STAVEBNÍ SYSTÉM PRO VÝSTAVBU MONTOVANÝCH RODINNÝCH DOMŮ, STAVEB A NÁSTAVEB. LindabConstruline

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAVEBNÍ SYSTÉM PRO VÝSTAVBU MONTOVANÝCH RODINNÝCH DOMŮ, STAVEB A NÁSTAVEB. LindabConstruline"

Transkript

1 STAVEBNÍ SYSTÉM PRO VÝSTAVBU MONTOVANÝCH RODINNÝCH DOMŮ, STAVEB A NÁSTAVEB LindabConstruline obvodové stěny, vnitřní nosné stěny, příčky, stropy a střechy s využitím technologie LindabConstruline, sádrovláknitých desek Fermacell a minerálních izolací Rockwool Verze 0.3-3/2011

2 OBSAH LindabConstruline stavební systém pro stavby a nástavby LindabConstruline jak to funguje ENERGETICKÁ NÁROČNOST AKUSTIKA POŽÁRNÍ ODOLNOST PEVNOST A STABILITA GEOMETRICKÁ PŘESNOST HMOTNOST ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ TECHNICKÝ POPIS SYSTÉMU Ocelová konstrukce skeletu Obvodové stěny Ocelová konstrukce Geometrie panelu Skladby stěn a jejich vlastnosti Požární odolnost Fasáda Vnitřní nosné stěny Ocelová konstrukce Geometrie panelu Skladby stěn a jejich vlastnosti Požární odolnost Vnitřní příčky Ocelová konstrukce Skladby stěn a jejich vlastnosti s požární odolností Stropy Ocelová konstrukce Geometrie panelu Skladby a jejich vlastnosti Požární odolnost Střecha Prostorová tuhost objektů - zavětrování Kotvení Materiály Realizace

3 LindabConstruline stavební systém pro stavby a nástavby Stavební systém LindabConstruline je systém pro suchou výstavbu montovaných objektů. Je založený na použití tenkostěnných ocelových pozinkovaných profilů tvořících nosnou konstrukci objektu, doplněnou o minerální izolaci, parotěsnou fólii a oplášťovací sádrovláknité desky pro vytvoření stavby s požadovanými technickými vlastnostmi. Každý z použitých materiálů plní svou dílčí funkci, čímž dochází k optimalizaci jejich použití, užitných vlastností skladeb a následně i celkové efektivnosti stavby. Výhody montovaných staveb jsou zřejmé zejména v těchto oblastech: - energetická náročnost - akustika - požární odolnost - pevnost a stabilita - geometrická přesnost - hmotnost - životní prostředí Systém montovaných staveb LindabConstruline přináší řadu výhod: - oproti klasickému zdícímu materiálu (cihle, betonu) je hmotnost stavby nebo nástavby až 10x nižší, tedy montované objekty jsou použitelné i tam, kde klasiku stav základů budovy vylučuje, resp. lze použít jednodušší způsoby zakládání objektů; - při srovnatelných tepelně izolačních a protihlukových vlastnostech je tloušťka montované stěny cca o 50% menší, což přináší finanční úsporu zvětšením užitné plochy oproti ploše zastavěné; - suchý proces výstavby, lehké, skladné a recyklovatelné materiály, možnost prefabrikace mimo staveniště a konstrukce otevřená pro vedení instalací a rozvodů to vše podstatně usnadňuje vlastní výstavbu a vede tak ke zkrácení doby nutné pro celou realizaci až o polovinu a tím i snížení celkových nákladů - použití pečlivě vybraných materiálů skladeb stěn, stropů i střech a 100% využití jejich vlastností vede k vyladění celkových vlastností stavby na mimořádnou úroveň - ocel pro nosnou konstrukci je lehčí než ostatní stavební materiály, při návrhu je optimalizován každý detail konstrukce návrhovým softwarem - použití oceli v kombinaci s dalšími vynikajícími materiály jako jsou sádrovláknité desky a minerální vlna, garantuje provedení stavby s mimořádnými reálně dosažitelnými akustickými vlastnostmi - ocel jako stavební materiál umožňuje snadnou kontrolu správného provedení konstrukce; lze ji použít v nejnáročnějších klimatických podmínkách, každý profil je chráněn vrstvou zinku, která garantuje jeho funkci stejně jako trvanlivost; ocel nepřipraví časem žádná nepříjemná překvapení - ocel není obecně nejlevnějším stavebním materiálem z dlouhodobého pohledu ale překvapí svou odolností, stálostí svých vlastností a snadnou zpracovatelností - ocel přináší kvalitu stále stejné garantované materiálové vlastnosti - prefabrikace ocelové konstrukce a prvků - profily vždy v přesných délkách žádné úpravy na stavbě

4 LindabConstruline jak to funguje ENERGETICKÁ NÁROČNOST Energetická náročnost objektu souvisí ve velké míře se schopností stěn zabránit přílišnému prostupu tepla z teplého vnitřního do chladného venkovního prostředí. Je obecně známo, že ocel vede teplo 430x lépe než dřevo a dokonce 1500x lépe než minerální vlna. Jak je tedy možno dosáhnout s ocelovou nosnou konstrukcí tak vysokých tepelných odporů stěn? Materiál l W/mK Relativní hodnota Ocel Dřevo 0,14 3,5 Minerální vlna 0,04 1 Řešení spočívá v použití tenkostěnných ocelových profilů RY se systémem štěrbin ve stojinách. Tyto štěrbiny prodlužují dráhu vedení tepla, což vede ke snížení původní hodnoty tepelné vodivosti ze 60 na 8 W/mK, což je pouhých 13% původní hodnoty. Druhým parametrem snižujícím prostup tepla je průřezová plocha profilu, která je v případě použití tloušťky oceli 1,0 mm pouze 1,7% plochy, kterou zaujímá dřevěný sloupek 45x145 mm ve dřevostavbě. Jednoduchým srovnáním lze pak dostat následující hodnoty prostupu tepla ocelovým štěrbinovým profilem RY a dřevěným sloupkem (jedná se o ilustrativní výpočet): ocel RY: l = 60 W/mK x 0,13 x 0,017 = 0,13 W/mK dřevěný sloupek: l = 0,14 W/mK; To znamená, že prostup tepla bude u stěny z profilů RY v místě sloupků o 7% lepší než u dřevostavby. Obecně je pak výsledkem dosažení součinitelů prostupu tepla pod 0,18 W/m 2 K u stěn tloušťek kolem 250 mm.

5 Reduktionstal (db) AKUSTIKA Akustické vlastnosti lehkých montovaných stěn jsou díky různým materiálům použitým ve skladbách velmi dobré a byly ověřeny velkým množství zkoušek řadou výrobců (zejména to platí pro dělící příčky). Obecně lehké stěny redukují výtečně zvuk o vysokých frekvencích. Nízké frekvence lze pak tlumit různými kombinacemi použitých materiálů. Pozitivní vliv na zvukový útlum má: - oplášťovací sádrokartonové nebo sádrovláknité desky - dvojitá nosná konstrukce stěn - izolace minerální vlnou - pružné stojky vylepšují vysokofrekvenční útlum - pevné stojky vylepšují nízkofrekvenční útlum Negativní vliv na zvukový útlum má: - hmotnost oplášťovacích desek (nižší hmotnost nižší útlum) - opláštění dřevěnými deskami - vzduchová netěsnost - okna a dveře - zavěšené stropy - instalace (ventilace, elektroinstalace, vodovodní potrubí, rozvody vytápění) Stanovení zvukové neprůzvučnosti pro obvodové stěny je komplikované a to zejména z důvodu velkého množství otvorů v obvodových stěnách, jako jsou okna a dveře, které mají na zvukovou neprůzvučnost celé stěny mnohem větší vliv než vlastní stěna. Použití štěrbinových profilů pro obvodové stěny však dává překvapující výsledky. Ve srovnání s dřevěnou konstrukcí dává stěna s ocelí o 6-9 db větší zvukový útlum. Jämförelse Křivka akustického av reduktionskurvor útlumu obvodové för yttervägg stěny 70,0 60,0 50,0 RY 145/0.7 RY 145/1.0 Trä 45x145 40,0 30,0 20,0 10,0 0, frekvence Frekvens Hz (Hz)

6 POŽÁRNÍ ODOLNOST Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí jsou závislé na mnoha faktorech, zejména však na výšce objektů, dispozici, půdorysné ploše a účelům, ke kterým objekty slouží. Tyto požadavky pak mohou vést na předepsanou odolnost nosných konstrukcí proti požáru od 0 až po 120 minut. Vyhovující požární odolnosti tenkostěnných ocelových konstrukcí se dosahuje vhodnou tepelnou izolací mezi profily (minerální vata) a hlavně vhodným typem, počtem a tloušťkou desek, kterými je konstrukce opláštěna. U nosných stěn je požární odolnost závislá i na statickém zatížení dané stěny, proto je nutno základní odolnost ověřit zkouškami. Zkoušky konstrukcí Lindab s deskami Fermacell a minerálními izolacemi Rockwool byly provedeny ve zkušebně Fires, Batizovce. Kombinací tenkostěnných profilů Lindab RY, resp. Lindab C šířky 120 mm, s minerální vlnou Rockwool o objemové hmotnosti 50 kg/m 3 mezi profily a oboustranných opláštěním sádrovláknitými deskami Fermacell (tl. 15 mm, resp. kombinace tl ,5 mm) bylo při zkouškách nosných stěn dosaženo požárních odolností REI 30, resp. REI 60, u stropů REI 60. PEVNOST A STABILITA U systémů tenkostěnných ocelových konstrukcí se na přenosu zatížení (vlastní hmotnost, užitné zatížení, sníh, vítr) podílí každý profil ve stěně, stropu nebo střeše. Vzhledem k tomu, že profily jsou ve stěnách umístěny s roztečí kolem 0,6 m a ve stropech a střechách do 1,2 m, rozděluje se zatížení do velkého počtu profilů. Pak je zatížení každého z profilů nízké a je možno používat profily tlouštěk mezi 0,7 a 1,5 mm, u krokví a stropů do 2,5 mm. Stabilita objektů je zajištěna vhodným rozmístěním jednotlivých nosných stěn. Každá ze stěn totiž přenáší nejen svislé zatížení, ale díky opláštění konstrukce deskami i smykové působení ve své rovině. Tato funkce je případně doplněna diagonálními pásy.

7 GEOMETRICKÁ PŘESNOST Kompletní návrh konstrukce staveb lehkých konstrukcí Lindab je prováděn s použitím nejmodernějších 3D CAD systémů. Ty umožňují nejen rychlý a operativní návrh a zpracování realizační dokumentace, ale také automaticky generují přesnou specifikaci materiálu. Každý z profilů je vyráběn dle této specifikace na zakázku pro konkrétní objekt. To znamená, že má přesný požadovaný rozměr a je řádně označen. Společně s nízkou hmotností profilů je tak usnadněna montáž, čímž dále klesají celkové náklady na výstavbu. HMOTNOST Hmotnost montovaných staveb je ve srovnání s klasickými stavebními materiály o mnoho nižší. Například kompletní stěna s ocelovou nosnou konstrukcí bude až 10x lehčí než obdobná stěna z klasických zdících materiálů. To přináší spoustu výhod nejen pro montážníky, kteří tak manipulují s lehčími materiály: - menší hmotnost znamená nižší spotřebu materiálu a tím menší zatížení životního prostředí při jeho výrobě - nižší náklady na dopravu materiálu - menší nároky na zdvihací zařízení - nižší fyzická pracnost - menší celková hmotnost umožňuje realizaci nástaveb i na objektech, kde by přitížení klasickými materiály bylo nepřípustné ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Systém pro obytné nástavby Lindab je systémem suché výstavby. Nepoužívá žádný organický materiál. To snižuje pravděpodobnost problémů s vlhkostí, plísní a houbami. Ocel, sádra a minerální vlna jsou 100% recyklovatelné. Technologie lehkých konstrukcí Lindab využívá pouze 25% přírodních zdrojů ve srovnání se stavěním klasickými technologiemi. Minimum odpadu přináší čisté stavební prostředí a nízká hmotnost je příjemná pro stavbaře.

8 Technický popis systému Ocelová konstrukce skeletu Konstrukce skeletu je tvořena převážně tenkostěnnými ocelovými pozinkovanými profily tvarovanými za studena. Profily jsou vyrobeny z oceli s mezí kluzu 350 MPa a vrstvou zinku 275 g/m 2 (ocel S350GD + Z275 dle EN ) a dodávají se v přesných délkách daných výrobní dokumentací. krov vnitřní nosné stěny vnitřní příčky stropy obvodové nosné stěny obvodové stěny profily se štěrbinami Lindab RY a SKY mm vnitřní nosné stěny profily Lindab C a U mm vnitřní příčky profily Lindab RdBX a UW stropy profily Lindab C a U mm krov profily Lindab C a U mm, resp. 70 mm pro příhradový vazník doplňkové profily tvaru L, Z a OMEGA pro rošty, latě apod. Spoje profilů jsou prováděny samořeznými šrouby: šroub 4,8x16 mm - typ SL4 (SFS), B08 (Unite) obvodové stěny, vnitřní nosné stěny, vnitřní rošty šroub 6,3x32 mm - typ SD6 (SFS), GT6 (Gunnebo) spoje stěn, stropy, krovy Podrobný přehled profilů skeletu Lindab a materiálů pro opláštění a zateplení je uveden v kapitole Materiály.

9 Obvodové stěny Ocelová konstrukce Obvodové stěny jsou provedeny technologií stěnových modulů z pozinkovaných profilů se štěrbinami ve stojinách RY a SKY, základní šířky 150 mm. Výchozí rozteč mezi profily a = 625 mm, lze ji však přizpůsobit formátu použitých desek opláštění. Ve stěnách jsou vytvořeny výměny pro uchycení výplní otvorů. Moduly sloužící k zajištění stability objektu jsou opláštěny deskami Fermacell a dle potřeby doplněny diagonálním zavětrováním pásky BOVA BV/ZP viz kapitola Prostorová tuhost objektu - zavětrování. Geometrie panelu Rozteč mezi stojkami: - základní rozteč a = 625 mm - poloviční rozteč a = 312,5 mm Maximální rozměry (omezení výrobní délkou prvků): - maximální délka panelu L = mm - maximální výška panelu H = mm Maximální doporučené rozměry: a) modul montovaný na stavbě - maximální délka panelu L = mm - maximální výška H = mm a) prefabrikovaný modul - maximální délka panelu L = mm - maximální výška H = mm Rozměry otvorů jsou přizpůsobeny výplním: - výška: výrobek = + 50 mm - šířka: výrobek + 2x15 mm = + 30 mm Maximální šířka otvoru 2,4 m. Pro větší šířky otvorů nutno konzultovat fy. Lindab.

10 Skladby stěn a jejich vlastnosti Základní skladba stěny: Skladba obsahuje 150 mm minerální vlny v konstrukci mezi profily a 50 mm na fasádě. Součinitel prostupu tepla uvedené skladby je při zahrnutí vlivu tepelných mostů ocelovými profily U = 0,204 W/m 2. Hmotnost uvedené skladby je cca 54 kg/m 2. Další varianty šířky nosné konstrukce a tloušťky vnějšího zateplení jsou uvedeny v tabulkách na následujících stranách. Skladba stěny s instalační předstěnou: Skladba obsahuje 150 mm minerální vlny v konstrukci mezi profily, 50 mm na fasádě a 40 mm v instalační předstěně. Předstěna chrání parotěsnou fólii před porušením prostupy a instalacemi. Součinitel prostupu tepla uvedené skladby je při zahrnutí vlivu tepelných mostů ocelovými profily U = 0,166 W/m 2. Hmotnost uvedené skladby je cca 58 kg/m 2. Další varianty šířky nosné konstrukce a tloušťky vnějšího zateplení jsou uvedeny v tabulkách na následujících stranách. Požární odolnost Pro opláštění konstrukce Lindab deskami Fermacell jsou zkouškami stanoveny následující požární odolnosti (PKO /AO204 a PKO ): REI 20 REI 30 REI 60 opláštění Fermacell 12,5 mm opláštění Fermacell 15 mm opláštění Fermacell 12, mm Další informace o požární odolnosti stěn a dalších skladbách rozšířené aplikace lze získat na vyžádání.

11 Tabulka základních variant obvodových stěn Lindab jednoduché opláštění Hodnoty uvedené v tabulce platí pro: - izolace fasády Rockwool Fasrock l = 0,039 W/mK - izolace mezi profily Rockwool Airrock ND l = 0,035 W/mK - izolace předstěny Rockwool Airrock ND l = 0,035 W/mK - opláštění deskami Fermacell 15 mm Typ stěny Skladba Vlastnosti izolace fasády konstrukce instalační předstěna tloušťka stěny hmotnost U W/m 2 K požární odolnost 50 RY 120 1, ,240 REI / REW RY 120 1, ,199 REI / REW RY 120 1, ,179 REI / REW RY 120 1, ,163 REI / REW RY 120 1, ,150 REI / REW RY 120 1, ,138 REI / REW RY 150 1, ,204 REI / REW RY 150 1, ,174 REI / REW RY 150 1, ,159 REI / REW RY 150 1, ,146 REI / REW RY 150 1, ,135 REI / REW RY 150 1, ,125 REI / REW RY 170 1, ,191 REI / REW RY 170 1, ,164 REI / REW RY 170 1, ,151 REI / REW RY 170 1, ,139 REI / REW RY 170 1, ,129 REI / REW RY 170 1, ,120 REI / REW RY 200 1, ,175 REI / REW RY 200 1, ,153 REI / REW RY 200 1, ,141 REI / REW RY 200 1, ,131 REI / REW RY 200 1, ,122 REI / REW RY 200 1, ,114 REI / REW RY 120 1, ,189 REI / REW RY 120 1, ,163 REI / REW RY 120 1, ,150 REI / REW RY 120 1, ,138 REI / REW RY 120 1, ,128 REI / REW RY 120 1, ,120 REI / REW RY 150 1, ,166 REI / REW RY 150 1, ,146 REI / REW RY 150 1, ,135 REI / REW RY 150 1, ,126 REI / REW RY 150 1, ,117 REI / REW RY 150 1, ,110 REI / REW RY 170 1, ,157 REI / REW RY 170 1, ,139 REI / REW RY 170 1, ,129 REI / REW RY 170 1, ,120 REI / REW RY 170 1, ,113 REI / REW RY 170 1, ,106 REI / REW RY 200 1, ,146 REI / REW RY 200 1, ,130 REI / REW RY 200 1, ,121 REI / REW RY 200 1, ,113 REI / REW RY 200 1, ,107 REI / REW RY 200 1, ,101 REI / REW 30

12 Tabulka základních variant obvodových stěn Lindab zdvojené opláštění Hodnoty uvedené v tabulce platí pro: - izolace fasády Rockwool Fasrock l = 0,039 W/mK - izolace mezi profily Rockwool Airrock ND l = 0,035 W/mK - izolace předstěny Rockwool Airrock ND l = 0,035 W/mK - opláštění deskami Fermacell ,5 mm Typ stěny Skladba Vlastnosti izolace fasády konstrukce instalační předstěna tloušťka stěny hmotnost U W/m 2 K požární odolnost 50 RY 120 1, ,240 REI / REW RY 120 1, ,199 REI / REW RY 120 1, ,179 REI / REW RY 120 1, ,163 REI / REW RY 120 1, ,150 REI / REW RY 120 1, ,138 REI / REW RY 150 1, ,204 REI / REW RY 150 1, ,174 REI / REW RY 150 1, ,159 REI / REW RY 150 1, ,146 REI / REW RY 150 1, ,135 REI / REW RY 150 1, ,125 REI / REW RY 170 1, ,191 REI / REW RY 170 1, ,164 REI / REW RY 170 1, ,151 REI / REW RY 170 1, ,139 REI / REW RY 170 1, ,129 REI / REW RY 170 1, ,120 REI / REW RY 200 1, ,175 REI / REW RY 200 1, ,153 REI / REW RY 200 1, ,141 REI / REW RY 200 1, ,131 REI / REW RY 200 1, ,122 REI / REW RY 200 1, ,114 REI / REW RY 120 1, ,189 REI / REW RY 120 1, ,163 REI / REW RY 120 1, ,150 REI / REW RY 120 1, ,138 REI / REW RY 120 1, ,128 REI / REW RY 120 1, ,120 REI / REW RY 150 1, ,166 REI / REW RY 150 1, ,146 REI / REW RY 150 1, ,135 REI / REW RY 150 1, ,126 REI / REW RY 150 1, ,117 REI / REW RY 150 1, ,110 REI / REW RY 170 1, ,157 REI / REW RY 170 1, ,139 REI / REW RY 170 1, ,129 REI / REW RY 170 1, ,120 REI / REW RY 170 1, ,113 REI / REW RY 170 1, ,106 REI / REW RY 200 1, ,146 REI / REW RY 200 1, ,130 REI / REW RY 200 1, ,121 REI / REW RY 200 1, ,113 REI / REW RY 200 1, ,107 REI / REW RY 200 1, ,101 REI / REW 60

13 Fasáda Vnější fasádu lze provést jako kontaktní zateplovací systém s omítkou, resp. jako některou z variant provětrávaných fasád s nejrůznějšími povrchovými materiály a systémy. A) Kontaktní fasáda Jako vnější kontaktní zateplení doporučujeme použití výhradně certifikovaných fasádních systémů, jako např. Rockwool Ecorock na bázi použití minerální vlny a silikonové probarvené strukturované omítky. Použití fasádních systémů na bázi pěnového polystyrenu (EPS) je méně vhodné z důvodu jeho neprodyšnosti, což zabraňuje difuzi vodních par ze skladby stěn do okolí. Typická skladba kontaktní fasády: B) Provětrávaná fasáda Provětrávaná fasáda obsahuje zateplený nosný rošt s větranou mazerou a vlastní obklad fasády. Ten může být tvořen ocelovým profilovaným plechem, dřevěným obkladem, PVC obkladovými panely (VinylSiding), cementotřískovými deskami (Cetris), keramickými deskami, obklady apod. Obecně skladba fasády: nosný rošt - vodorovně minerální izolace kontaktní difuzní fólie (v případě propustného fasádního materiálu či skladby) provětrávaná mezera (min. 25 mm) fasádní obklad

14 - varianta s vodorovným roštěm (pro svislý obklad) - varianta se svislým dvojitým roštěm (pro vodorovný obklad) - varianta se svislým jednoduchým roštěm (pro vodorovný obklad)

15 Vnitřní nosné stěny Ocelová konstrukce Vnitřní nosné stěny jsou součástí nosného skeletu konstrukce, jsou proto sestaveny z nosných profilů Lindab C a U základní šířky 120 mm. Slouží pro přenos svislého zatížení od konstrukce stropů, střechy a pro zajištění stability celého objektu. Výchozí rozteč mezi profily a = 625 mm, lze ji však přizpůsobit formátu použitých desek opláštění. Ve stěnách jsou vytvořeny výměny pro uchycení výplní otvorů. Moduly sloužící k zajištění stability objektu jsou opláštěny deskami Fermacell a dle potřeby doplněny diagonálním zavětrováním pásky BOVA BV/ZP - viz kapitola Prostorová tuhost objektu - zavětrování. Geometrie panelu Rozteč mezi stojkami: - základní rozteč a = 625 mm - poloviční rozteč a = 312,5 mm Maximální rozměry (omezení výrobní délkou prvků): - maximální délka panelu L = mm - maximální výška panelu H = mm Maximální doporučené rozměry: a) modul montovaný na stavbě - maximální délka panelu L = mm - maximální výška H = mm a) prefabrikovaný modul - maximální délka panelu L = mm - maximální výška H = mm Rozměry otvorů jsou přizpůsobeny výplním: - výška: výrobek = + 50 mm - šířka: výrobek + 2x15 mm = + 30 mm Maximální šířka otvoru 2,4 m. Pro větší šířky otvorů nutno konzultovat fy. Lindab.

16 Skladby stěn a jejich vlastnosti Základní skladba stěny: Stěny jsou vyplněny akustickou minerální vlnou o objemové hmotnosti cca 50 kg/m 3. Hmotnost uvedené skladby je cca 48 kg/m 2. Požární odolnost Pro opláštění konstrukce Lindab deskami Fermacell jsou zkouškami stanoveny následující požární odolnosti (PKO /AO204 a PKO ): REI 20 REI 30 REI 60 opláštění Fermacell 12,5 mm opláštění Fermacell 15 mm opláštění Fermacell 12, mm Další informace o požární odolnosti stěn a dalších skladbách rozšířené aplikace lze získat ve specializovaných podkladech společností Lindab a Fermacell, resp. na vyžádání.

17 Vnitřní příčky Ocelová konstrukce Vnitřní příčky jsou nenosné dělící příčky, které jsou navrženy jako lehké montované s nosnou konstrukcí z profilů Lindab RdBX, opláštěné sádrovláknitými deskami Fermacell. Skladby stěn a jejich vlastnosti s požární odolností Základní příčka - typu 1S11 tloušťky 100 mm se zvukovou neprůzvučností 52 db a požární odolností dle tabulky: Nosná konstrukce Tloušťka stěny Opláštění Izolace Požární odolnost 50 x 0,6 mm 75 mm 12,5 mm tl. 40 mm / ρ = 20 kg.m -3 EI 30 DP1 75 x 0,6 mm 100 mm 12,5 mm tl. 60 mm / ρ = 20 kg.m -3 EI 30 DP1 75 x 0,6 mm 100 mm 12,5 mm tl. 60 mm / ρ = 50 kg.m -3 EI 60 DP1 100 x 0,6 mm 125 mm 12,5 mm tl. 60 mm / ρ = 20 kg.m -3 EI 30 DP1 100 x 0,6 mm 125 mm 12,5 mm tl. 60 mm / ρ = 50 kg.m -3 EI 60 DP1 Protokol o klasifikaci PKO /AO204. Hmotnost uvedené skladby je cca 48 kg/m 2.

18 Příčky pro hlučné provozy - (např. oddělení dílen, garáží, společných prostor, technických místností apod.) jsou z důvodu větších požadavků na zvukovou izolaci a mechanickou odolnost provedeny typu 1S31 tloušťky 125 mm se zvukovou neprůzvučností 64 db a požární odolností dle tabulky: Nosná konstrukce Tloušťka stěny Opláštění Izolace Požární odolnost 75 x 0,6 mm 120 mm 12, mm tl. 60 mm / ρ = 30 kg.m -3 EI 90 DP1 75 x 0,6 mm 125 mm 12,5 + 12,5 mm tl. 60 mm / ρ = 50 kg.m -3 EI 90 DP1 100 x 0,6 mm 145 mm 12, mm tl. 60 mm / ρ = 30 kg.m -3 EI 90 DP1 100 x 0,6 mm 150 mm 12,5 + 12,5 mm tl. 60 mm / ρ = 50 kg.m -3 EI 90 DP1 Protokol o klasifikaci PKO /AO204 Hmotnost uvedené skladby je cca 78 kg/m 2. Mezibytové příčky - bytových objektů mohou být navrženy ze zdvojené konstrukce nosného roštu a dvojitého opláštění deskami Fermacell 2x12,5 mm typ stěny 1S32 celkové tloušťky 210 mm se zvukovou neprůzvučností > 64 db viz obr. Nosná konstrukce Tloušťka stěny Opláštění Izolace Požární odolnost 2 x 50 x 0,6 mm 150 mm 12, mm tl. 50 mm / ρ = 50 kg.m -3 EI 90 DP1 2 x 50 x 0,6 mm 155 mm 12,5 + 12,5 mm tl. 50 mm / ρ = 50 kg.m -3 EI 90 DP1 2 x 75 x 0,6 mm 150 mm 12, mm tl. 60 mm / ρ = 30 kg.m -3 EI 90 DP1 2 x 75 x 0,6 mm 155 mm 12, mm tl. 50 mm / ρ = 50 kg.m -3 EI 90 DP1 2 x 75 x 0,6 mm 155 mm 12,5 + 12,5 mm tl. 50 mm / ρ = 50 kg.m -3 EI 90 DP1 Protokol o klasifikaci PKO /AO204 Hmotnost uvedené skladby je cca 78 kg/m 2.

19 Stropy Ocelová konstrukce Stropy systému LindabConstruline jsou montované z ocelových tenkostěnných C profilů Lindab uložených do U profilů nad nosnými stěnami, resp. průvlaky. Základním prvkem jsou stropnice C profily Lindab, ukládané nad nosnými stěnami do U profilů. Ve spoji jsou použity v rozích příložky z L profilů. Spoje jsou provedeny samořeznými šrouby. Výška C profilů se pohybuje mezi 200, 250 a 300 mm, dle rozponu a zvoleného zatížení. Jednotlivé stropnice jsou rozmístěny s roztečí cca 600 mm a jsou vodorovně pokryty trapézovým plechem s výškou vlny 20 mm, který tvoří vlastní podporu skladby podlahy. Geometrie panelu Rozteč mezi stropnicemi: - základní rozteč a = 600 mm - poloviční rozteč a = 300 mm Maximální doporučené rozměry 1 panelu pro základní rozteč (a = 600 mm): - maximální rozpon stropu* A L = mm - maximální šířka* B B = mm * A větší rozpony možno dosáhnout použitím menší rozteče nebo zdvojením profilů stropnic * B panely lze skládat vedle sebe pro dosažení libovolné šířky stropu

20 Skladby a jejich vlastnosti Skladba suchá varianta Ocelová konstrukce stropu je doplněná podhledem a skladbou podlahy Fermacell s akustickou a protipožární izolací Rockwool. Schéma skladby stropu: Dutina mezi profily je vyplněna akustickou a protipožární izolací minerální vlnou 2x50 mm. Na spodní straně profilů stropu jsou přes pásky tuhé minerální vlny 25 mm kotveny latě S25 roštu podhledu, na ně pak dvě vrstvy desek Fermacell 12,5 mm jako podhled. Pochozí vrstva je provedena jako skladba suché podlahy Fermacell 2 E 31 s podsypem ve vlnách trapézového plechu, kročejovou izolací dřevovláknitou deskou a dvojitou deskou Fermacell 10 mm. Celková výška skladby stropu je pro stropnice: C 200 C 250 C mm + podlahová krytina 385 mm + podlahová krytina 435 mm + podlahová krytina Hmotnost uvedené skladby je cca 83 kg/m 2. Ve variantě s jednou deskou Fermacell 12,5 mm na podhledu je vlastní hmotnost 68 kg/m 2. Pro orientační návrh stropů pro bytové účely lze použít následující tabulku: rozpon profil 4000 mm C 200/1, mm C 200/2, mm C 200/2,5 (resp. C 250/2,0) 5500 mm C 250/2, mm C 250/2,5 Předpoklady: - skladba viz výše - přitížení plovoucí podlahou - užitné zatížení 1,5 kn/m 2 - zatížení SDK příčkami 0,5 kn/m 2 - stropnice jako prostý nosník s roztečí a = 600 mm - kritérium průhybu 1/400 - stupeň využití profilu 66% (kritérium pro požární zk.)

21 Skladba varianta Anhydrid Ocelová konstrukce stropu je doplněná podlahou litou sádrovým potěrem Anhydrid a podhledem Fermacell s akustickou a protipožární izolací Rockwool. Schéma skladby stropu: Dutina mezi profily je vyplněna akustickou a protipožární izolací minerální vlnou 2x50 mm. Na spodní straně profilů stropu jsou přes pásky tuhé minerální vlny 25 mm kotveny latě S25 roštu podhledu, na ně pak dvě vrstvy desek Fermacell 12,5 mm jako podhled. Celková výška skladby stropu je pro stropnice: C 200 C 250 C mm + podlahová krytina 415 mm + podlahová krytina 465 mm + podlahová krytina Hmotnost uvedené skladby je cca 129 kg/m 2. Ve variantě s dvojitým opláštěnímpodhledu Fermacell 12,5 mm na podhledu je vlastní hmotnost 144 kg/m 2. Pro orientační návrh stropů pro bytové účely lze použít následující tabulku: rozpon profil 4000 mm C 200/2, mm C 200/2, mm C 250/2, mm C 250/2, mm C 300/2,0 (resp. 2x C 250/2,0) Předpoklady: - skladba viz výše - přitížení plovoucí podlahou - užitné zatížení 1,5 kn/m 2 - zatížení SDK příčkami 0,5 kn/m 2 - stropnice jako prostý nosník s roztečí a = 600 mm - kritérium průhybu 1/400 - stupeň využití profilu 66% (kritérium pro požární zk.) Požární odolnost Pro strop konstrukce Lindab s deskami Fermacell jsou zkouškou stanoveny následující požární odolnosti: REI 60 REI 30 podhled 2x Fermacell 12,5 mm podhled 1x Fermacell 12,5 mm Pro dosažení uvedené požární odolnosti je nutno dodržet celkovou skladbu od podhledu po trapézový plech,, zejména opláštění deskami Fermacell a způsob provedení izolace minerální vlnou Rockwool.

22 Střecha Střecha systému LindabConstruline může být provedena celou řadou způsobů. Volba nosné konstrukce závisí na provedení nosné konstrukce stěn nejvyššího podlaží a požadavcích na podstřešní prostor. Skladby závisí na zvolené střešní krytině, sklonu střechy a opět požadavcích na podstřešní prostor (nezateplená půda, zateplené podkroví ). Základní typy střešních konstrukcí a skladeb: plochá střecha, nebo střecha s minimálním spádem šikmá střecha zateplení v rovině střešního pláště vaznicový systém šikmá střecha zateplení v rovině střešního pláště krokvový systém šikmá střecha zateplení v rovině stropu příhradové vazníky šikmá střecha podkroví Švédský vazník A) Plochá střecha, nebo střecha s minimálním spádem Konstrukce Konstrukce je tvořena stropnicemi z profilů C 200, nad nosnými stěnami uloženými do vodících profilů U 200. Stropnice jsou obvykle s roztečí 600 mm, nebo 1200 mm tloušťka profilu stropnice závisí na rozponu, vlastní tíze střešního pláště a klimatickém zatížení. Skladby Příklad skladby: Součinitel prostupu tepla U N = 0,156 W/m 2 K. Hmotnost uvedené skladby je cca 56 kg/m 2. Požární odolnost skladby je REI 30 DP2 (viz PKO /AO 204) S dvojitým opláštěním podhledu deskami Fermacell 12,5 mm se zvýší hmotnost na 71 kg/m 2 a požární odolnost na REI 60 DP2.

23 B) Šikmá střecha zateplení v rovině střešního pláště vaznicový systém Konstrukce Nosné stěny stavby jsou umístěny kolmo na hřeben střechy. Konstrukce střechy je tvořena vaznicemi z profilů C 200, nad nosnými stěnami uloženými do vodících profilů U 200. Vaznice jsou obvykle s roztečí 600 mm, nebo 1200 mm, tloušťka profilu vaznice závisí na rozponu, vlastní tíze střešního pláště a klimatickém zatížení. Skladby Příklad skladby: Součinitel prostupu tepla U N = 0,191 W/m 2 K. Hmotnost uvedené skladby je 47 kg/m 2. Požární odolnost skladby je REI 30 DP1 (viz PKO /AO 204) S dvojitým opláštěním podhledu deskami Fermacell 12,5 mm se zvýší hmotnost na 62 kg/m 2 a požární odolnost na REI 60 DP1.

24 C) Šikmá střecha zateplení v rovině střešního pláště krokvový systém Konstrukce Nosné stěny stavby jsou umístěny rovnoběžně s hřebenem střechy. Konstrukce střechy je tvořena krokvemi z profilů C 200, nad nosnými stěnami uloženými do vodících profilů U 200, nebo jsou kotveny přes patky. Krokve jsou obvykle s roztečí 600 mm, nebo 1200 mm, tloušťka profilu krokve závisí na rozponu, vlastní tíze střešního pláště a klimatickém zatížení. Skladby Příklad skladby: Součinitel prostupu tepla U N = 0,191 W/m 2 K. Hmotnost uvedené skladby je 47 kg/m 2. Požární odolnost skladby je REI 30 DP1 (viz PKO /AO 204) S dvojitým opláštěním podhledu deskami Fermacell 12,5 mm se zvýší hmotnost na 62 kg/m 2 a požární odolnost na REI 60 DP1.

25 E) Šikmá střecha zateplení v rovině stropu příhradový vazník Konstrukce Nosné stěny stavby jsou umístěny rovnoběžně s hřebenem střechy. Konstrukce střechy je tvořena příhradovými vazníky variantně montovanými z ocelových profilů C70 a U70, nebo systémovými dřevěnými sbíjenými vazníky technologie Gang-nail. Vazníky jsou do nosných stěn kotveny přes patky. Vazníky jsou obvykle s roztečí 1200 mm. Geometrie vazníků obou typů závisí na rozponech, vlastní tíze střešního pláště a klimatickém zatížení. Skladby Příklad skladby: Součinitel prostupu tepla U N = 0,124 W/m 2 K. Hmotnost uvedené skladby je cca 70 kg/m 2 (uvážena hmotnost vazníků 20 kg/m 2 ). Požární odolnost skladby je dána požárním podhledem viz katalogy Fermacell.

26 F) Šikmá střecha podkroví Švédský vazník Konstrukce Nosné stěny stavby jsou umístěny rovnoběžně s hřebenem střechy. Konstrukce stropu a střechy podkroví je tvořena speciálními vazníky tzv. Švédský vazník - smontovanými z ocelových C profilů rozměru 100 až 300 mm, dle rozponu, tvaru a zatížení vazníků dimenze jsou dány podrobným statickým výpočtem. Vazníky jsou do nosných stěn kotveny přes patky. Vazníky jsou obvykle s roztečí 900 až 1200 mm. Geometrie vazníků závisí na rozponu a zatížení. Skladby Skladba stropu viz kapitola Stropy. Příklad skladby střechy: Součinitel prostupu tepla U N = 0,191 W/m 2 K. Hmotnost uvedené skladby je 47 kg/m 2. Požární odolnost skladby je REI 30 DP1 (viz PKO /AO 204) S dvojitým opláštěním podhledu deskami Fermacell 12,5 mm se zvýší hmotnost na 62 kg/m 2 a požární odolnost na REI 60 DP1.

27 Střešní krytiny Pro šikmé střechy lze použít všechny typy lehkých krytiny z ocelového plechu s povrchovou úpravou Lindab. Vhodným dimenzováním krovu lze použíty i klasickou skládanou betonovou nebo pálenou tašku, stejně jako rozličné typy krytin na bednění (šindel, cementové šablony apod )

28 Prostorová tuhost objektů - zavětrování Pro zajištění prostorové tuhosti objektu je nutno zajistit: - dostatečný počet ztužujících prvků ve stěnách - tuhou stropní desku. Na okrajích ztužujícíh prvků je pak třeba zajistit dostatečné kotvení pro přenos tahových a smykových sil, které v zavětrování vznikají. Základní typy zavětrování: zavětrování diagonálními kříži zavětrování pomocí diafragma Pro zjednodušený návrh u jednoduchých jednopodlažních objektů s délkou vnějších a vnitřních výztužných stěn do 12m lze použít pravidlo z dřívějších německých předpisů: - vzdálenost vnitřních výztužných stěn smí být nejvýše 6m - v každé stěně musí být nejméně 3 výztužné pole o šířce 1 m - ve vnějších stěnách musí být minimálně 1 výztužné pole v každém rohu budovy - stropní konstrukce musí vykazovat dostatečnou pevnost a tuhost jako výztužná tabule Podrobný výpočet stability objektu a výpočet sil do kotvení musí být proveden při návrhu ocelové konstrukce skeletu statikem!

29 Kotvení Kotvení se provádí kovovými kotvami pro středně těžká nebo těžká kotvení, nebo chemickými kotvami. Základní pravidla pro umístění kotev U zavětrování: - nutno navrhnout kotvy na okrajích diagonálních pásů nebo výztužných tabulí na tahové síly od zavětrování - obvykle se použijí v místě zavětrování 1-2 ks kotvy 12 mm - kotvy připevnit přes ocelové U příložky, L konzoly nebo podložky s velkým průměrem Mimo zavětrování: - kotvou 10 mm kotvit panel na okrajích - dále použít kotvu 10 mm u každé druhé stojky (cca á 1250 mm) Kotvení musí být navrženo a posouzeno statikem s ohledem na velikost objektu, způsob zajištění prostorové stability, založení objektu (resp. podkladní konstrukci u nástaveb) a klimatická zatížení! Příklad kotvy: Příklady kotvení: Kotvení přes U příložku Kotvení přes L konzolu Běžné kotvení mimo zavětrování Kotvení přes podložku s velkým průměrem

30 Materiály Tato kapitola obsahuje přehled a základní vlastnosti materiálů skeletu Lindab, opláštění a zateplení. PROFILY SKELETU Všechny profily skeletu Lindab jsou vyrobeny z oceli S350GD + Z275 dle EN , s mezí kluzu 350 MPa a zinkovou vrstvou 275 g/m 2. Dodávány jsou v rozměrech uvedných níže, resp. délkách dle požadavků montážní dokumentace. Obvodové stěny RY štěrbinová stojka obvodové stěny Dostupná v rozměrech 100/120/150/170/200 mm, tloušťka 1,0/1,2/1,5/2,0 mm. Statický návrh viz software pro dimenzování DIMStud, resp. tabulky únosností. SKY štěrbinový vodící profil obvodové stěny Dostupná v rozměrech 100/120/150/170/200 mm, tloušťka 1,0/1,2/1,5/2,0 mm. Statický návrh viz software pro dimenzování DIMStud, resp. tabulky únosností. LPY resp. L50/50/1,5 L profil uchycení výměny okna L profil je vyráběn v délkách odpovídajících šířce profilů stěny 10 mm: RY mm RY mm RY mm RY mm RY mm AA výztuha stojky obvodové stěny Dostupná v rozměrech 100/120/150/170/200 mm, tloušťka 0,7 mm. C profil výměny/průvlaku nadpraží otvoru Používaný v rozměrech 120/150/200/250 mm, tloušťka 1,0/1,2/1,5/2,0/2,5 mm. Statický návrh viz software pro dimenzování DIMRoof, resp. tabulky únosností. YVX profil výměny/průvlaku nadpraží otvoru Používaný v rozměrech 215/1,0, 235/1,5, 240/1,2, 285/1,5, 290/1,2 mm. Statický návrh viz tabulka únosností. RCY U profil vnitřního roštu dodatečné izolace / instalační předstěny Používaný v rozměrech 45/50/70/75 mm. Tloušťka 0,7 mm. Délka 3000 mm. RZY Z profil vnitřního roštu dodatečné izolace / instalační předstěny Používaný v rozměrech 45/50/70/75 mm. Tloušťka 0,7 mm. Délka 3000 mm.

31 Vnitřní nosné stěny C stojka vnitřní nosné stěny Používaná v rozměrech 100/120/150/200 mm, tloušťka 1,0/1,2/1,5/2,0 mm. Statický návrh viz software pro dimenzování DIMStud, resp. tabulky únosností. U4 vodící profil vnitřní nosné stěny Používaná v rozměrech 100/120/150/200 mm, tloušťka 1,0/1,2/1,5/2,0 mm. Statický návrh viz software pro dimenzování DIMStud, resp. tabulky únosností. LPY resp. L50/50/1,5 L profil uchycení výměny dveří L profil je vyráběn v délkách odpovídajících šířce profilů stěny 10 mm: C mm C mm C mm C mm C profil výměny/průvlaku nadpraží otvoru Používaný v rozměrech 120/150/200/250 mm, tloušťka 1,0/1,2/1,5/2,0/2,5 mm. Statický návrh viz software pro dimenzování DIMRoof, resp. tabulky únosností. YVX profil výměny/průvlaku nadpraží otvoru Používaný v rozměrech 215/1,0, 235/1,5, 240/1,2, 285/1,5, 290/1,2 mm. Statický návrh viz tabulka únosností. Vnitřní příčky RdBX stojka příčky (CW profil) Akustický profil, click systém pro snažší montáž. Dostupná v rozměrech 50, 75, 100 mm, tloušťka 0,6 mm. Použitím dvou profilů dané délky získáte flexibilní teleskopickou stojku (např. 2x 1500 mm výška 1500 až 2700 mm). SK 55 vodící profil příčky (UW profil) Vodící UW profil příčky rozměr dle stojky 50, 75 a 100 mm. Tloušťka 0,6 mm.

32 Stropy C stropnice, průvlak Používaná v rozměrech 100/120/150/200/250/300 mm (stropnice od 200 mm), tloušťka 1,0/1,2/1,5/2,0/2,5/3,0 mm. Statický návrh viz software pro dimenzování DIMStud, resp. tabulky únosností. U4 vodící profil stropu Používaný v rozměrech odpovídající stropnici - 200/250/300 mm, tloušťka 1,0/1,2/1,5/2,0 mm. Statický návrh viz software pro dimenzování DIMStud, resp. tabulky únosností. VBY resp. L80/80/2,0 L profil uchycení stropnic L profil je vyráběn v délkách odpovídajících výšce profilů stropu 20 mm: C mm C mm C mm S 25 lať podhledu stropu Výška latě 25 mm. Délka standardní 3800 mm. Tloušťka 0,6 mm. K dispozici také s označením S7 25 s tloušťkou 0,7 mm. LTP20 trapézový plech stropu Trapézový plech výšky vlny 20 mm, tloušťka 0,6 resp. 0,7 mm jako podkladová vrstva stropu na stropnice. Krycí šířka 1020 mm. Střecha C vaznice, krokev, průvlak, stojka uchyceni krokve (vaznice) Používaná v rozměrech 70/100/120/150/200/250/300 mm (stropnice a vaznice od 150 mm), tloušťka 1,0/1,2/1,5/2,0/2,5/3,0 mm. Statický návrh viz software pro dimenzování DIMStud, resp. tabulky únosností. Z vaznice, krokev, průvlak, stojka uchyceni krokve (vaznice) Používaná v rozměrech 70/100/120/150/200/250/300 mm (stropnice a vaznice od 150 mm), tloušťka 1,0/1,2/1,5/2,0/2,5/3,0 mm. Statický návrh viz software pro dimenzování DIMStud, resp. tabulky únosností. U4 vodící profil uchycení stojek, okrajový profil krokví, vodící profil vaznic apod. Používaný v rozměrech 70/100/120/150/200/250/300 mm, tloušťka 1,0/1,2/1,5/2,0 mm.

33 VBY resp. L80/80/2,0 L profil uchycení vaznic L profil je vyráběn v délkách odpovídajících výšce vaznic 20 mm: C mm C mm C mm C mm S 25 lať podhledu střechy (podkroví) Výška latě 25 mm. Délka standardní 3800 mm. Tloušťka 0,6 mm. K dispozici také s označením S7 25 s tloušťkou 0,7 mm. S7 45 střešní lať / kontralať na vaznice Výška latě 45 mm. Délka standardní 3800 mm. Tloušťka 0,7 mm. Statický návrh viz software pro dimenzování DIMRoof, resp. tabulky únosností. Z50/45/35 kontralať na krokve, vazníky Výška kontralatě 45 mm. Délka standardní 2000, 3000 mm. Tloušťka 1,0 mm. SPOJOVACÍ MATERIÁL Samovrtný šroub s nízkou hlavou 4,8x16 mm - typ SL4-F (SFS), B-08 (U-nite) - vrtná kapacita 2x 0,56 až 2x 1,5 mm - spoje stojek a vodících profilů obvodových a vnitřních nosných stěn Samovrtný šroub se šestihranou hlavou 6,3x32(25) mm - typ SD-6 (SFS), GT-6 (Gunnebo), B42F (U-nite) - vrtná kapacita 1,5 až 2x 3,0 mm - spoje mezi moduly stěn - kotvení stropnic do vodících profilů, L konzol, stěn - spoje krovů DESKY OPLÁŠTĚNÍ Vnější i vnitřní opláštění nosné konstrukce stěn je tvořeno deskami Fermacell tloušťky 15 nebo 12,5 mm, nebo jejich kombinací dle požadavku na požární odolnost. Desky Fermacell jsou sádrovláknité desky, skládají se ze sádry a papírových vláken, která se získávají recyklací. Na výrobních linkách se po přidání vody a bez dalších pojidel stlačuje homogenní směs těchto dvou přírodních surovin pod vysokým tlakem na pevné desky, které se suší a řežou na příslušné formáty. Desky jsou nehořlavé a splňují požadavky na třídu rekce na oheň A2 dle ČSN EN

34 Bližší informace o deskách a jejich aplikaci lze získat od výrobce společnosti Fermacell viz IZOLACE Izolace vnitřního prostoru konstrukce je tvořena minerální vlnou Rockwool Airrock ND. Základní technické parametry: souč. tepelné vodivosti l D 0,035 W/mK třída reakce na oheň A1 bod tání > 1000 C objemová hmotnost > 45 kg/m 3 Bližší informace o izolacích a jejich aplikaci lze získat od výrobce společnosti Rockwool viz FÓLIE Parotěsná fólie DuPont Tyvek VCL-SD2 Základní technické parametry: materiál polypropylén a směsný polymer etylén-butylakrylát gramáž 108 g/m 2 propustnost vodní páry 5 m odolnost UV záření 4 měsíce Difuzní fólie DuPont Tyvek Solid Základní technické parametry: materiál Směs polyetylénu s vysokou hustotou a polypropylénu gramáž 85 g/m 2 tloušťka funkční vrstvy 220 m propustnost vodní páry 0,03 m odolnost UV záření 4 měsíce

35 Realizace Průběh realizace nástavby objektu systémem LindabConstruline bude demonstrována na nástavbě bytového domu provedené ve Staré Boleslavi společností Rebac-Stav. 0) Nultým krokem je stavební příprava stávající střechy a objektu pro realizaci nástavby. 1) Prvním krokem je příprava jednotlivých modulů stěn - obvodových i vnitřních nosných. Tyto moduly lze sestavit v dílně, nebo na rovné ploše přímo na staveništi. Je možno buď sestavit pouze ocelovou konstrukci modulů, nebo přímo konstrukci z jedné, obvykle vnější strany, opláštit sádrovláknitými deskami, vyplnit tepelnou izolací a potáhnout parotěsnou fólií. Takto připravené moduly lze pomocí jeřábu instalovat již přímo na dům. 2) Druhým krokem je instalace zahájení instalace konstrukce přímo na stavbě. Zde bylo nutno z dispozičních důvodů instalovat pomocné ocelové rámy.

36 3) Dále následuje instalace modulů vnitřních nosných stěn. Tyto moduly je třeba provizorně zavětrovat, protože konstrukce dosud netvoří samonosný stabilizovaný celek. 4) Čtvrtým krokem je pokračování instalace modulů obvodových stěn pro dokončení kompletního nosného schématu stěn prvního podlaží. V případě, že se moduly ihned opláští z vnější strany deskami, tato konstrukce již tvoří samonosný stabilizovaný celek. 5) Pátým krokem je montáž stropních C profilů do připravených U profilů, nesených na obvodový stěnách, vnitřních nosných stěnách a průvlacích. Na C profily se přikotví z horní strany trapézový plech, čímž vznikne tuhá pochůzná stropní deska.

37 6) Šestým krokem je instalace připravených modulů nosných stěn dalšího podlaží. Tyto stěny je opět nutno provizorně zavětrovat. 7) Sedmým krokem je dokončení instalace obvodových stěn dalšího podlaží. 8) V osmém kroku následuje uložení případných průvlaků pokud to dispozice vyžaduje, čímž dokončíme přípravu kompletní nosné konstrukce pro uchycení střešních krokví.

38 9) Devátý krok spočívá v montáži podpůrných U a C profilů pro ukotvení krokví. 10) Desátý krok je montáž úžlabní krokve. 11) Krokem jedenáctým dokončíme montáž ocelové konstrukce nástavby montáží krokví.

39 12) Ve dvanáctém kroku následuje montáž ocelových latí na krokve a položení difuzní fólie se střešní krytinou. 13) Již po dokončení čtvrtého kroku může probíhat montáž instalací a postupně montáž vnějších desek, uložení tepelné izolace a parotěsné zábrany do stěn a montáž vnitřních sádrokartonů a dělících příček, stejně jako finální skladby podlah. 14) Dokončená nástavba pak zpestřila své okolí a poskytuje příjemné bydlení svým novým obyvatelům.

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o.

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Výroba a montáž Výroba jednotlivých částí domu probíhá ve výrobních halách v Rýmařově. Zde se za pomoci moderní automatické výrobní linky připravují obvodové

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Komerční prezentace Lindab, s.r.o. Konstrukce č. 3, 23. 5. 2014

Komerční prezentace Lindab, s.r.o. Konstrukce č. 3, 23. 5. 2014 Marcela Kukaňová, +420 731 613 618, marcela.kukanova, Kamila Čadková, +420 731 613 609, kamila.cadkova VYUŽITÍ KONSTRUKČNÍCH SYSTÉMŮ LINDAB PRO OBYTNÉ STAVBY Stavební systém Lindab Construline se hodí

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce Obvodová stěna s předstěnou U=0,18 W/m 2.K Materiál l [W.m 1.K 1 ] m Třída 12,5 Sádrovláknitá deska Fermacell 0,320 13,00 A2 40 Dřevovláknitá izolace Steico Flex/ latě 40x50 0,038 0,50 E 160 Dřevovláknitá

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Lindab Průmyslové stavby

Lindab Průmyslové stavby Lindab Stavby komplexní řešení pro široké spektrum požadavků Lindab Průmyslové stavby MALÉ TYPOVÉ HALY VELKÉ ATYPICKÉ HALY OPLÁŠTĚNÍ OCELOVÝCH A ŽELEZOBETONOVÝCH SKELETŮ, SENDVIČOVÉ PANELY A VYSOKÉ TRAPÉZOVÉ

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Historie společnosti celosvětově 1932 - bratři Dr. Alfons a Karl Knauf - založili podnik Knauf Rheinische

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Ing. Zbyněk Valdmann &

Ing. Zbyněk Valdmann & Ing. Zbyněk Valdmann & NERGIE ÝŠKOVÝCH UDOV ENERGIE ÚVOD - CENY ENERGIE: včera, dnes a zítra, vývoj - NÁKLADY vs. NORMA pro tepelnou ochranu budov na pozadí konstrukcí s požární odolností a bez požární

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

Lindab usnadňujeme výstavbu. Lindab Construline. Systémy lehkých konstrukcí Kompletní systém pro zastřešení plochých střech

Lindab usnadňujeme výstavbu. Lindab Construline. Systémy lehkých konstrukcí Kompletní systém pro zastřešení plochých střech Lindab usnadňujeme výstavbu Lindab Construline Systémy lehkých konstrukcí Kompletní systém pro zastřešení plochých střech LindabConstruline TM...přináší řešení Problém Většina panelových domů má s původní,

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny.

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny. d ř e v o s t a v b y Dřevěný dům životní styl Stavební společnost ných objektů. RENO Vám nabízí 13 let zkušeností se stavbami dřevě- Vyrábíme a dodáváme pro Vás rodinné domy, rekreační objekty,penziony,

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek.

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek. DEK TAHÁK SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE Název Charakteristika Používá se pro vytvoření tepelněizolační vrstvy DEKWOOL

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost

Více

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ Množství akustického

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

Obsah dodaného materiálu na stavbu domu svépomocí. Tento stavebnicový systém Modul-LEG byl vyroben přímo pro stavby domu svépomocí

Obsah dodaného materiálu na stavbu domu svépomocí. Tento stavebnicový systém Modul-LEG byl vyroben přímo pro stavby domu svépomocí Obsah dodaného materiálu na stavbu domu svépomocí K výstavbě domu svépomocí je na stavbě ZDARMA přítomen koordinátor společnosti Modul-LEG s. r. o., který je k dispozici pro zajištění bezproblémové a plynulé

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví 2014 lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví SPOLEHLIVÝ PARTNER Společnost WOXI vyrábí a dodává lehké skeletové konstrukce z pozinkovaných, za studena tvářených ocelových profilů ve formě panelů a příhradových

Více

BDX. Zateplovací sada. Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí:

BDX. Zateplovací sada. Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí: BDX Zateplovací sada Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí: a montážními úhelníky pro snadnou instalaci. Izolační rám BDX Tepelně izolační rám z polyethylenové pěnové izolace snízkým součinitelem

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

Č SN EN ISO 9001:2001

Č SN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2001 Charakteristika společnosti NOVING byl založen na půdě zaniklého Výzkumu ocelových konstrukcí VÍTKOVIC v roce 1990 a navázal na tradici uvedeného ústavu a mostárny Frýdek-Místek. NOVING

Více

Izolační materiály Konstrukční trendy Energetická efektivita - úspory. Ing. Libor Urbášek

Izolační materiály Konstrukční trendy Energetická efektivita - úspory. Ing. Libor Urbášek Izolační materiály Konstrukční trendy Energetická efektivita - úspory Ing. Libor Urbášek Obsah prezentace: 1. Sortiment izolací (MW, EPS, XPS, PUR, PIR, FP, VIP) 2. Vlastnosti izolací tepelné / akustické

Více

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.rockwool.cz Plovoucí podlaha základ zvukové pohody v interiéru Proč používat tepelné a akustické izolace? Tepelné izolace používáme

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

...inspirujte se přírodou. modulové dřevostavby. rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely. určené pro celoroční bydlení,

...inspirujte se přírodou. modulové dřevostavby. rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely. určené pro celoroční bydlení, ...inspirujte se přírodou modulové dřevostavby určené pro celoroční bydlení, rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely komfortní způsob bydlení Bydlení v domech na bázi dřeva patři v dnešní

Více

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS Jedná se o dodávku rodinného domu pro dokončení. Dům je zvenku hotový včetně oken, vchodových dveří, příp.

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ATYPICKÁ PRODUKCE Czech Republic Olomouc Praha Přerov Prostějov Olomouc Brno Tovačov Tovačov Kroměříž TOPOS PREFA Tovačov a.s. Tovačov II - Annín 53 751 01 Tovačov

Více

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč ELEGOHOUSE základový systém Izolovaný základový systém inovativní řešení na klíč Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Vady základových konstrukcí se vždy výrazně promítají do

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková, ČKA 3817

Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková, ČKA 3817 - 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková,

Více

construction nosníkový systém pro střechy, stropy a stěny

construction nosníkový systém pro střechy, stropy a stěny construction nosníkový systém pro střechy, stropy a stěny konstrukční dřevěné stavební elementy eliminace tepelných mostů stabilita rozměrů Doporučené použití stěnové prvky dřevěných skeletových konstrukcí

Více

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů IZOLAČNÍ DSKY IZOLAČNÍ DSKY 3.. IZOLAČNÍ DSKA Izolační deska je pro systémy podlahového vytápění nesmírně důležitá. její funkcí je: omezit rozptyl tepla směrem dolů snížit tepelnou hmotnost (setrvačnost)

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec JB-D je systémová montáž předsazených oken s mnoha + plusovými body Montážní systém

Více

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Knauf ochrana před požárem 3/2010 Předmluva Jako každý rok je nové vydání katalogu Knauf 2010 opět o něco kvalitnější a uživatelsky

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

101 Průvodní a technická zpráva

101 Průvodní a technická zpráva PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ČÁST PROJEKTU 101 Průvodní a technická zpráva AKCE STAVBA Domažlice, Msgre B. Staška 232 Zateplení a výměna oken ZŠ MÍSTO STAVBY Domažlice, Msgre B. Staška 232 KRAJ Plzeňský

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

Katalog obytných a sanitárních kontejnerů 2013

Katalog obytných a sanitárních kontejnerů 2013 Katalog obytných a sanitárních kontejnerů 2013 V PEGAS CONTAINER s.r.o. vyrábíme a montujeme: obytné kontejnery sanitární kontejnery speciální kontejnery stavby z obytných a sanitárních modulů a kontejnerů

Více

Konstrukční systém - rozdělení

Konstrukční systém - rozdělení Skeletové konstrukční systémy Konstrukční systém je celek složený z : a) Nosných konstrukcí b) Kompletačních konstrukcí (nenosných) c) Technického zařízení (vodovod, kanalizace, vytápění, větrání..) d)

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ. Řešení vedoucí k úsporám energie

VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ. Řešení vedoucí k úsporám energie RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ Řešení vedoucí k úsporám energie VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací 2 Zateplení se opravdu

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Fasádní a střešní profily a systémy

Fasádní a střešní profily a systémy CCZ 1000 CZ/09.2011/Redtype Fasádní a střešní profily a systémy CZ s.r.o., S 257 311 040 X 257 311 041 w www.ruukki.cz w www.ruukkistrechy.cz U poptavky@ruukki.com Copyright 2011 Rautaruukki Corporation.

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

ECOROCK FF. Vhodný pro každou stěnu! 5 let. Kompletní fasádní zateplovací systém. záruky ROCKWOOL KOMFORT BYDLENÍ ÚSPORA NÁKLADŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

ECOROCK FF. Vhodný pro každou stěnu! 5 let. Kompletní fasádní zateplovací systém. záruky ROCKWOOL KOMFORT BYDLENÍ ÚSPORA NÁKLADŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 5 let záruky ROCKWOOL ECOROCK FF Kompletní fasádní zateplovací systém ÚSPORA NÁKLADŮ KOMFORT BYDLENÍ PESTRÁ PALETA BAREV POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Vhodný pro každou stěnu! Zateplovací systém ECOROCK FF na fasádě

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE CORTI

OCELOVÉ KONSTRUKCE CORTI OCELOVÉ KONSTRUKCE CORTI OCELOVÁ KONSTRUKCE Kolení výztuha Vaznice opěrného systému Samořezný šroub Střešní okno-panel Nýty Obal domu Rohový obal domu Střešní vaznice Trám Jeřáb Pilíř Příčný opěrný systém

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU

BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU HOLIDAY- PACIFIC HOMES BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU Stavíme v systému, který je velice flexibilní a otevřený, umožňuje reagovat na různé podmínky, lze jej rozličně kombinovat a modifikovat. Přitom si zachovává

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více