Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí"

Transkript

1 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 31. července Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí Hlavní události 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 1 369,5 mil. EUR na 1 481,8 mil. EUR (+8,2 %) Čisté příjmy z poplatků a provizí se zvýšily z 617,0 mil. EUR na 697,7 mil. EUR (+13,1 %) Provozní výnosy vzrostly z 2 118,6 mil. EUR na 2 330,7 mil. EUR (+10,0 %) Všeobecné administrativní náklady se zvýšily z 1 323,1 mil. EUR na 1 404,9 mil. EUR (+6,2 %) Provozní zisk se zlepšil ze 795,5 mil. EUR na 925,8 mil. EUR (+16,4 %) Zisk před zdaněním vzrostl z 576,2 mil. EUR na 706,6 mil. EUR (+22,6 %) Čistý zisk po menšinových podílech vzrostl z 335,7 mil. EUR na 448,7 mil. EUR (+33,7 %) Poměr nákladů k výnosům se zlepšil z 61,8 % v roce na 60,3 % v prvním pololetí Návratnost kapitálu činila v první polovině roku (po navýšení kapitálu) 13,9 % oproti 19,0 % za celý rok Celková bilanční suma se zvýšila ze 152,7 mld. EUR ke konci roku na 160,2 mld. EUR (+5,0 %) Zisk na akcii vzrostl z 1,40 EUR na nynějších 1,52 EUR Ukazatel kapitálové přiměřenosti (Tier 1 ratio) činil k 30. červnu 9,8 % (oproti 6,8 % ke konci roku ), ukazatel solventnosti činil 13,5 % po 11,0 % koncem roku (zákonem požadováno 8,0 %) * Všechny srovnávané hodnoty se vztahují k prvnímu pololetí, pokud není uvedeno jinak Shrnutí vývoje prvního pololetí roku V prvním pololetí dosáhla Erste Bank čistého zisku po menšinových podílech ve výši 448,7 mil. EUR, což je o 33,7 % více než ve stejném období minulého roku. Skvělý výsledek prvního pololetí svědčí o působivém pokračování našeho růstu, objasnil předseda představenstva Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG. Ve volatilním prostředí kapitálového trhu je význam našich více než 15 milionů klientů obzvláště velký. Jsme tak vždy schopni vyrovnat volatilní zisky z obchodních operací úrokovými výnosy a čistými příjmy z poplatků a provizí. V důsledku zlepšujícího se úrokového prostředí a nadcházejícímu převzetí rumunské Banca Comerciala Romana vidíme druhou polovinu roku optimisticky, komentoval Treichl výsledky za první pololetí. Provozní výnosy se navzdory slabšímu čistému zisku z obchodních operací způsobenému vývojem na trhu zvýšily o celkem 10,0 % na 2 330,7 mil. EUR, což je silnější nárůst než 61 procentní nárůst všeobecných administrativních nákladů (1 404,9 mil. EUR). Z toho vyplývá provozní zisk ve výši 925,8 mil. EUR (+16,4 % oproti minulému roku). Poměr nákladů k výnosům se zlepšil z 61,8 % za rok na 60,3 % ve sledovaném období. Úspěšné navýšení kapitálu v hodnotě 2,9 mld. EUR v prvním čtvrtletí vedlo dle očekávání k poklesu návratnosti kapitálu z 19,0 % za rok na nynějších 13,9 %. Celková 1 Od 9. srpna (datum uzavření transakce) je v účetní závěrce zahrnuta také Erste Bank Srbsko. Od 1. ledna je povinná aplikace nových Mezinárodních účetních standardů IAS 32 (finanční nástroje: údaje a zobrazení) a IAS 39 (finanční nástroje: vyjádření a ocenění) vydaných Radou pro mezinárodní účetní standardy IASB, což ovlivnilo především zobrazení obchodu s cennými papíry, ohodnocení úvěrů a vykazování hybridního kapitálu. Veškeré uvedené hodnoty za minulý rok a uvedené změny v procentech se vztahují k těmto upraveným údajům. Detailní informace k přechodu na IAS 32 a IAS 39 byly oznámeny v tiskových zprávách 3. května a 6. prosince, které jsou zveřejněny na internetové stránce Erste Bank ( Strana 1 / 16

2 bilanční hodnota skupiny Erste Bank se v prvním pololetí zvýšila o 5,0 % na 160,2 mld. EUR. Vstup na Ukrajinský trh Dne 28. července společnost Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG oznámila, že rozšiřuje svůj obchodní model retailové banky také na Ukrajinu. Po důkladné analýze trhu vstupuje na ukrajinský trh prostřednictvím akvizice majoritního (50,5%) podílu v Bank Prestige za 27,7 milionů EUR 2. Kupní cena odpovídá poměru ceny k účetní hodnotě ve výši 1,18. Bank Prestige byla založena v prosinci roku skupinou zušených a velmi úspěšných ukerajinských bankovních manažerů a během krátké doby se z ní stala velmi slibná nová banka na ukrajinském bankovním trhu. K dosáhl vlastní kapitál banky 46,5 milionů EUR. Celková hodnota aktiv činila 99,1 milionů EUR a má téměř 100 zaměstnanců. Takovýto vstup na ukrajinský trh spojuje nejlepší místní odborné znalosti a mezinárodní zkušenosti a umožní Erste Bank brzy zaujmout pozici na jednom z nejnadějnějších bankovních trhů střední a východní Evropy, uvedl Andreas Treichl, generální ředitel Erste Bank. Dosud jsme v rámci různých privatizací získali ve střední a východní Evropě 10 bank. Naším vstupem na ukrajinský trh ukážeme, že umíme pobočkovou síť nejen restrukturalizovat, ale také vybudovat. Erste Bank je přesvědčena, že touto formou vstupu na ukrajinský trh a spoluprací se zkušenými partnery našla nejlepší způsob vstupu na tento trh, zejména v souvislosti s potřebnými kapitálovými investicemi a výnosovými možnostmi. Expanze na Ukrajinu znamená rovněž lepší servis klientů, kteří jsou na tomto trhu činní. Výhled Společnost Erste Bank znovu potvrzuje cíle, které si stanovila při převzetí největší rumunské banky Banca Comerciala Romana (uzavření transakce se očekává v září ). Pro vývoj obchodů v letech až 2009 se tak předpokládá roční průměrný nárůst čistého zisku po menšinových podílech o více než 20 %. Cílová hodnota poměru nákladů k výnosům by v roce 2009 měla činit méně než 55 %. V důsledku silného nárůstu vlastního kapitálu o téměř 70 % v souvislosti s navýšením kapitálu Erste Bank na začátku roku dojde v tomto obchodním roce k poklesu návratnosti kapitálu. Tato hodnota by však v následujících letech měla opět růst a v roce 2009 činit %. Pro rok očekává management nárůst čistého zisku po menšinových podílech o více než 20 % bez zahrnutí výnosů společnosti Banca Comerciala Romana. I. VÝVOJ VÝSLEDKU V DETAILU 1 6/ Změna v 1 6/ upraveno % Čistý úrokový výnos 1 481, ,5 8,2 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -218,3-209,9 4,0 Čisté příjmy z poplatků a provizí 697,7 617,0 13,1 Čistý zisk z obchodních operací 136,2 105,2 29,5 Všeobecné administrativní náklady , ,1 6,2 Výnosy z pojišťovací činnosti 15,0 26,9-44,2 Ostatní provozní výsledek -0,9-9,4 90,4 Zisk před zdaněním 706,6 576,2 22,6 Čistý zisk po menšinových podílech 448,7 335,7 33,7 2 Kurz měny k : 1 EUR = 6,4322 HRN. Strana 2 / 16

3 Čistý úrokový výnos Pro první pololetí byl charakteristický značný nárůst úroků a objemu úvěrů v obchodech s klienty. Např. ve středo- a východoevropských dceřinných společnostech se objem úvěrů zvýšil oproti roku o 11,2 %. Čistý úrokový výnos se za první pololetí podařilo zvýšit oproti předešlému roku o 8,2 % z 1 369,5 mil. EUR na 1 481,8 mil. EUR. Pozitivní vývoj započatý v prvním čtvrtletí ve druhém čtvrtletí ještě zesílil a tento nárůst je zřetelný v celé skupině Erste Bank. Jedinou výjimkou byly spořitelny křížového garančního systému, kde byl zaznamenán mírný pokles. Čistou úrokovou marži se v prvním pololetí ve srovnání s rokem podařilo s hodnotou 2,07 % udržet na stabilní úrovni, a to jak v Rakousku s téměř 1,6 %, tak i ve střední a východní Evropě s průměrně 3,5 %. Čisté příjmy z poplatků a provizí () Skupina Erste Bank 1 6/ 1 6/ Změna v % Úvěrové obchody 91,5 95,4-4,1 Platební styk 253,3 231,7 9,3 Obchodování s cennými papíry 237,8 175,4 35,6 Z toho: Obchody investičních fondů 110,1 71,4 54,2 Poplatky za zprávu CP 26,6 24,5 8,6 Brokerské poplatky 101,1 79,5 27,2 Výnosy z pojišťovací činnosti 35,3 38,0-7,1 Zprostředkování staveb. spoření 15,5 15,8-1,9 Obchodování s cizími měnami 18,7 18,9-1,1 Ostatní 45,6 41,8 9,1 Celkem 697,7 617,0 13,1 I nadále pozitivní vývoj zaznamenaly čisté příjmy z poplatků a provizí, které oproti stejnému období předchozího roku vzrostly o 13,1 % ze 617,0 mil. EUR na 697,7 mil. EUR. Důvodem tohoto pozitivního trendu je především obchodování s cennými papíry, kde došlo k nárůstu výnosů o 35,6 % na 237,8 mil. EUR. Rovněž výnosy z platebního styku zaznamenaly výrazný nárůst o 9,3 % na 253,3 mil. EUR. Čisté příjmy z provizí z úvěrového obchodu mají v zemích středních a východní Evropy v meziročním srovnání klesající tendenci zejména v důsledku změněné metodiky časového rozlišení. Celkem byl nárůst čistého příjmu z poplatků a provizí s 14,5 % v Rakousku (včetně segmentů Mezinárodní obchod a Podnikové centrum) vyšší než ve střední a východní Evropě s 10,7 %. Čistý zisk z obchodních operací V důsledku výrazného zhoršení situace na trhu se - dle očekávání - ve druhém čtvrtletí nepodařilo udržet extrémně dobrý čistý zisk z obchodních operací prvního čtvrtletí. V meziročním srovnání pololetních výsledků však tato položka zaznamenala především v obchodu s cizími měnami přesto nadprůměrný nárůst o 29,5 % na 136,2 mil. EUR, což je důsledek excelentních výsledků za první tři měsíce. Obchody s cennými papíry a deriváty zaznamenaly v posledních měsících mírný pokles kvůli velmi negativnímu tržnímu prostředí. Strana 3 / 16

4 Výnosy z pojišťovací činnosti Výrazný pokles o 44,2 % z 26,9 mil. EUR na 15,0 mil. EUR zaznamenaly výnosy z pojišťovací činnosti. Důvodem byl negativní vývoj v rámci ocenění a výnosů při obchodování s cennými papíry, který byl způsoben rostoucími úroky. Atypicky dobré výsledky za prvních šest měsíců roku se kvůli vývoji na kapitálových trzích v prvním pololetí nepodařilo zopakovat. Všeobecné administrativní náklady Změna 1 6/ 1 6/ v % Personální náklady 822,7 761,4 8,1 Ostatní administrativní náklady 413,7 394,4 4,9 Mezisoučet 1 236, ,8 7,0 Odpisy 168,5 167,3 0,7 Celkem 1 404, ,1 6,2 Všeobecné administrativní náklady vzrostly v prvním pololetí celkem o 6,2 % z 1 323,1 mil. EUR na 1 404,9 mil. EUR. Ve střední a východní Evropě byl přitom zaznamenán nárůst o 12,8 %, přičemž vedle vývoje devizových kurzů hrály roli také restrukturalizační náklady v Erste Bank Srbsko, která byla poprvé zahrnuta do výsledků skupiny Erste Bank. Bez zahrnutí obou těchto efektů činila míra růstu ve stčední a východní Evropě 6,6 %. Všeobecné administrativní náklady - Rakousko (včetně Podnikového centra a Mezinárodního obchodu) 1 6/ 1 6/ Změna v % Personální náklady 584,8 553,8 5,6 Ostatní administrativní náklady 207,3 211,0-1,7 Mezisoučet 792,1 764,8 3,6 Odpisy 80,3 86,1-6,8 Celkem 872,4 850,9 2,5 Všeobecné administrativní náklady Střední a východní Evropa Změna 1 6/ 1 6/ v % Personální náklady 237,9 207,6 14,6 Ostatní administrativní náklady 206,4 183,4 12,4 Mezisoučet 444,3 391,0 13,6 Odpisy 88,2 81,2 8,7 Celkem 532,5 472,2 12,8 U personálních nákladů došlo k nárůstu o 8,1 % ze 761,4 mil. EUR na 822,7 mil. EUR. Důvodem nárůstu ve střední a východní Evropě (+14,6 %) bylo především nezbytné přizpůsobení platů úrovni trhu. Rovněž prvotní zahrnutí společnosti Erste Bank Srbsko hraje v této položce nadprůměrně důležitou roli, protože v rámci nákladů na restrukturalizaci bylo v prvním pololetí vynaloženo téměř 5,0 mil. EUR na opatření snižující počet zaměstnanců. Bez zahrnutí Erste Bank Srbsko činí celkový nárůst personálních nákladů 6,8 %, z toho ve střední a východní Evropě 9,9 %. Rozpuštění rezervy v minulém roce vedlo ke zkreslení vývoje personálních nákladů v Rakousku. Strana 4 / 16

5 Počet zaměstnanců zůstal v prvním pololetí téměř nezměněn. Mírný nárůst o 0,5 % na zaměstnanců je dán v první řadě rozšířením pobočkových sítí v Maďarsku a v Chorvatsku. V Maďarsku bylo v důsledku změny zákona 100 zaměstnanců se smlouvou o dílo zahrnuto do stavu zaměstnanců banky. Vývoj počtu zaměstnanců³ Rakousko (včetně spořitelen křížového garančního systému) Změna v % ,3 Zahraničí ,7 z toho Česká spořitelna z toho Slovenská sporiteľňa ,5 1,2 z toho Erste Bank Maďarsko ,0 z toho Erste Bank Chorvatsko ,6 z toho Erste Bank Srbsko ,6 z toho ostatní dceřiné společnosti ve ,4 střední a východní Evropě a zahraniční pobočky Celkem ,5 Ostatní administrativní náklady vzrostly mírně o 4,9 % z 394,4 mil. EUR na 413,7 mil. EUR, přičemž nárůst byl zaznamenán výhradně v dceřiných společnostech střední a východní Evropy (+12,4 %), ve zbylých částech skupiny došlo k poklesu o 1,7 %. Zatímco náklady na informační technologii zůstaly jako největší nákladová položka nezměněny, došlo k nárůstu kancelářských nákladů. Nárůst ostatních administrativních nákladů byl ovlivněn také nejrůznějšími náklady na projekty. Poradenské náklady se naopak snížily. Odpisy hmotného majetku zůstaly se 168,5 mil. EUR téměř beze změny (+0,7 %). Tento vývoj je dán restriktivnějším postupem u investic v posledních letech. Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám zaznamenaly mírný nárůst o 4,0 % z 209,9 mil. EUR na 218,3 mil. EUR. Kromě silného rozšíření oběmu úvěrů ve střední a východní Evropě je to dáno především atypicky nízkou potřebou dotací v České spořitelně v prvním pololetí v důsledku jednorázového rozpuštění paušální rezervy. Ostatní provozní výsledek Saldo ostatního provozního výsledku se zlepšilo z -9,4 mil. EUR na -0,9 mil. EUR. K tomuto vývoji přispěly vedle vyšších odpisů ocenění podílů v minulém roce rovněž nižší náklady na zajištění vkladů v důsledku legislativních změn především na Slovensku. II. VÝVOJ VE DRUHÉM ČTVRTLETÍ Ve druhém čtvrtletí bylo dosaženo čistého zisku po menšinových podílech ve výši 209,1 mil. EUR, což je druhý nejlepší čtvrtletní výsledek, jakého bylo kdy dosaženo (1. čtvrtletí: 239,6 mil. EUR). Přitom se podařilo docílit podstatného nárůstu čistého úrokového výnosu a čistých příjmů z poplatků a provizí. Čistý zisk z obchodních operací, který je silně závislý na krátkodobém vývoji 3 Údaje k Strana 5 / 16

6 na trhu a tudíž volatilní, ve srovnání s výjimečně dobrým prvním čtvrtletím poklesl. Čistý úrokový výnos vzrostl o 4,7 % ze 724,0 mil. EUR v prvním čtvrtletí na 757,8 mil. EUR ve čtvrtletí druhém, stejně jako čisté příjmy z poplatků a provizí, které se zvýšily o 3,9 % z 342,2 mil. EUR na 355,5 mil. EUR. Čistý zisk z obchodních operací se jak v Erste Bank v Rakousku, tak i ve všech dceřiných společnostech střední a východní Evropy, ve srovnání s extrémně vysokou hodnotou prvního čtvrtletí (91,2 mil. EUR) ve druhém čtvrtletí snížil na polovinu (45,0 mil. EUR) v důsledku nepříznivých tržních podmínek. Protože výnosy z pojišťovací činnosti zůstaly s hodnotou 7,3 mil. EUR prakticky stabilní, činily celkové provozní výnosy ve druhém čtvrtletí 1 165,6 mil. EUR, což téměř odpovídá hodnotě předchozího čtvrtletí (1 165,1 mil. EUR). Všeobecné administrativní náklady se zvýšily o 2,5 % na 711,0 mil. EUR (1. čtvrtletí: 693,9 mil. EUR). Personální náklady přitom vzrostly ze 407,0 mil. EUR na 415,7 mil. EUR, což bylo částečně podmíněno restrukturalizačními náklady v Erste Bank Srbsko. Ostatní administrativní náklady vzrostly z 201,7 mil. EUR na 212,0 mil. EUR; odpisy hmotného majetku naopak poklesly z 85,2 mil. EUR na 83,3 mil. EUR. Provozní zisk ve druhém čtvrtletí byl s hodnotou 454,6 mil. EUR o 3,5 % nižší než v prvním čtvrtletí (471,2 mil. EUR), což jak již bylo zmíněno bylo způsobeno především vývojem volatilního čistého zisku z obchodních operací. Poměr nákladů k výnosům se mírně zhoršil z 59,6 % v prvním čtvrtletí na nynějších 61,0 %. Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám zůstaly se 109,2 mil. EUR na úrovni předchozího čtvrtletí. Saldo ostatního provozního výsledku se výrazně zhoršilo z 18,3 mil. EUR na -19,2 mil. EUR. Důvodem byly v první řadě chybějící výnosy z obchodu private equity, k němuž došlo v prvním čtvrtletí a nižší výnosy z ocenění a prodeje při obchodování s cennými papíry. III. UDÁLOSTI PO Erste Bank získala většinový podíl v ukrajinské bance Bank Prestige Podrobné informace byly oznámeny v tiskové zprávě dne 28.7., kterou naleznete na webové stránce Erste Bank Program majetkové účasti zaměstnanců: navýšení kapitálu o 0,9 mil. akcií Od vstupu na burzu v roce 1997 Erste Bank neustále rozšiřovala svůj program majetkové účasti zaměstnanců. Od roku 2002 jsou tak zaměstnancům pravidelně předkládány k upsání zaměstnanecké akcie v rámci navýšení kapitálu schváleného příslušnou valnou hromadou. V rámci programu majetkové účasti zaměstnanců (ESOP) bylo mezi 8. a 19. květnem zaměstnanci skupiny Erste Bank upsáno celkem akcií. Cena za akcii činila 39,00 EUR za akcii a byla stanovena na základě průměrného kurzu za duben po odečtení slevy ve výši 20 %. Obzvláště potěšující je přitom skutečnost, že zaměstnanci dceřiných společností ze střední a východní Evropy upsali oproti roku téměř dvojnásobek akcií - zhruba kusů. Strana 6 / 16

7 V rámci akciového opčního plánu určeného managementu (MSOP) zahájeného v roce 2002 upsali vrcholoví manažeři skupiny Erste Bank v dubnu celkem akcií za upisovací cenu 16,50 EUR za akcii (po zohlednění rozdělení akcií v poměru 1:4 realizovanému v roce 2004). V rámci akciového opčního plánu určeného managementu zahájeného v roce bylo mezi 2. a 12. květnem upsáno dalších kusů akcií s kupní cenou 43,00 EUR za akcii. S akciemi z obou akciových opčních plánů určených managementu se nesmí nakládat po dobu jednoho roku. Těší nás, že se zaměstnanci skupiny, obzvláště zaměstnanci dceřiných společností ve střední a východní Evropě, prostřednictvím programu majektové účasti zaměstnanců tak výrazně podílí na společnosti a jejím úspěchu. Chceme i nadále průběžně zvyšovat počet zaměstnanců, kteří jsou zároveň vlastníky Erste Bank, prohlásil Andreas Treichl, generální ředitel Erste Bank. V současné době drží zaměstnanci a management téměř 2 % akciového kapitálu Erste Bank. Celkem bylo v rámci navýšení kapitálu z podmíněného kapitálu vydáno nových akcií. Počet akcií Erste Bank se tak ve druhém čtvrtletí zvýšil z na akcií. První kotace nových akcií se uskuteční 31. července ve Vídni, v Praze se očekává v následujících dnech. Nová struktura akcionářů v Srbsku a v Chorvatsku Dne 31. července dojde ke změně struktury akcionářů ve společnostech Erste Bank Srbsko a Erste Bank Chorvatsko. Společnost Steiermärkische Sparkasse jako partner Erste Bank pro jihovýchodní Evropu převezme 26 procentní podíl ve společnosti Erste Bank Srbsko. Výměnou obdrží Erste Bank 3 procentní podíl ve společnosti Erste Bank Chorvatsko. Nové vlastnické poměry v Erste Bank Srbsko jsou následující: Erste Bank 73,99 %, Steiermärkische Sparkasse 26,00 %, volně obchodovatelné akcie 0,01 %. V Chorvatsku jsou pak vlastnické poměry následovné: Erste Bank 54,43 %, Steiermärkische Sparkasse 40,98 %, volně obchodovatelné akcie 4,59 %. Erste Bank slučuje nákupní aktivity V rámci svých skupinových projektů sloučí Erste Bank veškeré nákupní aktivity a správu a provoz budov a pozemků skupiny Erste Bank. Budou řízeny prostřednictvím společnosti Procurement Services GmbH (s Proserv). Tím by měly být na jedné straně využity synergické efekty uvnitř skupiny a zvýšena kvalita. Do této společnosti vloží 35 jednotek skupiny Erste Bank své funkce centrálního nákupu a správy a provozu budov a pozemků. S Proserv bude realizovat strategický nákup a správu majetku pro celou skupinu včetně příslušného back office (např. objednávání a závazkové účetnictví). Společnost s Proserv bude v budoucnu z 99,8 % ve vlastnictví společnosti Erste Bank a z 0,2 % ve vlastnictví společnosti IT Holding (v níž jsou zastoupeny servisní zájmy spořitelen, především ve výpočetní technice a centrálním nákupu) a bude zaměstnávat více než 300 zaměstnanců. V zemích skupiny Erste Bank bude zastoupena 100% dceřinými společnostmi. Po uzavření transakce přemístí do této společnosti své příslušné aktivity také rumunská Banca Commerciala Romana. Společnost s Proserv zahájila svůj operativní provoz v Rakousku k 1. červenci, oficiální start v zemích střední a východní Evropy je plánován na 1. leden Díky sloučení těchto aktivit se celkem uspoří deset procent přímo ovlivnitelného objemu nákupu. Jak již bylo oznámeno, dosáhne roční objem uspořených nákladů v rámci úsporných efektů ve výkazu zisku a ztrát do roku 2008 řádově 55 mil. EUR. Tímto rozhodnutím bude využití úsporného potenciálu přesahovat rok Strana 7 / 16

8 V rámci sjednocení nákupních aktivit uzavřela Erste Bank smlouvu se společností Accenture, která je poskytovatelem služeb v oblasti managementu, technologie a outsourcingu. Předmětem smlouvy mezi Erste Bank a Accenture je outsourcing obchodních postupů při nákupu. Erste Bank tak odsune nákup nestrategického zboží a s tím spojené služby od objednávek až po závazkové účetnictví. IV. VÝVOJ ROZVAHY Změna v % Pohledávky za bankami ,0 Pohledávky za klienty ,0 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám ,6 Cenné papíry a ostatní finanční investice ,7 Ostatní aktiva ,9 Aktiva celkem ,0 Závazky k bankám ,9 Závazky ke klientům ,9 Emitované dluhopisy a podřízený kapitál ,0 Ostatní pasiva ,9 Kapitál ,9 Vlastní kapitál ,3 Menšinové podíly ,9 Pasiva celkem ,0 Bilanční suma skupiny Erste Bank vzrostla v prvním pololetí o 5,0 % ze 152,7 mld. EUR na 160,2 mld. EUR. Pohledávky za klienty zaznamenaly rovněž nárůst o 5,0 % z 80,4 mld. EUR na 84,5 mld. EUR, což bylo způsobeno především rozšířením objemu klientských úvěrových obchodů ve střední a východní Evropě. Objem pohledávek ve středoevropských dceřiných společnostech vzrostl o 11,2 % na 21,1 mld. EUR. Rizikově vážená aktiva podle 22 odst. 2 rakouského zákona o bankách (BWG) zaznamenala v prvním pololetí nárůst o 5,6 % na 79,2 mld. EUR. Tvorba rezerv a opravných položek zůstala s 2,8 mld. EUR téměř nezměněna. Celkový objem cenných papírů a ostatních finančních investic se oproti konci roku téměř nezměnil. Celková suma položek cenné papíry k obchodování, cenné papíry v reálné hodnotě a cenné papíry na prodej a finanční investice vzrostla ze 47,7 mld. EUR na nynějších 49,0 mld. EUR. Největší nárůst přitom zaznamenaly dlouhodobé investice do dluhopisů. K 30. červnu zahrnovala položka cenné papíry v reálné hodnotě a na prodej 4,5 mld. EUR v portfoliu cenných papírů v reálné hodnotě (portfolio fair value ) a 13,7 mld. EUR v portfoliu cenných papírů na prodej (portfolio available for sale ). Na straně pasiv vzrostly závazky ke klientům celkem o 6,9 % ze 72,8 mld. EUR na 77,8 mld. EUR, nárůst u spořících vkladů (+6,4 % na 41,3 mld. EUR) byl přitom dán především změnou ve vykazování určitých vkladových produktů, které byly doposud vykazovány v položce ostatní závazky ke klientům. Vklady klientů se podařilo rozšířit jak v tuzemsku, tak i ve střední a východní Evropě, přičemž k silnému nárůstu ve výši 11,3 % došlo u dceřiných společností ve střední a východní Evropě. Strana 8 / 16

9 Vlastní emise (součet emitovaných dluhopisů a podřízeného kapitálu) se snížily o 9,0 % z 25,6 mld. EUR na 23,3 mld. EUR. Objem emitovaných dluhopisů přitom v prvním pololetí poklesl o 10,8 % na 19,0 mld. EUR, což bylo způsobeno především amortizací krátkodobých depozitních a komerčních dluhopisů (Certificates of Deposit und Commercial Papers) v Erste Bank AG. Především v důsledku navýšení kapitálu ve společnosti Erste Bank AG v lednu došlo ke zvýšení vykazovaného kapitálu o 39,9 %, což bylo způsobeno zvýšením vlastního podílu na kapitálu o 66,3 % na 6,9 mld. EUR. Menšinové podíly se naopak snížily o 6,9 % na 2,2 mld. EUR. Jak u vlastního kapitálu, tak u menšinových podílů, se díky zvýšení úroků negativně projevilo ocenění portfolia cenných papírů na prodej (available for sale), což bylo u vlastního kapitálu více než vykompenzováno navýšením kapitálu. Celkový započitatelný vlastní kapitál skupiny úvěrových institucí Erste Bank podle rakouského zákona o bankách (BWG) činil k zhruba 11,1 mld. EUR (ke konci roku : 8,6 mld. EUR). Ukazatel krytí vyplývající ze zákonného minimálního požadavku k tomuto dni (6,8 mld. EUR) činil 164 % (k : 135 %). Základní kapitál (Tier 1) činil k téměř 7,8 mld. EUR (ke konci roku : 5,1 mld. EUR), ukazatel kapitálové přiměřenosti 9,8 % (k : 6,8 %). Ukazatel solventnosti podle rakouského zákona o bankách (BWG) činil k ,5 % a je tak podstatně vyšší než zákonem požadovaných 8 %. Po ukončení akvizice společnosti Banca Comerciala Romana tyto hodnoty úměrně poklesnou (uzavření transakce je plánováno na září ). V. KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM JEDNOTLIVÝCH SEGMENTŮ 4 Segment Rakousko Absolutně pozitivní trend v segmentu Rakousko ve druhém čtvrtletí plynule navazuje na dobrý výsledek z předchozího čtvrtletí. Čistý zisk po daních a menšinových podílech se oproti prvnímu pololetí roku podařilo zvýšit o 50,7 mil. EUR (+41,3 %) ze 122,7 mil. EUR na 173,4 mil. EUR. Tento výsledek se opírá o stále velmi úspěšný vývoj čistých příjmů z poplatků a provizí (61,4 mil. EUR, resp. +15,5 %) a výrazný nárůst čistého zisku z obchodních operací, především v prvním čtvrtletí tohoto roku (segment Obchodování na finančních trzích a investiční bankovnictví), který se podařilo rozšířit o 37,4 % z 57,4 mil. EUR na 78,9 mil. EUR. Zatímco provozní výnosy oproti minulému roku vzrostly o celkem 4,1 %, byl nárůst všeobecných administrativních nákladů s 2,1 % (+17,2 mil. EUR) pouze mírný. Provozní zisk se proto v prvním pololetí zvýšil o 7,9 %, resp. o 34,1 mil. EUR na 467,2 mil. EUR, přičemž se toto zlepšení odráží ve všech dílčích segmentech. Tento vývoj se pozitivně promítl rovněž do poměru nákladů k výnosům (první pololetí : 64 %, první pololetí : 65,3 %). Pokles v oblasti pojišťovací činnosti z 23,1 mil. EUR na nynějších 10,5 mil. EUR je způsoben mimořádně vysokým výnosem z investičního portfolia pojišťovací činnosti v minulém roce. Lepší výsledky ocenění cenných papírů mimo protfolio cenných papírů k obchodování a výnosy z prodeje podílů vedly ke zvýšení ostatního provozního výsledku z 0,5 mil. EUR na 27,1 mil. EUR. Návratnost vlastního kapitálu vzrostla z 12,7 % na 16,8 % a zřetelně překročila cílovou hodnotu ve výši 15 %. 4 Výsledky jednotlivých dceřiných společností ve střední a východní Evropě vykázané v lokálních tiskových zprávách těchto společností nemohou být 1:1 srovnávány s výsledky znázorněnými v segmentech této tiskové zprávy. Mimo jiné jsou u všech dceřiných společností zaúčtovány dílčí náklady na refinancování účetní hodnoty podílů. Strana 9 / 16

10 Spořitelny Čistý zisk po daních a menšinových podílech zaznamenal nárůst z 0,7 mil. EUR v prvním pololetí na nynějších 4,7 mil. EUR. Čisté příjmy z poplatků a provizí (především v oblasti obchodu s cennými papíry) se oproti minulému roku podařilo výrazně zvýšit o 11,9 % (+20,0 mil. EUR). Spolu s mírným nárůstem všeobecných administrativních nákladů (0,8 % resp. +3,2 mil. EUR) se oproti sledovanému období předchozího roku provozní zisk zlepšil o 4,0 % ze 171,9 mil. EUR na 178,8 mil. EUR. Nárůst ostatního provozního výsledku z -4,4 mil. EUR na 10,3 mil. EUR je způsoben především vyššími prodejními výnosy z cenných papírů mimo portfolio cenných papírů k obchodování. Poměr nákladů k výnosům klesl ze 70,6 % na 69,9 %, návratnost vlastního kapitálu (ROE) vzrostla na 3,0 %. Retail a nemovitosti Retailové obchody se vyvíjely i nadále velmi úspěšně. Čistý zisk po menšinových podílech se opět podařilo zlepšit, a to o 6,1 mil. EUR (+ 12,8 %) ze 47,4 mil. EUR na 53,5 mil. EUR. Bylo to způsobeno především vývojem čistých příjmů z poplatků a provizí (+20,5 mil. EUR, resp. 13,2 %) díky provizím z obratu akciových emisí v pobočkách a celkově dobrému obchodu s cennými papíry. Čistý úrokový výnos se podařilo díky rozšíření objemu úvěrů udržet na úrovni z předchozího roku, i přes silný tlak na marže na straně vkladů vyvolaný konkurencí. Ve srovnání s předchozími lety je potěšující rovněž výrazný nárůst objemu vkladů o 8,75 % na 10,2 mld. EUR. Pokles v oblasti pojišťovací činnosti z 23,1 mil. EUR na 10,5 mil. EUR (-54,4 %) je dán vysokými výnosy z investičního portfolia v minulém roce, které se v tomto roce v důsledku aktuální situace na trhu nepodařilo zopakovat. Pokles ostatního provozního výsledku je výsledkem změny konsolidace a nákladů na ocenění cenných papírů na prodej přiřazených majetkových účastí zahrnutých do tohoto segmentu. Mírný nárůst všeobecných administrativních nákladů o 1,0 % z -314,6 mil. EUR na -317,7 mil. EUR je důsledkem trvalého rozšiřování obchodní činnosti dceřiných společností (např. správa aktiv) na rozšířeném domácím trhu skupiny Erste Bank. Provozní výsledek v tomto podsegmentu vzrostl ze 125,2 mil. EUR na 130,3 mil. EUR (+4,1 %). Poměr nákladů k výnosům se oproti minulému roku zlepšil ze 71,5 % na 70,9 %, návratnost vlastního kapitálu (ROE) činila 11,2 %. Velcí korporátní klienti Čistý zisk po menšinových podílech zaznamenal oproti sledovanému období minulého roku nárůst o 88,4 % z 24,2 mil. EUR na 45,5 mil. EUR. Odráží úspěšnou implementaci strategie velkých korporátních klientů, tedy celoskupinového sjednocení péče o klienty. Důvodem zlepšení zisku bylo v první řadě zlepšení čistých příjmů z poplatků a provizí (+9,8 mil. EUR, resp. 27,8 %, z 35,4 mil. EUR na 45,2 mil. EUR) a ostatního provozního výsledku o 13,7 mil. EUR z 0,9 mil. EUR na 14,6 mil. EUR. Nárůst čistých příjmů z poplatků a provizí je způsoben velmi silným výsledkem leasingové dceřiné společnosti Immorent, ale také výnosy z transakcí na kapitálovém trhu a výnosy z projektového obchodu. Výrazný nárůst ostatního provozního výsledku je výsledkem ocenění sekurizovaných finančních instrumentů na jedné straně a jednorázovými výnosy z prodeje majetkové účasti private equity přiřazené tomuto segmentu v prvním čtvrtletí na straně druhé. Poměr nákladů k výnosům činil 39,6 %, návratnost vlastního kapitálu (ROE) výrazně stoupla z 9,7 % na 16,6 %. Obchodování na finančních trzích a investiční bankovnictví Ve srovnání s předešlým rokem zaznamenal čistý zisk po menšinových podílech nárůst o 38,1 % z 50,4 mil. EUR na 69,6 mil. EUR. Protipólem k poklesu čistého úrokového výnosu z 33,2 mil. EUR na 27,8 mil EUR, způsobenému všeobecným vývojem tržních úroků a mělkou úrokovou křivkou, je dobrý výsledek čistých příjmů z poplatků a provizí (z 37,8 mil. EUR na 49,0 mil. EUR), převážně díky obchodu s cennými papíry (především v oblasti strukturovaných produktů) a výnosům z transakcí na kapitálovém trhu. Výrazného nárůstu čistého zisku z obchodních operací ze 43,9 mil. EUR na 60,7 mil. EUR se podařilo docílit především v oblasti Equity trading. Náklady způsobené zvýšeným objemem transakcí vedly v porovnání s ostatními dílčími segmenty obchodu v Rakousku oproti prvnímu pololetí k nadprůměrnému nárůstu všeobecných Strana 10 / 16

11 administrativních nákladů o 13,7 %. Poměr nákladů k výnosům se zlepšil celkem z 39,4 % na 37,5 %, návratnost vlastního kapitálu (ROE) z 36,2 % na 57,2 %. Segment Střední a východní Evropa: Česká republika Čistý zisk po menšinových podílech České spořitelny se oproti minulému roku podařilo zvýšit o 19,7 mil. EUR, resp. 14,1 %, ze 139,6 mil. EUR na 159,3 mil. EUR. Výrazně pozitivněji se vyvíjela situace v operativní oblasti s nárůstem provozního výsledku o téměř 34 %, což bylo způsobeno následujícím vývojem: Navzdory skutečnosti, že tržní prostředí České republiky je nadále pod úrovní referenční úrokové sazby eurozóny, se v důsledku rozšíření úvěrových obchodů podařilo zvýšit čistý úrokový výnos prvního pololetí o 15 % z 285,3 mil. EUR na nynějších 352,8 mil. EUR. Čisté příjmy z poplatků a provizí se díky vývoji služeb v oblasti platebního styku a obchodu s cennými papíry zvýšily o 11,8 % ze 144,7 mil. EUR na 161,8 mil. EUR. Zvýšení všeobecných administrativních nákladů z 267,3 mil. EUR na 294,4 mil. EUR (+10,1 % - očištěno o měnové efekty však pouze +4,0 %) je způsobeno vyššími odpisy a vyšším časovým rozlišením nákladů. Ostatní provozní výsledek klesl z 22,1 mil. EUR na -12,3 mil. EUR, což bylo způsobeno především nižšími výnosy z cenných papírů na prodej. Díky velmi potěšujícímu vývoji výnosů se provozní zisk zvýšil o 33,6 % ze 188,0 mil. EUR na 251,2 mil. EUR, přičemž je nutno zohlednit pozitivní vývoj devizového kurzu CZK/EUR (+5,6 %). Poměr nákladů k výnosům se zlepšil z 58,7 % na 54,0 % a návratnost kapitálu (ROE) činila 40,0 %. Slovensko Čistý zisk po menšinových podílech Slovenskej sporiteľni vzrostl oproti roku o 10,9 % ze 43,4 mil. EUR na nynějších 48,1 mil. EUR. V položce čistý úrokový výnos se díky nad očekávání silnému růstu obchodů s klienty, vyšším výnosům z ocenění ohodnocených majetkových podílů ekvivalenční metodou (at equity) a nižším refinančním nákladům podařilo více než vyrovnat absenci vysoce zúročených státních obligací. Hodnota čistého zisku z poplatků a provizí, která byla oproti předchozímu roku vykázána v nezměněné výši, je částečně zkreslená v důsledku časového rozlišení jednorázových provizí zavedeného poprvé ke konci roku (v souladu s IAS 39). Za rok se ovšem dá počítat s nárůstem čistého zisku z poplatků a provizí. Všeobecné administrativní náklady vzrostly o 5,1 mil. EUR z 83,9 mil. EUR na celkem 89,1 mil. EUR. Je to způsobeno především vyššími personálními náklady v souvislosti s časovým rozlišením nákladů, které v prvním pololetí předchozího roku nebylo provedeno. Oproti původnímu očekávání zaznamenal výrazný nárůst jak čistý provozní zisk (13,6 %), tak čistý zisk po menšinových podílech (10,9 %). Vyšší přiřazení vlastního kapitálu skupiny v důsledku silného nárůstu objemu úvěrů však vede k poklesu návratnosti vlastního kapitálu z 52,4 % na nynějších 42,5 %, poměr nákladů k výnosům se zlepšil z 59,4 % na 57,7 %. Maďarsko Provozní zisk Erste Bank Maďarsko se zvýšil o 13,4 %, resp. 7,8 mil. EUR z 58,0 mil. EUR na 67,8 mil. EUR, přičemž je nutno přihlédnout k negativnímu vývoji měnového kurzu (HUF/EUR 5,8 %). Čistý úrokový výnos vzrostl oproti předchozímu roku o 12,5 %, resp. 12,2 mil. EUR, z 97,6 mil. EUR na 109,8 mil. EUR, a to především díky silnému rozšíření objemu úvěrů. Nárůst tvorby rezerv a opravných položek z -9,2 mil. EUR na -14,1 mil. EUR byl ovlivněn především absencí efektů prvotní konsolidace, které značně snížily výsledek této položky v roce. Čistý příjem z poplatků a provizí zaznamenal v druhém čtvrtletí výrazný nárůst způsobený již zmíněnými mimořádnými efekty v prvním čtvrtletí tohoto roku. Za celý rok se ve srovnání s minulým rokem dá i nadále počítat s výrazným nárůstem nad 15 %. Výrazný nárůst všeobecných administrativních nákladů je v první řadě způsoben vyššími náklady na personál a marketing v souvislosti s rozšiřováním sítě poboček. Provozní zisk vzrostl o 13,4 % z 58,0 mil. EUR na 65,8 mil. EUR, poměr nákladů k výnosům se zlepšil z 59,9 % na nynějších 58,7 %. Strana 11 / 16

12 Chorvatsko Provozní zisk Erste Bank Chorvatsko zůstal oproti minulému roku s 32,6 mil. EUR (+0,5 %) téměř nezměněn. Srovnání čistého úrokového výnosu s minulým rokem (-3,4 mil. EUR, resp. -5,9 %) je zkreslené v důsledku reklasifikace ocenění z derivátních položek do čistého zisku z obchodních operací. Současný přísný zákonný režim tlumící refinancování v cizích měnách navíc silně zatížen čistý úrokový výnos.. Povinná minimální rezerva pro vklady v cizí měně byla za posledních 12 měsíců zvýšena z průměrně 30 % na 55 %, což se negativně odrazilo především na úrokové marži. I přes uspokojivý růst nebylo možné tento negativní vývoj vyrovnat. Čisté příjmy z poplatků a provizí se podařilo zvýšit o 30,4 % z 10,0 mil. EUR na 13,1 mil. EUR, především v oblasti platebního styku a úvěrových obchodů. Nárůst čistého zisku z obchodních operací je dán především výše zmíněnou reklasifikací derivátních položek. Všeobecné administrativní náklady vzrostly o 7,1 mil. EUR, resp. 20,8 %, ze 34,3 mil. EUR na nynějších 41,5 mil. EUR, což je podmíněno rozšířením sítě poboček a tím spojeným nárůstem počtu zaměstnanců. Ukazatel návratnosti vlastního kapitálu klesl z 15,5 % na 11,7 %, poměr nákladů k výnosům poklesl z 51,7 % na 56,0 %. Srbsko Od srpna je do konsolidované účetní závěrky zahrnuta také Erste Bank Srbsko. Již v září byl zahájen rozsáhlý transformační program, jehož cílem je optimalizace provozních procesů a zlepšení pozice na srbském bankovním trhu. Vykázaný výsledek ( 11,3 mil. EUR) odráží restrukturalizační a expanzivní strategii v Srbsku. Za celý rok se v důsledku výrazně se zhoršujících regulatorních rámcových podmínek v bankovním sektoru a dalších nákladů na restrukturalizaci počítá s negativním výsledkem ve výši 15 až 18 mil. EUR. Na rok 2008 se i nadále plánuje místní návratnost kapitálu (ROE) ve výši 20 %. Segment Mezinárodní obchod Velmi dobrý vývoj v tomto segmentu pokračoval i v prvním pololetí. Čistý zisk po menšinových podílech se zlepšil o 3,3 mil. EUR, resp. 7,0 %, ze 46,5 mil. EUR na nynějších 49,8 mil. EUR. Pokles čistého úrokového výnosu způsobený především aktuálním snížením úvěrových marží v syndikovaném obchodu byl pouze částečně vyrovnán sníženou potřebou tvorby rezerv a opravných položek. Předloženého výsledku bylo dosaženo zlepšením ostatního provozního výsledku (především díky částečnému zpětnému zaúčtování původně zcela odepsaných pohledávek), zvýšením výnosů z ocenění portfolia cenných papírů a důsledným řízením nákladů. Poměr nákladů k výnosům mírně poklesl z 19,7 % na 19,5 %, návratnost kapitálu klesla z 19,4 % na 18,1 %. Segment Podnikové centrum Podnikové centrum obsahuje výsledky těch společností, které nelze přímo přiřadit k určitému obchodnímu segmentu, konsolidaci výsledků mezi segmenty a jednorázové efekty, které nebyly zahrnuty do žádného obchodního segmentu, aby byla zachována možnost meziročního srovnání. Vývoj čistých příjmů z poplatků a provizí a všeobecných administrativních nákladů je ovlivněn především změnami v konsolidaci výsledků pomocných bankovních podniků. Všeobecné administrativní náklady byly negativně ovlivněny ostatními administrativními náklady skupinových projektů započatých v roce 2004 a náklady na strategické aktivity skupiny. Zlepšení čistého úrokového výnosu je téměř výlučně výsledkem výnosů z uložení kapitálu navýšeného ke konci ledna za účelem akvizice společnosti Banca Comerciala Romana. Zlepšení ostatního provozního výsledku je způsobeno především jednorázovými opatřeními v souvislosti s oceněním ostatních majetkových účastí v prvním pololetí předchozího roku. Strana 12 / 16

13 Měnové kurzy Kurz k Průměrný kurz Převáděcí kurz (EUR) změna v % změna v % CZK/EUR 28,49 29,00 1,7% 28,49 30,17 5,6% SKK/EUR 38,35 37,88-1,2% 37,64 38,62 2,5% HUF/EUR 283,35 252,87-12,1% 262,01 247,71-5,8% HRK/EUR 7,24 7,37 1,7% 7,31 7,44 1,8% CSD/EUR 85,30 85,12-0,2% 86,78 74,58-16,4% Pozitivní změna = zhodnocení měny, negativní změna = znehodnocení měny Případné dotazy směřujte na: Erste Bank, Tiskové oddělení 1010 Wien, Graben 21, Telefax: 0043 (0) DW Hana Cygonková; DW 11675, Tento text najdete také na naší homepage: Strana 13 / 16

14 I. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (IFRS) /-% Čistý úrokový výnos 1 481, ,5 8,2 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -218,3-209,9 4,0 Čisté příjmy z poplatků a provizí 697,7 617,0 13,1 Čistý zisk z obchodních operací 136,2 105,2 29,5 Všeobecné administrativní náklady , ,1 6,2 Výnosy z pojišťovací činnosti 15,0 26,9-44,2 Ostatní provozní výsledek -0,9-9,4 90,4 Zisk před zdaněním 706,6 576,2 22,6 Daň z příjmů -159,0-139,5 14,0 Zisk za účetní období 547,6 436,7 25,4 Menšinové podíly -98,9-101,0-2,1 Čistý zisk po menšinových podílech 448,7 335,7 33,7 II. KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA PODLE IFRS Aktiva 30/06/06 31/12/05 +/-% Pokladní hotovost, vklady u centrální banky ,6 Pohledávky za bankami ,0 Pohledávky za klienty ,0 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám ,6 Cenné papíry a ostatní aktiva určená k obchodování ,3 Cenné papíry na prodej ,1 Cenné papíry a ostatní aktiva držená do splatnosti ,1 Nehmotný majetek ,6 Hmotný majetek ,1 Ostatní aktiva ,0 Aktiva celkem ,0 Pasiva 30/06/06 31/12/05 +/-% Závazky k bankám ,9 Závazky ke klientům ,9 Emitované dluhopisy ,8 Rezervy ,3 Ostatní pasiva ,4 Podřízený kapitál ,1 Kapitál ,9 z toho vlastní kapitál ,3 z toho menšinové podíly ,9 Pasiva celkem ,0 Při výpočtu procentuelních změn může dojít k nepatrným odchylkám ve srovnání s uvedenými změnami, které vycházejí z nezaokrouhlených údajů Strana 14 / 16

15 III. Údaje za jednotlivé segmenty (přehled) skupina Erste Bank Rakousko CELKEM Střední a východní Evropa Mezinárodní obchod Podnikové centrum Čistý úrokový výnos 753,5 772,6 624,8 532,8 70,4 75,1 33,1-10,9 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -158,8-168,3-52,2-31,9-7,4-9,9 0,2 0,2 Čisté příjmy z poplatků a provizí 456,6 395,2 249,5 225,4 15,3 15,8-23,8-19,4 Čistý zisk z obchodních operací 78,9 57,4 58,2 45,8 0,1-0,2-0,9 2,1 Všeobecné administrativní náklady -832,3-815,1-532,5-472,2-16,7-17,9-23,4-17,9 Výnosy z pojišťovací činnosti 10,5 23,1 4,5 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Ostatní provozní výsledek 27,1 0,5-23,6 7,4 6,7 2,3-11,1-19,6 Zisk před zdaněním 335,6 265,3 328,7 311,1 68,4 65,2-26,0-65,4 Daně z příjmů -73,9-67,8-74,0-71,4-18,6-18,7 7,5 18,4 Menšinové podíly -88,3-74,8-12,6-13,3 0,0 0,0 2,0-12,9 Čistý zisk po menšinových podílech 173,4 122,7 242,1 226,4 49,8 46,5-16,5-59,9 Průměrná rizikově vážená aktiva , , , , , ,4 357,0 321,9 Průměrný přiřazený vlastní kapitál 2 062, , , ,6 550,3 479, ,4 24,5 Poměr nákladů k výnosům 64,0% 65,3% 56,8% 58,5% 19,5% 19,7% n.a. n.a. Návratnost kapitálu (ROE) na základě čistého zisku po menšinových podílech (v %) 16,8% 12,7% 32,1% 39,4% 18,1% 19,4% n.a. n.a. z toho náklady na refinancování -28,1-32,4-28,5-32,2 0,0 0,0-8,2-10,4 CELKEM Skupina Erste Bank Čistý úrokový výnos 1 481, ,5 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -218,3-209,9 Čisté příjmy z poplatků a provizí 697,7 617,0 Čistý zisk z obchodních operací 136,2 105,2 Všeobecné administrativní náklady , ,1 Výnosy z pojišťovací činnosti 15,0 26,9 Ostatní provozní výsledek -0,9-9,4 Zisk před zdaněním 706,6 576,2 Daně z příjmů -159,0-139,5 Menšinové podíly -98,9-101,0 Čistý zisk po menšinových podílech 448,7 335,7 Průměrná rizikově vážená aktiva , ,0 Průměrný přiřazený vlastní kapitál 6 472, ,0 Poměr nákladů k výnosům 60,3% 62,5% Návratnost kapitálu (ROE) na základě čistého zisku po menšinových podílech (v %) 13,9% 18,7% z toho náklady na refinancování -64,8-75,0 Strana 15 / 16

16 IV. Údaje jednotlivých segmentů (detail) skupina Erste Bank Spořitelny RAKOUSKO Retail a nemovitosti Velcí korporátní klienti Obchodování na finančních trzích a investiční bankovnictví Čistý úrokový výnos 395,8 409,1 257,3 257,3 72,6 73,0 27,8 33,2 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -87,2-86,8-48,9-52,6-22,6-28,9 0,0 0,0 Čisté příjmy z poplatků a provizí 187,5 167,6 174,9 154,5 45,2 35,4 49,0 37,8 Čistý zisk z obchodních operací 11,2 7,8 5,3 5,0 1,7 0,7 60,7 43,9 Všeobecné administrativní náklady -415,8-412,6-317,7-314,6-47,4-42,6-51,5-45,3 Výnosy z pojišťovací činnosti 0,0 0,0 10,5 23,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Ostatní provozní výsledek 10,3-4,4-1,5 5,3 14,6 0,9 3,7-1,4 Zisk před zdaněním 101,9 80,6 79,9 77,9 64,1 38,5 89,6 68,3 Daně z příjmů -22,4-21,6-17,4-18,8-14,1-9,4-20,0-17,9 Menšinové podíly -74,7-58,3-9,1-11,7-4,5-4,9 0,0 0,0 Čistý zisk po menšinových podílech 4,7 0,7 53,5 47,4 45,5 24,2 69,6 50,4 Průměrná rizikově vážená aktiva , , , , , , , ,0 Průměrný přiřazený vlastní kapitál 317,0 249,5 951,7 914,1 550,1 496,4 243,7 278,4 Poměr nákladů k výnosům 69,9% 70,6% 70,9% 71,5% 39,6% 39,0% 37,5% 39,4% Návratnost kapitálu (ROE) na základě čistého zisku po menšinových podílech (v %) 3,0% 0,6% 11,2% 10,4% 16,6% 9,7% 57,2% 36,2% z toho náklady na refinancování -6,7-7,5-14,1-16,4-7,1-7,8-0,1-0,8 STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA Slovenská Česká republika Maďarsko Chorvatsko Srbsko republika Čistý úrokový výnos 352,8 285,3 107,0 92,8 109,8 97,6 53,7 57,1 1,5 - Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -22,1-13,4-7,6-5,1-14,1-9,2-7,3-4,3-1,1 - Čisté příjmy z poplatků a provizí 161,8 144,7 40,4 41,1 31,9 29,7 13,1 10,0 2,3 - Čistý zisk z obchodních operací 26,5 21,6 6,9 7,5 17,5 17,4 7,3-0,6 0,0 - Všeobecné administrativní náklady -294,4-267,3-89,1-83,9-93,4-86,7-41,5-34,3-14,2 - Výnosy z pojišťovací činnosti 4,5 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Ostatní provozní výsledek -12,3 22,1-1,4-2,5-9,1-10,3-0,6-1,9-0,3 - Zisk před zdaněním 216,9 196,8 56,4 49,9 42,6 38,5 24,6 25,9-11,8 - Daně z příjmů -52,3-52,6-8,4-6,5-8,9-7,4-4,8-4,9 0,4 - Menšinové podíly -5,3-4,6 0,2 0,0-0,1-0,1-7,5-8,6 0,2 - Čistý zisk po menšinových podílech 159,3 139,6 48,1 43,4 33,6 31,1 12,4 12,3-11,3 - Průměrná rizikově vážená aktiva , , , , , , , ,9 131,2 - Průměrný přiřazený vlastní kapitál 796,9 657,9 226,4 165,8 265,5 166,6 212,0 159,3 9,6 - Poměr nákladů k výnosům 54,0% 58,7% 57,7% 59,4% 58,7% 59,9% 56,0% 51,7% n.a. - Návratnost kapitálu (ROE) na základě čistého zisku po menšinových podílech (v %) 40,0% 42,4% 42,5% 52,4% 25,3% 37,4% 11,7% 15,5% n.a. - z toho náklady na refinancování -8,8-11,5-6,6-8,2-9,4-10,2-2,0-2,3-1,7 - Strana 16 / 16

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů Tisková zpráva 25. února 2011 Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů HLAVNÍ UDÁLOSTI: Erste Group zaznamenala

Více

Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 %

Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 % INFORMACE PRO INVESTORY Védeň, 30. října 2006 Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 % HLAVNÍ UDÁLOSTI 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 2 063,5 mil. EUR na 2 261,5 mil. EUR (+9,6%*) Čisté příjmy

Více

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld.

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Tisková zpráva Praha, 28. října 2011 Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Kč Česká spořitelna vykázala za tři čtvrtletí 2011 neauditovaný

Více

E M B A R G O do 7.30

E M B A R G O do 7.30 Tisková zpráva Praha, 30.dubna 2009 E M B A R G O do 7.30 Provozní zisk České spořitelny za 1. čtvrtletí 2009 meziročně vzrostl o více než 10 % na 6,27 mld. Kč, konsolidovaný čistý zisk mírně klesl o necelých

Více

INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006

INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006 INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006 Erste Bank dosáhla v roce čistého zisku v rekordní výši 712 mil. EUR Hlavní události (předběžné údaje) 1 Čistý úrokový výnos se zvýšil z 2 660,3 mil. EUR na 2 794,2

Více

Erste Bank zahájila rok 2007 s rekordním výsledkem

Erste Bank zahájila rok 2007 s rekordním výsledkem Vídeň, 30. dubna 2007 Erste Bank zahájila rok 2007 s rekordním výsledkem HLAVNÍ UDÁLOSTI 1 : Čistý úrokový výnos* se zvýšil o 24,8 % z 724,0 mil. EUR na 903,7 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o 7,7% na 779,7

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 26. listopadu 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních devět

Více

Pololetní zpráva 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 14. března 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 14. března 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 14. března 2005 Erste Bank: Předběžné hospodářské výsledky za rok 2004 jsou úspěchem na všech frontách Předběžné výsledky roku 2004 jsou dalším významným mezníkem v hospodářském vývoji

Více

INFORMACE PRO INVESTORY

INFORMACE PRO INVESTORY INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 30. dubna 2008 Erste Bank pokračuje v růstu: rekordní provozní výsledek a nárůst zisku na 315,6 mil. EUR v prvním čtvrtletí 2008 Hlavní události 1 Provozní výsledek dosáhl

Více

Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za rok 2008

Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za rok 2008 Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za rok 2008 24. února 2009 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky za rok 2008, připravené v souladu

Více

INFORMACE PRO INVESTORY

INFORMACE PRO INVESTORY INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 31. července 2007 Výsledky za 1. pololetí 2007: BCR výrazně přispěla k nárůstu zisku Erste Bank HLAVNÍ UDÁLOSTI 1 : Čistý úrokový výnos se zvýšil o 25,4 % z 1 481,8 mil.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 10. kvetna 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 10. kvetna 2004 TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 10. kvetna 2004 Erste Bank odstartovala rok 2004 s velmi dobrým výsledkem Výsledek prvního ctvrtletí roku 2004 je velmi potešitelný, a to hned z nekolika duvodu: Za prvé je to nejlepší

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 E M B A R G O D O 07.30 Výsledek za devět měsíců ukazuje silně ziskovou Erste Bank Prvních devět měsíců tohoto roku ukázalo, že jsme na správné cestě k dosažení

Více

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010 Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010 18. února 2011 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky za rok 2010, připravené v souladu s

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2015 Řádná valná hromada 27. dubna 2016 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2015... 6 Pojišťovnictví

Více

Česká spořitelna: Čistý konsolidovaný zisk za rok 2015 dosáhl 14,3 mld. Kč, odráží silný růst úvěrů

Česká spořitelna: Čistý konsolidovaný zisk za rok 2015 dosáhl 14,3 mld. Kč, odráží silný růst úvěrů Tisková zpráva Praha, 26. února 2016 Česká spořitelna: Čistý konsolidovaný zisk za rok 2015 dosáhl 14,3 mld. Kč, odráží silný růst úvěrů Česká spořitelna vykázala za rok 2015 neauditovaný konsolidovaný

Více

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za první pololetí 2010

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za první pololetí 2010 Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za první pololetí 2010 28. července, 2010 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první pololetí 2010,

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích Vídeň, 30. října 2007 Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích HLAVNÍ UDÁLOSTI PRVNÍCH DEVÍTI MĚSÍCŮ 2007 1 : Čistý úrokový výnos se zvýšil

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

Tisková zpráva 28. února 2013

Tisková zpráva 28. února 2013 Tisková zpráva 28. února 2013 Erste Group dosáhla v roce 2012 čistého zisku ve výši 483,5 mil. EUR, ukazatel kapitálové přiměřenosti (CT1) se zlepšil na 11,2 % I. HLAVNÍ UDÁLOSTI Čistý úrokový výnos klesl

Více

PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016

PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 26. května 2016 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2016 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

Č.j. : S 11/2000-644/00-230 V Brně dne 30. května 2000

Č.j. : S 11/2000-644/00-230 V Brně dne 30. května 2000 Č.j. : S 11/2000-644/00-230 V Brně dne 30. května 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení čj. S 11/2000-230, zahájeném dne 7.3.2000 na návrh účastníka řízení a to společnosti Erste

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN BŘEZEN 2015 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

Koncernové pojistné stabilní s výškou 8,2 miliard EUR (plus 1,2 procenta)

Koncernové pojistné stabilní s výškou 8,2 miliard EUR (plus 1,2 procenta) Č. 02/2010 26. ledna 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009: 1 Stabilita i během složitého období Koncernové pojistné stabilní s výškou 8,2 miliard EUR (plus 1,2 procenta) Zisk koncernu (před zdaněním)

Více

Obsah. Zpráva představenstva 4. Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti J&T FINANCE GROUP SE 10. Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 12

Obsah. Zpráva představenstva 4. Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti J&T FINANCE GROUP SE 10. Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 12 Zpráva o činnosti J&T FINANCE GROUP za rok 2014 Obsah Obsah Zpráva představenstva 4 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti J&T FINANCE GROUP SE 10 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 12 Konsolidovaný

Více

Erste Group docílila díky solidnímu obchodnímu modelu v prvním pololetí 2009 zisk ve výši 492,1 mil. EUR navzdory vyšším rizikovým nákladům

Erste Group docílila díky solidnímu obchodnímu modelu v prvním pololetí 2009 zisk ve výši 492,1 mil. EUR navzdory vyšším rizikovým nákladům INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 30. července 2009 Erste Group docílila díky solidnímu obchodnímu modelu v prvním pololetí 2009 zisk ve výši 492,1 mil. EUR navzdory vyšším rizikovým nákladům Hlavní události

Více

Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí

Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí INFORMACE PRO INVESTORY 30. října 2008 Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí Hlavní události 1 : Nárůst provozního zisku o více než 23 % v prvních třech čtvrtletích

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 Česká spořitelna vstoupila v roce 2015 do velmi zajímavé fáze své historie. V jednom roce se propojila její

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze dne 26. 2. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Skupina ČSOB meziročně zvýšila čistý zisk bez jednorázových vlivů o 10 % Čistý zisk za rok 2006 překročil 9,5 miliardy Kč 1 Aktiva pod správou vzrostla meziročně

Více

Pololetní zpráva. za první pololetí roku 2007. Raiffeisenbank a.s.

Pololetní zpráva. za první pololetí roku 2007. Raiffeisenbank a.s. Pololetní zpráva za první pololetí roku 2007 Komentář k výsledkům k 30.6.2007 v prvním pololetí letošního roku naplno odstartovala proces integrace s ebankou. Od počátku roku fungují pro obě banky téměř

Více

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 Konsolidovaná účetní závěrka pro rok končící 31. prosincem 2003 Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 OBSAH Obsah...2 Konsolidované finanční výkazy...8 Konsolidovaná rozvaha...9

Více

Shrnutí látky EBF 1 a 2

Shrnutí látky EBF 1 a 2 Shrnutí látky EBF 1 a 2 Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb 1. ročník zimní semestr Přednáška 1-2004 Úvod do předmětu Finančně řídit banku znamená neustále nastavovat složení aktiv a pasiv tak,

Více

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 25. února 2011 Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů HLAVNÍ UDÁLOSTI: Erste Group

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003 TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003 Ctvrtletní výsledky: Erste Bank zvyšuje cistý zisk o 58 % Ke konci tretího ctvrtletí 2003 Erste Bank opet vykazuje výsledky, které dokazují jak její strategickou

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Koncernové pojistné vzrostlo o 7,1 procenta na 6,5 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) se zvýšil o 10,9 procenta na 377,7 mil. EUR

Koncernové pojistné vzrostlo o 7,1 procenta na 6,5 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) se zvýšil o 10,9 procenta na 377,7 mil. EUR C. 23/2010 9. listopadu 2010 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2010 Koncernové pojistné vzrostlo o 7,1 procenta na 6,5 mld. EUR Zisk (před zdaněním) se zvýšil o 10,9 procenta na 377,7 mil. EUR

Více

KDO SI ZASLOUŽÍ. Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group MOJI DŮVĚRU? MOJE VIG

KDO SI ZASLOUŽÍ. Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group MOJI DŮVĚRU? MOJE VIG KDO SI ZASLOUŽÍ Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group MOJI DŮVĚRU? MOJE VIG 21. řádná valná hromada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vídeň, 4. května 2012 Vývoj Vienna Insurance

Více

Zpráva z trhů za srpen 2013 od společnosti ING Investment Management

Zpráva z trhů za srpen 2013 od společnosti ING Investment Management Zpráva z trhů za srpen 2013 od společnosti ING Investment Management Devizové trhy Česká koruna v průběhu minulého měsíce mírně posilovala s tím, jak se trh více uklidňoval ohledně možné intervence. Ačkoli

Více

Informace o podpořeném financování. za rok 2012

Informace o podpořeném financování. za rok 2012 Informace o podpořeném financování za rok 2012 duben 2013 Informace o podpořeném financování za rok 2012 Obsah: 1. Základní údaje o České exportní bance, a.s. 1.1 Vlastnická struktura 1.2 Předmět činnosti:

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 2007 Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 Obsah ÚVOD 3 Aktiva O nás 3 Závazky a vlastní kapitál 10 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Výnosy, náklady, zisky a

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva 2004 PROFIL SPOLEČNOSTI Název J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. IČ 47 67 26 84 Rejstříkový soud Městský soud v Praze,

Více

VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM ZATÍŽEN OPRAVNOU POLOŽKOU NA SYSTÉMY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. Provozní výsledek

VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM ZATÍŽEN OPRAVNOU POLOŽKOU NA SYSTÉMY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. Provozní výsledek Č. 16/2015 23. listopadu 2015 VIENNA INSURANCE GROUP V 1. AŽ 3. ČTRVTLETÍ 2015: VŠECHNY TRHY S POZITIVNÍM PROVOZNÍM VÝSLEDKEM VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM ZATÍŽEN OPRAVNOU POLOŽKOU NA SYSTÉMY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Více

CONQUEST ENTERTAINMENT A.S.

CONQUEST ENTERTAINMENT A.S. CONQUEST ENTERTAINMENT A.S. 31. března 2013 Výroční zpráva 2012 Obsah S L O V O P Ř E D S E D Y D O Z O R Č Í R A D Y.... 2 S L O V O P Ř E D S E D Y P Ř E D S T A V E N S T V A... 3 S T R U K T U R A

Více

INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012

INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012 INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012 Erste Group se ve 4. čtvrtletí 2011 vrátila do ziskové zóny a snížila čistou roční ztrátu za rok 2011 na 718,9 mil. EUR; splnění kapitálového ukazatele EBA

Více

Erste Bank. Držet. Současná cena akcií již odráží očekávaný růst zisku 33,0 EUR 32,0 EUR. 18. listopadu 2010

Erste Bank. Držet. Současná cena akcií již odráží očekávaný růst zisku 33,0 EUR 32,0 EUR. 18. listopadu 2010 Erste Bank Současná cena akcií již odráží očekávaný růst zisku Kons., IFRS (mil. EUR) 2009 r/r e2010 r/r e2011 r/r Celkové provozní výnosy 7 579 8,3% 7 913 4,4% 8 189 3,5% Čistý úrokový výnos 5 221 6,3%

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno - střed Pololetní zpráva zpracovaná k 30. červnu 2009 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního orgánu OHL

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Zentiva N.V. Výroční zpráva 2007

Zentiva N.V. Výroční zpráva 2007 Zentiva N.V. Výroční zpráva 2007 Je důležité zahájit den aktivně a plní energie... Zentiva N.V. Výroční zpráva 2007 Obsah Důležitá upozornění 02 1 O společnosti Zentiva 04 2 Hlavní údaje 05 3 Nejvýznamnější

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 17. brezna 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 17. brezna 2004 TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 17. brezna 2004 Výsledky za rok 2003: Erste Bank se opet muže pochlubit výrazným rustem cistého zisku Hospodárský výsledek za uplynulý rok navazuje na celou radu úspechu dosažených

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001. Obsah F-2. Výrok auditora

17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001. Obsah F-2. Výrok auditora 17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001 Obsah Výrok auditora F-2 Nekonsolidované výkazy a příloha účetní závěrky dle CAS Nekonsolidovaný výkaz zisků a ztrát Nekonsolidovaná

Více

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Ing. Josef Palán Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut studie č. 2.091

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

2005 Pololetní zpráva. Česká spořitelna, a. s.

2005 Pololetní zpráva. Česká spořitelna, a. s. 2005 Pololetní zpráva Česká spořitelna, a. s. 2005 Pololetní zpráva Obsah Makroekonomický a tržní rámec pro podnikání České spořitelny v 1. pololetí 2005 02 Konsolidované hospodářské výsledky České spořitelny

Více

IV. ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU

IV. ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU OBSAH OBSAH I. ÚVOD 1 II. NÁKLADY A VÝNOSY 2 II. 1 Shrnutí 2 II. 2 Oblast měnová 3 II. 2. 1. Provádění měnové politiky 3 II. 2. 2. Správa devizových rezerv 5 II. 2. 3. Kurzové rozdíly 6 II. 2. 4. Klientské

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio banka, a.s. Fio Fundamentální analýza společnosti RWE AG Analýzy a doporučení Doporučení: držet Cílová cena: 33,- EUR 22.3.2012 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT K dnešnímu dni měníme naše doporučení

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 EUR s dobou trvání programu 30 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 EUR s dobou trvání programu 30 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 EUR s dobou trvání programu 30 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Praha, 29. dubna 2016 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 083 33 036 Ostatní provozní výnosy 4 679 3 701 Náklady -31 353-28 989 - výkonová

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 6. Zadluženost českých domácností 6.1. Úvěry domácnostem od bank Dominance úvěrů na bydlení Zadluženosti českých domácností dominují

Více

Alfa Beta Gama tis. Kč tis. Kč tis. Kč. Aktiva:

Alfa Beta Gama tis. Kč tis. Kč tis. Kč. Aktiva: 1 Společnost Alfa dne 1. 6. 2012 pořídila 80% podíl ve společnosti Beta. Následně k 30. 9. 2012 společnost Alfa pořídila 75 tisíc akcií společnosti Gama. Výkazy o finanční situaci společností Alfa, Beta

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

k 30.6.2014 EFEKTA CONSULTING, a.s.

k 30.6.2014 EFEKTA CONSULTING, a.s. Informace dle vyhlášky č. 23/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrových družstev a obchodníků s cennými papíry pravidla obezřetného podnikání. k 30.6.2014 I. Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Česká spořitelna. Všeobecná prezentace o finanční skupině ČS. Březen 2016

Česká spořitelna. Všeobecná prezentace o finanční skupině ČS. Březen 2016 Česká spořitelna Všeobecná prezentace o finanční skupině ČS Březen 2016 Obsah Vývoj České spořitelny Historie Současná pozice na trhu Skupina Erste Nabídka produktů skupiny ČS Drobní klienti Firmy a podnikatelé

Více

Obsah. 5. Ostatní údaje 14 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2008 1

Obsah. 5. Ostatní údaje 14 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2008 1 V Litovli srpen 2008 Pololetní zpráva R O K 2 0 0 8 Obsah 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 2 Obchodní firma 2 Založení a přeměny 2 Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/13. Státní dluh a výdaje na jeho financování

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/13. Státní dluh a výdaje na jeho financování Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/13 Státní dluh a výdaje na jeho financování Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2015 pod číslem

Více

Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014

Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014 Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

- 1 - Makrodata v ČR zveřejněná v srpnu 2014:

- 1 - Makrodata v ČR zveřejněná v srpnu 2014: - 1-1 Makrodata v ČR zveřejněná v srpnu 2014: Průmyslová produkce za červen rostla o 8,1% y/y Maloobchodní tržby za červen vzrostly o 8,2% y/y Nezaměstnanost v červenci stagnovala na úrovni 7,4% Inflace

Více

(dd/mm/rrrr) Informace platné k datu

(dd/mm/rrrr) Informace platné k datu I. Seznam údajů o povinné osobě, složení společníků nebo členů, struktuře konsolidačního celku, jehož je součástí, o činnosti a finanční situaci - k Příloze č. 10 k vyhlášce 23/2014 Sb. Datum uveřejnění

Více

Informace platné k datu

Informace platné k datu I. Seznam údajů o povinné osobě, složení společníků nebo členů, struktuře konsolidačního celku, jehož je součástí, o činnosti a finanční situaci - k Příloze č. 10 k vyhlášce 163/2014 Sb. Datum uveřejnění

Více

Erste Group výrazně posílila provozní zisk, ale finanční krize zatížila čistý zisk roku 2008

Erste Group výrazně posílila provozní zisk, ale finanční krize zatížila čistý zisk roku 2008 INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 27. února 2009 Erste Group výrazně posílila provozní zisk, ale finanční krize zatížila čistý zisk roku 2008 Hlavní události 1 : Výrazné zlepšení provozního zisku: nárůst

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny VČP a stavu jejího majetku v roce 2011

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny VČP a stavu jejího majetku v roce 2011 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny VČP a stavu jejího majetku v roce 2011 Profil Skupiny VČP Skupina VČP jako konsolidační celek vznikla důsledkem právního oddělení činností spojených

Více

Analýzy a doporučení. Doporučení: Akumulovat Cílová cena: 495 Kč. Pegas Nonwovens. Pegas Nonwovens 29.4.2011

Analýzy a doporučení. Doporučení: Akumulovat Cílová cena: 495 Kč. Pegas Nonwovens. Pegas Nonwovens 29.4.2011 29.4.2011 Fio banka, a.s. Pegas Nonwovens Fio Nové doporučení: Akumulovat Cílová cena : 495 Kč Předchozí cílová cena: 462 Kč Předchozí doporučení: Držet Základní informace o společnosti Adresa společnosti:

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Tisková konference. Vienna Insurance Group Předběžné nekonsolidované pojistné za obchodní rok 2013. Ve Vídni 29. ledna 2014

Tisková konference. Vienna Insurance Group Předběžné nekonsolidované pojistné za obchodní rok 2013. Ve Vídni 29. ledna 2014 Tisková konference Vienna Insurance Group Předběžné nekonsolidované pojistné za obchodní rok 2013 Ve Vídni 29. ledna 2014 Vienna Insurance Group Předběžné, neauditované a nekonsolidované údaje Solidní

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. TOMA, a.s. se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. TOMA, a.s. se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02 ZA OBDOBÍ 7-11/2014 (neauditovaná, nekonsolidovaná) podle 119 a) z.č. 256 / 2004 Sb. Zákona o podnikání na kapitálových

Více

Vývoj složení zákazníků Allianz penzijního fondu

Vývoj složení zákazníků Allianz penzijního fondu Allianz penzijní fond, a. s. Výroční zpráva 2001 Vývoj složení zákazníků Allianz penzijního fondu Počet klientů Allianz penzijního fondu, a. s., vzrostl v roce 2001 o 6 %; výrazný nárůst o 11 % zaznamenali

Více

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

Tisková zpráva. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje. 3. čtvrtletí roku 2016: Tržby 14,0 mld.

Tisková zpráva. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje. 3. čtvrtletí roku 2016: Tržby 14,0 mld. Tisková zpráva BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje 3. listopadu 2016 Silvia Tajbliková BASF spol. s.r.o. Tel: +421 2 58 266 778 silvia.tajblikova@basf.com 3. čtvrtletí

Více

Artesa, spořitelní družstvo

Artesa, spořitelní družstvo Výroční zpráva 2013 Artesa, spořitelní družstvo 3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Obsah SLOVO MÍSTOPŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 4 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE... 5 REGULATORNÍ KAPITÁL DLE PRAVIDEL ČESKÉ

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 12. května 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2010 ČISTÝ ZISK 3,880 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 3,880 mld. Kč (+26 % meziročně) Čistý zisk udržitelný 2 : 3,615 mld.

Více

Dohled nad finančním trhem ČR

Dohled nad finančním trhem ČR Dohled nad finančním trhem ČR ČNB a dohled nad finančním trhem Česká národní banka ( ČNB ) je podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem v České

Více

STAV K 30. 6. 2005. HYPO stavební spořitelna a. s. Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

STAV K 30. 6. 2005. HYPO stavební spořitelna a. s. Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. HYPO stavební spořitelna a. s. STAV K 30. 6. 2005 Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. MP. 0004.30.06.05 . Organizační schéma Tobias Heller

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 434 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm. a) až c), f) až h), j) až m), o), p), t), u),

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014. Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014. Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. OBSAH OBSAH... 1 KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY... 4 PŘÍLOHA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE... 9 A. OBECNÉ INFORMACE... 10 A.1 Popis skupiny... 10 A.2 Statutární orgány... 10 A.4 Soulad s právními předpisy...

Více

Stojíme na zdravých základech

Stojíme na zdravých základech 2010 Výroční zpráva Stojíme na zdravých základech Příznivá situace na trhu a spolehlivě zvolená investiční strategie Penzijního fondu České pojišťovny způsobily vytvoření historicky rekordního zisku ve

Více

veřejný, otevřený evropský podílový fond 25. srpna 2008 (číslo povolení PSZÁF: PSZÁF III/110.693/2008)

veřejný, otevřený evropský podílový fond 25. srpna 2008 (číslo povolení PSZÁF: PSZÁF III/110.693/2008) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Balancovaný Fond GE

Více