INFORMACE PRO INVESTORY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE PRO INVESTORY"

Transkript

1 INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 30. dubna 2008 Erste Bank pokračuje v růstu: rekordní provozní výsledek a nárůst zisku na 315,6 mil. EUR v prvním čtvrtletí 2008 Hlavní události 1 Provozní výsledek dosáhl v prvním čtvrtletí 2008 s 766,2 mil. EUR opět rekordního nárůstu o 25,1 %, především díky silnému nárůstu čistého úrokového výnosu a čistých příjmů z poplatků a provizí. Čistý zisk po menšinových podílech vzrostl v obtížném tržním prostředí o 4,5 % na 315,6 mil. EUR. Střední a východní Evropa zůstává hnacím motorem růstu. Obzvláště pozitivní byl vývoj obchodu v Rumunsku a v České republice, kde operační výsledek na úrovni skupiny vzrostl o 87 %, resp. o 49 %. Tento vývoj vyplývá z příznivých ekonomických podmínek: v České republice pokračuje silný hospodářský růst a v Rumunsku se stabilizoval jak vývoj měny, tak státní rozpočet. Výrazné zmenšení objemu portfolia ABS/CDO o 300 mil. EUR v důsledku umořování a měnových efektů. Dle očekávání se tržní turbulence v únoru a březnu 2008 odrazily ve výkazu zisku a ztrát negativním mark-to-market oceněním ve výši -32,8 mil. EUR (před zdaněním). Díky kvalitě podkladových aktiv se i nadále neočekává žádná potřeba odpisů (Impairment). Koncentrace na klíčové kompetence: Prodej pojišťovny s Versicherung a uzavření 15-ti leté distribuční smlouvy se společností Vienna Insurance Group v hodnotě mil. EUR. Čistý výnos za rok 2008 ve výši přibližně 600 mil. EUR povede k posílení ukazatele kapitálové přiměřenosti o přibližně 0,7 procentuálních bodů. Uzavření transakce se očekává ve třetím čtvrtletí Kapitálová základna i nadále velmi silná: Ukazatel Tier 1 (podle Baselu II) se oproti konci roku 2007 nezměnil a činí nadále 7,0%. Tato hodnota nezohledňuje ani akumulované zisky prvního čtvrtletí ani prodej obchodu s pojištěním. Shrnutí vývoje Za přetrvávající vysokou výnosovost vděčí Erste Bank v prvním čtvrtletí především silnému čistému úrokovému výnosu (+27,4 % na 1 151,1 mil. EUR). Navzdory výraznému poklesu čistého zisku z obchodních operací (-34,1 % na 82,3 mil. EUR), podmíněného situací na trhu, se podařilo zlepšit provozní výnosy o 16,7 % na 1 731,0 mil. EUR. Nárůst všeobecných administrativních nákladů (na 964,8 mil. EUR) byl s 10,8 % značně nižší než v předchozích čtvrtletích a odráží další rozvoj obchodních činností na klíčových trzích. Provozní výsledek, který vzrostl o 25,1 % na 766,2 mil. EUR a dosáhl tak dosud nejvyšší hodnoty, odráží operativní sílu skupiny Erste Bank. Poměr nákladů k výnosům klesl na 55,7 % (celý rok 2007: 58,8 %) a dostal se tak téměř na cílovou hodnotu pro rok Na pozadí současných turbulencí na finančních trzích vyniká velmi dobrá operativní kvalita čtvrtletního výsledku: čistý zisk po menšinových podílech vzrostl o 4,5 % na 315,6 mil. EUR i přesto, že došlo k zatížení spojeného s oceněním cenných papírů (v důsledku turbulencí na kapitálových trzích se mark-tomarket ocenění portfolia ABS/CDO projevilo ve výkazu zisku a ztrát hodnotou -32,8 mil. EUR (před zda- 1 Z důvodu plánovaného prodeje pojišťovny s Versicherung a dvou dalších majetkových účastí v Rumunsku byla v souladu s účetními standardy IFRS 5 provedena příslušná adaptace tabulky jak ve výkazu zisků a ztrát, kde byla dosavadní položka Výnosy z pojišťovací činnosti přejmenována na Výnosy z postoupené obchodní oblasti, tak i v rozvaze, kde byla jak na straně aktiv, tak na straně pasiv zavedena příslušně označená nová položka. Do křížového garančního systému spořitelen vstoupily v prosinci 2007 dvě a v lednu 2008 čtyři další spořitelny a budou proto od tohoto okamžiku zahrnuty do konsolidované účetní závěrky skupiny Erste Bank. Součástí konsolidované účetní závěrky jsou dále od 2. dubna 2007 společnost Diners Club Adriatic Croatia (DCA) a od 3. dubna 2007 bosenská ABS Banka, koupená společností Steiermärkische Sparkasse. Vzhledem k tomu, že v prvním čtvrtletí 2007 tyto společnosti ještě nebyly zahrnuty do konsolidované účetní závěrky, jsou změny oproti srovnatelnému období minulého roku nepatrně zkresleny. Strana 1 z 18

2 něním) a mark-to-market ocenění ostatního portfolia cenných papírů v reálné hodnotě (Fair Value) hodnotou zhruba - 40 mil. EUR). Po čtvrtém čtvrtletí 2007 (336,8 mil. EUR) je se tak jedná o druhý nejvyšší čtvrtletní výsledek, jakého kdy bylo dosaženo. Návratnost kapitálu (cash, t.j. bez zahrnutí lineárních odpisů v souvislosti s klientskou základnou a se sítí poboček z realizovaných akvizic) vzrostla ze 14,6 % (vykázaná hodnota 14,1 %) v roce 2007 na nynějších 15,3 % (vykázaná hodnota 14,8 %). Zisk na akcii (cash) činil v prvním čtvrtletí ,04 EUR (vykázaná hodnota 1,01 EUR) oproti 1,00 EUR (vykázaná hodnota 0,97 EUR) ve srovnatelném čtvrtletí minulého roku. Celková bilanční suma se v prvním čtvrtletí 2008 zvýšila oproti konci roku 2007 o 2,0 % na 204,5 mld. EUR. Ukazatel solventnosti vztažený na úvěrové riziko se díky nárůstu objemu obchodů mírně snížil z 10,5 % ke konci roku 2007 na 10,2 % k 31. březnu 2008 a je tak i nadále výrazně vyšší, než zákonem stanovený minimální požadavek ve výši 8 %. Výhled 2 Erste Bank potvrzuje své dosavadní cíle: zvýšení čistého zisku po menšinových podílech o minimálně 20 % v tomto obchodním roce a o 25 % v roce 2009, bez zohlednění výnosu z prodeje pojišťovny s Versicherung pojišťovně Vienna Insurance Group. Prodejem s Versicherung a s tím spojeným posílením kapitálové základny (pozitivní vliv na ukazatel kapitálové přiměřenosti: +70 bázických bodů) se pro rok 2009 očekává ukazatel Tier 1 v hodnotě nad 8 %. Návratnost vlastního kapitálu (ROE) tak v roce 2009 dosáhne hodnoty nad 16 %. 2 Jak již bylo oznámeno, hodlá skupina Erste Bank po schválení příslušnými kontrolními orgány pro ochranu hospodářské soutěž a lokálními úřady pro dozor nad pojišťovnami prodat pojišťovně Vienna Insurance Group (VIG) pojišťovnu s Versicherung (včetně jejích dceřiných společností) a majetkové podíly v dceřiných pojišťovnách Banca Comerciala Romana (BCR). Erste Bank resp. její dceřiné banky ve střední a východní Evropě si ponechají vždy 5% podíl v místních dceřinkách pojišťovny s Versicherung. Dále dojde k uzavření patnáctileté kooperační prodejní smlouvy mezi skupinou Erste Bank a pojišťovnou Vienna Insurance Group (VIG). Celková hodnota transakce činí mil. EUR. S ohledem na stávající účetní hodnoty a požadavky na časové rozlišení by se tento prodej měl pozitivně projevit na čistém zisku po menšinových podílech skupiny Erste Bank v roce 2008 přibližně 600 mil. EUR. Ukazatel kapitálové přiměřenosti by se díky tomu měl zvýšit o přibližně 70 bazických bodů. Uzavření transakce je plánováno na třetí čtvrtletí Zhruba ve 3. čtvrtletí 2008 plánuje skupina Erste Bank AG vyčlenění obchodního segmentu Rakousko do dceřiné společnosti, kterou bude Erste Bank AG ze 100 % vlastnit, což se týká především rakouského obchodu se soukromými a firemními klienty a jemu přiřazeným jednotkám. Tato reorganizace v rámci skupiny nebude mít žádný vliv na finanční výsledky celé skupiny. Zbývající část Erste Bank AG bude plnit funkci holdingové společnosti pro významné dceřiné společnosti, pro oblast infrastruktury skupiny a pro společnosti činné v oblastech globálních trhů, velkých korporátních klientů a investičního bankovnictví. Strana 2 z 18

3 I. VÝVOJ VÝSLEDKU V DETAILU v mil. EUR změna Čistý úrokový výnos 1 151,1 903,7 27,4% Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám - 163,1-128,4 27,0% Čisté příjmy z poplatků a provizí 491,9 438,9 12,1% Čistý zisk z obchodních operací 82,3 124,8-34,1% Všeobecné administrativní náklady - 964,8-870,6 10,8% Výnosy z postoupené obchodní oblasti 3 5,7 15,6-63,5% Ostatní provozní výsledek - 108,6-7,4 na Zisk před zdaněním 494,5 476,6 3,8% Čistý zisk po menšinových podílech 315,6 302,1 4,5% Čistý úrokový výnos Silný růst úvěrů v dceřiných společnostech ve střední a východní Evropě pokračoval i v prvním čtvrtletí roku Na základě tohoto vývoje se čistý úrokový výnos ve sledovaném období zvýšil oproti srovnávanému čtvrtletí předchozího roku o 27,4 % z 903,7 mil. EUR na 1 151,1 mil. EUR. Čistá úroková marže (čistý úrokový výnos v procentech průměrných úročených aktiv) se zlepšila z 2,49 % v roce 2007 na 2,77 % v prvních třech měsících roku Nárůst byl zaznamenán jak v zemích střední a východní Evropy (ze 4,0 % na 4,5 %), tak v Rakousku (1,6 % na 1,8 %), přičemž se v Rakousku výrazně snížil podíl mezibankovního portfolia a portfolia cenných papírů s nízkými maržemi a zvýšil podíl retailových obchodů s vyššími maržemi. Čisté příjmy z poplatků a provizí Čisté příjmy z poplatků a provizí se zvýšily o 12,1 % ze 438,9 mil. EUR na 491,9 mil. EUR. K nárůstu došlo především v oblasti úvěrových obchodů (+28,1 % na 91,2 mil. EUR) a v oblasti platebního styku (+24,3 % na 203,4 mil. EUR), kde je zahrnut i obchod s platebními kartami. Dle očekávání došlo u obchodu s cennými papíry k mírnému poklesu, zejména v oblasti brokerských poplatků (-3,7 % na 126,6 mil. EUR). 3 Jak již bylo zmíněno, plánuje Erste Bank prodej své životní pojišťovny s Versicherung. V souladu s účetními standardy IFRS 5 je výsledek z tohoto obchodního pole provedena příslušná adaptace tabulky ve výkazu zisků a ztrát, kde byla dosavadní položka Výnosy z pojišťovací činnosti přejmenována na Výnosy z postoupené obchodní oblasti. Strana 3 z 18

4 v mil. EUR změna Úvěrové obchody 91,2 71,2 28,1% Platební styk 203,4 163,7 24,3% Platební karty 39,6 32,436 22,1% Obchody s cennými papíry 126,6 131,5-3,7% Obchody investičních fondů 56,5 55,8 1,3% Poplatky za správu cenných papírů (custodial fees) 16,6 15,4 7,8% Brokerské poplatky 53,5 60,3-11,3% Pojišťovací obchody 21,5 19,4 10,8% Zprostředkování stavebního spoření 8,8 6,9 27,5% Obchodování s cizími měnami 9,9 8,7 13,8% Obchody investičních bank 3,2 8,9-64,0% Ostatní 27,3 28,6-4,5% Celkem 491,9 438,9 12,1% Čistý zisk z obchodních operací Vzhledem k tomu, že situace na trhu zůstala i nadále obtížná, nebylo možné udržet u čistého zisku z obchodních operací mimořádně dobrý výsledek z prvního čtvrtletí Pokles o 34,1 % ze 124,8 mil. EUR na 82,3 mil. EUR odpovídal očekáváním a souvisel především se slabším výsledkem obchodu s cennými papíry. Výnosy z postoupené obchodní oblasti (pojišťovací obchody) Situace na finančních trzích měla negativní dopad rovněž na výnosy z finančních investic v oblasti pojištění. Výsledek prvního čtvrtletí 2008 byl proto s 5,7 mil. EUR výrazně nižší než ve srovnatelném období minulého roku (15,6 mil. EUR). Všeobecné administrativní náklady: v mil. EUR změna Personální náklady 561,4 506,7 10,8% Ostatní administrativní náklady 309,8 268,4 15,4% Mezisoučet 871,2 775,1 12,4% Odpisy 93,6 95,5-2,0% Celkem 964,8 870,6 10,8% Všeobecné administrativní náklady se zvýšily celkem o 10,8 % z 870,6 mil. EUR na 964,8 mil. EUR. Přibližně 2,4 procentní body tohoto zvýšení připadají na rozšíření počtu společností zahrnutých od dubna 2007 do konsolidačního rámce, který byl v roce 2007 rozšířen o Diners Club Adriatic a dvě spořitelny a v roce 2008 o čtyři spořitelny, které vstoupily do křížového garančního systému v Rakousku. Nárůst personálních nákladů o 10,8 % z 506,7 mil. EUR na 561,4 mil. EUR je také částečně způsoben zvýšením počtu zaměstnanců. Strana 4 z 18

5 Vývoj počtu zaměstnanců 4 březen 08 prosinec 07 změna Osoby zaměstnané ve skupině Erste Bank ,3% Rakousko včetně spořitelen křížového garančního systému ,9% Erste Bank AG včetně rakouských dceřiných společností ,4% Spořitelny křížového garančního systému ,8% Zahraničí (Střední a východní Evropa) ,6% Česká spořitelna ,6% Banca Comercială Română ,9% Slovenská sporiteľňa ,1% Erste Bank Maďarsko ,4% Erste Bank Chorvatsko ,9% Erste Bank Srbsko ,6% Erste Bank Ukrajina ,1% Ostatní dceřiné společnosti a zahraniční pobočky ,7% Při posuzování změn ve vývoji počtu zaměstnanců je třeba zohlednit skutečnost, že v Rakousku vstoupily od konce roku 2007 čtyři další spořitelny do křížového garančního systému a v prvním čtvrtletí 2008 tak přibylo 382 zaměstnanců. Míra růstu personálních nákladů tak byla v zemích střední a východní Evropy s hodnotou 7,7 % nižší než ve zbytku skupiny (12,9 %). Všeobecné administrativní náklady Rakousko (vč. Podnikového centra a Mezinárodního obchodu) v mil. EUR změna Personální náklady 339,5 300,7 12,9% Ostatní administrativní náklady 128,7 117,7 9,3% Mezisoučet 468,2 418,4 11,9% Odpisy 36,6 36,0 1,7% Celkem 504,8 454,4 11,1% Všeobecné administrativní náklady Střední a východní Evropa v mil. EUR změna Personální náklady 221,9 206,0 7,7% Ostatní administrativní náklady 181,1 150,7 20,2% Mezisoučet 403,0 356,7 13,0% Odpisy 57,0 59,5-4,2% Celkem 460,0 416,2 10,5% Ostatní administrativní náklady se zvýšily o 15,4 % z 268,4 mil. EUR na 309,8 mil. EUR. Nadprůměrný nárůst byl s 20,2 % zaznamenán především u dceřiných společností ve střední a východní Evropě (zbytek skupiny: +9,3 %). Tento nárůst byl způsoben mimo jiné náklady spojenými se změnou klíčového 4 Hodnoty k rozhodnému dni. Strana 5 z 18

6 bankovního systému a s plánovaným zavedením eura na Slovensku. Nadprůměrně se tak zvýšily i náklady na informační technologie (+25,4 % na 77,1 mil. EUR, především v zemích střední a východní Evropy) a náklady spojené s reorganizací skupiny Erste Bank a realizací skupinových projektů. Stejně jako v předchozích čtvrtletích, došlo i v prvním čtvrtletí 2008 k poklesu odpisů hmotného majetku o -2,0 % z 95,5 mil. EUR na 93,6 mil. EUR. Provozní výsledek Provozní výnosy se zvýšily o 16,7 % z 1 483,0 mil. EUR na 1 731,0 mil. EUR, což znamená podstatně silnější nárůst než u všeobecných administrativních nákladů (+10,8 % z 870,6 mil. EUR na 964,8 mil. EUR). Provozní výsledek se tak zvýšil o 25,1 % z 612,4 mil. EUR na 766,2 mil. EUR. Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám Per saldo (dotace popř. rozpuštění rezerv v oblasti úvěrových obchodů, náklady z přímých odpisů pohledávek a výnosy z příjmů již odepsaných pohledávek) se tato položka zvýšila celkově o 27,0 % ze 128,4 mil. EUR na 163,1 mil. EUR. Vedle nárůstu úvěrů, především v zemích střední a východní Evropy, bylo toto zvýšení způsobeno také mimořádnými událostmi, ke kterým došlo v roce 2007 (především v BCR: rozpuštění rezerv v prvním čtvrtletí 2007 a efekty vypršení úvěrového pojištění retailových úvěrů ve druhém čtvrtletí 2007). Ostatní provozní výsledek Saldo ostatního provozního výsledku, které je především důsledkem lineárních odpisů klientské základny z realizovaných akvizic, obsažených v této položce, a plateb do systému pojištění vkladů, se výrazně zlepšilo z -33,3 mil. EUR na -22,9 mil. EUR. Výnosy z finančních aktiv Celkové saldo ze všech kategorií finančních aktiv se ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2007 výrazně zhoršilo. Zatímco v prvním čtvrtletí 2007, ještě před vypuknutím úvěrové krize na finančních trzích, bylo dosaženo pozitivního výsledku v celkové hodnotě ve výši 25,9 mil. EUR, v prvním čtvrtletí 2008 bylo saldo s hodnotou ve výši -85,7 mil. EUR výrazně negativní. Vedle ztrát z prodeje cenných papírů portfolia cenných papírů na prodej (Available for sale) byla příčinou tohoto poklesu především výrazná potřeba odpisů strukturovaných produktů a akcií v portfoliu cenných papírů v reálné hodnotě (Fair Value) ve výši přibližně 70 mil. EUR. Zde jsou obsaženy náklady na ocenění ve výši 30,3 mil. EUR pro portfolio ABS/CDO (další náklady ve výši 2,5 mil. EUR vznikly u obchodních operací). Zbytek souvisí s poklesy kurzů na mezinárodních kapitálových trzích. Celková hodnota portfolia ABS/CDO (Asset Backed Securities cenné papíry zajištěné aktivy, Collateralized Debt Obligation zajištěné dluhové obligace) skupiny Erste Bank včetně spořitelen byla v prvním čtvrtletí 2008 zredukována z 3,4 mld. EUR ke konci roku 2007 na nynějších zhruba 3,0 mld. EUR díky odpisům a slabším kurzům dolaru a libry (0,3 mld. EUR) a v důsledku ocenění mark-to-market (zhruba 0,1 mld. EUR). Na základě mark-to-market ocenění u portfolia cenných papírů v reálné hodnotě (Fair Value) došlo v prvním čtvrtletí 2008, jak již bylo zmíněno, ke změně ocenění ve výši -32,8 mil. EUR, které se projevilo ve výkazu zisků a ztrát. V portfoliu cenných papírů na prodej (Available for sale) vedlo markt-to-market ocenění tohoto portfolia v prvním čtvrtletí 2008 k poklesu o 75 mil. EUR, které bylo vyúčtováno proti vlastnímu kapitálu. Jelikož v tomto portfoliu nedošlo ke zhoršení kvality podkladových aktiv, nebylo v celém portfoliu zapotřebí žádných odpisů (Impairment). Zisk před zdaněním vzrostl o 3,8 % ze 476,6 mil. EUR na 494,5 mil. EUR. Čistý zisk po menšinových podílech dosáhl s 315,6 mil. EUR po 302,1 mil. EUR (+4,5 %) navzdory obtížné situaci na trhu druhé nejvyšší kdy dosažené čtvrtletní hodnoty. Strana 6 z 18

7 II. VÝVOJ ROZVAHY v mil. EUR březen 08 prosinec 07 změna Pohledávky za bankami ,7% Pohledávky za klienty ,6% Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám ,6% Cenné papíry k obchodování a finanční aktiva ,4% Ostatní aktiva ,0% Aktiva celkem ,0% Celková bilanční suma skupiny Erste Bank vzrostla o 2,0 % z 200,5 mld. EUR ke konci roku 2007 na nynějších 204,5 mld. EUR k 31. březnu Přibližně 2,3 mld. EUR tohoto nárůstu přitom bylo způsobeno rozšířením počtu společností zahrnutých do konsolidačního rámce, které probíhá od konce roku 2007, kdy do křížového garančního systému postupně vstoupily další čtyři spořitelny. Pohledávky za klienty se zvýšily pouze mírně o 1,6 % ze 114,0 mld. EUR na 115,8 mld. EUR. Pohledávky za klienty v zemích střední a východní Evropy se přitom zvýšily o 4,8 % na 44,0 mld. EUR (z toho soukromá klientela +7,3 %). Objem pohledávek v mezinárodním obchodu klesl. Tvorba rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám se v důsledku nových dotací mírně zvýšila ze 3,3 mld. EUR na 3,4 mld. EUR. Investice do cenných papírů v různých kategoriích finančních aktiv klesly o 4,0 % z 37,6 mld. EUR ke konci roku 2007 na nynějších 36,1 mld. EUR. Jak již bylo zmíněno výše, budou kapitálové investice pojišťoven v souladu s IFRS 5 k 31. březnu 2008 společně s ostatními aktivy z těchto společností a s aktivy dvou k prodeji určených majetkových účastí rumunské bankovní dceřinky Banca Comerciala Romana vykázány ve zvláštní položce Finanční aktiva držená na prodej a postoupené obchodní oblasti. Obzvláště potěšující byl nárůst klientských vkladů o 3,7 % na 103,9 mld. EUR. Vklady v zemích střední a východní Evropy přitom vzrostly o 4,9 %. Pokles u emitovaných dluhopisů o 7,7 % z 31,1 mld. EUR na 28,7 mld. EUR byl způsoben především odpisy úvěrů, jakož i vkladových certifikátů ve skupině Erste Bank AG. Strana 7 z 18

8 v mil. EUR březen 08 prosinec 07 změna Závazky k bankám ,3% Závazky ke klientům ,7% Emitované dluhopisy ,7% Ostatní pasiva ,8% Podřízený kapitál ,3% Celkový kapitál ,3% Vlastní kapitál ,6% Menšinové podíly ,9% Pasiva a vlastní kapitál celkem ,0% Celkový kapitál se zvýšil o celkem 4,3 % z 11,4 mld. EUR na 11,9 mld. EUR, přičemž se v této položce a také u menšinových podílů - odpovídajícím způsobem projevilo rozšíření počtu společností zahrnutých do konsolidačního rámce o další čtyři spořitelny od konce roku Rizikově vážený vyměřovací základ pro úvěrová rizika (RWA) se v prvním čtvrtletí 2008 zvýšil z 95,1 mld. EUR na 98,7 mld. EUR, přičemž se na tomto zvýšení podílely hodnotou přibližně 1,3 mld. EUR čtyři nové spořitelny zahrnuté do konsolidačního rámce. Celkový započitatelný vlastní kapitál skupiny úvěrových institucí Erste Bank podle rakouského zákona o bankách (BWG) činil k 31. březnu 2008 přibližně 11,2 mld. EUR (k 31. prosinci ,1 mld. EUR). Ukazatel krytí vztažený na zákonný minimální požadavek k příslušnému rozhodnému dni (9,1 mld. EUR) činil 124 % (konec roku 2007: 127 %). Základní kapitál (Tier 1) činil po zahrnutí srážkových položek stanovených v rakouském zákonu o bankách (BWG) 6,9 mld. EUR (konec roku 2007: 6,7 mld. EUR). Ukazatel kapitálové přiměřenosti vztažený na úvěrové riziko (základní kapitál (Tier 1) po odečtení srážkových položek podle rakouského zákona o bankách (BWG) v % rizikově vážených aktiv podle 22 odst. 2 rakouského zákona o bankách (BWG)) dosáhl stejně jako ke konci roku 2007 hodnoty 7,0 %. Ukazatel solventnosti, vztažený na úvěrové riziko (celkový kvalifikovaný kapitál po odečtení požadavků mimo úvěrového rizika především obchodního rizika, operačního rizika a rizika na položky obchodního portfolia a otevřené devizové pozice v % rizikově vážených aktiv podle 22 odst. 2 rakouského zákona o bankách (BWG)) činil k 31. březnu ,1 % (konec roku 2007: 10,5 %) a výrazně tak překročil zákonem stanovený minimální požadavek ve výši 8%. Strana 8 z 18

9 III. KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM JEDNOTLIVÝCH SEGMENTŮ 5 Segment Rakousko Provozní zisk v segmentu Rakousko se podařilo navzdory aktuální obtížné situaci na trhu s hodnotou ve výši 292,0 mil. EUR udržet na úrovni minulého roku. Pokles čistého zisku z obchodních operací z 63,9 mil. EUR na 20,8 mil. EUR a čistých příjmů z poplatků a provizí z 246,2 mil. EUR na nynějších 237,7 mil. EUR (-8,5 mil. EUR, resp. -3,5 %) byl více než vyvážen výrazně silnějším nárůstem čistého úrokového výnosu. V prvním čtvrtletí 2008 výrazně vzrostly klientské vklady, což podstatně přispělo ke zlepšení čistého úrokového výnosu. Kromě toho je nutno přihlédnout ke skutečnosti, že od roku 2007 vstoupilo do křížového garančního systému 6 spořitelen, což způsobilo také nárůst provozních nákladů oproti prvnímu čtvrtletí 2007 o 6,4 % (+26,9 mil. EUR). Pokles ostatního provozního výsledku byl způsoben požadavky na ocenění cenných papírů mimo portfolio cenných papírů k obchodování. Provozní zisk se snížil pouze nepatrně o -0,5 mil. EUR, resp. -0,2 % na 292 mil. EUR. Poměr nákladů k výnosům činil 60,6 %. Spořitelny Provozní zisk se zlepšil o 30,0 mil. EUR, resp. +29,3 % ze 102,3 mil. EUR na 132,3 mil. EUR. Tento potěšující vývoj byl způsoben především výrazným zlepšením čistého úrokového výnosu (nově zahrnuté spořitelny: +22,4 mil. EUR). Všeobecné administrativní náklady vzrostly o 17,9 mil. EUR, resp. 8,5 % (z 211,2 mil. EUR v prvním čtvrtletí 2007 na 229,1 mil. EUR), přičemž podíl nových spořitelen zahrnutých do křížového garančního systému od počátku roku 2007 na tomto nárůstu činil 14,7 mil. EUR. Poměr nákladů k výnosům klesl z 67,4 % na 63,4 %. Pokles ostatního provozního výsledku byl ovlivněn výsledky ocenění cenných papírů mimo portfolio cenných papírů k obchodování. Návratnost kapitálu (ROE) činila 6,9 %. Retail a nemovitosti U retailových obchodů se výrazný pokles v oblasti čistých příjmů z poplatků a provizí podařilo díky potěšujícímu nárůstu čistého úrokového výnosu vykompenzovat pouze částečně. Čisté příjmy z poplatků a provizí klesly o 13,3 mil. EUR z 96,3 mil. EUR na 83,0 mil. EUR, především z důvodu poklesu obchodu s cennými papíry v důsledku situace na trhu. Nárůst čistého úrokového výnosu o 10,5 mil. EUR ze 136,6 mil. EUR na 147,1 mil. EUR byl kromě rozšíření objemu úvěrů způsoben především větší poptávkou po vkladových produktech. Obzvláště potěšující byl vývoj všeobecných administrativních nákladů, které se podařilo udržet pod úrovní předchozího roku. Provozní výsledek byl s 80,9 mil. EUR pouze nepatrně nižší než ve srovnatelném čtvrtletí předchozího roku (82,3 mil. EUR). Ostatní provozní výsledek klesl z 0,7 mil. EUR na -10,4 mil. EUR díky požadavkům na ocenění v portfoliu cenných papírů v reálné hodnotě (Fair-Value) těch spořitelen, které jsou přiřazeny k tomuto segmentu a ve kterých má Erste Bank většinový podíl. Poměr nákladů k výnosům činil 66,0 % (předchozí rok 65,8 %), návratnost kapitálu (ROE) činila 20,5 %. Velcí korporátní klienti Čistý zisk po menšinových podílech zaznamenal oproti srovnatelnému období minulého roku nárůst o 50,8 % z 20,4 mil. EUR na 30,7 mil. EUR. Čistý úrokový výnos vzrostl o 43,3 % z 39,4 mil. EUR na 56,5 mil. EUR, k čemuž podstatně přispěl výrazný nárůst objemu obchodů s velkými korporátními klienty spolu s podstatným rozšířením úrokové marže a přetrvávající růst objemu obchodů dceřiné společnosti Immorent (zabývající se leasingem nemovitostí). Kromě zlepšení situace v potřebě tvorby rezerv a opravných položek (z -13,1 mil. EUR na -11,2 mil. EUR) došlo rovněž k nárůstu čistých příjmů z poplatků a provizí z 23,8 mil. EUR na 27,2 mil. EUR. Všeobecné administrativní náklady vzrostly o 37,0 % z 24,3 mil. EUR na nynějších 33,3 mil. EUR, především v souvislosti s expanzí leasingových obchodů ve střed- 5 Od čtvrtého čtvrtletí 2007 byly v souladu s mezinárodními účetními standardy IAS 39 tzv. Unwinding efekty (tj. efekty složeného úroku z očekávaného zpětného peněžního toku u nesplacených pohledávek za klienty) ve výši zhruba 14,4 mil. EUR v komentáři k výsledkům jednotlivých segmentů paušálně znázorněny v segmentu Podnikové centrum. Tyto efekty sice jako celek nemají vliv na výsledek, ale projevují se v položkách čistý úrokový výnos a rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám. Strana 9 z 18

10 ní a východní Evropě. Poměr nákladů k výnosům činil 39,7 %, návratnost vlastního kapitálu (ROE) vzrostla z 11,8 % na 15,8 %. Obchodování na finančních trzích a investiční bankovnictví V položce čistý úrokový výnos bylo zatížení výsledku způsobeného aktuální situací na trhu a s tím spojenými vyššími refinančními náklady v oblasti řízení aktiv a pasiv vyváženo mimořádně dobrými obchodními výsledky na peněžním trhu. Čisté příjmy z poplatků a provizí se podařilo udržet na úrovni předchozího roku, i když letošní obtížná situace na trhu způsobila, že výnosy z obchodu s cennými papíry se podařilo udržet pouze na úrovni předchozího roku - především v oblasti strukturovaných produktů a u výnosů z transakcí na kapitálovém trhu. Čistý zisk z obchodních operací se v prvním čtvrtletí 2008 oproti předchozímu roku dle očekávání snížil o více než 70 % z 50,3 mil. EUR na nynějších 12,6 mil. EUR, přičemž kromě turbulencí na trhu je nutno zohlednit také skutečnost, že výsledek za první čtvrtletí předchozího roku byl ve srovnání s průměrnými čtvrtletími posledních několika let výrazně nadprůměrný a zkresluje tudíž srovnání se současným výsledkem. Pokles ostatního provozního výsledku (z +1,8 mil. EUR ve sledovaném období předchozího roku na -14,4 mil. EUR) je především důsledkem vývoje požadavků na oceňování portfolia cenných papírů v reálné hodnotě (Fair-Value) na základě všeobecného vývoje trhu. Poměr nákladů k výnosům činil 50,6 %, návratnost vlastního kapitálu (ROE) 12,1 %. Segment Střední a východní Evropa: Česká republika Čistý zisk České spořitelny vzrostl oproti prvnímu čtvrtletí 2007 o 24,3 mil. EUR, resp. o 27,8 % (očištěno o měnový efekt +17,9 %) z 87,3 mil. EUR na 111,6 mil. EUR. Provozní výsledek zaznamenal nárůst o 49,1 % (očištěno o měnový efekt +37,5 %) ze 138,3 mil. EUR na 206,2 mil. EUR. Tento nárůst je způsoben převážně zvýšením čistého úrokového výnosu o 68,2 mil. EUR, resp. o 35,5 % (očištěno o měnový efekt +25,0 %) z 191,8 mil. EUR na 259,9 mil. EUR. Nárůst čistých příjmů z poplatků a provizí o 21,7 % (očištěno o měnový efekt +12,3 %) z 83,8 mil. EUR na 102,0 mil. EUR je odrazem velmi potěšujícího vývoje platebního styku a obchodu s cennými papíry. Zvýšení všeobecných administrativních nákladů ze 157,3 mil. EUR na 184,0 mil. EUR (+17,0 %; očištěno o měnový efekt +7,9 %) bylo způsobeno jednak vyššími náklady spojenými s rozšířením obchodní činnosti, ale také vývojem měny. Pokles ostatního provozního výsledku (z -2,8 mil. EUR v roce 2007 na -40,0 mil. EUR) je dán vývojem požadavků na oceňování na základě všeobecného vývoje trhu, nárůstem plateb do pojištění vkladů a zisky z prodeje cenných papírů v prvním čtvrtletí Poměr nákladů k výnosům činil 47,1 %, návratnost vlastního kapitálu (ROE) činila 51,6 % (42,6 % v předchozím roce). Rumunsko Čistý zisk po menšinových podílech se podařilo oproti prvnímu čtvrtletí předchozího roku výrazně zvýšit na 76,2 mil. EUR (nárůst o 71,9 %; očištěno o měnový efekt 87,7 %), resp. 31,9 mil. EUR oproti srovnávanému čtvrtletí předchozího roku. Provozní zisk byl s hodnotou ve výši 156,1 mil. EUR o 87,3 % (očištěno o měnový efekt 104,5 %) vyšší než v předchozím roce. Tohoto vynikajícího výsledku bylo dosaženo díky nadprůměrnému nárůstu čistého úrokového výnosu (+61,0 mil. EUR ze 119,4 mil. EUR na 180,4 mil. EUR, tj. o 51,1 % resp. očištěno o měnový efekt o 65,0 %) a výraznému zvýšení čistých příjmů z poplatků a provizí, především v oblasti úvěrů a platebního styku. Markantní nárůst čistého úrokového výnosu byl kromě úspěšného vývoje obchodů v nejdůležitějších obchodních oblastech společnosti Banca Comerciala Romana (nárůst úvěrů o celkem 35 %) způsoben reklasifikací úrokům podobných provizí ve výši 17,9 mil. EUR z čistých příjmů z poplatků a provizí do čistého úrokového výnosu, která se již používá i v ostatních dceřiných společnostech ve střední a východní Evropě. Provozní náklady se podařilo udržet téměř na úrovni předchozího roku (ze 108,4 mil. EUR na 106,1 mil. EUR (očištěno o měnový efekt 6,9 %)), z čehož je poprvé patrný efekt restrukturalizačních opatření realizovaných v předchozím roce. Z tohoto vývoje vyplývá poměr nákladů k výnosům ve výši 40,5 % a návratnost vlastního kapitálu (ROE) ve výši 67,0 %. Nárůst potřeby tvorby rezerv a opravných položek byl způsoben především rozšířením objemu úvěrů. Strana 10 z 18

11 Slovensko Čistý zisk po menšinových podílech Slovenskej sporiteľni vzrostl oproti roku 2007 o 1,7 % (očištěno o měnový efekt -1,9 %) z 30,9 mil. EUR na nynějších 31,4 mil. EUR. Čistý úrokový výnos se oproti sledovanému období minulého roku zlepšil o 7,3 % (očištěno o měnový efekt 3,5 %), resp. 5,2 mil. EUR ze 71,9 mil. EUR na 77,1 mil. EUR, především díky silnému nárůstu objemu klientských úvěrů o 21 %. Čistý zisk z poplatků a provizí vzrostl v důsledku nárůstu úvěrových obchodů a objemu platebních transakcí z 22,5 mil. EUR v prvním čtvrtletí 2007 na 25,8 mil. EUR (očištěno o měnový efekt +10,4 %). Všeobecné administrativní náklady se zvýšily o 1,8 mil. EUR, resp. o 3,2 % (očištěno o měnový efekt -0,5 %) z 55,7 mil. EUR na celkem 57,5 mil. EUR. Vývoj nákladů se navzdory vyšším nákladům v souvislosti s plánovaným zavedením eura a novým bankovním systémem podařilo v prvním čtvrtletí tohoto roku udržet na extrémně nízké úrovni. Provozní zisk se tak zvýšil o téměř 20 % (očištěno o měnový efekt 15,6 %) ze 43,0 mil. EUR na nynějších 51,5 mil. EUR. Nárůst v oblasti tvorby rezerv a opravných položek ze 7,8 mil. EUR v roce 2007 na nynějších 10,4 mil. EUR (očištěno o měnový efekt 29,0 %) byl způsoben výrazným nárůstem objemu úvěrů v posledních čtvrtletích. Pokles ostatního provozního výsledku z -1,6 mil. EUR v prvním čtvrtletí 2007 na nynějších -3,6 mil. EUR (očištěno o měnový efekt 125,3 %) byl způsoben v první řadě vývojem požadavků na oceňování na základě všeobecného vývoje trhu v portfoliu cenných papírů v reálné hodnotě (Fair-Value). Návratnost vlastního kapitálu (ROE) klesla ze 42,7 % v minulém roce na 39,3 %, poměr nákladů k výnosům se mírně snížil z 56,4 % na 52,7 %. Maďarsko Provozní zisk Erste Bank Maďarsko vzrostl navzdory obtížnému makroekonomickému vývoji o 51,9 %, resp. o 15,8 mil. EUR z 30,4 mil. EUR na 46,2 mil. EUR. Čistý úrokový výnos zaznamenal nárůst o 31,0 %, resp. o 15,9 mil. EUR z 51,3 mil. EUR na 67,2 mil. EUR, přičemž bylo první čtvrtletí 2007 zatíženo opravou časového rozlišení úroků ve výši -8,0 mil. EUR. Po očištění výsledku o tento technický efekt činí nárůst 11,8 %. Nárůst tvorby rezerv a opravných položek z 11,8 mil. EUR na 13,1 mil. EUR je následkem rozšíření úvěrových obchodů a všeobecného hospodářského vývoje. Čisté příjmy z poplatků a provizí zaznamenaly oproti sledovanému období minulého roku nárůst (z 29,5 mil. EUR v prvním čtvrtletí 2007 na 32,6 mil. EUR), který byl způsoben výrazným nárůstem platebního styku a obchodu s cennými papíry. Všeobecné administrativní náklady se s 61,0 mil. EUR podařilo udržet na úrovni minulého roku. Zlepšení ostatního provozního výsledku (z -0,4 mil. EUR v prvním čtvrtletí 2007 na 3,3 mil. EUR) bylo způsobeno v první řadě změnou přiřazení ve vykazování lokálních daňových položek (komunální daně a daně z inovací) do položky daně z příjmu. Čistý zisk po menšinových podílech vzrostl o 75,4 % ze 14,9 mil. EUR na 26,2 mil. EUR. Poměr nákladů k výnosům činil 56,9 %, návratnost kapitálu (ROE) vzrostla z 19,0 % na 31,4 %. Chorvatsko Díky zahrnutí výsledků společnosti Diners Club Adriatic d.d. (DCA) do účetní závěrky od druhého čtvrtletí 2007 je vzájemná srovnatelnost výsledků s předchozím rokem pouze relativní. Provozní zisk Erste Bank Chorvatsko se oproti roku 2007 výrazně zvýšil o 39,0 %, resp. 9,4 mil. EUR z 24,1 mil. EUR na 33,5 mil. EUR. Čistý úrokový výnos výrazně vzrostl navzdory přísnému zákonnému režimu na snížení financování v cizích měnách a všeobecnému omezení růstu úvěrů, což bylo kromě nárůstu úvěrových obchodů způsobeno také zlepšením výnosů u obchodu s deriváty. Důsledkem byl nárůst čistého úrokového výnosu o 9,6 mil. EUR z 33,9 mil. EUR na 43,5 mil. EUR (nárůst bez zahrnutí DCA: +5,2 mil. EUR). Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly o více než 70 % z 10,2 mil. EUR na 17,8 mil. EUR, především v oblasti platebního styku, u obchodu s cennými papíry a také díky výnosům dceřiné společnosti vydávající kreditní karty DCA (nárůst bez zahrnutí DCA:+2,4 mil. EUR). Všeobecné administrativní náklady se zvýšily o 9,7 mil. EUR, resp. 42,7 % z 22,7 mil. EUR na nynějších 32,4 mil. EUR, což bylo způsobeno především přizpůsobením mezd a nárůstem počtu zaměstnanců. Návratnost kapitálu (ROE) činila 34,5 %, poměr nákladů k výnosům mírně vzrostla ze 48,5 % na 49,2 %. Strana 11 z 18

12 Srbsko Čistý zisk po menšinových podílech se podařilo zlepšit o 3,2 mil. EUR z -1,0 mil. EUR na 2,3 mil. EUR. Výrazný nárůst čistého úrokového výnosu (z 3,6 mil. EUR v prvním čtvrtletí 2007 na 6,0 mil. EUR) byl způsoben především rozšířením klientských obchodů a vyššími klientskými vklady. Kromě zlepšení čistých příjmů z poplatků a provizí (z 0,9 mil. EUR na 1,6 mil. EUR) a čistého zisku z obchodních operací (z 0,2 mil. EUR na 0,6 mil. EUR) se oproti sledovanému období minulého roku mírně zvýšily také všeobecné administrativní náklady (z 6,6 mil. EUR na 7,8 mil. EUR), především díky vyšším personálním nákladům v prvních měsících tohoto roku. Silný nárůst ostatního provozního výsledku o 3,0 mil. EUR z 1,5 mil. EUR na 4,5 mil. EUR byl způsoben prodejem nemovitostí a podílů v nemovitostech. Ukrajina Po úspěšné akvizic společnosti Bank Prestige skupinou Erste Bank v lednu 2007 byl důraz kladen především na vybudování tržní pozice společnosti, mezitím přejmenované na Erste Bank Ukrajina. Aktuálním cílem je zvýšení tržního podílu v retailovém segmentu na 4 % a rozšíření sítě poboček na zhruba 400 do roku V současné době zaměstnává banka zaměstnanců a provozuje 86 poboček. Dalších 50 poboček je již připraveno k otevření. Ve srovnání s prvním čtvrtletím 2007 byl i v prvním čtvrtletí tohoto roku zaznamenán pokračující velmi uspokojivý nárůst čistého úrokového výnosu z 1,7 mil. EUR na 3,5 mil. EUR způsobený zčtyřnásobením objemu klientských úvěrů z 96,0 mil. EUR na 449,6 mil. EUR. Současně došlo ke zvýšení čistého zisku z obchodních operací z 1,1 mil. EUR na 2,4 mil. EUR, což bylo způsobeno silným nárůstem obchodů s cennými papíry. Díky plynulému rozšiřování obchodní činnosti ve srovnání s předchozím čtvrtletím dle očekávání výrazně vzrostly všeobecné administrativní náklady. Čistý zisk po menšinových podílech činil -5,4 mil. EUR. Segment Mezinárodní obchod Čistý zisk po menšinových podílech zaznamenal nárůst o 5,3 mil. EUR, resp. o 23,6 % z 22,2 mil. EUR na nynějších 27,5 mil. EUR. Ostatní provozní výsledek výrazně vzrostl (z 0,1 mil. EUR v roce 2007 na 1,2 mil. EUR). Provozní zisk se oproti prvnímu čtvrtletí předchozího roku zvýšil z 35,4 mil. EUR na 41,8 mil. EUR. Čistý úrokový výnos se v souvislosti s vývojem úrokových marží zlepšil z 36,6 mil. EUR na 40,1 mil. EUR. Poměr nákladů k výnosům činil pozoruhodných 17,6 %, návratnost vlastního kapitálu (ROE) vzrostla z 19,8 % na 23,8 %. Segment Podnikové centrum Segment Podnikové centrum obsahuje výsledky těch společností, které nelze přímo přiřadit k určitému obchodnímu segmentu, konsolidaci výsledků mezi segmenty a lineární odpisy zejména klientské základny BCR a DCA, jakož i jednorázové efekty, které nebyly přímo zahrnuty do žádného obchodního segmentu, aby byla zachována možnost meziročního srovnání. Výsledku v roce 2008 je tak přiřazen tzv. Unwinding efekt (efekt složeného úroku z očekávaného zpětného peněžního toku u nesplacených pohledávek za klienty) ve výši 14,4 mil. EUR. Celkově se výše zmíněný Unwinding efekt ve výsledku neprojeví, jelikož pozitivní efekt v položce čistý úrokový výnos současně vede ke zvýšení tvorby rezerv a opravných položek. Vývoj čistých příjmů z poplatků a provizí a všeobecných administrativních nákladů je ovlivněn především konsolidací výsledků pomocných bankovních podniků. Všeobecné administrativní náklady byly negativně ovlivněny zejména skupinovými projekty a náklady v souvislosti se změnou struktury skupiny Erste Bank. Ostatní provozní výsledek obsahuje lineární odpisy goodwillu klientské základny BCR a klientské základny společnosti Diners Club Adriatic d.d. v celkové výši 19,0 mil. EUR. Strana 12 z 18

13 IV. VÝVOJ MĚNOVÝCH KURZŮ Kurz ke konci období Průměrný kurz Převáděcí kurz (EUR) březen 08 prosinec 07 změna změna CZK/EUR 25,34 26,63 4,9% 25,82 27,99 7,8% RON/EUR 3,73 3,61-3,3% 3,70 3,39-9,2% SKK/EUR 32,58 33,58 3,0% 33,12 34,33 3,5% HUF/EUR 259,43 253,73-2,2% 259,19 252,87-2,5% HRK/EUR 7,27 7,33 0,8% 7,27 7,37 1,3% RSD/EUR 82,29 80,05-2,8% 82,17 79,67-3,1% UAH/EUR 7,89 7,42-6,3% 7,63 6,63-15,0% Pozitivní změna=zhodnocení měny, negativní změna=znehodnocení měny Případné dotazy směřujte na: Erste Bank, Investor Relations Graben 21, 1010 Vienna, Austria, Fax: +43 (0) linka Gabriele Werzer, Tel: +43 (0) linka 11286, Thomas Sommerauer, Tel: +43 (0) linka 17326, Peter Makray, Tel: +43 (0) linka 16878, Tento text najdete v německém znění také na naší homepage: v Investor Relations News. Strana 13 z 18

14 Příloha I. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT (IFRS) v mil. EUR změna Čistý úrokový výnos 1 151,1 903,7 27,4% Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám - 163,1-128,4 27,0% Čisté příjmy z poplatků a provizí 491,9 438,9 12,1% Čistý zisk z obchodních operací 82,3 124,8-34,1% Všeobecné administrativní náklady - 964,8-870,6 10,8% Výnosy z pojišťovací činnosti 5,7 15,6-63,5% Ostatní provozní výsledek - 22,9-33,3 31,2% Výnosy z finančních aktiv - v reálné hodnotě - 72,9 11,1 na Výnosy z finančních aktiv - na prodej - 12,8 14,3 na Výnosy z finančních aktiv - držená do splatnosti 0,0 0,5 na Zisk před zdaněním 494,5 476,6 3,8% Daně z příjmů - 98,7-102,5-3,7% Zisk za účetní období 395,8 374,1 5,8% Menšinové podíly - 80,2-72,0 11,4% Čistý zisk po menšinových podílech 315,6 302,1 4,5% Strana 14 z 18

15 II. KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA (IFRS) v mil. EUR březen 08 prosinec 07 změna AKTIVA Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank ,2% Pohledávky za bankami ,7% Pohledávky za klienty ,6% Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám ,6% Cenné papíry k obchodování ,5% Finanční aktiva - v reálné hodnotě ,8% Finanční aktiva - na prodej ,8% Finanční aktiva - držená do splatnosti ,4% Kapitálové investice pojišťoven na Majetkové účasti v přidruž. spol. konsolid. ekv. metodou ,8% Nehmotný majetek ,3% Hmotný majetek ,0% Odložené daňové pohledávky ,7% Finanční aktiva držená na prodej a postoupené obchodní oblasti na Ostatní aktiva ,3% Aktiva celkem ,0% PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL Závazky k bankám ,3% Závazky ke klientům ,7% Emitované dluhopisy ,7% Obchodni pasiva ,9% Technické rezervy-pojištění na Ostatní rezervy ,2% Odložené daňové závazky ,8% Závazky v souvislosti s finančníni aktivy drženými na prodej a postoupené obchodní oblasti na Ostatní pasiva ,7% Podřízený kapitál ,3% Celkový kapitál ,3% Vlastní kapitál ,6% Menšinové podíly ,9% Pasiva a vlastní kapitál celkem ,0% Strana 15 z 18

16 III. ÚDAJE ZA JEDNOTLIVÉ SEGMENTY SKUPINA ERSTE BANK Přehled* Rakousko Střední a východní Evropa Mezinárodní obchod Podnikové centrum Celkem v mil. EUR Čistý úrokový výnos 477,1 398,9 637,6 473,5 40,1 36,6-3,6-5, ,1 903,7 Rezervy a opravné položky k ůvěrům a pohledávkám - 71,4-80,0-72,3-43,0-5,9-5,3-13,6-0,1-163,1-128,4 Čisté příjmy z poplatků a provizí 237,7 246,2 247,5 192,2 10,6 7,1-3,9-6,5 491,9 438,9 Čistý zisk z obchodních operací 20,8 63,9 63,3 55,2 0,0-0,1-1,8 5,8 82,3 124,8 Všeobecné administrativní náklady - 448,5-421,6-459,5-413,7-8,9-8,1-48,0-27,2-964,8-870,6 Výnosy z pojišťovací činnosti 4,9 5,0 0,8 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 15,6 Ostatní výsledek - 38,8 8,4-40,7-2,7 1,2 0,1-30,4-13,2-108,6-7,4 Zisk před zdaněním 181,8 220,9 376,8 272,0 37,0 30,2-101,2-46,5 494,5 476,6 Daně z příjmů - 59,0-49,3-73,9-53,7-9,6-8,0 43,7 8,5-98,7-102,5 Menšinové podíly - 40,5-48,5-46,3-29,7 0,0 0,0 6,6 6,3-80,2-72,0 Čistý zisk po menšinových podílech 82,4 123,0 256,6 188,6 27,5 22,2-50,8-31,7 315,6 302,1 Průměrná rizikově vážená aktiva , , , , , , , , , ,2 Průměrný přiřazený vlastní kapitál 2 059, , , ,5 461,2 448, , , , ,3 Poměr nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio) 60,6% 59,0% 48,4% 56,6% 17,6% 18,6% n.a. n.a. 55,7% 58,7% Návratnost kapitálu (ROE) na základě čistého zisku po menšinových podílech 16,0% 25,7% 46,3% 37,6% 23,8% 19,8% n.a. n.a. 14,8% 15,0% *) V položce Ostatní výsledek u segmentu Podnikové centrum jsou zahrnuty odpisy goodwillu klientské základny ve výši 19,0 mil. EUR. V položce Ostatní výsledek jsou zahrnuty následující čtyři položky z výkazu zisku a ztrát: Ostatní provozní výsledek, Výnosy z finančních aktiv (v reálné hodnotě, na prodej a držená do splatnosti). Strana 16 z 18

17 Segment Rakousko* Spořitelny Retail a nemovitosti Velcí korporátní klienti Obchodování na finančních trzích a investiční bankovnictví v mil. EUR Čistý úrokový výnos 258,0 206,5 147,1 136,6 56,5 39,4 15,5 16,4 Rezervy a opravné položky k ůvěrům a pohledávkám -37,2-43,1-22,9-23,8-11,2-13,1 0,0 0,0 Čisté příjmy z poplatků a provizí 98,6 96,6 83,0 96,3 27,2 23,8 29,0 29,5 Čistý zisk z obchodních operací 4,7 10,4 3,1 2,9 0,3 0,3 12,6 50,3 Všeobecné administrativní náklady -229,1-211,2-157,2-158,4-33,3-24,3-28,9-27,7 Výnosy z pojišťovací činnosti 0,0 0,0 4,9 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ostatní výsledek -13,3 3,6-10,4 0,7-0,8 2,3-14,4 1,8 Zisk před zdaněním 81,8 62,9 47,6 59,2 38,7 28,4 13,8 70,3 Daně z příjmů -36,4-14,7-10,5-13,0-7,8-6,3-4,3-15,4 Menšinové podíly -41,5-42,7 1,2-4,1-0,2-1,8 0,0 0,0 Čistý zisk po menšinových podílech 3,9 5,5 38,3 42,2 30,7 20,4 9,5 55,0 Průměrná rizikově vážená aktiva , , , , , , , ,3 Průměrný přiřazený vlastní kapitál 224,9 223,6 745,8 751,5 775,6 689,6 313,5 252,0 Poměr nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio) 63,4% 67,4% 66,0% 65,8% 39,7% 38,3% 50,6% 28,8% Návratnost kapitálu (ROE) na základě čistého zisku po menšinových podílech 6,9% 9,9% 20,5% 22,4% 15,8% 11,8% 12,1% 87,3% *) V položce Ostatní výsledek jsou zahrnuty následující čtyři položky z výkazu zisku a ztrát: Ostatní provozní výsledek, Výnosy z finančních aktiv (v reálné hodnotě, na prodej a držená do splatnosti) Strana 17 z 18

18 Segment Střední a východní Evropa (CEE)* Česká republika Rumunsko Slovensko Maďarsko Chorvatsko Srbsko Ukrajina v mil. EUR Čistý úrokový výnos 259,9 191,8 180,4 119,4 77,1 71,9 67,2 51,3 43,5 33,9 6,0 3,6 3,5 1,7 Rezervy a opravné položky k ůvěrům a pohledávkám -22,3-14,3-17,5-5,4-10,4-7,8-13,1-11,8-4,4-2,4-2,1-0,6-2,6-0,7 Čisté příjmy z poplatků a provizí 102,0 83,8 67,2 45,3 25,8 22,5 32,6 29,5 17,8 10,2 1,6 0,9 0,6 0,1 Čistý zisk z obchodních operací 26,1 16,5 16,1 20,0 6,2 4,3 7,4 10,2 4,7 2,8 0,6 0,2 2,4 1,1 Všeobecné administrativní náklady -184,0-157,3-106,1-108,4-57,5-55,7-61,0-60,6-32,4-22,7-7,8-6,6-10,8-2,3 Výnosy z pojišťovací činnosti 2,2 3,6-1,4 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ostatní výsledek -40,0-2,8-4,7-1,6-3,6-1,6 3,3-0,4-0,2 2,1 4,5 1,5 0,1 0,1 Zisk před zdaněním 144,0 121,2 133,9 76,3 37,5 33,7 36,5 18,3 28,9 23,8 2,8-1,1-6,8-0,1 Daně z příjmů -30,9-30,0-22,1-13,0-6,1-2,8-10,3-3,3-5,9-4,8 0,2 0,1 1,4 0,1 Menšinové podíly -1,4-3,9-35,5-19,0 0,0 0,1 0,0-0,1-8,7-6,8-0,7 0,0 0,0 0,0 Čistý zisk po menšinových podílech 111,6 87,3 76,2 44,3 31,4 30,9 26,2 14,9 14,4 12,2 2,3-1,0-5,4-0,1 0,0 0,0 Průměrná rizikově vážená aktiva , , , , , , , , , ,0 696,3 306,5 449,6 95,9 Průměrný přiřazený vlastní kapitál 865,4 820,3 455,1 430,7 320,0 289,9 333,5 313,8 166,6 121,9 39,0 22,5 35,1 7,5 Poměr nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio) 47,1% 53,2% 40,5% 56,5% 52,7% 56,4% 56,9% 66,6% 49,2% 48,5% n.n. n.n. n.n. n.n. Návratnost kapitálu (ROE) na základě čistého zisku po menšinových podílech 51,6% 42,6% 67,0% 41,2% 39,3% 42,7% 31,4% 19,0% 34,5% 40,0% n.n. n.n. n.n. n.n. *) V položce Ostatní výsledek jsou zahrnuty následující čtyři položky z výkazu zisku a ztrát: Ostatní provozní výsledek, Výnosy z finančních aktiv (v reálné hodnotě, na prodej a držená do splatnosti). Strana 18 z 18

Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí

Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí INFORMACE PRO INVESTORY 30. října 2008 Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí Hlavní události 1 : Nárůst provozního zisku o více než 23 % v prvních třech čtvrtletích

Více

Erste Bank zahájila rok 2007 s rekordním výsledkem

Erste Bank zahájila rok 2007 s rekordním výsledkem Vídeň, 30. dubna 2007 Erste Bank zahájila rok 2007 s rekordním výsledkem HLAVNÍ UDÁLOSTI 1 : Čistý úrokový výnos* se zvýšil o 24,8 % z 724,0 mil. EUR na 903,7 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o 7,7% na 779,7

Více

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích Vídeň, 30. října 2007 Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích HLAVNÍ UDÁLOSTI PRVNÍCH DEVÍTI MĚSÍCŮ 2007 1 : Čistý úrokový výnos se zvýšil

Více

INFORMACE PRO INVESTORY

INFORMACE PRO INVESTORY INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 31. července 2007 Výsledky za 1. pololetí 2007: BCR výrazně přispěla k nárůstu zisku Erste Bank HLAVNÍ UDÁLOSTI 1 : Čistý úrokový výnos se zvýšil o 25,4 % z 1 481,8 mil.

Více

Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 %

Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 % INFORMACE PRO INVESTORY Védeň, 30. října 2006 Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 % HLAVNÍ UDÁLOSTI 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 2 063,5 mil. EUR na 2 261,5 mil. EUR (+9,6%*) Čisté příjmy

Více

Erste Group docílila díky solidnímu obchodnímu modelu v prvním pololetí 2009 zisk ve výši 492,1 mil. EUR navzdory vyšším rizikovým nákladům

Erste Group docílila díky solidnímu obchodnímu modelu v prvním pololetí 2009 zisk ve výši 492,1 mil. EUR navzdory vyšším rizikovým nákladům INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 30. července 2009 Erste Group docílila díky solidnímu obchodnímu modelu v prvním pololetí 2009 zisk ve výši 492,1 mil. EUR navzdory vyšším rizikovým nákladům Hlavní události

Více

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 25. února 2011 Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů HLAVNÍ UDÁLOSTI: Erste Group

Více

INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006

INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006 INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006 Erste Bank dosáhla v roce čistého zisku v rekordní výši 712 mil. EUR Hlavní události (předběžné údaje) 1 Čistý úrokový výnos se zvýšil z 2 660,3 mil. EUR na 2 794,2

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů Tisková zpráva 25. února 2011 Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů HLAVNÍ UDÁLOSTI: Erste Group zaznamenala

Více

Tisková zpráva 28. února 2013

Tisková zpráva 28. února 2013 Tisková zpráva 28. února 2013 Erste Group dosáhla v roce 2012 čistého zisku ve výši 483,5 mil. EUR, ukazatel kapitálové přiměřenosti (CT1) se zlepšil na 11,2 % I. HLAVNÍ UDÁLOSTI Čistý úrokový výnos klesl

Více

Erste Group výrazně posílila provozní zisk, ale finanční krize zatížila čistý zisk roku 2008

Erste Group výrazně posílila provozní zisk, ale finanční krize zatížila čistý zisk roku 2008 INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 27. února 2009 Erste Group výrazně posílila provozní zisk, ale finanční krize zatížila čistý zisk roku 2008 Hlavní události 1 : Výrazné zlepšení provozního zisku: nárůst

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 14. března 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 14. března 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 14. března 2005 Erste Bank: Předběžné hospodářské výsledky za rok 2004 jsou úspěchem na všech frontách Předběžné výsledky roku 2004 jsou dalším významným mezníkem v hospodářském vývoji

Více

INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012

INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012 INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012 Erste Group se ve 4. čtvrtletí 2011 vrátila do ziskové zóny a snížila čistou roční ztrátu za rok 2011 na 718,9 mil. EUR; splnění kapitálového ukazatele EBA

Více

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 31. července Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí Hlavní události 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 1 369,5 mil. EUR na 1 481,8 mil. EUR (+8,2 %) Čisté příjmy z poplatků

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 E M B A R G O D O 07.30 Výsledek za devět měsíců ukazuje silně ziskovou Erste Bank Prvních devět měsíců tohoto roku ukázalo, že jsme na správné cestě k dosažení

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 10. kvetna 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 10. kvetna 2004 TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 10. kvetna 2004 Erste Bank odstartovala rok 2004 s velmi dobrým výsledkem Výsledek prvního ctvrtletí roku 2004 je velmi potešitelný, a to hned z nekolika duvodu: Za prvé je to nejlepší

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003 TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003 Ctvrtletní výsledky: Erste Bank zvyšuje cistý zisk o 58 % Ke konci tretího ctvrtletí 2003 Erste Bank opet vykazuje výsledky, které dokazují jak její strategickou

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku 6,2 mld. Kč

TISKOVÁ ZPRÁVA. Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku 6,2 mld. Kč Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel: +420 261 351 111 internet: www.csob.cz V Praze dne 29.7.2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku

Více

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 20,7 % na 3,8 mld. Kč, provozní zisk zůstal na úrovni kolem 6,6 mld. Kč Česká

Více

Erste Group vykázala za 1. pololetí roku 2017 čistý zisk ve výši 624,7 milionů EUR

Erste Group vykázala za 1. pololetí roku 2017 čistý zisk ve výši 624,7 milionů EUR Tisková zpráva 4. srpna 2017 Erste Group vykázala za 1. pololetí roku 2017 čistý zisk ve výši 624,7 milionů EUR Dnes opět zveřejňujeme pozitivní výsledky a to za prvních šest měsíců roku 2017: objem řádně

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1

ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1 Praha, 6. srpna 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 5,919 mld. Kč (+7 % meziročně) Čistý zisk udržitelný: 5,631 mld. Kč

Více

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Praha, 4. srpna 2010 Skupina Komerční banky vytvořila za prvních šest měsíců roku 2010 čistý zisk ve výši 6 482 milionů

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. V Praze dne

TISKOVÁ ZPRÁVA. V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel: +420 261 351 111 internet: www.csob.cz V Praze dne 21. 3. 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Čistý zisk Skupiny v r. 2004: 6,8 mld.

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 12. května 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2010 ČISTÝ ZISK 3,880 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 3,880 mld. Kč (+26 % meziročně) Čistý zisk udržitelný 2 : 3,615 mld.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1 Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 14 115 20 Praha 1 tel. +420 261 351 111 www.csob.cz Praha 31. října TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí se ziskem 7,87 mld. 1 Provozní výdaje pod kontrolou,

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Československá obchodní banka, a. s. 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

Československá obchodní banka, a. s. 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Základní prospekt pro nabídkový program investičních certifikátů navázaných na index 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument (dále jen "2. Dodatek Základního prospektu") aktualizuje Základní prospekt

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 17. brezna 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 17. brezna 2004 TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 17. brezna 2004 Výsledky za rok 2003: Erste Bank se opet muže pochlubit výrazným rustem cistého zisku Hospodárský výsledek za uplynulý rok navazuje na celou radu úspechu dosažených

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 28 Vydána dne 3. srpna 28 Na Příkopě 858/2 111 21 Praha 1 , IČ 64948242, sídlem Na Příkopě 2, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní zprávu

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 10. listopad 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Za tři čtvrtletí 2011

Více

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350 V Praze dne 31.1.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS)

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Praha, 9. únor 2012 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za rok 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V roce 2011 vykázaný zisk skupiny

Více

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Rozvaha AKTIVA 1-14 Aktiva celkem 55 300 710 1. Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 9 186 602 2. Finanční aktiva k obchodování 3 319 428 2.1 Deriváty

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR Č. 12/2011 17. května 2011 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2011 v kurzu: Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil.

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 12. listopadu 2001

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 12. listopadu 2001 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia 12. listopadu 2001 Story, Mise & Vize Story Mise Transformujeme Českou spořitelnu tak, aby přinášela

Více

Československá obchodní banka, a. s. V Praze dne IČ:

Československá obchodní banka, a. s. V Praze dne IČ: V Praze dne 30.4.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované a neauditované, (podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví - EU IFRS -ve struktuře podle ČNB). ROZVAHA tis. Kč AKTIVA

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

3.2 Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty

3.2 Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty 31.7.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované, neauditované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS) ve struktuře podle ČNB. ROZVAHA tis. Kč AKTIVA

Více

Erste Group přijímá mimořádná opatření s omezeným dopadem na základní kapitál; podstatně snižuje své obligo v jižní Evropě

Erste Group přijímá mimořádná opatření s omezeným dopadem na základní kapitál; podstatně snižuje své obligo v jižní Evropě Ad hoc informace Vídeň, 10. října 2011 Erste Group přijímá mimořádná opatření s omezeným dopadem na základní kapitál; podstatně snižuje své obligo v jižní Evropě Představenstvo Erste Group dnes rozhodlo

Více

Pololetní zpráva 2004 HVB Bank Czech Republic, a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2004 HVB Bank Czech Republic, a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 2004 HVB Bank Czech Republic, a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/2090 110 00 Praha 1 HVB Bank Czech Republic a.s., IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/2090, Praha 1

Více

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld.

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Tisková zpráva Praha, 28. října 2011 Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Kč Česká spořitelna vykázala za tři čtvrtletí 2011 neauditovaný

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Koncernové pojistné stouplo o zhruba 8 procent na 4,6 mld. EUR

Koncernové pojistné stouplo o zhruba 8 procent na 4,6 mld. EUR Č. 16/2010 19. srpna 2010 Vienna Insurance Group v 1. pololetí 2010: Koncernové pojistné stouplo o zhruba 8 procent na 4,6 mld. EUR Zisk (před zdaněním) navzdory rozsáhlým škodám v důsledku živelných pohrom

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006 Pololetní zpráva za první pololetí roku 2006 Komentář k výsledkům k 30.6.2006 v prvním pololetí zaznamenala rekordní hospodářské výsledky výrazný nárůst zisku a růst aktiv způsobený především pozitivním

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006. 30. října 2006

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006. 30. října 2006 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006 30. října 2006 Obsah Prezentace 03 Hlavní fakta 3. čtvrtletí 2006 07 Hospodářské výsledky skupiny ČS za 1.-3. čtvrtletí

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 9. srpen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V 1. pololetí 2011 skupina

Více

- - AKTIVA (v tis. Kč) 30.6.2013 31.3.2013 31.12.2012 30.9.2012 1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 225 524 238 160 212 409 231 284 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry

Více

Koncernové pojistné vzrostlo o 4,0 procenta na více než 6,8 mld. EUR

Koncernové pojistné vzrostlo o 4,0 procenta na více než 6,8 mld. EUR Č. 27/2011 15. listopadu 2011 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2011 Koncernové pojistné vzrostlo o 4,0 procenta na více než 6,8 mld. EUR Pokračující trend růstu v životním pojištění na stěžejních

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 22. května 2014: Bilanční tisková konference koncernu Oberbank AG Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank Podrobné výsledky: hospodářský výsledek po zdanění

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/ Praha 1 Nové Město tel.:

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/ Praha 1 Nové Město tel.: V Praze dne 23. 11. 2006 TISKOVÁ ZPRÁVA Skupina ČSOB vykázala za 9 měsíců 2006 zisk ve výši 8,1 miliardy Kč 1 Čistý zisk bez jednorázových vlivů vzrostl o 11 % Konsolidovaný čistý zisk rozdělitelný akcionářům

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky. skupiny AAA AUTO za rok 2009

Auditované konsolidované hospodářské výsledky. skupiny AAA AUTO za rok 2009 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2009 Praha / Budapešť 30. dubna 2010 Společnost AAA Auto Group N.V. dnes zveřejnila své auditované konsolidované hospodářské výsledky

Více

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí srpna 2004

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí srpna 2004 Česká Spořitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí 2004 17. srpna 2004 Obsah Hlavní fakta za 1. pololetí 2004 3 Hospodářské výsledky za 1. pololetí 2004 6 Úvěry klientům v 1. pololetí

Více

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u AKTIVA ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS (v tis. Kč) 31.3.2002 31.3.2001 31.3.2000 Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u 15 420 797 15 420 797 17 272 563 15 099 359 centrálních

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč.

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč. MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2008 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank

Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Nárůst počtu klientů, vyšší prodeje produktů drobného bankovnictví Čistý zisk za první čtvrtletí 2014 dosáhl 3,1 miliardy Kč Praha, 7. května 2014 Komerční banka dnes oznámila konsolidovaný čistý zisk

Více

Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank

Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1Q května 2004

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1Q května 2004 Česká Spořitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1Q 2004 10. května 2004 Obsah Hlavní fakta za 1Q 2004 3 Hospodářské výsledky za 1Q 2004 6 Úvěry klientům v 1Q 2004 23 Přílohy 33 2 Hlavní fakta

Více

ÚVĚRY A BANKOVNÍ ZÁRUKY POSKYTNUTÉ V ROCE 2018

ÚVĚRY A BANKOVNÍ ZÁRUKY POSKYTNUTÉ V ROCE 2018 v tis. Kč ÚVĚRY A BANKOVNÍ ZÁRUKY POSKYTNUTÉ V ROCE 218 1/218 2/218 3/218 4/218 5/218 6/218 7/218 8/218 9/218 1/218 11/218 12/218 Celkem Obecné celkem, z toho: 2 23 41 681 6 349 4 561 4 29 889 2 226 16

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni.

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 8. DUBNA 2008 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ČESKÁ EKONOMIKA V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 1999 Česká ekonomika procházela i v prvním čtvrtletí roku 1999 recesí, neboť doznívaly efekty restriktivních politik

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

Tisková konference. VIENNA INSURANCE GROUP Výsledek roku Vídeň, 14. dubna 2015

Tisková konference. VIENNA INSURANCE GROUP Výsledek roku Vídeň, 14. dubna 2015 DVATISÍCEJISTĚ 1 Tisková konference VIENNA INSURANCE GROUP Výsledek roku 2014 Vídeň, 14. dubna 2015 Vienna Insurance Group POHLED NA OBDOBÍ 2014/2015 Obligace Úspěšná emise obligací: VIG umístila 400 mil.

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

E M B A R G O do 7.30

E M B A R G O do 7.30 Tisková zpráva Praha, 30.dubna 2009 E M B A R G O do 7.30 Provozní zisk České spořitelny za 1. čtvrtletí 2009 meziročně vzrostl o více než 10 % na 6,27 mld. Kč, konsolidovaný čistý zisk mírně klesl o necelých

Více

19. výroční valná hromada. Vídeň, 29. června 2010

19. výroční valná hromada. Vídeň, 29. června 2010 19. výroční valná hromada Vídeň, 29. června 2010 20 let ve střední a východní Evropě Klíčové kroky od roku 1990 do dnešní doby V.I.G. v roce 1990 Vedoucí postavení v Rakousku jako základ pro mezinárodní

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka oznámila dynamický nárůst úvěrování ve všech segmentech a pokračující trend zvyšování počtu klientů Čistý zisk vzrostl meziročně o 2,4 % KB nadále vylepšovala svoji nabídku služeb pro kompletní

Více