MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE"

Transkript

1 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&43487/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 20. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne Rd měst po projednání protokoly o jednání hodnotící komise vzthující se k veřejné zkázky n služby oznčené Veřejná zkázk n poskytování pojistných služeb městu Kopřivnice ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen veřejná zkázk n poskytování pojistných služeb ), ve znění předloženém prostřednictvím příloh č.1 č.2 podkldového mteriálu, 2. v y l učuje nbídku uchzeče, společnosti ČSOB Pojišťovn,. s., člen holdingu ČSOB, IČ , se sídlem Prdubice, Zelené předměstí, Msrykovo náměstí čp. 1458, PSČ , ze zdávcího řízení vzthujícího se k veřejné zkázce n poskytování pojistných služeb n zákldě protokolu o 2. jednání hodnotící komise, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí výsledky kontrolní činnosti oddělení kontroly z 1. pololetí 2011 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí vyhodnocení monitoringu mediálních zpráv z období leden 2011 ž červen 2011 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání v y d á v á ve smyslu ustnovení 56 odst. 2 zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zstupitelstev obcí o změně některých zákonů, v pltném znění, pnu Ing. Pvlu Jnkovi osvědčení o tom, že se stl ke dni členem Zstupitelstv měst Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání informci ředitelky Středisk soc. služeb měst Kopřivnice, p.o. o plánovné reorgnizci bytových nebytových prostor v domě zvláštního určení v objektu Česká 320 v Kopřivnici v souvislosti se zprovozněním strvovny, MĚSTO KOPŘIVNICE

2 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s o u h l s í 2.1.s nvrácením provozních prostor ve 2. ndzemním podlží v objektu Česká 320, využívných jko domovinky pro účely odlehčovcí služby, do bytového fondu měst jko byty č. 11, s přemístěním provozních prostor v přízemí objektu Česká 320 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 3. rozpočtové optření odboru sociálních věcí zdrvotnictví k rozpočtu měst n rok 2011 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o dílo, jejímž předmětem je relizce zkázky Dodávk softwre pro Dílnu kvlity Kopřivnice dle zdávcí dokumentce projektu Díln kvlity Kopřivnice RČ: CZ.1.04/4.1.01/ , finncovného z Operčního progrmu Lidské zdroje změstnnost městem Kopřivnice jko zdvtelem firmou ATTN Consulting s.r.o., se sídlem v Olomouci, Krpkov 280/7, PSČ , IČ jko dodvtelem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření Rámcové smlouvy o službách elektronických komunikcí o prodeji elektronických komunikčních zřízení jejich příslušenství městem Kopřivnice společností T-Mobile Czech Republic. s., se sídlem v Prze, Tomíčkov 2144/1, PSČ , IČ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření Smlouvy o výpůjčce doprvního prostředku městem Kopřivnice pnem Bc. Dvidem Mcháčkem, bytem Kopřivnice, <nonymizováno> ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání žádost pn Zbyňk Melčák, <nonymizováno>, ze dne o výjimku z ustnovení Čl. 3 obecně závzné vyhlášky měst Kopřivnice č. 1/2008, o místních 2 / 21

3 záležitostech veřejného pořádku, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. n e udělení výjimky pnu Zbyňku Melčákovi, <nonymizováno>, v souldu s ustnovením Čl. 9 odst. 4 obecně závzné vyhlášky měst Kopřivnice č. 1/2008, o místních záležitostech veřejného pořádku (dále jen vyhlášk ) z ustnovení Čl. 3 vyhlášky Prvidl pro pohyb psů, spočívjící v umožnění pohybu ps plemene boloňský psík, oznčeného čipem s identifikčním kódem , bez vodítk, má-li pes řádně instlován funkční elektronický obojek Rd měst po projednání uzvření smlouvy č. 15/2011/OŽP o poskytnutí dru městem Kopřivnice jko obdrovným firmou SG-VET, s.r.o. se sídlem v Kopřivnici, Vlčovice č.p. 184, IČ , jko dárcem, jejímž předmětem je drování kusů speciálních sáčků pro sběr psích exkrementů ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření dodtku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 19/2011/OMM n kci Rekonstrukce části objektu ZŠ 17.listopdu pro umístění mteřské školy městem Kopřivnice jko objedntelem Severomorvskou stvební společností s r.o. se sídlem v Šenově u Nového Jičín, Suvorovov 573, IČ , jko zhotovitelem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání žádost mnželů Evy Dvid Richterových ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. n e v y h o v u j e žádosti mnželů Evy Dvid Richterových ze dne nájemce bytu <nonymizováno> mnžele Vldn Kopelce, <nonymizováno> Editu Kopelcovou <nonymizováno>, z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu, to do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m 2 dále z podmínky vrácení stávjícího bytu<nonymizováno>, který nyní užívjí <nonymizováno> 3.2 nájemce bytu <nonymizováno> pn Mrtin Čeldník, <nonymizováno>, z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu, to do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m 2 3 / 21

4 3.3 společné nájemce bytu <nonymizováno> pní Simonu Kkurovou, <nonymizováno> pn Bronislv Bučk<nonymizováno>, z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu, to do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m 2 dále z podmínky vrácení stávjícího bytu<nonymizováno>, který nyní užívjí<nonymizováno> 3.4 nájemce bytu <nonymizováno> pn Jn Vrbu, <nonymizováno>, z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu, to do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m 2 <nonymizováno> 3.5 nájemce bytu <nonymizováno> pn Vldimír Skurku, <nonymizováno>, z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu, to do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m 2 <nonymizováno> 3.6 nájemce bytu <nonymizováno> pn Jromír Michálk, <nonymizováno>, z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu, to do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m 2 <nonymizováno> 3.7 nájemce bytu <nonymizováno> pn Rdk Buchtu, <nonymizováno>, z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu, to do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m 2 <nonymizováno> 3.8 nájemce bytu <nonymizováno> pní Ktrínu Mtulovou, <nonymizováno>, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m nájemce bytu <nonymizováno> pn Josef Bortel, <nonymizováno>, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m nájemce bytu <nonymizováno> pní Mrii Hudákovou, <nonymizováno>, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m 2 4. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 4.1 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitelem mnžely Vldnem Kopelcem, <nonymizováno> Editou Kopelcovou, <nonymizováno> jko přistupujícími k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 4.2 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitelem pnem Mrtinem Čeldníkem, <nonymizováno> jko přistupujícím k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu. 4 / 21

5 4.3 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitelem pní Simonou Kkurovou, <nonymizováno> pnem Bronislvem Bučkem<nonymizováno> jko přistupujícími k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu. 4.4 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitelem pnem Jnem Vrbou, <nonymizováno> jko přistupujícím k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu. 4.5 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitelem pnem Vldimírem Skurkou, <nonymizováno> jko přistupujícím k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového mteriálu. 4.6 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitelem pnem Jromírem Michálkem, <nonymizováno> jko přistupujícím k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 7 podkldového mteriálu. 4.7 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitelem pnem Rdkem Buchtou, <nonymizováno> jko přistupující k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 8 podkldového mteriálu. 5. neschvluje nájemce bytu <nonymizováno> pn Rostislv Rusnyk, <nonymizováno> Jrmilu Rusnykovou<nonymizováno> 711- Rd měst po projednání žádost Jitky Kissové ze dne ve znění předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2. n e uzvření dohody o splátkách dluhu městem Kopřivnice jko věřitelem 5 / 21

6 pní Jitkou Kissovou jko dlužníkem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. bere n vědomí žádost pn Tomáše Ošťádl předloženou prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. souhlsí se zjištěním bytu o velikosti 1+1 podle Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice účinných od , část pátá, článek 15 - udělování výjimek, odst. 1 z podmínky vrácení stávjícího bytu o velikosti Rd měst po projednání souhlsí 1.1 s podáním návrhu měst jko žlobce k příslušnému soudu n vyklizení bytu po uplynutí doby, n kterou byl nájem bytu sjednán pní Mrii Bbincové <nonymizováno> 1.2 s podáním návrhu měst jko žlobce k příslušnému soudu n soudní výkon rozhodnutí příslušného soudu vyklizením bytu úhrdě nákldů řízení proti Mrii Bbincové <nonymizováno> v přípdě, že byt nebude vyklizen n zákldě rozhodnutí příslušného soudu podle bodu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost o pronájem nebytového prostoru sestávjící se z 5 místností o celkové výměře 34 m 2 ncházejícího se v přízemí bytového domu č. p. 1049, k.ú. Kopřivnice, obec Kopřivnice, prcel číslo 734 n ulici Obránců míru v Kopřivnici (dále jen nebytový prostor) firmy Kbelová televize Kopřivnice, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, , IČ: , ze dne z účelem provozování kontktního míst pro styk s veřejností ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu nájemce nebytového prostoru firmu Kbelová televize Kopřivnice, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, , IČ: , z účelem provozování kontktního míst pro styk s veřejností zákzníky kbelové televize, z nájemné Kč/m 2 /rok 2.2 výjimku z vnitroorgnizční směrnice č.12/2010 účinné od , článku 5., spočívjící v uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor dle bodu 2. tohoto usnesení bez ujednání o kuci Rd měst po projednání žádosti ze dne ze dne podné Ldislvem Sochou o odkoupení nemovitosti č.p. 23 n ulici Bezručov v Kopřivnici ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu. 6 / 21

7 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko prodávjícím Ldislvem Sochou s místem podnikání v Kopřivnici, Bezručov 23, IČ jko kupujícím, jejímž předmětem je prodej nemovitostí - objektu občnské vybvenosti č.p. 23 n pozemku prcel č. 1975/1, odděleným n zákldě geometrického plánu č /2011 ze dne pozemku prcel č. 1975/1, zstvěná ploch o výměře 96 m 2, odděleným n zákldě geometrického plánu č /2011 ze dne n ulici Bezručov v obci ktstrálním území Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání žádosti ze dne ze dne podné Jnou Růžičkovou, jedntelkou společnosti ARFE, s.r.o., kterými žádá o odkoupení nemovitostí v reálu Stvebnin n ulici Příborská v Kopřivnici ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko prodávjícím ARFE, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Příborská 574, IČ , jko kupujícím, jejímž předmětem je prodej nemovitostí objektu občnské nemovitosti č.p.574 n pozemku p.č.1705/14 objektu jiné stvby bez č.p./č.evidenčního n pozemku p.č.1705/15, vše v k.ú. obci Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice, jko prodávjícím Kbelovou televizí Kopřivnice, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ , jko kupujícím jejímž předmětem je prodej nemovitosti elektrické přípojky NN uložené v tělese komunikce pro pěší chodníku, vedeném v pozemku p.č.769/24, k.ú.kopřivnice, kterou je budov č.p.1152 npojen n rozpojovcí skříň n budově č.p.1477, včetně jejich součástí příslušenství ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání písemnost ze dne žádost o snížení nájemného po prostudování návrhu smlouvy kncelář č.0782 n ul. Štefánikov v Kopřivnici, podná Dvidem Kvitou, jedntelem společnosti Klisi s.r.o., 7 / 21

8 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. uzvření Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzvřenou městem Kopřivnice, jko pronjímtelem Klisi s.r.o., se sídlem v Prze Hostivř, nám. Přátelství1518/2, IČ , jko nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor knceláře č.0782 o výměře 16,95 m 2 v 7. ndzemním podlží nebytové jednotky č.1163/1 umístěné v objektu č.p.1163 n ulici Štefánikov v Kopřivnici z cenu nájmu stnovenou szbou ve výši 871,78 Kč/m 2 /rok z účelem zřízení knceláře pro činnosti v oblsti Silniční motorové doprvy - vnitrostátní národní ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu 3. n e žádost společnosti Klisi s.r.o. o možnosti snížení nájmu n szbu nájemného ve výši 566,37 Kč/m 2 /rok Rd měst po projednání 1. z r u š u j e usnesení č , přijtá n 18. schůzi Rdy měst Kopřivnice konné dne uzvření Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzvřenou městem Kopřivnice, jko pronjímtelem Pedgogicko-psychologickou pordnou, Nový Jičín, p.o., se sídlem v Novém Jičíně, Žižkov 3, IČ , jko nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor místnosti č.0785, o celkové výměře 81,20 m 2 v 7. ndzemním podlží nebytové jednotky č.1163/1 umístěné v objektu č.p.1163 n ulici Štefánikov v Kopřivnici z účelem zřízení pedgogicko-psychologické pordny ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2.2 výjimku vnitroorgnizční směrnice č.12/2010, spočívjící v uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor uvedených pod odst. 2.1 s nájemcem Pedgogickopsychologická pordn, Nový Jičín, p.o. bez ujednání o kuci Rd měst po projednání písemnost ze dne žádost o pronájem nebytových prostor v objektu č.p.1163 n ulici Štefánikov v Kopřivnici místnosti v 10. NP, podnou Ing. Milnem Smkem, členem předstvenstv společnosti FIXUM.s. ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu společnost FIXUM.s., se sídlem v Ostrvě, Muglinov, Muglinovská 270/105, IČ , nájemcem nebytových prostor knceláří č.1001, 1002, 1011 o celkové výměře 85,61 m 2 v 10. ndzemním podlží nebytové jednotky č.1163/1 v objektu č.p.1163, n ulici Štefánikov v Kopřivnici, z nájemné stnovené szbou ve výši 8 / 21

9 871,78 Kč/m2/rok, tj ,10 Kč 2.2 výjimku vnitroorgnizční směrnice č.12/2010, spočívjící v uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor uvedených pod odst. 1.2 s nájemcem FIXUM.s. bez ujednání o kuci Rd měst po projednání informce o průběhu prodeje bytových domů č.p č.p předložené prostřednictvím důvodové zprávy příloh č.1, 2, 3, s o u h l s í 2.1 se sídlem družstv Bytové družstvo Obránců míru v bytovém domě č.p n ulici Obránců míru v Kopřivnici 2.2 se sídlem družstv Bytové družstvo Štefánikov 1074 v bytovém domě č.p n ulici Štefániková v Kopřivnici 722- Rd měst po projednání rozpočtová optření Odboru mjetku měst k rozpočtu měst n rok 2011 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s o u h l s í s uvedením Krytého bzénu v Kopřivnici do provozu s předpokládným termínem od postup řešení hvrijního stvu vypouštěcího cirkulčního potrubí n Krytém bzénu v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou budoucí povinnou z věcného břemene ČEZ Distribuce,.s., se sídlem v Děčíně, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , zpsná v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Ústí n Lbem, oddíl B, vložk 2145, IČ , DIČ CZ , jko strnou budoucí oprávněnou z věcného břemen, jejímž předmětem je budoucí ztížení pozemků prc. č. 1927, 1928, 1929/1, 1932/1, 1932/3, 1936/1 v k.ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r u č u j e z s t u p i t e l s t v u m ě s t s c h v á l i t uzvření směnné smlouvy 9 / 21

10 městem Kopřivnice jko směňujícím pnem Krlem Tobiášem, <nonymizováno> jko směňujícím prodávjícím, jejímž předmětem je směn pozemků: - prc. č. 171/5 zhrd o výměře 16 m 2, - prc. č. 170/4 díl - zhrd o výměře 12 m 2, - prc. č. 170/4 díl b - zhrd o výměře 4 m 2 v k. ú. Větřkovice u Lubiny, které vznikly n zákldě Geometrického plánu č /2011 z vlstnictví pn Tobiáše ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r u č u j e z s t u p i t e l s t v u m ě s t s c h v á l i t 1.1 uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupujícím pnem Stnislvem Lichnovským, <nonymizováno> jko prodávjícím, jejímž předmětem je výkup pozemku prc. č. 167/9 osttní ploch, jiná ploch o výměře 42 m 2 v k.ú. Mniší ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 1.2 uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupujícím Ing. Svtoplukem Novobilským, <nonymizováno> jko prodávjícím, jejímž předmětem je výkup pozemku prc. č. 167/10 zhrd o výměře 86 m 2 v k.ú. Mniší ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu. 1.3 uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupujícím Ing. Josefem Kbuďou, <nonymizováno> jko prodávjícím, jejímž předmětem je výkup pozemků prc. č. 160/7 trvlý trvní porost o výměře 8 m 2 prc. č. 160/8 trvlý trvní porost o výměře 37 m 2 v k.ú. Mniší ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu. 1.4 uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupujícím pnem Emilem Kolibou, <nonymizováno> pní Jroslvou Kolibovou, <nonymizováno> jko prodávjícími, jejímž předmětem je výkup pozemku prc. č. 115/14 zhrd o výměře 29 m 2 v k.ú. Mniší ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 10 / 21

11 městem Kopřivnice jko strnou budoucí povinnou z věcného břemene ČEZ Distribuce,.s., se sídlem v Děčíně, IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ IČ , DIČ CZ , zápis v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Ústí nd Lbem, oddíl B, vložk 2145, jko strnou budoucí oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je budoucí ztížení částí pozemků prc. č. 835/2 776/12 v k.ú. Mniší ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou budoucí povinnou z věcného břemene Telefónicou Czech Republic,.s., se sídlem v Prze 4 - Michle, Z Brumlovkou 266/2, PSČ , IČ , DIČ CZ , zpsnou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prze, odd. B, vložk 2322 jko strnou budoucí oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je budoucí ztížení pozemků prc. č. 1522/4, 1623/1 prc. č. 1705/12 v k.ú. Kopřivnice. ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou budoucí povinnou z věcného břemene Telefónicou Czech Republic,.s., se sídlem v Prze 4 - Michle, Z Brumlovkou 266/2, PSČ , IČ , DIČ CZ , zpsnou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prze, odd. B, vložk 2322 jko strnou budoucí oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je budoucí ztížení pozemků prc. č. 847/1, 1273 prc. č. 1285/1 v k.ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou budoucí povinnou z věcného břemene ČEZ Distribuce,.s., se sídlem v Děčíně IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ IČ , DIČ CZ , zápis v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Ústí nd Lbem, oddíl B, vložk 2145 jko strnou budoucí oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je budoucí ztížení částí pozemků prc. č. 123, 867, 118/2 st. 93 vše v k.ú. Mniší ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu. 11 / 21

12 731- Rd měst po projednání d o p o r u č u j e z s t u p i t e l s t v u m ě s t s c h v á l i t souhls se záměrem měst Kopřivnice nbýt úpltným převodem část pozemku p.č. 506/1 zhrd o výměře 134 m² pozemek p.č. 506/2 zhrd o výměře 18 m² v ktstrálním území Kopřivnice z vlstnictví České republiky Pozemkového fondu se sídlem v Prze 3, Husinecká 1024/11, PSČ 13000, IČ Rd měst po projednání uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou povinnou z věcného břemene společností ČEZ Distribuce,.s. se sídlem v Děčíně IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ jko strnou oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je ztížení pozemku p.č. 1504/1 v ktstrálním území Kopřivnice energetickým zřízením, tk jk je vyznčeno v geometrickém plánu č /2011 ze dne vyhotoveném Ing. Krlem Kvitou ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou budoucí povinnou z věcného břemene společností ČEZ Distribuce,.s. se sídlem v Děčíně IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ jko strnou budoucí oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je ztížení pozemků p.č. 1623/1, 1623/4, 1705/87, 1705/137 v k.ú. Kopřivnice energetickým zřízením ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r u č u j e z s t u p i t e l s t v u m ě s t s c h v á l i t uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupujícím mnžely pnem Péterem Ljosem Hbou, <nonymizováno> pní Mrií Hábovou <nonymizováno>jko prodávjícími, jejímž předmětem je výkup pozemku p.č. č. 875/11 osttní ploch, osttní komunikce o výměře 411 m 2 v k.ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu. 2. uzvření dohody o zplcení úhrdy z užívání nemovitosti městem Kopřivnice jko uživtelem mnžely pnem Péterem Ljosem Hbou, <nonymizováno> pní Mrií Hábovou jko pronjímteli <nonymizováno> jejímž předmětem je zplcení částky ve výši 12 / 21

13 9.864,-Kč z bezesmluvní užívání pozemku p.č. 875/11 osttní ploch, osttní komunikce o výměře 411 m 2 v k.ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření nájemní smlouvy městem Kopřivnice jko pronjímtelem Mléčnou frmou Lubin, spol.s r.o., se sídlem v Kopřivnici-Lubině, PSČ , IČ jko nájemcem, jejímž předmětem je užívání pozemků v ktstrálním území Kopřivnice p.č. 1705/274 orná půd o výměře 4054 m², část p.č. 1705/277 orná půd o výměře 1490 m², p.č. 1705/278, orná půd o výměře 650 m² k podílu 7 / 8 část p.č. 1705/287, orná půd o výměře 970 m², ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání zveřejnění záměru měst Kopřivnice pronjmout jko zhrádku část pozemku p.č. 1551/1 díl 15 o výměře 280 m² v ktstrálním území Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání zveřejnění záměru měst Kopřivnice vypůjčit část pozemku p.č. 1084/3 osttní ploch osttní komunikce o výměře 13 m² v ktstrálním území Větřkovice u Lubiny ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s o u h l s í se stávjícím využitím veřejného prostrnství celoročním zstřešením n pozemku p.č. 1276/2 v k.ú. Kopřivnice před cukrárnou Plvý Jdrn Rd měst po projednání provozní řád frmářských trhů v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 1.1. uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupujícím Květoslvem Horákem, <nonymizováno> Mrií Horákovou, <nonymizováno> 13 / 21

14 jko prodávjícími, jejímž předmětem je výkup pozemků v ktstrálním území Vlčovice 857/2 164 m2 orná půd, 857/3 92 m2 orná půd dle geometrického plánu č /2011 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu 1.2. uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupujícím Zdeňkem Chromečkou, <nonymizováno> Mrií Chromečkovou, <nonymizováno> jko prodávjícími, jejímž předmětem je výkup pozemku v ktstrálním území Vlčovice 835/ m2 orná půd dle geometrického plánu č /2011 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkldového mteriálu 1.3. uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupujícím Miroslvou Krutilovou, <nonymizováno> Miroslvem Weberem, <nonymizováno> Adélou Weberovou, <nonymizováno> <nonymizováno> jko prodávjícími, jejímž předmětem je výkup pozemku v ktstrálním území Vlčovice 835/ m2 orná půd dle geometrického plánu č /2011 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.4 podkldového mteriálu 1.4. uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupujícím Stnislvem Vágnerem, <nonymizováno> Stnislvem Vágnerem, <nonymizováno> jko prodávjícími, jejímž předmětem je výkup pozemků v ktstrálním území Vlčovice 835/ m2 orná půd dle geometrického plánu č /2011 (PK) 835/ m2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.5 podkldového mteriálu 1.5. uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupujícím Ing. Mrkem Šnyrychem, <nonymizováno> jko prodávjícím, jejímž předmětem je výkup pozemku v ktstrálním území Vlčovice 835/34 78 m2 orná půd dle geometrického plánu č /2011 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.6 podkldového mteriálu 1.6. uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupujícím Tomášem Eslerem, <nonymizováno> jko prodávjícím, jejímž předmětem je výkup pozemku v ktstrálním území Vlčovice 822/ m2 osttní ploch ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.7 podkldového mteriálu 14 / 21

15 1.7. uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupujícím Mléčnou frmou Lubin, spol. s r.o., se sídlem v Kopřivnici, Lubin čp. 525, IČ , Miloslvem Qurdou, <nonymizováno> Alenou Qurdovou, <nonymizováno> jko prodávjícími, jejímž předmětem je výkup pozemku v ktstrálním území Větřkovice u Lubiny 842/10 730m2 trvlý trvní porost, 842/11 23 m2 osttní ploch/osttní komunikce, 841/8 34 m2 - osttní ploch/jiná ploch, 841/9 660 m2 orná půd dle geometrického plánu č /2011 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.8 podkldového mteriálu 1.8. uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupujícím Jiřím Bbincem, <nonymizováno>, Mrií Kbátovou, <nonymizováno> jko prodávjícími, jejímž předmětem je výkup pozemku v ktstrálním území Drnholec nd Lubinou 417/ m2 orná půd dle geometrického plánu č /2011 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.9 podkldového mteriálu 1.9. uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupujícím Zbyňkem Mechlem, <nonymizováno> jko prodávjícím jejímž předmětem je výkup pozemků v ktstrálním území Drnholec nd Lubinou 289/5 228 m2 orná půd, 552/1 999 m2 osttní ploch/osttní komunikce, 552/5 389 m2 osttní ploch/osttní komunikce, dle geometrického plánu č /2011 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.10 podkldového mteriálu uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko obdrovným SLUMEKEM, s. r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 58/31, IČ jko dárcem, jejímž předmětem je drování pozemků v ktstrálním území Vlčovice 835/ m2 orná půd, 835/ m2 orná půd, 835/ m2 orná půd dle geometrického plánu č /2011 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.11 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 k SOD ze dne n relizci kce Ornžové hřiště ve sportovním reálu ve Vlčovicích 15 / 21

16 městem Kopřivnice jko objedntelem společností Hřiště, s.r.o, se sídlem v Brně, Příkop 838/6, , IČ jko zhotovitelem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 k SOD č. 449/2011 ze dne n relizci kce Revitlizce mteřské školy Krátká v Kopřivnici městem Kopřivnice jko objedntelem společností BYSTROŇ zteplení,.s, se sídlem v Ostrvě Přívozu, Příkop Chopinov 576/1, IČ: jko zhotovitelem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření dodtku č.2 k SOD č M0029 ze dne n kci Školní sportovní hřiště v reálu ZŠ Dr. M. Horákové městem Kopřivnice jko objedntelem společností EUROVIA CS,.s., se sídlem v Prze 1, Národní 10, , IČ , odštěpný závod oblst Morv, závod Ostrv, Strobělská 3040/56, Ostrv zpsné v OR vedeném u Městského soudu v Prze, oddíl B, vložk 1561 jko zhotovitelem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání Rozpočtové optření Odboru rozvoje měst k rozpočtu měst n rok 2011 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření dodtku č.2 ke smlouvě o dílo n kci Domov pro seniory v Kopřivnici Dostvb strvovny, 1.etp městem Kopřivnice jko objedntelem firmou Beskydská stvební společnost,.s., se sídlem v Třinci, Frýdecká 225, , IČ jko zhotovitelem, jehož předmětem je relizce stvby Domov pro seniory v Kopřivnici Dostvb strvovny, 1.etp ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu. 16 / 21

17 746- Rd měst po projednání uzvření smlouvy o připojení odběrného zřízení k distribuční soustvě NN č n kci Hsičská zbrojnice v Kopřivnici stvební úprvy městem Kopřivnice jko zákzníkem společností ČEZ Distribuce,.s., se sídlem v Děčíně 4, Teplická 874/8, , IČ , jko provozovtelem distribuční soustvy, jejímž předmětem je připojení odběrného zřízení k distribuční soustvě NN ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření dodtku č.2 k SOD č ze dne n kci Zkvlitnění infrstruktury pro vzdělávání v ZŠ Dr. Mildy Horákové v Kopřivnici městem Kopřivnice jko objedntelem společností GEDOS NOVÝ JIČÍN stvební společnost.s., se sídlem v Novém Jičíně Žilině, Beskydská 170, , IČ , zpsné v OR vedeném u Krjského soudu v Ostrvě, oddíl B, vložk 2458 jko zhotovitelem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1.1 výstupy z Fór Zdrvého měst Kopřivnice konného dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1. 2 ktulizovný Plán zdrví kvlity život Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst vzít n vědomí 2.1 výstupy z Fór Zdrvého měst Kopřivnice konného dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2.2 ktulizovný Plán zdrví kvlity život Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání Chrtu 2011 Evropského týdne mobility Evropského dne bez ut ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst vzít n vědomí informci o příprvě žádosti o dotci n projekt Z Poodří do Beskyd cyklistické propojení úsek Kopřivnice, místní část Lubin Kopřivnice, místní část Vlčovice z Regionálního operčního progrmu regionu soudržnosti Morvskoslezsko ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 17 / 21

18 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 2.1 v přípdě schválení dotce n relizci projektu Z Poodří do Beskyd cyklistické propojení úsek Kopřivnice, místní část Lubin Kopřivnice, místní část Vlčovice profinncování relizce projektu, finnční spoluúčst projektu ve výši 15 % způsobilých výdjů 100 % nezpůsobilých výdjů zřzení tohoto finncování projektu do rozpočtu měst příslušného relizčního roku. 2.2 finncování provozu projektu, n nějž bude poskytnut dotce z Regionálního operčního progrmu regionu soudržnosti Morvskoslezsko, po celou dobu povinné udržitelnosti Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit výchozí zásdy pro regulci prkování v centrální části měst Kopřivnice po projednání s veřejností ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy příloh č.1 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření Dodtku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu Regionální rdy n projekt relizovný v rámci Regionálního operčního progrmu NUTS II Morvskoslezsko registrovný pod číslem CZ.1.10/1.1.00/ názvem Stezk pro cyklisty chodce "Kopřivničk" městem Kopřivnice jko příjemcem dotce, Regionální rdou regionu soudržnosti Morvskoslezsko se sídlem v Ostrvě, N Jízdárně 2824/2, IČ: , DIČ: CZ jko poskytovtelem dotce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí zprávu ze zhrniční prcovní cesty oficiální delegce z Kopřivnice do prtnerského měst Trppes ve Frncii v době od do ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání udělení obecné výjimky v souldu s čl. 6 obecně závzné vyhlášky měst Kopřivnice č. 1/2006, kterou se stnovují podmínky pořádání veřejnosti přístupných kulturních podniků z čl. 3 vyhlášky Podmínky pro pořádání veřejných hudebních produkcí (dále jen vyhlášk ) n období v době od do hodin dne následujícího, kdy lze n prostrnství před lyžřskou chtou v Kopřivnici provozovt veřejnou hudební produkci 1.2 udělení obecné výjimky v souldu s čl. 6 obecně závzné vyhlášky měst Kopřivnice č. 1/2006, kterou se stnovují podmínky pořádání veřejnosti přístupných kulturních podniků z čl. 3 vyhlášky Podmínky pro pořádání veřejných hudebních 18 / 21

19 produkcí (dále jen vyhlášk ) n období: v době od do hodin dne následujícího v době od do hodin dne následujícího v době od do hodin dne následujícího v době od do hodin dne následujícího v době od do hodin dne následujícího v době od do hodin dne následujícího v době od do hodin dne následujícího v době od do hodin dne následujícího v době od do hodin dne následujícího v době od do hodin dne následujícího v době od do hodin dne následujícího v době od do hodin dne následujícího v době od do hodin dne následujícího v době od do hodin dne následujícího v době od do hodin dne následujícího v době od do hodin dne následujícího, kdy lze n prostrnství z resturcí Pod Šostýnem (prostrnství n pozemku prcely č v k.ú. Kopřivnice) provozovt veřejnou hudební produkci, podmíněně vždy pouze 1x týdně v jednom ze dvou schválených termínů 1.3 udělení obecné výjimky v souldu s čl. 6 obecně závzné vyhlášky měst Kopřivnice č. 1/2006, kterou se stnovují podmínky pořádání veřejnosti přístupných kulturních podniků z čl. 3 vyhlášky Podmínky pro pořádání veřejných hudebních produkcí (dále jen vyhlášk ) n období v době od do hodin dne následujícího, kdy lze v reálu Větřkovické přehrdy provozovt veřejnou hudební produkci 1.4 udělení obecné výjimky v souldu s čl. 6 obecně závzné vyhlášky měst Kopřivnice č. 1/2006, kterou se stnovují podmínky pořádání veřejnosti přístupných kulturních podniků z čl. 3 vyhlášky Podmínky pro pořádání veřejných hudebních produkcí (dále jen vyhlášk ) n období v době od do hodin dne následujícího, kdy lze v reálu Větřkovické přehrdy provozovt veřejnou hudební produkci, v přípdě, že se v důsledku nepříznivého počsí nebude kont kce uvedená pod bodem 1.3 tohoto usnesení 1.5 udělení obecné výjimky v souldu s čl. 6 obecně závzné vyhlášky měst Kopřivnice č. 1/2006, kterou se stnovují podmínky pořádání veřejnosti přístupných kulturních podniků z čl. 3 vyhlášky Podmínky pro pořádání veřejných hudebních produkcí (dále jen vyhlášk ) n období v době od do hodin dne následujícího, kdy lze v reálu Větřkovické přehrdy provozovt veřejnou hudební produkci, v přípdě, že se v důsledku nepříznivého počsí nebude kont kce uvedená pod bodem 1.3 ni v náhrdním termínu dle bodu 1.4 tohoto usnesení Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit dodtek č. 7 ke zřizovcí listině Zákldní školy Kopřivnice Mniší okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 19 / 21

20 756- Rd měst po projednání Zákldní škole Mteřské škole Kopřivnice, 17. listopdu 1225 okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizci udělení výjimky z počtu dětí zpsných v první i druhé třídě mteřské školy z 24 n 28 od školního roku 2011/2012 n dobu neurčitou 1.2. Zákldní škole Mteřské škole Kopřivnice, 17. listopdu 1225 okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizci udělení výjimky z počtu žáků v VII. A třídě do počtu 34 s účinností od pro školní rok 2011/ Rd měst po projednání žádost ASK Ttr Kopřivnice ze dne o finnční příspěvek n výstvu fotogrfií mteriálu z 13. ročníku Kopřivnického drtiče, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. n e poskytnutí finnčního příspěvku n výstvu fotogrfií mteriálu z 13. ročníku Kopřivnického drtiče Rd měst po projednání zjištění kce 9. ročníku Běhu rodným krjem Emil Zátopk, ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. ceny pro účstníky kce Běh rodným krjem Emil Zátopk, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání dopis dvokát JUDr. Petr Holub ze dne ve věci pořádání divdelní přehlídky Kopřiv ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. n e k c e p t u j e návrh Jiřího Cchnín obsžený v dopise pod bodem 1 tohoto usnesení Rd měst po projednání uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko obdrovným Dnou Zátopkovou, <nonymizováno> jko dárcem, jejímž předmětem je poskytnutí peněžitého dru ve výši ,- Kč, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 20 / 21

21 761- Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o přerušení provozu odloučeného prcoviště n ul. Krátlká příspěvkové orgnizce Mteřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín ve dnech září 2011 ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy. Ing. Miroslv Kopečný místostrost Ing. Josef Jlůvk strost 21 / 21

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&37044/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 676-698 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 19. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 56605/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 568-592 Usnesení 25. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 30325/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 542-567 Usnesení 24. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 13990/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2677-2702 Usnesení z 83. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 4911/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1800-1826 Usnesení z 57. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 62902/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 341-369 Usnesení 15. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 45529/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 451-470 Usnesení 19. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2290/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1776-1799 Usnesení z 56. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 9796/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-73 Usnesení 4. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice F PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 17640/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1097-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 34. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 5088/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 170-193 Usnesení ze 5. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 49016/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 83-96 Usnesení 6. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5411/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2035-2079 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 67. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 05.02.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 33293/2016 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 289-313 Usnesení 12. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 19907/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 415-450 Usnesení 18. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 23206/2012/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 224-238 Usnesení 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 4. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 202 - Rd měst po projednání ukončení smlouvy o výpůjčce Notebooku PRESARIO včetně příslušenství ze dne 02.07.2002 městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Jromírem Nvrátilem

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 15065/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-57 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 37323/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1393-1418 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 43. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.07.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 653/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 46-65 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 3. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 13.01.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 5310/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2575-2600 Usnesení z 80. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 39807/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 392-432 Usnesení ze 13. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2468/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2547-2574 Usnesení ze 79. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 10302/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1832-1872 Usnesení z 59. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 19907/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 398-414 Usnesení 17. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 74850/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1-29 Usnesení z 1. schůze Rdy měst

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 51927/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2360-2389 Usnesení ze 74. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 20584/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 529-541 Usnesení 23. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 12954/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 370-397 Usnesení 16. zsedání

Více

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008 z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 17. 04. 2008 Usnesení z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 17. 04. 2008 216 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 10327/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 317-341 Usnesení 15. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41804/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1419-1457 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 44. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 16.08.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 20320/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1969-2015 Usnesení z 63. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&49324/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 828-866 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 22. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&2050/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 146-0194 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 6. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 3351/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 66-94 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 4. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 26.01.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 43351/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3459-3527 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 112. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 18790/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1962-1968 Usnesení z 62. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 49594/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1521-1562 Usnesení ze 49. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&7979/2010/Šo ZPRACOVATEL: Bc. Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 513-538 Usnesení 23. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE uživuživ Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 25434/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2037-2081 Usnesení ze 65.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2403/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 146-169 Usnesení ze 4. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&14103/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 310-364 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 54930/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1611-1638 Usnesení z 51. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 69739/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 3110-3135 Usnesení z 95. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55287/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1837-1882 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 62. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 13.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 22780/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2016-2036 Usnesení z 64. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 2148/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1997-2034 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 66. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 15.01.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 59722/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 3073-3109 Usnesení z 94. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 36677/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2955-2976 Usnesení z 91. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 15060/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 232-260 Usnesení ze 7. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 61738/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 898-931 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 28. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 15.12.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 17135/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2705-2735 Usnesení z 85. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25853/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1232-1266 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 39. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.05.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 40180/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2224-2263 Usnesení ze 70. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 62915/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2508-2546 Usnesení ze 78. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 20581/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2736-2768 Usnesení z 86. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 50/2010/OPE&66002/2011/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 160-193 Návrh Usnesení 7. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009 Usnesení 83. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 15. 12. 2009 3357 - Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í vzorovou smlouvu o poskytování služeb pultu centrlizovné ochrny Městskou policií Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&2565/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3415-3459 ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková Usnesení z 86. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 17898/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 261-295 Usnesení z 8. schůze

Více

Zápis z 31. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 31. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 31. schůze Rdy měst Šternberk ze dne 19.12.2011 Číslo 846 Zodpovídá: FO Termín: 31.12.2011 zápis z jednání finnčního výboru ze dne 9.12.2011 b e r e n v ě d o m í výsledky hospodření měst Šternberk

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 39906/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3403-3458 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 111. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 33975/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1336-1392 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 42. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 28.06.2016

Více

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008 z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 19. 06. 2008 Usnesení z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 19. 06. 2008 251 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 70. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 7. 10. 2013 čís. 1024/70 1037/70 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 54601/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2390-2428 Usnesení ze 75. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 43331/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2264-2316 Usnesení ze 71. schůze

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008 Usnesení 42. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1881 - Rd měst po projednání s c h v l u j e nájemce bytu č. 56 v domě s pečovtelskou službou v Kopřivnici, Česká 320, uvedeného v příloze č. 1 podkldového

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 28635/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1469-1530 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 45. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 12.06.2012

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009 Usnesení 63. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 07. 04. 2009 2600 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko stvebník Českou republikou - Úřdem

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 39668/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1613-1655 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 50. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 14.08.2012

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007 Usnesení 20. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 960 - Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytování prcovnělékřské péče městem Kopřivnice jko objedntel MUDr. Tiborem Vicsápim, s místem podnikání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 58649/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1896-1987 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 64. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.12.2012

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 13922/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1242-1310 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 37. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 20.03.2012

Více