MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE"

Transkript

1 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&47568/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková Usnesení 102. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne Z důvodu zjištění ochrny osobních údjů podle zákon č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno uprvené znění usnesení Rdy měst Kopřivnice s omezeným rozshem zpřístupňovných osobních údjů Rd měst po projednání 1. z r u š u j e usnesení č přijté n 97. schůzi Rdy měst Kopřivnice dne s c h v l u j e uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko dárcem Českou republikou, Krjským ředitelstvím policie Morvskoslezského krje, se sídlem v Ostrvě Morvské Ostrvě, 30. dubn 1682/24, IČ: jko obdrovnou, jejímž předmětem jsou kynologické pomůcky, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e Provozní řád prvidl provozu budovy rdnice měst Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o výpůjčce doprvního prostředku městem Kopřivnice jko půjčitelem pnem Mgr. Zdeňkem Bbincem, <nonymizováno> jko vypůjčitelem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání j m e n u j e 1.1 Ing. Josef Jiřík - předsedou Ústřední inventrizční komise pro inventrizci k členy Ústřední inventrizční komise pro inventrizci k : Ing. Mrtinu Černochovou, vedoucí odboru finncí, Ing. Rdomíru Michálkovou, vedoucí odd. školství, kultury cestovního ruchu, MĚSTO KOPŘIVNICE

2 102. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Ing. Jnu Klímovou, vedoucí odboru sociálních věcí zdrvotnictví, Ing. Ivn Viskupiče, vedoucího odboru rozvoje měst, Ing. Hynk Rulíšk, vedoucího odboru životního prostředí, Jn Müller, velitele MP, Ing. Rdk Hrbiše, vedoucího oddělení informtiky, Petr Mrečk, vedoucího oddělení vnitřních věcí, Ing. Igor Kocurk, vedoucího odboru mjetku měst, Miroslvu Michlskou, referentku evidence mjetku Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst vyd t obecně závznou vyhlášku měst Kopřivnice č. 1/2010 o místním popltku z provozovný výherní hrcí přístroj nebo jiné technické herní zřízení ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. zřizuje prcovní skupinu z účelem vyprcování návrhu obecně závzné vyhlášky o stnovení míst (okruhu) čsu, ve kterém mohou být výherní hrcí přístroje jiná technická zřízení provozován, resp. O stnovení míst, kde je provozování výherních hrcích přístrojů jiných technických zřízení zkázáno, (dále jen vyhlášk ) 3. j m e n u j e 3.1 předsedou prcovní skupiny strostu měst Kopřivnice 3.2 místopředsedou prcovní skupiny místostrostu měst Kopřivnice s působností "místní záležitosti veřejného pořádku" 3.3 osttní členy prcovní skupiny: Bc. Josef Solnského Mgr. Julii Hyvnrovou Ing. Mrtinu Černochovou Ing. Rdomíru Michálkovou Ing. Jnu Klímovou p. Hnu Ondršinovou p. Jn Müller 4. u k l á d á prcovní skupině vyprcovt předložit návrh vyhlášky k projednání s termínem do 31. prosince Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtová optření oddělení personálního k rozpočtu měst kopřivnice n rok 2010 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. r o z h o d u j e 1.1. n zákldě zprávy z posouzení hodnocení nbídek ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu v souldu s 81 zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nbídky uchzeče AutoCont CZ.s., sídlem v Ostrvě, Nemocniční 987/12, IČ s nejnižší nbídkovou cenou pro relizci projektu Rozvoj egovernmentu v obcích ORP Kopřivnice část I 1.2. n zákldě zprávy z posouzení hodnocení nbídek ve znění předloženém 2 / 22

3 102. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu v souldu s 81 zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů, o dlším pořdí uchzečů veřejné zkázky Rozvoj egovernmentu v obcích ORP Kopřivnice část I, tkto: 2. C SYSTEM CZ.s., Otkr Ševčík 840/10, Brno, IČ COMA ZÁLOHOVACÍ SYSTÉMY.s., Vítkovická 1, Ostrv, IČ n zákldě zprávy z posouzení hodnocení nbídek ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu v souldu s 81 zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nbídky uchzeče VERA spol. s r.o., se sídlem v Prze 6, Lužná 716/2, IČ s nejnižší nbídkovou cenou pro relizci projektu Rozvoj egovernmentu v obcích ORP Kopřivnice část II 1.4. n zákldě zprávy z posouzení hodnocení nbídek ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu v souldu s 76 odst. 6 zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů, o vyloučení nbídky uchzeče GEOVAP, spol. s r.o., se sídlem v Prdubicích, Čechovo nábřeží 1790, IČ z důvodu nesplnění technického řešení poždovného v zdávcí dokumentci. 2. s c h v l u j e 2.1. uzvření Smlouvy o dílo n relizci projektu Rozvoj egovernmentu v obcích ORP Kopřivnice část I městem Kopřivnice jko objedntelem společností AutoCont CZ.s., se sídlem v Ostrvě, Nemocniční 987/12, IČ jko zhotovitelem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu uzvření Smlouvy o dílo n relizci projektu Rozvoj egovernmentu v obcích ORP Kopřivnice část II městem Kopřivnice jko objedntelem společností VERA spol. s r.o., se sídlem v Prze 6, Lužná 716/2, IČ jko zhotovitelem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí výsledky kontrolní činnosti oddělení kontroly z 1. pololetí 2010 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí zprávu o orgnizčním zbezpečení voleb do zstupitelstv obce do Senátu Prlmentu ČR ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu 2. p o v ě ř u j e vedoucího odboru správních činností podpisem Objednávky dodání hlsovcích lístků pro volby do zstupitelstv obce Senátu Prlmentu ČR ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 3 / 22

4 102. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst 1.1 s c h v á l i t Společenskou smlouvu společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, IČ: (dále jen Společnost ) ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 d e l e g o v t pn Mgr. Zdeňk Krjčír, místostrostu měst zástupcem měst n vlnou hromdu Společnosti Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí informci o průběhu projednávání Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst 2. 1 k o n s t t o v t po ověření, že Změn č. 1 Územního plánu Kopřivnice není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovcí dokumentcí vydnou krjem se stnovisky dotčených orgánů 2. 2 v y d t dle 54 odst. 2 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování stvebním řádu (stvební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 1 Územního plánu Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1. nájemce bytu zvl. určení <nonymizováno>, pn Jozef Záhumenského, <nonymizováno>, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt, z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m nájemce bytu zvl. určení <nonymizováno>, pní Mrii Miklódiovou, <nonymizováno>, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt, z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m nájemce bytu zvl. určení <nonymizováno>, pní Miroslvu Novákovou, <nonymizováno>, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt, z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí informce o průběhu relizce projektu Rozšíření kpcity zylového domu ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu 2. u k l á d á odboru mjetku měst nvrhnout do rozpočtu měst částku potřebnou k relizci rekonstrukce části komunikce ulice Horní v přípdě zhájení stvby rozšíření Azylového domu 4 / 22

5 102. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č z r u š u j e bod 2 usnesení č ze dne ve věci schválení vrinty řešení projektu Rozšíření Azylového domu zřízení denního centr pro osoby bez přístřeší 4. s c h v l u j e příprvu žádosti o dotci z Regionálního operčního progrmu regionu soudržnosti Morvskoslezsko ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 zslání písemné výzvy k podání nbídky do zjednodušeného podlimitního řízení n veřejnou zkázku Návrh zprcování kompetenčních modelů vzdělávání v oblsti řízení lidských zdrojů 6 uchzečům, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 pokldového mteriálu 1.2. rozsh Zdávcí dokumentce ve smyslu zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zkázkách, v pltném znění, pro zjednodušené podlimitní řízení n veřejnou zkázku Návrh zprcování kompetenčních modelů vzdělávání v oblsti řízení lidských zdrojů ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2. j m e n u j e členy komise pro otevírání obálek s nbídkmi posouzení kvlifikce pro výběr dodvtele služeb pro relizci projektu Návrh zprcování kompetenčních modelů vzdělávání v oblsti řízení lidských zdrojů ve složení: 2.1. Ing. Josef Jiřík jeho náhrdnice Mgr. Iren Hnáková 2.2. Bc. Jn Cvrklová její náhrdnice Ing. Lenk Šimečková, 2.3. Mgr. Julie Hyvnrová s její náhrdník Ing. Aleš Dresler 3. j m e n u j e hodnotící komisi pro výběr dodvtele služeb pro posouzení hodnocení nbídek n relizci projektu Návrh zprcování kompetenčních modelů vzdělávání v oblsti řízení lidských zdrojů ve složení: 3.1 Ing. Josef Jlůvk jeho náhrdník Ing. Miroslv Kopečný 3.2 Ing. Josef Jiřík jeho náhrdnice Mgr. Iren Hnáková 3.3 Ing. Mrtin Černochová její náhrdník Ing. Rdomír Uhlík 3.4 Bc. Jn Cvrklová její náhrdnice Mgr. Julie Hyvnrová 3.5 Ing. Lenk Šimečková její náhrdnice Ing. Veronik Brtoňová Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko vypůjčitelem Českou republikou Hsičským záchrnným sborem Morvskoslezského krje, se sídlem v Ostrvě - Zábřehu, Výškovická 40, IČ , jko půjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčk do bezúpltného užívání, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e ceník činností prováděných jednotkmi sborů dobrovolných hsičů 5 / 22

6 102. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí návrh protipovodňových optření vyprcovný n zákldě zkušeností z povodně v květnu 2010 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č. 2-4 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e návrh postupu řešení protipovodňových optření v členění priorit dle ktegorií I, II III jko podkld pro tvorbu návrhu rozpočtu měst Kopřivnice v příštích letech počínje rokem 2011 k zprcování do rozvojových progrmů měst (strtegický kční plán, rozpočtový výhled) ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č. 2-5 podkldového mteriálu zodpovídá: vedení měst 3. u k l á d á tjemníkovi MÚ přijmout konkrétní optření k zbezpečení nvrženého postupu řešení dle bodu 2 tohoto usnesení v termínu do Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření smlouvy o poskytnutí účelové dotce n oprvu společných částí domu městem Kopřivnice jko poskytovtelem Bytové družstvo Frncouzská 1018, se sídlem v Kopřivnici, Frncouzská 1018, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotce n oprvu společných částí domu ve výši Kč ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst pronjmout část střechy obytného domu č. p. 876 n ulici Obránců míru v Kopřivnici, k.ú. Kopřivnice, prcel číslo 74 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. souhlsí 1.1 s podáním návrhu měst jko žlobce k Okresnímu soudu v Novém Jičíně n vyklizení bytu po uplynutí doby, n kterou byl nájem bytu sjednán, pní Mrkétě Steinmnnové, pní Ivetě Mrtináskové, 1.2 s podáním návrhu měst jko žlobce k Okresnímu soudu v Novém Jičíně n soudní výkon rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně vyklizením bytu úhrdě nákldů řízení proti Mrkétě Steinmnnové v přípdě, že byt nebude vyklizen n zákldě rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně dle bodu 1.1.1, proti Ivetě Mrtináskové v přípdě, že byt nebude vyklizen n zákldě rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně dle bodu / 22

7 102. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č b e r e n vědomí písemnost pní Mgr. Ivety Mrtináskové ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí 1.1 žádost pní Jitky Pvlíčkové o snížení nájemného z nebytového prostoru n ulici Obránců míru 1046 v Kopřivnici ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 společnou žádost nájemců nebytových prostor o snížení nájemného z období od do ve výši 50 % z nebytový prostor umístěných v domech č. p n ulici Obránců míru v Kopřivnici ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2. n e s c h v l u j e snížení nájemného z období od do ve výši 50 % nájemcům nebytových prostor umístěných v domech č. p n ulici Obránců míru v Kopřivnici n zákldě žádostí dle bodu tohoto usnesení Rd měst po projednání s c h v l u j e postup řešení problemtiky nájemního vzthu k bytu <nonymizováno> s pnem Rostislvem Pustějovským, <nonymizováno> ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí 1.1 písemnosti pní Jny Vlčkové ze dne ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 1.2 informce o stvu vymáhání pohledávky měst z pní Jnou Vlčkovou ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst vzít n vědomí informci o správě úseku hospodření s nebytovými prostory ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit Dodtek č. 1 Prvidel pro pronjímní bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření nájemní smlouvy městem Kopřivnice jko pronjímtelem společností TEPLO Kopřivnice s.r.o, se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov č. p. 1163, 7 / 22

8 102. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č IČ , jko nájemcem jejímž předmětem je pronájem pozemku pro výstvbu tepelného zdroje v rámci projektu Modernizce CZT v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí 1.1 písemnost ždtele o nebytové prostory pn Miroslv Řeznky ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu, 1.2 písemnost ždtele o nebytové prostory pn Mrcel Moučky ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 2. s c h v l u j e pn Miroslv Řeznku, <nonymizováno> nájemcem nebytových prostor (bývlý byt školník ZŠ Náměstí) o celkové výměře 136,48 m 2 umístěných v objektu čp. 340, p.č. 1947/1 k.ú. Kopřivnice n ulici Husov z nájemné stnovené szbou ve výši 500,00 Kč/m 2 /rok, z účelem provozování zkušebny pro hudební skupinu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko příjemcem Lubomírem Poláškem, se sídlem v Kopřivnici Lubin, Lubin 108, IČ: jko poskytovtelem, jejímž předmětem je užívání stvby čistírny odpdních vod při objektu kulturního domu č. p. 190 ve Vlčovicích, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 relizci kce Úprv čistírny odpdních vod ve znění návrhu předloženého prostřednictvím bodu 1.2 důvodové zprávy Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy č. N.J/308/2010/N městem Kopřivnice Správou silnic Morvskoslezského krje, p.o., se sídlem v Ostrvě, Úprkov 1, IČ: jejímž předmětem je údržb ztrubněné příkopy v délce 20 m podél komunikce II/486 v Mniší, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í písemnosti nájemce CASON s.r.o. ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1-2 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e 8 / 22

9 102. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor místnosti č. 116 č. 117 o celkové výměře 65,00 m 2, který se nchází v I. ndzemním podlží objektu čp. 244 n ul. Štefánikov v Kopřivnici, p. č. 1915/3, k. ú. Kopřivnice nájemci CASON s.r.o., se sídlem Štefánikov 244, Kopřivnice, IČ , to dohodou ke dni společnost CASON s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 244, IČ , nájemcem nebytového prostoru místnost č. 310 o celkové výměře 10,95 m 2, umístěné ve III. NP objektu čp. 244, p.č. 1915/3 k.ú. Kopřivnice n ulici Štefánikov z nájemné stnovené szbou ve výši 1 212,00 Kč/m 2 /rok bez DPH, tj ,40 Kč ročně bez DPH 2.3 výjimku vnitroorgnizční směrnice č. 12/2010, spočívjící v uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor uvedených pod odst. 2.2 s nájemcem CASON s.r.o. bez ujednání o kuci 2.4 zveřejnění záměru měst pronjmout nebytový prostor místnost č o celkové výměře 65,00 m 2, který se nchází v I.NP objektu čp. 244, ul. Štefánikov v Kopřivnici, prcel č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtová optření Odboru mjetku měst k rozpočtu měst n rok 2010 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření smlouvy o poskytnutí dotce n kci Oprv komunikce Štrmberk - Držné městem Kopřivnice jko poskytovtelem dotce městem Štrmberk, Náměstí 9, Štrmberk, IČ: , jko příjemcem dotce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí informce o konání interktivní rodshow Ztočte s elektroodpdem v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č. 1-2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtové optření odboru životního prostředí k rozpočtu měst Kopřivnice n rok 2010 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupujícím TATROU,.s., se sídlem v Kopřivnici, Areál Ttry 1450/1, IČ / 22

10 102. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č společnost zpsná v obchodním rejstříku vedeném u Krjského soudu v Ostrvě, oddíl B, vložk č. 309 jko prodávjícím, jejímž předmětem je výkup pozemku p.č. 1705/ /344 odděleném GP č /2009 v ktstrálním území Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření kupní smlouvy v k.ú. Kopřivnice městem Kopřivnice jko prodávjícím společností RWE Gs Storge, s.r.o., se sídlem v Prze 10 Strčnice, V Olšinách 75/2300, zpsná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prze, oddíl C, vložk , IČ: , DIČ: CZ jko kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku prc. č. 2440/3 trvlý trvní porost o výměře 398 m 2 v k.ú. Kopřivnice, který vznikl n zákldě Geometrického plánu č /2009 ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r u č u j e z s t u p i t e l s t v u m ě s t s c h v á l i t uzvření kupní smlouvy v k.ú. Mniší městem Kopřivnice jko kupujícím pní Hnou Dobečkovou <nonymizováno> jko prodávjícím, jejímž předmětem je výkup nově odděleného pozemku prc. č. 611/9 orná půd o výměře 139 m 2 v k.ú. Mniší, který vznikl n zákldě Geometrického plánu č /2010 ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r u č u j e z s t u p i t e l s t v u m ě s t s c h v á l i t uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupujícím pní Alenou Krejčí, <nonymizováno> jko prodávjícím, jejímž předmětem je výkup pozemku ve zjednodušené evidenci (PK) prc. č. 1495/4 o výměře 1152 m 2 v k.ú. Drnholec nd Lubinou ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou budoucí povinnou z věcného břemene ČEZ Distribuce,.s., se sídlem v Děčíně 4, Teplická 874/8, PSČ IČ , DIČ CZ , zápis v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Ústí nd Lbem, oddíl B, vložk 1704 jko strnou budoucí oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je budoucí ztížení pozemků: 10 / 22

11 102. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č prc. č. 513/9 - osttní ploch, silnice o výměře 789 m 2, - prc. č. 508/2 - osttní ploch, neplodná půd o výměře 5827 m 2, v k.ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou povinnou z věcného břemene ČEZ Distribuce,.s., se sídlem v Děčíně 4, Teplická 874/8, PSČ IČ , DIČ CZ , zápis v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Ústí nd Lbem, oddíl B, vložk 1704 jko strnou oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je ztížení pozemků prc. č. 517/1 prc. č. 518/1 v k.ú. Vlčovice, tk jk je vyznčeno v geometrickém plánu /2010 ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 1.1 uzvření smlouvy o bezúpltném převodu nemovitostí městem Kopřivnice jko nbyvtelem Českou republikou Úřdem pro zstupování státu ve věcech mjetkových, se sídlem v Prze 2 Nové Město, Ršínovo nábřeží 390/42, IČ , jko převodcem, jejímž předmětem je převod pozemků: - prc. č. 872/1 - osttní ploch, osttní komunikce o výměře 661 m 2, - prc. č. 872/2 - osttní ploch, osttní komunikce o výměře 466 m 2, - prc. č. 872/4 - osttní ploch, osttní komunikce o výměře 216 m 2, - prc. č. 1238/1 - osttní ploch, osttní komunikce o výměře 4851 m 2, v k.ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 1.2 omezující podmínky ve znění článku III. smlouvy o bezúpltném převodu v tomto rozshu: Nbyvtel se zvzuje o nemovitosti, pozemky prc. č. 872/1, 872/2, 872/4, 1238/1 bude řádně pečovt, užívt je pouze k účelům veřejné zeleně místních komunikcí, v souldu s veřejným zájmem, tj. zejmén je nevyužívt ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům ni je nebude k tkovým účelům pronjímt, součsně prohlšuje, že předmětné nemovitosti nepřevede třetí osobě nevloží do obchodní společnosti, to vše po dobu 20 let od účinků vkldu vlstnického práv do ktstru nemovitostí V přípdě, že by nbyvtel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstvce, dohodly se smluvní strny n smluvní pokutě ve výši ceny, kterou nemovitosti měly ke dni účinků vkldu vlstnického práv do ktstru nemovitostí dle tehdy pltného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opkovně Úhrdu provede nbyvtel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zplcení smluvní 11 / 22

12 102. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č pokuty převodcem písemně vyzván Bude-li zjištění snkce dle odst. 2 spojeno s nákldy n vyprcování znleckého posudku, přípdně s jinými účelně vynloženými nákldy, zvzuje se nbyvtel uhrdit i tyto nákldy Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stnovené v čl. III. odst. 1 kontrolovt, zd jsou všechny omezující podmínky ze strny nbyvtele dodržovány nbyvtel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídjící součinnost Nbyvtel je povinen vždy k příslušného roku během celé lhůty stnovené v čl. III. odst. 1 předt převodci písemnou zprávu o zchování rozvoji ktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zchování se nbyvtel v této smlouvě zvázl. Z porušení tohoto závzku uhrdí nbyvtel převodci smluvní pokutu ve výši ,- Kč Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření smlouvy o bezúpltném převodu nemovitostí městem Kopřivnice jko nbyvtel Českou republikou Úřdem pro zstupování státu ve věcech mjetkových, se sídlem v Prze 2, Ršínovo nábřeží 42, IČ jko převodcem, jejímž předmětem je převod pozemků: prc. č. 235/3 osttní ploch, osttní komunikce o výměře 81 m 2, prc. č. 847/2 osttní ploch, osttní komunikce o výměře 1601 m 2, prc. č. 847/9 osttní ploch, osttní komunikce o výměře 807 m 2, prc. č. 1212/3 osttní ploch, osttní komunikce o výměře 576 m 2, prc. č. 1212/5 osttní ploch, osttní komunikce o výměře 40 m 2, prc. č 1616/1 osttní ploch, osttní komunikce o výměře 335 m 2 v k.ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 1.1 uzvření smlouvy o bezúpltném převodu nemovitostí městem Kopřivnice jko nbyvtelem Českou republikou Úřdem pro zstupování státu ve věcech mjetkových, se sídlem v Prze 2 Nové Město, Ršínovo nábřeží 390/42, IČ , jko převodcem, jejímž předmětem je převod pozemků: - prc. č. 847/3 - osttní ploch, osttní komunikce o výměře 6398 m 2, - prc. č. 847/23 - osttní ploch, osttní komunikce o výměře 17 m 2, - prc. č. 847/26 - osttní ploch, osttní komunikce o výměře 747 m 2, - prc. č. 847/28 - osttní ploch, osttní komunikce o výměře 434 m 2, - prc. č. 847/29 - osttní ploch, osttní komunikce o výměře 639 m 2 v k.ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 1.2 omezující podmínky ve znění článku III. smlouvy o bezúpltném převodu 12 / 22

13 102. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č v tomto rozshu: Nbyvtel se zvzuje o nemovitosti, pozemky prc. č. 847/3, 847/23, 847/26, 847/28 847/29 řádně pečovt, užívt je pouze k účelům veřejné zeleně místních komunikcí, v souldu s veřejným zájmem, tj. zejmén je nevyužívt ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům ni je nebude k tkovým účelům pronjímt, součsně prohlšuje, že předmětné nemovitosti nepřevede třetí osobě nevloží do obchodní společnosti, to vše po dobu 20 let od účinků vkldu vlstnického práv do ktstru nemovitostí V přípdě, že by nbyvtel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstvce, dohodly se smluvní strny n smluvní pokutě ve výši ceny, kterou nemovitosti měly ke dni účinků vkldu vlstnického práv do ktstru nemovitostí dle tehdy pltného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opkovně Úhrdu provede nbyvtel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zplcení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván Bude-li zjištění snkce dle odst. 2 spojeno s nákldy n vyprcování znleckého posudku, přípdně s jinými účelně vynloženými nákldy, zvzuje se nbyvtel uhrdit i tyto nákldy Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stnovené v čl. III. odst. 1 kontrolovt, zd jsou všechny omezující podmínky ze strny nbyvtele dodržovány nbyvtel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídjící součinnost Nbyvtel je povinen vždy k příslušného roku během celé lhůty stnovené v čl. III. odst. 1 předt převodci písemnou zprávu o zchování rozvoji ktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zchování se nbyvtel v této smlouvě zvázl. Z porušení tohoto závzku uhrdí nbyvtel převodci smluvní pokutu ve výši ,- Kč Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko stvebníkem Ktolickou besedou v Kopřivnici, se sídlem v Kopřivnici, Štrmberská 378, IČ: jko vlstníkem, jejímž předmětem je umístění stvby n pozemku prc. č osttní ploch, zeleň o výměře 3903 m 2 v k.ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 1.1 uzvření smlouvy o bezúpltném převodu pozemků městem Kopřivnice jko nbyvtelem Českou republikou - Úřdem pro zstupování státu ve věcech mjetkových se sídlem Ršínovo nábřeží 390/42, Prh 2 - Nové Město, IČ jko převodcem, 13 / 22

14 102. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č jejímž předmětem je bezúpltný převod pozemků v ktstrálním území Kopřivnice prcel číslo 1212/2 o výměře m², osttní ploch, osttní komunikce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 1.2 omezující podmínky ve znění článku III. smlouvy o bezúpltném převodu v tomto rozshu: Nbyvtel se zvzuje o nemovitost uvedenou v článku II. odst. 1 této smlouvy tj o pozemek p.č. 1212/2 řádně pečovt, užívt jej pouze k účelům uvedeným v čl. II. odst. 2 této smlouvy v souldu s veřejným zájmem, tj. zejmén jej využívt ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům ni jej nebude k tkovým účelům pronjímt, součsně prohlšuje, že předmětnou nemovitost nepřevede třetí osobě nevloží do obchodní společnosti, to vše po dobu 20 let od účinků vkldu vlstnického práv do ktstru nemovitostí V přípdě, že by nbyvtel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstvce, dohodly se smluvní strny n smluvní pokutě ve výši ceny, kterou nemovitost měl ke dni účinků vkldu vlstnického práv do ktstru nemovitostí dle tehdy pltného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opkovně Úhrdu provede nbyvtel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zplcení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván Bude-li zjištění snkce dle odst. 2 spojeno s nákldy n vyprcování znleckého posudku, přípdně s jinými účelně vynloženými nákldy, zvzuje se nbyvtel uhrdit i tyto nákldy Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stnovené v článku III. odst. 1 kontrolovt, zd jsou všechny omezující podmínky ze strny nbyvtele dodržovány nbyvtel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídjící součinnost Nbyvtel je povinen vždy k příslušného roku během celé lhůty stnovené v článku III. odst. 1 předt převodci písemnou zprávu o zchování rozvoji ktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zchování se nbyvtel v této smlouvě zvázl. Z porušení tohoto závzku uhrdí nbyvtel převodci pokutu ve výši ,- Kč Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 1.1 uzvření smlouvy o bezúpltném převodu pozemků městem Kopřivnice jko nbyvtelem Českou republikou - Úřdem pro zstupování státu ve věcech mjetkových se sídlem Ršínovo nábřeží 390/42, Prh 2 - Nové Město, IČ jko převodcem, jejímž předmětem je bezúpltný převod pozemků v ktstrálním území Kopřivnice prcel číslo 883/1 o výměře 1858 m², osttní ploch, zeleň, prcel číslo 883/19 o výměře 44 m², osttní ploch, zeleň, prcel číslo 883/20 o výměře 12 m², osttní ploch, zeleň, 14 / 22

15 102. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č prcel číslo 883/21 o výměře 51 m², osttní ploch, zeleň, prcel číslo 883/24 o výměře 422 m², osttní ploch, zeleň, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 1.2 omezující podmínky ve znění článku III. smlouvy o bezúpltném převodu v tomto rozshu: Nbyvtel se zvzuje o nemovitosti uvedené v čl. I. této smlouvy tj o pozemky p.č. 883/1, p.č. 883/19, p.č. 883/20, p.č. 883/21, p.č. 883/24 řádně pečovt, užívt je pouze k účelům veřejné zeleně místních komunikcí, v souldu s veřejným zájmem, tj. zejmén je nevyužívt ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům ni je nebude k tkovým účelům pronjímt, součsně prohlšuje, že předmětné nemovitosti nepřevede třetí osobě nevloží do obchodní společnosti, to vše po dobu 20 let od účinků vkldu vlstnického práv do ktstru nemovitostí V přípdě, že by nbyvtel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstvce, dohodly se smluvní strny n smluvní pokutě ve výši ceny, kterou nemovitosti měly ke dni účinků vkldu vlstnického práv do ktstru nemovitostí dle tehdy pltného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opkovně Úhrdu provede nbyvtel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zplcení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván Bude-li zjištění snkce dle odst. 2 spojeno s nákldy n vyprcování znleckého posudku, přípdně s jinými účelně vynloženými nákldy, zvzuje se nbyvtel uhrdit i tyto nákldy Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stnovené v čl. III. odst. 1 kontrolovt, zd jsou všechny omezující podmínky ze strny nbyvtele dodržovány nbyvtel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídjící součinnost Nbyvtel je povinen vždy k příslušného roku během celé lhůty stnovené v čl. III. odst. 1 předt převodci písemnou zprávu o zchování rozvoji ktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zchování se nbyvtel v této smlouvě zvázl. Z porušení tohoto závzku uhrdí nbyvtel převodci smluvní pokutu ve výši 1.700,- Kč Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření nájemní smlouvy městem Kopřivnice jko nájemcem ČR Ministerstvem školství, mládeže tělovýchovy, se sídlem Krmelitská 529/7, PSČ Prh 1, IČ jko pronjímtelem, jejímž předmětem je pronájem pozemků v ktstrálním území Kopřivnice p.č. 168/5 osttní ploch, zeleň o výměře 3037 m² p.č. 178/2 osttní ploch, zeleň o výměře 4588 m² ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání n e d o p o r u č u j e z s t u p i t e l s t v u m ě s t s c h v á l i t zveřejnění záměru měst prodt část pozemku ve zjednodušené evidenci p.č. PK 259 o výměře cc 4000 m² v ktstrálním území Drnholec nd Lubinou 15 / 22

16 102. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č pnu Jkubu Gerykovi ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne n relizci stvby ZŠ 17.listopdu Kopřivnice, Energetická optření 1.etp městem Kopřivnice jko objedntelem firmou HOCHTIEF CZ.s., se sídlem Plzeňská 16/3217, Prh 5, IČ jko zhotovitelem stvby, jejímž předmětem je relizce energetických optření n ZŠ 17.listopdu v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. r o z h o d u j e 1.1 n zákldě zprávy o posouzení hodnocení nbídek, která tvoří přílohu č.1 podkldového mteriálu v souldu s ust. 81 odst. 1 písm. ) zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nbídky pro relizci veřejné zkázky Domov pro seniory v Kopřivnici Dostvb strvovny, I.etp uchzeče Beskydská stvební společnost,.s., IČ se sídlem Třinec, Frýdecká 225, PSČ , 1.2 n zákldě zprávy o posouzení hodnocení nbídek, která tvoří přílohu č.1 podkldového mteriálu v souldu s ust. 81 odst. 1 písm. ) zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů, o dlším pořdí uchzečů veřejné zkázky Domov pro seniory v Kopřivnici Dostvb strvovny, I.etp, tkto: 2. JTA Holding, spol. s.r.o., IČ , se sídlem Ostrv-Přívoz, nám.sv. Čech 732/1, PSČ Sdružení Kopřivnice sdružení firem MŽT Stvitelství,.s., IČ se sídlem Ostrv, Mriánské Hory, Suderov 2024/8, PSČ MATOUŠEK CZ.s., IČ , se sídlem Brno, Bechyňská 419/14, PSČ Eiffge Construction Česká republik, s.r.o., IČ , se sídlem Ostrv, Porub, Frncouzská 6167, PSČ Sdružení firem HOSPIMED, spol. s r.o., IČ , se sídlem Prh 3, Mlešická 2251/51, PSČ GMP MIX,.s., IČ , se sídlem Ostrv-Mriánské Hory, Grmelov 2008/13, PSČ STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o., IČ , se sídlem Ostrv Vítkovice, Mostárenská 1140/48, PSČ Czsch spol. s r.o., IČ , se sídlem Bruntál, Opvská ul. 1174/8, PSČ NOSTA, s.r.o., IČ , se sídlem Nový Jičín, Svtopluk Čech 2088/13, PSČ MANAG,.s., IČ , se sídlem Zlín, Zrámí 92, PSČ Zlínstv.s., IČ , se sídlem Zlín, Brtošov 5532, PSČ HOCHTIEF CZ.s., IČ , se sídlem Prh 5, Plzeňská 16/3217, PSČ Bytostv Porub.s., IČ , se sídlem Ostrv Porub, Dělnická 382, PSČ COMMODUM, spol. s r.o., IČ , se sídlem Vlšská Bystřice č.p. 225, PSČ / 22

17 102. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtové optření Odboru rozvoje měst k rozpočtu měst n rok 2010 vč. úprvy názvu vybrných ukztelů rozpočtu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o výzvě k přistoupení k projektu Referenční rámec pro udržitelná evropská měst ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. z r u š u j e usnesení č projednáno n 101. schůzi Rdy měst Kopřivnice ze dne ve věci příprv projektů pro podání žádosti o dotci z Regionálního operčního progrmu regionu soudržnosti Morvskoslezsko. 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst vzít n vědomí informci o souboru projektů připrvovných k žádosti o dotci n jejich relizci z Regionálního operčního progrmu regionu soudržnosti Morvskoslezsko ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 3. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 3.1 v přípdě schválení dotce n relizci projektů předložených prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu, profinncování relizce projektů, finnční spoluúčst projektů ve výši 15 % způsobilých výdjů 100 % nezpůsobilých výdjů zřzení tohoto finncování projektů do rozpočtu měst příslušného relizčního roku. 3.2 finncování provozu projektů, n které bude poskytnut dotce z Regionálního operčního progrmu regionu soudržnosti Morvskoslezsko, po celou dobu povinné udržitelnosti Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko obdrovným ČR Ministerstvem školství, mládeže tělovýchovy, se sídlem Krmelitská 529/7, Prh 1, Mlá strn, , IČ jko dárcem, jejímž předmětem je drování pozemků v ktstrálním území Kopřivnice: p.č.155/2 77 m² zstvěná ploch nádvoří p.č.156/2 98 m² zstvěná ploch nádvoří p.č m² zstvěná ploch nádvoří p.č.156/ m² osttní ploch - sportoviště rekreční ploch p.č.156/4 740 m² osttní ploch - sportoviště rekreční ploch p.č.160/1 384 m² osttní ploch - zeleň p.č.161/ m² osttní ploch - zeleň p.č.161/5 36 m² osttní ploch - zeleň ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 17 / 22

18 102. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání b e r e n vědomí prezentci projektů připrvovných žádostí o dotci z EU pro rok 2010 ve znění předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupujícím Mrií Slívovou <nonymizováno> jko prodávjícím, jejímž předmětem je výkup pozemků p.č. 1705/136, 1705/302 v k.ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit vyúčtování Smlouvy o poskytnutí účelové dotce ze dne uzvřené městem Kopřivnice jko poskytovtelem pnem Vítězslvem Váňou, s místem podnikání v Kopřivnici, Obránců míru 368/1, IČ jko příjemcem z období od do ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č. 1-3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e rozpočtové optření oddělení školství, kultury cestovního ruchu k rozpočtu měst n rok 2010 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2. n e s c h v l u j e uzvření Dodtku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice ze dne městem Kopřivnice jko poskytovtelem Junákem svzem skutů skutek ČR, středisko Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Husov 1312, IČ , jko příjemcem, jehož předmětem je poskytnutí dotce n úhrdu nákldů n doprvu do Bilsko-Bile (Polsko) n oslvy 100 let polského Hrcerstw, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 3. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem Domem dětí mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jroše 1077, příspěvkovou orgnizcí, se sídlem v Kopřivnici, Kpt. Jroše 1077, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n úhrdu nákldů (ubytování, strvování, progrm, mteriál, tlumočník včetně mzdových prostředků, doprovod) spojených 18 / 22

19 102. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č s pobytem osob z prtnerského měst Trppes (Frncie) v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí zápis č. 3 z jednání komise pro národní vzthy ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 udělení obecné výjimky v souldu s čl. 6 obecně závzné vyhlášky měst Kopřivnice č. 1/2006, kterou se stnovují podmínky pořádání veřejnosti přístupných kulturních podniků z čl. 3 vyhlášky Podmínky pro pořádání veřejných hudebních produkcí (dále jen vyhlášk ) n období v době od do hodin dne následujícího, kdy lze n prostrnství fotblového hřiště v Lubině provozovt veřejnou hudební produkci, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu. 1.2 udělení obecné výjimky v souldu s čl. 6 obecně závzné vyhlášky měst Kopřivnice č. 1/2006, kterou se stnovují podmínky pořádání veřejnosti přístupných kulturních podniků z čl. 3 vyhlášky Podmínky pro pořádání veřejných hudebních produkcí (dále jen vyhlášk ) n období v době od do hodin dne následujícího, kdy lze n prostrnství pod přehrdou (ploch určená k prkování) ve Větřkovicích provozovt veřejnou hudební produkci, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu. 1.3 udělení obecné výjimky v souldu s čl. 6 obecně závzné vyhlášky měst Kopřivnice č. 1/2006, kterou se stnovují podmínky pořádání veřejnosti přístupných kulturních podniků z čl. 3 vyhlášky Podmínky pro pořádání veřejných hudebních produkcí (dále jen vyhlášk ) n období v době od do hodin dne následujícího, kdy lze n prostrnství pod přehrdou (ploch určená k prkování) ve Větřkovicích provozovt veřejnou hudební produkci, v přípdě, že se v důsledku nepříznivého počsí nebude kont kce uvedená pod bodem 1.2 tohoto usnesení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko obdrovný Dnou Zátopkovou, <nonymizováno> jko dárcem, jejímž předmětem je poskytnutí peněžitého dru ve výši ,- Kč, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem 19 / 22

20 102. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Lšským běžeckým klubem, se sídlem v Kopřivnici, ul. Kpt. Nálepky 1073, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, činnost mládeže kci Mikulášský běh v roce 2010, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Tenisovým clubem Vlčovice, se sídlem v Kopřivnici, Vlčovice, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n činnost mládeže v roce 2010, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Zákldní uměleckou školou Zdeňk Burin Kopřivnice, příspěvková orgnizce, se sídlem v Kopřivnici, IČO , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n trdiční kci Výstv výtvrná soutěž dětí i dospělých,,svět dobrodružství fntzie 2010 v roce 2010, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 2.1 uzvření Dodtku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotce ze dne městem Kopřivnice jko poskytovtelem Asocicí sportovních klubů Ttr Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Msrykovo náměstí 540, IČ , jko příjemcem, jehož předmětem poskytnutí dotce n kce,,čtvrtletník stdionu ;,,Rychlobruslřské závody hledáme dlší Sáblíkové převod dotce z kce Grnd Prix v bdmintonu n kci Amtér Prix bdmintonu Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu 2.2 uzvření Dodtku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotce ze dne městem Kopřivnice jko poskytovtelem Hockey clubem Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Msrykovo nám. 540, IČ , jko příjemcem, jehož předmětem je poskytnutí dotce n reprezentci žákovské ligy LH ČR v roce 2010, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu 3. d o p o r učuje zstupitelstvu měst neschválit uzvření Dodtku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotce ze dne městem Kopřivnice jko poskytovtelem Figure skting clubem Kopřivnice, o.s., se sídlem v Kopřivnici, Nám. T. G. Msryk 540, IČ , jko příjemcem, jehož předmětem je poskytnutí dotce n Závody evropského poháru mládeže 2010 (Celje Slovinsko) v roce 2010, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o historickém nábytku vystěhovném z Šustlovy vily při rekonstrukci 20 / 22

21 102. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č v roce 2005, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e prohlášení k poskytnutí fotogrfií pro webové stránky Morvskoslezského krje ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí změny v Zásdách vzthů zřizovtele příspěvkových orgnizcí, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e Dodtek č. 1 Zásd vzthů zřizovtele příspěvkových orgnizcí ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 3. u k l á d á příspěvkovým orgnizcím řídit se Zásdmi vzthů zřizovtele příspěvkových orgnizcí 4. p o věřuje tjemník městského úřdu vydt v souldu s postupem uvedeným v důvodové zprávě příkz tjemník s účinností od Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 1.1 rozpočtové optření oddělení školství, kultury sportu k rozpočtu měst n rok 2010 CPR, s.r.o. ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.2 uzvření smlouvy o půjčce městem Kopřivnice jko věřitelem CENTREM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o. se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 244, IČ , jko dlužníkem, jejímž předmětem je poskytnutí půjčky do výše 950 tis. Kč, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 1.1. rozpočtové optření oddělení školství, kultury sportu k rozpočtu měst n rok 2010 Regionální muzeum v Kopřivnici, o. p. s. ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu 1.2 uzvření Dodtku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu měst ze dne městem Kopřivnice jko poskytovtelem Regionálním muzeem v Kopřivnici, o. p. s., se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 367/1, IČ , jko příjemcem jehož předmětem je nvýšení dotce n provoz činnost muzejních expozic měst 21 / 22

22 102. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Kopřivnice v roce 2010, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst vzít n vědomí informci o návrhu omezení provozu v městských muzeích Kopřivnice od 1. ledn 2011 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. Mgr. Zdeněk Krjčír místostrost Ing. Josef Jlůvk strost 22 / 22

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části USNESENÍ 15. zsedání Zstupitelstv konného dne 31. říjn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/15/2012 s c h

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 97. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 3. 4. 2014 09:00 (usn. č. 4893/97 - usn. č. 4969/97) Mgr. Krel Sibinský Ing. Pvel

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1. 1 z 23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 38. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 19. 1. 2012 09:00 (usn. č. 1694/38 - usn. č. 1754/38) Mgr. Krel Sibinský Bc.

Více

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007 Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 1236 - Rada města po projednání rozpočtové opatření městské policie k rozpočtu Městské policie Kopřivnice na rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00 2212 Silnice 2212 5169 Nákup osttních služe 50 00 50 00 2212 5171 Výdje n dodvtel.zjišť.oprvy údrž 500 00 500 00 41 654,40 2212 **** 550 00 550 00 41 654,40 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikcí 2219

Více

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky Příloh účetní závěrky dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 505/2002 S. ROZVAHA (BILANCE) (v tisících Kč n 2 des. míst) sestvená k Název, sídlo právní form jednotky Zákldní škol Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno příspěvková

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 8589 Společenství

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Babské hody opět v listopadu

Babské hody opět v listopadu LEDEN ČERVEN 2012 Zdrm pro všechny občny Střelic u Br www.streliceubr.cz Úvodník Vážení spoluobčné, zčátek Vážení spoluobčné, měsíce květ byl teplý příjemný. Už skončily zdálo, vánoční že nám pěkné svátky,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částk 9 Rozeslán dne 23. ledn 2015 Cen Kč 27, O B S A H : 11. Vyhlášk, kterou se mění vyhlášk č. 289/2007 Sb., o veterinárních hygienických poždvcích n živočišné

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce 3/ POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trsu Modřínovou lejí k prmenům je název nové, počátecké turistické trsy, kterou iniciovl předdkyně počáteckého SPV Ing. Hn Benešová n podnět turisty tělem i duší Oldřich

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 643695 Ndce

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..03 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 6674354 Ndční fond

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573 Minimální závzný vý et informí ROZVAHA Jméno p íjmení, ohodní firm neo jiný podle vyhlášky. 500/00 S. ve zjednodušeném rozshu název ú etní jednotky ve zn ní pozd jšíh p edpis ACHENBACH CZ s.r.o. ke dni

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g výrobní sortiment n b í d k o v ý k t l o g 20 Sídlo firmy: OPTYS, spol. s r. o. Rybářská 89/44 746 0 Opv Nše poslání: Proszováním nových trendů v polygrfii šetříme čs prostředky zákzník, usndňujeme mu

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF / S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni...

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 102. schůze Rady města Příbora konané dne 9. září 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

grafický manuál květen 2004 verze 1.0

grafický manuál květen 2004 verze 1.0 květen 2004 verze 1.0 grfický mnuál Úvodní slovo Tento dokument slouží jko mnuál pro používání log Fondu soudržnosti. Součástí mnuálu je i zákldní grfický design pro tištěné elektronické mteriály sloužící

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04 Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, DIČ: CZ00262552, Se sídlem: Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, zástupce: Bc. Tomáš Levinský, funkce: starosta města, tel..:488 880 830, email:

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více