Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007"

Transkript

1 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze dne městem Kopřivnice jko objedntel Atelierem Simon-projekce inženýrská činnost, s.r.o., se sídlem v Ostrvě Mriánské Hory, Výstvní 2224/8, IČ , jejímž předmětem je zprcování Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1 uzvření smlouvy o bezúpltném převodu pozemků městem Kopřivnice jko nbyvtel Českou republikou-úřdem pro zstupování státu ve věcech mjetkových se sídlem v Prze 2, Ršínovo nábřeží 42, IČ , zstoupeným Ing. Miloslvem Vňkem - generálním ředitelem jko převodce, jejímž předmětem je bezúpltné nbytí pozemků p.č. 740/2, 756/5, 755/1 v ktstrálním území Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2 omezující podmínky ve znění článku III. smlouvy o bezúpltném převodu v tomto rozshu: Nbyvtel se zvzuje o nemovitosti p.č. 740/2, 756/5, 755/1 v k.ú. Kopřivnice uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy řádně pečovt, užívt je pouze jko hřiště, veřejnou zeleň pro činnosti zákldní školy, nevyužívt je ke komerčním účelům, nepřenecht je ke komerčním účelům třetím osobám nezcizit je, to vše po dobu nejméně 10 let Z porušení shor uvedených závzků nebo některého z nich, je nbyvtel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku odpovídjící ceně nemovitosti, u níž došlo k porušení závzku, v místě čse obvyklé, zjištěné znleckým posudkem ke dni porušení závzku Úhrdu provede nbyvtel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zplcení převodcem písemně vyzván. 1

2 1.2.4 Bude-li zjištění snkce dle odst. 2 tohoto článku spojeno s nákldy n vyprcování znleckého posudku, přípdně s jinými účelně vynloženými nákldy, uhrdí nbyvtel i tyto nákldy Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty stnovené v odst. 1 tohoto článku kontrolovt, zd jsou všechny omezující podmínky ze strny nbyvtele plněny nbyvtel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídjící součinnost Nbyvtel je povinen vždy k příslušného roku během celé lhůty stnovené v odst. 1 tohoto článku předt převodci písemnou zprávu o zchování rozvoji ktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zchování se nbyvtel v této smlouvě zvázl. Pro přípd porušení této povinnosti si smluvní strny této smlouvy sjednly smluvní pokutu ve výši 500,- Kč Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst 1.1 z r u š i t usnesení č.584 přijté n 23. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice dne s c h v á l i t uzvření smlouvy o bezúpltném převodu pozemků městem Kopřivnice jko nbyvtel Českou republikou-úřdem pro zstupování státu ve věcech mjetkových se sídlem v Prze 2, Ršínovo nábřeží 42, IČ , zstoupeným Ing. Krolem Siwekem - ředitelem Územního prcoviště Ostrv jko převodce, jejímž předmětem je bezúpltné nbytí pozemků p.č.68/5 p.č.104/4 v ktstrálním území Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu omezující podmínky ve znění článku III. smlouvy o bezúpltném převodu v tomto rozshu: Nbyvtel se zvzuje o nemovitost, pozemky p.č. 68/5 p.č.104/4 v k.ú. Kopřivnice, uvedených v čl. I., odst. 1 této smlouvy řádně pečovt, užívt je pouze k účelům veřejně přístupných místních komunikcí, nevyužívt je ke komerčním účelům, nepřenecht je ke komerčním účelům třetím osobám nezcizit je, to vše po dobu nejméně 10 let Z porušení shor uvedených závzků nebo některého z nich, je nbyvtel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku odpovídjící ceně nemovitosti, u níž došlo k porušení závzku, v místě čse obvyklé, zjištěné znleckým posudkem ke dni porušení závzku Úhrdu provede nbyvtel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zplcení převodcem písemně vyzván Bude-li zjištění snkce dle odst. 2 tohoto článku spojeno s nákldy n vyprcování znleckého posudku, přípdně s jinými účelně vynloženými nákldy, uhrdí nbyvtel i tyto nákldy Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty stnovené v odst. 1 tohoto článku 2

3 kontrolovt, zd jsou všechny omezující podmínky ze strny nbyvtele plněny nbyvtel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídjící součinnost Nbyvtel je povinen vždy k příslušného roku během celé lhůty stnovené v odst. 1 tohoto článku předt převodci písemnou zprávu o zchování rozvoji ktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zchování se nbyvtel v této smlouvě zvázl. Pro přípd porušení této povinnosti si smluvní strny této smlouvy sjednly smluvní pokutu ve výši 500,- Kč uzvření smlouvy o bezúpltném převodu pozemků městem Kopřivnice jko nbyvtel Českou republikou-úřdem pro zstupování státu ve věcech mjetkových se sídlem v Prze 2, Ršínovo nábřeží 42, IČ , zstoupeným Ing. Miloslvem Vňkem generálním ředitelem jko převodce, jejímž předmětem je bezúpltné nbytí pozemků p.č.87/4, p.č.87/6 p.č.94 v ktstrálním území Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu omezující podmínky ve znění článku III. smlouvy o bezúpltném převodu v tomto rozshu: Nbyvtel se zvzuje o nemovitost, pozemky p.č. 87/4, p.č.87/6 p.č.94 v k.ú. Kopřivnice, uvedených v čl. I., odst. 1 této smlouvy řádně pečovt, užívt je pouze k účelům veřejných sídlištních ploch, veřejné zeleně dětského hřiště, nevyužívt je ke komerčním účelům, nepřenecht je ke komerčním účelům třetím osobám nezcizit je, to vše po dobu nejméně 10 let Z porušení shor uvedených závzků nebo některého z nich, je nbyvtel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku odpovídjící ceně nemovitosti, u níž došlo k porušení závzku, v místě čse obvyklé, zjištěné znleckým posudkem ke dni porušení závzku Úhrdu provede nbyvtel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zplcení převodcem písemně vyzván Bude-li zjištění snkce dle odst. 2 tohoto článku spojeno s nákldy n vyprcování znleckého posudku, přípdně s jinými účelně vynloženými nákldy, uhrdí nbyvtel i tyto nákldy Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty stnovené v odst. 1 tohoto článku kontrolovt, zd jsou všechny omezující podmínky ze strny nbyvtele plněny nbyvtel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídjící součinnost Nbyvtel je povinen vždy k příslušného roku během celé lhůty stnovené v odst. 1 tohoto článku předt převodci písemnou zprávu o zchování rozvoji ktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zchování se nbyvtel v této smlouvě zvázl. Pro přípd porušení této povinnosti si smluvní strny této smlouvy sjednly smluvní pokutu ve výši 500,- Kč Rd měst po projednání zveřejnění záměru měst vypůjčit 3

4 část pozemku p.č. 661/107 o rozloze cc 35 m2 v k.ú. Vlčovice firmě Brose CZ spol. s r.o., se sídlem v Kopřivnice, Průmyslový prk 302, IČ , zstoupenou pnem Michelem Wernerem Dnielem - zmocněncem Thomsem Neubertem - zmocněncem, z účelem umístění utobusové zstávky, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání zveřejnění záměru měst pronjmout nebytový prostor Prodejn č.1 ANEX o celkové výměře 19,29 m 2 v objektu č.p.1152 (objekt občnské vybvenosti), p.č. 769/2 (zstvěná ploch nádvoří), k.ú. Kopřivnice, n ulici Záhumenní v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne městem Kopřivnice jko pronjímtel REKAZ relitní kncelář, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Česká 685, IČ , zstoupenou p. Josefem Zimou - jedntelem, jko nájemce, jehož předmětem je snížení pronjímné plochy předmětu nájmu, to v 8. ndzemním podlží objektu č.p.1163, p.č.1921/1, k.ú.kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření Dohody o skončení smlouvy o nájmu nebytových prostor městem Kopřivnice, jko pronjímtel TEPLO Kopřivnice s.r.o, se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, IČ , zstoupenou Ing. Miroslvem Krmelou jedntelem jko nájemce, jejímž předmětem je skončení nájmu místnosti č.0942 o výměře 34,27 m 2, v 9. ndzemním podlží objektu č.p.1163, p.č.1921/1, k.ú.kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu. 1.2 uzvření Smlouvy o nájmu nebytových prostor městem Kopřivnice, jko pronjímtel TEPLO Kopřivnice s.r.o, se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, IČ , zstoupenou Ing. Miroslvem Krmelou jedntelem jko nájemce, jejímž předmětem je nájem místnosti č o výměře 33,43 m 2, v 8. ndzemním podlží objektu č.p.1163, p.č.1921/1, k.ú.kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 4

5 uzvření smlouvy o nájmu městem Kopřivnice, jko pronjímtel Českou republikou Ministerstvo vnitr, se sídlem v Prze 7, Nd Štolou 936/3, zstoupenou plk.ing.pvlem Koděrou - zástupcem ředitele Policie ČR Správy Sm krje Ostrv, se sídlem v Ostrvě, ul. 30.dubn 24, IČ , jko nájemce, jejímž předmětem je nájem 5 prkovcích míst pro služební vozidl Policie ČR n prkovišti z objektem č.p.1163, n pozemku p.č.1925/6 (osttní ploch), k.ú. Kopřivnice, obci Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor městem Kopřivnice, jko pronjímtel Českou poštou, s.p., se sídlem v Prze 3, Olšnská 38/9, zstoupenou Ing. Jnem Blákem - náměstkem generálního ředitele pro technické zdroje, IČ , jko nájemce, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor v objektu č.p.1163, p.č.1921/1, prkovcích míst n pozemku p.č.1925/6, vše v k.ú. Kopřivnice, n ulici Štefánikov v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání rozpočtová optření Odboru správy mjetku měst investic k rozpočtu měst n rok 2007 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření dohody o skončení smlouvy o nájmu nebytových prostor městem Kopřivnice jko pronjímtel Ing. Jiří Kopenec, CSc., s místem podnikání v Kopřivnici, Frncouzská 1317/14, IČ , jko nájemce, jejímž předmětem je pronájem nebytového prostoru-místnost č. 219 o výměře 21,40 m 2, v budově čp. 244, prcel č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor městem Kopřivnice jko pronjímtel 5

6 CAE Support, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 244/18, IČ jko nájemce, jejímž předmětem je pronájem nebytového prostoru místnost č. 219 o výměře 21,40 m 2 v objektu čp. 244, ul. Štefánikov, Kopřivnice, prcel č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice, z účelem podnikání ve výzkumu vývoji přírodních technických věd, poskytování SW HW činnosti účetních pordců, vedení účetnictví, ve znění návrhu předloženém prostřednictví přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání zveřejnění záměru měst pronjmout místnost č o výměře 33,80 m 2, stvebně určen jko kncelář, která se nchází v 8. NP čp n ul. Štefánikov, Kopřivnice, prcel č. 1921/1, k.ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženém prostřednictví přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o nájmu nemovitosti městem Kopřivnice, jko pronjímtel CIREX CZ s.r.o.,.se sídlem v Kopřivnici - Vlčovice, Průmyslový prk 301, IČ , zpsán v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Ostrvě, oddíl C, vložk 3556, zstoupenou Ing. Lumírem Blžkem - prokuristou, jko nájemce, jejímž předmětem je pronájem Víceúčelové hly č.p. 306, n pozemku p.č. st. 320, pozemky p.č.st. 320 p.č. 661/99 v ktstrálním území Vlčovice, obci Kopřivnice, pozemek p.č. 1909/325 v ktstrálním území Kopřivnice,obci Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání podmínky výběrové řízení pro výběr nájemce nebytových prostorů v 1NP objektu č.p. 1163, ul. Štefánikov, Kopřivnice, prcel číslo 1921/1, k.ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice, jko budoucí oprávněný Zbyňkem Mechlem, jko budoucí povinný, jejímž předmětem je smlouv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene n pozemky p.č. KN 289/2 PK 289/1 v k.ú. Drnholec nd Lubinou, které budou ztíženy nově budovnou knlizcí ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 6

7 uzvření dodtku č. 2 ke smlouvě o dílo zk.č.: 1533/DSP-2006 n vyprcování projektové dokumentce inženýrské činnosti n kci: AGLOMERACE KOPŘIVNICE - MÍSTNÍ ČÁST LUBINA, ODKANALIZOVÁNÍ ze dne městem Kopřivnice jko objedntel firmou KONEKO spol. s r.o., se sídlem v Ostrvě - Mriánské Hory, ulice Výstvní 2224/8, zstoupenou Ing. Oldřichem Kzdou - jedntelem společnosti jko zhotovitel, jehož předmětem je vyprcování projektové dokumentce zjištění inženýrské činnosti pro stvební povolení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání výběr zhotovitele n relizci kce Oprv výthů v objektu MÚ Kopřivnice, Štefánikov č.p.1163, společnost OTIS.s., se sídlem v Břeclvi, ulice Jn Opletl 1279, IČ , zstoupenou Josefem Ondruchem ředitelem oblsti Morv OTIS.s., n zákldě zplnomocnění předsedou předstvenstv, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu 1.2 uzvření smlouvy o dílo č. C5TL3533 n relizci kce Oprv výthů v objektu MÚ Kopřivnice, Štefánikov č.p.1163 městem Kopřivnice jko objedntel společností OTIS.s., se sídlem v Břeclvi, ulice Jn Opletl 1279, IČ , zstoupenou Josefem Ondruchem ředitelem oblsti Morv OTIS.s., n zákldě zplnomocnění předsedou předstvenstv, jko zhotovitel, jejímž předmětem je relizce výše uvedené kce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání výběr zhotovitele n kci ZŠ 17. listopdu v Kopřivnici výměn oken I. etp pvilon U2 firmu PVC OKNA, s.r.o., se sídlem ve Frýdlntě nd Ostrvicí, Nová Ves 139, IČ , zstoupenou p. Pvlem Hložkem jedntelem společnosti, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu uzvření smlouvy o dílo n kci ZŠ 17. listopdu v Kopřivnici výměn oken I. etp pvilon U2" městem Kopřivnice jko objedntel firmou PVC OKNA, s.r.o., se sídlem ve Frýdlntě nd Ostrvicí, Nová Ves 139, IČ , zstoupenou p. Pvlem Hložkem jedntelem společnosti, jko zhotovitel, jejímž předmětem je relizce výše uvedené kce, 7

8 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. uzvření dodtku č. 3 ke smlouvě o dílo č ze dne n kci Tepelný zdroj Kopřivnice" městem Kopřivnice jko objedntel firmou TENZA,.s., se sídlem v Brně, Svtopetrská 7, IČ , zstoupenou Dr. Ing. Dliborem Králem předsedou předstvenstv, jko zhotovitel, jehož předmětem je úprv článku III. Termíny provedení díl, smlouvy o dílo č včetně dodtků 1 2, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2. b e r e n v ě d o m í informci o provedení úprv projektové dokumentce Tepelný zdroj Kopřivnice v návznosti n poždvky developerské firmy ve věci budoucího umístění obchodního centr v loklitě plánovné výstvby tepelného zdroje, ve znění předloženém prostřednictvím příloh č. 2, 3, 4 5 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í informci o provedení úprvy zdávcích podmínek výběrového řízení n zhotovitele stvby Dostvb tělocvičny ZŠ Kopřivnice Lubin úprv termínu pro podání nbídek, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání Plnou moc společnosti Justiti s.r.o. k zstupování měst při orgnizci výběrového řízení n veřejnou zkázku Zimní stdion Kopřivnice rekonstrukce střešního pláště ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 1.2 Zdávcí dokumentci k veřejné zkázce Zimní stdion Kopřivnice rekonstrukce střešního pláště ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2. u s t n o v u j e 2.1 V souldu s ust. 59 odst. 2 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách (dále jen zákon ), komisi pro posouzení kvlifikce ve složení předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 2.2 V souldu s ust. 74 odst. 1 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách (dále jen zákon ), komisi pro posouzení hodnocení nbídek ve složení předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 2.3 v souldu s ust. 71 odst. 3 zákon, že hodnotící komise (2.2 usn.) bude plnit funkci komise pro otvírání obálek. 8

9 549 - Rd měst po projednání Usnesení uzvření dodtku č.1 dohody o nrovnání č.1 ke smlouvě ze dne městem Kopřivnice jko odběrtel společností Teplo Kopřivnice s.r.o. se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, IČ , zstoupenou Ing. Miroslvem Krmelou jedntelem jko dodvtel, jehož předmětem je změn výměry podlhových ploch pro výpočet spotřeby TUV pro odběrné místo Záhumenní 1152, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. n e zjištění bytu podle Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice pltných od část čtvrtá, článek XI. - udělování výjimek odst. 1, těmto ždtelům: 1.1 Boženě Čonkové (žádost ze dne příloh č. 1) 1.2 Adéli Mmulové (žádost ze dne příloh č. 2) 1.3 Jně Štixové (žádost ze dne příloh č. 3) ve znění jednotlivě předložených žádostí prostřednictvím přílohy č. 1, 2, 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. schvluje nájemce bytu pní Elišku Šimíčkovou ve znění důvodové zprávy z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do ve znění návrhu dohody o přistoupení k závzku předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 24 Kč/m d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel pní Eliškovu Šimíčkovou jko přistupující k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání nájemce bytu pní Jiřinu Mtulovou ve znění důvodové zprávy bodu 1.1, 9

10 z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 24 Kč/m nájemce bytu mnžele Ldislv Rdoslvu Tokárovy ve znění důvodové zprávy bodu 1.2, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 24 Kč/m nájemce bytu Rdovn Knápk ve znění důvodové zprávy bodu 1.3, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 24 Kč/m Rd měst po projednání podání návrhu měst jko žlobce k Okresnímu soudu Nový Jičín n soudní výkon rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně sp. zn. 7 C 400/ ze dne vyklizením bytu úhrdě nákldů řízení proti žlovné Miloslvě Krhovjákové Rd měst po projednání 1. v y h o v u j e žádosti pn Arnošt Horáti ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. nájemce bytu mnžele Arnošt Mrtinu Horátiovy ve znění důvodové zprávy z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 24 Kč/m Rd měst po projednání n e v y h o v u j e žádosti pní Adriny Klembové ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor městem Kopřivnice jko pronjímtel Mrtinou Kunčrovou, s místem podnikání v Kopřivnice, Ke Koryčce 771, IČ , jko nájemce jejímž předmětem je pronájem nebytového prostoru v domě č.p. 891 n ulici Obránců míru v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření dodtku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne

11 městem Kopřivnice jko pronjímtel Jnou Vlčkovou s místem podnikání Zlín, tříd 2. květn 1536, IČ jko nájemce, jejímž předmětem je pronájem nebytového prostoru v domě č.p n ulici Obránců míru v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí písemnost pn Jroslv Bonk ze dne ve znění předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. výpověď z nájmu bytu dle 711 odst. 2 občnského zákoníku v pltném znění nájemci: pnu Jnu Kolibovi ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy bod 2.2 podkldového mteriálu 3. n e v y h o v u j e žádosti pn Jn Koliby ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu Žádosti pn Rostislv Stni slečny Jny Zhrdníkové ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o ktuálním stvu užívání bytových domů č.p n ulici Frncouzská ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání udělení obecné výjimky v souldu s čl. 6 obecně závzné vyhlášky měst Kopřivnice č. 1/2006, kterou se stnovují podmínky pořádání veřejnosti přístupných kulturních podniků (dále jen vyhlášk ) z čl. 3 vyhlášky Podmínky pro pořádání veřejných hudebních produkcí n konání hudebních produkcí u hráze Větřkovické přehrdy n období od do , kdy lze provozovt hudební produkce od do hodin - po hodině se ztlumenou hlsitostí hudební produkce - ve stnoveném počtu šesti hudebních produkcí, přičemž hudební produkce mohou být relizovány nejvýše 2x z měsíc při zjištění řádné pořdtelské služby Rd měst po projednání Prvidl pro vysílání městského rozhlsu v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 11

12 Akční plán rozvoje cestovního ruchu Lšské brány Beskyd v roce 2007 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. z r u š u j e bod v usnesení č. 376 přijté n 10. schůzi Rdy měst Kopřivnice ze dne zhrniční prcovní cestu do prtnerského měst Zwönitz (Německo) v době od do pnu Mgr. Krlu Kočišovi Rd měst po projednání uzvření dohody o zřzení do Almnchu obce.info městem Kopřivnice jko zdvtel f Jiří Kříž DATATRADE, s. r. o., se sídlem v Ostrvě Morvská Ostrv, 28. říjn 2663/150, IČ jko vydvtel, jejímž předmětem je zřzení měst Kopřivnice do publikce Almnch obce.info, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s o u h l s í s uzvřením smluv o nájmu k bytům v domech s pečovtelskou službou v mjetku měst Kopřivnice jko pronjímtel osobmi, uvedenými v důvodové zprávě, jejichž předmětem je pronájem bytů zvláštního určení v Domech s pečovtelskou službou z podmínek specifikovných v důvodové zprávě podkldového mteriálu 2. z m o cňuje Ing. Evu Mündleinovou, ředitelku příspěvkové orgnizce Středisko sociálních služeb měst Kopřivnice k uzvření smluvních vzthů dle podmínek uvedených v důvodové zprávě podkldového mteriálu 3. p o věřuje Ing. Evu Mündleinovou, ředitelku příspěvkové orgnizce Středisko soc. služeb měst Kopřivnice k podpisu smluv dle bodu 1 tohoto usnesení Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí orgnizční změny v rámci Středisk sociálních služeb měst Kopřivnice, příspěvkové orgnizce, jejichž provedení je nezbytné k registrci odlehčovcích služeb dle zákon č. 108/2006 o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. u k l á d á ředitelce Středisk sociálních služeb měst Kopřivnice, p.o. provést k dtu vyhodnocení finnčních nákldů n odlehčovcí služby s přípdným návrhem n 12

13 rozpočtovou změnu zvýšení příspěvku měst Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o výkonu státní správy n odboru životního prostředí zemědělství v rámci správního území Kopřivnice jko obce s rozšířenou působností z 1. čtvrtletí 2007 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost Českého svzu včelřů o.s., okresního výboru Nový Jičín, o finnční příspěvek potřebný k účsti instlci expozice okresu n včelřské výstvě v Ostrvě n Černé louce v září 2007 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. n e poskytnutí peněžitého dru ve výši ,- Kč Českému svzu včelřů o.s., okresnímu výboru Nový Jičín z rozpočtu odboru životního prostředí zemědělství n účst instlci expozice n včelřské výstvě v Ostrvě n Černé louce v září Rd měst po projednání rozpočtové optření knceláře tjemník MÚ k rozpočtu měst n rok 2007 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s t n o v u j e v souldu s ustnovením 102 odst. 2 písm. j) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet změstnnců měst Kopřivnice zřzených do městského úřdu k n 189 změstnnců Rd měst po projednání uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Milnem Kpicou, předsedou kontrolního výboru zstupitelstv měst jko vypůjčitel, jejímž předmětem je výpůjčk přenosného počítče včetně příslušenství, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření dodtku č. 32 ke smlouvě č. SWR/95/36 o převodu softwrových progrmů ze dne ve znění dodtků č městem Kopřivnice jko odběrtel společností VERA, spol. s r. o., se sídlem v Prze 6 Vokovicích, Lužná 2, IČ , zstoupenou Ing. Jiřím Mtouškem jedntelem společnosti 13

14 jko dodvtel, jehož předmětem je rozšíření stávjící licence podsystému Evidence písemností informčního systému Rdnice Ver, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání zlepšené výsledky hospodření příspěvkových orgnizcí ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2. finnční vypořádání účelových prostředků poskytnutých příspěvkovým orgnizcím z rozpočtu měst ve znění návrhu předloženého prostřednictvím Přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. b e r e n vědomí 2.1. rozdělení zlepšených výsledků hospodření příspěvkových orgnizcí ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2.2. souhrnný komentář k hospodření měst Kopřivnice z rok 2006 plnění ukztelů rozpočtu (plánu hospodářské činnosti) z rok 2006 včetně podkldů odborů doplňujících tbulek k hospodření měst ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.2 přílohy č.3 podkldového mteriálu 3. u k l á d á odboru finncí zřdit mteriály obsžené v příloze č.1 č.2 do závěrečného účtu měst Kopřivnice z rok Rd měst po projednání uzvření Smlouvy o prémiovém vkldu městem Kopřivnice Českou spořitelnou,. s., se sídlem v Prze 4, Olbrchtov 1929/62, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu při vkldu 40 mil Kč, vrintě Mturity 3M grntovné szby 0,25 % prémiové szby 4,00 % Rd měst po projednání rozpočtové optření odboru finncí k rozpočtu měst n rok 2007 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání poskytnutí věcného dru vybrným sportovcům při příležitosti vyhlášení Sportovec roku 2006 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání uzvření dodtku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice 14

15 ze dne městem Kopřivnice jko poskytovtel Sborem dobrovolných hsičů Lubin II, se sídlem v Kopřivnici - Lubin, IČ , zstoupeným Jromírem Durčekem velitelem sboru jko příjemce, jehož předmětem je poskytnutí dotce n činnost v roce 2007, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání zveřejnění záměru měst pronjmout nebytový prostor Snck bru v 2.N.P. objektu Krytý bzén Kopřivnice n ul. Husov 1340 n prcele 1909/250 v k.ú. Kopřivnice o celkové výměře 57,9 m 2 z účelem zjištění provozu občerstvení ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání 1. rozpočtové optření odboru školství, mládeže sportu k rozpočtu měst n rok 2007 ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s o u h l s í s nvýšením příspěvku příspěvkové orgnizci Správ sportovišť Kopřivnice účelově vázného n oprvu sociálních zřízení n kouplišti Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o problemtice dětských hřišť ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání b e r e n vědomí prázdninový provoz v Mteřských školách Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizci v roce 2007 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. z r u š u j e prvidl pro poskytování věcných drů fyzickým osobám při význmných příležitostech z rozpočtu měst Kopřivnice ze dne prvidl pro zjištění propgce měst Kopřivnice formou ocenění fyzických osob při význmných příležitostech z rozpočtu měst Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. výši neinvestičních výdjů n jednoho žák v zákldních školách zřízených 15

16 městem Kopřivnice pro rok 2007 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření dohody o úhrdě neinvestičních výdjů spojených s plněním povinné školní docházky dětí trvle bydlících v jiné obci než je sídlo školy uzvřené dle zákon 561/2004 Sb., o předškolním, zákldním, středním, vyšším odborném jiném vzdělávání (školský zákon) v pltném znění městem Kopřivnice n strně jedné 2.1 obcí Rybí, se sídlem v Rybí, Rybí 127, IČ , zstoupenou p. Petrem Sklkou strostou n strně druhé ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č.2 podkldového mteriálu 2.2 obcí Závišice, se sídlem v Kopřivnici - Závišice, Závišice 115, IČ , zstoupenou p. Zdeňkem Vjdou strostou n strně druhé ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č.3 podkldového mteriálu 2.3 obcí Ženklv, se sídlem v Ženklvě, Ženklv 243, IČ , zstoupenou p. Josefem Juroškou strostou n strně druhé ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č.4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání složení projektového týmu pro podání žádosti o dotci n Ministerstvo finncí do progrmu Fond n příprvu projektů pro finnční mechnismus EHP/Norsko předloženého prostřednictvím důvodové zprávy 1.2 podání žádosti do výše uvedeného progrmu v termínu do Mgr. Zdeněk Krjčír místostrost Vldislv Kryške místostrost 16

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008 z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 19. 06. 2008 Usnesení z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 19. 06. 2008 251 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007 Usnesení 17. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 794 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í ústní informci o činnosti Stvebního úřdu z 1. pololetí roku 2007 ve znění předloženém prostřednictvím

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008 z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 17. 04. 2008 Usnesení z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 17. 04. 2008 216 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007 Usnesení 20. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 960 - Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytování prcovnělékřské péče městem Kopřivnice jko objedntel MUDr. Tiborem Vicsápim, s místem podnikání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&2050/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 146-0194 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 6. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007 Usnesení 19. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 917 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t pojmenování ulice K Očnímu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009 Usnesení 83. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 15. 12. 2009 3357 - Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í vzorovou smlouvu o poskytování služeb pultu centrlizovné ochrny Městskou policií Kopřivnice

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009 Usnesení 63. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 07. 04. 2009 2600 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko stvebník Českou republikou - Úřdem

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 3351/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 66-94 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 4. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 26.01.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Usnesení 65. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 04. 2009

Usnesení 65. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 04. 2009 Usnesení 65. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 28. 04. 2009 2665 - Rd měst po projednání s ch vluje uzvření dodtku č. 1 k mndátní smlouvě ze dne 03. 03. 2009 městem Kopřivnice jko mndnt Regionálním

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 43351/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3459-3527 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 112. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 04. 11. 2008

Usnesení 52. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 04. 11. 2008 Usnesení 52. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2167 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce 2008-73 ze dne 04. 09. 2008 městem Kopřivnice jko vypůjčitel Českou

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008 Usnesení 42. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1881 - Rd měst po projednání s c h v l u j e nájemce bytu č. 56 v domě s pečovtelskou službou v Kopřivnici, Česká 320, uvedeného v příloze č. 1 podkldového

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 09. 2009

Usnesení 76. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 09. 2009 Usnesení 76. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 08. 09. 2009 3020 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í zprávu o orgnizčním zbezpečení voleb do Poslnecké sněmovny Prlmentu České republiky, ve

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&11174/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3532-3583 ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková Usnesení z 89. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

Usnesení 18. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 08. 2007

Usnesení 18. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 08. 2007 Usnesení 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 839 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 výběr zhotovitele n kci Mobilní kmerový monitorovcí systém firmu Interl s.r.o., se sídlem v Ostrvě

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35939/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3382-3398 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 109. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

24. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 5. 2004

24. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 5. 2004 Usnesení 24. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1541 - Rd měst při výkonu působnosti vlné hromdy po projednání 1. souhlsí 1.1. s vyřzením dlouhodobého hmotného mjetku z užívání dle předloženého seznmu

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35618/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2512-2525 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 80. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 12.08.2013

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 30. 01. 2007

Usnesení 7. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 30. 01. 2007 Usnesení 7. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 222 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e plán procesu komunitního plánování sociálních služeb v Kopřivnici n rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 10. 11. 2008

Usnesení 53. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 10. 11. 2008 Usnesení 53. schůze Rdy měst, konné dne 2240 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření dodtku č.1 ke smlouvě č. 00729721 o poskytnutí podpory ze dne 11. 11. 1998 městem

Více

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou.

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.7.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv

Více

Usnesení 41. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 01. 07. 2008

Usnesení 41. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 01. 07. 2008 Usnesení 41. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1799 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření servisní smlouvy č. 3286 Sú 08/230 městem Kopřivnice jko odběrtel společností IMPROMAT CZ spol. s

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&5479/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 195-252 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 7. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části USNESENÍ 15. zsedání Zstupitelstv konného dne 31. říjn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/15/2012 s c h

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 3.9.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. Eret Tomáš, r.č. 711107/1814 bytem: nám. Krále Jiřího z Poděbrd 1/14, 350 02 Cheb 2 jko budoucí prodávjící n strně jedné 2. mnželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35293/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 543-556 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 17. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 14.07.2015

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 46263/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 675-691 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 21. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 22.09.2015

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012 Město Cvikov Usnesení z 24. schůze Rdy měst Cvikov 20. listopdu 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Beránek 436/12 Revokuje usnesení rdy č. 427/12 ze dne 6.11.2012 ve věci stnovení

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Petr Vysoudil, sídlem Mtiční 730/3, 702 00 Ostrv-Morvská Ostrv, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSOS 36 INS 8513/2014-A-13, ze dne 03.10.2014, insolvenčním

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014 U S N E S E N Í 58. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.7.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1520/58 schvluje převod finnčních

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program:

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter (příchod ve 14:30

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský (příchod

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

I. Prohlášení smluvních stran

I. Prohlášení smluvních stran 8/14118 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ A SOUHLAS SE ZŘÍZENÍM STAVBY uzvřená podle * 1785 násl. ~ 2055 násl., občnského zákoníku * 110 odst. 2) písm. ) zák. Č. 183/2006 Sb., stvební zákon Smluvní strny:

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 30.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části, USNESENI. 14. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 15. srpna 2012, od 18:00 hodin

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části, USNESENI. 14. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 15. srpna 2012, od 18:00 hodin 339/1 Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části, USNESENI 14. zsedání Zstupitelstv konného dne 15. srpn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI Usnesení č. 1/14/2012 PRAHA-LYSOLAJE

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

Usnesení 14. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 05. 2007

Usnesení 14. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 05. 2007 Usnesení 14. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 585 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e určení použití výtěžku z provozu výherních hrcích přístrojů z rok 2006 podle 16 zákon č.202/1990 Sb., ve

Více

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy Zstupitelé z Kolici pro Louny (dále jen zstupitelé KPL ) Zstupitelé z Občnskou demokrtickou strnu (dále jen zstupitelé ODS ) Zstupitelé z TOP 09 (dále jen zstupitelé TOP 09 ) Zstupitelé z Unii pro sport

Více

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis z ustvujícího zsedání obecního zstupitelstv v Borovnici Dtum: 31.10.2014 Přítomní členové zstupitelstv: Omluveni: Ondřej Lejdr, Květ Štilcová, Pvel Votoček, Ing. Josef Bušák, Krel Novák, Miroslv

Více

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv

Více

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

USNESENÍ. z 88. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 28. 11. 2013 09:00. (usn. č. 4452/88 - usn. č. 4529/88)

USNESENÍ. z 88. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 28. 11. 2013 09:00. (usn. č. 4452/88 - usn. č. 4529/88) 1. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 88. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 28. 11. 2013 09:00 (usn. č. 4452/88 - usn. č. 4529/88) Mgr. Krel Sibinský Mgr. Rdim

Více

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji Dohod o prtnerství spolupráci n Integrovném systému nkládání s komunálními odpdy v Plzeňském krji kterou níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřely n zákldě ustnovení 51 zákon č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 16/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 24 ze dne 8.12.2010 k návrhu Smlouvy o výstvbě mezi Městskou částí Prh 3, Renátou Bádlovou, Jnem Běhounkem Alicí Běhounkovou, Jiřinou

Více

U s n e s e n í z a s t u p i t e l s t v a o b c e L i b a v s k é Ú d o l í. Usnesení

U s n e s e n í z a s t u p i t e l s t v a o b c e L i b a v s k é Ú d o l í. Usnesení U s n e s e n í z s t u p i t e l s t v o b c e L i b v s k é Ú d o l í Usnesení XX. řádného zsedání zstupitelstv Obce Libvské Údolí konného dne 07.05.2014 v obřdní síni Obecního úřdu od 17.00 hod. 441/14

Více

Smlouva o realizaci akce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství

Smlouva o realizaci akce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství Smlouv o relizci kce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nd Lbem, Semice Bříství I. Smluvní strny 1. strn Mikroregion Polbí - Dobrovolný svzek obcí Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nd Lbem Mgr. Jiřím Hvelkou

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 03. 2009

Usnesení 62. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 03. 2009 Usnesení 62. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 17. 03. 2009 2544 - Rd měst po projednání 1. j m e n u j e n návrh tjemník MÚ, Ing. Jnu Klímovou, do funkce vedoucí odboru sociálních věcí zdrvotnictví

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014 U S N E S E N Í 56. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 2.6.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1472/56 schvluje poskytnutí

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.8.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn.

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.5.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Vítězslv Jvůrek, se sídlem v Hrdci Králové, PSČ 500 02, Čechov 1100, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSHK 42 INS 9569/2012-A-14 ze dne 4. říjn 2012 insolvenčním

Více