U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 6. února 2008

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 6. února 2008"

Transkript

1 Použité zkratky: U S N E S E N Í z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad městského obvodu Ústí nad Labem město Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem město Ekonomický odbor Odbor správy obecního majetku Magistrát města Ústí nad Labem Usnesení č. 750/15 (návrh programu) Schválení pořadu jednání 15. schůze RMO ÚL město s c h v a l u j e pořad jednání 15. schůze RMO ÚL město, včetně doplnění a změn, tj. zařazení bodů č. 2/1 a č. 3/D1/15 do programu. Usnesení č. 751/15 (materiál č. 1/1) Kontrola usnesení: Kontrola plnění usnesení, která byla přijata na 13. schůzi RMO ÚL město, na mimořádných schůzích RMO ÚL město konaných , a , včetně kontroly plnění rozpracovaných usnesení ze starších schůzí RMO ÚL město informaci o plnění usnesení přijatých na 13. schůzi RMO Ústí nad Labem město, informaci o plnění usnesení přijatých na mimořádných schůzích RMO ÚL město konaných dne 24. září 2007, 26. listopadu 2007, 4. prosince 2007 a informaci o plnění rozpracovaných usnesení z předchozích schůzí RMO Ústí nad Labem město, Mgr. Darině Kaliničové, tajemnici ÚMO Ústí nad Labem město, informovat Radu MO Ústí nad Labem město na její nejbližší schůzi o vývoji v plnění rozpracovaných usnesení. 1

2 Usnesení č. 752/15 (EO-materiál č. 2/1-na stůl) Zápis z 5 jednání finanční komise RMO ÚL město konaného dne b e r e n a v ě d o m í zápis z 5. jednání finanční komise Rady městského obvodu Ústí nad Labem město, konaného dne 4. února Usnesení č. 753/15 (EO-materiál č. 2/2) Prominutí dlužné částky ve výši ,50 Kč a účetní odpis pohledávky za prodej bytové jednotky č. 3, v objektu Stará 1586, Ústí nad Labem ve výši ,50 Kč kupující pí Wenclová předložený materiál dle důvodové zprávy včetně přiložených příloh, (b) s o u h l a s í s prominutím dlužné částky ve výši ,50 Kč a účetním odpisem pohledávky ve výši ,50 Kč za prodej bytové jednotky č. 3, v objektu Stará 1586, Ústí nad Labem kupující pí Wenclová, (c) k o n s t a t u j e, že prominutím pohledávky dluh nezaniká, pouze se upouští od aktivního vymáhání nároků po dlužníkovi a vyčíslování příslušenství pohledávky. Případná pozdější plnění dlužníkem na prominutou pohledávku se nevracejí, (d) u k l á d á Ing. Václavu Vernerovi, starostovi MO ÚL město, předložit tento materiál na VIII. zasedání ZMO ÚL město, které se bude konat 26. února Usnesení č. 754/15 (EO-materiál č. 2/3) Odpis pohledávky ve výši ,20 Kč za nezaplacenou nemovitost Hornická 2511/10a), Ústí nad Labem prodanou manželům Fryčovým předložený materiál dle důvodové zprávy včetně příloh, (b) s o u h l a s í s prominutím a účetním odpisem pohledávky ve výši ,20 Kč za nezaplacenou nemovitost Hornická 2511/10 a), Ústí nad Labem, prodanou manželům Fryčovým, 2

3 (c) k o n s t a t u j e, že prominutím pohledávky dluh nezaniká, pouze se upouští od aktivního vymáhání nároků po dlužníkovi a vyčíslování příslušenství pohledávky. Případná pozdější plnění dlužníkem (soudní exekuce) na prominutou pohledávku se nevracejí, (d) u k l á d á Ing. Václavu Vernerovi, starostovi městského obvodu Ústí nad Labem město, předložit tento materiál na VIII. zasedání ZMO Ústí nad Labem město, které se bude konat 26. února Usnesení č. 755/15 (EO-materiál č. 2/4) Návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí n. L. - město na rok 2008 návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí n. L. město na rok 2008 se záporným saldem příjmů a výdajů, které je vyrovnáno tř. 8 financování, (b) s o u h l a s í 1) v souladu s ustanovením 84, odst. 2, písmeno c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, s rozpočtem MO Ústí n. L. město na rok 2008 v jednotlivých částech takto: a) celkové příjmy rozpočtu MO ve výši ,00 tis. Kč b) celkové výdaje rozpočtu MO ve výši ,00 tis. Kč z toho: neinvestiční výdaje ,00 tis. Kč investiční výdaje ,00 tis. Kč c) financování ,00 tis. Kč, 2) se závazným ukazatelem rozpočtu MO Ústí nad Labem město takto: - mzdový limit ve výši ,00 tis. Kč v tom: platy zaměstnanců včetně OON ,00 tis. Kč platy VPP z prostředků MO Ústí n. L. město ,00 tis. Kč, 3) s plánem vedlejší hospodářské činnosti MO Ústí n. L. město takto: a) výnosy plánu VHČ celkem ,00 tis. Kč b) náklady plánu VHČ celkem ,00 tis. Kč c) hospodářský výsledek ve VHČ ,00 tis. Kč, (c) u k l á d á Ing. Václavu Vernerovi, starostovi MO Ústí n. L. město, předložit tento materiál na VIII. zasedání ZMO Ústí n. L. město dne 26. února

4 Usnesení č. 756/15 (EO-materiál č. 2/5) Návrh na odpis duplicitně účtovaných nedoplatků za nájemné do nákladů dopis firmy TOMMI-SEVER, s. r. o., ze dne , (b) s o u h l a s í s odpisem duplicitně účtovaných nedoplatků za nájemné v celkové výši ,52 Kč do nákladů, (c) u k l á d á Ing. Václavu Vernerovi, starostovi MO ÚL město, předložit tento materiál na nejbližší zasedání ZMO ÚL město. Usnesení č. 757/15 (OSOM-materiál č. 3/1) Zápis z majetkové komise ze dne b e r e n a v ě d o m í zápis z 9. zasedání majetkové komise Rady městského obvodu Ústí nad Labem - město konané dne 21. ledna Usnesení č. 758/15 (OSOM-materiál č. 3/D1/1) Prodej p. p. č. 1139/2, č. 1140/2, 1141/1 a 1142/1 v k. ú. Klíše, Společenství Resslova 850, 851, 852, Ústí n. L. s prodejem následujících pozemkových parcel v k. ú. Klíše z majetku města Ústí nad Labem uvedeným žadatelům: p. p. č. kupující 1141/1 1140/2 1139/2 1142/1 Společenství domu Resslova 850, 851, 852, Ústí nad Labem Kč/ 70,- 70,- 70,- 70,- Kč 5 320, , , ,- celkem ,- obslužný pozemek 4

5 Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání VIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město dne 26. února Usnesení č. 759/15 (OSOM-materiál č. 3/D1/2) Prodej p. p. č v k. ú. Klíše, Společenství vlastníků Ostrčilova 539/9 v Ústí n. L. s prodejem následující pozemkové parcely v k. ú. Klíše z majetku města Ústí nad Labem uvedeným žadatelům: p. p. č. kupující 1155 Společenství vlastníků Ostrčilova 539/9 v Ústí n. L. Kč/ Kč , ,- obslužný pozemek Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání VIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město dne 26. února Usnesení č. 760/15 (OSOM-materiál č. 3/D1/3) Prodej p. p. č. 24/1 v k. ú. Klíše, Společenství vlastníků jednotek domu Střížovická 325/6, Ústí n. L. s prodejem následující pozemkové parcely v k. ú. Klíše z majetku města Ústí nad Labem uvedeným žadatelům: p. p. č. kupující 24/1 Společenství vlastníků jednotek domu Střížovická 325/6, Ústí n. L. Kč/ Kč , ,- obslužný pozemek 5

6 Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání VIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město dne 26. února Usnesení č. 761/15 (OSOM-materiál č. 3/D1/4) Prodej p. p. č. 1730/1 v k. ú. Klíše, Společenství vlastníků Střížovická 474/1, Ústí n. L. s prodejem následující pozemkové parcely v k. ú. Klíše z majetku města Ústí nad Labem uvedeným žadatelům s tím, že část pozemkové parcely bude zatížena věcným břemenem práva vjezdu a výjezdu ke garážím na st. p. č. 1730/2 a 1730/3 v k. ú. Klíše, za jednorázovou úhradu dle znaleckého posudku: p. p. č. kupující 1730/1 Společenství vlastníků Střížovická 474/1, Ústí n. L. Kč/ Kč , ,- obslužný pozemek Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání VIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město dne 26. února Usnesení č. 762/15 (OSOM-materiál č. 3/D1/5) Prodej části pozemkové parcely č nově označené GP č. 1115/9 v k. ú. Klíše, Společenství vlastníků jednotek domu Palachova 666/41, Ústí n. L. s prodejem následující části pozemkové parcely č nově označené GP č. 1115/9 v k. ú. Klíše z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. Kupující Kč/ Kč 1115/9 Společenství vlastníků jednotek domu Palachova 666/41 v Ústí n.l , ,- obslužný pozemek 6

7 Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání VIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město dne 26. února Usnesení č. 763/15 (OSOM-materiál č. 3/D1/6) Prodej p. p. č. 1676/1 v k. ú. Klíše, manž. Přeučilovi s prodejem následující pozemkové parcely v k. ú. Klíše z majetku města Ústí nad Labem uvedeným žadatelům: p. p. č. kupující Kč/ Kč 1676/1 Pavel a Libuše Přeučilovi, , ,- zahrada Ústí n. L. Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání VIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město dne 26. února Usnesení č. 764/15 (OSOM-materiál č. 3/D1/7) Prodej části p. p. č. 1889/1 dle GP č. 1889/4 v k. ú. Klíše, manž. Masorsičovi s prodejem následující části pozemkové parcely č. 1889/1 nově označené GP č. 1889/ 4 v k. ú. Klíše z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. kupující Kč/ Kč 1889/4 Jiří a Vendulka Masorsičovi, , ,- zahrada Ústí n. L. Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání VIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město dne 26. února

8 Usnesení č. 765/15 (OSOM-materiál č. 3/D1/8) Prodej části p. p. č. 850 nově označené GP č. 850/2 v k. ú. Skorotice, manž. Holíkovi s prodejem následující části pozemkové parcely č. 850 nově označené GP č. 850/2 v k. ú. Skorotice z majetku města Ústí nad Labem uvedeným žadatelům: p. p. č. kupující Kč/ Kč 850/2 Martin a Jitka Holíkovi, , ,- předzahrádka Ústí n. L. Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání VIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město dne 26. února Usnesení č. 766/15 (OSOM-materiál č. 3/D1/9) Prodej části p. p. č dle GP č. 3666/2 v k. ú. Ústí n. L., p. K. Tynek s prodejem následující části pozemkové parcely č nově označené GP č. 3666/2 v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí nad Labem uvedenému žadateli: p. p. č. kupující Kč/ Kč 3666/2 Karel Tynek, Trmice , ,- sloučení pozemků Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání VIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město dne 26. února Usnesení č. 767/15 (OSOM-materiál č. 3/D1/10) Prodej p. p. č. 3669/2 a části p. p. č dle GP č. 3666/3 v k. ú. Ústí n. L., p. M. Zahrádka 8

9 s prodejem p. p. č. 3669/2 a následující části pozemkové parcely č nově označené GP č. 3666/3 v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí nad Labem uvedenému žadateli: p. p. č. kupující Kč/ 3666/3 3669/2 Milan Zahrádka, Ústí n. L ,- 70,- Kč ,- sloučení pozemků Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání VIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město dne 26. února Usnesení č. 768/15 (OSOM-materiál č. 3/D1/11) Prodej p. p. č v k. ú. Ústí n. L., p. Mráz s prodejem pozemkové parcely v k. ú. Ústí n. L., z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli: p. p. č. kupující Cena Kč/ Kč 4022 Jiří Mráz Ústí n. L , ,-- zahrada Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání VIII. zasedání ZMO ÚL - město dne 26. února Usnesení č. 769/15 (OSOM-materiál č. 3/D1/12) Prodej p. p. č. 688/43 v k. ú. Vaňov, pí Rotalová s prodejem pozemkové parcely v k. ú. Vaňov z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli: p. p. č. kupující Cena Kč/ Kč 688/43 Helena Rotalová, Litoměřice , ,-- zahrada 9

10 Mgr. Janovi Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání VIII. zasedání ZMO ÚL - město dne 26. února Usnesení č. 770/15 (OSOM-materiál č. 3/D1/13) Prodej p. p. č. 1114/1 v k. ú. Ústí n. L. výběrové řízení (a) b e r a n a v ě d o m í protokol z výběrového řízení konaného dne 29. ledna 2008 ve věci prodeje p. p. č. 1114/1 v k. ú. Ústí n. L., (b) s o u h l a s í s prodejem pozemkové parcely v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí n. L.uvedenému žadateli: p. p. kupující Cena č. Kč/ Kč 1114/1 JUDr. Josef Kulesa a , ,-- zahrada Dana Kulesová Ústí n. L. - v případě odstoupení od kupní smlouvy a neuhrazení kupní ceny do 60 dnů od doručení usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ústí n. L. město, bude pozemek nabídnut druhému zájemci p. Jiřímu Mrázovi, Ústí n. L., (c) u k l á d á Mgr. Janovi Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání VIII. zasedání ZMO ÚL - město dne 26. února Usnesení č. 771/15 (OSOM-materiál č. 3/D1/14) Prodej p. p. č. 564/2, p. p. č. 580/1 a p. p. č. 581/1 v k. ú. Bukov výběrové řízení protokol z výběrového řízení konaného dne 29. ledna 2008 prodej p. p. č. 564/2, p. p. č. 580/1 a p. p. č. 581/1 v k. ú. Bukov, (b) s o u h l a s í s prodejem pozemkových parcel v k. ú. Bukov z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli: 10

11 p. p. č. kupující Cena Kč/ Kč 564/2 Ing. Radko Vrbík, Chlumec , ,-- stavba u Chabařovic RD 580/1 Ing. Radko Vrbík, Chlumec , ,-- stavba u Chabařovic RD 581/1 Ing. Radko Vrbík, Chlumec , ,-- stavba u Chabařovic RD - kupní celkem: ,-- Kč, - v případě odstoupení od kupní smlouvy a neuhrazení kupní ceny do 60 dnů od doručení usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město, bude pozemek nabídnut druhým zájemcům manželům Pavlu a Libuši Přeučilovým, Ústí nad Labem, (c) u k l á d á Mgr. Janovi Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání VIII. zasedání ZMO ÚL - město dne 26. února Usnesení č. 772/15 (OSOM-materiál č. 3/D1/15 na stůl) Prodej části p. p. č. 1930/1 dle GP 1930/23 v k. ú. Ústí n. L. s prodejem části pozemkové parcely v k. ú. Ústí n. L., z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli: p. p. č. kupující Cena Kč/ Kč 1930/1 Ing. Miroslav Voplakal , ,-- manipulační dle GP Praha komunikace 1930/23 Mgr. Janovi Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL - město předložit materiál na jednání VIII. zasedání ZMO ÚL - město dne 26. února Usnesení č. 773/15 (OSOM-materiál č. 3/D2/1) Záměr prodeje p. p. č. 138 v k. ú. Habrovice se záměrem prodeje následující pozemkové parcely v k. ú. Habrovice z majetku města Ústí nad Labem: 11

12 p. p. č. Kč/ ,- zahrada pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemku dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 774/15 (OSOM-materiál č. 3/D2/2) Záměr prodeje části p. p. č. 174 v k. ú. Habrovice se záměrem prodeje následující části pozemkové parcely v k. ú. Habrovice z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. Kč/ 174 cca ,- přístup pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje části pozemku dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 775/15 (OSOM-materiál č. 3/D2/3) Záměr prodeje p. p. č. 45, 46 a části 88 v k. ú. Božtěšice se záměrem prodeje následujících pozemkových parcel v k. ú. Božtěšice z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. Kč/ ,- přístupová cesta ,- přístupová cesta ,- přístupová cesta 12

13 pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemků dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 776/15 (OSOM-materiál č. 3/D2/4) Záměr prodeje části p. p. č. 60 v k. ú. Božtěšice se záměrem prodeje následující části pozemkové parcely v k. ú. Božtěšice z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. Kč/ 60 cca ,- zahrada pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje části pozemku dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 777/15 (OSOM-materiál č. 3/D2/5) Záměr prodeje p. p. č. 242/1 v k. ú. Strážky se záměrem prodeje následující pozemkové parcely v k. ú. Strážky z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. Kč/ 242/ ,- zahrada pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje části pozemku dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. 13

14 Usnesení č. 778/15 (OSOM-materiál č. 3/D2/6) Záměr prodeje p. p. č. 1869/30 v k. ú. Klíše se záměrem prodeje následující pozemkové parcely v k. ú. Klíše z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. Kč/ 1869/ ,- sloučení pozemků pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemku dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 779/15 (OSOM-materiál č. 3/D2/7) Záměr prodeje p. p. č v k. ú. Klíše se záměrem prodeje následující pozemkové parcely v k. ú. Klíše z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. Kč/ ,- obslužný pozemek pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemku dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 780/15 (OSOM-materiál č. 3/D2/8) Záměr prodeje p. p. č. 675 v k. ú. Klíše 14

15 se záměrem prodeje následující pozemkové parcely v k. ú. Klíše z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. Kč/ ,- obslužný pozemek pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemku dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 781/15 (OSOM-materiál č. 3/D2/9) Záměr prodeje p. p. č. 1900/9, 1899 a 1900/8 v k. ú. Klíše se záměrem prodeje následujících pozemkových parcel v k. ú. Klíše z majetku města Ústí nad Labem s tím, že bude zřízeno věcné břemeno na p. p. č. 1900/9 a na části p. p. č. 1900/8 a 1899 v k. ú. Klíše za em zajištění přístupu k odděleným částem p. p. č. 1900/8 a 1899 v k. ú. Klíše: p. p. č. Kč/ ,- zahrada 1900/ ,- zahrada 1900/ ,- přístup pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemku dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 782/15 (OSOM-materiál č. 3/D2/10) Záměr prodeje p. p. č v k. ú. Ústí n. L. se záměrem prodeje následující pozemkové parcely v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí n. L. 15

16 p. p. č. Kč/ ,-- zahrada Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 783/15 (OSOM-materiál č. 3/D2/11) Záměr prodeje p. p. č v k. ú. Ústí n. L. se záměrem prodeje následující pozemkové parcely v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí n. L. p. p. č. Kč/ ,-- zahrada Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 784/15 (OSOM-materiál č. 3/D2/12) Záměr prodeje části p. p. č. 744/1 v k. ú. Ústí n. L. se záměrem prodeje následující části pozemkové parcely v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí n. L. p. p. č. Kč/ 744/1 cca ,-- zahrada 16

17 Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 785/15 (OSOM-materiál č. 3/D2/13) Záměr prodeje části p. p. č. 353 v k. ú. Ústí n. L. se záměrem prodeje následující části pozemkové parcely v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí n. L. p. p. č. Kč/ 353 cca ,-- stavba provozovny Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 786/15 (OSOM-materiál č. 3/D2/14) Záměr prodeje p. p. č. 1617/22 v k. ú. Ústí n. L. se záměrem prodeje následující pozemkové parcely v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí n. L. p. p. č. Kč/ 1617/ ,-- zastavěná plocha Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. 17

18 Usnesení č. 787/15 (OSOM-materiál č. 3/D2/15) Záměr prodeje p. p. č. 1734/90 a p. p. č. 1734/95 v k. ú. Ústí n. L. se záměrem prodeje následujících pozemkových parcel v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí n. L. p. p. č. Kč/ 1734/ ,-- rozšíření provozovny 1734/ ,-- rozšíření provozovny Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 788/15 (OSOM-materiál č. 3/D2/16) Záměr prodeje p. p. č. 449/2 a části p. p. č. 449/1 v k. ú. Předlice se záměrem prodeje následujících pozemkových parcel v k. ú. Předlice z majetku města Ústí n. L. p. p. č. Kč/ 449/ ,-- zastavěná plocha 449/1 cca ,-- rozšíření zahrady Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 789/15 (OSOM-materiál č. 3/D2/17) Záměr prodeje p. p. č. 609 v k. ú. Předlice 18

19 se záměrem prodeje následujících pozemkových parcel v k. ú. Předlice z majetku města Ústí n. L. p. p. č. Kč/ ,-- zahrada Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 790/15 (OSOM-materiál č. 3/D2/18) Záměr prodeje p. p. č. 625 v k. ú. Předlice se záměrem prodeje následující pozemkové parcely v k. ú. Předlice z majetku města Ústí n. L. p. p. č. Kč/ ,-- zahrada Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 791/15 (OSOM-materiál č. 3/D2/19) Záměr prodeje p. p. č. 22 v k. ú. Hostovice se záměrem prodeje následující pozemkové parcely v k. ú. Hostovice z majetku města Ústí n. L. p. p. č. Kč/ ,-- zahrada 19

20 Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 792/15 (OSOM-materiál č. 3/D2/20) Záměr prodeje p. p. č. 818, 822 v k. ú. Bukov se záměrem prodeje následujících pozemkových parcel v k. ú. Bukov z majetku města Ústí n. L. p. p. č. Kč/ ,-- zahrada ,-- zahrada Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 793/15 (OSOM-materiál č. 3/D2/21) Záměr prodeje p. p. č. 703/1 v k. ú. Bukov se záměrem prodeje následující pozemkové parcely v k. ú. Bukov z majetku města Ústí n. L. p. p. č. Kč/ 703/ ,-- zahrada Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. 20

21 Usnesení č. 794/15 (OSOM-materiál č. 3/D2/22) Záměr prodeje části p. p. č. 964/1 v k. ú. Bukov se záměrem prodeje části pozemkové parcely v k. ú. Bukov z majetku města Ústí n. L. p. p. č. Kč/ 964/1 cca ,-- zahrada Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 795/15 (OSOM-materiál č. 3/D3/1) Revokace usnesení č. 466 z 10. RMO ÚL město ze dne , ve věci prodeje p. p. č. 2079/3 v k. ú. Ústí nad Labem, pí Vodáková (a) r e v o k u j e usnesení č. 466 z 10. schůze RMO ÚL město, konané dne 5. září 2007, ve věci prodeje pozemkové parcely č. 2079/3 v k. ú. Ústí n. L., kupující pí Olze Vodákové, bytem Ústí n. L., (b) d o p o r u č u j e revokaci usnesení č. 12 z VI. zasedání ZMO ÚL město, konaného dne 25. září 2007,ve věci prodeje pozemkové parcely č., ve věci prodeje pozemkové parcely č. 2079/3 v k.ú.ústí n. L., kupující pí Olze Vodákové, Ústí n. L., (c) u k l á d á Mgr. Janovi Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL - město předložit materiál na jednání VIII. zasedání ZMO ÚL - město dne 26. února Usnesení č. 796/15 (OSOM-materiál č. 3/D4/1) Pronájem části p. p. č. 1345/50 v k. ú. Klíše - p. Ježek (a) s c h v a l u j e pronájem části pozemkové parcely v k. ú. Klíše z majetku města Ústí n. L. následujícímu 21

22 žadateli: p. p. č. žadatel 1345/50 Miroslav Ježek, Ústí n. L. pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, vypracovat nájemní smlouvu ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení a informovat žadatele. Usnesení č. 797/15 (OSOM-materiál č. 3/D4/2) Pronájem p. p. č. 25/2 v k. ú. Klíše - p. Šrejber (a) s c h v a l u j e pronájem pozemkové parcely v k. ú. Klíše z majetku města Ústí n. L. následujícímu žadateli: p. p. č. žadatel 25/2 Jakub Šrejber, Ústí n. L. pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, vypracovat nájemní smlouvu ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení a informovat žadatele. Usnesení č. 798/15 (OSOM-materiál č. 3/D4/3) Změna nájemní smlouvy č. 926 o pronájmu části p. p. č. 4036/3 k. ú. Ústí n. L., p. Nepraš (a) s c h v a l u j e změnu nájemní smlouvy č. 926 o pronájmu části pozemkové parcely č. 4036/3 o výměře 400 z celkové výměry 11368, v k. ú.ústí nad Labem v tom smyslu, že nájemce je p. Pavel Nepraš, Ústí n. L. a pí Janette Neprašová, bytem Ústí n. L., Ústí nad Labem - město, vypracovat dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení a informovat nájemce. nájem Kč/ /rok roční nájem Kč ,- 525,- umístění plechové garáže nájem Kč/ /rok roční nájem Kč ,- 770,- pozemek pod stavbou garáže 22

23 Usnesení č. 799/15 (OSOM-materiál č. 3/D4/4) Žádost o prodloužení NS na část p. p. č. 1170/13 v k. ú. Bukov, garáž č. 76 (a) s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 2 v tom slova smyslu, že bude změněn článek VII. NS č. 402 ze dne z doby určité, která končí dne na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, Ústí nad Labem město, zajistit vypracování dodatku č. 2 k NS č. 402 ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 800/15 (OSOM-materiál č. 3/D4/5) Změna nájemní smlouvy č. 994 o pronájmu části p. p. č. 461/11 v k. ú. Předlice, p. Krejčík (a) s c h v a l u j e změnu nájemní smlouvy č. 994, včetně dodatku č. 1 o pronájmu části pozemkové parcely č. 461/11 o výměře 262 z celkové výměry 49527, v k. ú. Předlice v tom smyslu, že nájemce je p. Petr Krejčík, bytem Ústí n. L. a pí Věra Krejčíková, bytem tamtéž, Ústí nad Labem - město, vypracovat dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení a informovat nájemce. Usnesení č. 801/15 (OSOM-materiál č. 3/D5/1) Záměr pronájmu části p. p. č. 366/1 v k. ú. Skorotice (a) s c h v a l u j e záměr pronájmu následující části pozemkové parcely v k. ú. Skorotice: p. p. č. nájem Kč/ /rok roční nájem Kč 366/ ,- 150,- zahrada 23

24 pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu části pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 802/15 (OSOM-materiál č. 3/D5/2) Záměr pronájmu části p. p. č. 1059/1 v k. ú. Bukov (a) s c h v a l u j e záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1059/1 v k. ú. Bukov p. p. č. celk. nájem Kč/ /rok roční nájem Kč doba pronájmu a výp. lhůta 1059/ , ,-- neurčitá 12 měsíců - na pozemku je zakázána veškerá stavební činnost, zahrada Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu části pozemku dle bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 803/15 (OSOM-materiál č. 3/D5/3) Záměr pronájmu části p. p. č v k. ú. Bukov (a) s c h v a l u j e záměr pronájmu částí pozemkové parcely č v k. ú. Bukov p. p. č. celk. nájem Kč/ /rok roční nájem Kč doba pronájmu a výpověd.lhůta cca 51 5,-- 255,-- neurčitá zahrada 12 měsíců - pronajatý pozemek nebude oplocen (veřejně přístupná sídlištní zeleň v ploše kolektivního bydlení), Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu pozemku dle bodu (a) tohoto usnesení. 24

25 Usnesení č. 804/15 (OSOM-materiál č. 3/D5/4) Záměr pronájmu části p. p. č. 1170/13 v k. ú. Bukov, garáž č. 19, č. 31 a č. 65 (a) s c h v a l u j e záměr pronájmu částí pozemkové parcely č. 1170/13 v k. ú. Bukov p. p. č. celk. nájem Kč/ /rok roční nájem Kč doba pronájmu a výpověd. lhůta 1170/ ,-- 560,-- neurčitá s 3 měsíční výpovědní lhůtou 1170/ ,-- 560,-- neurčitá s 3 měsíční výpovědní lhůtou 1170/ ,-- 560,-- neurčitá s 3 měsíční výpovědní lhůtou - pro stávající nájemce plechových garáží, pozemek pod plechovou garáží č. 19 pozemek pod plechovou garáží č. 31 pozemek pod plechovou garáží č. 65 Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu pozemku dle bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 805/15 (OSOM-materiál č. 3/D5/5) Záměr pronájmu části p. p. č. 3753/1 v k. ú. Ústí n. L. (a) s c h v a l u j e záměr pronájmu části pozemkové parcely v k. ú. Ústí n. L. p. p. č. celk. nájem roční nájem výp. Kč/ /rok Kč lhůta 3753/ , ,-- 12 měs. zahrada Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu pozemku dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. 25

26 Usnesení č. 806/15 (OSOM-materiál č. 3/E/1) Zápis z 2. zasedání BK RMO ÚL město ze dne b e r e n a v ě d o m í zápis z 2. zasedání BK RMO ÚL město konaného dne Usnesení č. 807/15 (OSOM-materiál č. 3/E/2) Žádosti o pronájem obecního bytu 1. žádost Univerzity J. E. Purkyně ze dne , 2. žádost pana Michala Dvořáka ze dne , 3. žádost paní Nikol Marie Mertové ze dne , 4. žádost pana Josefa Petišky ze dne , 5. žádost paní Jaroslavy Hladíkové ze dne , (b) s c h v a l u j e 1. pronájem obecního bytu č. 3, 1+2, Masarykova 2307/90, Ústí n. L. Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n. L., a to na dobu určitou na 1 rok s měsíčním nájemným 50,- Kč/ s tím, že Univerzitě schvaluje podnajímání bytu jejím zaměstnancům za podmínek uvedených v nájemní smlouvě, 2. pronájem obecního bytu č. 16, 0+1, Konečná 832, Ústí n. L. panu Michalu Dvořákovi, Ústí n. L., a to na dobu určitou na rok s měsíčním nájemným 46,19 Kč/, 3. pronájem obecního bytu č. 4, 1+1, Tovární 1781/41, Ústí n. L. paní Nikol Marii Mertové, Ústí n. L., a to na dobu určitou na 1 rok s měsíčním nájemný5,- Kč/, 4. pronájem obecního bytu č. 20, Tovární 1781/41, Ústí n. L. paní Jaroslavě Hladíkové, Ústí n. L., a to na dobu určitou na 6 měsíců s měsíčním nájemný5,- Kč/, (c) n e s c h v a l u j e pronájem obecního bytu panu Josefu Petiškovi, Ústí n/l (d) u k l á d á pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město: 1. informovat žadatele dle přijatého usnesení, 2. vypracovat nájemní smlouvy dle bodu b). Usnesení č. 808/15 (OSOM-materiál č. 3/E/3) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy p. Sajbot 26

27 žádost pana Pavla Sajbota, Ústí n. L., ze dne o prodloužení nájemní smlouvy, (b) s c h v a l u j e prodloužení nájemní smlouvy č. 5/Vy/07 na byt č. 6, Tovární 41, Ústí n. L. panu Pavlu Sajbotovi, a to do , (c) u k l á d á pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, informovat žadatele dle přijatého usnesení a vypracovat dodatek nájemní smlouvy. Usnesení č. 809/15 (OSOM-materiál č. 3/E/4) Návrh na odpis pohledávky, zastavení soudního řízení ve věci dluhu MUDr. Evy Budilové - Svítilové usnesení Okresního soudu v Ústí nad Labem o zastavení řízení, (b) s c h v a l u j e odpis pohledávky ve výši 3 954,50 Kč, byt č. 8, MUDr. Evy Budilové Svítilové, Ústí nad Labem, za vyúčtování roku 1998 z důvodu zastavení soudního řízení na základě usnesení Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne , (c) u k l á d á pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město informovat Ing. Ivu Urbanovou, vedoucí EO ÚMO ÚL město o přijatém usnesení a zajistit odpis v účetní evidenci. Usnesení č. 810/15 (OSOM-materiál č. 3/E/5) Návrh na odpis pohledávky zemřelé pí Marie Půhoné oznámení Okresního soudu v Ústí nad Labem o ukončeném dědickém řízení po zemřelé pí Ludmile Půhoné ze dne 15. ledna 2008, (b) p r o m í j í dlužné nájemné ve výši 62,65 Kč za byt č. 2ÚL, z důvodu ukončení dědického řízení po zemřelé pí Ludmile Půhoné, (c) s c h v a l u j e nevyměření poplatku z prodlení, 27

28 (d) u k l á d á pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, informovat Ing. I. Urbanovou, vedoucí ekonomického odboru ÚMO ÚL město, o přijatém usnesení a zajistit odpis v účetní evidenci. Usnesení č. 811/15 (OSOM-materiál č. 3/E/6) Návrh na zrušení předpisu nájemného zemřelého p. Ivana Zachara sdělení o zastavení dědického řízení po zemřelém z důvodu nemajetnosti, (b) s o u h l a s í 1) s prominutím dluhu za nájemné od do a dluhu evidovaném firmou M-Beta v částce ,67 Kč, byt č. 3, Masarykova 1447/62, z důvodu úmrtí pana Ivana Zachary dne 11. července 2000, 2) s odpisem dluhu a s nevyměřením poplatku z prodlení do data úmrtí, (c) s c h v a l u j e zrušení předpisu za nájemné od do v celkové částce ,49 Kč, byt č. 3, Masarykova 1447/62, z důvodu úmrtí pana Ivana Zachary dne 11. července 2000, (d) u k l á d á Ing. Václavu Vernerovi, starostovi MO ÚL město, předložit návrh na odpis nevymahatelné pohledávky na jednání VIII. zasedání ZMO ÚL město, dne Usnesení č. 812/15 (OSOM-materiál č. 3/E/7) Návrh na zrušení předpisu nájemného zemřelé pí Marie Hofbauerové oznámení Okresního soudu ÚL o ukončeném dědickém řízení po zemřelé Marii Hofbauerové ze dne , (b) s c h v a l u je zrušení předpisů za období od do , byt č. 5, Ostrčilova 537/5, ÚL, z důvodu úmrtí pí Marie Hofbauerové dne , (c) u k l á d á pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, informovat Ing. I. Urbanovou, vedoucí ekonomického odboru ÚMO ÚL město, o přijatém usnesení a zajistit odpis v účetní evidenci. 28

29 Usnesení č. 813/15 (OSOM-materiál č. 3/E/8) Návrh na zrušení části předpisu, žádosti nájemce Josef Bastl předloženou důvodovou zprávu, (b) s c h v a l u je zrušení předpisů od pro firmu Alias, s. r. o. zast. Josefem Bastlem, (c) u k l á d á pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, informovat pana Josefa Bastla o přijatém usnesení. Usnesení č. 814/15 (OSOM-materiál č. 3/E/9) Návrh na odpis pohledávky, vznesení námitky promlčení pí Jarmilou Nedělovou podanou námitku pí Jarmily Nedělové ze dne o promlčení nedoplatku, (b) p r o m í j í dluh za předepsané služby a vyúčtování ve výši 9 357,43 Kč za byt č. 5, Resslova 838/11, Ústí nad Labem za období od 10/99 do 07/00 pí Jarmile Nedělové, nyní bytem Horní Beřkovice, (c) s c h v a l u j e odpis pohledávky ve výši 9 357,43 Kč a s nevyměřením poplatku z prodlení z důvodu vznesení námitky promlčení, (d) u k l á d á pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, informovat Ing. I. Urbanovou, vedoucí ekonomického odboru ÚMO ÚL město, o přijatém usnesení a zajistit odpis v účetní evidenci. Usnesení č. 815/15 (OSOM-materiál č. 3/E/10) Návrh na odpis pohledávky, vznesení námitky promlčení pí Janou Chyskou- Tobolewski podanou námitku pí Jany Chyské - Tobolewski ze dne o promlčení nedoplatku, 29

30 (b) p r o m í j í dluh za předepsané služby a vyúčtování ve výši ,87 Kč za byt č. 7, Moskevská 2263/29, Ústí nad Labem za období od 1/98 do 12/98 pí Janě Chyské Tobolewski, nyní bytem Pegnitz, (c) s c h v a l u j e odpis pohledávky ve výši ,87 Kč a nevyměření poplatku z prodlení z důvodu vznesení námitky promlčení, (d) u k l á d á pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, informovat Ing. I. Urbanovou, vedoucí ekonomického odboru ÚMO ÚL město, o přijatém usnesení a zajistit odpis v účetní evidenci. Usnesení č. 816/15 (OSOM-materiál č. 3/E/11) Návrh na odpis pohledávky, vznesení námitky promlčení p. Miloš Jelínek podanou námitku panem Milošem Jelínkem ze dne 3. ledna 2008 o promlčení nedoplatku, (b) p r o m í j í dluh za opravené vyúčtování za 2003, 2004, 2005 v celkové výši ,66 Kč za užívání nebytového prostoru 910, Masarykova 1688/49, Ústí nad Labem za období od 07/98 do 05/05 panu Miloši Jelínkovi, bytem Ústí nad Labem, (c) s c h v a l u j e nevyměření poplatku z prodlení, (d) u k l á d á pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, informovat Ing. Ivu Urbanovou, vedoucí ekonomického odboru ÚMO ÚL - město o přijatém usnesení a zajistit odpis v účetní evidenci. Usnesení č. 817/15 (OSOM-materiál č. 3/J/1) Žádost o udělení výjimky z nového nájmu za pronájem části p. p. č. 1778/1 v k. ú. Bukov Jana Marková, stánek žádost pí Jany Markové, Ústí nad Labem, ze dne 7. ledna 2008, ve věci udělení výjimky z nájmu, (b) t r v á na usnesení 709/13 z 13. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město, konané dne 19. prosince 2007, 30

31 (c) u k l á d á pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku ÚMO ÚL město, informovat žadatele dle přijatého usnesení. Usnesení č. 818/15 (Starosta, tajemnice, další a různé-materiál č. 6/1) Informace o vyřizování agendy stížností občanů v roce 2007 informaci o vyřizování agendy stížností občanů, vyřizovaných Úřadem městského obvodu Ústí nad Labem město v roce 2007, Ing. Václavu Vernerovi, starostovi MO Ústí nad Labem město, předložit tento materiál na VIII. zasedání ZMO Ústí nad Labem město, které se bude konat dne 26. února V Ústí nad Labem. Ing. Václav VERNER starosta městského obvodu Ústí nad Labem město. Mgr. Jan TVRDÍK místostarosta městského obvodu Ústí nad Labem město 31

32 Městský obvod Ústí nad Labem město V Ý P I S U S N E S E N Í č. 719 z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Usnesení č. 719/14 (EO-materiál č. 2/2) Rozšíření exekuce proti pí Ospalé o náklady řízení ve výši ,- Kč předložený materiál dle důvodové zprávy včetně u JUDr. Bracha, (b) n e s c h v a l u j e rozšíření exekuce proti paní Ospalé o náklady řízení ve výši ,- Kč, (c) u k l á d á Ing. Václavu Vernerovi, místostarostovi MO Ústí nad Labem město, informovat o přijatém usnesení JUDr. Bracha. Za správnost: Šimůnková Miluše, dne 14. února

33 Mgr. Darina Kaliničová tajemnice Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - město 33

Příloha k zápisu z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. května 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. května 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

U S N E S E N Í. z XV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 23. června 2009

U S N E S E N Í. z XV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 23. června 2009 Použité zkratky: U S N E S E N Í z XV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM Ústí nad Labem město Městský

Více

Příloha k zápisu z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 24. září 2007

Příloha k zápisu z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 24. září 2007 Použité zkratky: U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město MmÚL EO OSOM OČZ Ústí nad Labem město Městský

Více

Příloha k zápisu z IX. zasedání ZMO ÚL město dne 17.dubna 2012. Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z IX. zasedání ZMO ÚL město dne 17.dubna 2012. Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z IX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 17. dubna 2012 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

Příloha k zápisu z VIII. zasedání ZMO ÚL město dne 7. února 2012. Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z VIII. zasedání ZMO ÚL město dne 7. února 2012. Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z VIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 7. února 2012 (Usnesení 1) (návrh programu) Schválení pořadu jednání

Více

U S N E S E N Í. z X. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 17. června 2008

U S N E S E N Í. z X. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 17. června 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í z X. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město OSOM ÚMO ÚL město EO OSOM Ústí nad

Více

z XXI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 21. září 2010 Ekonomický odbor Odbor správy obecního majetku

z XXI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 21. září 2010 Ekonomický odbor Odbor správy obecního majetku U S N E S E N Í z XXI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM Ústí nad Labem město Městský

Více

Příloha k zápisu z VI. zasedání ZMO ÚL město dne 20. září Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z VI. zasedání ZMO ÚL město dne 20. září Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í ze VI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 20. září 2011 (bod programu č. 1) Složení slibu člena Zastupitelsva

Více

Příloha k zápisu z 16. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. května 2012 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 16. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. května 2012 U S N E S E N Í U S N E S E N Í z 16. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 7. února 2007

ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 7. února 2007 U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský

Více

Příloha k zápisu z XIII. zasedání ZMO ÚL město dne 5. února Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z XIII. zasedání ZMO ÚL město dne 5. února Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z XIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 5. února 2013 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

Příloha k zápisu z 35. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 5. června 2014 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 35. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 5. června 2014 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL NOZ z 35. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

U S N E S E N Í. z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 9. února 2010

U S N E S E N Í. z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 9. února 2010 U S N E S E N Í z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM Ústí nad Labem město

Více

U S N E S E N Í. z 37. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 16. ledna 2006

U S N E S E N Í. z 37. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 16. ledna 2006 Použité zkratky: U S N E S E N Í z 37. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město OSOM ÚMO ÚL město MmÚL OČZ Ústí nad Labem město

Více

zápis z 16. zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město ze dne 20. 9. 2006.

zápis z 16. zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město ze dne 20. 9. 2006. Použité zkratky: U S N E S E N Í z XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město OSOM ÚMO ÚL město Ústí nad Labem

Více

U S N E S E N Í. z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 31. března 2010

U S N E S E N Í. z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 31. března 2010 U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL NS NP z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město

Více

U S N E S E N Í. z IV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 19. dubna 2011

U S N E S E N Í. z IV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 19. dubna 2011 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z IV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 19. dubna 2011 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

ze 5. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 21. března 2007

ze 5. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 21. března 2007 U S N E S E N Í ze 5. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský

Více

Příloha k zápisu z 32. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. ledna 2014 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 32. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. ledna 2014 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL NOZ z 32. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006 U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Ústí nad Labem město, konané dne 9. března 2011

Ústí nad Labem město, konané dne 9. března 2011 U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

U S N E S E N Í. z 20. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 20. srpna 2008

U S N E S E N Í. z 20. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 20. srpna 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í z 20. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015 Projednané návrhy: 01S1 Návrh na provedení rozpočtového opatření (formální

Více

z 2. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 22. listopadu 2006

z 2. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 22. listopadu 2006 U S N E S E N Í z 2. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

cena Kč/m 2 200,- 400,- - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem,

cena Kč/m 2 200,- 400,- - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem, U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 73. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 30.09.2013 od 15:00 do 18:15 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Příloha k zápisu ze 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 1. června 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 1. června 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

Příloha k zápisu z 19. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 10. října 2012 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 19. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 10. října 2012 U S N E S E N Í U S N E S E N Í z 19. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 18. července 2007

z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 18. července 2007 U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský

Více

z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 17. ledna 2007

z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 17. ledna 2007 U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský

Více

Příloha k zápisu z 33. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 19. března 2014 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 33. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 19. března 2014 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL NOZ z 33. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov. Rada MO Střekov U S N E S E N Í. 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov. Rada MO Střekov U S N E S E N Í. 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6.2015 Projednané návrhy: 1. Schválení účetní závěrky MO Střekov za rok 2014.

Více

Příloha k zápisu z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 12. října 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 12. října 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 16. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18.8.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 16. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18.8.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 16. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18.8.2015 Projednané návrhy: 30. Dohoda o narovnání majetkoprávních vztahů k pozemku

Více

Usnesení č. 1903/34 (EO-materiál č. 2/3-na stůl) Návrh JUDr. Františka Gahlera o narovnání finančních vztahů s Městem Ústí nad Labem

Usnesení č. 1903/34 (EO-materiál č. 2/3-na stůl) Návrh JUDr. Františka Gahlera o narovnání finančních vztahů s Městem Ústí nad Labem U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL z 34. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad městského

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 Projednané návrhy: 1. Stanovení paušálu za používání mobilních telefonů.

Více

U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009

U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009 U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL AK z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad

Více

Ě Ř Ž ÁŘ Ě Ň Á Í Á ÁŽ ŮŽ ů Ž Ž ůž Ž ů ů Ž Ž Ž Ť Ž Ž Ž Ž ů ď ů ť ď ď Í Ž Ž Č ú ů Ž ď ú Ž Í ů Ž ú Ž Ž ů ů ů Ž ů Ž ů ť Ž Ž Ž Ž Ů ň ů ů Í Ž Ž ů ůž ť ÁŽ ť Í Ě Ř Č ů Ž Ž ů Ž ú Ž Í ÍÍ Ž Ž Ž Ž Ž Ž ů Ž Ž Ž Í Í

Více

Příloha k zápisu z 29. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 16. října 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 29. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 16. října 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL z 29. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Miroslavu Dundrovi, vedoucímu OVMaŽP, informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města a zajistit uzavření kupní smlouvy.

Miroslavu Dundrovi, vedoucímu OVMaŽP, informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města a zajistit uzavření kupní smlouvy. ***************************** Do zasedání Zastupitelstva města Meziboří konaného dne 13. 12. 2010 ***************************** Zpracovala: Lenka Šrotýřová, referentka odboru VMaŽP Předkládá: Miroslav

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 12 Vydána dne 2. února 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 242. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na jednání

Více

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října

Více

Příloha k zápisu z XVIII. zasedání ZMO ÚL město dne 18. února 2014 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z XVIII. zasedání ZMO ÚL město dne 18. února 2014 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 18. 2. 2014 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 12/03 Záměr převodu nájmu - zahrádky A/ s c h v a l u j e Usn. č. 13/03 Převod nájmu zahrádek A/ s c h v a l u j e 2. 3.

U S N E S E N Í Usn. č. 12/03 Záměr převodu nájmu - zahrádky A/ s c h v a l u j e Usn. č. 13/03 Převod nájmu zahrádek A/ s c h v a l u j e 2. 3. U S N E S E N Í z 2. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa, která se konala 19.2.2003 od 9.00 do 15.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 12/03 Záměr převodu

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S z mimořádného 22. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.11.2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov Přítomni:

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín na nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 31. schůze U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Usnesení č. 6/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce Branka u Opavy konaného dne 18.08.2011

Usnesení č. 6/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce Branka u Opavy konaného dne 18.08.2011 Usnesení č. 6/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce Branka u Opavy konaného dne 18.08.2011 01.06.2011/ZO v z a l o n a v ě d o m í : 1. Veřejná vyhláška Rozhodnutí Územní rozhodnutí č. 68/2011 rozhodnutí

Více

Í ň Ť ř Í Í Ť Í ď ď Ť ď Ó Ť Š ř Í ď Í ř Ť Ť ť Í Í ď Ť ď ď Ž Č Í ň Í ť ň ď Í Ě Í Í ť Í Ť Ť ď Č ť Ť Ť Ž Ě ň ň Ť ť Ť ň ň Š ň ň ň ň ň Ě Ý Ý ú ú ú ť Í Í ň Ť ň ň ň ú ť ň ň ň Ť ň ň ť ň Ť ň ň ň Ý Ý ň ú ň Ť ň ď

Více

USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 11. 2. 2003

USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 11. 2. 2003 USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 11. 2. 2003 USNESENÍ Č. 50/03 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body VI. a IX. majetkoprávní operace Vratislavice nad Nisou - věcná

Více

Á Ž Ž Ž ž Ž Ž Ž ť ž ť ž ž ž ž Ž ž Ž Í Ž Ž žť ž ž ž ž Ž Ž ž ž Ž ž ž Ž Ž Ž ž Ž ž ž ť ť Č ž ť Ž ž Ž Ž ž ď ž ť ž ž ť ž Ž Ž Ž Ž Ž ž ž Ž ž ž ž ž ť ž ž ž ž ž

Á Ž Ž Ž ž Ž Ž Ž ť ž ť ž ž ž ž Ž ž Ž Í Ž Ž žť ž ž ž ž Ž Ž ž ž Ž ž ž Ž Ž Ž ž Ž ž ž ť ť Č ž ť Ž ž Ž Ž ž ď ž ť ž ž ť ž Ž Ž Ž Ž Ž ž ž Ž ž ž ž ž ť ž ž ž ž ž Ž ř Ť ý ř ý ř ř Ž ř ř ů ř ř ř ů ř ž ů ů Ž ž ř ř ž ř ř ř ůž ý ů řů ý ůž ý ď ů Ťž Á Ž Ž Ž ž Ž Ž Ž ť ž ť ž ž ž ž Ž ž Ž Í Ž Ž žť ž ž ž ž Ž Ž ž ž Ž ž ž Ž Ž Ž ž Ž ž ž ť ť Č ž ť Ž ž Ž Ž ž ď ž ť ž ž ť ž Ž Ž Ž

Více

R O Z P O Č ET MĚSTSKÉHO OBVODU OBSAH: Městský obvod Ústí nad Labem město. na rok 2008. Ústí nad Labem město

R O Z P O Č ET MĚSTSKÉHO OBVODU OBSAH: Městský obvod Ústí nad Labem město. na rok 2008. Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem město R O Z P O Č ET MĚSTSKÉHO OBVODU Ústí nad Labem město na rok 2008 Pro zasedání ZMO ÚL - město dne 26. února 2008 OBSAH: Str. I. Používané zkratky 3 II. Úvod: 4 III. Struktura

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S z 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 od 9,08 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov Přítomni: Zapisovatelka:

Více

Č ř úř ě ř č ů č ř ěš úř úř Í ě ř ř úř Í ď ř ě č Á ÍŘ Í Í ř ž ř ř č ů č ě š č ů č Á Í Á Í č Ž č ěř ů Ť ř ě Š č č ř ů č Ž ů š š ů ě ř ě č ěř ů Ž č ěí ž ž ř ř ě Š ř ů č č ř ž Í ů ř š č ř č ř ěř ž ěř úč ě

Více

Ě Á ř ě ř ř ř ě úř ř úř ě ýúř ý ý ě ď ý ú ýú ě Ě Ú Á ř š ú ř ě ě š ř ů Ž ř š ú ě ý ú ě ů ú ě ě ě š ř ů ř ě ě š ř ů ě Ú ě ý ú ú ě ř ů Ž ř ň ř ř š ě ě ú ý ř ě ě ď ý ý ě ú ě ě ě ů ů ý ě ú ě ú ř ř ěř ů Ž ú

Více

ť ť Ť Č ú Č ň ů Ž ě ů ě ě ě ě š Č ě Ž Ž ě š Č š Č ě Ž ž Č ě Ž š Ž ň Ž Íž ě Á ÁŘ Á ů Č ě Č ě Ž š ě Ž Ž ě ň Č ě Ž ů š ů ě ů Č Š ě š ů ě Ž Ú ě Í ě ě Ú ě š ň ž Č š š Ú ě š ů Í ě Ž ú ň ň ž Ž Ý š š Ý ě š ů ě

Více

ř ř š ř ů ř š ěř š ř ý ý ř ě Úř ě š ě ř ů ě Í ě ř ť ř ú ýš ř ů Č ý ýš ý ů ý Ú Č ř Č ř ý Š ř ý ýš ý ů Č ý Č ý ř ě ěš úř ýš ý ř ů ý ý ů ý ý ř ý ý ě ř ý ů ě úř ú ú úř ý š ě š š ř š ě š ď ě ůč ý ů Č úř ř ů

Více

ě ř ý Č ý Č ě ěř Ú Č ú ů ýš ů ý ř ř č ě ě Š š ě ě ř ž ř š č ě Č ů ú ů Ř ů ú Č ů ě ú ě ú ď ě ú Č ř ň úč ě ú Č š ě š ú č ú ě ů ěš ě ú ě ú ýš ý ď č ř ž žá ýš ý ř ě ž ýš č č š ý ů ř ě č š č č ř č č ý ě Ú ň

Více

M Ě S T A K R U P K A

M Ě S T A K R U P K A U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 01.12.2014 Přítomno: 18 Nepřítomno: 3 Omluveno: 3 Zasedání zastupitelstva města bylo usnášení schopné. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S z 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16. 6. 2015 od 8,55 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov Přítomni: Zapisovatelka:

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 9. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 9. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 9. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 5.5.2015 Projednané návrhy: 1. Rozbor hospodaření MO Střekov za 1. čtvrtletí roku

Více

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 122/Z/110607 Závěrečný účet města Moravské Třebové bez výhrad takto (v Kč):

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 122/Z/110607 Závěrečný účet města Moravské Třebové bez výhrad takto (v Kč): Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.6.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 15. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 21.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 15. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 21.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 15. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 21.7.2015 1. Stanovisko RMO Střekov k OZV, kterou se stanoví školské

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 17. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 17. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 17. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 8.9.2015 Projednané návrhy: 1. Rozbor hospodaření MO Střekov za 1. pololetí roku

Více

U s n e s e n í. z 25. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.4.2010

U s n e s e n í. z 25. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.4.2010 U s n e s e n í z 25. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.4.2010 Usnesení č. 11/10: Zastupitelstvo Města Staré Město bere na vědomí informaci o plnění usnesení z 24. zasedání zastupitelstva Města

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2479. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

O B E C Z D I B Y. Usnesení z jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Usnesení z jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Usnesení z jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži usnesení č. 1/3/2014 Zastupitelstvo obce Zdiby schvaluje změnu programu jednání Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2061/4/2007 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího Odboru správy majetku ÚMO j m e n u j e p. Tomáše Jurka

U S N E S E N Í Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího Odboru správy majetku ÚMO j m e n u j e p. Tomáše Jurka U S N E S E N Í z 10. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa, která se konala 3.9.2003 od 9.00 do 12.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího

Více

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Č. 83/2015 Majetkoprávní operace MO Lbc Vratislavice n/n schvaluje majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje pozemků 1. schvaluje

Více

U S N E S E N Í. Z 80. schůze Rady města Hranice, konané dne 12.2.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice. U s n e s e n í č. 78-109

U S N E S E N Í. Z 80. schůze Rady města Hranice, konané dne 12.2.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice. U s n e s e n í č. 78-109 U S N E S E N Í Z 80. schůze Rady města Hranice, konané dne 12.2.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák U s n

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 10 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 63/2016/RM Místo konání: Městský úřad Slaný; kancelář starosty Den konání: 23 03 2016 Přítomní radní: pan Jiří Hůla, Ing. Milan Grohmann,

Více

USNESENÍ z 38. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 21. listopadu 2007

USNESENÍ z 38. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 21. listopadu 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 38.

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015

U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015 U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 428/2010 117. RM a) souhlasí s výpůjčkou výpočetní techniky na zajištění dopravně správních činností

Více

ÍÍ ů Š ý ú ý ú é é ý é Í é é é Í ý é Ž Ž é é ý é ý ý ý ý é ý é é é é é é é é ú é ú ý ý é Í é é ý é Í é ů é é ý Í Ž ů ý é Ž ý ú ý é é ú é é ů é ý ý ý é ů ů é Ž ů é é Ž é é ů Ž é ý ů é ý Í Í é ů é ů é ů

Více

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 14.7.2011

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 14.7.2011 Přehled usnesení 18. RMČ R-313 Zpráva o plnění plánu kontrolních činností za I. pololetí 2011 R-314 Žádost o finanční příspěvek pro ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 10 R-315 Záměr prodeje pozemku parc.

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

1. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE

1. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE Z Á P I S ZE 15. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 03. 10. 2011 Přítomni: Omluveni: p. Lukáš Pohanka starosta David Doležal místostarosta MUDr. Jiří Vytiska člen rady

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S z 20. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.10.2015 od 9,15 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov Přítomni: Zapisovatelka:

Více

IČ: 72987898 telefon: 513033035 e-mail: DIČ: CZ7862305561

IČ: 72987898 telefon: 513033035 e-mail: DIČ: CZ7862305561 Znalecký posudek stanovení obvyklé ceny nemovitosti číslo 2851-016/2014OC 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Bytová jednotka č. 318/2, 1+1 s přísl. v 1.NP bud. č.p. 318 včetně spoluvl.

Více

ř ý ř Ž ý Ž Ž Ž Ž ř ň ý ů Ž ž Ž ř Ž Ž Í ý ů Ž Ž Ž Ž Ž ř ň Ó Í Í ý ů Ž Ž Ž ď š ř ý ř ý ř ý ř ř ú Ž Š ř Ů ř Ž ř ý Ž Ž Ú ř ý ř ý ř ý ř ř ú Ž Š ř ů ř Ž ř ý Ž Ž ř ý ř ý ř ý ř ř ú ž š ř ů ř Ž ř ý Ž Ž Ú Á ž ř

Více

Š ů Š Á š ů ů Ú Č š ů š ů ů ť ť ů ů Č š ů ů ů š ú Ú š ú Č ů ů š ň š Ú ů ů Á Í ť ú š Ě ů ů š ů š ň ň š ú ň š Í ň Č Í Ý Š Š Í Á š ú Ů Ž Ú š š š ú Č š š ů ů š ť ů ů ů š š š ů š ň š š š Ň ň š š š š ň ú ú Č

Více

ř ř á á ý é ř é á ň ž ý á ý č ř á ů ř á ř á á ň řá ý á ý č ň ř č ý ř á š č á é ň á ů á ý á á š é č ů š č ů š č é á č š č é ž š á ř ý ř ý š á ř á ř ř ř ř ř á ý č Č ř ř é ý č ž ů á ů á ř é á č č á ý ž ž

Více

Č á á č Č č řůč ý č ě ý í á ř ú ř í ě č á á í Ž ě í í ý ý ří á Š ě č ý Í Ť á á ěšť Ž í í á Íí í Ž á í ý áš ě í ř á š č šíř č á á í ř á í í á í í á č í š č ý í ý Č ě á á č č ří Ž ř í ú ší í ěž í ú ří í

Více

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 20. schůze U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Sp.zn. 102 Ex 581/05-N Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, se sídlem Ostrava 1, Dlouhá ul. 3, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu ve Znojmě č.j. Nc 5788/2004-11, ze dne

Více

ť š č ř ó Ý ř č š ř ď ů ř ý ý ř ř žž Č Č č ú ř ý Č ý ř ž č ůť Á Í Ě ř ř ř ž č ř ý š ř ů Ť ý ř ř ř ž ž žš ý ý ř ž ř ř č č ý ý ř ý č ř Ť ř ž ý ř ř ř č ý ř č ž ř č č č ů Ť ř č ř ř ž č ř ť ť š č ř ř č ř š

Více

ě ř Ť ř ě č ř ý ě ě š ř ů č Ť š ú ě ě ě ř ě ě š úř ř ý ř úř ř ý ř ě ě ř ě ř ě š č ě č š ř ů č ů ř š ý ý ě ř š ů čů ů ě ý ě ý ě Žš č ý ěž ý ý ý ý ě š ě ů šř ř ýš ě ř ě Ž č ý ý šť ž ž ý šť ř š š ě řč č Ň

Více

Usnesení ze 4. schůze Rady MO Pardubice VI

Usnesení ze 4. schůze Rady MO Pardubice VI Usnesení ze 4. schůze Rady MO Pardubice VI Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení z 4. schůze Rady

Více

č ú ý Ú š ě Č Í Ú š ě ě ý ý č ň Ř ň Ú ý č ú ě ž ě ě Ú ý č ě ý ě ě ý ó ě ý ý Ř č č ě ž č ý ž ý č ú ž ý ů ú č ě ý ú š ý š š š š ě ě š šň ť Í ý ý ů Ř ůč ě č ú ž Í ž ý ě ů ý ě ó š ě ě ž ž ý ý ě ů ý ů ě ů š

Více