Příloha k zápisu ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 19. července 2012 U S N E S E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha k zápisu ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 19. července 2012 U S N E S E N Í"

Transkript

1 U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad městského obvodu Ústí nad Labem město Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem město Nájemní smlouva Výběrové řízení Usnesení č. 690/17 (návrh programu) Schválení programu jednání 17. schůze RMO ÚL město s c h v a l u j e program jednání 17. schůze RMO ÚL město, včetně doplnění a změn, tj. zařazení bodů č. 3/B3/13a 3/D1/3 do programu. Usnesení č. 691/17 (materiál č. 1/1) Kontrola usnesení: Kontrola plnění usnesení, která byla přijata na 15. schůzi RMO Ústí nad Labem - město a kontrola plnění rozpracovaných usnesení ze starších schůzí RMO Ústí nad Labem - město informaci o plnění usnesení přijatých na 15. schůzi RMO Ústí nad Labem město a informaci o plnění rozpracovaných usnesení ze starších schůzí RMO Ústí nad Labem město, Mgr. D. Kaliničové, tajemnici ÚMO Ústí nad Labem město, informovat Radu MO Ústí nad Labem město na její nejbližší schůzi o vývoji v plnění rozpracovaných usnesení Usnesení č. 692/17 (EO-materiál č. 2/1) Žádost o finanční příspěvek dle důvodové zprávy - 1 -

2 předložený materiál (b) n e s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku pro Elixír, o. s., (c) u k l á d á Bc. Evě Zelenkové, vedoucí ekonomického odboru ÚMO ÚL město vyrozumět žadatele o tomto usnesení. Usnesení č. 693/17 (EO-materiál č. 2/2) Informace o čerpání rozpočtu a plnění plánu VHČ MO ÚL město k předložený materiál dle důvodové zprávy o čerpání rozpočtu a plnění plánu VHČ MO ÚL město k , Ing. Turkovi, Ph. D., místostarostovi MO Ústí nad Labem město, předložit tento materiál doplněný o čerpání k na XI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město, které se bude konat dne Usnesení č. 694/17 (EO-materiál č. 2/3) Informace o stavu pohledávek MO Ústí nad Labem město k předložený materiál dle důvodové zprávy o stavu pohledávek MO Ústí nad Labem město k , Ing. Liboru Turkovi Ph. D., místostarostovi MO Ústí nad Labem město, předložit přehled pohledávek k doplněný o stav k na XI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město, které se bude konat dne Usnesení č. 695/17 (OSOM-materiál č. 3/B1/1) Záměr prodeje p. p. č. 1261/42 v k. ú. Bukov (a) s o u h l a s í se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku města Ústí nad Labem: - 2 -

3 p. p. č. k. ú. 1261/42 Bukov ,-- nabídková druh cena / pozemku pozemek pod garáží zastavěná plocha a nádvoří Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 696/17 (OSOM-materiál č. 3/B1/2) Záměr prodeje p. p. č. 1261/21 v k. ú. Bukov (a) s o u h l a s í se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. 1261/21 Bukov ,-- nabídková druh cena / pozemku pozemek pod garáží zastavěná plocha a nádvoří Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 697/17 (OSOM-materiál č. 3/B1/3) Záměr prodeje části p. p. č. 1130, p. p. č a p. p. č a p. p. č v k. ú. Bukov (a) s o u h l a s í se záměrem prodeje části pozemkové parcely a pozemkových parcel z majetku města Ústí nad Labem: - 3 -

4 p. p. č. k. ú. nabídková druh cena / pozemku 1130 Bukov 257 cca ,-- zahrada zastavěná plocha 1132 Bukov ,-- zahrada zahrada 1317 Bukov ,-- přístup k nemovitostem a parkoviště ostatní plocha 1136 Bukov ,-- zahrada zahrada - na části p. p. č v k. ú. Bukov se nachází záplavové území Q 100 Klíšského potoka. - v případě, že se na prodávaných pozemcích nachází zařízení veřejného osvětlení, bude při prodeji zřízeno věcné břemeno, - využití pozemku 1317 a 1130 musí být v souladu s platným územním plánem města Ústí nad Labem, - na p. p. č bude zřízeno věcné břemeno práva a chůze jízdy na p. p. č a 1138 v k. ú. Bukov, Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkových parcel dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 698/17 (OSOM-materiál č. 3/B1/4) Záměr prodeje p. p. č. 1055/1 v k. ú. Bukov, žádost o slevu žádost o snížení kupní ceny za prodej p. p. č. 1055/1 v k. ú. Bukov ze dne , (b) t r v á na usnesení č. 608/15 z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 9. května 2012, (c) u k l á d á Ústí nad Labem město, informovat o přijatém usnesení žadatele, - 4 -

5 Usnesení č. 699/17 (OSOM-materiál č. 3/B1/5) Záměr prodeje p. p. č. 3800, 5307/46, 5307/38 a 3799/4, vše v k. ú. Ústí n. L. (a) s o u h l a s í se záměrem prodeje pozemkové parcely a části pozemkové parcely z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. nabídková druh cena / pozemku 3800 Ústí n. L ,-- scelení pozemků ostatní plocha 5307/46 Ústí n. L. 273 cca ,-- scelení pozemků ostatní plocha za níže uvedených smluvních podmínek: - součástí prodeje nebude část p. p. č. 5307/46 v k. ú. Ústí n. L., na které se nachází stavba místní komunikace a přilehlých chodníků, - využití pozemků musí být v souladu s platným územním plánem města Ústí n. L., upozornění: - p. p. č a 5307/46 v k. ú. Ústí n. L. se nacházejí v území zvláštní povodně pod vodním dílem a ve vnější zóně havarijního plánování Spolchemie, - části p. p. č a 5307/46 v k. ú. Ústí nad Labem se nacházejí v aktivní záplavové zóně řeky Bíliny, - na částech p. p. č a 5307/46 v k. ú. Ústí n. L. je dle územního plánu Ústí nad Labem vymezeno ochranné pásmo železnice, (b) n e s o u h l a s í s prodejem pozemkové parcely č. 5307/38 a 3799/4 v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí nad Labem, (c) u k l á d á Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely a části pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce a informovat o přijatém usnesení žadatele. Usnesení č. 700/17 (OSOM-materiál č. 3/B1/6) Záměr prodeje části p. p. č v k. ú. Ústí n. L

6 druh (a) s o u h l a s í se záměrem prodeje části pozemkové parcely z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. nabídková cena / pozemku 3990 Ústí n. L cca ,-- pozemek pod garáží ostatní plocha za níže uvedených smluvních podmínek: - využití pozemku musí být v souladu s platným územním plánem města Ústí n. L., Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 701/17 (OSOM-materiál č. 3/B1/7) Záměr prodeje p. p. č. 1110/6 v k. ú. Ústí n. L. (a) s o u h l a s í se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. nabídková druh cena / pozemku 1110/6 Ústí n. L ,-- pozemek pod garáží zastavěná plocha a nádvoří za níže uvedených smluvních podmínek: - v případě, že se na prodávaném pozemku nachází zařízení veřejného osvětlení, bude při prodeji zřízeno věcné břemeno, Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce

7 Usnesení č. 702/17 (OSOM-materiál č. 3/B1/8) Záměr prodeje části p. p. č. 4921/13 v k. ú. Ústí n. L. (a) s o u h l a s í se záměrem prodeje části pozemkové parcely z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. nabídková druh cena / pozemku 4921/13 Ústí n. L cca ,-- údržba a užívání ostatní plocha za níže uvedených smluvních podmínek: - využití pozemku musí být v souladu s platným územním plánem města Ústí n. L., Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 703/17 (OSOM-materiál č. 3/B1/9) Záměr prodeje p. p. č. 1094/8 a části p. p. č. 1094/2 v k. ú. Klíše (a) s o u h l a s í se záměrem prodeje pozemkové parcely a části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. p. p. č. k. ú. nabídková druh cena pozemku / 1094/8 Klíše , /2 Klíše 588 cca ,-- manipulační plocha, přístupová a příjezdová cesta manipulační plocha, přístupová a příjezdová cesta ostatní plocha ostatní plocha - 7 -

8 Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely a části pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 704/17 (OSOM-materiál č. 3/B1/10) Záměr prodeje p. p. č. 1081/2 v k. ú. Klíše (a) s o u h l a s í se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. k. ú. nabídková p. p. č. cena / 1081/2 Klíše ,-- manipulační plocha, přístupová a příjezdová cesta druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 705/17 (OSOM-materiál č. 3/B2/1) Konkrétní prodej p. p. č. 1883/2 v k. ú. Ústí n. L., Společenství Ve Smyčce 2149, 2150 (a) s o u h l a s í s prodejem pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli: p. p. č. k. ú. kupující Cena / cena druh pozemku 1883/2 Ústí n. L. Společenství Ve Smyčce 2149, 2150 Ve Smyčce 2150/11 Ústí n. L., IČ , ,-- obslužný pozemek, údržba a užívání ostatní plocha za níže uvedených smluvních podmínek: - 8 -

9 - využití pozemku musí být v souladu s platným územním plánem města Ústí nad Labem, p. Michalu Rožcovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XI. zasedání ZMO ÚL - město dne 18. září Usnesení č. 706/17 (OSOM-materiál č. 3/B2/2) Konkrétní prodej p. p. č. 1108/16 v k. ú. Ústí n. L, Miloš Kajzr (a) s o u h l a s í s prodejem pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli: p. p. č. k. ú. kupující Cena / cena druh pozemku 1108/16 Ústí n. L. Miloš Kajzr, Ústí n. L , ,-- pozemek pod garáží zahrada p. Michalu Rožcovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XI. zasedání ZMO ÚL - město dne 18. září Usnesení č. 707/17 (OSOM-materiál č. 3/B2/3) Konkrétní prodej části p. p. č. 1498/1 dle GP č. 1498/6 v k. ú. Klíše, manželé Libišovi (a) s o u h l a s í s prodejem části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedeným žadatelům: p. p. č. k. ú. kupující Cena druh / cena pozemku 1498/1 Klíše Václav a , ,-- zahrada ostatní dle GP Květoslava plocha 1498/6 Libišovi, Ústí n. L

10 p. Michalu Rožcovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XI. zasedání ZMO ÚL - město dne 18. září Usnesení č. 708/17 (OSOM-materiál č. 3/B2/4) Konkrétní prodej p. p. č. 161 v k. ú. Skorotice u Ústí n. L., Bohumil Dvořák (a) s o u h l a s í s prodejem pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli: p. p. č. k. ú. kupující 161 Skorotice u Ústí n. L. Bohumil Dvořák, Ústí n. L. Cena / cena , ,-- rozšíření zahrady druh pozemku ostatní plocha p. Michalu Rožcovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XI. zasedání ZMO ÚL - město dne 18. září Usnesení č. 709/17 (OSOM-materiál č. 3/B3/1) Změna NS č o pronájmu části p. p. č. 963/1 v k. ú. Ústí n. L. záměr změny ní smlouvy č o pronájmu části pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. 963/1 k. ú. Ústí n. L. / /rok ,-- 720,-- v tom smyslu, že se mění a výše ného, pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění oznámení o změně ní smlouvy dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. rozšíření zahrady doba pronájmu a výpověd. lhůta doba neurčitá s 12měsíční výpovědní lhůtou

11 záměr pronájmu části p. p. č. k. ú. 944 Usnesení č. 710/17 (OSOM-materiál č. 3/B3/2) Záměr pronájmu části p. p. č. 944 v k. ú. Ústí n. L. pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 711/17 (OSOM-materiál č. 3/B3/3) Změna NS č o pronájmu části p p. č. 1017/1 v k. ú. Ústí n. L. záměr změny ní smlouvy č o pronájmu části pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. 1017/1 Ústí n. L. k. ú. Ústí n. L. / /rok v tom smyslu, že se mění poloha pozemku, ,-- 780,-- / /rok pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění oznámení o změně ní smlouvy dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. udržování zeleně , ,-- zahrada Usnesení č. 712/17 (OSOM-materiál č. 3/B3/4) Změna NS č. 431 o pronájmu části p. p. č. 956/1 v k. ú. Ústí n. L. doba pronájmu a výpověd. lhůta na dobu neurčitou s 12měsíční výpovědní lhůtou doba pronájmu a výpověd. lhůta doba neurčitá s 12měsíční výpovědní lhůtou

12 záměr změny ní smlouvy č. 431 o pronájmu části pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. 956/1 k. ú. Ústí n. L. v tom smyslu, že se mění a výše ného pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění oznámení o změně ní smlouvy dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 713/17 (OSOM-materiál č. 3/B3/5) Záměr pronájmu části p. p. č v k. ú. Ústí n. L. a revokace usnesení RMO ÚL město č. 357/9 z 9. RMO ÚL město ze dne 12. října 2011 a usnesení č. 489/12 ze dne 18. ledna 2012 ve věci pronájmu části p. p. č v k. ú. Ústí n. L., Eisbal-Kamenictví, s. r. o. (a) r e v o k u j e usnesení č. 357/9 z 9. schůze RMO ÚL město ze dne 12. října 2011 a č. 489/12 z 12. schůze RMO ÚL mšsto ze dne 18. ledna 2012 ve věci pronájmu části p. p. č v k. ú. Ústí n. L., Eisbal-Kamenictví s. r. o., (b) s c h v a l u j e záměr pronájmu části p. p. č. k. ú. / /rok pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: (c) u k l á d á Ústí nad Labem město, informovat o přijatém usnesení žadatele a zajistit zveřejnění záměru pronájmu pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce , ,-- zahrady / /rok Usnesení č. 714/17 (OSOM-materiál č. 3/B3/6) Záměr pronájmu části p. p. č. 852/1 v k. ú. Ústí n. L. doba pronájmu a výpověd. lhůta doba neurčitá s 12měsíční výpovědní lhůtou 3497 Ústí n. L , ,-- zahrada doba pronájmu a výpověd. lhůta na dobu neurčitou s 12měsíční výpovědní lhůtou

13 záměr pronájmu části p. p. č. k. ú. pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: / /rok pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu části pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 715/17 (OSOM-materiál č. 3/B3/7) Záměr pronájmu části p. p. č. 1170/13 box č. 57 v k. ú. Bukov záměr pronájmu části pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu části pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 716/17 (OSOM-materiál č. 3/B3/8) Záměr pronájmu části p.p. č. 1170/13 box č. 8 v k. ú. Bukov záměr pronájmu části pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: doba pronájmu a výpověd. lhůta na dobu neurčitou s 12měsíční Ústí n. údržba 852/ , ,-- L. zeleně výpovědní lhůtou využití pozemku musí být v souladu s platným Územním plánem města Ústí nad Labem, p. p. č. k. ú. / /rok 1170/13 Bukov , ,-- pozemek pod plechovou garáží (box č. 57) doba pronájmu a výpověd. lhůta na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou

14 p. p. č. k. ú. / /rok 1170/13 Bukov , ,-- pozemek pod plechovou garáží (box č. 8) doba pronájmu a výpověd. lhůta na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu části pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 717/17 (OSOM-materiál č. 3/B3/9) Záměr pronájmu části p. p. č. 459/1 v k. ú. Klíše záměr pronájmu části pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. / /rok Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu části pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 718/17 (OSOM-materiál č. 3/B3/10) Záměr pronájmu části p. p. č. 898/27 v k. ú. Všebořice záměr pronájmu části pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: lhůtou na předmětném pozemku se nachází zařízení veřejného osvětlení, které musí být nepřetržitě přístupné pro údržbu, 459/1 Klíše ,-- zahrada p. p. č. k. ú. / /rok 898/27 Všebořice ,-- zahrada doba pronájmu a výpověd. lhůta neurčitá s 12 měsíční výpovědní lhůtou doba pronájmu a výpověd. lhůta neurčitá s 12 měsíční výpovědní

15 upozornění: na předmětné parcele se nachází vedení elektrizační soustavy se svým ochranným pásmem, Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu části pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. záměr pronájmu části p. p. č. k. ú. Usnesení č. 719/17 (OSOM-materiál č. 3/B3/11) Záměr pronámu části p. p. č. 3512/1 v k. ú. Ústí n. L. pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: / /rok pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. 3512/1 Ústí n. L , ,-- zahrada Usnesení č. 720/17 (OSOM-materiál č. 3/B3/12) Záměr výpůjčky p. p. č. 1807, 1906, 1927 v k. ú. Tuchomyšl záměr výpůjčky pozemkových parcel v majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú Tuchomyšl Tuchomyšl Tuchomyšl Realizace stavby Komplexní revitalizace území dotčného těžbou PKÚ, s. p. Jezero Chabařovice Realizace stavby Komplexní revitalizace území dotčného těžbou PKÚ, s. p. Jezero Chabařovice Realizace stavby Komplexní revitalizace území dotčného těžbou PKÚ, s. p. Jezero Chabařovice doba pronájmu a výpověd. lhůta na dobu neurčitou s 12měsíční výpovědní lhůtou doba výpůjčky do do do

16 pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město zajistit zveřejnění výpůjčky dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 721/17 (OSOM-materiál č. 3/B3/13-na stůl) Změna ní smlouvy č. 886 o pronájmu p. p. č. 3418/3 a p. p. č. 3419/3 v k. ú. Ústí n. L., Autogarant, s. r. o. žádost p. Milana Jelínka, jednatele firmy Autogarant Ústí, s. r. o. ze dne 18. července 2012 o snížení ného a splátkový kalendář, (b) n e s o u h l a s í se snížením ného dle žádosti p. Milana Jelínka, jednatele firmy Autogarant Ústí s. r. o., (c) s c h v a l u je firmě Autogarant Ústí, s. r. o. splátkový kalendář na úhradu ného z pozemku v 10 měsíčních splátkách po 7.309,--, počínaje dne , (d) u k l á d á pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, informovat žadatele a ekonomický odbor ÚMO ÚL - město dle tohoto usnesení. Usnesení č. 722/17 (OSOM-materiál č. 3/B4/1) Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce části p. p. č. 1849/1 v k. ú. Bukov Český hydrometeorologický ústav uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené s Českým hydrometeorologickým ústavem, pobočkou Ústí nad Labem, zast. ředitelem pobočky RNDr. Liborem Hejkrlíkem, CSc. na část p. p. č. 1849/1 o výměře 2 z celkové výměry 2193 v k. ú. Bukov v tom smyslu, že se mění ze 2 na 4 a ostatní podmínky výpůjčky zůstávají stejné, pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit vypracování dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení

17 Usnesení č. 723/17 (OSOM-materiál č. 3/B4/2) Uzavření dodatku č. 4 k NS č na pro p. p. č. 743/2 v k. ú. Ústí n. L. GTS Czech, s. r. o. - uzavření dodatku č. 4 k ní smlouvě č o pronájmu p. p. č. 743/2 v k. ú. Ústí n. L. o výměře 176 v k. ú. Ústí n. L. uzavřené s firmou GTS Czech s. r. o., zast. Ing. Janem Čornejem,Praha 3 Žižkov v tom smyslu, že se mění výše ného na 150,-- / /rok a doba pronájmu na dobu určitou do , pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit vypracování dodatku č. 4 k NS č ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 724/17 (OSOM-materiál č. 3/B4/3) Konkrétní pro části p. p. č. 1170/13 v k. ú. Bukov (box č. 17) Blanka Výravová TELKOMPROJEKT pro části pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem uvedenému žadateli: p. p. č. k. ú. žadatel / / rok doba pronájmu a výp. lhůta 1170/13 Bukov Blanka Výravová, - TELKOMPROJEKT, bytem Ústí nad Labem , ,-- pozemek pod plechovou garáží (box č. 17) neurčitá s 3 měsíční výpovědní lhůtou Ústí nad Labem město, vypracovat NS ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení

18 Usnesení č. 725/17 (OSOM-materiál č. 3/B4/4) Konkrétní pro části p. p. č. 1170/13 v k. ú. Bukov (box č. 71) - Miroslav Chmelař pro části pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem uvedenému žadateli: p. p. č. k. ú. žadatel / / rok doba pronájmu a výp. lhůta 1170/13 Bukov Miroslav Chmelař, Ústí nad Labem , ,-- pozemek pod plechovou garáží (box č. 71) neurčitá s 3 měsíční výpovědní lhůtou Ústí nad Labem město, vypracovat NS ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 726/17 (OSOM-materiál č. 3/B4/5) Konkrétní pro části p. p. č. 1170/13 v k. ú. Bukov (box č. 36) - Jaroslav Rizman pro části pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem uvedenému žadateli: p. p. č. k. ú. žadatel / / rok doba pronájmu a výp. lhůta 1170/13 Bukov Jaroslav Rizman, bytem Ústí nad Labem , ,-- pozemek pod plechovou garáží (box č. 36) neurčitá s 3 měsíční výpovědní lhůtou

19 Ústí nad Labem město, vypracovat NS ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 727/17 (OSOM-materiál č. 3/B4/6) Uzavření dodatku č. 3 k NS č. 269 na pro části 758 v k. ú. Ústí n. L. - Erika Hlavatá uzavření dodatku č. 3 k NS č. 269 uzavřené s pí Mgr. Erikou Hlavatou, bytem Ústí nad Labem na pro části p. p. č. 758 o výměře 1200 z celkové výměry 2723 v k. ú. Ústí n. L. v tom smyslu, že bude připsán spoluce pí MUDr. Natalia Elinova, bytem Ústí nad Labem, pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit vypracování dodatku č. 3 k NS č. 269 ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 728/17 (OSOM-materiál č. 3/B4/7) Konkrétní pro části p. p. č. 1593/5 v k. ú. Klíše Zdeněk Nebeský pro části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli: p. p. č. k. ú. žadatel 1593/5 Klíše Zdeněk Nebeský, Ústí n. L. / / rok ,-- 450,-- zahrada doba pronájmu a výp. lhůta neurčitá s 12 měsíční výpovědní lhůtou pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, vypracovat ní smlouvu ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení

20 Usnesení č. 729/17 (OSOM-materiál č. 3/B4/8) Konkrétní pro části p. p. č. 1170/13 v k. ú. Bukov (box č. 59) Veronika Dembická pro části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli: p. p. č. k. ú. žadatel 1170/13 Bukov Veronika Dembická, Ústí n. L. / / rok , ,-- pozemek pod plechovou garáží (box č. 59) doba pronájmu a výp. lhůta neurčitá s 3 měsíční výpovědní lhůtou pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, vypracovat ní smlouvu ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 730/17 (OSOM-materiál č. 3/B4/9) Konkrétní pro p. p. č. 459/4 v k. ú. Klíše Erika Sárköziová pro pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli: p. p. č. k. ú. žadatel 459/4 Klíše Erika Sárköziová, Ústí n. L. / / rok , ,-- zahrada doba pronájmu a výp. lhůta neurčitá s 12 měsíční výpovědní lhůtou pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, vypracovat ní smlouvu ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení

21 Usnesení č. 731/17 (OSOM-materiál č. 3/B4/10) Konkrétní pro části p. p. č. 457/1 v k. ú. Klíše Richard Altmann, Iveta Málková pro části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedeným žadatelům: p. p. č. k. ú. žadatel 457/1 Klíše Richard Altmann, Iveta Málková, Ústí n. L. / / rok , ,-- zahrada doba pronájmu a výp. lhůta neurčitá s 12 měsíční výpovědní lhůtou pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, vypracovat ní smlouvu ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 732/17 (OSOM-materiál č. 3/C/1) Revokace usnesení RMO ÚL město č. 571/14 ze dne 21. března 2012 ve věci prodeje části p. p. č. 3843/1 dle GP č. 3843/6 v k. ú. Ústí n. L. (a) r e v o k u j e usnesení č. 571/14 ze 14. schůze RMO ÚL - město konané dne 21. března 2012 ve věci prodeje části p. p. č. 3843/1 dle GP č. 3843/6 v k. ú. Ústí n. L. Taťáně Kučerové, Ústí nad Labem, p. Michalu Rožcovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XI. zasedání ZMO ÚL - město dne 18. září 2012 ve věci revokace usnesení č. 11 z IX. zasedání ZMO ÚL - město konaného dne 17. dubna Usnesení č. 733/17 (OSOM-materiál č. 3/C/2) Revokace usnesení RMO ÚL město č. 572/14 ze dne 21. března 2012 ve věci prodeje části p. p. č. 3843/1 dle GP č. 3843/7 v k. ú. Ústí n. L

22 (a) r e v o k u j e usnesení č. 572/14 ze 14. schůze RMO ÚL - město konané dne 21. března 2012 ve věci prodeje části p. p. č.3843/1 dle GP č. 3843/7 v k. ú. Ústí n. L. Jiřímu Hromádkovi, Ústí nad Labem, p. Michalu Rožcovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XI. zasedání ZMO ÚL - město dne 18. září 2012 ve věci revokace usnesení č. 12 z IX. zasedání ZMO ÚL - město konaného dne 17. dubna Usnesení č. 734/17 (OSOM-materiál č. 3/C/3) Revokace usnesení RMO ÚL město č. 621/15 ze dne 9. května 2012 ve věci prodeje p. p. č. 1601/5 v k. ú. Klíše Hana Chromá dopis paní Hany Chromé, bytem Ústí nad Labem, doručený na ÚMO ÚL město dne , (b) r e v o k u j e usnesení č. 621/15 z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. město konané dne 9. května 2012 ve věci prodeje p. p. č. 1601/5 v k. ú. Klíše pí Haně Chromé, (c) s o u h l a s í se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. p. p. č. k. ú. nabídková cena / 1601/5 Klíše ,-- pozemek pod stávající garáží druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří (d) u k l á d á Ústí nad Labem město, informovat o přijatém usnesení žadatele a zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (c) tohoto usnesení na úřední desce

23 Usnesení č. 735/17 (OSOM-materiál č. 3/C/4) Revokace usnesení RMO ÚL město č. 622/15 ze dne 9. května 2012 ve věci prodeje p. p. č. 1601/6 v k. ú. Klíše Josef Leskota dopis pana Josefa Leskoty, bytem Ústí nad Labem, doručený na ÚMO ÚL město dne , (b) r e v o k u j e usnesení č. 622/15 z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. město konané dne 9. května 2012 ve věci prodeje p. p. č. 1601/6 v k. ú. Klíše panu Josefu Leskotovi, (c) s o u h l a s í se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. p. p. č. k. ú. nabídková cena / 1601/6 Klíše ,-- pozemek pod stávající garáží druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří (d) u k l á d á Ústí nad Labem město, informovat o přijatém usnesení žadatele a zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (c) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 736/17 (OSOM-materiál č. 3/C/5) Revokace usnesení RMO ÚL město č. 623/15 ze dne 9. května 2012 ve věci prodeje p. p. č. 1601/7 v k. ú. Klíše manželé Konopáskovi dopis manželů Miroslava a Ireny Konopáskových, bytem Ústí nad Labem, doručený na ÚMO ÚL město dne , (b) r e v o k u j e usnesení č. 623/15 z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. město konané dne 9. května 2012 ve věci prodeje p. p. č. 1601/7 v k. ú. Klíše manželům Konopáskovým, (c) s o u h l a s í se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L

24 p. p. č. k. ú. nabídková cena / 1601/7 Klíše ,-- pozemek pod stávající garáží druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří (d) u k l á d á Ústí nad Labem město, informovat o přijatém usnesení žadatele a zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (c) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 737/17 (OSOM-materiál č. 3/C/6) Revokace usnesení RMO ÚL město č. 648/15 ze dne 9. května 2012 ve věci pronájmu části p. p. č. 443/1 v k. ú. Ústí n. L. billboard, Darothore, a. s. firmy Darothore, a. s., sídlem Praha 10, doručený na ÚMO ÚL město dne , (b) r e v o k u j e usnesení č. 648/15 z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. město konané dne 9. května 2012 ve věci pronájmu části p. p. č. 443/1 v k. ú. Ústí n. L. billboard, (c) u k l á d á Ústí nad Labem město, informovat o přijatém usnesení žadatele. Usnesení č. 738/17 (OSOM-materiál č. 3/D1/1) Žádost o pro obecního bytu žádost o pro obecního bytu od paní Aleny Štraubové ze dne , (b) s c h v a l u j e pro obecního bytu č. 20, 1+2, Ústí n. L. paní Aleně Štraubové, Ústí n. L., a to na dobu určitou na 1 rok, s měsíčním ným 35,- / za podmínky vrácení bytu č. 6, Ústí n. L. zpět pronajímateli,

25 (c) u k l á d á pí Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, informovat žadatele dle přijatého usnesení a vypracovat ní smlouvu dle bodu b). Usnesení č. 739/17 (OSOM-materiál č. 3/D1/2) Žádosti o prodloužení ní smlouvy žádost o prodloužení ní smlouvy od: 1. paní Ivany Bernatíkové ze dne , 2. pana Ladislava Pucáka ze dne , 3. manželů Aršaka a Džulety Matevosjan ze dne , 4. pana Josefa Petišky ze dne , 5. pana Matěje Sahuly ze dne , (b) s c h v a l u j e prodloužení ní smlouvy: 1. č. 14/Vy/11 na byt č. 6, Ústí n. L. paní Ivaně Bernatíkové, a to o 6 měsíců, 2. č. 11/Vy/07 na byt č. 7, Ústí n. L. panu Ladislavu Pucákovi, a to o 1 rok, 3. č. 22/Vy/08 na byt č. 10, Ústí n. L. manželům Aršaku a Džuletě Matevosjan, a to o 1 rok, 4. č. 7/Vy/08 na byt č. 2, Ústí n. L. panu Josefu Petiškovi, a to o 1 rok, 5. č. 10/Vy/11 na byt č. 13, Ústí n. L. panu Matěji Sahulovi, a to o 1 rok, (c) u k l á d á pí Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město: 1. informovat žadatele dle přijatého usnesení 2. vypracovat dodatky ních smluv dle bodu b). Usnesení č. 740/17 (OSOM-materiál č. 3/D1/3) Žádost o pro obecního bytu žádost o pro obecního bytu od pana Josefa Bouši ze dne , (b) s c h v a l u j e pro obecního bytu č. 6, 0+1, Ústí n. L. panu Josefu Boušovi, Ústí n. L., a to na dobu určitou na 1 rok, s měsíčním ným 35,- /,

26 (c) u k l á d á pí Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, informovat žadatele dle přijatého usnesení a vypracovat ní smlouvu dle bodu b). Usnesení č. 741/17 (OSOM-materiál č. 3/D3/1) Žádost o prominutí penále - Jana Weberová žádost o prominutí poplatku z prodlení od paní Jany Weberové ze dne , (b) s c h v a l u j e prominutí poplatku z prodlení ve výši 3 864,- za období od 10/2010 do 6/2012 za byt č. 7, Ústí n. L. paní Janě Weberové, (c) u k l á d á pí Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, informovat žadatele dle přijatého usnesení. Usnesení č. 742/17 (OSOM-materiál č. 3/E/1) Výpověď smlouvy o zajištění údržby fontán ve znění dohody o převzetí veškerých závazků a práv ze smlouvy o zajištění údržby fontán ev. č. S/055/90003 výpověď smlouvy o zajištění údržby fontán ve znění dohody o převzetí veškerých závazků a práv ze smlouvy o zajištění údržby fontán ev. č. S/055/90003 uzavřené dne s AVE CZ Ústí nad Labem s. r. o. se sídlem Ústí n. L. dle článku XI, výpovědní lhůta činí 6 měsíců a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena, Ústí n. L. - město, zajistit výpověď smlouvy dle bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 743/17 (OSOM-materiál č. 3/G2/1) Konkrétní pro části p. p. č. 3546/30 v k. ú. Ústí n. L. billboard, Darothore, a. s. pro části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli:

27 p. p. č. k. ú. žadatel 3546/30 Ústí n. L. Darothore, a. s., Na Praha 10 IČ: počet billboardů billboardů /měsíc billboardů nejnižší možné né bude činit 3.000,-- /měsíčně za 1 billboard bez rozdílu velikosti billboardu, a za níže uvedených podmínek: reklamní zařízení musí být provedeno tak, aby nemohlo být zaměněno s dopravními značkami či dopravním zařízením a nebude samostatně nasvětlováno či jinak zvýrazňováno (např. použitím reflexních materiálů), reklamní zařízení musí být udržováno v řádném technickém stavu, veškeré škody vzniklé v souvislosti s umístěním reklamního zařízení a s jeho manipulací hradí, i třetím osobám, žadatel, bude dodrženo ustanovení 25 odst. 7, písm. c) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění. pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, vypracovat ní smlouvu ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 744/17 (OSOM-materiál č. 3/H/1) Sazebník náhrad za zřízení věcného břemene (a) r e v o k u j e usnesení č. 789/11 z 11. schůze RMO ÚL město dne ve věci určení ceny věcných břemen znaleckým posudkem vypracovaným soudním znalcem, (b) s c h v a l u j e používat pro určení ceny věcných břemen sazebník náhrad: Název Sazba podnikatelský subjekt Sazba fyzická osoba Uložení do pozemku 600,-- /b00,-- /bm Ostatní věcná břemena Cena bude stanovena znaleckým posudkem - s tím, že náklady hradí žadatel, - sazby za zřízení věcného břemene jsou uvedeny bez DPH, , ,-- (c) u k l á d á instalace a provozování reklamního zařízení - doba pronájmu a výpovědní lhůta určitá na 1 rok

28 Ústí nad Labem město, postupovat dle bodu (b) tohoto usnesení. Usnesení č. 745/17 (OSOM-materiál č. 3/H/2) Smlouva o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy na části p. p. č. 896/26 v k. ú. Skorotice u Ústí n. L. pro vlastníky p. p. č. 657/1 a č. 657/3 v k. ú. Skorotice u Ústí n. L. uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy na části p. p. č. 896/26 v k. ú. Skorotice u Ústí n. L. pro vlastníky p. p. č. 657/1 a č. 657/3 v k. ú. Skorotice u Ústí n. L., smlouva o věcném břemeni bude uzavřena dle geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku za jednorázovou úhradu určenou znaleckým posudkem ve výši , % DPH s tím, že žadatel uhradí veškeré náklady, Ústí nad Labem město, informovat žadatele a zajistit vyhotovení smlouvy dle bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 746/17 (Starosta, tajemnice, další a různé-materiál č. 5/1) Zápůjčka fotopasti Acorn 5210MM Městské policii Ústí nad Labem předávací protokol ze dne , (b) s c h v a l u j e výpůjčku fotopasti Acorn 5210MM inv.č vč. 8 GB karty a SIM karty č Městské policie Ústí nad Labem na dobu neurčitou. V Ústí nad Labem. Mgr. Jan TVRDÍK starosta městského obvodu Ústí nad Labem - město. Ing. Libor TUREK, Ph. D. místostarosta městského obvodu Ústí nad Labem město

Příloha k zápisu z 16. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. května 2012 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 16. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. května 2012 U S N E S E N Í U S N E S E N Í z 16. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Příloha k zápisu z 19. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 10. října 2012 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 19. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 10. října 2012 U S N E S E N Í U S N E S E N Í z 19. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Příloha k zápisu z 29. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 16. října 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 29. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 16. října 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL z 29. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Příloha k zápisu z 35. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 5. června 2014 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 35. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 5. června 2014 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL NOZ z 35. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Příloha k zápisu z 32. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. ledna 2014 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 32. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. ledna 2014 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL NOZ z 32. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Ústí nad Labem město, konané dne 9. března 2011

Ústí nad Labem město, konané dne 9. března 2011 U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

Příloha k zápisu z XIII. zasedání ZMO ÚL město dne 5. února Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z XIII. zasedání ZMO ÚL město dne 5. února Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z XIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 5. února 2013 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Příloha k zápisu ze 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 1. června 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 1. června 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

Příloha k zápisu z XIV. zasedání ZMO ÚL město dne 16. dubna Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z XIV. zasedání ZMO ÚL město dne 16. dubna Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í ze XIV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 16. dubna 2013 (Usnesení 1) (návrh programu) Schválení pořadu jednání

Více

U S N E S E N Í. z X. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 17. června 2008

U S N E S E N Í. z X. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 17. června 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í z X. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město OSOM ÚMO ÚL město EO OSOM Ústí nad

Více

Příloha k zápisu z VI. zasedání ZMO ÚL město dne 20. září Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z VI. zasedání ZMO ÚL město dne 20. září Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í ze VI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 20. září 2011 (bod programu č. 1) Složení slibu člena Zastupitelsva

Více

Příloha k zápisu z 11. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 23. listopadu 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 11. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 23. listopadu 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í z 11. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad

Více

U S N E S E N Í. z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 31. března 2010

U S N E S E N Í. z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 31. března 2010 U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL NS NP z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město

Více

Příloha k zápisu z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 12. října 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 12. října 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

z XXI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 21. září 2010 Ekonomický odbor Odbor správy obecního majetku

z XXI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 21. září 2010 Ekonomický odbor Odbor správy obecního majetku U S N E S E N Í z XXI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM Ústí nad Labem město Městský

Více

U S N E S E N Í. z IV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 19. dubna 2011

U S N E S E N Í. z IV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 19. dubna 2011 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z IV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 19. dubna 2011 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

U S N E S E N Í. ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 9. dubna 2008

U S N E S E N Í. ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 9. dubna 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Příloha k zápisu z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. května 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. května 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

cena Kč/m 2 200,- 400,- - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem,

cena Kč/m 2 200,- 400,- - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem, U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

U S N E S E N Í. z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 9. února 2010

U S N E S E N Í. z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 9. února 2010 U S N E S E N Í z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM Ústí nad Labem město

Více

ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 7. února 2007

ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 7. února 2007 U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský

Více

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

Příloha k zápisu z XVIII. zasedání ZMO ÚL město dne 18. února 2014 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z XVIII. zasedání ZMO ÚL město dne 18. února 2014 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 18. 2. 2014 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

ze 5. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 21. března 2007

ze 5. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 21. března 2007 U S N E S E N Í ze 5. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský

Více

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 6. února 2008

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 6. února 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 18. července 2007

z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 18. července 2007 U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský

Více

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006 U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009

U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009 U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL AK z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad

Více

Příloha k zápisu z 33. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 19. března 2014 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 33. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 19. března 2014 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL NOZ z 33. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 17. ledna 2007

z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 17. ledna 2007 U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský

Více

Usnesení č. 1903/34 (EO-materiál č. 2/3-na stůl) Návrh JUDr. Františka Gahlera o narovnání finančních vztahů s Městem Ústí nad Labem

Usnesení č. 1903/34 (EO-materiál č. 2/3-na stůl) Návrh JUDr. Františka Gahlera o narovnání finančních vztahů s Městem Ústí nad Labem U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL z 34. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad městského

Více

z 2. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 22. listopadu 2006

z 2. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 22. listopadu 2006 U S N E S E N Í z 2. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 9. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 9. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 9. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 5.5.2015 Projednané návrhy: 1. Rozbor hospodaření MO Střekov za 1. čtvrtletí roku

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í ze 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne a

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í ze 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne a Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í ze 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18. 4. 2017 a 19. 4. 2017 Projednané návrhy: 1. 2. Návrh na jmenování předsedy

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í z 18. mimořádného jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 7. 9. 2018 od 7.00 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.2.2016 Projednané návrhy: 1. Pravidla pro přiznání peněžitého daru (stipendia) studentům

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Usnesení mim. 11. ZMO Střekov U S N E S E N Í mim. 11. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 24. 5. 2016 Projednané návrhy:

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 27. 09. 2016 II. Záležitosti k rozhodnutí

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 17. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 17. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 17. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 8.9.2015 Projednané návrhy: 1. Rozbor hospodaření MO Střekov za 1. pololetí roku

Více

zápis z 16. zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město ze dne 20. 9. 2006.

zápis z 16. zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město ze dne 20. 9. 2006. Použité zkratky: U S N E S E N Í z XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město OSOM ÚMO ÚL město Ústí nad Labem

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 24. 3. 2015 1. Zrušení VTS ohlašovna požáru v objektu Budov 4 (telefonní

Více

Městský obvod ÚL Střekov. Usnesení č.: 127/8R/19 Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne

Městský obvod ÚL Střekov. Usnesení č.: 127/8R/19 Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne 20. 3. 2019 od 14.20 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Usnesení č.: 127/8R/19 PROGRAM: 1. Zahájení úvodní

Více

Příloha k zápisu z VIII. zasedání ZMO ÚL město dne 7. února 2012. Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z VIII. zasedání ZMO ÚL město dne 7. února 2012. Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z VIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 7. února 2012 (Usnesení 1) (návrh programu) Schválení pořadu jednání

Více

U S N E S E N Í 1/18 Kontrola usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice A) z j i š ť u j e, ž e splněno trvá

U S N E S E N Í 1/18 Kontrola usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice A) z j i š ť u j e, ž e splněno trvá U S N E S E N Í č.1/18 24/18 z 1. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice, která se konala dne 15. ledna 2018 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice

Více

U S N E S E N Í ze 7. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne čís. 65/7 73/7

U S N E S E N Í ze 7. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne čís. 65/7 73/7 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 7. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 9. 2. 2015 čís. 65/7 73/7 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta

Více

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 75. zasedání Rady města Rychvald, dne 15. 7. 2013 Kontrola usnesení 75/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 75/2. Rada města b

Více

Příloha k zápisu z IX. zasedání ZMO ÚL město dne 17.dubna 2012. Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z IX. zasedání ZMO ÚL město dne 17.dubna 2012. Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z IX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 17. dubna 2012 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Byla provedena oprava usnesení č. ZM 17 03 07 15 dne 31.03.2017 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11.2015 Projednané návrhy: 1. Souhlas s použitím soukromého vozidla starosty a

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í. z 8. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í. z 8. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í z 8. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16. 5. 2017 Projednané návrhy: 1. Smlouva o zajištění lodní dopravy 2. Výběrové

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 13. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 09. 08. 2016 II. Záležitosti k rozhodnutí

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í. 9. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 29.3.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í. 9. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 29.3. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í 9. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 29.3.2016 Projednané návrhy: 4.1. Navýšení měsíční odměny za výkon

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 1. Schválení programu Usnesení č. 181/2011 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 16. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení 52. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 30. listopadu 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:

Usnesení 52. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 30. listopadu 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Usnesení 52. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 30. listopadu 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 986/52/16 schvaluje program 52. schůze rady

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 5. zasedání zastupitelstva města,

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 11. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 26.5.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 11. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 26.5.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 11. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 26.5.2015 Projednané návrhy: 1. Zpráva o výsledcích inventarizace majetku, účtů,

Více

N Á V R H U S N E S E N Í

N Á V R H U S N E S E N Í Město Uherské Hradiště N Á V R H U S N E S E N Í 7. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 7.9.2015 Záměry města podle 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů I.

Více

U S N E S E N Í. z 26. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného dne 6. června 2018 v 16:30 hod. v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

U S N E S E N Í. z 26. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného dne 6. června 2018 v 16:30 hod. v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově KRNOMK--42871/2018 koni ZM města KRNOVA SS 26/2018/Ko U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného dne 6. června 2018 v 16:30 hod. v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 81. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 21. května 2018 čís. 894/81 911/81 1/5 894/81 Rada městského obvodu Martinov 21. května 2018

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-037-010-15 ze dne 5.10.2015 Revokace části usnesení rady č. R-026-001-15 ze dne 29.06.2015 a smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 4079/1 v k. ú.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 49. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 29. dubna 2013 čís. 698/49 714/49 1/5 698/49 Rada městského obvodu Martinov 29. dubna 2013

Více

Příloha k zápisu z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 24. září 2007

Příloha k zápisu z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 24. září 2007 Použité zkratky: U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město MmÚL EO OSOM OČZ Ústí nad Labem město Městský

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 3. zasedání zastupitelstva města,

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

U S N E S E N Í. z XV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 23. června 2009

U S N E S E N Í. z XV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 23. června 2009 Použité zkratky: U S N E S E N Í z XV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM Ústí nad Labem město Městský

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Číslo materiálu: Počet stran: Přílohy: Počet stran příloh: ANO / NE 10

Číslo materiálu: Počet stran: Přílohy: Počet stran příloh: ANO / NE 10 MĚSTSKÝ OBVOD ÚSTÍ NAD LABEM STŘEKOV ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU Materiál pro jednání ZMO dne: 26.6.2019 Jednání číslo: 5 Číslo materiálu: Počet stran: Přílohy: Počet stran příloh: 6.4 3 ANO / NE 10

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. srpna 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. srpna 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. srpna 2015 č. 228 u p r a v e n á v e r z e rozpočtové opatření č. 4/2015/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny

Více

P R O G R A M J E D N Á N Í

P R O G R A M J E D N Á N Í U S N E S E N Í z 2. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne 5. 12. 2018 od 14.15 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Usnesení č.: 21/2R/18 Rada Městského obvodu Ústí

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 20. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.10.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 20. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.10. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 20. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.10.2015 Projednané návrhy: 1. Přijetí účelové neinvestiční dotace určené na výkon

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Městský obvod ÚL Střekov. Usnesení č.: 200/13R/19 Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne

Městský obvod ÚL Střekov. Usnesení č.: 200/13R/19 Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne U S N E S E N Í ze 13. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne 12. 6. 2019 od 14.15 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Usnesení č.: 200/13R/19 PROGRAM: 1. Zahájení

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 15. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 21.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 15. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 21.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 15. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 21.7.2015 1. Stanovisko RMO Střekov k OZV, kterou se stanoví školské

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 53. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 20. února 2017 čís. 606/53 619/53 1/5 606/53 Rada městského obvodu Martinov 20. února 2017

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 40. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 15. srpna 2016 čís. 481/40 495/40 1/5 481/40 Rada městského obvodu Martinov 15. srpna 2016

Více

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne 13.6.2012 Číslo 1196 Zodpovídá: OKS Termín: program schůze dne 13.06.2012 Číslo 1197 Zodpovídá: OŠK Termín: 15.6.2012 2. vydání směrnice S 55-04 Stanovení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.06.2009 Usnesení č. 628 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 22.06.2009 Usnesení č. 629 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o přístupu do nálezové

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího Odboru správy majetku ÚMO j m e n u j e p. Tomáše Jurka

U S N E S E N Í Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího Odboru správy majetku ÚMO j m e n u j e p. Tomáše Jurka U S N E S E N Í z 10. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa, která se konala 3.9.2003 od 9.00 do 12.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 16.01.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 23.01.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu JUDr. Ondřej Veselý

Více

U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013

U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013 Město Trutnov Zpracováno dne : 11.11.2013 U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2013-1214/22 Horská čp. 142 Nebytové prostory

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 24. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 24. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 24. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 1.12.2015 Projednané návrhy: 9. Prodej nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem

Více

Městský obvod ÚL - Střekov. Usnesení č.: 115/7R/19 Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne

Městský obvod ÚL - Střekov. Usnesení č.: 115/7R/19 Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne Městský obvod ÚL - Střekov U S N E S E N Í z 7. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne 6. 3. 2019 od 15.00 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Usnesení č.: 115/7R/19

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Usnesení č. RM 05 35 29 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude

Více

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 906/M/09-926/M/09

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.12.2012 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smlouvy NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 13. 6. 2013 09:00 (usn. č. 0470/17 - usn. č. 0489/17) Mgr. Karel

Více

ze 74. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. července 2012

ze 74. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. července 2012 ze 74. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. července 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1200/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 74. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

U S N E S E N Í. z 3. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného dne 6. února 2019 v 16:30 hod. v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

U S N E S E N Í. z 3. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného dne 6. února 2019 v 16:30 hod. v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově ZM města KRNOVA SS 03/2019/koni KRNOMK-11643/2019 koni U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného dne 6. února 2019 v 16:30 hod. v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

ze 144. schůze Rady města Rumburk, konané dne 20. června 2018

ze 144. schůze Rady města Rumburk, konané dne 20. června 2018 ze 144. schůze Rady města Rumburk, konané dne 20. června 2018 1. Schválení programu Usnesení č. 2332/2018 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený a doplněný program 144. schůze Rady města Rumburk.

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 20. 9. 2010 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2010 Odprodej části pozemku v k.ú. a obci Mohelnice

Více

U S N E S E N Í MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 12. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne čís.

U S N E S E N Í MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 12. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne čís. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 12. schůze Rady městského

Více