Mapa stránek Praha 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mapa stránek Praha 3"

Transkript

1 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd Oddělení krizového řízení a informační služba Oddělení sekretariát Koordinátor veřejných zakázek Metodik spisové služby Odbor občansko-správní Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel Oddělení Rady a Zastupitelstva Oddělení správní Odbor matriční Oddělení matrik a státního občanství Oddělení ověřování podpisů a listin a CzechPoint Odbor živnostenský Kontrolní oddělení Správní oddělení Oddělení živnostenského rejstříku Odbor výstavby Právní oddělení Stavební oddělení Oddělení územního rozhodování Odbor dopravy Oddělení dopravy v klidu Oddělení pozemních komunikací Oddělení silničního úřadu Oddělení správní a poplatků Odbor životního prostředí Oddělení ochrany prostředí Oddělení zeleně

2 Odbor sociálních věcí Oddělení sociální prevence Oddělení sociálně právní ochrany dětí Oddělení sociálních služeb Odbor školství a zdravotnictví Odbor bytů a nebytových prostor Oddělení bytové Oddělení nebytových prostor Oddělení právní Odbor územního rozvoje Odbor kultury Odbor vnějších vztahů a komunikace Oddělení Radničních novin Oddělení vnějších vztahů Mluvčí Odbor informatiky Odbor kontroly a interního auditu Odbor ekonomický Oddělení rozpočtu Oddělení poplatků Oddělení účetnictví Odbor majetku Oddělení právní a privatizace Oddělení realizace majetku Odbor technické správy majetku a investic Oddělení správy komunikací Oddělení správy zeleně Technické oddělení Odbor správy úřadu Archiv Oddělení ekonomické Oddělení podatelny Oddělení technické Působnost Úvod zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze ZMČ RMČ

3 Starosta Zástupci starosty Grémium starostky Tajemník Vedoucí odborů Zaměstnanci Etická pravidla zaměstnanců MČ Schéma úřadu Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Důvod a způsob založení povinného subjektu Sazebník úhrad za vyhledání, zpracování a poskytnutí informace Výroční zprávy ÚMČ Praha 3 Informační systém úřadu MČ Praha 3 Databáze poskytnutých informací Seznam databází vedených MČ Praha 3 Právní předpisy Evidence osobních údajů Prohlášení o ochraně soukromí Prohlášení o přístupnosti Subjekty s finanční účastí MČ Praha 3 Výzvy a výběrová řízení Veřejné zakázky přesahující 1 mil. Kč, resp. 3 mil. Kč Objednávky nad Kč Kvalita řízení ÚMČ Praha 3 CAF - Common Assessment Framework CSR - Corporate Social Responsibility Zkvalitnění řízení lidských zdrojů Czech POINT Telefonní seznam

4 Potřebuji vyřídit X - Zde jsou možné změny Občanské průkazy link do Odbor občansko-správní / Odd. os. dokladů a evidence obyvatel Cestovní pasy link do Odbor občansko-správní / Odd. os. dokladů a evidence obyvatel Živnostenské oprávnění link do Odbor živnostenský Stavební povolení link do Odbor výstavby / Stavební oddělení Svatby, narození, úmrtí, občanství link do Odbor matriční / Oddělení matrik a státního občanství Ověřování podpisů a listin link do Odbor matriční / Oddělení ověřování podpisů a listin a CzechPOINT Lovecké a rybářské lístky link do Odbor životního prostředí Poplatky za psy link do Odbor ekonomický / Oddělení poplatků Parkovací karty On-line rezervační systém

5 link do Odbor dopravy / Oddělení dopravy v klidu Úklid, údržba link do Odbor technické správy majetku a investic / Odd. správy komunikací Sociální agenda link do Odbor sociálních věcí Byty link do Odbor bytů a nebytových prostor / Oddělení bytové Nebytové prostory a garážová stání link do Odbor bytů a nebytových prostor / Oddělení nebytových prostor Privatizace link do Oblasti (kompetence) / Prodej nemovitého majetku Jubilejní svatby link do Odbor kultury Vítání občánků link do Odbor kultury Zápis do školky link do Oblasti (kompetence) / Školství a vzdělávání / MŠ / Zápis do MŠ Zápis do školy link do Oblasti (kompetence) / Školství a vzdělávání / ZŠ / Zápis do ZŠ

6

7 SAMOSPRÁVA Zastupitelstvo Seznam zastupitelů Jednací řád On-line video ze zasedání zastupitelstva Zápisy ze zasedání ZMČ a přehledy hlasování Usnesení Informace ke zveřejněným usnesením Rozpočet MČ Praha 3 Rozpočet na rok 2013 Závěrečný účet za rok 2012 Fondy Fond sociální a zdravotní účel fondu, kontakty, související formuláře ke stažení Fond obnovy a rozvoje účel fondu, kontakty, související formuláře ke stažení Fond grantový a podpůrný Nadační fondy účel fondu, kontakty, související formuláře ke stažení Nadační fond Karla Hartiga, Praha 3 účel fondu, kontakty Nadační fond RYCHLÉ ŠÍPY JAROSLAVA FOGLARA účel fondu, kontakty Koaliční dohoda pro období Rada Starosta Členové rady a jejich kompetence Jednací řád Zápisy ze zasedání RMČ Usnesení Programové prohlášení RMČ pro období Výbory a komise Výbory ZMČ Výbor kontrolní MČ Praha 3 Výbor finanční MČ Praha 3 Výbor pro územní rozvoj MČ Praha 3

8 členové, agenda, Fond obnovy a rozvoje, zápisy z jednání, kontakt Výbor pro majetek MČ Praha 3 Výbor pro správu grantového a podpůrného fondu MČ Praha 3 Komise RMČ Komise pro bytové a nebytové prostory Komise finanční, investiční a dopravní Kulturní komise členové, agenda, Fond grantový a podpůrný, zápisy z jednání, kontakt Komise sociální a zdravotní členové, agenda, Fond sociální a zdravotní, zápisy z jednání, kontakt Komise pro výchovu a vzdělávání Komise pro transparentnost a legislativu Komise pro vedlejší hospodářskou činnost Komise pro privatizaci bytového fondu Komise životního prostředí Redakční rada Radničních novin MČ Praha 3 Zápisy z výborů Zápisy z komisí Jednací řád výborů ZMČ Jednací řád komisí RMČ Termíny zasedání Zastupitelstvo MČ Rada MČ Výbory ZMČ Komise RMČ

9 Oblasti (kompetence) Bezpečnost a krizové řízení Městská policie Praha 3 Okrsky městských strážníků Desatero jak chránit své zdraví a majetek Městský kamerový systém Umístění a schéma záběrů Policie ČR Prevence kriminality Hasičský záchranný sbor Krizové řízení Důležitá telefonní čísla Zprávy o bezpečnostní situaci Finance Investice Evropské fondy Financování vedlejší hospodářské činnosti Akciové společnosti Majetek Postup při zatěžování pozemků hl. m. Prahy MČ Praha 3 věcnými břemeny Prodej nemovitého majetku Pravidla prodeje nemovitého majetku MČ Praha 3 Harmonogram privatizace bytových domů Hospodaření s byty a nebytovými prostory Zásady a podmínky pro nakládání s byty Pronájem nebytových prostor Sociální záležitosti a zdravotnictví Sociální služby Dům s pečovatelskou službou popis služby, kontakty Domov pro seniory popis služby, kontakty Ošetřovatelský domov popis služby, kontakty Pečovatelská služba popis služby, kontakty Domácí zdravotní péče

10 popis služby, kontakty Integrační centrum Zahrada popis služby, kontakty Fond sociální a zdravotní Komunitní plánování Důležité předpisy a zákony Veřejná služba Národnostní menšiny Drogová problematika Školství a vzdělávání Jesle Mateřské školy Zápis do MŠ MŠ zřizovatel MČ Praha 3 MŠ soukromé na území Prahy 3 MŠ Základní školy Spádové obvody základních škol MČ Praha 3 Zápis do ZŠ ZŠ zřizovatel MČ Praha 3 Kontakty na předsedy školských rad Organizace školního roku 2012/2013 Koncepce vzdělávání, rozvoj vzdělávací soustavy MČ Praha 3 Střední školy Střední školy a vyšší odborné školy zřizovatel MHMP Soukromé střední školy pod správou MHMP Speciální školy, Základní umělecké školy, Školská zařízení, DDM zřizovatel MHMP Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9 Mimoškolní výchova a sport Volný čas dětí a mládeže Dětská hřiště Sportovní organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka Dopravní hřiště v Jilmové ulici Nová Trojka Nízkoprahové kluby Spolková činnost a neziskové organizace Neziskové organizace

11 Církevní organizace Kultura a zájmové činnosti Fond grantový a podpůrný Kniha cti Vyhlášení grantových témat seznam zapsaných Jubilejní svatby Vítání občánků Galerie pod radnicí Kulturní organizace zřízené MČ Praha 3 Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Atrium Junior Klub Na Chmelnici Organizace zřízené MHMP Dům dětí a mládeže ULITA Knihovny Soukromé kulturní organizace, divadla, kina a kluby Oblast turistického ruchu Turistický průvodce UNESCO Památková péče Památkové zóny Národní kulturní památky Prahy 3 Nemovité kulturní památky Prahy 3 Územní rozvoj Fond obnovy a rozvoje Rozvojové projekty Strategické plánování Doprava a parkování Zóna placeného stání Vyhláška č. 11/2007 hl. m. Prahy Organizace ZPS v Praze 3 Mapa ZPS v Praze 3 Ceník Dopravní omezení, havárie a uzavírky Cyklodoprava Pěší doprava a bezpečnost chodců Životní prostředí

12 Odpady Sběr komunálního odpadu Sběr tříděného odpadu (popis + odkaz na mapovou aplikaci) Sběrné dvory (popis + odkaz na mapovou aplikaci) Velkoobjemové kontejnery (harmonogram umístění + odkaz na mapovou aplikaci) Sběr textilu (popis + odkaz na mapovou aplikaci) Sběr elektroodpadu (popis + odkaz na mapovou aplikaci) Sběr nebezpečného odpadu Pes a člověk popis problematiky (+ odkaz na mapovou aplikaci plochy pro volné pobíhání psů) Parky a náměstí Dětská hřiště (katalog hřišť + odkaz na mapovou aplikaci) Volný pohyb psů (popis problematiky + odkaz na mapovou aplikaci plochy určené k volnému pohybu psů + umístění zásobníků pro pytlíky na exkrementy) Prezentace MČ Praha 3 Informační centrum MČ Praha 3 Radniční noviny Akce pořádané MČ Praha 3 Kulturní akce Vinobraní Masopust Pivobraní Husité na Vítkově Advent, vč. koncertu Dny žižkovského kulturního dědictví Žižkovské máje Dětský den Farmářské trhy Informace pro novináře link do Odbor vnějších vztahů a komunikace / Mluvčí Fotogalerie Organizace zřizované MČ Praha 3 Příspěvkové organizace link do Oblasti (kompetence) / Kultura a zájmové činnosti / Kulturní organizace zřízené MČ Praha 3

13 Akciové společnosti link do Oblasti (kompetence) / Financování vedlejší hospodářské činnosti / Akciové společnosti Mateřské školy link do Oblasti (kompetence) /Školství a vzdělávání / Mateřské školy / MŠ zřizovatel MČ Praha 3 Základní školy link do Oblasti (kompetence) /Školství a vzdělávání / Základní školy / ZŠ zřizovatel MČ Praha 3 Nadační fondy link do Zastupitelstvo / Nadační fondy Mapový portál Archiv

14 Kontakty X MČ Praha 3 Organizace zřízené MČ Kde nás najdete On-line rezervační systém Datová schránka Úřední hodiny Podatelna Czech POINT Mapový portál Úřední deska Veřejné zakázky Výzvy a výběrová řízení Granty Kontejnery Čištění komunikací Aktuální dopravní omezení Volby aktuální Volba prezidenta Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Senát Parlamentu ČR Volby do Zastupitelstev Časté dotazy Napište nám Informace pro novináře

15 o Praze 3 e-radniční noviny O MČ Praha 3 Historie Zajímavosti Kronika Kniha cti Zajímavosti Statistická data o Praze 3 Základní data Geografická data o Praze 3 Volby Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny PČR současní poslanci s trvalým bydlištěm v Praze 3 Výsledky voleb do Senátu PČR současný senátor za volební obvod 26 předchozí senátoři Výsledky voleb do Zastupitelstva MČ Praha 3 Výsledky voleb do Zastupitelstva hl. m. Prahy současní zastupitelé HLMP s trvalým bydlištěm v Praze 3 Návštěvnost serveru Archiv Kalendář akcí e-radniční noviny Zprávy z Prahy 3 Informace z radnice Žijeme na Žižkově Neziskový sektor a školství Kultura a sport Názory zastupitelů Kalendář akcí Archiv RN Kontakt na RN

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji 4.3.4 SWOT analýzy klíčových oblastí SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji Geografické umístění Chuť stávajících i nových obyvatel žít v Horních Počernicích

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2007 Brno Prosinec 2007 Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou druhý, aktualizovaný Přehled legislativy pro neziskové organizace, který je vytvořen

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje,

Více

Informace pro cizince žijící na Praze 14

Informace pro cizince žijící na Praze 14 Informace pro cizince žijící na Praze 14 Information for foreigners living in Prague 14 Информация для иностранцев, проживающих в Праге 14 Інформація для іноземців, що проживають в Празі 14 Thông tin cho

Více

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969 2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Změna: 34/1970 Sb. Změna: 147/1970 Sb. Změna: 125/1973 Sb. Změna:

Více

Město Hranice QI 61-01-10

Město Hranice QI 61-01-10 Město Hranice QI 61-01-10 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 QI 61-01-10 Zpracoval : MgA Jarmila Vrtalová, referent OŠK Podpis - datum: Ověřil: Mgr Vojtěch Bušina VO

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, Ph.D. Mobil: +420 602 578 508 E-mail: pavlik@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÝCH SLUŽEB V NÁCHODĚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014-2015 Školicí středisko JMA Jihlava, Pávovská 15b www.jma.as Centrum odborného vzdělávání ve státní správě a samosprávě PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, vzdělávání starostů, členů zastupitelstev,

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Město Hranice. Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014. Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311

Město Hranice. Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014. Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 Město Hranice Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ AKČNÍHO PLÁNU PRO ROK 2014 Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014 Zpracoval:

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné,

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné, PROGRAM 16. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 15. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 16. RMČ BS d) Schválení programu 16. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS M.Landa 3) Spolek OROT

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

1. Oficiální název. Obec Zálezly

1. Oficiální název. Obec Zálezly 1. Oficiální název Obec Zálezly 2. Důvod a způsob založení Obec Zálezly (dále jen obec ) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke

Více

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY (PŘÍPADOVÁ STUDIE VSETÍN) Kolektiv autorů Řízení procesů výkonu státní správy (Případová studie Vsetín) Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA (vedoucí autorského kolektivu

Více

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1.

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. Strana 1 VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. BĚŽNÉ VÝDAJE Skupina 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2.1 paragraf položka Název 2140 Vnitřní služby, obchod a turismus 10 500

Více

ROZPOČET NA ROK 2015

ROZPOČET NA ROK 2015 Město Náchod ROZPOČET NA ROK 2015 REKAPITULACE PŘÍJMY BĚŽNÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ FINANCOVÁNÍ Schváleno ZM dne 15.12.2014 č. usnesení II.a/ Vyvěšeno dne: 26.11.2014 Sejmuto dne:

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více