Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007"

Transkript

1 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze dne městem Kopřivnice jko objedntel Atelierem Simon-projekce inženýrská činnost, s.r.o., se sídlem v Ostrvě Mriánské Hory, Výstvní 2224/8, IČ , jejímž předmětem je zprcování Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1 uzvření smlouvy o bezúpltném převodu pozemků městem Kopřivnice jko nbyvtel Českou republikou-úřdem pro zstupování státu ve věcech mjetkových se sídlem v Prze 2, Ršínovo nábřeží 42, IČ , zstoupeným Ing. Miloslvem Vňkem - generálním ředitelem jko převodce, jejímž předmětem je bezúpltné nbytí pozemků p.č. 740/2, 756/5, 755/1 v ktstrálním území Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2 omezující podmínky ve znění článku III. smlouvy o bezúpltném převodu v tomto rozshu: Nbyvtel se zvzuje o nemovitosti p.č. 740/2, 756/5, 755/1 v k.ú. Kopřivnice uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy řádně pečovt, užívt je pouze jko hřiště, veřejnou zeleň pro činnosti zákldní školy, nevyužívt je ke komerčním účelům, nepřenecht je ke komerčním účelům třetím osobám nezcizit je, to vše po dobu nejméně 10 let Z porušení shor uvedených závzků nebo některého z nich, je nbyvtel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku odpovídjící ceně nemovitosti, u níž došlo k porušení závzku, v místě čse obvyklé, zjištěné znleckým posudkem ke dni porušení závzku Úhrdu provede nbyvtel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zplcení převodcem písemně vyzván. 1

2 1.2.4 Bude-li zjištění snkce dle odst. 2 tohoto článku spojeno s nákldy n vyprcování znleckého posudku, přípdně s jinými účelně vynloženými nákldy, uhrdí nbyvtel i tyto nákldy Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty stnovené v odst. 1 tohoto článku kontrolovt, zd jsou všechny omezující podmínky ze strny nbyvtele plněny nbyvtel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídjící součinnost Nbyvtel je povinen vždy k příslušného roku během celé lhůty stnovené v odst. 1 tohoto článku předt převodci písemnou zprávu o zchování rozvoji ktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zchování se nbyvtel v této smlouvě zvázl. Pro přípd porušení této povinnosti si smluvní strny této smlouvy sjednly smluvní pokutu ve výši 500,- Kč Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst 1.1 z r u š i t usnesení č.584 přijté n 23. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice dne s c h v á l i t uzvření smlouvy o bezúpltném převodu pozemků městem Kopřivnice jko nbyvtel Českou republikou-úřdem pro zstupování státu ve věcech mjetkových se sídlem v Prze 2, Ršínovo nábřeží 42, IČ , zstoupeným Ing. Krolem Siwekem - ředitelem Územního prcoviště Ostrv jko převodce, jejímž předmětem je bezúpltné nbytí pozemků p.č.68/5 p.č.104/4 v ktstrálním území Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu omezující podmínky ve znění článku III. smlouvy o bezúpltném převodu v tomto rozshu: Nbyvtel se zvzuje o nemovitost, pozemky p.č. 68/5 p.č.104/4 v k.ú. Kopřivnice, uvedených v čl. I., odst. 1 této smlouvy řádně pečovt, užívt je pouze k účelům veřejně přístupných místních komunikcí, nevyužívt je ke komerčním účelům, nepřenecht je ke komerčním účelům třetím osobám nezcizit je, to vše po dobu nejméně 10 let Z porušení shor uvedených závzků nebo některého z nich, je nbyvtel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku odpovídjící ceně nemovitosti, u níž došlo k porušení závzku, v místě čse obvyklé, zjištěné znleckým posudkem ke dni porušení závzku Úhrdu provede nbyvtel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zplcení převodcem písemně vyzván Bude-li zjištění snkce dle odst. 2 tohoto článku spojeno s nákldy n vyprcování znleckého posudku, přípdně s jinými účelně vynloženými nákldy, uhrdí nbyvtel i tyto nákldy Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty stnovené v odst. 1 tohoto článku 2

3 kontrolovt, zd jsou všechny omezující podmínky ze strny nbyvtele plněny nbyvtel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídjící součinnost Nbyvtel je povinen vždy k příslušného roku během celé lhůty stnovené v odst. 1 tohoto článku předt převodci písemnou zprávu o zchování rozvoji ktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zchování se nbyvtel v této smlouvě zvázl. Pro přípd porušení této povinnosti si smluvní strny této smlouvy sjednly smluvní pokutu ve výši 500,- Kč uzvření smlouvy o bezúpltném převodu pozemků městem Kopřivnice jko nbyvtel Českou republikou-úřdem pro zstupování státu ve věcech mjetkových se sídlem v Prze 2, Ršínovo nábřeží 42, IČ , zstoupeným Ing. Miloslvem Vňkem generálním ředitelem jko převodce, jejímž předmětem je bezúpltné nbytí pozemků p.č.87/4, p.č.87/6 p.č.94 v ktstrálním území Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu omezující podmínky ve znění článku III. smlouvy o bezúpltném převodu v tomto rozshu: Nbyvtel se zvzuje o nemovitost, pozemky p.č. 87/4, p.č.87/6 p.č.94 v k.ú. Kopřivnice, uvedených v čl. I., odst. 1 této smlouvy řádně pečovt, užívt je pouze k účelům veřejných sídlištních ploch, veřejné zeleně dětského hřiště, nevyužívt je ke komerčním účelům, nepřenecht je ke komerčním účelům třetím osobám nezcizit je, to vše po dobu nejméně 10 let Z porušení shor uvedených závzků nebo některého z nich, je nbyvtel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku odpovídjící ceně nemovitosti, u níž došlo k porušení závzku, v místě čse obvyklé, zjištěné znleckým posudkem ke dni porušení závzku Úhrdu provede nbyvtel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zplcení převodcem písemně vyzván Bude-li zjištění snkce dle odst. 2 tohoto článku spojeno s nákldy n vyprcování znleckého posudku, přípdně s jinými účelně vynloženými nákldy, uhrdí nbyvtel i tyto nákldy Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty stnovené v odst. 1 tohoto článku kontrolovt, zd jsou všechny omezující podmínky ze strny nbyvtele plněny nbyvtel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídjící součinnost Nbyvtel je povinen vždy k příslušného roku během celé lhůty stnovené v odst. 1 tohoto článku předt převodci písemnou zprávu o zchování rozvoji ktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zchování se nbyvtel v této smlouvě zvázl. Pro přípd porušení této povinnosti si smluvní strny této smlouvy sjednly smluvní pokutu ve výši 500,- Kč Rd měst po projednání zveřejnění záměru měst vypůjčit 3

4 část pozemku p.č. 661/107 o rozloze cc 35 m2 v k.ú. Vlčovice firmě Brose CZ spol. s r.o., se sídlem v Kopřivnice, Průmyslový prk 302, IČ , zstoupenou pnem Michelem Wernerem Dnielem - zmocněncem Thomsem Neubertem - zmocněncem, z účelem umístění utobusové zstávky, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání zveřejnění záměru měst pronjmout nebytový prostor Prodejn č.1 ANEX o celkové výměře 19,29 m 2 v objektu č.p.1152 (objekt občnské vybvenosti), p.č. 769/2 (zstvěná ploch nádvoří), k.ú. Kopřivnice, n ulici Záhumenní v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne městem Kopřivnice jko pronjímtel REKAZ relitní kncelář, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Česká 685, IČ , zstoupenou p. Josefem Zimou - jedntelem, jko nájemce, jehož předmětem je snížení pronjímné plochy předmětu nájmu, to v 8. ndzemním podlží objektu č.p.1163, p.č.1921/1, k.ú.kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření Dohody o skončení smlouvy o nájmu nebytových prostor městem Kopřivnice, jko pronjímtel TEPLO Kopřivnice s.r.o, se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, IČ , zstoupenou Ing. Miroslvem Krmelou jedntelem jko nájemce, jejímž předmětem je skončení nájmu místnosti č.0942 o výměře 34,27 m 2, v 9. ndzemním podlží objektu č.p.1163, p.č.1921/1, k.ú.kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu. 1.2 uzvření Smlouvy o nájmu nebytových prostor městem Kopřivnice, jko pronjímtel TEPLO Kopřivnice s.r.o, se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, IČ , zstoupenou Ing. Miroslvem Krmelou jedntelem jko nájemce, jejímž předmětem je nájem místnosti č o výměře 33,43 m 2, v 8. ndzemním podlží objektu č.p.1163, p.č.1921/1, k.ú.kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 4

5 uzvření smlouvy o nájmu městem Kopřivnice, jko pronjímtel Českou republikou Ministerstvo vnitr, se sídlem v Prze 7, Nd Štolou 936/3, zstoupenou plk.ing.pvlem Koděrou - zástupcem ředitele Policie ČR Správy Sm krje Ostrv, se sídlem v Ostrvě, ul. 30.dubn 24, IČ , jko nájemce, jejímž předmětem je nájem 5 prkovcích míst pro služební vozidl Policie ČR n prkovišti z objektem č.p.1163, n pozemku p.č.1925/6 (osttní ploch), k.ú. Kopřivnice, obci Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor městem Kopřivnice, jko pronjímtel Českou poštou, s.p., se sídlem v Prze 3, Olšnská 38/9, zstoupenou Ing. Jnem Blákem - náměstkem generálního ředitele pro technické zdroje, IČ , jko nájemce, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor v objektu č.p.1163, p.č.1921/1, prkovcích míst n pozemku p.č.1925/6, vše v k.ú. Kopřivnice, n ulici Štefánikov v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání rozpočtová optření Odboru správy mjetku měst investic k rozpočtu měst n rok 2007 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření dohody o skončení smlouvy o nájmu nebytových prostor městem Kopřivnice jko pronjímtel Ing. Jiří Kopenec, CSc., s místem podnikání v Kopřivnici, Frncouzská 1317/14, IČ , jko nájemce, jejímž předmětem je pronájem nebytového prostoru-místnost č. 219 o výměře 21,40 m 2, v budově čp. 244, prcel č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor městem Kopřivnice jko pronjímtel 5

6 CAE Support, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 244/18, IČ jko nájemce, jejímž předmětem je pronájem nebytového prostoru místnost č. 219 o výměře 21,40 m 2 v objektu čp. 244, ul. Štefánikov, Kopřivnice, prcel č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice, z účelem podnikání ve výzkumu vývoji přírodních technických věd, poskytování SW HW činnosti účetních pordců, vedení účetnictví, ve znění návrhu předloženém prostřednictví přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání zveřejnění záměru měst pronjmout místnost č o výměře 33,80 m 2, stvebně určen jko kncelář, která se nchází v 8. NP čp n ul. Štefánikov, Kopřivnice, prcel č. 1921/1, k.ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženém prostřednictví přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o nájmu nemovitosti městem Kopřivnice, jko pronjímtel CIREX CZ s.r.o.,.se sídlem v Kopřivnici - Vlčovice, Průmyslový prk 301, IČ , zpsán v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Ostrvě, oddíl C, vložk 3556, zstoupenou Ing. Lumírem Blžkem - prokuristou, jko nájemce, jejímž předmětem je pronájem Víceúčelové hly č.p. 306, n pozemku p.č. st. 320, pozemky p.č.st. 320 p.č. 661/99 v ktstrálním území Vlčovice, obci Kopřivnice, pozemek p.č. 1909/325 v ktstrálním území Kopřivnice,obci Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání podmínky výběrové řízení pro výběr nájemce nebytových prostorů v 1NP objektu č.p. 1163, ul. Štefánikov, Kopřivnice, prcel číslo 1921/1, k.ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice, jko budoucí oprávněný Zbyňkem Mechlem, jko budoucí povinný, jejímž předmětem je smlouv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene n pozemky p.č. KN 289/2 PK 289/1 v k.ú. Drnholec nd Lubinou, které budou ztíženy nově budovnou knlizcí ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 6

7 uzvření dodtku č. 2 ke smlouvě o dílo zk.č.: 1533/DSP-2006 n vyprcování projektové dokumentce inženýrské činnosti n kci: AGLOMERACE KOPŘIVNICE - MÍSTNÍ ČÁST LUBINA, ODKANALIZOVÁNÍ ze dne městem Kopřivnice jko objedntel firmou KONEKO spol. s r.o., se sídlem v Ostrvě - Mriánské Hory, ulice Výstvní 2224/8, zstoupenou Ing. Oldřichem Kzdou - jedntelem společnosti jko zhotovitel, jehož předmětem je vyprcování projektové dokumentce zjištění inženýrské činnosti pro stvební povolení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání výběr zhotovitele n relizci kce Oprv výthů v objektu MÚ Kopřivnice, Štefánikov č.p.1163, společnost OTIS.s., se sídlem v Břeclvi, ulice Jn Opletl 1279, IČ , zstoupenou Josefem Ondruchem ředitelem oblsti Morv OTIS.s., n zákldě zplnomocnění předsedou předstvenstv, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu 1.2 uzvření smlouvy o dílo č. C5TL3533 n relizci kce Oprv výthů v objektu MÚ Kopřivnice, Štefánikov č.p.1163 městem Kopřivnice jko objedntel společností OTIS.s., se sídlem v Břeclvi, ulice Jn Opletl 1279, IČ , zstoupenou Josefem Ondruchem ředitelem oblsti Morv OTIS.s., n zákldě zplnomocnění předsedou předstvenstv, jko zhotovitel, jejímž předmětem je relizce výše uvedené kce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání výběr zhotovitele n kci ZŠ 17. listopdu v Kopřivnici výměn oken I. etp pvilon U2 firmu PVC OKNA, s.r.o., se sídlem ve Frýdlntě nd Ostrvicí, Nová Ves 139, IČ , zstoupenou p. Pvlem Hložkem jedntelem společnosti, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu uzvření smlouvy o dílo n kci ZŠ 17. listopdu v Kopřivnici výměn oken I. etp pvilon U2" městem Kopřivnice jko objedntel firmou PVC OKNA, s.r.o., se sídlem ve Frýdlntě nd Ostrvicí, Nová Ves 139, IČ , zstoupenou p. Pvlem Hložkem jedntelem společnosti, jko zhotovitel, jejímž předmětem je relizce výše uvedené kce, 7

8 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. uzvření dodtku č. 3 ke smlouvě o dílo č ze dne n kci Tepelný zdroj Kopřivnice" městem Kopřivnice jko objedntel firmou TENZA,.s., se sídlem v Brně, Svtopetrská 7, IČ , zstoupenou Dr. Ing. Dliborem Králem předsedou předstvenstv, jko zhotovitel, jehož předmětem je úprv článku III. Termíny provedení díl, smlouvy o dílo č včetně dodtků 1 2, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2. b e r e n v ě d o m í informci o provedení úprv projektové dokumentce Tepelný zdroj Kopřivnice v návznosti n poždvky developerské firmy ve věci budoucího umístění obchodního centr v loklitě plánovné výstvby tepelného zdroje, ve znění předloženém prostřednictvím příloh č. 2, 3, 4 5 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í informci o provedení úprvy zdávcích podmínek výběrového řízení n zhotovitele stvby Dostvb tělocvičny ZŠ Kopřivnice Lubin úprv termínu pro podání nbídek, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání Plnou moc společnosti Justiti s.r.o. k zstupování měst při orgnizci výběrového řízení n veřejnou zkázku Zimní stdion Kopřivnice rekonstrukce střešního pláště ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 1.2 Zdávcí dokumentci k veřejné zkázce Zimní stdion Kopřivnice rekonstrukce střešního pláště ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2. u s t n o v u j e 2.1 V souldu s ust. 59 odst. 2 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách (dále jen zákon ), komisi pro posouzení kvlifikce ve složení předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 2.2 V souldu s ust. 74 odst. 1 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách (dále jen zákon ), komisi pro posouzení hodnocení nbídek ve složení předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 2.3 v souldu s ust. 71 odst. 3 zákon, že hodnotící komise (2.2 usn.) bude plnit funkci komise pro otvírání obálek. 8

9 549 - Rd měst po projednání Usnesení uzvření dodtku č.1 dohody o nrovnání č.1 ke smlouvě ze dne městem Kopřivnice jko odběrtel společností Teplo Kopřivnice s.r.o. se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, IČ , zstoupenou Ing. Miroslvem Krmelou jedntelem jko dodvtel, jehož předmětem je změn výměry podlhových ploch pro výpočet spotřeby TUV pro odběrné místo Záhumenní 1152, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. n e zjištění bytu podle Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice pltných od část čtvrtá, článek XI. - udělování výjimek odst. 1, těmto ždtelům: 1.1 Boženě Čonkové (žádost ze dne příloh č. 1) 1.2 Adéli Mmulové (žádost ze dne příloh č. 2) 1.3 Jně Štixové (žádost ze dne příloh č. 3) ve znění jednotlivě předložených žádostí prostřednictvím přílohy č. 1, 2, 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. schvluje nájemce bytu pní Elišku Šimíčkovou ve znění důvodové zprávy z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do ve znění návrhu dohody o přistoupení k závzku předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 24 Kč/m d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel pní Eliškovu Šimíčkovou jko přistupující k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání nájemce bytu pní Jiřinu Mtulovou ve znění důvodové zprávy bodu 1.1, 9

10 z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 24 Kč/m nájemce bytu mnžele Ldislv Rdoslvu Tokárovy ve znění důvodové zprávy bodu 1.2, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 24 Kč/m nájemce bytu Rdovn Knápk ve znění důvodové zprávy bodu 1.3, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 24 Kč/m Rd měst po projednání podání návrhu měst jko žlobce k Okresnímu soudu Nový Jičín n soudní výkon rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně sp. zn. 7 C 400/ ze dne vyklizením bytu úhrdě nákldů řízení proti žlovné Miloslvě Krhovjákové Rd měst po projednání 1. v y h o v u j e žádosti pn Arnošt Horáti ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. nájemce bytu mnžele Arnošt Mrtinu Horátiovy ve znění důvodové zprávy z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 24 Kč/m Rd měst po projednání n e v y h o v u j e žádosti pní Adriny Klembové ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor městem Kopřivnice jko pronjímtel Mrtinou Kunčrovou, s místem podnikání v Kopřivnice, Ke Koryčce 771, IČ , jko nájemce jejímž předmětem je pronájem nebytového prostoru v domě č.p. 891 n ulici Obránců míru v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření dodtku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne

11 městem Kopřivnice jko pronjímtel Jnou Vlčkovou s místem podnikání Zlín, tříd 2. květn 1536, IČ jko nájemce, jejímž předmětem je pronájem nebytového prostoru v domě č.p n ulici Obránců míru v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí písemnost pn Jroslv Bonk ze dne ve znění předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. výpověď z nájmu bytu dle 711 odst. 2 občnského zákoníku v pltném znění nájemci: pnu Jnu Kolibovi ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy bod 2.2 podkldového mteriálu 3. n e v y h o v u j e žádosti pn Jn Koliby ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu Žádosti pn Rostislv Stni slečny Jny Zhrdníkové ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o ktuálním stvu užívání bytových domů č.p n ulici Frncouzská ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání udělení obecné výjimky v souldu s čl. 6 obecně závzné vyhlášky měst Kopřivnice č. 1/2006, kterou se stnovují podmínky pořádání veřejnosti přístupných kulturních podniků (dále jen vyhlášk ) z čl. 3 vyhlášky Podmínky pro pořádání veřejných hudebních produkcí n konání hudebních produkcí u hráze Větřkovické přehrdy n období od do , kdy lze provozovt hudební produkce od do hodin - po hodině se ztlumenou hlsitostí hudební produkce - ve stnoveném počtu šesti hudebních produkcí, přičemž hudební produkce mohou být relizovány nejvýše 2x z měsíc při zjištění řádné pořdtelské služby Rd měst po projednání Prvidl pro vysílání městského rozhlsu v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 11

12 Akční plán rozvoje cestovního ruchu Lšské brány Beskyd v roce 2007 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. z r u š u j e bod v usnesení č. 376 přijté n 10. schůzi Rdy měst Kopřivnice ze dne zhrniční prcovní cestu do prtnerského měst Zwönitz (Německo) v době od do pnu Mgr. Krlu Kočišovi Rd měst po projednání uzvření dohody o zřzení do Almnchu obce.info městem Kopřivnice jko zdvtel f Jiří Kříž DATATRADE, s. r. o., se sídlem v Ostrvě Morvská Ostrv, 28. říjn 2663/150, IČ jko vydvtel, jejímž předmětem je zřzení měst Kopřivnice do publikce Almnch obce.info, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s o u h l s í s uzvřením smluv o nájmu k bytům v domech s pečovtelskou službou v mjetku měst Kopřivnice jko pronjímtel osobmi, uvedenými v důvodové zprávě, jejichž předmětem je pronájem bytů zvláštního určení v Domech s pečovtelskou službou z podmínek specifikovných v důvodové zprávě podkldového mteriálu 2. z m o cňuje Ing. Evu Mündleinovou, ředitelku příspěvkové orgnizce Středisko sociálních služeb měst Kopřivnice k uzvření smluvních vzthů dle podmínek uvedených v důvodové zprávě podkldového mteriálu 3. p o věřuje Ing. Evu Mündleinovou, ředitelku příspěvkové orgnizce Středisko soc. služeb měst Kopřivnice k podpisu smluv dle bodu 1 tohoto usnesení Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí orgnizční změny v rámci Středisk sociálních služeb měst Kopřivnice, příspěvkové orgnizce, jejichž provedení je nezbytné k registrci odlehčovcích služeb dle zákon č. 108/2006 o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. u k l á d á ředitelce Středisk sociálních služeb měst Kopřivnice, p.o. provést k dtu vyhodnocení finnčních nákldů n odlehčovcí služby s přípdným návrhem n 12

13 rozpočtovou změnu zvýšení příspěvku měst Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o výkonu státní správy n odboru životního prostředí zemědělství v rámci správního území Kopřivnice jko obce s rozšířenou působností z 1. čtvrtletí 2007 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost Českého svzu včelřů o.s., okresního výboru Nový Jičín, o finnční příspěvek potřebný k účsti instlci expozice okresu n včelřské výstvě v Ostrvě n Černé louce v září 2007 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. n e poskytnutí peněžitého dru ve výši ,- Kč Českému svzu včelřů o.s., okresnímu výboru Nový Jičín z rozpočtu odboru životního prostředí zemědělství n účst instlci expozice n včelřské výstvě v Ostrvě n Černé louce v září Rd měst po projednání rozpočtové optření knceláře tjemník MÚ k rozpočtu měst n rok 2007 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s t n o v u j e v souldu s ustnovením 102 odst. 2 písm. j) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet změstnnců měst Kopřivnice zřzených do městského úřdu k n 189 změstnnců Rd měst po projednání uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Milnem Kpicou, předsedou kontrolního výboru zstupitelstv měst jko vypůjčitel, jejímž předmětem je výpůjčk přenosného počítče včetně příslušenství, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření dodtku č. 32 ke smlouvě č. SWR/95/36 o převodu softwrových progrmů ze dne ve znění dodtků č městem Kopřivnice jko odběrtel společností VERA, spol. s r. o., se sídlem v Prze 6 Vokovicích, Lužná 2, IČ , zstoupenou Ing. Jiřím Mtouškem jedntelem společnosti 13

14 jko dodvtel, jehož předmětem je rozšíření stávjící licence podsystému Evidence písemností informčního systému Rdnice Ver, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání zlepšené výsledky hospodření příspěvkových orgnizcí ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2. finnční vypořádání účelových prostředků poskytnutých příspěvkovým orgnizcím z rozpočtu měst ve znění návrhu předloženého prostřednictvím Přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. b e r e n vědomí 2.1. rozdělení zlepšených výsledků hospodření příspěvkových orgnizcí ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2.2. souhrnný komentář k hospodření měst Kopřivnice z rok 2006 plnění ukztelů rozpočtu (plánu hospodářské činnosti) z rok 2006 včetně podkldů odborů doplňujících tbulek k hospodření měst ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.2 přílohy č.3 podkldového mteriálu 3. u k l á d á odboru finncí zřdit mteriály obsžené v příloze č.1 č.2 do závěrečného účtu měst Kopřivnice z rok Rd měst po projednání uzvření Smlouvy o prémiovém vkldu městem Kopřivnice Českou spořitelnou,. s., se sídlem v Prze 4, Olbrchtov 1929/62, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu při vkldu 40 mil Kč, vrintě Mturity 3M grntovné szby 0,25 % prémiové szby 4,00 % Rd měst po projednání rozpočtové optření odboru finncí k rozpočtu měst n rok 2007 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání poskytnutí věcného dru vybrným sportovcům při příležitosti vyhlášení Sportovec roku 2006 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání uzvření dodtku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice 14

15 ze dne městem Kopřivnice jko poskytovtel Sborem dobrovolných hsičů Lubin II, se sídlem v Kopřivnici - Lubin, IČ , zstoupeným Jromírem Durčekem velitelem sboru jko příjemce, jehož předmětem je poskytnutí dotce n činnost v roce 2007, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání zveřejnění záměru měst pronjmout nebytový prostor Snck bru v 2.N.P. objektu Krytý bzén Kopřivnice n ul. Husov 1340 n prcele 1909/250 v k.ú. Kopřivnice o celkové výměře 57,9 m 2 z účelem zjištění provozu občerstvení ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání 1. rozpočtové optření odboru školství, mládeže sportu k rozpočtu měst n rok 2007 ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s o u h l s í s nvýšením příspěvku příspěvkové orgnizci Správ sportovišť Kopřivnice účelově vázného n oprvu sociálních zřízení n kouplišti Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o problemtice dětských hřišť ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání b e r e n vědomí prázdninový provoz v Mteřských školách Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizci v roce 2007 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. z r u š u j e prvidl pro poskytování věcných drů fyzickým osobám při význmných příležitostech z rozpočtu měst Kopřivnice ze dne prvidl pro zjištění propgce měst Kopřivnice formou ocenění fyzických osob při význmných příležitostech z rozpočtu měst Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. výši neinvestičních výdjů n jednoho žák v zákldních školách zřízených 15

16 městem Kopřivnice pro rok 2007 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření dohody o úhrdě neinvestičních výdjů spojených s plněním povinné školní docházky dětí trvle bydlících v jiné obci než je sídlo školy uzvřené dle zákon 561/2004 Sb., o předškolním, zákldním, středním, vyšším odborném jiném vzdělávání (školský zákon) v pltném znění městem Kopřivnice n strně jedné 2.1 obcí Rybí, se sídlem v Rybí, Rybí 127, IČ , zstoupenou p. Petrem Sklkou strostou n strně druhé ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č.2 podkldového mteriálu 2.2 obcí Závišice, se sídlem v Kopřivnici - Závišice, Závišice 115, IČ , zstoupenou p. Zdeňkem Vjdou strostou n strně druhé ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č.3 podkldového mteriálu 2.3 obcí Ženklv, se sídlem v Ženklvě, Ženklv 243, IČ , zstoupenou p. Josefem Juroškou strostou n strně druhé ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č.4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání složení projektového týmu pro podání žádosti o dotci n Ministerstvo finncí do progrmu Fond n příprvu projektů pro finnční mechnismus EHP/Norsko předloženého prostřednictvím důvodové zprávy 1.2 podání žádosti do výše uvedeného progrmu v termínu do Mgr. Zdeněk Krjčír místostrost Vldislv Kryške místostrost 16

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části USNESENÍ 15. zsedání Zstupitelstv konného dne 31. říjn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/15/2012 s c h

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 97. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 3. 4. 2014 09:00 (usn. č. 4893/97 - usn. č. 4969/97) Mgr. Krel Sibinský Ing. Pvel

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1. 1 z 23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 38. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 19. 1. 2012 09:00 (usn. č. 1694/38 - usn. č. 1754/38) Mgr. Krel Sibinský Bc.

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce 3/ POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trsu Modřínovou lejí k prmenům je název nové, počátecké turistické trsy, kterou iniciovl předdkyně počáteckého SPV Ing. Hn Benešová n podnět turisty tělem i duší Oldřich

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 8589 Společenství

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007 Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 1236 - Rada města po projednání rozpočtové opatření městské policie k rozpočtu Městské policie Kopřivnice na rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 643695 Ndce

Více

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00 2212 Silnice 2212 5169 Nákup osttních služe 50 00 50 00 2212 5171 Výdje n dodvtel.zjišť.oprvy údrž 500 00 500 00 41 654,40 2212 **** 550 00 550 00 41 654,40 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikcí 2219

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..03 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 6674354 Ndční fond

Více

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky Příloh účetní závěrky dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 505/2002 S. ROZVAHA (BILANCE) (v tisících Kč n 2 des. míst) sestvená k Název, sídlo právní form jednotky Zákldní škol Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno příspěvková

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573 Minimální závzný vý et informí ROZVAHA Jméno p íjmení, ohodní firm neo jiný podle vyhlášky. 500/00 S. ve zjednodušeném rozshu název ú etní jednotky ve zn ní pozd jšíh p edpis ACHENBACH CZ s.r.o. ke dni

Více

Babské hody opět v listopadu

Babské hody opět v listopadu LEDEN ČERVEN 2012 Zdrm pro všechny občny Střelic u Br www.streliceubr.cz Úvodník Vážení spoluobčné, zčátek Vážení spoluobčné, měsíce květ byl teplý příjemný. Už skončily zdálo, vánoční že nám pěkné svátky,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g výrobní sortiment n b í d k o v ý k t l o g 20 Sídlo firmy: OPTYS, spol. s r. o. Rybářská 89/44 746 0 Opv Nše poslání: Proszováním nových trendů v polygrfii šetříme čs prostředky zákzník, usndňujeme mu

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF / S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni...

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/26/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka Život 5 6/2009 5 6/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Znovuotevření prku Jiřího Holík 1. Znovuotevření prku Jiřího Holík... 1 2. Slovo redkce...4 3. Zstupitelstvo

Více

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva)

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva) bnk. spojení : KB,.s. Brno-město, exp. Kuřim, č.ú. 201203621/0100 v zstoupení : Ing. Hn Novotná, ředitelk jko strn oprávněná I.2. studentk student denního studi oboru 26-41-L/01 Mechnik elektrotechnik

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částk 3 Vydáno: 20. KVĚTNA 2009 Cen: 101 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

1. Více pracovních příležitostí ve městě Rozvoj města a Ekonomika 2. Řešení psích exkrementů na ulicích. Pokuty! Životní prostředí a Vzhled města

1. Více pracovních příležitostí ve městě Rozvoj města a Ekonomika 2. Řešení psích exkrementů na ulicích. Pokuty! Životní prostředí a Vzhled města 9/ VÁcLAVSKé SLAVNOSTI 13. ROČNíK Pomlu dohsínjící pprsky sluníčk nám jko kždý rok oznmují příchod podzimu, který má zde soji trdiční oslu. Tou jsou Václské slnosti, které si určitě nenechte ujít. Doufám,

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divdelní fkult Ateliér divdelního mnžerství jevištní technologie Divdelní mnžerství Vývoz živého kulturního bohtství Bklářská práce Autor práce: Alexndr Ann Pátková

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova č. p. 1163, PSČ 742 21 Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici Tato pravidla byla schválena

Více

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva)

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva) v zstoupení : Ing. Hn Novotná, ředitelk jko strn oprávněná (dále jen oprávněná strn) I.2. studentk student denního studi oboru 23-45-L/005 Mechnik číslicově řízených strojů studentkou - studentem. v zstoupení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částk 9 Rozeslán dne 23. ledn 2015 Cen Kč 27, O B S A H : 11. Vyhlášk, kterou se mění vyhlášk č. 289/2007 Sb., o veterinárních hygienických poždvcích n živočišné

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škol strojní, stvební doprvní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková orgnizce 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY z školní rok 2009/2010 Zprcovl : J. Folkrtová

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ BEROUNKY ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ BEROUNKY ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OUNKY ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK Povodí Vltvy, státní podnik Srpen 2015 1. Úvod Stručný popis průběhu zprcování návrhu plánu jeho zveřejnění V rámci 2. plánovcího období

Více

HOBBY PREZENTACE inels. www.elkoep.cz

HOBBY PREZENTACE inels. www.elkoep.cz HOBBY PREZENTACE inels www.elkoep.cz Chytré ŘÍZENÍ DOMU Chytrý dům s jeden DŮM jeden SYSTÉM jeden OVLADAČ n VŠE Technologie v domě si rozumí Technologie prcují z Vás Přináší mximální užitek Čsové finnční

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

Budova mateřské školy je řešena jako sendvičová

Budova mateřské školy je řešena jako sendvičová 42 Sendvičová dřevěná stv s jednoduchým půdorysem Stv Mteřské školy Sklníkov v Mriánských Lázních-Úšovcích je příkldem použití dřevěné konstrukční áze pro udovu očnského vyvení. Proszení tkovéto stvy stále

Více

DOTAZNÍK. (Stav k 31. březnu v 24 hodin) KRUH SČÍTANIA OBYVATELSTVÍ BYTŮ. Datum narozeni. ženatý/vdaná. vdovec/vdova. rozvedený/rozvedená

DOTAZNÍK. (Stav k 31. březnu v 24 hodin) KRUH SČÍTANIA OBYVATELSTVÍ BYTŮ. Datum narozeni. ženatý/vdaná. vdovec/vdova. rozvedený/rozvedená CHORVÁTSKA REPUBLIKA STÁTNÍ STATISTICKÝ ÚŘÁD DOTAZNÍK (Stv k 31. březnu v 4 hodin) Formulář P-1 Všechny údje v tomto formuláři jsou úředním tjemstvím budou použité jenom n sttistické účely. 1. Příjmení

Více