do ,- Kč ( 152 zákoa). Vpřípadech záiku platosti dokladu podle bodu 3 a 4 vydá NBÚ a základě pímé žádosti do 5 dů od doručeí žádosti ový doklad ( 85 odst. 4 zákoa). Jestliže pímá žádost ebude podáa a NBÚ ový doklad tedy evydá, fyzická osoba eí považováa za držitele dokladu. Platost dokladu ezaiká jiým ež výše uvedeým způsobem, tz. edochází k záiku platosti apř. ukočeím pracovího/služebího poměru ebo zasláím platého dokladu zpět NBÚ ai ukočeím výkou citlivé čiosti. Jak a kdy ozamovat změy Změy, které má fyzická osoba poviost NBÚ eprodleě ozámit, jsou: změy v žádosti o vydáí dokladu, v prohlášeí o způsobilosti k právím úkoům, v prohlášeí o osobostí způsobilosti a v dotazíku. 14

15 Výjimku při ozámeí změ v dotazíku tvoří ásledující položky: u položky ročí příjmy po splěí daňových poviostí poviost ozámit změy zde eexistuje, aktuálí zůstatek, uvedeá v části fiace poviost ozámit změy zde eexistuje, Fiačí pohledávky a Fiačí závazky poviost ozámit změy astae, pokud dojde ke vziku fiačí pohledávky ebo závazku ebo jejich součtu v částce přesahující trojásobek pravidelého čistého měsíčího příjmu daé fyzické osoby ebo jeho ekvivaletu v cizí měě. Upozorěí Vzhledem ke skutečosti, že je poviostí ozámit i změy v žádosti o vydáí dokladu, je uté, pokud dojde ke změě zaměstáí, kde bude fyzická osoba i adále vykoávat citlivou čiost, ozámit i ovou odpovědou osobu. V případě, že dojde ke změě zaměstáí a v ovém zaměstáí fyzická osoba citlivou čiost vykoávat ebude, je uté NBÚ ozámit, že dosavadí odpovědá osoba již odpovědou osobou eí (apř. fyzická osoba ukočí pracoví poměr u ČEZ a.s. a v ovém zaměstáí ebude adále vykoávat citlivou čiost odpovědá osoba ČEZ a.s, již eí odpovědou osobou ebo fyzická osoba ukočí pracoví poměr u ČEZ a.s. a astoupí do pracovího poměru ke společosti Česká zbrojovka a.s., kde bude i adále vykoávat citlivou čiost odpovědá osoba společosti Česká zbrojovka a.s. je ovou odpovědou osobou). Kdo a kdy má poviost ozámit změy? fyzická osoba, která podala žádost o vydáí dokladu a probíhá k í bezpečostí řízeí ( 103 odst. 2 zákoa), fyzická osoba, která je držitelem platého dokladu a to eprodleě (jedá o právě eurčitý pojem, tz. jakmile jí to okolosti dovolí a zároveň bez eopodstatěého odkladu). Upozorěí: Přechodá ustaoveí zákoa č. 412/2005 Sb. eupravují poviost držitelů dokladu ozámit změy, pokud podali žádost podle zákoa č. 148/1998 Sb. Případé ozámeí změ ze stray takových osob icméě eí v rozporu zákoem č. 412/2005 Sb. Jakou formu má ozámeí změ mít? Záko v tomto ohledu estaovuje žádá omezeí. Ozámeí změ lze tedy učiit volě formulovaým prohlášeím, využitím příslušé části dotazíku apod. Jakým způsobem ozámit změy? pímě poštou (P.O.BOX 49, Praha 56, PSČ 15006), elektroickou cestou zaručeým elektroickým podpim osobím podáím a podatelě NBÚ (Na Popelce 2/16, Praha 5 - Košíře), Úředí hodiy podately Podělí a středa: 8:00-17:00 Úterý a čtvrtek: 8:00-15:00 Pátek: 8:00-12:00 prostředictvím další osoby, která příslušé pímosti předá a podatelu NBÚ, prostředictvím iformačího systému datových schráek (ID NBÚ h93aayw) s tím, že v datové zprávě je vhodé do pole Věc uvést Bezpečostí řízeí hlášeí změ elektroickou cestou bez elektroického podpisu lze ozámeí změ učiit, ale zároveň musí být učiěo i jedou z výše uvedeých možostí. Z ozámeí změ musí být patré, kdo jej čií (jeho jméo a příjmeí, datum arozeí, případě místo trvalého pobytu), čeho týká. Dále musí obsahovat ozačeí orgáu, jemuž je určeo (NBÚ) a podpis osoby, která změy ozamuje. 15

16 Jakou sakci lze uložit za esplěí poviosti ozámit změy? do Kč Neozámeí změy může být NBÚ rověž vyhodoceo jako egativí okolost ve smyslu 84 odst. 3 zákoa, což má za ásledek evyhověí žádosti o vydáí dokladu, resp. zrušeí platosti existujícího dokladu. Rozklad OPRAVNÉ PROSTŘEDKY Proti rozhodutí NBÚ vydaému v bezpečostím řízeí má účastík řízeí právo podat rozklad, pokud tohoto práva po doručeí rozhodutí pímě evzdal ebo pokud záko estaoví jiak ( 125 zákoa). Rozklad lze podat proti těmto rozhodutím NBÚ: 1. rozhodutí NBÚ o evydáí osvědčeí fyzické osoby, dokladu ( 121 odst. 2 zákoa), 2. rozhodutí NBÚ o zrušeí platosti osvědčeí fyzické osoby, dokladu ( 121 odst. 3 zákoa), 3. rozhodutí NBÚ o zastaveí řízeí ( 113 odst. 1 písm. c), d) a h) zákoa), 4. rozhodutí NBÚ o rozkladu ( 128 a 129 zákoa), 5. opravé rozhodutí NBÚ ( 122 odst. 6 zákoa). Rozklad podává u NBÚ do 15 dů ode de doručeí rozhodutí ( 126 odst. 1 zákoa). Rozklad lze poslat poštou, prostředictvím iformačího systému datových schráek, elektroicky zaručeým elektroickým podpim, ebo doručit osobě do podately NBÚ. Pokud účastík řízeí lhůtu k podáí rozkladu zmešká ze závažých důvodů, může NBÚ požádat o její promiutí, a to do 15 dů ode de, kdy příčia zmeškáí pomiula. Podmíkou však je, aby spolu s žádostí o promiutí lhůty byl podá i samotý rozklad. Náležitosti rozkladu ( 127 zákoa): 1. idetifikace účastíka řízeí jméo, příjmeí a rodé číslo, 2. adresa trvalého pobytu, případě adresa pro doručováí, 3. datum a podpis fyzické osoby, 4. ozačeí rozhodutí proti ěmuž je rozklad podává (tj. číslo jedací a datum jeho vydáí), 5. čeho účastík řízeí domáhá (tj. apř. vydáí osvědčeí, dokladu ebo zrušeí apadeého rozhodutí, případě pokračováí v řízeí), 6. důvody, pro ěž je apadeé rozhodutí esprávé, případě v čem účastík řízeí spatřuje rozpor s právími předpisy (tj. účastík řízeí kokrétě popíše, z jakých důvodů s apadeým rozhodutím esouhlasí). Je třeba upozorit, že pokud rozklad emá předepsaé áležitosti, je účastík řízeí pímě vyzvá k odstraěí edostatků a řízeí je přerušeo ( 112 odst. 1 písm. b) zákoa), pokud účastík řízeí edostatky eodstraí, řízeí o rozkladu může být zastaveo. Postup při rozhodováí o rozkladu Podaým rozkladem ejprve zabývá NBÚ, tj. te orgaizačí celek NBÚ, který apadeé rozhodutí vydal. NBÚ postupuje ásledujícím způsobem: 1. pokud je rozklad podle zákoa epřípustý ebo byl podá po uplyutí lhůty, NBÚ jej zamíte rozhodutím, proti ěmuž lze dále podat rozklad ( 128 zákoa), 2. shledá-li pro to důvody, vyhoví NBÚ rozkladu v plém rozsahu a apadeé rozhodutí zruší (tzv. autoremedura); proti takovému rozhodutí lze opět podat rozklad ( 129 odst. 1 a 2 zákoa), 3. pokud NBÚ erozhode ai jedím z výše uvedeých způsobů, předloží rozklad spolu svým staoviskem a veškerým spisovým materiálem do 15 dů od doručeí řediteli NBÚ ( 129 odst. 3 zákoa). Ředitel NBÚ rozhoduje o rozkladu a základě ávrhu rozkladové komi ( 130 zákoa), a to ve lhůtě 3měsíců ode de jeho doručeí ( 131 odst. 6 zákoa). Ředitel NBÚ rozhode jedím z ásledujících způsobů: 1. jsou-li dáy důvody podle 113 zákoa, ředitel NBÚ řízeí zastaví (apř. účastík řízeí vzal rozklad zpět), 16

17 2. shledá-li pro to důvody, ředitel NBÚ rozkladu proti rozhodutí o zrušeí platosti osvědčeí dokladu vyhoví a apadeé rozhodutí zruší ( 131 odst. 2 zákoa); spolu s rozhodutím o rozkladu účastíku řízeí zasílá zpět osvědčeí, jehož platost oboví dem práví moci rozhodutí o rozkladu (tj. dem doručeí) 132 zákoa; řízeí o zrušeí platosti osvědčeí, dokladu dle 101 zákoa pokračuje, 3. shledá-li pro to důvody, ředitel NBÚ rozkladu vyhoví, apadeé rozhodutí zruší a věc vrátí NBÚ k ovém projedáí a rozhodutí, pokud byl výrok apadeého rozhodutí vydá v rozporu s právími předpisy, ebo je jiak esprávý ebo je zjištěo, že po vydáí apadeého rozhodutí astaly skutečosti, které mají vliv a rozhodutí ( 131 odst. 3 zákoa), 4. v případě, že ředitel NBÚ erozhode zastavit řízeí či vyhovět rozkladu, rozklad zamíte a apadeé rozhodutí potvrdí ( 131 odst. 4 zákoa). Žaloba Proti rozhodutí ředitele NBÚ o rozkladu lze podat žalobu dle zákoa č. 150/2002 Sb., soudího řádu správího. Proti rozhodutí ředitele NBÚ o zastaveí řízeí lze podat žalobu pouze v případě, kdy je podle 113 odst. 4 zákoa proti důvodu zastaveí řízeí přípustý rozklad (tj. 113 odst. 1 písm. c), d) a h) zákoa). Žaloba podává ve lhůtě 30 dů ode de doručeí apadeého rozhodutí, a to příslušému krajskému soudu rozhodujícímu ve správím soudictví tj. Městskému soudu v Praze ( 133 odst. 1 zákoa). Komuikace prostředictvím iformačího systému datových schráek obecě De 1. červece 2009 abyl účiosti záko č. 300/2008 Sb., o elektroických úkoech a autorizovaé koverzi dokumetů (dále je záko č. 300/2008 Sb. ). Teto záko zavádí ovou poviost orgáu veřejé moci (dále je OVM ), tedy i NBÚ, doručovat prostředictvím iformačího systému datových schráek (dále je ISDS ) s ostatími OVM a právickými osobami (dále je PO ) a dále s těmi fyzickými osobami (dále je FO ) a podikajícími fyzickými osobami (dále je PFO ), které mají datovou schráku zřízeu a zpřístupěu. Komuikace cestou ISDS má stejé práví důsledky jako komuikace listiá. Prostředictvím ISDS jsou odesíláy a přijímáy datové zprávy (dále je DZ ), jejichž součástí je dokumet esoucí samotou iformaci (dožádáí apod.). Pokud ebyl dokumet doruče osobě v listié podobě ebo eí přístupá datová schráka, je dokumet odeslá v listié podobě prostředictvím držitele poštoví licece. Umožňuje-li to povaha dokumetu, OVM (NBÚ) jej doručuje jiému OVM prostředictvím ISDS, pokud edoručuje a místě (apř. osobím předáím). Umožňuje-li to povaha dokumetu a má-li PO zpřístupěu, FO ebo PFO zřízeu a zpřístupěu svou datovou schráku, OVM (NBÚ) doručuje dokumet této osobě prostředictvím ISDS, pokud edoručuje veřejou vyhláškou ebo a místě. Dokumet, který byl dodá do datové schráky, je doruče adresátovi (FO, PFO, PO) okamžikem, kdy do datové schráky přihlásí osoba, která má s ohledem a rozsah svého oprávěí přístup k dodaému dokumetu. Nepřihlásí-li tato osoba do datové schráky ve lhůtě 10 dů ode de, kdy byl dokumet dodá do ISDS, považuje teto dokumet za doručeý posledím dem této lhůty. Doručováí OVM prostředictvím ISDS také epoužije, pokud je z bezpečostích důvodů zavedea jiá forma elektroické komuikace. FO, PFO, PO může provádět úko (doručeí dokumetu) vůči OVM (NBÚ), má-li zpřístupěu svou datovou schráku a umožňuje-li to povaha tohoto úkou, prostředictvím ISDS. Úko učiěý touto osobou prostředictvím ISDS má stejé účiky jako úko učiěý v listié podobě a podepsaý. Pro zasíláí dokumetů NBÚ prostředictvím ISDS doporučujeme zvolit formát PDF (ideálě PDF/A-1a), který zaručuje optimálí způsob evidece a zpracováí v iformačích systémech NBÚ. Pro převod elektroických dokumetů do formátu PDF před jejich vložeím do datové zprávy můžete využít i bezplaté programy jako apříklad PDF Creator ( ebo DoPdf ( Uživatelé Liuxu mohou využít přímo export do formátu PDF v kacelářské aplikaci 17

18 OpeOffice.org ebo jié, případě si doistalovat svobodý balíček cups-pdf pro tisk z libovolé aplikace do virtuálí PDF tiskáry. NBÚ samozřejmě přijímá i adále všechy ostatí formáty dokumetů, které umožňuje příslušá v současé době platá legislativa, upravující podmíky používáí ISDS. Dokumety odesílaé a přijímaé v rámci bezpečostího řízeí Odesíláí a přijímáí dokumetů v rámci bezpečostího řízeí prostředictvím ISDS vedle výše popsaých skutečostí řídí ásledujícími okolostmi: dokumet musí splňovat áležitosti staoveé zákoem č. 412/2005 Sb. origiály přijímaých i odesílaých dokumetů musí být podepsáy zaručeým elektroickým podpim jejich autora, pokud te eí současě držitelem datové schráky. Tam, kde je vyžadováa ověřeá kopie pímosti, musí být dokumet, který ji obsahuje, odesílatelem kovertová, což je úko prováděý podle zákoa č. 300/2008 Sb., staoveými subjekty (obdoba ověřeí pímosti a matrice). Pokud ebudou mít origiály dokumetů a ověřeé kopie pímostí tyto áležitosti, budou přijímáy pouze v listié podobě. Komuikace v listié podobě adále probíhá s účastíkem řízeí, držitelem osvědčeí fyzické osoby, dokladu o bezpečostí způsobilosti v případě: podáí žádosti o vydáí osvědčeí fyzické osoby, žádosti o vydáí dokladu o bezpečostí způsobilosti, prostředictvím ISDS lze postoupit NBÚ elektroickou podobu dotazíku, popř. ověřeé kopie pímostí dosvědčujících správost údajů uvedeých v dotazíku, avšak je v případě, že dokumet, který tuto pímost obsahuje, byl kovertová staoveým subjektem ve smyslu zákoa č. 300/2008 Sb.. Žádost, listiá podoba dotazíku a všechy ostatí součásti žádosti jsou však i v tomto případě podáváy stadardím způsobem - osobí podáí a podatelě NBÚ, poštoví přeprava. vydáí osvědčeí fyzické osoby, dokladu o bezpečostí způsobilosti fyzické osoby, osvědčeí fyzické osoby pro cizí moc (včetě průvodích dokumetů), vráceí osvědčeí fyzické osoby, dokladu o bezpečostí způsobilosti fyzické osoby, osvědčeí fyzické osoby pro cizí moc NBÚ. Při komuikaci prostředictvím iformačího systému datových schráek (ID NBÚ h93aayw) v oblasti bezpečostího řízeí o vydáí osvědčeí fyzické osoby, dokladu o bezpečostí způsobilosti, je vhodé uvádět, v datové zprávě v poli Věc Bezpečostí řízeí. V případě, že reagujete a pímost NBÚ (dožádáí, sděleí, ozámeí, rozhodutí...), je vhodé uvádět také číslo jedací, kterým byla tato pímost ozačea (apř /2009-NBÚ/P, / 2009-NBÚ/E,...). Číslo jedací doporučujeme uvést rověž do pole Věc (apř. Bezpečostí řízeí č.j /2009-nbú/p...). 18

19 PRŮMYSLOVÁ BEZPEČNOST

20 KAP. 1 INFORMACE K ZÁKONU Č. 412/2005 SB. 1. Podikatel a bezpečostí řízeí 2. Žádost podikatele 3. Dotazík podikatele 4. Pímosti k ověřeí splěí podmíek pro vydáí osvědčeí podikatele 5. Bezpečostí dokumetace podikatele 6. Podáí žádosti podikatele a Úřad 7. Poviosti podikatele hlásit změy před vydáím osvědčeí podikatele 8. Poviosti podikatele hlásit změy po vydáí osvědčeí podikatele 9. Jedorázový přístup podikatele k utajovaé iformaci 10. Osvědčeí podikatele pro cizí moc 11. Uzáí bezpečostího oprávěí vydaého úřadem cizí moci 12. Iformace k odpovědé osobě 13. Novely zákoa č. 412/2005 Sb. 14. Iformace o vydáí (výměě) osvědčeí podikatele při záiku platosti osvědčeí podikatele zdůvodu odcizeí, ztráty, poškozeí ebo změy údajů 1. PODNIKATEL A BEZPEČNOSTNÍ ŘÍZENÍ Na základě ustaoveí 15 zákoa č. 412/2005 Sb., o ochraě utajovaých iformací a o bezpečostí způsobilosti, ve zěí pozdějších předpisů (dále je záko č. 412/2005 Sb. ) lze podikateli umožit přístup k utajovaé iformaci, jestliže jej ezbytě potřebuje k výkou své čiosti a je držitelem platého osvědčeí podikatele podle 54 zákoa č. 412/2005 Sb. příslušého stupě utajeí, pokud záko č. 412/2005 Sb. estaoví jiak. Kdo je účastíkem bezpečostího řízeí v oblasti průmyslové bezpečosti? Účastíkem bezpečostího řízeí je podle 92 písm. b) zákoa č. 412/2005 Sb. podikatel, který žádá o vydáí osvědčeí podikatele. Ustaoveí 2 odst. 2 zákoa č. 513/1991 Sb., obchodí zákoík, vymezuje okruh podikatelů, kteří mohou podat žádost podikatele podle 96 zákoa č. 412/2005 Sb. Upozorěí: Orgaizačí složka podiku (tuzemského i zahraičího) emůže být samostatě účastíkem bezpečostího řízeí o vydáí osvědčeí podikatele, eboť emá právo vystupovat v právích vztazích svým jméem a a vlastí odpovědost a z práv a poviostí týkajících orgaizačí složky je zavázáa příslušá osoba, která orgaizačí složku podiku zřídila. Způsobilost být účastíkem řízeí má proto pouze tato osoba (viz Šteglová, Plíva, Tomsa a kol.: Obchodí zákoík kometář, z judikatury k ustaoveí 7, judikát SJ 4/2000). V bezpečostím řízeí jedá a pímosti vyhotovují v českém jazyce, pokud ejde o výko práv příslušíka árodostí mešiy podle zvláštího právího předpisu 1 ). Pímosti vyhotoveé v cizím jazyce musí účastík bezpečostího řízeí předložit v origiálím zěí a současě vúředě ověřeém překladu do jazyka českého. Rozhodutí podat žádost o vydáí osvědčeí podikatele (dále je žádost ) je plě v kompeteci statutárího orgáu. V praxi teto případ astae obvykle a základě obchodího kotaktu, apříklad jedáí s cílem uzavřít kupí smlouvu ebo smlouvu o dílo s istitucí ebo obchodím parterem, který požaduje, aby podikatel byl držitelem platého osvědčeí podikatele, protožepři plěí podmíek smlouvy bude zamovat s utajovaými iformacemi, utajovaé iformace mu budou poskytováy ebo u ěho budou utajovaé iformace vzikat. Podle způsobu, jakým bude podikatel k utajovaým iformacím přistupovat, mohou astat dvě variaty přístupu k utajovaé iformaci, v 20 odst. 1 zákoa č. 412/2005 Sb. ozačovaé jako formy přístupu podikatele k utajovaé iformaci. Podikatel má podle tohoto ustaoveí přístup k utajovaé iformaci: a. která u ěho vziká, ebo je mu poskytuta, ebo b. která u ěho evziká, ai mu eí poskytováa, ale ke které mají přístup zaměstaci podikatele 1 ) Záko č. 273/2001 Sb., o právech příslušíků árodostích meši a o změě ěkterých zákoů, vezěí zákoa č. 320/2002 Sb. 20

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2014-6 16. 4. 2014 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

VĚSTNÍK NÁRODNÍHO BEZPEČ NOSTNÍHO ÚŘ ADU

VĚSTNÍK NÁRODNÍHO BEZPEČ NOSTNÍHO ÚŘ ADU VĚSTNÍK NÁRODNÍHO BEZPEČ NOSTNÍHO ÚŘ ADU 2/2009 ŘÍJEN PRAHA 2009 Věstník Národního bezpečnostního úřadu Vydavatel: Národní bezpečnostní úřad Adresa redakce: Národní bezpečnostní úřad, Na Popelce 2 /16,

Více

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná Výročí zpráva fodů společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. - eauditovaá Obsah 1. Účetí závěrka: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2015-06 2. 3. 2015 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

Smlouva o systemove podpore a servisu IS EU Extranet er - RESORT-N MF

Smlouva o systemove podpore a servisu IS EU Extranet er - RESORT-N MF Cislo smlouvy MF 332/029/2012 Toto cislo uuadejte pri faktura ci C. J. Poskytovatele: MFIN.4.62.S.o3_2012..^ Smlouva o systemove podpore a servisu IS EU Extraet er - RESORT-N MF ve smyslu ustaovei 536

Více

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky,

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky, Výročí zpráva 2O13 z z z Úvodí slovo geerálího ředitele Vážeí parteři České exportí baky, jistě jste již zazameali, že ai miulý rok ebyl pro baku lehký. Věřím však, že většia z vás pochopila pravou podstatu

Více

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s.

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s. Základí údaje Vzik společosti 29.9.1997 Obchodí ázev HYDRA a.s. Sídlo: Na Zámecké 1518, 140 00 Praha 4 IČO/DIČ 25610562 / CZ25610562 Předmět podikáí Výroba kodezátorů Provozovy: Průmyslová 1110, Jičí Hradecká

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Mezinárodní konferen. 19. - 21. října 2011. Hotel Kurdějov Kurdějov 86 693 01 Kurdějov Česká republika www.hotelkurdejov.

Mezinárodní konferen. 19. - 21. října 2011. Hotel Kurdějov Kurdějov 86 693 01 Kurdějov Česká republika www.hotelkurdejov. ce Meziádí kofere h suvi ýc st e jů zd í vá Využí 19. - 21. říja 2011 Hotel Kurdějov Kurdějov 86 693 01 Kurdějov Česká republika www.hotelkurdejov.cz ORGANIZÁTOŘI Horí Nová Ves 108 507 81 Lázě Bělohrad

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2011 číslo 3 ročík 11 Vrozeé vývojové vady uropoetického traktu Základí vyšetřeí fukcí uropoetického traktu Nejčastější kýly v dětském

Více

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v 23 výročí zpráva Od druhé poloviy 9. let je PASSERINVEST GROUP jako ivestor a developer spojová převážě s BB Cetrem v Praze 4 Michli, které je jedím z ejvětších a ejúspěšějších developerských projektů

Více

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK)

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK) Systém itralaboratorí kotroly kvality v kliické laboratoři (SIKK) Doporučeí výboru České společosti kliické biochemie ČLS JEP Obsah: 1. Volba systému... 2 2. Prováděí kotroly... 3 3. Dokumetace výsledků

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost říje 2008 číslo 8 ročík 8 Přehled terapie revmatických oemocěí u dětí Primárí systémové vaskulitidy u dětí Nadměrá kloubí volost u dětí A Té

Více

OBSAH. Rozklad... 64 Žaloba... 66

OBSAH. Rozklad... 64 Žaloba... 66 OBSAH Personální bezpečnost Personální bezpečnost... 4 Bezpečnostní způsobilost Bezpečnostní způsobilost... 22 Průmyslová bezpečnost Průmyslová bezpečnost... 34 Abecední seznam podnikatelů, kterým bylo

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

ZPRAVODAJ 11-12. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

ZPRAVODAJ 11-12. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZPRAVODAJ Obce Všemyslice registrová u MK ČR pod č. 19860 11-12 2013 i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 11. listopadu se koalo v KD v Nezašově další zasedáí zastupitelstva obce Všemyslice za přítomosti

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2010 číslo 2 ročík 10 Problematika pohlavě přeosých ifekcí Vulvovagiitis v dětském a dorostovém věku Nepravidelosti mestruačího cyklu Charakteristika

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30,

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ateatiky a katedra ekooických studií POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA STUIJNÍ MATERIÁL LENKA LÍZALOVÁ, RAEK STOLÍN 04 Recezovali: RNr. Ig. Haa Kotoučková,

Více

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami sorpčí ProstřeDkY a ProDuktY Pro likvidaci uiklých látek Příručka Pro Preveci a HavariJí situace Při PrÁci s ebezpečými látkami záchyté ProstřeDkY / sorbety / likvidace uiklých látek všude tam, kde jsou

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

ZABEZPEČENÍ KOMUNIKACE SENZORICKÉHO SYSTÉMU

ZABEZPEČENÍ KOMUNIKACE SENZORICKÉHO SYSTÉMU Roč. 71 (2015) Číslo 2 O. Čožík, J. Kadlec: Zabezpečeí komuikace sezorického systému 1 ZABEZPEČEÍ KOMUIKACE SEZORICKÉHO SYSTÉMU Ig. Odřej Čožík 1, Doc. Ig. Jaroslav Kadlec, Ph.D. 2 Ústav mikroelektroiky;

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů Semárky, předášky, bakalářky, testy - ekoome, ace, účetctví, ačí trhy, maagemet, právo, hstore... PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cea ceých papírů Ceé papíry jsou jedím ze způsobů, jak podk může získat potřebý

Více

Model péče o duševně nemocné

Model péče o duševně nemocné Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Zázam jedáí závěrečé koferece projektu Vzděláváí odboríků, státí správy a samosprávy v oblasti trasformace istitucioálí péče o duševě emocé Praha,

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2010 číslo 9 ročík 10 Úrazy zadí uretry u dětí Možosti chirurgické léčby komplikovaých peumoií Poruchy vyprazdňováí mekoia Ivagiace

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Prof. Ig. Albert Bradáč, DrSc. STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Příspěvek vazuje publikovaý

Více

Zobrazení čísel v počítači

Zobrazení čísel v počítači Zobraeí ísel v poítai, áklady algoritmiace Ig. Michala Kotlíková Straa 1 (celkem 10) Def.. 1 slabika = 1 byte = 8 bitů 1 bit = 0 ebo 1 (ve dvojkové soustavě) Zobraeí celých ísel Zobraeí ísel v poítai Ke

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektroická publikace Metodika implemetace Průřezového tématu Evirometálí výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životí prostředí 2. Ekologické

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2007 číslo 7 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2007 číslo 7 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost září 2007 číslo 7 ročík 7 Diagostika a léčba ádorů v zadí jámě lebí Nádory III. komory a supraselárí oblasti Diagostika ádorů CNS v dětském věku

Více

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005 Patří slovo BUSINESS do zdravotictví?. 23. 6. 2005 Společost Deloitte Společost Deloitte v České republice má více ež 550 zaměstaců a kaceláře v Praze a Olomouci. Naše česká pobočka je součástí aší regioálí

Více

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy.

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy. Mazda2 Mazda2 4 Získejte to ejlepší Všestraě využitelý prostor se stylovým exteriérem. 6 Pozejte své druhé já Připravte se a zážitek z dyamické jízdy. 8 Prostor a všestraá využitelost Flexibilí ložý prostor

Více

N Příručka k softwaru

N Příručka k softwaru Důležité iformace Důležité iformace Upozorěí Teto produkt obsahuje software, který je majetkem společosti Soy a je licecová dalšími dodavateli. a používáí tohoto softwaru se vztahují podmíky licečích smluv

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

Sockelschienen-Montage. Tepelně izolační systémy Capatect. Návod k montáži 2013

Sockelschienen-Montage. Tepelně izolační systémy Capatect. Návod k montáži 2013 Sockelschiee-Motage Tepelě izolačí systémy Capatect Návod k motáži 2013 1 Předmluva Capatect je jedou z čelích začek a trhu tepelě izolačích systémů (ETICS). V tomto motážím postupu jsou popsáy jedotlivé

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. civilizační choroby. listopad 2011 číslo 9 ročník 11

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. civilizační choroby. listopad 2011 číslo 9 ročník 11 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2011 číslo 9 ročík 11 Kritické momety aktivace dětské obezity Postaveí dietologie v dětské obezitologii Pohybová aktivita v preveci

Více

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIV. BŘEZEN 2005 ZDARMA RADNICE INFORMUJE

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIV. BŘEZEN 2005 ZDARMA RADNICE INFORMUJE OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIV. BŘEZEN 2005 ZDARMA RADNICE INFORMUJE Obecí vyhlášky Obecí zastupitelstvo a svém posledím zasedáí v loňském roce de 15. 12. 2004 schválilo tři ové obecě závazé

Více

Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referenční příručka

Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referenční příručka Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referečí příručka prosiec 2002 Iformace v tomto dokumetu se mohou změit bez předchozího upozorěí. SPOLEČNOST COMPAQ COMPUTER CORPORATION NENESE ODPOVĚDNOST ZA TECHNICKÉ

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2011 číslo 1 ročík 11 Očkováí kojeců Očkováí proti peumokokům Nová doporučeí v oblasti očkováí Kotraidikace očkováí Téma čísla: očkováí

Více

VOX PEDIATRIAE ALERGIE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2008 číslo 3 ročník 8. Potravinové alergie

VOX PEDIATRIAE ALERGIE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2008 číslo 3 ročník 8. Potravinové alergie VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2008 číslo 3 ročík 8 Potraviové alergie Cizí tělesa v trávicím traktu u dětí 2. Kogres primárí péče Kazuistika: Gaucherova emoc Téma čísla:

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle Měřeí závslostí. Průběh závslost spojtá křvka s jedoduchou rovcí ( jedoduchým průběhem), s malým počtem parametrů, která v rozmezí aměřeých hodot vsthuje průběh závslost, určeí kokrétího tpu křvk (přímka,

Více

SH = BH*( 1 + i) n nebo

SH = BH*( 1 + i) n nebo PEKS 2 Literatura Syek PEK 4. vydáí Faktor času v peěžím vyjádřeí Peěží jedotka Kč přijata ebo vyplacea v růzých časových okamžicích má rozdílou hodotu. Deší korua je ceější, ež korua získaá později apř.

Více

VOX PEDIATRIAE. kožní. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2011 číslo 5 ročník 11. 5. Kongres primární péče - Kulatý stůl k ATB

VOX PEDIATRIAE. kožní. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2011 číslo 5 ročník 11. 5. Kongres primární péče - Kulatý stůl k ATB VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2011 číslo 5 ročík 11 5. Kogres primárí péče - Kulatý stůl k ATB Mikroskopické houby v pediatrii Névy Alopecie v dětském věku Téma čísla:

Více

U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D

U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D OBSAH OBSAH BEzpEčNOSTNí UpOzOrNěNí Bezpečostí pokyy 3 Tlačítka předího paelu 4 Dálkové ovládáí 6-7 Zdrojové meu 8-9 Režim tueru 10-11 Přehráváí 12-13 Režim Bluetooth 14-17

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2009. číslo 3. ročník 9. Nejčastější parazitární a mykotické infekce kůže

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2009. číslo 3. ročník 9. Nejčastější parazitární a mykotické infekce kůže VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2009 číslo 3 ročík 9 Nejčastější parazitárí a mykotické ifekce kůže Nekomplikovaé ifekce kůže a měkkých tkáí Astma brochiale v kojeeckém

Více

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne Kloováí, embryoálí kmeové buňky, aj. proč ao a proč e Doc. MUDr. Petr Hach, Csc., Em. předosta ústavu pro histologii a embryologii 1. lékařské fakulty Uiversity Karlovy v Praze Neí určeo k dalšímu šířeí

Více

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika Nepředvídaé událost v rác kvatfkace rzka Jří Marek, ČVUT, Stavebí fakulta {r.arek}@rsk-aageet.cz Abstrakt Z hledska úspěchu vestce ohou být krtcké právě ty zdroe ebezpečí, které esou detfkováy. Vzhlede

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

SPOŘENÍ. Spoření krátkodobé

SPOŘENÍ. Spoření krátkodobé SPOŘENÍ Krátkodobé- doba spořeí epřesáhe jedo úrokové období (obvykle 1 rok). Úroky jsou přpsováy a koc doby spořeí. Jedotlvé složky jsou úročey a základě jedoduchého úročeí. Dlouhodobé doba spořeí bude

Více

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad Metody vyhodoceí efektvost vestc Časová hodota peěz Metody vyhodoceí Časová hodota peěz Prostředky, které máme k dspozc v současost mají vyšší hodotu ež prostředky, které budeme mít k dspozc v budoucost.

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecé istruce pro istalaci, použití a údržbu SPORÁKY PLYNOVÉ MODELY CG-2002 CG-1502 CG-1002 2 3 4 5 Tabula techicých parametrů (č. 1) VNĚJŠÍ ROZMĚRY ROZMĚRY TROUBY POČET Ů NOMINÁLNÍ SPOTŘEBA CELKOVÝ

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosiec 2009 číslo 10 ročík 9 Okologický paciet v ordiaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobeé ehodgkiskými lymfomy Nádory CNS Problematika

Více

Symptomatická léčba urgentní inkontinence a/nebo zvýšené frekvence močení a urgence u pacientů se syndromem hyperaktivního močového měchýře.

Symptomatická léčba urgentní inkontinence a/nebo zvýšené frekvence močení a urgence u pacientů se syndromem hyperaktivního močového měchýře. Sp.z.sukls118965/2013 a k sukls118966/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Solifeaci Actavis 5 mg Solifeaci Actavis 10 mg potahovaé tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Solifeaci

Více

50 Hz. Tradiční sériový ceník CZK

50 Hz. Tradiční sériový ceník CZK 11 5 Hz 4 Tradičí sériový ceík Osvědčeí a Záruka bez udáí důvodů... Pokud je ám zámo, ZDS je jediým výrobcem, který abízí záruku Bez udáí důvodů a celý sortimet výrobků. Jedoduše to zameá, že bez ohledu

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

TECHNICKÝ POPIS STRUKTURY FORMÁTU VÝPISU MT940 PRO SLUŽBU BUSINESS 24

TECHNICKÝ POPIS STRUKTURY FORMÁTU VÝPISU MT940 PRO SLUŽBU BUSINESS 24 TECHNICKÝ POPIS STRUKTURY FORMÁTU VÝPISU MT940 PRO SLUŽBU BUSINESS 24 Obsah 1. Pois formátu výisu MT940 ro BUSINESS 24...2 1.1. Obecé odmíky... 2 1.2. Záhlaví souboru... 2 1.3. Struktura zázamu... 2 1.4.

Více

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model Pokročilé metody rozpozáváířeči Předáška 8 Rozpozáváí s velkými slovíky, pravděpodobost podobostí jazykový model Rozpozáváí s velkým slovíkem Úlohy zaměřeé a diktováíči přepis řeči vyžadují velké slovíky

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2007 číslo 9 ročík 7 Bolesti břicha Chroické průjmy Mauál drogové prevece Pakreatitida v dětském věku ejčteější časopis dětských lékařů

Více

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1 [M2-P9] KAPITOLA 5: Číselé řady Ozačeí: R, + } = R ( = R) C } = C rozšířeá komplexí rovia ( evlastí hodota, číslo, bod) Vsuvka: defiujeme pro a C: a ± =, a = (je pro a 0), edefiujeme: 0,, ± a Poslouposti

Více

SML33 / SMM33 / SMN3. Multifunkční měřící přístroje Návod k obsluze. Firmware 3.0 / 2013

SML33 / SMM33 / SMN3. Multifunkční měřící přístroje Návod k obsluze. Firmware 3.0 / 2013 KMB systems, s.r.o. Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic tel. +420 485 30 34, fax +420 482 736 896 email : kmb@kmb.cz, iteret : www.kmb.cz SML33 / SMM33 / SMN3 Multifukčí měřící přístroje

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 ll

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 ll RECESE V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ Od září miulého roku ás ekoomové zpočátku opatrě, později čím dál aléhavěji upozorňovali a skutečost, že celý svět mimo Českou republiku zasahují chapadla recese opakujícího

Více

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností 4.2 Elemetárí statstcké zpracováí Výsledkem statstckého zjšťováí (. etapa statstcké čost) jsou euspořádaá, epřehledá data. Proto 2. etapa statstcké čost zpracováí, začíá většou jejch utříděím, zpřehleděím.

Více

Máme nový orientační systém

Máme nový orientační systém 9 září 2012 Máme ový orietačí systém Pláovaá kozultace V podzimím období, ve dech 29. říja až 1. listopadu, k ám a předaudit zavítají kozultati Joit Commissio Iteratioal (JCI), aby zhodotili stav připraveosti

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. prosinec 2008 číslo 10 ročník 8. Dětská oftalmologie. Kontaktní čočky u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. prosinec 2008 číslo 10 ročník 8. Dětská oftalmologie. Kontaktní čočky u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosiec 2008 číslo 10 ročík 8 Dětská oftalmologie Kotaktí čočky u dětí Kdy, proč a jak vyšetřovat zrak u dětí Volé radikály a atioxidaty v dětském

Více

Infoservis. číslo 19 ročník 2 12. září 2011 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky

Infoservis. číslo 19 ročník 2 12. září 2011 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky Ifoservis číslo 19 ročík 2 12. září 2011 www.vzp.cz Iformačí kaál pro smluví partery Všeobecé zdravotí pojišťovy české republiky speciál e-health Začíá ověřováí projektu Program kvality péče AKORD 2G Od

Více

-1- Finanční matematika. Složené úrokování

-1- Finanční matematika. Složené úrokování -- Fiačí ateatika Složeé úrokováí Při složeé úročeí se úroky přičítají k počátečíu kapitálu ( k poskytutí úvěru, k uložeéu vkladu ) a společě s í se úročí. Vzorec pro kapitál K po letech při složeé úročeí

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

Neparametrické metody

Neparametrické metody I. ÚVOD Neparametrické metody EuroMISE Cetrum v Neparametrické testy jsou založey a pořadových skórech, které reprezetují původí data v Data emusí utě splňovat určité předpoklady vyžadovaé u parametrických

Více

Penze vládní politika kontra teorie

Penze vládní politika kontra teorie březe 2011 Jaroslav Vostatek: Peze vládí politika kotra teorie Václav Klaus: Reforma důchodů je epromyšleá Václav Klaus: Nespojujme důchodovou reformu se zvýšeím DPH Václav Klaus: Proč ahradit stejé (skoro)

Více

zpravodaj města Kouzelný Krumlov Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan Přečtěte si Přijďte na jednání zastupitelstva

zpravodaj města Kouzelný Krumlov Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan Přečtěte si Přijďte na jednání zastupitelstva zpravodaj města ročík 5. dube 2008 ZDARMA Kouzelý 08 Krumlov Český Krumlov se 29. duba proměí v město, kde ic eí emožé a kde hlaví áměstí může změit své jméo a áměstí Lásky. Až do 1. květa bude Krumlov

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2010 číslo 3 ročík 10 Biologická léčba especifických střevích záětů Recidivující horečky u dětí Kazuistika: Juveilí idiopatická artritis

Více

N Příručka k softwaru

N Příručka k softwaru Důležité iformace Důležité iformace Upozorěí Teto produkt obsahuje software, který je majetkem společosti Soy a je licecová dalšími dodavateli. a používáí tohoto softwaru se vztahují podmíky licečích smluv

Více

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUÍ HODNOTY. Typy a druhy úročeí, budoucí hodota ivestice Úrok - odměa za získáí úvěru (cea za službu peěz) Ročí úroková sazba (míra)(i) úrok v % z hodoty kapitálu za časové období

Více

Rekonstrukce vodovodních řadů ve vztahu ke spolehlivosti vodovodní sítě

Rekonstrukce vodovodních řadů ve vztahu ke spolehlivosti vodovodní sítě Rekostrukce vodovodích řadů ve vztahu ke spolehlvost vodovodí sítě Ig. Jaa Šekapoulová Vodáreská akcová společost, a.s. Bro. ÚVOD V oha lokaltách České republky je v současost aktuálí problée zastaralá

Více

8 Průzkumová analýza dat

8 Průzkumová analýza dat 8 Průzkumová aalýza dat Cílem průzkumové aalýzy dat (také zámé pod zkratkou EDA - z aglického ázvu exploratory data aalysis) je alezeí zvláštostí statistického chováí dat a ověřeí jejich předpokladů pro

Více

Abyste dosáhli na dotaci

Abyste dosáhli na dotaci Středa 29. duba 2009 Speciál Bydleí Program Zeleá úsporám Jak postupovat při žádáí o dotaci a jaké dokumety budou potřeba Sezam odboríků Eergetičtí experti Kotakty a specialisty, které budete potřebovat

Více

INTELLIGENT DRIVESYSTEMS, WORLDWIDE SERVICES ŘEŠENÍ POHONŮ PRO SERVO-APLIKACE

INTELLIGENT DRIVESYSTEMS, WORLDWIDE SERVICES ŘEŠENÍ POHONŮ PRO SERVO-APLIKACE INTELLIGENT DRIVESYSTEMS, WORLDWIDE SERVICES CZ ŘEŠENÍ POHONŮ PRO SERVO-APLIKACE NORD DRIVESYSTEMS Itelliget Drivesystems, Worldwide Services SERVO-APLIKACE DYNAMICKÉ POLOHOVÁNÍ Regálový sklad v logistickém

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání bezplatně i za úhradu platný ode dne 1.1.2009 dle zákona č. 435/2004

Více

Číselné řady. 1 m 1. 1 n a. m=2. n=1

Číselné řady. 1 m 1. 1 n a. m=2. n=1 Číselé řady Úvod U řad budeme řešit dva typy úloh: alezeí součtu a kovergeci. Nalezeí součtu (v případě, že řada koverguje) je obecě mohem těžší, elemetárě lze sečíst pouze ěkolik málo typů řad. Součet

Více

1 Trochu o kritériích dělitelnosti

1 Trochu o kritériích dělitelnosti Meu: Úloha č.1 Dělitelost a prvočísla Mirko Rokyta, KMA MFF UK Praha Jaov, 12.10.2013 Růzé dělitelosti, třeba 11 a 7 (aeb Jak zfalšovat rodé číslo). Prvočísla: které je ejlepší, které je ejvětší a jak

Více

Udr itelnost WE CarE

Udr itelnost WE CarE Udritelost WE Care Získejte více za vaše peíze: s WE CARE společosti MetPro Ekologicky zabaleo při zachováí stejé kvality Důsledě ekologické baleí šetré k přírodím zdrojům. To je cílem produktové řady

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

Využití účetních dat pro finanční řízení

Využití účetních dat pro finanční řízení Využtí účetích dat pro fačí řízeí KAPITOLA 4 V rác této kaptoly se zaěříe a časovou hodotu peěz (a to včetě oceňováí ceých papírů), která se prolíá celý vestčí rozhodováí, dále a fačí aalýzu (vycházející

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

Expertní Systémy. Tvorba aplikace

Expertní Systémy. Tvorba aplikace Tvorba aplikace Typ systému malý velký velmi velký Počet pravidel 50-350 500-3000 10000 Počet člověkoroků 0.3-0.5 1-2 3-5 Cea projektu (v tis.$) 40-60 500-1000 2000-5000 Harmo, Kig (1985) Vytvořeí expertího

Více

Efektivita v trakčním provozu.

Efektivita v trakčním provozu. Efektivita v trakčím provozu. Vozy řady MAN TG. MAN ka. TRAKCE SE POČÍTÁ. V tomto prospektu mohou být vyobrazey prvky výbavy, které ejsou součástí sériového vybaveí. ROZHODUJE EFEKTIVITA. Nezáleží, v

Více

Pravidla pro složení makléřské zkoušky

Pravidla pro složení makléřské zkoušky Pravidla pro složení makléřské zkoušky Článek 1 Obsah makléřské zkoušky 1. Tato část Pravidel upravuje náležitosti a průběh makléřské zkoušky (dále jen zkoušky ). 2. Obsahem zkoušky je prokázání znalostí

Více