y Obrázek 1.26: Průměrová rovina válcové plochy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "y 10 20 Obrázek 1.26: Průměrová rovina válcové plochy"

Transkript

1 36 KAPITOLA 1. KVADRIKY JAKO PLOCHY 2. STUPNĚ y 1 2 Obráek 1.26: Průměrová rovina válcové plochy Věta: Je-li definována průměrová rovina sdružená s asymptotickým směrem, potom je s tímto směrem rovnoběžná. Důka: Je-li asymptotický směr dán vektorem u =(u, v, w), potom pro normálový vektor průměrové roviny sdružené se směrem u (a 11 u + a 12 v + a 13 w) +(a 21 u + a 22 v + a 23 w)y +(a 31 u + a 32 v + a 33 w)+ a 41 u + a 42 v + a 43 w = (1.8) podle (1.11) platí (a 11 u + a 12 v + a 13 w)u +(a 21 u + a 22 v + a 23 w)v +(a 31 u + a 32 v + a 33 w)w = a 11 u 2 + a 22 v 2 + a 33 w 2 +2a 12 uv +2a 13 uw +2a 23 vw =. (1.81) Ze vtahu (1.81) plyne, že průměrová rovina (1.8) je rovnoběžná s asymptotickým směrem u. Věta je dokáána. 1.1 Hlavní směry Uvažujme kvadriku a a 22 y 2 +a a 12 y+2a 13 +2a 23 y+2a 14 +2a 24 y+2a 34 +a 44 = (1.82) Ke každému neasymptotickému směru u =(u, v, w) kvadriky (1.82) umíme podle předchoí kapitoly přiřadit průměrovou rovinu, sdruženou s tímto směrem. Rovnice této roviny je (a 11 u + a 12 v + a 13 w) +(a 21 u + a 22 v + a 23 w)y +(a 31 u + a 32 v + a 33 w)+ a 41 u + a 42 v + a 43 w =. (1.83)

2 1.1. HLAVNÍ SMĚRY 37 Naší snahou nyní bude najít takový směr u, který bude kolmý na průměrovou rovinu (1.83) sdruženou s tímto směrem. Takový směr naveme směrem hlavním. Nejprve definice: Definice: Směr, který je kolmý k průměrové rovině s ním sdružené, se naývá hlavní směr kvadriky. Příklad: Hlavní směry a hlavní roviny kvadriky 2 +4y =. 5 y 5 1 Obráek 1.27: Hlavní směr u =(1,, ) 1 5 y 5 1 Obráek 1.28: Hlavní směr u =(, 1, ) 1

3 38 KAPITOLA 1. KVADRIKY JAKO PLOCHY 2. STUPNĚ 1 1 y 5 1 Obráek 1.29: Hlavní směr u =(,, 1) 1 1 y 5 1 Obráek 1.3: Hlavní roviny kvadriky 2 +4y = Při hledání hlavních směrů kvadriky si uvědomíme, že normálový vektor n průměrové roviny (1.83) má souřadnice n =(a 11 u + a 12 v + a 13 w, a 21 u + a 22 v + a 23 w, a 31 u + a 32 v + a 33 w). (1.84) Vektor u je kolmý na rovinu (1.83) právě když u je kolineární s jejím normálovým vektorem n. To nastane právě když eistuje reálné číslo λ tak, že

4 1.1. HLAVNÍ SMĚRY 39 platí n = λu. (1.85) Roepsáním vtahu (1.85) do souřadnic dostaneme soustavu rovnic a 11 u + a 12 v + a 13 w = λu a 21 u + a 22 v + a 23 w = λv a 31 u + a 32 v + a 33 w = λw, (1.86) kterou upravíme na tvar (a 11 λ)u + a 12 v + a 13 w = a 21 u +(a 22 λ)v + a 23 w = a 31 u + a 32 v +(a 33 λ)w =. (1.87) Soustava (1.87) je homogenní soustava tří lineárních rovnic o nenámých u, v, w. Jak námo lineární algebry, tato soustava má netriviální řešení právě když je determinant soustavy roven nule, tj. platí a 11 λ a 12 a 13 a 21 a 22 λ a 23 a 31 a 32 a 33 λ =. (1.88) Definice: Rovnice (1.88) se naývá charakteristická rovnice kvadriky. Charakteristickou rovnici (1.88) roepíšeme do tvaru λ 3 I 1 λ 2 + I 2 λ A 44 =, (1.89) kde jsme onačili I 1 = a 11 + a 22 + a 33, (1.9) I 2 = a 11 a 12 a 21 a 22 + a 11 a 13 a 31 a 33 + a 22 a 23 a 32 a 33. (1.91) Koeficienty I 1,I 2 a A 44 v rovnici (1.89) jsou ortogonální invarianty. To namená, že se při otočení a posunutí kartéské soustavy souřadnic jejich hodnota nemění. Odtud plyne, že ortogonálním invariantem je celá charakteristická rovnice (1.88). Kořeny charakteristické rovnice se tedy při měně kartéské soustavy souřadnic nemění. Obdobně je ortogonálním invariantem determinant a 11 a 12 a 13 a 14 =det a 21 a 22 a 23 a 24 a 31 a 32 a 33 a 34 (1.92) a 41 a 42 a 43 a 44 matice kvadriky (1.82). Determinant se také naývá diskriminant kvadriky. Charakteristická rovnice (1.88) je kubická rovnice s nenámou λ, jak plyne

5 4 KAPITOLA 1. KVADRIKY JAKO PLOCHY 2. STUPNĚ roepsaného tvaru (1.89). Kořeny charakteristické rovnice naýváme vlastní čísla. Vlastním číslům odpovídají vlastní vektory. Při hledání hlavních směrů kvadriky (1.82) budeme postupovat následujícím působem. Nejprve určíme kořeny λ 1,λ 2,λ 3 charakteristické rovnice (1.89). Každému vlastnímu číslu λ i odpovídá vlastní vektor u i, který vypočítáme e soustavy (1.87), když a λ dosadíme λ i. Stačí nám k tomu nejvýše dvě rovnice (1.87), protože všechny tři rovnice jsou lineárně ávislé, jak plyne podmínky (1.88). Vlastní vektory jsou hledané hlavní směry kvadriky. Při výpočtu vlastních čísel a vlastních vektorů využijeme následující vlastnosti charakteristické rovnice kvadriky (1.89): Věta: 1) Charakteristická rovnice (1.89) je ortogonální invariant. 2) Rovnice (1.89) má všechny tři kořeny reálné. 3) Třem růným vlastním číslům odpovídají tři navájem kolmé vlastní vektory. 4) Vlastnímu číslu odpovídá asymptotický směr kvadriky. Důka: Ad 1) Rovnici (1.88) le napsat ve tvaru A λi =, (1.93) kde A je matice a 11 a 12 a 13 a 21 a 22 a 23 a 31 a 32 a 33 (1.94) a I je jednotková matice 3 3. Je-li T ortogonální matice potom podle věty o násobení determinantů TAT 1 λi = T (A λi)t 1 = A λi. Tvrení je dokááno. Ad 2) Jak námo, kubická rovnice (1.89) má vždy alespoň jeden reálný kořen, který onačíme λ 1. Číslu λ 1 odpovídá vlastní vektor u 1. Zvolme kartéskou soustavu souřadnic tak, aby osa náležela směru u 1. Potom můžeme položit u 1 =(1,, ). Soustava (1.87), které vyhovují souřadnice vektoru u 1 =(1,, ), má nyní tvar (a 11 λ 1 ) 1+a 12 +a 13 = a 21 1+(a 22 λ 1 ) +a 23 = a 31 1+a 32 +(a 33 λ 1 ) =. (1.95)

6 1.1. HLAVNÍ SMĚRY 41 Odtud dostáváme λ 1 = a 11,a 21 =,a 31 =. Po dosaení do charakteristické rovnice (1.88) obdržíme rovnici λ 1 λ a 22 λ a 23 a 32 a 33 λ =, (1.96) kterou upravíme na tvar ( λ1 λ ) a 22 λ a 23 a 32 a 33 λ =. (1.97) Rovnice (1.97) má kromě reálného kořene λ 1 ještě další dva kořeny dané rovnicí a 22 λ a 23 a 33 λ = λ2 λ(a 22 + a 33 )+a 22 a 33 a 2 23 =. (1.98) a 32 Diskriminant rovnice (1.98) le napsat jako součet čtverců (a 22 + a 33 ) 2 4(a 22 a 33 a 2 23) (a 22 a 33 ) 2 +4a Odtud plyne, že diskriminant je větší nebo roven nule. Kvadratická rovnice (1.98) a tedy i charakteristická rovnice kvadriky (1.89) mají reálné kořeny. Ad 3) Vlastnímu číslu λ 1 jsme přiřadili vlastní vektor u 1 =(1,, ). Soustava (1.87) má potom, jak jsme viděli v předchoí části, tvar (λ 1 λ)u = (a 22 λ)v + a 23 w = a 32 v +(a 33 λ)w =. (1.99) Dosaením vlastního čísla λ 2 λ 1 a λ do (1.95) dostaneme soustavu (λ 1 λ 2 )u = (a 22 λ 2 )v + a 23 w = a 32 v +(a 33 λ 2 )w =, (1.1) Nechť vektor u 2 = (, 1, ) je řešením soustavy (1.1). Potom dosaením souřadnic do (1.1) (λ 1 λ 2 ) = (a 22 λ 2 ) 1+a 23 = a 32 1+(a 33 λ 2 ) =, (1.11) dostaneme podmínky λ 2 = a 22,a 32 =.

7 42 KAPITOLA 1. KVADRIKY JAKO PLOCHY 2. STUPNĚ Soustava (1.87) má potom tvar (λ 1 λ)u = (λ 2 λ)v = (a 33 λ)w =. (1.12) Dosadíme-li do rovnice (1.12) a λ hodnotu λ 3 λ 1 λ 2, potom pro vektor u 3 =(,, 1) dostaneme λ 3 = a 33. Ukáali jsme, že k navájem růným vlastním číslům λ 1 λ 2 λ 3, eistují tři vájemně kolmé vlastní vektory u 1 =(1,, ), u 2 =(, 1, ), u 3 =(,, 1). Ad 4) Jestliže λ =, potom dosaením do soustavy (1.87) dostaneme a 11 u + a 12 v + a 13 w = a 21 u + a 22 v + a 23 w = a 31 u + a 32 v + a 33 w =. (1.13) Odtud a 11 u 2 + a 22 v 2 + a 33 w 2 +2a 12 uv +2a 13 uw +2a 23 vw = u(a 11 u + a 12 v + a 13 w)+ v(a 21 u + a 22 v + a 23 w)+(a 31 u + a 32 v + a 33 w)= asměrdanývektorem(u, v, w) je podle (1.11) asymptotický. Definice: Průměrová rovina, která je kolmá ke směru, se kterým je sdružená (hlavnísměr), senaýváhlavní rovina kvadriky. Osa kvadriky je průsečnice dvou hlavních rovin (pokud eistují). Průsečík kvadriky s její osou se naývá vrchol kvadriky Transformace soustavy souřadnic v E 3 Uvažujme kvadriku, jejíž rovnice v nějaké kartéské soustavě souřadnic je a a 22 y 2 +a a 12 y+2a 13 +2a 23 y+2a 14 +2a 24 y+2a 34 +a 44 =. (1.14) Budeme koumat rovnici kvadriky (1.14) při měně kartéské soustavy souřadnic na jinou kartéskou soustavu souřadnic. Nechť kartéská soustava souřadnic (k. s. s.) je dána počátkem P a uspořádanou trojicí vájemně ortogonálních jednotkových vektorů e 1, e 2, e 3. Nechť souřadnice libovolného bodu X vprostorue 3 vtétok.s.s.jsou, y, tj. X =[, y, ]. V jiné k. s. s., která je dána stejným počátkem P a uspořádanou trojicí vájemně ortogonálních jednotkových vektorů e 1, e 2, e 3, má tentýž bod X souřadnice X =[,y, ]. Jak námo, vtah mei nečárkovanými a čárkova-

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0.

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0. Nalezněte definiční obor funkce Diferenciální počet f = ln arcsin + Definiční obor funkce f je určen vztahy Z těchto nerovností plyne < + ln arcsin + je tedy D f =, Určete definiční obor funkce arcsin

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

2.6. Vlastní čísla a vlastní vektory matice

2.6. Vlastní čísla a vlastní vektory matice 26 Cíle V této části se budeme zabývat hledáním čísla λ které je řešením rovnice A x = λ x (1) kde A je matice řádu n Znalost řešení takové rovnice má řadu aplikací nejen v matematice Definice 261 Nechť

Více

8 Věta o Fourierově transformaci funkcí, které lze na sebe transformovat regulární lineární transformací souřadnic

8 Věta o Fourierově transformaci funkcí, které lze na sebe transformovat regulární lineární transformací souřadnic 8 REGULÁRNÍ LINEÁRNÍ TRANSFORMACE SOUŘADNIC 8 Věta o Fourierově transformaci funkcí, které lze na sebe transformovat regulární lineární transformací souřadnic Ze zkušenosti s Fraunhoferovými difrakčními

Více

Cvičení 1 Elementární funkce

Cvičení 1 Elementární funkce Cvičení Elementární funkce Příklad. Najděte definiční obor funkce f = +. + = + =, = D f =,. Příklad. Najděte definiční obor funkce f = 3. 3 3 = > 3 3 + =, 3, 3 = D f =, 3, 3. ± 3 = Příklad 3. Nalezněte

Více

Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod.

Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod. vičení 1 Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod. 1. Najděte definiční obor funkce fx, y = x y + y x. Řešení: D f = { x y a y x }, což je konvexní množina omezená křivkami x = y a y = x.

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných

Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 5. června 9 Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných RNDr. Jiří Klaška, Dr. Sbírka řešených příkladů k předmětu Matematika II pro profesní a kombinovanou

Více

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

Vzdálenosti. Copyright c 2006 Helena Říhová

Vzdálenosti. Copyright c 2006 Helena Říhová Vzdálenosti Copyright c 2006 Helena Říhová Obsah 1 Vzdálenosti 3 1.1 Vzdálenostivrovině... 3 1.1.1 Vzdálenostdvoubodů..... 3 1.1.2 Vzdálenostboduodpřímky..... 4 1.1.3 Vzdálenostdvourovnoběžek.... 5 1.2

Více

11 Analýza hlavních komponet

11 Analýza hlavních komponet 11 Analýza hlavních komponet Tato úloha provádí transformaci měřených dat na menší počet tzv. fiktivních dat tak, aby většina informace obsažená v původních datech zůstala zachována. Jedná se tedy o úlohu

Více

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky Kapitola 8 Plocha a její obsah 1 efinice plochy Plochu intuitivně chápeme jako útvar v prostoru, který vznikne spojitou deformací části roviny Z geometrického pohledu je plochu možno interpretovat jako

Více

8 Střední hodnota a rozptyl

8 Střední hodnota a rozptyl Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Této přednášce odpovídá kapitola 10 ze skript [1]. Také je k dispozici sbírka úloh [2], kde si můžete procvičit příklady z kapitol 2, 3 a 4. K samostatnému procvičení

Více

[1] Vzhledem ke zvolené bázi určujeme souřadnice vektorů...

[1] Vzhledem ke zvolené bázi určujeme souřadnice vektorů... [1] Báze Každý lineární (pod)prostor má svou bázi Vzhledem ke zvolené bázi určujeme souřadnice vektorů... a) base, 4, b) P. Olšák, FEL ČVUT, c) P. Olšák 2010, d) BI-LIN, e) L, f) 2009/2010, g)l. Viz p.

Více

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o maticích, ale báli jste se zeptat

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o maticích, ale báli jste se zeptat Všechno, co jste kdy chtěli vědět o maticích, ale báli jste se zeptat Čtvercová matice n n, např. může reprezentovat: A = A A 2 A 3 A 2 A 22 A 23 A 3 A 32 A 33 matici koeficientů soustavy n lineárních

Více

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce 5. Funkce 8. ročník 5. Funkce 5.. Opakování - Zobrazení a zápis intervalů a) uzavřený interval d) otevřený interval čísla a,b krajní body intervalu číslo a patří do intervalu (plné kolečko) číslo b patří

Více

12. Determinanty. 12. Determinanty p. 1/25

12. Determinanty. 12. Determinanty p. 1/25 12. Determinanty 12. Determinanty p. 1/25 12. Determinanty p. 2/25 Determinanty 1. Induktivní definice determinantu 2. Determinant a antisymetrické formy 3. Výpočet hodnoty determinantu 4. Determinant

Více

Někdy je výhodné nerozlišovat mezi odrazem a lomem tím způsobem, že budeme pokládat odraz za lom s relativním indexem lomu n = 1.

Někdy je výhodné nerozlišovat mezi odrazem a lomem tím způsobem, že budeme pokládat odraz za lom s relativním indexem lomu n = 1. nauka o optickém zobrazování pracuje s pojmem světelného paprsku úzký svazek světla, který by vycházel z malého osvětleného otvoru v limitním případě, kdy by se jeho příčný rozměr blížil k nule a stejně

Více

2.7.6 Rovnice vyšších řádů

2.7.6 Rovnice vyšších řádů 6 Rovnice vyšších řádů Předpoklady: 50, 05 Pedagogická poznámka: Pokud mám jenom trochu čas probírám látku této hodiny ve dvou vyučovacích hodinách V první probíráme separaci kořenů, v druhé pak snížení

Více

(ne)závislost. α 1 x 1 + α 2 x 2 + + α n x n. x + ( 1) x Vektoru y = ( 1) y říkáme opačný vektor k vektoru y. x x = 1. x = x = 0.

(ne)závislost. α 1 x 1 + α 2 x 2 + + α n x n. x + ( 1) x Vektoru y = ( 1) y říkáme opačný vektor k vektoru y. x x = 1. x = x = 0. Lineární (ne)závislost [1] Odečítání vektorů, asociativita BI-LIN, zavislost, 3, P. Olšák [2] Místo, abychom psali zdlouhavě: x + ( 1) y, píšeme stručněji x y. Vektoru y = ( 1) y říkáme opačný vektor k

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS IV. Gaussův zákon Obsah 4 GAUSSŮV ZÁKON 4.1 ELEKTRICKÝ TOK 4. GAUSSŮV ZÁKON 3 4.3 VODIČE 13 4.4 SÍLA PŮSOBÍCÍ VE VODIČI 18 4.5 SHRNUTÍ 4.6 DODATEK: TAH A TLAK V ELEKTRICKÉM POLI

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan 11. Lineární zobrazení V celé přednášce pojednáváme o vektorových prostorech nad

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov, Školní 50, 430 01 Chomutov, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov, Školní 50, 430 01 Chomutov, příspěvková organizace Střední průmyslová šola a Vyšší odborná šola Chomutov, Šolní 5, 43 Chomutov, příspěvová organiace Střední průmyslová šola a Vyšší odborná šola, Chomutov, Šolní 5, příspěvová organiace Šolní 6/5, 43 Chomutov

Více

Vlastnosti regulárních jazyků

Vlastnosti regulárních jazyků Vlastnosti regulárních jazyků Podobně jako u dalších tříd jazyků budeme nyní zkoumat následující vlastnosti regulárních jazyků: vlastnosti strukturální, vlastnosti uzávěrové a rozhodnutelné problémy pro

Více

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová DYNAMICKÉ SYSTÉMY I Jana Dvořáková Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová Předmluva Tento učební text vznikl v rámci projektu FRVŠ č. 2644/2008. Jde o učební text určený pro první semestr předmětu

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. RNDr. Radan Kučera, DSc. Studijní program: matematika Studijní obor: obecná

Více

4. Topologické vlastnosti množiny reálných

4. Topologické vlastnosti množiny reálných Matematická analýza I přednášky M. Málka cvičení A. Hakové a R. Otáhalové Zimní semestr 2004/05 4. Topologické vlastnosti množiny reálných čísel V této kapitole definujeme přirozenou topologii na množině

Více