MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE"

Transkript

1 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 50/2010/OPE&66002/2011/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: Návrh Usnesení 7. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice ze dne Zstupitelstvo měst po projednání 1. b e r e n vědomí zprávu ověřovtelů zápisu pn Mgr. Dušn Krompolce pn Ivn Telřík o ověření zápisu ze 6. zsedání zstupitelstv měst ze dne s c h v l u j e ověřovtele zápisu ze 7. zsedání zstupitelstv měst ze dne pn Mgr. Tomáše Hof pn MVDr. Robert Lkomého Zstupitelstvo měst po projednání 1. b e r e n vědomí 1.1. stnovisko Ministerstv finncí České republiky ze dne 24. říjn 2011 č.j. 12/89573/ týkjící se uzvření Smlouvy o nájmu provozování (koncesní smlouvy) Svzkem obcí regionu Novojičínsk, se sídlem v Novém Jičíně, Msrykovo náměstí1, IČ (dále tké jen Svzek ) společností Severomorvské vodovody knlizce Ostrv.s., se sídlem v Ostrvě, ul. 28. říjn 169, , IČ ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 8 podkldového mteriálu 2. s o u h l s í 2.1. s přijetím podpory Svzkem dle Rozhodnutí o poskytnutí dotce reg. č. IS SFŽP ve výši ,00 Kč ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2.2. s přijetím podpory Svzkem podle Smlouvy č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky, se sídlem v Prze, Kplnov 1931/1, PSČ , IČ (dále tké jen Fond ) v rámci Operčního progrmu Životní prostředí, která bude uzvřen Svzkem jko příjemcem podpory Fondem, podle které Fond poskytne Svzku dotci ve výši ,76 Kč úročenou půjčku ve výši ,55 Kč výhrdně n kci Odknlizování vybrných obcí měst regionu Novojičínsk ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2.3. s uzvřením Smlouvy č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Operčního progrmu Životní prostředí MĚSTO KOPŘIVNICE

2 7. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, , usnesení č Svzkem jko příjemcem podpory Fondem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2.4. s uzvřením smlouvy o nájmu provozování (koncesní smlouvy), to n zákldě schváleného koncesního projektu Svzku obcí regionu Novojičínsk Odknlizování vybrných měst obcí regionu Novojičínsk ze dne Svzkem jko vlstníkem společností Severomorvské vodovody knlizce Ostrv.s., se sídlem v Ostrvě, ul. 28. říjn 169, , IČ , DIČ CZ , zpsné v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Ostrvě, oddíl B, vložk č. 347, jko provozovtelem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 2.5 s přijetím podpory Svzkem dle usnesení zstupitelstv Morvskoslezského krje č. 13/1176 ze dne v rámci Progrmu n zvýšení bsorpční kpcity obcí do 10 tis. obyvtel ve výši ,00 Kč 3. u k l á d á zástupci měst Kopřivnice v rdě Svzku n jednání rdy Svzku 3.1. projednt vzít n vědomí stnovisko Ministerstv finncí České republiky ze dne 24. říjn 2011 č.j. 12/89573/ ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 8 podkldového mteriálu 3.2. hlsovt ve prospěch přijetí rozhodnutí o schválení: přijetí podpory Svzkem dle Rozhodnutí o poskytnutí dotce reg. č. IS SFŽP ve výši ,00 Kč ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu přijetí podpory Svzkem podle Smlouvy č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky, se sídlem v Prze, Kplnov 1931/1, , IČ (dále tké jen Fond ) v rámci Operčního progrmu Životní prostředí, která bude uzvřen Svzkem jko příjemcem podpory Fondem, podle které Fond poskytne Svzku dotci ve výši ,76 Kč úročenou půjčku ve výši ,55 Kč výhrdně n kci Odknlizování vybrných obcí měst regionu Novojičínsk ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu uzvření Smlouvy č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Operčního progrmu Životní prostředí Svzkem jko příjemcem podpory Fondem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu uzvření smlouvy o nájmu provozování (koncesní smlouvy), to n zákldě 2 / 13

3 7. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, , usnesení č schváleného koncesního projektu Svzku obcí regionu Novojičínsk Odknlizování vybrných měst obcí regionu Novojičínsk ze dne Svzkem jko vlstníkem společností Severomorvské vodovody knlizce Ostrv.s., se sídlem v Ostrvě, ul. 28. říjn 169, , IČ , DIČ CZ , zpsné v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Ostrvě, oddíl B, vložk č. 347, jko provozovtelem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu uzvření dodtku č. 2 ke smlouvě o finncování projektu Odknlizování vybrných obcí měst regionu Novojičínsk Svzkem obcí regionu Novojičínsk, se sídlem v Novém Jičíně, Msrykovo náměstí 1, IČ jednotlivými členy Svzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového mteriálu přijetí podpory Svzkem dle usnesení zstupitelstv Morvskoslezského krje č. 13/1176 ze dne v rámci Progrmu n zvýšení bsorpční kpcity obcí do 10 tis. obyvtel ve výši ,00 Kč 4. s c h v l u j e 4.1. uzvření Dohody o ručení převodech mjetku Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem v Prze, Kplnov 1931/1, , IČ městem Kopřivnice, n zákldě které poskytne město Kopřivnice ručení z závzky Svzku podle Smlouvy č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operčního progrmu Životní prostředí ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu 4.2. uzvření Zástvní smlouvy č Z2 Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem v Prze, Kplnov 1931/1, , IČ jko zástvním věřitelem městem Kopřivnice jko zástvcem, n zákldě které bude zřízeno zástvní právo k pozemkům v k.ú. Kopřivnice prcel č. 2398/1 2400/1 k pozemku v k.ú. Vlčovice prcel č. 351/1, kterým budou zjištěny závzky Svzku podle Smlouvy č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operčního progrmu Životní prostředí dle bodu 2.3. tohoto usnesení ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu 4.3. uzvření dodtku č. 2 ke smlouvě o finncování projektu Odknlizování vybrných obcí měst regionu Novojičínsk Svzkem obcí regionu Novojičínsk, se sídlem v Novém Jičíně, Msrykovo náměstí 3 / 13

4 7. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, , usnesení č , IČ městem Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového mteriálu 4.4. uzvření Dohody vlstníků provozně souvisejících knlizcí, to n zákldě schváleného koncesního projektu Svzku obcí regionu Novojičínsk Odknlizování vybrných měst obcí regionu Novojičínsk ze dne městem Kopřivnice společností Severomorvské vodovody knlizce Ostrv.s., se sídlem v Ostrvě, ul. 28. říjn 169, , IČ , DIČ CZ , zpsné v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Ostrvě, oddíl B, vložk č. 347, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 7 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 výběr vítězné nbídky v rámci výběrového řízení Výběr prtner pro kpitálový vstup do společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. relizce projektu Modernizce CZT Kopřivnice nbídku společnosti Tenz,.s., se sídlem v Brně, Svtopetrská 7, IČ uzvření smlouvy o prtnerství spolupráci městem Kopřivnice Oblstním stvebním bytovým družstvem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Kpt. Jroše 896, IČ n strně jedné jko účstníci smlouvy společnosti Tenz,.s., se sídlem v Brně, Svtopetrská 7, IČ n strně druhé jko prtner ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.3 uzvření smlouvy o převodu části obchodního podílu ve společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. městem Kopřivnice jko převodcem společností Tenz,.s., se sídlem v Brně, Svtopetrská 7, IČ jko nbyvtelem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1.1.A podkldového mteriálu 1.4 uzvření smlouvy o uzvření budoucí smlouvy o zpětném převodu části obchodního podílu ve společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. městem Kopřivnice jko převodcem společností Tenz,.s., se sídlem v Brně, Svtopetrská 7, IČ jko nbyvtelem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1.1.B podkldového mteriálu 1.5 společenskou smlouvu společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, 4 / 13

5 7. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, , usnesení č Štefánikov č.p. 1163, IČ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1.2.A podkldového mteriálu. 2. n v r h u j e v souldu s ustnovením 84 odst. 2 písm. g) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v pltném znění 2.1 odvolání Ing. Oldřich Jšk, r.č /210, bytem Kopřivnice, Štrmberská 1138/52 jedntele obchodní společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, IČ: odvolání Ing. Miroslv Kopečného, r.č , bytem Kopřivnice, Záhumenní 149 předsedy dozorčí rdy společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, IČ: odvolání Ing. Mrtiny Černochové, r.č , bytem Kopřivnice, Skupov 94/6 členky dozorčí rdy společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, IČ: odvolání Ing. Igor Kocurk, r.č , bytem Štrmberk, K očnímu 377 člen dozorčí rdy společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, IČ: odvolání Jiřího Rýdel, r.č , bytem Příbor, J.V. Chorále 1507 člen dozorčí rdy společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, IČ: odvolání Mrie Streitové, r.č , bytem Kopřivnice, Morvská 755 členky dozorčí rdy společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, IČ: jmenování Ing. Miroslv Kopečného, r.č , bytem Kopřivnice, Záhumenní 149 zástupcem měst v dozorčí rdě společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, IČ: Zstupitelstvo měst po projednání v y d á v á obecně závznou vyhlášku měst Kopřivnice č. 1/2011 o stnovení školských obvodů zákldních škol zřízených městem Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání v y d á v á obecně závznou vyhlášku měst Kopřivnice č. 2/2011 o stnovení míst čsu, ve kterém mohou být provozovány sázkové hry pomocí technických zřízení ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání v y d á v á obecně závznou vyhlášku měst Kopřivnice č. 3/2011 o místním popltku z provoz systému shromžďování, sběru, přeprvy, třídění, využívání odstrňování 5 / 13

6 7. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, , usnesení č komunálních odpdů ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání v y d á v á obecně závznou vyhlášku měst Kopřivnice č. 4/2011 o místním popltku ze psů ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 č. 2 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání v y d á v á obecně závznou vyhlášku měst Kopřivnice č. 5/2011 o místním popltku z provozovný výherní hrcí přístroj, koncový interktivní videoloterní terminál herní místo lokálního herního systému ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e rozpočtová optření k rozpočtu měst n rok 2011 ve znění návrhu odboru finncí předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o kontokorentním úvěru městem Kopřivnice jko dlužníkem Českou spořitelnou,.s., se sídlem v Prze 4, Olbrchtov 1929/62, , IČ jko věřitelem, jejímž předmětem je přijetí kontokorentního úvěru do výše Kč ,00, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č.1 ke Smlouvě o úvěru č /11/LCD ze dne , uzvřené městem Kopřivnice jko dlužníkem Českou spořitelnou,.s., se sídlem v Prze 4, Olbrchtov 1929/62, , IČ jko věřitelem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2012 v celkovém objemu ,1 tis.kč (po konsolidci) n strně zdrojů (úhrn všech rozpočtových příjmů vč. přecházejících zdrojů z minulého období cizích zdrojů - úvěrů) součsně ve stejném objemu n strně plteb (úhrn všech rozpočtových výdjů vč. rezerv splátek cizích zdrojů) - podle rozpočtové skldby (po konsolidci) : 6 / 13

7 7. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, , usnesení č úhrn rozpočtových příjmů ve výši ,3 tis.kč - úhrn rozpočtových výdjů ve výši ,9 tis.kč - úhrn finncování ve výši ,6 tis.kč to ve struktuře ukztelů ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 (str. 1-14) přílohy č.2 podkldového mteriálu 1.2. plán hospodářské (ekonomické) činnosti měst pro rok 2012 ve výši tis.kč n strně výnosů ,1 tis.kč n strně nákldů ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 (str ) podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o půjčce městem Kopřivnice jko věřitelem společností TEPLO Kopřivnice s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, , IČ jko dlužníkem, jejímž předmětem je poskytnutí půjčky do výše Kč ,00, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e 1.1 hodnotící komisi pro posouzení hodnocení nbídek koncesního řízení Zjištění kulturně-osvětových činností v rámci Kulturního domu Kopřivnice včetně jeho správy provozování ve složení: člen komise: Bc. Dgmr Rysová, náhrdník: Mgr. Lumír Pospěch člen komise: Ing. Miroslv Kopečný, náhrdník: Ing. Josef Jlůvk člen komise: Miln Kpic, náhrdník: RSDr. Krel Kuboš člen komise: Mgr. Jiří Novák, náhrdník: Mgr. Iren Hnáková člen komise: Mgr. Tomáš Hof, náhrdník: Mgr. Julie Hyvnrová člen komise: Ing. Jroslv Šul, náhrdník: Mgr. Michel Kopřivová člen komise: Ing. Lenk Heráková, náhrdník: Ing. Rdomír Michálková 1.2 výzvu k podání nbídek koncesního řízení Zjištění kulturně-osvětových činností v rámci Kulturního domu Kopřivnice včetně jeho správy provozování ve smyslu 8 zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách koncesním řízení, ve znění uprveného návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e dodtek č. 10 ke zřizovcí listině Zákldní školy dr. Mildy Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 2 ke smlouvě o drování movitých věcí pro činnost Zákldní školy v Kopřivnici, ul. 17. listopdu ze dne / 13

8 7. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, , usnesení č městem Kopřivnice jko dárcem Zákldní školou Mteřskou školou Kopřivnice, 17. listopdu 1225 okres Nový Jičín, příspěvkovou orgnizcí se sídlem v Kopřivnici, 17. listopdu 1225, IČ jko obdrovnou, jehož předmětem je drování elektrické zbezpečovcí signlizce stelitu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 relizci projektu ZŠ Alšov - škol 21. století, zkvlitnění infrstruktury pro vzdělávání příspěvkovou orgnizci Zákldní škol Kopřivnice, Alšov 1123 okres Nový Jičín 1.2 podání žádosti o dotci n projekt ZŠ Alšov - škol 21. století, zkvlitnění infrstruktury pro vzdělávání z dotčního titulu ROP prioritní os 3, oblst podpory 3.2. jménem příspěvkové orgnizce Zákldní škol Kopřivnice, Alšov 1123 okres Nový Jičín 1.3 poskytnutím prostředků n spolufinncování projektu ve výši ,00 Kč příspěvkové orgnizci Zákldní škol Kopřivnice, Alšov 1123 okres Nový Jičín Zstupitelstvo měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 relizci revitlizce zhrd odloučených prcovišť n ulici Krátká Frncouzská příspěvkové orgnizce Mteřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, p.o. n pozemcích měst Kopřivnice 1.2 podání žádosti o dotci n revitlizci zhrd odloučených prcovišť n ulici Krátká Frncouzská pod názvem projektu Svět je velká zhrd III. do připrvovné výzvy Úřdu regionální rdy regionu soudržnosti Morvskoslezsko, Výzv Subregionální centr, školství, volný čs, občnská vybvenost, jménem právního subjektu Mteřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková orgnizce 1.3 poskytnutí prostředků n spolufinncování projektu Svět je velká zhrd III. ve výši ,- Kč Mteřským školám Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizci Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření dohody o úhrdě neinvestičních výdjů spojených s plněním povinné školní docházky dětí trvle bydlících v jiné obci než je sídlo školy uzvřené dle zákon 561/2004 Sb., o předškolním, zákldním, středním, vyšším odborném jiném vzdělávání (školský zákon) v pltném znění městem Kopřivnice n strně jedné obcí Libhošť, se sídlem v Libhošti, Libhošť 1, IČ , n strně druhé ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 8 / 13

9 7. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, , usnesení č Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 7 k drovcí smlouvě ze dne městem Kopřivnice jko dárcem Mteřskými školmi Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkovou orgnizcí se sídlem v Kopřivnici, ulice Krátká 1105, IČ jko obdrovnými, jehož předmětem je drování škrbky brmbor kořenové zeleniny typ ŠKBZ2-12N stoličkového vřidl plynového typ FGG1F, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření Dodtku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotce ze dne městem Kopřivnice jko poskytovtelem ASK Ttr Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Msrykovo náměstí 540, IČ , jko příjemcem, jehož předmětem je poskytnutí dotce n úhrdu fktury č z pronájem vzpírárny oprv znění dodtku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e vyúčtování Smlouvy o poskytnutí účelové dotce ze dne uzvřené městem Kopřivnice jko poskytovtelem pnem Vítězslvem Váňou, s místem podnikání v Kopřivnici, Obránců míru 368/1, IČ jko příjemcem z období od do ve znění předloženém prostřednictvím příloh č. 1, 2 3 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e vyúčtování dle Smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice uzvřené Městem Kopřivnice Cestovní knceláří AGENTURA FOX, s. r. o , z období od do ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko dárcem Rudolfem Vškem, s místem podnikání v Kopřivnici, Štrmberská 105, IČ , 9 / 13

10 7. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, , usnesení č jko obdrovným, jejímž předmětem je dr movitého mjetku ocelových vrt, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání 1. b e r e n vědomí informci o připrvovném využití objektu hájenky v Jníkově sedle Rdou dětí mládeže Morvskoslezského krje ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č. 1-4 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e zřízení předkupního práv k nemovitostem - objektu k bydlení č.p.36, umístěného n pozemku p.č. st.145, pozemku p.č. st.145 (zstvěná ploch nádvoří) o výměře 120 m 2, pozemku p.č.335/2 (zhrd) o výměře 758 m 2, vše v k.ú.vlčovice, obci Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím článku 17 přílohy č. 3 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání 1. b e r e n vědomí Informci o přidělení dotce z Operčního progrmu Životní prostředí, oblsti podpory 4.2 Odstrňování strých ekologických zátěží n Projekt odstrňování strých ekologických zátěží Skládk klů Kopřivnice ve výši 90% způsobilých výdjů projektu ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. s c h v l u j e zhájení prcí n příprvě podkldů pro poskytnutí dotce z Operčního progrmu Životní prostředí, oblsti podpory 4.2 Odstrňování strých ekologických zátěží n Projekt odstrňování strých ekologických zátěží Skládk klů Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy příloh č.1 2 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření drovcí smlouvy č.nj/438/j/2011/j městem Kopřivnice jko obdrovným Morvskoslezským krjem, se sídlem v Ostrvě, Morvská Ostrv, 28. říjn 2771/117, IČ , s právem hospodření se svěřeným mjetkem krje pro Správu silnic Morvskoslezského krje se sídlem v Ostrvě, Přívoz, Úprková 795/1, IČ jko dárcem, jejímž předmětem drování pozemků v ktstrálním území Kopřivnice p.č. 105/12 osttní ploch o výměře 412 m², p.č. 105/13 osttní ploch o výměře 1574 m², p.č. 105/14 osttní ploch o výměře 619 m², které vznikly oddělením z pozemku p.č. 105/1 geometrickým plánem č /2011 ze dne vyhotoveným Ing. Jiřím Brtoněm ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání 1. b e r e n vědomí informci o souboru projektů připrvovných k žádosti o dotci n jejich relizci z Regionálního operčního progrmu regionu soudržnosti Morvskoslezsko 10 / 13

11 7. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, , usnesení č ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2. s c h v l u j e 2.1 v přípdě schválení dotce n relizci projektů předložených prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu, profinncování relizce projektů, finnční spoluúčst projektů ve výši 15 % způsobilých výdjů 100 % nezpůsobilých výdjů zřzení tohoto finncování projektů do rozpočtu měst příslušného relizčního roku. 2.2 finncování provozu projektů, n které bude poskytnut dotce z Regionálního operčního progrmu regionu soudržnosti Morvskoslezsko, po celou dobu povinné udržitelnosti Zstupitelstvo měst po projednání n e s c h v l u j e zveřejnění záměru měst Kopřivnice prodt část (cc 1000m 2 ) pozemku prc. č. 3367/7 orná půd o výměře 7293m 2 v k.ú. Kopřivnice Zstupitelstvo měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitelem mnžely Ptrikem Gvlsem<nonymizováno> Jiřinou Gvlsovou,<nonymizováno> jko přistupujícími k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 1.2 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitelem pní Mrtou Pítrovou, <nonymizováno> pní Stnislvou Strýčkovou, <nonymizováno> jko přistupujícími k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 1.3 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitelem pnem Petrem Chýlkem, <nonymizováno> jko přistupujícím k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 1.4 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitelem pní Miroslvou Derkovou, <nonymizováno> jko přistupující k závzku, 11 / 13

12 7. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, , usnesení č jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu. 1.5 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitelem pní Ivetou Cáderovou, <nonymizováno> jko přistupující k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o poskytnutí účelové dotce n oprvu společných částí domu městem Kopřivnice jko poskytovtelem Bytovým družstvem Kdláčkov 1019, se sídlem v Kopřivnici, Kdláčkov 1019, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotce n oprvu společných částí domu ve výši Kč ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu. 1.2 uzvření smlouvy o poskytnutí účelové dotce n oprvu společných částí domu městem Kopřivnice jko poskytovtelem Bytovým družstvem Zdeňk Burin 823, se sídlem v Kopřivnici, Zdeňk Burin 823, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotce n oprvu společných částí domu ve výši Kč ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření kupní smlouvy o prodeji bytového domu č. p včetně zstvěného pozemku prcelního čísl v ktstrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice městem Kopřivnice jko prodávjícím Bytovým družstvem Obránců míru se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 1047, Kopřivnice, IČ jko kupujícím ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko prodávjícím Jnou Bjerovou, <nonymizováno>, jko kupující, 12 / 13

13 7. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, , usnesení č jejímž předmětem je prodej nemovitostí objektu gráže č.e.779 n pozemku p.č.61 pozemku p.č.61, zstvěná ploch nádvoří o výměře 18 m 2, vše v obci ktstrálním území Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání 1. b e r e n vědomí prcovní návrh sttutu mjetkového výboru 2. u k l á d á prcovní skupině složené z delegovných členů zstupitelstv měst: Ing. Rdim Hyvnr Mgr. Jiří Novák Mgr. Dušn Krompolc Ivn Telřík Mgr. Xenie Šustlová Mgr. Lumír Pospěch doprcovt návrh sttutu mjetkového výboru předložit příštímu zsedání zstupitelstv měst ke schválení. Bc. Dgmr Rysová místostrostk Ing. Miroslv Kopečný místostrost 13 / 13

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 56605/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 568-592 Usnesení 25. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 62902/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 341-369 Usnesení 15. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 49016/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 83-96 Usnesení 6. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 23206/2012/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 224-238 Usnesení 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 9796/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-73 Usnesení 4. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 45529/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 451-470 Usnesení 19. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 15065/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-57 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 30325/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 542-567 Usnesení 24. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 19907/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 415-450 Usnesení 18. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 20584/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 529-541 Usnesení 23. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 33293/2016 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 289-313 Usnesení 12. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 19907/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 398-414 Usnesení 17. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 12954/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 370-397 Usnesení 16. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 10327/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 317-341 Usnesení 15. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008 z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 17. 04. 2008 Usnesení z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 17. 04. 2008 216 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&7979/2010/Šo ZPRACOVATEL: Bc. Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 513-538 Usnesení 23. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&63528/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 976-1060 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 27. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&37044/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 676-698 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 19. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 86543/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 11-42 Usnesení 2. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&49324/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 828-866 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 22. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 4911/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1800-1826 Usnesení z 57. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice F PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 17640/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1097-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 34. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 17220/2014/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 505-530 Usnesení 21. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 13990/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2677-2702 Usnesení z 83. schůze Rdy

Více

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008 z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 19. 06. 2008 Usnesení z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 19. 06. 2008 251 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 74850/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1-29 Usnesení z 1. schůze Rdy měst

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 10302/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1832-1872 Usnesení z 59. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 36677/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2955-2976 Usnesení z 91. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE uživuživ Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 25434/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2037-2081 Usnesení ze 65.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5411/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2035-2079 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 67. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 05.02.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 653/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 46-65 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 3. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 13.01.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 51927/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2360-2389 Usnesení ze 74. schůze

Více

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 4. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 202 - Rd měst po projednání ukončení smlouvy o výpůjčce Notebooku PRESARIO včetně příslušenství ze dne 02.07.2002 městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Jromírem Nvrátilem

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 18790/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1962-1968 Usnesení z 62. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 17135/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2705-2735 Usnesení z 85. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 39807/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 392-432 Usnesení ze 13. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 5310/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2575-2600 Usnesení z 80. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2290/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1776-1799 Usnesení z 56. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 5088/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 170-193 Usnesení ze 5. schůze Rdy

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylov 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 3. řádného zsedání Zstupitelstv měst Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 31. březn 2011 od 16:30 hod. v zsedcí síni v Městském

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 3351/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 66-94 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 4. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 26.01.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 20581/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2736-2768 Usnesení z 86. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 49594/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1521-1562 Usnesení ze 49. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 20320/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1969-2015 Usnesení z 63. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 40180/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2224-2263 Usnesení ze 70. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 17898/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 261-295 Usnesení z 8. schůze

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylov 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 6. řádného zsedání Zstupitelstv měst Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 24. červn 2010 od 16:30 hod. v zsedcí síni v Městském

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 73. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 73. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 73. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 18. 11. 2013 čís. 1063/73 1079/73 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 43331/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2264-2316 Usnesení ze 71. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 59722/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 3073-3109 Usnesení z 94. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 61738/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 898-931 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 28. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 15.12.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 2148/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1997-2034 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 66. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 15.01.2013

Více

Usnesení. konaného dne

Usnesení. konaného dne , 50 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn Miln Kpicy Mgr. Zdeňk Krjčír o ověření zápisu z 2. zsedání zstupitelstv měst ze dne 07. 12. 2006 2. schvluje ověřovtelé

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&2050/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 146-0194 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 6. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41804/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1419-1457 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 44. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 16.08.2016

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2468/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2547-2574 Usnesení ze 79. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 9735/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1007-1042 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 31. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 23.02.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 43351/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3459-3527 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 112. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Uprvená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon o ochrně osobních údjů Sttutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 4. zsedání zstupitelstv měst, které se konlo

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25853/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1232-1266 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 39. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.05.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&14103/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 310-364 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Zastupitelstvo obce Dobrá 1. s ch v a l u j e Strategický plán rozvoje obce Dobrá na období let

Zastupitelstvo obce Dobrá 1. s ch v a l u j e Strategický plán rozvoje obce Dobrá na období let 1. Zhájení U S N E S E N Í z 19. jednání Zstupitelstv obce Dobrá, konného dne 09.06.2014 od 17 hodin, v budově Zákldní školy Dobrá, 1. poschodí společenský sál 1. v o l í návrhovou komisi ve složení: Ing.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 15060/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 232-260 Usnesení ze 7. schůze

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 54930/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1611-1638 Usnesení z 51. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2403/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 146-169 Usnesení ze 4. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 22780/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2016-2036 Usnesení z 64. schůze Rdy

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 50. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 3. 12. 2012 čís. 751/50 764/50 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 58125/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 805-897 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 27. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.11.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 37323/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1393-1418 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 43. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.07.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55287/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1837-1882 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 62. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 13.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 54601/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2390-2428 Usnesení ze 75. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 33975/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1336-1392 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 42. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 28.06.2016

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 4. schůze

Více

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 64. schůze Rdy obce Velké Březno, která se konl dne 14. 3. 2018 od 16:30 n Obecním úřdě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michl Kulhánek, Ing. Mgr. Michl Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslv Štefl Ph.D.,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 27937/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2836-2878 Usnesení z 88. schůze Rdy

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

Zpráva o činnosti výboru pro regionální rozvoj

Zpráva o činnosti výboru pro regionální rozvoj Zstupitelstvo Jihomorvského krje 27. zsedání konné dne 23. červn 2016 Mteriál k bodu č. 7 progrmu: Zpráv o činnosti výboru pro regionální rozvoj Návrh n usnesení Zstupitelstvo Jihomorvského krje b e r

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 70. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 7. 10. 2013 čís. 1024/70 1037/70 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 15502/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1901-1961 Usnesení z 61. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 13922/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1242-1310 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 37. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 20.03.2012

Více