Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í"

Transkript

1 U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad městského obvodu Ústí nad Labem město Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem město Nájemní smlouva Výběrové řízení Usnesení č. 907/23 (návrh programu) Schválení programu jednání 23. schůze RMO ÚL město s c h v a l u j e program jednání 23. schůze RMO ÚL město. Usnesení č. 908/23 (materiál č. 1/1) Kontrola usnesení: Kontrola plnění usnesení, která byla přijata na 20. schůzi RMO Ústí nad Labem město a kontrola plnění rozpracovaných usnesení ze starších schůzí RMO Ústí nad Labem město informaci o plnění usnesení přijatých na 21. schůzi RMO Ústí nad Labem město a informaci o plnění rozpracovaných usnesení ze starších schůzí RMO Ústí nad Labem město, Mgr. D. Kaliničové, tajemnici ÚMO Ústí nad Labem město, informovat Radu MO Ústí nad Labem město na její nejbližší schůzi o vývoji v plnění rozpracovaných usnesení. Usnesení č. 909/23 (EO-materiál č. 2/1) Vyhodnocení rozpočtového provizoria na 1. čtvrtletí

2 vyhodnocení rozpočtového provizoria vyhlášeného na období 1. čtvrtletí roku 2013 na XII. zasedání ZMO Ústí nad Labem město dne 11. prosince 2012 usnesením č. 9, (b) k o n s t a t u j e, že stanovené limity rozpočtového provizoria byly dodrženy. Ing. Liboru Turkovi, Ph. D., místostarostovi MO Ústí nad Labem město předložit vyhodnocení rozpočtového provizoria na XIV. zasedání ZMO Ústí nad Labem město, které se bude konat dne 16. dubna Usnesení č. 910/23 (OSOM-materiál č. 3/A3/1) Bytová jednotka č. 2266/12 v objektu Londýnská 2266/5, Ústí nad Labem se zrušením předkupního práva Města Ústí nad Labem k bytové jednotce č. 2266/12 (spoluvlastnický podíl na společných částech domu 512/45761) v objektu Londýnská č. p. 2266/5, Ústí nad Labem z důvodu získání hypotéky u peněžního ústavu. Náklady na sepis dohody o zrušení předkupního práva hradí žadatel, (b) d o p o r u č u j e Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem-město na XIV. zasedání dne 16. dubna 2013 schválit zrušení předkupního práva Města Ústí nad Labem k bytové jednotce č. 2266/12 (spoluvlastnický podíl na společných částech domu 512/45761) v objektu Londýnská č. p. 2266/5, Ústí nad Labem, Ing. Liboru Turkovi Ph. D., místostarostovi Městského obvodu Ústí nad Labem město, předložit na jednání XIV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město dne 16. dubna 2013 materiál dle bodu b) tohoto usnesení. Usnesení č. 911/23 (OSOM-materiál č. 3/B1/1) Záměr prodeje p. p. č. 632 v k. ú. Bukov se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. min. nabídková druh cena Kč/ pozemku 632 Bukov ,-- zahrada zahrada - 2 -

3 Ústí nad Labem město zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 912/23 (OSOM-materiál č. 3/B1/2) Záměr prodeje části p. p. č. 787/1 dle GP 787/11 v k. ú. Ústí n. L. se záměrem prodeje části pozemkové parcely z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. min. nabídková druh cena Kč/ pozemku 787/1 dle GP 787/11 Ústí n. L ,-- příjezdová cesta trvalý travní porost za níže uvedených smluvních podmínek: - využití pozemku musí být v souladu s platným Územním plánem města Ústí n. L. Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 913/23 (OSOM-materiál č. 3/B1/3) Záměr prodeje p. p. č. 1108/17 v k. ú. Ústí n. L., žádost o slevu se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. 1108/17 min. nabídková druh cena Kč/ pozemku Ústí n. L ,-- zahrada zahrada za níže uvedených smluvních podmínek: - v případě zájmu vlastníka p. p. č. 1108/23 v k. ú. Ústí n. L. bude přístup na p. p. č. 1108/23 v k. ú. Ústí n. L. řešen věcným břemenem práva chůze, - využití pozemku musí být v souladu s platným Územním plánem Ústí n. L., - 3 -

4 Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 914/23 (OSOM-materiál č. 3/B1/4) Záměr prodeje p. p. č. 1110/1 v k. ú. Ústí n. L., žádost o slevu se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. 1110/1 Ústí n. L cca ,-- cca ,-- min. nabídková druh cena Kč/ pozemku přístupová cesta, zahrada zahrada - v případě, že se na prodávané části pozemku nachází zařízení veřejného osvětlení, bude při prodeji zřízeno věcné břemeno Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 915/23 (OSOM-materiál č. 3/B2/1) Konkrétní prodej p. p. č. 225/2 v k. ú. Habrovice, p. Petr Šuda s prodejem pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli: p. p. k. ú. kupující Cena druh č. Kč/ cena Kč pozemku 225/2 Habrovice Petr Šuda, , ,-- rozšíření zahrada Zahrádky zahrady upozornění: na hranici pozemků p. č. 225/1 a 225/2 je navržena trasa vedení elektrické sítě, Ing. Liboru Turkovi, Ph. D., místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XIV. zasedání ZMO ÚL - město dne 16. dubna

5 Usnesení č. 916/23 (OSOM-materiál č. 3/B2/2) Konkrétní prodej části p. p. č. 1093/2 dle GP č. 1093/5 v k. ú. Ústí n. L., Jan Cajthaml s prodejem části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli: p. p. č. 1093/2 dle GP 1093/5 k. ú. kupující Cena Kč/ cena Kč Ústí n. Jan Cajthaml, , ,-- zahrada, L. Libouchec údržba a užívání za níže uvedených smluvních podmínek: - využití pozemku musí být v souladu s platným Územním plánem města Ústí n. L. Ing. Liboru Turkovi, Ph. D., místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XIV. zasedání ZMO ÚL - město dne 16. dubna Usnesení č. 917/23 (OSOM-materiál č. 3/B2/3) Konkrétní prodej části p. p. č. 1093/2 dle GP č. 1093/2 v k. ú. Ústí n. L., Věra a Jaroslav Chotětických s prodejem části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli: p. p. č. 1093/2 dle GP 1093/2 za níže uvedených smluvních podmínek: - využití pozemku musí být v souladu s platným Územním plánem města Ústí n. L., Ing. Liboru Turkovi, Ph. D., místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XIV. zasedání ZMO ÚL - město dne 16. dubna druh pozemku zahrada k. ú. kupující Cena Kč/ cena Kč druh pozemku Ústí n.l. Věra a , ,-- zahrada zahrada Jaroslav Chotětických, Ústí n. L

6 Usnesení č. 918/23 (OSOM-materiál č. 3/B2/4) Konkrétní prodej p. p. č. 810/46 v k. ú. Ústí n. L., Yveta Mikuličová s prodejem pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli: p. p. č. k. ú. kupující Cena Kč/ cena Kč druh pozemku 810/46 Ústí n.l. Yveta Mikuličová, Ústí n. L , ,-- zahrada zahrada za níže uvedených smluvních podmínek: - využití pozemku musí být v souladu s platným Územním plánem města Ústí n. L., Ing. Liboru Turkovi, Ph. D., místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XIV. zasedání ZMO ÚL - město dne 16. dubna Usnesení č. 919/23 (OSOM-materiál č. 3/B2/5) Konkrétní prodej p. p. č. 1168/1 v k. ú. Ústí n. L., Společenství Emy Destinové 1723 s prodejem pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli: p. p. č. k. ú. kupující Cena Kč/ cena Kč 1168/1 Ústí n. Společenství , ,-- manipulační L. Emy plocha Destinové 1723, Ústí n. L., druh pozemku zahrada IČ za níže uvedených smluvních podmínek: - využití pozemku musí být v souladu s platným Územním plánem města Ústí n. L., Ing. Liboru Turkovi, Ph. D., místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XIV. zasedání ZMO ÚL - město dne 16. dubna

7 Usnesení č. 920/23 (OSOM-materiál č. 3/B2/6) Konkrétní prodej části p. p. č. 1025/1 dle GP 1025/6 v k. ú. Bukov, Dan Eminger s prodejem části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli: p. p. č. k. ú kupující 1025/1 dle GP 1025/6 Bukov Dan Eminger, Ústí nad Labem cena Kč/ cena Kč , ,-- rozšíření zahrady Ing. Liboru Turkovi, Ph. D., místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XIV. zasedání ZMO ÚL město dne 16. dubna Usnesení č. 921/23 (OSOM-materiál č. 3/B3/1) Změna NS č o pronájmu části p. p. č. 3558/1 v k. ú. Ústí n. L. druh pozemku zahrada záměr změny ní smlouvy č o pronájmu části pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. 3558/1 Ústí n. L. Kč/ /rok roční Kč v tom smyslu, že bude do ní smlouvy připsán další spoluce Libor Ruml s tím, že ostatní podmínky NS zůstávají stejné, pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město zajistit zveřejnění oznámení o připsání spoluce do ní smlouvy dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce , ,-- zahrada Usnesení č. 922/23 (OSOM-materiál č. 3/B3/2) Záměr pronájmu části p. p. č. 1170/13 v k. ú. Bukov (box č. 52) doba pronájmu a výpověd. lhůta na dobu neurčitou s 12měsíční výpovědní lhůtou - 7 -

8 záměr pronájmu části pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. Kč/ / rok roční Kč 1170/13 Bukov , ,-- parkování, pozemek pod plechovou garáží (box č. 52) doba pronájmu a výpověd. lhůta na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu části pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 923/23 (OSOM-materiál č. 3/B3/3) Záměr pronájmu částí p. p. č. 1110/1 v k. ú. Ústí nad Labem záměr pronájmu částí pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. 1110/1 k. ú. Ústí n. L. Kč/ / rok roční Kč ,-- 890,-- zahrada doba pronájmu a výpověd. lhůta na dobu neurčitou s 12měsíční výpovědní lhůtou pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu částí pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 924/23 (OSOM-materiál č. 3/B3/4) Záměr pronájmu části p. p. č. 3418/3 a části p. p. č. 3419/3 v k. ú. Ústí nad Labem záměr pronájmu částí pozemkových parcel v majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. Kč/ / rok roční Kč doba pronájmu a výpověd. lhůta - 8 -

9 3418/3 3419/3 Ústí n. L. Ústí n. L , , , ,-- Roční né bez služeb činí: ,-- Kč výkup a prodej automobilů výkup a prodej automobilů na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu částí pozemkových parcel dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 925/23 (OSOM-materiál č. 3/B3/5) Záměr pronájmu části p. p. č. 1421/2 v k. ú. Ústí n. L. (a) n e s c h v a l u j e pro části pozemkové parcely č. 1421/2 o výměře v k. ú. Ústí n. L. v majetku města Ústí nad Labem, z celkové výměry Ústí nad Labem město, informovat o přijatém usnesení žadatele. Usnesení č. 926/23 (OSOM-materiál č. 3/B3/6) Změna NS č. 666 o pronájmu části p. p. č. 460 v k. ú. Klíše záměr změny ní smlouvy č. 666 o pronájmu části pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. Kč/ /rok roční Kč lhůtou v tom smyslu, že bude do ní smlouvy připsán další spoluce pí Miroslava Titěrová s tím, že ostatní podmínky NS zůstávají stejné, Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění oznámení o změně ní smlouvy dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. 460 Klíše , ,-- zahrada doba pronájmu a výpověd. lhůta neurčitá s 12 měsíční výpovědní - 9 -

10 Usnesení č. 927/23 (OSOM-materiál č. 3/B3/7) Změna NS č. 627 o pronájmu p. p. č. 731 v k. ú. Všebořice záměr změny ní smlouvy č. 627 o pronájmu pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. Kč/ /rok roční Kč lhůtou v tom smyslu, že bude do ní smlouvy připsán další spoluce pí Ivana Kostovičová s tím, že ostatní podmínky NS zůstávají stejné. Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění oznámení o změně ní smlouvy dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 928/23 (OSOM-materiál č. 3/B4/1) Uzavření dodatku č. 3 k NS č. 51 na pro p. p. č. 757/4 v k. ú. Ústí n. L., pí M. Laníčková uzavření dodatku č. 3 k NS č. 51 uzavřené s pí Marcelou Laníčkovou, bytem Ústí nad Labem o pro p. p. č. 757/4 o výměře 854 v k. ú. Ústí n. L. v tom smyslu, že bude připsán do NS další spoluce p. Matěj Koval, Ústí nad Labem, pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit vypracování dodatku č. 3 k NS č. 51 ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 929/23 (OSOM-materiál č. 3/B4/2) Konkrétní pro části p. p. č a části p. p. č v k. ú. Ústí n. L. pro částí pozemkových parcel v majetku města Ústí nad Labem uvedenému žadateli: 731 Všebořice , ,-- zahrada doba pronájmu a výpověd. lhůta neurčitá s 12 měsíční výpovědní

11 p. p. č k. ú. žadatel Ústí n. L. Ústí n. L. Alena Adamcová, Ústí n. L. Kč/ /rok roční Kč ,-- 220, , ,-- rozšíření zahrady rozšíření zahrady doba pronájmu a výpověd. lhůta na dobu neurčitou s 12měsíční výpovědní lhůtou na dobu neurčitou s 12měsíční výpovědní lhůtou Ústí nad Labem město, vypracovat NS ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 930/23 (OSOM-materiál č. 3/B4/3) Konkrétní pro části p. p. č. 1170/13 v k. ú. Bukov, box č. 41, Radek Šťastný pro části pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem uvedenému žadateli: p. p. č. k. ú. žadatel Kč/ / rok roční Kč doba pronájmu a výp. lhůta 1170/13 Bukov Rdek Šťastný, Ústí nad Labem , ,-- pozemek pod plechovou garáží (box č. 41) neurčitá s 3 měsíční výpovědní lhůtou Ústí nad Labem město, vypracovat NS ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 931/23 (OSOM-materiál č. 3/B4/4) Konkrétní pro části p. p. č. 1025/1 v k. ú. Bukov

12 p. p. č. Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město pro částí pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem uvedeným žadatelům: k. ú. 1025/1 Bukov žadatel Ing. Michal a Markéta Polákovi, Chlumec Kč/ /rok roční Kč , ,-- Ústí nad Labem město, vypracovat NS ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 932/23 (OSOM-materiál č. 3/D1/1) Revokace části usnesení RMO ÚL město č. 898/22 ve věci pronájmu obecního bytu č. 13, Tovární 41, Ústí n. L. (a) r e v o k u j e část usnesení RMO ÚL město č. 898/22 ze dne ve věci pronájmu obecního bytu č. 13, 1+1, Ústí n. L. paní Lucii Pekové, Ústí n. L., pí Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, informovat pí Lucii Pekovou dle přijatého usnesení. Usnesení č. 933/23 (OSOM-materiál č. 3/D1/2) Žádosti o pro obecního bytu žádost o pro obecního bytu od: 1. paní Sandry Grundzové ze dne paní Bohumily Tomáškové ze dne , 3. manželů Rubena Pashayan a Araksye Avetisyan ze dne , (b) n e s c h v a l u j e 1. pro obecního bytu paní Sandře Grundzové, Ústí n. L., 2. pro obecního bytu paní Bohumile Tomáškové, Ústí n. L., 3. pro obecního bytu manželům Rubenu Pashayan a Araksye Avetisyan, Ústí n. L., rozšíření zahrady doba pronájmu a výpověd. lhůta na dobu neurčitou s 12měsíční výpovědní lhůtou

13 pí Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, informovat žadatele dle přijatého usnesení. Usnesení č. 934/23 (OSOM-materiál č. 3/D1/3) Žádosti o prodloužení ní smlouvy žádost o prodloužení ní smlouvy od: 1. paní Vladimíry Slavík Podhorné ze dne , 2. pana Břetislava Krčka ze dne , 3. paní Hany Stejskalové ze dne , 4. pana Miroslava Gonsiora ze dne , 5. paní Mgr. Jany Havlíkové ze dne , 6. paní Štěpánky Kadlecové ze dne , 7. paní Gabriely Pařízkové ze dne , (b) s c h v a l u j e prodloužení ní smlouvy: 1. č. 2/Vy/11 na byt č. 13, paní Vladimíře Slavík Podhorné, a to o 1 rok za podmínky zvýšení nájmu na 60,- Kč/ /měsíc, 2. č. 6/Vy/12 na byt č. 2, Ústí n. L. panu Břetislavu Krčkovi, a to o 1 rok za podmínky zvýšení nájmu na 60,- Kč/ /měsíc, 3. č. 9/Vy/11 na byt č. 11, Ústí n. L. paní Haně Stejskalové, a to o 1 rok, 4. č. 3/Vy/11 na byt č. 10, Ústí n. L. panu Miroslavu Gonsiorovi, a to o 1 rok za podmínky zvýšení nájmu na 60,- Kč/ /měsíc, 5. č. 6/Vy/11 na byt č. 1, Ústí n. L. paní Mgr. Janě Havlíkové, a to o 1 rok za podmínky zvýšení nájmu na 60,- Kč/ /měsíc, 6. č. 7/Vy/09 na byt č. 3, Ústí n. L. paní Štěpánce Kadlecové a panu Zdenku Kadlecovi, a to o 1 rok za podmínky zvýšení nájmu na 60,- Kč/ /měsíc, 7. č. 7/Vy/11 na byt č. 10, Ústí n. L. paní Gabriele Pařízkové, a to o 1 rok, pí Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, informovat žadatele dle přijatého usnesení a vypracovat dodatky ních smluv dle bodu b). Usnesení č. 935/23 (OSOM-materiál č. 3/D1/4) Žádost o změnu ní smlouvy Severočeské divadlo, s. r. o. žádost ze dne od Mgr. Miloše Formáčka, jednatele Severočeského divadla s. r. o., o změnu ní smlouvy,

14 (b) s c h v a l u j e změnu smlouvy č. 9/Vy/12 ze dne o nájmu obecního bytu č. 2, Ústí n. L. v tom smyslu, že čl. II. odst. 2 se nahrazuje tímto zněním: Byt bude využíván pouze Severočeským divadlem s. r. o. a odst. 3 v čl. II se vypouští. pí Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, informovat žadatele dle přijatého usnesení a vypracovat dodatek ní smlouvy dle bodu b). Usnesení č. 936/23 (OSOM-materiál č. 3/D1/5) Žádost o povolení podnájmu obecního bytu žádost o povolení podnájmu od pana Ctirada Jirouška ze dne , (b) n e c h v a l u j e pod bytu č. 15, Ústí n. L., pí Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, informovat žadatele dle přijatého usnesení. Usnesení č. 937/23 (OSOM-materiál č. 3/D1/6) Návrh nové Směrnice zásady pro pro bytů v majetku Města Ústí n. L., ve správě MO Ústí n. L. - město důvodovou zprávu k tomuto bodu jednání, (b) s c h v a l u j e Směrnici č. I/ zásady pro pro bytů v majetku Města Ústí n. L., ve správě MO Ústí n. L. město, tato Směrnice vchází v platnost dne Usnesení č. 938/23 (OSOM-materiál č. 3/D2/1) Pro nebytového prostoru v nemovitosti Lidické nám. 2221/5, Ústí n. L. přízemí (vlevo) 1.žádosti zájemců o pro nebytového prostoru: a) pana Tomáše Koníře, Ústí n. L., b) pana Petra Klapálka, Ústí n. L.,

15 2. protokol z výběrového řízení na pro nebytového prostoru Lidické náměstí 2221/5, Ústí nad Labem, (b) r u š í výběrové řízení na pro nebytového prostoru Lidické náměstí 2221/5, Ústí nad Labem, které se konalo , pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město: 1. informovat žadatele o přijatém usnesení, 2. zajistit opětovné zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru na úřední desce. Usnesení č. 939/23 (OSOM-materiál č. 3/D3/1) Žádost o prominutí poplatku z prodlení žádost o prominutí poplatku z prodlení paní Moniky Procházkové ze dne , (b) s o u h l a s í s prominutím poplatku z prodlení ve výši ,- Kč za užívání bytu č. 9 v objektu v Ústí nad Labem, Ing. Liboru Turkovi, Ph. D., místostarostovi MO ÚL město, předložit tuto žádost o prominutí poplatku z prodlení k projednání na XIV. zasedání ZMO ÚL město, které se bude konat dne Usnesení č. 940/23 (OSOM-materiál č. 3/H/1) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu ÚL, Černá cesta p. p. č. 446 TS, knn uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na části p. p. č. 457, 459, 443 a 447 v k. ú. Předlice za em umístění stožárové trafostanice a pokládky zemního kabelového vedení NN v souvislosti se stavbou ÚL černá cesta p. p. č. 446 TS, knn, Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření umístění stožárové trafostanice a pokládky zemního kabelového NN na předmětných parcelách, čímž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu 600,-- Kč/bm + DPH s tím, že veškeré náklady uhradí žadatel,

16 Ústí nad Labem - město, informovat žadatele a zajistit vyhotovení smlouvy dle bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 941/23 (OSOM-materiál č. 3/H/2) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu Kanalizační přípojka na p. p. č. 1874/3, k. ú. Klíše uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na části p. p. č. 1514/5 v k. ú. Klíše za em umístění kanalizační přípojky pro stavbu Kanalizační přípojka p. p. č. 1874/3, k. ú. Klíše. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření umístění kanalizační přípojky na předmětné parcele, čímž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu 200,-- Kč/bm + DPH s tím, že veškeré náklady uhradí žadatel, Ústí nad Labem - město, informovat žadatele a zajistit vyhotovení smlouvy dle bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 942/23 (OSOM-materiál č. 3/H/3) Smlouva o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy na části p. p. č. 947/1 v k. ú. Ústí n. L. pro vlastníky p. p. č. 902/1 v k. ú. Ústí n. L. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva jízdy a chůze na části p. p. č. 947/1 v k. ú. Ústí n. L. pro vlastníky p. p. č. 902/1 v k. ú. Ústí n. L., smlouva o věcném břemeni bude uzavřena dle geometrického zaměření rozsahu věcného břemene za jednorázovou úhradu určenou znaleckým posudkem + DPH s tím, že náklady hradí žadatel, Ústí nad Labem - město, informovat žadatele a zajistit vyhotovení smlouvy dle bodu (a) tohoto usnesení

17 Usnesení č. 943/23 (Starosta, tajemnice, další a různé-materiál č. 5/1) Informace o vyřizování agendy stížností občanů v roce 2012 informaci o vyřizování agendy stížností občanů, vyřizovaných Úřadem městského obvodu Ústí nad Labem město v roce 2012, Mgr. Janu Tvrdíkovi, starostovi MO Ústí nad Labem město, předložit tento materiál na XIV. zasedání ZMO Ústí nad Labem město, které se bude konat dne 16. dubna informace dle důvodové zprávy, Usnesení č. 944/23 (Starosta, tajemnice, další a různé-materiál č. 5/2) Ztráty a nálezy (b) s c h v a l u j e navržený postup s nalezenými věcmi, které v zákonem stanové lhůtě nebyly vyzvednuty vlastníky a staly se tak majetkem obce, Mgr. Darině Kaliničové, tajemnici ÚMO ÚL město, zabezpečit dodržování schváleného postupu. Usnesení č. 945/23 (Starosta, tajemnice, další a různé-materiál č. 5/3) Odkoupení mobilního telefonu žádost p. Michala Rožce ze dne o odkoupení mobilního telefonu Samsung, který mu byl přidělen k výkonu funkce místostarosty MO ÚL město, (b) s c h v a l u j e prodej mobilního telefonu Samsung Galaxy s III dle žádosti p. M. Rožce za cenu 7 000,- Kč, Mgr. Darině Kaliničové, tajemnici ÚMO ÚL město, zajistit realizaci tohoto usnesení

18 Usnesení č. 946/23 (Starosta, tajemnice, další a různé-materiál č. 5/4) Den vědy a umění PF UJEP informaci o konání akce Den vědy a umění PF UJEP dne v Ústí nad Labem, (b) s c h v a l u j e uzavření smlouvy o zprostředkování a zajištění prostoru k provozování kulturní akce s UJEP, PF, zast. doc. PaedDr. P. Doulíkem, Ph. D., děkanem PF UJEP, (c) p o v ě ř u j e Mgr. J. Tvrdíka, starostu MO ÚL město, k jednání ve věci zajištění záboru prostor Atria před budovou ÚMO ÚL město a ostatních závazků dle výše uvedené smlouvy. V Ústí nad Labem. Mgr. Jan TVRDÍK starosta městského obvodu Ústí nad Labem - město. Ing. Libor TUREK, Ph. D. místostarosta městského obvodu Ústí nad Labem město

Příloha k zápisu z 33. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 19. března 2014 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 33. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 19. března 2014 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL NOZ z 33. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006 U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009

U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009 U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL AK z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad

Více

Příloha k zápisu z XVIII. zasedání ZMO ÚL město dne 18. února 2014 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z XVIII. zasedání ZMO ÚL město dne 18. února 2014 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 18. 2. 2014 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

zápis z 16. zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město ze dne 20. 9. 2006.

zápis z 16. zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město ze dne 20. 9. 2006. Použité zkratky: U S N E S E N Í z XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město OSOM ÚMO ÚL město Ústí nad Labem

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 105/04 Oprava usnesení č. 96/04 ze schůze RMO ze dne 17.6.2004 s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 105/04 Oprava usnesení č. 96/04 ze schůze RMO ze dne 17.6.2004 s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 18.8. 2004 od 9.00 do 13.15 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 105/04 Oprava usnesení

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího Odboru správy majetku ÚMO j m e n u j e p. Tomáše Jurka

U S N E S E N Í Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího Odboru správy majetku ÚMO j m e n u j e p. Tomáše Jurka U S N E S E N Í z 10. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa, která se konala 3.9.2003 od 9.00 do 12.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015 Projednané návrhy: 01S1 Pacht nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem

Více

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 Usnesení č. 269/14/21 RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy se stávající nájemnicí bytu č. 6, ul. Moskevská 115, na dobu určitou do 31.

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 30. května 2007, v 16. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část Město Hranice ZÁSADY postupu při úkonech obce v souvislosti s převodem nemovitých věcí schválené Zastupitelstvem města dne 24.4.2015 pod usnesením č. ZM 13/05/2015 HLAVA PRVNÍ Čl. I. Obecná část 1 Seznam

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 25.5.2011

Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 25.5.2011 Přehled usnesení 15. RMČ R-244 Schválení podpisu smlouvy o dílo Oprava komunikací v majetku MČ Praha 15 uzavřené mezi MČ Praha 15 a firmou ASKO spol. s r. o., Cerhýnská 430, 190 16 Praha 9, v celkové ceně

Více

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 18. zasedání zastupitelstva

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Zápis jednání. 6,0,0/6 části pozemku parc.č. 337/1, vše v obci Praha,

Zápis jednání. 6,0,0/6 části pozemku parc.č. 337/1, vše v obci Praha, Zápis jednání Rada městské části 62. jednání Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Jiří Horáček, Karel Kubíček, Rudolf Vecka tajemnice ing.

Více

Program: 1. Majetkové záležitosti Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová

Program: 1. Majetkové záležitosti Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 89. jednání Rady města

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Program 56. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 56. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 56. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 14.1. 2013 v 19,00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Zbyněk Parma Jaroslav Kučera Omluveni

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 22.1.2015

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 22.1.2015 - 42 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 22.1.2015 Přítomno: 7 členů rady Program: 1. Kontrola usnesení - spolupráce s JUDr. Plavcem - usnesení č. 49/2014 ze dne 17.12.2014 postup

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Kontrolní výbor 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení

Kontrolní výbor 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení Kontrolní výbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 19. 12. 2011 Bod pořadu jednání: 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Č.j.:OZ 35-1/2014 Ověřovatelé zápisu: Jana Starinská, Václav Chval Zápis provedl: Veronika Houdková Přítomni: Jan Michal, Petr Havel, Václav

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem P o ř a d j e d n á n í 15. zasedání Rady města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 10. 6. 2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Rady

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 16.7.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 16.7.2015 Číslo jednání: JedNR3-18/2015 Datum jednání: 16.07.2015 Program (USN-R3-430/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program (499/NR3/2015) 4. Návrh: Prodloužení nájemní smlouvy na byt

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

U S N E S E N Í. ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 20. 4. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

U S N E S E N Í. ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 20. 4. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Město D ě č í n U S N E S E N Í ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 20. 4. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Usnesení č. ZM 06 04 01 01 Zastupitelstvo města v o l í návrhovou

Více

Příloha USNESENÍ. z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001.

Příloha USNESENÍ. z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001. Příloha USNESENÍ z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001. Pořad jednání: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Rozpočtová opatření

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 čís. 0066/ZMOb-Sle/1418/5-0106/ZMOb-Sle/1418/5 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více