ÚPRAVA ROZPOČTU č. III/ VÝDAVKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚPRAVA ROZPOČTU č. III/ VÝDAVKY"

Transkript

1 ÚPRAVA ROZPOČTU č. III/ VÝDAVKY Druh FK EK Zdroj Pr. Názov Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie rozpočtu Úprava č. III/2012 ZVÝŠENIE + Úprava č. III/2012 ZNÍŽENIE - ROZPOČET po úprave č. III/2012 Výdaje BEŽNÝ ROZPOČET Obce - OBECNÝ ÚRAD, VNÚTORNÁ SPRÁVA Tarifný plat, osobný plat, základný plat , , Príplatky #VALUE! Ostatné príplatky Odmeny #VALUE! Poistné do zdravotných poisťovní-org.-všzp #VALUE! Poistné do ostatných zdravotných poisťovní-dôvera #VALUE! Poistné do ostat. ZP - Dôvera - nedoplatok Poistné do ostatných zdravotných poisťovní-union #VALUE! Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie #VALUE! Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie #VALUE! Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu solidarity #VALUE! Cestovné náhrady - tuzemské Energie-el. energia #VALUE! Energie-plyn #VALUE! Energie-el. energia po Prašičanovi (kanc., práčovň #VALUE! Vodné, stočné Poštové a telekomunikačné služby-telefón pev.linka #VALUE! Poštové a telekomunikačné služby-poštovné #VALUE! Poštovné a telekomunikačné služby-mobil-nemešov Poštovné a telekomunikačné služby-mobil-novotný Pošt. a telekom. služby-mobil-bruchatá Pošt. a telekom. služby-mobil-vaváková Pošt. a telekom. služby-mobil-miková Pošt. a telekom. služby-mobil-glos Pošt. a telekom. služby-mobil-mesačný poplatok Pošt. a telekom. služby-kuriérske služby Pošt. a tel. služby-popl. za doruč., balné-str.lís Pošt. a telekom. služby-poplatky pošte PPP U Internet - Obecný úrad Interiérové vybavenie Tlačiareň - evidencia obyvateľov

2 Výpočtová technika (vrátane myší, klávesníc, monit Telekom. technika - diktafón REGOB Všeobecný materiál-ostatný-dotácia Všeobecný materiál Všeobecný materiál-kancelársky materiál #VALUE! Všeobecný materiál-čistiaci materiál Všeobecný materiál - veniec pre zosnulého na pohre Všeobecný materiál - známky pre psov Všeobecný materiál-letecké fotky a video Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompen Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Potraviny - nákup pitnej vody Reprezentačné-Obecný úrad Reprezentačné-Obec. zastupiteľstvo Licencie - NIP SR - register nehnuteľnosti Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny-phm Fabia #VALUE! Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny-olej Fabia servis, údržba, opravy a výd. s tým spojené-fábia servis, údržba, opravy - STK Servis, údržba, opravy - servis. prehliadka Fábie Poistenie - povinné zmluvné Poistenie - havarijné Poistenie - čelné sklo auta Karty, známky, poplatky-parkovné Karty, známky, poplatky-diaľnič. známka Interiérového vybavenia - žalúzie OcÚ Údržba výpočtovej techniky (vrátane softvéru a poč Ústredné kúrenie špeciálnych strojov, prístrojov, zar.- alarm S2 1.1 budov, objektov alebo ich častí - strecha OcÚ #VALUE! budov, objektov alebo ich častí budov, objektov alebo ich častí - strecha OcÚ #VALUE! Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie Konkurzy a súťaže-hody, kult. podujatia, šport. po Propagácia, reklama a inzercia Propagácia, reklama a inzercia - inzerát v novinác Všeobecné služby Všeobecné služby - fotoslužba Všeobecné služby - kontroly, revízie, odborné skúš Všeobecné služby - SAMNET Všeobecné služby - murárske práce Všeobecné služby - tesárske práce Špeciálne služby Systémová podpora - Urbis Kataster nehnuteľnosti

3 Prevod údajov, inštalácie programu-urbis Výkony výpočtových stredísk Záruka na server HP Špeciálne služby - JUDr. Slávik #VALUE! Špeciálne služby - JUDr. Barátová #VALUE! Poplatky a odvody - vrátenie dotácie na stravu - ZŠ Poplatky a odvody - za vedenie účtov #VALUE! Poplatky a odvody - ostatné Poplatky a odvody - registračný poplatok do súťaže Stravovanie #VALUE! Poistné-Komunálna poisťovňa Poistné-budovy-Allianz Poistné - strata peňazí Kom. poisťovňa Poistné - hnut. veci Prídel do sociálneho fondu Vrátenie príjmov z minulých rokov-nájom za pozem Kolkové známky #VALUE! Odmeny a príspevky-poslanci OZ #VALUE! Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Pokuty a penále - Daň úrad, daň z mot. voz Dane - z motor. vozidiel Dane Reprezentačné - reštauračné služby Dotácia pre OFK #VALUE! Dotácia pre Kynologický klub #VALUE! Na členské príspevky-dunaj, Ipeľ, Váh Na členské príspevky-tir Na členské príspevky-sotdum Na členské príspevky-pzoszno Na členské príspevky-mas SOTDUM Na členské príspevky-zmos Bežné transfery na nemocenské dávky-10 dní PN * Obce 163, , #VALUE! 167, Finanč. a rozpočt. oblasť - AUDIT a KONTROLA Tarifný plat, osobný plat, základný plat #VALUE! Poistné do zdravotných poisťovní-org.-všzp Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu solidarity Auditorske služby #VALUE! Prídel do sociálneho fondu

4 Dane - daň z príjmov PO za r #VALUE! Dane - daň z príjmov PO-preddavky Q #VALUE! * Finančná a rozpočtová oblasť #VALUE! #VALUE! Všeobecné verejné služby - VOĽBY Tarifný plat, osobný plat, základný plat-dotácia Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotov Poistné do zdravot. poisťovní-org.-všzp-dotácia Poistné do ostatných zdravotných poisťovní-dôvera Na nemocenské poistenie-dotácia Na starobné poistenie-dotácia Na úrazové poistenie-dotácia Na invalidné poistenie-dotácia Na poistenie v nezamestnanosti-dotácia Na poistenie do rezervného fondu solidarity-dotáci Poštové a telekomunikačné služby-poštovné-dotácia Všeobecný materiál-kanc. materiál-dotácia Všeobecný materiál-ostatný-dotácia Všeobecný materiál Reprezentačné-dotácia Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny-phm Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov-dot Budov, objektov alebo ich častí-dotácia Poplatky a odvody - vrátenie dotácie na voľby Stravovanie-dotácia Odmeny a príspevky-zapisovatelia, členovia OVK #VALUE! Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru-d Odmeny zamestn. mimoprac. pomeru-za doruč.-dot * Všeobecné verejné služby inde neklasifikova #VALUE! #VALUE! Transakcie verejného dlhu - ÚVERY Poplatky a odvody - banke za vystavenie potvrdenia Vrátenie dotácie minist. - Rekonštr. ZŠ s MŠ - EÚ #VALUE! Vrátenie dotácie minist. - Rekonštr. ZŠ s MŠ - ŠR #VALUE! Splátky úrokov - Dexia banka b.j Splátky úrokov - Dexia banka-7. b.j #VALUE! Splátky úrokov - Dexia banka-8. b.j.-a+b #VALUE! Splátky úrokov - Dexia banka-sociálne zariadenia Splátky úrokov - Dexia banka - ZŠ neoprávnené nákl #VALUE! Splátky úrokov - Dexia banka - ZŠ spolufinancovani #VALUE! Splátky úrokov - SZRB - revitalizácia obce spolufi #VALUE! Splátky úrokov - SZRB - revitalizácia obce posl. p Splátky úrokov - ŠFRB b.j #VALUE! Splátky úrokov - ŠFRB-7. b.j #VALUE! Splátky úrokov - ŠFRB-8. b.j.-b #VALUE! Splátky úrokov - ŠFRB-8. b.j.-a #VALUE!

5 Manipulačné poplatky-administrácia úveru Provízie - záväzková provízia banke * Transakcie verejného dlhu #VALUE! #VALUE! Ochrana pred požiarmi - POŽIARNA OCHRANA Energie-el. energia #VALUE! Energie-plyn #VALUE! Vodné, stočné Prevádzkové stroje, prístroje, zariad., technika a Všeobecný materiál Poistenie - povinné zmluvné Oprava kúrenia budov, objektov alebo ich častí Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie Všeobecné služby - SIKOSERVIS Všeobecné služby - kontroly, revízie, odborné skúš Všeobecné služby - vývoz tekutého odpadu Poistné - budovy - Uniqa * Ochrana pred požiarmi #VALUE! #VALUE! Všeobecná pracovná oblasť - AKTIVAČNÉ PRÁCE GB 2.3 Tarifný plat, osobný plat, základný plat- ESF - sp T1 2.3 Tarifný plat, osobný plat, základný plat- ESF - EÚ #VALUE! T2 2.3 Tarifný plat, osobný plat, základný plat- ESF - sp Tarifný plat, osobný plat, základný plat Odmeny GB 2.3 Poistné do zdravot. poisťovní-org.-esf-všzp-spol T1 2.3 Poistné do zdravot. poisťovní-org.-všzp-esf-eú T2 2.3 Poistné do zdravot. poisťovní-org.-všzp-esf-spol Poistné do zdravot. poisťovní-org.-všzp-vz GB 2.3 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní-dôvera T1 2.3 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní-dôvera T2 2.3 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní-dôvera Poistné do ostatných zdravotných poisťovní-dôvera GB 2.3 Na nemocenské poistenie- ESF - spoluf. obce T1 2.3 Na nemocenské poistenie- ESF - EÚ T2 2.3 Na nemocenské poistenie- ESF - spoluf. ŠR Na nemocenské poistenie- VZ GB 2.3 Na starobné poistenie- ESF - spoluf. obce T1 2.3 Na starobné poistenie- ESF - EÚ T2 2.3 Na starobné poistenie- ESF - spoluf. ŠR Na starobné poistenie GB 2.3 Na úrazové poistenie- ESF - spoluf. obce T1 2.3 Na úrazové poistenie- ESF - EÚ T2 2.3 Na úrazové poistenie- ESF - spoluf. ŠR Na úrazové poistenie- VZ

6 GB 2.3 Na invalidné poistenie- ESF - spoluf. obce T1 2.3 Na invalidné poistenie- ESF - EÚ T2 2.3 Na invalidné poistenie- ESF - spoluf. ŠR Na invalidné poistenie- VZ GB 2.3 Na poistenie v nezamestnanosti- ESF - spoluf. obce T1 2.3 Na poistenie v nezamestnanosti- ESF - EÚ T2 2.3 Na poistenie v nezamestnanosti- ESF - spoluf. ŠR Na poistenie v nezamestnanosti- VZ GB 2.3 Na poistenie do rezervného fondu solidarity- ESF T1 2.3 Na poistenie do rezervného fondu solidarity- ESF T2 2.3 Na poistenie do rezervného fondu solidarity- ESF Na poistenie do rezervného fondu solidarity- VZ GB 2.3 Prac. náradie - VPP prac., obec, ESF T1 2.3 Prac. náradie - VPP prac., ESF T2 2.3 Prac. náradie - VPP prac., ŠR, ESF Prac. náradie - VPP prac., obec VZ Stravovanie #VALUE! Prídel do sociálneho fondu * Všeobecná pracovná oblasť #VALUE! #VALUE! Výstavba - STAVEBNÝ ÚRAD Tarifný plat, osobný plat, základný plat-dotácia #VALUE! Tarifný plat, osobný plat, základný plat #VALUE! Príplatky-dotácia #VALUE! Odmeny Poistné do zdravot. poisťovní-org.-všzp-dotácia Poistné do zdravot. poisťovní-org.-všzp Na nemocenské poistenie-dotácia Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie-dotácia Na starobné poistenie Na úrazové poistenie-dotácia Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie-dotácia Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti-dotácia Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu solidarity-dotáci Na poistenie do rezervného fondu solidarity Cestovné náhrady - tuzemské-dotácia Poštové a telekomunikačné služby-telefón pev.linka Poštové a telekomunikačné služby-poštovné-dotácia Poštové a telekomunikačné služby-telefón pev.linka Poštové a telekomunikačné služby-poštovné Pošt. a telekom. služby-mobil-haberland

7 Všeobecný materiál-kanc. materiál Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie-dot Stravovanie-dotácia Stravovanie Prídel do sociálneho fondu-dotácia Prídel do sociálneho fondu * Výstavba #VALUE! #VALUE! Cestná doprava - MIESTNE KOMUNIKÁCIE Všeobecný materiál Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny-phm Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny-olej Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny-zima servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené Poistenie - povinné zmluvné Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov- VE #VALUE! Budov, objektov alebo ich častí-mk 1. mája , Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení Všeobecné služby - posyp miestnych komunikácií Všeobecné služby - kosenie krajníc ciest * Cestná doprava #VALUE! #VALUE! Cestovný ruch - RO DUCHONKA Energie-el. energia Vodné, stočné Poštové a telekomunikačné služby-telefón pev.linka Interiérové vybavenie - ATC Duchonka #VALUE! Prevádz. stroje, prístroje, zariad. - dvojplotenky Prev. stroje, prístroje, zar. - prietok. ohrievač Všeobecný materiál #VALUE! Všeobecný materiál - ATC Duchonka Detské ihrisko - ATC Duchonka Dlažba - ATC Duchonka Vodomer Budov, objektov alebo ich častí-prenájom pozemku Špeciálne služby - vytyčovanie káblov Poistné-budovy-Allianz #VALUE! * Cestovný ruch #VALUE! #VALUE! Nakladanie s odpadmi - TUHÝ KOMUNÁLNY ODPAD Tarifný plat, osobný plat, základný plat Odmeny Poistné do zdravot. poisťovní-org.-všzp Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie

8 Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu solidarity Poštové a telekomunikačné služby-poštovné Prevádzkové stroje, prístroje, zariad., technika a Prev. stroje, prístroje, náradia - plast. kontajne #VALUE! Všeobecný materiál Všeobecný materiál - KUKA nádoby Všeobecný materiál - tabuľa Zákaz syp. smetí Všeobecný materiál - smetné vrecia Všeobecný materiál - smetné vrecia - RF Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny-phm #VALUE! Palivo, mazivá, oleje, špec. kvap.-nemrzn. zmes Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny-olej Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny-phm servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené servis, údržba, opravy - STK Poistenie - povinné zmluvné Všeobecné služby - zber, preprava a zneškodnenie o #VALUE! Všeob. služby - odvoz odpadu-pneumatiky, RF Všeobecné služby - zber odpadov zo skla Poplatky a odvody - režijný poplatok - nebezpečný Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Dane - z motor. vozidiel ,125 * Nakladanie s odpadmi #VALUE! #VALUE! Nakladanie s odpadovými vodami - ČOV Energie-el. energia #VALUE! Vodné, stočné Všeobecný materiál S1 4.2 Prev. strojov, prístrojov, zariadení - oprava ČOV #VALUE! S2 4.2 Prev. strojov, prístrojov, zariadení - oprava ČOV #VALUE! Čerpadlo na ČOV-ke, výmena oleja #VALUE! Prietokomer na ČOV Údržba ČOV Všeobecné služby - odborná pomoc pri ČOV #VALUE! Všeobecné služby - vývoz tekutého odpadu Všeobecné služby - hydročistenie kanalizácie Špeciálne služby - overenie meradiel prietoku čerp Poraden. služby na projekty z EÚ - analýzy vody Be #VALUE! Poistné-zodp. za environ. škodu-allianz * Nakladanie s odpadovými vodami #VALUE! #VALUE! Ochrana prírody a krajiny - VEREJNÁ ZELEŇ Prevádzkové stroje, prístroje, zariad., technika a

9 Kosačka Všeobecný materiál-ostatný-dotácia Všeobecný materiál Všeobecný materiál - olej do kosačiek palivá ako zdroj energie - PHM do kosačiek #VALUE! palivá ako zdroj energie - PHM do mot. píly Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny-phm Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny-olej Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny-phm Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny-olej servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené Poistenie - povinné zmluvné Kosačky Všeobecné služby * Ochrana prírody a krajiny #VALUE! #VALUE! Rozvoj bývania - BYTOVKY, DOHODY o vyk. práce Na úrazové poistenie Energie-el. energia Energie-el. energia 7 b. j Energie-el. energia 8 b. j. A Energie-el. energia 8 b. j. B Vodné, stočné-13+8 b.j , Vodné, stočné-7 b.j Vodné, stočné-8 b.j. "B" Vodné, stočné-8 b.j. "A" Poistné-budovy-Allianz #VALUE! Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru #VALUE! * Rozvoj bývania #VALUE! #VALUE! Rozvoj obcí - MAJETOK OBCE, ROZVOJ OBCE Tarifný plat, osobný plat, základný plat #VALUE! Odmeny #VALUE! Poistné do zdravotných poisťovní-org.-všzp #VALUE! Poistné do ostatných zdravotných poisťovní-dôvera Poistné do ostatných zdravotných poisťovní-union Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie #VALUE! Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie , Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu solidarity #VALUE! Energie-el. energia #VALUE! Energie-plyn #VALUE! Energie-el. energia po Prašičanovi (kanc., práčovň Vodné, stočné

10 Všeobecný materiál #VALUE! Všeobecný materiál - do telocvične Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky palivá ako zdroj energie-propanbutan. fľaša Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny-phm servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené Poistenie - povinné zmluvné OTIS - výťahy Prietok. ohrievač vody-staré kabíny Oprava ističov el. vedenia Oprava čerpadla v studni Budov, objektov alebo ich častí-pozemok Rev. obce Všeobecné služby Všeobecné služby - kontroly, revízie, odborné skúš Všeobecné služby - kamenárske práce Špeciálne služby Špeciálne služby - projektové práce #VALUE! Špeciálne služby - geomet. plány Ing. Žikla , Znalecký posudok Poplatky a odvody - ostatné Stravovanie #VALUE! Poistné - budovy - Uniqa Prídel do sociálneho fondu Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru-skladník Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Pokuty a penále - úroky z omeškania Dane - z motor. vozidiel Na odstupné , Bežné transfery na nemocenské dávky-10 dní PN * Rozvoj obcí #VALUE! #VALUE! Verejné osvetlenie - VO Energie-el. energia #VALUE! Všeobecný materiál prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech Všeobecné služby Pokuty a penále - úroky z omeškania * Verejné osvetlenie #VALUE! #VALUE! Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť - ZS Energie-el. energia #VALUE! Energie-plyn #VALUE! Vodné, stočné Všeobecný materiál palivá ako zdroj energie prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech

11 Ústredné kúrenie , Všeobecné služby - kontroly, revízie, odborné skúš Poistné-budovy-Allianz * Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť #VALUE! #VALUE! Kultúrne služby - KULTÚRA Tarifný plat, osobný plat, základný plat #VALUE! Príplatky Odmeny Poistné do zdravotných poisťovní-org.-všzp Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu solidarity Cestovné náhrady - tuzemské Energie-el. energia #VALUE! Energie-plyn #VALUE! Vodné, stočné Poštovné a telekomunikačné služby-mobil-dojčárov Pošt. a telekom. služby - konc. poplatok RTVS H 5.1 Všeobecný materiál - bulletin-dotácia VÚC H 5.1 Všeobecný materiál - lopty-dotácia VÚC Všeobecný materiál - bulletin VZ Všeobecný materiál Všeobecný materiál-kancelársky materiál Všeobecný materiál - lopty-vz Všeobecný materiál - multifunk. ihrisko Všeobecný materiál - vecné dary - jubilanti Všeobecný materiál-kancelársky materiál Všeobecný materiál H 5.1 Knihy,časopisy,noviny,učebnice,uč. a komp. pomôck Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompen Knihy, časopisy, noviny - Prašické novinky #VALUE! Potraviny - na varenie občerstvenia na kult. akcie Softvér-licencia-zverejň. zmlúv na web Reprezentačné - kultúrne akcie Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny-phm Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny-olej servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené servis, údržba, opravy - STK Poistenie - povinné zmluvné Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov- ex Karty, známky, poplatky-mýto

12 Interiérového vybavenia - stoličky v KD H 5.1 Prev. strojov, prístrojov, zariadení-ozvučenie CZ Prev. strojov, prístrojov, zariadení-ozvučenie VZ Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie H 5.1 Konkurzy a súťaže-hody, kult. podujatia, šport. po Konkurzy a súťaže-hody, kult. podujatia, šport. po , Propagácia, reklama a inzercia - údržba web stránk H 5.1 Všeobecné služby - výroba a tlač plagátov Zraz tur Všeobecné služby Všeobecné služby - kontroly, revízie, odborné skúš Všeobecné služby - tlačiarenske služby Poplatky a odvody - koncesionársky poplatok Poplatky a odvody - za palubnú jednotku na mýto Poplatky a odvody - odmena za licenciu SOZA Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Pokuty a penále - úroky z omeškania Dane - z motor. vozidiel Reprezentačné - reštauračné služby Na členské príspevky-združ. zborov Človek človeku * Kultúrne služby #VALUE! #VALUE! Knižnice - KNIŽNICA Poštové a telekomunikačné služby-telefón pev.linka Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompen Údržba výpočtovej techniky (vrátane softvéru a poč Údržba výpočtovej techniky (vrátane softvéru a poč Softvéru - kniž. - informačný systém * Knižnice Ostat. kult. služby vrát. kult. domov - MATRIKA Tarifný plat, osobný plat, základný plat-dotácia , , Tarifný plat, osobný plat, základný plat #VALUE! Príplatky #VALUE! Odmeny Poistné do ostatných zdravotných poisťovní-dôvera Poistné do ostatných zdravotných poisťovní-dôvera Na nemocenské poistenie-dotácia Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie-dotácia Na starobné poistenie Na úrazové poistenie-dotácia Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie-dotácia Na invalidné poistenie

13 Na poistenie v nezamestnanosti-dotácia Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu solidarity-dotáci Na poistenie do rezervného fondu solidarity Cestovné náhrady - tuzemské Poštové a telekomunikačné služby-telefón pev.linka Poštové a telekomunikačné služby-poštovné-dotácia Poštové a telekomunikačné služby-telefón pev.linka Poštové a telekomunikačné služby-poštovné Pošt. a telekom. služby-mobil-šimková Všeobecný materiál-kvety-dotácia Všeobecný materiál-kanc. materiál-dotácia Všeobecný materiál-ostatný-dotácia Všeobecný materiál Všeobecný materiál-kancelársky materiál Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie Špeciálne služby - služby MATRI Stravovanie-dotácia Stravovanie Prídel do sociálneho fondu-dotácia Prídel do sociálneho fondu Odmeny a príspevky Reprezentačné - reštauračné služby Na členské príspevky-ostatné * Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych d #VALUE! #VALUE! Vysielacie a vydavateľské služby - ROZHLAS Pošt. a telekom. služby - Slovgram Všeobecný materiál Licencie - SOZA - už NIE špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - MR * Vysielacie a vydavateľské služby Náboženské a iné spoločenské služby - CINTORÍN Energie-el. energia Vodné, stočné Všeobecný materiál Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Softvér a licencie - virtuálny cintorín Všeobecné služby * Náboženské a iné spoločenské služby ,420 #VALUE! Staroba - STARŠÍ OBČANIA Stravovanie Jednotlivcovi - príspevok na stravu pre dôchodcov #VALUE! Jednotlivcovi Na dávku v hmot. núdzi a prísp. k dávke-nák. pouká #VALUE!

14 * Staroba #VALUE! #VALUE! Ďalšie sociálne služby -staroba - OPATROV. SLUŽBA Všeobecné služby - Opatr. služba SPOKOJNOSŤ Špeciálne služby - Opatrov. služba Spokojnosť-NIE * Ďalšie sociálne služby -staroba Rodina a deti - PRÍSPEVKY PRE DETI Budov, objektov alebo ich častí-soc. byt Stravovanie Ostatným subjektom VS - prísp. na stravu deťom ZŠ , Jednotlivcovi - prísp. na stravu pre deti ZŠ-NIE #VALUE! * Rodina a deti #VALUE! #VALUE! Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi Na dávku v hmot. núdzi a prísp. k dávke-soc. výpom * Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociá *1 1-bežný rozpočet , , #VALUE! #VALUE! KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Obce - VNÚTORNÁ SPRÁVA Nákup softvéru - účt. program Urbis #VALUE! * Obce #VALUE! #VALUE! Cestná doprava - MIESTNE KOMUNIKÁCIE Rekonštr. a moderniz. - MK 1. mája -VZ ,400 * Cestná doprava , Cestovný ruch - RO DUCHONKA Prev. strojov, prístrojov, zariadení-rozvádzač el #VALUE! * Cestovný ruch #VALUE! #VALUE! Nakladanie s odpadovými vodami - ČOV Nákup pozemkov Real. nov. stavieb-kan. a ČOV-3.stavba, 1.časť-VZ #VALUE! Real. nov. stav.-kan. a ČOV-3.stavba,1.časť-CZ #VALUE! S1 4.2 Prev. strojov, prístrojov, zar. - rekonštr. ČOV #VALUE! Prev. strojov, prístrojov, zar. - rekonštr. ČOV #VALUE! * Nakladanie s odpadovými vodami #VALUE! #VALUE! Rozvoj obcí - MAJETOK OBCE, ROZVOJ OBCE Prípravná a projektová dokumentácia - Revitalizáci Prípr. a projekt. dokumen. - Aquaplan - Rev.obce #VALUE! Prípr. a projekt. dok. - urban. štúdia, starý OcÚ , Rekonštrukcia a modernizácia - Revit. obce - stave #VALUE! * Rozvoj obcí #VALUE! #VALUE! Kultúrne služby - KULTÚRA Rekonštrukcia a modernizácia-soc. zar. v Kult. dom #VALUE! * Kultúrne služby #VALUE! #VALUE! Vysielacie a vydavateľské služby - ROZHLAS

15 Špec. strojov, prístr. a zar. - miestny rozhlas #VALUE! * Vysielacie a vydavateľské služby #VALUE! #VALUE! *2 2-kapitálový rozpočet , #VALUE! #VALUE! FINANČNÉ OPERÁCIE Transakcie verejného dlhu - ÚVERY S1 9.3 Z bank. úverov-istina SZRB - Revitalizácia obce #VALUE! S1 9.3 Z bank. úverov-istina DEXIA Rekonštr. ZŠ s MŠ-spol #VALUE! S2 9.3 Z bank. úverov-istina DEXIA Rekonštr. ZŠ s MŠ-spol #VALUE! Z bank. úverov-istina DEXIA 8+13 b.j. - suma Z bank. úverov-istina DEXIA 7 b.j. - suma , Z bank. úverov-istina DEXIA 8+8 b.j Z bank. úverov-istina DEXIA Sociálne zariadenia Du Z bank. úverov-istina DEXIA Rekonštr. ZŠ s MŠ-neop Z bank. úverov-istina SZRB - Revitalizácia obce Z bank. úverov-istina DEXIA 8+13 b.j. - suma #VALUE! Z bank. úverov-istina DEXIA 7 b.j. - suma , #VALUE! Z bank. úverov-istina DEXIA 8+8 b.j #VALUE! Z bank. úverov-istina DEXIA Sociálne zariadenia Du #VALUE! Z bank. úverov-istina DEXIA Rekonštr. ZŠ s MŠ-neop #VALUE! Z bank. úverov-istina SZRB - Revitalizácia obce #VALUE! Z bankových úverov dlhodobých-istina ŠFRB 8+13 b #VALUE! Z bankových úverov dlhodobých-istina ŠFRB 7 b.j #VALUE! Z bankových úverov dlhodobých-istina ŠFRB 8 b.j.-b #VALUE! Z bankových úverov dlhodobých-istina ŠFRB 8 b.j.-a #VALUE! Z bank. úverov dlhodobých-istina ŠFRB 8+13 b.j, RF , Z bank. úverov dlhodobých-istina ŠFRB 7 b.j., RF , Z bank. úverov dlhodobých-istina ŠFRB 8 b.j.-b, RF , Z bank. úverov dlhodobých-istina ŠFRB 8 b.j.-a, RF ,770 * Transakcie verejného dlhu #VALUE! #VALUE! Cestovný ruch - RO DUCHONKA Poplatky a odvody - za vedenie účtov PČ * Cestovný ruch *3 3-finančné operácie , , #VALUE! #VALUE! SPOLU , , #VALUE! #VALUE! ZÁKLADNÁ ŠKOLA BEŽNÝ ROZPOČET ZŠ - PRENESENÉ KOMPETENCIE Schválený Upravený Čerpanie Zvýšenie Zníženie Po úprave č. III/ Zákl. škola - mzdy, tovary a služby, hmotná núdza 318, , , , , ,694

16 11H 8.1 Základná škola - dotácia od NSK B 8.1 Základná škola - nevyčerpané dopravné z r * ZŠ - PRENESENÉ KOMPETENCIE 319, , , , , , , MŠ, ŠKD, ŠJ - ORIGINÁLNE KOMPETENCIE Schválený Upravený Čerpanie Zvýšenie Zníženie Po úprave č. III/ MŠ - originálne kompetencie od OBCE 121, , , , MŠ - dotácia od KŠÚ na predškolákov , , , MŠ + ŠKD - neinvestičný poplatok 2, , , , , ŠJ + DD - réžia, el. energia, voda, DD , , ,705 * MŠ, ŠKD, ŠJ - ORIGINÁLNE KOMPETENCIE 123, , , , , ,265 SPOLU 443, , , , , , ,234 VÝDAVKY CELKOM #VALUE! #VALUE! #VALUE! 192, , #VALUE! #VALUE!

Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu pre r. 2016

Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu pre r. 2016 Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu pre r. 2016 Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Návrh Výdaje 1 1-bežný rozpočet 637001 41 Vzdel.zam.- Školenia, kurzy, semináre, porady, 800 642006 41 Členské príspevky 500

Více

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011 Bežné výdavky Plnenie 2011 Plnenie 2012 Rozpočet 2013 Očakávané plnenie 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 01.1.1.6. Výdavky verejnej správy 169863 157564 132767 132750 148846 143330 145255

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

PROGRAMOVÝ ROZPOČET Progr. Podpr. Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2012 Návrh 2013 Návrh 2014 Výdaje 1 Plánovanie, manažment a kontrola 1 Manažment 01.1.1.6 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 181000 181000

Více

Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu obce Súľov - Hradná na r. 2017/2018/2019

Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu obce Súľov - Hradná na r. 2017/2018/2019 Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu obce Súľov - Hradná na r. 2017/2018/2019 Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený r. 2016 Návrh r. 2017 Návrh r. 2018 Návrh r. 2019 Výdaje 637001 41 Vzdel.zam.- Školenia,

Více

Obec Súľov - Hradná Plnenie rozpočtu k

Obec Súľov - Hradná Plnenie rozpočtu k Obec Súľov - Hradná Plnenie rozpočtu k 30. 06. 2016 Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený Upravený Čerpanie Pln % Výdaje 637001 41 Vzdel.zam.- Školenia, kurzy, semináre, porady, 800 800 780 98 642006

Více

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy

Více

OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY Výdavková časť

OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY Výdavková časť OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY 2015-2017 Výdavková časť Bežné výdavky 2012 S 2013 S 2014 R 2014 OS 2015 2016 2017 v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce 112 964

Více

Rozpočet obce Tročany na rok strana1. Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné:

Rozpočet obce Tročany na rok strana1. Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné: Rozpočet obce Tročany na rok 2016 Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné: strana1 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 328 603 121001 Daň z pozemkov 7900 121002 Daň zo stavieb 650 133001

Více

ROZPOČET NA ROK 2014, 2015, 2016 v EUR

ROZPOČET NA ROK 2014, 2015, 2016 v EUR OBEC Prašice, 1. mája 142, 956 22 Prašice ROZPOČET NA ROK 2014, 2015, 2016 v EUR Bežné výdavky 2014 v EUR 2015 v EUR 2016 v EUR KÓDY PROG. v EUR v EUR v EUR 0.1.1.1.6 Výdavky verejnej správy 176,540.00

Více

ROZPOČET OBCE G Y Ň O V , ,

ROZPOČET OBCE G Y Ň O V , , ROZPOČET OBCE G Y Ň O V 2 0 12, 2 0 13, 2 0 14 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2012 2013 2014 Progr. Zdroj klasifik. Názov Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.1

Více

Úprava rozpočtu č. I na rok 2012

Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Kód zdroja 71 - Recyklačný fond Bežné príjmy: 1,412.00 Bežné výdavky: 1,412.00 223 001 - recyklačný fond - separácia 1,412.00 633 006 - smetné vrecia 804.00 637 004 - odvoz

Více

Programovy_rozpocet_2013_ Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36%

Programovy_rozpocet_2013_ Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36% PLNENIE_PR_2013_2015_k_30.09.2013_VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 PLNENIE ROZPOČTU K 30.09.2013 PLNENIE ROZPOČTU

Více

Programový rozpočet Obce Jacovce PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE. Bežný výdaj

Programový rozpočet Obce Jacovce PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE. Bežný výdaj Programový rozpočet Obce Jacovce Bežný výdaj PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE PODPROGRAM 1.1 RIADENIE OBCE A APARÁT 611 Tarifné platy 01.1.1.6 PR - 1 69 800 70 000 70 000 612001 Príplatky

Více

ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015

ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015 ROZPOČET - VÝDAVKY,, 2015 Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 158 426 160 749 148 580 143 830 144 560 1 1 Manažment 131 399 128 549 127 730 127 880 128 610 1 1 111 1116 632003 Poštové a telekom.

Více

Príjmy rozpočtu

Príjmy rozpočtu Príjmy rozpočtu 2013-2015 Bežné príjmy 2010 2011 2012 čerpanie predpoklad 2012 2013 2014 2015 Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 80 147 98 451 102 232 98 943 109 616 109 616 109 616 111 003

Více

Rozpočet Obce Bošáca na rok 2016 Návrh rozpočtu Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov

Rozpočet Obce Bošáca na rok 2016 Návrh rozpočtu Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Rozpočet Obce Bošáca na rok 2016 Návrh rozpočtu Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov 2016 2017 2018 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 368 055.00 368 055.00 368 055.00 121001 41 Daň z pozemkov

Více

Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26

Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26 OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ Bežné vydavky Rozpočtové SCHVÁLENÝ opatrenie ROZPOČET Zmena č. 1/2015 2015 OZ č.3-37/2015 0.1.1.1 Obce 103 575,00 + 2 634,26 106 209,26 1. VNÚTORNÁ

Více

ROZPOČET NA ROKY

ROZPOČET NA ROKY Vyvesené dňa: 13.12.2011 Zvesené dňa: 28.12.2011 OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY 2012-2014 Príjmová časť Bežné príjmy 2012 2013 2014 v EUR v EUR v EUR Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 237

Více

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 01.1. Výdavky verejnej správy 56844 54124 55 811 55 811 57 570 57 570 57 570 01.1.1.6 Manažment obce 55109 52073 53

Více

ROZPOČET OBCE NITRICA NA ROK 2011

ROZPOČET OBCE NITRICA NA ROK 2011 Vyvesené: 11. 2. 2011 Zvesené: 2. 3. 2011 ROZPOČET OBCE NITRICA NA ROK 2011 Materiál predložený a prerokovaný na zasadnutí OZ dňa 1. 3. 2011 schválený uznesením č. 3/2011-II.a) Predkladá: Dana Kytková,

Více

Rozpočet na roky Výdavky S Výdavky verejnej správy Výkonné a zákonodárne orgány BEŢNÉ VÝDAVKY

Rozpočet na roky Výdavky S Výdavky verejnej správy Výkonné a zákonodárne orgány BEŢNÉ VÝDAVKY O1116 O111 Rozpočet na roky 2017-2019 Výdavky BEŢNÉ VÝDAVKY Výdavky verejnej správy Výkonné a zákonodárne orgány 2014 2015 2016 2016S 2017 2018 2019 610 41 Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné

Více

R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013

R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013 R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013 PRÍJMY 1-bežný rozpočet 111 Výnos dane z príjmov - podielové dane 800 000 121 Z pozemkov 55 000 121 Zo stavieb 65 000 121 Z bytov 15 000 133 Za psa 2 500 133 Za ubytovanie

Více

Rozpočet Obce Beckov na rok 2016

Rozpočet Obce Beckov na rok 2016 Rozpočet Obce Beckov na rok 2016 Druh Ekon.kl. Zdroj Názov Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos z podielových daní 313000 314000 314000 121001 41 Daň z pozemkov 65179,43

Více

Tlačivo zmeny rozpočtu

Tlačivo zmeny rozpočtu Tlačivo zmeny rozpočtu Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa 17.10.2015 Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 zo dňa 17.10.2015 V súlade s 14 ods. 2 písm.

Více

PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ. Názov účtu

PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ. Názov účtu PLNENIE_PR_2014_k_31.12.2014_VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12. 2014 Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Více

Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa , uznesenie 09/2015 Výdavky

Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa , uznesenie 09/2015 Výdavky Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.12.2015, uznesenie 09/2015 Výdavky BEŽNÉ VÝDAVKY schválený rozpočet 0111 Výdavky verejnej správy 183 073 610 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné

Více

Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2012, 2013, 2014 I. Príjmy rozpočtu obce a. Príjmy bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky rozpočet 2012

Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2012, 2013, 2014 I. Príjmy rozpočtu obce a. Príjmy bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky rozpočet 2012 Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2012, 2013, 2014 I. Príjmy rozpočtu obce a. Príjmy bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky rozpočet 2012 rozpočet 2013 11003 41 Podiel dane z príjmov FO 287 000

Více

Rozpočet na rok: 2015 ( )

Rozpočet na rok: 2015 ( ) OBEC VELIČNÁ č.162 02754 Veličná Strana : 1 Bežný rozpočet IČO : 00314960 DIČ :2020561895 Rozpočet na rok: 2015 ( ) Príjmy Zdroj 71 ODD Trieda Položka AU RP,V Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách 312

Více

Rozpočet obce Tulčík na rok PRÍJMY v T E X T Rozpočet 2013 Rozpočet 2014 Návrh 2015 Návrh 2016

Rozpočet obce Tulčík na rok PRÍJMY v T E X T Rozpočet 2013 Rozpočet 2014 Návrh 2015 Návrh 2016 Rozpočet obce Tulčík na rok 2014 - PRÍJMY v 111003 41 Podielové dane 250 000 250 000 250 000 250 000 121001 41 Daň z pozemkov 20 000 20 000 20 000 20 000 121002 41 Daň zo stavieb 8 500 8 500 8 500 8 500

Více

Funkčná Ekonomická Ukazovateľ Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 Skutočnosť % klasifikáciaklasifikácia Schválený v po zmenách v v plnenia

Funkčná Ekonomická Ukazovateľ Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 Skutočnosť % klasifikáciaklasifikácia Schválený v po zmenách v v plnenia BEŽNÉ VÝDAVKY 1. Bežný rozpočet spolu 3524413 3735809 3701147 99 01.1.1.6 Obce 657040 674360 636240 94 61 Mzdy, platy, služobné príjmy MsÚ 158980 156930 150311 96 62 Poistné a príspevky do poisťovní -

Více

Návrh rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky Obec Vígľašská Huta Kalinka

Návrh rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky Obec Vígľašská Huta Kalinka úvodná strana Návrh rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky 2018-2020 Obec Vígľašská Huta Kalinka Strana 1 Návrh rozpočtu na rok 2018 Návrh rozpočtu- príjmy Príjmová časť Návrh r.2018 Názov

Více

Návrh rozpočtu 2014 Návrh viacročného rozpočtu

Návrh rozpočtu 2014 Návrh viacročného rozpočtu Návrh rozpočtu 2014 Návrh viacročného rozpočtu 2014 2016 Vypracoval: Ján Varga Iveta Somogyiová Zverejnené: 14.06.2014 Zvesené: tegó Príjmy - návrh 2014 2015 2016 ## Daňové príjmy 301 813 327 400 330 600

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY Výdavky

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY Výdavky PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2016-2018 Výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 7368,60 9423,28 9 549 10555,09 13 317 12 479 12 639 1 Manažment

Více

Obec Sečovská Polianka

Obec Sečovská Polianka Obec Sečovská Polianka Rozpočet na roky 2014, 2015, 2016 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane 512 792.00 524 460,98 573 712 567 478,00 562 478,00 560 000,00 550 000,00 121001 41 Z pozemkov 23 327.82 25

Více

Schválený rozpočet Obce Báb na rok 2016

Schválený rozpočet Obce Báb na rok 2016 Schválený rozpočet Obce Báb na rok 2016 PRÍJMY OBCE Skutočnosť Skutočnosť Schválený Očakávaná skutočnosť Podľa funkčnej klasifikácie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet PRIJMY

Více

Finančný rozpočet 2016 Strana 1

Finančný rozpočet 2016 Strana 1 Finančný rozpočet 2016 Strana 1 Príjmy Bez nerozpočtovaných položiek 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane pre obec 665 000.00 665 000.00 121001 41 DzN - FO - pozemky 65 727.00 65 727.00 121002 41 DzN

Více

ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY

ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY Z 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 230 626 237 250 244 0 111003 Podiel na dani z pr. zo záv.č. 190 000 195 800 201 680 Daň z pozemkov FO 4 100 4 190 4 320 Daň z pozemkov PO 11 000 11 220 11 560 Daň zo stavieb FO 3 000

Více

Rozpočet Obce Beckov na rok 2015

Rozpočet Obce Beckov na rok 2015 Rozpočet Obce Beckov na rok 2015 Druh Ekon.kl. Zdroj Názov Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 očakávaná skutočnosť Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos z podielových daní 242 817,02

Více

Rekapitulácia Programového rozpočtu

Rekapitulácia Programového rozpočtu Rekapitulácia Prograového rozpočtu PROGRAM Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 PROGRAM 1: Plánovanie,anaţent a kontrola 1 140-1 080-1 080 - PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ 3 535-3 500-3 510 - PROGRAM 3: Kounikácie

Více

ROZPOČET OBCE RYBNÍK NA ROK 2011

ROZPOČET OBCE RYBNÍK NA ROK 2011 ROZPOČET OBCE RYBNÍK NA ROK 2011 Bežné príjmy Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 111 003 Výnos dane z príjmov samospráve 121001 Daň z pozemkov 121002 Daň zo stavieb 361 643 265 862 44 647 51

Více

Rozpočet Skutočnosť Bežné príjmy: Daňové: 1. Daň z príjmu FO

Rozpočet Skutočnosť Bežné príjmy: Daňové: 1. Daň z príjmu FO Správa o hospodárení Obce Liptovská Osada za obdobie od 1.1.2015-31.12. 2015 Stav účtu k 01.01. 2015 72 415,95 Stav účtov a pokladní k 31.12. 2015 109 801,38 Príjmy Rozpočtová kapitola Rozpočet Skutočnosť

Více

Rozpočet obce Zuberec na rok 2014

Rozpočet obce Zuberec na rok 2014 Rozpočet obce Zuberec na rok 2014 Schválené obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2013, uznesenie č. 09/2013 PRÍJMY kategória položka Bežné príjmy rozpočet 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 578 950 110 Dane z príjmov a kapitálového

Více

Návrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016

Návrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016 Návrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016 Predpokladané čerpanie rozpočtu v roku 2016 je vyčíslené na základe aktuálnych záväzkov voči dodávateľom a predpokladaných

Více

Plnenie rozpočtu mesta Žiar nad Hornom k

Plnenie rozpočtu mesta Žiar nad Hornom k Plnenie rozpočtu mesta Žiar nad Hornom k 31.12.2014 Plnenie rozpočtu, ako hlavného nástroja finančného riadenia mesta, bolo k 31.12.2014 v rozpočtových rámcoch, ktoré boli určené schváleným ako aj upravovaným

Více

Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky

Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky 2014-2016 Bežné príjmy Kategória položka podpoložka R O Z P O Č E T v EUR 2014 2015 2016 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 409 723 410 973 412 533 110 Dane z príjmov

Více

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu na rok 2014 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 upravený č.1. Bežné výdavky

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu na rok 2014 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 upravený č.1. Bežné výdavky PROGRAMOVÝ ROZPOČET obce Zázrivá na rok 2014-2016 PROGRAM 1: Obecný úrad Návrh rozpočtu na rok 2014 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 PROGRAM 1: Činnosť Obecného úradu 58 288 38 832 71 108 0 67 088 7 000 108

Více

ROZPOČET OBCE NA ROKY v Bežné príjmy #

ROZPOČET OBCE NA ROKY v Bežné príjmy # ROZPOČET OBCE NA ROKY 2010-2012 v Bežné príjmy # 2010 2011 2012 Daňové príjmy 940 200 991 179 1 003 137 111 003 výnos dane z príjmov 840 200 891 179 901 137 121 002 DzN celkom 100 000 100 000 102 000 Dane

Více

P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T po 3.zmene rozpočtu MsZ dňa uzn. č. 16MsZ/2013/482

P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T po 3.zmene rozpočtu MsZ dňa uzn. č. 16MsZ/2013/482 P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T 2 0 1 3-2 0 1 5 po 3.zmene rozpočtu - 16. MsZ dňa 27.6.2013 uzn. č. 16MsZ/2013/482 PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola Akti- vita 1 1.1. Manažment 1 000 1 000

Více

Rozpočet Skutočnosť Bežné príjmy: Daňové: 1. Daň z príjmu FO

Rozpočet Skutočnosť Bežné príjmy: Daňové: 1. Daň z príjmu FO Správa o hospodárení Obce Liptovská Osada za obdobie od 1.1.2016-31.12. 2016 Stav účtu k 01.01. 2016 109 801,35 Stav účtov a pokladní k 31.12. 2016 163 355,98 Príjmy Rozpočtová kapitola Rozpočet Skutočnosť

Více

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 Zdroje financovania Naša organizácia mala na rok 2011 pridelené normatívne a nenormatívne finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly z

Více

Mesta Strážske na roky

Mesta Strážske na roky MESTO STRÁŽSKE ROZPOČET Mesta Strážske na roky 2014-2016 V Strážskom 17.02.2014 Návrh rozpočtu zverejnený 18.02.2014 na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta /www.strazske.sk/ Rozpočet schváleny

Více

ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY ROZPOČTOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY ROZPOČTOVÉ PRÍJMY ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY 2014-2016 ROZPOČTOVÉ PRÍJMY Z Položka 2012 ( ) 2013 ( ) 2014 ( ) 2015( ) 2016 ( ) BEŽNÉ PRÍJMY 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 227 101 251 665 262 130 267 390 275 460 41 111003 Podiel

Více

Výdavky Obecná správa Tarif.plat 95000, Príplatky 9300,-

Výdavky Obecná správa Tarif.plat 95000, Príplatky 9300,- Rozpočet pre rok 2016 Príjmy: Položka úprava 111 003 Podielové dane 372000,- 121 001 Daň z pozemkov 19000,- 121 002 Daň zo stavieb 6000,- 133 001 Daň za psa 680,- 133 013 Daň za zneškodňovanie odpadu 39000,-

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV. na roky

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV. na roky NÁVRH ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV na roky 2010-2012 Tabuľková časť Starosta obce: Ľuboš Stríž Vypracovala: Alena Brezinová, učtovníčka obce Finančná komisia obce Vyvesený: 12.3.2010 Zvesený: B E Ž N É P R Í

Více

Návrh rozpočtu Obce Veľké Zálužie na ro

Návrh rozpočtu Obce Veľké Zálužie na ro Návrh rozpočtu Obce Veľké Zálužie na ro Finančné 2016 2017 Príjmy 2,065,444.95 500.00 26,200.00 2,189,371.65 2,307,635.02 Výdavky 1908444.6288 207500 0.00 2,209,345 2,121,955 Bilancia 157,000.32-207,000.00

Více

Z B O R O V. k OBECNÝ ÚRAD Z B O R O V. Spracovala: Jana Bukovská. Prerokované na obecnej rade dňa:

Z B O R O V. k OBECNÝ ÚRAD Z B O R O V. Spracovala: Jana Bukovská. Prerokované na obecnej rade dňa: OBECNÝ ÚRAD Z B O R O V R o z b o r h o s p o d á r e n i a obce Z B O R O V k 30.6.2016 Spracovala: Jana Bukovská Prerokované na obecnej rade dňa: 4.8.2016 Prerokované na obecnom zastupiteľstve dňa 18.8.2016,

Více

Schválený rozpočet Mesta Spišská Stará Ves na roky

Schválený rozpočet Mesta Spišská Stará Ves na roky PRÍJMY BEŽNÉ PRÍJMY 111003 Daň zo závislej činnosti FO 644696,76 523965,54 523000,00 550000,00 550000,00 550000,00 550000,00 121001 Daň z nehnuteľnosti-z pozemkov 8705,68 9954,55 12000,00 12000,00 12000,00

Více

ROZPOĆET OBCE NITRIANSKE RUDNO NA ROK Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2011

ROZPOĆET OBCE NITRIANSKE RUDNO NA ROK Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2011 ROZPOĆET OBCE NITRIANSKE RUDNO NA ROK 2011 Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2011 PRÍJMY 1-bežný rozpočet 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 412 000.00 121001 Z pozemkov 9 062.00 121002

Více

ROZPOCET OBCE BÁTKA NA ROK 2017

ROZPOCET OBCE BÁTKA NA ROK 2017 ROZPOCET OBCE BÁTKA NA ROK 2017 Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov 2017 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov 436135 121001 41 Dan z pozemkov FO 2523 121001 41 Dan z pozemkov PO 11030

Více

Bežný rozpočet. Bežné príjmy. OBEC VISOLAJE VISOLAJE 40 Prehľad rozpočtových opatrení v roku BELUŠA

Bežný rozpočet. Bežné príjmy. OBEC VISOLAJE VISOLAJE 40 Prehľad rozpočtových opatrení v roku BELUŠA OBEC VISOLAJE VISOLAJE 40 Prehľad rozpočtových opatrení v roku 2016 018 61 BELUŠA Bežný rozpočet Bežné príjmy SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016 Zmena č. 1 Zmena č. 2 č. 1/2016 č. 2/2016 Daňové príjmy 241 966,00

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 a NA ROKY 2018 a 2019

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 a NA ROKY 2018 a 2019 Obec Oravský Podzámok SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 a NA ROKY 2018 a 2019 Bežné príjmy 2018 2014-sk.pl. 2015-sk.pl. 2016-sch.roz. 2016-oč.sk. 2017 2019 Zdroj Daňové príjmy 565582 613905 568346 650000

Více

O B E C V I N I C A. R o z p o c e t o b c e a Z Š n a r o k

O B E C V I N I C A. R o z p o c e t o b c e a Z Š n a r o k O B E C V I N I C A R o z p o c e t o b c e a Z Š n a r o k 2 0 1 3 Rozpočet na rok 2013 (EUR) BEŽNÉ VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY - ŠKOLA VÝDAVKY CELKOM VÝDAVKY Schválený 1.úpr.

Více

ROZPOČET MESTA TISOVEC 2011 a na roky 2012, 2013

ROZPOČET MESTA TISOVEC 2011 a na roky 2012, 2013 ROZPOČET MESTA TISOVEC 211 a na roky 212, 213 Schválený: 31.3.211 Bežné príjmy 211 212 213 EUR EUR EUR Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 111 3 Výnos dane z príjmov FO 121 Daň z nehnuteľností

Více

Schválený rozpočet na rok 2016 Bežné výdavky v EUR

Schválený rozpočet na rok 2016 Bežné výdavky v EUR PROGRAM : Plánovanie, manažment a kontrola 88 69 0 88 69 0 88 69 88 448 99,80 9 49 Výkon funkcie starostu 5 949 56 48 000 0 48000 0 48000 49 6 0,58 50 000 0...6 08.4.0.0 Repre - občerstvenie + zasadnutia

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE - POĽOV NA ROKY

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE - POĽOV NA ROKY PROGRAMOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE - POĽOV NA ROKY 2013-2015 PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 1 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 25 950 25 950 25 950 3 1 Výkon funkcie starostky MČ Košice

Více

ROZPOČET OBCE VLČKOVCE NA ROKY

ROZPOČET OBCE VLČKOVCE NA ROKY Strana 1 ROZPOČET OBCE VLČKOVCE NA ROKY 2016-2018 kód ekonom. skutočnosť skutočnosť rozpočet očak.skutoč. rozpočet rozpočet rozpočet zdroja klasifikác. BEŽNÉ 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 01.1.1 Výdavky

Více

OBEC LIPTOVSKÁ OSADA

OBEC LIPTOVSKÁ OSADA OBEC LIPTOVSKÁ OSADA Čerpanie finančného rozpočtu r. 2012-2014 a návrh finančného rozpočtu na r. 2015-2017 Vyvesené: 04.12.2014 Zvesené: 09.12. 2014 Schválené uznesením OZ č. 21/2014-2015, dňa 19.12.2014.

Více

Rozpočet obce Rabča príjmy v eurách

Rozpočet obce Rabča príjmy v eurách IČO: 00314838 Názov: Sídlo: Obec Rabča Hlavná 426 Schv. rozp. Dátum: 01.12.2011 2011 Úpr. rozp. 2012 2012 2013 2014 P1 P2 P3 P4 S1 S2 ZDR Príjmová položka Bežné príjmy Kapit. príjmy Príjm. fin. op. Spolu

Více

Bežné výdavky Skut.2014 Skut.2015 Rok 2016 Oč.sk.2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Bežné výdavky Skut.2014 Skut.2015 Rok 2016 Oč.sk.2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Bežné výdavky Skut.2014 Skut.2015 Rok 2016 Oč.sk.2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 194 852 210 263 272 173 274 448 279 982 294 747 286 147 Podprogram 1.1: Manažment

Více

očakávaná skutočnosť Špecifikácia výdavkov

očakávaná skutočnosť Špecifikácia výdavkov schválený 1 Plánovanie, manažment a kontrola 118 595,00 143 124,21 293 500,00 260 700,00 214 710,00 216 207,00 217 817,00 1.1 1.2 1.3 Výkon funkcie starostu 39 525,00 39 876,80 43 010,00 43 010,00 44 400,00

Více

Bežný rozpočet SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové príjmy ,00 0, ,00 300, ,00 0, ,00 KZ Výnos dane z príjmov

Bežný rozpočet SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové príjmy ,00 0, ,00 300, ,00 0, ,00 KZ Výnos dane z príjmov OBEC VISOLAJE VISOLAJE 40 018 61 BELUŠA Prehľad rozpočtových opatrení po 3. zmene rozpočtu Bežný rozpočet Bežné príjmy Zmena č. 1 Zmena č. 2 Zmena č. 3 č. 1/ č. 2/ č. 3/ Daňové príjmy 241 966,00 0,00 241

Více

SÚHRNNÚ SPRÁVU O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2013

SÚHRNNÚ SPRÁVU O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2013 Na základe 7 ods. 1 3 zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov Gymnázium v Bytči prekladá svojmu zriaďovateľovi Žilinskému

Více

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Návrh rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Návrh rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 59 14 Spišský Štiavnik IČO: 326569 Návrh rozpočtu obce na rok 217 s výhľadom na roky 218-219 Strana 1 Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 29.11.216 Zvesené z úradnej tabule

Více

ROZPOČET OBCE NITRIANSKE RUDNO NA ROK Funč.kl. Ekon.kl. Názov ROK 2012

ROZPOČET OBCE NITRIANSKE RUDNO NA ROK Funč.kl. Ekon.kl. Názov ROK 2012 ROZPOČET OBCE NITRIANSKE RUDNO NA ROK 2012 Funč.kl. Ekon.kl. Názov ROK 2012 PRÍJMY 1-bežný rozpočet 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 419 000.00 121001 Z pozemkov 9 062.00 121002

Více

Informácia o plnení rozpočtu mesta k

Informácia o plnení rozpočtu mesta k Informácia o plnení rozpočtu mesta k 31.3.2016. Tento materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva v súlade so zákonom 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene

Více

Návrh rozpočtu obce Jesenské na rok /tabuľková časť/

Návrh rozpočtu obce Jesenské na rok /tabuľková časť/ . Návrh rozpočtu obce Jesenské na rok 206 /tabuľková časť/ Príjmová časť rozpočtu Bežný rozpočet KZ ekon. klasifik. ukazovateľ Daňové príjmy 729.70 Nedaňové príjmy 06.350 Granty a transfery.307.836 spolu

Více

Čerpanie finančného rozpočtu 2016 Strana 1

Čerpanie finančného rozpočtu 2016 Strana 1 Čerpanie finančného rozpočtu 2016 Strana 1 Príjmy Čerpanie od 01.01.2016 do 30.06.2016 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 224 000.00 224 000.00 178 045.60 45

Více

ROZPOČET na rok 2015, informatívny rozpočet na roky 2016, 2017

ROZPOČET na rok 2015, informatívny rozpočet na roky 2016, 2017 ROZPOČET na rok 2015, informatívny rozpočet na roky 2016, 2017 Obec Príbovce v zmysle 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 583/2004

Více

Rozpočet mesta Nová Baňa na rok Bežný rozpočet

Rozpočet mesta Nová Baňa na rok Bežný rozpočet Rozpočet mesta Nová Baňa na rok 2006 Bežný Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Zdroj Ekonom. Názov 41 111001 Daň z príjmov FO zo závislej činnosti 46540 41 121001 Daň z nehnuteľností - z pozemkov 730

Více

O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET Očakávaná. Návrh na. Schválený rozpočet 2016

O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET Očakávaná. Návrh na. Schválený rozpočet 2016 O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET - 2019 Programový výdavkov Obce Lovinobaňa podľa ekonomickej klasifikácie na rok - 2019 Bežné výdavky v EUR PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola 2018 2019 Podprogram

Více

O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET Očakávaná. Návrh na. Schválený rozpočet 2015

O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET Očakávaná. Návrh na. Schválený rozpočet 2015 O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET - 2018 Programový výdavkov Obce Lovinobaňa podľa ekonomickej klasifikácie na rok - 2018 Bežné výdavky v EUR PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola 2017 2018 Podprogram

Více

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Schválený rozpočet na rok 2016 s výhľadom na roky

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Schválený rozpočet na rok 2016 s výhľadom na roky Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 59 14 Spišský Štiavnik IČO: 326569 Schválený rozpočet na rok 216 s výhľadom na roky - 218 Strana 1 Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 2.11.215 Zvesené z úradnej tabule

Více

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Schválený rozpočet obce na rok 2015 s výhľadom na roky

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Schválený rozpočet obce na rok 2015 s výhľadom na roky Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik IČO: 00326569 Schválený rozpočet obce na s výhľadom na roky 2016-2017 Strana 1 Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 9.10.2014 Zvesené z úradnej

Více

Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2015 Obsah

Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2015 Obsah Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2015 Obsah 1. Údaje o plnení rozpočtu mesta... 2 2. Výsledok hospodárenia za rok 2015... 26 3. Mimorozpočtové fondy mesta... 26 4. Prehľad o poskytnutých dotáciách...

Více

Príjmová časť: Rozpočet obce Liptovská Osada na roky P. Č Bežné príjmy. D a ň o v é:

Príjmová časť: Rozpočet obce Liptovská Osada na roky P. Č Bežné príjmy. D a ň o v é: Príjmová časť: Rozpočet obce Liptovská Osada na roky 2012-2014 21.11.2011 P. Č. 2012 2013 2014 1. Bežné príjmy D a ň o v é: 1. Daň z príjmu FO zo záv. Činnosti 371 000,00 380 000,00 395 000,00 2. Daň z

Více

ROZPOČET Riadenie obce. 4 2 Obecné zastupiteľstvo a obecné. 6 3 Kontrolná činnosť. 8 4 Stavebný úrad a územné

ROZPOČET Riadenie obce. 4 2 Obecné zastupiteľstvo a obecné. 6 3 Kontrolná činnosť. 8 4 Stavebný úrad a územné Funkčná 610 620 630 640 650 710 720 FO a NV 1 1 Plánovanie, manažment, 103 526.48 38 236.78 38 409.98 3 187.13 856.21 121.00 0.00 283 884.69 468 222.27 2 1 Riadenie obce 90 975.40 32 350.48 24 111.98 1

Více

Skutočné čerpanie Rozpočet na rok 2015 Návrh rozpočtu Schválený Upravený

Skutočné čerpanie Rozpočet na rok 2015 Návrh rozpočtu Schválený Upravený Finančný_rozpočet_2015 2016 2017 Druh Funč,kl, Ekon,kl, Zdroj Názov Skutočné čerpanie Rozpočet na rok 2015 Návrh rozpočtu Príjmy 2013 2014 Schválený Upravený Očakávaná skutočnosť 2016 2017 2018 1 1-bežný

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VLČKOVCE NA ROKY

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VLČKOVCE NA ROKY Strana 1 NÁVRH ROZPOČTU OBCE VLČKOVCE NA ROKY 2017-2019 kód ekonom. skutočnosť skutočnosť rozpočet očak.skutoč. rozpočet rozpočet rozpočet zdroja klasifikác. BEŽNÉ 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 01.1.1

Více

Plnenie rozpočtu obce k PRÍJMY

Plnenie rozpočtu obce k PRÍJMY Pro gra m Pod pro gra m Plnenie rozpočtu obce k 31. 12. 2012 PRÍJMY Položka Názov Rozpočet V Plnenie 1 Daňové príjmy 1 1 111 003 Výnos dane z príjmov - DÚ 293.000,00 280.143,49 95,61 1 2 121 001 Daň z

Více

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2013 Ekonomická klasifikácia

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2013 Ekonomická klasifikácia Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2013 Ekonomická Schválený rozpočet Rozpočet po zmene Skutočnosť k 31. 12. 2013 plnenia BEŽNÉ PRÍJMY 1. Bežný rozpočet spolu 4 029 768 4 194 447 4 177 068 100 Daňové

Více

Plnenie rozpočtu na rok 2012

Plnenie rozpočtu na rok 2012 O B E C V I N I C A Plnenie rozpočtu na rok 2012 Položka Výdavky Schválený Plnenie % rozpočet rozpočtu Bežné výdavky 475782,00 511110,20 107,43 01.1.1.1.6 Výdavky verejnej správy 127160,00 133403,19 611000

Více

Rozpočet Mesta Námestovo na rok 2014

Rozpočet Mesta Námestovo na rok 2014 Rozpočet Mesta Námestovo na rok 2014 Bežné príjmy: ROK 2014 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 2843098 120 Dane z majetku 439000 133 Dane za špecifické služby 250300 210 Príjmy z podnikania a z

Více

Materská škola, Litovelská ulica č. 605, Kysucké Nové Mesto. Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2013

Materská škola, Litovelská ulica č. 605, Kysucké Nové Mesto. Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2013 Materská škola, Litovelská ulica č. 605, Kysucké Nové Mesto. Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2013 Mgr. Helena Játiová riaditeľ Vyvesené : Zvesené : Dôvodová správa Uznesením č. 234/2012 zo dňa 13.12.2012

Více

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2014

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2014 Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2014 BEŽNÉ PRÍJMY 1. Bežný rozpočet spolu 4 190 371 4 220 478 2 204 811 Daňové príjmy spolu 1 873 953 1 904 753 954 926 50 111003 Výnos dane poukázaný územnej

Více

Programový rozpočet MČ Košice - Západ za rok 2014

Programový rozpočet MČ Košice - Západ za rok 2014 Programový rozpočet MČ Košice - Západ za rok 2014 BEŽNÉ PRÍJMY kategória položka podpo- ložka 1 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 920 533 0 0 0 0 0 0 920 533 2 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 918 253 0 0 0 0

Více

Návrh rozpočtu príjmov na roky

Návrh rozpočtu príjmov na roky Návrh rozpočtu príjmov na roky Bežné príjmy Kód Bežné príjmy zdroja 41 Daňové príjmy 332 850 342 850 352 850 41 111 003 výnos dane z príjmov 269 400 279 400 289 400 41 121 daň z nehnuteľností 63 450 63

Více

1. Zmena rozpočtu nákladov a výnosov MsKS Topoľčany na roky

1. Zmena rozpočtu nákladov a výnosov MsKS Topoľčany na roky Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Návrh 1. Zmena rozpočtu nákladov a výnosov MsKS Topoľčany na roky 2015-2017 Náklady v Por. č. Rozpočtová Skutočnosť Účet Názov položky % plnenia klasifikácia k 30.6.2015

Více

Bežné príjmy , ,31 31

Bežné príjmy , ,31 31 rozpočtu Obce Veľká Lehota k rozpočtu Obce Veľká Lehota k Bežné príjmy 490 375 522 990,78 163 173,31 31 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 240 000 240 000 88 569,43 37 111003 Výnos dane z príjmov

Více

1. Bežné príjmy D a ň o v é: N e d a ň o v é : ROK , , , , , , ,00

1. Bežné príjmy D a ň o v é: N e d a ň o v é : ROK , , , , , , ,00 Príjmová časť: Rozpočet obce Liptovská Osada na roky 2013-2015 Schválené na zasadnutí OZ dňa 14.1.2013, uznesením č. 1/2013 P. Č. 2010 2 011 2012 Očakávaná skutočnosť 2012 ROK 2013 2014 2015 1. Bežné príjmy

Více

SPRÁVU O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY

SPRÁVU O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY Na základe 7 ods. 1 3 zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov Gymnázium v Bytči prekladá svojmu zriaďovateľovi Žilinskému

Více