MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í"

Transkript

1 č.j.: 1078/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 998 ze dne Změna limitu mzdových prostředků na rok 2014 a limitu počtu zaměstnanců na rok 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. změnu limitu mzdových prostředků na rok 2014 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. změnu limitu počtu zaměstnanců na rok 2014 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení u k l á d á 1. Ing. Petru Fišerovi, tajemníkovi ÚMČ 1.1. dodržet upravené limity dle bodu č. I tohoto usnesení 2. ředitelům příspěvkových organizací Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716, Ošetřovatelský domov Praha 3, Integrační centrum Zahrada v Praze 3, U Zásobní zahrady 2445/8, Mateřská škola, Praha 3, Buková 26/ dodržet upravené limity dle bodu č. I. tohoto usnesení Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky

2 Příloha č.1 usnesení č.998 ze dne Limit mzdových prostředků na rok 2014 Limit mzdových prostředků na rok 2014 M ě s t s k á č á s t P r a h a 3 - hlavní činnost O d v ě t v í Schválený limit Aktuální Limit po na rok 2014 limit změně Rozpočtové organizace Jesle 2 318, , ,0 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (Pěstounská péče) 0,0 327,0 604,0 Volby do Evropského parlamentu 0,0 54,4 54,4 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0,0 132,2 167,1 Správa , , ,30 Příspěvkové organizace Sportovní a rekrační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/ , , ,0 Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 2 200, , ,0 Junior klub Na Chmelnici 912,1 912,1 912,1 Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň 1 430, , ,0 Ošetřovatelský domov Praha , , ,8 Integrační centrum Zahrada v Praze , , ,0 Pečovatelská služba Praha , , ,6 Mateřská škola MŠ Buková 426,0 426,0 426,0

3 Příloha č.2 usnesení č.998 ze dne Limit počtu zaměstnanců na rok 2014 Limit počtu zaměstnanců na rok 2014 M ě s t s k á č á s t P r a h a 3 - hlavní činnost O d v ě t v í Schválený limit Aktuální Limit po na rok 2014 limit změně Rozpočtové organizace Jesle 8,5 9,5 9,5 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (Pěstounská péče) 0,0 1,0 1,8 Správa 247,15 246,15 245,35 Příspěvkové organizace Sportovní a rekrační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 31,0 31,0 31,0 Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 8,0 8,0 8,0 Junior klub Na Chmelnici 2,5 2,5 2,5 Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň 5,0 5,0 5,0 Ošetřovatelský domov Praha 3 71,0 71,0 71,0 Integrační centrum Zahrada v Praze 3 28,0 28,0 28,0 Pečovatelská služba Praha 3 66,0 66,0 66,0 Mateřská škola MŠ Buková 1,5 1,5 1,5

4 Důvodová zpráva 1. Jedná se o tyto změny limitu mzdových prostředků: Jesle ke změně mzdových prostředků dochází na základě provedených úprav Oddělení personální práce a mezd v měsíci prosinec Úpravy byly provedeny navýšením položky 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru o částku ve výši 65,0 tis. Kč. Navýšení vychází ze skutečnosti, že v průběhu roku 2014 došlo k navýšení pracovníků jeslí. Pěstounská péče ke změně mzdových prostředků dochází na základě provedených úprav Oddělení personální práce a mezd v měsíci prosinec Úpravy byly provedeny navýšením položky 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru o částku ve výši 277,0 tis. Kč. K navýšení dochází vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu roku 2014 došlo k navýšení počtu pracovníků zabývající se výkonem agendy pěstounské péče. Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků ke změně mzdových prostředků dochází na základě provedené úpravy rozpočtu Oddělení personální práce a mezd. Jedná se o navýšení položky 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 34,9 tis. Kč, a to v rámci výdajů v souvislosti s konáním voleb do Zastupitelstva hl. města Prahy a zastupitelstev městských částí, konaných dne 10. října 2014 a 11. října Správa ke změně mzdových prostředků došlo v rámci dotace sociálně-právní ochrana dětí ve výši 90,0 tis. Kč, a to vzhledem k tomu, že část finančních prostředků v rámci této dotace byla rozpočtována na paragraf 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, z tohoto paragrafu měly být hrazeny výdaje za využívání služeb pro okamžitou pomoc dětem. Vzhledem k tomu, že se v průběhu roku ukázalo, že tyto výdaje nebudou naplněny v očekávané výši, je účelné tyto finanční prostředky přesunout na úhradu mzdových výdajů v rámci této agendy tak, aby došlo k vyčerpání přidělené dotace. Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716, Praha 3 ředitel příspěvkové organizace žádá o navýšení limitu mzdových prostředků ve výši 63,0 tis. Kč. Jedná se o promítnutí dopadu zvýšených tarifních platů o 3,5 % pro pracovníky organizace. Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Štítného 5 ředitelka příspěvkové organizace žádá o navýšení limitu mzdových prostředků ve výši 70,0 tis. Kč. Jedná se o promítnutí dopadu zvýšených tarifních platů o 3,5 % pro pracovníky organizace.

5 Ošetřovatelský domov Praha 3 ředitelka příspěvkové organizace žádá o navýšení limitu mzdových prostředků ve výši 36,8 tis. Kč. Jedná se o promítnutí dopadu zvýšených tarifních platů o 3,5 % pro pracovníky organizace. Integrační centrum Zahrada v Praze 3 ředitel příspěvkové organizace žádá o navýšení limitu mzdových prostředků ve výši 500,0 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR určených na mzdy a platy. Pečovatelská služba Praha 3 ředitelka příspěvkové organizace žádá o navýšení limitu mzdových prostředků ve výši 83,6 tis. Kč. Jedná se o promítnutí dopadu zvýšených tarifních platů o 3,5 % pro pracovníky organizace. 2. Jedná se o tuto změnu limitu počtu zaměstnanců: k úpravě, resp. přesunu o 0,8 přepočtené osoby v rámci limitu počtu zaměstnanců dochází z důvodu vyčlenění zaměstnance na oddíl Pěstounské péče, který byl ve schváleném limitu počtu zaměstnanců zahrnut pod oddíl Správa. Proto nedochází k žádné změně, ale pouze úpravě, resp. přesunu v rámci jednotlivých oddílů. V průběhu roku došlo k navýšení počtu osob zabývající se výkonem agendy související s pěstounskou péčí. K tomuto přesunu dochází na základě toho, že agenda související s výkonem pěstounské péče je dle pokynu hl. m. Prahy evidována na samostatném paragrafu 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 689 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 689 ze dne 28.11.2012 č.j.: 774/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 689 ze dne 28.11.2012 Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. pololetí roku 2012 Rada městské části I. s c h

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení č.j.: 477/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 433 ze dne 09.06.2014 Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2013 Rada městské části I. s o u h l a s í 1. se závěrečným účtem

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 21 ze dne 09.12.2014 Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 21 ze dne 09.12.2014 Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2015 č.j.: 1008/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 21 ze dne 09.12.2014 Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2015 Zastupitelstvo městské části I. s c h

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 3. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtového opatření č. 1A) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 2015 Zpracoval:

Více

Rozpočet. městské části Praha 3

Rozpočet. městské části Praha 3 Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2015 Obsah Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2015... 1 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2015... 3 Běžné výdaje MČ Praha 3 na rok 2015...

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

Více

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1 Obsah: 1. Plnění příjmů a výdajů str. 3 7 tabulka 1 4

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 11. schůze, konané dne 16. 5. 2012 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

Výpočet neinvestičních nákladů na dítě se provede podle přílohy č. 1 tohoto pokynu.

Výpočet neinvestičních nákladů na dítě se provede podle přílohy č. 1 tohoto pokynu. Škola Čakovičky Pokyn ředitele mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Účinnost od: 1.9. 2015 Tento pokyn vychází z: - 123 odst. 2 a odst. 4, školského zákona a dále podle - 6 vyhlášky

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 11. dubna 2011 Č.j.: KPR 2036/2011 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2010 Předkládá: PhDr.

Více

I. Hlavní město Praha celkem

I. Hlavní město Praha celkem I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2011 schodkem v celkové výši 1 970 372,78 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 4/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 11 ze dne 15.01.2014 Zásady čerpání zaměstnaneckého fondu městské části Praha 3 na rok 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.5.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Věstník vlády. Ročník 12 Vydán dne 8. ledna 2014 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 12 Vydán dne 8. ledna 2014 Částka 1 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 12 Vydán dne 8. ledna 2014 Částka 1 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva financí č.j. MF-62 970/2013/12-1204 ze dne 19. prosince 2013 o postupu obcí a krajů

Více

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 2012 2013 2014 PŘÍJMY 49 508 277,62 54 209 932,43 65 385 941,65 VÝDAJE 46 278 235,69 45 996 886,25 60 598 412,54 SALDO 3 230 041,93

Více

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R.

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2011 1. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Roční zpráva za rok 2006 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Zpracovatel: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 15 Ústí nad Labem

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Obsah Souhrn finančního hospodaření

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát Inspekční zpráva Základní škola Psáry, okres Praha - západ Dolní Jirčany 12, 252 44 Psáry Identifikátor školy: 600 053 423 Termín konání tematické

Více